Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir?"

Transkript

1 Durum Ocak 2007 USB Bochum için çalı ıyor Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir? USB Bochum için çalı ıyor Umweltservice Bochum GmbH Entsorgung Verwertung Reinigung Gewerbeservice Bürgerservice Beteiligungen Umweltservice Bochum GmbH Hanielstraße Bochum Tel.: 02 34/ Fax: 02 34/

2 03 Sayın Vatandaâlar, Umweltservice Bochum, ehir sakinlerine en modern bir ekilde çöp imha etme hizmetleri sunmaktadır. Bochum da özel konutlar ve i letmelerde olu an çöplerin büyük bir kısmını topluyor, uygun bir ekilde imha ediyor ve yeniden de erlendiriyoruz. Modern çöp i letmesinin amacı yeniden de erlendirebilecek çöpleri do ru ayırmak ve kullanıma hazırlamaktır. Bochum un altyapısı itibariyle olu an çöpleri kapsamlı olarak toplamak mümkün de ildir. Bu nedenle çöplerin bir kısmı do rudan (Holsystem) toplanmaktadır. Çöplerin di er bir kısmı çöp üretenler tarafından depo konteynerlerine, Yeniden De erlendirme Merkezlerine veya USB-Umweltbrummi ye getirilmesi (Bringsystem) gerekmektedir. Bu bro ürde özel konutlar için çöp imha konusunda gerekli olan bilgiler sunulmaktadır. Çöplerin yeniden de erlendirilmesi sizin de katılımınızla mümkündür. Çöplerinizi do ru bir ekilde ayırarak bize yardımcı olun. Çöp ücretlerinin neleri kapsadı ı konusunda a ıracaksınız. Bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. EDITORIAL Saygılarımızla USB Umweltservice Bochum GmbH

3 04 Konutların olusturdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? 05 ÛMHA SERVÛS-DANIÍMA ÛMHA 06 Ne nereye aittir? Çöpe bir sepet verin! Artık çöp bidonu Ka ıt bidonu Biyolojik çöp bidonu Sarı çöp bidonu/sarı çöp torbası Cam konteyneri Elektrikli ve elektronik cihazlar Kısmi ve tam servis Atılacak büyük ev e yaları CD-ROM lar SERV S-DANIŞMA 16 USB Konteyner hizmetleri Her hacimde konteyner 19 Kurtlarla mücadele Yaz ayları Kurt zamanı 20 Mantardan mantar üretme 22 Çöp olu turmaktan kaçınma Gübre olu turma YEN DEN DEĞERLEND RME 24 Yeniden De erlendirme Merkezleri YENÛDEN DEÌERLENDÛRME

4 06 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 07 Ne nereye aittir? Çöpe bir sepet verin! Artık çöp bidonları Art k çöp bidonlar na kullan lmayan ev e yalar at l r. Bu e yalar çevre sa l na uygun olarak çöp yakma tesislerinde yak l r. Art k çöp bidonuna at lacak çöpler:. Kül Ses ve video bandları gibi kullanılmı e yalar Yassı, özel veya ayna camları gibi bir defa kullanılan camlar Ampuller Lastik, deri ve kuma artıkları Ev ve sokak süpürgeleri Temizlik bezleri ve peçeteler Seramik Mumlar Her türlü plastik parçaları Küçük parçalar (sofra takımı, oyuncaklar) Kirli ka ıt ve kartonlar Porselen Yemek Artıkları, peynir kenarları, sucuk zarları (e er biyolojik çöp bidonu yoksa) Özel ka ıtlar Elektrikli süpürge torbaları Çoraplar Duvar ka ıtlarının artıkları Sigaralar A a dak çöpleri hijyenik sebeplerden dolay ek olarak gazete veya benzeri ka tlara sararak at n z: Kundak bezleri ve bayan ba ları Diyaliz sifonları Mutfak ve biyolojik çöpler (örn., e er biyolojik çöp bidonu yoksa patates kabukları) Hayvan pisli i Hayvanların altına atılan maddeler Ûlk yardım malzemeleri Çocuk bezleri (Lütfen bir defa kullanılan i neleri sa lam kablara atınız!) ÇÖPLERIN IMHASI

5 08 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 09 Art k çöp bidonuna at lmayacak çöpler, örne in: Piller Boyalar Evde kullanılan kimyasal maddeler Böcek ve yaban otları imha ilaçları Cilalar Flüoresan lambalar, enerji tasarruf ampulleri Çözücü maddeler Ûn aat artıkları Ka t bidonlar na at lacak çöpler: Mukavva ve kartonajlar Mukavva klasörler Çikolata kabları Sabun ve temizlik madde kartonları Oyuncak ve gıda madde kartonları Paket ambalajları Sigara paketleri Özel ka ıtlar Duvar ka ıdı artıkları Bile ik maddeler (örn., süt ve di er içecek kartonları) Bile ik maddeli ka ıtlar (örn., plastik kablı ka ıtlar) Kirli ka ıt/karton/mukavva Çocuk bezleri Biyolojik çöp bidonu (Bio-Tonne) Organik küçük hayvan kumları (gübreye dönü türebilecek özellikte ve konutlarda bulundurulacak çoklukta; üreticiler bilgisine bakınız) Ka ıtlar (meyve ve ekmek torbaları), ka ıt peçeteler, mutfak peçeteleri Çiçekler ve saksı nebatları (saksısız) Yemek artıkları* Sallama çay po etleri Bozulmu yemekler* Az miktarda gazete ka ıtları (örn., sarmak için kullanılanlar) Sorunlu çöplerin imhas : USB Umweltservice Bochum a ait olan Umweltbrummi De erli Madde Merkezi Am Sattelgut 132 (Bochum-Güneybatı) De erli Madde Merkezi Blücherstraße 53 (Wattenscheid) Merkez Depo, Zentraldeponie Kornharpen (ZDK) Ka ıt Bidonları Ka ıt konteyneleri Eski ka tlar Almanya da ka t üretiminde kullan lan çok önemli ham maddedir. Geri dönü üm yoluyla yap lan üretimlerde yeni madde üretimlerinden daha az su ve enerji kullan lmaktad r. Ayn zamanda karbondioksit olu umu az oldu u için dünyada ormanlar n korunmas na büyük katk sa lamaktad r. Ka t Zarflar Kitap (plastik ihtiva etmeyen) Bo eker ve un po etleri Ambalaj ka ıdı Ka ıt torbalar/po etler Prospektüs, katalog ve telefon rehberleri Kutular Yazı ve bilgisayar ka ıdı Gazete ve dergiler Ka t bidonuna at lmayacak çöpler: Kirli hijyenik bezler Foto raflar Kopya ka ıtları Par ömen ka ıtlar Peçete Biyolojik çöpler de erli maddelerdir. Biyolojik çöp bidonlar nda organik çöpler art k çöplerden ayr olarak toplan r ve tesislerde de erli gübreye dönü türülür. Biyolojik bidonlara at lacak çöpler: Organik mutfak çöpleri Ekmek ve pasta artıkları Yumurta kabları Balık artıkları, balık kılçıkları* Et, sucuk artıkları, kemikler* Saçlar, tüyler Kahve telvesi ve kahve filtreleri Meyve ve sebze artıkları Meyve ve sebze kabukları (örn., patates, so an, fındık-fıstık ve güney ülkelerinde yeti en meyveler) Organik Bahçe çöpleri** A aç ve çalı budakları, nebat artıkları A aç tala ları ve i lenmemi a açlardan olu an testere tozları Yapraklar Biçilen çimler Yabani otlar, çiçekler, çiçek topra ı Biyolojik bidonlara at lmayan çöpler: Eski camlar Eski ka ıtlar, mukavvalar (büyük miktarlarda), kaplamalı ka ıt ve çok parlak ka ıda basılan dergiler Küller, kömürler Piller Ûn aat artıkları, ta lar, i lenmi a açlar, sokak süpürgeleri Ûpler, kundak bezleri, hijyenik maddeler * Gazete ka ıdına sarılmı olarak ** Ye il ve bahçe çöpleri Wertstoffhöfen De erli Madde Depolarına ücretsiz olarak verilmektedir.

6 10 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 11 Çiçek telleri ve saksıları Hayvan besicilerinin kullandıkları kumlar Boyalar, cilalar Kullanılmı e yalar Ûçeçek kartonları, süt kabları Plastikler (örn., po etler, plastik bardaklar v.s.) styroporlar Metaller (örn., içecek ve konserve kutuları, aluminyumlar) Ûlaçlar, kimyasal maddeler Porselenler Elektrikli süpürge torbaları Duvar ka ıtları ve halı artıkları Tekstiller, ayakkabılar, deriler, lastikler Sigaralar, sigara izmaritleri Sarı bidon/sarı torba Kullan lm ambalaj malzemeleri yeniden kazan labilen de erli maddelerdir. Sat n al nan e yalar n ye il noktal ambalajlar sar bidon veya sar torbalara at lmal d r. Ye il noktal hafif amabalajlar sar çöp bidonlar na veya sar çöp torbalar na at l r: Plastik Kutular (süt mamülleri, margarin) Íi eler (bula ık, çama ır ve vücut temizlik maddeleri) Folyeler (po etler, torbalar) Gıda madde ambalajları Plastik po etler ve folyeler Köpükten olu an maddeler (meyve ve sebze ambalajları, styroporlar) Metaller Aluminyum folyeler, aluminyum kablar Kutular, konserve kutuları Krom mantarlar, kapaklar Tabi maddler Hint kenevirinden yapılan torbalar Kar k maddler Ûçecek kartonları (süt ve meyve suyu) Köpüklü maddelerden yapılan meyve ve sebze ambalajları Vakumlu ambalajlar Sar çöp bidonlar na veya sar çöp torbalar na at lmayan ye il noktal ambalajlar: Camlar Ka ıtlar Kutular, mukavvalar ve biyolojik artık çöpler gibi 1 Ocak 2005 ten itibaren REMONDIS Íirketi Dual Sistem Almanya Dualen System Deutschland (DSD) ye il noktal hafif ambalajlar n ay r m, toplanmas, transportu ve Bochum da bulunan cam konteynerlerin bo alt lmas için yetkilidir. REMONDIS elemanlar n / yerel telefon ücret tarifesi ile arayarak sar çöp bidonlar ve torbalar hakk nda bilgi alabilirsiniz. Cam Konteynerleri Cam koytenerlerine camdan olu an ve ye il noktal ambalajlar at l r: Örne in: Íi eler Banyo detarjan i eleri Meyve suyu, arap, köpüklü arap ve di er alkollü içeceklerin bir defa kullanılan i eleri Sirke Salça Yemek ya ları Camlar Kavanozlar Su bardakları Kapakları çıkarıldıktan sonra konteynere atılabilirler. Lütfen renkli camları ye il cam Grünglas konteynerlerine atınız. Cam konteynerlere at lmayanlar: Kur unlu kristaller Pencere camları Ampuller Seramikler Gözlük camları Porselenler Özel camlar Ayna camları Bunlar artık çöplere aittir. Flüoresan ve enerji tasarruf ampulleri sorunlu çöplere aittir. Yeni sakinlere bildiri Çöp bidonlarınızın ne zaman bo altılaca ını mı bilmek istiyorsunuz? O halde, lütfen internet adresinde çöp bidonları/bo altma tarihlerine bakınız ve adresenizi bildiriniz. Ya da 0234/ numaralı telefonu arayınız. Size memnuniyetle çöp bidonlarını bo altma tarihlerini kapsayan takvimi göndeririz.

7 12 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 13 Elektronik ve elektrikli aletler/cihazlar 24 Mart 2006 dan beri eskiyen elektronik ve elektrikli cihazlar/aletler artık çöplerle birlikte imha edilmemektedir. Bu cihazlar bundan sonra Belediyenin (USB) toplama merkezlerine verilmelidir. Teslim edilen bu cihazlar/aletler üreticiler tarafından imha edilmektedirler. Kısmi ve tam servis Bochum da konutlarda de i ik zamanlarda alınmak üzere farklı çöp bidonları bulunmaktadır. Atılacak büyük ev eâyaları (Sperrmüll) Atılacak büyük ev e yaları küçültülmesine ra men artık çöp bidonlarınıza sı mayan e yalardır. Elektrik Kanunu Televizyonda kur un, tost makinesinde amyant veya flüoresanda civa gibi hurda elektrikli aletlerde/cihazlarda cevreyi zehirleyici maddeler bulunmaktadır. Bu aletlerin/cihazların ihtiva etti i de erli metaller de erlendirelerek tekrar kazanıldı ı için ham madde tasarrufuna yardımcı olur. Elektrikli cihazlar/aletler Bochum da birkaç yıldan beri ayrı olarak toplanmaktadır. Bu nedenle Bochum sakinleri için birçok ey de i memi tir. USB nin yedi De erli Madde Merkezinde eski elektronik cihazlar/aletler en fazla be eski cihaz grubu eklinde ayr lmaktad r: Buzdolapları, örn., so utucular, dondurucular, elektrikli vantilatörler Büyük ev e yalar, örn., çama ır makineleri, elektrikli ocaklar, fırınlar, sıcak dalgalı fırınlar (Mikrowellen) Küçük ev aletleri, örn., tost makineleri, ütüler, elektrikli süpürgeler, kahve makineleri Bilgisayar ekranlar, örn., bilgisayarlar, baskı makineleri, telesekreter cihazları, radyo ve televizyonlar Flüoresanlar, örn., çubuk eklinde olan flüoresanlar, (renkli flüoresanlar, ı ın yayan lambalar) Flüoresan ve gaz ihtiva eden lambaları sadece sorunlu çöplerin toplandı ı merkezlere verebilirsiniz. Am Sattelgut, Blücherstraße ve Zentraldeponie Kornharpen. (çalı ma saatleri için Wertstoffhöfe De erli Madde Merkezlerine bakınız) Bilgi Dolap, çama ır makinesi ve buzdolabı gibi büyük ev e ya-larınızın alınması için tarih belirlemeniz halinde, Umweltservice Bochum küçük elektrikli aletlerinizi/cihazlarnızı da memnuniyetle toplar. Lütfen, bu durumu tarih kararla tırırken belirtin. Tam servisler art k çöp ve biyolojik çöp bidonlar Her çöp bidonu çöp toplayıcıları tarafından (sokaktan on metereye kadar uzakta olabilecek) bo altmak için alınır ve tekrar yerine konur. On metreden uzakta olan bidonlar için ek ücret alınır. K smi servisli ka t bidonlar Ka ıt bidonları çöp toplayıcıları tarafından kaldırımdan bo altmak için alınır ve tekrar yerine konur. Bu bidonları kullananlar, bo altma günlerinde geciktirmeden bidonlarının bo altılması için buludu u yerden kaldırıma koyar ve bo aldıktan sonra da geri yerine götürürler. Tam servisli ka t bidonlar Bu bidonların tam servis kapsamında ücret kar ılı ında bo altılması için anla mak gerekmektedir. Bochum da oturan herkes y lda bir defa at lacak büyük ev e yalar n USB taraf ndan ald rma olana na sahiptir. Bunun masraflar genel çöp ücretine dahil oldu u için ayr ca ücret al nmaz. Dahil olanlar, örne in: Akvaryum Küçük mobilya (elbise Çalı ma masası dolabı, küçük dolaplar, Yatak çerçevesi ayna v.s.) Kö e kanepeleri Buzdolabı/dondurucu Bisiklet Dö ek Televizyon Metal mobilyalar Bahçe mobilyaları Mobilya tahtaları Fırın/Ocak Monitör Çocuk arabası Org/piyano Bu sembol, bu aletlerin/cihazlar n ev çöpleriyle (gri bidon, sar bidon, biyolojik bidon, ka t veya cam bidonlar ) imha edilemeyece ini belirtmektedir. Bu aletler Belediyenin toplama merkezlerine (Bochum da USB nin Wertstoffhöfe) veya gönüllü geri alma sistemine ba l olarak verilebilir. 24 Mart 2006 dan itibaren elektrikli aletlerin/cihazlar n hepsi tekerlekli çöp bidonlar n üzeri çizilmi olacak i aretlendirilecektir.

8 14 Konutların olusturdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 15 Raf Dolap Koltuk Mutfak lavabosu Bula ık makinesi Sandalye Masa Dahil olmayanlar, örne in: olmayacak) Eski elbiseler Jaluzi Genel araba parçaları (tekerlekler, tavan bagajı tasıyıcıları v.s.) Küvet Piller Ûn aat kerestesi A aç Kimyasal maddeler, cilalar Çatı mukavvaları ve kiremitler Du kabinleri Boya kovaları Pencere, pencere çerçevesi Vitrin Çama ır kurutma makinesi Çama ır sıkma makinesi Çama ır Makinesi Halı/halıfleks (plastik PVC Íi eler Fayanslar Folyeler, plastikler Bahçe ve parmaklık telleri Ev çöpleri Isıtma elemanları/kaloriferler Hijyenik maddeler Çakıl ta ları Isı depoluyucuları Radyatörler Ka ıt, mukavva, kartonlar Sorunlu çöpler Plastik koruyucular Onarımdan olu an çöpler Torbalar Duvar ka ıtları Lavabolar Pisuvarlar Konut ve ev kapıları, kapı çerçeveleri- At lacak büyük ev e yalar servisi Telefon, telefaks veya internet ile smarlama Bunun için lütfen ücretsiz servis numarasını kullanın: Servis numaras / ve Telefaks / veya internet adresi Tarih kararla tırırken telefon hizmet servisiyle tur planı tespit edilece i için, lütfen alınması gereken e yaları do rudan bildiriniz. Yalnız birkaç büyük ev e yası atmak istiyorsanız, bu e yaları (bir konutta olu abilecek çoklukta) De erli Madde Merkezine Zentraldeponie Kornharpen e verebilirsiniz. CD- ROM LAR Bilgisayar programları, Video-CD leri, foto raf CD leri veya CD-ROM lar ya da bilgi kayıt ve ta ıyıcılarının son yıllarda kullanım alanları ve sayıları artmı tır. Bir CD-Rom un % 99 u polikarbonat, aluminyum ve saydam ciladan olu maktadır. Polikarbonat di er sanayi otomobil veya elektro sanayesinde kullanılır. % 30 oranında Bu sistemle olu turulan ince ve beyaz toz tıp tekni inde, dallarında yüksek kaliteli üretimlerde kullanılabilir. Yeniden katkı yapılarak yeni CD ler de üretmek mümkündür. kazanılan polikarbonatın kullanılmasıyla temel maddelerde kullanılan polikarbonat kısmı azalır ve bu sayede fosil rezervleri korunmu olur. CD lerin ayrı toplanması artık çöplerin ayı- Kim topluyor rımını da kolayla tırır. Bu konuda Bochum sakinlerine, i letmeler ve Bochum Íehir Ûdari birimlerine hitap ediyoruz. Yeniden sistemi Nerede toplan yor Mekanik sistemle CD lerin üzerindeki aluminyum ve effaf cila kimyasal maddeler kullanmadan sökülür. Geriye kalan CD ler Yeniden De erlendirme Merkezlerine, Semt Ûdari ve polikarbonat kademe ö ütülür. Bochum Tüketici Merkezine verilebilir. 20 adetten fazla olanları USB, Hanielstraße 1 adresine teslim edebilirsiniz.

9 16 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 17 USB-Konteyner Hizmetleri Her hacimde konteyner Konteyner servisimiz Vatanda lar, i letmeler ve sanayi için hizmettir Servisimiz çöpleriniz için her türlü konteynerleri hazır eder ve çöplerinizi kurallara uygun bir ekilde yeniden veya imha tesislerine ta ır. Biz, çöplerin toplanması ve ta ınması için yönetmelik gere ince yasal yetki sahibiyiz ve düzenli olarak inceleniyoruz. Tamir, yeni in aat, onarım ve bahçe i lerinizden olu an çöpleriniz için her hacimde konteyner sunmaktayız. Konteynerlerimiz 1m 3 ila 30m 3 hacimlerindedir. Bazı hacimde olan konteynerler kapaklı (kilitlenebilir) ve sürgülüdür. Küçük konteynerimiz (vinçlerin kaldırabilece i özelliklere sahiptir) gerekli olan yerlerde daima kullanılma özelli ine sahiptir. Küçük konteynerlerimiz için duvarlar, parmaklıklar, çukur ve yoku lar sorun de ildir. Hareketi kolay konteynerler - 10m 3 hacminde olan konteynerler 2m 3 ila 10m 3 hacimlerinde olan konteynerler daha az yer kapsadıkları ve daha rahat hareket ettirebildikleri için özel konutlarda olu an çöpler için çok uygundur. 5, 7 ve 10m 3 hacimlerinde olan konteynerler kapaklı veya kapaksız olarak verilmektedir. Ayrıca 5m 3 ve 10m 3 hacimlerinde olan sürgülü konteynerler de bulundurmaktayız. Bu çöpleri konteyner sistemimizle imha ettirebilirsiniz: Karı ık in aat artıkları ve yıkıntılar (molozlar) Ye il çöpler Toprak Ûn aat artıkları (Di er çöpleri sorabilirsiniz.) Küçük konteynerler Hacimleri Ta ıma kapasiteleri Bo a ırlıkları Dı ölçüleri Vinç mesafeleri Yakla ık 1m kg 138 kg mmx1.000 mmx1.045 mm (uzunluk x geni lik x yükseklik) Yakla ık 5 m SERVÛS DANIÍMA

10 18 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 19 10m 3 hacimlerinde kapaks z konteynerler Hacimleri 2m 3 5m 3 7m 3 10 m 3 Yükseklikleri 1m 1,25m 1,75m 2m Uzunlukları 1,60m 3m 4m 4,10m Geni likleri 1,70m 1,80m 1,80m 1,90m K zakl konteynerler - 20m 3 hacimlerinde kapakl konteynerler Büyük miktarlarda olu an çöpler için 20m 3 veya 30m 3 hacimlerinde konteynerler sunmaktayız. 6,50 m uzunlu unda olan bu konteynerler ile daha fazla kapasite ve hareket ettirme özellikleri dikkate alınmı tır. Kurtlarla mücadele Yaz ayları kurt zamanı Ha aratlar gıda maddlerinin depolandı ı yerlere gizlenirler. Kara sinekler dünyanın her yerinde insanların ya adı ı yerlerde bulunmaktadırlar. Sürgülü konteynerler 20 m 3 hacimlerinde kapakl 10m 3 hacimlerinde kapakl konteynerler Hacimleri 5m 3 7m 3 10 m 3 Yükseklikleri 1,30m 1,50m 1,90m Uzunlukları 3,40m 3,90m 4,20m Geni likleri 1,65m 1,80m 1,90m Sürgülü konteynerler Hacimleri 5m 3 7m 3 Yükseklikleri 1,25m 1,75m Uzunlukları 3m 4m Geni likleri 1,80m 1,80m Hacimleri 20 m 3 30 m 3 Yükseklikleri Uzunlukları Geni likleri 1,70m 2,50m 6,50m 6,50m 2,40m 2,40m Di er çöp türlerini sorabilirsiniz Siz ısmarlayın Biz kararla tırılan fiyatlara size teslim edelim. lgili elemanlar m z size memnuniyetle yard mc olurlar: Telefon: /-215, Telefaks: Çalı ma saatleri: Pazartesiden Per embeye kadar: Saat 7:30 ila 16:00 arası Cuma günleri: Saat 7:30 ila 14:00 arası Gıda maddelerinin bulundu u yerlere yumurtalarını bırakırlar. Özellikle yaz sıcaklarında kurtları sinekler üretmekdedir. Kara sinekler, gıda maddelerinin artık çöp bidonalrına atılması durumunda, orada meydana gelen olumlu artların yanısıra olu an sıcak ve nem sayesinde birdenbire co alırlar. Kurtlar n olu u Kara sinekler yumurtadan yavrular halinde ço alarak ha ara haline gelir. Di i kara bir sinek, yemek veya nebat çöplüklerine yakal ık 150 yumurta bırakır ve bu çöpler sineklerin ço almasını hızlandırır. Di i bir sinek yakla ık iki buçuk ay ya ar ve bu süre içinde 600 ila kadar yumurta bırakır. Yakl ık 12 saat sonra yumurtalardan kurt olarak nitelendirebilece imiz beyaz kurtcuklar çıkar ve 1,2 cm kadar uzundurlar. Bu kurtlar be ila altı gün içinde koza haline gelmektedirler. Sıcak havalarda devam eden süreç içinde dört ila be gün içinde yeni büyük sinekler üremektedirler. Aksi halde çöplerin dibinde meydana gelen artıklar kurtların ço alması için çok müsait duruma gelir. Mücadele tedbirleri Sirkeyi sulandırın ve çöplerin üzerine dökün. Temizlik veya bula ık detarjanını çöplerin üzerine dökerek bidonların kenarlarının nemlenmesini sa layın. Yakıcı kireci (drogeri, in aat malzemesi satan yerler ve de irmencilerden temin edilir) çöplerin üzerine ve bidonların kenarlarına serpi tirin. Daha sonra kireç serpti iniz yerlere kaynar su dökün. Dikkat: Kireç yakıcıdır. Kullanırken çok dikkat edin! Önlem tedbirleri Çöpleri atarken dikkatli olmak Gıda maddelerini kuru tutmak (örn., gazete ka ıdına sarmak) Et, balık gibi gıda maddelerinden olu an çöpleri hava almayacak ekilde kapatın. Sineklerin girememesi için çöp bidonlarının kapaklarını kapalı bulundurun. Olana ınız varsa çöp bidonlarını yaz aylarında gölge yerlerde bulundurun ve bo altılaca ı gün devamlı bulundu u yere getirin. Çöp bidonlarını düzenli aralıklarla temizleyin. Özel Bo altma Ûstenmesi durumunda yalnız ev sahipleri ücret kar ılı ında bo altma taleplerinde bulunabilirler. Telefon: 0234/ /-280

11 20 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 21 Mantardan mantar üretmek Mantar için dört önemli neden vard r Mantar a açlar n n korunmas çevre sa l n korur Tabi üründen olu an mantara olan ra bet özelllikle in aat sektöründe her yıl artmaktadır. Mantarın izolasyon özelli ine ilginin artması, mantarı de erli hale getirmektedir. Bu ihtiyacı tabi yollardan kar ılamak mümkün de ildir. Bu durum ekolojik de erli mantar ormanlarının izinsiz olarak yok edilmesine sebep olmaktadır Yeniden yoluyla çöplerin olu mas ndan kaç nmak Íi e mantarlarının ömrü çok azdır: Íarap i elerinin açılmasından sonra mantarlar ev çöplerinin arasında kaybolmaktadırlar. Íi e mantarları çok kolay bir ekilde yeniden de erlendirilebilir. Íi e mantarlar ekolojik de erli izolasyan maddelerdir Kullanılmı mantarlar ek i lem yapılmadan en iyi in aat malzemesi özelliklerine sahiptir. Íi e mantarları FCKW ile köpüklendirilen maddenin yerini alacak çok iyi izolasyon maddesidir. Mantarlar n yeniden de erlendirilmeleri yeni i yerleri yaratmaktad r Diakonie Epilepsiezentrum yıllardan beri i e mantarlarını ve do al mantarları izolasyon malzemesine dönü türmekte ve i lenmek üzere di er sanayi tesislerine göndermektedir. O halde i e mantarları FCKW ile köpüklendirilen maddenin yerini alacak çok iyi izolasyon maddesidir. Ham madde mantar Mantar do al bir üründür. Mantar, mantar a acının kabuklarından olu ur. Bu a açlar yalnız Batı Akdeniz ülkelerinde yeti ir. Yeni dikilen bir mantar a acı yakla ık 25 yıl sonra soyulmaya ba lar. Mantar a açlarının kabukları yedi ila dokuz yıl sonra ürün haline gelir. Bu a açlardan sık sık ürün almak a açlara kalıcı zarar verir. Ne toplanmaktadır? Íarap ve di er alkollü içkilerin mantarları. Temiz ve i lenmemi mantar duvar ka ıtları, mantar taban ve altlıklar, mantar duvar tahtaları ve mantar parçaları. Yalnız metal, plastik katkısız, cila ve yapı kan maddeler ihtiva etmeyen mantar ve mantar parçaları yeniden de erlendirilerek kullanılabilir. Kim toplar? Bochum sakinleri, lokantalar, arap ticareti yapan i letmeler ve di er ma azalar, dernek, birlik ve di er ilgili gruplar. Nas l biriktirilir? Íekerleme kutularında, vazolarda veya saksılarda, yani toplanaca ı yer konusunda konutlarda olu abilecek fikirler sonsuzdur. Eski mantarları her yerde toplayabilirsiniz. Büyük miktarlar için hava alan hint keteninden veya plastikten yapılan çuval veya torbalar uygundur. Mantarların gev ek ve hava alıcı özellikte biriktirlmesine dikkat etmek gerekmektedir. Folye torbalar mantarların biriktirilmesi için uygun de ildir. Nerede biriktirilir? De erli Madde Merkezlerinde ve Bochum Tüketiciler Merkezinde i aretlendirilmi mantar konteynerleri bulunmaktadır. 200 litreden daha fazla olan miktarların Hanielstraße 1 e teslim edilmesi gerekmektedir. Fotos: Deutscher Kork-Verband e.v.

12 22 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 23 Çöp oluâturmaktan kaçının Gübre kazanın Çöpleri kendi arsanızda güpreye dönü türmek çöp olu umunu önlemenin en iyi yoludur. Böylece hem artık çöplerinizi azaltır hem de topra ı daha verimli duruma getirmek için gübre elde edersiniz. Bunu yapabilmek için bahçenizde yeteri kadar büyüklükte (her bir ki i için 25m 2 ). Kazanaca ınız gübre sayesinde nebatlarınız çiçek açaçak ve daha iyi geli ecektir. Gübre çevre sa l için iyidir a aç veya parmaklık, ya da plastik maddelerden hazırlanmı de i ik ekillerde ticarethanelerden temin edilebilir. Bakteri ve mantarlar gibi küçük canlıların yardımıyla organik çöplerden gübre kazanmak tabi bir olu umdur. Kullanımı kolay olan do al gübre topra ı güçlendirir: Gübre bahçelerde Ba ar l bir ekilde gübre yapman n temel kurallar kullanılabilece i gibi balkon nebatlarınız için de çok yararlıdır. Gübre yapmak için de i ik maddeler kullanın. Dal, budak Gübrenin daha iyi kaliteye ula ması için, bazı organik gibi iri maddelerin meyve ve sebze artıkları veya çim ile iyice maddeye, yeteri kadar nemlili e ve havaya gerek karı tırılması gerekmektedir. duyulmaktadır. Örne in, üzerini kapatarak gübre olu ması için biriktirilen maddelerin kurumasını veya ıslanmasını önleyin. Gübre olu turmak kolayla t r lm t r Gübrenin düz yerler ve do al bahçelerde olu turulması gerekir. Kom unun bahçesine uzaklı ı en az 0,5 m olmalıdır. Gübrenin olu umu gübre için özel hazırlanan yerlerde gerçekle tirilmesi gerekir. Gübre yapımı için kablar kereste, Yeni atılan çöplerin üzerine biraz gübreli toprak atarak ho olmayan kokuları yok edebilirsiniz. Gübrenin olu ması ve en iyi kaliteye ula ması için ilkbahar ve sonbaharda biriken gübrenin karı tırılması gerekmektedir. Çürüyerek gübreye karı mayan budakları olu an gübreden ayırmak için, gübreyi elekten/ızgaradan geçirin. Önemli: Örne in, fideler gibi bazı nebatlar için gübre besleyici özelliktedir. Gübrenin bire iki olarak toprakla karı tırılması gerekir. Gereken daha geni biligiyi Tüketiciler Merkezinden alabilirsiniz. NRW nin Bochum Danı ma Merkezi Große Beckstraße Bochum Telefon: 0234/ veya 0234/ Telefaks: 0234/ Gübreye ne atılır? Örne in, bunlar gübreye at labilir: A aç ve çalı budakları Çiçekler Yumurta kabukları (küçültülmü ) Tüy ve iplikler Bahçe çöpleri Filtreleriyle birlikte kahve telveleri ve çay artıkları Patates kabukları Yapraklar Küçük hayvanların pislikleri (gübreye dönü türülebilir) Meyve ve sebze artıkları Organik mutfak çöpleri Çimen (kurutulmu ) Büyük nebatlar Yabani otlar Örne in, bunlar gübreye at lmazlar: Ûn aat artıkları Kimyasal maddeler Camlar Plastikler Ûlaçlar Metaller Yemek artıkları (pi irilmi ) Elektrikli süpürge torbaları

13 24 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 25 De erli madde Merkezleri Tekrar de erlendirilebilecek özelikte olan çöplerini bireysel olarak teslim etmek isteyenler için USB Umweltservice Bochum un De erli Madde Merkezleri her zaman do ru adrestir. Vatanda larımızın tekrar de erlendirebilecek çöplerini teslim edebilmeleri için USB Bochum, Belediye alanlarına ait olan yerlerde yedi De erli Madde Merkezi bulundurmaktadır. De erli Madde Merkezlerine sorunlu çöpler de verilebilir. De erli Madde Merkezlerinin çalı ma saatleri mü terilere uygun ve hepsinin de görünümü aynıdır. Nordrhein- Westfalen de e i bulunmayan bu hizmet sayesinde çöpleriniz ekolojik olarak imha edilir ve yeniden de erlendirilir. Çöplerini teslim eden vatanda ların sayısının her geçen gün artması, Bochum sakinleri tarafından memnuniyetle kullanılmakta oldu unu göstermektedir. Am Sattelgut, Brelohstraße (ZDK) ve Blücherstraße de bulunan De erli Madde Merkezlerine SUPERWERT konutlarda olu abilecek çokluktaki sorunlu çöpleri de verebilirsiniz. Atılacak büyük ev e yalarını yalnız Kornharpen deki Merkez Depo kabul etmektedir. En fazla iki metre küp çoklu unda temizlik i lerinden veya e lencelerden meydana gelen çöpler de Kornharpen deki Merkez Depoya verilebilir. Çöpler orada tartılır ve kilogram ba ına çöp imha ücreti alınır. Ye il noktalı ambalajlar için sarı torbaların atılabilmesi için De erli Madde Merkezlerinde konteynerler bulunmaktadır. De erli Madde Merkezlerini bulabilece iniz yerler: Am Sattelgut 132 Blücherstraße 53 Brandwacht 49 In der Provitze 20 Brelohstraße 70 Schattbachstraße 80 çal ma saatleri (Bochum-Güneybatı) (Wattenscheid) (Bochum-Do u) (Bochum-Merkez) (Merkez Depo Kornharpen, ZDK) (Bochum-Güney) Pazartesiden Cumaya kadar Saat 7:30 20:00 arası Cumartesi günleri 7:30 15:30 arası Bir konutta olu abilecek kadar çoklukta olan ve a a da belirtilen çöpleri verebilirsiniz: Eski pil ve aküler (ticarethaneler de almakta; araba akülerini yalnız ZDK ya veriniz) Eski a açlar (yalnız i lenmeyen çöpler, örne in, kalaslar, paletler) YENÛDEN DEÌERLENDÛRME

14 26 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 27 Eski elbiseler Eski tekstiller Telesekreter cihazları Dal (1 m uzunlu unda) Eski ilaçlar (eczanenizde kabul edebilir) Eski araba tekerlekleri (1 takım, yanı jantlarıyla birlikte 4 tekerlek ve 1 yedek tekerlek) Balkon nebatları A aç budakları A aç kökleri (en uzun 1 m uzunlu unda) Yatak çar afları Metal kova Çiçek topra ı Tavalar Ütüler CD ve CD-ROM lar CD cihazları Bilgisayarlar Diyapozitiv projektörü Elektrikli küçük aletler/cihazlar (örn., saç kurutma makinesi) Elektrikli ocaklar Elektronik aletler/cihazlar Emaye banyo küveti Bisiklet çerçevesi Telefaks cihazları Yorgan Televizyon Íi e Fotokopya cihazı Perde Gaz oca ı, dondurucular Bula ık yıkama makinesi Íi e (düz ve kur unlu camlar de il) Mangal ve bahçe mangalı Ye il çöpler Kalorifer radyotörleri Müzik aletleri/cihazları Eski kablolar Kahve makinesi Kasetçalar Kataloglar Bebek arabası Elbiseler Küçük hayvan kafesleri Küçük piller Tencere Kömür sobası Mantar Mutfak cihazları Mutfak Lavobası Bakır Saç kıvırma makinesi Tel örgü Hurda metaller Mikro dalgalı fırın Monitör Diki makinesi Fırın Mukavva/ka ıt Tava Radyo Çim biçme makinesi (i letme sıvısı olmayan) Çim Tıra makinesi Testere tozu ve a aç unu (i lenmemi ) Uydu anteni Pilakçalar Daktilo Ayakkabılar Sprey kutuları (bo ) Elektrikli süpürge Stereo müzik cihazı Çalı kesintileri/çalı Çorap Styropor (paketlerden) Klavye Masa örtüleri Tost makineleri Kurutucu Video ekipmanı Perde Walkman Íofben Çama ır ipleri Çama ır makinesi Çama ır detarjan kartonları Su kaynatma cihazı Noel a acı (süslenmemi ) Yabani otlar A aç kökleri (50 cm uzunlu a kadar) Dergi, gazete Blücherstr.. Bo-Wattenscheid Hansastraße Bochumer Str. A 40 Zeppelindamm Ruhrschnellweg Bo-Dahlhausen Am Sattelgut Bochum B 51 Sorunlu çöpler Am Sattelgut, Brelohsraße (ZDK) ve Blücherstraße de bulunan De erli madde Merkezlerine bir konutta olu abilecek çoklukta sorunlu çöplerinizi kabul ederiz. Örne in: Her türlü elektronik ve elektrikli cihazlar Aküler Eski ya lar Piller Kimyasal foto raf maddeleri Ha ara ilaçları Küller Veba ilaçları Asitler Bu sorunlu çöpleri (eski ya lara kadar) Umweltbrummi ye de verebilirsiniz. Art k çöpleri yaln z ZDK ya (Kornharpen Merkez Depoya) verin Örne in, e lence veya temizlik i lerinden sonra olu an ve bir konutta meydana gelen miktardan fazla çöplerdir. Fazla çöpler (en fazla 2 m 2 ) Brelohstraße de bulunan De erli Madde Merkezine (Kornharpen Merkez Depoya) verebilirsiniz. Artık çöpleri tartabilmeniz için orada bir kantar bulunmaktadır. Ûmha edilecek her bir kilo için 30 Cent ücret alınır. Çöp bidonunuzun yanına koyarak artık çöplerinizin götürülmesi için adeti 2,50 Euro olan mavi torbaları temin edebilirsiniz. Bu torbaları satan yerleri 02 34/ numaralı telefondan ö renebilirsiniz. At lacak büyük ev e yalar Sperrmüll Dorstener Str. Bergener Str. B 226 Riemker Str. A 43 Hiltroper Str. In der Provitze Poststr. Hattinger Str. Hattinger Str. Wittener Str. Sheffieldring Blücherstraße 53 Am Sattelgut 132 In der Provitze 20 Bergener Straße 59 Schattbachstraße 80 Brandwacht 49 Brelohstraße 70 (Zentraldeponie, ZDK) Castoper Hellweg Universitätsstr. Harpener Hellweg Atılacak büyük ev e yalarınızı yalnız Kornharpen de De erli Madde Merkezinde bulunan Merkez Depoya (yukarıya bakın) ücret ödemeden verebilirsiniz. Zentraldeponie Schattbachstr. A 43 A 40 Werner Hellweg Brandwacht A 44 B 235 B 226 Provinzialstr. Witten

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Adresler ve çalışma saatlerine genel bakış Değerli madde toplama merkezleri Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11 Wiesbaden-Bierstadt,

Detaylı

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN Türkisch Fürth te çöp ayırma Sarı bidon Giysi ve ayakkabı Kağıt Hacimli çöp Biyolojik çöpler Elektronik hurda Özel çöpler Diğer atıklar Cam BİLGİ Ayrıca Fürth teki geri dönüşüm

Detaylı

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON Çöpü doğru şekilde ayırarak SARI BİDON Yeşil nokta Çoğu ambalajlar yeşil nokta ile işaretlenmiştir. Bu, imha masraflarının önceden satış fiyatı içinde olduğu anlamına gelmektedir. Her kimse ambalajları

Detaylı

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU T.C. Marmara Belediyeler Birliği ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU Enerjini Çöpe Atma! Hazırlayan: Aynur ACAR İstanbul, 8 Mart 2013 2. Baskı 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU...2 İÇİNDEKİLER...3 SUNUŞ...5 YÖNETİCİ

Detaylı

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ Bu değerli mi yoksa atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ 1 Sayfalar dolusu akıllı sayfa. WBM de oturmanız çok güzel. Bu sayede büyük bir konut inşaatı şirketinin birçok avantajından

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

TemizÇöp. Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması

TemizÇöp. Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması TemizÇöp Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması çindekiler Bahçedeki çöplerin ayıklanması ------------------------------------ 3 Böyle yapacaksınız --------------------------------------------------

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim!

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! # 03 YAZ 2010 ÜCRETSİZ Çevre, doğa ve sağlıklı bir yaşam için el ele Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! Greenpeace Direktörü Uygar Özesmi Berlin de Yekta Arman ile Söyleşi Yeşil Çember Bütün Almanya

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DAHA İYİ BİR ÇEVRE İÇİN PLASTİKLERİ GERİ KAZANALIM Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (e-mail:mozturk@cevreorman.gov.tr) İSTANBUL-2005-1 - PLASTİKLER VE GERİ KAZANILMASI

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

KATI ATIKLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

KATI ATIKLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 18 Katı atık: Bir Sağlık Riskini Kaynağa Dönüştürmek Bu bölümde: Sayfa Hikaye: Eseng sağlığına ve itibarına nasıl kavuştu?... 367 Bazı atıklar yok edilemez... 368 Kötü yönetilen ve karışık atıklar... 369

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

Acil durumlarda tedbir

Acil durumlarda tedbir Önemli telefon numaraları Önemli telefon numaraları Polis 110 Acil durumlarda tedbir Acil durumlarda koruyucu tedbirler ve kendi kendine yardım İtfaiye 112 Acil tıbbi yardım Kurtarma servisi Zehirlenmeler

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Metin içerisinde ara: Genel Hükümler

Metin içerisinde ara: Genel Hükümler Mevzuat metni Dayand Mevzuat Metin içerisinde ara: çi sa ve 2389 A LI I VE GÜVENL TÜZÜ Ü Bakanlar Kurulu Karar n Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayand Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yay mland R.

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Bu kitapta yer alan önerileri uygulayarak gelecek nesillere enerjisi tükenmemiş pırıl pırıl bir dünya armağan edebilirsiniz.

Bu kitapta yer alan önerileri uygulayarak gelecek nesillere enerjisi tükenmemiş pırıl pırıl bir dünya armağan edebilirsiniz. Her geçen gün hayatımızdaki önemi daha da artan elektrikli ev aletleri, zamandan ve iş yükünden tasarruf sağlarken diğer yandan geleceğimiz açısından da bizlere bazı sorumluluklar yüklüyor. Aslında biliyoruz

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı