KUMLUCA TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır."

Transkript

1 KUMLUCA TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.)

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO GĠRĠġ 3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 3 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 3 DURUM ANALĠZĠ KUMLUCA ĠLÇESĠNĠN ANALĠZĠ Ġlçemizin Tarihçesi Coğrafi Yapı Kumluca da Ġklim ve Bitki Örtüsü Kumluca da Tarım KUMLUCA TĠCARET BORSASININ ANALĠZĠ Örgütsel Yapı Fiziksel Yapı Ġnsan Kaynakları Mali Yapı Üyelerimiz Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢ Matrisi PaydaĢ etki önem matrisi PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması ÇEVRE ANALĠZĠ DıĢ Çevre Analizi Ġç Çevre Analizi SWOT ANALĠZĠ VE TOWS MATRĠS Swot Analizi Tows Matrisi 27 GELECEĞE BAKIġ MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER Misyon Vizyon Temel Değerler KURUM STRATEJĠLERĠ MALĠYETLER ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 42 2

3 GĠRĠġ BAġARI HAZIRLIKLARA BAĞLIDIR VE HAZIRLIK OLMADAN BAġARISIZLIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI KESĠNDĠR STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Kumluca Ticaret Borsası kuruluģundan günümüze kadar kanunların vermiģ olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak üyelerinin ve bölge çiftçisinin karģılıklı çıkarlarını kollayan ve gözetleyen bir konumda olmuģtur. Borsamız yetkin personeli ile ülkemizin sayılı borsaları arasındadır. Stratejik planlama için Stratejik Planlama Ekibi oluģturulmuģtur. Stratejik Planlama Ekibimiz yasal Ģartlar, süreçlerimiz ve diğer oda ve borsaların da görüģlerini alarak çalıģmalara baģlamıģtır. Stratejik Planlama çalıģmalarımız aģağıda belirtilen ana baģlıklar altında yürütülmüģtür; Durum Analizi Geleceğe BakıĢ Maliyetlendirme Ġzleme ve Değerlendirme Durum analizi kapsamında PEST ve SWOT analizleri, Stratejik Planlama Ekibinin yanı sıra borsamız üyeleri ile yapılan anketler neticesinde yapılmıģtır. Stratejik Planlama Ekibi elde edilen verileri birleģtirerek stratejik amaç ve hedefleri belirleyerek Stratejik Plan Taslağını oluģturmuģ, oluģturulan taslak 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıģtır. STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ Fatih DURDAġ Ġsmail KARAKÖSE Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Üyesi L. Aydan ÖZDEMĠR DanıĢman Firma Yetkilisi EĢref AYDIN Mehmet ÖZÇETĠNKAYA Genel Sekreter Meclis Üyesi Konfüçyüs ĠLETĠġĠM Adres : Yeni Mah. Ahmet Aliağa Bulv. Ertürk Apt. Kat:2 No:2 Tel : Faks :

4 DURUM ANALĠZĠ KUMLUCA ĠLÇESĠNĠN ANALĠZĠ ĠLÇEMĠZĠN TARĠHÇESĠ Türkiye'nin incisi, turizm cenneti güzel Antalya'mızın Ģirin ilçesi Kumluca'nın tarihi pek yenidir. Ama bu münbit topraklarda Türklerden önce, ilkçağlardan beri birçok kavimlerin yaģadığı çeģitli devletler kurdukları, bıraktıkları eserlerden anlaģılmaktadır. Antalya bölgesinin Anadolu Selçukluları tarafından Süleyman ġah zamanında alındığı bilinmektedir. Fakat Kumluca ve çevresinde Selçuklulardan kalma hiçbir esere rastlanmamaktadır. Anadolu'yu iģgal eden Moğolların 1336'da çekilmesiyle Anadolu'da beylikler dönemi baģlayacaktır. Bu dönemde Hamitoğulları Beyliğinin bir kolu olan Tekelioğulları yöreye hâkim olmuģlardır. Yıldırım Bayezit döneminde yöre Osmanlı egemenliğine girmiģtir. Bütün bu devirlerde Kumluca'da yerleģik hayatın olmadığı anlaģılmaktadır. Hayvancılık yapan göçebe Türkler, yazın Elmalı ve Korkuteli yaylalarında, güzü Kuzca ve çevresinde, kıģı da Kumluca ve çevresinde geçirirlerdi. O günlerde bugünkü Kumluca ilçesi sınırları içindeki bölge, Iğdırmağardıç veya kısaca halk dilinde Gardıç adı ile tanınırdı. Bugünkü ilçe merkezinin içinde bulunduğu münbit ova, o günlerde tamamen fundalık ve bataklıklarla dolu olduğundan, ilk yerleģim; ilçe merkezinin 5 km. kadar doğusunda tepelerin eteklerinde Sarıkavak adıyla 1830 yıllarında yapılmıģtır. Daha önce Teke sancağı adıyla Konya Ġline bağlı olan ilimiz Antalya'nın, 1914 yılında bağımsız bir il olması ile Sancağa bağlı idari teģkilatta yeni bir takım düzenlemelere gidilmiģtir. Elmalıdan ayrılan Finike ile Antalya'ya bağlı Iğdırmağardıç Bucağı Kumluca ve Kemer diye ikiye ayrılarak, Kemer Antalya'ya, Kumluca da Finike'ye bağlanmıģtır. Bu sırada Sarıkavak Iğdırmağardıç, Bucağının bir köyüdür. Bugünkü Kuzca köyü ise, o zaman ayrı bir bucak idi.1924 yılında Kuzca Bucağının merkezi Gödene 'ye (Altınyaka) alınmıģ ve zamanla göçebe halkın yerleģerek kalabalık bir merkez haline getirdiği bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yerde Kumluca Bucağı kurulmuģtur. Kumluca Bucağı sonraki dönemde daha da büyümüģ,7033 sayılı kanunla 'de Finike'den ayrılarak ilçe olmuģtur. Ġlçemiz ilkçağlardan beri birçok devletlerin yerleģim alanı içinde yer almıģtır. Bunlardan Likyalılar, Fenikeliler, Romalılar ve bir kavim olan Selimler sırasıyla ilk yerleģip dağılan topluluklar olarak bilinir. Kumluca adının Ģuradan geldiği rivayet edilir: Henüz bugünkü ilçe merkezinde hiç, yerleģme yokken, Sarıkavak 'tan bir köylü Gavur deresinin batı kıyısında kumluk ve fundalık bir arazi olan Ģimdiki Ģehir merkezinin bulunduğu yere karpuz ekmiģ. Kumsal ve verimli arazide karpuzlar oldukça iri olmuģ. YetiĢen karpuzları yetiģtiricisi köylere götürüp satarken, köylüler bu karpuzları nerede yetiģtirdiğini sormuģlar. O da "derenin kıyısındaki kumluca yerde" diye cevap vermiģ. Bu köylünün meģhur karpuzlarının methi, karpuzların yetiģtiği yerin adının zamanla "Kumluca" olmasına neden olmuģtur. Eskiden karpuzları ile ün kazanmıģ olan Kumluca 'da bugün çağın gereklerine uyularak, cam ve plastik seralarda turfanda sebzecilik yapılmakta ve Türkiye'nin sebze ve narenciye ihtiyacının önemli bir kısmı buradan karģılanmaktadır. Kumluca ilçesi, Akdeniz Bölgesinin Batı Akdeniz Bölümünde, Antalya Körfezi'nin batı kısmındaki Teke Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi hizasında Akdeniz'e doğru uzanan uzantı üzerinde yer almaktadır. Ġlçenin güneyinde Akdeniz, kuzeyinde Korkuteli ilçesi, doğusunda Kemer ilçesi, batısında Finike ilçesi, batı ve kuzeybatı yönünde de Elmalı ilçesi bulunmaktadır. Coğrafi Yapı Ġlçe merkezinin bulunduğu zemin, Alakır çayı ile Gâvur deresinin dağlardan sürükleyip getirdiği alüvyonlu bir ovadır. Yer yer çakıl, kum ve toprak katmanlarından oluģmuģ olan bu ovanın oluģumu yenidir. Dağ köylerinde ise eğimli ve hafif taģlı, fakat genellikle verimli bir toprak yapısı mevcuttur. Ġlçe, üç tarafı dağlarla çevrili, denizden kuzeye doğru uzanarak Tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Bu ovanın doğuya doğru uzantısı üzerinde Mavikent Kasabası bulunmaktadır. Ova üzerinde Mavikent ten baģka altı köy daha vardır. Ġlçenin kuzeyindeki dağlar gittikçe yükselerek Beydağları'na kadar uzanan engebeli bir arazi oluģturmuģtur. En önemli dağları; doğuda Musa Dağları, Çatal tepeler, Baldıranlı ve Eren Dağı, kuzeyde Çömekli Dağı, Daz Dağı ve Teke Dağıdır. Finike ilçesi ile ilçemizin sınırlarını teģkil eden Alakır Çayı Beydağlarının eteğindeki kaynaklardan beslenmektedir. Bu çayın yukarılarında alabalık, denize yakın yerlerinde tatlı su kefali yetiģir. Çayın 20 km. kadar yukarısında bir baraj kurulmuģtur. Bu Barajın Suları ile Kumluca ovası sulanmaktadır. Salur köyündeki Akdağın altından kaynayıp gelen Göksu ise Kumluca'nın ikinci akarsuyudur. 4

5 Kumluca da Ġklim ve Bitki Örtüsü Kumluca'da yazları kurak ve sıcak, kıģları ılık ve yağıģlı geçen tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürer. Ġlçe merkezine hemen hemen hiç, kar yağmaz. Fakat Altınyaka, Gölcük, Kuzca, Büyükalan, Dere ve Karacaören köyünün yüksekte kalan kesimlerine kıģ aylarında kar yağar. Ġlçe merkezi ve ova köylerinde yaģayan halkın büyük bir bölümü deniz kenarında ahģaptan yapılma obalarda yazı geçirir, bir kısmı ise Karagöl, altınyayla, göllü, söğütcuması gibi yaylalara gider. Hayvancılıkla uğraģan (azda olsa) kesim ise Beydağı, Akpınar ve Kırkpınar gibi Beydağlarının üzerinde bulunan yaylalara giderler. Beydağları üzerinde bulunan bu yaylalara araba ulaģımı imkânı olmadığı için diğer halkın gitmesi olanaksızdır. Ġlçemiz bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Doğu, batı ve kuzey kesimlerinde ormanlık alanlar ve yükseklerde yaylalar vardır. Ormanlık sahaların etek kısımlarında yapraklı ve maki türleri, yükseklere doğru yapraklı ve ibreli türler, en yükseklerde ise ibreli ağaçlar hâkimdir. Yüksek dağların zirveleri ise çıplaktır En çok sırası ile çam, sedir, pıynar, mese, ardıç, gök ağaç, yabani zeytin, yabani armut ve çınar gibi ağaçlar yetiģmektedir. Kumluca ovası bağlık bahçeliktir. Bahçelerde en çok portakal, limon, mandalina, greyfurt, zeytin, iğde, nar ve yenidünya gibi meyve ağaçları yetiģtirilmektedir. Ayrıca Salur, Mavikent ve Karaöz'de muz üretimide yapılmaktadır. Altınyaka, Karacaören gibi yüksek kesimlerde ise elma, Ģeftali, kayısı, erik, fındık, incir, üzüm, ceviz, ayva, dut yetiģir, Maki topluluğu olarak mersin, hayıt ve çaltı en çok yetiģen bitkilerdendir. Kumluca da Tarım Ġlçenin kuruluģ tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Antbirlik kuruluģu ile bu alanlara pamuk ekimi yayılmıģtır lı yıllardan sonra narenciye tarımı, plastiğin 1970 li yıllardan itibaren örtü materyali olarak kullanılması ile örtü altı tarımı hızla yayılmıģ olup, seracılık önemli gelir kaynaklarına dönüģmüģtür. Ġlçenin en önemli gelir kaynağı örtü altı tarımı (seracılık) ve narenciye üretimidir. Sahil kesimi örtü altı tarımı ve narenciye tarımı yapılmasına uygundur. Yayla kesiminde ise (Rakımın 800 m üzerinde olan yerler) elma armut gibi muhtelif meyve türleri yetiģir. Kumluca Ġlçemizin toplam yüzölçümü hektardır. Bu alanın %13,6 ile dekarı tarım arazisi % 6.2 ile dekarı çayır - mer a % 48 ile dekarı orman ve fundalıklar, % 0.4 ile 5040 dekarı su yüzeyi % 31.8 ile dekarı tarım dıģı alanlar ve yerleģim alanları oluģturmaktadır. Arazilerinin Dağılımı(Dekar). Tarım Alanı Cayır Mer a Alanı Orman ve Fundalık Su Yüzeyi Tarım DıĢı Alan TOPLAM ĠLÇENĠN ARAZĠ DAĞILIMI a. Tarımsal Potansiyel ve Tarıma Dayalı Sanayi Ġlçede sebze fidesi yetiģtiriciliği yapan 8 adet büyük kapasiteli firma mevcuttur. Bu firmalar otomatik makinelerle sağlıklı, kalite ve kontrollü fide üretimi yapmaktadırlar yılında 57 milyon adet hazır fideyi üreticinin hizmetine sunmuģlardır. Kumluca ilçesinde sebze fidesi üretimi yapan kuruluģlar ve üretim alanları ile üretim miktarları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Firma Adı Üretim Alanı (da) Kapasite Adet GerçekleĢen Adet Agro Fide Bars Fide Maki Fide Sarıkavak Fide Altın Fide Arı Fide Efe Fide Zirve Fide Kapasite Ġlçede 24 köy 4 belde mevcut olup, 11 adet tarımsal amaçlı kooperatif ile 4 adet tarım kredi kooperatifi mevcuttur. 5

6 Ġlçede çiftçilerinin ihtiyaçlarını karģılamak üzere 8 adet ana gübre bayii bulunmaktadır. Bunun yanında 8 adet zirai mücadele alet ve makineleri satıģı yapan bayii bulunmaktadır. 2 adet zirai mücadele ilaçları toptancılığı yapan bayii bulunmakta. Ayrıca 95 adet zirai ilaç bayii, 44 adet tohum bayii, 12 adet de yem bayii bulunmaktadır. b. Kumluca nın Tarım Alanları ve Dağılımı Üretim Alanı Üretim Alanı Miktarı (da) Tarla Bitkileri Narenciye Sebze(Açıkta ) Sebze (Örtü altı) (Ġkinci ekiliģ ;Toplam ) Bağ Örtü altı Bağ 100 Meyvecilik Tarıma ElveriĢli olup Tarım Yapılmayan TOPLAM Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı üzere ilçede polikültür tarım yapılmaktadır. Ġlçeyi tarımsal üretim açısından güneyde Akdeniz kuzeyinde Toros dağlarına doğru gidildikçe rakımın birden bire yükselmesi nedeni ile üç ana bölgeye ayırmamız mümkündür. Buna göre deniz seviyesinden rakımın 300 m yüksekliğe kadar arada kalan ova ki, buraya halk arasında Finike çukuru da denmektedir. Bu alanlarda iklim ve arazi koģulları özellikle seracılık ve narenciye tarımının yapılmasına müsaittir. Toroslara doğru çıktıkça rakımın 300 m ile 600 m arasında kalan geçit bölgesi yani iklim olarak ne tam karasal iklimi nede Akdeniz iklimini yansıtmayan bölge ki buraya da Alakır havzası denmektedir. Bu bölge iklim koģulları nedeni ile hububat, nar, zeytin ve kısım kısım açıkta sebze, sera ve narenciye tarımı yapılmaktadır. Toroslara çıkıldıkça rakımın 700 m üzerine çıkması ile oluģan bölge ve bu bölgede de karasal iklimin hakim olması nedeniyle; hububat, kiraz, elma, ceviz, fasulye (kuru) gibi tarımsal ürünler yetiģtirilmektedir. Tablo üzerinde de görüldüğü gibi ilçede tarıma elveriģli olup ta kullanılmayan dekar arazi mevcuttur. Arazilerin meyilli ve toprak iģlemenin zor olması nedeni ile rakımı yüksek olan köylerde genç nüfusun ova köylere sera ortakçılığı ve kiracılığı için gelmeleri, yine genç nüfusun Kemer ilçesine ve Antalya ya tatil köyleri ve otellere çalıģmak için gitmeleri bu arazilerin iģlenmemesine neden olmaktadır. c. Ġlçenin Toplam Meyve Üretimi Meyve Adı Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Toplam Üretim Kg Fiyatı TL (ton) Değeri TL Armut Dağınık ġekil 37 0, Ayva , Elma , Erik , Kiraz , Ceviz , Nar , Üzüm Dağınık ġekilde 62,5 0, GENEL TOPLAM Bölgemizin meyve ürün deseni, alanları, üretim miktarı ve elde edilen reel gelirleri yukarıdaki tabloda gösterilmiģtir. Nar dıģında kalan ve Ġlçemizde üretilen meyveler ve zeytin bölgesel pazara sunulmakta ve burada tüketilmektedir. d. Kumluca Ġlçesindeki Zeytin Üretimi Zeytin Üretimi Üretim Alanı(da) Üretim Miktarı Ürün Fiyatı Toplam (Ton) (Kg- TL) Değeri TL Yağlık , Sofralık , Genel Toplam , Üretim 6

7 e. Narenciye Üretimi Ġlçede örtü altı yetiģtiricilikten sonra en büyük üretim alanına ve ekonomik değere sahip ürün narenciyedir. YetiĢtirilen ürünler çoğunlukla götürü usulü ile bahçelerde satılmaktadır. Bu üretim sonucunda ilçede 41,4 trilyonluk bir gelir elde edilmektedir. Üretilen ürünler ilçemizde bulunan mumlama ve paketleme tesislerinde iģlenerek iç ve dıģ pazara sunulmaktadır. Meyve Adı Üretim Alanı (da) Üretim Miktarı Ürün Fiyatı Toplam Üretim (Ton) TL Değeri TL Limon , Portakal , Mandalina , Altıntop , Genel Toplam f. Örtü Altı Tarımı Ġlçede örtü altı tarımı önemli bir yer kaplamakta ve bu alanlar her geçen gün artmaktadır. Örtülü alanların % 30 luk bölümünde yılda iki defa ekiliģ yapılmaktadır. Örtü altı alanları aģağıdaki tabloda görülmektedir. Ġlçe merkezi dahil 19 köyde aile örtü altı tarımı ile geçimlerini sağlamaktadır. Tesisler Alan (da) Cam Sera Plastik Sera Toplam Örtü Altı Alanları Ġlçedeki sera alanı da. a ulaģarak ilimizdeki toplam sera alanlarının % 25 ini teģkil etmektedir yılında 54 milyar, 1999 yılında 23 trilyon olan seracılık geliri 2004 yılında 431 trilyona ulaģmıģtır. YaklaĢık olarak tarımsal gelirin %86 sı seracılıktan karģılanmaktadır. Bölgede üretilen örtü altı ürünlerin Ġlçemizde bulunan 4 adet toptancı halinde iģlenerek iç ve dıģ pazara satıģı yapılmaktadır. Türkiye örtü altı üretiminin % 27 si ilçemiz seralarından karģılanmaktadır. Ġlçemiz genelinde gerek kendi ihtiyaçlarını karģılamak amacı ile gerekse ihtiyaç fazlasını halk pazarlarında satmak amacı ile açıkta sebze yetiģtiriciliği yapılmaktadır. KUMLUCA TĠCARET BORSASI NIN ANALĠZĠ Kumluca toprakları oluģumundan itibaren birçok evrelerden geçtikten sonra gerek coğrafi yapısı, gerekse fiziki yapısı itibari ile oldukça geniģ ve verimli ovalara sahip olması ile çok eskiden beri tarım ziraatı ve hayvancılık üretimi açısından ülkenin önemli derecede ihtiyacını karģılayacak olanaklara sahip bir ilçemizdir. Bu avantajla hızlı bir geliģme ve ilerleme göstermekte olan Kumluca da tarım üretimi ve hayvancılık zamanla kendisini aģmıģ, denetimli, daha derli toplu oluģum ve dıģa açılma ihtiyacı hissetmiģtir. Bu ihtiyaçların tespit edilmesi ile konularında oldukça tecrübeli, giriģimci, ileriyi net bir Ģekilde görebilen o dönemin tüccarları bir araya gelerek Kumluca Ticaret Borsası nın kurulmasının ihtiyaç haline geldiğini tespit etmiģler ve alt yapı çalıģmalarına büyük bir hızla ve Ģevkle baģlamıģlardır. Kumluca nın önde gelen kiģilerce oluģturulan müteģebbis heyet TOBB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile görüģmelerde bulunarak, Borsanın kurulması için TOBB' dan heyetin getirilmesini sağlamıģtır. Heyetin yaptığı incelemeler sonucu 2002 yılında Kumluca ya Ticaret Borsası'nın kuruluģu onaylanmıģtır. Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu oluģturulmuģ ve ilk Genel Sekreter Erol BÜYÜKYILDIZ atanarak, tarih ve 2001/75 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Kumluca Ticaret Borsası'nın kuruluģ aģaması resmen tamamlanmıģtır. Örgütsel Yapımız Kumluca Ticaret Borsası nın yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiģtir. Meclis BaĢkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu BaĢkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiģtir. Kumluca Ticaret Borsasının üst karar organı meclistir; Borsa protokolde Meclis BaĢkanı ile temsil edilmektedir. Meclis, Borsanın denetim ve karar organıdır. Kumluca Ticaret Borsasının yürütme organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak bir genel sekreter bulunmaktadır. Dört yılda bir Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimleri yapılmaktadır. 7

8 Borsamızın Organizasyon ġeması ġekil 1 de verilmiģtir. ġekil - 1 Fiziksel Yapımız Borsamız Yeni Mah. Ahmet Aliağa Bulv. No:2 Kat:2, satıģ salonu, toplantı salonu ve servislerinin bulunduğu 105 M 2 kapalı alanı mevcut olan kendi binasında üyelerine hizmet vermektedir. Ġnsan Kaynakları Borsamız 1 Genel Sekreter, 2 Tescil Memuru olmak üzere toplam 3 kiģi ile hizmet vermektedir. Borsamız personelleri üniversite mezunudur. 8

9 Mali Yapımız Mali kaynaklarımızın büyük bir kısmı tarımsal ürün alım-satımlarının tescili iģlemlerinden oluģmaktadır. Son 5 yılda borsamızda iģlem gören ilk beģ madde ve toplam iģlem hacimlerini gösteren grafikler aģağıdadır. KUMLUCA TİCARET BORSASI 2009 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,17; 10% SALATALIK; ,16; 6% DİĞERLERİ; ,35; 12% PORTAKAL; ,08; 36% BİBER; ,64; 11% DOMATES; ,72; 25% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2010 YILI İŞLEM HACMİ (TL) SALATALIK; ,44; 7% DİĞERLERİ; ,23; 16% PORTAKAL; ,58; 31% BİBER; ,29; 9% NAR; ,91; 13% DOMATES; ,86; 24% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2011 YILI İŞLEM HACMİ (TL) SALATALIK; ,59; 8% DİĞERLERİ; ,61; 18% DOMATES; ,01; 26% NAR; ,45; 11% BİBER; ,01; 12% PORTAKAL; ,41; 25% 9

10 KUMLUCA TİCARET BORSASI 2012 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,07; 6% BİBER; ,04; 8% DİĞERLERİ; ,65; 30% PORTAKAL; ,83; 17% BUĞDAY; ,00; 21% DOMATES; ,86; 18% KUMLUCA TİCARET BORSASI 2013 YILI İŞLEM HACMİ (TL) NAR; ,33; 9% DİĞERLERİ; ,75; 23% DOMATES; ,42; 26% BUĞDAY; ,00; 10% BİBER; ,70; 10% PORTAKAL; ,75; 22% Üyelerimiz Borsamızda 44 Gerçek KiĢi ĠĢletmesi, 58 Limited ġirket, 5 Anonim ġirket ve 2 Kooperatif olmak üzere 109 faal üye kayıtlıdır. KURULUŞ YAPISINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI KOOPERATİF; 2; 2% ANONİM ŞİRKET; 5; 5% LİMİTED ŞİRKET; 58; 53% GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİ; 44; 40% 10

11 DİĞER TAZE MEYVE SEBZE TİCARETİ; 31; 28% FAALİYETLERİNE GÖRE ÜRÜN DAĞILIMI DİĞERLERİ; 7; 6% TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ; 6; 6% YAŞ SEBZE VE MEYVE; 7; CANLI 6% HAYVAN TOPTAN TİCARETİ; 5; 5% NARENCİYE TOPTAN TİCARETİ; 53; 49% ÖĞRENMEK, AKINTIYA KARŞI YÜZMEK GİBİDİR İLERLEYEMEDİĞİNİZ TAKTİRDE GERİLERSİNİZ (Çin atasözü) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Borsanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 12 nci maddesinde açık olarak belirtilmektedir. Bu madde uyarınca Borsanın yapmak zorunda olduğu görevler Ģunlardır; Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluģan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartlarını, fiyatlar üzerinde etkili Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Kumluca Ticaret Borsası'nın üyelerine sunduğu hizmetler yasal mevzuattan kaynaklanan hizmetlerdir. 11

12 Bu hizmetler; Alım ve Satım Tescil ĠĢlemleri Günlük fiyatların tespit ve ilanı Diğer borsalarla fiyat haberleģmesi yapmak Üyelerimize yol göstermek Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak, Onaylanacak belgelerle verilecek hizmetler, Diğer Hizmetler(Borsa Bütçesinde tanımlanmıģ diğer hizmetler) Sosyal ve kültürel etkinlikler Üyelere yönelik iģ gezileri Oda borsalar arası iletiģim Kalite Yönetim Hizmeti Borsamızla ilgili yasal mevzuat aģağıda tanımlanmıģtır Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Organ Seçimleri Yönetmeliği Borsa Muamelat Yönetmeliği Ticaret Borsalarında Alım Satımların Tescili Yönetmeliği Kumluca Ticaret Borsası Alım Satım Yönetmeliği Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Yönetmeliği Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Oda ve Borsalarda Hakem, BilirkiĢi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu ĠLĠM ĠLĠM DEMEKTĠR, ĠLĠM KENDĠN BĠLMEKTĠR. SEN KENDĠNĠ BĠLMEZSEN BU NĠCE OKUMAKTIR. Yunus Emre PAYDAġ ANALĠZĠ Stratejik Planı hazırlama aģamasında göz önünde bulundurduğumuz önemli unsurlardan birisi de etkileģim içinde bulunduğumuz paydaģlarımızdır. PaydaĢlarımız Borsamız faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, faaliyetlerimizden etkilenen ve borsamız için tehdit veya fırsat oluģturan kiģi, kurum ve kuruluģlardır. Borsamız paydaģları iç paydaģ ve dıģ paydaģ Ģeklinde tanımlamıģtır. Ġç PaydaĢ: Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, kurum içindeki kiģi, gruptur. Meclis, yönetim kurulu üyeleri, personel iç paydaģlara örnek olarak verilebilir. DıĢ PaydaĢ: Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, kurum dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. Kurumla iliģkisi olan oda / borsalar, kamu ve idari kurumlar, tedarikçiler dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. Borsa personeli ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından paydaģ listesi oluģturulmuģ ve paydaģların önceliklendirilmesi yapılmıģtır. PaydaĢların önceliklendirilmesin de paydaģın borsamızın faaliyetlerini etkileme gücü ile borsamızın faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmıģtır. Tablo 1: Kumluca Ticaret Borsası Ġç ve DıĢ paydaģları ĠÇ PAYDAġLARIMIZ Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri DanıĢmanlar 12

13 DIġ PAYDAġLARIMIZ TOBB TMO Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kumluca Belediyesi Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi Oda / Borsalar Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) Siyasi Partiler Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurumları Ulusal Görsel ve Yazılı Basın TSE Kumluca Banka ġubeleri Tedarikçiler PAYDAġ MATRĠSĠ PAYDAġ ADI ĠÇ PAYDAġLAR Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri DanıĢmanlar Hizmet Alan ÇalıĢanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 13

14 DIġ PAYDAġLAR TOBB Hizmet Alan ÇalıĢanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi TMO Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kumluca Belediyesi Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi Oda / Borsalar Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) Siyasi Partiler Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurumları Ulusal Görsel ve Yazılı Basın TSE Kumluca Banka ġubeleri Tedarikçiler PAYDAġ ETKĠ ÖNEM MATRĠSĠ PaydaĢlarımızın borsamızın faaliyet ve hizmetlerindeki etkisi/önemini ortaya koymak için PaydaĢ Etki/Önem matrisi çalıģması yapılmıģtır. Bu matriste etki, paydaģın borsanın faaliyetlerini yönlendirme, destekleme ve etkileme gücünü, önem ise, borsanın paydaģlarının beklenti ve taleplerinin karģılanması konusunda verdiği önceliği ifade etmektedir. PAYDAġ ADI Kumluca Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Kumluca Ticaret Borsası Meclisi Kumluca Ticaret Borsası ÇalıĢanları Kumluca Ticaret Borsası Üyeleri PAYDAġ TÜRÜ KuruluĢun paydaģın beklentilerine verdiği önem (önemli / önemsiz) PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü (zayıf / güçlü) Önceliği Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Hizmet Alan Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ DanıĢmanlar Ġç PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ TOBB DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ 14

15 PAYDAġ ADI PAYDAġ TÜRÜ KuruluĢun paydaģın beklentilerine verdiği önem (önemli / önemsiz) PaydaĢın kuruluģu etkileme gücü (zayıf / güçlü) Önceliği TMO DıĢ paydaģ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Kumluca Belediyesi DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Kumluca Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kumluca Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Kumluca Ġlçe Özel Ġdaresi DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et Oda / Borsalar DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Sivil Toplum KuruluĢları (üretici kooperatifleri ve birlikleri) DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Siyasi Partiler DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Kumluca Sosyal Güvenlik Kurumu DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Sağlık Kurumları DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Ulusal Görsel ve Yazılı Basın Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ TSE DıĢ PaydaĢ Önemli Güçlü Birlikte ÇalıĢ Kumluca Banka ġubeleri DıĢ PaydaĢ Önemsiz Zayıf Ġzle Tedarikçiler DıĢ PaydaĢ Önemli Zayıf Çıkarlarını gözet çalıģmalara dahil et PaydaĢların GörüĢ ve Önerilerinin Alınması Kumluca Ticaret Borsası paydaģların görüģ ve önerilerini almak için aģağıdaki yöntemleri kullanmıģtır; Anket uygulaması (iç /dıģ), Öneri Ġstek Formları, Web sayfamızda bulunan iletiģim bölümü PaydaĢlarımızın görüģ ve önerilerini değerlendirmemiz sonucunda elde ettiklerimiz; Kumluca Ticaret Borsasından beklentiler Hizmet verdiğimiz paydaģlarımızın sosyal güvencelerine esas bilgilerin yazıģmaya ve bürokrasiye gerek kalmadan bilgisayar ortamında veri akıģının sağlanması Sosyal paylaģım (facebook, twitter) etkinliklerin yapılması ayrıca basında eğitimle ilgili bilgilerin verilmesi Mesleki geliģime yönelik eğitimler (ithalat, ihracat, tanıtıma yönelik eğitimler, E Ticaret, kredi kullanımı, kurumsallaģma vb.) Tanıtım faaliyetlerine yönelik etkinlikler Borsaya bağlı gıda iģyerlerinin ve ilgili iģyerlerinin teknik ve hijyenik koģulların oluģturulmasında önderlik etmesi 15

16 Üye ve Kumluca ya faydalı olabilecek eğitim, tanıtım, fuar katılımlarının yapılması DıĢ ülkedeki benzer kuruluģların durumunun incelenmesi Tüm emtia fiyatlarının güncel olarak web sitesinde yayınlanması Kumluca da ilgili kurum ve kuruluģlar arasında iletiģim ve dialoğun geliģtirilmesine yönelik aktiviteler düzenlenmesi Haftalık veya aylık zaman dilimlerinde ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin ekonomik alanda gidiģatı hakkında söyleģiler yapılması beklentilerimiz arasındadır Ticaret Borsasına kayıtlı üyelerin bilgilendirilmesi Borsada en fazla iģlem yapan firmaların kamuoyu ile paylaģımı Ġlçemiz sorunlarına çözüm konusunda Kumluca Ticaret Borsasından beklentileriniz nelerdir? Esnaf ve Ticaret erbabımızın ürünlerinin pazarlanmasında projeler üreterek ufuk ve vizyon yönlendirilmesi yapmak Ticaret Borsası olarak üreticilerin ürettikleri ürünlerin pazar yolunu açmada yardımcı olmak. Üreticilerimizin ürettiği ürünlerin Pazar sorunu konusu çok ciddi ve acil çözüm bulma konusunda giriģimler yapması (ihracat konusu) KUTSO ile birlikte ortak projelere imza atmak Yöresel ürünlerin tanıtımı ve marka tescillerinin alınması Ürün çeģitliliğinin arttırılmasında öncü olmalı Borsaya dahil olan ürünlerin alım ve satımı konusunda düzenli olarak fiyatların kurumlara bildirilmesi Turizm ve ticaretin geliģtirilmesi gerektiğini düģünüyorum Meslek branģlarına göre eğitim semineri verilmeli ve hizmet standartları anlatılmalı YaĢ Sebze Meyve Ticaret Borsasının kurulması Hayvan Ticaret Borsasının oluģturulması Ġlçe ile ilgili sorunların bildirilebileceği bir beyaz masa kurulması vatandaģlar için kolay ve özendirici bir durum olacağından çözüm üretilmesi tek elden takip edilebilecektir. Borsadaki üyelere piyasa ve ekonomi hakkında bilgilendirme broģürleri dağıtılması, fuarlar düzenlenmesi Ekonomik, mali, hukuki vb. sorunlarınız konusunda Kumluca Ticaret Borsasından beklentileriniz nelerdir? Kurumsal hizmetlerin internet ortamında güvenli her yerden ulaģılabilir konuma getirilmesinin sağlanması Staj ve burs imkanlarının geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar yapılması Okul yaptırma gibi hayırseverlik faaliyetlerinin arttırılması için yönlendirilmelerde bulunulması Borsamızın üyelerini ekonomik anlamda kredi gibi imkanlarda düģük faizli veya faizsiz desteklemesi Meslek edindirme kursları düzenlenip iģyeri açacak kiģilere kredi desteği ve tüm konularda yardımcı olunması Borsa faaliyetlerine giren ürünlerin borsada alım satımı borsada oluģtuğu o gün ki fiyatın alıcı ve satıcılara bildirilmesini yurt içi ve yurt dıģı piyasaların takip edilecek kurumlara bildirilmesi Kayıt dıģılığın azaltılması konusunda katkı sağlanması Hukuki ve Ekonomik sorunlar için belirli bir birim oluģturulup üyelerin yönlendirilmesi gerekli Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi Tarımla ilgili fonların araģtırılarak vatandaģlara duyurulması Ekonomik, mali, hukuki alanlarda yaģadığımız sorunların çözümlenmesi veya bilgi edinilmesi için Ticaret Borsası tarafından bir uzman kiģinin bu konular için görevlendirilmesi Ekonomik, mali, hukuki sorunlar konusunda yardımcı olabilecek bir kiģi görevlendirilmesi veya telefon santrali kurulması DIġ ÇEVRE ANALĠZĠ DıĢ çevre analizi, kuruluģun kontrolü dıģındaki koģulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluģ için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen ve kuruluģa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluģun kontrolü dıģında gerçekleģen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. 16

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġTAYI ÖRTÜALTI SEBZECĠLĠK ALT SEKTÖRÜ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010,

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU IĞDIR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDICISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER İSMAİL ARAS ALİ DİLMEN AZİZ KOCAKAYA MEHMET OKTAY ÜNAY TURAN

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

a. Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, KURUMSAL UYUM RAPORU ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Rapor No:001 Rapor Tarihi:21/04/2010 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İl Genel Meclisinin 09.04.2010 tarihinde yapılan 5 inci birleşiminde alınan

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı