17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALAN FATİH CAMİİNİN DİNAMİK KAREKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALAN FATİH CAMİİNİN DİNAMİK KAREKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey 17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALAN FATİH CAMİİNİN DİNAMİK KAREKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI STRUCTURAL IDENTIFICATION OF THE FATİH MOSQUE DAMAGED DURING THE 1999 KOCAELİ EARTHQUAKE Kemal BEYEN 1 ÖZET 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde deprem merkezinden yaklaşık 70 km uzaklıkda bulunan Fatih camii önemli yapısal hasarlar almıştır. Yapıda çevrel titreşimler ölçülmüş, kayıdlara sayısal işaret işlemleri uygulanarak spektral ve parametrik analizler yapılmıştır. Spektral analizler sonucu KB-GD istikametinde 2.5, 3.5, 4.3, 5.3 Hz. lerde ve KD-GB istikametinde 2.6, 3.2, Hz. lerde geniş band özelliğine sahip modal frekanslar bulunmuştur.parametrik analizde, ARX matematik model ile tanımlanan tek serbest dereceli sistem (TSDS) ve çok serbestlik dereceli sistem (ÇSDS) için Kalman filitre tanı tekniği ve durum-uzay modeller çalışılarak tahmin edilen modal frekans değerleri ve mod şekilleri hesaplandı. Spektral analizle bulunan değerler ile tutarlılığı gözlendi. ÇSDS analizlerinde kubbe tabanı, kemer taçlarında bulunan 1, 2, 3 ve 4 numaralı istasyonlar KD-GB yönünde 2.51 Hz de ilk hakim frekans verirken, istasyon 3 bu davranışını %12 lik bir küçülme ile 2,2 Hz de göstermektedir. Benzer hakim frekans küçülmesi TSDS ve spektral analiz ile 1.8 Hz de bulunmuştur. Bu sonuçlar pratik çözüm tekniği olarak planda ve kesitte simetrik olan, düşük hiperstatikliği bulunan kemer-kubbe türü taş yapılarda Spektral/TSDS çözümüyle ilk mod frekans farklılıklarına bakılarak hasar tespitinde bir ölçü olarak kullanılabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.yapısal noktaların modal deplasmanları için önerilen ihtimal yoğunluk fonksiyon dağılımının gösterdiği lineerlikden sapma işaretleri olarak değerlendirelebilecek anomaliler 3 numaralı istasyonda kuvvetli ve 1 de ise zayıf olarak hasar ihtimalini vermekle, bu yöntemin gelecek vadettiği kanaati oluşmuştur. Fatih camii tarih kimliğimizi oluşturan önemli bir yapı olarak İstanbul ve civarı merkezli aletsel magnitiyüd büyüklüğü 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremine yakın veya küçük bir depreme hazır olabilmesi için doğru bir mühendislik takviyesine ihtiyaç göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Yapısal tanımlama, hasar tahmini, çevrel titreşim, frekans tepki fonksiyonu. ABSTRACT This paper presents the results of the structural identification study for the Fatih mosque, which received damage during the 17 August 1999 Kocaeli earthquake. Ambient vibration measurements, performed after the earthquake are used for identification study. Spectral analysis yields peak frequencies, respectively at around 2.5, 3.5, 4.3, 5.3 Hz for NW-SE direction. For NE- SW, peaks are seen at around 2.6, 3.2, Hz with a broadband characteristic. In parametric analysis, ARX, and generalized state space model in connection with the Kalman filter identification technique for SDOF and MDOF systems have been considered. MDOF Responses at the crown stations display almost the same peak magnitudes at 2.51 Hz for NE-SW, but station 3 with 2.2 Hz, is exceptional. Similar conclusion but with different peak frequency for the NE-SW direction is also inferred from the SISO and Spectral analysis, when compared station 3 with the crown stations, it exceptionally yields peak frequency at 1.8 Hz in spectral analysis and around 1.8 Hz in SISO analysis. Proposed probability density function of the modal displacements of the station 3 with intensively distributed normalized maxima shows promising index for detecting an anomaly on structural member when compared with the others. Both analysis, namely spectral and parametric SDOF and MDOF models indicate almost the same result for station 3. Findings 1 Yard. Doç. Dr., Kocaeli Universitesi, Kocaeli, 49

2 50 Kemal Beyen of the analysis and inspections show that seismic performance of the Fatih complex, as one of the important historical heritages of Istanbul should be upgraded immediately. Keywords: Structural identification, damage estimation, frequency response function, ambient vibration. GİRİŞ 7.4 moment büyüklüğüyle 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi Anadolu plakası üzerinde üretilmiş son yılların en büyük yıkıcı depremi olarak Marmara bölgesinde yapısal ve ekonomik olarak büyük hasarlara sebep olmuştur. Bu hasar dağılımı yakın fay alanı bölgelerin yanı sıra deprem merkezinden 70 ile 110 km mesafelerde uzak fay alan bölgelerde gözlenmiştir (Erdik, 2000). Tarihi yapılarıyla zenginliği tartışılmaz olan İstanbul şehri de bu aktif ve yıkıcı sismik tehlikenin içindedir. Geçmişde hasar vermiş depremlerin tarihine bakıldığında yıkıma neden olan depremlerin yaklaşık periyodik yapısının her yüzyılda bir şiddetli her yılda bir daha az şiddette depremler olduğu görülür. Çalışmaya konu olan Fatih Camii İstanbulun ilk büyük ölçekli Türk eğitim kurumunun bir parçası olarak yıllarında inşaa edilmiş, 1766 depreminde yıkılmış ve yeniden planlanıp inşaa edilerek 1772 yılında yeniden açılmıştır (Goodwin,1971, Sakin, 2002). Son Kocaeli depreminde Camiinin yapısal taşıyıcı sisteminde, Fotoğraf 1 de görüldüğü gibi özellikle kuzey kemerinde (St-3) gözle görülen bir hasar oluşmuş, filpayelerden bazılarının mermer kaplamalarında zemin seviyesinde ciddi çatlaklar gözlenmiştir. O6 O3 O7 O2 O4 O5 O1 O8 O2 O1 O4 O5 O8 O10 O9 Çizim 1. GD dan KB ya arka bahçeden bakış, sismometre ağının kemer ve pilpaye üzerindeki konumları cephede ve yukarıda planda gösterilmiştir. Fotoğraf 1. GD dan KB ya istasyon 3 e bakış kemer taç bölgesi ve civarında oluşan taş açılması ve harç düşmesi, hasarlı kemer. Benzer yapıların geçmiş hasar kayıdlarına bakıldığında 1344 depreminde hasar alan Aya Sofya nın 1347 yılında doğu kemerinin çökmesi deprem sonrası zamana bağlı göçmeyi göstermesi bakımından dikkat çeken bir örnekdir (Ayverdi, 1973) depremi İstanbul da Fatih camii dahil önemli sayıda kubbe ve kemerlerin yıkılmasına neden olmuştur (Goodwin,1971, Sakin, 2002). Bu örnekler tarihi kubbe + kemer tipi taş yapıların yapısal zayıf noktalarını göstermekle beraber zamanla ağırlaşan bir hasar tablosu içinde ilk aşamada hasarlı elemanın tespit edilmesi ve hasar seviyesinin saptanmasının yapı güvenliği için çok önemli olduğunu anlamaktayız. Bu safhada, hasarlı ortamın yeniden oluşturduğu statik dengeyi bozmadan uygulanabilecek en uygun test tekniği hasarsız özelliğiyle çevrel titreşim ölçümleridir. Çevrel titreşim ölçümüne dayalı hasar analizi aynı zamanda

3 Fatih Camii Dinamik Karekteristiği 51 yapının mevcut durumuyla modal özelliklerini ve bazı parametrik değişimlerin izlenmesiyle de hasar tespiti yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Lokal hasarların yüksek frekans içerikli buna mukabil global yapısal hasarların düşük frekans içerikli olduğu bilinmekle beraber, kemer-kubbe tarzındaki taş yapıların ana taşıyıcı sistemlerindeki hasarların genel yapısal dinamiğe etkisinin düşük frekanslarda da gözlendiği düşük hiperstatikliğin kaçınılmaz bir sonucudur. Düşük frekans bölgesinde gözlenen ilk modal frekans azalımlarının hasar olarak yorumlanabilmesi için ya çok hassas ölçüm gerçekleştirilmeli yada yapısal eleman ciddi seviyede hasar almış olmalıdır. Yapılan son istatiksel çalışmalarda ilk mod frekansın diğer modal parametrelere nazaran daha az tesadufi hatalardan etkilendiğini göstermişdir (Farrar vd., 1997). Dolayısiyle, hakim mod frekans değişimi tarihi taşkemer-kubbe tipi simetrik ve düşük hiperstatik özelliğindeki yapılar için hasarlı ana yapısal elemanın bulunmasında belirleyici bir gösterge olabilir. Dahası, yapısal hasarın varlığını belirleyici olan, hakim modal frekans azalımı, yapısal elemanların farklı noktalarda lokal seviyelerde seyreden hasarlarının bir kombinasyonu olarak önemli bir yapısal taşıyıcı elemanın karekteristiğini değiştiren bir göstergede olabilir. Bu çalışmada hasarsız elemanın dinamik davranışı referans alınarak hasarlı benzer elemanın dinamik davranışı mukayese edilmiş, çevrel titreşimlerden hesaplanan hakim ilk mod frekans azalım ilişkileri kullanılarak yapısal elemandaki değişikliğin açıklanılmasına çalışılmıştır. Burada önemli hasar almış benzer elemanın (planda ve her iki yön kesitlerde simetrik) hakim modal frekansının klasik modal frekans olmadığı hasarsızın ise klasik modal frekans olduğu ve değişim yapacak bir hasar varsa bu farklılığı modal deformasyonlarda ve ilgili frekans değerinde yansıtacağı inancı bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmakta olup sadece her yönden simetrik kemer+kubbe türü taş yapılar için uygulanarak ilk hakim mod frekans duyarlılığıyla tutarlılığı sınanmıştır. YIĞMA TAŞ KEMER KUBBE YAPILARDA HASAR VE GÖÇME Çelik ve betonarme yapı malzemeler yüksek düktil çalışmanın sunduğu lineer sınır sonrası mukavemet kapasitesiyle plastik deformasyonlar altında mukavemet kaybına rağmen hala taşıyabilmekte ve bu davranış (plastik deformasyonlar) günümüz hesap teknolojileriyle kabül edilebilir doğrulukta hesaplanabilmektedir. Oysa, bir taş yada dolu yığma tuğla taşıyıcı elemanda ilk çatlak sonrası davranışı modellemek ve izlemek bugünün imkanlarıyla hala çok zordur (Ginell vd., 2000). Gevrek yapı malzemelerinde ilk çatlakdan sonra çekme gerilmelerinin kaybıyla taşıyıcı kemer, pilpaye gibi elemanların geniş çatlamış kesit yüzeyleri arasında sismik tekrarlı yükler altında elemanın çalışma düzlemi içinde ya sürtünmeler ve çarpmalar yada düzlem dışı dönmeler ve göçmeler oluşur (Ginell vd., 2000). Kuzey ana kemer taç bölgesi doğu batı yönü düzlem içi hasar emareleri böyle bir hasar sergilemekte olup, ana kubbe altındaki mesnetlerden birini oluşturması açısındanda tehlike arzetmektedir. Dahası ana kubbenin mesnetlendiği seviyede kemerlerin hemen üstünden oluşturulmuş ve açılmayı önleyecek dolayısiyle bir çeşid rijid düzlem hareketi sağlayacak gerilme çubuklarıyla teşkil edilmiş kapalı çekme gerilmesi poligonu bir taç noktasından açılmış olmakla önce kemer göçmesi ve arkasından ana kubbede çökmeye sebep olabilecektir. Zamanla gelişebilecek bu göçme bir küçük depremle hızlanabilir. Bu mevcud durumuyla bu Kuzey ana kemer taç bölgesinden alınacak kayıdın histeretik karekter sergilemeside sınırlı olacaktır. Aslında düşey yükler altında basınca çalışan düşey taşıyıcı eleman olan kemerlerin deprem gibi yanal tekrarlı yükler altında kendi düzlemi içinde kısmen bir perde gibi çalışarak üreteceği kesme mukavemetini üzerine çekme gerilmeleri almadan deprem gibi yanal tekrarlı yükler altında yanal rijidlik sağlayacak bir eleman gibi çalışması düşey yükler altında kısmen mümkündür. Kemerin çekme gerilmesi üretmemesi ve dolayısiyle yatay yükler altında açılmaması ve hasar almaması için bu yük aktarım sisteminin temele kadar sürekliliğinin sağlanması gerekir. Ana kemerlerde görülebilecek taş ve harç örmelerindeki açılmalar ve düşmeler bu sürekliliğin bozulduğunu gösterirken modal davranışda da bu intibak bozukluğu diğer eşdeğer benzer önemdeki elemanlara göre farklılıklar üretmesine neden olacaktır. Dahası hasarın oluştuğu seviyede her bir yönde yatay rijidliğe katkı verecek çalışan ana kemer sayısı her bir açıklıkda bir olmak üzere simetriğiyle iki olması düşük hiperstatiklik özelliğini göstermekde olup, küçük frekans bölgesinde bu değişimlerin etkilerini izlenebilir hale getirmektedir. Bu özellikleriyle her iki yönde simetrik kemer kubbe türü tarihi taş yapılarda hakim ilk mod frekans değişimleri ciddi hasar göstergesi olarak değerlendirilebilir

4 52 Kemal Beyen yeterliliktedir. Taş ve yığma tuğla yapılar üzerine yapılan çalışmalarda, düşük freakanslı modal özelliklerin ilerleyen hasar şartlarında literatürde açıklananın aksine daha çabuk azalım gösterdiği ifade edilmiştir (Ramos vd., 2000). Aya Sofya müzesinde yapılan bir deprem sonrası çevrel titreşim çalışmasında ilk iki modal frekansın %4 - %5 seviyelerinde azalım gösterdiği ve bu değişimin izlendiği yapısal elemanların olduğu sistemin bir büyük depremde muhtemel büyük hasarlı bölge olabileceği ifade edilmiştir (Durukal vd., 2003). Bir diğer derlemede 1509 depreminde dört pilpaye ve ana kubbedeki hasarlardan ve 1766 depreminde bunların göçmesinden bahseder (Sakin, 2002). NÜMERİK MODELLERLE YAPI DAVRANIŞININ TANIMLANMASI Bu çalışmada spektral ve parametrik teknikler kullanılarak bulguların çapraz kontrolü yapılmış ve bulguları yapı üzerinde destekleyecek emareler gözle tespit edilmiştir. Spektral analizde, hesaplanan frekans tepki fonksiyonları (FTF) gerçek yapı üzerinden hesaplandığı için değişik nümerik yuvarlama/yakınsama hatalarını içinde barındırmayacaktır. Mevcud durumu en iyi temsil edecek FTF modal parametrelerin bulunmasında kullanılabilecektir. Zaman tanım alanında, çevrel titreşim kayıdları giriş (zemin) ve yapısal noktaların tepkileri çıkış olarak alınıp, yapısal sistemdeki giriş çıkış ilişkilerinin TSDS (Tek Giriş Tek Çıkış - TGTÇ) ve ÇSDS (Çok Giriş Çok Çıkış -ÇGÇÇ) olarak tasarlanan matematik modelleri üzerinde değişik filitre tekniklerinin optimizasyon uyarlamaları kullanılarak aranan parametrelerin giriş-çıkış ilişki ağı en güvenilir mertebede kurulmaya çalışılmıştır. ÇSDS için girişler ve çıkışlar arasındaki ÇGÇÇ çapraz ilişki ağını şekillendirecek parametrelerin hesaplanması aşamasında Eigen Realizasyon Algoritması (ERA) kullanılarak değişken Kalman Süzgeçler yardımıyla parametrik değişkenler hesaplanmıştır (Juang vd., 1985). Çapraz ilişkileri kuracak parametrelerin hesaplanmasında kullanılan hata minimizasyon kriterleri, hesap stabilitesini ve sonuçların tutarlılığını göstermesi açısından önem arzetmekte olup, değerlerin tutarlılığı bazı faktörlerin alacağı değerler ile izlenmektedir (Mathworks,2002). YAPININ CİHAZLANDIRILMASI, CİHAZ KALİBRASYONU VE VERİ İŞLEME Yapının çevrel titreşimlerini kaydetmek için kemer taçları ve pilpaye başlıklarından oluşan planda ve kesitlerde simetrik ozellik gösteren taşıyıcı sistemde eşit önem ve görev alan çizim 1 de görülen sekiz yapısal noktaya yapı tepkisinin kaydı için cihazlar yerleştirilmiştir. Zeminde ayrıcana 1 cihaz yapıya giren çevrel titreşimi kaydetmek için kullanılmıştır. Kullanılan ekipmanlar; Data Translation nın üretimi 100 KHz hız, 16 bitlik, analog-sayısal dönüştürücü, Quesing Electronics üretimi 64 kanallı 1 KHz örnekleme imkanı veren Multiplexer kard, DI-64x4-V2, Kinemetrics üretimi sinyal şartlandırıcı SC-1 ve Mark products üretimi L22 tipi düşük genlik hassasiyetinde, düşük frekanslı ve 0.7 sönüm özelliği olan sismometreler kullanılmıştır. Laboratuar şartlarında sarsma masasında 20 Hz e kadar düzenli değişen feakans ve logaritmik artımlı genliğe sahip sinüs dalgaları altında alınan kayıdlar ile cihazların transfer fonksiyonları çıkartılmış ve kalibrasyon eğrisi olarak kullanılmıştır. Bu aşamada Hz aralığında klasik polinom filitresi, 0.2Hz de Parzen penecere ve Dalgacık transformları (Wavelet) olmak üzere 3 değişik teknikle kalibrasyon ağrileri mukayeseli elde edilmiştir (Mathworks, 2002). Kablolama ve elektronik donanımdan kaynaklanan gürültüleri yok etmek için bir diğer test datası yapı üzerindeki ölçümlerden sonra cihazları avluda her bir yöne ayrı ayrı yönlendirerek kurup serbest yerel titreşimler kaydedilmiş ve benzer işlemeden sonra kalibrasyon ve ölçeklendirme için kullanılmıştır. Değişken çevre gürültülerin minimize edilebilmesi ve çalışmanın doğru değerlendirilebilmesi için her bir yönde her biri 5 dakika süren farklı zamanlarda 4 set kayıd alınmıştır. Sinyal analizinden sonra yapısal tepki deplasmanları ve zemin girdi hareketi Şekil 1 de Fourier dönüşümleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Çevrel titreşim verileri, kısaca, 122 Hz den 100 Hz e örneklenmiş, sıfır eksen düzeltmesi lineer ve gereken yerlerde 2 den polinom kullanılarak yapılmış, gürültüyü uzaklaştırırken yüksek frekans veriyi bozmadan sadece nümerik işlem gürültülerini (hatalarını) optimum şekilde minimize eden 21 örnekli pencere genişliğiyle beşinci dereceden Savitzky Golay filitresi (Mathworks, 2002) kullanılarak süzme işlemi yapılmış, cihazların düzeltme fonksiyonları kullanılarak cihaz

5 Fatih Camii Dinamik Karekteristiği 53 düzeltmesi uygulanmış, integrasyon ve türev hassaslığını artırmak için 200 Hz de örnekleme yapılmıştır. Şekil 1. KD-GB, yapısal noktalarda kaydedilmiş deplasmanlar (koyu) ve zemin hareketi (açık renk) Değişen desibellerde farklı ayrıklaştırmalarla uygulanan dalgacık (wavelet) analizi yardımıyla kayıtlardaki gürültü çalışılmış ve en uygun eşik değeri bulunarak datadan gürültü atılmıştır (Mathworks, 2002). Uzaklaştırılan gürültü bileşeni tekrar çalışılarak yapısal bilgi tuttuğuna inanılan veri ile uyuşumu tekrar incelenmiş ve gürültü bileşeninin toplam kayıd içinde dominant olmadığı ve % enerjik bileşeni kayıdın tuttuğu anlaşılmıştır. Bu oran kayıdda gürültünün etkisiz olduğunu göstermektedir. Şekil 2. KD-GB kayıd istasyonları, Sgolay filitre uygulanmış Hız Fourier dönüşümleri

6 54 Kemal Beyen SPEKTRAL ANALİZ Yapının frekans içeriği ve hakim modları tanımlayabilmek için Fourier dönüşümü yapının planda simetri eksenleri olan KD-GB ve KB-GD (Kıble yönü) olmak üzere her iki yönde alınan kayıdlara uygulanmış, KD-GB yönü örnek olarak Şekil 2 de çizilmiştir. Görüldüğü gibi kemer taç istasyonlarından 3 hariç, diğerleri ve pilpaye tepesindeki 4 istasyon dahil hepsinin spektral tepecik frekansları 2.1 Hz de gözükmekte olup ana kubbe altı seviyede ana kemer taçında bulunan istasyon 3, 1.8 Hz e azalarak kayan bir ilk hakim spektral tepecik vermektedir. Bu hakim mod frekans küçülmesi bir anomalinin belirtisi olarak değerlendirebilmek için data çapraz kontrollere tabi tutulmuş ve istasyon 3 de Fotoğraf 1 de görüldüğü gibi gözle muayene yapılmıştır. Bir ileri aşamada, zemin için her iki yönde güç spektrumları hesaplanmış ve Şekil 3c de zemin için hesaplananlardan KD-GB yönü örnek olarak çizilmiştir. Zeminin tepe frekansları sırasıyla ~1.8 Hz, 2.5 Hz, ~4.5 Hz, 7 Hz, 8 Hz ve 10 Hz olarak tespit edilmiştir. Şekil 3a ve 3b, yapı verileri için hesaplanan güç spektrumlarını sırasıyla KB-GD için ~2.5, 3.5, 4.3 ve 5.3 Hz lerde spektral tepecikler vermekte, yine benzer şekilde KD-GB için ise, geniş band karekterli tepecikleri aynı seviyedeki istasyonlar arasında küçük genlik farklarıyla ~2.6, 3.2 ve Hz lerde sergilemektedir. Her iki yöndeki güç spektrumlarında istasyon 3 ün düşük ve yüksek frekans bölgelerinde diğer istasyonlara göre farklı davrandığı açıktır. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar alan Kuzey ana kemeri bu farklılığı dolayısıyla hasar göstergesi olabilecek bu ilk mod frekans azalımına sebep olabileceği yukarıda anlatılan tarihi taş/yığma kemer kubbe yapı tiplerinin genel dinamik davranışı ve göçme mekanizması göz önüne alınarak bakıldığında gerçeği ifade ettiğini, henüz erken olmakla beraber söyleyebiliriz. a b c Şekil 3 Gözlem noktalarının güç spektrumları a) KB-GD, b) KD-GB, ve c) KD-GB, zemin. Fourier dönüşümlü analizler frekans tanım alanında lokalize olmuş bilgilerin zaman tanım alanı içinde yayılım/değişim hikayelerini anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Kayıdların sürekli pencereleme tekniğiyle frekans içeriklerinin zamana bağlı değişimleri ve yapısal noktalara gelen enerji girdisinin ilerleyen zaman içerisinde yığılarak büyümesini veya kaybolmasını izlemek için zaman-frekans analizi çalışıldı ve Şekil 4 de KD-GB yönü için bir örneği çizildi. Düşük seviyeli enerji karekteristiğiyle, küçük genlik özelliği çevrel titreşim kayıdlarında istasyonlar arasında fazla farklılık göstermemekle beraber diğerlerinde gözlenen baskın yayılım gösteren tepecik cephesi istasyon 3 de güçlü değildir. Bu davranış farklılığı istasyon civarının 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar aldığını ve ana yapının hakim modal frekansını kapatan geniş bir frekans bandı içinde titreşim sergilediğini göstermektedir.

7 Fatih Camii Dinamik Karekteristiği 55 Şekil 4. İstasyonlar 1 den 8 e soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere çevrel titreşim kayıdlarının spektogramları Şekil 5. KB-GD gözlem noktalarının TSD (kesik) ve ÇSD (sabit) transfer ve faz fonksiyonları

8 56 Kemal Beyen PARAMETRİK ANALİZ Bu çalışmada buraya kadar bulunan bulguların çapraz kontrolü için parametrik tekniklerle yapı tanı uygulaması yapılmış ve önceki bulgular parametrik analiz sonuçları ile mukayese edilmiştir. Zaman tanım alanında, çevrel titreşim kayıdları giriş (zemin) ve yapısal noktaların tepkileri çıkış olarak alınıp, yapısal sistemdeki giriş çıkış ilişkilerinin TSDS (Tek Giriş Tek Çıkış - TGTÇ) ve ÇSDS (Çok Giriş Çok Çıkış -ÇGÇÇ) olarak tasarlanan otomatik regrasyonlu ekstra girdi (ARX) ve durum-uzay (SS) matematik modelleri üzerinde değişik filitre tekniklerinin optimizasyon uyarlamaları kullanılarak aranan parametrelerin giriş-çıkış ilişki ağı en güvenilir mertebede kurulmaya çalışılmıştır (Juang vd., 1985). Çapraz ilişkileri kuracak parametrelerin hesaplanmasında kullanılan hata minimizasyon kriterleri, hesap stabilitesini ve sonuçların tutarlılığını göstermesi açısından önemli güvenilirlik göstergeleridir Bunlar sırasıyla yapısal modlar, modal ötelenmelerin tahmini ve normalize edilmiş tekil mod değerlerinin güvenilirliklerini ifade eden yüzdeler olarak ilk beş mod için Tablo 1 de verilmiş olup yüzdesi yüksek değerlerin güvenilirliğinin de yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1. Modal Değerlerin Güvenilirlik Yüzdeleri Tablo 2. Modal Frekans ve Sönümler Modal Frekans (Hz.) Yapısal Model Tutarlılığı Modal Şekil Tahmini Mod Tekilliği KD-GB Yönü KB-GD Yönü Modal Fr. (Hz) Sönüm % Modal Fr. (Hz) Sönüm % KD-GB KB-GD KD-GB KB-GD KD-GB KB-GD KD-GB KB-GD 2,31 7,70 2,42 4,80 2,31 2,42 % 71.1 % 73.6 % 99.5 % 99.8 % 99.5 % ,20 2,80 3,29 8,89 3,38 8,80 3,52 4,09 3,20 3,29 % 57.9 % 33.1 % 99.8 % 98.2 % 99.7 % ,04 16,80 4,41 7,51 3,38 3,52 % 22.5 % 21.5 % 98.2 % 99.5 % 98.2 % ,47 7,20 4,59 4,59 4,04 4,41 % 52.7 % 36.2 % 73.6 % 97.7 % 73.6 % ,88 4,60 5,38 4,54 4,47 4,59 % 67.4 % 49.1 % 97.8 % 97.7 % 97.8 % ,02 14,20 5,58 16,43 Şekil 5 de TSDS ve ÇSDS modellerinin farklı tepe genlikleri ve faz geçmişi veren sonuçları KB-GD yönü için çizilmiştir. Görüleceği gibi hakim tepecikleri yakalama açısından bir fark sergilememekte olup ufak faz farklılıkları TSDS de gözlenmiştir. Bu sonucun ise yapısal noktalar arasındaki çapraz etkileşimin ihmal edilmesinden ortaya çıktığı anlaşılmaktadır (yani rijidlik matrisinde sadece diyagonal terimlerin değerlendirilmesi durumu). a b Şekil 6. Gözlem noktalarının ÇSD matematik modellerinin transfer fonksiyonları a) KD-GB, b) KB- GD. Kemer taç seviyesinde bütün istasyonlar global davranırken, istasyon 3 farklıdır. Şekil 6a ve 6b sadece ÇSDS ÇGÇÇ matematik bir modelinin davranış spektrumlarını, buna mukabil Şekil 7 ise TSDS TGTÇ matematik modelin davranış spektrumları KD-GB yön için çizilmiştir. TSDS in davranışı ÇSDS inkiyle mukayese edildiğinde önemli hakim tepeciklerin TSDS ile düşük genlikde fakat yeterli güvenilirlikde yakalandığı görülür. Hesaplanan modal frekans ve sönüm oranları Tablo 2 de özetlenmiştir. Sönüm oranının ilk 20 mod içinde %0.53 ile %16 arasında dağılım gösterdiği ama ortalamanın KD-GB için %7 ve KB-GD için ise %5 olduğu düşük frekans bölgelerinde

9 Fatih Camii Dinamik Karekteristiği 57 görülmüştür. Şekil 6 ayrıcana 1, 2, 3 ve 4 nolu ana kemer taçları için ilk hakim modal frekansı KD-GB yönü için 2.51 Hz de verirken, istasyon 3 yaklaşık %12 kayma ile 2.2 Hz de ilk mod vererek periyod büyütmesi yapmıştır. Buna mukabil, KD-GB yönü için, istasyon 3 hariç, ilk hakim mod frekansı TSDS ve ÇSDS modelleri birbirine yakın vermişlerdir. KD-GB yönünde, TSDS ve spektral analiz spektrumları mukayese edilirse genelde aynı ilk hakim modal frekans sergileyen spektrumlar istasyon 3 için 1.8 Hz değeri ortak gözükmektedir. Sonuç olarak, planda ve kesitte simetrik, düşük hiperstatikliği olan taş yığma kemer+kubbe tipi tarihi yapıların pratik çözümünde yapının global davranışı içinde aynı rolü alan eşdeğer ana taşıyıcı yapı elemanların üzerinde oluşabilecek bir hasar için ilk hakim modal frekansın hasara duyarlı olduğu ve bir gösterge olarakda kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Şekil 7. KD-GB yönü TGTÇ-ARX matematiksel yapısal modelin transfer fonksiyonu ÇSDS e eşdeğer ÇGÇÇ matematik model yardımıyla her iki simetri ekseni için yapının mod şekilleri hesaplayan bir MatLab (Mathworks, 2002) programı yazılarak yapılan analiz sonucu çıkanlardan ilk 5 mod her iki yön için Şekil 8 de çizildi ve modal özellikleri Tablo 3 de özetlendi. Tablo 3. Çevrel Titreşim Ölçümleri Sonucu Her İki Yön İiçin İlk Beş Modun Davranışı Modlar KB-GD Yönü KD-GB Yönü 1 inci mod Pilpaye üstü yanal titreşim, ana kubbe Tam yanal 2.31 Hz. altında dışarı doğru 2.42 Hz. 2 inci mod Pilpaye üstü yanal titreşim, ana kubbe Dışarı 3.20 Hz. altında içeri doğru 3.29 Hz. 3 üncü mod Makaslama sıkışarak 3.52 Hz. Makaslama sıkışarak 3.38 Hz. 4 üncü mod Dışarı 4.41 Hz. Tam yanal 4.04 Hz. 5 inci mod Antisimetrik sıkışarak 4.59 Hz. Pilpaye üstü az yanal titreşim, ana kubbe altında dışarı doğru 4.47 Hz. Çalışılan yapıların modal davranışları yapı rijidliğiyle ve sönüm karekteriyle alakalı bir husus olması yapının tam lineer, zayıf nonlineer veya güçlü nonlineer özellik göstermesiyle belki tanımlanabilir. Lineerlikten sapma göstergesi en azından sonraki nonlineer çözümlere bir basamak oluşturabilir düşüncesiyle modal deplasmanların normal ihtimal yoğunluk dağılımlarını her iki yön için Şekil 9 da görüldüğü gibi bir eksene ihtimal yüzdesi diğer eksene modal deplasmanları çizdiğimizde lineer özelliği bozulmayan istasyonların diagonal bir lineer dağılım sergilediğini, fakat KD-GB hasar alan 3 nolu istasyon elemanının modal davranışının ihtimal dağılımı içinde (polarizasyona bakmadan) +1 ile 1 üzerinde kesilmiş modal deplasmanlar ile elastik tam plastik bir yapıyı andıran davranış ile sıfır hafızalı nonlineer sistem davranışı (Bendat, 1990) sergilediğini görebiliyoruz. Fotoğraf 1 de görülen hasar bu sonuçları destekler niteliktedir. Kısmi benzer sonuç istasyon 1 de görülmektedir ve araştırılmaya ihtiyaç vardır.

10 58 Kemal Beyen Şekil 8. Yapının ilk 5 modunun plan ve izometrik görünüşü, KB-GD ilk iki kolon, KD-GB sağ iki kolon, deforme olmamış şekil (açık renk) modal deformasyon (koyu renk)

11 Fatih Camii Dinamik Karekteristiği 59 Şekil 9. Sekiz yapısal gözlem noktası için KD-GB (üst ) ve KB-GD (alt), modal deformasyonların normal ihtimal yoğunluk fonksiyonları, istasyon 3 güçlü ve istasyon1 zayıf sıfır hafizalı doğrusal olmayan sistem davranışına benzemektedir.

12 60 Kemal Beyen SONUÇLAR Bu çalışmada 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde hasar alan İstanbulun ilk ve en büyük eğitim yapılarından olan Fatih kompleksinin içinde yer alan Fatih camii nin çevrel titreşim verileri kullanılarak dinamik özellikleri ve mevcud durumu araştırılmıştır. Spektral analiz tekniğiyle belirlenen hakim modlar ve modal frekanslar KB-GD yönünde 2.5, 3.5, 4.3, 5.3 Hz. ve KD-GB yönünde geniş frekans band yapısıyla 2.6, 3.2, Hz. olarak tespit edilmiştir. Kayıdlardaki gürültü seviyesine karşı çok hassas olan spektral teknikler parametrik metod ile önerilen ÇSDS ve TSDS ARX matematik modellerin çok girişli çok çıkışlı yapılarında çapraz ilişki ağını ağırlıklı parametrelerle tahmin işleminde değişken Kalman izleme filitreleri tahmin algoritmaları için kullanılmış ve benzer modal sonuçlar global davranış yaklaşımı içinde elde edilmiştir. Yalnız, ana kemer istasyonları arasında, istasyon 3, ÇSDS için diğerlerinin 2.51 Hz de verdiği ilk hakim mod frekansı 2.2 Hz de verirken, TSDS 1.8 Hz ile Spektral analiz sonuçlarıyla tam uyuşmuşdur. Mod şekilleri ise durum-uzay modeller yardımıyla hesaplanarak çizilmiştir. Sonuç olarak, planda ve kesitte simetrik, düşük hiperstatikliği olan taş yığma kemer+kubbe tipi tarihi yapıların pratik çözümünde yapının global davranışı içinde aynı rolü alan eşdeğer ana taşıyıcı yapı elemanların üzerinde oluşabilecek bir hasar için ilk hakim modal frekansın hasara duyarlı olduğu ve bir gösterge olarakda kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Lineerlikten sapma göstergesi sonraki nonlineer çözümlere bir basamak oluşturabilir düşüncesiyle modal deplasmanların normal ihtimal yoğunluk dağılımlarının hasar almamış elemanlarda diagonal bir lineer dağılımı sergilediği, fakat hasar alan 3 nolu istasyon elemanının modal davranışının ihtimal dağılımı içinde +1 ile 1 üzerinde kesilmiş modal deplasmanlar ile elastik tam plastik bir yapıyı andıran davranış ile sıfır hafızalı nonlineer sistem davranışı sergilediği tespit edilmiştir. İstasyon 1 de benzer hasar riski vermektedir. Kullanılan metodlar özellikle 3 nolu istasyonun bulunduğu Kuzey kemeri ana kubbe altı seviyede hasar emareleri vermekte olup 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden çok daha küçük aletsel magnitüdlü bir depremde ciddi yapısal hasarlar oluşacaktır. Bu riski bertaraf edecek tamir ve güçlendirme hızlandırılmalıdır. KAYNAKLAR Ayverdi Ekrem Hakkı Fatih Era in Ottoman Architecture - Osmanli mimarisinde Fatih devri: ( ): III, Baha Matbaasi, Istanbul, pp: (Türkçe), 1973 Bendat Jullus S. Nonlinear System Analysis and Identification From Random Data, Wiley-Interscience, Durukal Eser, Cimilli Serkan ve Erdik Mustafa Dynamic Response of Two Historical Monuments in Istanbul Deduced from the Recordings of Kocaeli and Düzce Earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, April 2003; v. 93; no. 2; p ;. Erdik Mustafa Report on 1999 Kocaeli and Düzce Earthquakes, B.U., Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Earthquake Engineering, Farrar C. R., Doebling S. W., Cornwell, P. J. and E. G. Straser Variability of modal parameters measured on the Alamosa Canyon Bridge, Proc. 15 th International Modal Analysis Conferenece, Orlando, FL, Ginell William S. ve E. Leroy Tolles Seismic Stabilization of Historic Adobe Structures, JAIC, Vol. 39, No:1, 2000, p , ISSN Goodwin Godfrey Gaspare Fossati Di Morcote and His Brother Giuseppe, A history of Ottoman Architecture, London, Juang J.-N., Pappa, R. S. An Eigensystem Realization Algorithm For Modal Parameter Identification And Model Reduction, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 8, No.5, Sept.&t. 1985, pp Ramos Luís F., Guido de Roeck, Paulo B. Lourenço ve Alfredo Campos-Costa, Vibration Based Damage Identification of Masonry Structures, Structural Analysis of Historical Constructions, New Delhi 2006, Sakin Orhan Tarihsel kaynaklarıyla İstanbul Depremleri, İstanbul, 2002 reference: Gregoras Nikephoros Historia, 2, p. 694 The Mathworks Inc., Signal Processing Toolbox, Matlab, Version 7, Natick, MA, 2003.

FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI

FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI FATİH CAMİİ YAPISAL DAVRANIŞININ VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEVREL ÖLÇÜM VERİLERİ IŞIĞINDA TANIMLANMASI Kemal Beyen 1 kbeyen@kou.edu.tr; beyen@boun.edu.tr Öz: Değişik dinamik kaynaklardan beslenen değişik

Detaylı

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yüşa Gökhan DURGUN 1, Muharrem AKTAŞ 2 ve Mustafa KUTANİS 2 ÖZET: 1 Araştırma

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ Erdal Şafak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Çengelköy, İstanbul erdal.safak@boun.edu.tr

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÇEVREL VE ZORLAMA KUVVET TİTREŞİMLERİ ALTINDA 17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALMIŞ BİNALARIN YAPI TANI ÇALIŞMALARI

ÇEVREL VE ZORLAMA KUVVET TİTREŞİMLERİ ALTINDA 17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİNDE HASAR ALMIŞ BİNALARIN YAPI TANI ÇALIŞMALARI Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul Seventh National Conference on Earthquake Engineering, 30 May-3 June 2011, Istanbul, Turkey ÇEVREL VE ZORLAMA KUVVET TİTREŞİMLERİ

Detaylı

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (. Ders) Bu derste ; Sismograf ve bileşenleri Algılayıcı Sinyal koşullandırma birimi Kayıt sistemi Sismometrenin diferansiyel denklemi

Detaylı

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 TAŞIYICI DUVARLARDA FARKLI BOŞLUK YAPILANDIRMASINA SAHİP SARILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma veya kâgir olarak adlandırılan yapılar, insanlığın

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -7 Eylül 3 MKÜ HATAY ÖZET: MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ M. Ġnel, H.B. Özmen, B.T. Çaycı 3 ve G. Özcan

Detaylı

SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN FARKLI DEPREM KAYITLARI ALTINDA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN FARKLI DEPREM KAYITLARI ALTINDA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS 16), 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN FARKLI DEPREM KAYITLARI ALTINDA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SULEYMANIYE

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Posta Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü, Trabzon

Posta Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü, Trabzon MİKRO MODELLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ EVALUATING THE SEISMIC PERFORMANCE OF MASONRY STRUCTURES USING WITH MICRO MODELING STRATEGY URAL A., DOĞANGÜN A.

Detaylı

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir)

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir) GRAFİK ARAYÜZÜ KULLANILARAK REFERANS İSTASYONUNA GÖRE SPEKTRAL ORANLAR (S/R) YÖNTEMİNDEN BÜYÜTME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ Kaan Hakan ÇOBAN 1, Özgenç AKIN 1, Nilgün SAYIL 2 1 Arş. Gör Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi (SHM) Uygulamaları Uygulama Notu AN-TR-401 TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi Anahtar Kelimeler: Yapısal Sağlık Takibi, Operasyonel

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *

YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * YAPILARIN TİTREŞİM GENLİĞİNE GÖRE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ * Investigation of the changes of dynamic caractiristics of the structures under amplitude of vibration Bahman MOSTAFAZADEH

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

ANALİTİK MODEL GÜNCELLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KÖPRÜLERİN HASAR TESPİTİ

ANALİTİK MODEL GÜNCELLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KÖPRÜLERİN HASAR TESPİTİ ANALİTİK MODEL GÜNCELLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KÖPRÜLERİN HASAR TESPİTİ T. Türker 1, A. C. Altunışık 2, A. Bayraktar 3, H.B.Başağa 2, 1 Dr. İnşaat Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI

EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisinde Yapılan Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları EDIRNEKAPI MIHRIMAH SULTAN CAMISINDE YAPILAN ONARIM ve GUCLENDIRME. CALISMALARI.. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ

UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ ÖZET: A. Bayraktar 1, A.C. Altunışık 2 ve T. Türker 3 1

Detaylı

Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini *

Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2013 6471-6478, Yazı 405, Teknik Not Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini * Özgür ÖZÇELİK * Merve GÜNDOĞAN ** Serap KAHRAMAN *** ÖZ İnşaat

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo. BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.com Öz: Kültürümüzün önemli bir parçası olan tarihi yapılar deprem

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ Yılmaz, Ş. 1, Bayrak, Y. 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR

MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR Mehmet UTKU 1,2, Mustafa AKGÜN 1,2, Gürkan ÖZDEN 1,3, Mesut GÜRLER 1, Ö. Cevdet ÖZDAĞ 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Detaylı

Eksen Mühendislik, 2010 SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI

Eksen Mühendislik, 2010 SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI TARİH: 03-12-2010 YAZAN: AYDIN KUNTAY, EKSEN MÜHENDİSLİK SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI 1. Giriş Bu doküman yapılarda SRS olarak bilinen Shock Response Spectrum hesaplarının

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI ÖZET: İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI Mesut Gürler 1, Mustafa Akgün 2, Özkan Cevdet Özdağ 3 1 Yük.Lis.Öğr, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜLEYMANİYE CAMİİ TAŞIYICI SİSTEMİNİN ONARIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Repair and Strengthening Works of the Load Bearing System of the Süleymaniye Mosque Prof. Dr. Feridun Çılı İnşaat Y. Müh./İ.T.Ü.

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deprem Mühendisliği CE 527 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 - Yapı

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Destek Başvurusunda Bulunan (Öneren) Kurum Araştırma

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DENEYLERİNE GÖRE G MEVCUT DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayan: Yüksek Lisans Öğrencisi Ela Doğanay Giriş SUNUM KAPSAMI Zorlanmış Titreşim Testleri Test

Detaylı

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ Mohammad Salavati, Özgür Özçelik 2, İ. Serkan Mısır 3, Serap Kahraman 4 Yüksek Lisans Öğrencisi (Inş.

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Depremle İlgili Temel Kavramlar 2 2. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 374 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Nefize SHABAN, 2 Alp CANER 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

restorasy n 33 Prof. Dr. Eser Çaktı, Özden Saygılı, Serkan Görk, Esra Zengin, Prof. Dr. Carlos S. Oliveira, Dr. Jose V. Lemos

restorasy n 33 Prof. Dr. Eser Çaktı, Özden Saygılı, Serkan Görk, Esra Zengin, Prof. Dr. Carlos S. Oliveira, Dr. Jose V. Lemos Prof. Dr. Eser Çaktı, Özden Saygılı, Serkan Görk, Esra Zengin, Prof. Dr. Carlos S. Oliveira, Dr. Jose V. Lemos Prof. Dr. Eser Çaktı B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Enst., Deprem Müh. Anabilim

Detaylı