Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları"

Transkript

1

2

3 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları Doç. Dr. Necdet ATABEK Giriş Demokratik toplumlarda kamuoyu demokratik siyasal sistemin en önemli unsurlarından biridir. Kamuoyunun çeşitli konulardaki görüşlerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan kamuoyu araştırmaları da bu nedenle büyük bir önem kazanır. Siyasal iktidarlar ve çeşitli güç odakları, kamuoyu araştırmaları sayesinde toplumun geniş kesimlerinin belirli konulardaki görüşlerini öğrenme ve politikalarını bu bilgilerden yararlanarak planlama olanağına kavuşurlar. Diğer taraftan, toplum da kamuoyu araştırmaları sayesinde çeşitli sorunlar karşısındaki görüşlerini siyasal iktidara ve diğer toplumsal güç merkezlerine iletir. Şayet gazeteler kamuoyu araştırmalarına ilgi göstermeseydi, bu araştırmalardan elde edilecek sonuçlar sadece belirli karar merkezlerinin ve güç odaklarının belirli amaçlarına hizmet etmekle sınırlı kalırdı. Gazeteler, kamuoyu araştırması sonuçlarını toplumun geniş kesimlerine ulaştırarak demokrasinin gelişmesine hizmet ederler. Türkiye de gazetelerde sonuçları yayınlanan kamuoyu araştırmaları zaman zaman tartışma gündemine gelmektedir. Ancak, söz konusu kamuoyu araştırmalarının hangi sıklıkla yayınlandığına ve hangi konuları kapsadığına ilişkin kapsamlı araştırma bulunmamaktadır. Bu makalede söz konusu durum incelenmesi gereken bir sorun olarak ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak kamuoyu araştırmalarının işlevleri ve anlamı tartışılacaktır. Daha sonra, kamuoyu araştırmalarının dünyadaki ve Türkiye deki gelişiminden söz edilecektir. Son olarak da Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yılları arasında yayınlanan kamuoyu araştırmaları yayınlanma Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

4 2 Necdet ATABEK sıklığı, araştırmalarda ele alınan konular, araştırmaları yapan kuruluşlar ve araştırmaların yayınlanma süreleri bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Kamuoyu Araştırmalarının İşlevleri Kamuoyu araştırmaları toplumun tümünün veya belirli kesimlerinin bir sorun karşısındaki tutum ve düşüncelerini ortaya çıkarmak için yapılır (Küçükkurt, Bir ve Yeles, 1987: ). Toplumsal davranış, beklenti ve yönelimlerin ortalama görüntüsünü belirleme amacını güden kamuoyu araştırmaları; kamunun bütününü veya belirli kesimlerini oluşturan bireylerin sosyal, ekonomik, kültürel veya siyasal düşünceleriyle ilgili bilgilerin derlenmesini sağlamaktadır (Yeğenoğlu, 1988:1). Bugün kamuoyu araştırmalarından söz edildiğinde genel olarak medya kuruluşlarının yaptığı okuyucu araştırmaları, ticari kuruluşların yaptırdığı pazar araştırmaları ve çeşitli kuruluşların toplumsal, siyasal, ekonomik vb. konularla ilgili olarak yaptırdıkları eğilim belirleme araştırmaları anlaşılmaktadır. Kamuoyu araştırmaları günümüzde kamuoyunun siyasi aday, lider ve parti tercihlerini belirlemede ve çeşitli siyasal sorunlar karşısındaki eğilimlerini saptamada sıklıkla kullanılır. Modern demokrasilerde siyasal iktidarın kamuoyunun düşüncelerine ve eğilimlerine önem vermesi sistemin kuralları gereğidir (Bektaş, 1996: ). Kamuoyunun görüşlerini göz ardı eden yönetimler ve siyasetçiler uzun süre iktidarda kalamazlar (Milburn, 1998:39). Kamuoyu araştırmalarının toplumda ne tür işlevlere sahip olduğu veya ne gibi etkiler yarattığı sorgulanması gereken bir husustur. Kamuoyu araştırmalarının önemi şu işlevleri yerine getirmesinden kaynaklanır (Lake ve Harper, 2002:12): 1- İnsanların belirli konulardaki düşüncelerini ortaya çıkarır. 2- İnsanların nelerin farkında olduğunu ve neleri bildiğini öğrenmede yardımcı olur. 3- Siyasi objeler ve gelişmeler hakkında insanların ne tür duygu, düşünce, değerlendirme ve oy verme davranışlarına sahip olduklarını belirler. 4- İnsanların hangi sosyal ve siyasal özelliklere sahip olduğunu, hangi olay veya konu ile ilgilendiklerini ve değişik olaylarla ilgili bilgileri nerelerden aldıklarını gösterir. Tosun (1993: ) da kamuoyu

5 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 3 araştırmalarının toplumsal yaşamdaki işlevlerini şöyle sıralamaktadır: 1- Toplumda siyasilere bilgi akışı sağlamak, 2- Kamu için ayna işlevi görmek, 3- Kamuoyunu değiştirme işlevi, 4- Uygulanacak politikaları biçimlendirme işlevi, 5- Zaman içindeki değişimleri gösterme işlevi, 6- Bilinmeyen ve tartışmalı konularda kamuoyuna ağırlık kazandırma işlevi, 7- Azınlık görüşlerine yer verme işlevi. Kamuoyu Araştırmalarının Anlamı Kamuoyu araştırması, alt bir gruba veya daha büyük bir gruba genelleştirmek için kullanılan örneklemden veya örneklemin elde edildiği popülasyondan sistematik, bilimsel ve tarafsız bilgi toplama işlevidir. (Lake ve Harper, 2002:11). Kamuoyu araştırmaları nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) olmak üzere iki temel yöntemle yapılır (Tufan, 1995:11-12). Sayısal bir sonuç elde etmeye yönelik olmadığından nitel kamuoyu araştırmalarında görüşülen kişilerin araştırma evreninde aranan belirli özelliklere sahip olması istenir ancak tam temsiliyet koşulu aranmaz. Nicel kamuoyu araştırmalarında ise sayısal temsiliyet temel olduğundan, araştırma evrenini hatasız olarak temsil edecek örneklem kitlesinin seçimi büyük bir öneme sahiptir. Nicel kamuoyu araştırmalarının en yaygın tekniği ankettir. Lake ve Harper a (2002:14-15) göre dört tip kamuoyu araştırması vardır: 1- Derinlemesine Gözlem: Kamuoyu araştırmalarının en yaygın olanıdır. Kamuoyunun görüşlerini bir veya birkaç başlık altında ele alan dakika süren araştırmalardır. 2- Kısa Kamuoyu Araştırmaları: Belirli olayların, gelişmelerin ve stratejilerin kamuoyu üzerindeki etkisini ölçmek ve zaman içinde değişimini belirlemek için yapılan dakika süren araştırmalardır. 3- Açıklayıcı Kamuoyu Araştırmaları: Kısa zaman dilimi içerisinde meydana gelen gelişmeleri açıklamak için kullanılır. Örneğin, her gece 5-10 dakika süre ile kişilik küçük gruplara birkaç soruluk anket uygulanır. 4- Paneller: İnsanların görüşlerindeki değişiklikleri ve bunun nedenlerini ortaya çıkarmak için zamanın iki değişik noktasında aynı insanlara benzer sorular sorarak yapılan anket çalışmasıdır.

6 4 Necdet ATABEK 20. yüzyıl boyunca bilim adamlarının bazıları kamuoyu kavramının geçirdiği değişiklikleri, kamuoyunun oluştuğu sosyal, siyasal ve psikolojik süreçleri incelerken diğer bazıları da kamuoyu araştırmalarının ölçüm teknikleri üzerinde yoğunlaştılar. Bu yaklaşımlardan birincisi sosyolojik model, ikincisi ise yığın modeli olarak adlandırılır (Price, 1992:.34). Sosyolojik modelde nitel araştırma yöntemleri tercih edilirken yığın modelinde ise nicel araştırma yöntemleri kullanılır. Sosyolojik modele göre kamuoyu akışkan ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Kamuoyu bir sorun etrafında ve zaman içinde oluşur. Tartışma ile birlikte sorun değişik boyutlar kazandıkça, sorunla ilgilenen kamuoyunu oluşturan kişilerin sayısında da değişiklikler olur. Sosyolojik model, birey düşüncelerinin/kanaatlerinin biçimlendiği ve ifade edildiği kolektif süreçlerin incelenmesini önerir. Çünkü kamuoyu, karşılıklı etkileşimin ve iletişimin bir ürünüdür. Bu görüşü savunanlara göre kamuoyu konusundaki çalışmalar çeşitli sosyal ve siyasal süreçler üzerine yoğunlaşarak bunları açıklama çabası içinde olmalıdır. Sosyolojik modeli savunan Blumer e göre kamuoyu toplumsal yapı içinde karşılıklı etkileşim ile üretilen ve gücü elinde bulunduran insanların dikkate değer bulduğu bir olgudur. Kaçınılmaz olarak da konuyla ilgili çıkar gruplarını, lobileri ve sorunla dolaylı bağlantısı bulunan bazı kesimleri ilgilendirir. Bu bilim adamına göre birbiri ile tamamen ilişkisiz bireyleri kendi toplumsal konumlarından soyutlayarak her birini eşit ağırlıkta değerlendiren bir örneklem biçimi, kamuoyu kavramının gerçekçi herhangi bir anlamıyla alay etmektir (Herbst, 1990:144). Yığın modelinde ise kamuoyu daha çok bireysel düşüncelerin bir yığını veya kamuoyu araştırmacılarının ölçmeye çalıştığı şey olarak algılanmaktadır. Bu modele göre bir kişi bir oy demektir ve bu yaklaşımı temel alan kamuoyu araştırmaları sayesinde toplumda çeşitli sorunlara ilişkin kamuoyu görüşleri ortaya çıkarılabilir. Bu formülleştirme, kamuoyunun çoğunluk görüşü olduğu şeklindeki görüşle tutarlılık gösterir. Kamuoyu araştırmalarında yığın modeline dayanmak büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu model sayesinde araştırmacılar örneklem üzerinde çalışarak çeşitli konularda kamuoyu araştırmaları yapabilmektedirler. Başka bir deyişle, bu görüşü paylaşan araştırmacılar için anket yöntemi kullanarak

7 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 5 örneklemde yer alan bireylerden bireysel düzeyde veriler toplayarak çeşitli sorunlar hakkındaki kamuoyu görüşünün ortaya çıkarılması mümkündür. Günümüzde pek çok kişi kamuoyunu anket çalışmalarıyla anlaşılabilecek, birey düşüncelerinin basit bir yığını olarak görmektedir. Kamuoyu Araştırmalarının Gelişimi Kamuoyu araştırmalarının ilk başladığı ülke Amerika Birleşik Devletleri dir. ABD de kurumsal bir temele dayalı ilk pazar araştırması 1879 da W.W. Ayer and Son adlı biçer döver makineleri imal eden bir firma tarafından gerçekleştirildi. Reklama yapılan harcamalar zamanla arttıkça, bu alana yapılan yatırımların verimliliğini ölçmek amacıyla David Starch adlı Amerikalı bir işadamı, 1927 de Starch Readership Survey adıyla okuyucu araştırmalarına başladı (Neyzi, 1990:13). Ancak ABD de pazar araştırmalarının yaygınlık kazanması İkinci Dünya Savaşı sonrasında toplumun bir tüketim toplumuna dönüşmesiyle birlikte olmuştur (Abadan- Unat, 1990:33). ABD de eğilim belirlemeye yönelik ilk kamuoyu araştırmaları ilkel yöntemlerle yerel gazeteler tarafından seçim sonuçlarını tahmin etmeye yönelik olarak yapılmıştır. Bu kamuoyu araştırmalarından ilki 1824 yılında Harrisburg Pennsylvanian da yayınlanmıştır. 19 yüzyıl boyunca zaman zaman basında görülen bu tür kamuoyu araştırmaları 20 yüzyıla gelindiğinde büyük bir yaygınlık gösterdi. Bunun bir nedeni, taşıdığı haber değerinden dolayı kamuoyu araştırmalarının okuyucu çektiğini gören ulusal yayın organlarının da kamuoyu araştırması işine el atmasıdır. Diğer nedeni ise toplumsal gelişmeyle birlikte insanların siyasal ve toplumsal olaylara ilgisinin artması ve kamuoyu araştırmalarına daha fazla ilgi göstermesidir. ABD de ulusal yayın organları arasında ilk kez Farm Journal 1912 de, Literary Digest de 1916 da kamuoyu araştırmalarına sayfalarında yer verdi. Dünya da düzenli ve kurumsal bir temele dayalı olarak bugünkü anlamda ilk kamuoyu araştırmaları ABD de Elmor Roper ve arkadaşları tarafından Fortune Poll adı ile Temmuz 1935 de Fortune Dergisi nde yayınlandı. Ekim

8 6 Necdet ATABEK 1935 de George Gallup 35 gazeteye Gallup Poll adıyla hizmet vermeye başladı da ise Archibald Crossley kamuoyu araştırması işine girdi. Bu araştırma kuruluşları 1936 yılında ABD Başkanı Roosevelt in başkanlığı kazanacağını iyi bir şekilde tahmin ederek ilk başarılarını gösterdiler (Bradburn ve Sudman, 1989:28) li yıllara gelindiğinde artık bu kamuoyu araştırma şirketleri kullandıkları yöntemleri iyice geliştirmişlerdi ve belirli konularda düzenli aralıklarla araştırma yapar hale gelmişlerdi (Herbst, 1990:949). ABD deki bu gelişmeler Avrupa ülkelerini etkilemekte gecikmedi. Bu ülkelerdeki araştırma şirketleri George Gallup un önderliğinde İngiltere de British Gallup Poll adıyla 1937 de, Fransa da 1938 de, Avustralya da 1940 da, Kanada da 1941 de, Danimarka da 1943 de, İsviçre de 1944 de, Almanya, Finlandiya, Norveç ve İtalya da da yıllarında birbiri ardına kuruldu (Buradburn ve Sudman, 1989:29). Medya kuruluşları, ABD de 1960 lı yılların ikinci yarısından sonra, Avrupa ülkelerinde de 1970 li yıllarla birlikte özellikle seçim zamanları yapılan kamuoyu yoklamalarının en büyük finansman destekçisi oldular. Türkiye de Kamuoyu Araştırmaları Kamuoyu konusunda Türkiye de yayınlanan ilk ciddi çalışma Doç. Dr. Aydın Yalçın ın 1945 yılında Siyasal İlimler Dergisi nde yayınlanan Efkarı umumiye başlıklı yazısıdır. Adnan Adıvar ın Efkarı Umumiye ve Efkarı Umumiye Karşısında Hükümetler ve Kararlar adlı iki makalesi de Şubat 1950 de Cumhuriyet Gazetesi nde yayınlanmıştır yılında yayınlanan Prof. Yavuz Abadan ın Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri adlı kitabında da kamuoyu konusuna bir bölüm ayrılmıştır (Meray, 1954: ). Ayrıca Sadri Ertem in yılları arasında yazdığı kamuoyu konusunu da içeren Propaganda adlı kitabı, Duygu Sezer in 1972 de kaleme aldığı Kamuoyu ve Dış Politika adlı eseri ve Osman Zümrüt ün 1977 de yayınladığı İslamda Kamuoyu Oluşması adlı çalışması Türkiye de kamuoyu konusunda yayınlanan ilk kitaplar arasında yer alır (Onaran:1984:8). Bu konuda Türkiye de yazılan ilk doktara tezi de Nermin

9 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 7 Abadan ın 1956 da bitirdiği ve daha sonra kitap olarak bastırılan Halk Efkarı Mefhumu ve Tesir Sahaları adlı çalışmasıdır. Türkiye de kamuoyu konusunda ilk ders 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde, daha sonra da aynı üniversitenin bugünkü adıyla İletişim Fakültesi nde okutulmaya başlamıştır. Türkiye de siyasal nitelikli kamuoyu araştırmalarının ortaya çıkışı 1950 li yıllarla birlikte başlar. Tek partili siyasal yaşama geçilmesinin ardından 1950 seçimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi uzun süren tek parti iktidarını kaybetmiştir. İktidara gelen Demokrat Parti, seçim öncesinde de vaat ettiği gibi iktidarının ilk yıllarında basına belli özgürlükler ve kolaylıklar sağlamıştır. Ülkenin ekonomik bakımdan kalkınması için liberal politikalar hayata geçirilmeye çalışılmış ve özel girişimciler desteklenmiştir lerin ilk yıllarında gerçekleştirilen siyasal nitelikli ilk kamuoyu araştırmaları gazeteler tarafından yapılmıştır. Ancak bu araştırmalar bilimsellikten uzaktı. Örneğin, gazeteler İstanbul da Gülhane Parkı na ya da miting alanı gibi kalabalık yerlere seçim sandıkları koyuyor ve halka Seçimlerde kime oy vereceksiniz? diye sorarak kamuoyu araştırması yapıyorlardı. Bu sandıklarda zaman zaman onbinlerce kişi oy kullanıyordu. Buradan elde edilen sonuçlarda gazetelerin birinci sayfalarından okuyuculara duyuruluyordu (Esmer ve Gücelioğlu, 1990: ) li yıllarda Türkiye de bilimsel yöntemlerle siyasal nitelikli kamuoyu araştırmaları yapacak ticari kuruluşlar henüz ortaya çıkmamıştı. Akademik çevreler tarafından bu konuda gösterilen çabalar da henüz emekleme aşamasındaydı de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde bir ara kurulan Siyasal Halk Oyu Araştırma Grubu nun (SİHAG) çalışmaları da bürokratik engeller nedeniyle süreklilik kazanamadı (Abadan-Unat, 1990:35). Türkiye de kamuoyu araştırmaları ilk kez 1960 larda Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat tarafından başlatılmıştır. Abadan-Unat ın yabancı kuruluşlar için politik konularda yaptığı bu araştırmaların sonuçları genellikle yurtdışında yayınlandı. Prof. Dr. Mübeccel Kıray da Ereğli

10 8 Necdet ATABEK Araştırması nın birincisini 1960 larda gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası, Prof. Dr. A. Hart a Gaziosmanpaşa gecekonduları, Amerikan U.S.I.S. Bürosu da PEVA ya dergi ve gazete okuma alışkanlıkları hakkında araştırmalar yaptırdı (Neyzi, 1990:16). 27 Mayıs 1960 askeri darbesini takip eden günlerde askeri idare ve sıkıyönetim koşullarında piyasa araştırmaları bile izine bağlı olarak yapılabiliyordu. İzin alma zorlukları, anketörlerin polis tarafından sorguya çekilmeleri ve diğer güçlükler gerek üniversitelerde gerekse özel sektörde araştırmacıları sosyal ve siyasal konularda kamuoyu araştırmaları yapmaktan uzak tutmuştur (Neyzi, 1990:16). Bu dönemde özel izinle gerçekleştirilen araştırma sonuçları bile çekingenlik nedeniyle gazetelerde yayınlanamıyordu yılında Türkiye deki sektörel gelişmeleri makro düzeyde izleyebilmek ve kalkınma planlarını yapabilmek için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu. DPT nin anaçlarını gerçekleştirebilmek için yatırım yapacak yerli ve yabancı kuruluşlara piyasa araştırmaları yaptırması gerekiyordu. Bu dönemde yerli firmaların yanı sıra bazı yabancı kuruluşlar da üniversitelerle işbirliği yaparak kamuya ve özel kuruluşlara ait çeşitli araştırma fonlarını kullanmaya başladılar. Böylece piyasa koşullarının gelişmesi nedeniyle değil de dışarıdan bir müdahale ile (devlet müdahalesiyle) özellikle piyasa araştırmalarına yönelik bir talep doğdu lı yılların sonunda devletin getirdiği teşvik uygulaması da ülkemizde araştırma bilincinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biridir. Bu dönemde yerli ve yabancı yatırımcılara devletten teşvik alabilmeleri için belirli koşulları yerine getirmenin yanı sıra yapılabilirlik (fizibilite) çalışması zorunluluğu da getirildi. Araştırma talebinde bulunan kuruluşların büyük çoğunluğu gerçekten yapacakları yatırımın yapılabilir olup olmadığından daha çok teşvik belgesi almakla ilgilendiler. Bu nedenle de araştırmaları, yerine getirilmesi gereken bir formalite olarak gördüler ve sonuçlarından gerektiği gibi yararlanmadılar (Kongar ve diğerleri, 1989:5-10).

11 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 9 Türkiye deki kamuoyu ve piyasa araştırmaları bakımından 1970 li yılları iki dönemde incelemek gerekir. İlk beş yıllık dönem 12 Mart 1971 askeri muhtırasının yol açtığı ara rejim döneminin olumsuz koşullarını aşmakla geçmiştir. Her askeri idare ve sıkıyönetim döneminde olduğu gibi bu dönemde de kamuoyu ve piyasa araştırmaları rahatça yapılamamıştır den itibaren ise siyasal amaçlı ve piyasaya yönelik araştırmalarda görece olarak bir canlanma gözlenmiştir. Toplumun sosyoekonomik yapısındaki gelişmeler bunda önemli bir rol oynamıştır. Özellikle yerli firmaların büyümeleri ve zenginleşmeleri onları batıda uygulanan tekniklerden yararlanmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda pazarlama ve imaj araştırmaları ile reklamcılık çalışmalarında görülen talep artışı çok sayıda araştırma şirketinin kurulmasına da yol açmıştır. Basın tarafından ilk geniş çaplı kamuoyu yoklaması 1975 yılında ara seçim öncesi Milliyet Gazetesi tarafından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mensubu bir grup akademisyene yaptırıldı (Abadan-Unat, 1990: 46).1977 seçimleri öncesinde Politika Gazetesi ve 1978 de de Tercüman Gazetesi siyasal amaçlı kamuoyu araştırması yaptırmışlardır (Kongar ve diğerleri, 1989:6) li yıllara gelinceye kadar Türkiye de kamuoyu araştırmalarının kurumsal bir temele dayalı olarak düzenli bir şekilde belli aralıklarla yapılmadığı göze çarpmaktadır. Bunun başlıca nedeni siyasal partilerin, basının ve daha önemlisi toplumun kamuoyu araştırmalarına yönelik belirgin bir talep oluşturamamasıdır. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 1983 genel seçimleriyle birlikte Türkiye de kamuoyu ve piyasa araştırmaları alanında büyük bir patlama yaşanmıştır. Bu gelişmenin siyasal ve ekonomik nedenlerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Siyasal nitelikli kamuoyu araştırmalarının artmasındaki başlıca neden 12 Eylül 1980 de gelen askeri yönetimin eski siyasi partileri kapatması ve 1983 e kadar süren ara rejim döneminde siyasal bir belirsizlik yaşanmış olmasıdır. Bu ara dönem ve siyasal yasaklamalar nedeniyle halkın geleneksel haber alma kanalları kapanmıştır. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak da halkın siyasal ortam ve eğilimler hakkında bilgi alma gereksinimi

12 10 Necdet ATABEK artmıştır. Öncekilerin kapatılmış olması nedeniyle Türkiye 1983 seçimlerine tamamen yeni siyasal partiler ve kadrolarla giriyordu. Bu nedenlerden dolayı 1983 seçimleri öncesi basının yaptırdığı kamuoyu araştırmalarına karşı toplum yoğun bir ilgi göstermiştir (Kongar ve diğerleri, 1989:10). Türkiye de kamuoyu ve piyasa araştırmalarının özellikle 1983 yılından başlayarak ivme kazanmasının başlıca nedeni yılları arasında yaşanan ekonomik yapı değişikliğidir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan ekonomide yeniden yapılanma dönemi 1983 seçimleri sonrası iktidara gelen siyasi kadrolar tarafından benimsenmiş ve hızla uygulanmıştır. İthalatın serbest bırakılması, ihracatın teşvik edilmesi, rekabetin desteklenmesi ve özelleştirme çabaları bu sürecin belli başlı ayırt edici özelliklerini oluşturuyordu. Ekonomide bu gelişmeler sonucu özellikle yabancı sermayenin Türkiye ye ilgisi arttı. Aynı dönemde yerli firmalar da oluşmaya başlayan tam rekabet koşullarına ayak uydurabilmek ve dışa açılabilmek için piyasa araştırmalarına önem vermeye başladılar li yılların ikinci yarısından itibaren ise talebin gerçekçi olmaya başlamasıyla birlikte piyasa araştırmaları, okuyucu araştırmaları ve ülke düzeyinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları yaygınlık kazandı. Medya kuruluşları 1983 Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte kamuoyu araştırmalarını finansman olarak desteklemişler ve bu araştırmaların sonuçlarına sayfalarında kapsamlı olarak yer vermişlerdir. Böylece kamuoyu araştırmaları medya sayesinde Türk halkının yaşamına daha önce görülmedik ölçüde girmiş ve giderek yaygınlaşmıştır. Bu yıllarda basında sonuçları yayınlanan kamuoyu araştırmalarının seçmeni yönlendirebileceği ve bu durumun yol açabileceği olası olumsuzluklar henüz tartışma gündeminde değildi. Dolayısıyla kamuoyu araştırmalarının gazetelerde yayınlanması konusu spesifik olarak yasal düzenlemelere bağlanmamıştı. Yasalarda sadece seçim dönemlerinde siyasi partilerin propaganda çalışmalarını radyo ve televizyonlar aracılığıyla nasıl yürüteceklerini düzenleyen maddeler vardı. Kıyaslama yoluyla bu yasal düzenlemelerden, seçime 24 saat kalıncaya kadar kamuoyu araştırmalarının gazeteler tarafından yayınlanmasını engelleyen bir hüküm olmadığı anlaşılıyordu. Ancak, zamanla medyanın kamuoyu araştırmalarına ilgisi

13 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 11 arttıkça bu araştırmaların okuyucular üzerindeki olası yönlendirme etkisi de daha şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonucu, 13 Nisan 1994 de kabul edilen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun un 32. Maddesi ile kamuoyu araştırması sonuçlarının medyada yayınlanması, seçimlerde oy verme gününden yedi gün öncesinden itibaren yasaklandı. Kamuoyu araştırması sonuçlarının medyada yayınlanmasını engellemeye yönelik bir başka yasal düzenleme de 1995 Milletvekili Genel Seçimi nin yapılmasına ilişkin yasanın Resmi Gazete de yayınlanması sırasında getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeyle birlikte Türkiye de seçim kampanyası döneminde kamuoyu araştırmalarının medyada yayınlanması yasaklanmıştır (Resmi Gazete, 22448:53:54). Bu durum karşısında medya kuruluşları getirilen yasağı çeşitli şekillerde delme çabasına girdiler. Kamuoyu araştırması sonuçları bazen gazetelerin köşe yazıları içinde yayınlandı, bazen yabancı yayın organlarının yaptığı araştırma sonuçları ilan edildi, bazen de bizzat siyasetçiler tarafından basın toplantıları düzenlenerek açıklandı. Ancak, medyada yayınlanan kamuoyu araştırmaları eski canlılığına asla kavuşamadı Milletvekili Genel Seçimi öncesinde ise Yüksek Seçim Kurulu, yazılı basında seçimlerde oy verme gününe yedi gün kalıncaya kadar kamuoyu araştırması sonuçlarının yayınlanabileceğini ilan etmiştir (Resmi Gazete, 24840:14). Bu kararın alınmasında, daha önceki yasakların toplum ve medya tarafından hoş karşılanmamasının yanı sıra Avrupa Birliği ne üye ülkelerdeki uygulamalara uyum çabasının rolü de olmuştur. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi Günümüzde hemen hemen her konuda yapılan kamuoyu araştırmaları modern toplumların gündelik yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. Dünyada kamuoyu araştırmaları kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte ivme kazanmıştır (Tufan, 1995:25-26). Kitle iletişim araçları kamuoyunun çeşitli konulardaki genel eğilim ve düşüncelerle ilgili merakını

14 12 Necdet ATABEK gidermek için kamuoyu araştırmalarına özel bir önem verir. Medya kamuoyunun kanaat ve görüşlerini yine kamuoyuna aktarırken, bir başka deyişle kamuoyunu açıklarken haber konusu yaptığı olayların başında kamuoyu araştırmaları gelir (Güz, 1997:47). Kitle iletişim araçları bizzat kendilerinin yaptığı, yaptırdığı veya başka kuruluşlar tarafından yapılmış kamuoyu araştırmalarını yayınlayarak okuyucularını bilgilendirir. Türkiye de medyada sonuçları yayınlanan kamuoyu araştırmaları üzerine bugüne kadar çok sayıda çalışma yayınlanmıştır (Yeğenoğlu, 1988; Küçük, Bir ve Yeles, 1988; Tüzün ve diğerleri, 1990; Özerkan, 1992; Binark ve İrvan, 1994; Güz, 1997). Bu araştırmalarda seçim öncesi yapılan ve sonuçları gazetelerde yayınlanan kamuoyu araştırmalarının geçerliliği, seçim sonuçları ile ne ölçüde tutarlı olduğu, seçmenin karar verme süreci üzerine etkileri, okuyucuları/seçmeni yönlendirme aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı, söz konusu araştırma sonuçlarının medyada yayınlanmasına ilişkin dünyadaki ve Türkiye deki yasal düzenlemeler gibi konular yer almıştır. Ancak bu araştırmaların hiç birinde söz konusu kamuoyu araştırmalarının hangi sıklıkla yayınlandığı, ne gibi konular üzerine eğildiği, araştırmaların hangi kuruluşlar tarafından yapıldığı ve kaçar gün yayınlandığı hakkında bir takım genellemelerin dışında kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bir başka deyişle, Türk basınında kamuoyu araştırmalarının nasıl bir görünüme sahip olduğu konusunda kapsamlı bir araştırma yoktur. Mevcut araştırmalar da genellikle sadece belirli seçim dönemlerini ele alan görece kısa dönemli araştırmalardır. Bu araştırmanın amacı, Türk basınında yayınlanan kamuoyu araştırmalarını sözü edilen unsurlar bakımından uzun dönemli olarak incelemektir. Bu makalede yılları arasında Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan kamuoyu araştırmaları incelenmiştir. Çalışmada 20 yıllık dönem boyunca adı geçen gazetelerde yer alan kamuoyu araştırmalarının hangi sıklıkla yayınlandığı, hangi konuları kapsadığı, hangi kuruluşlar tarafından yapıldığı ve araştırmaların kaçar gün yayınlandığı araştırılmıştır. Söz konusu kamuoyu araştırmalarının okuyucuları kasıtlı bir biçimde yönlendirmesini önlemek için uluslar arası araştırma dernekleri tarafından önerilen kriterler bakımından değerlendirilmesi ise içeriği

15 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 13 bakımından bu makalenin boyutlarını aştığından dolayı başka bir makale konusu olarak değerlendirilecektir yılları arasında Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yer alan kamuoyu araştırmalarını niceliksel olarak inceleyen bu araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Türkiye de kamuoyu araştırmaları 6 Kasım 1983 Milletvekili Genel Seçimi kampanyasının başlaması ile birlikte gazetelerde yaygın olarak yer aldığından dolayı bu araştırma 1983 yılından başlatılmıştır. Kamuoyu araştırmalarının söz konusu gazetelerdeki durumunu günümüze kadar inceleyebilmek ve 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi kampanyasındaki konuyla ilgili gelişmeleri de görebilmek için araştırma 2002 yılının tamamını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Araştırmacının gözlemlerine göre yılları arasında Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin Türkiye de kamuoyu araştırmalarına sayfalarında en fazla yer veren gazeteler olması, söz konusu gazetelerin araştırma için seçilmesinin temel nedenini oluşturmaktadır. Ayrıca, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri bu dönemde Türkiye de en yüksek tiraja sahip ilk üç gazetedir. Sabah Gazetesi nin 22 Nisan 1985 de yayın hayatına başlaması nedeni ile 1983 ve 1984 yıllarında inceleme kapsamına alınamamasının araştırmanın amaçları bakımından önemli bir sorun oluşturmadığı düşünülmüştür. Araştırmada Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yer alan kamuoyu araştırmaları sadece gazetelerin birinci sayfaları incelenerek elde edilmiştir. Kamuoyu araştırmasının ilk bölümü gazetenin birinci sayfasında yer alıyorsa veya iç sayfalarda yer alan bir kamuoyu araştırmasının birinci sayfadan duyurusu yapılıyorsa, söz konusu kamuoyu araştırması bu araştırma kapsamına alınmıştır. Gazetelerde yer alan kamuoyu araştırmaları bazen birden fazla konuyu kapsayabilir. Böyle durumlarda kamuoyu araştırmasının hangi konu kategorisine ait olduğunu belirleyebilmek için araştırmanın başlığına, spotlarına ve gerekiyorsa araştırma ile ilgili yazının giriş paragrafına bakılmıştır. Öncelik hangi konuya veriliyorsa araştırma o konu kategorisine

16 14 Necdet ATABEK dahil edilmiştir. İncelenen dönemde gazetelerde tespit edilen kamuoyu araştırmaları seçim, siyaset ve toplum olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. Seçim kategorisinde yer alan kamuoyu araştırmalarının konusu, ülke genelinde veya herhangi bir yerleşim biriminde yapılan genel seçim, yerel seçim veya ara seçim ile ilgilidir. Seçim kategorisine dahil edilen kamuoyu araştırmalarının en belirgin sorusu, Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye/lidere verirsiniz? biçimindedir. Bir başka deyişle, seçim kategorisine giren kamuoyu araştırmaları, seçmenin siyasal parti/aday tercihleri ile ilgilidir. Bu kategorideki kamuoyu araştırmaları, genellikle seçimlere az bir süre kala artış gösterir. Ancak, zaman zaman daha ufukta bir seçim gözükmediği halde yapılan kamuoyu araştırmalarına da rastlanmaktadır. Siyaset kategorisi, genel olarak seçim kategorisi dışında kalan siyasetle ilgili konuları kapsar. Cumhurbaşkanının kim olacağı, referandum, siyasi iktidarın veya liderlerin karnesi, bakanlar kurulunun performansı, iktidarın politikaları gibi konular siyaset kategorisi içinde ele alınmıştır. Belirli bir partinin delegeleri veya seçmenleri üzerinde yapılan parti politikalarına veya parti liderini belirlemeye yönelik kamuoyu araştırmaları siyaset kategorisine dahil edilmiştir. Ayrıca, Erken seçim yapılsın mı? gibi konuları kapsayan kamuoyu araştırmaları da doğrudan siyasi parti veya siyasi parti adayının seçimi ile ilgili olmadığından siyaset kategorisi içinde değerlendirilmiştir. Toplum kategorisi ise seçim ve siyaset kategorileri dışında kalan tüm konuları kapsadığından en geniş konu çeşitliliğine sahiptir. Ekonomi, eğitim, gençlik, güvenlik, trafik, hayat pahalılığı ve gelecekle ilgili beklentiler gibi pek çok konuyu kapsar. Burada ifade edilen konuların her biri bir kategori oluşturabilecek niteliğe sahiptir. Ancak, teker teker ele alındıklarında bu konularla ilgili olarak yapılan kamuoyu araştırmaları süreklilik göstermediğinden ve siyasal anlamda dikkate değer bir önem arz etmediğinden tümü toplum kategorisi içinde değerlendirilmiştir.

17 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları yıllarını kapsayacak şekilde üç gazete üzerinde yapılan bu çalışma toplam 60 yıllık gazete taramasını gerektirmiştir. Gazete taraması araştırmacının kendisi ve bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirilmiştir. Önce, oluşturulan kodlama cetveli toplam gazete taramasının %10 luk bir kısmında sınanmıştır. Bu süreçten sonra kodlama cetveli araştırmanın amaçları doğrultusunda geliştirilmiştir. Daha sonra, gazetelerde yer alan kamuoyu araştırmalarının her biri ile ilgili bilgiler bu kodlama cetveline aktarılmıştır. Toplam 60 yıllık gazete taraması bittikten sonra bu gazetelerin %30 u üzerinde farklı kişilere yaptırılan taramada %90 oranında bir uyum saptanmıştır. Gazete taraması Eylül-Aralık 2002 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi nde bulunan gazete arşivinde gerçekleştirilmiştir. Saban Gazetesi nin burada bulunmayan sayıları, Sabah Gazetesi nin Ankara daki matbaa tesislerinde incelenmiştir. Araştırma Bulguları Hürriyet Gazetesi 306 kamuoyu araştırması ile araştırılan dönemde ele alınan gazeteler arasında en fazla kamuoyu araştırması yayınlayan gazetedir. Hürriyet i, 162 kamuoyu araştırması ile Milliyet ve 139 kamuoyu araştırması ile de Sabah gazeteleri izlemektedir. Milliyet Gazetesi nde yayınlanan kamuoyu araştırmalarının araştırılan dönemde ilk kez 1985 yılında 20, Hürriyet Gazetesi nde 1986 yılında 19 ve Sabah Gazetesi nde de 1987 yılında 21 gibi yüksek rakamlara ulaşmıştır yılları arasında araştırmada ele alınan gazetelerde yayınlanan kamuoyu araştırmalarının sayısı özellikle Türkiye deki seçim dönemleriyle ilişkili olarak çeşitli iniş ve çıkışlar göstermiştir. Ancak, kamuoyu araştırmalarının sayısı 1996 yılı ve sonrasında her üç gazetede de ciddi bir düşüş göstermiştir (Tablo:1). Bu durum 1995 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde kamuoyu araştırmalarının gazetelerde yayınlanmasına getirilen yasaklamadan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar gazetelerin seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları yayınlaması önündeki engeller 2003 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde kaldırıldıysa da

18 16 Necdet ATABEK bu kararın son anda alınmış olması, kamuoyu araştırmalarının bu gazetelerde eski düzeyine ulaşmasını engellemiştir yılında Hürriyet Gazetesi nde hiç kamuoyu araştırması yayınlanmamıştır. Buna karşılık aynı yıl Milliyet Gazetesi nde altı, Sabah Gazetesi nde de dört kamuoyu araştırması yer almıştır. Tablo 1: Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinde Yılları Arasında Yayınlanan Kamuoyu Araştırmalarının Yıllara Göre Dağılımı Gazete Yıl Hürriyet Milliyet Sabah TOPLAM

19 Türk Basınında Kamuoyu Araştırmaları 17 Bu araştırmada ele alının dönem içinde Türkiye de 1984, 1989, 1994 ve 1999 yıllarında yerel seçim; 1883, 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 yıllarında da genel seçimler yapılmıştır. Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yer alan kamuoyu araştırmaları seçim, siyaset ve toplum kategorilerine ayrılmıştır (Tablo: 2). Seçim kategorisinde en fazla araştırma Hürriyet Gazetesi nde sırasıyla 1991 ve 1994, Milliyet Gazetesi nde 1991 ve 1989, Sabah Gazetesi nde de 1991 ve 1994 yıllarında yayınlanmıştır. Açıkça görüldüğü gibi her üç gazetede de en fazla araştırma, genellikle seçimlerin olduğu yıllarda gerçekleşmiştir. Ancak, 1995 genel seçimi öncesi kamuoyu araştırmalarının gazetelerde yayınlanmasına getirilen yasaklama, bu eğilimi değiştirmiştir genel seçimi öncesi kamuoyu araştırmalarının gazetelerde yayınlanmasını engelleyen yasakların büyük ölçüde kaldırılması da gazetelerdeki kamuoyu araştırmalarının sayısını arttırmakta yeterli olamamıştır. Bunun nedenini, son ana kadar konuyla ilgili yasal düzenlemelerdeki belirsizlikte aramak gerekir. Siyaset kategorisi ile ilgili kamuoyu araştırmaları Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde genellikle 1980 li yılların ikinci yarısıyla birlikte belirgin bir artış göstermiştir. Bu kategoride yer alan araştırmalar söz konusu gazetelerde 1993 yılına kadar belirgin bir yoğunlukta yayınlanmıştır. Ancak, siyaset kategorisindeki kamuoyu araştırmaları 1994 de Hürriyet ve Sabah gazetelerinde hiç gözükmemiş, takip eden yıllarda da iyice azalmıştır. Bu kategorideki araştırmalarda Milliyet Gazetesi nde 1985 den 1995 yılına kadar bir süreklilik görülürken 1995 yılından sonra ise ciddi bir azalma saptanmıştır. Bu durum, 1995 Milletvekili Genel Seçimi öncesi seçimlere yönelik araştırmalara getirilen yasaklamanın, gazetelerin siyaset kategorisinde yayınladıkları kamuoyu araştırmaları da olumsuz yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir.

20 18 Necdet ATABEK Tablo 2: Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinde Yılları Arasında Yayınlanan Kamuoyu Araştırmalarının Seçim, Siyaset ve Toplum Kategorilerine Göre Yıllar İtibariyle Dağılımı Hürriyet Milliyet Sabah Konu Seçim Siyaset Toplum Seçim Siyaset Toplum Seçim Siyaset Toplum Yıl Toplam Toplum kategorisinde yer alan araştırmalar ise araştırılan dönemde her üç gazetede de belirgin bir süreklilik göstermiştir. Bu kategoride yer alan araştırmalar Hürriyet Gazetesi nde en çok sekize 1993 de, yediye 1999 da; Milliyet Gazetesi nde en çok 16 ya 1985 de, 11 e 1986 da; Sabah Gazetesi nde de en çok beşe 1987 de ve dörde 1988 de ulaşmıştır. Hürriyet Gazetesi nde 1985, 1989, 1991, 1994 ve 2002 yıllarında; Milliyet Gazetesi nde 1988, 1989, 1990, 1996 ve 1997 yıllarında; Sabah Gazetesi nde de 1985, 1986, 1993 ve 1996 yıllarında toplum kategorisinde hiçbir araştırma yer almamıştır.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi)

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Bilimsel İletişim Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilginin paketlenmesi, kalite açısından onaylanması,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIĞI: Bingöl Üniversitesi (BÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri

Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri Tekirdağ da Genel Milletvekili Seçimleri 1946-2015 ARAŞTIRMA-İNCELEME Seçimlere Katılım Oranları Siyasi Partilerin Aday Listeleri Seçim Sonuçlarının Türkiye Geneli ile Karşılaştırılması DÜN BUGÜN YARIN

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI ÇAĞIMIZ İLETİŞİM VE İTİBAR ÇAĞI Küresel itibarımız dahilde ve hariçte yönetmek rekabetin her geçen gün fazlalaştığı bu dönemde büyük bir marifet gerektiriyor. İnsanlar,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı