Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri Quattron VSB Full Quattron VSB Full Quattron Pro-D 11 Quattron 4x4 12 Quattron Basic HECo Series Merkezi Sistem Ýþaret Birleþtiricleri HECo-8 15

2 4 Headcompact 8x8 Merkezi Dijital Uydu Demodülatörü, Merkezi Yayýn (SMATV) Sistemleri ile tümleþik biçimde kullanýlmak üzere serbest (FTA) Sayýsal Uydu TV yayýnarýný alan ve iþleyen bir QPSK dan PAL-TV yayýnlarýna dönüþtürücüdür. Modüler dýþ yapýlý kasa içersinde MPEG-2 ve DVB-S uyumlu 8 baðýmsýz uydu demodülatörü ve çif yan bantlý TV modülatörü içerir, Ön panel LED göstergesi, kullanýcý dostu OSD ara yüz üzerinden kumandasýz programlanabilme, 256 renkli OSD menüler, Türkçe ve Ýngilizce dahil 10 dil seçeneði, 64 LNB, 5000 transponder ve 2000 kanala kadar saklama kapasitesi, Açýlýþta en son izlenen kanal ile baþlama, DiSEqC 1.1 çoklu LNB eriþimi, 22 khz iþaret ile bant seçimi, BISS desteði, RS-232 iletiþim ara yüzü ile cihaz yazýlýmýný ve ayarlarý güncelleyebilme, Yüksek kararlýlýkta 95 dbuv birleþik iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý (-20 db), VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen güç kaynaðý (mobil versiyonlar için VAC), F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

3 Teknik ler Grubu Giriþ Tuner LNB Gücü MPEG TS A/V Çözme RF Modülatör RF Çýkýþ Giriþ Frekansý Giriþ Seviyesi Giriþ Empedansý Giriþ Sembol Oraný Paket Uzunluðu Demodülasyon Türü FEC Çözme Standardý Giriþ Veri Hýzý En/Boy Oraný Çýkýþ Resmi Resim Çözünürlüðü Ses Çözme Standardý Ses Kanallarý Ses Örnekleme Oraný Modül Sayýsý Modülasyon Türü Ürün Versiyonu Taþýyýcý Standartlarýt Görüntü / Ses Seviye Oraný Çýkýþ Kanal Aralýðý Frekans Kararlýlýðý Ýþaret/Gürültü Oraný (S/N) TV Test Resmi Birleþtirici Ses Harici RF Giriþ Sayýsý Harici RF Giriþ Bandý Harici RF Giriþ Seviyesi Harici RF Giriþ Empedansý Birleþik RF Çýkýþ Seviyesi Birleþik RF Çýkýþ Seviye Ayarý MHz -65 db db 75 Ohm Mbps 204,188 QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik Tüm modüller için, 13 V (max. 250 ma, total max. 2A). Mobil versiyon için, 1. ve 2. modüller üzerinden 13 V (max. 500 ma), 7. ve 8. modüller üzerinden18 V (max. 500 ma) MPEG-2 ISO/IEC 13818, MPEG-2 Max.60 Mbit/s 4:3/16/9 PAL, NTSC 750x756 (PAL), 720x480 (NTSC) MPEG-1 LAYER 1,2 Mono, Çift Mono veya Stereo (Sol ve Sað) 32, 44.1 ve 48 khz 8 DSB-Çift Yan Bantlý VHF ve S-Band veya UHF (S+U) PAL B/G, PAL: ~13 db- PAL I D/G, PAL L: ~ 11 db ( db aralýðýnda ayarlanabilir) -12dB/-16 db, ayarlanabilir VHF: S03-E12 (118 MHz-230 MHz), S+U: S11-E69 ( MHz) ayarlanabilir +/- 5 khz 75 Ohm > 46 db Açýk/Kapalý olarak programlanabilir Dahili Mono Mhz 80 dbuv max. 75 Ohm 95 dbuv dB 5

4 Teknik ler Grubu Görüntü Çýkýþý (Monitor) Ses Çýkýþý (Monitor) Ýþlemci & Bellek Veri Baðlantýsý Çýkýþ Seviyesi Frekans Seviyesi Farksal Kazanç Farksal Faz C/L Gecikmesi Çýkýþ Seviyesi Frekans Seviyesi Ses S/N Oraný Sol ve Sað Kanal Seviye Farký Ýþlemci 1 SDRAM Bellek 1 Flash Bellek 1 Ýþlemci 2 SDRAM Bellek 2 Flash Bellek 2 Seri Port 75 Ohm 1.0 V +/- 20 Vpp 0.5 db (4.8 mhz) < 0.5 % < 0.5 < 30 ns 680 Ohm +/- 6 db +/- 0.5 db (20 Hz...18 khz) > 70 db < 0.5 db (20 Hz...18 khz) SGS - Thomson STi MB 2 MB Freescale MC9S08AC8 0.7 KB 8 KB RS-232, 9 p,n D-Sub (Erkek), Baud oraný bps o 6 Modül Sayýsý Ayar Mekanik Yapý Çalýþma Ortam Sýcaklýðý Göreceli Nemlilik Boyutlar ve Aðýrlýk 8 Modül seçmeli ve baðýmsýz; TV / OSD üzerinden 19 Rack Tipi, 3U o 5 C...45 C %10...%90 483mm x 380 mm x 135 mm, 7.4 kg o Genel Baðlantý Elemanlarý Þebeke Beslemesi Þebeke Baðlantýsý Güç Tüketimi RF Giriþler / Çýkýþlar: F Tipi (8 Çift, Arka Panel) AV Çýkýþlar: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel) VAC, Hz (mobil versiyon için VAC) Arka panelden IEC 320 uyumlu güç kablosu ile (Mobil versiyon için baðýmsýz açma kapama anahtarý ile harici kablo baðlantýsý hazýr olarak) 130 W, VAC (mobil versiyon için95 W, VAC ) Ürünler EN60065 ve EN güvenlik standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir. Headcompact 8x8 Arka Panel

5 Di-Compact... Di-Compact 1x1 Di-Compact 4x4 Di-Compact 8x8 Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri Tanýtým Di-Compact Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri, Merkezi Yayýn Sistemlerini oluþturmak 7 için TV modülatörleri ile tümleþik biçimde kullanýlmak üzere, serbest (FTA) dijital uydu yayýnlarýný alan ve iþleyen bir QPSK dan AV ye çözücülerdir. Di-Compact 8x8 ve 4x4 modelleri, içerdiði 8 ve 4 baðýmsýz modül sayesinde, 8 ve 4 kanal çýkýþý sunarak merkezi yayýn sistemlerinin oluþturulmasýnda kullanýlýrken, tek kanallý Di-Compact 1x1 modeli ile mevcut merkezi yayýn sistemlerine kanal ilavesi esnek biçimde yapýlabilir. Genel ler Modüler 19 dýþ yapýlý kasa içersinde MPEG-2 ve DVB-S uyumlu 4 baðýmsýz modül. (Di-Compact 1x1 için 1 adet, Di-Compact 8x8 için 8 adet), OSD TV7 Teletext VBI (DVB-ETS ) desteði ve altyazý iþlevi,, güç kaynaðý (mobil versiyon için VAC), Þebeke veya transponder dahilinde otomatik arama, yayýn akýþý dahilinde bilgilerin güncellenmesi, Seviyesi ayarlanabilir mono, çift mono veya stereo (sol ve sað) ses çýkýþý,,,,,

6 Teknik ler Grubu Model Di-Compact 1x1 Di-Compact 4x4 Di-Compact 8x8 Giriþ Sembol Oraný Mbps Tuner Paket Oraný Demodülasyon Türü 204,188 QPSK FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Otomatik LNB Gücü V (max.350 ma) Tüm modüllerde 13V (max. 250 ma Top. Max. 1A) Tüm modüllerde 13V (max. 250 ma Top. Max. 2A) Giriþ Frekansý MHz Giriþ Giriþ Seviyesi -65 db db Giriþ Empedansý 75 Ohm Çözme Standardý MPEG-2 ISO/IEC 13818, MPEG-2 Giriþ Veri Hýzý Max.60 Mbit/s En Boy Oraný 4:3 / 16:9 MPEG TS A/V Çözme Çýkýþ Resim Türleri Resim Çözünürlüðü PAL, NTSC 750x756 (PAL), 720x480 (NTSC) Ses Çözme Standardý MPEG-1 LAYER 1,2 Ses Kanallarý Mono, Dual Mono or Stereo (Sol ve Sað) Ses Örnekleme Oraný 32, 44.1 ve 48 khz Ýþlemci SGS- Thomson STi5118 SGS- Thomson STi5119 SGS- Thomson STi5119 Ýþlemci ve Bellek SDRAM Bellek FlashBellek 8 MB 1 MB 16 MB 2 MB 16 MB 2 MB 8 Çýkýþ Seviyesi 75 Ohm 1.0 V +/- 20 Vpp Görüntü Çýkýþý Frekans Seviyesi Farksal Kazanç 0.5 db (4.8 mhz) < 0.5 % Farksal Faz < 0.5 o C/L Gecikmesi < 30 ns 680 Ohm Çýkýþ Seviyesi +/- 6 db Ses Çýkýþý Frekans Seviyesi +/- 0.5 db (20 Hz...18 khz) Ses S/N Oraný > 70 db Sol ve Sað Kanal Seviye Farký < 0.5 db (20 Hz...18 khz) Veri Baðlantýsý Seri Port RS-232, 9 uçlu D-Sub (Diþi), bps RS-232, 9 uçlu D-Sub (Erkek), bps RS-232, 9 uçlu D-Sub (Erkek), bps Modül Sayýsý Ayar TV/OSD üzerinden Modül seçmeli ve baðýmsýz; TV/OSD üzerinden Modül seçmeli ve baðýmsýz; TV/OSD üzerinden Mekanik Yapý 19 Rack Tipi, 1U 19 Rack Tipi, 2U 19 Rack Tipi, 3U Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý o o 5 C...45 C Genel Baðlantý Elemanlarý Þebeke Beslemesi RF Giriþler / Çýkýþlar: F Tipi, AV Çýkýþlar: RCA Soket VAC, Hz (18-36 VAC mobil versiyon için) Þebeke Baðlantýsý Arka panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile Güç Harcamasý 13 W ( VAC) 55W ( VAC) 110W ( VAC) 30 W (18-36 VAC) (mobil vers.) 85 W (18-36 VAC) (mobil vers.)

7 Quattron VSB Full Quattron VSB Full 4-8 Quattron VSB Full 1-2 Merkezi Sistem TV Modülatörleri - Tek Yan Bantlý Tanýtým 10 Quattron VSB Full Merkezi Sistem TV Modülatörleri, Merkezi Yayýn (SMATV) Sistemlerini oluþturmak, mevcut merkezi yayýn sistemlerine kanal ilave etmek veya benzeri CCTV sistemleri ile tümleþik biçimde kullanýlmak üzere uydu alýcýlarý, güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar tarafýndan üretilen ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant ve UHF (S03 - E69) kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren tek yan bantlý (VSB) modülatörlerdir. Quattron VSB Full, TV yayýn bandýnýn tamamýnda çalýþabilme özelliði ile ayný yayýn þebekesi içerisinde 48 den fazla TV (RF) kanalýný birlikte yayýnlama imkaný sunar. Modüler iç ve dýþ yapýsý sayesinde kurulumu ve bakýmý sahada kolay ve etkin biçimde yapýlabilir. Quattron VSB Full 4-8 ve Quattron VSB Full 1-2 modelleri ile, 19 1U ve 19 2U kabin tipi kasalarda 1, 2, 4, 6 ve 8 kanallý seçenekler mevcuttur. 9 Genel ler Tek yan bantlý (VSB) modülasyon ile yayýn bandýnýn 2 kat verimli kullanýmý, Dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý, TV yayýn bandýnýn tamamýnda (S03 - E69) çalýþabilme, PAL (B/G, D/K, I ve L) görüntü standardýna uygun, 92 dbuv birleþik iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý ( db), Her modül için baðýmsýz çýkýþ seviye ayarý ( db), Dahili iþaret birleþtirici (combiner), VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen güç kaynaðý, 19 1U ve 19 2U kabin tipi kasalar içerisinde modüler iç ve dýþ yapý, F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

8 Teknik ler Grubu Model Quattron VSB Full 4-8 Quattron VSB Full 1-2 Modül (Kanal) Sayýsý Standart 8, isteðe baðlý 6 veya 4 Standart 2, isteðe baðlý 1 Modülatör Modülasyon Türü Taþýyýcý Standartlarý Görüntü/Ses Seviye Oraný Ses Kanal Sayýsý Çýkýþ Kanal Aralýðý Frekans Kararlýlýðý Çýkýþ Seviye Ayarý Ýþaret/Gürültü Oraný (SNR) TV Test Resmi Birleþtirici VSB - Tek Yan Bantlý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir -12 db / -16 db, ayarlanabilir 1 (Mono) S03-E69 (118 MHz MHz), ayarlanabilir ± 5 khz db aralýðýnda ayarlanabilir > 60 db Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir Dahili Harici RF Giriþ Sayýsý 1 - Harici RF Giriþ Bandý MHz - Harici RF Giriþ Seviyesi En fazla 80 dbuv - RF Çýkýþ Harici RF Giriþ Empedansý - Birleþik RF Çýkýþ Seviyesi 92 dbuv 90 dbuv Birleþik RF Çýkýþ Seviye Ayarý db - 10 Birleþik RF Ses Giriþ Seviyesi 500 mv ± 6 db (RMS) 11 A/V Giriþ Ses Giriþ Empedansý Görüntü Giriþ Seviyesi Görüntü Giriþ Empedansý 680½ 2 Vpp (%87.5 modülasyon derinliðinde) Ýþlemci & Bellek Ýþlemci Freescale MC9S08GT16 Freescale MC9S08AC8 RAM Bellek 2 kb 0.7 kb Flash Bellek 16 kb 8 kb Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 265mm x 88mm, 5.6 kg. 483mm x 170mm x 48mm, 2.0 kg. Mekanik Yapý 19Ó Rack Tipi, 2U 19Ó Rack Tipi, 1U Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý -20ûC...+55ûC Genel Giriþ/Çýkýþ Elemanlarý A/V Giriþler: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel) RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi (2 Adet, Ön Panel) A/V Giriþler: RCA Soket (2 Çift, Arka Panel) RF Çýkýþ: F Tipi (1 Adet, Ön Panel) Þebeke Beslemesi Þebeke Baðlantýsý VAC Hz Arka panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile Güç Harcamasý 30W 12W Ürünler, EN ve EN60065 Güvenlik Standartlarýna uygun olarak geliþtirilerek üretilmektedir. Quattron VSB Full Arka Panel

9 Quattron Pro-D Merkezi Sistem TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý Tanýtým Teknik ler Quattron Pro-D Merkezi Sistem TV Grubu Modülatörü, yerel kablo TV s istemleri ve Modül (Kanal) Sayýsý Standart 8, isteðe baðlý 6 veya 4 benzeri CCTV sistemleri ile tümleþik Modülasyon Türü DSB - Çift Yan Bantlý biçimde kullanýlmak üzere uydu alýcýlarý, Taþýyýcý Standartlarý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir 12 güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar tarafýndan üretilen ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant veya UHF kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren bir çift yan bantlý modülatörüdür. Ses Kanal Sayýsý Çýkýþ Kanal Aralýðý (*) S/N Oraný 1 (Mono) S03-E12 ( MHz) veya S11-E69 ( MHz), ayarlanabilir > 46 db 11 TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir Harici RF Giriþ Bandý MHz (En fazla 80 dbuv) Genel ler 8 kanallý modeller halinde ve 19 standardýnda mekanik yapýda, Mikroiþlemci kontrollü, dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý, PAL (B/G, D/K, I, L) yayýn standardýna uygun, RF Çýkýþ A/V Giriþ Harici RF Giriþ Emp. Birleþik Çýkýþ Seviyesi 86 dbuv Birleþik Çýkýþ Sev. Ayarý db Birleþik Çýkýþ Emp. Ses Giriþ Seviyesi 500 mv ± 6 db (RMS) Ses Giriþ Empedansý 680½ Görüntü Giriþ Seviyesi 1 Vpp (%81 modülasyon derinliðinde) VHF, S-Bant ve UHF seçenekleri ile TV bandýnýn tamamýnda kullanýlabilir, Görüntü Giriþ Emp. Boyutlar ve Aðýrlýk 483mm x 265mm x 88mm, 4.7 kg. Esnek ve modüler tasarým mimarisi, Yüksek, kararlý ve ayarlanabilir çýkýþ seviyesi, Yayýn verilmeyen modül çýkýþlarýnýn (RF), dijital olarak kapatýlabilmesi, Sadece ses içeren kaynaklar için; test iþareti veya tamamen karanlýk ekran seçeneði, VAC anahtarlamalý (SMPS) güç kaynaðý (Mobil versiyon için VAC). Mekanik Yapý 19Ó 2U Kabin Tipi, IP20 Çalýþma Ortamý Sýcaklýðý -20ûC...+55ûC Genel Giriþ/Çýkýþ AV Giriþler: RCA Soket (8 Çift, Arka Panel) Elemanlarý RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi (2 Adet, Ön Panel) Þebeke Beslemesi VAC, Hz (IEC 320) (18-36 VAC Mobil versiyon için) 20W ( VAC) Güç Tüketimi (18 W,18-36 VAC Mobil versiyon için) (*) Çalýþma bandýna baðlýdýr ve VHF (S03-E12) veya S-Bant+UHF (S11-E69) olarak sipariþ aþamasýnda belirtilmelidir.

10 Quattron 4x4 TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý Tanýtým Teknik ler Quattron 4x4 TV Modülatörü, az Grubu kanal kapasiteli CCTV sistemleri ile Modül (Kanal) Sayýsý 4 12 tümleþik biçimde kullanýlmak üzere CD/DVD oynatýcýlar, güvenlik kameralarý, bilgisayarlar gibi elektronik aygýtlar veya bilgi sistemleri tarafýndan verilen ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant veya UHF kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren bir çift yan bantlý modülatördür. Modülasyon Türü Taþýyýcý Standartlarý Ses Kanal Sayýsý Çýkýþ Kanal Aralýðý (*) S/N Oraný DSB - Çift Yan Bantlý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, ayarlanabilir 1 (Mono) S03-E12 ( MHz) veya S11-E69 ( MHz), ayarlanabilir > 46 db 13 TV Test Resmi Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir Genel ler CCTV uygulamalarý için kompakt TV Modülatör serisi, Merkezi Sistemlerde, dijital veya analog kanal ilaveleri, dahili video-dvd yayýný, dahili enformasyon kanalý, güvenlik kameralarý vb. gibi uygulamalar için, Çýkýþ Seviyesi 86 dbuv RF Çýkýþ Çýkýþ Seviye Ayarý db Ses Giriþ Seviyesi 500 mv ± 6 db (RMS) A/V Giriþ Ses Giriþ Empedansý 680½ Görüntü Giriþ Sev. 1 Vpp (%81 modülasyon derinliðinde) Görüntü Giriþ Emp. Mikroiþlemci kontrollü, dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý, Boyutlar ve Aðýrlýk145mm x 200mm x 68mm, 1.75 kg. Mekanik Yapý Alüminyum Kasa, Duvar Tipi PAL (B/G, D/K, I, L) görüntü standardýna uygun, VHF, S-Bant ve UHF seçenekleri ile TV Bandýnýn tamamýnda kullanýlabilir, Çalýþma Ortam Sýc. -10ûC...+55ûC Genel Giriþ/Çýkýþ AV Giriþler: RCA Soket, 4 Çift Elemanlarý RF Çýkýþ: F Tipi, 1 Adet Yüksek ve kararlý çýkýþ seviyesi, Dahili güç kaynaðý. Þebeke Beslemesi 220 VAC (-%10...+%15), Hz Güç Tüketimi 6W (*) Çalýþma bandýna baðlýdýr ve VHF (S03-E12) veya S-Bant+UHF (S11-E69) olarak sipariþ aþamasýnda belirtilmelidir.

11 Quattron Basic TV Modülatörü - Çift Yan Bantlý 14 Tanýtým Quattron Basic TV Modülatörü, mevcut Merkezi Yayýn (SMATV) sistemlerine veya benzeri CCTV sistemlerine güvenlik kameralarý, CD/DVD oynatýcýlar, bilgi sistemleri veya bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar tarafýndan tarafýndan üretilen ses ve görüntüleri içeren kanallar ilave etmek üzere, ses ve görüntü (AV) iþaretlerini VHF, S-Bant ve UHF (S03 - E69) kanallarýnda TV standardýna dönüþtüren bir çift yan bantlý modülatördür. TV yayýn bandýnýn tamamýnda kullanýlabilme özelliði ile çok kanallý yayýn sistemi uygulamalarýnda esneklik saðlayan Quattron Basic, ayný zamanda sahip olduðu kýsa devre korumalý 12V besleme çýkýþý ile güvenlik kamerasý, CD/DVD oynatýcý ve benzeri elektronik cihazlar için gerekli gücü de saðlayarak harici adaptör ihtiyacýný karþýlar VAC gerilim aralýðýnda çalýþan güç kaynaðý sayesinde tüm þebeke türlerinde ve koþullarýnda kullanýma uygundur. 13 Genel ler Çift yan bantlý (DSB), Dijital programlama ve ayarlanabilir çýkýþ kanalý, TV yayýn bandýnýn tamamýnda (S03 - E69) çalýþabilme, PAL (B/G, D/K, I ve L) görüntü standardýna uygun, 85 dbuv iþaret çýkýþ seviyesi ve seviye ayarý ( db), VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen güç kaynaðý, Güvenlik kameralarý vb. cihazlar için 12V DC besleme çýkýþý ve kýsa devre korumasý, F tipi RF, RCA tipi AV baðlantý elemanlarý.

12 Teknik ler Grubu Modülatör Modülasyon Türü Taþýyýcý Stanndartlarý Görüntü/Ses Seviye Oraný Ses Kanal Sayýsý Çýkýþ Kanal Aralýðý Frekans Kararlýlýðý Ýþaret / Gürültü Oraný(SNR) TV Test Resmi DSB - Çift Yan Bantlý PAL B/G, PAL D/K, PAL I, PAL L, seçilebilir -12 db / -16 db, ayarlanabilir 1 (Mono) Model S-UHF : S11 - E69 (231 MHz MHz), Model VHF : S03 - E12 (119 MHz - 224MHz) ± 5 khz > 60 db Açýk / Kapalý olarak ayarlanabilir Harici RF Giriþi Sayýsý 1 Harici RF Giriþi Bandý MHz Harici RF Geçiþ Kaybý -2 db RF Çýkýþ Harici RF Giriþi Seviyesi Harici RF Giriþi Empedansý 87 dbuv (eþit seviyede çýkýþ için tavsiye edilen deðerdir) RF Çýkýþ Seviyesi 85 dbuv RF Çýkýþ Seviye Ayarý db Birleþik RF 14 A/V Giriþ Ses Giriþ Seviyesi Ses Giriþ Empedansý Görüntü Giriþ Seviyesi 500 mv ± 6 db (RMS) 680½ 1 Vpp (81% modülasyon derinliðinde) Görüntü Giriþ Empedansý DC Çýkýþ Gerilimi 12V, kýsa devre korumalý DC Çýkýþ DC Çýkýþ Akýmý 500mA max. Uyumlu DC Diþi Soket Ölçüleri Ýç Çap: 2.5mm, Dýþ Çap: 5.5mm Boyutlar ve Aðýrlýk192mm x 92mm x 45mm, 683 g. Mekanik Yapý Çalýþma Ortam Sýcaklýðý Alüminyum Kasa, Duvar Tipi -20ûC...+55ûC Genel Giriþ / Çýkýþ Elemanlarý A/V Giriþler: RCA Soket, 1 Çift - RF Giriþ/Çýkýþ: F Tipi, 2 Adet Þebeke Beslemesi VAC Hz Toplam Güç Tüketimi DC Çýkýþý Boþta Ýken: 2W, DC Çýkýþýndan 500mA Çekilirken: 10.5W Dahili Cam Sigorta Deðerleri 2A 250V Products are developed and manufactured according to EN and EN60065 safety standards.

13 HECo-8 Merkezi Sistem Filtreli Ýþaret Birleþtiricisi Tanýtým Teknik ler HECo-8 Merkezi Sistem Filtreli Ýþaret Grubu Birleþtiricisi, Merkezi Yayýn (SMATV) 1. S03-S10: MHz Sistemlerinde yayýn kalitesini arttýrmaya 2: S11-S18: MHz 16 yönelik çok giriþli bir harici RF iþaret birleþtirici ve bant filtresidir. 7 adedi sekizer kanallýk PAL gruplarýný ve 1 adedi de geri kalan tüm UHF bandýný kapsayan 8 adet yüksek yalýtýmlý giriþi ile HECo-8, 96 PAL kanal kapasiteye kadar merkezi yayýn sistemleri oluþturmayý olanaklý kýlar. Ek olarak, GaAsFET teknolojili çýkýþ katý RF Giriþler Giriþ Kanal/Frekans Aralýklarý Giriþ Seviyesi Giriþ Empedansý 3: S27-S34: MHz 4: E22-E29: MHz 5: E05-E12: MHz 6: S19-S26: MHz 7: S35-E21: MHz 8: E30-E69: MHz En fazla 85 CTB/CSO -60 dbc 15 yükselticisi sayesinde 18 db kazanç Girþl. Arasý Yalýtým En az 25 db saðlayarak ilave çýkýþ yükselticisi Geri Dönüþ Kaybý En az 12 db ihtiyacýný da karþýlar. Genel ler Kurulum ve ayar gerektirmez, kolay kullaným, Sekizer kanallýk (PAL) giriþler sayesinde geleneksel grup modülatörlere uygun, Ýþaret Birleþtirici ve RF Çýkýþlar Birleþik Ýþaret 109 CSO -60 dbc Çýkýþ Seviyesi 106 CTB -60 dbc (CENELEC 42 kanal) 102 XMOD -60 dbc Test Çýkýþý -20 db Boyutlar ve Aðýrlýk483mm x 170mm x 48mm, 2.15 kg. Mekanik Yapý 19Ó 1U Kabin Tipi Giriþler arasýnda en az 25 db yalýtým, 18 db kazançlý GaAsFET çýkýþ katý yükselticisi ile 106 dbuv çýkýþ seviyesi, Çalýþma Ortamý Sýc. -10ûC...+55ûC Giriþ/Çýkýþ RF Giriþler: F Tipi (8 Adet, Ön Panel) Genel Elemanlarý RF Çýkýþlar: F Tipi (2 Adet, Ön Panel) Test çýkýþý (-20 db), VAC gerilim aralýðýnda çalýþabilen güç kaynaðý, Þebeke Beslemesi VAC, Hz Þebeke Baðlantýsý Arka panelden, IEC 320 uyumlu güç kablosu ile Toplam Güç Tüketimi 4.5W 19", 1U kabin tipi kasa. Dahili Cam Sigorta 2A 250V

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi

Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi Tüm dijital Yayınlar TEK KABLO üzerinde Kanal sayısında sınırlamaya son! HDTV uyumlu EN 50494 normuna uygun Tek Kablo üzerinden çoklu kullanım Santrali EN 50494

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR)

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR) IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR) ÖLÇÜM DOĞRULUĞU VE HASSASİYETİN TANIMI Müşterilerimize benzersiz olanaklar getiren kolay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh.

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. Dün, bugün, yarın, hep sizlerle... E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 3 tesis

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

Plena Hepsi Bir Arada Ünite

Plena Hepsi Bir Arada Ünite İletişim Sistemleri Plena Hepsi Bir Arada Ünite Plena Hepsi Bir Arada Ünite www.boschsecrity.com/tr Arka plan müziği ve çağrı sistemi için hepsi bir arada çözüm Altı bölgeli çağrı sistemi İstasyon hafızalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Ürünlere Genel Bakış IPC. Endüs triyel PC Gömülü PC

Ürünlere Genel Bakış IPC. Endüs triyel PC Gömülü PC Ürünlere Genel Bakış IPC I/O Motion Automation Endüs triyel PC Gömülü PC EtherCAT EtherCAT Terminalleri EtherCAT Kutusu I/O Terminalleri Fieldbus Kutusu Altyapı Bileşenleri Sürücü Teknolojisi TwinCAT TwinSAFE

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet

EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet EtherCAT Maliyetleri Düşüren Yüksek Hızlı Ethernet Otomasyon için gerçek zamanlı Ethernet tab 2 I/O terminal seviyesinde gerçek zamanlı Ethernet Düşük sistem maliyeti Esnek topoloji Maksimum performans

Detaylı

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.10 www.entes.com.tr DTR-20 / DTR-20M güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol.

PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu. Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Güçlü Performans. Esnek Kontrol. PowerFlex Orta Gerilim AC Motor Sürücüler Seçim Kılavuzu Orta Gerilim PowerFlex AC Motor Sürücüleri Ailesi ile

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ MAGNUS Yer Tipi Premix Yoğuşmalı Kazanlar Yüksek verimli ısıtma NO X ve CO 2 düşük emisyon değerleri Alüminyum-Magnezyum-Silisyum

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı