DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay/ANKARA"

Transkript

1 DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR DAVACI : *** VEKİLİ : Av. İsa AKIN- DAVALI : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA KONU ÖĞRENME TARİHİ: OLAYLAR : : 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2014/7007 karar sayılı Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a Ait Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Kararın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ile İPTALİ talebidir. 11/09/2014 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6552 sayılı kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesi tamamen değiştirilmiştir sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinin değiştirilmesinin hemen akabinde, 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 karar sayılı kararı ile; Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a ait olan eserler üzerindeki tüm haklar olan işlenmesi, çoğaltılması, yayımlanması, temsil edilmesi, işaret, ses ve görüntü naklinin yapılması haklarının tümü Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. Risale-i Nur eserleri basım hakları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği kişilerce; Diyanetin belirlediği şekle göre kullanılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı yetki verdiği kişilerin kendisinin belirlediği şekle uymadığını düşündüğünde bu yayın yetkisini geri alabilecektir. AÇIKLAMALAR : Bakanlar Kurulunun aldığı kararın ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle Said Nursi nin hayatı ve hareket metodunun incelenmesi gerekmektedir. 1- SAİD NURSİ NİN HAYATI Yakın tarihimizin en önemli fikir ve inanç önderlerinde olan Bediüzzaman Said Nursi Bitlis in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü nde 1877 yılında doğmuştur. Bütün yaşamı boyunca sıra dışı ve muhalif bir şahsiyet olarak süreceği hayatının ilk işaretlerini 9 yaşında iken göstermeye başlamıştır. Normalde öğrenimi yıllar süren medrese eğitimini 3 ay içinde harika bir şekilde tamamlamıştır yılında sahip olduğu fikirleri açıklama ve Van da yeni bir metotla eğitim yapacak bir üniversite açtırmak niyetiyle İstanbul'a gitmektedir. Sultan II. Abdülhamid'e Van da üniversite açtırmak için müracaat eder. Fakat bu müracaatı kabul görmemiş ve o dönem de farklı bir fikir ileri sürdüğü için herhalde delidir diye tımarhaneye gönderilmiştir. Ta ki, 1912 yılı Balkan Savaşları sonrasında Sultan Reşat, Bediüzzaman ın bu fikirlerini çok parlak görerek Doğu da inşa edeceği okul inşaatı için altın para ayırmış ama 1. Dünya savaşının patlak vermesi ile o dönem de Vangölü kenarında temeli atılan bu okul projesi hayata geçmemiştir. 1

2 31 Mart Hadisesinde(14 Nisan 1909) Bediüzzaman, isyana kalkan toplumu yatıştırıcı bir rol oynadığı halde; Divan-ı Harp te idamla yargılanmıştır. İstanbul da aradığını bulamayan Bediüzzaman, 1910 yılından sonra fikirlerini anlatmak için Şam a ve Doğu illerine gitmiş ve orada; meşrutiyeti, istişareyi, azınlık haklarını, çoğulculuğu, İslam dininde tek kişi yönetiminin sakıncalarını, insan haklarının kutsallığını, insanlara ve yöre halkına anlatmıştır.(müracaat için Hutbe-i Şamiye ve münazarat isimli eserleri) 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Milis Kumandanı olarak Pasinler Cephesi nde Ruslarla çarpışmıştır yılında Bediüzzaman, Ruslara esir düşmüş ve esareti sırasında Rus Çarının dayısı Rus Orduları Başkomutanı Nikola Nikolaviç huzurunda ayağa kalkmadığı için idama mahkum edilmiş. Daha sonra Nikola Nikolaviç, Said Nursi nin ayağa kalkmama şeklindeki hareketinin şahsi bir davranış olmayıp inancından kaynaklandığını anlayınca cezasını geri alıp kendisinden özür dilemiştir yılında esaretten firar etmiş ve İstanbul a gitmiştir. 13 Ağustos 1918 tarihinde, Osmanlının en önemli fetva makamı olan Dâr-ül Hikmet'e âzâ olarak atanmıştır yılındaki İngiliz işgaline karşı Hutuvat-ı Sitte isimli eserini neşrederek mücadele başlamıştır. Bediüzzaman, bu eserinde İngilizleri en ağır şekilde eleştirmiş, işgal hareketinin kabul edilemez olduğunu, zalimce bir davranış olduğunu en yüksek eleştiriler ile haykırmıştır. Basın yoluyla İngiliz işgaline karşı örnek ve cesaretli duruşuna tanık olan Ankara Hükümeti, Bediüzzaman ı 1922 yılında Ankaraya davet etmiştir. Bediüzzaman Sadi Nursi, 19 Ocak 1923 tarihinde TBMM nin Genel Kurulunda, bir konuşma yapmıştır. Bediüzzaman, buradaki konuşmasında da muhalif ve eleştirel tarzını devam ettirmiştir. Bu konuşmasında genel olarak kurtuluş hareketini desteklediğini ancak, meclisteki milletvekillerin bu mücadele bir birlikte başta namaz ibadeti olmak üzere dini vecibelerini de ihmal etmemeleri gerektiğini, temsil ettikleri vatandaşların dindar olduğu, bu hasasiyetlerin yapılacak kanunlarda gözetilmesi gerektiğini eleştirel olarak Meclis'te 10 maddelik bir beyanname neşrederek ilan etmiştir.(müracaat Mesnevi-i Nuriye Eseri) Hatta, bu konuşması ile beyanname neşir olayından sonra dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile tartışma yaşamıştır. Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman, 17 Nisan 1923 tarihinde Van'a gitmek üzere yola çıkmıştır. Şeyh Said olayı sonrası, Hükümet, ihtiyat adı altında kendisini alıp Isparta iline sürgüne göndermiştir. Bir müddet Isparta da kaldıktan sonra önce Eğridir, oradan da Barla'ya oradan Emirdağ a, Kastomanu ya sürgün edilmiştir. Sürgün olduğu yerlerde, gizlice Risale-i Nur'ları telif etmeye başlamıştır. Bundan sonraki hayatı vefat yılı olan 1960 yılına kadar hep sürgünde geçmiştir. Sürgünde ve polis gözetiminde bütün tehditlere ve engellemelere rağmen, eserlerini yazıp dağıtmıştır. Bu süreç içerisinde eserleri çoğunlukla elle olmak üzere nüsha çoğaltılmıştır. Bu eserlerle ilgili hakkında çok sayıda dava açılmış, bu davalar bazılarında idam ile yargılanmış olmasına rağmen hiçbir zaman inançlarından ve düşüncelerinden taviz vermemiştir. Sonuç olarak, Said Nursi bu davaların hepsinde beraat etmiştir. 23 Mart 1960 tarihi Çarşamba günü Bediüzzaman Şanlıurfa ilinde vefat etmiştir. Urfa ya gömülen cenazesi Askeri Cunta tarafından 12 Temmuz 1960 günü bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Muhalif çizgisinden dolayı kendisine ömür boyu yapılan zulüm, naaşına da yapılmaya devam edilmiştir. Şimdi ise eserleri tekel altına alınarak fikirleri öldürülmek istenmektedir. 2

3 Said Nursi nin vefatından sonra Risale-i Nurların basımı daha da yaygınlaşmıştır. Bakanlar kurulu kararı alınıncaya kadar, piyasada en az 10 tane farklı yayın evi tarafından yayınlanan Risale-i Nurlar 50 den fazla dile çevrilmiş milyonlarca kişiye ulaştırılmıştır. 2- SAİD NURSİ VE YAZDIĞI ESERLER OLAN RİSALE-İ NUR LAR MUHALİF BİR TARZ VE ELEŞTİREL BİR ÇİZGİDİR: Yukarda izah etmeye çalıştığımız üzere, Said Nursi sahip oluğu değişik fikirleri sebebi ile Abdulhamit Döneminde, İttihat Terakkinin iktidarda olduğu dönemde ve Cumhuriyet Döneminde hep muhalif bir çizgi takip etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde din ve inanç özgürlüğü bağlamında dinin yaşamı ile ilgili yapılan hareketleri beğenmemiş ve Reis-i Cumhur Mustafa Kemal ile tartışmıştır. Bundan sonra da muhalif çizgisini devam ettirmek için Ankara ilinde kalmamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca yaklaşık 35 yıl boyunca sürgünde yaşamış ve eserlerini gizlice yaymak zorunda kalmıştır. Bu süreç içerisinde, Cumhuriyeti yönetenlerin tutumları sebebi ile muhalefet etmeye devam etmiştir. Bu hususu, en güzel şekilde kendisi ifade etmiştir; Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat, biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır; amel etmemek daha başkadır. Hazret-i Ömer (r.a.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer'iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere, Nasaraya(Hristiyan) ilişmiyordular. Demek, kabul etmemek, idarece bir cünha, bir suç teşkil etmiyor ki, o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. İşte, bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur'un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif, rejim müessesini tel'in etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkuresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.'" (Kastomonu Lahikası isimli eseri) Said Nursi, açıkça Cumhuriyet ideolojisini beğenmediğini ve bu konudaki eleştirilerini eserlerinde defalarca ifade etmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu kararı ile artık Said Nursi nin eserleri ancak devletin izin verdiği şekilde basılabilecektir. 35 yıl boyunca Said Nursi nin mücadele ettiği ve ortaya koyduğu fikirlerin aksine, Risale-i Nur Eserleri tekelleştirilmiş ve resmi ideolojinin kontrolü altına sokulmuştur. 3- RİSALE-İ NUR UN NÜSHA FAKLARI VE RİSALE-İ NURLARIN TEKELLEŞTİRİMESİ: Risale-i Nurların eserlerinin içeriği konusunda önemli faklar vardır. Mevcut yayın evlerin bastığı kitaplar arasındaki nüsha farkları konunun uzmanları tarafından bilinmektedir. Mevcut Risale-i Nur kitaplarının bir kısmında özellikle ümmet, şeriat, Kemalist rejim, münafıklar, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi bazı bölümler ve kelimeler yayınlanmamış veya değiştirilmiştir. Said Nursi nin bazı eserleri özellikle Eski Said Dönemine ait kitaplar (Münazarat gibi) bazı yayın evlerince yayınlanmamış veya önemli oranda değişiklik ve kısaltma yaptıktan sonra yayınlanmıştır. Said Nursi nin eserleri ve hareket metodu ancak fikir ve inanç özgürlüğünün var olduğu bir ortamda anlaşılabilir. Risale-i Nur üzerindeki görüş ayrılıkları var iken bunların hepsini yok sayarak sadece Diyanet işlerinin kabul ettiği resmi devlet görüşünün benimsenmesi bizzat Said Nursi nin anlayışına zıt olduğu gibi inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Artık Risale-i Nurlar sadece Diyanet in kabul ettiği şekli ile yayınlanabilecektir. Bu resmi görüşe muhalif hiçbir Risale-i Nur eseri yayınlanamayacaktır. Said Nursi nin bir konuda ne yazdığını ve neler düşündüğünü müvekkilim ve kamuoyu tarafından serbest olarak öğrenip yayımlanamayacaktır. Bundan sonra ancak Risale-i Nurların resmi versiyona sahip eserler basılabilecek ve piyasadan temin edilebilecektir. 3

4 Said Nursi bütün ömrü boyunca muhalif iken vefatının 55. yılında eserleri resmi ideolojinin bir parçası haline getirilmiş olması bizzat Said Nursi ye karşı büyük bir hürmetsizliktir. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu eserlerin aslına uygun basılmasından bahsetmektedir. Bu aslına uygun eser dizaynı tam yapılmadan bu kararın daha önce alınması da hukuki değildir. Yanı, önce asıl nüshaların ortaya konulması sonrasında karar alınması gerekirken bu yapılmayarak müvekkilin haklılığını ortaya koymuş olmaktadır. Bu şekilde, sui istimallere kapı açılmıştır. 4- BAKANLAR KURLULU KARARI İNANÇ VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİNE HUKUKSUZ BİR MÜDAHALE, ANAYASAYA VE AİHS E AYKIRIDIR Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen Anayasanın 13. Maddesinde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. AİHS 9. Maddesinde: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: 1. Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, dinini ya da inancını değiştirme özgürlüğünü ve ister tek başına isterse de başkalarıyla birlikte topluluk içinde, aleni ya da gizli olarak, ibadet etmek, öğretmek, uygulamak ve bunlara uymak şeklinde dinini ya da inancını açıklama özgürlüğünü içerir. 2. Bir kimsenin dinini ya da inancını açıklama özgürlüğü ancak, kamu emniyeti yararı, kamu düzeninin, sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulacaktır. AİHS 10. Madde İfade özgürlüğü: 1- Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale olmaksızın ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüşlere sahip olma ve bilgi ve düşünceleri edinme ve bunları yayma özgürlüğünü içerecektir. Bu Madde, Devletlerin, radyo televizyon ya da sinema işletmeciliğinin izne/ruhsata bağlanması isteminde bulunmalarını engellemeyecektir. 2. Bu özgürlüklerin kullanımı, ödevler ve sorumluluklar ile yürütüleceğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması için, başkalarının şöhret ve haklarının korunması için, gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi için, yahut yargılama organlarının yetke ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi için, hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki formalitelere, koşullara, kayıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir. Yukarda alıntıladığımız Anayasa ve AİHS metninde açıkça ifade edildiği üzere düşünce ve inanç özgürlüğüne bir müdahalenin hakkın özüne dokunmamak ve demokratik bir toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayacak şekilde ancak Anayasa da ve AİHS te belirtilen sebeplerle kısıtlanabileceğidir. Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa nın 24. Maddesi ile garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetini, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetini, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmiştir. Şöyle ki; 4

5 Risale-i Nurun devlet tekiline alınması yukarıdaki sınırlama sebeplerinin hiç birisine girmemektedir. Ayrıca, bu müdahale hakkın özüne dokunmaktadır. Demokratik bir düzende bu tür bir müdahale kabul edilemez. Demokratik hukuk sisteminde insanların okuyacağı kitaplar ve bu kitapların içeriği sadece ve sadece devlet tarafından belirlenemez. Said Nursi nin eserlerinin içeriği ve düşünce yapısı resmi makamların keyfi altına bırakılması orantılılık ilkesini de ihlal etmektedir. Eğer devlet bu eserlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorsa kendisi de bunları basıp dağıtabilirdi. Fakat eserleri basıp dağıtmak yerine eserleri tekelleştirmek, resmi ideolojinin kayıtları altına sokmak ve sadece izin verilen yayın evleri tarafından basılması zorunluluğu getirilmesi orantılılık ilkesinin ihlalidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesine 6552 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonrası eser sahiplerinin haklarına orantısız ve keyfi bir müdahale imkanı getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre FSEK m. 47 de getirilen düzenleme aşağıda açılanacak olan öksüz eserler e ilişkin değildir. Kanundaki düzenleme öksüz eser tanımına uymamakta, eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Ayrıca, hak sahiplerinin sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilme hakları olması gerekirken, getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Hakkın özünü ihlal eden ve orantısız bir müdahaledir. Devlet, bir nevi burada KAMULAŞTIRMA Mekanizmasını kullanmıştır. Oysa ki, Kamulaştırmadaki maksat mülkiyet hakkının kamu ihtiyacından dolayı sınırlandırılmasıdır. Bu kamulaştırılma mekanizması hiçbir şekilde Fikir ve Düşünceyi özgürce açıklama ilkesi bağlamında bir eser üzerine getirilemez. Aksine, Anayasanın yukarıda geçen maddeleri felç olur. Toplum, hızla otoriter ve tekçi zihniyete doğru itilir. Eserlerin kanun dışı ve kaçak yollarla basılması özendirilmiş olur. Zaten, günümüz mevcut durumda kamu ve toplum bu eserlere istediği kolaylıkta ulaşmaktadır. Devletin eserleri kamulaştırarak topluma ulaştırmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur. 5- BAKANLAR KURLULU KARARININ KONU AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIKLARI Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinde eski halinde düzenlenen hükümler öksüz eser olarak adlandırılan eserlerin kamuya kazandırılması için yapılmıştır. Kanun eski şeklinde bir eserin devletleştirilmesi için 2 yıl boyunca eserin piyasada baskısının olmaması ve telif hakkı sahiplerinin eseri yayınlamayacağının tespit edilmesi gerekir. Öksüz eserler(orphan works, verwaiste Werke), özenli bir aramaya rağmen hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan ve henüz koruma süresi içerisinde bulunan eserlerdir. Karşılaştırmalı hukukta da öksüz eserler konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Alman Fikri Haklar Kanunu (FSEK) 61/3 de bu genel tanımdan farklı olarak hak sahiplerinden bir kısmına ulaşılabiliyorsa bulunan hak sahiplerinden eserin öksüz eser sayılmasına yönelik rızalarının alınması gerektiği de belirtilmiştir. Bu tür bir tanımlama ve bu eserlere yönelik özel düzenleme yapma ihtiyacına neden olan sorun ise telif hakları yüzünden hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan eserlerin kullanılmasının/basılmasının imkansız hale gelmesidir. Bu şekilde önemli ve faydalı eserlere 5

6 erişmenin ortadan kalkmasına engel olmak istendiğinden Öksüz Eser kavramı ve bu tür eserlere tanınan istisnai bir statü oluşturulmuştur. Avrupa Birliği, bu tür eserlerin kamunun erişimine sunulabilmesi ve hak sahiplerine ulaşılamadığından telif sorunları yüzünden bu eserlerin basımının engellenmemesi adına Öksüz Eser Yönergesi ni(2012/28/eu) çıkarmıştır. Böylelikle yukarıda belirlenen imkansızlık ortadan kalkacak ve toplumun bu tür eserlerden yararlanması mümkün olacaktır. Ayrıca Yönerge nin 5. maddesine göre eser üzerinde hak sahibi olanların her zaman ilgili eserin öksüz olması durumunu ortadan kaldırabilmesine imkan verilmesi üye devletler için bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. FSEK m. 47 de getirilen düzenleme kesinlikle öksüz eserler e ilişkin değildir. Gerek kapsama alınabilecek eserler Yönerge de kabul edilen öksüz eser tanımına uymamakta gerekse eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Öksüz eser düzenlemesinde böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca ulaşılamayan hak sahipleri sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilmektedirler. Getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Risale-i Nur Külliyat, öksüz eser gurubuna girmemektedir. Said Nursi nin varisleri olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararında önce piyasada 10 nun üzerinde yayın evi Risale-i Nurları yayınlamaktaydı. Bakanlar Kurulu kararı ile, Risale-i Nurlar öksüz eser olmadığı halde sanki öksüz esermişçesine devletleştirilmesi konu açısında hukuka aykırıdır. 6- AMAÇ AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIK Risale-i Nurların devletleştirilmesi ve tekelleştirilmesi kamu yararı için yapılmamıştır. Buradaki amaç Risale-i Nurları okurlarını resmi ideoloji ile paralel hale getirmek ve eleştirel yapısını bozmaktır. Demokratik bir sistemde devletin görevi insanların inançlarını ve düşüncelerini tanzim etmek değildir. Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile diğer yayıncılar gibi fevkalade Risale-i Nur eserlerini yayınlayabilir hatta bu kitapları insanların faydalanması için ücretsiz de dağıtabilir. Fakat buradaki asıl sorun Risale-i Nurların tekelleştirilmesidir. Müvekkilin dava sebebi, bu tekelleşmeye karşı fikir özgürlüğünün engellenmesidir. Daha önce onlarca faklı yayınevi tarafından yayınlanan Risale-i Nur eserleri bundan sonra sadece Diyanet tarafından veya Diyanet in ayar verdiği yayın evleri tarafından basılabilecektir. Said Nursi nin vefat ettiği 1960 yılına kadar yasaklamalar ve baskılar sebebi ile gizli olarak nüsha elle çoğaltılan bir eser olan Risale-i Nur bu gün devlet tekeline alınmıştır. Said Nursi nin vefatına kadar devlet tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı halde Risale-i Nurlar daha çok yayılmıştır. Risale-i Nur un bu yayılmasına engel olamayanlar şimdi onu devlet tekeline alarak asıl mecrasından çıkarmak istemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığının bu eserleri yayınlarken veya yayımlatırken hangi ilkelere göre hareket edeceği keyfiliğe kalmış durumdadır.. Nüsha faklarında geçen ümmet, şeriat, rejim, münafıklar konusu, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi kısımları nasıl yayınlanacağı belli olmayıp, 6

7 bu kısımlar için bir kıstas ortaya konmamıştır. değiştirilme riski ortaya çıkmıştır. Hatta bu kısımların istenen şekilde Eğer Risale-i Nurları, resmi ideolojinin bir parçası haline getirmek istenmeseydi, Said Nursi nin eserlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanması ile yetinirdi ve bütün haklarını sadece ve sadece Diyanet İşleri Başkanlığına vermezdi. Diyanet de onlarca diğer yayınevi gibi bu kitapları basar ve dağıtırdı. Fakat alınan Bakanlar Kurulu kararı bu kitapların sadece basılmasının ötesinde Risale-i Nurları devletleştiriyor hatta tekelleştiriyor. Artık Diyanetin kabul ettiği şekil haricinde bütün Risale-i Nur nüshaları kanunsuz sayılacaktır. Bu ise idari işlemin, kamu yararı amacı ile yapılmadığını başkaca bir amaç için yapıldığını göstermektedir. Bu amaç ise en güzel şekilde hükümet ile yakın ilişkiler içinde olan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydında (http://youtu.be/mnykgiv7tjy) bu husus açıkça ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz e göre piyasada pek çok Risale-i Nur basan kitabevi bulunmakta ve bunlar kafasına göre basım yapmakta ve tainat (karın belli bir kısmını) ödememektedir. Bunun engellenmesi için Başbakanla ve diğer yetkililer ile görüşülüp aşamalı bir plan hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. Plana göre, öncelikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesi değiştirilecek. Daha sonra ise Risale-i Nur un basım hakları Bakanlar Kurulu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında ise Risale-i Nur eserlerini basım hakkı, Hizmet Vakfı nın 6 aydır üzerinde çalıştığı metin esas alınarak basım yapılacaktır.(ki, Hizmet vakfının nüshaların aslına bağlı kalmayacağı önceki basımlarından ortaya çıkmıştır) Bunun haricindeki yayınlara izin verilmeyecektir. Yukarda anılan sürecin adım adım işlediği anlaşılmaktadır. Öncelikle bahsi geçen kanuni düzenleme yapılmıştır. Daha sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile Risale-i Nurların basım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı na devredilmiştir. En son aşamada Risale-i Nurların basım hakkı önceden belirlenen şekli esas alınarak, sadece 6 yayınevine basım izni verilmiş. Diğer yayınevlerine izin verilmemiştir. Bakanları Kurulu kararında amacın kamu yararı olmadığı anlaşılmaktadır. Tersine Risale-i Nur eserlerinin belli bir ideoloji çevresinde şekillendirilmesi ve bu kitapların yayın hakların belli bir nurcu guruba verilmesi ve münhasır kalınması amaçlanmakta oluğundan amaç unsuru açısından sakattır. Dava konusu idari işlemin amaç yönünden hukuka aykırılığına dair bir örneği de kararın içerisinde vermek istiyoruz. Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır görüldüğü gibi, Diyanet işlerinin nasıl bir izin ve yetki vereceği hususunun usulü bulunmamaktadır. Burada keyfilik başlamış olmaktadır. Yine, aslına uygun olma koşuluna riayet zorunluluğundan bahsedilmektedir. Peki, bu eserin aslına uygun hali diyanette var mıdır? En son asıl nüsha diye yayınlanacak eser nüshasını kim/kimler Diyanet işlerine teslim etti. Diyanete teslim edilen eserlerin asıl nüsha mı yoksa yukarıda izah ettiğimiz şekilde bazı yerleri tahrif edilmiş ve eksik basılmış nüsha mıdır? Bu konuda sayın mahkemeden, Diyanet İşlerindeki yayınlanacak eserlerin son halinin dosyaya celbi ve bilirkişi vasıtası ile orijinal nüsha olup olmadığının tespitini talep ediyoruz. 7- MÜVEKKİLİMİN BU DAVAYI AÇMAKTAKİ HUKUKİ MENFAATİ Bakanları Kurulu kararı ile müvekkilimin ifade ve inanç özgürlüğü ihlal edilmiştir. Şöyle ki; 7

8 Said Nursi bir muhalif olduğu ve Risale-i Nur bir muhalefet hareketi olduğu halde Bakanlar Kurulu kararı ile Risale- i Nurlar devlet tekeline sokulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı sonrasında sadece Devletin (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından izin verilen yayınevleri tarafından ve Diyanet İşleri Başkanlığı nın kabul ettiği esaslara göre basılabilecektir. Yani bundan sonra Risale-i Nurlar konusunda tek söz sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı dır. Bu durum müvekkilimin Anayasa nın 24. Maddesinde garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetine, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmektedir. Bakanlar Kurulu kararı sonrası, müvekkilim ancak Diyanet İşleri Başkanlığı nın izin ve icazet verdiği yayın evlerinin, Diyanetin izin verdiği şekil ve muhtevada bastıkları Risale-i Nurları okuyabilecektir. Devletin resmi Risale-i Nur politikası haricindeki Risale-i Nurlara ulaşma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Müvekkilimin düşünce ve inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan Said Nursi yi, müvekkilim ancak sadece devletin izin verdiği şekli ile öğrenebilecektir. Türkiye nin en önemli düşünce ekollerinden birisinin temel kaynaklarını belirleme yetkisi Diyanet in tekeline geçmiştir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere Risale-i Nur nüshaları ve Said Nursi nin düşünce yapısı ile ilgili önemli görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılıklarını temsil eden faklı yayınevleri vardır. Müvekkilim ise daha önce sahip olduğu, farklı yayınevlerinin bastığı Risale-i Nurları okuyup karşılaştırma yapma şansına artık sahip değildir. Artık sadece resmi ideolojinin dayattığı Said Nursi kitaplarını okuyabilecek ve bunun haricindeki faklı nüshalara ulaşma hakkı tanınmayacaktır. Bu yolla müvekkilimin temel insan haklarından olan, düşünce ve inanç özgürlüğüne açıkça hukuksuz bir müdahalede bulunulmuştur. Arz olunan sebeplerle düşünce ve inanç özgürlüğüne açık bir müdahale olan Bakanlar Kurulu kararının iptalinde müvekkilimin açıkça hukuki menfaati vardır. Said Nursi nin eserlerinin tekel altına alınmasından dolayı, kendisini 25 yıldan bu yana bu eserleri okumaya adamış olan müvekkilimin, Anayasal hakkı olan düşünce ve inanç özgürlüğü ağır şekilde ihlal edilmiştir. Kaldı ki, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak ve bu konuda icap ederse dava açmak her insanın ve genel anlamda insanlığın hukuki yararıdır. Bu konuda AHİS ve AHİM in bakış açısı ve içtihatları bu yöndedir. 8- ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ BAŞVURUSU TALEBİMİZ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin hali hazırdaki hali, Anayasaya ve AİHS aykırı olup, yukarda açıkladığımız hakların sınırlandırılması sistemini ihlal etmektedir. İfade ve inanç özgürlüğüne yapılan bu müdahale orantısızdır, hakkın özüne dokunan ve demokratik bir düzenle bağdaştırılması mümkün olmayan bu müdahalenin sonlandırılması gerekmektedir. Arz edilen sebeplerle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvuru yapılması gerekmektedir. 9- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI GEREKÇEMİZ Yukarıda izah ettiğimiz üzere, Bakanlar Kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırı işlem sebebi ile müvekkilimin fikir ve inanç özgürlüğüne hukuksuz bir müdahale yapılmıştır. İdari işlem, Anayasanın yukarıda ifadesini bulan temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Müvekkilimin doğru bilgiye ulaşma hakkı telafi edilemeyecek şekilde tehlike altındadır. Bu idari işlemin devamı ile illegal yollardan basım işi yapılması tehlikesi vardır. Basım işinin bu inhisar altında gerçekleşmesi ile artık geri dönülemez bir nokta oluşacağından mahkeme tarafından davalının savunması alınmadan GEÇİCİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA 8

9 KARARI verilmesini, savunma sonrasında ise YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmesini talep ediyoruz. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim, sebeplerle, 1- Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına, 2- Konu ve amaç açısında hukuka aykırı olan, 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 sayılı kararının telafisi imkansız zararların doğmaması için YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE, 3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesinin saygı ile arz ve talep ederiz.26/01/2015 Ekler : 1- Vekaletname. 2- CD (Prof. Dr. Ahmet Akgüdüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydı. 3- Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararı. Davacı *** Vekili Av. İsa AKIN 9

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : Av. Mehtap

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde DAVACI: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş VEKİLİ: Av. İsmail ATAK, Hafta Sok. No:23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA,

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) I. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU (40 Puan) Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, (Sosyal Sigortalar

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA 04.11.2014 Yürütmenin Durdurulması İstemli İptal Davası DAVACI : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA VEKİLİ : Av. Mehtap CEVİZCİ-Av. Sinem DOĞAN

Detaylı

TURK MİLLETI ADINA 1/3 T.C. ISPARTA T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/394 KARAR NO: 2012/1098

TURK MİLLETI ADINA 1/3 T.C. ISPARTA T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/394 KARAR NO: 2012/1098 T.C. ISPARTA İDARE MAHKEMESİ KARAR NO: 2012/1098 DAVACI VEKİLİ DAVALI VEKILI :ATATURKÇU DÜŞÜNCE DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESI ADINA MAHMUT OZYUREK :AV. ALİ KUTLAY ALPUĞAN Adakale Sokak No:25/46 Merkezi ANKARA

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA MUSTAFA GÜLER AVUKAT Yürütmenin durdurulması ve duruģma istemlidir DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DAVACI :Türk Dişhekimleri Birliği Ziya Gökalp Caddesi 37/11 Kızılay Ankara VEKĠLĠ :Av.Mustafa GÜLER (Ankara Barosu

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27 Sunuş........................................................................... 15 Önsöz........................................................................... 19 GİRİŞ Gizli bir el......................................................................

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU :

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE DAVACI : DAVALI : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : AÇIKLAMALAR : 1. Davalı şirket, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir.

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. odaların tahsisinin iptali ve basın mensuplarının Emniyet binalarına girişininyasaklanması hususu üst hukuk kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. Anayasa'nın "Haberleşme

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı