DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay/ANKARA"

Transkript

1 DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR DAVACI : *** VEKİLİ : Av. İsa AKIN- DAVALI : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA KONU ÖĞRENME TARİHİ: OLAYLAR : : 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2014/7007 karar sayılı Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a Ait Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Kararın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ile İPTALİ talebidir. 11/09/2014 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6552 sayılı kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesi tamamen değiştirilmiştir sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinin değiştirilmesinin hemen akabinde, 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 karar sayılı kararı ile; Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a ait olan eserler üzerindeki tüm haklar olan işlenmesi, çoğaltılması, yayımlanması, temsil edilmesi, işaret, ses ve görüntü naklinin yapılması haklarının tümü Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. Risale-i Nur eserleri basım hakları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği kişilerce; Diyanetin belirlediği şekle göre kullanılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı yetki verdiği kişilerin kendisinin belirlediği şekle uymadığını düşündüğünde bu yayın yetkisini geri alabilecektir. AÇIKLAMALAR : Bakanlar Kurulunun aldığı kararın ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle Said Nursi nin hayatı ve hareket metodunun incelenmesi gerekmektedir. 1- SAİD NURSİ NİN HAYATI Yakın tarihimizin en önemli fikir ve inanç önderlerinde olan Bediüzzaman Said Nursi Bitlis in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü nde 1877 yılında doğmuştur. Bütün yaşamı boyunca sıra dışı ve muhalif bir şahsiyet olarak süreceği hayatının ilk işaretlerini 9 yaşında iken göstermeye başlamıştır. Normalde öğrenimi yıllar süren medrese eğitimini 3 ay içinde harika bir şekilde tamamlamıştır yılında sahip olduğu fikirleri açıklama ve Van da yeni bir metotla eğitim yapacak bir üniversite açtırmak niyetiyle İstanbul'a gitmektedir. Sultan II. Abdülhamid'e Van da üniversite açtırmak için müracaat eder. Fakat bu müracaatı kabul görmemiş ve o dönem de farklı bir fikir ileri sürdüğü için herhalde delidir diye tımarhaneye gönderilmiştir. Ta ki, 1912 yılı Balkan Savaşları sonrasında Sultan Reşat, Bediüzzaman ın bu fikirlerini çok parlak görerek Doğu da inşa edeceği okul inşaatı için altın para ayırmış ama 1. Dünya savaşının patlak vermesi ile o dönem de Vangölü kenarında temeli atılan bu okul projesi hayata geçmemiştir. 1

2 31 Mart Hadisesinde(14 Nisan 1909) Bediüzzaman, isyana kalkan toplumu yatıştırıcı bir rol oynadığı halde; Divan-ı Harp te idamla yargılanmıştır. İstanbul da aradığını bulamayan Bediüzzaman, 1910 yılından sonra fikirlerini anlatmak için Şam a ve Doğu illerine gitmiş ve orada; meşrutiyeti, istişareyi, azınlık haklarını, çoğulculuğu, İslam dininde tek kişi yönetiminin sakıncalarını, insan haklarının kutsallığını, insanlara ve yöre halkına anlatmıştır.(müracaat için Hutbe-i Şamiye ve münazarat isimli eserleri) 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Milis Kumandanı olarak Pasinler Cephesi nde Ruslarla çarpışmıştır yılında Bediüzzaman, Ruslara esir düşmüş ve esareti sırasında Rus Çarının dayısı Rus Orduları Başkomutanı Nikola Nikolaviç huzurunda ayağa kalkmadığı için idama mahkum edilmiş. Daha sonra Nikola Nikolaviç, Said Nursi nin ayağa kalkmama şeklindeki hareketinin şahsi bir davranış olmayıp inancından kaynaklandığını anlayınca cezasını geri alıp kendisinden özür dilemiştir yılında esaretten firar etmiş ve İstanbul a gitmiştir. 13 Ağustos 1918 tarihinde, Osmanlının en önemli fetva makamı olan Dâr-ül Hikmet'e âzâ olarak atanmıştır yılındaki İngiliz işgaline karşı Hutuvat-ı Sitte isimli eserini neşrederek mücadele başlamıştır. Bediüzzaman, bu eserinde İngilizleri en ağır şekilde eleştirmiş, işgal hareketinin kabul edilemez olduğunu, zalimce bir davranış olduğunu en yüksek eleştiriler ile haykırmıştır. Basın yoluyla İngiliz işgaline karşı örnek ve cesaretli duruşuna tanık olan Ankara Hükümeti, Bediüzzaman ı 1922 yılında Ankaraya davet etmiştir. Bediüzzaman Sadi Nursi, 19 Ocak 1923 tarihinde TBMM nin Genel Kurulunda, bir konuşma yapmıştır. Bediüzzaman, buradaki konuşmasında da muhalif ve eleştirel tarzını devam ettirmiştir. Bu konuşmasında genel olarak kurtuluş hareketini desteklediğini ancak, meclisteki milletvekillerin bu mücadele bir birlikte başta namaz ibadeti olmak üzere dini vecibelerini de ihmal etmemeleri gerektiğini, temsil ettikleri vatandaşların dindar olduğu, bu hasasiyetlerin yapılacak kanunlarda gözetilmesi gerektiğini eleştirel olarak Meclis'te 10 maddelik bir beyanname neşrederek ilan etmiştir.(müracaat Mesnevi-i Nuriye Eseri) Hatta, bu konuşması ile beyanname neşir olayından sonra dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile tartışma yaşamıştır. Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman, 17 Nisan 1923 tarihinde Van'a gitmek üzere yola çıkmıştır. Şeyh Said olayı sonrası, Hükümet, ihtiyat adı altında kendisini alıp Isparta iline sürgüne göndermiştir. Bir müddet Isparta da kaldıktan sonra önce Eğridir, oradan da Barla'ya oradan Emirdağ a, Kastomanu ya sürgün edilmiştir. Sürgün olduğu yerlerde, gizlice Risale-i Nur'ları telif etmeye başlamıştır. Bundan sonraki hayatı vefat yılı olan 1960 yılına kadar hep sürgünde geçmiştir. Sürgünde ve polis gözetiminde bütün tehditlere ve engellemelere rağmen, eserlerini yazıp dağıtmıştır. Bu süreç içerisinde eserleri çoğunlukla elle olmak üzere nüsha çoğaltılmıştır. Bu eserlerle ilgili hakkında çok sayıda dava açılmış, bu davalar bazılarında idam ile yargılanmış olmasına rağmen hiçbir zaman inançlarından ve düşüncelerinden taviz vermemiştir. Sonuç olarak, Said Nursi bu davaların hepsinde beraat etmiştir. 23 Mart 1960 tarihi Çarşamba günü Bediüzzaman Şanlıurfa ilinde vefat etmiştir. Urfa ya gömülen cenazesi Askeri Cunta tarafından 12 Temmuz 1960 günü bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Muhalif çizgisinden dolayı kendisine ömür boyu yapılan zulüm, naaşına da yapılmaya devam edilmiştir. Şimdi ise eserleri tekel altına alınarak fikirleri öldürülmek istenmektedir. 2

3 Said Nursi nin vefatından sonra Risale-i Nurların basımı daha da yaygınlaşmıştır. Bakanlar kurulu kararı alınıncaya kadar, piyasada en az 10 tane farklı yayın evi tarafından yayınlanan Risale-i Nurlar 50 den fazla dile çevrilmiş milyonlarca kişiye ulaştırılmıştır. 2- SAİD NURSİ VE YAZDIĞI ESERLER OLAN RİSALE-İ NUR LAR MUHALİF BİR TARZ VE ELEŞTİREL BİR ÇİZGİDİR: Yukarda izah etmeye çalıştığımız üzere, Said Nursi sahip oluğu değişik fikirleri sebebi ile Abdulhamit Döneminde, İttihat Terakkinin iktidarda olduğu dönemde ve Cumhuriyet Döneminde hep muhalif bir çizgi takip etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde din ve inanç özgürlüğü bağlamında dinin yaşamı ile ilgili yapılan hareketleri beğenmemiş ve Reis-i Cumhur Mustafa Kemal ile tartışmıştır. Bundan sonra da muhalif çizgisini devam ettirmek için Ankara ilinde kalmamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca yaklaşık 35 yıl boyunca sürgünde yaşamış ve eserlerini gizlice yaymak zorunda kalmıştır. Bu süreç içerisinde, Cumhuriyeti yönetenlerin tutumları sebebi ile muhalefet etmeye devam etmiştir. Bu hususu, en güzel şekilde kendisi ifade etmiştir; Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat, biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır; amel etmemek daha başkadır. Hazret-i Ömer (r.a.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer'iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere, Nasaraya(Hristiyan) ilişmiyordular. Demek, kabul etmemek, idarece bir cünha, bir suç teşkil etmiyor ki, o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. İşte, bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur'un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif, rejim müessesini tel'in etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkuresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.'" (Kastomonu Lahikası isimli eseri) Said Nursi, açıkça Cumhuriyet ideolojisini beğenmediğini ve bu konudaki eleştirilerini eserlerinde defalarca ifade etmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu kararı ile artık Said Nursi nin eserleri ancak devletin izin verdiği şekilde basılabilecektir. 35 yıl boyunca Said Nursi nin mücadele ettiği ve ortaya koyduğu fikirlerin aksine, Risale-i Nur Eserleri tekelleştirilmiş ve resmi ideolojinin kontrolü altına sokulmuştur. 3- RİSALE-İ NUR UN NÜSHA FAKLARI VE RİSALE-İ NURLARIN TEKELLEŞTİRİMESİ: Risale-i Nurların eserlerinin içeriği konusunda önemli faklar vardır. Mevcut yayın evlerin bastığı kitaplar arasındaki nüsha farkları konunun uzmanları tarafından bilinmektedir. Mevcut Risale-i Nur kitaplarının bir kısmında özellikle ümmet, şeriat, Kemalist rejim, münafıklar, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi bazı bölümler ve kelimeler yayınlanmamış veya değiştirilmiştir. Said Nursi nin bazı eserleri özellikle Eski Said Dönemine ait kitaplar (Münazarat gibi) bazı yayın evlerince yayınlanmamış veya önemli oranda değişiklik ve kısaltma yaptıktan sonra yayınlanmıştır. Said Nursi nin eserleri ve hareket metodu ancak fikir ve inanç özgürlüğünün var olduğu bir ortamda anlaşılabilir. Risale-i Nur üzerindeki görüş ayrılıkları var iken bunların hepsini yok sayarak sadece Diyanet işlerinin kabul ettiği resmi devlet görüşünün benimsenmesi bizzat Said Nursi nin anlayışına zıt olduğu gibi inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Artık Risale-i Nurlar sadece Diyanet in kabul ettiği şekli ile yayınlanabilecektir. Bu resmi görüşe muhalif hiçbir Risale-i Nur eseri yayınlanamayacaktır. Said Nursi nin bir konuda ne yazdığını ve neler düşündüğünü müvekkilim ve kamuoyu tarafından serbest olarak öğrenip yayımlanamayacaktır. Bundan sonra ancak Risale-i Nurların resmi versiyona sahip eserler basılabilecek ve piyasadan temin edilebilecektir. 3

4 Said Nursi bütün ömrü boyunca muhalif iken vefatının 55. yılında eserleri resmi ideolojinin bir parçası haline getirilmiş olması bizzat Said Nursi ye karşı büyük bir hürmetsizliktir. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu eserlerin aslına uygun basılmasından bahsetmektedir. Bu aslına uygun eser dizaynı tam yapılmadan bu kararın daha önce alınması da hukuki değildir. Yanı, önce asıl nüshaların ortaya konulması sonrasında karar alınması gerekirken bu yapılmayarak müvekkilin haklılığını ortaya koymuş olmaktadır. Bu şekilde, sui istimallere kapı açılmıştır. 4- BAKANLAR KURLULU KARARI İNANÇ VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİNE HUKUKSUZ BİR MÜDAHALE, ANAYASAYA VE AİHS E AYKIRIDIR Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen Anayasanın 13. Maddesinde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. AİHS 9. Maddesinde: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: 1. Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, dinini ya da inancını değiştirme özgürlüğünü ve ister tek başına isterse de başkalarıyla birlikte topluluk içinde, aleni ya da gizli olarak, ibadet etmek, öğretmek, uygulamak ve bunlara uymak şeklinde dinini ya da inancını açıklama özgürlüğünü içerir. 2. Bir kimsenin dinini ya da inancını açıklama özgürlüğü ancak, kamu emniyeti yararı, kamu düzeninin, sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulacaktır. AİHS 10. Madde İfade özgürlüğü: 1- Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale olmaksızın ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüşlere sahip olma ve bilgi ve düşünceleri edinme ve bunları yayma özgürlüğünü içerecektir. Bu Madde, Devletlerin, radyo televizyon ya da sinema işletmeciliğinin izne/ruhsata bağlanması isteminde bulunmalarını engellemeyecektir. 2. Bu özgürlüklerin kullanımı, ödevler ve sorumluluklar ile yürütüleceğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması için, başkalarının şöhret ve haklarının korunması için, gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi için, yahut yargılama organlarının yetke ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi için, hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki formalitelere, koşullara, kayıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir. Yukarda alıntıladığımız Anayasa ve AİHS metninde açıkça ifade edildiği üzere düşünce ve inanç özgürlüğüne bir müdahalenin hakkın özüne dokunmamak ve demokratik bir toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayacak şekilde ancak Anayasa da ve AİHS te belirtilen sebeplerle kısıtlanabileceğidir. Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa nın 24. Maddesi ile garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetini, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetini, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmiştir. Şöyle ki; 4

5 Risale-i Nurun devlet tekiline alınması yukarıdaki sınırlama sebeplerinin hiç birisine girmemektedir. Ayrıca, bu müdahale hakkın özüne dokunmaktadır. Demokratik bir düzende bu tür bir müdahale kabul edilemez. Demokratik hukuk sisteminde insanların okuyacağı kitaplar ve bu kitapların içeriği sadece ve sadece devlet tarafından belirlenemez. Said Nursi nin eserlerinin içeriği ve düşünce yapısı resmi makamların keyfi altına bırakılması orantılılık ilkesini de ihlal etmektedir. Eğer devlet bu eserlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorsa kendisi de bunları basıp dağıtabilirdi. Fakat eserleri basıp dağıtmak yerine eserleri tekelleştirmek, resmi ideolojinin kayıtları altına sokmak ve sadece izin verilen yayın evleri tarafından basılması zorunluluğu getirilmesi orantılılık ilkesinin ihlalidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesine 6552 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonrası eser sahiplerinin haklarına orantısız ve keyfi bir müdahale imkanı getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre FSEK m. 47 de getirilen düzenleme aşağıda açılanacak olan öksüz eserler e ilişkin değildir. Kanundaki düzenleme öksüz eser tanımına uymamakta, eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Ayrıca, hak sahiplerinin sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilme hakları olması gerekirken, getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Hakkın özünü ihlal eden ve orantısız bir müdahaledir. Devlet, bir nevi burada KAMULAŞTIRMA Mekanizmasını kullanmıştır. Oysa ki, Kamulaştırmadaki maksat mülkiyet hakkının kamu ihtiyacından dolayı sınırlandırılmasıdır. Bu kamulaştırılma mekanizması hiçbir şekilde Fikir ve Düşünceyi özgürce açıklama ilkesi bağlamında bir eser üzerine getirilemez. Aksine, Anayasanın yukarıda geçen maddeleri felç olur. Toplum, hızla otoriter ve tekçi zihniyete doğru itilir. Eserlerin kanun dışı ve kaçak yollarla basılması özendirilmiş olur. Zaten, günümüz mevcut durumda kamu ve toplum bu eserlere istediği kolaylıkta ulaşmaktadır. Devletin eserleri kamulaştırarak topluma ulaştırmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur. 5- BAKANLAR KURLULU KARARININ KONU AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIKLARI Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinde eski halinde düzenlenen hükümler öksüz eser olarak adlandırılan eserlerin kamuya kazandırılması için yapılmıştır. Kanun eski şeklinde bir eserin devletleştirilmesi için 2 yıl boyunca eserin piyasada baskısının olmaması ve telif hakkı sahiplerinin eseri yayınlamayacağının tespit edilmesi gerekir. Öksüz eserler(orphan works, verwaiste Werke), özenli bir aramaya rağmen hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan ve henüz koruma süresi içerisinde bulunan eserlerdir. Karşılaştırmalı hukukta da öksüz eserler konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Alman Fikri Haklar Kanunu (FSEK) 61/3 de bu genel tanımdan farklı olarak hak sahiplerinden bir kısmına ulaşılabiliyorsa bulunan hak sahiplerinden eserin öksüz eser sayılmasına yönelik rızalarının alınması gerektiği de belirtilmiştir. Bu tür bir tanımlama ve bu eserlere yönelik özel düzenleme yapma ihtiyacına neden olan sorun ise telif hakları yüzünden hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan eserlerin kullanılmasının/basılmasının imkansız hale gelmesidir. Bu şekilde önemli ve faydalı eserlere 5

6 erişmenin ortadan kalkmasına engel olmak istendiğinden Öksüz Eser kavramı ve bu tür eserlere tanınan istisnai bir statü oluşturulmuştur. Avrupa Birliği, bu tür eserlerin kamunun erişimine sunulabilmesi ve hak sahiplerine ulaşılamadığından telif sorunları yüzünden bu eserlerin basımının engellenmemesi adına Öksüz Eser Yönergesi ni(2012/28/eu) çıkarmıştır. Böylelikle yukarıda belirlenen imkansızlık ortadan kalkacak ve toplumun bu tür eserlerden yararlanması mümkün olacaktır. Ayrıca Yönerge nin 5. maddesine göre eser üzerinde hak sahibi olanların her zaman ilgili eserin öksüz olması durumunu ortadan kaldırabilmesine imkan verilmesi üye devletler için bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. FSEK m. 47 de getirilen düzenleme kesinlikle öksüz eserler e ilişkin değildir. Gerek kapsama alınabilecek eserler Yönerge de kabul edilen öksüz eser tanımına uymamakta gerekse eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Öksüz eser düzenlemesinde böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca ulaşılamayan hak sahipleri sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilmektedirler. Getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Risale-i Nur Külliyat, öksüz eser gurubuna girmemektedir. Said Nursi nin varisleri olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararında önce piyasada 10 nun üzerinde yayın evi Risale-i Nurları yayınlamaktaydı. Bakanlar Kurulu kararı ile, Risale-i Nurlar öksüz eser olmadığı halde sanki öksüz esermişçesine devletleştirilmesi konu açısında hukuka aykırıdır. 6- AMAÇ AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIK Risale-i Nurların devletleştirilmesi ve tekelleştirilmesi kamu yararı için yapılmamıştır. Buradaki amaç Risale-i Nurları okurlarını resmi ideoloji ile paralel hale getirmek ve eleştirel yapısını bozmaktır. Demokratik bir sistemde devletin görevi insanların inançlarını ve düşüncelerini tanzim etmek değildir. Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile diğer yayıncılar gibi fevkalade Risale-i Nur eserlerini yayınlayabilir hatta bu kitapları insanların faydalanması için ücretsiz de dağıtabilir. Fakat buradaki asıl sorun Risale-i Nurların tekelleştirilmesidir. Müvekkilin dava sebebi, bu tekelleşmeye karşı fikir özgürlüğünün engellenmesidir. Daha önce onlarca faklı yayınevi tarafından yayınlanan Risale-i Nur eserleri bundan sonra sadece Diyanet tarafından veya Diyanet in ayar verdiği yayın evleri tarafından basılabilecektir. Said Nursi nin vefat ettiği 1960 yılına kadar yasaklamalar ve baskılar sebebi ile gizli olarak nüsha elle çoğaltılan bir eser olan Risale-i Nur bu gün devlet tekeline alınmıştır. Said Nursi nin vefatına kadar devlet tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı halde Risale-i Nurlar daha çok yayılmıştır. Risale-i Nur un bu yayılmasına engel olamayanlar şimdi onu devlet tekeline alarak asıl mecrasından çıkarmak istemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığının bu eserleri yayınlarken veya yayımlatırken hangi ilkelere göre hareket edeceği keyfiliğe kalmış durumdadır.. Nüsha faklarında geçen ümmet, şeriat, rejim, münafıklar konusu, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi kısımları nasıl yayınlanacağı belli olmayıp, 6

7 bu kısımlar için bir kıstas ortaya konmamıştır. değiştirilme riski ortaya çıkmıştır. Hatta bu kısımların istenen şekilde Eğer Risale-i Nurları, resmi ideolojinin bir parçası haline getirmek istenmeseydi, Said Nursi nin eserlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanması ile yetinirdi ve bütün haklarını sadece ve sadece Diyanet İşleri Başkanlığına vermezdi. Diyanet de onlarca diğer yayınevi gibi bu kitapları basar ve dağıtırdı. Fakat alınan Bakanlar Kurulu kararı bu kitapların sadece basılmasının ötesinde Risale-i Nurları devletleştiriyor hatta tekelleştiriyor. Artık Diyanetin kabul ettiği şekil haricinde bütün Risale-i Nur nüshaları kanunsuz sayılacaktır. Bu ise idari işlemin, kamu yararı amacı ile yapılmadığını başkaca bir amaç için yapıldığını göstermektedir. Bu amaç ise en güzel şekilde hükümet ile yakın ilişkiler içinde olan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydında (http://youtu.be/mnykgiv7tjy) bu husus açıkça ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz e göre piyasada pek çok Risale-i Nur basan kitabevi bulunmakta ve bunlar kafasına göre basım yapmakta ve tainat (karın belli bir kısmını) ödememektedir. Bunun engellenmesi için Başbakanla ve diğer yetkililer ile görüşülüp aşamalı bir plan hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. Plana göre, öncelikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesi değiştirilecek. Daha sonra ise Risale-i Nur un basım hakları Bakanlar Kurulu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında ise Risale-i Nur eserlerini basım hakkı, Hizmet Vakfı nın 6 aydır üzerinde çalıştığı metin esas alınarak basım yapılacaktır.(ki, Hizmet vakfının nüshaların aslına bağlı kalmayacağı önceki basımlarından ortaya çıkmıştır) Bunun haricindeki yayınlara izin verilmeyecektir. Yukarda anılan sürecin adım adım işlediği anlaşılmaktadır. Öncelikle bahsi geçen kanuni düzenleme yapılmıştır. Daha sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile Risale-i Nurların basım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı na devredilmiştir. En son aşamada Risale-i Nurların basım hakkı önceden belirlenen şekli esas alınarak, sadece 6 yayınevine basım izni verilmiş. Diğer yayınevlerine izin verilmemiştir. Bakanları Kurulu kararında amacın kamu yararı olmadığı anlaşılmaktadır. Tersine Risale-i Nur eserlerinin belli bir ideoloji çevresinde şekillendirilmesi ve bu kitapların yayın hakların belli bir nurcu guruba verilmesi ve münhasır kalınması amaçlanmakta oluğundan amaç unsuru açısından sakattır. Dava konusu idari işlemin amaç yönünden hukuka aykırılığına dair bir örneği de kararın içerisinde vermek istiyoruz. Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır görüldüğü gibi, Diyanet işlerinin nasıl bir izin ve yetki vereceği hususunun usulü bulunmamaktadır. Burada keyfilik başlamış olmaktadır. Yine, aslına uygun olma koşuluna riayet zorunluluğundan bahsedilmektedir. Peki, bu eserin aslına uygun hali diyanette var mıdır? En son asıl nüsha diye yayınlanacak eser nüshasını kim/kimler Diyanet işlerine teslim etti. Diyanete teslim edilen eserlerin asıl nüsha mı yoksa yukarıda izah ettiğimiz şekilde bazı yerleri tahrif edilmiş ve eksik basılmış nüsha mıdır? Bu konuda sayın mahkemeden, Diyanet İşlerindeki yayınlanacak eserlerin son halinin dosyaya celbi ve bilirkişi vasıtası ile orijinal nüsha olup olmadığının tespitini talep ediyoruz. 7- MÜVEKKİLİMİN BU DAVAYI AÇMAKTAKİ HUKUKİ MENFAATİ Bakanları Kurulu kararı ile müvekkilimin ifade ve inanç özgürlüğü ihlal edilmiştir. Şöyle ki; 7

8 Said Nursi bir muhalif olduğu ve Risale-i Nur bir muhalefet hareketi olduğu halde Bakanlar Kurulu kararı ile Risale- i Nurlar devlet tekeline sokulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı sonrasında sadece Devletin (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından izin verilen yayınevleri tarafından ve Diyanet İşleri Başkanlığı nın kabul ettiği esaslara göre basılabilecektir. Yani bundan sonra Risale-i Nurlar konusunda tek söz sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı dır. Bu durum müvekkilimin Anayasa nın 24. Maddesinde garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetine, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmektedir. Bakanlar Kurulu kararı sonrası, müvekkilim ancak Diyanet İşleri Başkanlığı nın izin ve icazet verdiği yayın evlerinin, Diyanetin izin verdiği şekil ve muhtevada bastıkları Risale-i Nurları okuyabilecektir. Devletin resmi Risale-i Nur politikası haricindeki Risale-i Nurlara ulaşma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Müvekkilimin düşünce ve inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan Said Nursi yi, müvekkilim ancak sadece devletin izin verdiği şekli ile öğrenebilecektir. Türkiye nin en önemli düşünce ekollerinden birisinin temel kaynaklarını belirleme yetkisi Diyanet in tekeline geçmiştir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere Risale-i Nur nüshaları ve Said Nursi nin düşünce yapısı ile ilgili önemli görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılıklarını temsil eden faklı yayınevleri vardır. Müvekkilim ise daha önce sahip olduğu, farklı yayınevlerinin bastığı Risale-i Nurları okuyup karşılaştırma yapma şansına artık sahip değildir. Artık sadece resmi ideolojinin dayattığı Said Nursi kitaplarını okuyabilecek ve bunun haricindeki faklı nüshalara ulaşma hakkı tanınmayacaktır. Bu yolla müvekkilimin temel insan haklarından olan, düşünce ve inanç özgürlüğüne açıkça hukuksuz bir müdahalede bulunulmuştur. Arz olunan sebeplerle düşünce ve inanç özgürlüğüne açık bir müdahale olan Bakanlar Kurulu kararının iptalinde müvekkilimin açıkça hukuki menfaati vardır. Said Nursi nin eserlerinin tekel altına alınmasından dolayı, kendisini 25 yıldan bu yana bu eserleri okumaya adamış olan müvekkilimin, Anayasal hakkı olan düşünce ve inanç özgürlüğü ağır şekilde ihlal edilmiştir. Kaldı ki, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak ve bu konuda icap ederse dava açmak her insanın ve genel anlamda insanlığın hukuki yararıdır. Bu konuda AHİS ve AHİM in bakış açısı ve içtihatları bu yöndedir. 8- ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ BAŞVURUSU TALEBİMİZ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin hali hazırdaki hali, Anayasaya ve AİHS aykırı olup, yukarda açıkladığımız hakların sınırlandırılması sistemini ihlal etmektedir. İfade ve inanç özgürlüğüne yapılan bu müdahale orantısızdır, hakkın özüne dokunan ve demokratik bir düzenle bağdaştırılması mümkün olmayan bu müdahalenin sonlandırılması gerekmektedir. Arz edilen sebeplerle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvuru yapılması gerekmektedir. 9- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI GEREKÇEMİZ Yukarıda izah ettiğimiz üzere, Bakanlar Kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırı işlem sebebi ile müvekkilimin fikir ve inanç özgürlüğüne hukuksuz bir müdahale yapılmıştır. İdari işlem, Anayasanın yukarıda ifadesini bulan temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Müvekkilimin doğru bilgiye ulaşma hakkı telafi edilemeyecek şekilde tehlike altındadır. Bu idari işlemin devamı ile illegal yollardan basım işi yapılması tehlikesi vardır. Basım işinin bu inhisar altında gerçekleşmesi ile artık geri dönülemez bir nokta oluşacağından mahkeme tarafından davalının savunması alınmadan GEÇİCİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA 8

9 KARARI verilmesini, savunma sonrasında ise YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmesini talep ediyoruz. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim, sebeplerle, 1- Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına, 2- Konu ve amaç açısında hukuka aykırı olan, 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 sayılı kararının telafisi imkansız zararların doğmaması için YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE, 3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesinin saygı ile arz ve talep ederiz.26/01/2015 Ekler : 1- Vekaletname. 2- CD (Prof. Dr. Ahmet Akgüdüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydı. 3- Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararı. Davacı *** Vekili Av. İsa AKIN 9

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU Menent ÇELİKBOYA 105614021 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/3986 Karar Tarihi: 2/4/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Celal

Detaylı

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 24.3.214 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BİREYSEL BAŞVURU FORMU BAŞVURUCUNUN 1- T.C.

Detaylı

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul Yayımlayan: Redaksiyon: Sorumlu: Çeviri: Tasarım: Baskı: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sk. No:12 D:5 34353 Beşiktaş / İstanbul Tel +90 212 310 82 37

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 7..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

PARTİ MENSUPLARI HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ I- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLARIMIZ

PARTİ MENSUPLARI HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ I- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLARIMIZ 1 PARTİ MENSUPLARI HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ I- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ESKİ BAŞKANI BÜLENT ARINÇ HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAPLARIMIZ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Türkiye Büyük

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 2..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 1 1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KURUMUNU DOĞURAN HUKUKİ SEBEPLER 1.1. GENEL OLARAK Kamu hizmetlerinin devamlılık, kararlılık içinde ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR TÜRKİYE DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU; AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Dr. Zeki YILDIRIM I. GENEL OLARAK İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İnsan evrenin en

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU İçindekiler 1. Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri 1-11 2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkisinin Sınırları ve Ultra Vires Teorisi 13-20 3. Haberler ve

Detaylı

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI Uluslararası Amnesty International Af Örgütü dünya is a çapında global movement 150 den fazla of ülke more ve than bölgede 3 million 3 milyon supporters, üyesi, destekçisi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİNİN SİYASİ KRİTERLER AÇISINDAN ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Ömer Fazlıoğlu (omer.fazlioglu@epri.org.tr)

Detaylı

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA TÜRK İDARİ YARGI UYGULAMASININ MÜLKİYET HAKKI ve AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 1 M. Sıtkı Çelik, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi GİRİŞ İnsanoğlu,

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı