Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir?"

Transkript

1 Durum Ocak 2007 USB Bochum için çalı ıyor Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir? USB Bochum için çalı ıyor Umweltservice Bochum GmbH Entsorgung Verwertung Reinigung Gewerbeservice Bürgerservice Beteiligungen Umweltservice Bochum GmbH Hanielstraße Bochum Tel.: 02 34/ Fax: 02 34/

2 03 Sayın Vatandaâlar, Umweltservice Bochum, ehir sakinlerine en modern bir ekilde çöp imha etme hizmetleri sunmaktadır. Bochum da özel konutlar ve i letmelerde olu an çöplerin büyük bir kısmını topluyor, uygun bir ekilde imha ediyor ve yeniden de erlendiriyoruz. Modern çöp i letmesinin amacı yeniden de erlendirebilecek çöpleri do ru ayırmak ve kullanıma hazırlamaktır. Bochum un altyapısı itibariyle olu an çöpleri kapsamlı olarak toplamak mümkün de ildir. Bu nedenle çöplerin bir kısmı do rudan (Holsystem) toplanmaktadır. Çöplerin di er bir kısmı çöp üretenler tarafından depo konteynerlerine, Yeniden De erlendirme Merkezlerine veya USB-Umweltbrummi ye getirilmesi (Bringsystem) gerekmektedir. Bu bro ürde özel konutlar için çöp imha konusunda gerekli olan bilgiler sunulmaktadır. Çöplerin yeniden de erlendirilmesi sizin de katılımınızla mümkündür. Çöplerinizi do ru bir ekilde ayırarak bize yardımcı olun. Çöp ücretlerinin neleri kapsadı ı konusunda a ıracaksınız. Bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. EDITORIAL Saygılarımızla USB Umweltservice Bochum GmbH

3 04 Konutların olusturdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? 05 ÛMHA SERVÛS-DANIÍMA ÛMHA 06 Ne nereye aittir? Çöpe bir sepet verin! Artık çöp bidonu Ka ıt bidonu Biyolojik çöp bidonu Sarı çöp bidonu/sarı çöp torbası Cam konteyneri Elektrikli ve elektronik cihazlar Kısmi ve tam servis Atılacak büyük ev e yaları CD-ROM lar SERV S-DANIŞMA 16 USB Konteyner hizmetleri Her hacimde konteyner 19 Kurtlarla mücadele Yaz ayları Kurt zamanı 20 Mantardan mantar üretme 22 Çöp olu turmaktan kaçınma Gübre olu turma YEN DEN DEĞERLEND RME 24 Yeniden De erlendirme Merkezleri YENÛDEN DEÌERLENDÛRME

4 06 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 07 Ne nereye aittir? Çöpe bir sepet verin! Artık çöp bidonları Art k çöp bidonlar na kullan lmayan ev e yalar at l r. Bu e yalar çevre sa l na uygun olarak çöp yakma tesislerinde yak l r. Art k çöp bidonuna at lacak çöpler:. Kül Ses ve video bandları gibi kullanılmı e yalar Yassı, özel veya ayna camları gibi bir defa kullanılan camlar Ampuller Lastik, deri ve kuma artıkları Ev ve sokak süpürgeleri Temizlik bezleri ve peçeteler Seramik Mumlar Her türlü plastik parçaları Küçük parçalar (sofra takımı, oyuncaklar) Kirli ka ıt ve kartonlar Porselen Yemek Artıkları, peynir kenarları, sucuk zarları (e er biyolojik çöp bidonu yoksa) Özel ka ıtlar Elektrikli süpürge torbaları Çoraplar Duvar ka ıtlarının artıkları Sigaralar A a dak çöpleri hijyenik sebeplerden dolay ek olarak gazete veya benzeri ka tlara sararak at n z: Kundak bezleri ve bayan ba ları Diyaliz sifonları Mutfak ve biyolojik çöpler (örn., e er biyolojik çöp bidonu yoksa patates kabukları) Hayvan pisli i Hayvanların altına atılan maddeler Ûlk yardım malzemeleri Çocuk bezleri (Lütfen bir defa kullanılan i neleri sa lam kablara atınız!) ÇÖPLERIN IMHASI

5 08 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 09 Art k çöp bidonuna at lmayacak çöpler, örne in: Piller Boyalar Evde kullanılan kimyasal maddeler Böcek ve yaban otları imha ilaçları Cilalar Flüoresan lambalar, enerji tasarruf ampulleri Çözücü maddeler Ûn aat artıkları Ka t bidonlar na at lacak çöpler: Mukavva ve kartonajlar Mukavva klasörler Çikolata kabları Sabun ve temizlik madde kartonları Oyuncak ve gıda madde kartonları Paket ambalajları Sigara paketleri Özel ka ıtlar Duvar ka ıdı artıkları Bile ik maddeler (örn., süt ve di er içecek kartonları) Bile ik maddeli ka ıtlar (örn., plastik kablı ka ıtlar) Kirli ka ıt/karton/mukavva Çocuk bezleri Biyolojik çöp bidonu (Bio-Tonne) Organik küçük hayvan kumları (gübreye dönü türebilecek özellikte ve konutlarda bulundurulacak çoklukta; üreticiler bilgisine bakınız) Ka ıtlar (meyve ve ekmek torbaları), ka ıt peçeteler, mutfak peçeteleri Çiçekler ve saksı nebatları (saksısız) Yemek artıkları* Sallama çay po etleri Bozulmu yemekler* Az miktarda gazete ka ıtları (örn., sarmak için kullanılanlar) Sorunlu çöplerin imhas : USB Umweltservice Bochum a ait olan Umweltbrummi De erli Madde Merkezi Am Sattelgut 132 (Bochum-Güneybatı) De erli Madde Merkezi Blücherstraße 53 (Wattenscheid) Merkez Depo, Zentraldeponie Kornharpen (ZDK) Ka ıt Bidonları Ka ıt konteyneleri Eski ka tlar Almanya da ka t üretiminde kullan lan çok önemli ham maddedir. Geri dönü üm yoluyla yap lan üretimlerde yeni madde üretimlerinden daha az su ve enerji kullan lmaktad r. Ayn zamanda karbondioksit olu umu az oldu u için dünyada ormanlar n korunmas na büyük katk sa lamaktad r. Ka t Zarflar Kitap (plastik ihtiva etmeyen) Bo eker ve un po etleri Ambalaj ka ıdı Ka ıt torbalar/po etler Prospektüs, katalog ve telefon rehberleri Kutular Yazı ve bilgisayar ka ıdı Gazete ve dergiler Ka t bidonuna at lmayacak çöpler: Kirli hijyenik bezler Foto raflar Kopya ka ıtları Par ömen ka ıtlar Peçete Biyolojik çöpler de erli maddelerdir. Biyolojik çöp bidonlar nda organik çöpler art k çöplerden ayr olarak toplan r ve tesislerde de erli gübreye dönü türülür. Biyolojik bidonlara at lacak çöpler: Organik mutfak çöpleri Ekmek ve pasta artıkları Yumurta kabları Balık artıkları, balık kılçıkları* Et, sucuk artıkları, kemikler* Saçlar, tüyler Kahve telvesi ve kahve filtreleri Meyve ve sebze artıkları Meyve ve sebze kabukları (örn., patates, so an, fındık-fıstık ve güney ülkelerinde yeti en meyveler) Organik Bahçe çöpleri** A aç ve çalı budakları, nebat artıkları A aç tala ları ve i lenmemi a açlardan olu an testere tozları Yapraklar Biçilen çimler Yabani otlar, çiçekler, çiçek topra ı Biyolojik bidonlara at lmayan çöpler: Eski camlar Eski ka ıtlar, mukavvalar (büyük miktarlarda), kaplamalı ka ıt ve çok parlak ka ıda basılan dergiler Küller, kömürler Piller Ûn aat artıkları, ta lar, i lenmi a açlar, sokak süpürgeleri Ûpler, kundak bezleri, hijyenik maddeler * Gazete ka ıdına sarılmı olarak ** Ye il ve bahçe çöpleri Wertstoffhöfen De erli Madde Depolarına ücretsiz olarak verilmektedir.

6 10 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 11 Çiçek telleri ve saksıları Hayvan besicilerinin kullandıkları kumlar Boyalar, cilalar Kullanılmı e yalar Ûçeçek kartonları, süt kabları Plastikler (örn., po etler, plastik bardaklar v.s.) styroporlar Metaller (örn., içecek ve konserve kutuları, aluminyumlar) Ûlaçlar, kimyasal maddeler Porselenler Elektrikli süpürge torbaları Duvar ka ıtları ve halı artıkları Tekstiller, ayakkabılar, deriler, lastikler Sigaralar, sigara izmaritleri Sarı bidon/sarı torba Kullan lm ambalaj malzemeleri yeniden kazan labilen de erli maddelerdir. Sat n al nan e yalar n ye il noktal ambalajlar sar bidon veya sar torbalara at lmal d r. Ye il noktal hafif amabalajlar sar çöp bidonlar na veya sar çöp torbalar na at l r: Plastik Kutular (süt mamülleri, margarin) Íi eler (bula ık, çama ır ve vücut temizlik maddeleri) Folyeler (po etler, torbalar) Gıda madde ambalajları Plastik po etler ve folyeler Köpükten olu an maddeler (meyve ve sebze ambalajları, styroporlar) Metaller Aluminyum folyeler, aluminyum kablar Kutular, konserve kutuları Krom mantarlar, kapaklar Tabi maddler Hint kenevirinden yapılan torbalar Kar k maddler Ûçecek kartonları (süt ve meyve suyu) Köpüklü maddelerden yapılan meyve ve sebze ambalajları Vakumlu ambalajlar Sar çöp bidonlar na veya sar çöp torbalar na at lmayan ye il noktal ambalajlar: Camlar Ka ıtlar Kutular, mukavvalar ve biyolojik artık çöpler gibi 1 Ocak 2005 ten itibaren REMONDIS Íirketi Dual Sistem Almanya Dualen System Deutschland (DSD) ye il noktal hafif ambalajlar n ay r m, toplanmas, transportu ve Bochum da bulunan cam konteynerlerin bo alt lmas için yetkilidir. REMONDIS elemanlar n / yerel telefon ücret tarifesi ile arayarak sar çöp bidonlar ve torbalar hakk nda bilgi alabilirsiniz. Cam Konteynerleri Cam koytenerlerine camdan olu an ve ye il noktal ambalajlar at l r: Örne in: Íi eler Banyo detarjan i eleri Meyve suyu, arap, köpüklü arap ve di er alkollü içeceklerin bir defa kullanılan i eleri Sirke Salça Yemek ya ları Camlar Kavanozlar Su bardakları Kapakları çıkarıldıktan sonra konteynere atılabilirler. Lütfen renkli camları ye il cam Grünglas konteynerlerine atınız. Cam konteynerlere at lmayanlar: Kur unlu kristaller Pencere camları Ampuller Seramikler Gözlük camları Porselenler Özel camlar Ayna camları Bunlar artık çöplere aittir. Flüoresan ve enerji tasarruf ampulleri sorunlu çöplere aittir. Yeni sakinlere bildiri Çöp bidonlarınızın ne zaman bo altılaca ını mı bilmek istiyorsunuz? O halde, lütfen internet adresinde çöp bidonları/bo altma tarihlerine bakınız ve adresenizi bildiriniz. Ya da 0234/ numaralı telefonu arayınız. Size memnuniyetle çöp bidonlarını bo altma tarihlerini kapsayan takvimi göndeririz.

7 12 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 13 Elektronik ve elektrikli aletler/cihazlar 24 Mart 2006 dan beri eskiyen elektronik ve elektrikli cihazlar/aletler artık çöplerle birlikte imha edilmemektedir. Bu cihazlar bundan sonra Belediyenin (USB) toplama merkezlerine verilmelidir. Teslim edilen bu cihazlar/aletler üreticiler tarafından imha edilmektedirler. Kısmi ve tam servis Bochum da konutlarda de i ik zamanlarda alınmak üzere farklı çöp bidonları bulunmaktadır. Atılacak büyük ev eâyaları (Sperrmüll) Atılacak büyük ev e yaları küçültülmesine ra men artık çöp bidonlarınıza sı mayan e yalardır. Elektrik Kanunu Televizyonda kur un, tost makinesinde amyant veya flüoresanda civa gibi hurda elektrikli aletlerde/cihazlarda cevreyi zehirleyici maddeler bulunmaktadır. Bu aletlerin/cihazların ihtiva etti i de erli metaller de erlendirelerek tekrar kazanıldı ı için ham madde tasarrufuna yardımcı olur. Elektrikli cihazlar/aletler Bochum da birkaç yıldan beri ayrı olarak toplanmaktadır. Bu nedenle Bochum sakinleri için birçok ey de i memi tir. USB nin yedi De erli Madde Merkezinde eski elektronik cihazlar/aletler en fazla be eski cihaz grubu eklinde ayr lmaktad r: Buzdolapları, örn., so utucular, dondurucular, elektrikli vantilatörler Büyük ev e yalar, örn., çama ır makineleri, elektrikli ocaklar, fırınlar, sıcak dalgalı fırınlar (Mikrowellen) Küçük ev aletleri, örn., tost makineleri, ütüler, elektrikli süpürgeler, kahve makineleri Bilgisayar ekranlar, örn., bilgisayarlar, baskı makineleri, telesekreter cihazları, radyo ve televizyonlar Flüoresanlar, örn., çubuk eklinde olan flüoresanlar, (renkli flüoresanlar, ı ın yayan lambalar) Flüoresan ve gaz ihtiva eden lambaları sadece sorunlu çöplerin toplandı ı merkezlere verebilirsiniz. Am Sattelgut, Blücherstraße ve Zentraldeponie Kornharpen. (çalı ma saatleri için Wertstoffhöfe De erli Madde Merkezlerine bakınız) Bilgi Dolap, çama ır makinesi ve buzdolabı gibi büyük ev e ya-larınızın alınması için tarih belirlemeniz halinde, Umweltservice Bochum küçük elektrikli aletlerinizi/cihazlarnızı da memnuniyetle toplar. Lütfen, bu durumu tarih kararla tırırken belirtin. Tam servisler art k çöp ve biyolojik çöp bidonlar Her çöp bidonu çöp toplayıcıları tarafından (sokaktan on metereye kadar uzakta olabilecek) bo altmak için alınır ve tekrar yerine konur. On metreden uzakta olan bidonlar için ek ücret alınır. K smi servisli ka t bidonlar Ka ıt bidonları çöp toplayıcıları tarafından kaldırımdan bo altmak için alınır ve tekrar yerine konur. Bu bidonları kullananlar, bo altma günlerinde geciktirmeden bidonlarının bo altılması için buludu u yerden kaldırıma koyar ve bo aldıktan sonra da geri yerine götürürler. Tam servisli ka t bidonlar Bu bidonların tam servis kapsamında ücret kar ılı ında bo altılması için anla mak gerekmektedir. Bochum da oturan herkes y lda bir defa at lacak büyük ev e yalar n USB taraf ndan ald rma olana na sahiptir. Bunun masraflar genel çöp ücretine dahil oldu u için ayr ca ücret al nmaz. Dahil olanlar, örne in: Akvaryum Küçük mobilya (elbise Çalı ma masası dolabı, küçük dolaplar, Yatak çerçevesi ayna v.s.) Kö e kanepeleri Buzdolabı/dondurucu Bisiklet Dö ek Televizyon Metal mobilyalar Bahçe mobilyaları Mobilya tahtaları Fırın/Ocak Monitör Çocuk arabası Org/piyano Bu sembol, bu aletlerin/cihazlar n ev çöpleriyle (gri bidon, sar bidon, biyolojik bidon, ka t veya cam bidonlar ) imha edilemeyece ini belirtmektedir. Bu aletler Belediyenin toplama merkezlerine (Bochum da USB nin Wertstoffhöfe) veya gönüllü geri alma sistemine ba l olarak verilebilir. 24 Mart 2006 dan itibaren elektrikli aletlerin/cihazlar n hepsi tekerlekli çöp bidonlar n üzeri çizilmi olacak i aretlendirilecektir.

8 14 Konutların olusturdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 15 Raf Dolap Koltuk Mutfak lavabosu Bula ık makinesi Sandalye Masa Dahil olmayanlar, örne in: olmayacak) Eski elbiseler Jaluzi Genel araba parçaları (tekerlekler, tavan bagajı tasıyıcıları v.s.) Küvet Piller Ûn aat kerestesi A aç Kimyasal maddeler, cilalar Çatı mukavvaları ve kiremitler Du kabinleri Boya kovaları Pencere, pencere çerçevesi Vitrin Çama ır kurutma makinesi Çama ır sıkma makinesi Çama ır Makinesi Halı/halıfleks (plastik PVC Íi eler Fayanslar Folyeler, plastikler Bahçe ve parmaklık telleri Ev çöpleri Isıtma elemanları/kaloriferler Hijyenik maddeler Çakıl ta ları Isı depoluyucuları Radyatörler Ka ıt, mukavva, kartonlar Sorunlu çöpler Plastik koruyucular Onarımdan olu an çöpler Torbalar Duvar ka ıtları Lavabolar Pisuvarlar Konut ve ev kapıları, kapı çerçeveleri- At lacak büyük ev e yalar servisi Telefon, telefaks veya internet ile smarlama Bunun için lütfen ücretsiz servis numarasını kullanın: Servis numaras / ve Telefaks / veya internet adresi Tarih kararla tırırken telefon hizmet servisiyle tur planı tespit edilece i için, lütfen alınması gereken e yaları do rudan bildiriniz. Yalnız birkaç büyük ev e yası atmak istiyorsanız, bu e yaları (bir konutta olu abilecek çoklukta) De erli Madde Merkezine Zentraldeponie Kornharpen e verebilirsiniz. CD- ROM LAR Bilgisayar programları, Video-CD leri, foto raf CD leri veya CD-ROM lar ya da bilgi kayıt ve ta ıyıcılarının son yıllarda kullanım alanları ve sayıları artmı tır. Bir CD-Rom un % 99 u polikarbonat, aluminyum ve saydam ciladan olu maktadır. Polikarbonat di er sanayi otomobil veya elektro sanayesinde kullanılır. % 30 oranında Bu sistemle olu turulan ince ve beyaz toz tıp tekni inde, dallarında yüksek kaliteli üretimlerde kullanılabilir. Yeniden katkı yapılarak yeni CD ler de üretmek mümkündür. kazanılan polikarbonatın kullanılmasıyla temel maddelerde kullanılan polikarbonat kısmı azalır ve bu sayede fosil rezervleri korunmu olur. CD lerin ayrı toplanması artık çöplerin ayı- Kim topluyor rımını da kolayla tırır. Bu konuda Bochum sakinlerine, i letmeler ve Bochum Íehir Ûdari birimlerine hitap ediyoruz. Yeniden sistemi Nerede toplan yor Mekanik sistemle CD lerin üzerindeki aluminyum ve effaf cila kimyasal maddeler kullanmadan sökülür. Geriye kalan CD ler Yeniden De erlendirme Merkezlerine, Semt Ûdari ve polikarbonat kademe ö ütülür. Bochum Tüketici Merkezine verilebilir. 20 adetten fazla olanları USB, Hanielstraße 1 adresine teslim edebilirsiniz.

9 16 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 17 USB-Konteyner Hizmetleri Her hacimde konteyner Konteyner servisimiz Vatanda lar, i letmeler ve sanayi için hizmettir Servisimiz çöpleriniz için her türlü konteynerleri hazır eder ve çöplerinizi kurallara uygun bir ekilde yeniden veya imha tesislerine ta ır. Biz, çöplerin toplanması ve ta ınması için yönetmelik gere ince yasal yetki sahibiyiz ve düzenli olarak inceleniyoruz. Tamir, yeni in aat, onarım ve bahçe i lerinizden olu an çöpleriniz için her hacimde konteyner sunmaktayız. Konteynerlerimiz 1m 3 ila 30m 3 hacimlerindedir. Bazı hacimde olan konteynerler kapaklı (kilitlenebilir) ve sürgülüdür. Küçük konteynerimiz (vinçlerin kaldırabilece i özelliklere sahiptir) gerekli olan yerlerde daima kullanılma özelli ine sahiptir. Küçük konteynerlerimiz için duvarlar, parmaklıklar, çukur ve yoku lar sorun de ildir. Hareketi kolay konteynerler - 10m 3 hacminde olan konteynerler 2m 3 ila 10m 3 hacimlerinde olan konteynerler daha az yer kapsadıkları ve daha rahat hareket ettirebildikleri için özel konutlarda olu an çöpler için çok uygundur. 5, 7 ve 10m 3 hacimlerinde olan konteynerler kapaklı veya kapaksız olarak verilmektedir. Ayrıca 5m 3 ve 10m 3 hacimlerinde olan sürgülü konteynerler de bulundurmaktayız. Bu çöpleri konteyner sistemimizle imha ettirebilirsiniz: Karı ık in aat artıkları ve yıkıntılar (molozlar) Ye il çöpler Toprak Ûn aat artıkları (Di er çöpleri sorabilirsiniz.) Küçük konteynerler Hacimleri Ta ıma kapasiteleri Bo a ırlıkları Dı ölçüleri Vinç mesafeleri Yakla ık 1m kg 138 kg mmx1.000 mmx1.045 mm (uzunluk x geni lik x yükseklik) Yakla ık 5 m SERVÛS DANIÍMA

10 18 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 19 10m 3 hacimlerinde kapaks z konteynerler Hacimleri 2m 3 5m 3 7m 3 10 m 3 Yükseklikleri 1m 1,25m 1,75m 2m Uzunlukları 1,60m 3m 4m 4,10m Geni likleri 1,70m 1,80m 1,80m 1,90m K zakl konteynerler - 20m 3 hacimlerinde kapakl konteynerler Büyük miktarlarda olu an çöpler için 20m 3 veya 30m 3 hacimlerinde konteynerler sunmaktayız. 6,50 m uzunlu unda olan bu konteynerler ile daha fazla kapasite ve hareket ettirme özellikleri dikkate alınmı tır. Kurtlarla mücadele Yaz ayları kurt zamanı Ha aratlar gıda maddlerinin depolandı ı yerlere gizlenirler. Kara sinekler dünyanın her yerinde insanların ya adı ı yerlerde bulunmaktadırlar. Sürgülü konteynerler 20 m 3 hacimlerinde kapakl 10m 3 hacimlerinde kapakl konteynerler Hacimleri 5m 3 7m 3 10 m 3 Yükseklikleri 1,30m 1,50m 1,90m Uzunlukları 3,40m 3,90m 4,20m Geni likleri 1,65m 1,80m 1,90m Sürgülü konteynerler Hacimleri 5m 3 7m 3 Yükseklikleri 1,25m 1,75m Uzunlukları 3m 4m Geni likleri 1,80m 1,80m Hacimleri 20 m 3 30 m 3 Yükseklikleri Uzunlukları Geni likleri 1,70m 2,50m 6,50m 6,50m 2,40m 2,40m Di er çöp türlerini sorabilirsiniz Siz ısmarlayın Biz kararla tırılan fiyatlara size teslim edelim. lgili elemanlar m z size memnuniyetle yard mc olurlar: Telefon: /-215, Telefaks: Çalı ma saatleri: Pazartesiden Per embeye kadar: Saat 7:30 ila 16:00 arası Cuma günleri: Saat 7:30 ila 14:00 arası Gıda maddelerinin bulundu u yerlere yumurtalarını bırakırlar. Özellikle yaz sıcaklarında kurtları sinekler üretmekdedir. Kara sinekler, gıda maddelerinin artık çöp bidonalrına atılması durumunda, orada meydana gelen olumlu artların yanısıra olu an sıcak ve nem sayesinde birdenbire co alırlar. Kurtlar n olu u Kara sinekler yumurtadan yavrular halinde ço alarak ha ara haline gelir. Di i kara bir sinek, yemek veya nebat çöplüklerine yakal ık 150 yumurta bırakır ve bu çöpler sineklerin ço almasını hızlandırır. Di i bir sinek yakla ık iki buçuk ay ya ar ve bu süre içinde 600 ila kadar yumurta bırakır. Yakl ık 12 saat sonra yumurtalardan kurt olarak nitelendirebilece imiz beyaz kurtcuklar çıkar ve 1,2 cm kadar uzundurlar. Bu kurtlar be ila altı gün içinde koza haline gelmektedirler. Sıcak havalarda devam eden süreç içinde dört ila be gün içinde yeni büyük sinekler üremektedirler. Aksi halde çöplerin dibinde meydana gelen artıklar kurtların ço alması için çok müsait duruma gelir. Mücadele tedbirleri Sirkeyi sulandırın ve çöplerin üzerine dökün. Temizlik veya bula ık detarjanını çöplerin üzerine dökerek bidonların kenarlarının nemlenmesini sa layın. Yakıcı kireci (drogeri, in aat malzemesi satan yerler ve de irmencilerden temin edilir) çöplerin üzerine ve bidonların kenarlarına serpi tirin. Daha sonra kireç serpti iniz yerlere kaynar su dökün. Dikkat: Kireç yakıcıdır. Kullanırken çok dikkat edin! Önlem tedbirleri Çöpleri atarken dikkatli olmak Gıda maddelerini kuru tutmak (örn., gazete ka ıdına sarmak) Et, balık gibi gıda maddelerinden olu an çöpleri hava almayacak ekilde kapatın. Sineklerin girememesi için çöp bidonlarının kapaklarını kapalı bulundurun. Olana ınız varsa çöp bidonlarını yaz aylarında gölge yerlerde bulundurun ve bo altılaca ı gün devamlı bulundu u yere getirin. Çöp bidonlarını düzenli aralıklarla temizleyin. Özel Bo altma Ûstenmesi durumunda yalnız ev sahipleri ücret kar ılı ında bo altma taleplerinde bulunabilirler. Telefon: 0234/ /-280

11 20 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 21 Mantardan mantar üretmek Mantar için dört önemli neden vard r Mantar a açlar n n korunmas çevre sa l n korur Tabi üründen olu an mantara olan ra bet özelllikle in aat sektöründe her yıl artmaktadır. Mantarın izolasyon özelli ine ilginin artması, mantarı de erli hale getirmektedir. Bu ihtiyacı tabi yollardan kar ılamak mümkün de ildir. Bu durum ekolojik de erli mantar ormanlarının izinsiz olarak yok edilmesine sebep olmaktadır Yeniden yoluyla çöplerin olu mas ndan kaç nmak Íi e mantarlarının ömrü çok azdır: Íarap i elerinin açılmasından sonra mantarlar ev çöplerinin arasında kaybolmaktadırlar. Íi e mantarları çok kolay bir ekilde yeniden de erlendirilebilir. Íi e mantarlar ekolojik de erli izolasyan maddelerdir Kullanılmı mantarlar ek i lem yapılmadan en iyi in aat malzemesi özelliklerine sahiptir. Íi e mantarları FCKW ile köpüklendirilen maddenin yerini alacak çok iyi izolasyon maddesidir. Mantarlar n yeniden de erlendirilmeleri yeni i yerleri yaratmaktad r Diakonie Epilepsiezentrum yıllardan beri i e mantarlarını ve do al mantarları izolasyon malzemesine dönü türmekte ve i lenmek üzere di er sanayi tesislerine göndermektedir. O halde i e mantarları FCKW ile köpüklendirilen maddenin yerini alacak çok iyi izolasyon maddesidir. Ham madde mantar Mantar do al bir üründür. Mantar, mantar a acının kabuklarından olu ur. Bu a açlar yalnız Batı Akdeniz ülkelerinde yeti ir. Yeni dikilen bir mantar a acı yakla ık 25 yıl sonra soyulmaya ba lar. Mantar a açlarının kabukları yedi ila dokuz yıl sonra ürün haline gelir. Bu a açlardan sık sık ürün almak a açlara kalıcı zarar verir. Ne toplanmaktadır? Íarap ve di er alkollü içkilerin mantarları. Temiz ve i lenmemi mantar duvar ka ıtları, mantar taban ve altlıklar, mantar duvar tahtaları ve mantar parçaları. Yalnız metal, plastik katkısız, cila ve yapı kan maddeler ihtiva etmeyen mantar ve mantar parçaları yeniden de erlendirilerek kullanılabilir. Kim toplar? Bochum sakinleri, lokantalar, arap ticareti yapan i letmeler ve di er ma azalar, dernek, birlik ve di er ilgili gruplar. Nas l biriktirilir? Íekerleme kutularında, vazolarda veya saksılarda, yani toplanaca ı yer konusunda konutlarda olu abilecek fikirler sonsuzdur. Eski mantarları her yerde toplayabilirsiniz. Büyük miktarlar için hava alan hint keteninden veya plastikten yapılan çuval veya torbalar uygundur. Mantarların gev ek ve hava alıcı özellikte biriktirlmesine dikkat etmek gerekmektedir. Folye torbalar mantarların biriktirilmesi için uygun de ildir. Nerede biriktirilir? De erli Madde Merkezlerinde ve Bochum Tüketiciler Merkezinde i aretlendirilmi mantar konteynerleri bulunmaktadır. 200 litreden daha fazla olan miktarların Hanielstraße 1 e teslim edilmesi gerekmektedir. Fotos: Deutscher Kork-Verband e.v.

12 22 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 23 Çöp oluâturmaktan kaçının Gübre kazanın Çöpleri kendi arsanızda güpreye dönü türmek çöp olu umunu önlemenin en iyi yoludur. Böylece hem artık çöplerinizi azaltır hem de topra ı daha verimli duruma getirmek için gübre elde edersiniz. Bunu yapabilmek için bahçenizde yeteri kadar büyüklükte (her bir ki i için 25m 2 ). Kazanaca ınız gübre sayesinde nebatlarınız çiçek açaçak ve daha iyi geli ecektir. Gübre çevre sa l için iyidir a aç veya parmaklık, ya da plastik maddelerden hazırlanmı de i ik ekillerde ticarethanelerden temin edilebilir. Bakteri ve mantarlar gibi küçük canlıların yardımıyla organik çöplerden gübre kazanmak tabi bir olu umdur. Kullanımı kolay olan do al gübre topra ı güçlendirir: Gübre bahçelerde Ba ar l bir ekilde gübre yapman n temel kurallar kullanılabilece i gibi balkon nebatlarınız için de çok yararlıdır. Gübre yapmak için de i ik maddeler kullanın. Dal, budak Gübrenin daha iyi kaliteye ula ması için, bazı organik gibi iri maddelerin meyve ve sebze artıkları veya çim ile iyice maddeye, yeteri kadar nemlili e ve havaya gerek karı tırılması gerekmektedir. duyulmaktadır. Örne in, üzerini kapatarak gübre olu ması için biriktirilen maddelerin kurumasını veya ıslanmasını önleyin. Gübre olu turmak kolayla t r lm t r Gübrenin düz yerler ve do al bahçelerde olu turulması gerekir. Kom unun bahçesine uzaklı ı en az 0,5 m olmalıdır. Gübrenin olu umu gübre için özel hazırlanan yerlerde gerçekle tirilmesi gerekir. Gübre yapımı için kablar kereste, Yeni atılan çöplerin üzerine biraz gübreli toprak atarak ho olmayan kokuları yok edebilirsiniz. Gübrenin olu ması ve en iyi kaliteye ula ması için ilkbahar ve sonbaharda biriken gübrenin karı tırılması gerekmektedir. Çürüyerek gübreye karı mayan budakları olu an gübreden ayırmak için, gübreyi elekten/ızgaradan geçirin. Önemli: Örne in, fideler gibi bazı nebatlar için gübre besleyici özelliktedir. Gübrenin bire iki olarak toprakla karı tırılması gerekir. Gereken daha geni biligiyi Tüketiciler Merkezinden alabilirsiniz. NRW nin Bochum Danı ma Merkezi Große Beckstraße Bochum Telefon: 0234/ veya 0234/ Telefaks: 0234/ Gübreye ne atılır? Örne in, bunlar gübreye at labilir: A aç ve çalı budakları Çiçekler Yumurta kabukları (küçültülmü ) Tüy ve iplikler Bahçe çöpleri Filtreleriyle birlikte kahve telveleri ve çay artıkları Patates kabukları Yapraklar Küçük hayvanların pislikleri (gübreye dönü türülebilir) Meyve ve sebze artıkları Organik mutfak çöpleri Çimen (kurutulmu ) Büyük nebatlar Yabani otlar Örne in, bunlar gübreye at lmazlar: Ûn aat artıkları Kimyasal maddeler Camlar Plastikler Ûlaçlar Metaller Yemek artıkları (pi irilmi ) Elektrikli süpürge torbaları

13 24 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 25 De erli madde Merkezleri Tekrar de erlendirilebilecek özelikte olan çöplerini bireysel olarak teslim etmek isteyenler için USB Umweltservice Bochum un De erli Madde Merkezleri her zaman do ru adrestir. Vatanda larımızın tekrar de erlendirebilecek çöplerini teslim edebilmeleri için USB Bochum, Belediye alanlarına ait olan yerlerde yedi De erli Madde Merkezi bulundurmaktadır. De erli Madde Merkezlerine sorunlu çöpler de verilebilir. De erli Madde Merkezlerinin çalı ma saatleri mü terilere uygun ve hepsinin de görünümü aynıdır. Nordrhein- Westfalen de e i bulunmayan bu hizmet sayesinde çöpleriniz ekolojik olarak imha edilir ve yeniden de erlendirilir. Çöplerini teslim eden vatanda ların sayısının her geçen gün artması, Bochum sakinleri tarafından memnuniyetle kullanılmakta oldu unu göstermektedir. Am Sattelgut, Brelohstraße (ZDK) ve Blücherstraße de bulunan De erli Madde Merkezlerine SUPERWERT konutlarda olu abilecek çokluktaki sorunlu çöpleri de verebilirsiniz. Atılacak büyük ev e yalarını yalnız Kornharpen deki Merkez Depo kabul etmektedir. En fazla iki metre küp çoklu unda temizlik i lerinden veya e lencelerden meydana gelen çöpler de Kornharpen deki Merkez Depoya verilebilir. Çöpler orada tartılır ve kilogram ba ına çöp imha ücreti alınır. Ye il noktalı ambalajlar için sarı torbaların atılabilmesi için De erli Madde Merkezlerinde konteynerler bulunmaktadır. De erli Madde Merkezlerini bulabilece iniz yerler: Am Sattelgut 132 Blücherstraße 53 Brandwacht 49 In der Provitze 20 Brelohstraße 70 Schattbachstraße 80 çal ma saatleri (Bochum-Güneybatı) (Wattenscheid) (Bochum-Do u) (Bochum-Merkez) (Merkez Depo Kornharpen, ZDK) (Bochum-Güney) Pazartesiden Cumaya kadar Saat 7:30 20:00 arası Cumartesi günleri 7:30 15:30 arası Bir konutta olu abilecek kadar çoklukta olan ve a a da belirtilen çöpleri verebilirsiniz: Eski pil ve aküler (ticarethaneler de almakta; araba akülerini yalnız ZDK ya veriniz) Eski a açlar (yalnız i lenmeyen çöpler, örne in, kalaslar, paletler) YENÛDEN DEÌERLENDÛRME

14 26 Konutların olu turdu u çöplerin imhası Ne nereye aittir? Yeniden 27 Eski elbiseler Eski tekstiller Telesekreter cihazları Dal (1 m uzunlu unda) Eski ilaçlar (eczanenizde kabul edebilir) Eski araba tekerlekleri (1 takım, yanı jantlarıyla birlikte 4 tekerlek ve 1 yedek tekerlek) Balkon nebatları A aç budakları A aç kökleri (en uzun 1 m uzunlu unda) Yatak çar afları Metal kova Çiçek topra ı Tavalar Ütüler CD ve CD-ROM lar CD cihazları Bilgisayarlar Diyapozitiv projektörü Elektrikli küçük aletler/cihazlar (örn., saç kurutma makinesi) Elektrikli ocaklar Elektronik aletler/cihazlar Emaye banyo küveti Bisiklet çerçevesi Telefaks cihazları Yorgan Televizyon Íi e Fotokopya cihazı Perde Gaz oca ı, dondurucular Bula ık yıkama makinesi Íi e (düz ve kur unlu camlar de il) Mangal ve bahçe mangalı Ye il çöpler Kalorifer radyotörleri Müzik aletleri/cihazları Eski kablolar Kahve makinesi Kasetçalar Kataloglar Bebek arabası Elbiseler Küçük hayvan kafesleri Küçük piller Tencere Kömür sobası Mantar Mutfak cihazları Mutfak Lavobası Bakır Saç kıvırma makinesi Tel örgü Hurda metaller Mikro dalgalı fırın Monitör Diki makinesi Fırın Mukavva/ka ıt Tava Radyo Çim biçme makinesi (i letme sıvısı olmayan) Çim Tıra makinesi Testere tozu ve a aç unu (i lenmemi ) Uydu anteni Pilakçalar Daktilo Ayakkabılar Sprey kutuları (bo ) Elektrikli süpürge Stereo müzik cihazı Çalı kesintileri/çalı Çorap Styropor (paketlerden) Klavye Masa örtüleri Tost makineleri Kurutucu Video ekipmanı Perde Walkman Íofben Çama ır ipleri Çama ır makinesi Çama ır detarjan kartonları Su kaynatma cihazı Noel a acı (süslenmemi ) Yabani otlar A aç kökleri (50 cm uzunlu a kadar) Dergi, gazete Blücherstr.. Bo-Wattenscheid Hansastraße Bochumer Str. A 40 Zeppelindamm Ruhrschnellweg Bo-Dahlhausen Am Sattelgut Bochum B 51 Sorunlu çöpler Am Sattelgut, Brelohsraße (ZDK) ve Blücherstraße de bulunan De erli madde Merkezlerine bir konutta olu abilecek çoklukta sorunlu çöplerinizi kabul ederiz. Örne in: Her türlü elektronik ve elektrikli cihazlar Aküler Eski ya lar Piller Kimyasal foto raf maddeleri Ha ara ilaçları Küller Veba ilaçları Asitler Bu sorunlu çöpleri (eski ya lara kadar) Umweltbrummi ye de verebilirsiniz. Art k çöpleri yaln z ZDK ya (Kornharpen Merkez Depoya) verin Örne in, e lence veya temizlik i lerinden sonra olu an ve bir konutta meydana gelen miktardan fazla çöplerdir. Fazla çöpler (en fazla 2 m 2 ) Brelohstraße de bulunan De erli Madde Merkezine (Kornharpen Merkez Depoya) verebilirsiniz. Artık çöpleri tartabilmeniz için orada bir kantar bulunmaktadır. Ûmha edilecek her bir kilo için 30 Cent ücret alınır. Çöp bidonunuzun yanına koyarak artık çöplerinizin götürülmesi için adeti 2,50 Euro olan mavi torbaları temin edebilirsiniz. Bu torbaları satan yerleri 02 34/ numaralı telefondan ö renebilirsiniz. At lacak büyük ev e yalar Sperrmüll Dorstener Str. Bergener Str. B 226 Riemker Str. A 43 Hiltroper Str. In der Provitze Poststr. Hattinger Str. Hattinger Str. Wittener Str. Sheffieldring Blücherstraße 53 Am Sattelgut 132 In der Provitze 20 Bergener Straße 59 Schattbachstraße 80 Brandwacht 49 Brelohstraße 70 (Zentraldeponie, ZDK) Castoper Hellweg Universitätsstr. Harpener Hellweg Atılacak büyük ev e yalarınızı yalnız Kornharpen de De erli Madde Merkezinde bulunan Merkez Depoya (yukarıya bakın) ücret ödemeden verebilirsiniz. Zentraldeponie Schattbachstr. A 43 A 40 Werner Hellweg Brandwacht A 44 B 235 B 226 Provinzialstr. Witten

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI KONTEYNIR ALANLARI, ÖZEL KONTEYNIRLARA ATILACAK FARKLI ÇÖPLER N Z GÖTÜREB LECE N Z ALANLARDIR. Namur da 3 konteyn r alan bulunmaktad r: Malonne Naninne Champion

Detaylı

ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU

ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU Türkçe Bugününüz için. Yarınınız için. Sizin için. DİĞER ATIKLAR TOPLAMA HİZMETİ Diğer çöp kutusuna atılmalıdır: l Çocuk bezleri ve hijyenik ürünler l Küller l Süprüntüler

Detaylı

Abfallratgeber in türkischer Sprache. Heilbronn daki çöp sistemi

Abfallratgeber in türkischer Sprache. Heilbronn daki çöp sistemi Abfallratgeber in türkischer Sprache Heilbronn daki çöp sistemi Bu broşür sizleri Heilbronn daki çöp sistemi hakkında bilgilendirmektedir. Çöp toplama saatlerini ve mobilya, buzdolabı gibi hacimli eşyaları

Detaylı

Flachgau da atık ayırma

Flachgau da atık ayırma Flachgau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt ve karton Atık kağıt Kamusal toplama

Detaylı

Vefalı yardımcınız: «Mülli»

Vefalı yardımcınız: «Mülli» Vefalı yardımcınız: «Mülli» Ön ayırma işleminizi ve organik çöpü mutfakta toplamanızı kolaylaştıracak 10 litrelik Mülli yi 50 kağıt poşetle birlikte 6,00 Euro ya bizden temin edebilirsiniz.* Mülli den

Detaylı

Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler

Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler Bütün toplama günlernın ve tarihlerin yazılı olduğu çöp takvimini belediye binasından veya kaymakamlıktan alabilirsiniz Bilgi telefonu: 07641/451 97 00 www.landkreis-emmendingen.de

Detaylı

Ich mags sauber. Atık ayırmaya ilişkin yelpaze bilgi broşürü

Ich mags sauber. Atık ayırmaya ilişkin yelpaze bilgi broşürü Ich mags sauber. Atık ayırmaya ilişkin yelpaze bilgi broşürü Gri bidon Evsel atık Gri bidon İçine atılacaklar Kül, sigara izmaritleri Kurumuş boya kalıntıları Ağaç kökleri Cam kavanozlar, kırılmış aynalar

Detaylı

REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri

REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri Konteyner Sistemlerine genel bakış 2 Atık konteynerleri (küçük boy) MGB 60, 120, 240 Hacim: 60, 120, 240 Litre U 1,1 Hacim: 1.100 Litre Özellikler: Değerli malzemeler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) AMBALAJ ATIKLARI Hangi Atıklar Kaynağında Ayrı Biriktirilmeli? Kağıt ve Karton Gazete ve Dergiler Metal Kutular Cam Şişe

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON Çöpü doğru şekilde ayırarak SARI BİDON Yeşil nokta Çoğu ambalajlar yeşil nokta ile işaretlenmiştir. Bu, imha masraflarının önceden satış fiyatı içinde olduğu anlamına gelmektedir. Her kimse ambalajları

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III)

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III) MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE PLANI (III) Plan No: Pln.34.02.00.01.00.007 Revizyon No : 06 Plan Tarihi: 09.06.2005 Revizyon Tarihi: 23.12.2014 ÜRÜN GRUPLARI DİĞER Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri

Detaylı

Artık Çöp. Zararlı Maddeler. Biyo çöp

Artık Çöp. Zararlı Maddeler. Biyo çöp Artık Çöp Gri ev ya da artık çöp tenekesine yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan bütün çöpler atılmalıdır, örneğin sigara izmariti, elektrikli süpürge torbaları, süprüntüler, işlevini yitirmiş kullanım

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN Türkisch Fürth te çöp ayırma Sarı bidon Giysi ve ayakkabı Kağıt Hacimli çöp Biyolojik çöpler Elektronik hurda Özel çöpler Diğer atıklar Cam BİLGİ Ayrıca Fürth teki geri dönüşüm

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

Ayırmak kolaylaştırılmıştır.

Ayırmak kolaylaştırılmıştır. Ayırmak kolaylaştırılmıştır. Bu broşürde çöpleri nereye atabileceğinizi öğrenebilirsiniz. www.usb-bochum.de Atık imhasının doğru yapılmasına çok önem veriyoruz. Değerli madde devresi öncelikle çöplerin

Detaylı

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm

KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞINA KARŞI En EKONOMİK Çözüm KİREÇTAŞI ÖNLEYİCİ Frekans Jeneratörü Kireçtaşı Oluşmasını Önler, Mevcut Kireçtaşlarını Söker SANAYİ UYGULAMALARI ISI EŞANJÖRÜNDE HydroFLOW, plakalı ve borulu ısı eşanjörlerinde

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

OKYAY01 Çayomat 100 Bardak 13 Litre OKYAY02 Çayomat 200 Bardak 23 Litre OKYAY03 Çayomat 300 Bardak 23 Litre OKYAY04 Çayomat 400 Bardak 36 Litre

OKYAY01 Çayomat 100 Bardak 13 Litre OKYAY02 Çayomat 200 Bardak 23 Litre OKYAY03 Çayomat 300 Bardak 23 Litre OKYAY04 Çayomat 400 Bardak 36 Litre OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552 Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya MADDEYİ TANIYALIM Madde-Cisim-Malzeme-Eşya Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz. Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ SLOVAKYA ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Slovakya, kuzeyde Polonya, kuzeybatıda Çek Cumhuriyeti, batıda Avusturya, güneyde Macaristan ve doğuda Ukrayna ile komşudur. Yüzey şekilleri: Karpat

Detaylı

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Adresler ve çalışma saatlerine genel bakış Değerli madde toplama merkezleri Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11 Wiesbaden-Bierstadt,

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CADDE VE SOKAKLARI SÜPÜRÜYORUZ Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokakları 2 yol süpürme aracı ve 115 süpürgeci işçi ile süpürerek temizliyoruz. Yol süpürme araçları trafik sorunu

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri. Hidrolik ve Mekanik Presler. Özel Makineler

Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri. Hidrolik ve Mekanik Presler. Özel Makineler Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri Hidrolik ve Mekanik Presler Özel Makineler Sac işlemede geleceğe yön veren üretim sistemleri Kesme, Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri Bir çok standart

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

K AYNAK TA AYIRMA IÇIN EL K ITABI. Atıkları ayırma RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGİONEN IKS (RFD) DRAMMEN BÖLGESİ İÇİN ATIK YÖNETİMİ ŞİRKETİ

K AYNAK TA AYIRMA IÇIN EL K ITABI. Atıkları ayırma RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGİONEN IKS (RFD) DRAMMEN BÖLGESİ İÇİN ATIK YÖNETİMİ ŞİRKETİ K AYNAK TA AYIRMA IÇIN EL K ITABI TYRKISK Atıkları ayırma RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGİONEN IKS (RFD) DRAMMEN BÖLGESİ İÇİN ATIK YÖNETİMİ ŞİRKETİ Evde şunları atıyorsunuz: Kağıt atık Yiyecek atığı

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz...v. İçindekiler...vıı. Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER Önsöz...v İçindekiler...vıı Tablo ve Resimler...xıv BİRİNCİ BÖLÜM: TEMİZLİK KAVRAMI Temizliğin Nedenleri... 3 Temizlik Kuralları... 3 Yetersiz Temizlik... 4 Temizlik Programı... 4 Kirler...

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1

HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1 HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1 AVANTAJLARLA Cenap Şahabettin cd. No:69 Koşuyolu 34718 İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: 0216. 326 95 15-326 87 60 Fax: 0216. 428 80 16 E-posta: info@erkoc.net OSPA DİP TEMİZLEYİCİ

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Hayvanların Yuvalarını KAVRAMLAR : Canlı-cansız Hareketli-hareketsiz Aynı-farklı-benzer Altında-üstünde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BASĐT VE UCUZ MALZEME (BUM) ĐLE DE EYLER Yrd.Doç.Dr.Aytekin ERDEM Yrd.Doç.Dr.Gürcan UZAL amık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu BUM DEYİNCE NE ANLIYORUZ? Her yerde rahatça bulunabilen ve maddi olarak

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Home Co mfort Yeni Electrolux Home Comfort Serisi ile profesyonel standartlarda, hava kalitesi, ev temizliği, temizlenmiş

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL : : T F E W : :

a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL : : T F E W : : a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL T F : : 0212 852 65 45 0212 853 67 47 E W : : info@ideaturkiye.com www.ideaturkiye.com Köşe Koruyucular

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

Alcoa Dövme Alüminyum Jantları. Kesin Veriler

Alcoa Dövme Alüminyum Jantları. Kesin Veriler Alcoa Dövme Alüminyum Jantları Kesin Veriler BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? Alcoa Jantları en güçlü jantlardır Her jant, yüksek dayanma gücü olan, korozyona dirençli tek bir alüminyum bloğu olarak üretim sürecine

Detaylı