90 yıldır geleceğe bakıyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "90 yıldır geleceğe bakıyoruz"

Transkript

1 90 yıldır geleceğe bakıyoruz

2 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10 Rakamlarla İş Bankası 14 İş Bankası ve İştirakleri 17 Yaklaşımımız 17 İş Bankası nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 20 İş Bankası nın Paydaşları 22 İş Bankası nın Üyelikleri 24 Organizasyon Şeması 26 İş Bankası nda Kurumsal Yönetim 30 İş Bankası nda Risk Yönetimi 34 Müşterilerimiz İçin 56 Çalışanlarımız İçin 70 Dünyamız İçin 82 Toplum için 92 İş Bankası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi 93 Rapor Hakkında 94 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

3 SUNUŞ 90 yıllık başarı serüvenimizde ülkemiz ekonomisi ve insanımız için kesintisiz değer yaratarak Türkiye de sürdürülebilirliğin öncüsü olduk. Bugün de yalnızca ekonomik değer yaratmanın ötesinde yaygın ve sürdürülebilir yapıda oluşturduğumuz sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle de eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında toplumumuza destek vermeye devam ediyoruz. İş Bankası ailesi olarak geçmişimizden aldığımız güçle, bugün de geleceğe umutla bakıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın fotoğraflarına yer verdiğimiz sürdürülebilirlik raporumuzu değerli paydaşlarımızın görüşlerine sunuyoruz. Katkınız için teşekkür ederiz. 1

4 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan ve 2014 yılında 90 ıncı yaşını kutlayan İş Bankası, bir asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye nin kalkınma hedefleri ile uluslararası bankacılık sektöründeki güncel eğilimleri birlikte gözeten bir faaliyet çizgisinin uygulayıcısı olmuştur. İş Bankası nın Değerli Paydaşları, 90 yıllık kurumsal tarihinde sayısız ilki ve yeniliği barındıran İş Bankası, kaynakları etkin bir biçimde kullanarak tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratma ilkesine dayanan sürdürülebilirlik yaklaşımını ülkemizde en iyi temsil eden kurumlar arasındadır. Dünya nüfusu ve enerji tüketimindeki artışı dikkate aldığımızda küresel ısınma günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak hala karşımızda duruyor. Bunun beraberinde getirdiği çevresel ve toplumsal problemler ise insanoğlunun yaşamını gelecekte çok daha fazla etkileyecek konu başlıkları olarak öne çıkıyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal kaynakların devamlılığı ile iş dünyası arasında denge kurmayı gerektiren sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla uzun vadeli planlama yapılmasını hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. İnsan ve çevre odaklı geleceğe yatırımın kendi varlıklarının devamlılığı için de şart olduğunun farkına varan şirketler ve kurumlar, artık gelecek stratejilerini ve iş süreçlerini iklim değişikliğinin etkileri ile doğal kaynakların sürekliliğini de kapsayacak şekilde oluşturuyor. Sürdürülebilirliği 90 yıllık tarihimizde içselleştirdik. Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan ve 2014 te 90 ıncı yaşını kutlayan İş Bankası, bir asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye nin kalkınma hedefleri ile uluslararası bankacılık sektöründeki güncel eğilimleri birlikte gözeten bir faaliyet çizgisinin uygulayıcısı olmuştur. 237,8 milyar TL lik aktif büyüklüğüyle Türkiye nin en büyük özel bankası olan İş Bankası, kurucusu Ulu Önder Atatürk ün kendisi için belirlediği ufuk çizgisi kılavuzluğunda hazırlanan misyon ve vizyonundan güç alarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına ve ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu sermaye birikiminin oluşmasına değerli katkılar sunmanın yanı sıra, ulusal bankacılığın kurumsallaşmasının kilometre taşı sayılabilecek ürün ve hizmetleri müşterileriyle buluşturmuştur. Odaklandığı faaliyet alanında elde ettiği başarıları toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesi açısından bir ön koşul olarak gören İş Bankası nın bu yaklaşımı günümüz iş dünyasının kilit kavramı sürdürülebilirliği kuruluş sürecinden başlayarak içselleştirdiğini gözler önüne seriyor.

5 3 Yaklaşımımız paydaşlarımıza yol gösterdi. Bütüncül bir bakış açısı çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren İş Bankası, kullanıma sunduğu kredilerin çevresel ve toplumsal etki değerlendirmesinden dezavantajlı gruplara yönelik ürün ve hizmetler geliştirilmesine, etkin doğal kaynak kullanımından çalışanlarına yönelik sürekli eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir alanda 2014 te de projeler geliştirmeye devam etmiştir. İş Bankası, paydaşları açısından da önemli kıyaslama olanakları sunan ve yol gösteren bu faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği fark yaratan projelerle de örnek bir kurumsal vatandaş olmaya devam ediyor. Bu yönüyle sürdürülebilirlik kavramı ile İş Bankası nın ekonomik kalkınma, sosyal refah ve çevrenin korunması noktasındaki bütüncül yaklaşımı birebir örtüşüyor. Çalışanlarının ortağı olduğu bir kurumun topluma kalıcı hizmetler sunmaktan, müşterilerinin menfaatlerini gözetmekten, paydaşlarıyla bütünleşik bir şekilde değer yaratmaktan başka bir tavır içinde olması da zaten mümkün değildir. Kolektif sermaye yapımızla, milli bir kurum olarak 100. yaşımıza yaklaşırken bugün elde ettiğimiz başarıların çok daha iyilerine gelecekte de imza atacağımız inancını taşıyorum. Tüm paydaşlarımıza Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına değerli katkıları ve sürekli güvenleri için teşekkür ederim. Saygılarımla, H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı

6 4 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Kuruluş misyonumuzun gereği olarak ülkemizde ekonomik kalkınma ve refah artışının sürdürülebilir ve istikrarlı olmasına katkı sağlamak için Bankamıza emanet edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını amaçlıyoruz. Değerli paydaşlarımız, Bu yıl üçüncüsünü yayımlamaktan memnuniyet duyduğumuz bu raporla, ekonomik gelişimin sürdürülebilirliğini her dönemde önemli bir unsur olarak gören İş Bankası nın ekonomiye, topluma ve çevreye katkısını kapsamlı bir yaklaşımla ortaya koymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet in ilanından bir yıl sonra iktisadi bağımsızlığın sağlanması amacıyla, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya yön vermek misyonuyla kurulan İş Bankası, 2014 yılında 90 ıncı kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. Bu süre içerisinde İş Bankası, sadece finans sektörünün değil sanayinin de gelişmesine büyük katkı sağlamış, farklı sektörlerde yaygın faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla toplumun bütün katmanlarına hitap ederek bugünlere ulaşmıştır. Değişen piyasa koşullarına rağmen öncü ve lider konumumuzu korumamız, İş Bankası nın kısa dönemli bir bakış açısından ziyade uzun vadeli bir vizyon ile yönetilmesinden kaynaklanıyor. Bu anlayış sayesinde Bankamız, özellikle küresel krizi izleyen dönemde, yurt içinde ve yurt dışında hızlı bir şekilde değişen ekonomik konjonktürün müşterilerine etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri de almıştır. Geride bıraktığımız 2014 yılında küresel ekonomideki zayıf görünümün sürmesinin yanında artan jeopolitik riskler ve yoğun yurt içi gündem Türkiye ekonomisinin bu dönemde ılımlı bir büyüme sergilemesine neden olmuştur. Bu zorlu koşullara rağmen, İş Bankası sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikasından ödün vermeden Türkiye ekonomisine en büyük desteği veren banka olmayı sürdürmüştür yılında aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası nın nakdi ve gayrinakdi kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine yaptığı katkı 198 milyar TL ye ulaşmıştır. İş Bankası sahip olduğu yaygın hizmet ağıyla Türkiye nin her noktasına erişmiş, her ölçekteki müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda sağladığı finansman imkânları ile ekonomik büyümeye ve istihdama katkısını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ile bankaların kredi politikaları arasında yakın ilişki bulunduğu dikkate alındığında, üstlenilecek olan riskler yeterince ölçülmeden, salt rakamsal büyüklükler ve kısa dönemli kazançlar elde etmek üzerine kurulu kredi politikalarının ekonomik büyümede dengesizlikler ve dalgalanmalar yarattığı birçok ülkede tecrübe edilmiştir. Bu nedenle kuruluş misyonumuzun gereği olarak ülkemizde ekonomik kalkınma ve refah artışının sürdürülebilir ve istikrarlı olmasına katkı sağlamak için Bankamıza emanet edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını amaçlıyoruz yılında Türkiye ekonomisine krediler yoluyla en büyük desteği veren Bankamızın, takipteki krediler oranının %1,5 ile sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşmesi, kaynak tahsisinde başarılı olduğumuzu gösteriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca ekonomik boyutta değil, esasen toplumsal ve çevresel faktörleri de gözeterek, gelecek nesillere huzur içinde yaşanabilir bir toplum ve temiz bir dünya bırakma ekseninde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda İş Bankası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarını bir araya getiren bir yaklaşımla, uzun yıllardır sergilediği sürdürülebilirlik faaliyetlerini metodik bir çerçevede yeniden yapılandırmayı başarmıştır yılında uygulamaya koyduğumuz Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejisi ne (ÇSYS) paralel olarak Çevre Risk Değerlendirme Modeli (ERET) iş süreçlerimize başarıyla entegre edilmiştir. Bu model ışığında, gerek uluslararası fonlardan gerekse kendi yurt içi kaynaklarımızdan ve sermaye tabanımızdan finanse ettiğimiz yatırımları sosyal ve çevresel açıdan izlemeye alarak sürdürülebilir kalkınma çabalarına önemli bir katkı sağlıyoruz. Ayrıca, hizmet kalitesi standartlarımızı daha üst seviyelere taşıma

7 5 gayretinin yanında iş ve teknoloji süreçlerinde verimlilik odaklı iyileştirmelere devam ediyoruz. Bu bağlamda, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atarak çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan Sürdürülebilirlik Politikası nı oluşturduk. Bu kapsamda faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkileri gözetmeye de daima özen gösteriyoruz li yıllarla birlikte Türkiye nin küresel ekonomide enerji talebi en hızlı artan ülkeler arasında yer alması ve enerji piyasalarında yaşanan liberalizasyon sürecinin ardından, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji sektörü ve enerji verimliliğine yönelik finansman faaliyetlerine odaklandık. Finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji projelerinin Türkiye nin fosil yakıt ağırlıklı kaynak yapısından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine önemli oranda katkı sunması bekleniyor. Böylece, İş Bankası karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlarken, Türkiye ekonomisinin enerjide yurt dışı kaynaklara bağımlılığının azaltılmasına da olanak veriyor. Ayrıca, kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunu da takip ediyoruz. İstanbul daki Genel Müdürlük binalarını kapsayan ölçümler İş Bankası nın 2010 yılından bu yana karbon emisyonunu her yıl azaltmayı başardığını gösteriyor. Toplumsal gelişime katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını da asli faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Toplumun farklı alanlardaki ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek, sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi uzun soluklu, yaygın ve bütünleşik bir yapıda, sürdürülebilirlik perspektifiyle devam ettiriyoruz. Yönetim Kurulu na bağlı olarak faaliyet gösteren Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi nin planlaması doğrultusunda eğitim, çevre ve kültür sanat başlıkları altında sürdürülen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle toplumda kalıcı değerler yaratmayı ve ülkemiz geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyoruz yılında da sürdürülebilirlik faaliyetlerimize desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize şükranlarımı sunuyor, önümüzdeki dönemde başarılarımızın artarak süreceğine yürekten inanıyorum. Saygılarımla, Adnan Bali Genel Müdür

8 6 Gelecek nesiller için üstün performans sergileyerek yarınlara umutla bakmak

9 NIN VIZYONU, AMAÇLARI, DEĞERLERI VE STRATEJISI Vizyonumuz Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu bölgesel finansal güç olarak sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların en çok tercih ettikleri banka olmak Özetle, Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmak. 7 Amaçlarımız Müşterilerimiz açısından; Hizmet sunumunda hedefimizi oluşturan tüm sektör ve müşteri gruplarında en çok tercih edilen banka olmak Müşterilerimize, nitelikli çalışanlarımız, yaygın şube ağımız ve şube dışı hizmet kanallarımız ile eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak Yüksek iş ahlâkı prensiplerimize taviz vermeksizin uymak Hissedarlarımız açısından; Hisse değerimizi istikrarlı bir biçimde artırmak Etkin bir risk yönetimi anlayışı ile hareket etmek Değerlerimiz Bankamızın kurumsal kimliğini temsil eden, vizyon ve amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren ve çalışanlarımızın iş ve yaşam biçimi haline getirdikleri değerlerimiz; Dayanışma içinde çalışarak ürettiği Ortak akıldan güç alan, Hizmet anlayışıyla her koşulda Güven duyulan Liderlik olarak tanımlanmıştır. Stratejimiz Vizyon ve amaçlarımıza ulaşmak üzere müşteriye en yakın banka olma temeline dayalı sürdürülebilir kârlı büyüme dir. Çalışanlarımız açısından; Tercih edilen işveren olmak ve çalışanlarımıza kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik edici programlar ve eğitim imkânları sunmak Müşteri odaklı yaklaşımımızı tüm çalışanlarımıza yaymak Sadakati, sorumluluk almayı ve yaratıcı olmayı desteklemek ve teşvik etmek Yetkinlik ve performansa dayalı, adil ve güvenilir bir işe alma, değerlendirme, atama ve yükselme sistemi uygulamak

10 8 KURUMSAL PROFİL Geniş şube ağı ve her geçen gün etkinliği artan şube dışı dağıtım kanalları ile her dönemde ve her koşulda müşterisinin yanında olmaya devam eden İş Bankası, yaygın hizmet ağıyla yaklaşık 14 milyon müşterisine hizmet sunmaktadır. Türkiye nin En Büyük Özel Bankası İlk lerin Bankası Sürdürülebilir ve Güçlü Mali Yapı İş Bankası, 237,8 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankasıdır. Değişimi takip eden değil, yeniliklerde öncü banka Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklı güçlü finansal yapı Krediler ve özkaynaklarda sektör lideri olan İş Bankası, aktif büyüklüğü, mevduat ve şube sayısında ise özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürmüştür. Yaygın hizmet ağıyla yaklaşık 14 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap veren İş Bankası, yurt içindeki şubesi ile özel bankalar arasındaki en büyük şube ağına; toplam yurt içi Bankamatik ile de sektördeki en geniş ATM ağına sahiptir. Kuruluşundan bu yana İş Bankası nın rekabet gücünün temelinde, küresel trendlere uygun, yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalar geliştirme vizyonu yer almaktadır. Kumbara ile Türkiye de tasarrufun öncüsü, ilk ticari çekle ticari itibarın simgesi olan İş Bankası nın Türkiye ye getirdiği çok sayıda yenilik arasında ilk ATM, ilk İnternet Şubesi ve ilk mobil bankacılık uygulaması da yer almaktadır. Sahip olduğu 29,3 milyar TL lik özkaynak büyüklüğü İş Bankası nın iş hacmindeki gelişimi desteklemiş ve yatırımlarını sürdürmesini sağlamıştır. Banka nın sermaye yeterlilik oranı 2014 yıl sonu itibarıyla yasal sınırın oldukça üzerinde, %16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, takipteki krediler için BDDK nın öngörmüş olduğu yasal sınırlar düzeyinde karşılık ayırma politikası benimsemiştir yıl sonu itibarıyla takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı sektör ortalamasının üzerinde %76,9 olarak gerçekleşmiştir.

11 237,8 İş Bankası, 237,8 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankasıdır. 155,3 İş Bankası nın toplam kredi hacmi, 2014 yıl sonunda 155,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 9 Saygınlık ve Güvenle Özdeş Güçlü Marka Yaygın Hissedar Tabanı Toplumsal Gelişime Katkı İş Bankası nı farklılaştıran temel unsurlardan biri, güven ve itibarla özdeşleşmiş markasıdır. Yaygın hissedar tabanı İş Bankası nın en önemli varlıklarından biridir. İş Bankası, topluma değer katan uzun soluklu çalışmalarını sürdürülebilirlik anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul etmektedir. İş Bankası, kuruluşundan bu yana Türk insanının ve girişimcisinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yanında yer almaktadır. Dış ticaret ve uluslararası finansman işlemlerinde de etkin bir hizmet sağlayıcı olan İş Bankası, Türk firmalarına uluslararası hizmet ağıyla etkin ve yerinde hizmet sunmaktadır. Ayrıca, karşılıklı güven ve işbirliğine dayanan gelişmiş muhabir ağı ile yatırımcılarla süregelen ilişkileri, sürdürülebilir dış kaynak temininde de İş Bankası nı Türkiye nin öncü bankası yapmaktadır. Yaklaşık 190 bin hissedarı ve kurumsal yatırımcı niteliğindeki ortaklarıyla İş Bankası, geniş bir sermayedar tabanına sahiptir. Banka sermayesinin %40,15 oranındaki bölümü, 50 bine yakın çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı na aittir. Banka, ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını sürekli izlemekte; kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını bu doğrultuda geliştirmektedir. İş Bankası, sadece ürün ve hizmetleriyle değil; sürdürülebilir bir dünya ve toplum için eğitim, çevre ve kültür-sanat dahil pek çok alandaki proje ve çalışmalarıyla topluma değer katmaktadır. İş Bankası 2014 yılında The Banker dergisinin Dünyanın En Büyük Bankası listesinde 118. sırada yer alarak pek çok Avrupa bankasını geride bırakmıştır. İş Bankası söz konusu listede en üst sırada yer alan Türk bankası olmuştur.

12 10 RAKAMLARLA 90 yıldır paydaşlarına olduğu kadar ülkenin ekonomisine de değer katma anlayışı ile çalışan İş Bankası, 2014 yılını 3,4 milyar TL net kâr elde ederek tamamladı. %31,76 Halka Açık Bölüm %40,15 Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 31 Aralık 2014 İtibarıyla Ortaklık Yapısı %28,09 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)

13 Başlıca Finansal Büyüklükler (Milyon TL) Değişim (%) Aktif Toplamı ,0 Krediler ,2 Mevduat ,4 Özkaynaklar ,3 Net Dönem Kârı ,9 İş Bankası, her türlü piyasa koşulunda korunan ve geliştirilerek aktarılan itibarı sayesinde rekabette farklılaşmaya devam etmektedir. 11 Başlıca Finansal Rasyolar (%) Faiz Getirili Aktifler (*) /Aktif Toplamı 92,1 92,3 Krediler/Aktif Toplamı 64,1 65,3 Kredi/Mevduat 111,5 116,3 Takipteki Krediler/Toplam Krediler 1,6 1,5 Özel Karşılık Oranı 80,4 76,9 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 21,2 22,0 Özkaynaklar/Pasif Toplamı 11,2 12,3 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 14,4 16,0 (*) Faiz getirili aktifler TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer 1 (Bin TL) Faaliyet Gelirleri Toplamı Paylaşılan Değer Faaliyet giderleri Personel giderleri Kıdem tazminatı karşılığı Vergi karşılığı Temettü (brüt 3 ) Bağışlar Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan veriler 2. Faaliyet giderleri; tabloda yer verilen personel giderleri ve kıdem tazminatı karşılığını da içermektedir. Faaliyet giderleri hakkında daha fazla detay için 2014 yılı Faaliyet Raporu nda yer alan konsolide olmayan finansal rapordaki Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler tablosunu inceleyiniz yılına ilişkin brüt temettü tutarı Yönetim Kurulu tarafından dağıtılması teklif edilen tutardır. 4. Banka nın bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı harcamaları içermektedir.

14 İş Bankası, uluslararası hizmet ağıyla müşterilerine etkin ve yerinde hizmet sunmaktadır. 12 Küresel piyasalardaki varlığını güçlendirme amacıyla faaliyetlerini sürdüren İş Bankası, Türkiye nin yakın coğrafyasındaki ülkeler başta olmak üzere Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan piyasaları yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda Banka, 2014 yılında da uluslararası faaliyetlerine ve şube ağını genişletme çalışmalarına devam etmiştir. İş Bankası 2014 yıl sonu itibarıyla yurt dışında 14 ülkede; 17 si İşbank Almanya ve 15 i İşbank Rusya nın olmak üzere toplam 57 şube ve 2 temsilcilik ile faaliyet göstermektedir. Arasta-Lefkoşa Şubesi, KKTC deki 16. şube olarak 2014 yılında faaliyete geçmiştir. İş Bankası, KKTC de en geniş şube ağına sahip bankadır yılında Bağdat/Irak, Tiflis/ Gürcistan, Prizren/Kosova ve Edmonton-Londra/İngiltere Şubelerinin açılmasıyla Banka nın bu ülkelerdeki ikinci şubeleri faaliyete geçirilmiştir. İş Bankası, yaklaşık 14 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına, yaygın hizmet ağıyla, en hızlı ve etkin şekilde cevap vermektedir. Banka, yurt içi şubesi ile özel bankalar içinde en büyük şube ağına; toplam yurt içi Bankamatik ile de sektördeki en geniş ATM ağına sahiptir. İş Bankası nın alternatif dağıtım kanallarındaki işlem çeşitliliği, ülkemizdeki finansal erişimin artırılmasına katkı sağlamaktadır. İş Bankası Bankamatiklerini kullanan müşteri sayısı 2014 yılında 8 milyonu aşmıştır. İnternet bankacılığını kullanan müşterilerinin sayısı 2,3 milyon kişiye, mobil bankacılık kullanıcı sayısı ise 1,5 milyon kişiye ulaşmıştır yıl sonu itibarıyla İş Bankası nın personel sayısı e ulaşmıştır. İNGİLTERE HOLLANDA ALMANYA FRANSA İSVİÇRE KOSOVA BULGARİSTAN GÜRCİSTAN TÜRKİYE KKTC MISIR IRAK

15 YENİ BANKAMATİK YENİ ŞUBE RUSYA ÇİN BAHREYN 969 YENİ İŞ BANKALI

16 14 VE İŞTİRAKLERİ Güçlü iştirakleri, İş Bankası nın sürdürülebilir kârlı büyümesine önemli destek vermektedir. 293 İş Bankası nın 1924 yılından günümüze iştirak ettiği şirket sayısı 25 İş Bankası nın 2014 Aralık sonu itibarıyla doğrudan ortaklığı bulunan şirket sayısı 104 İş Bankası nın doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği şirket sayısı İş Bankası iştirakler portföyünün %75 i Borsa İstanbul Ulusal Pazar da işlem görmektedir. İş Bankası nın iştirakler portföyünün %75 lik kısmını oluşturan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. halka açık şirketler olup hisseleri BİST Ulusal Pazar da işlem görmektedir yıl sonu itibarıyla iştirakler portföyünün İş Bankası aktif toplamına oranı %4 düzeyindedir. İş Bankası, iştirak stratejisini verimlilik ve kârlılık üzerine inşa etmiştir. İş Bankası, özkaynak yatırımları kapsamında iştirakler portföyünün verimliliğine büyük önem vermektedir. Banka, sektörel uzmanlık ve deneyimleri ışığında finansal hizmetler sektöründe büyüme ve yüksek kâr potansiyeli taşıyan fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmekte ve paydaşları için değer yaratmaya odaklanmaktadır. Finans Türk ekonomisinin öncü kuruluşlarından olan İş Bankası nın bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasası işlemlerine aracılık, portföy yönetimi, girişim sermayesi, faktoring, reasürans, finansal kiralama, varlık yönetimi, menkul kıymet yatırım ortaklığı, yatırım bankacılığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren finansal hizmet iştirakleri bulunmaktadır. TSKB BİST: TSKB İşbank Almanya İşbank Rusya Anadolu Hayat BİST: ANHYT Anadolu Sigorta BİST: ANSGR Millî Reasürans İş Leasing BİST: ISFIN İş GYO BİST: ISGYO İş Yatırım BİST: ISMEN

17 15 Cam sektöründeki köklü deneyim ve uzmanlığıyla tanınan Şişecam, 2014 yıl sonu itibarıyla, kapasite büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, cam üretimi alanlarında dünyada üçüncülük ile altıncılık, Avrupa da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen konumlarda yer almıştır. Cam Şişecam Türk cam sanayiinin kurucusu ve değişmez lideri Kurulduğu 1935 yılından bu yana Türk sanayinin öncü kuruluşları arasında yer alan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam); düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ile soda külü ve krom kimyasalları başta olmak üzere kimyasal grupları altında faaliyet gösteren 63 şirketin oluşturduğu Şişecam Topluluğu nun holding şirketidir. Topluluğun ana şirketi Şişecam başta olmak üzere Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayii ve Denizli Cam şirketlerinin hisse senetleri Borsa İstanbul da işlem görmektedir. Küresel pazarda söz sahibi olan Şişecam Topluluğu, Türkiye nin yanı sıra Mısır, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Ukrayna, Romanya, Almanya, Macaristan, Slovakya ve Hindistan da bulunan tesis ve fabrikalarında üretim gerçekleştirmektedir. Cam sektöründeki köklü deneyim ve uzmanlığıyla tanınan Topluluk, 2014 yıl sonu itibarıyla, kapasite büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, cam üretimi alanlarında dünyada üçüncülük ile altıncılık, Avrupa da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen konumlarda yer almıştır. BİST: SISE, TRKCM, ANACM, SODA, DENCM Telekomünikasyon Avea Türkiye deki tek GSM 1800 mobil iletişim operatörü İş Bankası iştiraklerinden Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea), 2014 yıl sonu itibarıyla 16,3 milyon düzeyindeki abonesi ile mobil iletişim pazarında abone bazında %23 pazar payına sahiptir. Diğer Nemtaş Deniz taşımacılığının uzman kuruluşu Armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama ve acentelik faaliyetlerine odaklanan Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (Nemtaş), mülkiyetinde bulunan toplam DWT luk beş gemiden oluşan bir filoya sahiptir. İş Bankası ve iştirakleri; Türkiye ekonomisine sağladıkları doğrudan ve dolaylı katma değerle özel sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Banka, önümüzdeki dönemde de hissedarları, müşterileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşları ile güçbirliği yaparak Türkiye nin kalkınma hedeflerine ortak olacaktır.

18 16 Sürekli ilerleme yolunda doğru adımlar atarak bugünle gelecek arasında köprü kurmak...

19 NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI 17 Evrensel sürdürülebilirlik yaklaşımının en temel ideallerinden olan gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma ilkesi ışığında İş Bankası, tüm faaliyetlerini çevresel etki gözeterek gerçekleştirmektedir. İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedeflerine dayalı bir iş modeline sahiptir. Tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren İş Bankası, kurumsal yapısını ve insan kaynağını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımını topluma değer katmanın bir yolu olarak gören Banka, yürüttüğü özgün sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de toplumsal gelişime ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedeflerine dayalı bir iş modeline sahiptir. Banka, odaklandığı sektör ve etki alanında yer alan paydaşları dikkate alındığında ağırlıklı olarak ekonomiye sağladığı katma değerle ön plana çıkmaktadır. Banka nın sürdürülebilirlik bağlamında yarattığı katma değer aşağıda belirtilen dört kategori çerçevesinde önceliklendirilmiştir. müşteriler çalışanlar toplum dünya İş Bankası nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, bankacılık faaliyetleri aracılığıyla doğrudan ekonomik değer üretiminden müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeye, finans sektörünün ihtiyacına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinden uzun vadeli hedeflere odaklanmış kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar genişleyen çok katmanlı hedefler üzerine kuruludur. Köklü bir kurumsal kültürü ifade eden İş Bankası, fırsat eşitliğine ve sürekli mesleki ve kişisel gelişim ilkelerine göre yapılandırılmış iş ortamıyla da çalışanlarını sürdürülebilirlik hedeflerine ortak etmektedir. Evrensel sürdürülebilirlik yaklaşımının en temel ideallerinden olan gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma ilkesi ışığında İş Bankası, tüm faaliyetlerini çevresel etkileri gözeterek gerçekleştirmektedir. Banka, başta elektrik enerjisi, doğalgaz ve su olmak üzere tüm doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmanın yanı sıra müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerde ortaya çıkan dolaylı çevre etkisini, bilişim teknolojisi uygulamalarından proje finansmanına kadar farklı alanlardaki uygulamalar ile yönetmekte ve paydaşlarına çevresel etki yönetimi alanında referans uygulamalar sunmaktadır. Kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran İş Bankası, etki alanında gelişim sağlayacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmayı hedeflemektedir. Banka; eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle somut hedefler üzerinden toplumsal katkı yaratmaya odaklanmıştır. İş Bankası bünyesinde sürdürülebilirlik kavramının sistematik ve bütünsel olarak ele alınmasını sağlamak üzere 2014 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi çalışmaları yürütülmüştür. Banka, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile sürdürülebilirliğin kurum içerisinde içselleştirilerek günlük faaliyetler ile entegrasyonun izlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamıştır.

20 18 İş Bankası 2014 yılında sürdürülebilirlik faaliyetlerini yeniden yapılandırmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atılmış, çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan İş Bankası Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur. İş Bankası nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımının Temel İlkeleri Banka; yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur. düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynamayı, yeni ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser. insan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak bütün paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler. fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder, işgücünde çeşitliliği entelektüel sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder. sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasında öncü rol oynar. yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, hissedarları, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile âdil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser. etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan âdil bir ödüllendirme anlayışını destekler. farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün, küresel ölçekte rekabet eden Banka olma hedefini destekleyecek şekilde fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser. müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar. rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır. çalışanlar veya Banka yı temsil edenler, müşterilerden doğrudan veya dolaylı olarak Banka nın Hediye ve Ağırlama Politikası hükümlerine aykırı hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün/hizmetin kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve bedeli gibi unsurları gözeterek Satın Alma Politikası na göre yürütür. müşteri hak ve menfaatleri ile kamu yararını da gözeten orta ve uzun vadeli stratejileri benimser. sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir. İş Bankası 2014 yılında Banka nın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan Çevresel ve Sosyal Etkiler, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Hediye ve Ağırlama politikalarını hazırlayarak tüm paydaşlarının bilgisine sunmuştur. Bu sayede, İş Bankası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarını bir araya getiren bir yaklaşım çerçevesinde, uzun yıllardır sergilediği sürdürülebilirlik faaliyetlerini metodik bir çerçevede yeniden yapılandırmayı başarmıştır. İş Bankası nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. surdurulebilirlik/sayfalar/surdurulebilirlik. aspx

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler:

RAPOR İÇERİĞİ. Küresel İlkeler Sözleşmesi. İçindekiler: Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 1 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 2 Kurumsal Profil 3 ING Bank tan Satırbaşları... 4 ING Bank ın Değerleri 5 Dünden Bugüne

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014

OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014 OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 2 Genel Müdür Mesajı... 4 Otokar Hakkında... 8 Sürdürülebilir Gelişim Odaklı, Sorumlu Yönetim... 12 İstikrarlı Büyüme, Sürekli Gelişim...

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 AKKÖK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 212 İçindekiler 1 Rapor Hakkında 2 Üst Yönetim Mesajı 4 Kurumsal Profil 12 Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 18 Çevre 3 Çalışanlarımız 44 İş Sağlığı ve Güvenliği 52 Tedarik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı