DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. OECD Düzenleme Reformu İncelemeleri DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Politika Bütünlüğü İçin Bir Araç

2

3 OECD Düzenleme Reformu İncelemeleri DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ POLİTİKA BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ

4

5 OECD Düzenleyici Reform Analizleri Düzenleyici Etki Analizi POLİTİKA BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ

6 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ OECD, 30 demokratik ülkenin hükümetlerinin, küreselleşmenin yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel güçlükleri ele almak amacıyla birlikte çalıştıkları tek, kendine özgü bir forumdur. OECD aynı zamanda, kurumsal yönetim, bilgi ekonomisi ve nüfusun yaşlanmasının yarattığı güçlükler gibi yeni gelişmelerin ve hususların anlaşılmasında ve bunlara verilecek tepkiler konusunda hükümetlere yardımcı olunmasında öncü nitelikte çalışmalar yürüten bir kurumdur. Örgüt, hükümetlerin oluşturulan politikalara yönelik deneyimlerini karşılaştırabileceği, ortak sorunlara yanıt arayabileceği, olumlu nitelikteki uygulamaları belirleyebileceği ve ulusal ve uluslar arası politikaları uyumlu hale getirebileceği bir düzlem sunmaktadır. OECD üyesi ülkeler şunlardır: Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya,, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya Cumhuriyeti, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan dır. Avrupa Toplulukları Komisyonu da OECD çalışmalarında yer almaktadır. OECD Yayınları, üye ülkeler tarafından kabul edilen konvansiyonların, kılavuzların ve standartların yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel konulara ilişkin olarak Örgütün elde ettiği istatistikî verilerin ve yaptığı çalışmaların sonuçlarının geniş biçimde yayılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, OECD Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda yayımlanmaktadır. Burada belirtilen görüşler ve öne sürülen iddialar, Örgütün veya üye ülke hükümetlerinin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır. Metnin Fransızcası da aşağıda başlık altında mevcuttur: Examens de l OCDE de la réforme de la réglementation L analyse d impact de la réglementation UN OUTIL AU SERVICE DE LA COHÉRENCE DES POLITIQUES OECD yayınlarının doğrulama tablosuna adresinden ulaşılabilir. OECD 2009 OECD materyallerinin download edilmesi, kopyalanması ve basılması ve OECD yayınlarından, veritabanlarından ve multimedya ürünlerinden alıntı yapılarak kişisel belgelerde, sunumlarda, web sitelerinde ve öğretim materyallerinde kullanılması mümkündür, ancak bunun için OECD nin kaynak ve telif hakkı sahibi olarak kullanıldığını belirten uygun açıklamalar yapılmalıdır. Materyallerin kamusal veya ticari amaçla kullanılmasına ve çeviri haklarına yönelik talepler adresine iletilecektir. Bu materyalin kamusal veya ticari amaçla kullanılmak üzere kısmen çoğaltılmasına yönelik talepler adresindeki Copyright Clearance Center a (CCC) veya adresindeki Centre français d exploitation du droit de copie ye (CFC) yapılacaktır.

7 ÖNSÖZ Önsöz Hükümetler, vatandaşların refahını yükselten ve koruyan düzenleyici sistemler oluşturma konusunda gittikçe daha çok güçlükle karşılaşmaktadır. Bu güçlüklerin bir kısmı, yapılacak düzenlemelerin sadece etkin ve etkili olmaları halinde uygulanmalarını sağlayacak düzenleyici karar verme mekanizmalarının zemininin güçlendirilmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Düzenleyici Etki Analizinin (DEA), OECD üyesi ilk ülkeler tarafından 1974 yılında, düzenlemelerinin kalitesinin sistemli biçimde geliştirilmesine yönelik bir araç olarak kabul edilmesinden bu yana, bu Analizin üye ülkeler tarafından kullanılması, seri biçimde yaygınlaşmıştır. Hâlihazırda, neredeyse tüm üye ülkelerin bünyesinde, yeni düzenlemeler yapılmadan önce bir tür DEA hazırlanmasını gerektiren düzenleme yönetim sistemleri mevcuttur. Ancak DEA nın uygulamaya konulması, karmaşık güçlükleri beraberinde getirmeye devam etmektedir. DEA sistemleri, OECD üyesi pek çok ülke için göreceli olarak yeni bir deneyim arz etmektedir, DEA sistemleri gelişmeye ve kapsam ve uygulama alanı itibarıyla değişmeye devam etmektedir ve, DEA nın etkinliğine ilişkin olarak yapılan pek çok incelemenin sonuçları, DEA ların tek tek düzenlemelerin niteliğine katkıda bulunarak tek yönlü olmayan bir başarı sağladığını göstermektedir. DEA, bir düzenleyici kalite yönetimi sisteminin sadece bir parçasını, ancak önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Gerektiği biçimde ve iyi şekilde yapılması halinde, tek tek düzenlemelerin tasarlanmasının geliştirilmesi sürecinde ciddi katkılar sunmaktadır tarihli Düzenleyici Etki Analizi: OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar metninin yayınlanmasından beri OECD, DEA kapsamında gerçekleşen ülke deneyimlerine ve metodolojik hususlara ilişkin analizlerde ve komisyon araştırmalarında bulunmaya devam etmektedir. Bu yayın, OECD tarafından yapılan önceki tarihli çalışmanın üstüne kurulmuştur ve onu güncellemektedir. Bu çalışmada, 2006 yılında hazırlanan OECD Düzenleme Reformuna İlişkin Yatay Program bağlamında çok disiplinli tartışmaları ortaya koymaktadır. Bunun yanında hem DEA nın metodolojik yönlerini hem de yeni düzenlemeler oluşturulurken yapılan rekabet değerlendirilmelerinin bütünlüklü hale getirilmesi çalışmalarını geliştiren müteakip analitik çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, birden çok ülke alanında politikaların tutarlı biçimde tesis edilmesi açısından, DEA nın pratiğe dökülmesine yönelik bir örnek oluşturacak biçimde özel bir katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmalar, DEA nın etkinliğineilişkin temel güçlükleri kapsamakta ve bunların aşılmasına yönelik olarak çeşitli tavsiyeler içermektedir. Bu çalışmalar, DEA çalışmalarının yürütülmesi, bunların farklı düzenlemelere uygulanması ve DEA sistemlerinin uygulanması veya performanslarının değerlendirilmesi ile ilgisi bulunan uygulayıcılara kolaylık sağlayacaktır. Her bir metin, DEA sistemlerinin tasarımının ve performansının nasıl arttırılabileceğine ilişkin somut politika önerileri içermektedir. Bu kitaptaki metinler bütünü, OECD 2005 Düzenlemelerin Kalite ve Performansına İlişkin Yol Gösterici İlkeler metninde belirtildiği üzere, DEA potansiyelinin, daha kaliteli düzenlemeler oluşturularak ekonomik refahın artmasına yarayacak biçimde nasıl geliştirileceğine ilişkin değerli ve uygulanabilir bir kılavuz oluşturmayı amaçlamaktadır. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

8 TEŞEKKÜRLER Teşekkürler Bu yayın, OECD nin Düzenleme Politikaları Departmanı kapsamında, Departmanının Yöneticisi Josef Konvitz yönetiminde Gregory Bounds tarafından hazırlanmış ve nihai şekline ulaştırılmıştır. Bu yayın, OECD Düzenleme Yönetimi ve Reformu Çalışma Kurulu, Düzenleme Politikaları Grubu ve bunun yanında Rekabet ve Düzenleme Çalışma Kurulu tarafından yürütülecek tartışmalarda kullanılacak çeşitli metinlerden oluşmaktadır. Bu çalışma, ilk olarak, OECD Düzenleme reformu Yatay programı kapsamında, Düzenleme Politikaları Departmanının genel Yöneticisi Stephane jacobzone tarafından başlatılmış ve gerekli eşgüdüm çalışmaları yapılmıştır. Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Tutarlı hale Getirilmesinde Kullanılacak Bir Araç başlıklı metnin taslağı Gregory Bounds tarafından hazırlanmıştır. Düzenleyici Etki Analizinde kalite Belirleyicileri ve Düzenleyici Etki Analizine Yönelik Metodolojik Çerçeveler başlıklı metinlerin taslağı, OECD Düzenleme Politikaları Departmanında danışmanlık görevi yürüten Rex-Deighton Smith tarafından oluşturulmuştur. İlgili dönemde OECD de politika analiz uzmanı olarak görev yapan Ahmet Korkmaz, düzenleyici etki analizleri için metodolojik çerçeveler sunan metne değerli katkılarda bulunmuştur. Düzenleyici Etki Analizinde Rekabet Analizinin Bütünleştirilmesi başlıklı metnin taslağı Rex-Deighton Smith ve Bernard Philips başkanlığındaki OECD Rekabet Politikaları Departmanının Genel Yöneticisi Sean Ennis tarafından oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetimde Daha İyi Düzenlemelere doğru: Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına ilişkin Deneyimler başlıklı metnin taslağı, kasım 2007 de, OECD Kurumsal Yönetime ilişkin Yürütme Kurulu için, kıdemli iktisatçı Grant Kirkpatrick tarafından oluşturulmuştur. Rapor yayınlanmak üzere Jennifer Stein tarafından hazırlanmıştır. 4 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

9 İÇİNDEKİLER İçindekiler Kısaltmalar İdari Özet Bölüm 1. Düzenleyici Etki Analizi: Politika Bütünlüğü için Bir Araç Giriş Yaygın kullanım ancak uygulamalarda farklılık DEA nın yürütülmesine ilişkin potansiyel hususlar Uzun vadeli gelişmelere ilişkin stratejiler Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 2. Düzenleyici Etki Analizinde Kalite Belirleyicileri Giriş DEA süreçleri ve metodolojileri Yetki unsurları ve DEA nın kalitesi Spesifik kalite güvencesi mekanizmaları Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 3. Düzenleyici Etki Analizi için Metodolojik Çerçeveler: Değerlendirme, Risk ve Fayda-Maliyet Analizleri Giriş Eşik soruları Temel metodolojik gereklilikler FMA nın metodolojik unsurları Özel kısmi analizlerin rolü Risk değerlendirme Sonuç Notlar Bibliyografya Ek 3.A1. DEA Metodolojilerine ilişkin Kılavuz Taslakları DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

10 İÇİNDEKİLER Bölüm 4. Rekabet Analizinin Düzenleyici Etki Analizine Entegre Edilmesine İlişkin Seçenekler Giriş DEA ve rekabet politikası analizi DEA nın bir unsuru olarak rekabet politikası analizinin yürütülmesi Rekabet üzerindeki başlıca kısıtlama şekillerinin gözden geçirilmesi Tam rekabet değerlendirmesi Hangi politikalar tam bir rekabet değerlendirmesinin yapılmasını gerektirmektedir? Politika geliştirme süreci içerisinde rekabet değerlendirmesi ne zaman yürütülmelidir? Bir rekabet değerlendirmesi taslağını hazırlamaktan ve bunu gözden geçirmekten kim sorumlu olacaktır? Düzenleyici kalite veya rekabetten sorumlu olmayan politika yapıcılar uygun bir değerlendirme hazırlamaları için nasıl teşvik edilebilir? Rekabet değerlendirmesi için ne gibi kaynaklar gereklidir? Sonuçların entegre edilmesi Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 5. DEA nın Kurumsal Yönetim Alanındaki Politika Oluşturma Süreçlerine Uygulanması Giriş Politika sorularının netleştirilmesi Düzenleme öncesi düzenleyici etki analizlerine ilişkin deneyimler Vaka çalışmaları Dönem sonu düzenleyici etki değerlendirmeleri İçerik testi: İngiltere işletme ve mali inceleme Dönem sonu İstişareler Ekonometrik çalışmalar: Seçilmiş örnekler Sonuç Notlar Bibliyografya Kutular 2.1. DEA ile ilgili güçlükler İstatistikî yaşam değerlendirmesi: Beşeri sermaye ve ödeme iradesi metodolojileri İncelenen kılavuz metinlere verilen referansların güncellenmesi Fransa daki iskonto oranına ilişkin kavramsal yaklaşım Sistematik sapma? Rekabet değerlendirmeleri yürütülmesi için Rekabet Kontrol Listesi Avustralya ulusal rekabet politikası reformları DEA nın analitik kapsamının genişletilmesi: Potansiyel sorunlar bölümün uygulanması sırasında SEC in yönelttiği değerlendirme soruları DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

11 İÇİNDEKİLER Tablolar 3.1. Tavsiye edilen reel iskonto oranları (BK yeşil Kitap) Tavsiye edilen reel iskonto oranları (Weitzman, 2001) DEA kapsamında değerlendirilmesi açık biçimde gerekli tutulan özel kısmi etkiler (ilgili hallerde) Bir etkinin niteliksel açıdan oranlanması Tüketicilere verilen zararların ve düzenlemelerin potansiyel faydalarının sınıflandırılması Faydaların dolaylı biçimde ölçülmesi Maliyetlerin seçenekler itibarıyla özetlenmesi Yöneticilerin özen yükümlülüğündeki ve denetçilerin rollerindeki değişimlerin denetim inceleme maliyetleri üzerindeki etkisi Fayda ve maliyetlerin niteliksel biçimde değerlendirilmesi: Hisse senetlerine ilişkin prospektüsler Ulusal Denetleme Ofisi İMT etki durum tespitinin değerlendirilmesi: Kriter Şekiller 1.1. OECD yetki alanlarında DEA nın benimsenme eğilimi Düzenleyici Etki Analizi: DEA nın Gerekliliği DEA kapsamında özel etkilerin ölçülmesi gerekliliği DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

12 KISALTMALAR KISALTMALAR BCA BRC BTRE CBS CEA CGE DFT EVA FD FSA GDP HSE MCA MFA MSN NAO NCP NPV OBPR OFR OFT OHSA OMB ORR PDV RAS Reg FD DEA SAB SEC VSL Fayda-Maliyet Analizi Düzenlemelerin Daha İyi Hale Getirilmesi Komisyonu Taşımacılık ve Bölgesel Ekonomiler Bürosu Merkezi İstatistik Bürosu Maliyet Etkinliği Analizi Hesaplanabilir-Genel-Denge Taşımacılık Departmanı Ekonomik Değer Eklenmiş Adil Kamuyu Aydınlatma Finansal Hizmetler Makamı Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi Çok-Kriterli Analiz Pazar Başarısızlığı Analizi Büyük Hisse Ortaklığı Bildirimleri Ulusal Denetim Ofisi Ulusal Rekabet Politikası Net Mevcut Değer En İyi Uygulama Düzenlemeleri Ofisi Uygulama ve Finansal Yapı İncelemesi Adil Ticaret Ofisi Mesleki Sağlık ve Güvenlik Makamı Yönetim ve Bütçe Ofisi Düzenleme İnceleme Ofisi Mevcut İndirimli Değer Sektörler Boyunca Risk Adil Kamuyu Aydınlatma Düzenlemesi Düzenleyici Etki Analizi Bilimsel Danışma Kurulu Sermaye Piyasası Komisyonu İstatistikî Yaşam Değerlendirmesi 8 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

13 İDARİ ÖZET İdari Özet Bu yayın, Düzenleyici Etki Analizi nin (DEA) gerçekleştirilmesinde başarıyı etkileyen önemli etmenlere ilişkin olarak yapılmış olan yakın zamanlı araştırma ve analizleri bir araya getirmektedir. Çalışma, metodolojik hususlar ve ülke deneyimleri hususlarını kapsayacak biçimde DEA ile ilgili konulara ilişkin makaleleri içermektedir. Bu konular arasında; DEA nın kalitesini etkileyen sistematik faktörler, DEA nın düzenlemenin gelişmesine yardımcı olmasını sağlayacak metodolojik çerçeveler,, DEA nın rekabet piyasalarını gereksiz biçimde düzenlemesinden kaçınmaya yönelik kılavuzlar ve DEA nın kurumsal yönetim düzenlemeleri alanında çeşitli OECD ülkeleri boyunca kullanılmasına ilişkin incelemeler bulunmaktadır. Bir arada ele alındığında bu yayında bulunan çalışmalar, DEA sistemlerinin, daha kaliteli düzenlemeler oluşturularak politikaların tutarlı hale getirilmesi ve ekonomik refahın arttırılması hususunda değerli ve uygulanabilir nitelikte bir kılavuz oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, DEA nın kullanılması veya iyileştirilmesi ve DEA nın geliştirilmesi hususunda daha büyük miktarlarda kamusal kaynak aktarılarak DEA dan mümkün olan en fazla faydanın elde edilmesi hususlarına ilgi duyan ülkeler için faydalı niteliktedir. Bölüm 1, DEA yı düzenleme politikalarının tutarlı hale getirilmesinde kullanılacak bir araç olarak ele almaktadır. DEA nın OECD ülkelerinde önerilen düzenlemenin tahmini getirilerinin, tahmini maliyeti aşıp aşmayacağını değerlendiren sistematik bir mekanizma olarak kullanılması belirginlik kazanmıştır. OECD, uzun zamandır DEA nın kullanımını savunmaktadır ve 1997 yılında hükümetlere düzenleyici etki analizlerini düzenlemelerin geliştirilmesi, incelenmesi ve yenilenmesi çalışmaları ile bütünleştirmelerini tavsiye etmiştir tarihli Düzenlemelerin Kalitesi ve Performansı ile ilgili Kılavuz İlkeler başlıklı çalışma, DEA nın getirilerini güçlendirmiştir. Politikaların gittikçe karmaşık bir hal alması bağlamında, yönetim süreçleri ile bütünleştirilmiş dayanıklı ve delile dayalı politika oluşturma mekanizmaları, düzenleme politikalarının refah getirilerini en üst düzeye çıkarma ve maliyetleri, asgari düzeye indirme konusunda önem taşımaktadır. DEA sistemlerinin karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri, analizin, en uygun yaklaşımın belirlenebilmesine ilişkin olanak ve ilginin bulunduğu ve düzenlemeye ilişkin alternatiflere ciddi biçimde önem verildiği bir aşamada, politikanın önerilmesi sürecinin başlangıcında yapılmasının sağlanmasıdır. DEA nın uygulanma alanının genişliği, düzenleme önerilerinin kalitesini etkileme kapasitesini de belirleyecektir. DEA nın düzenleyici araçlara uygulanması, politikanın mümkün olan en iyi sonuçları vermesini sağlayacak biçimden uygun duruma getirilmelidir. DEA nın gerektirdiği kaynaklarının en ciddi sonuçları doğurması beklenen düzenlemelere uygulanmasının sağlanması amacıyla orantılı bir yaklaşımın benimsenmesi tavsiye edilmektedir. Bölüm 2, kurumsal tasarıma ilişkin etmenlere odaklanmanın DEA nın kalitesini nasıl arttırabileceği üzerinde durmaktadır. DEA nın OECD boyunca uygulanması uzun vadeli bir çabadır ve OECD ülkelerinin elde ettiği deneyimler, DEA nın genel kalitesinin arttırılması hususunda bir kavrayış sunmaktadır. Düzenleyici etki analizinin kalitesinin belirlenmesinde etkisi bulunabilecek DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

14 İDARİ ÖZET önemli sistemsel etmenler şunlardır: DEA süreçlerinin tasarımı ve metodolojiler; DEA ya verilen politik destek ve ilgili resmi makamın seviyesi; devlet içerisindeki belirli kalite güvence ve gözetim mekanizmalarının, süreçlerin etkin biçimde gerçekleşmesini sağlayacak biçimde bütünleştirilmesi. Bölüm 3, DEA ya ilişkin metodolojik çerçeveleri incelemektedir. DEA nın gerçekleştirilmesi, teknik açıdan çeşitli güçlükler içeren bir faaliyettir. Uygulayıcıların erişebileceği metodolojik kılavuzların geliştirilmesi, DEA nın kalitesi üzerinde ve bunun sonucunda da, düzenlemelerin daha iyi hale getirilmesinde ciddi etkilerde bulunacaktır. Bu bölüm, DEA uygulayıcılarının erişebileceği kılavuzları ele almakta ve yetkili makamların kendi kılavuzlarını değerlendirme ve geliştirmede kullanabileceği veya politika analiz uzmanlarının kullanımına yönelik kılavuz materyallerin hazırlanmasında başvurabileceği temel konulara atıfta bulunmaktadır. Bunun yanında, rekabet değerlendirme süreçlerinin düzenleyici politika döngüsü ile bütünleştirilerek nasıl maksimum değerin elde edilebileceğine dair tavsiyeler içermektedir. Bölüm 4, 2007 tarihli OECD Rekabet Denetimi Araçları başlıklı metinden alınmıştır ve muhtemel düzenleyici yaklaşımlar içerisinde rekabet değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin tavsiyeler içermektedir. Bu bölümde, düzenlemelerde bulunan rekabet kısıtlamalarını kaldırmak için yapılan göreceli olarak çok ufak bir kamusal sektör kaynaklarının bile, sistematik biçimde gerçekleştirilmesi halinde refahın artmasına ne derece ciddi katkılarda bulunabileceğine ilişkin örneklerle açıklamalar mevcuttur. Bunun yanında, rekabet değerlendirme süreçlerinin düzenleyici politika döngüsü ile bütünleştirilerek nasıl maksimum değerin elde edilebileceğine dair tavsiyeler içermektedir. Bölüm 5, DEA nın finansal hizmet düzenleyicileri tarafından, kurumsal yönetim düzenlemelerinde delile dayalı politika oluşturma süreçlerini güçlendirmek için kullanılması konusunu ele almaktadır. Politika uygulayıcıları için kendi politika çıkar alanlarında DEA nın nasıl kullanılacağını anlamak ve diğer düzenleyici sektörlerde analiz uzmanlarının durumu nasıl ele aldığına ilişkin karşılaştırmalı örnekleri göz önünde bulundurmak açısından önem taşımaktadır. Bu bölüm, özellikle Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve AB olmak üzere çeşitli OECD ülkelerinde yaşanan deneyimlerden örnekler sunmaktadır. Düzenleyicilerin DEA yı etkin hale getirmek için karşılaştıkları güçlüklerle nasıl baş ettiklerini incelemektedir. Bu güçlükler arasında; problemin belirlenmesi, etkin danışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve fayda ve maliyetlerin belirlenmesi ve ölçülmesi bulunmaktadır. Bu bölüm, üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olan kurumsal yönetim alanına önemli bir katkıda bulunmakta ve diğer düzenleyici alanlarda gerçekleşen DEA deneyimi analizlerinde kullanılması muhtemel bir yaklaşım öne sürmektedir. İyi yönetim süreçleri, politikaların içerdiği karmaşıklığın idare edilmesi ve devletlere, politika seçeneklerinin sonuçlarını göz önünde bulunduran ve vatandaşların çıkarlarına hizmet eden ekonomik, çevresel ve sosyal refah hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan ekipmanlara sahip bir idari kültür sunularak destek olunması açısından önem taşımaktadır. Bu yayındaki materyaller, düzenleyici etki analizi sistemlerinin bütünleştirilip iyileştirilmesi ve böylece daha etkili düzenlemelerin oluşturulup daha iyi sonuçların elde edilmesinin sağlanması suretiyle devletlere, politikalardaki tutarlılıkları arttıracak yönetim düzenlemelerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilecektir. 10 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

15 ISBN Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Bütünlüğü için Bir Araç OECD 2009 Bölüm 1 Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Bütünlüğü için Bir Araç Bölüm 1, devletlerin, DEA nın politika süreçlerine sistemli biçimde entegre edilmesi sayesinde politikaların delil temellerini geliştirmesi ve tutarlılığı arttırması hususundaki potansiyelleri ele almaktadır. Bölüm, bu yayının diğer bölümlerine atıfta bulunarak DEA performansı etkileyen bazı hususları ve yapılabilecek geliştirmeleri belirleme olanaklarını ortaya koymaktadır.

16 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ Giriş Prensip olarak, daha iyi karar verme süreçlerinin oluşması daha iyi politikaların oluşturulmasına sebep olmalıdır. Politika kararları doğaları gereği belirli güçlükler içerirler, kamusal çıkarlara ilişkin olarak, belirlenmesi pek de kolay olmayan bir dengenin dikkatle oluşturulmasını gerektirirler. Teknolojik gelişmelerin gittikçe artan hızı, küresel unsurların birbirine bağlılığı ve ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi konusunda özel sermayeye duyulan gittikçe artan bağlılık, kamusal çıkarların belirlenmesi hususunun daha da güçleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu karmaşık yapı karşısında seçilmiş yetkililer, politik kararları analiz uzmanlarının incelemesine sunma sorumluluklarından kaçınamamaktadırlar. Ancak hükümetlerin tutarlı ve etkili politikalar üretme isteği, politik karaları verenlerin mevcut en iyi tavsiye ve delillere sahip olmasının önemini gittikçe arttırmaktadır. Sunulan tavsiyelerin kalitesi, ağırlıklı olarak, politika oluşturma araçları ile bütünleşmiş olan ve olumlu bir etki doğurması halinde karar vericiler bilgi sunabilecek nitelikteki dayanıklı analitik süreçlerin mevcudiyetine bağlıdır. Belirlenmiş yetkilerin icra edilmesine dayanan politik sistemlerde vatandaşların, politikalara ilişkin kararların öngörülen etkileri göz önünde bulundurmasını ve bu kararlardan etkilenecek paydaşların bakış açılarını dikkate almalarını beklemeleri makuldür. Düzenleyici Etki Analizi (DEA) 1, politik kararları verenlerin, kamusal politika hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine veya ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilendirilmeleri hususunda hem bir araç hem de bir karar verme süreci niteliği taşımasını hedeflemektedir. DEA, karar verme süreçlerini destekleyen bir araç olarak, fayda ve zararlara; bu eylemin kendi politika hedeflerini gerçekleştirmede ne kadar etkin olacağına ve hükümetin kullanabileceği daha iyi alternatif yaklaşımlar bulunup bulunmadığına ilişkin sorular sorarak hükümetin eylemlerinin potansiyel etkilerini sistematik biçimde inceler. DEA, bir karar verme süreci olarak ise, hükümet içerisinde, düzenleme tekliflerinin beklenen etkilerine ilişkin olarak önceden ve karar vericilerin kullanabileceği nitelikte bilgiler sunulması ve ayrıca, mevcut düzenlemelerin değerlendirilmesinde hükümetlere yardımcı olmak amacıyla danışma, politika oluşturma ve kural oluşturma sistemleri ile bütünleştirilir. OECD, yapılan düzenlemelerin değişen dünyada hedeflerine etkin ve verimli biçimde erişmesinin sağlanması amacıyla DEA uygulamalarının benimsenmesi gerektiğini uzun süredir savunmaktadır tarihli Hükümet Düzenlemelerinin kalitesinin arttırılmasına Yönelik OECD Konseyi Tavsiyesi metninde, düzenleme tekliflerinin fayda zarar analizlerinin yapılması ve hükümetin eyleminin haklılaştırılması için erişilebilir alternatiflerini incelenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır OECD, Düzenleyici Etki Analizi: OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar metnini yayınlamıştır de yayınlanan OECD raporu OECD Ülkelerinde Düzenleme Politikaları: Müdahalecilikten Düzenleyici Hükümete metninde, DEA nın ilerlemeci kalkınmayı ve özel uzmanlıklarının yayılmasını, kontrol ve uygulama mekanizmalarının iyileştirilmesini ve idari kültürün değiştirilmesini de içermesi gereken (OECD, 2002, p. 51) uzun vadeli bir hedef olduğu belirtilerek DEA yı uygulamaya koyan hükümetlerin karşılaşacağı güçlüklerden çoğunu ortaya konulmuştur tarihli güncellenmiş Düzenlemelerin Kalitesine İlişkin Kılavuz İlkeler adlı OECD metninde DEA nın pek çok düzenlemenin geliştirilmesi, incelenmesi ve gözden geçirilmesi süreçleri ile bütünleştirilmesi gerektiği açık biçimde ortaya konulmuştur. 12 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

17 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ 2007 tarihli, OECD Rekabet Değerlendirme Araçları metni, hem rekabet değerlendirmesinin hem de DEA sürecinin geliştirilmesi amacıyla rekabet değerlendirme sürecinin DEA ile entegre edilmesi gerektiğini öne sürmektedir(oecd, 2007, p. 24 ve OECD, 2008). OECD, üye ülkelerin düzenleyici yönetim yapısını geliştirmede yaşadıkları deneyimleri incelemek amacıyla konu ile ilgili yapılmış araştırmalar ve ülke ile ilgili çalışmalar üzerinden üye ülkelerde gerçekleşen deneyimleri toplamaya devam etmiştir. Bu yayın, OECD nin DEA sürecinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin analizlerini yayma geleneğini devam ettirmektedir tarihli ve Düzenleyici Etki Analizi; OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar başlıklı OECD yayınında, rasyonel bir politika modeli olarak DEA nın önerdikleri ile hükümetlerde politika oluşturmada kullanılan diğer modeller arasındaki farka dikkat çekilmiştir. DEA, delile dayanan bir yöntem olarak, verilerek kararlara güvenilir uzmanların tavsiyeleri, paydaşlararasında oluşanfikir birliği, parti yanlısı politik konum veya diğer yetki alanları içerisinde düzenleyici yaklaşımların benimsenmesi doğrultusunda ulaşılmasını önermesi suretiyle diğer modellerden ayrılmaktadır. Elbette ki politika geliştirme yollarının gerçekliği içerisinde diğer yöntemler de politika tasarımı konusunda etkide bulunmaya devam edeceklerdir. Politika geliştirme faaliyetleri gerektiği kadar doğrusalve rasyonel bir niteliğe sahip değildir ve bu politikalarını uygulanmasına ilişkin tasarımlar, yerel, kültürel ve idari gelenekler ile politik süreçlere ilişkin pek çok etmenden etkilenebilmektedir. OECD açısından bakıldığında, 1997 den bu yana pek çok şeyin değişmiş olduğu görülür. Bir yönetim süreci olarak DEA bugün, OECD boyunca tüm ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici yönetim stratejisinin asli bir bileşenini oluşturmaktadır. DEA, entegre edilmiş bir sistemli prosedür olarak, düzenleyici karar verme süreçlerinin kalitesinin arttırılmasında en yaygın biçimde kullanılan süreçlerden birisi haline gelmiştir. DEA nın geniş çaplı biçimde benimsenmesi, DEA yı gerçekleştirecek sistemlerin tasarımının nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bilgilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Birkaç ülke DEA sürecine ilişkin olarak uzun yıllara dayanan ciddi bir uygulama deneyimi elde etmiş halde iken, diğer ülkeler kendi DEA sistemlerinin tesis edilmesinin erken aşamalarında bulunmaktadırlar. Ülkelerin DEA sistemlerine ilişkin yaklaşımları çeşitlilik göstermektedir. Buraya alıntılanan metinler, önemli derslerin bir sentezini oluşturmak amacıyla, ülkelerin metodolojik hususlar ve sistem tasarımı konusunda yakın zamanda elde ettikleri deneyimleri ortaya koymaktadır. Bu noktada DEA nın politika araçlarının tasarlanması veya seçilmesi konusunda tek başına yeterli olmayacağını yeniden vurgulamak önemlidir. DEA, politik karar alma süreçlerinde ikame edilip kullanılacak bir araç niteliği taşımamaktadır. Ancak deneysel bir yaklaşımla, DEA nın, verilecek kararların potansiyel sonuçlarını daha şeffaf hale getirerek ve kararı etkileyecek ilgili faktörlere daha fazla açıklık getirerek politika tartışmalarının kalitesinin arttırılmasında kilit bir rol oynadığı söylenebilecektir. Karar verme ile ilgili diğer modellere iyi biçimde entegre olması halinde, politikaların sonuçlarının geliştirilmesinde ve politikalardaki tutarlılığın sağlanmasında olumlu etkilerde bulunacaktır. Oluşturulan politikaların önemli hedeflerinden biri vatandaşların refahının arttırılmasıdır. Ancak hükümetlerin girişimlerinin kamusal değerinin azami seviyeye çıkması hususunda, hükümet eylemlerinin gerekli eleştirileri dikkate alması, etkili olması ve topluma sunulan faydanın yaratılan masraftan fazla olması önem taşımaktadır. Düzenlemelere ilişkin tutarlı bir yaklaşım, karar vericilerin bu fayda ve masrafların ne olduğuna ve verilecek kararların diğer hükümet politikası alanları üzerindeki kastedilmemiş etkilerinin ne olacağına dair bilgi sahibi olmasını gerektirir. Örneğin, bir pazardaki tedarikçileri sınırlandırarak hizmet standartlarını arttırmayı hedefleyen bir düzenleme, kasıtlı olmayan bir biçimde, tüketicilerin ve ticaretin maruz kalacağı maliyetlerin artmasına, üretkenliğin istenmeyen biçimde azalmasına, işsizliğin artmasına ve nihai olarak, rekabet ile ilgili standartların gelişmesinin engellenmesine neden DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Basel Bankacılık Denetim Komitesi Basel II nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar Temmuz 2004 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SIGMA YönetiĢim ve Yönetimin ĠyileĢtirilmesi Ġçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve Avrupa Birliği ortak giriģimi AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı