NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2

3 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sonrasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca; sivil toplum ve özel sektörü önemseyen kendisinin yapmasından çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan yönetişim anlayışı sergilemelidir. Bu bağlamda kamu yönetimi; geleceğe yönelik stratejiler belirlemeli, uygulayabilmeli bilim ve teknolojideki gelişmeleri incelemeli ve bu gelişmeleri hızlı, kaliteli ve ucuz mal-hizmet sunmada kullanabilmelidir. Kamu idarelerine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı, il özel idarelerinin gelecekte artacak fonksiyonları ve kamu yönetim reformu dikkate alınıp, mevcut durum göz önünde bulundurularak oluşan yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Stratejik planın oluşumu esnasında; tüm yerel kuruluşlar, ilimizi içine alan bölgesel kalkınma öğeleri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve diğer kamu kurumlarıyla ilin geleceği masaya yatırılmış, ilin gelecekteki ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar ışığında amaçlar belirlenmiştir. Planlama ve yerleşik alanların iyileştirilmesi, sosyal yapı, eğitim-öğretim, sağlık, idari yapı, trafik ve ulaşım, kültür, turizm, çevre ve doğal kaynaklar çevre ilçeler ve köyler, kalkınma ve doğal sektörler ile afet ve acil durum yönetimine ait hedefler analiz edilerek bu alanlarda yapılabilecekler değerlendirilmiş ve planda yer almıştır. Özel İdare stratejik planında tüm bu sektörlerin potansiyelleri göz önünde bulundurularak gelişme perspektifleri doğrultusunda stratejiler belirlenmiş, hedefler konulmuş, bu strateji ve hedefler somut faaliyet ve projelerle desteklenmiştir. Yöneticiler, ortaya konulan bu planla amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için konulan hedefleri, stratejileri Niğde kamuoyunun takdirine ve takibine sunmuşlardır. Kamu kurumları faaliyetlerini orta ve uzun dönemi göz önünde bulundurup, planlama yaparak; geliştirilen planları ise belli bir süre sonra gözden geçirip tekrar iyileştirmeler yaparak sürdürecektir. Bu uygulama ülkemiz ve Niğde için yeni mücadele alanları ve yeni fırsatlar doğuracaktır. Tüm yöneticilerimizin ve uzmanlarımızın planlama alışkanlığı kazanmaları ile kaynakların daha dikkatli ve öncelikli alanlara yöneltilmesi mümkün olacaktır. Planlama için yeterli zaman ayırmayan ülkeler, plansızlıktan doğan sorunların çözümü için çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Zaman ve kaynak israfını önleyebilmek için il düzeyinde de, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yapılan planları uygulamaya koymak, kamu yönetiminin vazgeçilmezi olmalıdır. Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planı nın hazırlanması, toplantıların koordinasyonu ve plan metninin yazılması çalışmalarını titizlikle yürüterek, planın ilimize kazandırılmasında önemli emek ve gayretleri bulunan İl Özel İdare Genel Sekreterine, planlama ekibi üyelerine, toplantılara iştirak ederek katkıda bulunan kamu kuruluşları yetkililerine, 3

4 kıymetli akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, plan yazım ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum yıllarını kapsayan Niğde İl Özel İdaresi 3. Stratejik Planı nın ilimizde yeni açılımlar, yeni olanaklar oluşturmasını dileğiyle, stratejik planın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Necmeddin KILIÇ Niğde Valisi 4

5 GİRİŞ Dünyamızda 20.yüzyılın son çeyreğinde başlayarak devam eden değişim ve dönüşüm süreci yaşanmakta ve kamu yönetim düşüncesi ve yapısı üzerinde neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, demokratikleşme talepleri ile hizmette açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri benimsenmektedir. Çağdaş ve iyi yönetişim yapısı çerçevesince; Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; Şeffaf olmak Katılımcı olmak, Düşük maliyetle çalışmak, Etkili olmak, İnsan haklarına saygılı olmak, Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve Öngörülebilir olmak zorundadır. Etkinlik ve verimliliği temel alarak belirsizliklere karşı hazırlıklı, sorunlara süratle uygun çözümler bulmayı benimsenmekte, mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişmekte, etkin çalışan esnek ve yatay örgütlenme, geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; hizmetlerin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, yetki ve kaynak dağılımını da değiştirmiştir. İhtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan sonuca odaklanan, hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı benimsemektir. Halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmakta, vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkanı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkanı vermektedir. Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceğe dair tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarının geliştirme, unsurları vurgulanmaktadır. 5

6 Değişimin izlenmesi, uyum sağlanması etkin ve esnek, dinamik bir anlayışın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı gibi unsurlar desteklenmektedir. İÖİ 5302 sayılı kanun uyarınca stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri kapsayacak SP yapmaktadır. Yıllık programlar ve bütçe ile performans ölçütleri bu plana göre düzenlenecektir. Geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli planlar ile sonuç alınacaktır. SP çalışmalarına 08 Ocak 2014 tarihinde başlanmış olup; görevler dikkate alınarak geleceğe dönük stratejik amaç, hedef ve faaliyetler planlanarak Niğde İl Özel idaresi Stratejik Planı hazırlanmıştır. BÖLÜM I 6

7 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 1.1. Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları Stratejik planlama süreci; Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün tarih ve 5691 sayılı yazıları ile başlamıştır. Kurumumuz tarafından görevlendirilen iki personel Aralık 2013 tarihleri arasında Stratejik Plan Hazırlama Eğitim seminerine katılmıştır. Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün tarih ve 518 sayılı yazıları gereği kurumumuzda Strateji Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlanmıştır Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Komisyonların Oluşturulması Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planı hazırlama macerası tarihinde başladı. Emek yoğun bir çalışmanın ürünü olan planın ilk tohumları SPE nin (Stratejik Plan Hazırlama Ekibi) oluşmasıyla atıldı. Dinamik, alanında uzman, ilin sorunlarını bilen ve geleceğe ışık tutan bir ekiple, şu an elinizde bulunan ve ilin gelecek beş yılına ışık tutacak belki de bir Niğde Rehberi hazırlandı. Niğde Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlanmasında ilimizde faaliyet gösteren kurumların, planlama sürecine aktif katılımlarının sağlanmasına çalışılmıştır. Bunun için kurumların tüm birimlerini temsil yeteneğine sahip, olabildiğince geniş perspektifli bir kurul oluşturulması öngörülmüştür. Niğde Özel İdaresi iç ve dış paydaşlarından bir yelpaze oluşturacak şekilde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne 20 Şubat 2014 tarihinde yazılan yazıyla Niğde Özel İdaresi Stratejik Plan Komisyonu nda görevlendirilmek üzere konusunda uzman, stratejik plan yetkinliğine sahip personelin görevlendirilmesini istemiştir Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanacak ve dönemini kapsayacak Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Plan çalışmalarında Valilik Makamının 18/03/2014 gün ve 2769 sayılı olurlarıyla Stratejik Planlama Ekibi (Tablo 1), Genel Sekreterlik Makamının 18/02/2014 gün ve 1116 sayılı olurlarıyla Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu (Tablo 2) oluşturulmuştur Stratejik Planlama Ekibi 7

8 Tablo1: Stratejik Planlama Ekibi Tablosu Sıra Adı Soyadı Kurumu Unvanı Görevi 1 Ali NEBOL İl Özel İdaresi Genel Sekreter Başkan 2 Abdullah KARKI İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Üye 3 Hakan ELMAS İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Üye 4 Hulusi BAYOL İl Özel İdaresi 5 Nihat ÖZARAS İl Özel İdaresi 6 Şahide DAL İl Özel İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 7 Burcu BAYDIR İl Özel İdaresi Hukuk Müşaviri Üye 8 Funda ALIŞ İl Özel İdaresi Ziraat Mühendisi Üye 9 Tuncay SEL İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi Üye 10 Adem Arif GÜLER İl Özel İdaresi Makine Mühendisi Üye 11 Evren ARAS İl Özel İdaresi Maden Mühendisi Üye 12 Selen ZÜLFİKAR İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Üye 13 Ali İlker ATABAY İl Özel İdaresi Ar-Ge Görevlisi Üye 14 Şevki TÜRK 15 Turgut KOÇAK 16 Melih AYHAN 17 Şadi YILDIZ 18 Ali DİBEK İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdür Vekili Şube Müdürü Proje ve Yapım Şube Müdürü Şube Müdürü Mali İşler Şube Müdürü 19 M. Serhat VURAL İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Üye 20 İsa ALIÇ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar Ge Görevlisi -Öğretmen Üye 21 Metin BİTİM 22 Rıza ÖZKAN 23 Serdar GÜLAÇAR Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yüksek Mühendis Ziraat Mühendisi Enformasyon Memuru Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 8

9 Tablo2: Stratejik Planlama Hazırlama Komisyonu Tablosu Sıra Adı Soyadı Unvanı Görevi 1 Hulusi BAYOL Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Başkan 2 Şahide DAL İmar Kentsel İyileştirme Müdürü Üye 3 Nihat ÖZARAS Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Üye 4 Selen ZÜLFİKAR Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Üye 5 Funda ALIŞ Ziraat Mühendisi Üye 6 Evren ARAS Maden Mühendisi Üye 7 Nazlı RAVLI V.H.K.İ Üye 8 Ali İlker ATABAY Ar-Ge Görevlisi Üye 9 Abdullah BAY Ar-Ge Görevlisi Üye 1.3. Stratejik Plan Çalışma Takvimi 9

10 Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Plan Takvimi Danışmanlar Prof. Dr. Selen DOĞAN ve Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN'in öngörüleri ve İl Özel İdaresi'nin iş hacmi düşünülerek hazırlanmıştır. Tablo3: Stratejik Plan Çalışma Takvimi Tablosu Stratejik Plan Çalışma Takvimi Faaliyetler Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Tarihsel Gelişim Mevcut Durum Analizi Yükümlülüklerin ve Mevzuatın İncelemesi Paydaş Analizi İç Çevre Analizi Birimin Yapısı İnsan Kaynakları Fiziki Kaynaklar Makine Parkı İcmali Teknolojik Yapı Dış Çevre Analizi Fırsatlar ve Tehditler SWOT Analizi Geleceğe Bakış Misyon Vizyon İlkelerimiz Stratejik Amaçlar Stratejik Faaliyetler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme Değerlendirme ve Danışmanlık İzleme ve Değerlendirme Planın Onaylanması ve Yayınlanması 1.4. Yasal Dayanak 10

11 X. Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali kontrol ve performans denetimini zorunlu kılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile Kamu İdarelerinin Kalkınma Planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları istenmektedir. Söz konusu kanunun aynı maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ile Vali, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlanıp İl Genel Meclisine sunar denilmektedir sayılı Kanunun geçici 3.maddesi ile 31.maddede bahsedilen sürenin Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik planlar için bir yıl olarak uygulanacağı belirtilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile birlikte NİĞDE Valiliğinin tarih ve 518 sayılı yazıları da stratejik plan çalışmalarının yasal dayanağını oluşturmaktadır Amaç Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planının sektörel stratejik amaç ve hedefleri ilgili bölümlerde belirtilmiştir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, planın amacı, ulusal kalkınma planlarına, Gelişme Planına ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen tarih ve 2006/1 nolu Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi belgesine uygun olarak ilin kalkınma çabalarına bütüncül, sonuçlara yönelik ve öz bir politika çerçevesi oluşturmak, ilgili tüm plan paydaşlarını eşgüdüm içerisinde belirlenen hedefler istikametinde harekete geçirmek suretiyle, Niğde ilini bulunduğu sosyoekonomik konumdan çok daha ileri bir düzeye taşımaktır. Bu amaçla; ilgili kamu örgütleri için stratejik planlamanın bir gerekliliği olarak, iddialı, ancak imkansız olmayan, ölçülebilir, somut, yatırım, hizmet ve faaliyetlerle, yükümlülükler belirlenmiş, kamusal mal ve hizmet akışının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, kamusal mal ve hizmetlere ulaşılabilirlik düzeyinin yükseltilerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kırsal kalkınma stratejileri kapsamında, su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı, üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeyinin artırılması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, gıda kalitesi, tüketicinin korunması, gıda 11

12 sağlığına yönelik kontrol yapılarının güçlendirilmesi, kırsal alt yapının geliştirilmesi, kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması, çevreci iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, ormanlar üzerindeki baskıların azaltılması için orman köylülerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin güçlendirilmesi ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan gruplara yönelik hizmetlerin artırılması ile çevre ve mekansal gelişme boyutunda, hava, su, toprak kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması, fiziki planlama bağlamında tanımsız alan bırakılmaması, doğal afetlerle ilgili planlama, organizasyon ve eğitim faaliyetleri ile diğer faaliyetlerde hizmet kapasitesinin yükseltilmesi, planın öncelikli amaçları arasındadır. İlin kültür ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek il ekonomisine olan katma değerinin yükseltilmesi stratejik planın önemli hedeflerindendir. Stratejik plan kapsamında, Niğde ili 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak 1/ ölçekli ve diğer alt ölçek planların yapımının sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu planların yapımı ekonominin tüm sektörlerinde arazi kullanımlarının, mekansal belirlemelerinin yapılmasını sağlayacak özel sektör yatırımcıları için yönlendirici bir işlev görerek, bürokratik işlemleri azaltacak, yatırım ve istihdam ortamının iyileşmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun ve Kanun kapsamında illerde kurulacak yatırım destek ofislerinin işlevsel olabilmesi için 1/ ve diğer alt ölçek planların yapımı hayati önem arz etmektedir. Kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun ve orta vadeli projeksiyonunun daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi ancak söz konusu planların yapımı ile mümkün olabilecektir Kapsam ve Varsayımlar Kamusal örgütlenmenin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, İl Özel İdaresi bünyesine sadece Köy Hizmetleri teşkilatı aktarılmış, Merkezi idarenin taşra teşkilatı konumundaki diğer kurumların Özel İdare bünyesine aktarılma süreci henüz tamamlanmamıştır. İleriki aşamalarda diğer kurumların da İl Özel İdaresi bünyesine alınabileceği düşünülerek bütüncül bir yaklaşımla özel idarelerin yasa ile tanımlanan görevleri ile çalışan hizmetleri yürüten tüm ilgili kurumları da kapsayan bir stratejik plan yapılmıştır. Böylece stratejik plan, sadece NİĞDE İl Özel İdaresi Stratejik Planı olmaktan öte ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Niğde Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte gerçekleştireceği bir plana dönüşmüştür. Mekan itibariyle de stratejik plan kentsel ve kırsal tüm il genelini kapsayan bir plan konumundadır. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planının en önemli varsayımı Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının devam edeceği ve İl Özel İdaresi bünyesine aktarılması planlanan diğer kuruluşların da aktarım sürecinin tamamlanacağı yönündedir. 12

13 Ayrıca Kanunla verilen görevleri ifa edebilme imkanı oluşturacak yeterli mali kaynak sağlanması doğrultusundaki çalışmaların bitirilerek özel idarelerin mali yönden güçlendirileceği değerlendirilmektedir. 1.7.Yöntem Stratejik plan hazırlıkları aşamasında ilgili literatür taranmış, DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ndan yararlanılmıştır. Plan Hazırlık Genelgesinin yayınlanmasını takiben Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş, sektörel durum ve potansiyellerin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere Sektörel Analiz Formatları hazırlanmış, planlama sürecini yönetmek üzere plan yapım planı oluşturulmuştur. İlgili kurum yetkilileri toplantılara davet edilmiş, plan çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, sektörel analiz formatları dağıtılarak, söz konusu formatlar çerçevesinde hazırlanılması istenmiştir. Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda standart formatlar çerçevesinde durum analizleri ve değerlendirmeleri kapsayan sunumlar yapılarak sektörel stratejik planların oluşturulması sürecine geçilmiştir. Çalışmalar esnasında Kalkınma Bakanlığı ile de iletişim halinde olunmuş, teşkilatın planın özgünleştirilmesi yönündeki görüşlerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlama yöntemi kapsamında ilk aşamada, planlama ekibi, akademisyenler ve sektör yetkililerinin katılımıyla, sektörel stratejik planların genel çerçevesi oluşturulmuş, ikinci aşamada sektörlerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve diğer plan paydaşlarının katılımıyla olgunlaştırılmıştır. Üçüncü aşamada ise birbirleriyle yakın bağlantılı sektörlerin ilgilileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenlenerek katılımcıların görüş ve katkıları alınmış, sektörler arasında uyum sağlanmaya gayret edilmiştir. İl Encümeni ndeki görüşmelerden sonra İl Genel Meclisine iletilen plan, İl Genel Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde yer alan temel ilke ve yaklaşımlara paralel olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate almak suretiyle çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü halinde tasarlanmıştır. BÖLÜM II 2. KURUMUN ORGANLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 13

14 2.1.TARİHÇE Osmanlı İmparatorluğu'nun 1839 da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nu kabul etmesinden sonra iktisadi, siyasi ve sosyal bir değişim sürecine girilmiş, merkezde ve yerel düzeyde çeşitli meclisler oluşturularak gayrimüslimler ile Müslümanların eşitliğini ve kanun hâkimiyetinin sağlanması amaçlanmıştır. Bunun ilk örneklerini de eyalet ve sancaklardaki idare meclisleri oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, İdare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan İl Özel İdareleri, Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir. İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamların Vazifelerini Şamil Talimatname ile ülke; eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmış, eyaletin idareleri valilere, kaza liva, sancak ların idaresi kaymakamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar, yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer mutasarrıf idaresine terk edilmiştir. Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezin işlerini artırıyor, hem de mali işleri aksatıyordu. Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir. Bugünkü İl Özel İdaremizin temeli, 7 Kasım 1864 tarihli Teşkili Vilâyet Nizamnamesi ne göre İl lerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Niş, Silistre ve Vidin eyaletleri birleştirilerek, Tuna Vilayeti adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuş, böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun taşra idaresinde Eyalet sisteminden İl sistemine geçişin ilk adımı atılmıştır. Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu anayasada Genel Meclisin yılda bir kez İl merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması gereken kanun Teşkil-i Vilayet Kanunu adıyla ele alınmışsa da II. Abdulhamid in Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nı dağıtmasıyla bu kanun çıkarılamamıştır yılında ikinci Meşrutiyet in ilanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuş, bu dönemde illerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilâyet Kanunu yeniden ele alınmıştır. İki bölümden oluşan tasarının birinci bölümü ilin genel idaresini, ikinci bölümü ise İl Özel İdaresini kapsamaktaydı. Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değişikliğe uğramış, uzun tartışma ve görüşmelere yol açmıştır. Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra İdare-i Umumiye-i Vilâyet ve İdare-i Hususiye-i Vilâyet şeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevkedilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil edilmiştir. Fakat Kanun-u Esasî nin verdiği yetkiye dayanılarak hükümetçe 13 Mart 1329 (1913) tarihinde İdare-i Umumiye Vilayet Kanun-u Muvakkatı ismiyle yürürlüğe konulmuştur. Bu geçici kanun iki bölümdür. Birinci bölüm 1-74 maddeler arası illerin genel idaresini düzenlemektedir. Bu kısım tarihli ve 1426 sayılı Vilâyet İdareleri Kanunu ile 14

15 yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun da 1949 yılında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. İkinci kısım İdare-i Hususiye-i Vilâyat Kanunu Muvakatı 75. maddeden sonra özel idareleri düzenlemektedir. Bu kısmın çeşitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmış, bazı hükümleri değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu hükümlere göre İl Özel İdaresi; taşınır ve taşınmaz mallara sahip, kanunlarla belirli ve sınırlı görevleri yerine getiren, geliri, gideri, bütçesi olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup bütün Anayasalarımızda yer almıştır Anayasasının kabulünden sonra 1984 yılında yapılan ilk Mahalli İdare seçimleri sonucu ve 5. beş yıllık kalkınma planlarına göre yeniden önem kazanmış ve böylece günümüz şartlarına uygun hale getirilebilmesi için gün ve 3360 Sayılı Kanunla değiştirilmiş, değiştirilen bu kanun tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. Her ne kadar yürürlükten kaldırılmışsa da 3360 sayılı yasa uzun yıllar yürürlükte kalmış, il özel idarelerini bugünlere taşımış ve kurumda yerleşik bir hizmet anlayışı oluşturmuş olması nedeniyle burada kısaca ele alınmıştır. Bu bağlamda 3360/Madde 78- İl Özel İdaresine ait mahalli hizmetler (görevler) aşağıda gösterilmiştir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere il özel idareleri yüz elli yıldan beri çeşitli yasalar çerçevesinde var olagelmiştir. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da çoğu zaman sahip olamamışlardır. GSMH nın mahallî idareler tarafından sarfedilen % 4,4 ünün yaklaşık olarak % 0,4 lük kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik, verimlilik gibi ölçütleri temel almakta ve bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Büyükşehir Belediye, ve Belediyelere ait diğer kanunlar ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu reformlar çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilerek, yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişmektedir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaktadır İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI VE ORGANLARI İl Özel İdarelerinin organları 5302 Sayılı Kanunun 9, 25 ve 29. maddelerinde Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni olarak tanımlanmış, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 15

16 Teşkilat Şeması V A L İ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ GENEL SEKRETER İÇ DENETÇİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bor İlçe Özel İdare Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kent. İyl Müdürlüğü Bas.Yay. Ve Halk. İlş. Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Çiftlik,Çamardı, Altunhisar,Ulukışl a Valinin Görevleri İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 16

17 İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. İl encümenine başkanlık etmek. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. İl özel idaresi personelini atamak. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak İl Genel Meclisinin Görevleri İl genel meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 17

18 kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek İl Encümeninin Görevleri Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak sayılı Yasanın 29. maddesinde: Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER, GÖREV ve SORUMLULUK ALANI Yasal Yükümlülükler 18

19 İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesinde; Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. Buna ek olarak; (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/ /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. 19

20 İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır şeklinde tanımlanmaktadır Görev ve Sorumluluk Alanı İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları 5302 sayılı yasa ile belirlenmiş ve yukarıda açıklanmıştır ancak, özel idarelerinin görev alanlarının genişliği, reform sürecinin tamamlanmamış olması, bugüne kadar süregelen uygulamanın etkilerini de göz önüne alarak konunun vurgulanması ve kurum çalışanlarınca yeni durumun iyice özümsenmesi açısından İl Özel İdarelerinin yetkileri ve yükümlükleri aşağıda (Tablo 4) ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo4: Niğde İl Özel İdaresi Sorumluluk Alan Tablosu Niğde İl Özel İdaresi Sorumluluk Alan Tablosu Sıra Hizmet Adı Belediye Sınırları İçi Belediye Sınırları Dışı 1 Gençlik ve Spor Hizmetleri 20

21 2 Sağlık Hizmetleri 3 Tarım Hizmetleri 4 Sanayi ve Ticaret Hizmetleri 5 İl Çevre Düzen Planı 6 Bayındırlık ve İskan Hizmetleri 7 Toprağın Korunması 8 Erozyonun Önlenmesi 10 Sanat Hizmetleri 11 Kültür ve Turizm Hizmetleri 12 Sosyal Hizmet ve Yardımlar 13 Mikro Kredi Verilmesi 14 İlk ve Ortaöğretim Hizmetleri 15 Emniyet Hizmetleri 16 İmar Hizmetleri 17 Yol Hizmetleri 18 İçme Suyu Hizmetleri 19 Kanalizasyon Hizmetleri 20 Katı Atık Hizmetleri 21 Çevre Hizmetleri 22 Acil Yardım ve Kurtarma 23 Orman Köylerinin Desteklenmesi 24 Ağaçlandırma Hizmetleri 25 Park ve Bahçe Hizmetleri İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları 1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, 21

22 2. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 4. Borç almak ve bağış kabul etmek, 5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, 6. Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, 2.4. MEVZUAT ANALİZİ Kanunlar 1- İl Özel İdaresi Kanunu 2- Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 22

23 3- Değerli Kağıtlar Kanunu 4- İmar Kanunu 5- Yeraltı Suları Hakkında Kanun 6- Danıştay Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7- Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 8- Köy Kanunu 9- Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası 10- İlköğretim ve Eğitim Kanunu sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12-Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 13-Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 14-Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 15-Devlet İhale Kanunu 16-Kamu İhale Kanunu 17-Maden Kanunu 18-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 19-Kamu Konutları Kanunu 20-Kurumlar Vergisi Kanunu 21-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 22-İş Kanunu 23-Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun 24-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 25-Damga Vergisi Kanunu 26-Harçlar Kanunu 27-Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 28-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 29-Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 23

24 30-Kabahatler Kanunu 31-Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 32-Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 33-Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 34-Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 35-Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 36-Vergi Usul Kanunu 37-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 38-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 39-Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 40-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 41-Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 42-Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 43-İl İdaresi Kanunu 44-Harcırah Kanunu 45-Gelir Vergisi Kanunu 46-Devlet Memurları Kanunu 47-Kamulaştırma Kanunu 48-Emlak Vergisi Kanunu 49-Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Hakkında Kanun 50-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 51-Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 52-İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 53-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 54-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 24

25 55-On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 56-Nüfus Hizmetleri Kanunu 57-Kimlik Bildirme Kanunu 58-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kanun Hükmünde Kararnameler 1-Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2-Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK. 3-Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK. 4-Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname S. Devlet Memurları K., 926 S. TSK. Personel K., 2802 S. Hakimler ve Savcılar K., 2914 S. Yükseköğretim Personel K., 5434 S. T.C. Emekli Sandığı K. ile Diğer Bazı Kanun ve KHK.lerde Değişik Yapılması Hakkında KHK. 6-Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 7-Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 9-Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 10-Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 11-Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 12-Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 13-İktisadi Devlet Teşekkülleri Ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14-Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 25

26 Tarihli Ve 180 Sayılı Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 16-Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Tüzükler 1-Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük 2-Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük 3-İnönü Armağanları Tüzüğü Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük 5-İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü 6-Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük 7-Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü 8-Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü 9-Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü 10-Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü 11-Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük Yönetmelikler 1-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 2-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 3-İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik 5-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik 6-Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tarımsal Faaliyette Bulunanların Tespit, Tescil ve Takibi Hakkında Yönetmelik 7-Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 26

27 8-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 9-Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 10-İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 11-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 12-Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13-Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Kolleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 14-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15-Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği 16-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 17-Kamu Konutları Yönetmeliği 18-Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 19-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 20-Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik 21-Gümrük Yönetmeliği 22-Suriye Uyrukluların Mallarının Tesbiti ve Bu Mallara El Konulması Hakkında Yönetmelik 23-Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 24-Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik 25-Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği 26-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 27-Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmelik 28-Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik 29-Otopark Yönetmeliği 30- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 31- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 27

28 32- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 33- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 34- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 35- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 36- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal Ve Hizmet Satım Ve Değerlendirme Yönetmeliği 37- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği 38- Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 39- Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 40- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 41- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 42- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 43- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 44- Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği 45- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 46- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği 47- İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 48- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 49- Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 50- Kıyı Emniyeti Ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliği 51- Kalkınma Ajansları Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği 52- Mesire Yerleri Yönetmeliği 53- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik 28

29 54- Türkiye İle Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 55- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 56- Belediye İtfaiye Yönetmeliği 57- İç Su Araçları Yönetmeliği 58- Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik 59- Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik 60- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 61- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik 62- Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik 63- İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 64- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği 65- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 66- İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 67- Afet Harcamaları Yönetmeliği 68- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği 69- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği 70- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği 71- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 72- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik 73- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik 74- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 75- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 29

30 76- Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği 77- Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği 78- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 79- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 80- Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 81- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 82- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 83- TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği 84- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği 85- Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik 86- Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik 87- Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik 89- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik 90- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği 91- Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik 92- Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 93- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği 94- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 30

31 95- Zeytin Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Birliklerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 96- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik 97- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği 98- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 99- Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 100- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin (TÜGSAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 101- Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 102- PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği 103- PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İhale Yönetmeliği 104- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği 105- Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği 106- Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik 107- Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 108- Vergi İdaresinin Geliştirme Fonu Yönetmeliği 109- Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 110- Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri İle Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 112- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 31

32 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 114- İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 115- Tütün Mamülleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Toptan Ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik 116-Uzlaşma Yönetmeliği 117-Balıkçı Barınakları Yönetmeliği 118-Özel Hastaneler Yönetmeliği 119-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 120-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 121-Taşınmaz Malların Sınırlandırma,Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik 122-Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği 123-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik 124-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 125-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği 126-Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik 128-BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 129-Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 130-Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği 131-Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği 132-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 133-Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 134-İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik 135-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 136-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 32

33 137-İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 138-Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği 139-İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 140-Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği 141-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 142-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 143-Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 144-Fonlar İhale Yönetmeliği 145-Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 146-Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği 147-Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik 145-Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik 146-Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği 147-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 148-Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 149-Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik 150-Karayolları Trafik Yönetmeliği 151-Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği 152-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği 153-Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 154-Basın Kartı Yönetmeliği 155-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 33

34 156-Taşınır Mal Yönetmeliği 157-Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 158-İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Alım Satım ve İhale Yönetmeliği 159-Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 160-Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 161-Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların Ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik 162-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik 163-Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği 164-Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik 165-Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik 166-Belediye Zabıta Yönetmeliği 167-Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği 168-Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönetmeliği 169-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 170-Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 171-Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 172-İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 173-İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Ve Atama Yönetmeliği 174-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 175-İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Hakkında Yönetmelik 176-Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 177-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 178-Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 34

35 179-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 180-Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlık Ve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 181-Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 182-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği 183-Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) 184-Genel Bütçeye Dahil Daireler Ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği 185-Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği 186-Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik 187-İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 188-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 189-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 190-Seferberlik Ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik 191-Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği 192-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 193-Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) 194-Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 195-Vakıflar Yönetmeliği 196-Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik 197-Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 198-Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği 35

36 199-Köy Ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy Ve Mahalle Muhtarları Ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının Ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik 200-Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 201-Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 202-Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği 203-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 204-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 205-Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği 206-Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik 207-İller Bankası İhale Yönetmeliği 208-Çevre Ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği 209-Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği 210-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 211-Aydınlatma Yönetmeliği 212-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 213-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 214-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar 215-Valilik Ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği 216-Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya Ve Stok Kontrollerinin Yapılması İle Bu Merkezlere Giriş Ve Çıkışlara İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 217-Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 218-Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 219-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 220-İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 36

37 221-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 222-İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik 223-İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 224-İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 225-Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 226-Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 227-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik 228-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 229-Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 230-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 231-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 232-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 233-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 234-Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 235-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 236-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar 237-Taşınır Mal yönetmeliği 238-Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 239-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 240-Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği 241-Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararları 1-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar 2-Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar 3-Orta Vadeli Program ( ) ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar 37

38 4-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar 5-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar 6-Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar 7-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar Yılı Programı ile 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar Karar Sayısı: 2002/ İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Ve Acil Durum Hazırlık Projesinin Finansmanı İçin Dünya Bankası'ndan Sağlanacak 310 Milyon Euro Tutarındaki Kredinin İstanbul İl Özel İdaresi'ne Karşılıksız Tahsis Edilmesi Hakkında Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 Uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2005 Yılında Ne Miktarda Zam Ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar 12-Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında 13-Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Çalışan Personele Yaptırılacak Fazla Çalışmanın Süresi, Şekli ve Ücret Esasları Hakkında Karar 14-Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35'inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2004 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar 16-Elektrik Abonesi Bazı Kişi Ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli Ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması Ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 17-Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmenin, Türkiye ile Bazı Ülkeler Arasında Yürürlüğe Giriş Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında 18-Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak K.D.V. Oranlarının Tespiti Hakkında Karar 19-Bazı Ülkelerin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye Katılmalarına İlişkin Olarak Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar 20-Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 38

39 21-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 22-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında 23-Türkıye Gübre Sanayii Anonim Şirketince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yılı Programı ile 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 25-Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Karar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar 27-Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler Ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı Ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/1998 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Ekli Karar ve Eki Cetvellerin Yürürlüğe Konulması Hakkında 29-Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar 31-Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar 34-Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 35-Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatının Dağılım Nispetlerinin Tesbitine İlişkin Karar 36-Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması 37-Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar 39

40 38-Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 39-Orta Vadeli Program ( ) ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar 41-Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Genelgeler Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları 2-Özürlü İstihdamı İle İlgili 2006/15 Sayılı Genelge 3-Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları 4-Standart Dosya Planı 5-Sokakta Yaşayan - Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli 6-Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge 7-Karadeniz Sahil Yolu 8-Genelge-2004/1 9-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yürütülmekte Olan "Norm Kadro" Çalışmaları ile İlgili 2001/39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 10-Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması 11-Dere Yatakları ve Taşkınlar Hakkında 12-Tasarruf Tedbirleri Hakkında Genelge 13-Mahalli İdareler Tarafından İstenen Görüşler Sayılı Başbakanlık Genelgesi /39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayılı Kanun Hakkında 40

41 17-İmar Uygulamaları Hakkında Genelge 18-Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları 19-Bölünmüş Yolların Yapımı İle İlgili Başbakanlık Genelgesi 20-Sözleşmeli Personel İstihdamı İle İlgili 21-Afetlerde Yapılacak Yardım Çalışmalarına İlişkin Genelge 22- Devlet İhaleleri Genelgesi 23- Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması İle İlgili Genelge 24- Yetki Devri Hakkında Genelge 25- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Hakkında Genelge 26- Turizme Hizmet Veren İşletmeler Hakkında Genelge 27- Tahsilat Denetimi Hakkında Genelge 28- Sığınaklar Hakkında Genelge 29- Ruhsata Aykırı Faaliyetler Hakkında Genelge 30- Ödenek Konulması Hakkında Genelge 31- Mahalli İdareler Tarafından Bakanlığa Yazılacak Yazılar Hakkında Genelge 32- Mahalli İdare Şirketleri Hakkında Genelge 33- Listede Yer Almayan Akaryakıt İstasyonlarının Faaliyette Bulunmaması Hakkında Genelge 34- Kilometre Tahdidi Hakkında Genelge 35- Kanun Değişikliği Hakkında Genelge 36- Kaçak Kesimlerin Önlenmesi Hakkında Genelge 37- İşyeri Açma Ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Genelge 38- İhale Yasakları Hakkında Genelge 39- İhale Yasaklamaları Hakkında Genelge 40- İçme Suları Hakkında Genelge 41- Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Genelge 42- Gayrı Sıhhi Müesseseler Hakkında Genelge 43- Arşiv Malzemesi Devri Hakkında Genelge 41

42 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Genelge Sayılı Kanun Hakkında Genelge 46- Kuş Gribi Eğitimi Kılavuzu Hakkında Genelge 47- Sendika Üyesi Kamu Görevlisi Tespiti Hakkında Genelge 48- Sigorta İşleri ve Primler Dairesi Başkanlığı İşlemleri Hakkında Genelge 49- Bağış, Yardım ve Hibeler Hakkında Genelge 50- Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki Hakkında Genelge 51- Özlük Hakları Ve Diğer Ödemeler Hakkında Genelge 52- Köy Yerleşik Alanı Tespitleri Hakkında Genelge 53- Genel Teftiş Raporları Hakkında Genelge 54- Mücavir Alanlar Hakkında Genelge 55- Genel Teftiş Raporları Hakkında Genelge 56- Çevre Düzeni Planları Hakkında Genelge 57- İmar Planları Hakkında Genelge 58- Köy Yerleşme Planları Hakkında Genelge 59- Kıyıda Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi Hakkında Genelge 60- Mekanik Tesisat Uygulamaları Hakkında Genelge Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Genelge Sayılı Kanun Hakkında Genelge 63- Özelleştirme Ve İmar Kanununda Değişiklik Hakkında Genelge /13(1584) Sayılı Genelgeye Ektir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Hakkında Genelge 66- Yönetmelik Çalışmaları Hakkında Genelge 67- Tevhit Ve İfraz Hakkında Genelge 68- İmar Uygulamaları Hakkında Genelge 69- Eğitim Faaliyetleri Hakkında Genelge 70- Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Hakkında Genelge 71- Atamalar Hakkında Genelge 42

43 72- Aile Birlikleri Hakkında Genelge 73- Kayıt Dışı İstihdam Hakkında Genelge 74- Yetki Devri Hakkında Genelge 75- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hakkında Genelge 76- Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge 77- Yapı Belgelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Üzerinde Verilmesi Hakkında Genelge 78- Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Hakkında Genelge 79- Sözleşmeli Personel Hakkında Genelge 80- Tabela Ve Yazışmalar Hakkında Genelge 81- Özel İdare Ödeneği Hakkında Genelge 82- Numarataj Sorumluları Hakkında Genelge 83- Yürütmenin Durdurulması Hakkında Genelge 84- Mahalli İdarelerin Harcama Belgeleri Hakkında Genelge 85- Madencilik Faaliyetleri Hakkında Genelge Sayılı Kanunun Uygulaması Hakkında Genelge 87- Konut Finansmanı Hakkında Genelge 88- Kanuni Düzenlemeler Hakkında Genelge 89- Kadınların ve Kız Çocuklarının Hakları Hakkında Genelge 90- İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanımı Hakkında Genelge 91- Temenni Kararları Hakkında Genelge 92- İl Genel Meclisi Kararları Hakkında Genelge 93- İçme Suyu Hakkında Genelge 94- Harcama Yetkilisi Ve İhale Yetkilisi Hakkında Genelge 95- Görüşe Gönderilecek Yönetmelikler Hakkında Genelge 96- Denetim Hakkında Genelge 97- Fuar Ve Festivaller Hakkında Genelge 98- Özel İdare Ödeneği Hakkında Genelge 43

44 99- Denetim Komisyonları Hakkında Genelge 100- Yazışmalar Hakkında Genelge 101- Afetlere Yardım Hakkında Genelge 102- Adres Kayıt ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Hakkında Genelge Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulanması Hakkında Genelge 104- Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Hakkında Genelge 105- Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları Hakkında Genelge 106- Sigortalılık İşlemleri Hakkında Genelge 107- Milli Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Hakkında Genelge 108- E-Taşınır Modülünün Uygulamasına Yönelik Açıklamalar Hakkında Genelge 109- Ortaöğretim Okulları ve Eğitim Kurumlarının Onarımları Hakkında Genelge 110- Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Hakkında Genelge Yılı Genel Teftiş Raporları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Genelge 112- Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi Hakkında Genelge 113- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında Genelge 114- Emanet Yabancı Kaynaklar, Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ve Özel Tahakkuklar Hesaplarının Ayrıntı Kodları ve Zamanaşımı Süreleri Hakkında Genelge Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Hakkında Genelge 116- Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hakkında Genelge 117- Mahalli İdarelerin Hesap Bilgileri Hakkında Genelge 118- Ek Ödeme ve Diğer Düzenlemeler Hakkında Genelge 119- Bütçe Geliri Ekonomik Kodları Hakkında Genelge 120- Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım Çalışmaları Hakkında Genelge 121- Mahalli İdarelerin Personelinin Eğitimi Hakkında Genelge 122- Afet Hesaplarının İzlenmesi Hakkında Genelge 123- Harç Niteliğinde Ücret Tarifesi Hakkında Genelge 124- İl Özel İdare Genel Sekreterlerinin Mali Hakları Hakkında Genelge 44

45 125- Bölünmüş Yol Yapımı Hakkında Genelge 126- Kira Bedellerinin Arttırılması Hakkında Genelge Acil Çağrı Sistemi Hakkında Genelge 128- Kaçak Yapılaşmaların Önlenmesi Hakkında Genelge 129- Sevk Tehir İşlemleri Hakkında Genelge 130- Afet Tedbirleri Hakkında Genelge 131- Yeminli Özel Teknik Bürolara Yapılan Müracaatlarla İlgili Tespit Değerlendirme İşlemleri Hakkında Genelge 132- Sözleşmeli Personel İstihdamı Hakkında Genelge 133- Faaliyet Raporların CD Ortamında Gönderilmesi Hakkında Genelge 134- Özel İdare Hizmet Binası Hakkında Genelge 135- Mikro Kredi Uygulaması Hakkında Genelge 136- Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri Yönetmeliği Hakkında Genelge 137- Mahalli İdare Birliklerinin Denetimi Hakkında Genelge 138- Kanuni Paylar Hakkında Genelge 139- İkinci El Oto Galerileri Hakkında Genelge 140- İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanımı Hakkında Genelge Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Hakkında Genelge 142- KÖYDES Projesi Hakkında Genelge 143- Adres Standardı Hakkında Genelge 144- Toplumsal Olaylar Müdahale ve Esasları Hakkında Genelge 145- Adres Kayıt Sistemi Hakkında Genelge 146- Ağaçlandırma Çalışmaları Hakkında Genelge 147- Atamaları Bakanlıkça Yapılan Valilik Personelinin Görevlerinden Ayrılmaları Hakkında Genelge 148- Personelin Yıl İçerisinde Kullanmadıkları Yıllık İzinleri Hakkında Genelge 149- Atamalar Hakkında Genelge 150- Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Hakkında Genelge 45

46 151- e-bakanlık Projesi Hakkında Genelge 152- Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimlerinin Ücretsiz Veya İndirimli Yararlanacağı Hizmetler Hakkında Genelge 153- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge 154- Vaziyet Planı Tanzimi Hakkında Genelge 155- Kamu Yapıları Projeleri Hakkında Genelge 156-1(a) ve 1(b) Grubu Madenlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Hakkında Genelge 158-Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Hakkında Genelge 159-Adres Kayıt Sistemi Hakkında Genelge 160-Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında Genelge 161-Mücavir Alan Teklifleri Hakkında Genelge 162-Turizmde Öncelikli Yöre Belediyelerine Yapılacak Mali Yardımların Kullanım Usulü Ve Esasları Hakkında Genelge 163-Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Hakkında Genelge Sayılı Kanun Hakkında Genelge 165-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili Hakkında Genelge 166-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Genelge 167-e-İçişleri Yerel Yönetim Modülleri Hakkında Genelge 168-Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Genelge 169-Görevde Yükselme Eğitimi Ve Sınavı Hakkında Genelge 170-Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi Hakkında Genelge 171-Sosyal Denge Sözleşmesi Hakkında Genelge 172-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında Genelge 173-Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Hakkında Genelge Sayılı Köy Kanunu Hakkında Genelge 175-e-İçişleri Projesi Kapsamında Kağıtsız Ofis Uygulaması Hakkında Genelge 46

47 Sayılı Yasanın Mahalli İdarelerin İhtiyaç Fazlası İşçileri İle İlgili Hükümleri Hakkında Genelge 177-Kurum Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge 178-KÖYDES Projesi Foseptik Uygulamaları Hakkında Genelge 179-İl Özel İdarelerine Aktarılan Ödenekler Hakkında Genelge 180-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Genelge 190-Yapı Ruhsatı Hakkında Genelge 191-İhale Yasağı Talepleri Hakkında Genelge 192-İşyeri Açma İzin Harcı Hakkında Genelge Genelgeler Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ Milli Emlak Genel Tebliği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı Ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ Gelir Vergisi Genel Tebliği Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 47

48 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:11) Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Harçlar Kanunu Genel Tebliği Mevduat Ve Katılım Fonlarının Vadeleri Ve Türleri Hakkında Tebliğ Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Tahsilat Genel Tebliği Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ 48

49 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ (md.8) Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının Ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi Ve Raporlanmasına Dair Tebliğ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Kamu İhale Genel Tebliği Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 2.5. BİRİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 49

50 İl istatistik çalışmalarının yapılması, performans programlarının hazırlanması koordine edilmesi, stratejik plan hazırlanması, e-içişleri projesi çalışmalarının yürütülmesi, strateji geliştirme çalışmaları, reklam, tanıtım, basın yayın işlerinin yürütülmesi, KÖYDES Projesinin yürütülmesi ve bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nca belirlenen hizmetleri yürütmek amacıyla ihale yapmak, taşınır mal yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yapmak, makine parkını faal tutmak, her türlü yakıt ve madeni yağ alımlarını yapmak, araç sevk ve işletmesini yapmakla sorumludur Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemlerle sorumludur Hukuk Müşavirliği İdarenin her türlü yasal mevzuatla ilgili işlerini takip etmek ve mahkemede idareyi temsil etmekle sorumludur İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İl Özel İdaresi görev alanında yer alan yerleşim yerlerinde köy içi sosyal yapılar ve imar işlemlerini yürütmek ve denetlemekle sorumludur İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür hizmetlerine ait iş ve işlemleri, turizm hizmetlerine ait iş ve işlemleri, köylerin çöp toplama hizmetlerini, yatırım ve inşaat hizmetlerine ait iş ve işlemleri, kilitli parke taşı döşenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmakla sorumludur Mali Hizmetler Müdürlüğü 50

51 Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, maaş tahakkuklarının gerçekleştirilmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasından sorumludur Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, enerji nakil hattı yaptırmak mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yürütmekle sorumludur Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdare Kanunun 7. maddesinin (a) ve (g) fıkrasına istinaden belediye mücavir alan dışındaki işyerlerine iş yeri açma ruhsatı vermek ve denetlemekle sorumludur Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5302 sayılı Kanun ile verilmiş çevre, tarım, veteriner ve orman alanındaki görevlerinin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur Yazı İşleri Müdürlüğü İl Genel Meclis ve İl Encümeninin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde belirtilen kapsam içerisine yer alan köylerin ulaşım ile ilgili her türlü çalışmalarını yapmak ve sürekli olarak ulaşıma açık halde bulundurmakla sorumludur İl Özel İdare Paydaş Analizi BÖLÜM III 3. DURUM ANALİZİ 51

52 Bu bölümde Niğde İl Özel İdaresi nin iç ve dış paydaşları belirlenmiş, hizmetlerden etkilenme oranları ışığında değerlendirme yapılarak da Niğde İl Özel İdaresi nin öncelikli paydaşları saptanmıştır. Niğde İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için tüm tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla da paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Paydaş: Paydaş kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurumları ifade etmektedir. İç Paydaş: Kuruma bağlı olarak çalışan ve kurumun faaliyetlerini etkileyen organizasyon veya kişilerdir. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaş: Kurum dışında çalışan ve kurumun faaliyetlerinden etkilenen organizasyon veya kişilerdir. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Öncelikli Paydaş: Kurumun verdiği hizmetlerde öncelikli olarak çalıştığı ve işbirlikleri yaptığı kurum ve kuruluşlardır. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu nca belirlenmiş olan Niğde İl Özel İdaresi iç, dış paydaş ve öncelikli paydaş listesi aşağıda verilmiştir. Paydaşlar İç Paydaş Dış Paydaş Öncelikli Paydaş Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni 52

53 Kurum Çalışanları Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İlçe Özel İdare Müdürlükleri Köy Muhtarları Milli Eğitim Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlü DSİ 45. Şube Şefliği Karayolları 64. Bölge Müdürlüğü Mikro Kredi Birimi (TİSVA) Nevşehir Anıtlar Kurulu Niğde O.S.B Müdürlükleri Niğde Üniversitesi KOP Bölge Kalkınma İdaresi İçişleri Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Kalkınma Bakanlığı İŞ-KUR Paydaşlar Sayıştay Niğde Belediyeleri Niğde Ticaret Ve Sanayi Odası İç Paydaş Dış Paydaş Öncelikli Paydaş 53

54 Niğde Ziraat Odaları MEDAŞ Tapu Kadastro İl Müdürlüğü Niğde Amatör Spor Kulüpleri TUİK İl Sulama Kooperatifleri Çalışanlarla İlgili Sendikalar Valilik Birimleri Tedarikçiler 3.2.Kurum İçi Analiz İdaremiz teşkilatına ilişkin kurum içi analiz Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır Fiziki Yapı Kurumumuz mülkiyeti kendisine ait olan Sakıp Sabancı Bulvarı No:1 adresinde 3 katlı ana bina ve müştemilatından oluşan hizmet binası ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Meclis Binası'nda hizmet vermektedir. İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğü meclis binasında hizmet vermekte olup, diğer tüm müdürlükler hizmet binasında hizmet vermektedir Araç Parkı Kurumumuz güçlü bir makine parkına sahip olup 185 araç-iş makinesiyle hizmet vermektedir. Ekonomik ömrünü dolduran araçlar hurdaya ayrılmakta, kurumun ihtiyaçları 54

55 çerçevesinde yeni iş makineleri alınarak genç ve dinamik makine parkı sürekliliği sağlanmaktadır. Kurumumuz hiç bir suretle hizmet alımı ile iş makinesi almamaktadır. Tablo1: Araç-İş Makinesi Envanteri Teknik Donanım Sıra Araç/İş Makinesi Adet Sıra Araç/İş Makinesi Adet 1 Pick-Up (4X4) Yükleyici 4 2 Binek Otomobil Ekskavatör 6 3 Minibüs 5 19 Kazıcı-Yükleyici 11 4 Otobüs Silindir 6 5 Kamyonet 8 21 Yama Silindiri 3 6 Damperli Kamyon Asfalt Finişeri 1 7 Tır 3 23 Çöp Kamyonu 4 8 Asfalt Distribitörü 3 24 Seyyar Kompresör 3 9 Kamyon Roleytank 1 25 Seyyar Kaynak 1 Makinesi 10 Arazöz 3 26 Çekilir Tip Asfalt 5 Tankı 11 Vidanjör 1 27 Jenaratör 3 12 Vinç 1 28 Treyler Roleytank 2 13 Traktör 2 29 Kasalı Treyler 1 14 Greyder Semi Treyler 3 15 Dozer 3 31 Kamp Treyler 9 16 İtfaiye 2 32 Yataklı Yemekli 9 Kurumumuzda üç adet otomasyon sistemi bulunmakta olup, Kamp otomasyonlar sayesinde vakit, yakıt tasarrufu, iletişim masrafları tasarrufu, araç ve sürücü performans analizi vb. tasarruflar sağlanmaktadır. Kurumumuzun bilişim altyapısına bakıldığında, yapılmakta İçişleri Bakanlığı alt birimleri arasında dijital elektronik veri transferi yapılabilmektedir. Bilişim altyapısına ilişkin envanter verileri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Tablo1: Otomasyon Listesi Sıra Otomasyonunu Adı Araç Takip Sistemi Akaryakıt Dağıtım Otomasyon Sistemi Asfalt Plent Otomasyonu 55

56 Tablo1: Bilgi İşlem Donanımı Sıra Ürün Adı Adet 1 PC+Monitör Laptop PC 19 3 Tablet PC 12 4 Yazıcı 87 5 Tarayıcı 21 6 Fotokopi 5 7 Renkli Fotokopi 1 11 LCD TV İnsan Kaynakları Niğde İl Özel İdaresi merkez ve ilçe teşkilatında görev yapan personel dahil 97 adet memur, 182 adet daimi işçi, 2 sözleşmeli personel ve 25 TYP programı çalışanı olmak üzere toplam 306 adet personelle hizmet vermektedir. Personellere ilişkin çeşitli istatistiki veriler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Tablo 1 Personelin istihdam şekline göre dağılımı İstihdam Şekli Personel Sayısı Memur 99 İşçi 171 Mevsimlik İşçi 29 56

57 TYP 25 Grafik 1 Personelin istihdam şekline göre dağılımı Toplam ; 9% 25; 8% 99; 30% 171; 53% Memur İşçi Mevsimlik İşçi TYP Tablo 5: Personelin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 5: Personelin hizmet yılına göre dağılımı Hizmet Yılı Memur İşçi ~30 31 yıl ve üzeri Memur İşçi 657 sayılı DMK'ya göre personelin hizmet yılına göre dağılımı incelendiğinde; kümelenmenin 0-5 ve yıl aralığında olduğu görülmektedir. Bu da deneyimli ve dinamik personelin harmanlandığını, deneyimli personelin bilgi birikimini genç personellere aktardığını göstermektedir. İş kanuna tabi personele bakıldığında ise yıl aralığında kümelenme olup, deneyimli personele sahip olunduğu söylenebilir. İş kanununa tabi personelde norm kadro 57

58 uygulamasından dolayı genç ve yeni istihdam sağlanamamaktadır. Bu sebeple ileri ki yıllarda iş gücü temini için hizmet alımı ya da farklı iş gücü piyasalarına başvurulabileceğini göstermektedir. Tablo 5: Personelin öğrenim durumu Grafik 5: Memur Personelin Öğrenim Durumu Öğrenim Durumu Memur İşçi İlkokul ; 4% 5; 5% 2; 2% 10; 10% Ortaokul 2 23 Lise Ön Lisans 21 4 Lisans 57 2 Yüksek Lisans ; 59% 19; 20% 657 sayılı DMK'ya göre çalışan personelin öğrenim durumu incelendiğinde; kümelenmenin lisans aralığında olduğu görülmektedir. Bu da personelin öğrenim açısından yeterli olduğunu göstermektedir. İş Kanununa tabi personel için bi şekilde bir tanzime gerek duyulmamıştır. Tablo 5: Personelin Hizmet Sınıfı Grafik 5: Personelin Hizmet Sınıfı Hizmet Sınıfı Memur Genel İdare Hizmetleri 45 7; 7% 45; 45% Teknik Hizmetler 47 Yardımcı Hizmetler 7 47; 48% Genel İdari Hizmetler Yardımcı Hizmetler Teknik Hizmetler 657 sayılı DMK'ya göre çalışan personelin yüzde 48 gibi yüksek bir oranı teknik hizmetler sınıfı tarafından teşkil edilmiştir. Kurumumuzun verdiği hizmetlerin teknik altyapıya dayandığı düşünülecek olursa her iki personelden birisi teknik personel oluşu büyük bir kazanımdır. Ayrıca, teknik şube müdürlüklerinde görev alan personel sınıf olarak GİH sınıfında olmasına karşın, teknik kökenlidir. 58

59 Mali Kaynaklar İl Özel İdaresinin Gelirleri a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler e) İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler f) Faiz ve ceza gelirleri g) Bağışlar h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler i) Diğer gelirler İl Özel İdaresinin Gelirleri a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri. g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. i) Dava takip ve icra giderleri. 59

60 k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. o) Doğal afet giderleri. p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler Bütçe ve Bütçenin Yatırıma Dönüştürülmesi Tablo 5: Yıllara Göre Başlangıç Bütçesi Grafik 5: Yıllara Göre Başlangıç Bütçesi Yıl Bütçe (TL) Yorum: Kurumun son beş yıl başlangıç bütçesi incelendiğinde yılları arasında yatay bir seyir izlediğini, 2014 yılında yukarı doğru sıçrama yaptığı görülmüştür.kurum denk bütçe sistematiğini içselleştirmiş ve ayağı yere basan bütçelerlerle İl Genel Meclisi'nin huzuruna çıkmıştır. Başlangıç bütçesinin seyri plan dönemi içerisinde yapılacak faaliyetlerin hazırlanmasında Stratejik Plan Ekibinin işini kolaylaştırmıştır. Tablo 5: Yıllara Göre Öz gelirler ve Yatırım Bütçesi Yılı Öz gelir Gerçekleşen Bütçe Yatırım Bütçenin Yatırıma Dönüşme Oranı (%)

61 Öz gelir Gerçekleşen Bütçe Yatırım İç Çevre Analizi Niğde İl Özel İdaresinde çalışan çeşitli mesleklerden, yaş gruplarından ve eğitim seviyelerine sahip erkek ve kadın çalışanlarımızdan 115 kişi ile yüz yüze iç paydaş anketi yapılmıştır. Çok Memnunum ve Memnunum cevapları ile Hiç Memnun Değilim ve Memnun Değilim cevapları kendi içlerinde birleştirilerek anket sonuçları, Memnum ve Memnun Değilim iki ana kategorisi üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete katılan toplam 115 kişiden; Müdürlüğün çalışma ortamının fiziki şartlarından, memnun olanların sayısı 85, olmayanların sayısı 25, Personel özlük hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 68, olmayanların sayısı 39, kurumdaki yemekhane hizmetlerinden memnun olanların sayısı 103 memnun olmayanların sayısı 6,servis hizmetlerinden memnun olanların sayısı 92 olmayanların sayısı 13,kurumdaki kantin, çay ocağı hizmetlerinden memnun olanların sayısı 55 olmayanların sayısı 49, Kurumdaki temizlikten, memnun olanların sayısı 32, olmayanların sayısı 72, Kurumdaki güvenlikten, memnun olanların sayısı 51, olmayanların sayısı 53, Kurumun eğitim (kurs vb.) hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 55, olmayanların sayısı 41, idarenin teknolojik donanımdan, memnun olanların sayısı 66, olmayanların sayısı 30,idaredeki birimler arası koordinasyon ve bilgi alış verişinden, memnun olanların sayısı 54, olmayanların sayısı 50, idare içindeki dikey ve yatay iletişimden, memnun olanların sayısı 53, olmayanların sayısı 50, Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimden memnun olanların sayısı 67,olmayanların sayısı 22,Aldığı ücretten, memnun olanların sayısı 81, olmayanların sayısı 19, idarenin sunmuş olduğu terfi,uzmanlık,görevde yükselme hizmetlerinden memnun olanların sayısı 38,olmayanların sayısı 47,idarenin birim amirleri ile iletişimden, memnun olanların sayısı 73, 61

62 olmayanların sayısı 26, idarede kendilerine verilen değerden, memnun olanların sayısı 68, olmayanların sayısı 30, Kurumun tanıtım faaliyetlerinden memnun olanların sayısı 77, olmayanların sayısı 14, idarenin vatandaşlara verdiği hizmetten, memnun olanların sayısı 83, olmayanların sayısı 17, İdarenin uluslar arası gelişmelerini takip etmesinden memnun olanların sayısı 52 olmayanların sayısı 19,idare personelinin bilgi ve uzmanlık düzeyinden, memnun olanların sayısı 51, olmayanların sayısı 34 kişidir. Bu anketin sonuçlarının oransal dağılım ise aşağıda grafik olarak verilmiştir. 6,00 4,00 3,75 3,38 4,15 3,94 2,97 2,52 3,032,87 3,38 2,942,92 3,393,643,58 3,07 3,64 3,32 3,743,81 3,313,20 2,00 0,00 Memnuniyet Düzeyi Çalışma Ortamı Özlük İşleri Yemekhane Servis Çay Ocağı Temizlik Güvenlik Eğitim Bilgi İşlem Birimler Arası Koordinasyon Hiyerarşik İletişim Merkez-Taşra İletişim Maddi İmkan Alınan Görev Terfi Birim amiri İletişim Öz Değer Kurumun Tanıtımı Sunulan Hizmet Çağı Takip Bilgi Düzeyi Kurum Kültürü... 62

63 3.3. Dış Çevre Analizi HENÜZ TAMAMLANMADI İlin Tarihi Antik ismi Nahita olan Niğde nin tarihi ile ilgili ilk buluntular; Neolitik Dönemden (M.Ö ) Bor Bahçeli kasabası Roma Havuzu yakınındaki Köşk Höyük ten ve Bor Pınarbaşı Höyüğünden çıkartılan eserlerdir. Kalkolitik çağa (M.Ö ) ait önemli arkeolojik buluntular da Niğde Müzesinde sergilenmektedir. Söz konusu buluntular da Köşk Höyük kazılarında ortaya çıkartılmıştır. 63

64 Anadolu da genel olarak Hitit Dönemi olarak bilinen M.Ö yılları arasında Niğde bölgesinin önemli merkezlerden biri olduğu görülmektedir. Roma Döneminde (M.Ö.30- M.S.395) antik Tyana da bugünkü Kemerhisar kasabası çevresinde yoğun bir yapılaşma gerçekleşmiştir. Bölge 931 yılında Arap akınlarına sahne olmuştur. Bu dönemlerde korunma ve barınma amacıyla oluşturulan yer altı şehirlerinin en güzel örneklerinden biri de Gümüşler kasabası yakınlarındaki Gümüşler Manastırı ve ören yeridir yılındaki Malazgirt Zaferi nin ardından kısa sürede Anadolu nun büyük bir kısmı Türkler tarafından fethedilmiştir. Niğde yöresi de 1116 yılında Türklerin eline geçmiştir. Bu dönemden kalan en önemli eserler Anadolu Selçuklularınca 1223 yılında yaptırılan Alaeddin Camii ve 1312 yılında yapılan Hüdavent Hatun Türbesi dir. Niğde 1357 yılında Karamanoğulları Beyliğine, 1471 yılında da Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Niğde 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk Mülki taksimatıyla İl statüsüne kavuşmuştur. İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda, Orta Torosların içinde yer alan Bolkarlar ve Aladağların kuzeye doğru kıvrımlaşarak sokulduğu alanın kuzeyinde kalan Niğde ilinin komşuları kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya, güneyde Bolkar dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağların oluşturduğu doğal sınırlar ile Adana dan ayrılır. Niğde Cumhuriyetin ilk yıllarında çok büyük yüz ölçümüne sahip illerden biri iken daha sonra bünyesinden Nevşehir ve Aksaray illerini çıkararak topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir İlin Coğrafyası Konum İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda, Orta Toroslar içinde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar ın kuzeye doğru kıvrımlaşarak sokuldukları alanın kuzeyinde kalan Niğde İli, matematik konum itibariyle; 37 derece 25 dakika ile 38 derece 58 dakika kuzey paralelleri ve 33 derece 10 dakika ile 35 derece 25 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. 64

65 Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya illeri ile komşu olan Niğde, güneyde Bolkar Dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağlar ın oluşturduğu doğal sınırlarla Adana illeriyle komşudur. Büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde nin güneyindeki Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz Bölgesi içinde yer almaktadır Yüzölçümü ve Arazi Dağılımı İlin yüzölçümü 7.795,22 km2, denizden yüksekliği metredir. İl topraklarının %28.8 i dağlık, %41.2 si dalgalı arazi ve yayla, %30 u ovalıktır. İl arazi varlığının kullanılış şekli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: Yıllara Göre Arazinin Kullanım Şekli Hektar Toplam İçindeki Payı Tarım Arazisi ,38 Çayır Mera Arazisi ,87 Orman Arazisi ,97 Kullanılmayan Arazi ,78 Toplam ,00 Kaynak: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Görüldüğü üzere il yüzölçümünün yüzde 35,38 ini tarım arazisi oluşturmaktadır. Mera olarak kullanılan arazi % 33,87 ile en yüksek oranı oluşturmaktadır. En düşük arazi grubunu ise % 7,97 oranı ile orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. Niğde Orta Toroslara çok yakın olmasına, Akdeniz Bölgesinde toprakları bulunmasına rağmen orman yönünden oldukça fakirdir İklim Meteoroloji 8.(Konya) Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Niğde Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Niğde ilinin büyük bölümünde bozkır iklimi özellikleri vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi hüküm sürer Dağlar, Ovalar, Akarsular ve Göller Niğde nin en yüksek noktasını ilin doğu sınırlarını belirleyen Aladağlar üzerindeki Demirkazık Tepesi (3.756 m.) oluşturmaktadır. İlin güney ve güneydoğu sınırlarını belirleyen Bolkar Dağlarının en yüksek noktası (3.524 m.) Medetsiz Tepesidir. Aladağlar ve Bolkar Dağları kış turizmi, dağ turizmi, doğa turizmi ve av turizmi açısından önemli bir potansiyele 65

66 sahiptir. Kuzey ve kuzeybatı yönünde Melendiz Dağları uzanmakta olup, en yüksek noktasını Beşparmak Tepesi (2.963 m.) oluşturmaktadır. Büyük bölümü Aksaray il sınırlarında kalan Hasan Dağı nın (3.268 m) bir kısmı ilin batı kesimini kaplamaktadır. Niğde nin önemli ovaları ise ortalama m. yükseklikteki Misli Ovası, m yükseklikteki Melendiz Ovası, m. yükseltiye sahip Altunhisar ve Bor Ovalarıdır. Çamardı Ecemiş Vadisi, Çiftlik Nar Vadisi ve Niğde Karasu Vadisi ilin başlıca vadileridir. Karasu, Melendiz Çayı, Uluırmak, Ecemiş ve Çakıt çayı Niğde nin başlıca akarsularını oluşturur. Bunlardan Ecemiş ve Çakıt ın suları Çukruovaya akarken, Uluırmak ın suyu Ihlara Vadisine ulaşır. Karasu ise Akkaya Barajını geçtikten sonra Bor ovasında kaybolur. Niğde göller bakımından zengin olmamakla birlikte oluşum bakımından farklı göllere sahiptir. Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde buzul aşınımıyla oluşmuş irili-ufaklı birçok göl vardır. Narlıgöl, Alagöl, Çiniligöl, Yedigöller ve Karagöl bunların başlıcalarıdır. Göllüdağ üzerinde bir krater gölü bulunmaktadır. Narlıgöl ise çökme neticesinde oluşmuş olup, termal turizm bakımından değerlendirilmeyi bekleyen bir göldür Nüfus TÜİK 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu dir. İl merkezi nüfusumuz ise e yükselmiştir. İl genel nüfusu 2013 yılında 2012 yılına göre kişi artarken, il merkezi nüfusu kişi artmıştır. Niğde ili 2012 yılı Nüfus Artış Hızı 8,2 iken, 2013 yılı nüfus artış hızı 9,9 a yükselmiştir. Bu durum ilimizin nüfus artış hızının önemli ölçüde arttığını gösterirken kasaba köylerin de aynı ölçüde göç verdiğini göstermektedir. Aşağıda 2013 yılı il nüfusu ve son beş yıla ilişkin nüfus tabloları ve bunlara ilişkin hazırlanan grafikler verilmiştir. Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri İlçeler Toplam Şehir Kırsal Merkez Altunhisar Bor

67 Çamardı Çiftlik Ulukışla Toplam Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri Yer/Yıllar İl Merkezi İlçe Merkezleri Kasaba ve Köyler Toplam Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri 67

68 Kişi Kişi İl Merkezi Yıllar Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri* Yıllar Kasaba ve Köyler * İdari Yapı Niğde 1924 yılında yapılan ilk mülki düzenlemede il statüsüne kavuşmuştur yılında Nevşehir, 1989 yılında ise Aksaray ın il olmasıyla bugünkü mülki sınırlarını almıştır. İlimizde 6 ilçe, 29 belediye ve 131 köy bulunmaktadır. Niğde Merkez ilçeye bağlı 16 kasaba belediyesi bulunmaktadır. Bir ilçede 16 kasaba belediyesi bulunması Niğde nin kendine has özelliklerinden biridir. Belediye ve köylerin ilçelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 68

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ Osmanlı İmparatorluğu nda 1826 lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler; Şehrin temizliği, Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı