AKARYAKIT SATIŞLARININ TEKNOLOJIK OLARAK DENETLENMESINE İLIŞKIN BIR ÖNERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT SATIŞLARININ TEKNOLOJIK OLARAK DENETLENMESINE İLIŞKIN BIR ÖNERI"

Transkript

1 1 AKARYAKIT SATIŞLARININ TEKNOLOJIK OLARAK DENETLENMESINE İLIŞKIN BIR ÖNERI CELAL ÇELİK AYHAN ÜNGÖRMÜŞ Baş Hesap Uzmanı Baş Hesap Uzmanı Boğaziçi Kurumlar VD Başkanı (Vergi Dünyası Kasım 2003) GİRİŞ Bugün yıllık satış hacmi yaklaşık 27 Katrilyon TL na1 ulaşan akaryakıt sektörü, yarattığı satış hacmi ve devlete ödediği yüksek vergi tutarı ile ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda akaryakıt, ekonomideki en önemli sektörlerden birisi olan ulaştırma sektörünün ana maliyet unsurunu oluşturmaktadır. Şüphesiz böylesine önemli bir sektörün denetlenmesi vergi politikası açısından büyük önem taşımaktadır. Akaryakıt sektörünün devletin vergi gelirleri içindeki önemini vurgulamak için 2003 yılı bütçe hedef rakamlarına bakmak yeterli olacaktır yılı bütçe hedeflerine göre devletin tüm vergi gelirleri toplamının 85 katrilyon TL olması beklenmektedir. Beklenen bu gelirin 14,5 katrilyon TL petrol ve doğal gaz ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) oluşmaktadır. Ayrıca ÖTV nin katma değer vergisi (KDV) matrahına dahil olması dolayısıyla hesaplanan KDV (14,5 * 0,18=) 2,6 katrilyon TL artmaktadır. Dolayısıyla ÖTV ve ÖTV den kaynaklanan KDV olmak üzere toplam (14,5 + 2,6=) 17,1 katrilyon TL tutarındaki bir vergi akaryakıt sektörü aracılığı ile toplanmaktadır. Diğer bir ifade ile vergi gelirlerinin yaklaşık % 20 lik kısmı akaryakıt üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Bu rakama sektörün ödediği diğer vergiler de konulduğunda akaryakıt sektörünün vergi gelirleri içerisindeki payı iyice yükselmektedir. Akaryakıt ürünlerinin kendisinden büyük boyutlarda vergi alınması işin bir yönünü oluşturmakla birlikte işin diğer yönü akaryakıt ürünlerinin başta ulaştırma sektörü olmak üzere başka sektörler tarafından da girdi olarak kullanılmasıdır. Akaryakıt dağıtım sektöründe düzenlenen faturalar diğer sektörlerin kayıtlarına maliyet olarak intikal ettirilmekte ve ayrıca akaryakıt sektörü tarafından hesaplanan katma değer vergisi tutarları da diğer sektörler tarafından indirim KDV olarak dikkate alınmaktadır. Öte yandan; akaryakıtın önemli bir kısmının nihai tüketiciler ve basit usulde vergilendirilen (belge ihtiyacı bulunmayan) kesimler tarafından kullanılması ve akaryakıt giderlerinin vergi iadesinde de gider olarak dikkate alınmaması, sektörde belge düzeninin sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Gün içinde belgesiz yapılan akaryakıt satışları için gün bitiminde 167 seri nolu VUK GT uyarınca toplu fatura düzenlemek gerekmektedir. Ancak uygulamada benzin istasyonlarının önemli bir kısmının isimsiz toplu faturalar yerine bu belgeleri fatura ihtiyacı bulunan hatırlı müşterilere düzenlediği görülmektedir. Sık görülen bir diğer durum ise daha önce mal alımında bulunan kişilere düzenlenmeyen faturaların, fatura ihtiyacı olanlara para ( komisyon ) karşılığı düzenlenmesi ve bu yolla akaryakıt satışından elde edilen kâra yakın hatta daha fazla kazanç elde edilmesidir. Maliye tarafından yapılan denetimlerde bazı akaryakıt istasyonlarının gerçek cirolarının çok üzerinde fatura düzenlediği, düzenledikleri faturaları ise hasılat kaydetmedikleri tespit edilmiştir. Son zamanda Maliye Bakanlığı nın üst düzey yetkilileri tarafından akaryakıt dağıtım sektörünün denetimine ilişkin olarak ciddi bazı düzenlemelerin gündemde olduğu medyaya açıklanmıştır. Gelirler Genel Müdürü tarafından kamuoyuna açıklanan bir modele göre benzin istasyonlarında yaygın olarak kullanılan kredi kartı slipleri yazar kasa fişi ile birleştirilecektir. Uygulamanın nasıl yapılacağı henüz tam olarak netlik kazanmamıştır. Ancak akaryakıt satışlarının belgelendirilmesinde eksiklikler görülerek yeni bir gayret içine girilmesinin bile olumlu yönde atılmış bir adım olduğunu ifade etmek istiyoruz.

2 2 Bu yazımızda konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan model kısaca ele alınmış, akaryakıt istasyonlarındaki mevcut sorunlara kısaca yer verildikten sonra, akaryakıt ve otogaz istasyonlarının belge düzeninin işleyişine yönelik önerdiğimiz modele ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. I- AkaryakIt DaĞItIm SektörünÜN BÜYÜKLÜĞÜ, SEKTÖRDE KarŞIlaŞIlan Vergİsel Problemler ve Konunun Parasal Boyutu A) Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Boyutu Aşağıdaki tabloda Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye nin 2002 yılında tüketmiş (sivil tüketim) olduğu akaryakıt ürünleri gösterilmektedir. Söz konusu akaryakıt ürünleri tarafımızdan (genellikle) akaryakıt istasyonlarında satılanlar ve satılmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu tablodan da görüleceği üzere; akaryakıt ürünlerinin büyük bölümü akaryakıt istasyonlarında satılmaktadır. Bu açıdan tarafımızdan ileri sürülen akaryakıt istasyonlarına ilişkin bu sistem ile yaklaşık 14 veya 15 milyon ton akaryakıt ürününün denetim altında bulundurulacağını ileri sürmek yanlış olmaz. Olaya bir diğer açıdan bakarsak bu rakamlar resmi rakamlar olup kaçak (vergilendirilmeye tabi tutulmamış yasa dışı yollarla yurtiçine sokulup satılan) veya sahte (gerçekte akaryakıt ürünü olmayıp akaryakıt ürünlerine katılan veya akaryakıt ürünü diye satılan) akaryakıt ürünlerini kapsamamaktadır. Türkiye 2002 yılı Petrol Ürünleri Tüketimi (sivil tüketim); 2002 YILI SİVİL TÜKETİM PETROL ÜRÜNLERİ MİKTARI (Metrik Ton) TOPLAMA ORANI(%) LPG (Otogaz ve Tüpgaz) ,30 Normal Benzin ,65 Süper Benzin ,28 Kurşunsuz Süper Benzin ,97 Motorin ,85 BÜYÜK ÖLÇÜDE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SATILANLAR ,05 R. Yakıt Gazı ,21 Nafta ,90 Solvent ,76 Jet Yakıtı ,12 Gazyağı ,11 D.K.P. Fuel Oil ,28 Kal.Yakıtı ,35 Fuel Oil ,98 H.V.G.O. 0 0,00 Madeni Yağ ,44 Asfalt ,35 Diğerleri ,45

3 3 AKARYAKIT İSTASYONLARI DIŞINDA SATILANLAR ,95 TOPLAM ,00 Kaynak: Yukarıdaki tabloda belirttiğimiz 2002 yılında akaryakıt istasyonlarında satılan akaryakıt ürünleri ve bu ürünlerin bugün itibariyle tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları dikkate alınarak, tarafımızdan bugünkü fiyatlarla götürü olarak olayın vergisel büyüklüğü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre 2002 yılında satılan akaryakıtın aynısının satıldığını ve en son uygulanan ÖTV tutarlarının uygulandığını varsayarsak, bir yılda akaryakıt istasyonlarında satılan akaryakıtlardan dolayı devletin tahmini ÖTV geliri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir YILI SİVİL BİRİM BAŞINA TÜKETİM MİKTARI (LT/DM3)VERGİ TAHMİNİ TOPLAM ÖTV PETROL ÜRÜNLERİ (Metrik TON) TUTARI* (TL) TUTARI (TL) LPG Normal Benzin Süper Benzin Kurşunsuz S. Benzin Motorin TOPLAM: NOT: Yukarıdaki tablodaki hesaplamada akaryakıt ürünlerindeki kesafet oranları dikkate alınmadan 1 kg= 1 litre / dm3 eşitliği kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır. * Burada yazılı olan birim ( Litre, otogaz için dm3) vergi tutarı tarih ve sayılı resmi gazete ile yayınlan 2003/6288 sayılı BKK ile geçerli olan Özel Tüketim Vergisi tutarıdır. Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 2002 yılı itibariyle sivil tüketime konu olan ve çoğunlukla akaryakıt istasyonlarında satılan, akaryakıt ürünleri üzerinden alınan verginin, yaklaşık bugünkü değerinin tutarı 12,5 katrilyon TL civarındadır. Yukarıdaki rakamlar petrol işleri genel müdürlüğünün resmi rakamları baz alınarak ortaya çıkarılmıştır. Bu rakamlara resmi kayıtlara girmeyen kaçak ve sahte akaryakıt satışları dahil değildir. Kaçak akaryakıt ile ilgili olarak alınabilecek kesin bir oran veya rakam bulunmamaktadır. B) Akaryakıt Dağıtım Sektörü Ağır Bir Şekilde Vergilendirilmektedir 1985 yılında akaryakıt üzerinden alınan vergilerin bütçe gelirleri içerisindeki payı %1 i geçmezken bu oran zaman içerisinde yükselmiştir. Aşağıdaki tablo durumu özetlemektedir. Toplanan Akaryakıt Tüketim Vergisinin Gerçekleşen Bütçe Gelirlerine oranı (%) , , , , , , ,88

4 4 Kaynak: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bülteni2 Yukarıda yer alan oran 2003 yılı bütçe rakamlarına göre % 173 olmaktadır. Genel olarak akaryakıt ürünlerinin satış fiyatlarının % 70 e yakın kısmı vergilerden oluşmaktadır. C) Akaryakıt ve Otogaz istasyonlarında Sıklıkla Karşılaşılan Vergi Kaçakçılığı Türleri: Halen akaryakıt üzerindeki vergi yükünün % 70 lere yaklaşması dolayısıyla akaryakıt ve otogazın nihai satış fiyatları artmaktadır. Yüksek fiyat artışı dolayısıyla da petrol ürünleri kaçaklarının (KDV ve ÖTV ye tabi tutulmamış yani kaçak yolla ülkeye sokulmuş) veya sahtelerinin (akaryakıt ürünü olmayan maddelerden yapılan) satılması bu işleri yapanlara yüksek oranda kâr bırakmaktadır. Akaryakıt ve LPG istasyonlarında karşılaşılan ve haksız kazanç sağlama şeklinde özetleyebileceğimiz uygulamalar aşağıdaki gibidir. Benzine göre daha ucuz olan solvent türü maddeler katılarak, benzin kalitesi düşürülmektedir. Solvent daha ucuz bir madde olduğu için bu işlemi yapana haksız kazanç sağlamaktadır. Solventli benzin ise araçların motorlarına zarar vermekte ve araçların yakıt verimliliği düşmektedir. Bu uygulama bazı akaryakıt istasyonlarına veya organizasyonu yapanlara haksız kazanç sağlarken, solventli benzin uygulamasından tüketici ve devlet zararlı çıkmaktadır. Son yıllarda Özel Tüketim Vergisinde büyük artışlar, motorin ile bazyağlar arasındaki fiyat farkını tonda 400 ABD Dolarına (litrede yaklaşık TL na) çıkarmıştır. Bazyağların motorine katılması suretiyle haksız kazanç sağlamak mümkündür. Rafineriden mutfak tüplerini doldurmak için ucuza alınan LPG nin taşıt araçlarına satılması mümkündür.4 Bu sayede ucuza alınan LPG ler otogaz istasyonlarında satılabilmektedir. Bu işlem sonucunda hazine aleyhine haksız kazanç yaratılmaktadır. Tüpraş Genel Müdürlüğü nün bir yazısında, ülkemizde satılan LPG nin % oranında Propan ve % aralığında Bütan içerdiği ve söz konusu oranlarda Propan ve Bütan içeren LPG nin normal şartlar altında buhar basıncının 3-4 bar iken, aynı şartlardaki Propanın buhar basıncının 9-10 bar düzeyinde olduğu, LPG içerisindeki Propanın yükseltilmesi halinde kullanım sırasında gaz kaçağı sonucunda sızıntı ve patlama olasılığının yükseleceği, dolayısıyla otogaz LPG ye Propan karıştırılmasının teknik açıdan çok sakıncalı olduğu ve tüketicinin can ve mal emniyetini tehlikeye attığı ifade edilmiştir. Bu nedenle Propanın veya diğer amaçlı LPG nin otogaz olarak satılması mümkündür. Bu durum haksız kazanç yaratmanın yanı sıra, devletin vergi kaybına yol açmakta ve tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bilindiği üzere ÖTV kanununun yürürlüğe girmesinden önce, nihai aşamada LPG satışlarında artırılmış KDV oranı olan %40 uygulanmaktaydı. Dolayısıyla bir Otogaz istasyonu % 18 KDV yükü ile aldığı LPG yi oldukça yüksek bir vergi oranıyla (%40) nihai tüketiciye satmaktaydı. Söz konusu uygulama esnasında bazı firmalar stoklarındaki LPG yi dökmegaz olarak mevcudiyetleri meçhul bir firmaya kağıt üstünde satmış görünmekte ve stokunu indirmekte ve akabinde tankerlerde dolaşan LPG yi otogaz istasyonlarına boşaltmaktadırlar. Bu sayede devlet aleyhine haksız kazanç sağlanmaktadır. KDV kanununa göre uluslararası taşımacılık yapan gemilere KDV ve ÖTV den muaf bir şekilde akaryakıt satmak mümkündür. Üzerinde vergi yükü bulunmayan söz konusu akaryakıtın iç piyasada satılması halinde çok ciddi tutarlarda haksız kazanç sağlamak mümkündür. Geçmiş yıllarda Türkiye ye kuzey Irak tan yüklü miktarda vergisiz motorin girmiş ve bu motorin batı illerinde dahi satılmıştır. Söz konusu motorin zincirleme bir şekilde devletin vergi kaybına yol açmıştır. Mevcut sistemde, kaçak ve sahte akaryakıt satıcıları, belge düzenlemek yönünden, kendileri bir zorunluluk hissetmedikleri için, belgesiz olan kaçak ve sahte akaryakıtlarını rahatça satabilmektedir. Bunların resmi alışları ile satışlarını dengelemesi yasal defter kayıtları üzerinden yapılacak normal denetimlerde iz bırakmamalarına ve geçmişteki yaptıklarının ortaya çıkmamasını sağlamaktadır. Müşteriler çoğu zaman bunlardan yasal alışlarının daha altında miktarda belge almakta ve yine çoğu zaman yasal alışlarının dengesini tutturmak için kendileri belge düzenlemektedir. Diğer bir ifade ile bu tip sahte ve kaçak akaryakıt satan istasyonlar, yasadışı sahte ve kaçak akaryakıt alımları için ayrıca belge bulmak zorunda bile kalmamaktadırlar. D) Akaryakıt ve Otogaz İstasyonlarının Vergi Kaçırmada Araç Olarak Kullanılması

5 5 Akaryakıt dağıtım sektörünün yıllık cirosu yaklaşık olarak 27 katrilyon TL civarındadır. Bu tutar milli gelirin içerisinde önemli bir düzeydedir. Sektörün yaptığı satışların çok yüksek bir bölümü nihai tüketiciler ve gerçek usulde vergilendirilmeyen şehir içinde nakliyecilik yapan taksiler, minibüsler ile tarım kesimi tarafından kullanılmaktadır. Sistemin bu kesimlerin belge almasını teşvik etmemesi dolayısıyla alınmayan belgeler, belge ihtiyacı olan mükellefler tarafından alınmaktadır. Kaba bir hesapla toplam akaryakıt tüketiminin %10 lık kısmının böylece el değiştirmesi halinde 2,7 Katrilyon TL tutarındaki sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtlarına intikal edecektir. Söz konusu tutar dolayısıyla yaklaşık 400 Trilyon TL tutarındaki bir KDV bu mükellefler tarafından indirim konusu yapılacaktır. Söz konusu belgelerin maliyet kaydedilmesi sonucunda oluşan gelir ve kurumlar vergisi tutarları da yaklaşık 2,3 Katrilyon TL na kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle bu kesimin sağlıklı bir şekilde denetlenmesinin sağlayacağı fayda çok fazladır. E) Akaryakıt İstasyonlarında Oluşan Vergi Kaçağının Boyutu Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Petrol Araştırma Merkezi (PAL) nin internet sitesinde5 yayınladığı 2001 yılı akaryakıt analiz sonuçlarında 2001 yılında yapılan 2485 analizden genel olarak akaryakıt ürünlerinin % 16 nın (motorinde % 19, normal benzinde %10, süper benzinde %5 ve kurşunsuz benzinde %10) standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Standartlara uygun olmayan bu yakıtların, rafinerilerin düşük kalite kaynaklı üretimlerinden veya ithal edilen ürünlerin kalitesindeki düşüklükten kaynaklanacağı gibi, kaçak veya sahte akaryakıttan da kaynaklanabilmektedir. Bunun diğer bir anlamı, eğer piyasada satılan akaryakıtın % 10 u bile kaçak veya sahte akaryakıttan kaynaklanmışsa bile bu durumun (vergi kaçırmadan dolayı oluşan) devlete maliyeti bugünkü fiyatlarla 1 katrilyon TL ndan fazla demektir. Diğer vergiler de (GV, KV ve KDV) dikkate alındığında devletin kaçak veya sahte akaryakıt satışından dolayı kaybı 1,5 katrilyon TL nın üzerinde olabilir. II- AkaryakIt DaĞItIm İstasyonlarInIn Belge Düzenİnİn İŞleyİŞİne Yönelİk Olarak Malİye BakanlIĞI nca YapIlan Düzenlemeler ve EleŞtİrİsİ Akaryakıt istasyonlarında belge düzenine ilişkin olarak özel bir belge türü veya teknik cihaz kullanma zorunluluğu yoktur. Maliye Bakanlığı 167 sıra nolu vergi usul genel tebliği ile akaryakıt istasyonlarına gün içinde belgesiz yapılan akaryakıt satışları için gün bitiminde toplu fatura düzenleme esası getirmiştir. Düzenlenen bu faturalara alıcı ismi boş olarak muhtelif müşteriler ibaresi konulmak zorundadır. Ancak uygulamada ise pek çok akaryakıt istasyonlarının Maliye Bakanlığı nca getirilen mecburiyete uymak yerine, ellerindeki belgesiz tutarlarla ilgili olarak, vergi mükellefi konumundaki hatırlı müşterilerine fazla fazla fatura kestikleri görülmektedir. Sektördeki mevcut durumu Maliye Bakanlığı da fark etmiş olup konuyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı içerisindedir. Bakanlıkta çalışmaları sürdürülen düzenlemeye göre sektörde yaygın olarak kullanılan kredi kartlarından istifade etmek amacıyla, kredi kartı slipleri yazarkasa fişi yerine geçecektir. Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı bu yetkisini VUK nun mükerrer 257. maddesinden almaktadır. Bakanlıkça planlanan düzenleme pek çok açıdan önemli bir adımdır. Böyle bir uygulamanın ekonominin bütün sektörlerine yaygınlaştırılmasının ve POS cihazları ile yazar kasaların entegrasyonunun sağlanmasının önemi ortadadır. Ancak Bakanlık tarafından akaryakıt istasyonlarında yapılması planlanan kredi kartı slibi = yazarkasa fişi uygulaması yine de çeşitli açılardan eleştirilebilir: Yeni uygulama sadece kredi kartıyla yapılan satışları kavramaktadır. Nakit veya vadeli yapılan satışlarla ilgili olarak bir yenilik getirmemektedir. Kredi kartı slibi = yazarkasa fişi uygulamasında toplam tutarı izlemek olasıdır, ancak bu uygulamada otomatik olarak satılan akaryakıt veya hizmetin türü belirtilemez. Satılan malın cinsi ayrıca girilmek zorundadır. Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt dışında satılan unsurlar da kredi kartı tutarına dahildir, bu durum uygulamada sorunlar yaratabilir. Faizlerin ve kredi kartı komisyonlarının yükseldiği zamanlarda akaryakıt istasyonları kredi kartlı akaryakıt satışlarında komisyon alma uygulamasına geçebilmektedir. Komisyon uygulamasının olduğu dönemlerde nakit satışlarda artış trendi olabilmektedir. III- AkaryakIt İstasyonlarInIn Kontrolüne Yönelİk Alternatİf Model ÖNERİSİ

6 6 A) Bir Çeşit Taşıt Tanıma Sistemi Olan Akıllı Pompa Modelinin İşleyişi Benzin istasyonlarında miktar ve parasal denetimleri bir arada sağlayan bir yöntem geliştirilmelidir. Tarafımızdan akıllı pompa olarak adlandırılan bu sistemin işleyişi aşağıdaki gibidir. Trafikteki bütün araçlara asgari olarak; aracın plaka numarasını/araç sahibinin vergi kimlik numarasını içeren bir barkod veya akıllı kit (manyetik kimlik tanımlama) ilave edilmelidir. Söz konusu barkod veya kit aracın plakasında, benzin deposu kapağının yakınında ve/veya camında bulunabilir. Benzin istasyonlarına akaryakıt pompasıyla bağlantılı bir barkod veya kit okuyucu mekanizma ile yazar kasa fişi üreten bir mekanizma eklenmelidir. Akaryakıt satışı sırasında barkod veya kit okuyucu ile pompaya araç tanımlanacak ve akaryakıt satışını müteakip akıllı pompa satış fişi (fatura) düzenleyecektir. Burada kısaca açıkladığımız model bir ütopya değildir. Esasen ülkemizde bulunan akaryakıt dağıtım şirketlerinin pek çoğu bu belirtilen modellerden çok daha ileri Araç Tanıma Sistemi olarak bilinen modelleri geliştirmişler ve fiilen kullanmaktadırlar. Örneğin Shell Smart Card, Opet Otobil, Türkpetrol AYS-Araçmatik... gibi çeşitli özel ödeme modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerde araçlarda takılı akıllı kit sayesinde, aracın ne zaman, nerede ne kadar akaryakıt aldığı, araçla ilgili bilgiler vb. izlenebilmektedir.6 Sistemin işlemesi için araçlara, içine çeşitli bilgilerin kaydedildiği bir kit takılmakta olup sisteme dahil akaryakıt istasyonlarında da bu kitleri okuyan bir mekanizma bulunmaktadır. Bu sistemin şu andaki maliyeti araç başı yaklaşık ABD Doları veya yaklaşık milyon TL dır. Ayrıca sistemle ilgili olarak her bir benzin istasyonunun da bir maliyete katlanması gerekmektedir. Bu sistemin şu anki müşterileri daha ziyade profesyonel bir anlayışla yönetilen orta ve büyük ölçekli kuruluşlar ile çeşitli kamu kurumları olmaktadır. Hiç şüphesiz çeşitli petrol şirketleri tarafından kullanılan Araç Tanıma Sistemlerinin teknolojik üstünlüğü ortadadır. Ancak sayısı 7 milyonu bulan motorlu araçların hepsine bu kitlerin takılmasının maliyeti dahi ( USD * =) milyon USD tutarını bulacaktır. Söz konusu bedele istasyonların katlanması gereken maliyetler dahil değildir. Bu nedenle teknolojik olarak üstün olsa dahi böyle bir sistem yerine daha basit bir sistem barkod veya manyetik kart/kit sistemi tercih edilebilir. Bu modellerden hangisinin uygun olacağının tespiti için hiç şüphesiz teknik uzmanların görüşlerine başvurulmalıdır. Ancak tarafımızdan ileri sürülen akıllı pompa sisteminin çeşitli üstün yönleri mevcuttur. Sistemin kurulum maliyeti getirileriyle kıyaslandığında çok yüksek değildir. Zira bugün ülkemizde çok sayıda markette dahi barkod okuyuculu sistemler mevcuttur. Barkod okuyucular maliyetli uygulamalar değildir. Barkod veya manyetik kit gibi uygulamalar araç başına maliyeti yaklaşık 5-10 $ gibi bir tutar olmaktadır. Belki akaryakıt pompalarını adapte etmenin maliyeti, akaryakıt istasyonları için fazla olabilir. Ancak akaryakıt istasyonlarını teşvik amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından değiştirilen pompa makinalarının 1 defada tamamına amortisman ayrılarak, gider yazılması yönünde bir kolaylık sağlanabilir. Çok büyük maliyetler gerektirmemektedir. Sistem satış belgesini detaylı bir şekilde anlık olarak üretmektedir. Böylece araçların nerede, ne zaman ve ne kadar akaryakıt aldıklarını izlemek kolaylaşmaktadır. Sistem sayesinde akaryakıt istasyonlarının hangi akaryakıt veya LPG, doğal gaz vb. ne kadar sattığını izlemek mümkün olacaktır. Bu durum akaryakıt istasyonlarında olası vergi kayıp ve kaçaklarını asgariye indirecektir. Akıllı pompa sistemi sayesinde, mükelleflerin gerçekte almadığı akaryakıtlarla ilgili olarak, kayıtlarına fazladan akaryakıt gider belgesi kaydetme imkanı buılunmamaktadır. Mali kontrol amacıyla geliştirilen bu teknolojiden polis, trafik polisleri, Sanayi Bakanlığı denetçilerinin ve diğer ilgililerin de yararlanması mümkündür. Sistem sayesinde sürücüler açısından araç ruhsatı taşıma zorunluluğu ortadan kaldırılabilir. Akıllı pompa sistemine geçmek için herhangi bir yasal değişiklik zorunlu değildir. Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 242. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak Maliye Bakanlığı akaryakıt istasyonlarına akıllı pompa kullanma zorunluluğu getirebilir.7 Bu uygulama vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırır. Her bir akıllı pompayı bir vergi denetim elemanı gibi düşünmek mümkündür. Maliye Bakanlığı sisteminin can damarı niteliğini taşıyan bir konuda oldukça sağlam bir şekilde denetim yapma imkanına kavuşur. Uygulama sayesinde denetim elemanlarının zamanlarında ciddi tasarruf sağlanabilir.

7 7 B) Modelin Fayda Maliyet Analizi Bugün ülkemizde yaklaşık olarak 7 milyon araç bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan akaryakıt istasyonu sayısı civarında olup bunların her birinde 4-6 adet arasına akaryakıt pompası bulunmaktadır. Tasarrufu ön planda tutarak barkod sisteminin esas alındığı varsayımı ile akıllı pompa sisteminin ekonomiye maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Açıklama Araçlara takılacak barkodların birim maliyeti Araç sayısı Araçlara barkod takmanın toplam maliyeti Tahmini sayı Milyon TL arasında Adet Trilyon TL arasında Benzin istasyonu sayısı Ortalama pompa sayısı Toplam pompa sayısı Bir pompayı dönüştürmenin maliyeti Pompaları dönüştürmenin toplam maliyeti Adet 5 Adet Adet 1 2 Milyar TL arasında 47,5 95 Trilyon TL arasında Toplam maliyet 117,5 235 Trilyon TL arasında Yukarıdaki tabloda sistemi dönüştürmenin toplam maliyeti yaklaşık olarak 117,5 235 Trilyon TL arasında hesaplanmıştır. Bu maliyetlerin toplu bir şekilde yüksek miktarlarda üretim ve montaj yapılması ile daha da düşmesi mümkündür. Öte yandan sistemin sağlayacağı faydaların da hesaplanıp ortaya konması gerekmektedir. Akaryakıt dolayısıyla 1 yıl içerisinde toplanan ÖTV nin toplam tutarı yaklaşık olarak 14,5 Katrilyon TL civarındadır. Akıllı pompa sistemi sayesinde akaryakıt dağıtım sektöründen bir yılda sağlanması muhtemel ilave vergi tutarı olarak toplanan verginin % 10 luk kısmı dahi olsa bu tutar yaklaşık 1,5 Katrilyon TL olacaktır. Uygulamanın sahte faturaya engel olmasıyla birlikte diğer sektörlerin ödeyeceği vergi tutarlarının da 2-3 Katrilyon TL civarında bir artış göstermesi beklenebilir. Dolayısıyla akıllı pompa sisteminin yıllık gelir artırıcı etkisi 3,5-4,5 Katrilyon TL civarında tahmin edilebilir. Yukarıdaki hesaplamalardan görüldüğü üzere yaklaşık 117,5 235 Trilyon TL tutarındaki bir harcama ile bir yıl içerisinde vergi gelirlerini 4,5 5,5 Katrilyon TL civarında artırmak mümkün görülmektedir. Üstelik maliyete bir kere katlanılacakken, vergi gelirlerindeki artış her yıl yaşanacaktır. Yukarıdaki hesaplamalarımız aşırı iyimser olarak kabul edilse dahi, maliyet ile getiri arasındaki farklılık oldukça yüksek boyutlardadır. Herhalükarda uygulamanın devlet bütçesine net katkısı müsbet olacaktır. IV- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yıllık satış hacmi 27 Katrilyon TL na8 ulaşan akaryakıt dağıtım sektörü, toplam vergi gelirlerinin yaklaşık % 20 lik kısmını karşılamaktadır. Rakamın çok yüksek oluşu ve sektördeki vergi yükünün ağır olması dolayısıyla, sektörün daha sıkı bir şekilde denetlenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yazımızın önceki bölümlerinde vurgulandığı üzere, sektörün kendisinde oluşması muhtemel vergi kaybının boyutu bir yana sektörün ürettiği belgeleri kullanma suretiyle ekonominin diğer sektörlerinde meydana çıkan vergi kaybı da oldukça ciddi rakamlara çıkabilmektedir. Bizim tahminlerimize göre yıllık vergi kaybının boyutu 4,5 Katrilyon TL na kadar çıkabilmektedir. Sektörün ciddi bir şekilde denetlenmesini sağlamak için yazımızın IV. bölümünde akıllı pompa olarak adlandırdığımız bir yöntem önerilmiştir. Söz konusu yönteme göre araçlara barkod veya manyetik bir kart eklenecektir. Benzin istasyonundaki pompalara ise araçları otomatik olarak tanıyan ve akaryakıt satışını

8 8 müteakiben otomatik olarak fiş üreten bir mekanizma eklenecektir. Bu sayede belge düzenindeki insan müdahalesi asgariye indirilecek ve vergi kayıp ve kaçağı azalacaktır. Yazının bir önceki bölümünde akıllı pompaya geçişin maliyeti 117,5 235 Trilyon TL arasında hesaplanmıştır. Bu maliyetlerin toplu bir şekilde yüksek miktarlarda üretim ve montaj yapılması ile ölçek ekonomilerinden yararlanmak suretiyle daha da düşmesi mümkündür. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle sektördeki vergi kayıplarının büyük ölçüde önüne geçilecektir. Bizim burada açıklamaya çalıştığımız sistem belki ideal sistem olmayabilir. Ama bizim burada böyle bir öneri ileri sürmekteki kastımız, konunun önemli olması dolayısıyla, devletin olayı daha sıkı kavrayıcı ve insan unsurunu fazla işin içine karıştırmayan bir sistem kurarak, hem vergi gelirlerini sağlama alması gerektiği, hem tüketicilerin normal akaryakıt istasyonlarından belgeli ve düzgün akaryakıt almalarını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Ayrıca denetim olgusunda insan emeğinin maliyeti unsurunu ihmal ederek, yapılır ve denetlenir mantığından daha ziyade, teknolojinin imkanlarından yararlanmanın ve sistemleri denetlenebilir kılmamın gereğinin kavranması gerekmektedir. Bu konuda eğer teknolojik gelişmeler bazı şeylerin denetimini otomatikleştiriyor ise bunları teknolojik imkanlarla yerine getirmek gerekmektedir. Bu sayede denetim elemanlarının hem daha kolay çalışması hemde gerekli alanlarda çalışması sağlanabilinir.

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ [(16.9.1996 - R.G. 105 - EK III - A.E. 914 Sayılı Tüzüğün), (25.1.2006 - R.G. 16 - EK III - A.E. 42) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KATMA DEĞER

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

Ağustos 2014 BU SAYIDA EPDK DA YENİ ATAMALAR

Ağustos 2014 BU SAYIDA EPDK DA YENİ ATAMALAR Ağustos 2014 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 52 İst. 21 Nisan 2004 KONU : Perakende Akaryakıt Satışlarının

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK Mart 015 PETDER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde başlattığı Bir Varil Bir Ağaç projesi kapsamında, toplanan her bir varil atık motor yağı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 2006 Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004 Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler Analist Sunumu 10 Mart 2004 Akaryakıt Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri 12 %1 11,0 11,2 11,4 10 8 Milyon m3/ton 6 4 4,3 4,1 %6 3,8 %2 5,1 4,9 %7 4,6 2 1,6 1,7 1,7 0

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 6 Nolu, ÖKC Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazarkasa) Sirküleri Seri, Sıra Numarası, No : 06 Sayılı Sirküsü Başlık Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/6 Tarih 01/11/2005 Sayı ÖKC-6/2005-3 T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ

SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ İKOLAYLIK & VERİMLİL K SODEXO FUEL PASS İLE AKARYAKIT HARCAMALARINIZI KONTROL ALTINA ALMAK SİZİN ELİNİZDE YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ FUEL PASS Sodexo Fuel Pass harcama yönetimi hizmetimiz ile Türkiye nin

Detaylı

HAZLARI KULLANMALARI MECBUR

HAZLARI KULLANMALARI MECBUR Başlık 68 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam Katma

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİNDE DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 1 Bölgedeki Rafineri ve Boru Hatları 2 Akaryakıt Pazar Payları 90 80 70 74 77 68 71 71 Pazar Payı (%) 60 50 40 30 28 29 35 36 36 20 10 19

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 5 FİŞ-SMMM-FATURA-İRSALİYE www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com A PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ 3 A-PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ YAZARKASA KULLANIMI Yazar kasa, satılan

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) KONSOLİDE GELİR TABLOSU SPK' ya Göre

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) KONSOLİDE GELİR TABLOSU SPK' ya Göre Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) KONSOLİDE GELİR TABLOSU SPK' ya Göre Bağımsız Denetimden Geçmemiş Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmemiş Gelir Tablosu (1000 TL) (1000 USD) 01.07.

Detaylı

Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz

Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirmek İçin 31 Aralık 2015 Tarihini Beklemeyiniz Eski Tip Ödeme Kaydedici Cihazları (Yazar Kasaları) Yeni

Detaylı

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır:

Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere geçmek zorundadır: TARİH : 23/06/2015 SİRKÜLER NO : 2015/55 E.DEFTER VE E.FATURA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ: Bilindiği gibi; 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk çerçevesinde bazı mükellefler

Detaylı

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMET SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU * I-GİRİŞ Bilindiği üzere ülkemizde yaklaşık yedi yüz elli bin basit usule

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere)

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) G.V.K. Madde: 48 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296) 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının. 90.000

Detaylı

Petrol Ofisi. Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri. Aralık 2004

Petrol Ofisi. Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri. Aralık 2004 Petrol Ofisi Ocak-Eylül 2004 Faaliyetleri Aralık 2004 Özetle Sektörde; Motorin pazarındaki büyüme sürüyor Şirketler deregülasyona hazırlanıyor Faaliyetlerde; İlk dokuz ayda PO nun motorinde pazar payı

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Eylül 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ağustos 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU Özgür ÖZKAN 19 Yeşim KAYA** 20 Ali ÖZ 21 1.GİRİŞ İşletmeler, ticari kazancın elde

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 27 Aralık 2016

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.06.2015/123-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454) YAYIMLANDI ÖZET : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Basın Sunumu 10 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Basın Sunumu 10 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Basın Sunumu 10 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış 2004 yılının ilk 7 ayında sektör 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 30 Kasım 2013 Cumartesi

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 30 Kasım 2013 Cumartesi VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 30 Kasım 2013 Cumartesi SORU 1: Aşağıdaki kavramları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümleri veya bu hükümlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kısaca açıklayarak

Detaylı

Birkaç İfade. A. Arif AKTÜRK (ME'90)

Birkaç İfade. A. Arif AKTÜRK (ME'90) Birkaç İfade Başbakan Tayyip Erdoğan, iki yıl önce kaçak petrolden dert yanıyor, araç sayısının artmasına rağmen akaryakıt tüketiminin azaldığından yakınıyordu. 2,5 yılda 28 milyar dolarlık petrol alındığını

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 Sirküler Rapor 27.09.2013/175-1 ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek 1 / 12 I-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Tanımı EFT-POS

Detaylı

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ *

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * I- GENEL AÇIKLAMALAR Uçak biletleri hava yolu şirketleri veya seyahat acentaları tarafından satılmaktadır. Acentalık sözleşmesi uyarınca seyahat acentalarınca satılan

Detaylı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009/12 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.07.2009 Konusu : Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Ve Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013

Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013 Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013 Konu: Bazı mükelleflere, kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin zorunluluk getiriliyor. Özet: 29 Aralık 2013 tarihli

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik

SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik SĐRKÜLER : 2009-43 16.07.2009 KONU : ÖTV, KDV, Vergi ve Fon Paylarında değişiklik 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15200 sayılı BKK ile bazı mallarda uygulanan ÖTV, KDV

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı