DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. OECD Düzenleme Reformu İncelemeleri DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Politika Bütünlüğü İçin Bir Araç

2

3 OECD Düzenleme Reformu İncelemeleri DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ POLİTİKA BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ

4

5 OECD Düzenleyici Reform Analizleri Düzenleyici Etki Analizi POLİTİKA BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ

6 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ OECD, 30 demokratik ülkenin hükümetlerinin, küreselleşmenin yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel güçlükleri ele almak amacıyla birlikte çalıştıkları tek, kendine özgü bir forumdur. OECD aynı zamanda, kurumsal yönetim, bilgi ekonomisi ve nüfusun yaşlanmasının yarattığı güçlükler gibi yeni gelişmelerin ve hususların anlaşılmasında ve bunlara verilecek tepkiler konusunda hükümetlere yardımcı olunmasında öncü nitelikte çalışmalar yürüten bir kurumdur. Örgüt, hükümetlerin oluşturulan politikalara yönelik deneyimlerini karşılaştırabileceği, ortak sorunlara yanıt arayabileceği, olumlu nitelikteki uygulamaları belirleyebileceği ve ulusal ve uluslar arası politikaları uyumlu hale getirebileceği bir düzlem sunmaktadır. OECD üyesi ülkeler şunlardır: Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya,, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya Cumhuriyeti, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan dır. Avrupa Toplulukları Komisyonu da OECD çalışmalarında yer almaktadır. OECD Yayınları, üye ülkeler tarafından kabul edilen konvansiyonların, kılavuzların ve standartların yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel konulara ilişkin olarak Örgütün elde ettiği istatistikî verilerin ve yaptığı çalışmaların sonuçlarının geniş biçimde yayılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, OECD Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda yayımlanmaktadır. Burada belirtilen görüşler ve öne sürülen iddialar, Örgütün veya üye ülke hükümetlerinin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır. Metnin Fransızcası da aşağıda başlık altında mevcuttur: Examens de l OCDE de la réforme de la réglementation L analyse d impact de la réglementation UN OUTIL AU SERVICE DE LA COHÉRENCE DES POLITIQUES OECD yayınlarının doğrulama tablosuna adresinden ulaşılabilir. OECD 2009 OECD materyallerinin download edilmesi, kopyalanması ve basılması ve OECD yayınlarından, veritabanlarından ve multimedya ürünlerinden alıntı yapılarak kişisel belgelerde, sunumlarda, web sitelerinde ve öğretim materyallerinde kullanılması mümkündür, ancak bunun için OECD nin kaynak ve telif hakkı sahibi olarak kullanıldığını belirten uygun açıklamalar yapılmalıdır. Materyallerin kamusal veya ticari amaçla kullanılmasına ve çeviri haklarına yönelik talepler adresine iletilecektir. Bu materyalin kamusal veya ticari amaçla kullanılmak üzere kısmen çoğaltılmasına yönelik talepler adresindeki Copyright Clearance Center a (CCC) veya adresindeki Centre français d exploitation du droit de copie ye (CFC) yapılacaktır.

7 ÖNSÖZ Önsöz Hükümetler, vatandaşların refahını yükselten ve koruyan düzenleyici sistemler oluşturma konusunda gittikçe daha çok güçlükle karşılaşmaktadır. Bu güçlüklerin bir kısmı, yapılacak düzenlemelerin sadece etkin ve etkili olmaları halinde uygulanmalarını sağlayacak düzenleyici karar verme mekanizmalarının zemininin güçlendirilmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Düzenleyici Etki Analizinin (DEA), OECD üyesi ilk ülkeler tarafından 1974 yılında, düzenlemelerinin kalitesinin sistemli biçimde geliştirilmesine yönelik bir araç olarak kabul edilmesinden bu yana, bu Analizin üye ülkeler tarafından kullanılması, seri biçimde yaygınlaşmıştır. Hâlihazırda, neredeyse tüm üye ülkelerin bünyesinde, yeni düzenlemeler yapılmadan önce bir tür DEA hazırlanmasını gerektiren düzenleme yönetim sistemleri mevcuttur. Ancak DEA nın uygulamaya konulması, karmaşık güçlükleri beraberinde getirmeye devam etmektedir. DEA sistemleri, OECD üyesi pek çok ülke için göreceli olarak yeni bir deneyim arz etmektedir, DEA sistemleri gelişmeye ve kapsam ve uygulama alanı itibarıyla değişmeye devam etmektedir ve, DEA nın etkinliğine ilişkin olarak yapılan pek çok incelemenin sonuçları, DEA ların tek tek düzenlemelerin niteliğine katkıda bulunarak tek yönlü olmayan bir başarı sağladığını göstermektedir. DEA, bir düzenleyici kalite yönetimi sisteminin sadece bir parçasını, ancak önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Gerektiği biçimde ve iyi şekilde yapılması halinde, tek tek düzenlemelerin tasarlanmasının geliştirilmesi sürecinde ciddi katkılar sunmaktadır tarihli Düzenleyici Etki Analizi: OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar metninin yayınlanmasından beri OECD, DEA kapsamında gerçekleşen ülke deneyimlerine ve metodolojik hususlara ilişkin analizlerde ve komisyon araştırmalarında bulunmaya devam etmektedir. Bu yayın, OECD tarafından yapılan önceki tarihli çalışmanın üstüne kurulmuştur ve onu güncellemektedir. Bu çalışmada, 2006 yılında hazırlanan OECD Düzenleme Reformuna İlişkin Yatay Program bağlamında çok disiplinli tartışmaları ortaya koymaktadır. Bunun yanında hem DEA nın metodolojik yönlerini hem de yeni düzenlemeler oluşturulurken yapılan rekabet değerlendirilmelerinin bütünlüklü hale getirilmesi çalışmalarını geliştiren müteakip analitik çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, birden çok ülke alanında politikaların tutarlı biçimde tesis edilmesi açısından, DEA nın pratiğe dökülmesine yönelik bir örnek oluşturacak biçimde özel bir katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmalar, DEA nın etkinliğineilişkin temel güçlükleri kapsamakta ve bunların aşılmasına yönelik olarak çeşitli tavsiyeler içermektedir. Bu çalışmalar, DEA çalışmalarının yürütülmesi, bunların farklı düzenlemelere uygulanması ve DEA sistemlerinin uygulanması veya performanslarının değerlendirilmesi ile ilgisi bulunan uygulayıcılara kolaylık sağlayacaktır. Her bir metin, DEA sistemlerinin tasarımının ve performansının nasıl arttırılabileceğine ilişkin somut politika önerileri içermektedir. Bu kitaptaki metinler bütünü, OECD 2005 Düzenlemelerin Kalite ve Performansına İlişkin Yol Gösterici İlkeler metninde belirtildiği üzere, DEA potansiyelinin, daha kaliteli düzenlemeler oluşturularak ekonomik refahın artmasına yarayacak biçimde nasıl geliştirileceğine ilişkin değerli ve uygulanabilir bir kılavuz oluşturmayı amaçlamaktadır. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

8 TEŞEKKÜRLER Teşekkürler Bu yayın, OECD nin Düzenleme Politikaları Departmanı kapsamında, Departmanının Yöneticisi Josef Konvitz yönetiminde Gregory Bounds tarafından hazırlanmış ve nihai şekline ulaştırılmıştır. Bu yayın, OECD Düzenleme Yönetimi ve Reformu Çalışma Kurulu, Düzenleme Politikaları Grubu ve bunun yanında Rekabet ve Düzenleme Çalışma Kurulu tarafından yürütülecek tartışmalarda kullanılacak çeşitli metinlerden oluşmaktadır. Bu çalışma, ilk olarak, OECD Düzenleme reformu Yatay programı kapsamında, Düzenleme Politikaları Departmanının genel Yöneticisi Stephane jacobzone tarafından başlatılmış ve gerekli eşgüdüm çalışmaları yapılmıştır. Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Tutarlı hale Getirilmesinde Kullanılacak Bir Araç başlıklı metnin taslağı Gregory Bounds tarafından hazırlanmıştır. Düzenleyici Etki Analizinde kalite Belirleyicileri ve Düzenleyici Etki Analizine Yönelik Metodolojik Çerçeveler başlıklı metinlerin taslağı, OECD Düzenleme Politikaları Departmanında danışmanlık görevi yürüten Rex-Deighton Smith tarafından oluşturulmuştur. İlgili dönemde OECD de politika analiz uzmanı olarak görev yapan Ahmet Korkmaz, düzenleyici etki analizleri için metodolojik çerçeveler sunan metne değerli katkılarda bulunmuştur. Düzenleyici Etki Analizinde Rekabet Analizinin Bütünleştirilmesi başlıklı metnin taslağı Rex-Deighton Smith ve Bernard Philips başkanlığındaki OECD Rekabet Politikaları Departmanının Genel Yöneticisi Sean Ennis tarafından oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetimde Daha İyi Düzenlemelere doğru: Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına ilişkin Deneyimler başlıklı metnin taslağı, kasım 2007 de, OECD Kurumsal Yönetime ilişkin Yürütme Kurulu için, kıdemli iktisatçı Grant Kirkpatrick tarafından oluşturulmuştur. Rapor yayınlanmak üzere Jennifer Stein tarafından hazırlanmıştır. 4 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

9 İÇİNDEKİLER İçindekiler Kısaltmalar İdari Özet Bölüm 1. Düzenleyici Etki Analizi: Politika Bütünlüğü için Bir Araç Giriş Yaygın kullanım ancak uygulamalarda farklılık DEA nın yürütülmesine ilişkin potansiyel hususlar Uzun vadeli gelişmelere ilişkin stratejiler Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 2. Düzenleyici Etki Analizinde Kalite Belirleyicileri Giriş DEA süreçleri ve metodolojileri Yetki unsurları ve DEA nın kalitesi Spesifik kalite güvencesi mekanizmaları Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 3. Düzenleyici Etki Analizi için Metodolojik Çerçeveler: Değerlendirme, Risk ve Fayda-Maliyet Analizleri Giriş Eşik soruları Temel metodolojik gereklilikler FMA nın metodolojik unsurları Özel kısmi analizlerin rolü Risk değerlendirme Sonuç Notlar Bibliyografya Ek 3.A1. DEA Metodolojilerine ilişkin Kılavuz Taslakları DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

10 İÇİNDEKİLER Bölüm 4. Rekabet Analizinin Düzenleyici Etki Analizine Entegre Edilmesine İlişkin Seçenekler Giriş DEA ve rekabet politikası analizi DEA nın bir unsuru olarak rekabet politikası analizinin yürütülmesi Rekabet üzerindeki başlıca kısıtlama şekillerinin gözden geçirilmesi Tam rekabet değerlendirmesi Hangi politikalar tam bir rekabet değerlendirmesinin yapılmasını gerektirmektedir? Politika geliştirme süreci içerisinde rekabet değerlendirmesi ne zaman yürütülmelidir? Bir rekabet değerlendirmesi taslağını hazırlamaktan ve bunu gözden geçirmekten kim sorumlu olacaktır? Düzenleyici kalite veya rekabetten sorumlu olmayan politika yapıcılar uygun bir değerlendirme hazırlamaları için nasıl teşvik edilebilir? Rekabet değerlendirmesi için ne gibi kaynaklar gereklidir? Sonuçların entegre edilmesi Sonuç Notlar Bibliyografya Bölüm 5. DEA nın Kurumsal Yönetim Alanındaki Politika Oluşturma Süreçlerine Uygulanması Giriş Politika sorularının netleştirilmesi Düzenleme öncesi düzenleyici etki analizlerine ilişkin deneyimler Vaka çalışmaları Dönem sonu düzenleyici etki değerlendirmeleri İçerik testi: İngiltere işletme ve mali inceleme Dönem sonu İstişareler Ekonometrik çalışmalar: Seçilmiş örnekler Sonuç Notlar Bibliyografya Kutular 2.1. DEA ile ilgili güçlükler İstatistikî yaşam değerlendirmesi: Beşeri sermaye ve ödeme iradesi metodolojileri İncelenen kılavuz metinlere verilen referansların güncellenmesi Fransa daki iskonto oranına ilişkin kavramsal yaklaşım Sistematik sapma? Rekabet değerlendirmeleri yürütülmesi için Rekabet Kontrol Listesi Avustralya ulusal rekabet politikası reformları DEA nın analitik kapsamının genişletilmesi: Potansiyel sorunlar bölümün uygulanması sırasında SEC in yönelttiği değerlendirme soruları DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

11 İÇİNDEKİLER Tablolar 3.1. Tavsiye edilen reel iskonto oranları (BK yeşil Kitap) Tavsiye edilen reel iskonto oranları (Weitzman, 2001) DEA kapsamında değerlendirilmesi açık biçimde gerekli tutulan özel kısmi etkiler (ilgili hallerde) Bir etkinin niteliksel açıdan oranlanması Tüketicilere verilen zararların ve düzenlemelerin potansiyel faydalarının sınıflandırılması Faydaların dolaylı biçimde ölçülmesi Maliyetlerin seçenekler itibarıyla özetlenmesi Yöneticilerin özen yükümlülüğündeki ve denetçilerin rollerindeki değişimlerin denetim inceleme maliyetleri üzerindeki etkisi Fayda ve maliyetlerin niteliksel biçimde değerlendirilmesi: Hisse senetlerine ilişkin prospektüsler Ulusal Denetleme Ofisi İMT etki durum tespitinin değerlendirilmesi: Kriter Şekiller 1.1. OECD yetki alanlarında DEA nın benimsenme eğilimi Düzenleyici Etki Analizi: DEA nın Gerekliliği DEA kapsamında özel etkilerin ölçülmesi gerekliliği DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

12 KISALTMALAR KISALTMALAR BCA BRC BTRE CBS CEA CGE DFT EVA FD FSA GDP HSE MCA MFA MSN NAO NCP NPV OBPR OFR OFT OHSA OMB ORR PDV RAS Reg FD DEA SAB SEC VSL Fayda-Maliyet Analizi Düzenlemelerin Daha İyi Hale Getirilmesi Komisyonu Taşımacılık ve Bölgesel Ekonomiler Bürosu Merkezi İstatistik Bürosu Maliyet Etkinliği Analizi Hesaplanabilir-Genel-Denge Taşımacılık Departmanı Ekonomik Değer Eklenmiş Adil Kamuyu Aydınlatma Finansal Hizmetler Makamı Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi Çok-Kriterli Analiz Pazar Başarısızlığı Analizi Büyük Hisse Ortaklığı Bildirimleri Ulusal Denetim Ofisi Ulusal Rekabet Politikası Net Mevcut Değer En İyi Uygulama Düzenlemeleri Ofisi Uygulama ve Finansal Yapı İncelemesi Adil Ticaret Ofisi Mesleki Sağlık ve Güvenlik Makamı Yönetim ve Bütçe Ofisi Düzenleme İnceleme Ofisi Mevcut İndirimli Değer Sektörler Boyunca Risk Adil Kamuyu Aydınlatma Düzenlemesi Düzenleyici Etki Analizi Bilimsel Danışma Kurulu Sermaye Piyasası Komisyonu İstatistikî Yaşam Değerlendirmesi 8 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

13 İDARİ ÖZET İdari Özet Bu yayın, Düzenleyici Etki Analizi nin (DEA) gerçekleştirilmesinde başarıyı etkileyen önemli etmenlere ilişkin olarak yapılmış olan yakın zamanlı araştırma ve analizleri bir araya getirmektedir. Çalışma, metodolojik hususlar ve ülke deneyimleri hususlarını kapsayacak biçimde DEA ile ilgili konulara ilişkin makaleleri içermektedir. Bu konular arasında; DEA nın kalitesini etkileyen sistematik faktörler, DEA nın düzenlemenin gelişmesine yardımcı olmasını sağlayacak metodolojik çerçeveler,, DEA nın rekabet piyasalarını gereksiz biçimde düzenlemesinden kaçınmaya yönelik kılavuzlar ve DEA nın kurumsal yönetim düzenlemeleri alanında çeşitli OECD ülkeleri boyunca kullanılmasına ilişkin incelemeler bulunmaktadır. Bir arada ele alındığında bu yayında bulunan çalışmalar, DEA sistemlerinin, daha kaliteli düzenlemeler oluşturularak politikaların tutarlı hale getirilmesi ve ekonomik refahın arttırılması hususunda değerli ve uygulanabilir nitelikte bir kılavuz oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, DEA nın kullanılması veya iyileştirilmesi ve DEA nın geliştirilmesi hususunda daha büyük miktarlarda kamusal kaynak aktarılarak DEA dan mümkün olan en fazla faydanın elde edilmesi hususlarına ilgi duyan ülkeler için faydalı niteliktedir. Bölüm 1, DEA yı düzenleme politikalarının tutarlı hale getirilmesinde kullanılacak bir araç olarak ele almaktadır. DEA nın OECD ülkelerinde önerilen düzenlemenin tahmini getirilerinin, tahmini maliyeti aşıp aşmayacağını değerlendiren sistematik bir mekanizma olarak kullanılması belirginlik kazanmıştır. OECD, uzun zamandır DEA nın kullanımını savunmaktadır ve 1997 yılında hükümetlere düzenleyici etki analizlerini düzenlemelerin geliştirilmesi, incelenmesi ve yenilenmesi çalışmaları ile bütünleştirmelerini tavsiye etmiştir tarihli Düzenlemelerin Kalitesi ve Performansı ile ilgili Kılavuz İlkeler başlıklı çalışma, DEA nın getirilerini güçlendirmiştir. Politikaların gittikçe karmaşık bir hal alması bağlamında, yönetim süreçleri ile bütünleştirilmiş dayanıklı ve delile dayalı politika oluşturma mekanizmaları, düzenleme politikalarının refah getirilerini en üst düzeye çıkarma ve maliyetleri, asgari düzeye indirme konusunda önem taşımaktadır. DEA sistemlerinin karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri, analizin, en uygun yaklaşımın belirlenebilmesine ilişkin olanak ve ilginin bulunduğu ve düzenlemeye ilişkin alternatiflere ciddi biçimde önem verildiği bir aşamada, politikanın önerilmesi sürecinin başlangıcında yapılmasının sağlanmasıdır. DEA nın uygulanma alanının genişliği, düzenleme önerilerinin kalitesini etkileme kapasitesini de belirleyecektir. DEA nın düzenleyici araçlara uygulanması, politikanın mümkün olan en iyi sonuçları vermesini sağlayacak biçimden uygun duruma getirilmelidir. DEA nın gerektirdiği kaynaklarının en ciddi sonuçları doğurması beklenen düzenlemelere uygulanmasının sağlanması amacıyla orantılı bir yaklaşımın benimsenmesi tavsiye edilmektedir. Bölüm 2, kurumsal tasarıma ilişkin etmenlere odaklanmanın DEA nın kalitesini nasıl arttırabileceği üzerinde durmaktadır. DEA nın OECD boyunca uygulanması uzun vadeli bir çabadır ve OECD ülkelerinin elde ettiği deneyimler, DEA nın genel kalitesinin arttırılması hususunda bir kavrayış sunmaktadır. Düzenleyici etki analizinin kalitesinin belirlenmesinde etkisi bulunabilecek DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

14 İDARİ ÖZET önemli sistemsel etmenler şunlardır: DEA süreçlerinin tasarımı ve metodolojiler; DEA ya verilen politik destek ve ilgili resmi makamın seviyesi; devlet içerisindeki belirli kalite güvence ve gözetim mekanizmalarının, süreçlerin etkin biçimde gerçekleşmesini sağlayacak biçimde bütünleştirilmesi. Bölüm 3, DEA ya ilişkin metodolojik çerçeveleri incelemektedir. DEA nın gerçekleştirilmesi, teknik açıdan çeşitli güçlükler içeren bir faaliyettir. Uygulayıcıların erişebileceği metodolojik kılavuzların geliştirilmesi, DEA nın kalitesi üzerinde ve bunun sonucunda da, düzenlemelerin daha iyi hale getirilmesinde ciddi etkilerde bulunacaktır. Bu bölüm, DEA uygulayıcılarının erişebileceği kılavuzları ele almakta ve yetkili makamların kendi kılavuzlarını değerlendirme ve geliştirmede kullanabileceği veya politika analiz uzmanlarının kullanımına yönelik kılavuz materyallerin hazırlanmasında başvurabileceği temel konulara atıfta bulunmaktadır. Bunun yanında, rekabet değerlendirme süreçlerinin düzenleyici politika döngüsü ile bütünleştirilerek nasıl maksimum değerin elde edilebileceğine dair tavsiyeler içermektedir. Bölüm 4, 2007 tarihli OECD Rekabet Denetimi Araçları başlıklı metinden alınmıştır ve muhtemel düzenleyici yaklaşımlar içerisinde rekabet değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin tavsiyeler içermektedir. Bu bölümde, düzenlemelerde bulunan rekabet kısıtlamalarını kaldırmak için yapılan göreceli olarak çok ufak bir kamusal sektör kaynaklarının bile, sistematik biçimde gerçekleştirilmesi halinde refahın artmasına ne derece ciddi katkılarda bulunabileceğine ilişkin örneklerle açıklamalar mevcuttur. Bunun yanında, rekabet değerlendirme süreçlerinin düzenleyici politika döngüsü ile bütünleştirilerek nasıl maksimum değerin elde edilebileceğine dair tavsiyeler içermektedir. Bölüm 5, DEA nın finansal hizmet düzenleyicileri tarafından, kurumsal yönetim düzenlemelerinde delile dayalı politika oluşturma süreçlerini güçlendirmek için kullanılması konusunu ele almaktadır. Politika uygulayıcıları için kendi politika çıkar alanlarında DEA nın nasıl kullanılacağını anlamak ve diğer düzenleyici sektörlerde analiz uzmanlarının durumu nasıl ele aldığına ilişkin karşılaştırmalı örnekleri göz önünde bulundurmak açısından önem taşımaktadır. Bu bölüm, özellikle Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve AB olmak üzere çeşitli OECD ülkelerinde yaşanan deneyimlerden örnekler sunmaktadır. Düzenleyicilerin DEA yı etkin hale getirmek için karşılaştıkları güçlüklerle nasıl baş ettiklerini incelemektedir. Bu güçlükler arasında; problemin belirlenmesi, etkin danışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve fayda ve maliyetlerin belirlenmesi ve ölçülmesi bulunmaktadır. Bu bölüm, üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olan kurumsal yönetim alanına önemli bir katkıda bulunmakta ve diğer düzenleyici alanlarda gerçekleşen DEA deneyimi analizlerinde kullanılması muhtemel bir yaklaşım öne sürmektedir. İyi yönetim süreçleri, politikaların içerdiği karmaşıklığın idare edilmesi ve devletlere, politika seçeneklerinin sonuçlarını göz önünde bulunduran ve vatandaşların çıkarlarına hizmet eden ekonomik, çevresel ve sosyal refah hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan ekipmanlara sahip bir idari kültür sunularak destek olunması açısından önem taşımaktadır. Bu yayındaki materyaller, düzenleyici etki analizi sistemlerinin bütünleştirilip iyileştirilmesi ve böylece daha etkili düzenlemelerin oluşturulup daha iyi sonuçların elde edilmesinin sağlanması suretiyle devletlere, politikalardaki tutarlılıkları arttıracak yönetim düzenlemelerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olabilecektir. 10 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

15 ISBN Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Bütünlüğü için Bir Araç OECD 2009 Bölüm 1 Düzenleyici Etki Analizi: Politikaların Bütünlüğü için Bir Araç Bölüm 1, devletlerin, DEA nın politika süreçlerine sistemli biçimde entegre edilmesi sayesinde politikaların delil temellerini geliştirmesi ve tutarlılığı arttırması hususundaki potansiyelleri ele almaktadır. Bölüm, bu yayının diğer bölümlerine atıfta bulunarak DEA performansı etkileyen bazı hususları ve yapılabilecek geliştirmeleri belirleme olanaklarını ortaya koymaktadır.

16 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ Giriş Prensip olarak, daha iyi karar verme süreçlerinin oluşması daha iyi politikaların oluşturulmasına sebep olmalıdır. Politika kararları doğaları gereği belirli güçlükler içerirler, kamusal çıkarlara ilişkin olarak, belirlenmesi pek de kolay olmayan bir dengenin dikkatle oluşturulmasını gerektirirler. Teknolojik gelişmelerin gittikçe artan hızı, küresel unsurların birbirine bağlılığı ve ekonomik kalkınmanın sürdürülmesi konusunda özel sermayeye duyulan gittikçe artan bağlılık, kamusal çıkarların belirlenmesi hususunun daha da güçleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu karmaşık yapı karşısında seçilmiş yetkililer, politik kararları analiz uzmanlarının incelemesine sunma sorumluluklarından kaçınamamaktadırlar. Ancak hükümetlerin tutarlı ve etkili politikalar üretme isteği, politik karaları verenlerin mevcut en iyi tavsiye ve delillere sahip olmasının önemini gittikçe arttırmaktadır. Sunulan tavsiyelerin kalitesi, ağırlıklı olarak, politika oluşturma araçları ile bütünleşmiş olan ve olumlu bir etki doğurması halinde karar vericiler bilgi sunabilecek nitelikteki dayanıklı analitik süreçlerin mevcudiyetine bağlıdır. Belirlenmiş yetkilerin icra edilmesine dayanan politik sistemlerde vatandaşların, politikalara ilişkin kararların öngörülen etkileri göz önünde bulundurmasını ve bu kararlardan etkilenecek paydaşların bakış açılarını dikkate almalarını beklemeleri makuldür. Düzenleyici Etki Analizi (DEA) 1, politik kararları verenlerin, kamusal politika hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine veya ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilendirilmeleri hususunda hem bir araç hem de bir karar verme süreci niteliği taşımasını hedeflemektedir. DEA, karar verme süreçlerini destekleyen bir araç olarak, fayda ve zararlara; bu eylemin kendi politika hedeflerini gerçekleştirmede ne kadar etkin olacağına ve hükümetin kullanabileceği daha iyi alternatif yaklaşımlar bulunup bulunmadığına ilişkin sorular sorarak hükümetin eylemlerinin potansiyel etkilerini sistematik biçimde inceler. DEA, bir karar verme süreci olarak ise, hükümet içerisinde, düzenleme tekliflerinin beklenen etkilerine ilişkin olarak önceden ve karar vericilerin kullanabileceği nitelikte bilgiler sunulması ve ayrıca, mevcut düzenlemelerin değerlendirilmesinde hükümetlere yardımcı olmak amacıyla danışma, politika oluşturma ve kural oluşturma sistemleri ile bütünleştirilir. OECD, yapılan düzenlemelerin değişen dünyada hedeflerine etkin ve verimli biçimde erişmesinin sağlanması amacıyla DEA uygulamalarının benimsenmesi gerektiğini uzun süredir savunmaktadır tarihli Hükümet Düzenlemelerinin kalitesinin arttırılmasına Yönelik OECD Konseyi Tavsiyesi metninde, düzenleme tekliflerinin fayda zarar analizlerinin yapılması ve hükümetin eyleminin haklılaştırılması için erişilebilir alternatiflerini incelenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır OECD, Düzenleyici Etki Analizi: OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar metnini yayınlamıştır de yayınlanan OECD raporu OECD Ülkelerinde Düzenleme Politikaları: Müdahalecilikten Düzenleyici Hükümete metninde, DEA nın ilerlemeci kalkınmayı ve özel uzmanlıklarının yayılmasını, kontrol ve uygulama mekanizmalarının iyileştirilmesini ve idari kültürün değiştirilmesini de içermesi gereken (OECD, 2002, p. 51) uzun vadeli bir hedef olduğu belirtilerek DEA yı uygulamaya koyan hükümetlerin karşılaşacağı güçlüklerden çoğunu ortaya konulmuştur tarihli güncellenmiş Düzenlemelerin Kalitesine İlişkin Kılavuz İlkeler adlı OECD metninde DEA nın pek çok düzenlemenin geliştirilmesi, incelenmesi ve gözden geçirilmesi süreçleri ile bütünleştirilmesi gerektiği açık biçimde ortaya konulmuştur. 12 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

17 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ 2007 tarihli, OECD Rekabet Değerlendirme Araçları metni, hem rekabet değerlendirmesinin hem de DEA sürecinin geliştirilmesi amacıyla rekabet değerlendirme sürecinin DEA ile entegre edilmesi gerektiğini öne sürmektedir(oecd, 2007, p. 24 ve OECD, 2008). OECD, üye ülkelerin düzenleyici yönetim yapısını geliştirmede yaşadıkları deneyimleri incelemek amacıyla konu ile ilgili yapılmış araştırmalar ve ülke ile ilgili çalışmalar üzerinden üye ülkelerde gerçekleşen deneyimleri toplamaya devam etmiştir. Bu yayın, OECD nin DEA sürecinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin analizlerini yayma geleneğini devam ettirmektedir tarihli ve Düzenleyici Etki Analizi; OECD Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar başlıklı OECD yayınında, rasyonel bir politika modeli olarak DEA nın önerdikleri ile hükümetlerde politika oluşturmada kullanılan diğer modeller arasındaki farka dikkat çekilmiştir. DEA, delile dayanan bir yöntem olarak, verilerek kararlara güvenilir uzmanların tavsiyeleri, paydaşlararasında oluşanfikir birliği, parti yanlısı politik konum veya diğer yetki alanları içerisinde düzenleyici yaklaşımların benimsenmesi doğrultusunda ulaşılmasını önermesi suretiyle diğer modellerden ayrılmaktadır. Elbette ki politika geliştirme yollarının gerçekliği içerisinde diğer yöntemler de politika tasarımı konusunda etkide bulunmaya devam edeceklerdir. Politika geliştirme faaliyetleri gerektiği kadar doğrusalve rasyonel bir niteliğe sahip değildir ve bu politikalarını uygulanmasına ilişkin tasarımlar, yerel, kültürel ve idari gelenekler ile politik süreçlere ilişkin pek çok etmenden etkilenebilmektedir. OECD açısından bakıldığında, 1997 den bu yana pek çok şeyin değişmiş olduğu görülür. Bir yönetim süreci olarak DEA bugün, OECD boyunca tüm ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici yönetim stratejisinin asli bir bileşenini oluşturmaktadır. DEA, entegre edilmiş bir sistemli prosedür olarak, düzenleyici karar verme süreçlerinin kalitesinin arttırılmasında en yaygın biçimde kullanılan süreçlerden birisi haline gelmiştir. DEA nın geniş çaplı biçimde benimsenmesi, DEA yı gerçekleştirecek sistemlerin tasarımının nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bilgilere olan ihtiyacı arttırmıştır. Birkaç ülke DEA sürecine ilişkin olarak uzun yıllara dayanan ciddi bir uygulama deneyimi elde etmiş halde iken, diğer ülkeler kendi DEA sistemlerinin tesis edilmesinin erken aşamalarında bulunmaktadırlar. Ülkelerin DEA sistemlerine ilişkin yaklaşımları çeşitlilik göstermektedir. Buraya alıntılanan metinler, önemli derslerin bir sentezini oluşturmak amacıyla, ülkelerin metodolojik hususlar ve sistem tasarımı konusunda yakın zamanda elde ettikleri deneyimleri ortaya koymaktadır. Bu noktada DEA nın politika araçlarının tasarlanması veya seçilmesi konusunda tek başına yeterli olmayacağını yeniden vurgulamak önemlidir. DEA, politik karar alma süreçlerinde ikame edilip kullanılacak bir araç niteliği taşımamaktadır. Ancak deneysel bir yaklaşımla, DEA nın, verilecek kararların potansiyel sonuçlarını daha şeffaf hale getirerek ve kararı etkileyecek ilgili faktörlere daha fazla açıklık getirerek politika tartışmalarının kalitesinin arttırılmasında kilit bir rol oynadığı söylenebilecektir. Karar verme ile ilgili diğer modellere iyi biçimde entegre olması halinde, politikaların sonuçlarının geliştirilmesinde ve politikalardaki tutarlılığın sağlanmasında olumlu etkilerde bulunacaktır. Oluşturulan politikaların önemli hedeflerinden biri vatandaşların refahının arttırılmasıdır. Ancak hükümetlerin girişimlerinin kamusal değerinin azami seviyeye çıkması hususunda, hükümet eylemlerinin gerekli eleştirileri dikkate alması, etkili olması ve topluma sunulan faydanın yaratılan masraftan fazla olması önem taşımaktadır. Düzenlemelere ilişkin tutarlı bir yaklaşım, karar vericilerin bu fayda ve masrafların ne olduğuna ve verilecek kararların diğer hükümet politikası alanları üzerindeki kastedilmemiş etkilerinin ne olacağına dair bilgi sahibi olmasını gerektirir. Örneğin, bir pazardaki tedarikçileri sınırlandırarak hizmet standartlarını arttırmayı hedefleyen bir düzenleme, kasıtlı olmayan bir biçimde, tüketicilerin ve ticaretin maruz kalacağı maliyetlerin artmasına, üretkenliğin istenmeyen biçimde azalmasına, işsizliğin artmasına ve nihai olarak, rekabet ile ilgili standartların gelişmesinin engellenmesine neden DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

18 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ olabilecektir. Veya başka bir örnek verecek olursak, tehlikeli ürünlerin kısıtlanması, ikamecilerin gayrı resmi bir Pazar oluşturarak benzer tehlikeli ürünleri kontrolsüz biçimde satmasına ve sağlık ile ilgili genel sonuçların kötüleşmesine yol açabilecektir. Her bir durumda, hükümetin bir bölümü tarafından gerçekleştirilen düzenleyici eylem, hükümetin başka bir bölümünün gerçekleştireceği muhtemel bir düzenleyici eylemin sonuçlarına zarar verecektir. Politika belirlenmeden önce, kastedilmemiş bu tür potansiyel etkileri belirleyen ve öngören tutarlı bir yaklaşım, muhtemel sonuçların önceden bir etki değerlendirmesine tabi tutulması sonucunda gerçekleşebilecektir. Politikalarda tutarlılığı sağlama yolunda gerçekleştirilmesi gereken önemli faaliyetlerden biri, DEA uygulamalarının hükümetlerin idari kültürüne entegre edilmesidir. Politikaların geliştirilmesi ve bunların düzenlemelere dâhil edilmesi karmaşık ve girift bir süreçtir. Düzenlemelerin kısıtlamaya maruz kalmadan kullanılmaları, toplum üzerinde ekonomik sonuçlar yaratacak, girişimciliği ve rekabeti zedeleyecektir. Ancak, düzenlemelerin maliyeti dolaylı ve dağınık bir yapı arz ettiğinden ve düzenlemeler mali politikaların bütçe kısıtlamalarına tabi olmadığından, düzenlemelerin yarattığı maliyetlerin delilleri her zaman aleni biçimde olmamaktadır. Düzenlemelerin kümülâtif değerlerine ilişkin olarak, hükümetlerin refah seviyesini etkilemeden toplum üzerine yükleyebileceği bir değer sınır bulunmaktadır ancak herhangi bir mali bütçe kısıtlaması olmadığı için uygulamada düzenlemelere ilişkin bir bütçe kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgili düzenlemenin etkili bir yaklaşıma sahip olduğu ortaya konulmamış olsa bile, düzenleyicilerin düzenlemeleri politika hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanmalarını gerektiği oranda sınırlayacaklarını öne sürmek mümkün değildir. Düzenleyiciler, kamusal politikaların oluşturulmasında hayati bir rol oynarlar, ancak, DEA nın kullanılması hususu gibi hususlarda iyi hükümet düzenlemelerinin bulunmaması halinde, düzenleyiciler politika hedeflerine ulaşabilmek için daha etkin bir yol sunacak olan alternatif düzenleme yaklaşımlarının bulunup bulunmadığını inceleyecek araç ve teşviklerden mahrum kalacaklardır. Hükümetler, sosyal gelişmelerin gerçekleşmesi talebinin baskısı altında bulunmaktadırlar, ancak tüm hükümet eylemleri bir tür ödün verilmesini gerekli kılmaktadır. Her zaman bu hükümet eylemlerinin faydasını gören gruplar olduğu gibi, bunlardan zarar gören gruplar da olmaktadır. Bazı paydaşlardüzenleme yapılmasını talep ederken, bazıları da düzenlemelerin kaldırılmasını talep etmektedir. Düzenlemelerin etkisi açısından, ticaret ve iş grupları önemli bir tavsiye kaynağıdır, ancak bunlar da kendi ekonomik getirilerini rekabete zarar vererek artıracak biçimde rant elde etmek amacıyla hareket edebilmektedirler. Vatandaşlar, anlaşılır bir biçimde hükümetin riskleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmasını talep etmektedirler, ancak bir grup olarak vatandaşlar, risk düzenlemelerinin yarattığı bazı maliyetlerin, topluma getirilecek faydaları aşabileceğinin farkında olamayabilmektedirler. Hiçbir risk sıfıra indirilemeyecektir ve bazı riskleri ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerin yarattığı fırsat maliyetleri, toplumun başka bir alanında mevcut bulunan risklerin artması gibi sonuçlar doğurabilecektir. Düzenlemelerden etkilenecek grupların görüşlerine başvurmadan hareket eden düzenleyiciler, bu düzenlemeye uyumun sağlanıp sağlanamayacağı ve bunun nasıl gerçekleşeceğini belirleme konusunda kolaylıkla başarısızlığa uğrayabileceklerdir. Düzenleyiciler aynı zamanda, çıkar gruplarının tek yanlı talepleri doğrultusunda düzenleyici kuşatmaya da maruz kalmaya karşı da hassastırlar; bu gruplar kısa vadeli bir bakış açısıyla hareket edebilecekler veya tepkisel kararlar verebilecekler ve kendi düzenlemelerinin hükümetin diğer bölümleri üzerinde yarattığı etkileri gözden kaçırabileceklerdir. Bu etmenler, düzenlemenin kendi politika hedeflerine ulaşamama riskini arttıracak ve muhtemelen de hükümet politikalarının tutarlılığını azaltacaklardır. Bu durum, iyi bir DEA da bulunması gerektiği gibi iyi hükümet düzenlemelerinin gözetimi altında faaliyet yürütülmemesi halinde hükümetlerin, ölçüsüz, gereksiz ve zayıf biçimde tasarlanmış düzenlemeler oluşturma riskine karşı daha hassas olmasına neden olacaktır. 14 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

19 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ Düzgün faaliyet gösteren bir DEA sistemi, düzenleme teklifleri içerisinde bulunan ödünlerin daha şeffaf hale getirilmesi, düzenlemenin yaratacağı etkilerin yayılmasından kimin fayda edeceğinin belirlenmesi ve bir alanda risklerin azaltılmasının başka bir hükümet politikası alanında nasıl risk yaratabileceğinin ortaya konulması suretiyle politika tutarlılığının gelişmesine yardımcı olacaktır. DEA, politika oluşturma sürecinde delillerin daha çok ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar ve gereği olmadan yapılan düzenlemelerden veya açık bir ihtiyaç bulunmasına rağmen hazırlanmayan düzenlemelerden doğan düzenleme başarısızlıkların gerçekleşme oranının azaltır. Yaygın kullanım ancak uygulamalarda farklılık OECD üyesi ülkelerdeki DEA uygulamaları incelendiğinde, DEA çalışmalarının yaygın biçimde benimsendiği, ancak DEA tasarım ve uygulamalarının ciddi biçimde farklılıklar taşıdığı görülür yılında sadece iki veya üç ülke DEA yı kullanmaktadır yılına gelindiğinde ise OECD üyesi 28 ülkeden 14 ü DEA programları hazırlar hale gelmiştir tarihli ve Düzenleyici Yönetim Sistemlerinin Göstergeleri (OECD, 2007) 2 (2008 yılında güncellenmiştir) başlıklı OECD incelemesinde, tüm OECD ülkelerinin hazırlanan yeni düzenlemeler nihai hale kavuşturulmadan ve uygulamaya konulmadan bir çeşit DEA çalışması yürüttüğü ortaya konulmaktadır (Şekil 1,1). Şekil 1.1. OECD yetki alanlarında DEA nın benimsenme eğilimi Yetki alanlarının sayısı Not: Bu şekilde, düzenleyici etki analizinin yapılmasını (basit bir bütçe veya mali yapı etkisi analizinin ötesinde) resmi olarak gerekli tutan OECD ülkelerindeki sayısal eğilim gösterilmektedir. DEA kullanımı yaygın olmasına rağmen, hükümetler içerisindeki örgütlenme biçimi farklılıklar gösterir. DEA nın başarısı, düzenlemenin arkasında yatan politikanın geliştirilmesi sürecine sistematik biçimde entegre edilmesine bağlı olduğu için, DEA nın politika geliştirme sürecine dahil edilme derecesinin belirlenmesi hususunda derinlikli bir bakışa sahip olunması gerekmektedir. Bu ise, belirli bir ölçüde, sürecin bütünleyici unsurlarına bakılarak belirlenebilir. Göstergeler, OECD ülkelerinde DEA ya verilen kurumsal destek de dahil olmak üzere, ülkelerin benimsemiş olduğu DEA süreçlerinin kapsamının kilit özellikleri incelemek suretiyle bu bakışı sunmaya çalışırlar. Diğer alanların yanında, her bir ülke için DEA nın şu boyutları incelenmiştir: yeni düzenlemelere uygulanmasının hukuken gerekli tutulup tutulmadığı; asli(esas) ve tamamlayıcı mevzuata uygulanıp uygulanmadığı ve bu düzenlemenin sunduğu faydaların, maliyetleri karşılayıp karşılamadığının gösterilmesine ilişkin bir gerekliliğin mevcut olup olmadığı (Şekil 1,2). DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD

20 1. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ 2005 yılında, OECD ülkelerinin üçte ikisinden fazlası, yeni düzenlemelerin fayda ve maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin bir gerekliliğin mevcut olduğunu ve OECD ülkelerinin de yaklaşık yarısı, düzenlemelerin faydalarının maliyetlerinden fazla olduğuna ilişkin DEA çalışması gerçekleştirilmesine ilişkin resmi bir gerekliliğin mevcut olduğunu beyan etmişlerdir. OECD ülkeleri içerisinde DEA uygulamalarına baktığımızda, bir DEA çalışması içerisinde rutin olarak değerlendirilmesi gerekli tutulan etkilerin kapsamında ciddi değişkenlikler olduğu görülür. Göstergeler, DEA içerisinde, bütçe, rekabet, küçük işletmeler, bölgeler, belirli sosyal gruplar üzerinde doğacak etkiler de dâhil olmak üzere çeşitli etkilerin incelenmesinin dâhil edilmesine ve risk değerlendirme araçlarının kullanılmasına ilişkin bilgiler kullanılarak oluşturulmuştur yılında, pek çok OECD ülkesi, kendi resmi DEA sistemleri içerisinde sadece sınırlı miktarda etki alanını inceleme kapsamında tutmaya devam etmekteydi. Bütçe üzerinde doğacak etkilerin incelenmesi, bu etkilerin incelenmesinin gerekli tutulduğunu beyan eden OECD ülkeleri içerisinde en çok karşılaşılan etki alanıydı. Ancak politika tekliflerinin bütçe üzerindeki etkilerinin genellikle bir DEA sistemi kullanılmadan incelenmesi gerekli tutulmaktaydı. Pazar açıklığının ve rekabete ilişkin hususların değerlendirilmesi, OECD ülkelerinin yarısından azında gerekli tutulmaktaydı. Marjinal biçimde, daha fazla sayıda ülke küçük işletmeler üzerinde yaratılacak etkilerin incelenmesini gerekli tutmuştur. Bu ise DEA nın pek çok ülke içerisinde düzenlemelerin ticaret ve iş hayatı üzerindeki maliyetleri ölçen bir araç olarak kullanıldığını ve böyle kullanılmaya da devam ettiği gerçeğini yansıtmaktadır. Şekil 1.2. Düzenleyici Etki Analizi: DEA nın Gerekliliği Arası Eğilimler Hukuki gereklilik Asli kanunların tasarılarında uygulanma gerekliliği Bütünleyici düzenlemeler için uygulanma gerekliliği Yeni düzenlemenin maliyetlerinin belirlenmesinde kullanma gerekliliği Yeni düzenlemenin getirilerinin hesaplanmasında kullanılma gerekliliği Düzenlemenin getirilerinin maliyeti karşıladığını gösterme gerekliliği Yetki alanlarının sayısı Notlar: Düzenleyici Etki Analizi, OECD Düzenleme Göstergeleri Anketindeki Q11 maddesine bakınız. Sunulan örnek 27 ülkeyi içermektedir yılında veriler ulaşılabilir durumda olmadığından Ab, Slovakya Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Polonya ile ilgili verileri içermemektedir. Bu veriler 2008 veri toplama ve denklik incelemesi kapsamında herhangi bir güncelleme içermemektedir. 16 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ: POLİTİKALARIN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARAÇ ISBN OECD 2009

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI 2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI Sunum Planı Türkiye de UES nin mevcut durumuna ilişkin kısa bir özet; LTI tavsiyeleri

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 12 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 05 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

FİDECON. Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı

FİDECON. Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı FİDECON Regülasyon ve Rekabet Danışmanlığı FİDECON, karmaşık sorunlara açık ve net çözümler üretmek üzere kurulmuştur. Çalışma alanı, başta elektronik haberleşme, enerji ve finansal piyasalar olmak üzere,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı