DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA. : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay/ANKARA"

Transkript

1 DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR DAVACI : *** VEKİLİ : Av. İsa AKIN- DAVALI : T.C. Başbakanlık-Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K Kızılay/ANKARA KONU ÖĞRENME TARİHİ: OLAYLAR : : 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2014/7007 karar sayılı Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a Ait Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Kararın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ile İPTALİ talebidir. 11/09/2014 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 6552 sayılı kanun ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesi tamamen değiştirilmiştir sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinin değiştirilmesinin hemen akabinde, 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 karar sayılı kararı ile; Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) a ait olan eserler üzerindeki tüm haklar olan işlenmesi, çoğaltılması, yayımlanması, temsil edilmesi, işaret, ses ve görüntü naklinin yapılması haklarının tümü Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. Risale-i Nur eserleri basım hakları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet İşleri Başkanlığının yetki verdiği kişilerce; Diyanetin belirlediği şekle göre kullanılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı yetki verdiği kişilerin kendisinin belirlediği şekle uymadığını düşündüğünde bu yayın yetkisini geri alabilecektir. AÇIKLAMALAR : Bakanlar Kurulunun aldığı kararın ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle Said Nursi nin hayatı ve hareket metodunun incelenmesi gerekmektedir. 1- SAİD NURSİ NİN HAYATI Yakın tarihimizin en önemli fikir ve inanç önderlerinde olan Bediüzzaman Said Nursi Bitlis in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü nde 1877 yılında doğmuştur. Bütün yaşamı boyunca sıra dışı ve muhalif bir şahsiyet olarak süreceği hayatının ilk işaretlerini 9 yaşında iken göstermeye başlamıştır. Normalde öğrenimi yıllar süren medrese eğitimini 3 ay içinde harika bir şekilde tamamlamıştır yılında sahip olduğu fikirleri açıklama ve Van da yeni bir metotla eğitim yapacak bir üniversite açtırmak niyetiyle İstanbul'a gitmektedir. Sultan II. Abdülhamid'e Van da üniversite açtırmak için müracaat eder. Fakat bu müracaatı kabul görmemiş ve o dönem de farklı bir fikir ileri sürdüğü için herhalde delidir diye tımarhaneye gönderilmiştir. Ta ki, 1912 yılı Balkan Savaşları sonrasında Sultan Reşat, Bediüzzaman ın bu fikirlerini çok parlak görerek Doğu da inşa edeceği okul inşaatı için altın para ayırmış ama 1. Dünya savaşının patlak vermesi ile o dönem de Vangölü kenarında temeli atılan bu okul projesi hayata geçmemiştir. 1

2 31 Mart Hadisesinde(14 Nisan 1909) Bediüzzaman, isyana kalkan toplumu yatıştırıcı bir rol oynadığı halde; Divan-ı Harp te idamla yargılanmıştır. İstanbul da aradığını bulamayan Bediüzzaman, 1910 yılından sonra fikirlerini anlatmak için Şam a ve Doğu illerine gitmiş ve orada; meşrutiyeti, istişareyi, azınlık haklarını, çoğulculuğu, İslam dininde tek kişi yönetiminin sakıncalarını, insan haklarının kutsallığını, insanlara ve yöre halkına anlatmıştır.(müracaat için Hutbe-i Şamiye ve münazarat isimli eserleri) 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Milis Kumandanı olarak Pasinler Cephesi nde Ruslarla çarpışmıştır yılında Bediüzzaman, Ruslara esir düşmüş ve esareti sırasında Rus Çarının dayısı Rus Orduları Başkomutanı Nikola Nikolaviç huzurunda ayağa kalkmadığı için idama mahkum edilmiş. Daha sonra Nikola Nikolaviç, Said Nursi nin ayağa kalkmama şeklindeki hareketinin şahsi bir davranış olmayıp inancından kaynaklandığını anlayınca cezasını geri alıp kendisinden özür dilemiştir yılında esaretten firar etmiş ve İstanbul a gitmiştir. 13 Ağustos 1918 tarihinde, Osmanlının en önemli fetva makamı olan Dâr-ül Hikmet'e âzâ olarak atanmıştır yılındaki İngiliz işgaline karşı Hutuvat-ı Sitte isimli eserini neşrederek mücadele başlamıştır. Bediüzzaman, bu eserinde İngilizleri en ağır şekilde eleştirmiş, işgal hareketinin kabul edilemez olduğunu, zalimce bir davranış olduğunu en yüksek eleştiriler ile haykırmıştır. Basın yoluyla İngiliz işgaline karşı örnek ve cesaretli duruşuna tanık olan Ankara Hükümeti, Bediüzzaman ı 1922 yılında Ankaraya davet etmiştir. Bediüzzaman Sadi Nursi, 19 Ocak 1923 tarihinde TBMM nin Genel Kurulunda, bir konuşma yapmıştır. Bediüzzaman, buradaki konuşmasında da muhalif ve eleştirel tarzını devam ettirmiştir. Bu konuşmasında genel olarak kurtuluş hareketini desteklediğini ancak, meclisteki milletvekillerin bu mücadele bir birlikte başta namaz ibadeti olmak üzere dini vecibelerini de ihmal etmemeleri gerektiğini, temsil ettikleri vatandaşların dindar olduğu, bu hasasiyetlerin yapılacak kanunlarda gözetilmesi gerektiğini eleştirel olarak Meclis'te 10 maddelik bir beyanname neşrederek ilan etmiştir.(müracaat Mesnevi-i Nuriye Eseri) Hatta, bu konuşması ile beyanname neşir olayından sonra dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile tartışma yaşamıştır. Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman, 17 Nisan 1923 tarihinde Van'a gitmek üzere yola çıkmıştır. Şeyh Said olayı sonrası, Hükümet, ihtiyat adı altında kendisini alıp Isparta iline sürgüne göndermiştir. Bir müddet Isparta da kaldıktan sonra önce Eğridir, oradan da Barla'ya oradan Emirdağ a, Kastomanu ya sürgün edilmiştir. Sürgün olduğu yerlerde, gizlice Risale-i Nur'ları telif etmeye başlamıştır. Bundan sonraki hayatı vefat yılı olan 1960 yılına kadar hep sürgünde geçmiştir. Sürgünde ve polis gözetiminde bütün tehditlere ve engellemelere rağmen, eserlerini yazıp dağıtmıştır. Bu süreç içerisinde eserleri çoğunlukla elle olmak üzere nüsha çoğaltılmıştır. Bu eserlerle ilgili hakkında çok sayıda dava açılmış, bu davalar bazılarında idam ile yargılanmış olmasına rağmen hiçbir zaman inançlarından ve düşüncelerinden taviz vermemiştir. Sonuç olarak, Said Nursi bu davaların hepsinde beraat etmiştir. 23 Mart 1960 tarihi Çarşamba günü Bediüzzaman Şanlıurfa ilinde vefat etmiştir. Urfa ya gömülen cenazesi Askeri Cunta tarafından 12 Temmuz 1960 günü bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Muhalif çizgisinden dolayı kendisine ömür boyu yapılan zulüm, naaşına da yapılmaya devam edilmiştir. Şimdi ise eserleri tekel altına alınarak fikirleri öldürülmek istenmektedir. 2

3 Said Nursi nin vefatından sonra Risale-i Nurların basımı daha da yaygınlaşmıştır. Bakanlar kurulu kararı alınıncaya kadar, piyasada en az 10 tane farklı yayın evi tarafından yayınlanan Risale-i Nurlar 50 den fazla dile çevrilmiş milyonlarca kişiye ulaştırılmıştır. 2- SAİD NURSİ VE YAZDIĞI ESERLER OLAN RİSALE-İ NUR LAR MUHALİF BİR TARZ VE ELEŞTİREL BİR ÇİZGİDİR: Yukarda izah etmeye çalıştığımız üzere, Said Nursi sahip oluğu değişik fikirleri sebebi ile Abdulhamit Döneminde, İttihat Terakkinin iktidarda olduğu dönemde ve Cumhuriyet Döneminde hep muhalif bir çizgi takip etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde din ve inanç özgürlüğü bağlamında dinin yaşamı ile ilgili yapılan hareketleri beğenmemiş ve Reis-i Cumhur Mustafa Kemal ile tartışmıştır. Bundan sonra da muhalif çizgisini devam ettirmek için Ankara ilinde kalmamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca yaklaşık 35 yıl boyunca sürgünde yaşamış ve eserlerini gizlice yaymak zorunda kalmıştır. Bu süreç içerisinde, Cumhuriyeti yönetenlerin tutumları sebebi ile muhalefet etmeye devam etmiştir. Bu hususu, en güzel şekilde kendisi ifade etmiştir; Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat, biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır; amel etmemek daha başkadır. Hazret-i Ömer (r.a.) taht-ı hükmünde, kanun-u adalet-i şer'iyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere, Nasaraya(Hristiyan) ilişmiyordular. Demek, kabul etmemek, idarece bir cünha, bir suç teşkil etmiyor ki, o çeşit muhalifler ve münkirler, en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. İşte, bu nokta-i nazardan, Risale-i Nur'un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif, rejim müessesini tel'in etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkuresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrie eder.'" (Kastomonu Lahikası isimli eseri) Said Nursi, açıkça Cumhuriyet ideolojisini beğenmediğini ve bu konudaki eleştirilerini eserlerinde defalarca ifade etmiştir. Fakat Bakanlar Kurulu kararı ile artık Said Nursi nin eserleri ancak devletin izin verdiği şekilde basılabilecektir. 35 yıl boyunca Said Nursi nin mücadele ettiği ve ortaya koyduğu fikirlerin aksine, Risale-i Nur Eserleri tekelleştirilmiş ve resmi ideolojinin kontrolü altına sokulmuştur. 3- RİSALE-İ NUR UN NÜSHA FAKLARI VE RİSALE-İ NURLARIN TEKELLEŞTİRİMESİ: Risale-i Nurların eserlerinin içeriği konusunda önemli faklar vardır. Mevcut yayın evlerin bastığı kitaplar arasındaki nüsha farkları konunun uzmanları tarafından bilinmektedir. Mevcut Risale-i Nur kitaplarının bir kısmında özellikle ümmet, şeriat, Kemalist rejim, münafıklar, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi bazı bölümler ve kelimeler yayınlanmamış veya değiştirilmiştir. Said Nursi nin bazı eserleri özellikle Eski Said Dönemine ait kitaplar (Münazarat gibi) bazı yayın evlerince yayınlanmamış veya önemli oranda değişiklik ve kısaltma yaptıktan sonra yayınlanmıştır. Said Nursi nin eserleri ve hareket metodu ancak fikir ve inanç özgürlüğünün var olduğu bir ortamda anlaşılabilir. Risale-i Nur üzerindeki görüş ayrılıkları var iken bunların hepsini yok sayarak sadece Diyanet işlerinin kabul ettiği resmi devlet görüşünün benimsenmesi bizzat Said Nursi nin anlayışına zıt olduğu gibi inanç ve düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Artık Risale-i Nurlar sadece Diyanet in kabul ettiği şekli ile yayınlanabilecektir. Bu resmi görüşe muhalif hiçbir Risale-i Nur eseri yayınlanamayacaktır. Said Nursi nin bir konuda ne yazdığını ve neler düşündüğünü müvekkilim ve kamuoyu tarafından serbest olarak öğrenip yayımlanamayacaktır. Bundan sonra ancak Risale-i Nurların resmi versiyona sahip eserler basılabilecek ve piyasadan temin edilebilecektir. 3

4 Said Nursi bütün ömrü boyunca muhalif iken vefatının 55. yılında eserleri resmi ideolojinin bir parçası haline getirilmiş olması bizzat Said Nursi ye karşı büyük bir hürmetsizliktir. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu eserlerin aslına uygun basılmasından bahsetmektedir. Bu aslına uygun eser dizaynı tam yapılmadan bu kararın daha önce alınması da hukuki değildir. Yanı, önce asıl nüshaların ortaya konulması sonrasında karar alınması gerekirken bu yapılmayarak müvekkilin haklılığını ortaya koymuş olmaktadır. Bu şekilde, sui istimallere kapı açılmıştır. 4- BAKANLAR KURLULU KARARI İNANÇ VE DÜŞÜNCE HÜRRİYETİNE HUKUKSUZ BİR MÜDAHALE, ANAYASAYA VE AİHS E AYKIRIDIR Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen Anayasanın 13. Maddesinde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. AİHS 9. Maddesinde: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: 1. Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak, dinini ya da inancını değiştirme özgürlüğünü ve ister tek başına isterse de başkalarıyla birlikte topluluk içinde, aleni ya da gizli olarak, ibadet etmek, öğretmek, uygulamak ve bunlara uymak şeklinde dinini ya da inancını açıklama özgürlüğünü içerir. 2. Bir kimsenin dinini ya da inancını açıklama özgürlüğü ancak, kamu emniyeti yararı, kamu düzeninin, sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulacaktır. AİHS 10. Madde İfade özgürlüğü: 1- Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale olmaksızın ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüşlere sahip olma ve bilgi ve düşünceleri edinme ve bunları yayma özgürlüğünü içerecektir. Bu Madde, Devletlerin, radyo televizyon ya da sinema işletmeciliğinin izne/ruhsata bağlanması isteminde bulunmalarını engellemeyecektir. 2. Bu özgürlüklerin kullanımı, ödevler ve sorumluluklar ile yürütüleceğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması için, başkalarının şöhret ve haklarının korunması için, gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi için, yahut yargılama organlarının yetke ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi için, hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki formalitelere, koşullara, kayıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir. Yukarda alıntıladığımız Anayasa ve AİHS metninde açıkça ifade edildiği üzere düşünce ve inanç özgürlüğüne bir müdahalenin hakkın özüne dokunmamak ve demokratik bir toplum düzeninin gereklerine aykırı olmayacak şekilde ancak Anayasa da ve AİHS te belirtilen sebeplerle kısıtlanabileceğidir. Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa nın 24. Maddesi ile garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetini, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetini, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmiştir. Şöyle ki; 4

5 Risale-i Nurun devlet tekiline alınması yukarıdaki sınırlama sebeplerinin hiç birisine girmemektedir. Ayrıca, bu müdahale hakkın özüne dokunmaktadır. Demokratik bir düzende bu tür bir müdahale kabul edilemez. Demokratik hukuk sisteminde insanların okuyacağı kitaplar ve bu kitapların içeriği sadece ve sadece devlet tarafından belirlenemez. Said Nursi nin eserlerinin içeriği ve düşünce yapısı resmi makamların keyfi altına bırakılması orantılılık ilkesini de ihlal etmektedir. Eğer devlet bu eserlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorsa kendisi de bunları basıp dağıtabilirdi. Fakat eserleri basıp dağıtmak yerine eserleri tekelleştirmek, resmi ideolojinin kayıtları altına sokmak ve sadece izin verilen yayın evleri tarafından basılması zorunluluğu getirilmesi orantılılık ilkesinin ihlalidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesine 6552 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonrası eser sahiplerinin haklarına orantısız ve keyfi bir müdahale imkanı getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre FSEK m. 47 de getirilen düzenleme aşağıda açılanacak olan öksüz eserler e ilişkin değildir. Kanundaki düzenleme öksüz eser tanımına uymamakta, eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Ayrıca, hak sahiplerinin sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilme hakları olması gerekirken, getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Hakkın özünü ihlal eden ve orantısız bir müdahaledir. Devlet, bir nevi burada KAMULAŞTIRMA Mekanizmasını kullanmıştır. Oysa ki, Kamulaştırmadaki maksat mülkiyet hakkının kamu ihtiyacından dolayı sınırlandırılmasıdır. Bu kamulaştırılma mekanizması hiçbir şekilde Fikir ve Düşünceyi özgürce açıklama ilkesi bağlamında bir eser üzerine getirilemez. Aksine, Anayasanın yukarıda geçen maddeleri felç olur. Toplum, hızla otoriter ve tekçi zihniyete doğru itilir. Eserlerin kanun dışı ve kaçak yollarla basılması özendirilmiş olur. Zaten, günümüz mevcut durumda kamu ve toplum bu eserlere istediği kolaylıkta ulaşmaktadır. Devletin eserleri kamulaştırarak topluma ulaştırmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur. 5- BAKANLAR KURLULU KARARININ KONU AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIKLARI Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 47. Maddesinde eski halinde düzenlenen hükümler öksüz eser olarak adlandırılan eserlerin kamuya kazandırılması için yapılmıştır. Kanun eski şeklinde bir eserin devletleştirilmesi için 2 yıl boyunca eserin piyasada baskısının olmaması ve telif hakkı sahiplerinin eseri yayınlamayacağının tespit edilmesi gerekir. Öksüz eserler(orphan works, verwaiste Werke), özenli bir aramaya rağmen hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan ve henüz koruma süresi içerisinde bulunan eserlerdir. Karşılaştırmalı hukukta da öksüz eserler konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Alman Fikri Haklar Kanunu (FSEK) 61/3 de bu genel tanımdan farklı olarak hak sahiplerinden bir kısmına ulaşılabiliyorsa bulunan hak sahiplerinden eserin öksüz eser sayılmasına yönelik rızalarının alınması gerektiği de belirtilmiştir. Bu tür bir tanımlama ve bu eserlere yönelik özel düzenleme yapma ihtiyacına neden olan sorun ise telif hakları yüzünden hak sahipleri belirlenemeyen veya bunlara ulaşılamayan eserlerin kullanılmasının/basılmasının imkansız hale gelmesidir. Bu şekilde önemli ve faydalı eserlere 5

6 erişmenin ortadan kalkmasına engel olmak istendiğinden Öksüz Eser kavramı ve bu tür eserlere tanınan istisnai bir statü oluşturulmuştur. Avrupa Birliği, bu tür eserlerin kamunun erişimine sunulabilmesi ve hak sahiplerine ulaşılamadığından telif sorunları yüzünden bu eserlerin basımının engellenmemesi adına Öksüz Eser Yönergesi ni(2012/28/eu) çıkarmıştır. Böylelikle yukarıda belirlenen imkansızlık ortadan kalkacak ve toplumun bu tür eserlerden yararlanması mümkün olacaktır. Ayrıca Yönerge nin 5. maddesine göre eser üzerinde hak sahibi olanların her zaman ilgili eserin öksüz olması durumunu ortadan kaldırabilmesine imkan verilmesi üye devletler için bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. FSEK m. 47 de getirilen düzenleme kesinlikle öksüz eserler e ilişkin değildir. Gerek kapsama alınabilecek eserler Yönerge de kabul edilen öksüz eser tanımına uymamakta gerekse eser sahiplerine ulaşılamaması ve bundan dolayı eserin kamunun kullanımına sunulamaması gibi bir zararı bertaraf etme amacı bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme memleket kültürü için önemi haiz görülen tüm eserleri kapsamaktadır. Bu ifade tamamen belirsiz ve hemen hemen Türkiye de yayınlanan eserlerin büyük çoğunluğunu kapsamına alabilecek bir genişliktedir. Eser üzerinde hak sahibi olanlara ulaşılamaması gibi bir şart bu düzenleme kapsamında öngörülmemiştir. Dolayısıyla eserin tüm hak sahiplerinin rızası hilafına, eser FSEK m. 47 kapsamına alınabilecektir. Öksüz eser düzenlemesinde böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca ulaşılamayan hak sahipleri sonradan ortaya çıkarak eserin öksüz eser statüsünden çıkarılmasını her zaman talep edebilmektedirler. Getirilen düzenlemede ise tam tersi şekilde mevcut bulunan hak sahiplerinin iradeleri dışında eser kamulaştırılmaktadır. Risale-i Nur Külliyat, öksüz eser gurubuna girmemektedir. Said Nursi nin varisleri olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararında önce piyasada 10 nun üzerinde yayın evi Risale-i Nurları yayınlamaktaydı. Bakanlar Kurulu kararı ile, Risale-i Nurlar öksüz eser olmadığı halde sanki öksüz esermişçesine devletleştirilmesi konu açısında hukuka aykırıdır. 6- AMAÇ AÇISINDA HUKUKA AYKIRILIK Risale-i Nurların devletleştirilmesi ve tekelleştirilmesi kamu yararı için yapılmamıştır. Buradaki amaç Risale-i Nurları okurlarını resmi ideoloji ile paralel hale getirmek ve eleştirel yapısını bozmaktır. Demokratik bir sistemde devletin görevi insanların inançlarını ve düşüncelerini tanzim etmek değildir. Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtası ile diğer yayıncılar gibi fevkalade Risale-i Nur eserlerini yayınlayabilir hatta bu kitapları insanların faydalanması için ücretsiz de dağıtabilir. Fakat buradaki asıl sorun Risale-i Nurların tekelleştirilmesidir. Müvekkilin dava sebebi, bu tekelleşmeye karşı fikir özgürlüğünün engellenmesidir. Daha önce onlarca faklı yayınevi tarafından yayınlanan Risale-i Nur eserleri bundan sonra sadece Diyanet tarafından veya Diyanet in ayar verdiği yayın evleri tarafından basılabilecektir. Said Nursi nin vefat ettiği 1960 yılına kadar yasaklamalar ve baskılar sebebi ile gizli olarak nüsha elle çoğaltılan bir eser olan Risale-i Nur bu gün devlet tekeline alınmıştır. Said Nursi nin vefatına kadar devlet tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı halde Risale-i Nurlar daha çok yayılmıştır. Risale-i Nur un bu yayılmasına engel olamayanlar şimdi onu devlet tekeline alarak asıl mecrasından çıkarmak istemektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığının bu eserleri yayınlarken veya yayımlatırken hangi ilkelere göre hareket edeceği keyfiliğe kalmış durumdadır.. Nüsha faklarında geçen ümmet, şeriat, rejim, münafıklar konusu, Kürt, Kürdistan ve Ermeniler gibi kısımları nasıl yayınlanacağı belli olmayıp, 6

7 bu kısımlar için bir kıstas ortaya konmamıştır. değiştirilme riski ortaya çıkmıştır. Hatta bu kısımların istenen şekilde Eğer Risale-i Nurları, resmi ideolojinin bir parçası haline getirmek istenmeseydi, Said Nursi nin eserlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanması ile yetinirdi ve bütün haklarını sadece ve sadece Diyanet İşleri Başkanlığına vermezdi. Diyanet de onlarca diğer yayınevi gibi bu kitapları basar ve dağıtırdı. Fakat alınan Bakanlar Kurulu kararı bu kitapların sadece basılmasının ötesinde Risale-i Nurları devletleştiriyor hatta tekelleştiriyor. Artık Diyanetin kabul ettiği şekil haricinde bütün Risale-i Nur nüshaları kanunsuz sayılacaktır. Bu ise idari işlemin, kamu yararı amacı ile yapılmadığını başkaca bir amaç için yapıldığını göstermektedir. Bu amaç ise en güzel şekilde hükümet ile yakın ilişkiler içinde olan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydında (http://youtu.be/mnykgiv7tjy) bu husus açıkça ifade edilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz e göre piyasada pek çok Risale-i Nur basan kitabevi bulunmakta ve bunlar kafasına göre basım yapmakta ve tainat (karın belli bir kısmını) ödememektedir. Bunun engellenmesi için Başbakanla ve diğer yetkililer ile görüşülüp aşamalı bir plan hazırlanıp yürürlüğe konmuştur. Plana göre, öncelikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesi değiştirilecek. Daha sonra ise Risale-i Nur un basım hakları Bakanlar Kurulu kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında ise Risale-i Nur eserlerini basım hakkı, Hizmet Vakfı nın 6 aydır üzerinde çalıştığı metin esas alınarak basım yapılacaktır.(ki, Hizmet vakfının nüshaların aslına bağlı kalmayacağı önceki basımlarından ortaya çıkmıştır) Bunun haricindeki yayınlara izin verilmeyecektir. Yukarda anılan sürecin adım adım işlediği anlaşılmaktadır. Öncelikle bahsi geçen kanuni düzenleme yapılmıştır. Daha sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile Risale-i Nurların basım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı na devredilmiştir. En son aşamada Risale-i Nurların basım hakkı önceden belirlenen şekli esas alınarak, sadece 6 yayınevine basım izni verilmiş. Diğer yayınevlerine izin verilmemiştir. Bakanları Kurulu kararında amacın kamu yararı olmadığı anlaşılmaktadır. Tersine Risale-i Nur eserlerinin belli bir ideoloji çevresinde şekillendirilmesi ve bu kitapların yayın hakların belli bir nurcu guruba verilmesi ve münhasır kalınması amaçlanmakta oluğundan amaç unsuru açısından sakattır. Dava konusu idari işlemin amaç yönünden hukuka aykırılığına dair bir örneği de kararın içerisinde vermek istiyoruz. Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır görüldüğü gibi, Diyanet işlerinin nasıl bir izin ve yetki vereceği hususunun usulü bulunmamaktadır. Burada keyfilik başlamış olmaktadır. Yine, aslına uygun olma koşuluna riayet zorunluluğundan bahsedilmektedir. Peki, bu eserin aslına uygun hali diyanette var mıdır? En son asıl nüsha diye yayınlanacak eser nüshasını kim/kimler Diyanet işlerine teslim etti. Diyanete teslim edilen eserlerin asıl nüsha mı yoksa yukarıda izah ettiğimiz şekilde bazı yerleri tahrif edilmiş ve eksik basılmış nüsha mıdır? Bu konuda sayın mahkemeden, Diyanet İşlerindeki yayınlanacak eserlerin son halinin dosyaya celbi ve bilirkişi vasıtası ile orijinal nüsha olup olmadığının tespitini talep ediyoruz. 7- MÜVEKKİLİMİN BU DAVAYI AÇMAKTAKİ HUKUKİ MENFAATİ Bakanları Kurulu kararı ile müvekkilimin ifade ve inanç özgürlüğü ihlal edilmiştir. Şöyle ki; 7

8 Said Nursi bir muhalif olduğu ve Risale-i Nur bir muhalefet hareketi olduğu halde Bakanlar Kurulu kararı ile Risale- i Nurlar devlet tekeline sokulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı sonrasında sadece Devletin (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından izin verilen yayınevleri tarafından ve Diyanet İşleri Başkanlığı nın kabul ettiği esaslara göre basılabilecektir. Yani bundan sonra Risale-i Nurlar konusunda tek söz sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı dır. Bu durum müvekkilimin Anayasa nın 24. Maddesinde garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetine, 25. maddesin de düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini ihlal etmektedir. Bakanlar Kurulu kararı sonrası, müvekkilim ancak Diyanet İşleri Başkanlığı nın izin ve icazet verdiği yayın evlerinin, Diyanetin izin verdiği şekil ve muhtevada bastıkları Risale-i Nurları okuyabilecektir. Devletin resmi Risale-i Nur politikası haricindeki Risale-i Nurlara ulaşma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Müvekkilimin düşünce ve inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan Said Nursi yi, müvekkilim ancak sadece devletin izin verdiği şekli ile öğrenebilecektir. Türkiye nin en önemli düşünce ekollerinden birisinin temel kaynaklarını belirleme yetkisi Diyanet in tekeline geçmiştir. Yukarıda izah ettiğimiz üzere Risale-i Nur nüshaları ve Said Nursi nin düşünce yapısı ile ilgili önemli görüş ayrılıkları vardır. Bu görüş ayrılıklarını temsil eden faklı yayınevleri vardır. Müvekkilim ise daha önce sahip olduğu, farklı yayınevlerinin bastığı Risale-i Nurları okuyup karşılaştırma yapma şansına artık sahip değildir. Artık sadece resmi ideolojinin dayattığı Said Nursi kitaplarını okuyabilecek ve bunun haricindeki faklı nüshalara ulaşma hakkı tanınmayacaktır. Bu yolla müvekkilimin temel insan haklarından olan, düşünce ve inanç özgürlüğüne açıkça hukuksuz bir müdahalede bulunulmuştur. Arz olunan sebeplerle düşünce ve inanç özgürlüğüne açık bir müdahale olan Bakanlar Kurulu kararının iptalinde müvekkilimin açıkça hukuki menfaati vardır. Said Nursi nin eserlerinin tekel altına alınmasından dolayı, kendisini 25 yıldan bu yana bu eserleri okumaya adamış olan müvekkilimin, Anayasal hakkı olan düşünce ve inanç özgürlüğü ağır şekilde ihlal edilmiştir. Kaldı ki, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak ve bu konuda icap ederse dava açmak her insanın ve genel anlamda insanlığın hukuki yararıdır. Bu konuda AHİS ve AHİM in bakış açısı ve içtihatları bu yöndedir. 8- ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ BAŞVURUSU TALEBİMİZ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin hali hazırdaki hali, Anayasaya ve AİHS aykırı olup, yukarda açıkladığımız hakların sınırlandırılması sistemini ihlal etmektedir. İfade ve inanç özgürlüğüne yapılan bu müdahale orantısızdır, hakkın özüne dokunan ve demokratik bir düzenle bağdaştırılması mümkün olmayan bu müdahalenin sonlandırılması gerekmektedir. Arz edilen sebeplerle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvuru yapılması gerekmektedir. 9- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI GEREKÇEMİZ Yukarıda izah ettiğimiz üzere, Bakanlar Kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırı işlem sebebi ile müvekkilimin fikir ve inanç özgürlüğüne hukuksuz bir müdahale yapılmıştır. İdari işlem, Anayasanın yukarıda ifadesini bulan temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Müvekkilimin doğru bilgiye ulaşma hakkı telafi edilemeyecek şekilde tehlike altındadır. Bu idari işlemin devamı ile illegal yollardan basım işi yapılması tehlikesi vardır. Basım işinin bu inhisar altında gerçekleşmesi ile artık geri dönülemez bir nokta oluşacağından mahkeme tarafından davalının savunması alınmadan GEÇİCİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA 8

9 KARARI verilmesini, savunma sonrasında ise YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmesini talep ediyoruz. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim, sebeplerle, 1- Fikir ve Sanat Eserleri Kanun un 47. Maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına, 2- Konu ve amaç açısında hukuka aykırı olan, 26 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2014/7007 sayılı kararının telafisi imkansız zararların doğmaması için YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve İPTALİNE, 3- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesinin saygı ile arz ve talep ederiz.26/01/2015 Ekler : 1- Vekaletname. 2- CD (Prof. Dr. Ahmet Akgüdüz ün Youtube de yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik ses kaydı. 3- Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararı. Davacı *** Vekili Av. İsa AKIN 9

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : Av. Mehtap

Detaylı

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde DAVACI: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş VEKİLİ: Av. İsmail ATAK, Hafta Sok. No:23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA MUSTAFA GÜLER AVUKAT Yürütmenin durdurulması ve duruģma istemlidir DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DAVACI :Türk Dişhekimleri Birliği Ziya Gökalp Caddesi 37/11 Kızılay Ankara VEKĠLĠ :Av.Mustafa GÜLER (Ankara Barosu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU :

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE. DAVACI : : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE DAVACI : DAVALI : DIGITAL Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. KONU : AÇIKLAMALAR : 1. Davalı şirket, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir.

kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. odaların tahsisinin iptali ve basın mensuplarının Emniyet binalarına girişininyasaklanması hususu üst hukuk kurallarına aykırı olup olmadığı yanında, öncelikle bu yönlerdenirdelenmelidir. Anayasa'nın "Haberleşme

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

MALATYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmeyi durdurma taleplidir.

MALATYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmeyi durdurma taleplidir. MALATYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmeyi durdurma taleplidir. DAVACI :Lütfü ÖZ T.C.No:31582462528 VEKİLİ : Av. Hilal Kezban DÜZGÜN Bayındır2

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 Konu: 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRINI İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600 ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/1118 KARAR NO : 2010/1600 D A V A C I: Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. V E K İ L İ: Av. Nazif AKTAŞ, Hürriyet Mah. Yurt sok. No:33/3 Çağlayan Kağıthane / İSTANBUL

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A CI V E K İ LLERİ : Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520 Balgat/ANKARA : Av. Özgecan

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA ESAS NO: 2014676 KARAR NO: 2015164 DAVACI : Muhsin ŞEREMET VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:215 DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk MüşaviriHuri

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

t ~,:~ ";"'..\~::'~,..:~" ~

t ~,:~ ;'..\~::'~,..:~ ~ T.C. YD itiraz No: 2015/1112 itiraz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EGiTiM SEN.).c. 4 """'"". ;"',,'-' 'Ji~'-. Cinnah Cad. Willy Brant Sak. No:13

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: : Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 - Balgat/ ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: : Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 - Balgat/ ANKARA DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No:2012/5257 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Davalı : Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 - Balgat/ ANKARA Vekili

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti birbirlerinin ülkelerinde bulunan vatandaşlarına hukuki

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU un 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan,

20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU un 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, Esas Sayısı : 2015/6 Karar Sayısı : 2015/63 Dava dilekçesindeki gerekçe 20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU un 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, Baro

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036 SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/036 Ref: 4/036 Konu: TİCARET ÜNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete de Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı