4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;"

Transkript

1 İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma ) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınması üzerine Evrensel bir Uzlaşma için Yasal Bağlayıcılığı olmayan belgenin ilkelerini ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisini (Johannesburg) hatırlayarak; 2) Birleşmiş Milletler sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca; kendi çevre ve kalkınma politikaları çerçevesinde devletlerin kendi kaynaklarını kullanma haklarını, yetki ve kontrolleri dahilinde yürüttükleri faaliyetlerin kendi ulusal yetki sınırı dışında kalan diğer devlet ve bölgelerin çevrelerine zarar vermeyeceklerine dair yükümlülüklerini ve son olarak Çevre ve Kalkınma Rio Sözleşmesinin 7. maddesi gereğince ülkelerin ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklarının belirtildiği Çevre ve Kalkınma Rio Sözleşmesine olan taahhütlerini kabul ederek; 3) Genel Kurulun tüm orman türleri üzerine 1 Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşmayı kabul ettiği 17 Aralık 2007 tarihli ve 62/98 sayılı Kararını hatırlayarak; 4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; 5) Dokuzuncu oturumun olağanüstü toplantısında, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunun, sürdürülebilir orman yönetimi uygulama araçları konusunda aldığı kararı hatırlayarak; 6) Forumun 9. Oturum olağanüstü toplantısında yer alan: sürdürülebilir orman yönetimi uygulamasını, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasını ve küresel hedeflerin başarılmasını ve ayrıca fonlara erişimin geliştirilmesini, 1 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ndan (UNCED[1]) sonraki süreçte yasal bağlayıcılı olan küresel bir ormancılık anlaşmasının benimsenmesi adına önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bu süreç zarfında, ormancılıkla ilgili eylem önerileri geliştirilmiş ve Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF[2]) ile eylem önerilerine politik destek sağlanmaya çalışılmıştır yılında düzenlenen UNFF in Yedinci Oturumuna katılan tüm ülke temsilcileri Yasal Bağlayıcı Olmayan bir Anlaşma yı (NLBI[3]) benimsemişlerdir. UNFF, 2015 yılında sözkonusu anlaşmanın yasal bağlayıcılığı olan anlaşma haline getirmeyi amaçlamaktadır.

2 güçlendirilmesini ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulmasını desteklemek için tüm kaynakları seferber etme stratejileri üzerine teklif sunma amacıyla açık uçlu hükümetlerarası geçici süreli uzman grup oluşturma kararlarını hatırlayarak; 7) Cancun, Meksika da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı ve Japonya da gerçekleşen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 10. Taraflar Konferansı sonuçlarını hatırlayarak; 8) Tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin değerlendirme koşullarını, Çok Yıllık Çalışma Programını ( ) ve 9. Oturumun İnsanlar için Ormanlar, geçim kaynakları ve yoksulluğun yok edilmesi kapsamlı temasını hatırlayarak; 9) Forumun 8. Oturumunda Değişen Çevrede Ormanlar üzerine alınan kararda; tüm orman türleri ve orman dışı alanlardaki ağaçlardan sağlanan geniş çaplı mal ve hizmetlerin önemi konusunda farkındalık sağlayacak çalışmaları ve uygulama faaliyetlerini içeren mevcut bilginin ve ormanın sağladığı bu tür değerleri pazara yansıtma yollarının 2 Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleriyle işbirliği içerisinde Sekreterya tarafından sentezlenmesi ve son olarak Ormancılık ve Ekonomik Kalkınma teması kapsamında elde edilen sonucun Forumun 10. Oturumunda sunma teklifini hatırlayarak; 10) Yoksulluğun ortadan kaldırılması, ormansızlaşmanın azaltılması, orman biyolojik çeşitliliğinin korunması, arazi ve kaynak bozulmasının önüne geçilmesi, gıda güvenliğinin geliştirilmesi, temiz içme suyu tedarik edilmesi, verimli tarım arazileri ve alternatif sürdürülebilir enerji kaynakları ve artırılmış enerji verimliliği gibi düşük maliyetli enerji elde edilmesi gibi birçok konuda önemli bir araç olan ormanların sürdürülebilir yönetiminin; sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak; 11) Ormandan elde edilen mal ve hizmetlerin sürdürülebilir üretiminde, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında, sürdürülebilir geçim kaynakları ve Milenyum Kalkınma Hedefleri dahil uluslararası kalkınma hedeflerinin başarılmasında ormanların ve sürdürülebilir orman yönetiminin sağladığı ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar hakkında kamuda farkındalığın 2 (Collaborative Partnership on Forests): uluslararası 14 kuruluş ve sekreterya arasında oluşturulmuş gönüllü bir düzenlemedir. Misyonu; tüm orman türlerinin yönetimi, korunması ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek ve bu amaçla uzun vadeli siyasi taahhüttü güçlendirmektir.

3 artırılması gerektiğini belirterek ve sürdürülebilir orman yönetimi çalışmalarında, geçimini ormandan sağlayan insanların ve yerli halkın menfaatinin farkına vararak; 12) Afrika nın, az gelişmiş ülkelerin, orman varlığı az olan ülkelerin, orman bakımından zengin olan ülkelerin, orman varlığı yüksek ormansızlaşma oranı düşük olan ülkelerin, ortalama orman varlığına sahip ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin ve hassas orman ekosistemlerine sahip ülkelerin özel durumlarını ve ihtiyaçlarını hesaba katarak; 13) Özellikle kurak alanlardaki ormanlarda ve kurak ve yarı- kurak alanlardaki çölleşme ve arazi bozulmasının, ormansızlaşmaya yol açan en önemli faktörlerden biri olduğunun ve sürdürülebilir orman yönetimi ve küresel kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi için bu sorunların ele alınmasının zaruri olduğunun farkında olarak; 14) Programlarında ve faaliyetlerinde bütün orman türlerinin ihtiyaçlarını ele almak için yeni ve ortaya çıkmakta olan finansal mekanizmalara ve girişimlere duyulan ihtiyacın farkına vararak; 15) Tüm orman türleri üzerinde yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın ve çok yıllık çalışma programının uygulanmasını kolaylaştırmak için üyeleri arasında işbirliğinin artırılmasında Ormancılık İşbirliği Ortaklığının sergilediği önemli rolün farkında olarak; 16) Ülkelerin, bölgelerin ve kuruluşların öncülüğünde başlatılan bölgesel ve alt- bölgesel ormancılık diyaloğunun ve orman işbirliğinin öneminin farkında olarak; Madde 5: İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Forum; üye devletlerden, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden ve diğer ilgili paydaşlardan aşağıdaki hususların yerine getirmelerini istemektedir: 1) Ekonomik kalkınması sürdürülebilir orman yönetimine bağlı gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun ortadan kaldırılmasında ormanların rolünü artırmak amacıyla gerekli tedbirleri almak; 2) Orman kanununu güçlendirmek için gerekli politik ortamı araştırmak, oluşturmak ve geliştirmek; sürdürülebilir orman yönetimine uzun vadeli yatırım ve finansman bulmak; arazi kullanım hakkı güvenliğine açıklık getirmek ve bu hakları

4 güçlendirmek; geçimini doğrudan ormanlardan sağlayan yerel halk ve yerel toplumların eşit ve adil bir şekilde faydalanmalarını sağlamak; 3) Gerektiğinde, yerli halkın, yerel toplumların, geçimi ormana bağlı insanların ve özellikle kadın ve gençlerin özel ihtiyaçlarıyla ilgili ormanları sürdürülebilir yönetmelerine ve ormandan faydalanmalarına olanak sağlayacak birtakım tedbirler alarak orman kullanımına izin vermek; 4) Eğitim, farklı eğitim ağları ve dernekleri aracılığıyla, ormanların sağladığı çeşitli değerleri devam ettirmek ve bunlardan faydalanmak için sürdürülebilir orman yönetimini uygulamak adına gelişmekte olan ülkelerdeki yerli halk ve yerel toplumlar içerisinde kapasite gelişimini kolaylaştırmak; 5) Ormana dayalı toplumların tam katılımlarıyla orman peyzaj restorasyonu ve sürdürülebilir orman yönetimini destekleyen diğer yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak için Küresel Orman Peyzajı Restorasyon Ortaklığının çalışmalarına katkıda bulunmak; 6) Özellikle kadın ve gençlerin katılımına özel bir vurgu yapılarak yerli halkın, yerel toplumların ve insanların deneyimlerinin karar verme süreçlerine dahil edilmesini sağlayarak, orman dışı alanlardaki ağaçlar da dahil ormanlarla ilgili karar-verme süreçlerinde katılımcı mekanizmaların gelişimini artırmak; 7) Kırsal nüfus, kent nüfusu ve tarımsal üretim için ormanlardan su tedariki ve kaliteli su sağlama çabalarını artırmak; 8) Medyadan faydalanarak ve 2011 Uluslararası Orman Yılını fırsat bilerek, orman eğitimini ilköğretim müfredatına dahil etmek; 9) Sürdürülebilir orman yönetiminde yerel girişimcileri, küçük ve orta ölçekli ormana dayalı girişimleri ve benzer kuruluşların sayısını artırmak, ayrıca orman işçisinin sağlık ve güvenliğini ele almak için etkin ortamları güçlendirmek; 10) Veri toplama kapasitesini güçlendirmek ve kullanıcının hızlı erişimi ve kolay kullanabilmesi için veri tabanını sürekli güncellemek; 11) Yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunu ele almak için, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmayı, ulusal orman programlarını ve orman finansman stratejilerini, ulusal kalkınma stratejilerine ve diğer sektörler arası koordinasyon mekanizmalarına entegre etmek;

5 12) İnsan odaklı bir yaklaşım için, özellikle entegre edilmiş kırsal kalkınma programlarına ve toplum eğilimli sürdürülebilir orman yönetimi faaliyetlerine tüm kaynaklardan finansman seferber etmek; 13) 2013 yılında gerçekleşecek Forumun 10. Oturumda yapılacak tema tartışmasını zenginleştirmek adına; orman ekosistemlerinin ve orman dışındaki ağaçların değerini tam olarak yansıtabilmek için orman değerlendirme metodolojileriyle ilgili bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlayacak faaliyet ve mekanizmalar üzerinde düşünmek; 14) Forum: a) Talepleri doğrultusunda ve gerektiğinde Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini, farklı sektörlerle işbirliğini güçlendirmek amacıyla iletişim ve yönetim becerilerini geliştirmeleri konusunda ulusal hükümetlere, yerel hükümetlere ve toplum kuruluşlarına yardımcı olmaya davet eder; b) Orman değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesinin kolaylaştırılması, ormanların ve orman dışındaki ağaçların ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları ve kırılgan ekosistemlerin korunmasına olan katkıları ve üye devletler tarafından kolayca kullanılabilecek raporlama biçiminin uyumlu hale getirilmesi ile ilgili bilgilerin Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleri tarafından analiz edilmesini ister. Ayrıca Forumun 10. Oturumunda Ormanlar ve Kalkınma teması kapsamında yukarıda bahsi geçen bilginin sentezlenmesi amacıyla analiz edilmesini istemektedir. Madde 3: Tüm orman türleri ve ormancılık üzerine dört küresel hedefin başarılmasına yönelik yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi 1) 10. oturum için Forum; tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması ve ormancılıkta dört küresel hedefin doğru bir şekilde raporlanmasının gönüllü ulusal bir raporlama tarafından yapılmasına karar verir. Bu bağlamda, Sekretaryadan Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin danışmanlığında daha uygun bir raporlama geliştirmesini ister; 2) Üye Devletleri ve Ormancılık İşbirliği Üyelerini; tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasında ek pilot projelere başlatmaları ve bu tür projeleri desteklemeleri çağrısında bulunur. Ayrıca, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve üye devletleri; Gana, Nikaragua, Liberya ve Filipinler deki mevcut pilot projelere desteklerini sürdürmeye davet eder;

6 3) Bağış yapan ülkeleri destekler ve diğer ülkeleri de bağış yapmaları konusunda teşvik eder. Ulusal Orman Programı sayesinde, Forum Sekretaryasının istenildiğinde gönüllü ulusal raporlar hazırlanmasına etkili biçimde yardımcı olmasını sağlamak için, Forum Vakıf Fonuna gönüllü finansal destek sağlaması konusunda Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini destekler; 4) Küresel orman kaynakları değerlendirme programı ile, hazırlamış olduğu dünya ormanlarının durum raporuna, tüm orman türleri ve dört küresel hedef üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın unsurlarını nasıl daha fazla dahil edebileceği hususunda FAO yu düşünmeye davet eder; Madde 4: Bölgesel İşbirliği Forum: 1. Bölgesel ve alt bölgesel kurumları; tüm orman türleri ve ormancılıktaki dört küresel hedef üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulamasına sağladıkları katkılarını artırmaya davet eder; 2. Ayrıca büyük gruplar ve diğer orman paydaşları ile bölgesel ve alt bölgesel kurumların; geniş teması kapsamında tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulaması ve ormancılıkta dört küresel hedefin başarılması için gösterdikleri çabaları bölgesel bakış açılarını, yaklaşımları ve deneyimleri paylaşarak, 10. oturumunda Foruma sunmalarını ister; 3. Orman varlığı bakımından fakir ülkelerde NEPAD (Afrika nın Kalkınması için Yeni Ortaklık) Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Tahran Süreci Girişimleri gibi bölgesel ve alt bölgesel gelişmelerle bağlantılı olarak sürdürülebilir orman yönetiminde üçlü işbirliği dahil Güney-Güney işbirliği kadar Kuzey-Güney işbirliğini teşvik etmede sekretaryayı ve diğer Ormancılık İşbirliği üyelerini daha fazla strateji geliştirmeye davet eder. Madde 6: Uluslararası Ormancılık Yılı Forum: 1. Ormanların çok yönlü faydalarının, dünyadaki ormanların çoğunun maruz kaldığı tehlikelerin ve ormanlara bağlı yaşayan insanların farkındalığını artırmada ve finansman ve kaynak seferberliği stratejilerinin yanı sıra uygulama yollarındaki ve

7 gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferinde uluslararası işbirliğini teşvik yolu dahil, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanmasındaki eksikliği ve bunun dört küresel hedefin başarısını yönlendirmek için politik isteği güçlendirmede 2011 Uluslararası Ormancılık Yılı ndan faydalanmaları konusunda üye devletleri, bölgesel ve uluslararası kurumları teşvik eder; 2. Yerel ve ulusal düzeylerde Uluslararası Orman Yılı (2011) ile ilgili etkinlik ve girişimleri koordine ve teşvikte ulusal koordine komitelerini kurmak ya da odak noktaları belirlemek için üye devletlere çağrısını yeniler ve uygun etkinliklerini bu yılla ilişkilendirmeleri için üye devletler, uluslararası kurumlar ve büyük gruplar arasında gönüllü ortaklığı destekler; 3. Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliğinin artırılması ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarıyla ilgili başarı ve mücadele hikâyelerini kitlelere yaymaları için üye devletleri destekler; 4. Birleşmiş Milletler sistem kuruluşları, fonları ve programları, fonksiyonel komisyonlar ve bölge komisyonları da dahil Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm birimlerini Uluslararası Ormancılık Yılı 2011 kutlamaları için tasarlanmış etkinliklere katılmak, katkıda bulunmak ve tam destek vermeleri konusunda cesaretlendirir; 5. Ormanların sürdürülebilir kalkınmaya olan önemli katkılarını, uluslararası düzeyde kararlaştırılmış kalkınma hedeflerinin başarılmasında ormanların rolününü ve bu bağlamda şimdiki ve gelecek nesillerin yararı için tüm orman türlerinin sürdürülebilir yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini kamuya duyurmak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konseye (ECOSOC) ve bu konsey aracılığıyla da Genel Kurula Uluslararası Orman Günü belirlemeleri önerisinde bulunur; 6. Ormancılık İşbirliği Ortaklığının; bireylere, toplumlara, üye devletlere ve uluslararası kurumlara; ormanların sağladığı çok yönlü faydaların ve orman ekosistem işlevlerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu bağlamda ormanların sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini tam olarak kavramaları hususunda yardımcı olmasını ister.

8 Madde 10: Artan işbirliği Forum: 1. Forumdaki yükümlülüklerini ve tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması konusundaki sorumluluklarını sürdürmelerini sağlamak adına üye devletleri, büyük grup girişimlerine destek vermeye davet eder; 2. Sürdürülebilir kalkınmanın konuşulduğu ilgili uluslararası ve bölgesel toplantılarda, Genel Sekretaryadan; ormanlar ve orman dışı alanlardaki ağaç ilişkisini ve Milenyum Kalkınma Hedefleri de dahil uluslararası düzeyde uzlaşılmış kalkınma hedeflerini ele almasını ister. 3. Gelişmekte olan ülkelerden uzmanların katılımını sağlayan küresel orman uzmanları panelleri gibi uygun yöntemler aracılığıyla, Ormancılık İşbirliği Ortaklığını, forumun gelecek oturum temalarına uygun bilimsel veri sağlamaya davet eder (CPF); 4. Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların çok yönlü değerleri üzerine kapsamlı bir yaklaşım adına işbirliğini artırmak için BM Ormancılık Forumu (UNFF) sekretaryasından, olmasını ister; Rio Sözleşmeleri sekretaryasıyla daha fazla işbirliği içinde 5. Ormanlar konusundaki bütünlüğü ve birlikteliği temin etmek adına BM Ormancılık Forumunun çalışmalarına yapılan desteği devam ettirmek için üye devletleri; Ormancılık İşbirliği Ortaklığını oluşturan yönetici birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya teşvik eder. Ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi(CBD), BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi(UNCCD),Küresel Çevre Fonu(GEF) ve Uluslararası Tropik Kereste Örgütü( ITTO) ile BM Ormancılık Forumu sekretaryasınca sonuçlandırılan mutabakat anlaşmalarını (MOUs) beğeniyle karşılar. 6. Diğer Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyeleriyle işbirliği içerisinde Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezinden(ICRAF); orman topluluklarının ekonomik kalkınmaları için tarımsal ormancılık fırsatlarının analizini geliştirmesini ve bu çalışmayı BM Ormancılık Forumunun 10. oturumuna (UNFF10) raporlamasını ister. Madde 11: Uygulama Araçları Forum: 1. Ekim 2009 özel oturumda kabul edilen uygulama araçları kararının tüm gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunur ve bu açıdan orman finansmanı üzerine açık

9 uçlu hükümetlerarası ve geçici süreli uzman grup ilk toplantısının çalışmasını beğeniyle karşılar; 2. İkinci Geçici Süreli Uzman Gurubu (AHEG2) hazırlıkları için yapılan oturumlar arası faaliyetlerin önemini, bu faaliyetlerin başarılı çıktılarını (sonuçlarını) ve gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin bu faaliyetlere tam katılımına olanak sağlayacak yeterli finansal desteğe duyulan ihtiyacın altını çizer; 3. Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamasını, ormancılıkta 4 küresel hedefin başarılmasını, tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan belgenin uygulanmasını, fonlara erişimin geliştirilmesini ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulmasını desteklemek için tüm kaynakların seferber edilme stratejisi konusundaki görüşlerini 1 Mart 2012 tarihinde sunmak üzere hükümetleri, ilgili bölgesel kuruluş ve süreçleri davet eder; 4. Ormancılık İşbirliği Ortaklığının çalışmalarını gönüllü yürüttüğünün, ayrıca forumun çalışmalarına destek olarak Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin üstlendiği tüm faaliyetlerin ilgili yönetim kurulların ön inceleme ve onaylarına ve bütçe dışı fon kaynaklarına tabi olduğunun farkındadır; 5. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini; devam etmekte olan ve gelecekte tasarlanan orman finansmanı konusunda BM Ormancılık Forumu 10. oturumuna rapor vermeye davet eder ve üyelerden, finansman sağlama çalışmalarını daha çok genişleterek sürdürülebilir orman yönetimi finansmanı üzerine yoğunlaşmalarını ister; 6. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini; BM ormancılık Forumu 9 özel oturumunda alınan karara da yansıtıldığı üzere, 1 Haziran 2012 tarihine kadar orman finansmanı konusunda forumun çalışmalarına destek verecek bir Kurum Öncülüğünde Girişim başlatma konusunu tekrar düşünmeye davet eder; 7. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi, arazi bozulması ve çölleşme ve orman kanunu ve yönetim süreçleriyle ilgili finansal kaynaklara da değinerek; Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden yukarıda bahsedilen Kurum Öncülüğünde Girişime ormanla ilgili finansman eksikleri ve finansal fırsatlarla ilgili elindeki mevcut analizi sağlamasını, bunun yanısıra çevreye duyarlı teknoloji ve kapasite geliştirme bilgisini paylaşımının ister;

10 8. Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinden, orman finansmanı geçici süreli uzman grubu ikinci toplantısı için 2008 de oluşturulan 3 Finans Raporunu geliştirmelerini ve güncellemelerini ayrıca fonlara erişimi geliştirmek ve gönüllü küresel orman fonu oluşturulması konusunda yukarıda bahsi geçen Kurum Öncülüğünde Girişime öneriler sunmasını ister; 9. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumundan, orman finansmanı geçici uzman grubunun ikinci değerlendirme toplantısı için daha önce bahsi geçen bütün görüşleri, önerileri, girdi ve çıktıları derlemesini ister; 10. Üye devletlerini, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve diğer ilgili paydaşları, 4 Kolaylaştırıcı Sürecin tüm işlevlerinin uygulanmasına destek vermeye ve bu bağlamda, bu sürecin tüm işlevlerinin yerine getirildiğini temin etmek adına donör ülkeleri gönüllü katkılarda bulunmaya davet eder; 11. Forum, Kolaylaştırıcı Sürecin işlevleri arasında acilen aşağıdaki iki hususun yerine getirilmesi konusunda hemfikirdir: a) Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin finans kaynaklarına erişimlerini zorlaştıran engelleri belirlemek, bununla ilgili işlemleri kolaylaştırıcı çözüm önerileri sunmak ve engellerin kaldırılması adına ülkelerin kapasitelerini geliştirmek için çalışmak. Ayrıca orman finansmanı sağlanmasında sektörler arası ve kurumlar arası faaliyetlerin gücünü ve etkisini incelemek ve bu süreçte alınan dersleri Geçici Süreli Uzman Gurubu ikinci toplantısında sunacakları görüşlerine entegre etmek; b) Gerektiğinde bölgesel orman süreçleriyle yakın uyum içerisinde çalışan ilgili uluslararası finansal kuruluşları; bütün kaynaklarını seferber etme ve programlarındaki küreselsel hedeflerini başarma yollarını geliştirmeleri konusunda desteklemek; 12. Birleşmiş Milletler 9. Ormancılık Forumu özel oturumu kararı gereğince, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryasından, Kolaylaştırıcı Süreçte kaydedilen ilerlemeyi Foruma raporlamasını ister; 3 (Finance Paper) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Geçici Süreli Uzman Grubu tarafından tüm orman türleri üzerine yasal bağlayıcılığı olmayan anlaşmanın uygulanması için gerekli finansal akış ve ihtiyaçların belirtildiği rapor. 4 (Facilitative Process): BM Ormancılık Forumu Finansman stratejilerinin önemli bir bileşenidir. Orman finansmanı sağlamada karşılaşılan engelleri, eksiklikleri ve ya ortaya çıkan fırsatları belirlemek, bütün kaynaklardan yeni ve ekstra finansal olanakların seferber edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak gibi birçok işlevi vardır.

11 13. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumundan ricada bulunur ve diğer Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerini ve bu süreçte rol alan diğer aktörleri sürdürülebilir orman yönetiminde daha kapsamlı ve bütünleyici bir yaklaşım geliştirmek amacıyla 5 3 Rio Sözleşmesiyle ilgili yeni ve ortaya çıkmakta olan orman finansal girişimlerini incelemeye davet eder. Bu bağlamda, yapılacak gönüllü katkılarla da bu çalışmanın desteklenmesi ister; 14. Orman finansmanı geçici süreli uzman grubunun ikinci değerlendirme toplantısı hazırlığı kapsamında, sürdürülebilir orman yönetimi için sürdürülebilir finansman sağlamada özel sektörün önemi ve kendi yatırımları için istikrarlı ve öngörülebilen elverişli koşullar oluşturmadaki başarısı dikkate alındığında, üye devletlerinin özel sektörle daha fazla işbirliği yapmalarını ve deneyimlerini onlarla paylaşmalarını ister. Ayrıca Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerine bu alandaki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunur; 15. Aynı zamanda, yenilikçi finansal girişimleri geliştirmek için hükümetler arası daha çok işbirliği yapılması ve bilgi ve deneyim paylaşımı çağrısında bulunur; 16. Gerektiğinde, tüm orman ve orman dışı alanlardaki ağaçların türleri ve işlevleri üzerine ulusal orman politikası ve politika uygulama araçları geliştirmeleri ve bunları uygulamaları konusunda Üye Devletleri teşvik eder. Bunu yaparak orman finansı konusuna sektörler arası bir yaklaşım getirmelerini ister. Ayrıca orman ve ormanla ilgili meseleleri, yoksulluğun ortadan kaldırılması stratejilerine ya da benzer ortak ilgi mekanizmalarına entegre etmenin önemini hatırlayarak, bu süreçteki ilerlemeyi, tecrübe ve edinilen dersleri İkinci Geçici Süreli Uzman Gurubuna ve BM ormancılık Forumuna raporlamalarını ister; 17. Birinci Geçici Süreli Uzman Grubu (AHEG1) Eş Başkanlarından; 9. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu ve İkinci Geçici Süreli Uzman Grubu (AHEG2) arasında resmi olmayan açık uçlu bir brifing düzenlemesini rica eder; 18. BM Ormancılık Forumu Sekretaryası tarafından kabul edilen iki yıllık çalışma programının parçası olan faaliyetlerin olağan bütçe ile karşılandığını belirterek, 5 (3 Rio Conventions): 1992 Dünya Zirvesi sonucunda oluşan Biyolojik çeşitlilik, iklim Değişikliği Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmelerini kapsamaktadır. Her bir sözleşme sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

12 Ormancılık İşbirliği Ortaklığı ile Üye Devletlerin üstlendiği faaliyetlerin yine onlar tarafından finanse edileceğinin altını çizer. Bunun dışında önerilen oturumlar arası faaliyetlerin ise BM Vakıf Fonuna yapılan gönüllü katkılar ile karşılandığını vurgular; Madde 12: Forum Vakıf Fonu: 1. Uluslararası ve ikili donörleri ve bağış yapabilecek durumda olan diğer ülkeleri 6 Genel Kurulun 58/554 sayılı kararını uygulamaya davet eder. Bu bağlamda, önceliği az gelişmiş ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelere vermek koşuluyla, gelişmekte olan ülke temsilcilerinin uçak bileti, günlük harcırah ve ulaşım giderlerini sağlamak için BM Ormancılık Vakıf Fonuna yapılan belirlenmiş seyahat desteği katkı miktarının artırılması talep eder. Ayrıca gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin ikinci Geçici Süreli Uzman Gurubu ve BM Ormancılık Forumuna etkili bir şekilde katılımını sağlamak için gönüllü katkılarda bulunma çağrısı yapar ve gerektiğinde ekonomi sınıfı uçak bileti, günlük harcırah ve ulaşım giderini karşılamaya öncelik verilmesini ister. EKLER Forum; Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunu desteklemek için aşağıdaki ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve büyük guruplar öncülüğünde girişimler kılavuzunu dikkate alır: Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunu Desteklemek için Ülke, Kurum, Bölge ve Büyük Guruplar Öncülüğünde Girişimler Kılavuzu I. Genel Bilgi Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu çalışmaları yararına yapılan, ülkelerin ve organizasyonların ev sahipliği yaptığı uluslararası uzmanlar toplantısının süreç üzerinde oldukça büyük ve önemli katkıları olmuştur. Bu girişimler, sürdürülebilir orman yönetimini ve bu açıdan uluslararası işbirliğini ilgilendiren önemli konularda bilgileri derinleştiren Hükümetlerarası Ormancılık Paneli, Hükümetlerarası Ormancılık Forumu ve Birleşmiş 6 23 Aralık 2003 tarihli 58/554 sayılı Genel Kurul kararına göre; Forum ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu üyeleri olan ülke delegelerinin ulaşım masrafları karşılanır. Bu karara göre, önceliği az gelişmiş ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelere ( her ülkeden maksimum 1 kişi) vererek, ulaşım giderleri ve günlük harcırah BM tarafından belirlenen sınırlı fonlar ile karşılanır.

13 Milletler Ormancılık Forumunu kapsayan hükümetlerarası ormancılık politika sürecinin benzersiz, yenilikçi bir mekanizmasıdır. Mutabakata varma başarılarındaki katkılarıyla kazandıkları tanınırlık ve son yıllarda bu girişimleri ağırlayan ülke, kurum ve büyük gruplardaki sayıca artış bu tür girişimlerin kullanışlılığına kanıt teşkil etmektedir. Deneyimler ve ülkeler, kurumlar, bölgeler ve büyük gruplar öncülüğündeki girişimlerden öğrenilenler ışığında, bu kılavuz Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu ve Hükümetlerarası Ormancılık Forumu çözüm ve kararları kapsamına giren bir önceki kılavuzdan yararlanmışlardır. II. Ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve çoğunluk gruplar öncülüğünde girişimler kılavuzu Ülke öncülüğünde, kurum öncülüğünde, bölge öncülüğünde ve çoğunluk gruplar öncülüğündeki herhangi bir girişimin genel amacı Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu çalışmalarını desteklemektir. Bu nedenle ülkeler bu tür girişimleri planlarken, aşağıdaki rehberi uygulamayı isteyebilirler: (a) Bu girişimler, yakın zamanda ortaya çıkmış konularla olduğu kadar Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu nun ortak ilgi alanına giren konuları ve çok yıllık çalışma programlarıyla da ilişkili olmalıdır. Ayrıca Forumun daha önceki sonuçlarının uygulamalarının geliştirilmesi de konu edilmelidir; (b) Bu girişimler saydam, katılımcı olmalı ve ilgili diğer paydaşlar kadar Forumun tüm üye devletlerinin, Ormancılık İşbirliği Ortaklığı üyelerinin ve büyük grup temsilcilerinin katılımına açık olmalıdır; (c) Girişime taraf olan kişiler yapılan toplantılarda, Forum Büro ve Sekretaryanın tahmini katılımı kadar, girişimin hedefleri, Forum çalışmalarıyla uygunluğu ve önerilen mekan ve zaman konusunda bilgilendirerek fikirlerini mümkün olduğunca kısa sürede yazılı olarak iletmelidirler; (d) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryası girişimlere yol göstermek için oluşturulan Komiteye katılacaktır; (e) Bu tür girişimlerin maliyeti ev sahipliği yapan ya da bağışta bulunan kişiler/kurumlarca karşılanacak veya diğer kaynaklardan sağlanacaktır. Birleşmiş Milletler bütçesi ve ya Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Vakıf Fonu bu girişimlerin ödemelerini karşılamayacaktır; (f) Girişimin yapılacağın bölgenin büro üyesine katılım için davet gönderilmelidir;

14 (g) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu sekretaryası üyelerinin ulaşımı ve harcamaları girişim tarafından karşılanır; (h) Girişimi izleyerek, organizatörler Genel Sekretaryaya sunmak üzere Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu internet sitesinde yer alacak olan raporu göndermelidirler; (i) Finansal destek yönü de göz önünde bulundurularak, girişime katılanların katkılarını kayıt altına almak ve onaylamak adına, girişime taraf olan kişiler Genel Sekretaryaya sunulacak raporlarına bu bilgiyi de eklemeyi isteyebilirler; (j) Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 9.oturumu sonrasında duyurulan girişimlere uygulanacak bu kılavuzların ülkeler, kurumlar, bölgeler ve büyük gruplar tarafından değerlendirilmesi istenmiştir.

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3

Sürdürülebilir Orman Yönetimi(SOY); ürünün sürdürülebilir olduğu ormancılık faaliyetleridir 3 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi nedir? Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri ele almak için, Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ne olduğunu

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı Uluslararası Küresel Anlayış Yılı UNESCO 192. Yürütme Kurulunun 14 Ağustos 2013 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Kopenhag Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Konferansı (COP15) Genel Değerlendirmesi ve Türkiye ye Yansımaları

Kopenhag Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Konferansı (COP15) Genel Değerlendirmesi ve Türkiye ye Yansımaları Kopenhag Birleşmiş Milletler Đklim Değişikliği Konferansı (COP15) Genel Değerlendirmesi ve Türkiye ye Yansımaları Amaç Atmosferdeki sera gazı seviyesinin sabit düzeyde kalmasını sağlayamak Đnsan kaynaklı

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE)

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinin (UNFCCC) Hükümleri Kapsamında Avrupa Düzeyi Ağaçlandırma Rehberi Bu rehber, 12-13 Kasım 2008

Detaylı

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM FİNANS VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İmran Türe Araştırmacı Kasım 2014 Ankara Sunum Planı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi İklim

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

(Oslo Bakanlar Konferansı nın 2 Numaralı Kararı) 1 Avrupa da Yasal Bağlayıcılığı Olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi 2

(Oslo Bakanlar Konferansı nın 2 Numaralı Kararı) 1 Avrupa da Yasal Bağlayıcılığı Olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi 2 (Oslo Bakanlar Konferansı nın 2 Numaralı Kararı) 1 Avrupa da Yasal Bağlayıcılığı Olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar Görev Çerçevesi 2 14-16 Haziran 2011 tarihleri arasında FOREST EUROPE Bakanlar

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı