Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine"

Transkript

1 Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı lateks kafların kullanılmaya başlanması ile kaf stenozu yok denecek kadar azalmıştır. Endotrakeal tüpe ait komplikasyonlar tüpün kafının trakeostomi kafına göre daha üst seviyeye yerleştirilmesine bağlı olarak trakeanın üst seviyesinde gözlenir. Cerrahi tedavi öncesi stenozon seviyesinin saf trakeal mi yoksa laringotrakeal mi olduğunun belirlenmesi uygulanan cerrahi tekniklerin oldukça farklı olmasından dolayı çok önemlidir. Subglottik stenoz terimi trakeanın orta seviyesine kadar olan herhangi bir seviyedeki stenozu tanımlamaktadır. Ancak vokal kordlar ve krikoidin alt sınırına kadar olan bölgede oluşan stenozları subglottik stenoz (intralaringeal) ve üst sınırı krikoid kartilajın alt seviyesinden başlayan stenozlara ise üst trakeal stenozlar terimlerini kullanmak daha doğru olur. İnsidansı Herhangi bir zaman için trakeal stenozların insidansını vermek oldukça zordur. Harley tarafından yapılan bir çalışmada trakeostomiye bağlı laringotrakeal stenoz oranı 3793 trakeostomi için %3.27 olarak verilmiştir. Düşük basınçlı kafların kullanılmasıyla birlikte kaf stenozları neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır

2 Trakeostomiye ait stomal obstrüktif lezyonlar: Stoma açıklığında granülom oluşumu Stomanın üzerinde posteriora deprese olan trakeal duvar flebi Anterolateral stenozis (A harfi şeklindedir) İnfrastomal obstrüktif lezyonlar: Kaf stenozu: Trakea duvarının kaf basıncı ile sirkumferansiyel olarak erozyonuna bağlı olarak gelişir. Oluşan stenoz da genellikle sirkuferansiyeldir. Daha ileri durumlarda erozyon trakea anterior duvarında fazla olursa trakea-innominate arter fistülü veya posterior duvarında fazla olursa trakeaözofagial fistül gelişebilir. Etiyolojide kafın mukoza ve daha derin trakeal yapılarda basınç nekrozuna yol açması ve bunun neticesinde stenoz gelişmi vardır. Trakeitis: Stoma seviyesi ile kaf seviyesi arasındaki segmentte gelişir. Kafların aralıklı olarak söndürülmesine rağmen burada sekresyonlar birikir ve trakeostomilerin etrafında yoğun bir bakteriyal kolonizasyon vardır. Bundan dolayı bu bölge kolaylıkla inflame olur. Trakeal malazi: Bu segmette trakeomalazi gelişebilir ve floroskopi ile veya brnkoskopi ile saptanabilir. Kaf stenoz rezeksiyonu öncesi bunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Çünkü preoperatif olarak rezeksiyon planlanan segmentin uzunluğu bu durumda iki katına çıkabilir. Kaf seviyesinde de stenoz yerine malazik değişiklik oluşabilir

3 Granülom: Trakeostomi tüpünün ucu tarafından trakeada oluşturulan erozyona bağlı olarak gelişir. Trakeal stenozların önlenmesi: Stoma etrafında stenozun önlenmesi: - Trakeada gereğinden fazla açıklık oluşturulmamalı - Tüpün uzunluğu ve açısı uygun olmalı - Vertikal insziyon trakea dokusuna daha az hasar verir - İşlem ameliyathane şartlarında ve asepsi kurallarına dikkat edilerek yapılmalıdır Kaf seviyesinde stenozun önlenmesi: - Kaf seviyesinde stenozun önlenmesinde en önemli faktör geniş hacimli ve düşük basınçlı kafların kullanılmasıdır - Kafın uygun şekilde takip ve bakımını yapılması önemlidir. Günümüzde kaf stenozunun en önemli sebebi kaf hacminin yönetiminin uygun şekilde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Semptomlar: Progresif dispne - Hava yolları daraldıkça ilk olarak efor dispnesi gelişir. Ancak bu hastaların çoğu genellikle yatalak olduğu için semptomlar ortaya çıktığında daralma ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu hastalarda semptom oluştuğunda hava yolu 5-6 mm çapa kadar daralmıştır

4 Wheezing ve stridor - Hava yolları daraldıkça wheezing ve bu takiben belirgin stridor oluşur. Klasik olarak toraksın dışından kaynaklanan üst trakeal obstrüksiyonlarda ciddi inspiratuar stridor, alt intratorasik stenoziste ise ekpiratuar wheezing vardır. Stridor istirahat halinde duyulur seviyeye geldiğinde trakeadaki darlık 6-7 mm ulaşmıştır. Sekresyon retansiyonu - Hava yolları daraldıkça sekresyonların temizlenmesi zorlaşır. Mukus plakları oluşur ve ciddi tıkanıklık epizodları olur. Bu tip epizodların olması hava yollarındaki daralmanın 5 mm den daha az olduğunu göstermektedir. Bu semptomlar ile gelen hastaların çoğu geç başlangıçlı astım tanı almakta ve uzun süre steroid tedavisi kullanmaktadırlar ancak hayatının herhangi bir döneminde entübe edilerek mekanik ventilasyon uygulanan bir hasta efor dispnesi, wheezing veya hava yolu obstrüksiyon epizodları ile geldiğinde aksi ispatlanana kadar organik bir üst hava yolu tıkanıklığı olarak kabul edilmelidir. Tanı: Tanıda klinik hikaye çok önemlidir. Bu hastalarda semptomlar genellikle ekstübasyondan gün sonra ortaya çıkmaktadır. Hikaye, semptom ve bulgular değerlendirilerek bir trakeal stenozun varlı- 3474

5 ğından şüphelenildiğinde uygun görüntüleme yöntemleri planlanarak hızlı bir şekilde stenozun lokalizasyonu ve yaygınlığı saptanmalıdır. Bir hastada stridor ve minimal egzersiz ile nefes darlığı oluştuğunda bu lezyon hızlı bir şekilde tam obstrüksiyona doğru ilerleyecektir. Bu hastalar derhal hospitalize edilmeli, dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve tetkikleri hızlı bir şekilde tamamlanmalıdır. Konvansiyonel görüntüleme yöntemleri CT scan veya CT-derived rekonstruksiyon görüntüler, kontrastlı çalışmalardan daha faydalıdır. Floroskopi glottik fonksiyonu ve trakeomalaziyi belirlemede faydalı olur. Larinks mutlaka değerlendirilmelidir. Yüksek seviyeli trakeal obstrüksiyonlar mutlaka subglottik stenozlardan ayırt edilmelidir. Stenozun proksimalinde malazi varlığı uygulanacak operasyonun başarısı olumsuz yönde etkilemektedir. Bronkoskopi mutlaka yapılmalıdır. Geç başlangıçlı astım tanısı alan bir hasta organik bir tıkanıklığı dışlamak için mutlaka bronkoskopi ile muayene edilmelidir. Tedavi: Acil tedavi: - Hastaların çoğu akut respiratuar arrest ile gelmektedir. Bazen gözlem atındaki hastalarda da tam obstrüksiyon gelişebilir. Bu hastalara acil en

6 dotrakeal entübasyon uygulanmalıdır. Stenozdan tüpün geçirilmesi için zorlanmamalıdır ve tüp stenozun üzerine yerleştirilir ve pozitif basınçlı ventilasyon uygulanabilir. Subglottik stenozlarda laringeal maske ile ventilasyon sağlanabilir ve hasta hızla ameliyathaneye alınarak genel anestezi altında rijit bronkoskop ile dilatasyon uygulanır. - Dilatasyon stomal stenozisde etkili değildir. Sirkuferansiyal kaf stenozlarında ise dilatasyonun etkisi geçicidir. - Bu hastalar eğer trakeal rekonstrüksiyona adaylarsa trakeostomiden mutlaka kaçınılmalıdır. Yani açılan bir trakeostomi cerrahi tedaviyi erteler ve rekonstrüksiyonda kullanılacak normal trakeaya zara verir. Cerrahi tedavi: - Benign stenozların tedavisinde silikon veya ekspandable stentler tavsiye edilmez. İleride uygulanabilecek tamiri imkansız kılar. - Suprakarianl seviyeli stenozlar bile plevra ve perikarda girmeden anterior yaklaşım ile yapılabilmektedir ancak bazı hastalarda servikomediastinal insizyon gerekli olabilir. Total sternotomi gereksizdir. - Rekonstrüksiyon mutlaka deneyimli merkezlerde yapılmalıdır. - Anastomoz hattındaki gerginlik, pretrakeal diseksiyon ve servikal fleksiyon ile azaltılır. Ancak bazı hastalarda laringeal serbestleştirme gerekebilir

7 Tekrar stenoz gelişmesini engellemede önemli rol oynar. - Trakeo-trakeal, trakeo-krikoidal ve trakeolaringeal anastomoz uygulanabilir. - Absorbabl sütür kullanımı non-absorbabl sütüre göre anastomoz hattında granülasyon oluşumunu önemli derecede azaltmıştır. Monoflaman polidiakson veya poliglaktin sütürler en uygun sütürlerdir. - Anastomoz hattı tiroid istmusu, strap kaslar, timus veya perikardiyal yağ dokusu gibi dokular ile örtülebilir. - Cerrahi tedavi sonrası tekrar stenoz gelişen hastalarda ödem ve inflamasyonun kaybolması ve skar dokusunun matüre olması için ilk operasyondan 6 ay sonra tekrar opere edilmelidirler

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Cebrail ŞİMŞEK Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Klinik Şefi Çeşitli dumanlar, gazlar, buharlar, tozlar ve

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE SADECE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ İSTANBUL MİTRAL KAPAK REPLASMANINDA ANTERİYOR VE POSTERİYOR KAPAKÇIK KORUMA İLE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler index Tasarım / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 470 44 70 Bu kitabın basımında desteklerini esigemeyen egebasım sanatları na teşekkürlerimizi

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Böyle bir durumda tedavi gerekmez. Ancak, tam tersine bir Bypass

Böyle bir durumda tedavi gerekmez. Ancak, tam tersine bir Bypass Koroner anjiyo (kalp damarları muayenesi) ve gerekli durumlarda balonla açma ve stent (damar borusu) tedavisi hakkında bilgilendirme / aydınlatma formu. Genel Bilgi Kalp ve damar hastalıkları sadece gelişmi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı