İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ"

Transkript

1 İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

2 BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 1. Giriş 1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu kapsamda sağlanacak mali destekler, İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İşbirliği ile 27/12/2013 tarihinde imzalanmış olan İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir Program, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinin b) bendi ile İzmir Bölge Planı nın, İzmir in Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi İzmir vizyonu ve üç temel ilkesinden biri olan Sürdürülebilir Kalkınma ilkesi ve İşletmelerde Rekabet Edebilirlik gelişme ekseni altında yer alan KOBİ Temiz Üretim Uygulamalarının Artırılması Bölgesel Ar- Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Enerji Verimliliğinin Sağlanması stratejik öncelikleri ve İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması kapsamındaki hedeflere dayanarak hazırlanmıştır. 2

3 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 2. Programın Amaç ve Öncelikleri 2.1. Programın amacı; İzmir de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının eko-verimlilik (temiz üretim) alanında teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot uygulamaların gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı nın kapsamı aşağıdaki gibidir: İşletmelerde kapasite artırma ve eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik pilot proje geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projelerinin gerçekleştirilmesi ve projelere mali destek sağlanması Pilot proje uygulama sonrası izleme, yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması ve sürdürülebilirliğe yönelik önlemlerin alınması 2.2. Programa İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması 1 kapsamında hazırlanmış olan Durum Değerlendirme Raporu nda belirlenen aşağıdaki öncelikli sektörler başvuru yapabilecektir. Bu sektörler aşağıdaki gibidir: Ana Metal Sanayi Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1 İzmir de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması na adresinden erişim sağlanabilir. 3

4 BAŞVURU REHBERİ 3. Program İçin Önemli Tanımlar Eko-verimlilik Programı: İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim): Hammadde ve kaynak tüketiminin azaltılması; atık, atıksu ve hava emisyonlarının kaynakta azaltılması; enerji verimliliğinin artırılması; tehlikeli ve toksik kimyasallar öncelikli olmak üzere kimyasal tüketiminin azaltılması ve çevreye duyarlı eşdeğerleri ile değiştirilmesi; çevreye duyarlı tasarım; ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması; geri dönüşüm ve geri kazanım, vb. çalışmaları içeren bir stratejinin ürünlere, üretim süreçlerine ve hizmetlere uygulanarak çevresel performansın geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, ekonomik ve ekolojik verimliliğin artırılmasıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdü: İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik olarak kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen ve çıktısı Etüt Raporu olan değerlendirme (denetleme) çalışmasıdır. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projesi: Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve özendirilmesi amacıyla, sanayiye örnek teşkil etmek üzere gerçekleştirilecek ve işletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü sonucunda ortaya çıkan eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarından hayata geçirilmesine karar verilmiş olan uygulamalar bütünüdür. Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi: Etüt Raporu ve Finansman Planı nın İZKA tarafından onaylanmasından sonra, TTGV ve işletme arasında imzalanan ve işletmelerin İZKA tarafından verilen hibe desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir. Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi: İZKA tarafından sağlanan hibe desteğin onaylanmasından sonra, TTGV Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, TTGV ve işletme arasında imzalanan ve işletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir. Etüt Raporu: Bir işletmede gerçekleştirilen eko-verimlilik (temiz üretim) etüdünün çıktısı olarak hazırlanan, işletmeye ilişkin genel bilgiler, ürün, hammadde ve kaynak tüketimi, üretim prosesleri ve ilgili çevresel etkileri ve çevresel performans değerlendirmesini takiben eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarını, öncelikli olarak hayata geçirilecek uygulamaları, fizibilite, proje ve finansman planının yanı sıra genel değerlendirme ve diğer önerileri içeren, Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin ayrılmaz parçası olan rapordur. Finansman Planı: Etüt raporunda yer alan, eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesine ait bütçe ve zaman planı ile gerekli finansman kaynağının İZKA hibe desteği, TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı kullanılarak ne şekilde sağlanacağını gösteren işletme ve TTGV tarafından üzerinde mutabık kalınmış plandır. Gelişme/Sonuç Raporu: Pilot projenin uygulanması sırasında Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi nde ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nde belirtilen tarihte/ tarihlerde işletmenin TTGV tarafından belirlenen formata göre projenin çevresel, teknik ve mali açıdan ilerlemesini açıklamaya yönelik hazırlayarak TTGV ye ilettiği,ttgv onayı sonrası da İZKA ya sunulan rapordur. 4

5 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Geri Ödeme Sözleşmesi: İşletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanması halinde, pilot projenin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen toplam harcama tutarının TTGV ye geri ödenmesine ilişkin esasları belirleyen, TTGV ile işletme arasında imzalanan sözleşmedir. Harcama Dosyası: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra işletme tarafından yapılan harcamaların bildirildiği dosyalardır. İzleme Ekibi: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra, her bir projeyi izlemek ve süreci yönetmek üzere, TTGV himayesinde bir TTGV personeli ve TTGV tarafından belirlenen bir bağımsız izleyiciden oluşan ekiptir. İzleyici Raporu: Her pilot proje için İzleme Ekibi nde yer alan bağımsız izleyicinin işletmeyi yerinde ziyaret ederek, projenin teknik, çevresel ve mali gelişimi ile ilgili durumu ve kendi izlenimlerini yansıttığı ve TTGV ye sunduğu rapordur. Pilot Proje Yürütücüsü: Projenin yürütülmesinden ve Proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve İşletme nin bünyesinde çalışan kişidir. İZKA: İzmir Kalkınma Ajansıdır. Taahhütname: Eko-verimlilik Programı için belirlenen beş işletme ile eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü öncesinde imzalanacak ve işletmelerin Eko-verimlilik Programı na katılım şartlarını yerine getirmeyi taahhüt ettikleri belgedir. Program Uygulama Ekibi: TTGV ve İZKA nın Eko-verimlilik Programı nın uygulanması için kendi bünyesinden belirlediği koordinatörler ve diğer personelin yanı sıra hizmet alımı yoluyla çalışmalara katılan uzman ve danışmanlardan oluşan ekiptir. Program Değerlendirme Komisyonu: TTGV koordinasyonunda, İZKA ve TTGV den en az ikişer kişi olmak koşuluyla program uygulama ekibinden belirlenecek toplam beş kişiden oluşan, Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin seçimini gerçekleştirecek komisyondur. TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı dır. TTGV Alan Komitesi Üyesi: Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerine ilişkin etüt raporunun ve finansman planının TTGV geri ödemeli desteğine esas olan bölümlerini ilgili işletmeyi ziyaret ederek, TTGV destek kriterleri çerçevesinde değerlendirmek üzere TTGV tarafından kamu/ üniversite/ özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve ilgili pilot proje konularında uzman kişidir. 5

6 BAŞVURU REHBERİ 4. Kimler Başvurabilir? Program kapsamında işletme büyüklüğüne bakılmaksızın aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlayan işletmeler Ek A daki İşletme Başvuru Formu ile başvuruda bulunacaklardır: İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak. Sanayi sicil belgesine sahip olmak. İzmir için öncelikli olduğu belirlenmiş olan Ana Metal Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı, Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı sektörlerinden birinde faaliyet göstermek. Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcu olmamak. 5. Pilot Projeler İçin Sağlanacak Mali Kaynak ve Teknik Destek 5.1. Program kapsamında gerçekleştirilecek pilot projeler için İZKA tarafından hibe desteği olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir Program a TTGV tarafından TTGV nin halen yürütmekte olduğu Çevre Destekleri Programı kapsamında faizsiz geri ödemeli destek olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir Ayrıca eko-verimlilik pilot projesinin geliştirilmesi, TTGV teknik desteği ile gerçekleştirilecek, teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek etüd raporunun hazırlanması için ihtiyaç duyulan mali kaynak İZKA tarafından karşılanacaktır Program çerçevesinde her bir pilot proje için verilecek İZKA hibe desteği için belirlenen azami tutar TL olacaktır. İZKA hibe desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) ve gümrük vergisi tutarları uygun maliyet kabul edilmeyecektir. İZKA tarafından sağlanacak hibe desteği, İZKA desteğine esas olan toplam uygun maliyetin % 90 ından fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman (İZKA desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10 u) olarak karşılanmalıdır. Proje başvuru aşamasında bununla ilgili taahhüdün verilmediği durumda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez Her bir işletmeye sağlanabilecek azami TTGV geri ödemeli destek tutarı söz konusu destekten yararlanmak isteyen işletme sayısına göre belirlenecektir. TTGV faizsiz geri ödemeli desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyettir İZKA ve TTGV bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 6

7 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 6. Programa İlişkin Kurallar Program çerçevesinde finanse edilen pilot projeler için işletmelerin başvurması, seçilmesi ve uygulamalar ile ilgili kurallar 09/12/2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenmektedir. Bu Başvuru Rehberi söz konusu protokole uygun olarak hazırlanmış olup, başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu rehber ve eklerinde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. 7. Destekleyici Belgeler İşletmelerden Başvuru Formu ile birlikte istenecek destekleyici belgeler aşağıdaki gibidir. Resmi kayıt belgesi (Oda faaliyet belgesi ve/veya sanayi sicil belgesi) Kuruluş sözleşmesi veya sözleşmenin yer aldığı Sicil Gazetesi Mevcut sermaye yapısını gösteren Sicil Gazetesi Önceki üç mali yıla ait vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu ve bilânçosu/ işletme hesap özeti Vergi numarasını ve Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde internet vergi dairesinden alınmış internet çıktısı Sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine, borcu bulunmadığına ya da borçlarının yapılandırıldığına dair başvuru tarihinin bulunduğu takvim ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınmış resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını tasdik eden belge İşyeri açma ve çalışma ruhsatının örneği Başvuru esnasında belirtilen evrakların eksiksiz sunulması beklenmektedir. 7

8 BAŞVURU REHBERİ 8. Başvuru 8.1. Başvuru formu işletmenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmalı ve bir asıl iki suret olarak sunulmalıdır Başvurular başvuru zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır. İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük İZMİR 8.3. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru zarfının üstüne İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ifadesi açık bir şekilde yazılmalıdır Başvurular 4 Şubat 2014 tarihinden itibaren Ajansa sunulabilir. Başvuruların alınması için son tarih 7 Mart 2014 saat:17:00 dir. Son başvuru zamanından sonra sunulan başvurular, değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. Posta ya da kargoda ortaya çıkabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9. Başvuruların Değerlendirilmesi ve İşletmelerin Seçilmesi 9.1. Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin seçimi Program Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır Gelen başvurular öncelikle Program Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede işletmelerin başvuru formlarında verdikleri bilgiler ve destekleyici belgeler doğrultusunda aşağıdaki genel kriterler esas alınarak Ek B de yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi esasında incelendikten sonra, Ek C de yer alan Ön Değerlendirme Tablosu ndaki puanlandırma sistemine göre yapılacaktır: Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması için başvuru formunda doldurulması beklenen gerekli verilere sahip olmak ve eksik olan verilerin etüt çalışması kapsamında temini konusunda işbirliğine açık olmak (Başvuru Formu Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5.4) Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması 8

9 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve gerçekleştirilecek pilot uygulamalar için İZKA hibe desteğine ilişkin proje bütçesinin en az % 10 u oranında eş finansman sağlayabilecek olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.1) Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması ve pilot uygulamalar sürecinde gerekli işgücünü sağlayabilecek olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.2) Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik ön çalışmaları olmak, hali hazırda uygulanabilecek eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları için önerileri olmak (Başvuru Formu Bölüm 5.3) Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik altyapıya ve yeterli teknik kapasiteye (personel, deneyim, sertifikalar, eğitim, organizasyon yapısı, daha önce desteklenmiş projeleri, vb.) sahip olmak (Başvuru Formu Bölüm 2) 9.3. Ön değerlendirme sonuçlarına göre programın " iyi uygulama örneği olarak İzmir de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi " amacına en uygun olduğu sonucuna varılan örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara yönelik potansiyel taşıyan aday işletmeler belirlenecektir. Belirlenen aday işletmelerden 10 aday işletme ziyaret edilecektir. Ziyaretler işletmelerin başvuru formlarında verdikleri bilgilerin teyit edilmesi, üretim süreçlerinin daha ayrıntılı incelenmesi, kurumsal yapı, üst yönetim ve çalışanlar hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca program ve gerçekleştirilecek çalışmalar ve olası beklentiler hakkında işletme temsilcilerine bilgi verilecektir Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında işletmeler 9.2. Madde de yer alan kriterler doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek pilot uygulama yapılacak beş işletmenin nihai seçimi Ek D de yer alan Değerlendirme Tablosu na göre Program Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır Bölgede temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla pilot uygulama gerçekleştirilecek beş işletmenin belirlenmesi sürecinde Program Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterler de dikkate alınacaktır: Sektörel çeşitliliğin sağlanması Bölgesel çeşitliliğin sağlanması Farklı ölçeklerde işletmelerin dahil edilmesi Örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara yönelik potansiyelin olması Beş işletmenin nihai seçimine yönelik değerlendirme aşaması en fazla 75 gün sürecek- 9

10 BAŞVURU REHBERİ tir. Nihai değerlendirme sonucu, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi açısından uygunluğuna karar verilen işletmelere ilişkin bilgi İZKA ve TTGV internet sitelerinden ilan edilir Başvuru ve değerlendirme sürecinde işletmeler, çalışma kapsamında değerlendirilmek üzere İZKA veya TTGV tarafından veri ve bilgi gibi talep edilen hususları, kendilerine verilen süre içinde yerine getirir. 10. İşletmelerin Seçiminden Sonra Gerçekleştirilecek Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdüne Yönelik Faaliyetler Seçilen beş işletme eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü ve pilot projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel başlıkları Ek E de yer alan Taahhütnameyi imzalayacaktır. Taahhütname kapsamında işletme yapılacak etüt çalışması için gerekli verileri, işgücünü ve zamanı sağlayacağını; etüt çalışması sonucunda belirlenecek pilot projeyi uygulayacağını, söz konusu pilot proje için eş-finansman sağlayacağını ve tüm çalışmaların kesintisiz olarak yürütüleceğini, çalışmalar sırasında TTGV koordinasyonunda verilecek eğitime ilgili personelini yönlendireceğini, vb. taahhüt edecektir Taahhütnameyi imzalayan beş işletmede eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik eko-verimlilik (temiz üretim) etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir İşletmelerde gerçekleştirilecek etüt çalışmalarına entegre olarak işletme temsilcilerine TTGV koordinasyonunda eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına ilişkin eğitimler verilecektir Etüt çalışmalarının çıktısı olarak her işletme için TTGV tarafından etüt raporu hazırlanacaktır. Etüt raporları TTGV temsilcisi ve işletme yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Raporda tespit edilen tüm eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları yer alacak, işletme yetkilileri ile birlikte öncelikli olarak hayata geçirilmesine karar verilen olanaklar belirtilecek ve bunlara ilişkin fizibilite çalışmaları dahil edilecektir. Fizibilite çalışmaları teknik, çevresel ve ekonomik değerlendirmeleri içerecektir. Etüt raporu kapsamında, işletmelerin hayata geçirilecek olan eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesi belirlenerek ilgili finansman planının oluşturulması da sağlanacaktır. Bu kapsamda İZKA hibe desteği, TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı ile gerçekleştirilecek uygulama ve maliyet kalemleri belirlenecektir. 10

11 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI Finansman planı aşağıdaki esaslar doğrultusunda hazırlanacaktır. İşletmelerin en fazla TL lik limit dahilinde olan uygulamaları ve maliyet kalemleri İZKA desteği kapsamındadır. İşletme TL limiti üzerinde kalan uygulama ve maliyet kalemleri için TTGV geri ödemeli finansman desteğinden yararlanabilecektir. TTGV geri ödemeli desteğinin her bir işletme için üst limiti söz konusu destekten yararlanmak isteyen işletme sayısına göre belirlenecektir. İşletmelerin İZKA hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10 u kadar eş-finansman sağlaması gerekmektedir İşletmeler İZKA ve TTGV desteğinden aşağıdaki kalemler için yararlanabilecek olup finansman planı buna göre oluşturulacaktır. Makine ve teçhizat Mühendislik, tasarım ve danışmanlık Deneme ve optimizasyon amaçlı sarf malzemesi Tesis kurulumu, nakliye, montaj, devreye alma İnşaat ve tadilat Laboratuar ve ölçüm hizmetleri Personel (sadece TTGV geri ödemeli desteği kapsamında bu kalem yer alabilecek olup toplam TTGV destek tutarının en fazla %10 u olabilecektir.) Teknoloji seçiminde ve her tür ürün (makine, teçhizat, malzeme) ve hizmet alımında mümkün olabildiğince yerli olanakların tercih edilmesi esas alınacaktır. 11. Etüt Raporu ve Finansman Planının Kabulü Etüt raporunda (Ek F) yer alan uygulama ve maliyet kalemlerine yönelik finansman planı, İZKA ve TTGV tarafından değerlendirilerek gerekiyorsa revizyonlar sonrasında onaylanacaktır. Bu süreçte ihtiyaç halinde işletmelerden sair bilgi ve belgeler talep edilebilir Finansman planı için bütçelendirme yapılırken TL yi geçen bütçe kalemleri için 3 adet proformanın da etüt raporu içinde yer alması sağlanacaktır. 3 adet proformanın sunulamayacağı istisnai durumlarda maliyetlendirme ile ilgili gerekçelendirme yapıla- 11

12 BAŞVURU REHBERİ caktır. İşletmeler, yapacağı teçhizat, malzeme ve hizmet satın alımlarını Finansman Planında yer alan proformalara göre serbestçe gerçekleştirecektir İşletmenin TTGV desteği talep etmesi halinde TTGV tarafından ayrı bir mali değerlendirme gerçekleştirilecektir. Bunun için aşağıdaki belgeler ayrıca talep edilebilecektir: İçinde bulunulan yıla ait (3 ay, 6 ay veya 9 aylık) onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları Banka Referans Mektupları Gerçek kişi ortakların ve varsa kefillerin kimlik fotokopileri Büyük ortakların özgeçmişleri Kuruluş ile ilgili tüm değişiklikleri gösteren ticari sicil gazeteleri Kabul edilen proje sahibi işletmelerden sözleşme öncesi mali güvence sunulması istenecektir. İZKA ya verilecek mali güvence (banka teminat mektubu) İZKA nın vereceği destek tutarının % 10 u oranında olacaktır. TTGV ise yaptığı mali değerlendirme sonucu işletmeden almayı uygun bulduğu mali güvenceyi (banka teminat mektubu, kefalet, vb.) belirleyerek işletmeye bilgisini verecektir. 12. İşletmelerde Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Projelere Mali Destek Sağlanması Etüt Raporu ve Finansman Planı İZKA ve TTGV (TTGV desteği talep edenler için) onayını takiben, verilecek destek ve uygulamalara ilişkin ilke ve kurallar, işletme ve TTGV arasında imzalanacak sözleşme(ler) ile düzenlenecektir. Sadece İZKA hibe desteğinden yararlanılması durumunda Ek G de yer alan Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Ayrıca TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanılması durumunda ise buna ilaveten Ek H de yer alan Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi de imzalanacaktır İşletme, pilot projenin yürütülmesinden ve proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak, İşletme bün- 12

13 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI yesinde çalışan bir kişiyi pilot proje yürütücüsü olarak belirleyecek ve sözleşmeyi birlikte imzalayacaktır Pilot projenin İZKA ve TTGV tarafından onaylandığı şekliyle yürütülmesinden, proje ile ilgili olarak yapılacak her türlü harcama ve satın alma işlemlerinden; proje ile ilgili raporların zamanında verilmesinden ve projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından, TTGV ye karşı proje yürütücüsü ile işletme müteselsilen sorumludur Pilot proje uygulamalarının Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi nin (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nin) imzalanmasını müteakip en fazla 6 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Proje uygulama süresinin uzatılması, yeterli gerekçenin olması ve Eko-verimlilik Programının genel takvimini aksatmaması şartıyla, TTGV nin uygun bulması ve İZKA nın onayı üzerine gerçekleşebilir İşletme gerçekleştirdikleri uygulamalar ile ilgili olarak Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi nde (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi nde) belirtilen zamanlarda gelişme ve sonuç raporlarını TTGV ye iletecektir. Harcama dosyaları sonuç raporları ile birlikte sunulacaktır İZKA ve TTGV desteğinden yararlanan işletmeler için ödemeler, izleyici raporları (Ek I), işletmeden gelen sonuç raporları (Ek K) ve harcama dosyaları doğrultusunda yapılacaktır. Ödemeler hak ediş esasına göre yapılacak olup destekleme sözleşmelerinde belirtilen, proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki harcamalar dikkate alınacaktır. Harcamaların karşılığı, proje bütçesi kapsamında olmak koşuluyla ödenebilecektir Pilot projenin destekleme sözleşmesi hükümlerine ve ekindeki etüt raporu ve finansman planına uygun olarak yürütüldüğü ve gerek görüldüğü takdirde ibraz edilen belgelerin doğruluğunun tespiti TTGV koordinasyonunda Proje İzleme Ekibi aracılığıyla yerinde incelemelerde bulunmak suretiyle gerçekleştirilir. İşletme pilot projeye ilişkin olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi İzleme Ekibi ne vermekle yükümlüdür İşletmelerin harcamalar ve harcama dosyalarının hazırlığında dikkate alacağı mali usul ve esaslar sözleşme aşamasında işletmelere aktarılacaktır. 13. İşletmelerde Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi ve Projelere TTGV Mali Desteğinin Sağlanması İşletmenin TTGV desteğinden yararlanması söz konusu ise diğer maddelerde belirtilen genel esaslara ek olarak TTGV desteğine ilişkin aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır: 13

14 BAŞVURU REHBERİ Sözleşmenin TTGV desteği ile ilgili bölümü TTGV destek tutarının ABD Doları karşılığı üzerinden yapılacaktır. Sözleşmenin yapılabilmesi için Maddede belirtilen mali güvenceye ilişkin mutabakat yazısının işletme tarafından TTGV ye iletilmiş olması gerekmektedir TTGV desteğinden yararlanan işletmeler TL lik tutarı, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV ye ödeyecektir. TTGV ayrıca, proje harcamalarına ilişkin yapacağı ödemeden de %2 kesinti yapacaktır. Bu tutarlar hiçbir şekilde işletmeye geri ödenmeyecektir İşletmelere ayrıca toplam TTGV destek tutarının en fazla %25 i oranında ön ödeme yapılabilecektir. Ön ödeme gerçekleştirilmiş ise, söz konusu ön ödemeye ilişkin harcamalar tamamlanıp, İşletme nin katkıları gerçekleştirilene ve bu harcamalar TTGV tarafından onaylanana kadar TTGV desteği çerçevesinde yeni ödeme yapılmaz TTGV onaylanmış finansman planı kabul edilen uygulama bütçesi fasılları arasında aktarma yapmaya yetkili olacaktır TTGV desteği ile ilgili olarak onaylanmış finansman planı çerçevesinde TTGV Yönetim Kurulu nun destekleme kararı tarihinden itibaren en çok 4 (dört) ay öncesine ait harcamalar kabul edilebilir TTGV ödemelerinin tamamlanmasının ardından ilgili geri ödeme planları TTGV tarafından hazırlanarak işletmelere iletilecektir. Pilot projenin bitiminde, projeye sağlanan TTGV destek tutarı, işletme tarafından, pilot proje destek sözleşmesinde belirtilen şartlar ve proje sonuçlandıktan sonra imzalanan geri ödeme planındaki vadeler ve taksit tutarları esas alınarak TTGV ye geri ödenir. Sağlanan destek pilot proje tamamlandıktan sonraki ilk bir yılı ödemesiz olmak üzere, ABD Doları üzerinden, toplam dört yıl içerisinde, altı ayda bir yedi eşit taksit halinde TTGV ye geri ödenir Gerekli görmesi durumunda, TTGV İşletme nin mali durumu hakkında bilgi almak üzere yerinde inceleme yapabilir. 14. Diğer Hususlar Programın uygulanmasına yönelik bu rehber ve protokolde yer almayan hususlarda İZKA ve TTGV tarafından alınacak ilke kararları derhal yürürlüğe girecek ve işletmeye bildirilecektir. 14

15 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKLER: Ek A: İşletme Başvuru Formu Ek B: Ön İnceleme Kontrol Listesi Ek C: Ön Değerlendirme Tablosu Ek D: Değerlendirme Tablosu Ek E: Taahhütname Metni Ek F: Etüt Raporu Formatı Ek G: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi Örneği Ek H: Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi Örneği Ek I: İzleyici Raporu Formatı Ek K: Gelişme/Sonuç Raporu Formatı 15

16 BAŞVURU REHBERİ BR- EK A İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İŞLETME BAŞVURU FORMU 1. İşletmenizin başvuru kriterlerini sağladığını teyit ediniz: Başvuru Kriteri Evet Hayır 1.1. İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyoruz Sanayi sicil belgesine sahibiz Ana Metal Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı, Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyoruz Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcumuz yok. 2. İşletmeniz ile ilgili genel bilgileri veriniz: İşletme Adı İşletme Yetkilisi ve Görevi Adres E-posta Web Adresi Telefon Faks Uygulamanın Yapılacağı İşletme Adresi 16

17 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İşletme özel yatırım bölgesi'nde ise bölgenin adı (Özel Yatırım Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Organize Sanayi Bölgesi-Serbest Bölgeleri kapsamaktadır) Faaliyet Konusu ve 4 haneli NACE Kodu Kuruluş Yılı Toplam Personel Sayısı Mühendis Çeşit ve Sayısı Yıllık Ciro Sertifika ve Belgeler (Var ise her bir belgenin birer kopyasını başvuru esnasında sunmanız gerekmektedir) İşletmenin Kısa Tarihçesi İşletmenin Organizasyon Yapısı (Varsa Çevre Mühendisi ya da ilgili personel hakkında bilgi) 17

18 BAŞVURU REHBERİ İşletmenin Çevre Yönetimi ile İlgili Çalışmaları İşletmenin Ar-Ge Birimi ve/ veya Ar-Ge Projeleri ile İlgili Bilgiler İşletmenin Daha Önce İZKA tarafından ya da Ulusal ve Uluslararası Kaynaklardan Desteklenmiş Projeleri Hakkında Bilgiler (Proje ismi-proje Kodu-Başvuru Yapılan Program-Proje tarihi-proje Bütçesi) 18

19 İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI 3. İşletmenizin ürün ve hammadde/kaynak tüketimi ile ilgili verileri veriniz Ürün Çeşitleri ve Üretim Miktarları Ürünler Üretim Miktarı Oran (%) Toplam 3.2. Kullanılan Hammadde Çeşit, Miktar ve Maliyetleri Hammaddeler Çeşit Tüketim/Kullanım Miktarı (ton/ay) Oran (%) Maliyeti Toplam 3.3. Tüketilen Toplam Kaynak (Enerji, Su, Boya, Yardımcı Kimyasal vb.) Miktarı ve Maliyetleri İşletmenin Toplam Üretim Maliyeti (Giderleri ): 19

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 1. Giriş 1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ UYGULAMA ESASLARI Madde 1 Çevre Proje Desteklerinin Amacı ve Kapsamı 1.1. Çevre Proje Destekleri ile, sanayi kuruluşlarının çevre performansını artırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

TÜBİTAK. TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) BAŞVURU FORMU

TÜBİTAK. TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) BAŞVURU FORMU TÜBİTAK TEKNOLOJI ve YENILIK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU FORMU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermavesi Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu başvuru formunu hazırlamış olmamızın,

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI DUYURUSU

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer 1 İŞLETME ADI: HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMET TALEP FORMU İŞLETMENİN ANA FAALİYET KODU (NACE) (Vergi levhasında yer alır.) İŞLETMENİN VERGİ NUMARASI: İŞLETME YETKİLİSİNİN ADI SOYADI: E-POSTA ADRESİ: SABİT TELEFON

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. Türkiye İlaç ve

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2014 Ajansımızın 16.12.2013 tarihinde çıkmış olduğu 2014 Yılı Mali Destek

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2014

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU 1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır. Geçici Proje No Proje No BAŞVURU KAPAK SAYFASI Çağrı Kodu 1000-2015-1

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI! Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmaz üzere öğrenci seçilemez.! Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI :... PROJE ADI :... PROJE NO : TTGV... YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO : 1/9 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ / ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu program kapsamında daha önce başarısız

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLE ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 1- TARAFLAR 1.1. ENEL Enerji Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ekşioğlu Mh. Turgut Özal Cad.

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO : TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR TÜRKİYE TEKNOLOJİ

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatboyu Öğrenme Programı Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI GELİŞTİRME, KÜLTÜREL, TURİSTİK DEĞERLERİ VE EKOLOJİK DENGELERİ KORUMA VE İYİLEŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2015

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı