İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6"

Transkript

1 Sürdürülebilirlik Raporu 2013

2 İçindekiler Sunuş 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdür ün Mesajı 6 Biz Kimiz? 10 İş Bankası Hakkında 12 Kurumsal Profil 14 Rakamlarla İş Bankası 16 İş Bankası ve İştirakleri 20 Yaklaşımımız 22 İş Bankası nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 24 İş Bankası nın Paydaşları 26 İş Bankası nın Üyelikleri 28 Organizasyon Şeması 30 İş Bankası nda Kurumsal Yönetim 32 İş Bankası nda Risk Yönetimi 35 Müşterilerimiz İçin 38 Çalışanlarımız İçin 64 Dünyamız İçin 74 Toplum için 84 İş Bankası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi 98 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 99 Rapor Hakkında 100 GRI Uygulama Seviyesi Kontrol Beyanı 101

3 Sunuş Savaştan çıkmış ve yeni kurulan bir cumhuriyetin iktisadi açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulan İş Bankası, bu misyonunun gereğini yerine getirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu benimsemiş kurumsal bir vatandaştır. İş Bankası, ekonomik reformlarla büyüyen Türkiye ekonomisinin temel güçlerinden biri olurken tüm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını, henüz bu kavram dilimizde yer almazken görev edinmiştir. Bir tanım olarak kullanılmasa da İş Bankası nın kuruluş felsefesinde yer alan ve kurum kültürü olarak nesilden nesile aktarılan sürdürülebilirlik anlayışı, bugün üzerinde titiz bir şekilde, özel odak ve profesyonel yaklaşım ile çalışılan bir konu olarak ele alınmaktadır. Bu çabanın sonuçlarını ortaya koyan bu rapor, Banka nın sürdürülebilirlik yönetiminin temelini oluşturan şeffaflığını da yansıtmaktadır. Toplumda tasarruf bilincini yaygınlaştıran faaliyetleriyle, doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerin gözetildiği iş yapış biçimiyle, uzun vadeli ve topluma değer katacak şekilde planlanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle İş Bankası, gelecekte de sürdürülebilirliğin tüm boyutlarında kendini güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır ten beri paydaşlarımızın yüzlerini güldürmenin haklı gururunu yaşadık. Ülkemizin dört bir yanından gülümseyen yüzlere yer verdiğimiz sürdürülebilirlik raporumuzu değerli paydaşlarımızın görüşlerine sunuyoruz. Katkınız için teşekkür ederiz. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Sürdürülebilir bir dünya, insanların daha mutlu olacağı, refahın ve yaşam koşullarının adil bir biçimde iyileşeceği, gülümsemelerin yüzlerden eksik olmayacağı güzel bir yer olmaya adaydır. H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı

5 Özetle İş Bankası, ülkenin temel endüstrilerinin kuruluşuna ve özel sektörün gelişmesine kaynak aktararak destek vermiştir. Bugün İş Bankası, özel sektörün ve bireylerin lider bankası olarak yenilikçi ve çağdaş bir hizmet anlayışıyla müşteriye en yakın banka olmaya kararlılıkla devam etmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, İş Bankası nın kuruluş misyonunun temeli, bir diğer ifadeyle gerekçesidir. İş Bankası nın değerli paydaşları, Sürdürülebilirlik, çoğumuz için yeni, derinliğinin farkına ilk etapta varılamayabilen bir kavramdır. Ancak sevindirici olan, dünyamızı sürdürülebilir hale getirmek için çaba sarf eden bireylerin ve oluşumların sayısının hızla artmasıdır. Dünyanın dört bir yanında uluslarüstü kuruluşlar, devletler, sivil toplum kuruluşları, her ölçekten şirket ve bireyler, yeryüzünü daha yaşanılır bir yer yapmak ve gelecek nesillerin menfaatlerini korumak için çalışmaktadır. Sürdürülebilir bir dünya, insanların daha mutlu olacağı, refahın ve yaşam koşullarının adil bir biçimde iyileşeceği, gülümsemelerin yüzlerden eksik olmayacağı güzel bir yer olmaya adaydır. Sürdürülebilirlik kavramının özü, 89 yıldır İş Bankası için bir yapı taşıdır. Bir Cumhuriyet kurumu ve özel teşebbüs olarak yola çıkan İş Bankası, genç Türkiye nin en büyük ihtiyacı olan sermaye birikimine, tasarruf bilincinin gelişmesine öncülük ederek katkıda bulunmuştur. Ülkenin temel endüstrilerinin kuruluşuna ve özel sektörün gelişmesine kaynak aktararak destek veren İş Bankası, ürün ve hizmetleriyle görevler üstlenmeyi ve sektörüne öncülük etmeyi sürdürmüştür. Bugün İş Bankası, gelişmişlik seviyesi hızla yükselen Türkiye de, özel sektörün ve bireylerin lider bankası olarak yenilikçi ve çağdaş bir hizmet anlayışıyla müşteriye en yakın banka olmaya kararlılıkla devam etmektedir. Küresel çevre felaketlerinin artmasının ardından 80 li yılların ikinci yarısında dünya gündemine giren sürdürülebilirlik kavramı, İş Bankası nın kuruluş misyonunun temeli, bir diğer ifadeyle gerekçesidir. İş Bankası nın sürdürülebilirlik anlayışı, günümüzde paydaşlarımızla kurduğumuz diyaloğa, çalışanlarımıza sunduğumuz çağdaş ve insana yaraşır iş ortamı ile özlük haklarına, etik değerlere bağlılığımıza, sorumluluk sahibi kurumsal vatandaş olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlere, çevreye duyarlı bir yaklaşımla hayat bulan uygulamalarımıza, topluma olan sistematik katkımıza kılavuzluk etmektedir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

6 Gelişmekte olan ekonomiler, 2014 ve sonrasında sıkılaşacağı öngörülen global likidite koşullarında rekabet güçlerini artırmak ve verimliliği genel anlamda hızla geliştirmek zorundadır. 100 İş Bankası, dünyanın en değerli ilk 100 bankası arasında yer almaktadır. Önümüzdeki fırsatlar 2008 küresel finansal krizi sonrası dalgalı bir seyir izleyen dünya ekonomisi dengelenme sürecinden geçmektedir yılında yeni ve geleceği belirleyecek bir eşiğe ulaşılmıştır. Gelişmiş ekonomilerde toparlanma sinyalleri güçlenirken, gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümeye katkıları azalmaya başlamıştır. Aynı süreçte, gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akımlarında da dalgalanmaların arttığı gözlenmektedir. Büyüme açmazının özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından alışılagelen iş yapış şekil ve stratejileriyle aşılması oldukça zordur. Küresel finansal krizi ve sonrasını tek yönlü değerlendirmek bu açıdan yanlış olacaktır. Burada irdelenmesi gereken unsur ekonomik koşullar, rekabet gücü, büyüme ve sürdürülebilirliğin eksenleri arasındaki ilişkidir. Gelişmekte olan ekonomiler, 2014 ve sonrasında sıkılaşacağı öngörülen global likidite koşullarında rekabet güçlerini ve verimliliği genel anlamda hızla artırmak zorundadır. Bu kısa vadede zor ve maliyetli bir hedef gibi görünse de sürdürülebilir büyüme ve kalkınma stratejileri ile ele alınması ve çözülmesi gereken bir konudur. Özellikle sanayi kesimi ve hizmet sektörlerinin verimliliği her eksende artırmaları; yeni üretim teknolojilerine, Ar-Ge ye ve inovasyona yatırım yapmaları; enerji başta olmak üzere kaynak verimliliğini geliştirmeleri zorunludur. Bu başarıldığı sürece, sadece gelişmekte olan ülkelerde refah artmakla kalmayacak, küresel ekonomik büyüme sürdürülebilir olacaktır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli konu, çevresel ve sosyal boyutlardaki ilerlemenin de ekonomik büyümeye doğrudan bağımlı olduğu gerçeğidir. 4 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

7 Özetle İş Bankası, bugünü, yarını ve uzun vadeyi birlikte değerlendiren ve buna uygun davranabilen bir kurumdur. Sağlam mali yapısı ile sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı finanse etme gücüne sahip olan İş Bankası, bu konumunu korumaya kararlıdır. Paydaşlarının menfaatlerini bugün olduğu gibi gelecekte de gözetmek, her zaman İş Bankası nın çalışma şekli, şiarı olmuştur. Dünyanın en değerli ilk 100 bankası arasında yer alan İş Bankası, Türkiye nin lider bankası vasfıyla ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam etmektedir. Kabul ettiğimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 ilkesi kapsamında değer üretme ve paylaşma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türk özel sektörünün ve bireylerin ihtiyacı olan finansal desteği, yasaların çizdiği çerçeve ve etik ilkelere bağlı kalarak sunuyor, yarattığımız katma değeri paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Proje finansmanından kaynakların verimli kullanımına kadar çeşitlilik gösteren pek çok başlıkta sürdürülebilirliği destekleyen ve dolayısıyla ekonomik gelişmeyi hızlandıracak olan inisiyatifle hizmet sunuyoruz. Ülkemiz sanayiinin daha da modernleşmesi, rekabet gücünün artması, inovasyon ve kaynak verimliliği, ürün ve hizmetlerimizi yapılandırma süreçlerimizde dikkatle gözettiğimiz konulardır. Özetlemek gerekirse, Bankamız sağlam mali yapısı ile ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir bir biçimde finanse etme gücüne sahiptir ve bu konumunu korumaya kararlıdır. Daha çok çalışmak ve çıtamızı sürekli yukarıya taşımak zorundayız. Raporumuzda paylaştığımız 2013 yılı faaliyetlerimiz sürdürülebilirlik konusunda performansımızı ortaya koymaktadır. Tüm paydaşlarımıza Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına değerli katkıları ve sürekli güvenleri için teşekkür ederim. Saygılarımla, H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı İş Bankası, bugünü, yarını ve geleceği birlikte değerlendiren ve buna uygun davranabilen lider bir kurumdur. Özel sermaye ile kurulmuş ama kamuya mal olmuş bir banka olarak böyle bir liderliğe erişmek halkımızın ve Türk müteşebbisinin teveccühü sayesinde mümkün olmuştur. Sadece kazanmak değil, kazandırmak, birlikte değer yaratmak, paydaşlarımızın menfaatlerini bugün olduğu gibi gelecekte de gözetmek ve yarattığımız değerlerle, kalıcı eserlerle anılmak, İş Bankası nın her zaman çalışma şekli, şiarı olmuştur. İş Bankası bu ülkeye hizmet için vardır ve bizim için tek düstur, işimizi doğru ve dürüst olarak yapmaktır. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

8 Genel Müdür ün Mesajı Yüksek sermaye yeterlilik oranımız, güçlü likiditemiz ve üstün aktif kalitemizin yanı sıra yetkin insan kaynağımız gelecekte de piyasanın lider oyuncusu olmamızın teminatını oluşturmaktadır. Adnan Bali Genel Müdür

9 Özetle İş Bankası nın stratejisi, politikaları ve iş süreçleri tedbirli olduğu kadar, değişimi doğru bir şekilde iş yapış şekline yansıtmasına imkân tanıyacak derecede esnektir. Bir bankanın ekonomiye ve kalkınmaya katkısını en net biçimde ortaya koyduğu alan kredilerdir ve İş Bankası da kredilerde Türkiye nin en büyük bankasıdır. İş Bankası, köklü tarihe ve güçlü kurumsal yapıya, örnek bankacılık kültürü ve tecrübesine, yüksek itibar ve güvenilirliğe sahiptir. Değerli paydaşlarımız, 2013 yılında, sürdürülebilir büyümemizi destekleyen güçlü bir performans elde etmiş bulunuyoruz yılsonu itibarıyla ulaştığı aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük bankası kimliğini koruyan İş Bankası ülkesinde lider, bölgesinde güçlü, dünyanın en büyük Türk bankasıdır. İş Bankası 2013 de özkaynaklarda ve kredilerde sektör liderliğini de sürdürmüştür yılının güçlü performansı, liderliğimizi yarınlara taşıma sürecinde bize gerekli olan gücü ve motivasyonu sağlamaktadır. Yüksek sermaye yeterlilik oranımız, güçlü likiditemiz ve üstün aktif kalitemizin yanı sıra yetkin insan kaynağımız gelecekte de piyasanın lider oyuncusu olmamızın teminatını oluşturmaktadır. Stratejimiz, politikalarımız ve iş süreçlerimiz tedbirli olduğu kadar, değişimi doğru bir şekilde iş yapış şeklimize yansıtmamıza imkân tanıyacak derecede esnektir. Türkiye nin en büyük kurumsal yapılarından biri olmamıza karşın, piyasaların sunacağı olanakları en doğru şekilde içselleştirip, yapımızı geleceğin gereklerine hızla adapte edebilecek yetkinliğe sahibiz. İş Bankası sermaye yapısıyla ve yönetim yaklaşımıyla sektöründe ayrışan ve bu farklılığını doğru kullanan bir bankadır. Bir bankanın ekonomiye ve kalkınmaya katkısını en net biçimde ortaya koyduğu alan kredilerdir ve İş Bankası da kredilerde Türkiye nin en büyük bankasıdır. İş Bankası nın 2013 yılında ekonomiye aktardığı kaynak bir önceki yıla göre reel olarak artmış ve kredilerinin büyüklüğü aktif büyüklüğünün %64,1 ine ulaşmıştır. İş Bankası, köklü tarihe ve güçlü kurumsal yapıya, örnek bankacılık kültürü ve tecrübesine, yüksek itibar ve güvenilirliğe, uzun vadeli bir perspektifle yönetilen insan kaynağına, sağlam bir işbirliği anlayışını paylaştığı yaygın bir müşteri portföyüne sahiptir. Karşılıklı güvene dayanan güçlü müşteri ilişkileri ve etkin bilanço yönetimi politikası ile sürdürülebilir finansal neticeler kaydeden İş Bankası, sermaye yapısıyla ve yönetim yaklaşımıyla sektöründe ayrışan ve bu farklılığını doğru kullanan bir bankadır. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

10 Karşılıklı güvene dayanan güçlü müşteri ilişkileri ve etkin bilanço yönetimi politikası ile sürdürülebilir finansal neticeler kaydeden İş Bankası, sermaye yapısıyla ve yönetim yaklaşımıyla sektöründe ayrışan ve bu farklılığını doğru kullanan bir bankadır. Yeşil Bina İş Bankası, Türkiye de yeşil bina sertifikası alan ilk bankadır. 6 İş Bankası sürdürülebilirlik önceliklerini 6 başlıkta özetlemektedir. Müşteriye en yakın banka olma temeline dayalı kurumsal stratejimizi desteklemek amacıyla, İş Bankası nın sürdürülebilirlik öncelikleri ve hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz. Bu öncelik ve hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz: Müşterilerimizin finansal hayatlarını planlama sürecinde hızlı, kolay ve güvenli bir bankacılık deneyiminin yanı sıra değer önerisi yüksek ürün, hizmet ve çözümler sunmak. Kurumsal yönetime, yasalara ve etik değerlere uyum anlamında sahip olduğumuz itibarı, örnek uygulamalar hayata geçirerek pekiştirmek. Kurumsal performansın çalışanların refahı ve geleceğine bağlı olduğuna inanan, insan haklarına saygılı, katılımı teşvik eden, farklılığı ve yaratıcılığı önemseyen insan kaynağı yönetimi anlayışı ile sektörümüzdeki öncü konumumuzu sürdürmek. Sosyal ve çevresel unsurları ürün ve hizmet döngümüzle ilgili tüm kararlarımızın, iş süreçlerimizin ve icraatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek. Çevresel etkilerimizi sistematik bir bakışla yönetmek ve verimliliğini artırmak suretiyle kaynak kullanımlarımızı optimize etmek. Toplumun ihtiyaçlarına uygun, uzun soluklu ve paylaşmayı teşvik eden kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla yaşam koşullarına pozitif katkıda bulunmak. Altı başlıkta özetlediğimiz bu öncelik ve hedeflerimizi hayata geçirdiğimiz sürece, ortak geleceğimize yürüyüşümüz daha hızlı ve kolay olacaktır yılında Bankamız reel ekonomiye desteğini artırmış, birey ve kuruluşları bankacılık ürün ve hizmetleriyle desteklemiş, inovasyona verdiği önemi ve Ar-Ge deki gücünü uluslararası ölçekte ödüllerle ortaya koymuştur. Bu çalışmalarımızın tamamı, müşteriye en yakın banka olma ve sosyal paydaşlarımıza değer yaratma ortak paydasında buluşmuştur. 8 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

11 Özetle İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma temeline dayalı kurumsal stratejisini desteklemek amacıyla, sürdürülebilirlik önceliklerini ve hedeflerini belirlemiş bulunmaktadır. Çevresel etkilerini sistematik bir bakışla yönetmek ve verimliliğini artırmak suretiyle kaynak kullanımlarını optimize etmek, İş Bankası nın başlıca sürdürülebilirlik hedeflerindendir yılında İş Bankası Genel Müdürlük binasının BREEAM In-Use Bina ve Bina Yönetimi sertifikasyon süreci sonuçlanmış, notlarımız iyi den çok iyi seviyesine yükseltilmiştir yılında İcra Kurulumuzun onayıyla devreye giren Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejisi (ÇSYS) çevresel ve sosyal etkilerimizin kontrolü ve yönetimi konusunda hayata geçirilen önemli gelişmelerden biri olmuştur. ÇSYS gerek Bankamızın gerekse müşterilerimizin iş veya diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeyi, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeyi hedeflemektedir yılında yaşanan bir diğer gelişme, İş Bankası Genel Müdürlük binasının BREEAM In-Use Bina ve Bina Yönetimi sertifikasyon sürecinin sonuçlanmasıdır. Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarıyla bu alandaki notlarımız iyi den çok iyi seviyesine yükseltilmiştir. İş Bankası, Türkiye de yeşil bina sertifikası alan ilk bankadır. Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sunan Bankamızın toplumsal gelişmeye desteği en az ekonomik performansı kadar değerli ve önemlidir yılı toplumsal alandaki katkılarımızı başarıyla sürdürdüğümüz bir yıl olmuştur. Eğitim, çevre, kültür ve sanat ana başlıklarında yürüttüğümüz çalışmalar toplumun çok farklı kesimleriyle kucaklaştığımız alanları işaret etmektedir Yürütülmekte olan çok sayıdaki proje, toplumumuza olan taahhüdümüzü ortaya koyduğu gibi ortak geleceğimizi yakından ilgilendiren çalışmalardır. İşbirliği içinde olduğumuz ve önerileriyle ülkemize yeni ufuklar açan sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Ortak geleceğe inanmak. Kurulduğumuz 1924 yılından bu yana geçen 89 yılda güçlü ve köklü bir kurum kültürü inşa etmiş bulunuyoruz. İş Bankası gelecek dönemlerde de yurt içinde ve yakın coğrafyada lider, reel sektörün finansmanında öncü, ürün geliştirme ve teknoloji konusunda yenilikçi, yetkin insan kaynağına sahip ve etik ilkelere tam olarak bağlı konumunu sürdürecektir. Geride kalan 89 yıl boyunca Türkiye ekonomisini desteklemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemize ve insanlarımıza inanıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyelin ve büyüme gücünün farkındayız. Ortak geleceğimizi paydaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Şimdi, liderliğimizi ileri taşımaya her zamankinden daha fazla hazırız, güçlüyüz ve kararlıyız yılı performansımızı üreten tüm çalışanlarımıza ve güçlü destekleriyle katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Saygılarımla, Adnan Bali Genel Müdür İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

12 Biz Kimiz? 10 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

13 Biz Kimiz? İş Bankası Türkiye nin en büyük bankasıdır. Aktif büyüklüğü ile Türkiye nin lider bankası olan İş Bankası, krediler ve özkaynaklar bakımından da Türk bankacılık sektörünün en büyüğüdür. Toplumun gözünde güven ve itibar ile özdeş olan Banka, 1924 ten beri müşterilerine gerek yurt içinde gerekse yurt dışında desteğini sürdürmektedir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

14 Biz Kimiz? İş Bankası Hakkında Vizyonumuz Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu bölgesel finansal güç olarak sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların en çok tercih ettikleri banka olmak Amaçlarımız Müşterilerimiz açısından; Hizmet sunumunda, hedefimizi oluşturan tüm sektör ve müşteri gruplarında en çok tercih edilen banka olmak Müşterilerimize, nitelikli çalışanlarımız, yaygın şube ağımız ve şube dışı hizmet kanallarımız ile eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak Yüksek iş ahlakı prensiplerimize taviz vermeksizin uymak Hissedarlarımız açısından; Hisse değerimizi istikrarlı bir biçimde artırmak Etkin bir risk yönetimi anlayışı ile hareket etmek Çalışanlarımız açısından; Tercih edilen işveren olmak ve çalışanlarımıza kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik edici programlar ve eğitim imkanları sunmak Müşteri odaklı yaklaşımımızı tüm çalışanlarımıza yaymak Sadakati, sorumluluk almayı ve yaratıcı olmayı desteklemek ve teşvik etmek Yetkinlik ve performansa dayalı, adil ve güvenilir bir işe alma, değerlendirme, atama ve yükselme sistemi uygulamak Özetle, Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmak 12 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

15 Değerlerimiz Bankamızın kurumsal kimliğini temsil eden, vizyon ve amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren ve çalışanlarımızın içselleştirerek iş ve yaşam biçimi haline getirdikleri değerlerimiz; dürüst ve güvenilir, lider, öncü ve yenilikçi, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet sunan, topluma, insana, çevreye saygılı ve duyarlı, şeffaf olmaktır. Stratejimiz Vizyon ve amaçlarımıza ulaşmak üzere müşteriye en yakın banka olma temeline dayalı sürdürülebilir kârlı büyüme dir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

16 Biz Kimiz? Kurumsal Profil Türkiye nin Lider Bankası İş Bankası, 210,5 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük bankasıdır. İş Bankası aktif büyüklüğü, krediler ve özkaynaklar bakımından sektörün en büyük bankasıdır. Mevduatta ise özel bankalar arasında liderdir. Yaygın hizmet ağıyla müşterisinin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye devam eden İş Bankası, şubesi ile özel bankalar içindeki en büyük şube ağına, Bankamatik ile sektördeki en geniş ATM ağına sahiptir. 134,8 milyar TL İş Bankası nın toplam kredi hacmi, 2013 yıl sonunda 134,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yaygın Hizmet Ağı İş Bankası, yaygın hizmet ağıyla 16 milyona yaklaşan müşterisine hizmet sunmaktadır yıl sonu itibarıyla İş Bankası: yurt içi, 20 yurt dışı şube yurt içi Bankamatik İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık kanalları aracılığıyla kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel ve özel bankacılık segmentlerinde sayısı 16 milyona yaklaşan müşterilerine hizmet sunmaktadır. Sürdürülebilir ve Güçlü Mali Yapı Sürdürülebilirliği destekleyen güçlü finansal yapı İş Bankası nın sahip olduğu 23,6 milyar TL lik özkaynak büyüklüğü, iş hacmindeki gelişimi desteklemiş ve yatırımlarını sürdürmesini sağlamıştır. Banka nın sermaye yeterlilik oranı 2013 yıl sonu itibarıyla yasal sınırın oldukça üzerinde, %14,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, takipteki krediler için BDDK nın öngörmüş olduğu yasal sınırlar düzeyinde karşılık ayırma politikası benimsemiştir yıl sonu itibarıyla takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı sektör seviyesinin üzerinde, %80,4 olarak gerçekleşmiştir. 210,5 milyar TL İş Bankası, 210,5 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin lider bankasıdır. 14 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

17 Güven, Saygınlık ve İtibar İle Özdeş Marka Toplumun gözünde güven, saygınlık ve itibar ile özdeş olan İş Bankası markası yurt dışında da güçlü bir konuma sahiptir ten beri Türk insanına ve sanayicisine gerek yurt içinde gerekse yurt dışında destek vermektedir. İş Bankası dış ticaret ve uluslararası finansman işlemlerinde de etkin bir hizmet sağlayıcıdır. Banka, kreditörler ile geliştirmiş olduğu güçlü işbirliği kapsamında dış kaynak temini işlemlerini başarıyla yürütmekte; Türk iş insanlarına uluslararası hizmet ağıyla etkin ve yerinde hizmet sunmaktadır. Yaygın Hissedar Tabanı İş Bankası nın en önemli varlıklarından biri yaygın hissedar tabanıdır. 200 bini aşkın hissedarı ve kurumsal yatırımcı niteliğindeki ortaklarıyla İş Bankası, geniş bir sermayedar tabanına sahiptir. Banka sermayesinin %40,2 oranındaki bölümü, yaklaşık 50 bin çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı na aittir. Toplumsal Gelişime Katkı İş Bankası, toplumsal gelişime katkı sağlayan sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmektedir. İş Bankası, kurumsal sosyal sorumluluğu, ekonomik misyonunu tamamlayan ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunan çok değerli ve temel bir araç olarak görmektedir. Geniş toplum kitlelerine ulaşmayı hedefleyen projeleriyle İş Bankası, eğitim, çevre, kültür ve sanat alanında fark yaratan çalışmalara imza atmaktadır. İş Bankası 2013 yılında The Banker dergisinin Dünyanın En Büyük 1000 Bankası listesinde en üst sırada yer alan Türk bankası olmuştur. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

18 Biz Kimiz? Rakamlarla İş Bankası İş Bankası reel sektöre sağladığı kaynak, yarattığı istihdam, sunduğu finansal ürün ve hizmetler ile ülkemiz ekonomisinde kilit bir rol üstlenmektedir. Banka, sunduğu ürün ve çözümleriyle milyonlarca birey ve şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamakta ve yarınların şekillenmesinde rol oynamaktadır. 31 Aralık 2013 İtibarıyla Ortaklık Yapısı %40,2 Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı %31,7 Halka Açık Bölüm %28,1 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 16 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

19 Başlıca Finansal Büyüklükler (milyon TL) Değişim (%) Aktif Toplamı ,0 Krediler ,4 Mevduat ,8 Özkaynaklar ,8 Net Dönem Kârı ,4 İş Bankası, 2013 yılının dalgalı ve değişken piyasa ortamında, müşterilerine katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunarak Türkiye ekonomisini desteklemeye devam etmiştir. Başlıca Finansal Rasyolar (%) Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer 1 (bin TL) Faaliyet Faiz Getirili Aktifler (*) /Aktif Toplamı 91,4 92,2 Gelirleri Toplamı Paylaşılan Değer Krediler/Aktif Toplamı 60,8 64,1 Kredi/Mevduat 101,3 111,5 Takipteki Krediler/Toplam Krediler 1,9 1,6 Özel Karşılık Oranı 78,9 80, Faaliyet giderleri 2 Personel giderleri Kıdem tazminatı karşılığı Vergi karşılığı Temettü (brüt 3 ) Bağışlar Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 19,9 21, Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan veriler Özkaynaklar/Pasif Toplamı 12,9 11,2 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,3 14,4 (*) Faiz getirili aktifler TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. 2 Faaliyet giderleri; tabloda yer verilen personel giderleri ve kıdem tazminatı karşılığını da içermektedir. Faaliyet giderleri hakkında daha fazla detay için 2013 yılı Faaliyet Raporu nda yer alan konsolide olmayan finansal rapordaki Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler tablosunu inceleyiniz. 3 Yönetim Kurulu tarafından dağıtılması teklif edilen 2013 yılına ilişkin brüt temettü tutarı 4 Banka nın bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 2013 yılında yaptığı harcamaları içermektedir milyon TL 2013 yılında İş Bankası nın net dönem kârı milyon TL olmuştur. %14,4 İş Bankası nın sermaye yeterlilik rasyosu 2013 yıl sonunda %14,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

20 Biz Kimiz? İş Bankası nın hedefi önce bölgesel sonra da küresel bir banka olmaktır. Banka bu doğrultuda hizmet ağını genişletmeye devam etmektedir. İngiltere Hollanda Almanya Fransa İsviçre Rusya Çin Bulgaristan Kosova Gürcistan K.K.T.C. Irak Mısır Bahreyn 60 yeni şube 826 yeni Bankamatik 956 yeni İş Bankalı 18 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

21 İş Bankası 2014 yılında da piyasanın sunacağı iş olanakları paralelinde hizmet ağı büyümesini yurt içi ve yurt dışında sürdürecektir. İş Bankası, uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde başta Türkiye nin yakın coğrafyasında yer alan ülkeler olmak üzere, Türkiye ile önemli ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan pazarlarda hizmet ağını genişletmeye odaklanmaktadır. K.K.T.C. deki 15. şube olan Taşkınköy Şubesi 2013 yılında faaliyete geçmiştir. İş Bankası, K.K.T.C. deki en geniş şube ağına sahip bankadır. Irak ın Bağdat ve Duhok, Gürcistan ın Tiflis, Kosova nın Prizren ve İngiltere nin Londra kentlerinde yeni şubeler açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İş Bankası, yurt içi hizmet ağını da geliştirmeye devam etmektedir yılında toplam yurt içi şube sayısını a çıkararak, özel bankalar arasında liderliğini sürdürmüştür. Bankamatik sayısını e yükselten İş Bankası Türkiye deki en büyük ATM ağına sahiptir. İş Bankası, Alternatif Dağıtım Kanallarındaki ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmeye ve işlem hacimlerini büyütmeye devam etmektedir. İş Bankası nda Alternatif Dağıtım Kanalları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemlere oranı 2013 yılında %80,5 e yükselmiştir. İş Bankası Grubu, 2013 yılı itibarıyla 50 binin üzerinde çalışanı bulunan büyük bir ailedir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

22 Biz Kimiz? İş Bankası ve İştirakleri İş Bankası iştirakler portföyünün %72 si Borsa İstanbul Ulusal Pazar da işlem görmektedir. İş Bankası nın iştirakler portföyünün %72 lik kısmını oluşturan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. halka açık şirketler olup hisseleri BİST Ulusal Pazar da işlem görmektedir yılsonu itibarıyla iştirakler portföyünün İş Bankası aktif toplamına oranı %3,7 dir. İş Bankası nın iştirak stratejisi verimlilik ve kârlılık odaklıdır. İş Bankası nın özkaynak yatırımları kapsamında iştirakler portföyünün verimliliği büyük önem taşımaktadır. İş Bankası, yatırım stratejisi doğrultusunda, finansal hizmetler sektörüne odaklanarak, finans sektöründe büyüme ve yüksek kâr potansiyeli taşıyan yatırım olanaklarını takip etmektedir. 293 İş Bankası nın 1924 yılından günümüze iştirak ettiği şirket sayısı 26 İş Bankası nın 2013 yılsonu itibarıyla doğrudan ortaklığı bulunan şirket sayısı 112 İş Bankası nın doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği şirket sayısı Finans İş Bankası nın bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasası işlemlerine aracılık, portföy yönetimi, girişim sermayesi, faktoring, reasürans, finansal kiralama, varlık yönetimi, menkul kıymet yatırım ortaklığı, yatırım bankacılığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren finansal hizmet iştirakleri bulunmaktadır. TSKB BİST: TSKB İşbank Almanya İşbank Rusya Anadolu Hayat BİST: ANHYT Anadolu Sigorta BİST: ANSGR Millî Reasürans İş Leasing BİST: ISFIN İş GYO BİST: ISGYO İş Yatırım BİST: ISMEN 20 İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu 2013

23 Cam Şişecam Türk cam sanayiinin kurucusu ve değişmez lideri 1935 yılında kurulan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ile soda külü ve krom kimyasalları başta olmak üzere kimyasallar grupları altında faaliyet gösteren 66 şirketin oluşturduğu Şişecam Topluluğu nun holding şirketidir. Topluluğun ana şirketi Şişecam ın yanı sıra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri de Borsa İstanbul da işlem görmektedir. Şişecam Topluluğu, Türkiye başta olmak üzere Mısır, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Ukrayna, Romanya, Almanya, Macaristan, Slovakya ve Hindistan da bulunan tesis ve fabrikalarında üretim yapmaktadır. Sektöründe dünyanın ve Avrupa nın önde gelen şirketleri arasında yer alan Şişecam Topluluğu, 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla, kapasite büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, cam üretimi alanlarında dünyada üçüncülük ile altıncılık, Avrupa da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen konumlarda yer almaktadır. BİST: SISE Telekomünikasyon Avea Türkiye deki tek GSM 1800 mobil iletişim operatörü Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea), 2013 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 14,5 milyon abonesi ile mobil iletişim pazarında %21 pazar payına sahiptir. Diğer Nemtaş Deniz Taşımacılığı Armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama ve acentelik faaliyetlerinde bulunan Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (Nemtaş), mülkiyetinde bulunan toplam DWT luk beş gemiden oluşan filosu ile denizcilik faaliyetlerine devam etmektedir. İş Bankası ve iştirakleri Türkiye ekonomisi açısından büyük bir varlığı ve ekonomik gücü işaret etmektedir. İş Bankası, önümüzdeki dönemde de hissedarları, müşterileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşları ve Türkiye için en iyiyi hedefleyerek faaliyetlerine devam edecektir. İş Bankası Sürdürülebilirlik Raporu

90 yıldır geleceğe bakıyoruz

90 yıldır geleceğe bakıyoruz 90 yıldır geleceğe bakıyoruz İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım

2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım 2008-2009 I. YARIYIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İnsanlığın ve dünyanın geleceğine yatırım İÇİNDEKİLER 4 Bu Rapor Hakkında 5 Giriş 6 Özetle TSKB 7 TSKB nin Misyonu, Vizyonu, Güç Kaynakları ve Hedefleri 8

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 2012 VİZYON VE MİSYONUMUZ 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 3 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 4 KURUMSAL PROFİL 6 TSKB NİN ORTAKLIK YAPISI 6 TSKB NİN İŞTİRAKLERİ 7 TSKB NİN ÜRÜN

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER CEO nun Mesajı Rapor Hakkında Yapı Kredi Hakkında Kurumsal Yönetim Operasyonel Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Çevre Yönetimi Toplumsal Yatırımlar Performans

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli.

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli. 2012 FAALİYET RAPORU Paran burada değerli. Türkiye ekonomisine artan oranda değer katmayı hedefleyen ING Bank, ürün ve hizmet yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, sağlam özkaynağı ve deneyimli çalışanları ile

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 1 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 2 Kurumsal Profil 3 ING Bank tan Satırbaşları... 4 ING Bank ın Değerleri 5 Dünden Bugüne

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler 01 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 02 Kurumsal Profil 03 ING Bank tan Satırbaşları... 04 ING Bank ın Değerleri 05 Dünden Bugüne

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 60 yıldır Türk ekonomisinin sürdürülebilirliği için çalışıyor... 25 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler:

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler: Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu

Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu Bu ritmi, birlikte yarattık... 2009 Faaliyet Raporu 25 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Ana Sözleşmesine göre Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı