90 yıldır geleceğe bakıyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "90 yıldır geleceğe bakıyoruz"

Transkript

1 90 yıldır geleceğe bakıyoruz

2 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10 Rakamlarla İş Bankası 14 İş Bankası ve İştirakleri 17 Yaklaşımımız 17 İş Bankası nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 20 İş Bankası nın Paydaşları 22 İş Bankası nın Üyelikleri 24 Organizasyon Şeması 26 İş Bankası nda Kurumsal Yönetim 30 İş Bankası nda Risk Yönetimi 34 Müşterilerimiz İçin 56 Çalışanlarımız İçin 70 Dünyamız İçin 82 Toplum için 92 İş Bankası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi 93 Rapor Hakkında 94 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

3 SUNUŞ 90 yıllık başarı serüvenimizde ülkemiz ekonomisi ve insanımız için kesintisiz değer yaratarak Türkiye de sürdürülebilirliğin öncüsü olduk. Bugün de yalnızca ekonomik değer yaratmanın ötesinde yaygın ve sürdürülebilir yapıda oluşturduğumuz sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle de eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında toplumumuza destek vermeye devam ediyoruz. İş Bankası ailesi olarak geçmişimizden aldığımız güçle, bugün de geleceğe umutla bakıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın fotoğraflarına yer verdiğimiz sürdürülebilirlik raporumuzu değerli paydaşlarımızın görüşlerine sunuyoruz. Katkınız için teşekkür ederiz. 1

4 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan ve 2014 yılında 90 ıncı yaşını kutlayan İş Bankası, bir asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye nin kalkınma hedefleri ile uluslararası bankacılık sektöründeki güncel eğilimleri birlikte gözeten bir faaliyet çizgisinin uygulayıcısı olmuştur. İş Bankası nın Değerli Paydaşları, 90 yıllık kurumsal tarihinde sayısız ilki ve yeniliği barındıran İş Bankası, kaynakları etkin bir biçimde kullanarak tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratma ilkesine dayanan sürdürülebilirlik yaklaşımını ülkemizde en iyi temsil eden kurumlar arasındadır. Dünya nüfusu ve enerji tüketimindeki artışı dikkate aldığımızda küresel ısınma günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak hala karşımızda duruyor. Bunun beraberinde getirdiği çevresel ve toplumsal problemler ise insanoğlunun yaşamını gelecekte çok daha fazla etkileyecek konu başlıkları olarak öne çıkıyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal kaynakların devamlılığı ile iş dünyası arasında denge kurmayı gerektiren sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla uzun vadeli planlama yapılmasını hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. İnsan ve çevre odaklı geleceğe yatırımın kendi varlıklarının devamlılığı için de şart olduğunun farkına varan şirketler ve kurumlar, artık gelecek stratejilerini ve iş süreçlerini iklim değişikliğinin etkileri ile doğal kaynakların sürekliliğini de kapsayacak şekilde oluşturuyor. Sürdürülebilirliği 90 yıllık tarihimizde içselleştirdik. Cumhuriyetten bir yıl sonra kurulan ve 2014 te 90 ıncı yaşını kutlayan İş Bankası, bir asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye nin kalkınma hedefleri ile uluslararası bankacılık sektöründeki güncel eğilimleri birlikte gözeten bir faaliyet çizgisinin uygulayıcısı olmuştur. 237,8 milyar TL lik aktif büyüklüğüyle Türkiye nin en büyük özel bankası olan İş Bankası, kurucusu Ulu Önder Atatürk ün kendisi için belirlediği ufuk çizgisi kılavuzluğunda hazırlanan misyon ve vizyonundan güç alarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına ve ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu sermaye birikiminin oluşmasına değerli katkılar sunmanın yanı sıra, ulusal bankacılığın kurumsallaşmasının kilometre taşı sayılabilecek ürün ve hizmetleri müşterileriyle buluşturmuştur. Odaklandığı faaliyet alanında elde ettiği başarıları toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesi açısından bir ön koşul olarak gören İş Bankası nın bu yaklaşımı günümüz iş dünyasının kilit kavramı sürdürülebilirliği kuruluş sürecinden başlayarak içselleştirdiğini gözler önüne seriyor.

5 3 Yaklaşımımız paydaşlarımıza yol gösterdi. Bütüncül bir bakış açısı çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren İş Bankası, kullanıma sunduğu kredilerin çevresel ve toplumsal etki değerlendirmesinden dezavantajlı gruplara yönelik ürün ve hizmetler geliştirilmesine, etkin doğal kaynak kullanımından çalışanlarına yönelik sürekli eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir alanda 2014 te de projeler geliştirmeye devam etmiştir. İş Bankası, paydaşları açısından da önemli kıyaslama olanakları sunan ve yol gösteren bu faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği fark yaratan projelerle de örnek bir kurumsal vatandaş olmaya devam ediyor. Bu yönüyle sürdürülebilirlik kavramı ile İş Bankası nın ekonomik kalkınma, sosyal refah ve çevrenin korunması noktasındaki bütüncül yaklaşımı birebir örtüşüyor. Çalışanlarının ortağı olduğu bir kurumun topluma kalıcı hizmetler sunmaktan, müşterilerinin menfaatlerini gözetmekten, paydaşlarıyla bütünleşik bir şekilde değer yaratmaktan başka bir tavır içinde olması da zaten mümkün değildir. Kolektif sermaye yapımızla, milli bir kurum olarak 100. yaşımıza yaklaşırken bugün elde ettiğimiz başarıların çok daha iyilerine gelecekte de imza atacağımız inancını taşıyorum. Tüm paydaşlarımıza Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına değerli katkıları ve sürekli güvenleri için teşekkür ederim. Saygılarımla, H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı

6 4 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Kuruluş misyonumuzun gereği olarak ülkemizde ekonomik kalkınma ve refah artışının sürdürülebilir ve istikrarlı olmasına katkı sağlamak için Bankamıza emanet edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını amaçlıyoruz. Değerli paydaşlarımız, Bu yıl üçüncüsünü yayımlamaktan memnuniyet duyduğumuz bu raporla, ekonomik gelişimin sürdürülebilirliğini her dönemde önemli bir unsur olarak gören İş Bankası nın ekonomiye, topluma ve çevreye katkısını kapsamlı bir yaklaşımla ortaya koymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet in ilanından bir yıl sonra iktisadi bağımsızlığın sağlanması amacıyla, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya yön vermek misyonuyla kurulan İş Bankası, 2014 yılında 90 ıncı kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. Bu süre içerisinde İş Bankası, sadece finans sektörünün değil sanayinin de gelişmesine büyük katkı sağlamış, farklı sektörlerde yaygın faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla toplumun bütün katmanlarına hitap ederek bugünlere ulaşmıştır. Değişen piyasa koşullarına rağmen öncü ve lider konumumuzu korumamız, İş Bankası nın kısa dönemli bir bakış açısından ziyade uzun vadeli bir vizyon ile yönetilmesinden kaynaklanıyor. Bu anlayış sayesinde Bankamız, özellikle küresel krizi izleyen dönemde, yurt içinde ve yurt dışında hızlı bir şekilde değişen ekonomik konjonktürün müşterilerine etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirleri de almıştır. Geride bıraktığımız 2014 yılında küresel ekonomideki zayıf görünümün sürmesinin yanında artan jeopolitik riskler ve yoğun yurt içi gündem Türkiye ekonomisinin bu dönemde ılımlı bir büyüme sergilemesine neden olmuştur. Bu zorlu koşullara rağmen, İş Bankası sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikasından ödün vermeden Türkiye ekonomisine en büyük desteği veren banka olmayı sürdürmüştür yılında aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası nın nakdi ve gayrinakdi kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine yaptığı katkı 198 milyar TL ye ulaşmıştır. İş Bankası sahip olduğu yaygın hizmet ağıyla Türkiye nin her noktasına erişmiş, her ölçekteki müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda sağladığı finansman imkânları ile ekonomik büyümeye ve istihdama katkısını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ile bankaların kredi politikaları arasında yakın ilişki bulunduğu dikkate alındığında, üstlenilecek olan riskler yeterince ölçülmeden, salt rakamsal büyüklükler ve kısa dönemli kazançlar elde etmek üzerine kurulu kredi politikalarının ekonomik büyümede dengesizlikler ve dalgalanmalar yarattığı birçok ülkede tecrübe edilmiştir. Bu nedenle kuruluş misyonumuzun gereği olarak ülkemizde ekonomik kalkınma ve refah artışının sürdürülebilir ve istikrarlı olmasına katkı sağlamak için Bankamıza emanet edilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını amaçlıyoruz yılında Türkiye ekonomisine krediler yoluyla en büyük desteği veren Bankamızın, takipteki krediler oranının %1,5 ile sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşmesi, kaynak tahsisinde başarılı olduğumuzu gösteriyor. Sürdürülebilirlik yalnızca ekonomik boyutta değil, esasen toplumsal ve çevresel faktörleri de gözeterek, gelecek nesillere huzur içinde yaşanabilir bir toplum ve temiz bir dünya bırakma ekseninde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda İş Bankası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarını bir araya getiren bir yaklaşımla, uzun yıllardır sergilediği sürdürülebilirlik faaliyetlerini metodik bir çerçevede yeniden yapılandırmayı başarmıştır yılında uygulamaya koyduğumuz Çevresel ve Sosyal Yönetim Stratejisi ne (ÇSYS) paralel olarak Çevre Risk Değerlendirme Modeli (ERET) iş süreçlerimize başarıyla entegre edilmiştir. Bu model ışığında, gerek uluslararası fonlardan gerekse kendi yurt içi kaynaklarımızdan ve sermaye tabanımızdan finanse ettiğimiz yatırımları sosyal ve çevresel açıdan izlemeye alarak sürdürülebilir kalkınma çabalarına önemli bir katkı sağlıyoruz. Ayrıca, hizmet kalitesi standartlarımızı daha üst seviyelere taşıma

7 5 gayretinin yanında iş ve teknoloji süreçlerinde verimlilik odaklı iyileştirmelere devam ediyoruz. Bu bağlamda, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atarak çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan Sürdürülebilirlik Politikası nı oluşturduk. Bu kapsamda faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkileri gözetmeye de daima özen gösteriyoruz li yıllarla birlikte Türkiye nin küresel ekonomide enerji talebi en hızlı artan ülkeler arasında yer alması ve enerji piyasalarında yaşanan liberalizasyon sürecinin ardından, yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji sektörü ve enerji verimliliğine yönelik finansman faaliyetlerine odaklandık. Finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji projelerinin Türkiye nin fosil yakıt ağırlıklı kaynak yapısından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine önemli oranda katkı sunması bekleniyor. Böylece, İş Bankası karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlarken, Türkiye ekonomisinin enerjide yurt dışı kaynaklara bağımlılığının azaltılmasına da olanak veriyor. Ayrıca, kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunu da takip ediyoruz. İstanbul daki Genel Müdürlük binalarını kapsayan ölçümler İş Bankası nın 2010 yılından bu yana karbon emisyonunu her yıl azaltmayı başardığını gösteriyor. Toplumsal gelişime katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını da asli faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Toplumun farklı alanlardaki ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek, sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi uzun soluklu, yaygın ve bütünleşik bir yapıda, sürdürülebilirlik perspektifiyle devam ettiriyoruz. Yönetim Kurulu na bağlı olarak faaliyet gösteren Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi nin planlaması doğrultusunda eğitim, çevre ve kültür sanat başlıkları altında sürdürülen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle toplumda kalıcı değerler yaratmayı ve ülkemiz geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyoruz yılında da sürdürülebilirlik faaliyetlerimize desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize şükranlarımı sunuyor, önümüzdeki dönemde başarılarımızın artarak süreceğine yürekten inanıyorum. Saygılarımla, Adnan Bali Genel Müdür

8 6 Gelecek nesiller için üstün performans sergileyerek yarınlara umutla bakmak

9 NIN VIZYONU, AMAÇLARI, DEĞERLERI VE STRATEJISI Vizyonumuz Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu bölgesel finansal güç olarak sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların en çok tercih ettikleri banka olmak Özetle, Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırmak. 7 Amaçlarımız Müşterilerimiz açısından; Hizmet sunumunda hedefimizi oluşturan tüm sektör ve müşteri gruplarında en çok tercih edilen banka olmak Müşterilerimize, nitelikli çalışanlarımız, yaygın şube ağımız ve şube dışı hizmet kanallarımız ile eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak Yüksek iş ahlâkı prensiplerimize taviz vermeksizin uymak Hissedarlarımız açısından; Hisse değerimizi istikrarlı bir biçimde artırmak Etkin bir risk yönetimi anlayışı ile hareket etmek Değerlerimiz Bankamızın kurumsal kimliğini temsil eden, vizyon ve amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren ve çalışanlarımızın iş ve yaşam biçimi haline getirdikleri değerlerimiz; Dayanışma içinde çalışarak ürettiği Ortak akıldan güç alan, Hizmet anlayışıyla her koşulda Güven duyulan Liderlik olarak tanımlanmıştır. Stratejimiz Vizyon ve amaçlarımıza ulaşmak üzere müşteriye en yakın banka olma temeline dayalı sürdürülebilir kârlı büyüme dir. Çalışanlarımız açısından; Tercih edilen işveren olmak ve çalışanlarımıza kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik edici programlar ve eğitim imkânları sunmak Müşteri odaklı yaklaşımımızı tüm çalışanlarımıza yaymak Sadakati, sorumluluk almayı ve yaratıcı olmayı desteklemek ve teşvik etmek Yetkinlik ve performansa dayalı, adil ve güvenilir bir işe alma, değerlendirme, atama ve yükselme sistemi uygulamak

10 8 KURUMSAL PROFİL Geniş şube ağı ve her geçen gün etkinliği artan şube dışı dağıtım kanalları ile her dönemde ve her koşulda müşterisinin yanında olmaya devam eden İş Bankası, yaygın hizmet ağıyla yaklaşık 14 milyon müşterisine hizmet sunmaktadır. Türkiye nin En Büyük Özel Bankası İlk lerin Bankası Sürdürülebilir ve Güçlü Mali Yapı İş Bankası, 237,8 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankasıdır. Değişimi takip eden değil, yeniliklerde öncü banka Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklı güçlü finansal yapı Krediler ve özkaynaklarda sektör lideri olan İş Bankası, aktif büyüklüğü, mevduat ve şube sayısında ise özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürmüştür. Yaygın hizmet ağıyla yaklaşık 14 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap veren İş Bankası, yurt içindeki şubesi ile özel bankalar arasındaki en büyük şube ağına; toplam yurt içi Bankamatik ile de sektördeki en geniş ATM ağına sahiptir. Kuruluşundan bu yana İş Bankası nın rekabet gücünün temelinde, küresel trendlere uygun, yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalar geliştirme vizyonu yer almaktadır. Kumbara ile Türkiye de tasarrufun öncüsü, ilk ticari çekle ticari itibarın simgesi olan İş Bankası nın Türkiye ye getirdiği çok sayıda yenilik arasında ilk ATM, ilk İnternet Şubesi ve ilk mobil bankacılık uygulaması da yer almaktadır. Sahip olduğu 29,3 milyar TL lik özkaynak büyüklüğü İş Bankası nın iş hacmindeki gelişimi desteklemiş ve yatırımlarını sürdürmesini sağlamıştır. Banka nın sermaye yeterlilik oranı 2014 yıl sonu itibarıyla yasal sınırın oldukça üzerinde, %16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka, takipteki krediler için BDDK nın öngörmüş olduğu yasal sınırlar düzeyinde karşılık ayırma politikası benimsemiştir yıl sonu itibarıyla takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı sektör ortalamasının üzerinde %76,9 olarak gerçekleşmiştir.

11 237,8 İş Bankası, 237,8 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin en büyük özel bankasıdır. 155,3 İş Bankası nın toplam kredi hacmi, 2014 yıl sonunda 155,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 9 Saygınlık ve Güvenle Özdeş Güçlü Marka Yaygın Hissedar Tabanı Toplumsal Gelişime Katkı İş Bankası nı farklılaştıran temel unsurlardan biri, güven ve itibarla özdeşleşmiş markasıdır. Yaygın hissedar tabanı İş Bankası nın en önemli varlıklarından biridir. İş Bankası, topluma değer katan uzun soluklu çalışmalarını sürdürülebilirlik anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul etmektedir. İş Bankası, kuruluşundan bu yana Türk insanının ve girişimcisinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yanında yer almaktadır. Dış ticaret ve uluslararası finansman işlemlerinde de etkin bir hizmet sağlayıcı olan İş Bankası, Türk firmalarına uluslararası hizmet ağıyla etkin ve yerinde hizmet sunmaktadır. Ayrıca, karşılıklı güven ve işbirliğine dayanan gelişmiş muhabir ağı ile yatırımcılarla süregelen ilişkileri, sürdürülebilir dış kaynak temininde de İş Bankası nı Türkiye nin öncü bankası yapmaktadır. Yaklaşık 190 bin hissedarı ve kurumsal yatırımcı niteliğindeki ortaklarıyla İş Bankası, geniş bir sermayedar tabanına sahiptir. Banka sermayesinin %40,15 oranındaki bölümü, 50 bine yakın çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı na aittir. Banka, ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını sürekli izlemekte; kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını bu doğrultuda geliştirmektedir. İş Bankası, sadece ürün ve hizmetleriyle değil; sürdürülebilir bir dünya ve toplum için eğitim, çevre ve kültür-sanat dahil pek çok alandaki proje ve çalışmalarıyla topluma değer katmaktadır. İş Bankası 2014 yılında The Banker dergisinin Dünyanın En Büyük Bankası listesinde 118. sırada yer alarak pek çok Avrupa bankasını geride bırakmıştır. İş Bankası söz konusu listede en üst sırada yer alan Türk bankası olmuştur.

12 10 RAKAMLARLA 90 yıldır paydaşlarına olduğu kadar ülkenin ekonomisine de değer katma anlayışı ile çalışan İş Bankası, 2014 yılını 3,4 milyar TL net kâr elde ederek tamamladı. %31,76 Halka Açık Bölüm %40,15 Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 31 Aralık 2014 İtibarıyla Ortaklık Yapısı %28,09 Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)

13 Başlıca Finansal Büyüklükler (Milyon TL) Değişim (%) Aktif Toplamı ,0 Krediler ,2 Mevduat ,4 Özkaynaklar ,3 Net Dönem Kârı ,9 İş Bankası, her türlü piyasa koşulunda korunan ve geliştirilerek aktarılan itibarı sayesinde rekabette farklılaşmaya devam etmektedir. 11 Başlıca Finansal Rasyolar (%) Faiz Getirili Aktifler (*) /Aktif Toplamı 92,1 92,3 Krediler/Aktif Toplamı 64,1 65,3 Kredi/Mevduat 111,5 116,3 Takipteki Krediler/Toplam Krediler 1,6 1,5 Özel Karşılık Oranı 80,4 76,9 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 21,2 22,0 Özkaynaklar/Pasif Toplamı 11,2 12,3 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 14,4 16,0 (*) Faiz getirili aktifler TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. Üretilen Doğrudan Ekonomik Değer 1 (Bin TL) Faaliyet Gelirleri Toplamı Paylaşılan Değer Faaliyet giderleri Personel giderleri Kıdem tazminatı karşılığı Vergi karşılığı Temettü (brüt 3 ) Bağışlar Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan veriler 2. Faaliyet giderleri; tabloda yer verilen personel giderleri ve kıdem tazminatı karşılığını da içermektedir. Faaliyet giderleri hakkında daha fazla detay için 2014 yılı Faaliyet Raporu nda yer alan konsolide olmayan finansal rapordaki Diğer Faaliyet Giderlerine İlişkin Bilgiler tablosunu inceleyiniz yılına ilişkin brüt temettü tutarı Yönetim Kurulu tarafından dağıtılması teklif edilen tutardır. 4. Banka nın bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı harcamaları içermektedir.

14 İş Bankası, uluslararası hizmet ağıyla müşterilerine etkin ve yerinde hizmet sunmaktadır. 12 Küresel piyasalardaki varlığını güçlendirme amacıyla faaliyetlerini sürdüren İş Bankası, Türkiye nin yakın coğrafyasındaki ülkeler başta olmak üzere Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan piyasaları yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda Banka, 2014 yılında da uluslararası faaliyetlerine ve şube ağını genişletme çalışmalarına devam etmiştir. İş Bankası 2014 yıl sonu itibarıyla yurt dışında 14 ülkede; 17 si İşbank Almanya ve 15 i İşbank Rusya nın olmak üzere toplam 57 şube ve 2 temsilcilik ile faaliyet göstermektedir. Arasta-Lefkoşa Şubesi, KKTC deki 16. şube olarak 2014 yılında faaliyete geçmiştir. İş Bankası, KKTC de en geniş şube ağına sahip bankadır yılında Bağdat/Irak, Tiflis/ Gürcistan, Prizren/Kosova ve Edmonton-Londra/İngiltere Şubelerinin açılmasıyla Banka nın bu ülkelerdeki ikinci şubeleri faaliyete geçirilmiştir. İş Bankası, yaklaşık 14 milyon müşterisinin ihtiyaçlarına, yaygın hizmet ağıyla, en hızlı ve etkin şekilde cevap vermektedir. Banka, yurt içi şubesi ile özel bankalar içinde en büyük şube ağına; toplam yurt içi Bankamatik ile de sektördeki en geniş ATM ağına sahiptir. İş Bankası nın alternatif dağıtım kanallarındaki işlem çeşitliliği, ülkemizdeki finansal erişimin artırılmasına katkı sağlamaktadır. İş Bankası Bankamatiklerini kullanan müşteri sayısı 2014 yılında 8 milyonu aşmıştır. İnternet bankacılığını kullanan müşterilerinin sayısı 2,3 milyon kişiye, mobil bankacılık kullanıcı sayısı ise 1,5 milyon kişiye ulaşmıştır yıl sonu itibarıyla İş Bankası nın personel sayısı e ulaşmıştır. İNGİLTERE HOLLANDA ALMANYA FRANSA İSVİÇRE KOSOVA BULGARİSTAN GÜRCİSTAN TÜRKİYE KKTC MISIR IRAK

15 YENİ BANKAMATİK YENİ ŞUBE RUSYA ÇİN BAHREYN 969 YENİ İŞ BANKALI

16 14 VE İŞTİRAKLERİ Güçlü iştirakleri, İş Bankası nın sürdürülebilir kârlı büyümesine önemli destek vermektedir. 293 İş Bankası nın 1924 yılından günümüze iştirak ettiği şirket sayısı 25 İş Bankası nın 2014 Aralık sonu itibarıyla doğrudan ortaklığı bulunan şirket sayısı 104 İş Bankası nın doğrudan ve dolaylı kontrol ettiği şirket sayısı İş Bankası iştirakler portföyünün %75 i Borsa İstanbul Ulusal Pazar da işlem görmektedir. İş Bankası nın iştirakler portföyünün %75 lik kısmını oluşturan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. halka açık şirketler olup hisseleri BİST Ulusal Pazar da işlem görmektedir yıl sonu itibarıyla iştirakler portföyünün İş Bankası aktif toplamına oranı %4 düzeyindedir. İş Bankası, iştirak stratejisini verimlilik ve kârlılık üzerine inşa etmiştir. İş Bankası, özkaynak yatırımları kapsamında iştirakler portföyünün verimliliğine büyük önem vermektedir. Banka, sektörel uzmanlık ve deneyimleri ışığında finansal hizmetler sektöründe büyüme ve yüksek kâr potansiyeli taşıyan fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmekte ve paydaşları için değer yaratmaya odaklanmaktadır. Finans Türk ekonomisinin öncü kuruluşlarından olan İş Bankası nın bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasası işlemlerine aracılık, portföy yönetimi, girişim sermayesi, faktoring, reasürans, finansal kiralama, varlık yönetimi, menkul kıymet yatırım ortaklığı, yatırım bankacılığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren finansal hizmet iştirakleri bulunmaktadır. TSKB BİST: TSKB İşbank Almanya İşbank Rusya Anadolu Hayat BİST: ANHYT Anadolu Sigorta BİST: ANSGR Millî Reasürans İş Leasing BİST: ISFIN İş GYO BİST: ISGYO İş Yatırım BİST: ISMEN

17 15 Cam sektöründeki köklü deneyim ve uzmanlığıyla tanınan Şişecam, 2014 yıl sonu itibarıyla, kapasite büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, cam üretimi alanlarında dünyada üçüncülük ile altıncılık, Avrupa da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen konumlarda yer almıştır. Cam Şişecam Türk cam sanayiinin kurucusu ve değişmez lideri Kurulduğu 1935 yılından bu yana Türk sanayinin öncü kuruluşları arasında yer alan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam); düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ile soda külü ve krom kimyasalları başta olmak üzere kimyasal grupları altında faaliyet gösteren 63 şirketin oluşturduğu Şişecam Topluluğu nun holding şirketidir. Topluluğun ana şirketi Şişecam başta olmak üzere Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayii ve Denizli Cam şirketlerinin hisse senetleri Borsa İstanbul da işlem görmektedir. Küresel pazarda söz sahibi olan Şişecam Topluluğu, Türkiye nin yanı sıra Mısır, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Ukrayna, Romanya, Almanya, Macaristan, Slovakya ve Hindistan da bulunan tesis ve fabrikalarında üretim gerçekleştirmektedir. Cam sektöründeki köklü deneyim ve uzmanlığıyla tanınan Topluluk, 2014 yıl sonu itibarıyla, kapasite büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, cam üretimi alanlarında dünyada üçüncülük ile altıncılık, Avrupa da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen konumlarda yer almıştır. BİST: SISE, TRKCM, ANACM, SODA, DENCM Telekomünikasyon Avea Türkiye deki tek GSM 1800 mobil iletişim operatörü İş Bankası iştiraklerinden Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea), 2014 yıl sonu itibarıyla 16,3 milyon düzeyindeki abonesi ile mobil iletişim pazarında abone bazında %23 pazar payına sahiptir. Diğer Nemtaş Deniz taşımacılığının uzman kuruluşu Armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama ve acentelik faaliyetlerine odaklanan Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. (Nemtaş), mülkiyetinde bulunan toplam DWT luk beş gemiden oluşan bir filoya sahiptir. İş Bankası ve iştirakleri; Türkiye ekonomisine sağladıkları doğrudan ve dolaylı katma değerle özel sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Banka, önümüzdeki dönemde de hissedarları, müşterileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşları ile güçbirliği yaparak Türkiye nin kalkınma hedeflerine ortak olacaktır.

18 16 Sürekli ilerleme yolunda doğru adımlar atarak bugünle gelecek arasında köprü kurmak...

19 NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI 17 Evrensel sürdürülebilirlik yaklaşımının en temel ideallerinden olan gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma ilkesi ışığında İş Bankası, tüm faaliyetlerini çevresel etki gözeterek gerçekleştirmektedir. İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedeflerine dayalı bir iş modeline sahiptir. Tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren İş Bankası, kurumsal yapısını ve insan kaynağını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımını topluma değer katmanın bir yolu olarak gören Banka, yürüttüğü özgün sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de toplumsal gelişime ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. İş Bankası, müşteriye en yakın banka olma ve sürdürülebilir kârlı büyüme hedeflerine dayalı bir iş modeline sahiptir. Banka, odaklandığı sektör ve etki alanında yer alan paydaşları dikkate alındığında ağırlıklı olarak ekonomiye sağladığı katma değerle ön plana çıkmaktadır. Banka nın sürdürülebilirlik bağlamında yarattığı katma değer aşağıda belirtilen dört kategori çerçevesinde önceliklendirilmiştir. müşteriler çalışanlar toplum dünya İş Bankası nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, bankacılık faaliyetleri aracılığıyla doğrudan ekonomik değer üretiminden müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeye, finans sektörünün ihtiyacına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinden uzun vadeli hedeflere odaklanmış kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar genişleyen çok katmanlı hedefler üzerine kuruludur. Köklü bir kurumsal kültürü ifade eden İş Bankası, fırsat eşitliğine ve sürekli mesleki ve kişisel gelişim ilkelerine göre yapılandırılmış iş ortamıyla da çalışanlarını sürdürülebilirlik hedeflerine ortak etmektedir. Evrensel sürdürülebilirlik yaklaşımının en temel ideallerinden olan gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma ilkesi ışığında İş Bankası, tüm faaliyetlerini çevresel etkileri gözeterek gerçekleştirmektedir. Banka, başta elektrik enerjisi, doğalgaz ve su olmak üzere tüm doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmanın yanı sıra müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerde ortaya çıkan dolaylı çevre etkisini, bilişim teknolojisi uygulamalarından proje finansmanına kadar farklı alanlardaki uygulamalar ile yönetmekte ve paydaşlarına çevresel etki yönetimi alanında referans uygulamalar sunmaktadır. Kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran İş Bankası, etki alanında gelişim sağlayacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmayı hedeflemektedir. Banka; eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle somut hedefler üzerinden toplumsal katkı yaratmaya odaklanmıştır. İş Bankası bünyesinde sürdürülebilirlik kavramının sistematik ve bütünsel olarak ele alınmasını sağlamak üzere 2014 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Projesi çalışmaları yürütülmüştür. Banka, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile sürdürülebilirliğin kurum içerisinde içselleştirilerek günlük faaliyetler ile entegrasyonun izlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamıştır.

20 18 İş Bankası 2014 yılında sürdürülebilirlik faaliyetlerini yeniden yapılandırmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atılmış, çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan İş Bankası Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur. İş Bankası nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımının Temel İlkeleri Banka; yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur. düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynamayı, yeni ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser. insan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak bütün paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler. fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder, işgücünde çeşitliliği entelektüel sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder. sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasında öncü rol oynar. yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, hissedarları, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile âdil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser. etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan âdil bir ödüllendirme anlayışını destekler. farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün, küresel ölçekte rekabet eden Banka olma hedefini destekleyecek şekilde fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser. müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar. rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır. çalışanlar veya Banka yı temsil edenler, müşterilerden doğrudan veya dolaylı olarak Banka nın Hediye ve Ağırlama Politikası hükümlerine aykırı hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün/hizmetin kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve bedeli gibi unsurları gözeterek Satın Alma Politikası na göre yürütür. müşteri hak ve menfaatleri ile kamu yararını da gözeten orta ve uzun vadeli stratejileri benimser. sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir. İş Bankası 2014 yılında Banka nın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan Çevresel ve Sosyal Etkiler, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Hediye ve Ağırlama politikalarını hazırlayarak tüm paydaşlarının bilgisine sunmuştur. Bu sayede, İş Bankası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarını bir araya getiren bir yaklaşım çerçevesinde, uzun yıllardır sergilediği sürdürülebilirlik faaliyetlerini metodik bir çerçevede yeniden yapılandırmayı başarmıştır. İş Bankası nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. surdurulebilirlik/sayfalar/surdurulebilirlik. aspx

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6 Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler Sunuş 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdür ün Mesajı 6 Biz Kimiz? 10 İş Bankası Hakkında 12 Kurumsal Profil 14 Rakamlarla İş Bankası 16 İş Bankası

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6

İçindekiler. Sunuş 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2. Genel Müdür ün Mesajı 6 Sürdürülebilirlik Raporu 2013 İçindekiler Sunuş 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdür ün Mesajı 6 Biz Kimiz? 10 İş Bankası Hakkında 12 Kurumsal Profil 14 Rakamlarla İş Bankası 16 İş Bankası

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 20 Ekim 2009 Konsolide Gelir 7,8 milyar TL yi aştı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz.

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Ayşegül Özel Yapı Kredi Bankası Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni Erdoğan Yücel Yapı Kredi

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

YÖNETİCİLİK VE PLANLAMA. Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Kaynak: Tamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım.

YÖNETİCİLİK VE PLANLAMA. Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Kaynak: Tamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım. YÖNETİCİLİK VE PLANLAMA Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Kaynak: Tamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım. 2 Plan ve planlama Plan bir nihai karardır; diğer bir söyleyişle

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı