Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı"

Transkript

1 Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1

2 Avrupa Birliği ne (AB) katılım süreci, Ülkemiz açısından önem arz eden öncelikli projeler arasında yer almakta ve bir modernleşme projesi olarak addedilmektedir yılında imzalanan Paris Antlaşması ile temelleri atılan ve 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını alan bu topluluğu, ekonomik ve siyasi hedefleri olan bölgesel bütünleşme projesi olarak tanımlamak mümkündür. Ülkemizin Avrupa Birliği ile ilişkisi, 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması yla başlamıştır da Gümrük Birliği ne girilmiş, 1999 Helsinki Zirvesinde AB tam üyeliğe adaylığımız tescil edilmiş, 2004 Brüksel Zirvesinde 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karar verilmiş ve öngörülen tarihte müzakereler başlatılmıştır. O dönemden bugüne değin müktesebata uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Avrupa Birliği yolculuğunun özünde daha müreffeh, daha demokrat, daha saydam ve daha saygın bir ülke konumuna ulaşma vizyonu yer almaktadır. Türkiye, idari ve siyasi alanda kararlılıkla gerçekleştirdiği reform çalışmalarıyla, bugün 74 milyon nüfusu, dünyanın en büyük 17. ve Avrupa nın en büyük 6. ekonomisi haline gelmiştir. Avrupa Birliği yerel başlar anlayışı ve Avrupa Birliği Stratejisi çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen reform çalışmalarına illerde dahil edilerek etkin ve verimli bir müzakere süreci izlenmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu tarafından bu yıl 14'üncüsü yayımlanan Türkiye nin "2011 Yılı İlerleme Raporu nda gerek siyasi kriterler gerek ekonomik kriterler gerekse 33 faslın sadece biri dışında Türkiye'nin ilerleme kaydettiği ifade edilmektedir. 2

3 Ayrıca Rapor da 2010 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda illerde başlatılan "Valiliklerin Basic Project AB Activities: Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi"nin başarılı sonuçları konusunda son derece olumlu ifadelere yer verilmiştir. Yine Raporda, İçişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı önemli bir yere sahiptir. Bahse konu program hedeflerine ulaşma konusunda Valiliğimiz iller bazında yürütülen bu çalışmalara aktif katkı sağlamıştır. Bu program kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı nca Şubat 2011 tarihinde yayınlanan teklif çağrısında Valiliğimiz Proje Destek Ofisi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale projesi 79 il arasında ilk 25 il arasına girerek 41 bin TL bütçe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projemizin ana hedefi, ilimizde Avrupa Birliği ne katılım sürecine yönelik çalışmalar başlatmak, sağlıklı kamuoyu oluşturmak ve yerel düzeyde idari kapasitenin artırılmasına katkı sağlamaktır. Projemizin faaliyetlerine 21 Haziran 2011 tarihinde imzalanan sözleşmesiyle başlanılmış, altı aylık uygulama safhasında elde edilen başarılı sonuçlar 20 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı bir kapanış programıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Valilik olarak Kırıkkale de ilkleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Zira son üç yılda Kırıkkale de Avrupa Birliği boyutlu çalışmalar ciddi hız kazanmıştır. İl AB kurumsal yapılanması, AB kurul toplantıları, kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde proje birimlerinin kurulması, 30 ülkeden 80 gencin katılımıyla Avrupa Komşular Günün kutlaması, proje hazırlama eğitimleri, konferans ve çalıştaylar, AB bilgilendirme günleri, 23. Fasıl, Yargı ve Temel Haklar başlığında 30 hukukçuya eğitim semineri, alan adıyla web sitesi oluşturulması gibi çalışmalar bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerden birisi de ilk defa ilimizde AB destekli hibe fonlarından yararlanan projelerin envanterinin çıkartılarak kitap haline getirilmesidir. Elinizdeki bu yayın AB konusuna ilgi duyanlar için bir referans oluşturmayı amaçlamaktadır. İlimizde yürütülen AB boyutlu çalışmalara her zaman destek sağlayan Avrupa Birliği Bakanlığı na, projemizin hazırlık ve uygulama safhasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve katkı sağlayan proje ortaklarımıza, projemize ilgi gösteren tüm Kırıkkale halkına teşekkür ediyor, bu yayının faydalı olmasını diliyorum. 3

4 Projenin Adı : AB Yolunda Kırıkkale Proje Sahibi Kurum : Kırıkkale Valiliği Projenin Süresi : 6 Ay Projenin Bütçesi : TL Hibe Miktarı : TL Proje Ortakları : Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale Barosu Başkanlığı, Başarı Hukuk ve Toplum Derneği Projenin Genel Hedefleri : Avrupa Birliği ne katılım sürecine yönelik çalışmalar ile yerel düzeyde idari kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak. Projenin Özel Amacı : Kırıkkale İlinde; 1. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla ortaklıklar kurulması, sürdürülebilir işbirliği ağları oluşturulması ve iyi uygulamaların paylaşılması, 2. Kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmaları ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, 3. AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması için Valilik Proje Ofisi ile kurum ve kuruluşların proje kapasitesinin artırılması, 4. Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması, 4 4

5 Basic Project Activities: Projenin Temel Faaliyetleri Projemizin özel amaçları kapsamında gerçekleştirilen temel faaliyetlerimiz şu şekildedir. 1. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla ortaklıklar kurulması, sürdürülebilir işbirliği ağları oluşturulması ve iyi uygulamaların paylaşılması, Projenin açılışı 26 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Ahiler Kalkınma Ajansı ve TR 71 Bölgesindeki iller ile sürdürülebilir işbirliği ağının oluşturulması, iyi uygulamaların paylaşılması ve bölgesel ortaklıkların kurulması için 6 7 Ekim 2011 tarihlerinde Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin Avrupa Birliği birimlerinden 30 Proje Uzmanın katılımı ile ortak çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştay ile bölgesel ortaklıkların kurulmasına yönelik işbirliği ağı kurulmuş, ortaklık çalışmaları başlatılmıştır. 5

6 2. Kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmaları ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda en önemli fasıl başlıklarından biri olan 23. Fasıl, Yargı ve Temel Haklar Eğitim Semineri düzenlendi. Bu konuda Türkiye de ilk defa, İlimizde ve AB Yolunda Kırıkkale projesi kapsamında düzenlenen bu eğitim seminerine Kırıkkale Barosu ve Başarı Hukuk ve Toplum Derneği üyesi hukukçuları ve stajyer avukatları ile Kırıkkale Adliyesinde staj yapan hâkim ve savcı adaylarından toplam 30 hukukçu katıldı. Yargı ve Temel Haklar konusundaki eğitimi, alanında ülkemizin en yetkin kişilerinden Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Hukuku Başkanı Doç. Dr. Sanem BAYKAL, Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Sayın Ege ERKOÇAK ve Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Hakimi Celalettin DÖNMEZ tarafından verildi. 6 6

7 3. Basic AB Project fon ve mali Activities: kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması için Valilik Proje Ofisi ile kurum ve kuruluşların proje kapasitesinin artırılması, yürütülmesinden sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUBİTAK) uzmanları tarafından verildi. Valilik Proje Ofisi uzmanları tarafından il merkezinde 3 ve ilçelerde 8 olmak üzere kurum, kuruluş ve STK lara yönelik Birlik Programları ve Brüksel Merkezli Projeler Eğitim Semineri düzenlendi. İlimizdeki AB hibe fonlarından destek alan projelerin envanteri çıkarıldı ve 500 adet kitap olarak yayınlandı. Kırıkkale Proje Envanteri kitabı, 80 ilin Valiliklerine ve ilimizde proje hazırlama potansiyeli bulunan kurum ve kuruluşlara dağıtıldı. AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanmak için Birlik Programları ve Brüksel merkezli Hibe Projeleri, (7.) Çerçeve Programları ve diğer hibe programları konusunda ilimizdeki kurum ve kuruluşların proje kapasitesinin artırılması için proje ofisi uzmanlarına 5 gün süreli Birlik Programları ve Brüksel Merkezli Projeler Eğitim Semineri düzenlendi. Eğitimler, Birlik Programlarının ülkemizde 7

8 4. Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması, Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılanmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışları anlatmak, ön yargıları kırmak ve doğru bilgi sunmak amacıyla ilimizdeki Kamu, STK lar ve vatandaşa yönelik AB yi Kırıkkale ye Anlatmak konferansı düzenlendi. Konferans, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet CANGİR tarafından verildi. Ayrıca, Avrupa Birliği Bilgilendirme Günleri adı ile Avrupa Birliği sektörel politika konularından Avrupa Birliği İşletmeler ve Sanayi Politikası ile Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Politikası hakkında 2 adet konferans düzenlendi. Bilgilendirme Günlerinin Kırıkkale de Avrupa Birliği nin diğer politikalarına yönelik olarak önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanmıştır. AB Yolunda Kırıkkale projesi kapsamında, İlimizdeki kamu kurumlarının Avrupa Birliği üyelik sürecinde uyum sağlamalarına katkıda bulunmak, kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla, 59 personelin katıldığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Temel Eğitimi semineri gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği ile ilgili güncel, doğru ve sağlıklı bilgilere kısa yoldan erişimin sağlanması için kurulan WEB sitesi alan adıyla bir internet sitesi oluşturularak hizmet vermeye başladı. 8 8

9 Basic Project Activities: Projenin Somut Çıktıları: TR 71 Bölgesi işbirliği ağı, 23. Fasıl Başlığı, Yargı ve Temel Haklar eğitimi almış 30 hukukçu, Kırıkkale Proje Envanteri Kitabı, alan adı ile WEB Sitesi, Birlik Programları ve Brüksel Merkezli Projeler eğitimi almış 13 proje uzmanı, 3 Konferans, AB Uzmanlığı Temel Eğitimi almış 59 kişi 9

10 Project Name : Kirikkale on the Path to the EU Project Owner : Kirikkale Governorship Project Duration : 6 Months Project Budget : TL Grant Amount : TL Project Partners : Ahiler Development Agency, Kırıkkale Baro Presidency, Assocation of Success Law and Society General Project Objectives: (Maximum 10 sentences) to contribute to enhance the administrative capacity at the local level with studies on the European Union accession process. best practices, 2. to inform institutions and organizations about the alignment to European Union acquis and to develop institutional capacity 3.to increase the project capacity of the Project Office in Governorship and other institutions and organizations in order to benefit from EU funds and financial resources to the maximum extent 4. to ensure the correct public perception on EU accession process at the local level Project Purpose: (Maximum 10 sentences) In Kirikkale Province; 1. to establish regional partnerships in order to contribute to regional development, to create sustainable collaboration networks and to share 10 10

11 Basic Project Activities: Basic Project Activities: (Maximum 10 sentences) In the context of the specific objectives of the project, the basic activities follow 1. To establish regional partnerships in order to contribute to regional development, to create sustainable collaboration networks and to share best practices, Workshop was held with 30 the participant from, the European Union Unit of Kirikkale, Aksaray-Nevşehir and Niğde, Kırşehir and Ahiler Development Agency on 6 7 October 2011 in order to create sustainable collaboration network with the provinces in TR 71, to share good practices and to establish regional partnerships. The collaboration network for establishing regional partnerships was created with the workshop and partnership activities have been initiated. 11

12 2. To inform institutions and organizations about the alignment to European Union acquis and to develop institutional capacity Training Seminar of Chapter " Justice and Fundamental rights", which is one of the most important chapter headings with regard to compliance with the European Union acquis was held. 30 lawyers and trainee lawyers and the judge and Prosecutor participated in the seminar 12 12

13 Basic Project Activities: 3. To increase the project capacity of the Project Office in Governorship and other institutions and organizations in order to benefit from EU funds and financial resources to the maximum extent Training of Centralized Projects was held in order to increase the project capacity of institutions and organizations. Project expert in EU units of different institutions in the province participated in the training. The trainer were the experts from the Ministry of Labour and Social Security, the Development Ministry, Ministry of Industry, Science and Technology, Culture and Scientific Research Council of Turkey (TUBİTAK), which are responsible for carrying out Union Programs in our country 8 Training Seminars in administrative districts and 3 seminars in province center about the Union ' s programmes and Centralized Project were held by project office experts An inventory of the projects granted by EU funds and implemented in the province was prepared and published and distributed to different institutions 13

14 4. To ensure the correct public perception on EU accession process at the local level Conferences on the EU: With the participation of public and especially NGO representatives, a series of meetings and seminars were organized in order to create a better understanding of EU and correct misled judgements. working in the project office. Through the internet site information about project act ivities, activities of the Provincial EU Permanent Contact Point and Project Support Office, activities within the context of National EU Communication Strategy, institutional reforms were conveyed to public Seminar called " Basic Education for EU expertise" were conducted in order to increase the institution's capacity and to contribute to their ability to comply with the European Union membership process Within the scope of the project, a certain internet site linked "" was constructed and updated by the experts 14 14

15 Basic Project Activities: Concrete Project Outputs : (Maximum 10 sentences) TR 71 Region collaboration network, 30 lawyers who were trained on 23. Chapter Justice and Fundamental Rights Kirikkale Project Inventory Book, WEB Site "" 13 project experts who were trained on Union Programs and centralized Projects 3 Conferences, 59 people who were trained on basic education for EU expertise 15

16 Basında 16

17 Basic Project Activities: Projemiz 17 17

18 18

19 Basic Project Activities: 19 19

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Yerelde AB Süreci 2013

Yerelde AB Süreci 2013 Yerelde AB Süreci 2013 2010 yılında AB Süreci Yerelde Başlar sloganı ile başlattığımız Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde üç yıllık süreçte, yerelde AB farkındalığını

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS:

DURATION: BUDGET: FUNDING: CONTRACTING AUTHORITY: BENFICIARY: PARTNERS: KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ SÜRES : 23 Temmuz 2013 den itibaren 24 ay BÜTÇES : 2.915.900 Avro KAYNA I: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin eş finansmanı ile yürütülmektedir.

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ GÖREV TANIMI 2. FAALİYET RAPORU 2.1. ARŞİV DÜZENLEMESİ VE EVRAK TASNİFİ 2.2. OLAĞAN GÖREVLER 2.2.1. Uluslararası Yazışmalar

Detaylı

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE

(ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE 1 2 AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Sivil Toplum Müzeler Hibe Programı (ICD-MUSE) (CFCU/TR0803.02-02/ICD/MUSE - EuropeAid/130081/D/ACT/TR) Sözleşme No: TR0803.02-02/23 EU-Turkey Intercultural Dialogue:

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı