GAZETE YAZILARI 7 ASAF SAVA AKAT 2000 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETE YAZILARI 7 ASAF SAVA AKAT 2000 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr"

Transkript

1 Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart OCAK 'DE YATIRIM ARAÇLARI DEVLET N ENFLASYONU 2000' N LK BAYRAMI L RA DÜNYA L TERATÜRÜNDE ABD ARAYI AÇIYOR TL'N N DE ER BUGÜN SINAV YAPIYORUZ EURO DE ER KAZANACAK MI? NEREDEN NEREYE UBAT KEND ANAYASANI KEND N YAP NEREDE YANILDIK? DÖV Z KURU ÇAPASI VE FA ZLER TASARRUFÇU ZORDA VERG YE SYAN IMF TEFT E GELD KÜRESELLE MEN N ANAL Z TAT L POPÜL ZM MART PETROL F YATI NEREYE? SÜRPR Z YOK SERMAYE HRACATÇISI OLDUK PAR TE OYNAMALARINA D KKAT BAYRAMDA EK TAT L VE M LL GEL R Y MSER M Y M? DRAHMA'DAN EUROYA TAKIM OYUNU CUMHURBA KANI SEÇ M N SAN DAND K PARANIN FATURASI ÇIKIYOR "KUR ÇAPASI" L YOR DÖV Z N GET R S 1999'UN ÖDEMELER B LANÇOSU AVCI OCAK DI T CARET SAYILARI KUPA F NALLER VE DÜ EN ENFLASYON Y MSER N MUTLULU U SIFIRLARI ATINCA MAYIS EURONUN ENGELLENEMEYEN DÜ Ü Ü EYVAH! KÜRESELLE MEYE B R YAKLA IM DEMOKRAS 50 YA INDA AMER KADA FA ZLER YÜKSELD CAR LEMLER DENGES NDE BOZULMA GÜNCEL KONULAR DI AÇIK, FA Z VE PARA POL T KASI HAZ RAN TALYA'YA FUTBOL HRACATI DOLARIN R SK ARTIYOR ENFLASYON HABERLER MICROSOFT BÖLÜNÜYOR DI AÇIK BÜYÜYOR YABANCI SERMAYE B LMECES ACELEYE GEREK YOK 30 HAZ RAN 2001'DE DÖV Z KURLARI SÜPER GÜÇTEN HABERLER TEMMUZ TL ARAYI AÇIYOR KARAMSAR KALDIK "LIGHT GÜNLÜK" GÜNDEMDEK KONULAR DÜZEYL B R AÇIK OTURUM REKTÖR KARARNAMES NE VETO ENFLASYON PS KOLOJ S ÖRGÜTLENM SORUMSUZLUK FELAKET PS KOLOJ S A USTOS OTOMOB L THALATINA KISITLAMA DÜ ÜK FA Z DÖNEM MESLE E DAVET ORTALIK TOZ DUMAN B R YIL SONRA DÖV Z REZERV VE FA Z EYLÜL BÜYÜME, DI AÇIK VE ENFLASYON "DAND K EURO" ESAS PAZARLIK STANBUL METROSUNUN DÜ ÜNDÜRDÜKLER P YASANIN SOPASI PRAG YOLUNDA PRAG GÖZLEMLER PRAG DAK TÜRK YE EK M K S DE ÇÖZÜM AMA... GÜVENS ZL K ARTIYOR TL M? DÖV Z M? YABANCI SERMAYE NEDEN GELM YOR? 2001 YILI BÜTÇES BÜTÇE AÇI I VE ENFLASYON Z HN YET MESELELER GEL R DA ILIMI ÜSTÜNE K ÖNEML GEL ME KASIM GEL R DA ILIMI VE FAK RL K TASARRUFÇUNUN PENCERES NDEN ZENG N N PARASI NE OLACAK U EURONUN HAL? KR T K DÖNEMEÇ P YASA K L TLEN R M? B R BARDAK SUDA FIRTINA KAZANANLAR, KAYBEDENLER GÜVEN BUNALIMI ARALIK HEYECANLI GÜNLER KR Z B T YOR MU? NEDEN ÖNGÖREMED K? 2001 TAHM NLER KOMPLO TEOR LER KR Z TARTI ILIYOR EK N YET MEKTUBU HANG S DO RU? 2000 N B LANÇOSU Asaf Sava Akat 1 GAZETE YAZILARI Asaf Sava Akat 2 GAZETE YAZILARI

2 2000'DE YATIRIM ARAÇLARI Yılın ilk yazısı ayın ilk Pazar gününe rasladı. Gelene imizi sürdürerek 2000 yılına tasarrufçu açısından bakmaya çalı aca ız. Hangi yatırım araçları daha iyi olabilir? Neye dikkat etmeli? Bu sorulara cevap arayaca ız. Enflasyonla mücadele programının devreye girmesi her kesimi etkiliyor. Neticede yüksek enflasyona alı mı tık. Huyunu suyunu ö renmi tik. Muhtemel tehlikelere kar ı tedbirli davranıyorduk. Çünkü, deneyimle rizikoları da anlamı tık. Örne in TL'de yatırım yapınca kurla ilgili belirsizlik vardı. Onu telafi etmek için daha yüksek faiz talep ediyorduk. Yüksek faiz ise tasarrufçuyu memnun ediyordu. Enflasyon yüzde aralı ında dalgalanması da i imizi kolayla tırıyordu. Ücretli ona göre zam istiyordu. Ev sahibi kirayı ona göre arttırıyordu. Üretici de malına benzer ekilde zam yapıyordu. imdi her ey altüst olacak. Ba tan söyleyelim. Böyle dönemlerde daha da muhafazakar olmayı, maceradan özellikle kaçınmayı tavsiye ederim. Dalgalı Faiz Dönemi Geliyor Önce faizlerden ba lamak istiyorum. Merkez Bankasının uyguladı ı politikada çok köklü bir de i iklik yapıldı. Merkez Bankası döviz kurlarını sabitledi. Bu durumda faizleri serbest bırakmak zorunda. Halbuki daha önce her ikisini de denetimi altında tutuyordu. Dolayısı ile, ihtiyaç duydu unda ikisinde birden de i ikli e gidiyordu. Artık kurda bir ey yapamayacak. O nedenle piyasayı dengeye getirme görevi sadece faizlere kaldı. Bunun anlamı nedir? Nominal faizlerde büyük dalgalanmalar olması ihtimali çok yüksektir. Mantı ı öyle özetleyelim. Kur belli. Ama hala TL faizi uluslararası düzeyin çok üstünde. Demek ki dı arıdan içeriye kaynak gelecek. Döviz bozulunca TL likitidesi artacak. Faizler aniden dı piyasanın da altına dü ecek. O zaman TL cazibesini kaybedecek. Tasarruf tekrar dövize dönünce TL likitidesi azalacak. Faiz tırmanacak. Bu durum genelde nominal ve reel faizlerin dü mesi ile çeli miyor. Genel e ilim dü me olabilir. Ama aydan aya, haftadan haftaya, mevsimden mevsime, nominal ve reel faizlerde büyük oynamalar da ortaya çıkabilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. ki hususa daha dikkati çekmek istiyorum. Birincisi, yaza do ru yüzde yüz mevduat sigortası kalkacaktır. lgililer 20 bin dolar sınırdan söz ediyorlar. imdiden banka seçiminde bunu göz önünde tutmakta yarar vardır. kincisi, banka sistemine disiplin geliyor. Hem döviz hem de TL'de fahi faizlerle mevduat toplanmasını bundan sonra beklemiyoruz. Özellikle döviz hesaplarında faizlerin AB düzeyine iyice yakla maları çok muhtemeldir. Amatörler Zararlı Çıkar Türkiye insanı yüksek reel faizi çok sevmi ti. Dü ünce ne yapacak? Rivayetler çıkacak. Sürü içgüdüsü ile paranın bir araçtan di erine geçmesinden korkuyoruz. Açıklayalım. Herkes borsaya hücum edince, borsa patlayacak. Sonra yatırımcı korkacak. Bu sefer çökecek. Enflasyon yüksek çıktı diye tekrar dolara dönülecek. TL faizleri tırmanacak. Herkes TL'ye geri gelince faiz tabana vuracak. Bunlar bütün piyasa ekonomilerinde ola an eylerdir. Ancak, i i mali piyasaları izlemek olmayanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dalgalanmalardan daima amatör yatırımcılar zarar eder. Çünkü borsaya tepe noktasında girerler. Dü ünce panikleyip dibe vurunca çıkarlar. Ardından TL'ye faizin en dü ük oldu u anda ba lanırlar. Öyle devam eder. Çözüm, paranın i letilmesini profesyonellere bırakmaktır. Geçen yılın ortalarından itibaren okuyucularıma fonları öneriyorum. Beni dinleyip A tipi fona geçenler çok iyi randıman elde ettiler. Mesaj açık. Borsa yerine A tipi de i ken fon alın. Mevduat yerine B tipi fonları tercih edin. Portföyde A tipi fonların a ırlı ını arttırmakta yarar görüyorum. Sonuç: dövizin hiç bir anlamı kalmadı. Tamamen TL'ye geçebilirsiniz. Ama fonları tercih edin. Psikolojik olarak kendinizi dü ük getiriye hazırlayın. Kolay gelsin. (2 Ocak 2000) DEVLET N ENFLASYONU Aralık ayı enflasyon sayıları a ırttı. Ben TÜFE'de yüzde 5.9 tahmin etmi tim. Tam tutturmu um. Ama TEFE'de çok yanıldım. Toplam yüzde 5.3 diyordum. Yüzde 6.8 oldu. 1.5 puan vahim bir hataya tekabül ediyor. Daha ayrıntılı bakalım. Özel imalat sanayi fiyat artı ını "çekirdek enflasyon" kabul ediyoruz. Çünkü esas piyasa ko ullarını o yansıtıyor. Yüzde 4.5 civarında gerçekle ece ini hesaplıyordum. Halbuki 1 puan yukarıda yüzde 5.5 çıktı. Bunun büyük ölçüde KDV'deki yüzde 2'lik artı la açıklanabilece i kanısındayım. Gene de yüksek bir hata payı. Esas felaket kamu fiyatlarında yılı endekslerine girmesin diye, kamu mallarına Aralık'ta ciddi zamlar yapıldı ını görüyorduk. Ama böylesine bir sayı beklemiyorduk. Sıkı durun. Aralık'da devletin üretti i malların fiyatları bir önceki aya göre yüzde 16.5 artmı. Türkiye 1994'den bu yana böylesine bir zam furyası ya amamı tı Temmuz'unda, Refahyol'un yerine Mesut Yılmaz'ın ba bakanlı ında ANASOL kurulunca büyük bir zam dalgası gelmi ti. O ay kamu imalat sanayi fiyat artı ı yüzde 15.2 olmu seçimlerinden sonra, 1996 Ocak ayı kamu enflasyonu bile yüzde 13.9'da kalmı. Yani, 1994 Nisan'ından bu yana rekor bu yılın Aralık ayında kırılmı. Bravo Devlet Azdırdı Asaf Sava Akat 3 GAZETE YAZILARI Asaf Sava Akat 4 GAZETE YAZILARI

3 Enflasyona 12 aylık bakınca durum daha da netlik kazanıyor yılının tümünde TEFE yüzde 62.9 artmı. Okuyucularımız hatırlayacak. Biz toptan e ya enflasyonunun yüzde 60'ın altında kalaca ını dü ünüyorduk. Yanılmı ız. Yanılgının nedeni ayrıntılarda gizli. 1999'da tarımın enflasyona hiç bir katkısı olmamı. Tam tersine, yüzde 38.8 artı la enflasyonu yava latmı. Özel imalat sanayi fiyat artı ı yüzde 59.7'de kalmı. Yani özel sektör zamları da yıllık enflasyonun altında seyretmi. Peki kim yükseltmi? Uzakta aramaya hiç gerek yok. Enflasyon sevgili devletimizin yaptı ı zamlarla tırmanmı. Kamu imalat sanayi fiyat artı ı yüzde olmu. Evet. Yanlı okumadınız. Devletin üretti i mallarda fiyat artı ı yüzde yüzün üstünde gerçekle mi. Ho, bunu zaten günlük ya amdan biliyorsunuz. Rekor petrol ürünlerinde. 1998'de benzinin litre fiyatı 0.74 dolar iken, 1999 sonunu 1.05 dolarda bitirdi. Endekste petrol ürünleri fiyat artı ları gökyüzünde dola ıyor. Yüzde 300'lere kadar varıyor. Bas vergiyi, artsın fiyatlar. Tüketici endeksini de etkileyen bir ba ka kalem sigara ve tütün. Gene hükümet vergiye gaz verince, yıllık fiyat artı ı yüzde 166'ya çıkmı. Kemer Sıkma Muhabbeti Enflasyonun nereden kaynaklandı ı çok açıktır. Bir yanda Merkez Bankası TL'ye sürekli de er kaybettirdi. Di er yandan hükümet dolaylı vergileri sürekli arttırdı. Sonuç ortada. Durumu bir özdeyi le özetleyebiliriz. "Müsrif devlet vatanda ın kemerini sıkar". Aynen öyle oldu. Hükümet kendi harcamalarını kısamadı. Bütçe açı ı büyüyünce vergileri arttırması gerekti. Aynı anda yeni vergi yasasının "nereden buldun" maddesini kaldırdı. Yani gelir vergisi yolu ile gelirlerini arttırma olana ından vazgeçti. Geriye ne kalıyor? Benzinden, elektrikten, telefondan, sigaradan, vs. tüm zorunlu mamüllerden aldı ı dolaylı vergileri arttırmak. Öyle yaptılar. Enflasyon da böyle çıktı. Hepsi bundan ibarettir. (6 Ocak 2000) 2000 N LK BAYRAMI Mübarek Ramazan ayını bitirdik. Yeni binyılın ilk eker Bayramını kutluyoruz. Bayramın hafta sonuna gelmesi kent dı ına çıkmayı engelledi. Üstelik stanbul da hava çok kötü. Gökyüzü delinmi cesine ya mur ya ıyor. Anadolu da ise kar var. Ona ra men, Türkiye bu bayrama çok umutlu girdi. Ortalıkta bir toparlanma duygusu var. Sanki gelecek daha güzel olacakmı gibi geliyor. Karamsarların sayısı hızla azalıyor. Halbuki geçen bayramdan bu yana büyük felaketler de ya adık. Do a Marmara bölgesine çok fena vurdu. Deprem büyük insani ve ekonomik zarara yol açtı. Asaf Sava Akat 5 GAZETE YAZILARI Özellikle deprem bölgelerindeki vatanda larımıza seslenmek istiyorum. Ne kadar zor durumda olduklarını biliyoruz. Televizyonda içinde çırpındıkları zor ko ulları izliyoruz. Elimizden fazla bir ey gelmemesinin ezikli ini duyuyoruz. Onları dü ünüyoruz. Geçen bayramdan bu yana Türkiye ekonomisi de çok a ır bir krize girdi. Ocak 1999 da krizin bütün i aretleri mevcuttu. Ama daha günlük ya ama tam yansımamı tı. lkbaharla birlikte ekonomi küçüldükçe enflasyon hızlandı. Enflasyon hızlandıkça ekonomi küçüldü. çinden çıkılması çok zor bir fasit daireye girdik. Ekonomiyi yönetenler kriz kar ısında çaresiz kaldılar. Atasözü "bir musibetten bin hayır çıkar der. Neyse ki sefer öyle oldu. Ekonomideki kriz hükümeti kalıcı ve ciddi çözümlere yönelmeye ikna etti. IMF ile anla ma imzalandı. Bayrama ekonomide olumlu i aretlerle birlikte girdik. Türkiye Yumu uyor 1990 larda çok çalkantılı bir dönem geçirdik. Ekonomide 10 yılın üçü dü ük büyüme ve krizle geçti de körfez sava ı Türkiye yi vurdu de Çiller in maceraperest politikaları. Sonra da Siyaset de çok sorunlu idi. Özal-Demirel kutupla ması ile yola çıktık. Özal ın vakitsiz vefatı i leri iyice karı tırdı. Merkez sa daki rekabet Çiller-Yılmaz kavgasına dönü tü. Bu çatı madan Erbakan yararlandı seçimlerinde oylarını arttırıp birinci parti oldu. Sonra da Ba bakanlı ı ele geçirdi. Büyük bir kutupla ma dönemi ba ladı. Böylece 28 ubat a geldik. Asker tekrar yönetime a ırlı ını koydu. Aynı anda PKK terörünün yarattı ı iç sava ülkeyi kana bulamakta idi. Bu süreçte onbinlerce vatanda ımız hayatını kaybetti. Milyonlar yerlerinden yurtlarından oldular. Büyük sıkıntılar ya andı. Geri dönüp bakınca, ne kadar zor günler geçirdi imizi daha iyi anlıyoruz. Ama 1999 Türkiye nin anslı yılı imi. Apo yakalandı ve yargı önüne çıktı. 18 Nisan seçimleri istikrarlı ve güçlü bir hükümet modeline olanak sa ladı. Eski dü manların birbirleri ile diyalog kurdu unu görmeye ba ladık. Kutupla manın yerini yumu ama ve uzla ma almaya ba ladı. Sorunlarımıza sa duyu ile yakla ma fırsatı yeniden olu tu. Geçmi yıllardaki bayram yazılarıma baktım. Ana tema hep aynı. Ho görü, anlayı ve uzla ma önermi iz. Bu yıl buna ihtiyaç duymuyoruz. Yarın Güzel Olacak AB üyeli inden SSK reformuna, enflasyonla mücadeleden idamın kaldırılmasına, her alanda Türkiye nin yaratıcı enerjisini daha iyi bir gelecek için kullanmaya ba ladı ını sevinerek izliyoruz. Arada ufak tefek sorunlar elbette çıkacaktır. Tarih hiç bir zaman düz bir çizgide ilerlemez. Ama genel e ilimlerin hepsi olumludur. Türkiye iyiye gidiyor. Okuycularımın bayramını kutlar, sa lıklı ve mutlu günler dilerim. (9 Ocak 2000) Asaf Sava Akat 6 GAZETE YAZILARI

4 L RA DÜNYA L TERATÜRÜNDE Arada sırada ikayet ederiz. Uluslararası iktisat literatüründe Türkiye'ye neredeyse hiç atıf yapılmaz. Örne in 1994'de bizim döviz krizimiz Meksika'dan önce oldu. Herkes Meksika'yı inceledi. Kimse Türkiye'ye bakmadı. Sonra Asya ülkeleri krize girdi. Ardından onları ele alan çok sayıda makale ve kitap yayınlandı. Heyecanla okuduk. Belki bu sefer Türkiye'yi hatırlarlar diye. Gene hevesimiz kursa ımızda kaldı. Durum çok açık. Dünya iktisat camiası Türkiye'de kriz olunca aldırmıyor. Daha da vahimi var. Türkiye hızlı büyüyünce de kimseye örnek gösterilmiyor. Velhasıl iktisat literatürüne girmekte çok zorlanıyorduk. Geçen hafta bu durum de i ti. Okuyucularımın iyi tanıdı ı Rudi Dornbusch Financial Times'in 3 Ocak 2000 tarihli sayısında kısa bir yazı yayınladı. Türkiye'ye ba rolü vermi. Salı günü Sabah'ın ekonomi bölümünde kısa bir özeti çıktı. Deniz Gökçe de 8 Ocak 2000 tarihli Ak am'da uzun bir alıntı yapmı. Sa olsun, ba lı ını da "Asaf Hoca ve dandik para" koymu. Parası Dandik Olanın Tahmin ettiniz sanıyorum. Dornbusch'un ba lı ını "Komik Para Komik Olmayınca" diye tercüme edebiliriz. ngilizcesi: "When funny money is no joke". Yani bir alay ve hiciv yazısı. Kiminle alay ediliyor? Bir yanda bol vatan millet edebiyatı yapılan ama aynı anda parası pula dönmü ülkelerle. Hedef tahtasının tepesinde Türkiye ve Ukrayna var. Ama talyanları da ihmal etmemi. Zaten ben de "dandik para" kavramını Dornbusch'dan almı tım. Aralık 1998'de Koç Üniversitesinde konu tu. Ar ivimden kontrol ettim. lk kez sözcü ü 13 Aralık 1998'de yayınlanan "Para Kurulu Çözüm Olabilir" adlı yazıda kullanmı ım. Aslında sorun Kristof Kolomb'un yumurtası gibi bir ey. Bir ülke parasına güvenin kaybolmasının ne anlama geldi ini bir kere anlayınca, gerisi çorap sökü ü gibi geliyor. Bütün bilmeceler çözülüyor. Kamu açıklarını para basarak kar ılama ucuz popülizmi enflasyonu getiriyor. Enflasyon devalüasyonu. Devalüasyon paraya güveni azaltıyor. Güvensizlik enflasyonu hızlandırıyor. Öyle devam ediyor. Nereye kadar? Türkiye'nin son yıllarda ya adıklarına kadar. 1935'de bir dolar 1.26 TL ediyormu. imdi 540 bin TL'ye dayandı. Bu ne demek? Aradaki 65 yılda Türkiye'de enflasyon ABD'nin 430 bin katı olmu demek. Dornbusch fırsatı kaçırır mı! Vazgeçin siz bu sevdadan demeye getiriyor. Belli ki u milli para i ini beceremiyorsunuz. Paranızı pul ediyorsunuz. Vazgeçin Merkez Bankasından. Bu i i iyi yapan bir ülkenin parasını kullanın. Kurtulun dandik paradan. Milletvekilinden Al Haberi Bence buraya kadar bir sürpriz yok. TL'yi 1 dolar=1.26 TL'den 540 bin TL'ye dü üreceksiniz ama kimse bunu görmeyecek. Mümkün mü? Elbette sizinle alay edecekler. Ne yapmalarını bekliyordunuz? Ama hikayenin gerisi daha ilginç. Bir milletvekilimiz buna çok bozulmu. Gazeteye yazdı ı okuyucu mektubunu Financial Times yayınladı. Ünlü bir ABD üniversitesinden mezun milletvekili Dornbusch'a çatıyor. ktisat bilseydin geçen sene MKB'de çok para kazanırdın diyor. Ferhan ensoy'un deyimi ile "Quel Alaka?" Ben anlamadım. Anlayan beri gelsin. Galiba "biz paramızı istedi imiz gibi pul yaparız ama sen bizimle alay edemezsin" demek istiyor. Çok ho bir Çin atasözünü anımsadım. "Parma ınızla ayı i aret ederseniz, aptallar parma ınıza bakar". Milletvekilinin mektubunu okuyan yabancılar eminim Türkiye'nin parasının neden dandik oldu unu çok daha iyi kavramı lardır. (13 Ocak 2000) AMER KA ARAYI AÇIYOR Sonbahardan itibaren Türkiye'nin gündemi çok yo undu. Her gün önemli bir geli me ile kar ıla ınca dı dünyaya bakmaya fırsat olmadı. Türkiye'nin iç ekonomik ve siyasi sorunlarına kilitlenerek dünyayı ihmal ettik. Halbuki dünya durmadı. Fevkalade ilginç geli meler ya anıyor. Türkiye acil sorunlarını halletmek yolunda büyük adımlar atınca, tekrar dı a bakmak ihtiyacını duyuyoruz. Ö renece imiz çok ey olabilir. Bu arada yeni millenium da geliverdi. Maalesef yılın son yazılarında geçti imiz yüz yada binyılın de erlendirmesini yapamadık. Yava yava bu eksikli imizi kapatmaya çalı aca ız lar ABD nin Geli mi dünyayı üç ana gruba bölebiliriz. Biri Amerika. Di eri AB. Üçüncüsü de Japonya. Bunların dı ında Kanada, Avusturalya, sviçre gibi küçük ülkeler kalıyor. Son on yılda ABD ekonomisinin Avrupa ve Japonya'ya kıyasla çok daha parlak bir dönem geçirdi i biliniyordu. Geçenlerde sayılara tekrar baktım. a ırtıcı sonuçları okuyucularımla payla mak istiyorum. 1990'larda ABD'nin on yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 2.6 olmu. Yani, 2000 yılı ABD milli geliri on yıl öncesinden yüzde 30 daha yüksek. Buna kar ılık, aynı dönemde Japonya'nın ortalama büyüme hızı sadece yüzde 1'de kalmı. Japonya on yılda milli gelirini yüzde 10 arttırabilmi. ABD ile aynı düzeyde ba lamı olsalar bile, 2000'de ABD yüzde 20 öne geçmi olacaktı. Üstelik aynı düzeyde ba lamadılar. AB tam ortada bir yerde duruyor. On yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 1.8 olmu. AB on yılda milli gelirini yüzde 21 yükseltmi. Japonya'ya kıyasla 11 puan ileride ama ABD'nin 9 puan gerisinde. Asaf Sava Akat 7 GAZETE YAZILARI Asaf Sava Akat 8 GAZETE YAZILARI

5 Ba ka türlü ifade edelim. 1990'da satın alma gücü paritesi ile ki i ba ına gelir ABD'de di er ikisinin üstünde idi. On yıllık dönemde aradaki fark azalmamı. Tam tersine büyümü. Amerika almı ba ını gidiyor. Ba arının Sırrı Nerede? Amerika'nın ba arısını nasıl tefsir edece iz? Avrupa ve Japonya teknolojik olarak geri bölgeler de il. Pek çok alanda her ikisi de dünyanın en ileri teknolojisine sahipler. Üstelik, AB ve Japonya'da tasarruflar da yüksek. ABD'ye kıyasla daha fazla tasarruf ve daha fazla yatırım yapıyorlar. Ona ra men büyüme hızları daha dü ük çıkıyor. Acaba sorun dövizden mi kaynaklanıyor? Hayır. On yıl boyunca ABD sürekli devasa cari i lemler dengesi açıkları vermi. Japonya ve AB'de ise büyük cari i lem fazlaları varmı. Hala var. Peki, neden o zaman? Ekonomik ba arının teknolojiye, tasarrufa yada dövize indirgenmesinin çok yanlı oldu unu sürekli anlatmaya çalı ıyoruz. Ekonomik büyüme çok daha karma ık bir sürece tekabül ediyor. sterseniz son günlerin fla olayı ile ba lantı kuralım. Acaba Bill Gates Japonya'da yada Avrupa'da ortaya çıksa, oralarda devlet tarafından kurdu u irketin yönetiminden ayrılmak zorunda bırakılabilir miydi? Dünyanın en zengin insanının ba ına gelenler ABD'de rekabet ko ullarının sa lanmasına ne kadar önem verildi inin son kanıtıdır. Zenginli i rekabet yaratır. ABD di er geli mi ülkelerden daha rekabetçi bir ekonomiye sahip oldu u için onlarla arasındaki farkı tekrar açmaya ba ladı. Yeni teknolojilerde ABD'li irketlerin öne geçme nedeni teknolojik de ildir. Japonya ve AB de aynı teknik bilgilere sahiptir. Fark kamu politikasında, rekabet ko ullarında, borsada, velhasıl esas ekonomik özelliklerdedir. (16 Ocak 2000) TL'N N DE ER Ar ive baktım. TL'nin a ırı de erli olup olmadı ı sorununu en son Ocak 1998'de yazı konusu yapmı ız. Yani iki sene olmu. Merkez Bankasını uygulamaya soktu u kur politikası reel kur tartı malarını gene canlandırdı. Türkiye ekonomisi hakkındaki inançların bir bölümünü sayılar do rulamaz. aka ile karı ık, bunlara illüzyon adını veriyorum. Yanlı inançlar özellikle dövizle ilgili konularda yo unla ıyor. Örnek çok. Her kesimden insan, Türkiye'nin yeterince döviz kazanmadı ını dü ünüyor. Türkiye'nin benim tabirimle "kulaklarından döviz fı kırdı ını" kabullenmekte zorlanıyor. Bir di eri kurlar. hracatçıların sürekli a lamasını normal kar ılıyorum. TL ne kadar de er kaybederse onların karları o kadar artıyor. Ama ba ka kesimlerde de TL a ırı de erlidir diyenler mevcut. Benim hesaplarım öyle göstermiyor. hracat, ithalat ve dı açık sayıları da a ırı de erli bir kura i aret etmiyor. IMF de tüm raporlarında TL'nin "ılımlı ekilde dü ük de erli" oldu unu ifade ediyor. Ama hala "TL a ırı de erli" rivayeti sürüyor. Terk Sayıları kısaca gözden geçirelim. Bir ülke parasının reel de erini hesaplamak için iki farklı yöntem kullanabiliriz. Birine Tartılı Efektif Reel Kur (TERK) diyoruz. Bu yöntem nominal devalüasyonla toptan e ya enflasyonunu kar ıla tırıyor. Çapraz kurlardaki oynamanın etkisini azaltmak için bir döviz sepeti alınıyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan sepet "1 dolar artı 0.77 euro"dan olu uyor. Eskiden euro yerine 1.5 DM vardı. Enflasyon için genellikle TEFE kullanılıyor. Ben ayrıca özel imalat sanayi fiyat endeksi ile de hesaplıyorum. Böylece kamunun keyfi zamlarının kur üzerinde etkisi olmuyor. Bir ba ka önemli konu kar ıla tırmanın hangi yılla yapılaca ı. Türkiye'nin büyük cari i lemler açı ı verdi i son yıl olan 1993'ü tercih ediyorum. Ama daha sonraki tarihleri de kullanıyorum. Sonuçlar çok açık. TEFE ile yapınca, 1999'da TL'nin de erinin 1993'ün yüzde 15 altında kaldı ı görülüyor. Üstelik reel kur 1995'den bu yana sadece bir kaç puan oynamı. Azçok sabit seyrediyor. Özel imalat sanayi fiyatları da aynı tabloyu çiziyor. Kar ıla tırmayı 1995 Aralık ayı ile yapıyorum Aralık'ta TL'nin yüzde 2 de er kaybetti ini anlıyoruz. Yani TL'nin a ırı de erli oldu unu söylemek olanaksız. Big Mac Kurları Bir ba ka yöntem daha var. The Economist dergisi yıllardır satın alma gücüne bakarak büyük ekonomiler için reel kurları hesaplıyor. Özel bir malı kullanıyor. "Big Mac" hamburger her ülkede aynı gram et ve ekmekten olu an standart bir ürün. Fiyatlarını kar ıla tırıyor. 4 Ocak 2000 tarihindeki durum geçen hafta yayınlandı. ABD'de 2.44 dolara satılan "Big Mac" Türkiye'de sadece 1.21 dolar. Halbuki AB ortalama fiyatı 2.63 dolar. Japonya'da 2.85 dolar. Bunun anlamı ne? TL bu hesaba göre yüzde 50 dü ük de erli. Yani 4 Ocaktaki fiyatlarla dolar ancak 270 bin TL olsa bizim hamburger ABD ile aynı fiyata gelecek. Daha ilginci, Türkiye kar ıla tırmanın en altında yer alıyor. Parası TL'ye kıyasla daha da dü ük de erli olan sadece Çin, Macaristan ve Malezya var. Çin'de "Big Mac" fiyatı 1.20 dolar; di er ikisinde 1.19 dolar. Bizden 1 yada 2 cent daha ucuz. Tekrar edelim. TL a ırı de erli filan de ildir. Tam tersine dü ük de erlidir. Sayılar bunu açıkça göstermektedir. Gerisi bo laftır. Ba ka bir yazımda, ek kanıt olarak reel ücretlerin seyrine bakaca ım. (20 Ocak 2000) Asaf Sava Akat 9 GAZETE YAZILARI Asaf Sava Akat 10 GAZETE YAZILARI

6 BUGÜN SINAV YAPIYORUZ Üniversitede kı sömestresi bitti. Sınav dönemi ba ladı. Makro ekonomi derslerinde Türkiye ekonomisindeki son geli meler üstüne sorular soruyoruz. Hızımı alamadım galiba. Okuyucuları da bir imtihandan geçirelim dedim. Konular çok zor de il. Ekonominin klasik büyüklükleri. Kamu açı ı, enflasyon, faiz, büyüme gibi bilinen eyler. ki büyük ekonomi seçece iz. lk a amada ülke ismini söylemiyoruz. Bunların bazı göstergelerini verece iz. Di erlerini tahmin etmenizi isteyece iz. Sonra da gerçek duruma bakaca ız. Bir hususu ba tan belirtelim. Üstünde çalı tı ımız ekonomilerde enflasyon dü ük. Yani bunların paraları sa lam. Bizimki gibi dandik de il. Kamu Açı ı ve Enflasyon Bütçe açı ından ba layalım. Ülkelere X ve Y diyoruz. X'in bütçesi milli gelirin yüzde 1.5'u kadar fazla veriyor. Devlet bu fazla ile boçlarını geri ödüyor. Y'de ise bütçe açı ı milli gelirin yüzde 8'ine ula mı vaziyette. Kamu borçları hızla artıyor. lk soru: hangisinde enflasyon daha yüksektir? Türkiye'de yaygın kanıya göre bu sorunun cevabı çok kolay. Y'de devasa bütçe açı ı, X'de ise bütçe fazlası oldu una göre, Y'de enflasyon daha yüksektir. Siz de bu kanıda iseniz, bu sorudan not alamadınız. Çünkü gerçek tam tersine. X'in yıllık enflasyonu yüzde 2 civarında seyrediyor. Y'de ise enflasyon sıfır. Bazen eksi 0.2, bazen artı 0.4 olabiliyor. Ama daima X'in altında. Gördü ünüz gibi, ekonomi bilimi sürprizlerle dolu. Kolay nedensellik ili kilerine izin vermiyor. Bütçe açı ından enflasyona giden do rudan bir mekanizma ille mevcut de il. Daha büyük bütçe açı ına ra men daha dü ük enflasyon hem teorik olarak mümkün, hem de gerçek hayatta sık raslanan bir olgu. Faiz ve Büyüme imdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Sizce bu iki ülkeden hangisinde faizler daha yüksek seyredecektir? Gene Türkiye'de yaygın kanıya bakalım. Bizde faizlerin kamu açı ı ile bire bir ba lantılı oldu una inanılır. Sadece sokaktaki vatanda de il, iktisatçılar arasında bile bu inanç güçlüdür. Siz de öyle dü ünüyorsanız, bütçesindeki büyük açık nedeni ile faizlerin Y'de yüksek, bütçe fazlası sayesinde X'de dü ük oldu unu söyleyeceksiniz. Üzgünüm ama bir kez daha notunuz sıfır. Evet. Bütçe açı ı milli gelirin yüzde 8'ine ula an Y'de devlet uzun vadeli borçlanmasını yıllık yüzde 2 ile yapıyor. Kısa vadeli faizler ise yüzde 1'in altında. Bütçe fazlası olan X'de ise uzun vadeli faizler yüzde 6'ya ula tı. Kısa vade yüzde 5 civarında. kinci kuralımızı vazedebiliriz. Bütçe dengesi ile faiz arasında otomatik bir ili ki kurmak çok yanlı. Büyük bütçe açıkları ile dü ük faiz, bütçe fazlası ile yüksek faiz pekala mümkün olabiliyor. Sınavın bu noktasında reel ekonomiyi devreye sokabiliriz. Sizce hangi ekonomi daha hızlı büyür? Faizi dü ük olan mı? Yoksa yüksek olan mı? Bir daha hata yapmamanız için bu kez sonucu ben söyleyece im. Büyük bütçe açı ı ve dü ük faizli Y'de büyüme sıfır. Bütçe fazlalı yüksek faizli X'de ise yüzde 4. Nasıl oluyor? Çok basit. Nedensellik faizden büyümeye de il, büyümeden faize gidiyor. Y'de resesyon var. Enflasyon ve faizler ondan dü ük. Bütçe açı ı ondan büyük. X ise tam gaz büyüyor. Enflasyon ve faizleri hızlı büyüme arttırıyor. Bütçe fazlası büyümeyi yava latmaya ve faizi indirmeye yetmiyor. Yerimiz bitti. Sınavı burada kesmek zorundayız. Dı ticaret açı ı ve kuru soramadık. Neyse, artık ülke isimlerini verebiliriz. X'in sayılarını ABD'den aldık. Y'ninkileri ise Japonya'dan. Sınav notunuz kötü ise moralinizi bozmayın. ktisatçılar arasında da sizin gibi dü ünenlerin sayısının yüksek oldu unu medyadan izliyorum. Olur böyle vakalar. Yava yava onlar da ö renecekler. (23 Ocak 2000) EURO DE ER KAZANACAK MI? Bazı eski yazılarımı okuyunca, iktisatçı fıkralarına hak veriyorum. Konumuza tam oturan bir fıkra-özdeyi i tekrarlayalım. ktisatçı, dünkü tahmininin bugün neden tutmadı ını yarın size çok güzel açıklayan ki idir... Do ru söze ne denir? Neden bu giri e ihtiyaç duydu umu merak mı ediyorsunuz? Yazının ba lı ına bakmanız ve geçmi i hatırlamanız yeterli. Bir yıl önce, Ocak 1999'da euro'nun dolara kar ı de er kazanaca ını iddia etmi tim. Tam tersi oldu. ubat sonunda okuyucularımdan özür dilemek zorunda kaldım. Ma lup pehlivan güre e doymazmı. Bir süredir Avrupa Merkez Bankası ve euro-dolar paritesi hakkında ne bulursam okuyorum. Bulgularımı sizlerle payla mak istedim. Dı Açık ve Finansmanı ktisatçıları doların euro kar ısında de er kaybedece i görü üne iten ABD ve AB'nin dı dengeleridir. Özetle, ABD yıllardır büyük dı açıklar veriyor. AB ise sürekli dı fazla üretiyor. Kısaca sayıları verelim. The Economist'te yayınlanan son verilere göre, ABD'nin Eylül sonu itibariyle 12 aylık cari i lemler dengesi açı ı 300 milyar dolar. 200 milyar dolarlık Türkiye milli gelirinin birbuçuk katı. Halbuki aynı dönemde euro bölgesini olu turan 11 ülkenin cari i lemler fazlası 53 milyar dolara ula ıyor. Cari denge sayıları doların euroya kar ı de er kaybetmesini gerektiriyor. Ancak, analizi bir adım ileri götürmeliyiz. ABD'nin dı açı ının nasıl finanse edildi ine bakmak zorundayız. Kar ımıza çok ilginç bir manzara çıkıyor. Dı açık borçla kapatılmıyor. Do rudan yatırım ve borsaya gelen kaynaklarla besleniyor. Asaf Sava Akat 11 GAZETE YAZILARI Asaf Sava Akat 12 GAZETE YAZILARI

7 Sıkı durun yılında ABD'ye gelen yabancı sermaye yatırımları 196 milyar dolar. ABD firmaları da dı arıda 132 milyar dolar yatırım yapmı lar. Net yabancı sermaye giri i 64 milyar dolar. Aynı yıl Türkiye'ye sadece 0.9 milyar dolar yabancı sermaye gelmi. 0.3 milyar dolar da bizim firmalarımız dı arıda yatırım yapmı. Net giri sadece 0.6 milyar dolarda kalmı. Ya borsa? Gene 1998'de yabancılar Amerikan borsalarına 265 milyar dolar, Amerikalılar ise di er ülke borsalarına 90 milyar dolar yatırmı lar. Net 175 milyar dolar giri anlamına geliyor. Yabancı sermaye ve borsayı toplayınca, 235 milyar dolar ediyor. 1998'de ABD'nin cari i lemler açı ı da o kadarmı. Demek ki, yüksek büyüme hızı ve borsanın cazibesi, tüm dünyada tasarrufları ABD'ye çekmi. Dolara talep artmı. Taleple birlikte doların de eri yükselmi de Ne Olur? Buradan, dolar-euro paritesinin büyük ölçüde büyüme hızlarına ve borsaların seyrine göre belirlenece ini söyleyebiliriz. 2000'de AB ekonomisinin canlandı ı kesin. Son tahminlerde AB için yüzde 3.1 büyüme öngörülüyor. Ya ABD? Belirsizlik orada. ktisatçılar Amerikada büyüme hızının gerilemesini bekliyor. O zaman yabancı sermaye giri leri azalacak. Tersine, çıkı ları hızlanacak. Yava lama borsaya da olumsuz etki yapacak. Yabancıların hisse senedi talebi dü ücek. Bu senaryoda, cari i lemler açı ı sürerken dolara talep azalıyor. Demek ki dolar de er kaybedecek. Ne kadar? Bütün iktisatçılar a ız birli i etmi ler. Yıl sonunda euro=1.15 dolar düzeyine gelir diyorlar. Bu tahmine güvenebilir miyiz? Sütten a zı yanan yo urdu üfleyerek yermi. Amerikan ekonomisi geçmi te de biz iktisatçıları çok yanılttı. Pekala 2000'de de bir sürpriz yapabiliriz. Onun için pek güvenmeyin derim. Tam iktisatçı fıkrası gibi oldu. Hem uzun uzun anlatıp kur tahmini verdik. Hem de güvenmeyin dedik. Ne yapalım; biz de hakkımızda çıkan fıkralara layık olmaya çalı ıyoruz. (27 Ocak 2000) NEREDEN NEREYE Gündemde Dünya Ekonomi Forumunun Davos taki toplantısı öne geçti. Çünkü, Ba bakan Bülent Ecevit in katılması ile, Davos u bir süredir ihmal eden Türkiye bu yıl en yüksek düzeyde temsil ediliyor. Ecevit konu masında Türkiye ekonomisini dı a açan rahmetli Turgut Özal dan övgü ile sözetmi. Buna çok sinirlenenler olaca ı aklıma geldi. Ço unu tanıdı ımı dü ündüm. Eski günleri hatırladım. Bir an için gerilere, 1977 ye geri döndüm. Böyle anlarda zamanın nasıl su gibi akıp geçti i, o aradan benim de ne kadar ya landı ım ortaya çıkıyor. 30 ya ın altındakiler için o dönemin hiç bir anlamı yok. Üstelik hızlı nüfus artı ı sayesinde, ço unluk onlarda. Asaf Sava Akat 13 GAZETE YAZILARI yılda Türkiye nin nasıl de i ti ini unutmamak gerekiyor. Bir Anı 1977 seçimlerinden önceki aylar. Demirel in ba bakanlı ında Milliyetçi Cephe hükümeti iktidarda. Ecevit CHP nin genel ba kanı ve muhalefet lideri. Kamuoyu yoklamalarında CHP çok önde çıkıyor. Ecevit in ekonomi kurmayları Ankara Siyasal Bilgiler ve ODTÜ den ö retim üyeleri. Harıl harıl CHP iktidara gelince uygulanacak politikaları hazırlıyorlar. Derken, stanbul dan birilerini ça ırmaya karar veriyorlar. Sol e ilimli üç iktisatçı Ankara ya gidiyoruz. sim vermeyelim. Ankara dan katılanların ço u döneminde önemli sorumluluklar alacak ki iler. Bir tam gün iktisat politikası tartı ılıyor. Ben tebli imi Alternatif Büyüme Stratejisi adı altında 1980 lerin ba ında yayınladım. lgilenenler yakın gelecekte web sitemde okuyabilecek. Konu mamda ekonominin dı a açılmasını savunuyorum. Üç a a ı be yukarı daha sonra Özal ın fiilen uyguladı ı politika çerçevesini öneriyorum. Müthi sert tepki alıyorum. Dünya Bankası da bunları istiyor deniyor. O dönemde bu çok önemli bir suçlama. Emperyalizmin ajanı demenin kibarcası. Vatana ihanetle e de er. Peki, onlar de diyor? Türkiye ekonomisinin iyice dı a kapanmasından yanalar. Piyasanın her çe idine kar ılar. Ekonomik geli menin tek yolunun devlet mülkiyeti ve merkezi planlamadan geçti ine inanıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye ekonomisine Sovyet sistemini getirecekler. O devrin popüler terminolojisi ile, CHP nin ekonomi takımı safkan üçüncü dünyacı. Ecevit in de onlar gibi dü ündü ünü iki yıl süren iktidar döneminde anlıyoruz. Sonuç? Tam bir fiyasko. Üçüncü dünyacı tezler Türkiye yi 1979 krizine götürüyor. Döviz bitiyor. Margarin ve mutfak gazı karaborsaya dü üyor. Benzin karneye ba lanıyor. Elektrik kesintileri günde 8 saate çıkıyor sonbaharındaki ara seçimlerde CHP hezimete u ruyor. Yerine Demirel in azınlık hükümeti geliyor. Ünlü 24 Ocak kararları devreye giriyor. Ekonominin dı a açılma süreci ba lıyor. De i emeyenler 1997 ortasından bu yana Ecevit tekrar iktidarda. Bir buçuk yıl Yılmaz hükümetinde Ba bakan Yardımcısı oldu. Ocak 1999 dan bu yana da Ba bakan. Ekonomiye bakı ında 20 yıl öncesine kıyasla büyük farklar oldu unu görmemek olanaksız. Eski üçüncü dünya popülisti Ecevit in Davos a katılması bence çok önemli bir sembol. Türkiye nin son yirmi yılda ya adı ı büyük zihniyet dönü ümünü çok güzel özetliyor. Biliyorum, hemen soracaksınız deki toplantıya katılan Ankaralı iktisatçılar ne oldu? öyle diyelim. Ecevit e ayak uyduramadılar. Hala o dönemdeki tezlerini savunuyorlar. Ecevit in Davos gezisini nasıl tefsir edeceklerini de çok merak ediyorum. (30 Ocak 2000) Asaf Sava Akat 14 GAZETE YAZILARI

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 8 2001 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2001 3 2001 BEKLENT LER TASARRUFÇU GÖZÜ LE ABD EKONOM S NDE YAVA LAMA A T P YATIRIM

Detaylı

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES.

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES. Ç NDEK LER SABAH GAZETES ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 9 2002 YILI SABAH ve VATAN GAZETELER OCAK 2002 4 2002 TAHM NLER SIRA ENFLASYONDA BEKLENT LER VE ÇOKLU DENGE YOLSUZLU UN ESAS MAL YET BA BAKAN ECEV

Detaylı

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu. ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 5 1998 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER OCAK 1998 3 UMUT FAK R N EKME 1998 DE REEL EKONOM TEMMUZ 1998 80 1998 DE

Detaylı

GAZETE YAZILARI 12 ASAF SAVA AKAT 2005 YILI VATAN GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Ocak 2006. http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2005 5 2005 TAHM NLER

GAZETE YAZILARI 12 ASAF SAVA AKAT 2005 YILI VATAN GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Ocak 2006. http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2005 5 2005 TAHM NLER Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 12 2005 YILI VATAN GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Ocak 2006 http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2005 5 2005 TAHM NLER R SK ANAL Z NE G R N HAYET YTL ÜÇ YILDA TEK

Detaylı

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 1 1994 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr UBAT 1994 3 BARDA IN YARISI DOLU MART 1994 5 KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI?

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

ILO 99. Çalışma Konferansı

ILO 99. Çalışma Konferansı Sayı: 389 DOSYA "Vatandaşlık Geliri" Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan Terör Zirvesi ILO 99. Çalışma Konferansı Zonguldak'ta İş Bırakma Eylemi Bölge Temsilcilikleri Toplantıları TÜRK YE ŞÇ

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI T Ahmet Turan ADIYAMAN * ürkiye de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon olgusu bir taraftan TL nin ekonomik de erini

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Ülkemizin en modern ve en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden, 600 fabrikanın üretim yaptığı, 21.000 m 3 /gün kapasiteli Atık

Detaylı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Zafer Özcan 1 Gurbetçi i adamı Hilmi Selçuk, gıda dalında her yıl Almanya da yapılan ve 6 Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldı ı yarı mada

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2 ASAF SAVA AKAT Ç NDEK LER Sanal Baskıya Önsöz 2 ktisatta Yöntem Sorunları ( ktisat Dergisi, cilt 29, s. 185, Kasım 1979) 6 Raslantı ve Zorunluluk (Yeni Gündem, Sayı 3, 1-15 Haziran 1984) 18 DR S KÜÇÜKÖMER

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI YIL : 16 SAYI: 87 AĞUSTOS 2015 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI KIRMIZI ET NEDEN BU KADAR PAHALI 7 Yıl: 16 Sayı: 86 AĞUSTOS 2015 E-dergimiz

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı