İÇİNDEKİLER 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Dr. Mehmet ÇARDAK Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği (Childhood Narcissism Scale) Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği (Early Memories of Warmth and Safeness Scale Çocukluk Deneyimleri Ölçeği (Early Life Experiences Scale) Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (Barnett Liking of Children Scale) Çocuklarda Umut Ölçeği (Children s Hope Scale) Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği (Children s Negative Cognitive Error Questionnaire) Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği (Individuation-Separation Scale of Adolescence) Marmara Gelişim Ölçeği (3-6 Yaş Dönemi Çocukları için) White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri (White-Campbell Psychological Birth Order Inventory) Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçeği (Incomplete Stories with Doll Family Scale) Çocuk ve Ergenlerde Mükemmeliyetçi Öz-sunum Ölçeği (Perfectionistic Self-presentation in Children and Adolescents Scale) Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği (The Child and Adolescent Perfectionism Scale) Kimlik İşlevi Ölçeği (Functions of Identity Scale) Ego Kimlik Süreci Ölçeği (Ego Identity Process Questionnaire) Erikson Psiko-sosyal Gelişim Dönemleri Ölçeği (Erikson Psychosocial Stage Inventory)...28 Bölüm 2: ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Uzm. Psk. Dan. Recep UYSAL Başarı Yönelimleri Ölçeği (Achievement Goal Orientations Scale) x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (2X2 Achievement Goal Orientations Scale) Biliş-Ötesi Farkındalık Envanteri (Metacognitive Awareness Inventory) Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği (Revised Mathematics Anxiety Rating Scale) Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (Attitudes toward Learning Scale) Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeği (Time Orientation During Classroom Disengagement Scale)...44 v

2 7. Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği (Metacognitive Reading Strategies Questionnaire) Yaş Çocukları için Öğrenme Stilleri Ölçeği (Learning Styles Scale 5-6) Marmara Öğrenme Stilleri (Marmara Learning Styles Scale) Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği (Revised Two-Factor Study Process Questionnaire) Sosyal-Duygusal Öğrenme Ölçeği (Social-Emotional Learning Scale) Öğrenci Akademik Destek Ölçeği (Student Academic Support Scale) Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (Social Emotional Learning Skills Scale) Ev Ödevi Amacı Ölçeği (Homework Purpose Scale) Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği Yaş (Motivated Strategies for Learning Questionnaire for Year Old Children) Ev Ödevi Yönetimi Ölçeği (Homework Management Scale) İlköğretim Öğrencileri için Biliş Üstü Ölçeği (Metacognition Scale for Primary School Students) Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği (Writing Anxiety Scale) Türkçe Bilinci Ölçeği (Turkish Consciousness Scale) Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (Life-long Learning Competemce Scale)...72 Bölüm 3: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Arş. Gör. Seydi AHMET SATICI Akademik Kontrol Odağı Ölçeği (Akademic Locus of Control Scale) Öğrenci Sorumluluk Ölçeği (Student Responsibility Scale) Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği 10 (Student Personal Responsibility Scale-10) Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği (School Attachment Scale) Uyum Ölçeği Üniversite Formu (College Adjustment Scales) Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (Academic Self-Efficacy Scale) Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeği (The Academic Delay of Gratification Scale) Akademik Güdülenme Ölçeği (Academic Motivation Scale) Akademik Tükenmişlik Ölçeği (The Scale of Academic Burnout) Ders Çalışma Öz-yeterlik Algısı Ölçeği (Self-efficacy Perceptions for Studying Scale) Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği (The Scale for Attitude Towards Cheating) Ortaöğretim Öğrencileri için Okul Tükenmişliği Ölçeği (Secondary School Burnout Scale) İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8) Akademik Beklentilere ilişkin Stres Envanteri (Academic Expectations Stres Inventory) Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (Teacher Assessment of School Adaptation Scale) Okul Zorbalığına ilişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği (Teacher Attitudes toward School Bullying Scale) Eğitim Stresi Ölçeği (Educational Stress Scale) Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği (Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5 6 Years of Children) Öğretim Doyumu Ölçeği (Teaching Satisfaction Scale) Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları Ölçeği (Educators Attitudes Toward Educational Research Scale) vi

3 21. Okula Karşı Tutum Ölçeği (Scale for Attitudes Towards Elementary School) Sınıf içi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği (Teacher Attitude Scale towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students) Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi Ölçeği Bölüm 4: ÖZEL EĞİTİM Arş. Gör. Serhat ARSLAN Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Rating Scale) Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale) Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği (Beach Center Family Quality of Life Scale) Conners-Wells Ergen Öz-bildirim Ölçeği Uzun Formu (Conners-Wells' Adolescent Self-report Scale-Long Form) Conners Ana baba Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu (Conners Parent Rating Scale Long Form-Revısed) Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş/Uzun (Conner's Teachers Rating Scale/ Revised Long) Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği (School Counselors Self-efficacy Scale regarding Special Education) Bölüm 5: YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ r. Eyüp ÇELİK Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği (Intimate Violence Responsibility Scale) Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği (Acceptance of Couple Violence Scale) Çok Boyutlu İlişki Ölçeği (Multidi-mensional Relationship Questionnaire) Flört Kaygısı Envanteri-Ergen Formu (Dating Anxiety in Adolescents Scale) Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başa çıkma Ölçeği (Multi-dimensional Intimate Coping Questionnaire) Ergenler için Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği (The Problem Solving on Romantic Relationships Scale for Adolescents) İlişki İstikrarı Ölçeği (Satisfaction/Alternatives/Investment Scales) İkili İlişkilerde Güven Ölçeği (The Dyadic Trust Scale) İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (Relationship Happiness Questionnaire) Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (Experiences in Close Relatioships-Revised) Romantik İlişkilerde Adleryan Sosyal İlgi Ölçeği (Adlerian Social Interest Scale- Romantic Relationship Form) Duygusal Taciz Ölçeği (Emotional Abuse Scale) Bölüm 6: AİLE-EVLİLİK PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Ahmet AKIN Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçekleri (Autonomous-Related Self in Family Scales) Çocuk Ana-baba İlişki Ölçeği (Child Parent Relationship Scale) Çocuklar için Boşanmaya Uyum Envanteri (The Child's Divorce Adjustment Inventory) Anne Baba İzleme Ölçeği (The Parental Monitoring Instrument) Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği Kısa Formu (Short Version of The Family Sense of Coherence Scale) Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği (Inventory of Family Protective Factors) Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu (Short form of Inventory of Parent and Peer Attachment) Evlilikte Yetkinlik Ölçeği (Marital Self-efficacy Scale) Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği (Attitudes about Romance and Mate Selection Scale) vii

4 10. Yenilenmiş Anne-Baba Sosyal Destek Ölçeği (Revised Parental Social Support) Evlilikte Suçu Affetme Ölçeği (The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale) Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği (Children s Perceptions of Interparental Conflict Scale) İlişkisel Mizah Envanteri (Relational Humor Inventory) Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği (Marital Life Satisfaction Scale) Ebeveyn Rolüne ilişkin Kendilik Algısı Ölçeği (The Self-perception of Parental Role Scale) Ana Babaya Bağlanma Ölçeği (Parental Bonding Instrument) Aile Yılmazlık Ölçeği (Family Resilience Scale) Evlilikte Uyum Ölçeği Ölçeği (Marital Adjustment Test) Evlilik Doyum Ölçeği (Marriage Satisfaction Scale) İlişkilerde Yükleme Ölçeği (Relationship Attribution Measure) İlişkilerde İnanç Envanteri (Relationship Belief Inventory) Bölüm 7: CİNSELLİK Dr. Eyüp ÇELİK Cinsel Öz-yeterlik Ölçeği (Sexual Self-efficacy Scale) Cinsel Öz-bilinç Ölçeği (Sexual Self-consciousness Scale) Ergenler için Cinsel Kaçınma Öz-yeterlik Ölçeği (Adolescent Self-efficacy Scale for Sexual Abstinence) Ergenler için Cinsel Baskı Risk Ölçeği (Adolescent Sexual Coercion Risk Scale) Cinsel Özgüven Ölçeği (Sexual Self-confidence Scale) Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın versiyonu (Sexual Quality of Life Questionnaire-Female) Cinsel Benlik Şeması Ölçeği (Sexual Self-Schema Scale) Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Sürüm 1 (The Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale - The Revised Short Version 1) Eşcinsellik Tutum Ölçeği (Homosexuality Attitudes Scale) Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği-Kısa Formu (Love Attitudes Scale-Short Form) Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Ambivalent Sexism Scale ) Erkeklere ilişkin Çelişik Duygular Ölçeği (The Ambivalence Toward Men Scale) Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Gender Roles Attitude Scale) Bölüm 8: BENLİK Doç. Dr. Ahmet AKIN Öz-Duyarlık Ölçeği (Self-compassion Scale) Öz-güven Ölçeği (Self-confidence Scale) Kendini Sabotaj Ölçeği (Self-handicapping Scale) Öz-bilinç Ölçeği (Self-consciousness Scale) Koşullu Öz-değer Ölçeği (Contingencies of Self-worth Scale) Öz-konuşma Ölçeği (Self-talk Scale) İlişkisel-Bağımlı Benlik Kurgusu Ölçeği (Relational-interdependent Self-construal Scale) Öz-düşünüm Ölçeği (Self-reflection Scale) Benlik Hissi Ölçeği (Sense of Self Scale) Kendini Gizleme Ölçeği (Self-concealment Scale) Kendini sevme ve Öz-yeterlik Ölçeği (Self-liking/Self-competence scale) Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği (Self-determination Scale) Genel Öz-yeterlik Ölçeği (General Self-efficacy Scale) viii

5 14. Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği (Revision of the Self-monitoring Scale) Öz-kontrol ve Öz-yönetim Ölçeği (Self-control and Self-management Scale) Yargısal Öz-şüphe Ölçeği (Judgmental Self-doubt Scale) Öz-derin Düşünce Ölçeği (Self-rumination Scale) Öz-yansıtma ve İç-görü Ölçeği (Self-reflection and Insight Scale) Kişisel Benlik Kavramı Ölçeği (Personal Self-concept Scale) Bütünleşik Öz-bilgi Ölçeği (Integrative Self-knowledge Scale) Sahte Benlik Algısı Ölçeği (Perception of False-self Scale) Öz-aşkınlık Ölçeği (Self-transcendence Scale) Bölüm 9: DUYGUSAL Emel GEDİKSİZ Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (Depression Anxiety Stress Scale) Berkeley Duygusal Dışa vurum Ölçeği (Berkeley Expressivity Scale) İntikam Ölçeği (Vengeance Scale) Duyarlı Sevgi Ölçeği (Compassionate Love Scale) Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği (Distress Tolerance Scale) Yıkıcı Davranış Bozukluğu Ölçeği (Disruptive Behavior Disorders Scale) Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (Social Appearance Anxiety Scale) Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen Formu (Social Appearance Anxiety Scale Adolescent Form) Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (The Fear of Positive Evaluation Scale) Duygu Gereksinimi Ölçeği (Need for Affect Scale) Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği (Adolescent Anger Rating Scale) Endişe Şiddeti Ölçeği (Measure of Worry Severity) Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (Brief Fear of Negative Evaluation Scale) Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği (Emotions Management Skills Scale) Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeği (Sense of Responsibility and Behavior Scale) Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği (Revised Schutte Emotional Intelligence Scale) Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (Trait Shame and Guilt Scale) Yenilgi Ölçeği (Defeat Scale) Sıkışmış Hissetme Ölçeği (Entrapment Scale) Psikolojik Yoğun Stres Ölçeği (The Psychological Distress Scale) Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği (Offence-related Feelings of Shame and Guilt Scale) Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (Brief Fear of Negative Evaluation Scale) Endişenin Sonuçları Ölçeği (Consequences of Worrying Scale) Yas Ölçeği (The Mourning Scale) Bölüm 10: KİŞİLİK İbrahim DEMİRCİ Yansıtmalı Özdeşim Ölçeği (Projective Identification Scale) Minnettarlık Ölçeği (Gratitude Questionnaire) Psikolojik Kırılganlık Ölçeği (Psychological Vulnerability Scale) Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Adolescent Psychological Resilience Scale) Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (Individual Innovativeness Scale) Ergenler için Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (Adolescents Attitudes toward Violence Scale) ix ix

6 x Baskı ve Cilt: Atalay Matbaacılık Sertifika nu: Yılmazlık Ölçeği (Resiliency Scale) KA-Sİ Ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği (KA-Sİ Empathic Tendency Scale) KA-Sİ Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği (Child KA-Sİ Empathic Tendency Scale) A-Tipi Kişilik Ölçeği (Type-A Personality Scale) Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (Resilience Scale) Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu (Peer Bullying Scale-Adolescent form) Akran Zorbalığı Ölçeği Çocuk Formu (Peer Bullying Scale Child Form) Saldırganlık Eğilimi Ölçeği (Intent Attribution Questionnaire) Saldırganlık Envanteri (Aggression Inventory) Temel Empati Ölçeği (Basic Empathy Scale) Uyumlu/uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Adaptive/maladaptive Perfectionism Scale) Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale for Adults) Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği (Assertiveness Inventory) Alçakgönüllülük Ölçeği (Humility Scale) Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Frost Multi-dimensional Perfectionism Scale) Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği (Psychological Entitlement Scale) Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Adjective Based Personality Scale) Kendini Toparlama Gücünü Değerlendirme Ölçeği (Resilience Appraisal Scale) Affedicilik Ölçeği (Trait Forgivingness Scale) Bölüm 11: BİLİŞSEL Esra YILDIZ Öfkeye ilişkin Derin Düşünme Ölçeği (Anger Rumination Scale) Duygulara ilişkin İnançlar Ölçeği (Beliefs about Emotions Scale) Olumlu Üst Biliş ve Üst Duygular Ölçeği (Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire) Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği (Body Image Coping Strategies Inventory) Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Mindful Attention Awareness Scale) Bilişsel Kapılma Ölçeği (Cognitive Absorption Scale) Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği (Multi-domain Decisiveness Scale) Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (Future Time Perspective Scale) Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (Cognitive Appraisal Scale) Dünyaya ilişkin Varsayımlar Ölçeği (World Assumptions Scale) Bilişsel Hatalar Ölçeği (Cognitive Errors Questionnaire) Duygusal Farkındalık Düzeyi Ölçeği (The Levels of Emotional Awareness Scale) Kişi Algı Ölçeği (Attributional Complexity Scale) Tutarlılık Tercihi Ölçeği (Preference for Consistency Scale) Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği (Rational-Experiential Thinking Styles Inventory) Çok Kültürlü Yeterlilik Algısı Ölçeği (Perceptions of Multi-cultural Competence Scale) Kararsızlık Ölçeği (Indecisiveness Scale) Bilişsel ve Duygusal Düzenleme Ölçeği (Cognitive and Affective Regulation Scale) Ergenlerde Karar Verme Ölçeği (Adolescent Decision Making Questionnaire) Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (Intolerance of Uncertainty Scale) Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği (Why Worry Questionnaire II) Gelecek Zaman Perspektifi Ölçeği (Future Time Perspective Scale) Karar Verme Stilleri Ölçeği (Decision Making Style Scale) ix

7 xi 24. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) Bölüm 12: KARİYER DANIŞMANLIĞI Emel GEDİKSİZ Kariyer Gelişiminde Aile Etkisi Ölçeği (Family Influence Scale) Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Kısa Formu (Short-Form of Career Decision Making Self-efficacy Scale) Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (Inventory of Professional Attitude at Occupation) Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği (Ohio Teacher Efficacy Scale) Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği (Scale of University Students Entrepreneurship) Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği (Adolescent Future Expectations Scale) Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (Career Decision Making Self-efficacy Scale) Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği Bölüm 13: ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Ahmet AKIN İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (Loneliness at Work Scale) Yönetici Kaygı Ölçeği (Administrator Anxiety Scale) Öğretmen Liderliği Ölçeği (Teacher Leadership Scale) Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (Burnout Snydrome Inventory Short Version) Okul Öncesi Öğretmenlerine yönelik Sınıf Yönetimi Ölçeği Okul İklimi Ölçeği (School Climate Scale) İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Scale) Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (Endicott Work Productivity Scale) Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği (Mobbing Scale for Teachers) İşyeri Zorbalığı Ölçeği (Negative Act Questionnaire- revised) Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (Professional Quality of Life Scale) İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Scale) Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği (Scale Organizational Trust of School) Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Teachers Organizational Commitment Scale) Psiko-şiddet (Mobbing) Ölçeği Kapsamlı Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği (Comprehensive Assessment of School Environment) Psiko-şiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği Liderlik Uygulamaları Ölçeği (Leadership Practices Inventory) Otantik Liderlik Ölçeği (Authentic Leadership Questionnaire ALQ) Öz-liderlik Ölçeği (Revised Self-Leadership Questionnaire RSLQ ) Bölüm 14: SOSYAL PSİKOLOJİ Öğr. Gör. Hakan SARIÇAM İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği (Two-dimensional Social Desirability Scale) Topluluk Hissi Ölçeği (Brief Scale of Sense of Community) İlişki Değerlendirme Ölçeği (Relationship Assessment Scale) Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Ölçeği (Social Safeness and Pleasure Scale) Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği (Perceived Available Support Scale) Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise formu (Interpersonal Problem Solving Inventory) ixi

8 xii 7. Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği 4-6 Yaş (Social Skills Evaluation Scale 4-6) Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği 7-12 Yaş (Social Skills Evaluation Scale 7-12) Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (Tromso Soscial Intelligence Scale) İlişki Niteliği Ölçeği (Quality of Relationship Inventory) Toplumsal Yetenek Ölçeği (Social Ability Scale) Okul öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu (Pre-school Social Behavior Scale-Teacher Form) Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği (Individual Social Responsibility Scale) Grup Sargınlığı Ölçeği (Group Environment Questionnaire) Etkileşim Kaygısı Ölçeği (Interaction Anxiousness Scale) Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeği (Teacher Interpersonal Self-efficacy Scale) Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (Teacher Assessment of Social Behavior Scale) Sosyal Sorun Çözme Envanteri (Social Problem Solving Inventory) Toplumsal İlgi Ölçeği (Social Interest Index) Çocuk ve Ergenler için Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği (Social Support Appraisals Scale for Children) Çatışma Çözme Ölçeği (Conflict Resolution Scale) Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (Social Adaptation Self-Evaluation Scale) Yurtseverlik Tutum Ölçeği (Patriotism Attitude Scale) İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği (Relational, Individual, Collective Self- Aspects Scale) Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği (Interpersonal Sensitivity Measure) Sosyal Davranış Ölçeği (Social Behaviors Scale) Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (Perceived Social Competence Scale) Sosyal Kırılganlık Ölçeği (Social Vulnerability Scale) Gestalt Temas Engelleri Ölçeği (Gestalt Contact Disturbances Scale) İzlenim Yönetimi Ölçeği (Impression Management Scale) Akran İlişkileri Ölçeği (Peer Relationship Scale) Akran Sapması Ölçeği (Peer Deviance Scale) Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği-Kısa Form (Social and Emotional Loneliness Scale) Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri (Revised Social Problem Solving Inventory) Bölüm 15: DİN-DEĞER Dr. Ümran AKIN Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği (Academic Dishonesty Scale) Aksiyonda Değerler Ölçeği (Modified Values in Action Questionnaire) Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeği (Administrator Character Education Efficacy Belief Instrument) Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (The Character Education Efficacy Belief Instrument) Ahlaki Olgunluk Ölçeği (Scale of Moral Maturity) Bireysel Değerler Envanteri (Personal Values Inventory) Ok Dini Tutum Ölçeği (Ok Religious Attitude Scale) Tanrı Algısı Ölçeği (God Perception Scale) Kişisel Anlam Profili (Personal Meaning Life Profile) Değerlerin Belirlenmesi Testi (Defining Issues Test) ixii

9 xiii 11. Moral Erdemler Ölçeği (Moral Virtues Scale) Etik Durum Ölçeği (Ethics Position Questionnaire) Bölüm 16: SİBER PSİKOLOJİ Uzm. Psk. Dan. Nihan ÇİTEMEL Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği (Cyber Victim and Bullying Scale) İnternet Kaygısı Ölçeği (Internet Anxiety Scale) İnternet Kimliği Ölçeği (Internet Identification Scale) İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Internet Addiction Scale) Çevrim-içi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği (The Perceived Sociability Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments) İnternet Bağımlılık Ölçeği (Internet AddictionScale) On-line Danışmaya ve Yüz Yüze Danışmaya yönelik Tutum Ölçeği (The On-line Counseling and Face-to-face Counseling Attitudes Scale) Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Computer Game Addiction Scale for Children) E-Öğrenme Ortamları için Sosyal Bulunuşluk Ölçeği (Social Presence Scale for e-learning Environments) Sanal Zorba/Kurban Ölçeği (Cyber Bully/Victim Scale) Ergenler için Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği (Adolescent s Computer Addiction Scale) Bölüm 17: POZİTİF PSİKOLOJİ İbrahim DEMİRCİ Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (Scales of Psychological Well-being) Özgünlük Ölçeği (Authenticity Scale) Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeği (Personal Growth Initiative Scale) Öznel Mutluluk Ölçeği (Subjective Happiness Scale) Revize Edilmiş Kararlılık Ölçeği (Revised Grit Scale) Kısaltılmış Pro-aktif Kişilik Ölçeği (Abbreviated Pro-active Personality Scales) Merak ve Keşfetme Envanteri II (Curiosity and Exploration Inventory-II) Yaşamın Anlamı Ölçeği (Meaning in Life Questionnaire) Esinlenme Ölçeği (Inspiration Scale) Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (Adolescent Subjective Well-being Scale) İyilik Hali Ölçeği (Flourishing Scale) Öznel Zindelik Ölçeği (Subjective Vitality Scale) Durumsal Umut Ölçeği (State Hope Scale) Öznel İyi Oluş Ölçeği (Subjective Well-being Scale) Psikolojik İyi Olma Ölçekleri-42 (Scales of Psychological Well-being-42) Ruh Sağlığı Sürekliliği Ölçeği Kısa Formu (Mental Health Continuum Scale-Short Form) Bütünleyici Umut Ölçeği (Integrative Hope Scale) Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Short Form of the Oxford Happiness Questionnaire) ixiii

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor?

Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 1 Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Fatma Tezel Şahin 1, F. Nilgün Cevher Kalburan 2 Özet Okulöncesi

Detaylı

ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI

ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI (TEZLER) 1984-2010 557 tez Bülent Ağaoğlu İstanbul, 3 Ağustos 2010 1 SİSTEMATİK LİSTE... 6 AHLAK... 6 AİLE EĞİTİMİ... 6 AİLE İÇİ İLETİŞİM... 7 AİLE İÇİ İLİŞKİLER...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form*

Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form* Elementary Education Online, 14(1), 311 322, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 311 322, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.46598 Psychometric Properties of the Turkish

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online) BİR NEGATİF İŞ DAVRANIŞI OLARAK ÜRETKENLİĞE AYKIRI DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE AGRESİF DAVRANIŞ ALGILARI İLE İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, BENLİK DEĞERİ VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMENİN

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2006 (1) 19. Sayı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2006 (1) 19. Sayı ÖZ BİLİNÇ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU, PERFORMANS ODAKLI SINIF ALGISI VE NOT YÖNELİMİ Yrd. Doç Dr. Sevgi Özgüngör ÖZET Bu çalışmanın temel amacı akademik davranışların önemli bir yordayıcısı olan

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

Hatice ŞİRİN 1 Hüseyin IZGAR 2

Hatice ŞİRİN 1 Hüseyin IZGAR 2 Elementary Education Online, 12(1), 254-266, 2013. İlköğretim Online, 12(1), 254-266, 2013. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Relationship between Undergraduates Communication Skills and Their

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER AND PARENTAL BONDING: A STUDY ON PRESCHOOL STUDENT TEACHERS

PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER AND PARENTAL BONDING: A STUDY ON PRESCHOOL STUDENT TEACHERS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0166 EDUCATION SCIENCES Melek Kalkan 1 Received: May 2009 Hatice Odacı 2 Accepted: July 2010 Ondokuz

Detaylı

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki Eurasian Journal of Educational Research, 22, pp, 89-99 / 2006 Ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Çocukluk İstismarları ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki The Relationships Between Attachment Styles with

Detaylı

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi

Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi Arş. Gör. Didem ARLI 1 Uzman Esen ALTUNAY 2 Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA 3 Özet Bu araştırmanın amacı, Ege Üniversitesi Orta

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YÜKSEKÖĞRETİME DAİR MEMNUNİYET DURUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ **

ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 30, Sayfa: 119-136 ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ** ÖZET İlkay Gurbet SAFÖZ GÜVEN **** Songül Sonay

Detaylı

Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları

Bağlanma Stilleri, Akılcı Olmayan İnançlar ve Psikolojik Belirtilerin Bilişsel Esnekliği Yordamadaki Katkıları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2071-2085 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1702

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong

http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong X. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ BİREYDEN TOPLUMA PDR Seçimlerimiz ve Sorumluluklarımız 21-23 EKİM 2009 Seyhan Oteli, Adana PROGRAM KİTAPÇIĞI http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong KURULLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Atılgan ERÖZKAN * ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 2010, 25 (65), 101-113 Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü Dilek Şirvanlı Özen Okan Üniversitesi Timuçin Aktan Okan Üniversitesi

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? 40 DERLEME / REVIEW Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence? Nur ELÇİN BOYACIOĞLU, 1 Leyla KÜÇÜK 2 ÖZET Çocukluk

Detaylı

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı