TRAKEOTOMİ DR.FATİH YÜCEDAĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKEOTOMİ DR.FATİH YÜCEDAĞ"

Transkript

1 TRAKEOTOMİ DR.FATİH YÜCEDAĞ 1

2 CERRAHİ ANATOMİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 TANIMLAMA Havayolu temin etmek amacıyla trakea ön duvarının ğeçici olarak açılması işlemidir. İlk kez MÖ civarında eski mısırlılar tarafından uygulanmış. 9

10 TANIMLAMA Trakea açıldıktan sonra trakea cilde ağızlaştırılmaz ise bu işleme trakeotomi denir. Trakea açıldıktan sonra trakea kenarları cilde ağızlaştırılır ise trakeostomi denir. 10

11 LARENGEAL OBSTRÜKSİYON TİPLERİ Mekanik obstrüksiyon:(larenks veya üzerindeki seviyede yer kaplayıcı lezyon veya ödem gibi havayolu pasajını kapatan oluşum.) Sekresyona bağlı obstrüksiyon:(gerçek obstriksiyon değildir, değişik nedenlere bağlı olarak sekresyonların uzaklaştırılamamasına bağlı obstrüksiyondur.) 11

12 ÜST SOLUNUM YOLLARI OBSTRÜKSİYONU KLİNİK BULGULARI Çekilme(suprasternal, supraklaviküler, interkostal), burun kanadı solunum. İnspiratuar stridor Yorgunluk, bitkinlik. Yüksek nabız ve solunum yetmezliği. Solukluk, siyanoz Bilinç kaybı, koma. 12

13 Klinik seyrin son safhaya gelmesini beklemek, trakeotomi sırası ve sonrasında morbidite ve mortalitenin artmasına neden olur. Bu nedenle medikal ve rahatlatıcı önlemlerle yanıt alınamayan hastalarda trakeotomi için fazla beklememek gerekir. 13

14 ENDİKASYONLAR Mekanik obstrüksiyon Sekresyona bağlı obsrüksiyon Uzun süre entübasyon(10 günü gecen) 14

15 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Larenks, farenks, üst trakea, özefagus ve tiroid bezini tutan obstrüktif tümörler: İleri evre TM RT bağlı ödem Cerrahiye yardımcı(elektif). 15

16 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Larenks, trakea, dil ve farenks iltihapları: Akut epiglottit Bilateral peritonsiller abse. Viral krup Ludwing anjini 16

17 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Larenks ve trakeayı tıkayan konjenital anomaliler: Larengomalazi Trakeal web veya atrezi Subglottik hemanjiom Trakeo-özefageal anomaliler 17

18 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Larengeal ve trakeal travma: Yumuşak dokular veya kıkırdak iskeletin travmaları. Buhar inhalasyon veya yanıklar. 18

19 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Kesikler, kemik ve yumuşak doku zedelenmesi ile maksilofasiyal travmalar: Alt ve üst çenenin multipl fraktürler Kanama Cerrahiye yardımcı 19

20 MEKANİK OBSTRÜKSİYON Vokal kord paralizisi: Bilateral, bazen de tek taraflı VC paralizisi Yabıncı cisim(üst havayoluna fikse olmuş) 20

21 SEKRESYONA BAĞLI OBSTRÜKSİYONLAR Sekresyonların tutulması ve yetersiz öksürük: Göğüs ve batın cerrahisi Bronkopnomoni Yüz, boyun ve solunum sistemi yanıkları Koma, diabet, üremi, septisemi ve karaciger yetersizliği yapan koşullar 21

22 SEKRESYONA BAĞLI OBSTRÜKSİYONLAR Alveoler hipoventilasyon: İlaç entoksikasyonu ve diğer zehirlenmeler Göğüs duvarı paralizisi KOAH, amfizem, kronik bronşit, atelektazi bronşiektazi ve astma 22

23 SEKRESYONA BAĞLI OBSTRÜKSİYONLAR Her ikisininde beraber olduğu durumlar (sekresyon stazı ve alveoler hipoventilasyon) Merkezi sinir sisteminin etkilendiği durumlar Örn:şok, ensefalit, polimiyelit, tetanoz, periferik nöropatiler Eklamsi Yoğun baş-boyun ve toraks travmaları Koma Hava ve yağ embolisi 23

24 UZAMIŞ ENTÜBASYON Uzamış translaringeal entübasyon laringeal yaralanmaları, glottik ve subglottik stenozu, enfektif komplikasyonları, trakeomalazi gibi trakeal yaralanmaları ve trakeal stenoz gibi problemlere yol açabilir Aslında trakeotomi hava yolu rezistansını azaltarak az ventilatuar kapasitesi olan hastalarda düzgün solunuma gecişi hızlandırır. 24

25 TRAKEOTOMİ KONTRAENDİKASYONU Trakeotomi için önemli bir kontraendikasyon yoktur. Larinksin obstrüktif karsinomlarında mümkün olduğunca en yakın zamanda trakeotomi açılmalıdır(azami 48 saat evel), forseps aracılığı ile kitle rezeksiyonu yaparak mümkün olduğunca havayaluna açmaya çalışılmalıdır. 25

26 TRAKEOTOMİ İLE ELDE EDİLEN AVANTAJLAR Alveollere kadar olan ölü alan azaltılarak kısaltılır(%10-50 kazanç sağlar) Aspirasyon tehlikesini ortadan kaldırır. Hava akımına olan direnç azaltılır, alveoler ventilasyon daha etkin hale getirilir. Trakeanın temizlenmesi kolaylaştırılır. Trakeal yolla ilaç tatbiki mümkün olur. 26

27 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ELEKTİF) Hastalara solunum depresyonu yapabileceği için genelde premedikasyon uygulanmaz. Trakeotomi öncesi rutin cerrahi aletler yanında gerekebilecek trakeotomi veya entübasyon kanülleri hazır bulundurulmalıdır. Trakeotomide esas amaç mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hava yolunun açılması ve bu sırada larenks, trakea ve civarındaki hayati yapılara zarar vermemektir. 27

28 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ELEKTİF) Hasta yatırılarak omuz altına yastık yerleştirilerek larenks ve trakeanın belirginleşmesi sağlanır. Gereğinde cilt traşlandıktan sonra lokal dezenfeksiyon sağlanır. Jetokain solüsyonu orta hatta derin lojlara kadar geniş olarak uyğulanır. 28

29 29

30 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ELEKTİF) İnsizyon genelde kozmetik nedenle horizontal olarak suprasternal çentikten yaklaşık 3-4cm kadar üzerinden uygulanır.cilt, ciltaltı, boyun fasyaları ve kaslar disseke edilir. 30

31 31

32 32

33 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ELEKTİF) Gereğinde tiroid isthmusundan disseke edilerek loblara ayrılır ve hemostaz sağlanır. Takea açılmadan diseksiyon sahasında kanama kontrolü iyice sağlanır. 33

34 34

35 35

36 36

37 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ELEKTİF) Trakeanın halkaları arsından girilerek trakea açılır. Trakea açıldıktan sonra hazır bulundurulan trakeotomi kanülü yerleştirilir. Diseksiyon geniş yapılmış ise kanülin 1 cm yanına kadar sütür edilip yara dudakları birleştirilir. Pansuman yapılarak işleme son verilir. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 TRAKEOTOMİ TEKNİĞİ(ACİL) Acil trakeotomide elektif şartlarda uygulanan birçok işleme vakit ayırmanın imkanı yoktur. Lokal anestezi sağlanmadan çok hızlı şekilde diseksiyon yapılır. Kanama kontrolü, trakeaya kanül veya entübasyon tüpü yerletirilip manşeti şişirildikten sonra sağlanır. 44

45 PEDİATRİK TRAKEOTOMİ Mümkün olduğunca bronkoskopi sonrası trakeotomi açılmalıdır. Endotrakeal tüp, kateter yerleştirilerek trakeanın sertleşmesi sağlanır. Çocuklarda boyun yapıları daha da küçük alanda yerleştiği için rekürren larengeal sinir. A.karotis kommunis, plevra apeksi ve servikal özefagus zedlenebilir. Cerrahi teknik yetişkinlerdeki gibidir ancak trakea ön duvarına pencere açmak yerine trakeal halkaya vertikal insizyon yapıldıktan sonra 3/0 sütürle gecilerek trakea yana doğru açılır. 45

46 46

47 47

48 48

49 TRAKEOTOMİLİ HASTANIN BAKIMI Trakeotomi uygulandıktan sonra pnömotoraks ve pnömomediastinumu ekarte etmek veya kanülün uygun pozisyonda yerleşyiğini teyit etmek için PA ak grafisi cektirilir. Kalıcı bir trakt sağlamak için kanül en az 2-3 gün yerinde bırakılmalıdır. Trakeotomi gereğinden uzun süre bırakılmamalıdır(trakeobronşit, trakeal ülser, trakeal stenoz, trakeomalazi vb.) komplikasyonlar gelişebilir. Hastaya farklı uzunlukta kanül uygulanarak trakeanın sürekli olarak aynı noktalarının basıya uğramasının önüne ğeçilir. 49

50 TRAKEOTOMİLİ HASTANIN BAKIMI Bu hastalara solunum depresyonu yapabilecek ilaçlar mümkün olduğunca verilmemelidir. Kanülün tıkanmasının önüne geçmek için sık sık ekspirasyon esnasında aspirasyon yapılmalıdır. Krutlanma gelişir ise SF kanül içine uygulanarak krutlar yumuşatılarak uzaklaştırılır. Oda havası nemli tutulur.hastanın yeterince hidrate edilmesi sağlanır. Kanül haftada bir değiştirilmelidir. Hasta kanülün ağzını kapatarak konuşabilir. 50

51 51

52 TRAKEOTOMİ KANÜLÜ Hastaya ilk olarak manşonlu plastik trakeotomi kanülü uygulanır(manşon şişirilerek trakeaya mühtemel kanamanın ilerlemesi önlenir) İleri dönemde gümüş kanül tercih edilir.(bakımı daha kolay, daha az irritan) RT uygulanan hastaya en az azından RT seansında plastik kanül uygulanır. Kanül kalınlığı ve uzunluğu hastanın anatomisi ve durumuna göre ayarlanır. Konuşma için özel valfli kanüller mevcuttur. 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 DEKANÜLASYON Dekanüle edilecek hastaya mutlaka endoskopik veya laringaskopik muayene yapılmalıdır. Eğer kordlarda hareket kusuru, larengeal ödem veya suprastomal granülasyon dokusu gibi havayolunu daraltan bir oluşum var ise dekanülasyon uygulanmamalıdır. 57

58 DEKANÜLASYON YÖNTEMLERİ Delikli kanül kullanımı: Tıpalı delikli bir kanül kullanılarak hasta tolere edebildiği sürece oro-nazal solunum yapılır.tolerasyon süresi 24 saate ulaştığında trakeostomi kapatılır. Bant yöntemi: Elastik,hipoallerjen bant(örn hipafiks) kullanılarak stomanın iki kenarı yan yana gelecek tarzda bantlanır.zaman içerisinde stoma primer iyileşme ile kapanır. Sütür yöntemi: Stoma ağzı ciltaltı ve cilt katları karşı karşıya gelecek şekilde sütüre edilir. 58

59 Uzamış trakeotomi hem motor nöronlar ve bunların nükleusundaki davranış değişiklikleri hemde kasların tonuslerini kaybetmelerinden dolayı dekanülasyon döneminde aspirasyon, solunum sıkıntısı gibi durumlar ortaya çıkabilir.ayrıca trakeotomini açılması sırasında veya sonradan geçici, bazende kalıcı olabilen nörolojik defisitler ortaya çıkabilir. 59

60 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI ERKEN KOMPLİKASYONLAR GEÇ KOMPLİKASYONLAR 60

61 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI (ERKEN KOMPLİKASYONLAR) Apne(po2 de ani yükselme ile hipoksiye ayarlanmış kemöreseptörlerin solunumu baskılaması ile oluşur) Kanama Pnömotoraks ve pnömomediastinum Cilt altı amfizemi TEF N.rekürrens paralizisi Kötü yerleştirilmiş tüp Yüksek trakeotomi Aerofaji Mide içeriginin aspirasyonu 61

62 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI (GEÇ KOMPLİKASYONLAR) Geç kanamalar Trakeo özefajial fistül Trakeo-kutaöz fistül Tüp veya kafın yer degiştirmesi veya tıkanması Atelektazi veya pulmoner enfeksiyon Trakeomalazi Disfaji Zor dekanülasyon Boyundaki yara ile ilgili problemler Trakea stenozları 62

63 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI Apnenin ortaya çıkmasını engellemek için hastaya hemen yüksek oranda oksijen verilmemelidir.ayrıca yeni trakeotomi açılan hasta gözlem altında tutulmalıdır. Pnömotraks ihtimali özellikle bebek ve küçük çocuklarda plevra kupulasının yüksek olması nedeni ile daha fazladır. Pnömotoraks ani hareket, şiddetli öksürük veya cerrahi işlem sırasında olabilir.cerrahi tedavi gerektirmeyebilir. 63

64 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI Tüpün kötü pozisyonu sık görülür.aşırı uzun tüp karina ve trakea ön duvarına bası yaparak ülserasyona neden olur.ayrıca uzun tüp ana bronşlardan birinin havalanmasına engel olarak atelekteziye neden olur. Kısa tüpler ise özellikle obezlere ve çocuklarda trakea dışına kaçabilir. 64

65 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI Trakeo-özefajial fistül trakeanın müsküler arka duvarının trakeotomi sırasında zedelenmesi ile veya basıya bağlı nekroz sonucu ortaya çıkar. Aerofaji özellikle bebeklerde daha sık görülür.dispneye yol açabilir.nazogastrik tüp ile dekompresyon yapılarak rahatlama sağlanır. Gecikmiş kanama tüp veya kafın basısına bağlı nekroz veya enfeksiyon sonucu vasküler yapıların açılması ile ortaya çıkabilir ve hayati tehlike oluşturabilir. 65

66 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI Geç dekanülasyon çocuklarda daha sıktır Trakeotomi ölü boşluğu azalttığı ve hava yolu drenci daha düşük olduğu için bu duruma alışan hasta normal havayolu solunumunda zorlanır. Çocuklar yutma esnasındaki apneik refleksi unuturlar. Trakeal kollaps gelişir. 66

67 TRAKEOTOMİ KOMPLİKASYONLARI Boyundaki nedbe oluşumunun en sık nedeni vertikal insizyonlardır.ayrıca trakeotominin kalış süreside önemlidir. Trakeal stenoz krikoid halkanın zedelenmesi sonrası sık görülür. Subglottik stenoz gelişmesi bakteriyel etiopatogenaz ile ilgili olabileceği için trakeotomi alanını kontamine olmaması için özen gösterilmeli ve gerekli antibiyotik uygulanmalıdır. 67

68 68

69 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Akut respiratuar yetmezlik hallerinde: Bu durumun geçici oluşu Trakeotomi yapacak alet ve ekibin bulunmaması Trakeotomiye hazırlık amacı ile uygulanır. Entübasyonda trakea içine endotrakeal tüp bronkoskop veya kateter yerleştirilerek havayolu açık tutulur. 69

70 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLARI Tüp uzun süre kaldığında larenks mukozasında ülserasyon, granülasyon, ödem ve bunların sonucunda nadiren laringeal veya trakeal stenozlar gelişebilir. Endotrakeal tüpler komplikasyon riskini azaltmak için 48 saatten fazla bırakılmamalıdır. En çok larenksin arka yarısı ile trakeanın halkaları arasındaki ön ve yan duvarlar etkilenir. 70

71 ENTÜBASYONA RAĞMEN YETERSİZ VENTİLASYON NEDENLERİ Mukus veya salgı ile obstrüksiyon Kaflı kanüllerde kafın tüpün ucuna herniye olması Tüp ucunun kollapsı ve lümenin tıkanması Tüp ucunun trakea duvarına yaslanıp lümeni tıkaması Tüpün proksimal ucunun adaptöre uymaması Şişmiş kafın endotrakeal tüpü kollabe hale getirmesi 71

72 TRAKEOTOMİNİN ENTÜBASYONA ÜSTÜNLÜĞÜ Sekresyon trakeotomi tüpünden daha kolay aspire edilir Endotrakeal tüp yutma esnasında hasta için çok rahatsızlık verir. Endotrakeal tüpün temizliği yerinde oldukca zordur. Endotrakeal tüp mukozalarda hasara yol açar. Trakeotomi kanülü öksürük rfleksini daha az uyandırır. Trakeotomiye rağmen konuşmak mümkündür. 72

73 ALTERNATİF TRAKEOTOMİ TEKNİKLERİ Krikotirotomi(koniotomi): Membrana krikotiroidanın kesilip larenkse girilmesidir.bu yöntemi takiben en kısa zamanda usulüne uygun trakeotomi açılarak muhtemel larengeal stenozun önüne geçilmelidir. Tirotomi veya larengotomi: Tiroid kartilajın kesilerek larenkse girilmelidir. Krikotrakeotomi : Krikoid kartilaj ile trakeanın halkaları kesilerek trakeaya girilir. Krikotomi: Krikoid kartilajın kesilerek larnkse girilmesidir. 73

74 74

75 75

76 76

77 TEŞEKKÜRLER 77

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI Dr. Demet Coşkun ANATOMĐ Solunum yolları, ağız ve burun deliklerinden başlayıp alveollerin girişinde sonlanır (Resim 1). Ağız, burun, farinks ve larinks üst solunum yolunu

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ TRAKEOTOMĠ HAZIRLAYAN : Dr. H. DENİZ TANSUKER TANIMLAR Trakeotomi; hava yolunun sağlanması amacıyla trakea

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ VE SANAL BRONKOSKOPĐ NĐN YERĐ

YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ VE SANAL BRONKOSKOPĐ NĐN YERĐ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ÇOCUK CERRAHĐSĐ KLĐNĐĞĐ YABANCI CĐSĐM ASPĐRASYON ŞÜPHELĐ OLGULARIN DĐNAMĐK TANI VE TEDAVĐ MODALĐTELERĐNDE ÇOK KESĐTLĐ BĐLGĐSAYARLI TOMOGRAFĐ

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 1 723H00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI

GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI BiTiRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Burçak Usanmaz Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:28-32 Solunum s k nt s olan çocu un de erlendirilmesi Ö. Faruk Ünal 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara Çocuklarda

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

Enfeksiyöz mononükleozis Etkeni EBV dir Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona neden olabilir.

Enfeksiyöz mononükleozis Etkeni EBV dir Çok büyümüş tonsiller obstrüksiyona neden olabilir. Havayolu Yabancı cisim aspirasyonu ABD de yılda 2500-3000 ölüme neden olur (Türkiye rakamları bilinmiyor) Çocuklarda daha sık görülür En sık bronşial olanlar görülür (laringeal olanlar genellikle hastaneye

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1

Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1 Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1 Trakea Akciğerler Bronş Mediastinum Plevra Kotlar Kalp Damarlar Esofagus Diyafragma TRAVMA Travma halen ilk 40 yaşın en sık ölüm nedenidir. Travma nedenli

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Çalışmamızda; trakeal ekstübasyona bağlı oluşan hemodinamik yanıtın kontrolünde klinikte sıklıkla kullanılan intravenöz lidokain, deksmedetomidin,

Çalışmamızda; trakeal ekstübasyona bağlı oluşan hemodinamik yanıtın kontrolünde klinikte sıklıkla kullanılan intravenöz lidokain, deksmedetomidin, GİRİŞ Cerrahi girişimin sonlanması ve hava yolu güvenliğinde endotrakeal tüpe gerek kalmadığı durumlarda anestezi uygulamasının kesilmesinin ardından trakeal ekstübasyon gerçekleştirilir. Başarılı bir

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

KISIM KARDİOPULMONER RESÜSİTASYON

KISIM KARDİOPULMONER RESÜSİTASYON KISIM KARDİOPULMONER RESÜSİTASYON Bölüm 5 Solunum Sistemi Bölüm 6 Esas Destek Tedavisi: Hava Yolu ve Ventilasyon Bölüm 7 Dolaşım Sistemi Bölüm 8 Esas Destek Tedavisi: Artifisiyel Dolaşım Bölüm 9 Ventilasyon

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi)

TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi) T.C. SAĞLIK BAKA LIĞI DR SĐYAMĐ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHĐSĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ GÖĞÜS CERRAHĐSĐ KLĐ ĐĞĐ Şef : Op. Dr. Ilgaz Doğusoy TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi)

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Havayolu Hızlı Ardışık Entübasyon. Doç Dr Murat ERSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2011

Havayolu Hızlı Ardışık Entübasyon. Doç Dr Murat ERSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2011 Havayolu Hızlı Ardışık Entübasyon Doç Dr Murat ERSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2011 Sunu Planı Havayolu Yönetimi Havayolu Değerlendirme Havayolu Ekipmanları Zor Havayolu Yönetimi Hızlı

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

KATETER UYGULAMALARI VE BAKIM REHBERİ 2013

KATETER UYGULAMALARI VE BAKIM REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KATETER UYGULAMALARI VE BAKIM REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Dilek TURAN Hem. Filiz CANTÜRK Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı