CBS Analiz. İçerik. 1.Giriş. 1.Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CBS Analiz. İçerik. 1.Giriş. 1.Giriş 06.04.2010"

Transkript

1 İçerik CBS Analiz Fonksiyonları Doç. Dr. H. Şebnem Düzgün ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ODTÜ Maden Müh. Böl..Mekansal veri yönetimi 3.Öznitelik verisi yönetimi 4.Mekan ve öznitelik verisinin 5.Veri bütünleştirme 6.Çıktı şekillendirme CBS veri tabanı gerçek dünya objelerinin ve özelliklerinin benzeştirildiği bir ortamdır CBS tarafından sağlanan cevaplar Model Denenebilir ve daha hızlı veya yavaş değiştirilebilir Alternatifler değiştirilebilir Problem Çözümlenmesi gerekenler (istekleri ve hedefleri) İyi cevaplar iyi sorulara verilir 1

2 CBS tarafından sağlanan cevaplar Faydalı cevaplara ulaşılması için doğru soruların sorulması şarttır Soru sınıfları Fonksiyon sınıfları Cevap sınıfları Soru sınıfları Mevcut veri nelerdir? Veri bir desene sahip mi? (belli yerlerde belli özellikler görünüyor mu?) Farklı dönemler veya durumlar için durumun tahmini (ileride aynı yerde durum ne olabilir?) Sınıfların arasındaki sınırlar kesin değildir Fonksiyon sınıfları Cevap kategorileri Yükleme ve geri erişim Şartlı sorgu Modelleme Mevcut verinin sunumu Veride yeni desenlerin bulunması Veride yeni desenlerin bulunması Yeni bilgilerin tahmini (değişik zaman veya yerde veri nasıl olabilir) (aynı veriden farklı fonksiyonların kullanımıyla farklı sonuçların elde edilmesi)

3 Kullanılacak CBS fonksiyon stratejisi elde edilmesi amaçlanan cevaba göre belirlenecektir CBS yi kullanma başarısını belirleyen etmenler Sistem Mevcut veri Amaçlanan bilgiye erişim Mevcut fonksiyonların birlikte kullanılması Üretilen bilginin kalitesi düzeyi,sistemli bir analiz yaklaşımının akıllıca kullanılmasına bağlıdır. Coğrafi verinin analiz amaçlı yönetimi Veri tipi Analiz çeşidi Veri giriş metoduna bağlıdır. Klasik veri kağıt pafta haritalar (Girdi veya çıktıyı oluşturabilir) CBS kullanılan donanım ve yazılıma göre herşey farklı olabilir... Mekansal verinin analiz amaçlı organizasyonu Veri tabakaları Tbkl Tabakaların kısımlara ayırılması Veri tabakaları Mantıksal olarak ilişkili coğrafi nesneler ve bunlara ait öznitelik verileri Kullanım kl kolaylığıl ğ Farklı veri türleri farklı tabakalarda Nokta, çizgi, alan Hücresel, vektör Tabakaların yönetimi (Yazılım tarafından sağlanan bir fonksiyon) 3

4 Parsel Alan ve Çizgi (sahip ismi, alan, adres, ) Topoğrafya Alan (yükselti) Akarsular Çizgi (Adı, uzunluğu, derecesi, ) Cadde Çizgi (isim, tip, genişlik, ) Toprak Alan (tipi, alanı, derinliği, ) Kuyular Nokta (kuyu numarası., derinliği ) Arazi kullanımı alan (tip, ürün, alan, ) Alan (tipi, ürün, alanı, ) Arazi kullanımı Faylar Çizgi (Adı, Tipi, ) Topoğrafya alan (alan, yükseklik) Jeoloji Alan (Alanı, tipi, derinliği, ) Eğim ve Bakı Alan (Eğimi, Bakı, alanı) Göller (Çevresel değerler) alan (isim, alan, derinlik, ) Göller Havzalar Alan (Adı, alanı, Derinliği ) Alan (Adı, alanı, ) Yollar Şehirler çizgi (adı, tipi, genişliği, ) nokta (adı, tipi, ) Binalar alan (tip, alan, ) Akarsular(Çevresel değ.) çizgi (isim, uzunluk, derece ) Altyapı tesisleri Çizgi ve nokta (tip, özellik ) Doğal kaynaklarla ilgili CBS uygulamasında kullanılması muhtemel veri tabakaları Tipik bir kentsel CBS uygulamasında kullanılması muhtemel veri tabakaları Tabakaların kısımlara ayırılması Kullanım kolaylığı Daha yüksek sistem performansı Kullanım sırasında veri bankasındakiduraylılık duraylılık Bölümlerin ilgili alanlardan oluşabilirliği Kullanıcı etkileşimi Harita kütüphane yazılımı (otomatik bölme ve yönetimi için özel yazılım) Büyük tabakaların kısımlara ayrılması T1 T T3 T4 T5 T9 T6 T10 Tüm veri bir tabakada Kısımlar Kısımlara ayrılmış veri T7 T11 T8 T1 4

5 CBS fonksiyonları 4 temel kategoriye ayrılabilir Bu 4 kategori birbirinden kesin çizgilerle ayrılmamıştır Fonksiyonların ki kullanılması l Veri tipine (hücresel veya vektör), Sahip olunan donanıma, Kriterin performansına bağlıdır Temel CBS fonksiyon kategorileri mekansal veri yönetimi ve analizi öznitelik veri yönetimi ve analizi mekansal ve öznitelik veri Çıktı şekillendirme. Mekansal veri yönetimi.1 Biçim dönüşümü. Geometrik dönüşüm.3 Harita projeksiyonları arasında dönüşüm.4birleştirme (Conflation).5 Kenar eşleme (Edge matching).6 Grafik nesne biçimleme (Editing).7 Çizgi koordinat inceltmesi (Line coordinate thinning). Mekansal veri yönetimi Mekansal verinin dönüşümü Düzeltme Düzenleme Doğruluk tayini Genellikle öznitelik verisi kullanılmadan Mozaikleme (Komşualandosyalarının toplulaştırılmasıyla tek dosyanınoluşturulması) Çizgi koordinat inceltmesi (Coordinate thinning) 5

6 . Mekansal veri yönetimi.1. Biçim Dönüşümü Giriş verisi, kullanılan sistemle uygun biçimde olmalı (veri yapısı ve dosya biçimi olarak) Topoloji kurulmalı (Vektör veri için) Kullanılacak verinin sistem için uygun biçimde olmaması durumunda dönüşüm yüksek maliyetli olabilir. Mekansal veri yönetimi. Geometrik dönüşüm (registration) Haritalar gerçek yer koordinatlarıyla kodlanmalı Kullanılacak tüm mekansal veri aynı şekilde kodlanmalı Kodlama için iki yaklaşımdan söz edilebilir Göreli koordinatlarla harita kodlama (Ana, ikincil harita elastik tabaka dönüşümü) Mutlak koordinatlarla harita kodlama (Herbir tabaka ayrı ayrı). Mekansal veri yönetimi.3 Harita projeksiyonları arasında dönüşüm Matematiksel fonksiyonlarla 3Boy. Boy. Dönüşümü Dönüşümlerin, Projeksiyon koordinat sistemlerinin bir çok türünden bahsedebilirsiz Alan, şekil, mesafe ve yöndeki bozulmaların dereceleriyle birbirlerinden ayrılırlar Bir CBS projesinde kullanılan tüm veri tabakaları aynı koordinat sisteminde olmalı. Mekansal veri yönetimi.4 Birleştirme (Conflation) Bir nesnenin farklı tabakalardaki sınırlarını birleştirilmesi Bindirme(overlay) analizleri için çok önemlidir Bir tabakanın referans kabul edilmesiyle elle yapılması mümkün Bilgisayar yardımıyla otomatik olarak yapılması da mümkün Nesneye ait sınırlar zaman içinde değişebilir(ör. göl) 6

7 . Mekansal veri yönetimi. Mekansal veri yönetimi.5 Kenar eşleme Birleştirme Birden fazla harita paftasının birleştirilmesi sırasında oluşan nesne sınır hatalarının düzeltilmesi Kesintisiz harita Bilgisayar yazılımıyla veya Elle uygulanması mümkün. Mekansal veri yönetimi. Mekansal veri yönetimi.6 Grafik nesne biçimleme A Paftası B Paftası Kenar eşlemesi yapılmış (kesintisiz) Ekleme Silme Coğrafi ğ pozisyon değiştime Düzeltme Küçük parça, kıymık düzeltmeleri Bağzı yazılımlarla otomatik yapmak mümkün Gerçek nesnelerin korunması için dikkatli olunmalı Birleşmemiş çizgiler Taşmış çizgi objeleri 7

8 . Mekansal veri yönetimi. Mekansal veri yönetimi Küçük hatalı alan objeleri (kıymık) A Birleşmemiş nokta B C D A B Sayısallaştırma esnasında Kenar eşlemesi esnasında Nokta yakalama bu tip sorunların çözebilir. Mekansal veri yönetimi Taşmalar. Mekansal veri yönetimi.7 Çizgi koordinat inceltmesi Saklanan koordinat verisinin miktarının düşürülmesi Bilgi kaybedilmeden edinilebilir Uygulayıcının dikkatli olması gerekli 8

9 . Mekansal veri yönetimi 3. Öznitelik verisi yönetimi önce Çizgi (koordinat) azaltması sonra Öznitelik verisi yönetim fonksiyonları Birçok CBS fonksiyonu coğrafi veriye dokunmadan gerçekleştirilebilir Bazı Hücresel CBS lerde coğrafi ve öznitelik verileri birliktedir Gelişmiş CBS lerde, öznitelik verisi ayrı bir veri tabanı şeklindedir 3.1 öznitelik verisi düzenleme fonksiyonları 3. öznitelik verisi sorgulama fonksiyonları 3. Öznitelik verisi yönetimi 3.1 öznitelik verisi düzenleme fonksiyonları Depolanan verinin yeniden edinilmesi Verinin denetlenmesi Gerekliyse düzeltilmesi Ekleme ve silme Birçok sistem, ortak veri alanını (field) kullanan, İlişkili iki öznitelik veri kaydının eşleştirilmesi için gerekli fonksiyonları sağlarlar (dosya eşleme, adres eşleme) 3. Öznitelik verisi yönetimi 3. öznitelik verisi sorgulama fonksiyonları Depolanan verinin yeniden edinilmesi Sorgulama Raporlama Mekansal veri kullanılmadığı için işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir 9

10 3. Öznitelik verisi yönetimi 1.ÖZNİTELİK TABLOSU Alan Alan (ha) Stand ID Numarası yaşından büyük ağaçların bulunduğu alanların bulunması ilişkisel birleştirme ÖZNİTELİK TABLOSU Stand Baskın Yaş (yıl) Numarası türler 1 Spruce 60+ Maple 30 3 Spruce 0 4 Spruce Hemlock 40 6 Cedar 30 7 Cedar 30 8 Maple 30 RAPOR 30 yaşından büyük orman alanları baskın Alan türler (ha) Cedar 130 Hemlock 30 Maple 110 Spruce 40 CBS mekansal veri ile öznitelik verisini ilişkilendirir Öznitelik Verisi Düz Dosya İlişkiler Harita verisi Nokta dosyası Çizgi dosyası Alan dosyası Topoloji Tema CBS nin gücü, mekansal veri ve öznitelik verisinin birlikte işlemlenebilmesidir (bu CBS nin CAD/CAM den ayıran özelliğini oluşturur) Bu gruba dahil edilebilecek birçok fonksiyondan söz edilebilir Bu analiz fonksiyonları 4 başlık altında gruplanabilir 4.1 Geri Erişim, sınıflama ve ölçüm fonksiyonları (bu fonksiyonlarda hem mekansal veriye hemde öznitelik verisine geri erişim sağlanır fakat sadece öznitelik verisi yeniden oluşturulur veya değiştirilir) 4.Bindirme fonksiyonları 4.3 Komşuluk fonksiyonları 4.4 Şebeke (bağlılık) (veya ağ) fonksiyonları 10

11 geri erişim fonksiyonları Seçimli arama İşleme Veri çıktısı ile ilişkilidir (Yeni coğrafi nesne oluşturmadan veya Nesnelerin Coğrafi konumlarının değiştirilmesine gerek kalmaksızın uygulanan fonksiyonlar) Sıklıkla kullanılan geri erişim fonksiyonları Göz gezdirme Sorgu penceresi oluşturma. Öznitelik geri erişim fonksiyonları, objeler hakkında öznitelik tabanlı çeşitli özgün bilgilerin edinilmesi için ölçütlerin geliştirilmesini sağlarlar Ör : 0 km yarıçaplı alan içindeki belirli bir toprak türüne ait tüm alan nesnelerini seç Belli binaları arama sınıflama ve genelleme Sınıflama: aynı özellikleri gösteren nesnelerin gruplanması olarak tanımlanabilir Bazı ı yazılımlar otomatik yapabilmektedir Hücresel CBS verisinde Hücre değerleri kullanılır (yeniden kodlama) Veride mevcut desenleri ortaya koyabildiği için önemlidir Tek veri tabakasının kullanılmasıyla elde edilir Genelleme (harita sınırlarını kaldırma): mevcut detay seviyesinin, sınıfların birleştirilmesiyle, düşürülmesi 11

12 Hücresel CBS verisinin sınıflandırılması (yeniden kodlama) VEYA Farklı metodlarla gridlere değer verme 1st nd çoğunluk Merkez En önemli Genelleme Ölçüm kent kır orman Esas sınıflama kent endüstri kır çiftlik kent kır Genellenmiş sınıflama Sınır kaldırma-birleştirme yordamının grafik dosya ile ilgili işlem gerektirmesi teknik problem olarak görülebilir Mekansal ölçümler Enuzak en yakın mesafe ölçümleri En uzak, en yakın mesafe ölçümleri Hücresel CBS de (Komşuluk fonksiyonları olarak adlandırılır) 3 boyutlu ölçümlere mühendislik uygulamalarinde ihtiyaç duyulmaktadır 1

13 Ölçüm 4. Bindirme fonksiyonları B B 4 3 B Hücresel ve vektör veri modellerinde farklılıklar gösterir Hücresel veri modelinde uygulanması daha kolaydır A C AB = AC + CB AB = 5.7 birim A AB = 8 birim A AB = 5.7 birim alan = 31 birim çevre = 8 birim Aritmetik bindirme Toplama Çıkarma Bölme Çarpma Mantıksal bindirme Belirli özellikleri sağlayan alanların bulunması Hücresel veride aritmetik bindirme işlemleri Vektör CBS de, öznitelik tablolarının kullanılmasıyla çökelme miktarının bulunması işlemi Toplama Ölçüm istasyonu noktaları Çarpma Düşen yağmur miktarının inch den mm cinsine çevrilmesi A B C D Girdi tabakası ist. çökel. çökel. (in) (mm) A B C D

14 Vektör veride aritmetik bindirme Mantıksal bindirme (boolean işleci) Alan değer A 1 M 3 A M A Girdi tabakası B Girdi tabakası N Alan değer B B 7 N 1 Alan birleşmiş değer P M-N 15 C A-N 13 D M-B 10 P Çıktı tabakası E A-N 13 D E G F M-B 10 F C G A-B 8 A A: lüks sınıf oteller B B: 40 dan fazla odaya sahip oteller Mantıksal bindirme (boolean işleci) A VE B A VEYA B Hangi oteller lüks sınıfda ve 40 dan fazla odaya sahip? A FARK B Hangi oteller lüks sınıfda fakat 40 dan fazla odaya sahip değil? Hangi oteller lüks sınıfda veya 40 dan fazla odaya sahip? A YA DA B Hangi oteller lüks sınıfda ya da 40 dan fazla odaya sahip? Nükleer atık için yer bulma kriteri Jeoloji: seçilen alan jeolojik olarak uygun olmalı Ulaşım: seçilen alana ulaşım kolay olmalı Nüfus: seçilen alan yoğun nüfuslu yerlerden uzak olmalı Çevre koruma: seçilen alan Milli Park ve Özel Koruma Alanları gibi yerlerin dışında olmalı 14

15 CBS de mekansal birleştirme gerçekleştirilebilir ör, çam kaplı ve A tipinde toprağa sahip yerler F-1 F- F-ID F-1 F- Orman türü kereste $ yaş çam mavi meşe düşük yüksek F-1 F- F-ID Orman türü kereste $ yaş çam mavi meşe düşük yüksek S-1 S- S-ID S-1 S- Topr. tip ph doku A Ch SL C S-1 S- S-ID Topr. tipi ph doku A Ch SL C S-1 F F- S- ID F-ID S-ID or. tür kereste $ yaş Tpr. T. ph doku F-1 F- F- F-1 S-1 çam S-1 m. meş S- m. meş S- çam düşük yüksek yüksek düşük A A Ch Ch SL SL C C A A B A A B C C B YENİDEN SINIFLAMA Hangi hücreler hem A hem 7 içermekte? A A B A A B C C B YENİDEN SINIFLAMA Hangi hücreler A veya 7 içermekte? Mantıksal VE Mantıksal VEYA ÇARPIM TOPLAMA 1X0 1X1 0X1 1X0 1X1 0X1 0X0 0X0 0X

16 4.3 Komşuluk fonksiyonları Belirli bir yeri çevreleyen alanın özelliklerinin değerlendirilmesiğ Tüm komşuluk fonksiyonları aşağıdaki 3 parametrenin belirtilmesine gerek duyar Bir veya birden fazla hedef nokta Herbir hedef çevresinde belirlenmiş komşuluk Belirlenen komşuluk içinde uygulanacak fonksiyon Tüm CBS paketleri bağzı komşuluk fonksiyonlarını sağlar Komşuluk fonksiyonları Arama 4.3. Alan içinde çizgi ve alan içinde nokta Topoğrafik ğ fonksiyonlar Thiessen alanları Ara değer kestirimi (interpolation) Kontur oluşturma Arama fonksiyonu En bilindik komşuluk analizi CBS paketlerinde farklı isimlerle yer alır Arama fonksiyonları üzrinde gerçekleştirildiği ildiği veriye göre tiptir bunlar; Nümerik veri üzerinden Temasal veri üzerinden gerçekleştirilenler Aramanın 3 temel değişkeni Hedefler Komşuluk Uygulanan fonksiyon Arama 7 km 7 km yarıçaplı arama alanı Ör: itfaiye istasyonuna 7 km yarıçapı mesafedeki konut işlevli binaların sayısı 16

17 Arama 4.3. Alan içinde çizgi ve alan içinde nokta Özel amaçlı bir arama fonksiyonu Konuyla ilgili olarak farklı yazılımlar farklı yeteneklere sahiptir Hücresel CBS de konu bindirme analizlerinin kullanılmasıyla çözümlenebilir 30 dakikalık ambulans servis alanı Alan içinde nokta ve çizgi D1 D Alan içinde nokta analizi Jordan Algoritması M1 D3 Şehir sınırı 17

18 4.3.3 Topoğrafik fonksiyonlar Yüzey özellikleri Alandaki her bir noktanın yüksekliği ile tanımlanır Sayısal yükseklik verisi ile gösterilir Düzensiz üçgenlenmiş ağı (TIN) alternatif bir gösterim şeklidir Eğim, bakı gibi türev verilerin belirlenebilmesi için topoloji kullanılır Yüzey gösterilmesi 0 SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) TIN Tabloları 1 A B C 3 D 7 4 E F 6 5 Koordinat tablosu Nokta koordinat Nokta tablosu üçgen nokta Kenar tablosu üçgen komşu üçgenler 1 x 1, y 1, z 1 x, y, z A 1,, 6 B, 7, 6 A B B A, C, F 7 x 7, y 7, z 7 F 6, 7, 5 F B, E 18

19 Eğim ve bakı haritaları Azami eğim yönü meyil = azami eğim yönündeki eğim bakı = yüzeyin baktığı yön x - eğimi x - yönü Eğim derece veya yüzde olarak verilebilir Thiessen (Voronoi) alanları Bir takım nokta çevresindeki etki alanlarını belirler Alan sınırları komşu noktalara eş mesafeden geçer Çokgenlerin durumu noktaların sayısı ve konumuna bağlıdır Özellikle meteorolojik veriler için kullanışlıdır (ör: çökelme) Thiessen Alanları Düzenli ve düzensiz nokta takımlarıyla Thiessen alanları 19

20 Yağmur ölçüm verisinde Thiessen alanlarının kullanımı Voronoi alanların oluşturulmasında kullanılan dalış noktaları Ara değer kestirimi (interpolation) Bilinmeyen değerlerin değerleri bilinen komşu noktaların kullanılmasıyla bulunması Farklı metodlarla uygulanabilir Polinom regresyon Fourier Serileri Spline Hareketli ortalamalar (moving averages) Kriging Kestirimin kalitesi; kullanılan değerlerin doğruluğu, kullanılan nokta sayısı ve dağılımı ve kaçınılmaz olarak metoda bağlıdır. En iyi sonuçlar değeri kestirilecek olgu ile kestirimde kullanılacak matematiksel fonksiyonun benzerliğinin artırılmasıyla elde edilir Ara değer ğ kestirimi i i? 0

21 Ara değer kestirimi Kontur oluşturma Eş değerlere sahip noktaların oluşturduğu çizgiler Yükseklik İklimsel veri Suç oranları Konut değerleri Bağzı noktalar için değer tahmini gerektirebilir Tahmin noktasında yazılımdan yazılıma fark oluşabilir (bu noktada kartoğraf görüşüne ihtiyaç duyulabilir) Kontur oluşturulması 1

22 4.4 Şebeke (bağlılık) (veya ağ) fonksiyonları Üzerinden geçilen alanda bir özelliğin devamlı toplanması Toplamın oluşumu kalitatif (görünürlük) veya kantitatif (uzunluk) tanımlamalarla yapılabilir Bağlanabilirlik analizleri mutlaka aşağıdaki etmenleri içermelidir Mekansal elemanlar arasındaki bağlantı şeklinin tanımlanması (hücreler, çizgiler) Bağlantılar üzerinde harekete ilişkin kuralların tanımlanması (en kısa yol kuralları) Ölçüm birimi (zaman, uzunluk...) Değerlendirmek üzere bir veya daha fazla öznitelik gerekir ve toplanan değer her adım için saklanır Bağlanabilirlik (veya ağ) fonksiyonları Bitişiklik (contiguity) ölçümleri 4.4. Yakınlık (proximity) 443Ağ (network) fonksiyonları Yayılma (spread) fonksiyonları Akış fonksiyonları Görünürlük (intervisibility) fonksiyonları Aydınlatma (illimunation) Perspektif görünüş Bitişiklik ölçümleri Bitişiklik Birbirine bitişik mekansal birimlerin özelliklerinin değerlendirilmesi Bitişik alan, bir bütün teşkil edecek gibi ortak özellikleri olan alan Sıklıkla kullanılan ölçümler Alanın büyüklüğü Alan içinden geçebilecek en kısa veya en uzun düz çizgi uzunluğu Yeşil alan Konut Park Bitişiklik durumları

23 4.4. Yakınlık Vektör veride tampon bölge Nesneler arasındaki mesafe ölçümü Uzunluk, yolculuk zamanı veya kirlilik miktarı...şekillerinde ölçülebilir Dört değişkenin tanımlanması gereklidir Hedef konum (yol, okul...) Ölçüm birimi (metre biriminde uzunluk...) Yakınlık ölçüm fonksiyonu (düz çizgi uzunluğu...) Analiz edilecek alan Tampon bölge: bir veya fazla harita nesnesi etrafında belirlenen genişlikte tanımlanmış alan Bağzı yakınlık fonksiyonları karmaşık analizler gerektirebilir Yakınlık Kıyı Kenar Çizgisi Tampon alan (50 m) Uygun ev arama örneği: yakınlık analizi kullanılarak işyerinden uzaklık hesaplaması İşyerinden uzaklık, yol altyapısı dikkate alınarak 3

24 4.4.3 Ağ fonksiyonları Ağ, birbirlerine bağlı bir grup doğrusal nesnedir Bir noktadan diğerine hareket eden birimler için kullanılır Ağ analizlerinin bileşenleri Kaynaklar kümesi (taşınacak malzeme) Kaynakların konumları (depolar) Amaç (min. servis seviyesi) Kurallar (min. hız, tek yön yol) Ağ analizi türleri Ağ yükleme tahmini (taşkın...) Rota iyilemesi (optimizasyon) (polis, itfaiye...) Kaynak tahsisi (hizmet bölgelemesi) Yayılma fonksiyonları Ulaşım zamanı veya maliyetini değerlendirmede kullanılırlar Drenaj havzalarının belirlenmesinde kullanılırlar Ağ ve yakınlık analizlerinin özelliklerini taşırlar Toplanma yüzeyi (accumulation surface) taşkın birikim hesabı için kullanılan bir yayılma fonksiyonu örneği Yayılma fonksiyonu Uzaklık hesalaması için Hedef 1 1 hücre A 1 birim B taşkın birikimi Uzaklık hesabı 4

25 4.4.5 Akış fonksiyonları Adım adım yürütülen yönlendirilmiş arama Su yollarını bulmak için SYM ye uygulanır Erozyon afetini değerlendirmede kullanılabilir Otomatik yön seçilebilmesi için, yayılma fonksiyonuyla birlikte kullanılır A B 5.8 En uygun yolun bulunmasında kullanılan bir arama fonksiyonu Yönlerin isimlendirilmesi yönler yükseklikler yönlü yönlü 8 yönlü, farklı gösterimde yönlü

26 Havza Tarifi Görünürlük fonksiyonları (görünüm modellemesi veya haritalaması) Bu da eklenik tipte bir fonksiyondur Kominikasyon, askeri planlama ve peyzaj planlaması için yararlıdır Bağzı CBS paketleri bu fonksiyonları içerir Radar anteni tarafından algılanan alanların Bir noktadan görünebilen alanların haritalaması Gibi uygulamaları olabilir Görünürlük Analizi Aydınlatma Yüzeye, ışık efekti kullanılarak 3 Boyutlu görünüm kazandırılması Çıktı gölgelendirilmiş kabartma model veya gölgelendirilmiş kabartma görüntü olarak adlandırılabilir Denetim unsurları Aydınlatma kaynağının tipi ve konumu Yüzey topoğrafyası ve yansıması Modelin konumu ve yönlenmesi 6

27 Aydınlanma Gölgelendirilmiş kabartma Perspektif Görünüş Gösterim aracıdır Bir yüzeyin dikeyden farklı bir bakış durumundan görünümünü verir 3 Boyut içerikli nesnelerin gösterilmesinde başarılı sonuçlar verir En güzel örnek filmlerdeki uçuş sahneleridir Perspektif görüntü 5.Veri bütünleştirme CBS uygulamalarına veri değişik kaynaklardan sağlanabilir Verinin kullanıcılar arasında paylaşımı önemlidir Verinin, bir sistemden bir başka sisteme aktarılabilmesi için, i yeni sisteme bütünleştirilmesi ti il i gereklidir Eski verinin yenisiyle bütünleştirilmesini gerektirecek kullanıcı ihtiyaçları oluşabilir 7

28 5.Veri bütünleştirme 5.Veri bütünleştirme Veri bütünleştirilmesini etkileyen etkenler: Veri kalitesi Koordinat sistemleri Veri organizasyonu Veri kalitesi: Konumsal doğruluk Konu doğruluğu Mantıksal tutarlılık Eksiksizlik Veri geçmişi Konumsal doğruluk: 5.Veri bütünleştirme Kullanılan veri dönüşüm aracının hassasiyeti Kullanılan gözlem ve haritalama yönteminin : doğruluğu Orjinal dökümanın ölçeği veya kullanılan bindirmeli model Koordinat saklama sayısal hassasiyet düzeyi etmenlerinden etkilenir. 5.Veri bütünleştirme Sayısal verinin hassasiyeti Koordinatlar tam sayı veya gerçek sayılarla gösterilebilir Her rakam tipi eşit alanda saklanır Bilgisayarlarda, tam sayıların saklanması için gerekli alan 3 bit kadar olurken gerçek sayılarda 18 bite kadar çıkabilir Sabit uzunluktaki her sayı tipi belirli basamak miktarına sahiptir alan desimal basamak sayısı 3 bits 7 64 bits bits 33 8

29 Hassasiyetin etkileri 5.Veri bütünleştirme 5.Veri bütünleştirme Veri organizasyonundaki farklılıklar Bağzı noktalar gösterilemeyebilir Çizgi idüzeltme sırasında lizginin i i şeklinde d kayıplar olabilir Topolojik hatalara yol açabilir Bağzı çizgiler hiçbir zaman birleşmez Oluş farklılıkları Öznitelik farklılıkları kll İlişki farklılıkları Geometrik gösterim farklılıkları Veri ve dosya yapılarındaki farklılıklar 6.Çıktı şekillendirme Analiz sonuçlarının çıktıları; Basılı veya elektronik kopya şeklindeki Tablosal veri veya harita olabilir Harita açıklamaları Metinsel eklemeler Doku desen ve çizgi tipleri Grafik semboller 6.Çıktı şekillendirme Harita tasarım elemanları Referans bölümü Kullanılan projeksiyon Haritalanana nesneler Genelleme düzeyi Ek açıklamalar Kullanılan semboller 9

30 Harita açıklamaları 6.Çıktı şekillendirme 6.Çıktı şekillendirme Görsel Yerleşim Başlıklar Gösterim Ölçek çubuğu Kuzey oku Başlık Başlık İnsan algısı çıktıda denge ve hiza arar 6.Çıktı şekillendirme Görsel Yerleşim İnsan algısı çıktıda denge ve hiza arar 30

CBS Analiz Fonksiyonları

CBS Analiz Fonksiyonları CBS Analiz Fonksiyonları İçerik 1.Giriş 2.Mekansal veri yönetimi 3.Öznitelik verisi yönetimi 4.Mekan ve öznitelik verisinin bütünleşik analizi 5.Veri bütünleştirme 6.Çıktı şekillendirme 1.Giriş CBS veri

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme Vüsal RÜSTEMOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Terimleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Terimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Terimleri 3D Detay (3D Feature): Üç boyutlu, gerçek dünya nesnelerini, yükseklikdeğerlerini (z değerleri) detaya ait geometri içinde depolayan ve bunlarınharita yada gösterim üzerinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve HARİTA Necla ULUĞTEKİN İ. Öztuğ BİLDİRİCİ ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri, konumsal verinin işlenmesi için bir araçtır ve aynı zamanda veri analizi ve sonuçlarının sunumunu da içerir.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA 1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN, A.Özgür DOĞRU İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Kartografya ABD 34469 Maslak-İstanbul ulugtekin,dogruahm@itu.edu.tr

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite1 - Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite1 - Giriş Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite1 - Giriş İçerik Bilgi sistemleri Coğrafi bilgi ve CBS CBS nin tarihçesi CBS nin bileşenleri CBS nin kullanıldığı disiplinler CBS nin yararları CBS maliyetleri Örnek

Detaylı

Ünite 7 - Görüntü Analizi

Ünite 7 - Görüntü Analizi Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 7 - Görüntü Analizi UA Görüntülerinin Analizi Bunun için iki yol vardır: Görsel yorumlama (kıymetlendirme) Sayısal Görüntü İşleme metodları ile yorumlama (kıymetlendirme)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama Sisteminin Modellenmesi ve İyileştirilmesi İÇİNDEKİLER 1 Önsöz 3 2 Projenin Tanımı ve Amaçları 3 3 Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar 6 4 Rotalama

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı