ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve"

Transkript

1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesine denir. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa da ilimde, sanatta, fikirde ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelere.. denir. Toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç için devlete başkaldırı hareketine. denir. Yukarıda verilen cümlelerde açıklanan kavramlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A. İhtilal, reform, isyan B. İnkılâp, rönesans, devrim C. İhtilal, inkılâp, isyan (X)D. İnkılâp, rönesans, isyan E. İnkılâp, reform, devrim S.2) Fransız İnkılâbı ile Türk İnkılâbı karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Fransız İnkılâbı nda halkta, Türk İnkılâbı nda lider kadroda fikri hazırlık vardı. (X) B. Fransız İnkılâbı ve Türk İnkılâbı devlete karşı bir isyanla başlamıştır. C. Fransız İnkılâbı uzun süren kanlı ihtilaller sürecini kapsar, Türk İnkılâbı kısa sürede ve kan dökülmeden gerçekleştirilmiştir. D. Fransız İnkılâbı burjuva sınıfının önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde böyle bir sınıf ayrımı yoktur. E. Fransız İnkılâbı halktan yöneticilere doğru, Türk İnkılâbı, yönetici kadro tarafından yukarıdan aşağıya doğru bir hareket şeklinde gerçekleştirilmiştir. S.3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun un doğal üyesi değildir? A. Vezirler (X)B. Şeyhülislam C. Nişancı D. Reisülküttap E. Defterdar S.4) Osmanlı Devleti nin ekonomik çöküşünde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez? A. Savaşların kaybedilmesi ve savaş tazminatı ödenmek durumunda kalınması B. Sanayi İnkılâbı yla Avrupa da kaydedilen ilerlemelerin gerçekleştirilememesi C. Kapitülasyonların olumsuz etkisi (X)D. İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Amerika Kıtası nın değerli madenlerini Avrupa ya taşımaları E. Alınan dış borçların ödenememesi S.5) Osmanlı Devleti ne karşı bağımsızlık için ilk isyan eden topluluk ve bağımsızlığını ilk elde edenler. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek topluluk isimleri aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (X)A. Sırplar-Yunanlılar B. Yunanlılar-Sırplar C. Bulgarlar-Ermeniler D. Sırplar-Ermeniler E. Yunanlılar-Ermeniler S.6) Osmanlı Devleti nin toprak kaybettiği ilk anlaşma. ve savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı ilk anlaşma. dır. Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Küçük Kaynarca - Karlofça (X)B. Karlofça - Küçük Kaynarca C. Pasarofça Karlofça D. Karlofça - Ayastefanos E. Mondros - Sevr S.7) Kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Geniş kapsamlı kapitülasyonlar ilk olarak Fransızlara verilmiştir (1535) B. Osmanlı Devleti, Haçlı Birliğini parçalamayı amaçlamıştır.

2 C. Fransız tüccarları Osmanlı topraklarına girişte 10 yıl vergi vermeyecekler ve malların değeri üzerinden %3 vergi alınacaktı. D. Kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale getirilmiştir. (X)E. Osmanlı Devleti kapitülasyonları vererek ekonomik kayba uğramakla birlikte, siyasi açıdan istediğini elde etmiştir. S.8) Osmanlı Devleti nin topraklarını paylaşmayı amaçlayan Grek Projesi tarafından imzalanmıştır. Aynı amaçlar için 1908 de arasında Reval de görüşmeler yapılmıştır. Boş bırakılan yerlere gelecek devlet isimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Avusturya-Rusya / İngiltere-Fransa (X)B. Rusya-Avusturya / Rusya-İngiltere C. İtalya-Rusya / İngiltere-Rusya D. İngiltere-Fransa / Avusturya-Rusya E. Rusya - Avusturya / Rusya-Fransa S.9) Osmanlı Devleti nin dış politik ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A. İngiltere, Osmanlı-Rus Savaşı na kadar Osmanlı Devleti ni desteklemiştir. B. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında İngiltere-Fransa ve Piyemonte tarafından desteklenmiştir. C. Osmanlı Devleti 19.yüzyılın son çeyreğinden itibaren Almanya ya yaklaşmaya başlamıştır. D. Osmanlı Devleti nin ABD ile ticari ilişkileri iyi olmakla birlikte, Ermeni Sorunu nedeniyle siyasi ilişkiler istenilen derecede gelişmemiştir. (X)E. Osmanlı-Fransız ilişkilerinin tarihi gelişimi içinde her zaman Osmanlı Devleti belirleyici rolü oynamıştır. S.10) Osmanlı Devleti nde girişilen ıslahat hareketlerinin başarılı olmamasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? A. Islahatı uygulayacak yetişmiş kadroların bulunmaması B. Yeniçerilerin muhalefeti C. Avrupa daki yeniliklerin özünün anlaşılamaması ve sadece taklit edilmesi D. Azınlıkların isyanları ve yabancı müdahalesi (X)E. Devletin ekonomik açıdan güçsüz olması S.11) Tanzimat Fermanı nın içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilen nitelendirmelerden hangisi yanlıştır? A. Herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. B. Herkesten belli usullere göre ve gelirine göre vergi alınacaktır. C. Herkesin mal, can ve namus güvenliği kanun güvencesi altındadır. (X)D. Azınlıklar için bedelli askerlik uygulaması getirilecektir. E. Herkesin mal ve mülk edinebilmesinin önü açılacaktır. S.12 I. Meclis-i Meşveret in açılması- II. Mahmut Dönemi II. Tercüme Cemiyeti nin kurulması- Lale Devri III. Rüştiye mekteplerinin açılması-ii.mahmut Dönemi IV. Devamlı elçiliklerin kurulması- III.Selim Dönemi V. İlk nüfus sayımının yapılması- Tanzimat Dönemi. Osmanlı Devleti ndeki yenilik çabaları ve yapıldıkları dönemlerle ilgili yapılan eşleştirmelerden doğru olanlar hangi seçenekte verilmiştir? A. II ve V B. I ve V (X)C. II, III, IV. D. I, IV, V E. II, III S.13) Osmanlı Devleti nde yayınlanan resmi gazetenin adı olup,. Dönemi nde yayınlanmıştır.

3 Yukarıdaki cümlenin doğru olarak doldurulması için aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? A. Tercüman-ı Ahval Tanzimat B. Ceride-i Resmiye- II. Mahmut C. Takvim-i Vekayi- Tanzimat (X)D. Takvim-i Vekayi- II. Mahmut E. Ceride-i Resmiye- II. Abdülhamit S.14) Osmanlı Devleti nde kurulan aşağıdaki meclislerden hangisi üyelerinin seçimi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Meclis-i Ayan B. Meclis-i Meşveret (X)C. Meclis-i Mebusan D. Danışma Meclisi E. Nezaretlere bağlı olarak kurulan Meclisler S.15) Osmanlı Devleti nde I.Meşrutiyet in ilanında Cemiyeti etkili olurken.. Cemiyeti de II.Meşrutiyet i ilan ettirmiştir. Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerlerin doğru bir şekilde doldurulabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler getirilmelidir? A. İttihat ve Terakki - Genç Osmanlılar (X)B. Genç Osmanlılar - İttihat ve Terakki C. Vatan ve Hürriyet - İttihat ve Terakki D. Genç Osmanlılar Vatan ve Hürriyet E. Hürriyet ve İtilaf - Genç Osmanlılar S.16) Bütün halkın eşit haklara sahip kılınması ile yabancı devletlerin Osmanlı Devleti nin içişlerine karışmalarının önüne geçilebileceğini savunan düşüncesi azınlıkların isyanları ile başarısız olurken, II.Abdülhamit Dönemi nin resmi siyaseti olan Arap ve Arnavutların isyanı ile hedefine varamamış ve.. düşünce akımının ortaya çıkışında Rusya dan gelen bilim adamlarının önemli katkıları olmuştur. Yukarıdaki cümledeki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadelerle doğru bir şekilde doldurulabilir? A. Osmanlıcılık-Batıcılık-İslamcılık B. İslamcılık-Osmanlıcılık-Türkçülük (X)C. Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük D. Meşrutiyetçilik-Osmanlıcılık-Turancılık E. Türkçülük-Osmanlıcılık-İslamcılık S.17) T.B.M.M. nin açılmasına giden yolda aşağıdakilerden hangisi bir aşama olarak kabul edilemez? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Mondros Ateşkes Ant. D) Amasya Görüşmesi (X)E) Saltanatın Kaldırılması S.18) Temsil Heyeti ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra oluşturulmuştur? A) Havza Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Genelgesi (X)D) Erzurum Kongresi E) Komutanlar Toplantısı S.19) I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda yapılan devlet ve anlaşma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Almanya Versay (X)B) Romanya İstanbul C) Macaristan Trianon D) Bulgaristan Neuilly E) Avusturya Saint Germain S.20) Havza Genelgesi nde işgallerin protesto edilmesinin temel nedeni hangisidir? A) Himayeciliği Kabul Etmek B) İşgalleri Artırmak C) Silahlı Direnişi reddetmek D)Saltanatı Kaldırmak (X)E)Milli Bilinci Artırmak S.21) Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerden değildir? A)Sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası B) Wilson Prensipleri Cemiyeti C)Teali İslam Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

4 (X)E) Mavri Mira Cemiyeti S.22) Sivas Kongresi nde Ali Fuat Paşa nın B.Anadolu Komutanlığı na atanması Temsil Kurulunun (Heyet-i Temsiliye) hangi özelliğe sahip olduğunun göstergesidir? A)Yasama (X)B) Yürütme C) Yargı D) Ulusun Güvenine E) Ordu Kurma Yetkisi S.23) Amasya Genelgesi nin içeriği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ülkenin karşı karşıya olduğu tehlike belirtilmiştir. B) Milli mücadelenin yöntemi belirtilmiştir. C) Milli bir kongre toplanacağı duyurulmuştur. D) Kongre için delege seçim yapılması istenilmiştir. (X)E) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. S.24) Son Osmanlı Mebussan Meclisi nin kapatılması ve İstanbul un işgal edilmesinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük Taarruz un başlaması B)Kuvayi Milliye Faaliyetlerinin Artması C)Wilson İlkelerinin Kabul Edilmesi D)Sakarya Savaşı nın başlaması (X)E) Ankara da T.B.M.M. nin açılması S.25) Misak-ı Milli nin hazırlanmasında, aşağıdakilerin hangisinde yapılan çalışmaların etkisi yoktur? (X)A) T.B.M.M. B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Görüşmeleri E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi S.26) İstanbul Hükümeti hangi olaydan sonra Anadolu hareketini resmen tanıdığını ortaya koymuştur? (X)A) Amasya Görüşmesi B) Misak-ı Milli C) Erzurum Kongresi D) Amasya Tamimi E) Sivas Kongresi S.27) Mustafa Kemal Paşa nın Milli Mücadele Dönemi nde halka yönelik olarak gerçekleştirdiği ilk eylem aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum Kongresi nin toplanması B) Sivas Kongresi nin toplanması C) Amasya Genelgesi nin yayınlanması (X)D) Havza Genelgesi nin yayınlanması E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin kurulması S.28) Aşağıdakilerden hangisi diğerinin ön aşamasıdır? A)İnkılap, ihtilalin B)İhtilal, reformun C)Reform, evrimin (X)D)İhtilal, inkılabın E)Evrim, inkılabın S.29) Osmanlı Devleti nin laik sisteme geçmeye başlaması aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir? A) II.Mahmut Dönemi B) III.Selim Dönemi (X)C) Tanzimat Dönemi D) Islahat Dönemi E) I.Meşrutiyet Dönemi S.30) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'yu işgallerine karşı Türk halkının gösterdiği ilk tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Kuvay-i Milliye birlikleri oluşturmak B)Müdafaa-i Hukuk Demekleri kurmak C)Kongreler düzenlemek D)Gösteriler ve mitingler düzenlemek (X)E)TBMM nin toplanması S.31) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordularıyla herhangi bir savaşa girişmediği halde, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) İngiltere (X)C)Yunanistan D) Fransa E) Rusya S.32) Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, yurtdışına kurullar göndererek Türklerin uğradıkları haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen (propagandaya öncelik veren) kongre aşağıdakilerden hangisidir?

5 A) Alaşehir Kongresi B) Sivas Kongresi C) Balıkesir Kongresi D) Nazilli Kongresi (X)E) Milli Kongre S.33) I. Dünya Savaşı nı Rusya açısından sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Brest Litowsk B) Moskova C) Kars D) Petrograt E) Gümrü S.34) I. Dünya Savaşı, ilk olarak.. nın a/ya savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hanginde verilmiştir? (X)A) Avusturya-Sırbistan B) Rusya-Osmanlı C) Almanya-Fransa D) Rusya-Almanya E) Avusturya-Rusya S.35) I. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri nin yenilmesini, dolayısıyla savaşın sona ermesini sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşta denizaltıların kullanılması (X)B) ABD'nin savaşa katılması C) Rusya'da Bolşevik İhtilali nin olması D) İngiltere nin Irak Cephesi nde başarılı olması E) Osmanlıların Çanakkale Cephesi nde başarılı olması S.36) İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması B) Anadolu'nun baskısı ile Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi C) Sivas Kongresi'nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması D) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Antlaşmasını tanımaması (X)E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi S.37) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferi nin sonuçları arasında sayılamaz? A) İstanbul ve boğazlar işgal edilememiştir. B) Rusya da ihtilal çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir. C) I.Dünya savaşı uzamıştır. D) Bu başarı Türk Milleti nde özgüven tazelemiştir. (X)E) Bu zafer I.Dünya Savaşı nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlamıştır. S.38) TBMM'yi tanıyarak işbirliği içine giren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Rusya B) Almanya C) ABD D) İngiltere E) Japonya S.39) Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik olarak ayrılmasına sebep olan olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? (X)A) Kafkas Cephesinde alınan yenilgiler B) Irak Cephesinde alınan yenilgiler C) Bulgaristan ın savaştan çekilmesi D) Suriye ve Filistin Cephelerindeki yenilgiler E) Arapların bir kısmının Osmanlı Devleti ne isyanı S.40) Osmanlı Hükümeti'nin Türk milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi (X)C) Amasya Tamimi D) Amasya Görüşmesi E) Türkiye Büyük Millet Meclisi S.41) Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir? A) Ayanlar (X)B) Genç Osmanlılar C) I. Müdafaa-i Hukuk Grubu D) İttihat ve Terakki Cemiyeti E) İslam İhtilal Komitesi S.42) Aşağıdakilerden hangisi ihtilâlin tanımı niteliğindedir? (X)A) Halkın güçlü önderler eşliğinde mevcut siyasal yapıyı değiştirmesi B) Yasal ve hukuki dayanağı olan değişmelerdir C) Padişahın yanında halkın yönetime katılmasıdır. D) Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

6 E) Aristokrat sınıfın hâkim olduğu yönetim biçimidir. S.43) Fransız İhtilali nden Osmanlı Devleti nin en fazla etkilenen devlet olmasının nedeni nedir? A) Kapitülasyonlar (X)B) Çok uluslu yapı C) Şer i Hukuk D) Örfi Hukuk E) Tımar sistemi S.44) İhtilal kavramı kaosa, düzeni bozmaya yönelik bir anlam taşırken, İnkılap gelişmeye yönelik bir anlam taşır. Buna göre ihtilalle inkılap arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Şuursuz bir kitle hareketi olan ihtilal inkılaba göre çok daha fazla kanlıdır B)İhtilalin uzun bir hazırlık süreci olduğu halde inkılapta böyle bir durum söz konusu değildir (X)C) İhtilal mevcut kurumların yıkılışını, inkılap ise yeniden, daha iyi bir kurumlaşmayı ifade eder D)Her ihtilal bir inkılabı doğurur E)İhtilal inkılaba göre daha geniş bir etki sahasına sahiptir S.45) I. Dünya Savaşı öncesi Almanya nın Osmanlı Devleti ni yanında istemesinin nedenleri arasında Osmanlı nın hangi özelliği yoktur? A)Dini gücü B)Coğrafyası C)Zengin petrol kaynakları D)Boğazlar (X) E) Çok dinli yapı S.46) Aşağıdakilerden hangisi yönetime silahlı belirli bir zümre tarafından zorla el konulmasını belirtir? A) İhtilal B) İnkılâp (X)C) Darbe D) Islahat E) Reform S.47) Devlet modelleri tarihi tecrübeler ışığında daha çok egemenlik kaynaklarının farklılığına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre hem demokratik hem de monarşik özellikleri bünyesinde bulunduran, aynı zamanda monarşilerden demokratik cumhuriyetlere geçiş sürecinde bir karma-ara model özelliği taşıyan devlet yapısı aşağıdakilerden hangisidir? (X)A) Meşrutiyet B)Oligarşi C)Demokrasi D) Teokrasi E)Mutlak Monarşi S.48) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu B) Hıyaneti Vataniye Kanunu C) İstiklal Mahkemeleri (X)D) Misakı Milli E) Tekâlifi Milliye Emirleri S.49) Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi anlaşmasına göre 12 Adanın geçici olarak İtalyan işgalinde bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A) İtalya nın adaları daha önceden işgal etmiş olması B) Rusya nın baskıları (X)C) Başlamış olan Balkan savaşında Yunanistan ın bu adaları işgal etme ihtimali D) Bulgaristan ın da bu adaları istiyor olması E)12 Ada daki İtalyan nüfusunun fazla olması S.50) Yeniçeri Teşkilatı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Osmanlı ordusunun merkezi gücünü oluştururlardı. B) Teşkilatın bozulmaya başlamasına kadar Yeniçeri ocaklarına devşirme usulüyle toplanan gayr-i müslim çocukları alınırdı. C) Teşkilat ilk defa I. Murat döneminde kurulmuştur. D) Yenilik hareketlerine sürekli karşı çıkmaları nedeniyle II. Mahmud tarafından 1826'da kaldırılmıştır. (X)E) Ulufeli (maaşlı) asker değillerdi. S.51) I.Meşrutiyet ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? A)Padişah II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir (X)B) I.Meşrutiyete 31 Mart Ayaklanmasıyla son verilmiştir C)I. Meşrutiyeti en çok isteyenler Genç Osmanlılar adı verilen guruptu D)I.Meşrutiyetle beraber ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasi yürürlüğe girmiştir

7 E) Meşrutiyet yönetiminin bir sene sonra 1877 de kaldırılmasında 93 Harbinin getirdiği sıkıntıların da etkisi vardır S.52) Duyun-ı Umumiye nin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devletinin uğradığı ağır mağlubiyet. B) Islahat Fermanı nda böyle bir uygulamanın taahhüt edilmesi. C) Kanun-ı Esasi nin ilan edilmesi. (X)D) Osmanlı Devleti nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi. E) Azınlıkların, Avrupa devletlerinin desteğini alarak Osmanlı yönetimine baskı yapmaları. S.53) II. Mahmut döneminde yapılan yenilik hareketleri hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A) İlköğretim mecburi hale getirilmiştir. (X)B) Deniz subayları yetiştirmek üzere Mühendishane-i Bahr-i Hümayun Mektebi açılmıştır. C) İlk defa karantina usulü uygulanmıştır. D) İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir. E) Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete yayınlanmaya başlamıştır. S.54) Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine özellikle ekonomik yönden olumsuz etkileri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu keşiflerin Osmanlı Devletine ekonomik etkisi bağlamında değerlendirilemez? A)Akdeniz limanlarının dünya ticaretindeki ağırlığını kaybetmesi B) Keşfedilen yeni yerlerden Avrupa ya taşınan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa da bolluğa ve aynı zamanda da Osmanlı parasının değer kaybına sebep olması. C) Ümit Burnu nun keşfi ile ticaret güzergahlarının değişmesi D)Osmanlı Devleti için ekonomik bir öneme sahip İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi (X)E) Süveyş kanalının işlevini yitirmesi S.55) Mondros Mütarekesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Boğazlar açılacak, bu bölgedeki istihkamlar müttefiklerce işgal edilecek. B) İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. C) Osmanlı orduları terhis edilecektir. D) Tüm haberleşme istasyonları anlaşma devletlerince denetlenecektir. (X)E) Yunanistan İzmir'i işgal edecektir. S.56) Çanakkale Savaşının Türk ve dünya tarihini yakından etkileyen önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? (X)A) İtilaf Devletlerinin Ruslara gerekli askeri yardımı yapmalarına imkân verilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi ömrü bir süre daha uzamıştır. C) Çanakkale Savaşı, Çarlık Rusyası'nın yıkılışı ve Bolşevik İhtilali ni hızlandırıcı bir etki göstermiştir. D) Çanakkale Savaşı devam ederken İtalya Osmanlı Devleti ne savaş ilan etmiştir. E) I. Dünya Savaşı uzamıştır. S.57) Aşağıdakilerden hangisi 17. yy ıslahatlarının belirgin özelliklerinden değildir? A) Kısa süreli olması B) Sorunlara köklü çözüm getirememesi (X)C)Batıdan etkilenmesi D)Askeri alanda yapılması E) Halk tarafından benimsenmemesi S.58) Toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre, kanunlar çerçevesinde yeniden düzenlemedir. açıklaması aşağıdaki hangi kavrama aittir? A)Tekamül(Evrim) B)Rönesans C)Hükümet Darbesi (X)D)İnkılap E)Reform(Islahat)

8 S.59) Bir darbe ile II.Mahmut u tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa Padişah adına yaptığı bir anlaşma (Sened-i İttifak) ile ayanların varlığını tanıması şartıyla ayanların da padişaha itaatlerini sağlamış, ancak padişah bu durumdan memnun kalmamıştır. Bu anlaşmanın hangi özelliğinin II.Mahmut u tedirgin ettiği söylenebilir? A)Antlaşmanın padişahtan izinsiz yapılması B)Ayanları padişahtan güçlü kılması C)Padişahın ayanlara güvenememesi D)Alemdar Mustafa Paşa nın da ayan olması (X)E) Mutlak idareyi zedeleyici olması S.60) I.Balkan Savaşları nda Osmanlı Devletinin yenilgisinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi B) Rusya nın Panislavizm politikası C) Bab-ı Ali baskını (X)D) Orduda gruplaşmaların olması E) Arnavutluk taki bağımsızlık mücadelesi S.61) I-Rusya-Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesi II-İngiltere- Hayfa, Akka limanları ve Irak Bölgesi III-Fransa-Çukurova, Suriye, Harput(Elazığ),Musul ve Kayseri IV-İtalya-Güneybatı Anadolu ve İzmir havalisini alacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu paylaşımların yapıldığı gizli anlaşmalardan birisi değildir? A)İstanbul Anlaşması B)Londra Anlaşması C)Neuilly Anlaşması (X)D)Sykes-Picot Anlaşması E)St. Jean de Maurienne Anlaşması S.62) Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddeleri arasında, Türk topraklarındaki işgalleri kolaylaştıran en kapsamlısı hangisidir? A)Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki istihkamlar, müttefikler tarafından işgal edilecek B)Tüm haberleşme istasyonları denetim altına alınacak C)Osmanlı Devleti nin elindeki tüm tutsaklar serbest bırakılacak, Türk tutsakları İtilaf Devletleri elinde kalacak (X)D)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek E)Demiryolları İtilaf Devletleri tarafından denetim altına alınacak S.63) Genç Osmanlılar tarafından Osmanlı Devletinin dağılmasını önlemek amacı ile ortaya atılan Osmanlıcılık fikri hangi akımın etkisini azaltmak maksadı ile ortaya atılmıştır? (X)A)Milliyetçilik B)İslamcılık C)Batıcılık D) Turancılık E)Hepsi S.64) İngiltere, özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında bir taraftan Osmanlı egemenliğindeki milletlere büyük vaatlerde bulunarak, bir taraftan da yaptıkları gizli anlaşmalarla müttefiklerine Osmanlı coğrafyasından toprak önererek stratejik hesaplara yönelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere nin uyguladığı bu politika kapsamında değerlendirilemez? (X)A)Balfour Deklarasyonu yla Siyonistlere, Filistin de bir milli vatan vaat edilmesi. B)Hicaz Emiri Şerif Hüseyin e Suriye, Hicaz ve Irak ı içine alan müstakil bir Arap devleti vaat edilmesi. C)Fransa ya Mısır ve Kanal üzerindeki haklarının tanınacağı teminatının verilmesi. D)Ermenilere Doğu Anadolu da bir Ermeni devletinin vaat edilmesi. E)İtalyanlara önce Antalya ve çevresinin daha sonra da buna ilaveten İzmir ve çevresinin de kendilerine verileceğinin söylenmesi. S.65) Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde uyguladığı denge politikasında önemli bir yer tutan İngiltere, Doksanüç Harbi ne ( Osmanlı-Rus Savaşı) kadar Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunan bir politika takip etmiştir. İngiltere nin bu politikayı benimsemesinde belirleyici etken aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A)Ortadoğu petrollerini işletmek. B)Boğazlar üzerinde egemen olmak.

9 C)Akdeniz deki üstünlüğü İtalyanlara kaptırmamak. D)Anadolu-Bağdat Demiryolu hattı imtiyazının Almanlara verilmesini engellemek. (X)E)Rusya nın yayılmacı emellerine karşı Osmanlı coğrafyasından geçen sömürge yollarının güvenliğini sağlamak. S.66) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletlerinden değildir? A) Almanya B) Osmanlı Devleti C) Bulgaristan (X)D) Japonya E)Avusturya-Macaristan S.67) Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin ilkeleri doğrultusunda, ülke içinde ve dışarıya karşı siyasi ve idari kararları alabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Mebuslar Meclisi B) Kuvayı Milliye C) İstanbul Hükümeti (X)D) Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) E) Felahı Vatan Grubu S.68) I. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu harekâtını tanıması II. Mebuslar Meclisi'nin kapanması III. İstanbul Hükümeti'nde değişiklik olması IV. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması V. Anadolu'da isyanların sona ermesi Milli Mücadele döneminde Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya'da bir protokol imzalaması, yukarıdakilerden hangilerinin bir göstergesidir? (X)A) I ve III B) II ve III C) II ve V D)III ve IV E) IV ve V S.69) Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır? A) Misakı Milli Belgesiyle (X)B) Amasya Genelgesi'yle C) Sivas Kongresi kararlarıyla D) Erzurum Kongresi kararlarıyla E) İlk TBMM kararlarıyla S.70) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Meclisi Mebusan'ın toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? (X)A) Amasya Görüşmeleri B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Alaşehir Kongresi E) Amasya Tamimi

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi darbenin özelliklerinden biridir? A) Demokratik bir haktır. B) Darbe sonrası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A ) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B ) Monarşi C ) Oligarşi D ) Cumhuriyet E ) Demokrasi F ) İhtilal G ) Devrim H ) Islahat Başlangıç dersi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı