KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR"

Transkript

1 KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

2 KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde, deðiþik standlara baðlanarak iþ parçalarýnýn salgý ölçümlerinde kullanýrlar. KOMPARATÖR ÇEÞÝTLERÝ - Dijital Komparatörler - Analog Komparatörler - Salgý komparatörleri Büyük Ýbre Toz Koruyucu Kapak Ayarlanabilir Tolerans Göstergeleri Döner Kadran Döner Dýþ Çerçeve SALGI KOMPARATÖRLERÝ ÝLE ÖLÇÜM YAPILIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Baðlama Þaftý Küçük Ýbre Temas Ucu Hareketli Ölçüm Mili mm/inç tuþlarý Toz Koruyucu Kapak Doðru ölçüm için, salgý komparatörleri ile ölçüm yaparken ölçme ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm pleytine yukarýdaki resimde belirtildiði gibi parelel olmalý veya yüzeyle olabildiðince dar açý yapmalýdýr. Gövde LCD Ekran Fonksiyon Tuþlarý Baðlama Þaftý Baðlama Þaftý Yukarýdaki resimde belirtildiði gibi ölçüm ucu ekseni ölçülen parçaya veya ölçüm pleytine açý yaptýðý takdirde doðru ölçüm yapýlamaz. Açý miktarýna baðlý olarak açý arttýkça gerçek deðerden daha büyük deðer elde edilir. Temas Ucu Hareketli Ölçüm Mili Döner Dýþ Çerçeve Ýbre ÖNEMLÝ NOT: Salgý komparatörlerinde ölçme uc boyu çok önemlidir. Orijinal ucun haricinde uç boyu kesinlikle deðiþtirmemelidir. Uç kýrýlmasý ve bozulmasý durumunda orijinal uç talep edilmelidir. Döner Kadran Gövde Ölçüm Ucu Bilyalý Yataðý Ölçüm Ucu 46

3 KOMPARATÖR SAATÝ * JIS B 7503 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Ölçüm milinin ani hareketlerine dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý ** Büyük ibrenin 1 tur dönmesi ile meydana gelen ölçüm mili hareket miktarý Ölçüm aralýðý Çözünürlük ** 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Arka kapak Kulaklý Kulaklý A ,5 41,5 45 B 62,5 62,5 59,5 59,5 62,5 C 19,5 19,5 21,5 21,5 19,5 D KOMPARATÖR SAATÝ * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø 42 mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý Ölçüm aralýðý Çözünürlük Arka kapak Kulaklý 47

4 KOMPARATÖR SAATÝ * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý Ölçüm aralýðý Çözünürlük Arka kapak Kulaklý Kulaklý Kulaklý KOMPARATÖR SAATÝ * DIN 878 normuna uygun * Krom kaplamalý çelik gövde * Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili * Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma kapaðý * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Ø mm kadran, Ø 8 h6 baðlama þaftý Ölçüm aralýðý Çözünürlük Arka kapak Kulaklý 48

5 SALGI KOMPARATÖRLERÝ * DIN 2270'e uygun * Krom kaplamalý pirinç gövde sayesinde antimanyetik özellik * Taþ yataklama sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve uzun ömür * Ölçüm ucu 230 aralýkta çalýþabilir * Uzun ömürlü Ø 2 mm karbür ölçüm ucu ( R modeli ruby) * Þaft gövdeye 3 farklý pozisyonda baðlanabilir Ø8 Ø Kelepçeler Ölçüm aralýðý , R* 0-0, , ,8 Çözünürlük Hata sýnýrý (µm) Kadran Ø 37,5 37,5 38,4 37,5 Baðlantý þaft çapý 6 / 8 6 / / 8 Ölçüm Ucu uzunluðu mm (L) 16,5 16, ,4 Azami okuma *Ölçüm ucu ruby SALGI KOMPARATÖRLERÝ * DIN 2270'e uygun * Krom kaplamalý pirinç gövde sayesinde antimanyetik özellik * Taþ yataklama sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve uzun ömür * Ölçüm ucu 230 aralýkta çalýþabilir * Uzun ömürlü Ø2 mm karbür ölçüm ucu * Þaft gövdeye 3 farklý pozisyonda baðlanabilir Ölçüm aralýðý 0-0,12 0-0,2 Çözünürlük 0,002 Hata sýnýrý (µm) 5 6 Kadran Ø 38,4 37,5 Ölçüm Ucu uzunluðu mm (L) Azami okuma

6 SALGI KOMPARATÖRÜ DÝJÝTAL * DIN 2270 ye uygun * Döndürülebilir kadran * Metrik ve inç dönüþtürme * Taþ yataklama sistemi sayesinde yüksek hassasiyet ve uzun ömür * Her pozisyonda sýfýrlama * Maksimum ve minumum veri takibi * Ölçüm ucu 230 aralýkta çalýþabilir * Uzun ömürlü Ø 2 mm karbür ölçüm ucu * Þaft gövdeye 3 farklý pozisyonda baðlanabilir Ölçüm aralýðý ± 0,5 Çözünürlük 13 Ölçüm Ucu uzunluðu mm (L) 14 KOMPARATÖR (HASSAS) * DIN 878 normuna uygun * Ölçüm milinin ani hareketlerine dayanýklý taþ yataklama sistemi sayesinde uzun çalýþma ömrü * Su ve toz geçirmez * Ayarlanabilir tolerans göstergeleri * Hassas ayar imkaný * Baðlantý þaftý : Ø 8 h Ölçüm aralýðý ± 0,05 Çözünürlük 1 50

7 DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ * DIN 878 normuna uygun * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran: Ø mm Ölçüm aralýðý 0-12,7 0-25, Çözünürlük Arka kapak 51

8 DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ * DIN 878 normuna uygun * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran: Ø mm Ölçüm aralýðý 0-12,7 0-25, Çözünürlük Arka kapak 52

9 DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ * DIN 878 normuna uygun * Hem rakamsal hemde analog çizgilerden ölçü takibi * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * USB veri çýkýþlý * Cam direnç sensorü sayesinde yüksek istikrar * Otomatik ve manuel güç kapatma * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø mm Ölçüm aralýðý 0-12,7 0-25, Çözünürlük Arka kapak 53

10 DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS * DIN 878 normuna uygun * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * Tolerans aralýðý ayarlama ve geçer - geçmez bilgisini verme. * +, - yönler deðiþtirilebilir * SPC için usb veri çýkýþý * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø mm * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir AT AT AT AT AT AT Ölçüm aralýðý 0-12,7 0-25, Çözünürlük ± 0,02 ± 0,02 ± 0,03 Arka kapak 54

11 DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS * DIN 878 normuna uygun * ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar * Tolerans aralýðý ayarlama ve geçer - geçmez bilgisini verme. * +, - yönler deðiþtirilebilir * SPC için usb veri çýkýþý * Okunmasý kolay büyük ekran * Metrik ve inç dönüþtürücü * Baðlantý þaftý Ø 8 mm * Kadran : Ø mm * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir AT AT AT AT AT AT Ölçüm aralýðý 0-12,7 0-25, Çözünürlük ± 0,003 ± 0,004 ± 0,006 Arka kapak Kulaksýz Kulaksýz Kulaksýz 55

12 SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ * Sert Metal bilyalý, hareketli ölçüm pimi * Krom kaplý çelik gövde * Gövde üzeri plastik tutamak * Ölçme aralýðý 0-3mm, çözünürlüðü mm olan komparatör saati ile birlikte. * Deðiþtirilebilir ölçüm uçlarý ile birlikte S Ölçüm aralýðý Silindir komparatör seti mm Çözünürlük Hata sýnýrý (µm) ± 12 ± 12 ± 15 ± 18 ± 18 ± 18 ± 18 ± 18 Kadran Ø Ölçüm derinliði Ölçme kafasý tipi A B C D D D D D A B C D * Sert Metal bilyalý, hareketli ölçüm pimi * Krom kaplý çelik gövde * Gövde üzeri plastik tutamak * Ölçme aralýðý 0-1mm, çözünürlüðü mm olan komparatör saati ile birlikte. * Deðiþtirilebilir ölçüm uçlarý ile birlikte S Ölçüm aralýðý Silindir komparatör seti mm Çözünürlük Hata sýnýrý (µm) ± 5 ± 5 ± 6 ± 7 ± 7 ± 7 ± 7 ± 7 Kadran Ø Ölçüm derinliði Ölçme kafasý tipi A B C D D D D D 56

13 SAATLÝ HASSAS TAMPON MASTARLAR (BÝLYE TEMASLI) * Yüksek ölçüm hassasiyeti * Geniþ ölçme aralýðý 6-280mm * Tekrarlanabilirlik < 1µm * Pratik modüler sistem * Hýzlý ve güvenilir ölçüm sonuçlarý * Konik ve kademeli delikler için özel dizayn * Referans mastarlar ile sýfýrlama * Ýstenildiðinde Türkak akrediteli kalibrasyon sertifikalý * Dijital komparatörler ile ölçüm sonuçlarýný bilgisayara aktarma ve SPC imkaný * Kýsa teslim süresi * Ölçüm kafalarýndaki titanyum kaplama sayesinde uzun ömür * Laboratuvarlar ve özellikle üretim alanlarý için ideal bir ölçüm cihazýdýr * Tin kaplama yüzey sertliði 2200 Hv * Uzun ömürlü karbür ölçme uçlarý * Müþteri isteðine göre analog, dijital komparatör saati veya probla kullanma imkaný 2 Nokta temaslý iç çap ölçümü Ø 6 - Ø 280 mm 3 Nokta temaslý iç çap ölçümü Ø 15 - Ø 100 mm Kör delik iç çap ölçümü Ø 10 - Ø 100 mm Paralel yüzey geniþlik ölçümü mm Kanal Ýç Çap ölçümü Kademeli delik çap ölçümü Dýþ çap ölçümü Konik ölçümler 57

14 HAVALI ÝÇ - DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ * Hýzlý ve güvenilir ölçüm sonuçlarý * Ýç çap, dýþ çap, kanal geniþliði ve benzeri özellikleri yüksek hassasiyetle ölçer * Hava basýncý oluþturarak ölçüm yaptýðýndan ölçüm esnasýnda parça yüzeyine temas etmez, hassas ve yumuþak yüzeylerde deformasyona sebep olmaz * Ölçümde kullanýlan mastar kafalarý iþ parçasýna temas etmediðinden kullaným ömürleri çok uzundur * 2mm ile 300mm arasýnda deðiþen geniþ ölçüm aralýðý * Referans mastarlarý ile sýfýrlama imkaný * Çözünürlük: 0,1 µm * Tekrarlanabilirlik: 1 µm * Kýsa teslim süresi * Laboratuvarlar ve özellikle üretim alanlarý için ideal bir ölçüm cihazýdýr * Ýstenildiðinde Türkak akrediteli kalibrasyon sertifikalý referans mastarlar

15 SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesi için ideal bir alettir * 30 mm ölçme derinliði * Standart komparatör ile birlikte * Komparatör saati ölçme mili kaldýrma kolu ile birlikte A A A Ölçüm aralýðý Çözünürlük SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesi için ideal bir alettir * 120 mm ölçme derinliði * Standart komparatör ile birlikte * Komparatör saati ölçme mili kaldýrma kolu ile birlikte A A A Ölçüm aralýðý Çözünürlük

16 DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER * Yatay model * Mücevher, kaðýt, deri, tel, metal levhalarýn kalýnlýðýnýn ölçülmü içindir. * Güç açma/kapatma, her pozisyonda sýfýrlama, mm/inch dönüþtürücü bulunmaktadýr Ölçüm aralýðý Çözünürlük DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER * Kolay taþýnabilir ve tutulabilme özelliði hýzlý ve güvenilir ölçüm saðlamaktadýr. * Kaðýt, film, metal plakalarýn kalýnlýklarýnýn ölçülmesinde ideal bir alettir Ölçüm aralýðý Çözünürlük Ölçüm Derinliði

17 KOMPARATÖR SAATLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR Komparatör ucu ara uzatma Açýklama Komparatör ucu M2.5x0.45 Komparatör ucu ara uzatmasý M2.5x mm Komparatör ucu ara uzatmasý M2.5x mm Komparatör ucu ara uzatmasý M2.5x mm Komparatör ucu ara uzatmasý M2.5x mm Komparatör ucu ara uzatmasý M2.5x mm Salgý komparatörü ucu uzunluk: 16,5mm/ø 1mm Salgý komparatörü ucu uzunluk: 16,5mm/ø 2mm Salgý komparatörü ucu uzunluk: 46,4mm/ø 2mm Salgý komparatörü camý ø 38.4mm ø37.5mm kapak ø54mm (plastik) Kulaklý kapak ø54mm (aluminyum) Komparatör saat camý mm BAÐLAMA ÞAFTI * Tüm komparatörler için * Çelikten yapýlmýþ siyah kaplama Sap boyutu (mm/ Ø) 76x12x6 150x Ø8 Ø4 Ø8 Delik Ölçüsü Ø4,Ø8 Ø4, Ø8 Ø4 Ürün Açýklamasý Baðlama þaftý Baðlama þaftý Sýkma yataðý Merkezleyici yatak 61

18 MANYETÝK STANDLAR * Standart tip * Arkasý kulaklý yada düz komparatör saatleri için * Krom kaplamalý kollar ve boyalý taban * Ana kol Ø12x176mm, hareketli kol: Ø10x160mm * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik çapý : Ø 8 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr Manyetik Kuvvet (kg) 80 Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) 60x50x55 Aðýrlýk (kg) 1, Manyetik Kuvvet (kg) 80 Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) 60x50x55 Aðýrlýk (kg) 1,4 MANYETÝK STANDLAR ÜNÝVERSAL * Aðýr çalýþma þartlarý içindir * Özel sistemi sayesinde tek sýkma ile komparatör istenen pozisyonda sabitlenir. * Komparatör baðlama sisteminde hassas ayar mekanizmasý * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik çapý: Ø 8 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr Manyetik Kuvvet (kg) Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) Maks. Kol Boyu x50x55 60x50x55 74x50x

19 MANYETÝK STANDLAR (HÝDROLÝK ÜNÝVERSAL) * Maksimum kol boyu 380 mm * Hidrolik sistem sayesinde tek sýkma ile komparatör istenen pozisyonda sabitlenir. * Komparatör baðlama sisteminde hassas ayar mekanizmasý * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik çapý : Ø 8 mm * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr Manyetik Kuvvet (kg) 80 Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) 60x50x55 Aðýrlýk (kg) 1,8 MANYETÝK STANT FLEKSÝBIL * Her pozisyonda ayarlanabilir, kilitli mafsallý esnek gövde * Arkasý kulaklý yada düz komparatör saatleri için * Özel sistemi sayesinde tek sýkma ile komparatör istenen pozisyonda sabitlenir. * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Maksimum kol boyu 320 mm * Komparatör saatleri baðlama þaftý için delik Ø 4-10 mm * Karton kutudadýr Manyetik Kuvvet (kg) 80 Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) 60x50x55 Aðýrlýk (kg) 1,5 63

20 MANYETÝK TABAN * Taban kýsmý V kanallý * Manyetiklik için güç açma /kapama düðmeli * Karton kutudadýr Manyetik Kuvvet (kg) 80 Taban (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) 60x50x55 Vida M8 Aðýrlýk (kg) 0,95 KOMPARATÖR STANDI * Döküm taban * Ölçme tablasý sert çelikten leblenmiþ * Ölçme tablasý kare þeklinde olanda toz oluklarý vardýr * Ayarlanabilir komparatör saati baðlantý kolu * Karton kutudadýr Ölçme aralýðý Toplam Yükseklik Ölçme tablasý Ø 50 98x115 Ölçme tablasý düzlemselliði 0,002 0,005 Ölçme tablasýna göre sütun dikliði 0,03 0,05 Aðýrlýk (kg) 2,55 7,05 64

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Mahrlights 2014-2015 / 1

Mahrlights 2014-2015 / 1 - + Mahrlights KAMPANYA KATALOĞU 2014-2015 / 1 - 2 MarCal. Dijital Kumpas 16EWRi (Referans Sistem Özelliği ile, IP67 Koruma Sınıflı) Entegre Kablosuz Veri Aktarımı - Sadece data kablosu fiyatına, kablosuz

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Mahrlights. sadece 239,-- EUR dan. Kablosuz transfer için USB alıcı ve yazılım ile birlikte. başlayan fiyatlar ile...

Mahrlights. sadece 239,-- EUR dan. Kablosuz transfer için USB alıcı ve yazılım ile birlikte. başlayan fiyatlar ile... - + Mahrlights fiyatlarımız 31 ocak 2014 tarihine kadar geçerlidir. YENİ! MarCal. Dijital Kumpas 16EWRi entegre kablosuz bağlantı özelliği ile birlikte... Kablosuz transfer için alıcı ve yazılım ile birlikte

Detaylı

Mahrlights. MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,--

Mahrlights. MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,-- - + Mahrlights MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,-- 2012 Sonbahar Kampanyası KAMPANYA FİYATLARIMIZ 31 ARALIK 2012 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. 2 3 MarCal. Dijital Kumpas 16EWR (Referans

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

www.adtdental.com.tr

www.adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr T : 0 (212) 523 20 60 (PBX) F : 0 (212) 523 20 70 adt@adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr Oðuzhan Cad. Karakoyunlu Sok. No.29A 34093 Fýndýkzade, Ýstanbul www.adtdental.com.tr 1995

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri MAK 41 Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri Boyut Ölçümü Pratikte yapılan boyut ölçümlerinde kullanılan yöntemler genellikle doğrudan karşılaştırma adı verilen temasla yapılan ölçmelerdir. Bu iş için

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

Ders Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU GÖREVÝ VE YAPISI:

Ders Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU GÖREVÝ VE YAPISI: YENÝLEªTÝRME 1. KAM MÝLÝ GÖREVÝ VE YAPISI: Kam mili supaplarý dört zaman çevrimine göre, zamanýnda açan, piston kursu boyunca açýk tutan ve yaylar yardýmýyla kapatan, setli bir mildir. Kam mili bu esas

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı