Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME"

Transkript

1 Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ebru Aykan Dr. Evren Kipman Yrd.Doç.Dr. Gülfer Bektaş Yrd.Doç.Dr. H.Fatih Yakut Yrd.Doç.Dr. Hatice Ağca Dr. Hüsniye Fırat Yrd.Doç.Dr. İsmail Çelik Yrd.Doç.Dr. Kaya Ağın Yrd.Doç.Dr. Nahit Yılmaz Yrd.Doç.Dr. Seher Uçkun Yrd.Doç.Dr. Sibel Kula Ölmez Yrd.Doç.Dr. Şükran Karaca Nisa Ekşili Seçil Ergül

2 Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu Genel İşletme ISBN: Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir 1.Baskı 2014 Bu kitabın basım,yayın ve satış hakları Lisans Yayıncılığa aittir.anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik,elektronik veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz basılamaz ve dağıtılamaz. Lord Matbaası Lisans Yayıncılık Tahtakale Mah. Vişne Sokak No:31/B Avcılar-İSTANBUL e-posta :

3 ÖNSÖZ İşletmeler geçmişten günümüze, sürekli gelişen dinamik bir ortamda faaliyet göstermekte ve değişme ve gelişmelerden etkilenmektedir. Gelişen teknoloji ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, iş dünyasında önemli değişimlere yol açmaktadır. Bugün küresel pazarlardaki rakipleriyle de mücadele etmek zorunda kalan işletmeler, sürekli rekabet güçlerini artırmak ve ayakta kalabilmek için çaba göstermektedirler. Bu süreçte, bilgiye olan gereksinim de artmakta ve bilgi, işletmeler için önemli bir rekabet aracı haline gelmektedir. Bilginin hızla üretilip yayıldığı günümüz iş dünyasında, ileri yönetim teknikleriyle yönetilen, çağdaş işletmecilik yöntemlerini kullanan işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Ülkemizde de işletmelerin daha başarılı ve rekabetçi olabilmesi için, işletmecilik ve işletme yönetimiyle ilgili son bilgilerin izlenmesi ve işletmelerde çalışacak ve bu işletmeleri ileriye taşıyacak öğrencilerin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Bugün hala geleneksel yöntemlerle çalışan ve modern işletmecilik yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmayan işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için, çağdaş işletme yöntemlerini bilen insan kaynaklarına gereksinim duymaktadır.. Meslek yüksekokullarına yönelik olarak hazırlanan bu kitapta, işletmecilikle ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, gelişmeleri izleyen çağdaş işletmecilik yöntemlerini kapsamaktadır. Kitabın içeriği, meslek yüksekokulu öğrencilerine işletmecilikle ilgili öz bilgileri aktarmak üzere oluşturulmuştur. Bu dersi alan öğrencilere ders kapsamında, işletme ve işletmecilikle ilgili kavramlar, farklı işletme türleri, işletmenin çevresi, amaç ve sorumlulukları, işletmelerin kuruluş süreci ve işletmelerin fonksiyonları ile ilgili bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.genel İşletme kitabımız öğrencilerine mesleki eğitim vererek, işletmelerin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokullarının öğrencilerine, iş yaşamında gereksinim duydukları çağdaş işletmecilik bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, iş yaşamında gereksinim duyulan işletmecilik bilgisi, kitapta bir bütünlük içerisinde III

4 verilerek, öğrencilerin işletmelerin bütününü görebilmesi ve işleyişi kavramasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Genel İşletme kitabının yazımında emeği geçen tüm bölüm yazarı arkadaşlara ve Lisans Yayıncılık yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz. İstanbul,2014 Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan Doç.Dr.Yeter Demir Uslu IV

5 İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1 İŞLETME VE İŞLETMECİLİK 1.1.Girişim ve Girişimci 1.2.Yönetici 1.3.Etkinlik ve Etkinlik ile İlgili Kavramlar 1.4.Verimlilik 1.5.Performans Bölüm 2 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI 2.1.Mal ve Hizmet Türüne Göre 2.2.Mülkiyet Durumuna Göre 2.3.Faaliyet Alanlarına Göre 2.4.Büyüklüklerine Göre 2.5.Aralarındaki Anlaşmalara Göre Karteller Tröstler Holdingler Tam Birleşmeler Konsern ve Korner Konsorsiyum (Şirketler Birliği) 2.6.Hukuki Yapısına Göre Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri Kooperatifler Franchising Kamu Teşebbüsleri 2.7.Ulusal Kökenlerine Göre V

6 Bölüm 3 İŞLETMENIN ÇEVRESI İLE AMAÇ VE SORUMLULUKLARI 3.1. İç ve Dış Çevre İç Çevre Çalışanlar/Emek Sahip/Ortaklar ve Yöneticiler Sermaye Bilgi ve Teknoloji Yapı Amaçlar ve Strateji Dış Çevre İşletmeyi Sürekli ve Doğrudan Etkileyen Dış Çevre Faktörleri İşletmeyi Dolaylı Olarak Etkileyen Dış Çevre Faktörleri 3.2. Ulusal ve Uluslararası Çevre 3.3. İşletmenin Amaçları ve Sorumlulukları İşletmenin Amaçları Kar (karlılık) Süreklilik Büyümek Toplumsal Sorumluluk İşletmelerin Sorumlulukları Bölüm 4 İŞLETMENİN KURULUŞ SÜRECİ 4.1.İşletme Kurma Nedenleri 4.2.Kuruluş Yeri ve Seçimi Kuruluş Yeri Etkenleri Hammadde Ulaştırma Pazara Yakınlık İşgücü Enerji ve Yakıt Su Doğa koşulları Atıklar Özendirme Önlemleri Kuruluş Aşamaları VI

7 Dosya Hazırlama En Uygun Kuruluş Yeri Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoparklar 4.3.Kapasite Kapasite Kavramı Kapasite Türleri Teorik Kapasite Normal Kapasite Gerçek Kapasite Aylak Kapasite Zorlanmış Kapasite Optimum Kapasite Bölüm 5 İŞLETMELERİN YÖNETİM FONKSİYONLARI Ünite 1 PLANLAMA Planlamaya Genel Bakış Yönetim Fonksiyonları İçerisinde Planlamanın Yeri ve Önemi Planlama Tanımı, İlkeleri ve Özellikleri Planlamaya Yönelik Engeller Planlama Süreci Örgütsel Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Koşulların ve Temel Varsayımların Değerlendirilmesi Amaçlara Ulaştıracak Alternatif Yolların Uygun Alternatifin Seçilmesi Planların Eyleme Geçirilmesi Plan Çeşitleri Sürelerine Göre Planlar Stratejik Planlar Taktik Planlar Eylemsel Planlar Planların İşletme Yönetimine Sağladığı Yararlar VII

8 Ünite 2 ÖRGÜTLEME Örgütleme Süreci Örgütleme İlkeleri Bölümlere Ayırma Ünite 3 KOORDİNASYON FONKSİYONU Koordinasyonun Tanımı Koordinasyon Problemlerinin Kaynakları İnsan Unsuru Fonksiyonel Farklılaştırma (Bölümlere Ayırma) İşbölümü ve Uzmanlaşma Etkin Bir Koordinasyonun Koşulları Koordinasyon Teknikleri ve Mekanizmaları Koordinasyon Türleri İç Koordinasyon Dış Koordinasyon Ünite 4 YÖNELTME Liderlik İletişim Biçimsel İletişim Biçimleri Biçimsel Olmayan İletişim Biçimleri Grup Ünite 5 DENETİM (KONTROL) Hedeflerin (Standartların) Saptanması Gerçekleşen (Fiili) Sonuçların Ölçülmesi Standartla Gerçekleşen Sonuçların Karşılaştırılması Sapmaların Giderilmesi ve Düzeltme Kararlarının Verilmesi Bölüm 6 TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI Ünite 1 ÜRETİM FONKSİYONU Üretim Faktörleri Üretim Çeşitleri Üretim Yöntemine Göre Mamul Cinsine Göre Üretim Miktarına Göre VIII

9 Üretim Sırasında İzlenin Yola Göre Üretim Sistemleri Tam Zamanında Üretim Sistemi Esnek Üretim Sistemi Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Üretim Bilgisayarla Tümleşik Üretim Senkronize Üretim Grup Teknolojisi Geleceğin Fabrikası Küçük İşletmelerde Stok Kontrol Çeşitleri Gözle Kontrol Yöntemi Çift Kutu Yöntemi ABC Yöntemi Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi Ünite 2 PAZARLAMA FONKSİYONU Pazarlama Kavramı ve Pazarlamanın Önemi Pazarlamanın Gelişimi Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Pazarlama Karması Elemanları ( Pazarlama Bileşenleri) Ürün (Mamul) Fiyat Dağıtım ve Dağıtım Kanalları Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Pazarlama Türleri Yeşil Pazarlama Maksi Pazarlama Doğrudan Pazarlama Mega Pazarlama Sosyal Pazarlama Kitlesel (Seri) Pazarlama Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar Elektronik Ticaret Niş Pazarlama İlişki Pazarlaması İçsel Pazarlama Amaca Yönelik Pazarlama Öğrenen Pazarlama IX

10 Ünite 3 FiNANSMAN FONKSİYONU İşletmenin Finansman Kaynakları İşletmenin Çağdaş Finansman Kaynakları Leasing(Finansal Kiralama) Factoring Forfaiting Swap Angel Finanslama Risk Sermayesi Ünite 4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONU İnsan Kaynakları Kavramının Tanımlanması İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri Verimlilik ilkesi İnsana Saygı İlkesi Eşitlik İlkesi Güvence ve Koruma İlkesi Gizlilik ve Bilgilendirme İlkesi İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları İnsan Kaynakları Planlanması İş Analizi İnsan Kaynağını Bulma İnsan Kaynağının Seçimi İnsan Kaynağının İşe Alıştırılması ve Eğitimi İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitim Performans Değerlendirme Ücretlendirme Yönetimi Endüstriyel İlişkiler Ünite 5 HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Önemi ve Amaçları Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Halkla İlişkiler Modelleri Halkla İlişkilerin Bazı Uygulama Alanları ile İlişkileri Halkla İlişkiler Türleri Halkla İlişkiler Etkinlik Süreci X

11 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar ve Yöntemler Halkla İlişkiler ve Etik Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi XI

12 XII

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

St. Clements University

St. Clements University Ders (Dersin adı) Süre (Dersin süresi) Ders toplam süreleri 4 yıl / 8 dönem olacaktır.) Kapsam (Dersin bitirilmesi ile gerçekleşecek edinim) İçerik (Derse ait özet bilgiler) Ders Kitapları (Kitabın adı,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Büro Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri İşletme II Makro İktisat DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı. I. Yarıyıl. Dersler T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl T P K 601 İleri Araştırma Teknikleri I 3 0 3 10 Toplam 9 0 9 30 II. Yarıyıl

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ (I. DÖNEM) 5107131 5108131 PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı