ODTÜ MD ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETİM ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MD ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETİM ANALİZİ"

Transkript

1 ODTÜ MD ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETİM ANALİZİ Derneğimiz bünyesinde yürütülen çalışmalar 23 Haziran 2001 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Grupları Yönetmeliği ni esas alarak ilerlemektedir. Çalışma Grupları üç ana başlıkta toplanmıştır: Komiteler, Komisyonlar ve Proje Gruplarından oluşmaktadır. Derneğimiz , ve dönemlerine ait Çalışma Raporları dikkate alınarak döneminde yürütülen çalışmaların ne kadar etkin ve iyi bir biçimde yönetildiğini analiz edebilmek için üç dönemde yer alan çalışmaların karşılaştırılması yararlı olacaktır. ODTÜ Ruhu Grubu olarak amacımız yapılan başarılı çalışmaları asla göz ardı etmeden Derneğimizden gün geçtikçe artan tek adam yönetiminin vurgulanmasını nicel değerlerle vurgulamaktır. Derneğimizin bir demokratik kitle örgütü olarak katılımcı ve şeffaf olması çok önemlidir. Üyelerin etkin katılımının sağlanması için yönetim stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir. Yıllar içinde aynı yönetimin özellik yeni üye sayısının artmasına hiçbir katkısı olmadığı bununla birlikte var olan projelerin ve çalışmaların bitme noktasına geldiği görülmektedir. Çalışma Raporlarından yola çıkarak hazırladığımız bu analiz sizlerin sağlıklı seçim yapabilmesini sağlamak ve doğru karar verebilmeniz için gerçek bilgiye ulaşmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Örgütlenme: Derneğimiz, tüzüğümüzde yer aldığı gibi bir Demoktatik Kitle Örgütü olarak örgütlenme temelinde çalışmalarını yürütmesi hedeflenmektedir. Her zaman değişmeyen hedef daha çok üye ve daha çok ODTÜ mezununa ulaşmak olmalıdır ve dönemlerinde Örgütlenme başlığı altında anlatılan stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda yapılan somut çalışmalar raporunda ayrı bir başlık olarak yer alamamıştır raporunda derneğimizde uzun yıllar hayata geçirilmeye çalışan Meclis çalışmalarının başlatıldığı ve bu doğrultuda ODTÜ yü oluşturan bileşenlerin periyodik olarak bir araya geldiği toplantıların düzenlendiği vurgulanmıştır raporunda ise iş yeri temsilcilikleri vurgulanırken Meclis çalışmalarından söz edilmemektedir raporunda Üyelerimiz ve Mezunlarımıza Karşı Sorumluluklarımız başlığı altında komite, komisyon ve kulüp çalışmalarının bir kısmına değiinilerek genel anlatımlar kullanılmıştır. Üye Sayıları: dönemi incelendiğinde dernek üye sayımızın değişimi çeşitli başlıklarda aşağıdaki gibidir. (Doğrudan raporlardan alınmıştır.) 4 Haziran 2006 tarihinde üye sayısı : Mayıs 2008 tarihinde üye sayısı : dönemi geri kazanılan üye sayısı: 190 Haziran 2006 Mayıs 2008 döneminde kayıt olan yeni üye sayısı : 622 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı : 2154

2 01 Haziran 2008 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2010 tarihinde üye sayısı: dönemi geri kazanılan üye sayısı: 77 Haziran 2008 Mayıs 2010 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 425 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı: Haziran 2010 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2012 tarihinde üye sayısı: Haziran 2010 Mayıs 2012 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 352 Haziran 2010 Mayıs 2012 döneminde iptal edilen üye sayısı: 310 Örgütlenme, niceliksel olarak incelendiğinde giderek azalmakta olan üye sayısı önemli ölçüde örgütlenme çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir döneminde geri kazanılan ve yeni üye olanların sayısı 812, döneminde 502 ve döneminde 352 olarak görülmektedir. Bir diğer dikkat çeken konu karşılaştırılan ilk iki dönemde geri kazanılan üye sayısı ve yeni üye sayıları ayrı ayrı verilirken raporunda sayılar toplanarak verilmiştir. Ancak, yeni üye sayımızın her geçen yıl daha azaldığı gerçeğini bu değişiklik örtmemektedir. Bir başka önemli konu ise genç mezunların derneğimize üye olmalarıyla ilgilidir nın hemen öncesi ve sonrasına baktığımızda aşağıdaki gibi kaygı verici bir tablo mevcuttur te mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: da mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: de mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: de mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: da mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: da mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: de mezun olup 1,5 yıl içinde derneğimize üye olanların sayısı: 13* *Mayıs 2012 itibariyle Üç dönem karşılaştırıldığında süreklilik gösteren bir örgütlenme stratejisinin geliştirilemediği ve dernek üye sayımızın artması yönünde somut çalışmaların yapılamadığı açıktır. Bununla birlikte özellikle Çalışma Raporu nda yer alan anlatımlar tamamen muğlak ve eylemsel olarak neler yapıldığını açıklamaktan uzaktır. Örneğin, Mezunlar arasında dayanışmanın artırılacağı ortamlar hazırlanmasına katkıda bulunulmaktadır. denilirken ne gibi çalışmaların yapıldığı, örgütlenmenin hangi temelde ne tür eylemlerle artırıldığı konusunda eksiklikler olduğu görülmektedir.

3 Görünürlük: Derneğimizin görünürlüğünü medyada yer almasına göre basitçe değerlendirebiliriz Çalışma Raporu nda iki sayfada kısa cümlelerle anlatılmıştır. 91 farklı haberde farklı etkinliklerle ve basın açıklamlarıyla basında yer aldığımızı görüyoruz ve dönemlerinde ise bu sayılara yer verilmemektedir. Çalışma Raporu nda somut olarak sunulması gereken bu bilgilere üyelerin ulaşamıyor olmasını yönetim eksikliği olarak değerlendirebiliriz. Derneğimizin örgütlülüğü ve sürekliliği için, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının bazı çalışma gruplarının çalışma raporlarında nasıl anlatıldığını ve verilen bilgilerin somutluğu ve yapılan çalışmalara Yönetimin ne kadar destek olduğunun incelenmesi aşağıdaki analizlerle sizlere sunulmaktadır. Burs ve Yardımlar Komitesi: Komitemiz, derneğimizin yüz akı ve fazla üye sayısına sahip çalışma gruplarındandır. Fedakar üyelerimiz her hafta toplantı yapıp süreci başarılı bir biçimde yürütmektedirler. Toplantılar dışında gerçekten bursa ya da yardıma gereksinim duyanların saptanabilmesi için özverili çalışmalar yapılmaktadır. Her başvuru yapan öğrencimizle tek tek saatlerce görüşmeler yapılmaktadır. Burs Fonumuzun her geçen yıl artması ve özellikle son altı senedir başarılı biçimde artırılması mutluluk vericidir. Bu çalışmaları koordine eden yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Süreçte etkin rol alan dernek idari personelinin de çalışmaları gerçekten özel takdire değerdir. Bu konuda değerlendirilmesi gereken konu belki de son dört yıldır değişmeyen burs miktarlarıdır. Burs miktarları Tam Burs Yarım Burs döneminde 246 öğrencimize, döneminde ise 220 öğrencimize ayda 75 TL burs verilmiştir. Ülkemizin ekonomik koşulları göz önüne alındığında giderek zorlaşan yaşam burs miktarının yetersiz kalmasına neden olabilir ve yeterli oranda öğrencilerimize yardımcı olamayabiliriz. Konuyla ilgili Komitede etkin yer alan üyelerden Grubumuza iletilen yakınmalardan biri de burs miktarının yönetim tarafından artırılmadığı bilgisidir. Sayının artması yönünde yol çizen Yönetim Kurulu nun bu konularda Komite üyelerine daha fazla söz hakkı vermesi yerinde olacaktır. Bursiyer öğrencilerle birebir görüşen ve fedakarca ilgilenen Komite üyeleridir bu anlamda değerlendirmeleri de derneğimiz için haklılık payı taşımalıdır. İlgili çalışmaların daha da verimli olabilmesi için Komite üyelerinin önerileri dikkate alınmalı ve bursiyer öğrencilerin duyarlılıklarının arttırılması konularında daha fazla çalışmalar yapılmalıdır.

4 İşletme Komitesi: İşletme Komitemiz işletme stratejilerinin belirlenmesini ve süreç yönetimini sağlamaktadır Çalışma döneminin en önemli özelliği önceki yıllarda olduğu gibi İşletme Komitesi ndeki kolektif çalışma yönteminin tercih edilmiş olmasıdır, emek veren üyelerin listesinin Çalışma Raporunda yayımlanması da bunun en önemli göstergesidir ve dönem raporları incelendiğinde bu bilgi yer almamaktadır. Mali durum incelendiğinde en tartışmalı konunun İşletme stratejileri olduğu düşünülürse katılımcılığın sağlanması için en üst çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Üyelerin katkılarıyla zenginleşecek süreç Yönetim Kurulu nun özenle dikkat etmesi gereken konulardandır raporunda ek olarak ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir. Komitenin düzenli toplanamayışının, işletme yönetimi hatalarının önemli nedeni olduğu düşünülmektedir. Yapılanların somut aktarımı önem taşımaktadır. Önceki dönemde listelenerek anlatılan eylemsel çalışmalara raporunda da yer verilmesi gerekirdi. Konsey İş Merkezi (KİM): Derneğimizin en önemli komitelerinden bir diğeri olan KİM Komitesi, üyeler arasında dayanışmanın sağlanması, genç mezunlara destek ve öğrenci-mezun dayanışması anlamında büyük önem taşımaktadır ve Çalışma Raporu nda Eğitimler başlığıyla etkili çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların döneminde devam etmemesi büyük kayıptır. Üye sayımızın yıllar içerisinde azalırken belki de buradaki çalışmaların artırılması için mesai harcanması büyük önem taşımaktadır. Komite çalışmaları kapsamında yer alan Öğrenci Danışmanlığı Programı nın da yıllar içinde enerji kaybetmesi ODTO Ailesi üyelerinin paylaşımlarını azaltarak duyarlı ODTÜLÜ geleneğinin geliştirilmesi çabalarına zarar vermektedir raporunda yer alan bilgi: Toplam 20 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 309 Danışman- 393 Öğrenci ile eşlenmiştir. Haziran 2007 de 200 öğrenci programdan mezun olmuş, Halen 604 Danışman- 865 Öğrenci ile eşlenmiş durumdadır raporunda yer alan bilgi: Toplam 8 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 117 Danışman- 136 Öğrenci ile eşlenmiştir. Haziran 2008 de 154 öğrenci programdan mezun olmuş, Halen 578 Danışman- 830 Öğrenci ile eşlenmiş durumdadır raporunda yer alan bilgi: 2011 den başlayarak 2012 ye kadar 2 adet mezun öğrenci buluşma günü yapılmıştır. Bu buluşmalar sonucunda 48 mezunun 52 öğrenci ile buluşması sağlanmıştır yılında başlayan başarılı projenin bitme noktasına gelmesi önemli bir eksikliktir.

5 Örgütlenme Komitesi: Çalışma Raporu: İşyeri temsilciliği sisteminin etkinliği ve derneğimize katkıları önemlidir döneminde yapılan çalışmalara emek veren herkese teşekkürler, derneğimiz için olumlu sonuçlar olmuştur. Üye sayısı : 6168 İşyeri sayısı : 1845 İşyeri temsilcisi olan işyeri sayısı : 68 Toplam işyeri temsilcisi sayısı : Çalışma Raporu: İşyeri temsilciliğinin etkili biçimde sürdürüldüğü anlatılırken herhangi bir veri paylaşımı raporda yer almamıştır. İş yeri temsilciliğine ek olarak iş yerlerinde ODTÜlülere yönelik yapılan özel sunumlar raporda yer almıştır. İş yeri temsilcileri ile nasıl bir iletişim yolu izlendiği ve ne gibi toplantılar, etkinlikler yapıldığı bilgisi yer almamaktadır. Ek olarak düzenlenen sunumlarla ilgili veriler aşağıdaki gibi listelenmiştir. Toplantı Tarihi Katılım Sayısı 17 Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak Ocak Ocak Şubat Toplantıya katılanların sonrasında derneğimize üye olmaları önemlidir. İş yeri temsiclilğine ek olarak yapılan bu çalışma başarılı olmuştur raporu incelendiğinde İşyeri temsilciliği uygulamasına devam edildiği ve ziyaretler yapıldığı anlatılmaktadır. Önceki bazı maddelerde olduğu gibi bu bölümde de somut anlatımlar yer almamaktadır. İş yeri temsilciliği uygulamasının tamamen bittiği ve bu çalışmaların etkili bir biçimde yürütülmediği bilinmektedir. Derneğimizin ve mezunlarımızın örgütlüğünü sağlayan bu projenin etkinliğini yitirmesi büyük bir kayıptır.

6 Sivil Toplum Komitesi: Komitenin çalışmalarına ve Çalışma Raporlarında yer verilmektedir. Ancak, raporunda Komite çalışmaları hakkında yeterli bilgi yer almamaktadır. Komitenin kaldırıldığına dair gerekçelere de yer verilmemiştir. Yönetim Kurulu kararlarına göre Sivil Toplum Komitesi nin adının değiştirilmesi 2010 Genel Kurulu nda kabul edilen bir önergeye dayandırılmaktadır. Söz konusu önergede talep eidlen derneğimizin kendisini Sivil Toplum Örgütü değil de bir Demokratik Kitle Örgütü olarak nitelendirmesidir. Yönetim Kurulumuz durumdan vazife çıkararak Komite nin (STK) adını DKÖK olarak değiştirmiştir. Bunun üzerine uzunca bir tartışma süreci başlamış, sonuçta isim Sosyal Politikalar Geliştirme Komisyonu (SPGK) olmuştur. Bu değişikliklerin neden ve ne için yapıldığına dair raporda bilgi bulunmamaktadır. Üyelerin gönüllü olarak destek verdiklerin Çalışma Grupların çalışmalarında komite-komisyonproje grubu ad değişiklikleri ve çalışmaları kaldırma, değiştirme, başlatma yetkisi Yönetim Kurulunda olsa da katılımcılığı artırmak ve örgütlü yapımızı güçlendirmek için bu kararlar dikkatli alınmalıdır. Derneğimizin gönüllü çalışacak her üyeye gereksinim duyduğu asla unutulmamalıdır. Sivil topluma zarar veren tartışmaların yaşanması ve üretimin engellenmesi hiçbir yönetim anlayışında yer bulmamalıdır. Komitenin daha sonra Komisyon olarak da sürdürdüğü Hocam Bu Ay Yine Buluşuyoruz toplantıları hakkında raporunda yeterli bilgi yer almamaktadır. Kulüp çalışmaları içerisinde Edebiyat Kulübümüzün etkin çalışmalarının anlatıldığı ve her hafta okunan kitapların ayrıntılı listesinin verildiği gibi somut biçimde anlatım rapordaki çalışmaların anlatılmasının dengesini sağlamak için önem taşımaktadır. Komisyon olarak önerilen Anayasa hazırlıkları ve Eğitimde yasası ile ilgili olarak Üniversiteyle ortak hareket etme önerilerine rağmen işbirliği olıuşturulamamış ve destek verilememiştir; ayrıca işbirliklerinin yanında Ankaram Platformu vb demokratik polatformalra da katılımlar açısından da çok verimsiz bir dönem geçirildiği yine iletilen bilgiler arasındadır ve üzücüdür döneminde raporda yer alan bilgiye göre; Derneğimiz ile Yenimahalle ve Çankaya Belediye leri işbirliğinde başlatılan abi-abla-kardeş projesi. Bu projede 88 gönüllü ODTÜ öğrencisi toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini hayata geçirmiş ve Yenimahalle ve Çankaya nın düşük gelirli bölgelerinde toplam 59 evde 109 çocuğa eğitim desteği vermiştir. Bu çalışmanın duyurularda ve derneğimizin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara Gönüllü Takımı olarak devam ettiği bilinmektedir raporunda çalışmaların ne durumda olduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Yönetim Kurulu, toplumsal sorumluluk gerektiren bu projeye ne kadar sahip çıkmaktadır bilgi olmadığı için sorgulanmaya açıktır. Öğrencilerin gönüllü olarak örgütlendikleri ve toplum için çalıştıkları bu yapının Yönetim Kurulu tarafından etkin biçimde izlenmesi, ODTÜlü öğrencilerin oluşturduğu grubun Derneğimiz

7 içerisinde kendilerini ait hissetmelerinin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz raporunda yapılan çalışmaların kısa da olsa somut biçimde anlatılması ve bu konuda üyelerimizin tam olarak bilgilendirilmesi önemlidir. Ülkemizin en çok gereksinim duyduğu toplumla iç içe yapılan çalışmaların tüm üyelerimiz tarafından sahip çıkılmasının sağlanması ancak iyi yönetimle ve katılımcılıkla olacağını söyleyebiliriz. Sonsöz Sivil toplum örgütlerinin ya da Demokratik Kitle Örgütlerinin çalışma yapısı iki nedenden dolayı çok önemlidir. Amaçların hayata geçirilmesi için öncelikle görüşlerin paylaşılabildiği, saygı ile tartışılabildiği sağlıklı bir yapı gerekir. Aynı zamanda her sene artacak sayıda gönüllünün dernek çalışmalarına katkıda bulunabilmesi için etkili bir yönetim yapısı da önemli yer tutar. Gönüllülerin sorumlulukları paylaşmasında doğru karar verme ve yönlendirici olmak, örgütün sürdürülebilir olması ve kuruluştaki ilkelerinin korunmasını sağlamak önderlerin görevidir. Bireyleri bir araya getirerek toplum için yarar amacı güden önder olarak tanımlanacak kişiler yol göstericidir. Özellikle gönüllülerle çalışmayı amaç edinmiş önderler, örgüt içinde yapılacak her etkinlik, eylem için çok fazla düşünmelidir ve karar verme süreçlerine herkesin katılımını sağlamalıdır. ODTÜ RUHU Grubu olarak bizler Derneğimizin etkin, katılımcı ve şeffaf bir yönetimle sürekliliğini sağlayan bir örgütlenme olması gerektiği inancındayız. Değişim her zaman gönüllü çalışmalarda heyecan getirir ve yenilikle birleşince üretim hayat bulur. Bu nedenlerle, bize katılmanızı ve derneğimizin sorunlarını paylaşarak azaltmamıza destek olmak için bize destek vermenizi rica ediyoruz. Değişim olumsuzlukları gidermek için çok önemlidir. Takdir siz değerli üyelerimizi ndir. ODTÜ Ruhu Grubu Oylarınız Beyaz Listeye

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK - VOLKAN YILMAZ STK lar İçin Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu N URHAN YENTÜRK VOLKAN YILMAZ STK lar İçin Engellilere Yönelik

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER A METODOLOJİ... 1 B İMKB ŞİRKETLERİNİN GENEL YAPISI... 4 C KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU... 5 I.BÖLÜM PAY SAHİPLERİ... 5 A PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ... 6 B ÖZEL DENETÇİ TALEBİ HAKKI...

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 5 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı