E u R opean community A ction S cheme for the M obility of U niversity S tudents

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E u R opean community A ction S cheme for the M obility of U niversity S tudents"

Transkript

1 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (EÖH): DÜNYAYA AÇILAN UFKU GENİŞ BİR PENCERE Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi (ULİB) ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (EÖH) PROGRAMI Erasmus Nedir? Erasmus programının felsefesi, yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma günümüzdeki haliyle bu programın ilk katılımcısı olmuş hümanist düşünür Desiderius Erasmus a gönderim yapar. Erasmus adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: E u R opean community A ction S cheme for the M obility of U niversity S tudents Erasmus Programının (EÖH ün) Amacı Nedir? Programın amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla, Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim elemanına eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Ankara Üniversitesi ndeki Uluslararası Öğrenim Hareketliliği Programı nın Görev ve Amacı Misyon (Özgörev) ULİB, Üniversite bünyesinde bulunan Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Kültür-Sanat Koordinatörlüğü ve TÖMER gibi çeşitli birimlerle eşgüdümlü çalışarak yurtdışındaki üniversitelerle imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde DTCF nin karşılıklı akademik ve kültürel çalışmalara, öğretim ve araştırma elemanları ile öğrencileri de kapsayan her türlü uluslararası işbirliği çalışmalarına katılmasını sağlamak ve bu etkinlikleri koordine etmektir. Vizyon (Özgörü) ULİB, Fakültemizin uluslararasılaşma sürecinde yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa çok dereceli programlar oluşturmasını, Fakültenin her biriminde uluslararasılaşmış ve çağdaş bir

2 yaşam ve akademik/kültürel etkinlik alanı hazırlamayı ve bu süreçte yer alan Fakültemiz birimleriyle işbirliği içinde çalışmayı amaçlamaktadır. Ankara Üniversitesi DTCF Uluslararası İlişkiler Birimi (ULİB) Tüm değişim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalarda Fakültemiz bünyesi içinde eşgüdümünü sağlar. Fakültemize gelen ve giden değişim öğrencileri için oryantasyon programları düzenler ve kaldıkları sürede karşılaştıkları, idari olarak çözülebilecek sorunları çözmelerinde yardımcı olur. Üniversitemizin Ulusal Ajans ve diğer paydaş üniversiteler ile Fakültemizi ilgilendiren ilişkilerini yürütür. DTCF Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi (ULİB) Hakkında İletişim adresi: Atatürk Bulvarı No 45 (Kütüphane Binası Öğrenme Merkezi ) Sıhhıye / ANKARA Tel: /1705 E-posta: Fakülte Koordinatörü: Doç. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN Tel : / Fakülte Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr.Mustafa GÜLEÇ Tel: / Erasmus Öğrenim Hareketliliği (EÖH) Nedir? Öğrencilerimizin, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında, bir akademik yıl içinde bir veya iki dönemliğine eğitim ücreti ödemeden, öğrenim görmeleridir. Avrupa Komisyonu, hareketlilikten yararlanacak öğrencilere katkı sağlamak amacıyla gidilecek ülkelerin ekonomik koşullarına göre hibe vererek değişime mali olarak destek vermektedir. GENEL AÇIKLAMALAR Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvurular, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü nün internet adresinde (http://www.erasmus.ankara.edu.tr/duyurular/) (AB Ofisi) duyurulmaktadır. Hareketliliğe başvuru yılda bir defa olmaktadır. Bununla birlikte, eğer az başvuru yapılması ve hibe

3 kalması durumunda tekrar ilana çıkılabilmektedir. Dolayısıyla, öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin sürekli olarak AB Ofisi web sayfası duyurular kısmındaki ilanları takip etmeleri gerekmektedir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına ilişkin genel bilgiler için bkz. Erasmus öğrenim hareketliliğine başvurular, ikinci sınıfta gitmek isteyen öğrenciler birinci sınıfta; üçüncü sınıfta gitmek isteyen öğrenciler ikinci sınıfta, dördüncü sınıfta gitmek isteyenler ise üçüncü sınıfta başvurmaları gerekmektedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri, Erasmus öğrenci hareketliliğine ilişkin işlemler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURU Erasmus hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları, çevrimiçi (online) sistem üzerinden alınacağından, öğrencilerimizin başvuru sürecinde ve seçildikleri takdirde tüm faaliyet süresince kullanacakları kurumsal uzantılı) birer e-posta adreslerinin bulunması gerekmektedir. Bunun haricindeki e-posta adresleriyle başvuru yapılamayacaktır. Bu nedenle, başvuruda bulunmayı planlayan adayların Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na (yüzme havuzunun arkası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üst katı) giderek e-posta adresi edinmeleri gerekmektedir. Erasmus Öğrenim Hareketliliğe (EÖH) katılmak isteyen öğrencilerimiz, gitmek istedikleri okullara ilişkin tercihlerini (ttps://app.erasmus.ankara.edu.tr/online ) başvuru sırasında yaparlar. Bu nedenle Bölümlerimizin anlaşmalı olduğu programların (http://www.erasmus.ankara.edu.tr/ ikili anlaşmalar) adaylar tarafından online başvuru öncesinde incelenmesi gerekmektedir. Bu programlara AB Ofisi nin web sitesinden ulaşılabilir. (https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/agreement/list) bu okullara ilişkin temel bilgilerin (eğitim dili, barınma olanakları ve istedikleri özel koşullar vb.) edinilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar söz konusu okulların web sitelerinden bu bilgilere ulaşabilirler. YABANCI DİL SINAVI Başvurular, yukarıda da belirtildiği gibi online yapılacağından, kurumsal e-postanızı aldıktan sonra sisteme giriş yapıldığında, Öğrenim Hareketliliği

4 Başvurusunun altında yer alan durumunuza uygun olan seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenekler, Yabancı dil belgem yok, yabancı dil sınavına girmek istiyorum. Şayet online başvuru sırasında Yabancı Dil Sınavına Girmek İstiyorum" seçeneği işaretlenecekse, adayların, TÖMER tarafından yapılacak Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Adayların, online başvuru yapmış olacakları için ayrıca TÖMER şubelerine başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Tömer Erasmus Yabancı Dil Sınavı kaçırılırsa, adaylar ödeyecekleri belli bir ücret karşılığında TÖMER in yapacağı sınava bireysel olarak girebilirler. Bu durumunda adayların TÖMER ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bir yabancı dil belgem var, yine de sınava girmek istiyorum. Bu seçenek işaretlenirse, Hazırlık Bitirme Notu ve diğer yabancı dil belgelerine sahip olsalar da yine de TÖMER Erasmus Yabancı Dil Sınavı na gireceklerdir. Bu durumda, hangi yabancı dil notu yüksek ise, başvuru sırasında o not kullanabilecektir. TRANSKRİPT Erasmus Öğrenim Hareketliliği ne katılacak adayların genel akademik not ortalamalarının en az 2.20 olması gerekmektedir. Transkript Fakültemiz öğrenci işlerinden alınacaktır. ÖZGEÇMİŞ Kısa özgeçmişinizi belgelerinize eklemeyi unutmayın. Adaylar online başvuru işlemini tamamladıktan sonra çıktılarından ikişer adet Fakültemiz Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Ofisi ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular geçersiz sayılacağı için AB Ofisi web sitesinde yayınlanan ilanın mutlaka dikkatlice okunması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir. SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ Adaylar genel akademik başarı notu ( % 50) ve yabancı dil notu (%50) ortalamasına göre, yapmış oldukları tercihlere yerleştirilirler. AB Ofisi tarafından gerçekleştirilir ve ilan edilir. AB Ofisi tarafından ilan edilen asıl listede olup yine aynı listedeki başka bir adayla becayiş yapmak isteyen adayların her ikisinin de becayiş taleplerini ileten birer dilekçeyle asıl listenin ilanından itibaren 15 gün içinde Fakültemiz Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Ofisi ne başvurmaları gerekmektedir. Seçme işlemi sonucunda hiçbir tercihine yerleştirilemeyen adaylar, puan sırasına göre yedek listeye kaydedilirler. Asıl listedeki adaylar arasında hakkından vazgeçen adaylar olması durumunda, yedek listedeki adaylara hak tanınır. Yedek listedeki adayların seçiminin

5 gerçekleşebilmesi için, asıl listede olup hakkından vazgeçen adayların bu durumlarını en kısa sürede Fakültemiz Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Ofisi ne bildirmeleri gerekmektedir. Yedek listedeki adayların seçim sürecinin tamamlanması, asıl listenin ilanından itibaren bir aylık süreyi kapsamaktadır. Gitmeden önce YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER VE YAPACAKLARI İŞLEMLER Kesin yerleştirmesi yapılan adayların isimleri gidecekleri okullara AB Ofisi tarafından bildirilir. Ancak bu bildirim adayların gidecekleri okullara kayıt yaptırdıkları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, adayların gidecekleri okulların web sitelerini ziyaret ederek ilgili koordinatörler ile bağlantıya geçip ne yapmaları ve hangi belgeleri hazırlamaları gerektiği konusunda bilgi alarak bu süreçte yapılması gerekenleri şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Özellikle, adayın gideceği üniversitenin Başvuru Formunu (Student Application Form) ve varsa Barınma Başvuru Formunu (Accommodation Application Form) ilgili okulların web sitelerinden temin etmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamıyla adayın sorumluluğundadır. Karşı okul tarafından istenen belgeleri (Başvuru Formu, Barınma Başvuru Formu, İngilizce Transkript, ek yabancı dil belgesi vb.) tamamlayan aday Öğrenim Anlaşması nı (Learning Agreement) hazırlamak üzere karşı okulun sunduğu Erasmus ders paketini inceleyerek seçmek istediği dersleri önceden belirler. Adayın bu kapsamda belirlediği dersleri Fakültemizdeki ilgili Bölüm Koordinatörüne sunarak Öğrenim Anlaşmasını üç nüsha halinde onaylatması gerekmektedir. Bölüm Koordinatörü tarafından üç nüsha halinde onaylanan Öğrenim Anlaşması imza için AB Ofisi ne iletilecektir. AB Ofisi tarafından onayı tamamlanan Öğrenim Anlaşmalarının bizzat aday tarafından AB Ofisi nden alınarak karşı okulun istediği diğer belgelerle birlikte posta yoluyla şahsen gönderilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamıyla adayın sorumluluğundadır. Karşı okul tarafından hazırlanan Kabul Mektubu (Acceptance Letter) adaya, ilgili Bölüm Koordinatörüne veya AB Ofisi ne gönderilebilir. Adayların bu süreci takip etmesi gerekmektedir. Zira vize işlemleri için Kabul Mektubu gerekmektedir. Adayın, vize, pasaport, hibe işlemleri için hangi belgelerin gerekli olduğu konusunda AB Ofisi Erasmus Yol Haritası na bakması (http://erasmus.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=105) ve bu süreci AB Ofisi nin yönlendirmesi doğrultusunda tamamlaması gerekmektedir. GİTTİKTEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

6 Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yurtdışına çıkan öğrenciler, gittikleri üniversitelerde seçtikleri derslerle ilgili değişiklik yapmak istediklerinde gitmeden önce hazırladıkları learning agreement formunda değişiklik yapmaları gerekmektedir. Bu form AB Ofisi web sitesinde yer alan learning agreement formunun ekinde yer almaktadır. Bu değişiklik yurtdışında öğrenim görülecek okula gidildikten sonra en geç bir (1) ay içerisinde yapılmak zorundadır. Gittiğiniz okulun ilgili koordinatörü size bu konuda yardımcı olacaktır. Bu değişiklik formunun da en az üç nüsha olarak doldurulması ve bir nüshanın sizde kalması döndüğünüzde transkriptinizin hazırlanması için gereklidir. Bu değişiklik formuna AB Ofisinin web sayfasında bulunan Gittikten Sonra Gönderilecek Belgeler kısmından ulaşılabilir. (http://erasmus.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=105) Gittiğiniz okulda öğrenim gördüğünüz dönem bittikten sonra öğrenim hareketliliğinizi uzatmak istemeniz halinde, AB Ofisi aracılığı ile bağlı olduğunuz bölüm koordinatörü veya Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Yurtdışında öğrenim göreceğiniz okula gittikten sonra AB Ofisi web sitesinde yer alan Confirmation of Arrival formunu doldurup AB Ofisine göndermeniz gerekmektedir. Bu formu nasıl ulaştıracağınız ve varsa AB Ofisi tarafından talep edilen diğer formlar ile ilgili olarak AB ofisi ile iletişime geçiniz. Confirmation of Arrival formuna AB ofisi web sitesinden ulaşabilirsiniz.http://erasmus.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=105 DÖNERKEN VE DÖNDÜKTEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER Yurtdışında öğrenim gördüğünüz okuldan dönmeden önce yer alan belgeleri gittiğiniz okula onaylatmanız ve bu belgeleri dönerken AB Ofisine sunulmak üzere hazır bulundurmanız gerekmektedir. Döndükten sonra linkinde yer alan Dönerken Getirilecek Belgeler ve Döndükten Sonra Ofise Sunulacak Belgeler bölümünde yer alan tüm belgeleri AB ofisine teslim etmeniz gerekmektedir. Bu süreçle Fakülte Erasmus Koordinatörlüğünün ilgisi bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerimize aittir. Ancak gittiğiniz okulda aldığınız derslerin sayılabilmesi için gerekli olan transkriptler ilgili bölüm koordinatörlerinizce hazırlanmaktadır. Bu transkriptlerin hazırlanabilmesi için orijinal learning agreementınızın ve varsa changes to learning agreement formunuzun birer nüshasının; gittiğiniz okul tarafından düzenlenen transkriptinizin ve adınız/soyadınız, bölümünüz, okul numaranız, gittiğiniz okul ve gittiğiniz döneme ilişkin bilgileri içeren bir bilgi notunu ilgili bölüm koordinatörlerinizin belirleyeceği görüşme saatleri içerisinde onlara teslim etmeniz gerekmektedir. Aldığınız derslerin transkripte sayılması açısından bu nedenle giderken learning agreementlarınızın bölüm koordinatörlerinin onayı ile hazırlanması önem taşımaktadır. Gittikten sonra yapılacak olası değişikliklerin mutlaka zamanında gönderilmesi de aynı şekilde önemlidir.

7 Gittiğiniz okulda alıp da başarısız olduğunuz dersler transkriptinizde başarısız olarak sayılacaktır. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilerin Fakülteye döndükten sonra Fakülte Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Ofisi nde dilerlerse belirli bir ücret karşılığında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. Bu imkândan yararlanmak isteyen öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci başvuru süresinde Öğrenci İşleri Birimi ne başvurmaları VAZGEÇİLEN BAŞVURULAR EÖH Programı ndan yararlanarak yurtdışına gideceği bildirilen öğrenciler, Değişim Öğrencisi konumuna alınırlar. Vazgeçmek için geçerli bir gerekçesi olan öğrenciler ise en geç; Güz Dönemi için - 1 Mayıs Bahar Dönemi için - 1 Eylül tarihlerine kadar Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Birimi ULİB e dilekçelerini teslim etmelidirler. Son tarihe kadar vazgeçtiğini eşzamanlı olarak ULİB ve AB Ofisi ne bildirmeyenlere ilgili yarıyılda ders ön kayıt hakkı tanınmaz ve ders önyüklemesi yapılmaz. KABUL Başvurunuzda belirttiğiniz e-posta ve posta adresini sık sık kontrol edin. Kabul Mektubu ve programla ilgili tüm bilgiler, sizin adresinize e-posta ya da posta yoluyla gönderilecektir. Kabul Mektubunuz size ulaşır ulaşmaz bir kopyasını ULİB e teslim ediniz ya da e-posta ile veya dresine gönderiniz. Kabul mektubu olmayan öğrencilerin hibeleri hesaplanamaz. PASAPORT Pasaport almak için Kabul mektubunuz geldikten sonra, pasaportunuzu gitmeden en erken 2 ay önce almanızı tavsiye ederiz zira vize başvurusu yaparken, büyükelçilikler, döndükten sonra da en az 3 ay geçerli pasaportunuzun olmasını isteyebiliyor ve bu durumda büyükelçilikler pasaportunuzu tekrar uzatmanızı isteyeceğinden hem zaman, hem de maddi kaybınız oluşabilir. Gideceğiniz üniversiteden kabul mektubunuz geldikten sonra başvurulur.

8 Değişim Öğrencileri 1 Yıllık Harçsız pasaport alabilirler. Ancak defter ücretini kendilerinin ödemesi gerekir. Harçsız pasaport yazısı almak için ULİB e başvurulur, başvurudan 3 gün sonra alınabilir. Harçsız Pasaport yazısı alınca, önce Ulus taki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı na giderek onaylatılır, sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü ne pasaport başvurusu yapılır. DTCF den alınan Harçsız Pasaport Yazıları, sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü nde geçerlidir! Pasaportunuz varsa, geçerlilik süresi üzerine 1 yıl daha uzatabilirsiniz. Yeşil pasaportu olan öğrencilerin, harçsız pasaport yazısı almalarına gerek yoktur! Pasaportlarını yeşil pasaporta hak kazandıkları kanaldan uzatabilirler. DİKKAT Örneğin Fransa yeşil pasaport a öğrenci vizesi vermiyor. Pasaport çıkartmadan hangi renk çıkartacağınızı ilgili büyükelçilik ile temasa geçerek öğrenin. ÖĞRENCİ VİZESİ Kabul Mektubunu teslim eden öğrenciler vize başvurusu için Erasmus Öğrencisi olduklarına ve eğer alıyorlarsa, aylık Erasmus Hibesi aldıklarına dair bir yazıyı ULİB den alabilirler. Vize için istenen belgelerin güncel listelerini gideceğiniz ülkenin Türkiye deki büyükelçiliklerinin internet sitelerindeki duyurulardan öğrenebilirsiniz Seçilen tüm öğrencilerimiz, gidilecek ülkenin vize koşullarını öğrenerek, işlemlerini zamanında tamamlamakla sorumludurlar. Aksi halde Hollanda nın (90 günü aşan durumlarda oturum vizesi) MVV vizesinin 300 olması gibi ülkeye özel koşullar olabilmektedir. Vize işlemleri özellikle Danimarka, Hollanda ve Slovenya gibi ülkelerde daha uzun sürdüğünden vize koşulları iyi öğrenilmeli ve erken başvuru yapılmalıdır. HİBE İÇİN HAZIRLIK Gitmeden en az 2 ay önce Kabul Mektubunuzu ULİB e teslim edin ve Ziraat Bankasının şubesinde kendi adınıza ya da aileniz ile ortak açtırdığınız AVRO hesabındaki IBAN numarasını e-posta adresine bildirin. Güz Döneminde giden öğrencilerimizin aileleri ile ortak hesap açtırmaları tavsiye olunur zira hibeniz siz yurtdışındayken yatırılır ise hibenizi aileniz sizin adınıza alabilir.

9 HİBELER Ödeme zamanı ve şekli Bir öğrenciye ödenecek toplam hibe, gideceği ülke için belirlenen aylık hibe ve kabul mektubunda belirtilen kalacağı süre temel alınarak hesaplanır. Hibe, iki seferde ödenir; - %80 i gitmeden önce, - %20 si ise döndükten sonra, getireceğiniz resmi tarihler formu ve pasaport fotokopinize göre hesaplanarak ödenir. Ödemeleri yapan MİDB nin (Mali İşler Daire Başkanlığı) ödeme günü sadece Cuma günüdür. Güz döneminde gidecek öğrencilerin %80 ödemeleri en son 1 Eylül 2013 te Bahar döneminde gidecek öğrenciler için %80 ödemeleri ise en son 15 Ocak 2014 te tamamlanır. Hibeler Avro ( ) olarak yatar. Hibe hesabı, kabul mektubunuzdaki tarihler esas alınarak orada geçireceğiniz akademik dönem hesaplanır; %80 e kadarki bölümü gitmeden önce, kalan %20 si ise kabul mektubunda belirtilen sure ya da daha uzun kalınarak Erasmus döneminin tamamlanması ve tüm evrakların ULİB e teslimi sonrası ödenir HİBELER hangi durumda geri alınır ya da ödenmez? Sizi kabul eden üniversitede, mazeretsiz olarak, 3 aydan az kalırsanız, hibenizin tamamını iade etmeniz gerekir ve Erasmus öğrencisi sayılmazsınız. Devamsızlık yüzünden ya da 0 ECTS alarak dönerseniz % 20 lik kalan hibe ödenmez. Ayrıca hibenin % 20 sinin ödenebilmesi için bir dönemde, almış olduğunuz 30 ECTS nin en az 2/3 ü kadar krediden geçmeniz beklenmektedir! Değişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Yandal: Değişim Öğrencileri aldıkları derslerden sadece 1 tanesini yandallarına saydırabilirler. Değişimde alarak yandallarına saydırmayı planladıkları dersler için ise, yandalın yapıldığı bölümün değişim koordinatörünün onayı alınmalı ve söz konusu ders, ÖA da belirtilmelidir.

10 Yurtlar: Yurtlarda kalan kapsamlı burslu öğrenciler, EÖH deyken aylık yurt ödemesi alabilmek için, gitmeden önce Yurtlar Müdürlüğü nün belirlediği kural ve son tarihlere uymalıdırlar. ULİB den ÖNERİLER Gittiğiniz ülkenin tarihini iyi okuyun, inceleyin, öğrenin. Türkiye hakkında size gelebilecek sorular için hazırlıklı olun. Bir tartışmaya girerken konuyu bildiğinizden emin olduktan sonra, konuyu bireyselleştirmeden tartışmaya dikkat edin. Gittiğiniz ülkedeki yazılı ve sözlü kurallara mutlaka uyun. Resmi belgeler; pasaport, oturma izni vs. nin bir fotokopisini yanınızda taşıyın. Bu sunumu ve gerekli diğer bilgi ve formlarımızı aşağıda belirtilen internet sayfamızda bulabilirsiniz: Birimimizin iletişim adres ve bilgilerini kaydedin. İnternet sayfamızdaki Kontrol Listemizin çıktısını alarak işlemleriniz sırasında mutlaka yanınızda taşıyın. E-posta adreslerinizi sık sık kontrol edin. Karşı üniversitedeki Koordinatörünüzü öğrenin. Sorumlu olduğunuz belgeleri eksiksiz ve doğru olarak teslim edin. Hiçbir belge teslimini ve özellikle vize başvurunuzu kesinlikle SON TARİH e bırakmayın! Ulusal Ajans Hakkında Avrupa Komisyonu nun Türkiye deki EÜB sahibi üniversiteler ile iletişimini T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) sağlar. İletişim Bilgileri: Mevlana Bulvarı No:18 Balgat Ankara Güzel bir eğitimsel değişim süreci (ya da EÖH) geçirmeniz dileğiyle...

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI

2014-2015 AKADEMİK YILI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Tel: 222 229 0433 (direkt)

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Dikkat edilmesi gereken hususlar: ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU 1. Staj hareketliliği için kurumlar arasında ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.08.2013 tarih ve 415/9-10 sayılı kararıyla kabul edilmiş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili Kişi ve Birimler KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetkili

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM VE GENÇLĠK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞĠġĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci

Detaylı

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri. b) Öğrenci Hareketliliğinde Asgari ve Azamî Süreler

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri. b) Öğrenci Hareketliliğinde Asgari ve Azamî Süreler 3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) a) Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilmektedir: i. Öğrenim hareketliliği ii. Yerleştirme (staj) hareketliliği

Detaylı

1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize

1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize 1- Application Form / Accommodation 2- Transkript (İngilizce) 3- Learning Agreement 4- Öğrenci Bilgi Formu 5- Pasaport 6- Kabul Belgesi ve Vize İşlemleri 7- Banka İşlemleri 8-Sigorta İşlemleri 9- OLS 10-

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI 2013-2014 E R A S M U S ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Nisan, 2013 1 İLETİŞİM Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) 3. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM) Erasmus öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) öğrencileri

Detaylı