İÇİNDEKİLER 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Dr. Mehmet ÇARDAK Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği (Childhood Narcissism Scale) Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeği (Early Memories of Warmth and Safeness Scale Çocukluk Deneyimleri Ölçeği (Early Life Experiences Scale) Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (Barnett Liking of Children Scale) Çocuklarda Umut Ölçeği (Children s Hope Scale) Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği (Children s Negative Cognitive Error Questionnaire) Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği (Individuation-Separation Scale of Adolescence) Marmara Gelişim Ölçeği (3-6 Yaş Dönemi Çocukları için) White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri (White-Campbell Psychological Birth Order Inventory) Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri Ölçeği (Incomplete Stories with Doll Family Scale) Çocuk ve Ergenlerde Mükemmeliyetçi Öz-sunum Ölçeği (Perfectionistic Self-presentation in Children and Adolescents Scale) Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği (The Child and Adolescent Perfectionism Scale) Kimlik İşlevi Ölçeği (Functions of Identity Scale) Ego Kimlik Süreci Ölçeği (Ego Identity Process Questionnaire) Erikson Psiko-sosyal Gelişim Dönemleri Ölçeği (Erikson Psychosocial Stage Inventory)...28 Bölüm 2: ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Uzm. Psk. Dan. Recep UYSAL Başarı Yönelimleri Ölçeği (Achievement Goal Orientations Scale) x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (2X2 Achievement Goal Orientations Scale) Biliş-Ötesi Farkındalık Envanteri (Metacognitive Awareness Inventory) Revize Edilmiş Matematik Kaygısı Değerlendirme Ölçeği (Revised Mathematics Anxiety Rating Scale) Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (Attitudes toward Learning Scale) Derse Katılmama Durumundaki Zaman Yönelimi Ölçeği (Time Orientation During Classroom Disengagement Scale)...44 v

2 7. Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği (Metacognitive Reading Strategies Questionnaire) Yaş Çocukları için Öğrenme Stilleri Ölçeği (Learning Styles Scale 5-6) Marmara Öğrenme Stilleri (Marmara Learning Styles Scale) Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği (Revised Two-Factor Study Process Questionnaire) Sosyal-Duygusal Öğrenme Ölçeği (Social-Emotional Learning Scale) Öğrenci Akademik Destek Ölçeği (Student Academic Support Scale) Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (Social Emotional Learning Skills Scale) Ev Ödevi Amacı Ölçeği (Homework Purpose Scale) Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği Yaş (Motivated Strategies for Learning Questionnaire for Year Old Children) Ev Ödevi Yönetimi Ölçeği (Homework Management Scale) İlköğretim Öğrencileri için Biliş Üstü Ölçeği (Metacognition Scale for Primary School Students) Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği (Writing Anxiety Scale) Türkçe Bilinci Ölçeği (Turkish Consciousness Scale) Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği (Life-long Learning Competemce Scale)...72 Bölüm 3: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Arş. Gör. Seydi AHMET SATICI Akademik Kontrol Odağı Ölçeği (Akademic Locus of Control Scale) Öğrenci Sorumluluk Ölçeği (Student Responsibility Scale) Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği 10 (Student Personal Responsibility Scale-10) Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği (School Attachment Scale) Uyum Ölçeği Üniversite Formu (College Adjustment Scales) Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (Academic Self-Efficacy Scale) Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeği (The Academic Delay of Gratification Scale) Akademik Güdülenme Ölçeği (Academic Motivation Scale) Akademik Tükenmişlik Ölçeği (The Scale of Academic Burnout) Ders Çalışma Öz-yeterlik Algısı Ölçeği (Self-efficacy Perceptions for Studying Scale) Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği (The Scale for Attitude Towards Cheating) Ortaöğretim Öğrencileri için Okul Tükenmişliği Ölçeği (Secondary School Burnout Scale) İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8) Akademik Beklentilere ilişkin Stres Envanteri (Academic Expectations Stres Inventory) Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (Teacher Assessment of School Adaptation Scale) Okul Zorbalığına ilişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği (Teacher Attitudes toward School Bullying Scale) Eğitim Stresi Ölçeği (Educational Stress Scale) Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği (Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5 6 Years of Children) Öğretim Doyumu Ölçeği (Teaching Satisfaction Scale) Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları Ölçeği (Educators Attitudes Toward Educational Research Scale) vi

3 21. Okula Karşı Tutum Ölçeği (Scale for Attitudes Towards Elementary School) Sınıf içi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği (Teacher Attitude Scale towards Undesirable Intraclass Behaviours of Students) Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi Ölçeği Bölüm 4: ÖZEL EĞİTİM Arş. Gör. Serhat ARSLAN Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Rating Scale) Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (Maternal Behavior Rating Scale) Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği (Beach Center Family Quality of Life Scale) Conners-Wells Ergen Öz-bildirim Ölçeği Uzun Formu (Conners-Wells' Adolescent Self-report Scale-Long Form) Conners Ana baba Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu (Conners Parent Rating Scale Long Form-Revısed) Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş/Uzun (Conner's Teachers Rating Scale/ Revised Long) Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz-yeterlik Ölçeği (School Counselors Self-efficacy Scale regarding Special Education) Bölüm 5: YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ r. Eyüp ÇELİK Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeği (Intimate Violence Responsibility Scale) Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği (Acceptance of Couple Violence Scale) Çok Boyutlu İlişki Ölçeği (Multidi-mensional Relationship Questionnaire) Flört Kaygısı Envanteri-Ergen Formu (Dating Anxiety in Adolescents Scale) Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başa çıkma Ölçeği (Multi-dimensional Intimate Coping Questionnaire) Ergenler için Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği (The Problem Solving on Romantic Relationships Scale for Adolescents) İlişki İstikrarı Ölçeği (Satisfaction/Alternatives/Investment Scales) İkili İlişkilerde Güven Ölçeği (The Dyadic Trust Scale) İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (Relationship Happiness Questionnaire) Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (Experiences in Close Relatioships-Revised) Romantik İlişkilerde Adleryan Sosyal İlgi Ölçeği (Adlerian Social Interest Scale- Romantic Relationship Form) Duygusal Taciz Ölçeği (Emotional Abuse Scale) Bölüm 6: AİLE-EVLİLİK PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Ahmet AKIN Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçekleri (Autonomous-Related Self in Family Scales) Çocuk Ana-baba İlişki Ölçeği (Child Parent Relationship Scale) Çocuklar için Boşanmaya Uyum Envanteri (The Child's Divorce Adjustment Inventory) Anne Baba İzleme Ölçeği (The Parental Monitoring Instrument) Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği Kısa Formu (Short Version of The Family Sense of Coherence Scale) Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği (Inventory of Family Protective Factors) Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu (Short form of Inventory of Parent and Peer Attachment) Evlilikte Yetkinlik Ölçeği (Marital Self-efficacy Scale) Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği (Attitudes about Romance and Mate Selection Scale) vii

4 10. Yenilenmiş Anne-Baba Sosyal Destek Ölçeği (Revised Parental Social Support) Evlilikte Suçu Affetme Ölçeği (The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale) Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği (Children s Perceptions of Interparental Conflict Scale) İlişkisel Mizah Envanteri (Relational Humor Inventory) Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği (Marital Life Satisfaction Scale) Ebeveyn Rolüne ilişkin Kendilik Algısı Ölçeği (The Self-perception of Parental Role Scale) Ana Babaya Bağlanma Ölçeği (Parental Bonding Instrument) Aile Yılmazlık Ölçeği (Family Resilience Scale) Evlilikte Uyum Ölçeği Ölçeği (Marital Adjustment Test) Evlilik Doyum Ölçeği (Marriage Satisfaction Scale) İlişkilerde Yükleme Ölçeği (Relationship Attribution Measure) İlişkilerde İnanç Envanteri (Relationship Belief Inventory) Bölüm 7: CİNSELLİK Dr. Eyüp ÇELİK Cinsel Öz-yeterlik Ölçeği (Sexual Self-efficacy Scale) Cinsel Öz-bilinç Ölçeği (Sexual Self-consciousness Scale) Ergenler için Cinsel Kaçınma Öz-yeterlik Ölçeği (Adolescent Self-efficacy Scale for Sexual Abstinence) Ergenler için Cinsel Baskı Risk Ölçeği (Adolescent Sexual Coercion Risk Scale) Cinsel Özgüven Ölçeği (Sexual Self-confidence Scale) Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın versiyonu (Sexual Quality of Life Questionnaire-Female) Cinsel Benlik Şeması Ölçeği (Sexual Self-Schema Scale) Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Sürüm 1 (The Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale - The Revised Short Version 1) Eşcinsellik Tutum Ölçeği (Homosexuality Attitudes Scale) Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği-Kısa Formu (Love Attitudes Scale-Short Form) Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Ambivalent Sexism Scale ) Erkeklere ilişkin Çelişik Duygular Ölçeği (The Ambivalence Toward Men Scale) Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Gender Roles Attitude Scale) Bölüm 8: BENLİK Doç. Dr. Ahmet AKIN Öz-Duyarlık Ölçeği (Self-compassion Scale) Öz-güven Ölçeği (Self-confidence Scale) Kendini Sabotaj Ölçeği (Self-handicapping Scale) Öz-bilinç Ölçeği (Self-consciousness Scale) Koşullu Öz-değer Ölçeği (Contingencies of Self-worth Scale) Öz-konuşma Ölçeği (Self-talk Scale) İlişkisel-Bağımlı Benlik Kurgusu Ölçeği (Relational-interdependent Self-construal Scale) Öz-düşünüm Ölçeği (Self-reflection Scale) Benlik Hissi Ölçeği (Sense of Self Scale) Kendini Gizleme Ölçeği (Self-concealment Scale) Kendini sevme ve Öz-yeterlik Ölçeği (Self-liking/Self-competence scale) Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği (Self-determination Scale) Genel Öz-yeterlik Ölçeği (General Self-efficacy Scale) viii

5 14. Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği (Revision of the Self-monitoring Scale) Öz-kontrol ve Öz-yönetim Ölçeği (Self-control and Self-management Scale) Yargısal Öz-şüphe Ölçeği (Judgmental Self-doubt Scale) Öz-derin Düşünce Ölçeği (Self-rumination Scale) Öz-yansıtma ve İç-görü Ölçeği (Self-reflection and Insight Scale) Kişisel Benlik Kavramı Ölçeği (Personal Self-concept Scale) Bütünleşik Öz-bilgi Ölçeği (Integrative Self-knowledge Scale) Sahte Benlik Algısı Ölçeği (Perception of False-self Scale) Öz-aşkınlık Ölçeği (Self-transcendence Scale) Bölüm 9: DUYGUSAL Emel GEDİKSİZ Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (Depression Anxiety Stress Scale) Berkeley Duygusal Dışa vurum Ölçeği (Berkeley Expressivity Scale) İntikam Ölçeği (Vengeance Scale) Duyarlı Sevgi Ölçeği (Compassionate Love Scale) Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği (Distress Tolerance Scale) Yıkıcı Davranış Bozukluğu Ölçeği (Disruptive Behavior Disorders Scale) Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (Social Appearance Anxiety Scale) Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Ergen Formu (Social Appearance Anxiety Scale Adolescent Form) Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (The Fear of Positive Evaluation Scale) Duygu Gereksinimi Ölçeği (Need for Affect Scale) Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği (Adolescent Anger Rating Scale) Endişe Şiddeti Ölçeği (Measure of Worry Severity) Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (Brief Fear of Negative Evaluation Scale) Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği (Emotions Management Skills Scale) Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeği (Sense of Responsibility and Behavior Scale) Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği (Revised Schutte Emotional Intelligence Scale) Sürekli Utanç ve Suçluluk Ölçeği (Trait Shame and Guilt Scale) Yenilgi Ölçeği (Defeat Scale) Sıkışmış Hissetme Ölçeği (Entrapment Scale) Psikolojik Yoğun Stres Ölçeği (The Psychological Distress Scale) Hatayla İlişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği (Offence-related Feelings of Shame and Guilt Scale) Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (Brief Fear of Negative Evaluation Scale) Endişenin Sonuçları Ölçeği (Consequences of Worrying Scale) Yas Ölçeği (The Mourning Scale) Bölüm 10: KİŞİLİK İbrahim DEMİRCİ Yansıtmalı Özdeşim Ölçeği (Projective Identification Scale) Minnettarlık Ölçeği (Gratitude Questionnaire) Psikolojik Kırılganlık Ölçeği (Psychological Vulnerability Scale) Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Adolescent Psychological Resilience Scale) Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (Individual Innovativeness Scale) Ergenler için Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (Adolescents Attitudes toward Violence Scale) ix ix

6 x Baskı ve Cilt: Atalay Matbaacılık Sertifika nu: Yılmazlık Ölçeği (Resiliency Scale) KA-Sİ Ergenler için Empatik Eğilim Ölçeği (KA-Sİ Empathic Tendency Scale) KA-Sİ Çocuklar için Empatik Eğilim Ölçeği (Child KA-Sİ Empathic Tendency Scale) A-Tipi Kişilik Ölçeği (Type-A Personality Scale) Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (Resilience Scale) Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu (Peer Bullying Scale-Adolescent form) Akran Zorbalığı Ölçeği Çocuk Formu (Peer Bullying Scale Child Form) Saldırganlık Eğilimi Ölçeği (Intent Attribution Questionnaire) Saldırganlık Envanteri (Aggression Inventory) Temel Empati Ölçeği (Basic Empathy Scale) Uyumlu/uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Adaptive/maladaptive Perfectionism Scale) Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale for Adults) Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği (Assertiveness Inventory) Alçakgönüllülük Ölçeği (Humility Scale) Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Frost Multi-dimensional Perfectionism Scale) Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği (Psychological Entitlement Scale) Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Adjective Based Personality Scale) Kendini Toparlama Gücünü Değerlendirme Ölçeği (Resilience Appraisal Scale) Affedicilik Ölçeği (Trait Forgivingness Scale) Bölüm 11: BİLİŞSEL Esra YILDIZ Öfkeye ilişkin Derin Düşünme Ölçeği (Anger Rumination Scale) Duygulara ilişkin İnançlar Ölçeği (Beliefs about Emotions Scale) Olumlu Üst Biliş ve Üst Duygular Ölçeği (Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire) Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği (Body Image Coping Strategies Inventory) Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Mindful Attention Awareness Scale) Bilişsel Kapılma Ölçeği (Cognitive Absorption Scale) Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği (Multi-domain Decisiveness Scale) Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (Future Time Perspective Scale) Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (Cognitive Appraisal Scale) Dünyaya ilişkin Varsayımlar Ölçeği (World Assumptions Scale) Bilişsel Hatalar Ölçeği (Cognitive Errors Questionnaire) Duygusal Farkındalık Düzeyi Ölçeği (The Levels of Emotional Awareness Scale) Kişi Algı Ölçeği (Attributional Complexity Scale) Tutarlılık Tercihi Ölçeği (Preference for Consistency Scale) Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği (Rational-Experiential Thinking Styles Inventory) Çok Kültürlü Yeterlilik Algısı Ölçeği (Perceptions of Multi-cultural Competence Scale) Kararsızlık Ölçeği (Indecisiveness Scale) Bilişsel ve Duygusal Düzenleme Ölçeği (Cognitive and Affective Regulation Scale) Ergenlerde Karar Verme Ölçeği (Adolescent Decision Making Questionnaire) Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (Intolerance of Uncertainty Scale) Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği (Why Worry Questionnaire II) Gelecek Zaman Perspektifi Ölçeği (Future Time Perspective Scale) Karar Verme Stilleri Ölçeği (Decision Making Style Scale) ix

7 xi 24. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) Bölüm 12: KARİYER DANIŞMANLIĞI Emel GEDİKSİZ Kariyer Gelişiminde Aile Etkisi Ölçeği (Family Influence Scale) Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Kısa Formu (Short-Form of Career Decision Making Self-efficacy Scale) Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (Inventory of Professional Attitude at Occupation) Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği (Ohio Teacher Efficacy Scale) Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği (Scale of University Students Entrepreneurship) Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği (Adolescent Future Expectations Scale) Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (Career Decision Making Self-efficacy Scale) Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeği Bölüm 13: ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Ahmet AKIN İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (Loneliness at Work Scale) Yönetici Kaygı Ölçeği (Administrator Anxiety Scale) Öğretmen Liderliği Ölçeği (Teacher Leadership Scale) Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (Burnout Snydrome Inventory Short Version) Okul Öncesi Öğretmenlerine yönelik Sınıf Yönetimi Ölçeği Okul İklimi Ölçeği (School Climate Scale) İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Scale) Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (Endicott Work Productivity Scale) Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği (Mobbing Scale for Teachers) İşyeri Zorbalığı Ölçeği (Negative Act Questionnaire- revised) Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (Professional Quality of Life Scale) İş Doyumu Ölçeği (Job Satisfaction Scale) Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği (Scale Organizational Trust of School) Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Teachers Organizational Commitment Scale) Psiko-şiddet (Mobbing) Ölçeği Kapsamlı Okul İklimi Değerlendirme Ölçeği (Comprehensive Assessment of School Environment) Psiko-şiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği Liderlik Uygulamaları Ölçeği (Leadership Practices Inventory) Otantik Liderlik Ölçeği (Authentic Leadership Questionnaire ALQ) Öz-liderlik Ölçeği (Revised Self-Leadership Questionnaire RSLQ ) Bölüm 14: SOSYAL PSİKOLOJİ Öğr. Gör. Hakan SARIÇAM İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği (Two-dimensional Social Desirability Scale) Topluluk Hissi Ölçeği (Brief Scale of Sense of Community) İlişki Değerlendirme Ölçeği (Relationship Assessment Scale) Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Ölçeği (Social Safeness and Pleasure Scale) Algılanan Elde Edilebilir Destek Ölçeği (Perceived Available Support Scale) Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise formu (Interpersonal Problem Solving Inventory) ixi

8 xii 7. Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği 4-6 Yaş (Social Skills Evaluation Scale 4-6) Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği 7-12 Yaş (Social Skills Evaluation Scale 7-12) Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (Tromso Soscial Intelligence Scale) İlişki Niteliği Ölçeği (Quality of Relationship Inventory) Toplumsal Yetenek Ölçeği (Social Ability Scale) Okul öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu (Pre-school Social Behavior Scale-Teacher Form) Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği (Individual Social Responsibility Scale) Grup Sargınlığı Ölçeği (Group Environment Questionnaire) Etkileşim Kaygısı Ölçeği (Interaction Anxiousness Scale) Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeği (Teacher Interpersonal Self-efficacy Scale) Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (Teacher Assessment of Social Behavior Scale) Sosyal Sorun Çözme Envanteri (Social Problem Solving Inventory) Toplumsal İlgi Ölçeği (Social Interest Index) Çocuk ve Ergenler için Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği (Social Support Appraisals Scale for Children) Çatışma Çözme Ölçeği (Conflict Resolution Scale) Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (Social Adaptation Self-Evaluation Scale) Yurtseverlik Tutum Ölçeği (Patriotism Attitude Scale) İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği (Relational, Individual, Collective Self- Aspects Scale) Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği (Interpersonal Sensitivity Measure) Sosyal Davranış Ölçeği (Social Behaviors Scale) Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (Perceived Social Competence Scale) Sosyal Kırılganlık Ölçeği (Social Vulnerability Scale) Gestalt Temas Engelleri Ölçeği (Gestalt Contact Disturbances Scale) İzlenim Yönetimi Ölçeği (Impression Management Scale) Akran İlişkileri Ölçeği (Peer Relationship Scale) Akran Sapması Ölçeği (Peer Deviance Scale) Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği-Kısa Form (Social and Emotional Loneliness Scale) Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri (Revised Social Problem Solving Inventory) Bölüm 15: DİN-DEĞER Dr. Ümran AKIN Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği (Academic Dishonesty Scale) Aksiyonda Değerler Ölçeği (Modified Values in Action Questionnaire) Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeği (Administrator Character Education Efficacy Belief Instrument) Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (The Character Education Efficacy Belief Instrument) Ahlaki Olgunluk Ölçeği (Scale of Moral Maturity) Bireysel Değerler Envanteri (Personal Values Inventory) Ok Dini Tutum Ölçeği (Ok Religious Attitude Scale) Tanrı Algısı Ölçeği (God Perception Scale) Kişisel Anlam Profili (Personal Meaning Life Profile) Değerlerin Belirlenmesi Testi (Defining Issues Test) ixii

9 xiii 11. Moral Erdemler Ölçeği (Moral Virtues Scale) Etik Durum Ölçeği (Ethics Position Questionnaire) Bölüm 16: SİBER PSİKOLOJİ Uzm. Psk. Dan. Nihan ÇİTEMEL Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği (Cyber Victim and Bullying Scale) İnternet Kaygısı Ölçeği (Internet Anxiety Scale) İnternet Kimliği Ölçeği (Internet Identification Scale) İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Internet Addiction Scale) Çevrim-içi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşme Ölçeği (The Perceived Sociability Scale of Computer-Supported Collaborative Learning Environments) İnternet Bağımlılık Ölçeği (Internet AddictionScale) On-line Danışmaya ve Yüz Yüze Danışmaya yönelik Tutum Ölçeği (The On-line Counseling and Face-to-face Counseling Attitudes Scale) Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Computer Game Addiction Scale for Children) E-Öğrenme Ortamları için Sosyal Bulunuşluk Ölçeği (Social Presence Scale for e-learning Environments) Sanal Zorba/Kurban Ölçeği (Cyber Bully/Victim Scale) Ergenler için Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği (Adolescent s Computer Addiction Scale) Bölüm 17: POZİTİF PSİKOLOJİ İbrahim DEMİRCİ Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (Scales of Psychological Well-being) Özgünlük Ölçeği (Authenticity Scale) Bireysel Gelişim İnisiyatifi Ölçeği (Personal Growth Initiative Scale) Öznel Mutluluk Ölçeği (Subjective Happiness Scale) Revize Edilmiş Kararlılık Ölçeği (Revised Grit Scale) Kısaltılmış Pro-aktif Kişilik Ölçeği (Abbreviated Pro-active Personality Scales) Merak ve Keşfetme Envanteri II (Curiosity and Exploration Inventory-II) Yaşamın Anlamı Ölçeği (Meaning in Life Questionnaire) Esinlenme Ölçeği (Inspiration Scale) Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (Adolescent Subjective Well-being Scale) İyilik Hali Ölçeği (Flourishing Scale) Öznel Zindelik Ölçeği (Subjective Vitality Scale) Durumsal Umut Ölçeği (State Hope Scale) Öznel İyi Oluş Ölçeği (Subjective Well-being Scale) Psikolojik İyi Olma Ölçekleri-42 (Scales of Psychological Well-being-42) Ruh Sağlığı Sürekliliği Ölçeği Kısa Formu (Mental Health Continuum Scale-Short Form) Bütünleyici Umut Ölçeği (Integrative Hope Scale) Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Short Form of the Oxford Happiness Questionnaire) ixiii

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1,

Eldeleklioğlu, J. & Eroğlu, Y. (2015). Turkish Adaptation of Emotion Regulation Scale. International Jounal of Human Science, 12, 1, Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu Tel: +90 (224) 294 2206 e-mail: eldelek@uludag.edu.tr Bölüm: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EĞİTİM Doktora: Gazi Üniversitesi Y. Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR

Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Doç.Dr. YALÇIN ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1994-1998 Lisans Orta Doğu Teknik

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312)

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) ÖZGEÇMİŞ ARŞ. GÖR. AYLİN KOÇAK E-Posta : aylinkocak@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (International Publications)

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (International Publications) Doğum yeri: İslahiye/Gaziantep Lisans: Okul Öncesi Öğretmenliği-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik- Marmara Üniversitesi. Lisans: Sosyoloji (2013)-Kamu Yönetimi (2010)-Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans:

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı Özgeçmiş Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara E-posta(lar): gokhanatik@gmail.com, gatik@ankara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu 06352 Ankara e-posta: frezya@hacettepe.edu.tr Adı Soyadı: Yeliz KINDAP Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 31.07.1978

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION:

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION: Adı Soyadı / Name Surname: Ayşen Güre TC Numarası/Turkish ID: 26708185108 Kadın / Female : Kadın Erkek / Male : Uyruğu / Citizenship : TC Doğum Yeri / Place of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖMER FARUK ŞİMŞEK Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nihan Çitemel Arslan Doğum Tarihi:01.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIÇAM

Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIÇAM Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIÇAM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

Özgeçmiş. Doktora Tezi Başlığı: Student and School Level Factors in Victimization of Middle School Students: An Ecological Perspective

Özgeçmiş. Doktora Tezi Başlığı: Student and School Level Factors in Victimization of Middle School Students: An Ecological Perspective Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı ÖZGEÇMİŞ

TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı ÖZGEÇMİŞ TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Düzenleme Tarihi: 22.11.2012 Unvanı Adı Soyadı : Yazışma Adresi: Doğum Tarihi ve Yeri: Prof.Dr.Şener Büyüköztürk Gazi Üniverstesi,

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Özgeçmiş EĞİTİM. Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2013 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özgeçmiş EĞİTİM. Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2013 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Özgeçmiş Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nihan Çitemel Arslan Doğum Tarihi:01.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ KIŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Yrd.Doç.Dr. ALİ KIŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Yrd.Doç.Dr. ALİ KIŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1968 MALATYA T: 42237730004561 F: ali.kis@inonu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Psikolojik Danışma ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Psikolojik Danışma ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. S. Gülfem Çakır Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 07058, Antalya E-posta glfmcakir@gmail.com; sgcakir@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106626 Faks

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhan ŞAHİN, Ramazan ARI (1-12) F. Alkım Arı, M. Engin DENİZ (13-23)

İÇİNDEKİLER. Gülhan ŞAHİN, Ramazan ARI (1-12) F. Alkım Arı, M. Engin DENİZ (13-23) Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Gülhan ŞAHİN, Ramazan ARI (1-12) OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ AN EXAMINATION ON EMOTION REGULATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Berke Kırıkkanat 2. Doğum Tarihi : 09 Şubat 1988 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Öz-anlayış Düzeylerinin Bilinçli-farkındalık, Kişilik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Öz-anlayış Düzeylerinin Bilinçli-farkındalık, Kişilik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ZÜMRA Atalay Özyeşil Doğum Tarihi: 11.10.1979 Ünvanı: Doçent Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM Fakültesi SELCUK ÜNİVERSİTESİ 2000 Y. Lisans EĞİTİM Fakültesi SELCUK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT

İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT İÇİNDEKİLER TEMA 1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UMUT BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE UMUTSUZLUK YERİNE UMUDU KULLANMA Prof. Dr. Fidan Korkut Owen Umut Nedir?... 4 Umut ve Kültür... 5 Umutla İlgilenen Kuramsal

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY

Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY Prof.Dr. ÇİĞDEM GÜNSELİ DEREBOY Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Eğitim Bilgileri 1977-1981 Lisans Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen-edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Edebiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... iii. EDİTÖRDEN... v

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... iii. EDİTÖRDEN... v İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii EDİTÖRDEN... v İŞYERİNDE MANEVİYAT Murat Yolsal GİRİŞ... 1 1. MANEVİYAT KAVRAMI... 2 1.1. Maneviyatın Boyutları... 5 1.2. Maneviyat ve Din Kavramları Karşılaştırması... 6 2. İŞYERİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta:

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta: Dr. Ebru AKÜN Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80/1402 e-posta: eakun@ankara.edu.tr EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji,

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin çevresel kökenleri Aile Özellikleri Eğitim Durumu ve Gelir Problem davranış Arkadaş seçimi Etkisiz ya da fiziksel disiplin

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Address Akdeniz University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, 07058, Campus, Antalya.

CURRICULUM VITAE. Address Akdeniz University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, 07058, Campus, Antalya. CURRICULUM VITAE Assoc. Prof. Dr. Demet Erol (Öngen) Address Akdeniz University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, 07058, Campus, Antalya. E-mail demetongen@akdeniz.edu.tr Telephone

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eyüp YURT Doğum Tarihi: 13.11.1984 Doğum Yeri: Erzincan-Merkez Öğrenim Durumu: Doktora Mail: eyupyurt@gmail.com Yabancı Dil: ÜDS (75), KPDS (70) Derece

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. ZEHRA UÇANOK E-Posta: ucanok@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 (312) 297 83 28 Adres: Psikoloji Bölümü Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 1989 Lisans Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1. Name Surname : Dilek ŞĐRVANLI ÖZEN. 2. Date of Birth : Title : Prof. Dr. 4. Education :

CURRICULUM VITAE. 1. Name Surname : Dilek ŞĐRVANLI ÖZEN. 2. Date of Birth : Title : Prof. Dr. 4. Education : 1. Name Surname : Dilek ŞĐRVANLI ÖZEN 2. Date of Birth : 10.08.1967 3. Title : Prof. Dr. 4. Education : CURRICULUM VITAE Degree Department University Year B.S. Middle East Technical Univ. 1984-1989 M.S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet KARAKUŞ 2. Doğum Tarihi: 1980 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet KARAKUŞ 2. Doğum Tarihi: 1980 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet KARAKUŞ 2. Doğum Tarihi: 1980 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği İnönü Üniversitesi 2003 Y. Lisans Eğitim Yönetimi

Detaylı

Özge PINARCIK (40-58) AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ZORBALIĞINA YÖNELİM DÜZEYLERİ TENDENCY LEVELS OF SCHOOL BULLYING AT MONTHLY AGED CHILDREN

Özge PINARCIK (40-58) AYLIK ÇOCUKLARIN OKUL ZORBALIĞINA YÖNELİM DÜZEYLERİ TENDENCY LEVELS OF SCHOOL BULLYING AT MONTHLY AGED CHILDREN Yıl: 4, Sayı: 12, Eylül 2017 İÇİNDEKİLER Laurence FOND- HARMANT, Catalin NACHE, Michel PLUSS, Jean Michel STASSEN, Gabriela KELEMEN, Mihaela GAVRILĂ- ARDELEAN (1-12) BUILDING A NEW TRAINING REFERENTIAL

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya

Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. RahĢan SiviĢ Çetinkaya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi B Blok Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16059 Bursa, Türkiye Tel: 0 224 294 22 13 e-mail: rahsansivis@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017 İÇİNDEKİLER

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017 İÇİNDEKİLER Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017 İÇİNDEKİLER Hacı ÖZDEMİR (1-15) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISININ YORDAYICISI OLARAK ANNELERİNİN DEPRESYON, KAYGI, STRES VE BENLİK SAYGI DÜZEYLERİ DEPRESSION, ANXIETY,

Detaylı

Sayı - Issue - 6, 2014/1

Sayı - Issue - 6, 2014/1 Sayı - Issue - 6, 2014/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 6 2014/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı