2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 3 İl Siyasi Haritası Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan- Program Metinlerine Uygunluğu Analizi 8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. Genel Bilgiler 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI MAHALLE SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS 1 BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * 10 MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları * * TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Konağı C Blok Kat 2 adresinde Mülkiyetinin Van Valiliğinden tahsisli 900 m2 kapalı alanda 13 odada hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz hizmetlerini idareciler de dahil olmak üzere 37 adet personelle yürütmektedir. 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 1 Şef, 6 muhasebe, 6 sosyal servis, 1 Sekreter, 2 Danışma yönlendirme, 2 Çay ocağı, 1 Basın, 7 Büro, 3 Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri ve 4 şoför bulunmaktadır. Araçlar Valilik park alanında Müdürlüğümüze ayrılan 6 araçlık park yerinden faydalanmaktadır. Misyonumuz Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışa, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. Vizyonumuz Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak. Kalite Politikamız Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak, Hizmetlerimizi; uluslararası hukuk ilkeleri ve sözleşmeler ile ulusal mevzuata göre sunmak. Hizmetlerimizi kişi, aile ve toplumun memnuniyetini ön planda tutarak yürütmek. Değişimi ve gelişimi izleyerek, sosyal hizmet ihtiyacı bulunan kişi, aile ve toplumun ihtiyaçlarını, maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarını gidermek, hayat standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. Hizmetlerimizi, koruyucu ve önleyici odaklı olarak belirlemek, yerinde hizmet verme anlayışı ile yerine getirmek. Çalışanlarımızın memnuniyetini, eğitim ve gelişimini sürekli arttırmak; Hizmetlerimizde kişi ve grup desteklerini alarak il genelinde sosyal hizmetlerin koordinasyon ve denetimini sağlayan merkez olmak. Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kalitesini tüm çalışanlarının desteği ve sorumluluk bilinci ile sağlar ve sürdürür. Tüm çalışanlarımız kalite politikasını ve oluşturulmuş kalite sistemini uygulamaktan ve etkinliğini geliştirmekten sorumludur. 6

7 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VAN İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 7

8 Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi TEMA 1. Stratejik Amaç 1 Ülkenin İhtiyaçlarına Yönelik Yeni Sosyal Politikalar Geliştirmek ve Model Oluşturmak Hedef 1.1 Ailenin yapısını güçlendirmek Hedef 1.2 Toplumsal şiddeti azaltmak Performans Hedefi 1 Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır Performans Hedefi 1-Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla araştırmalar, projeler, toplantılar gerçekleştirilmesi ve raporlar hazırlanması Faaliyetler 1-Boşanma Nedenleri Araştırması ve ileri İstatistik Analizleri (Bir Yıllık 2014) 2- Türkiye de Yaş Arası Öğrencilerde Sigara, Alkol ve Zararlı Madde Kullanımı Araştırması (İki Yıllık ) 3- Araştırma Etütleri, Ölçek Geliştirme ve İleri İstatistik Analizleri (10 adet) (Bir Yıllık Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi 5- Nesiller ve Aile Araştırması 6-Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP Faaliyetler Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Etki Analizi Araştırma Projesi /17 sayılı Başbakanlık Performans Göstegesi 1-Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik yapılan araştırma sayısı(5) 2 Evlilik Öncesi Eğitim Alanların Sayısı(80,000) 3 Aile Eğitimi Programı Eğitimi alanların Sayısı(932) 4 Aile ve Boşanma Süreci danışmanlığı alanların Sayısı (180,000) Performans Göstergesi 1-Gerçekleştirilen araştırma sayısı(2) 2- Gerçekleştirilen toplantı sayısı(3) 8

9 Hedef 1.3 Toplumsal istismarı azaltmak Hedef 1.4 Yerel Yönetimler, özel sektör ve STK ların sosyal hizmetlere olan katkısını arttırmak Performans Hedefi 1-Huzurevlerinde kalan yaşlıların yaşlı istismarı algısı araştırması Performans Göstergesi tespit edilmemiştir. Genelgesi Kapsamında Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı ve raporu 3- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planına ( ) ilişkin uygulamaların periyodik olarak izleme ve değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi 4-Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırma" Projesi 5-Kadın Sığınma Evlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Elektronik takip ve mal alımı) IPA Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınma Evleri Projesi (IPA 2009) Faaliyetler 1-Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Yaşlı İstismarı Algısı Araştırmasının yapmak 2-Yaşlılara yönelik istismar konusunda bilgilendirici/bilinçlendirici ve olumlu tutumları geliştirici çalışmalar 3-Yaşlılara yönelik olumlu tutumları geliştirici ve yaşlı İstismarına yönelik bilinçlendirici kamu spot filmi yapılması 3 Hazırlanan rapor sayısı(3) 4- Gerçekleştirilen proje sayısı(2) Performans Göstergesi 1Huzurevlerinde kalan yaşlıların yaşlı istismarı algısı araştırması(1) 2-Yaşlılara yönelik istismar konusunda bilgilendirici/bilinçlendirici ve olumlu tutumları geliştirici toplantılar(2) 3-Yaşlılara yönelik olumlu tutumları geliştirici ve yaşlı İstismarına yönelik bilinçlendirici kamu spot filmi yapılması(3) Hedef 1.5 Ülkemizin sosyal yardımlar Performans Hedefi 1-Ülkemizin sosyal yardımlar Faaliyetler 1-Sosyal Yardımlaşma ve Performans Göstergesi 1-Sosyal yardımların GSYİH'ye 9

10 Stratejik Amaç 2 Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak Hedef 1.6 Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek Hedef 1.7 Aktif yaşlanmayı sağlamak Hedef 2.1 Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak Performans Hedefi 1 Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi yoluyla eşitsizliklerin giderilmesine yönelik projeler, araştırmalar, toplantılar gerçekleştirilmesi ve raporlar hazırlanması. 2-Kadın ve dezavantajlı kesimlerin istihdamının artırılması 3- Şehit yakınları, gazi veya gazi yakınlarının kamu kurumlarında istihdam edilmeleri sağlanacaktır. 4- Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz seyahat kartı verilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 1-Türkiye de Yaşlıların Durumu, Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı doğrultusunda çalıştay ve toplantılar yapmak. Performans Hedefi 1- Açılan SHM sayısı 120 den 216 ya çıkarılacaktır. 2-Üstün yetenekli çocuklar ve aileleriyle ilgili sorunlar tespit edilecektir... Dayanışmayı Teşvik Fonu Faaliyetleri 2-Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemeleri Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yaşlı ve Engelli Yardımları Faaliyetler 1-Türkiye de Kadın İşgücü Profili Araştırma Projesi 2 İş te Eşitlik Platformu İstişare Toplantıları 3-Türkiye de Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi: SIDA Projesi Çalışmaları 4-Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı 'ün güncellemesi 5- CEDAW Periyodik Ülke Raporunun Hazırlanması ve sunumuna İlişkin çalışmalar 6-Kamuda Engelli İstihdamı Analizi Araştırması 7-EKPSS Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 8-Şehit Yakınları ve Gazilerin İstihdam İşlemleri 9- Ücretsiz Seyahat Kartı Basım ve Dağıtımı Faaliyetler 1-Yaşlılık alanında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi Faaliyetler yılı sonu itibariyle 166 SHM planlanmaktadır.(kiralama ve inşaat) 2-Protokoller yapılarak hizmetlere destek sağlanması oranı(1) 2-Aile başına sosyal yardım miktarı(212) Performans Göstergesi 1- Gerçekleştirile Faaliyetler n araştırma sayısı (1) 2- Gerçekleştirilen toplantı sayısı(32) 3- Hazırlanan rapor sayısı(9) 4- Hazırlanan broşür sayısı(1) 5- Basılan kitap sayısı(500) 6- Desteklenen araştırma sayısı(14) 7-Engelli memur istihdamı araştırması raporu(1) 8-Engelli memur istihdam oranı(75) 9- Şehit yakını istihdam oranı(30) 10- Gazi istihdam oranı(30) 11- Kart basma sisteminin kurulması(100) 12- Kart basımı ve dağıtımı(70) Performans Göstergesi 1-Yapılacak toplantı sayısı (2) Performans Göstergeleri 1 SHM açılan il sayısı (80) 2 Açılan SHM sayısı(166) 3-Psiko-sosyal rehberlik hizmeti verilen aile ve birey sayısı/psiko-sosyal rehberlik 10

11 3-Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinin yaşamış oldukları sorun alanları çalıştayı hizmeti ihtiyacı tespit edilen aile ve birey sayısı(100) Hedef 2.2 Kadın, çocuk, engelli, yaşlı,şehityakınıve gazilerinhaklarınınkorunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekildeyararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek Performans Hedefi 1-Kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına yönelik toplumsal bilincin yükseltilmesi amacıyla eğitimler, toplantılar, protokoller ve projeler gerçekleştirilecektir. 2-Yurt içi ve yurtdışında bulunan şehitlik ve anıtlara yönelik çalışmalar yapılacaktır 3-Çocuk haklarının korunmasına ve çocukların fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinç yükseltilecektir 4. Yerel dinamikleri harekete geçirerek, engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmak ve toplumda farkındalık yaratmak (EDES) 5-Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Kapsamında Sakarya, Bursa, Mersin, Nevşehir, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İzmir, Muğla, Ordu, Van illerinde Gerçekleştirilecek Olan Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri 6-Kitabın içeriğinde Sağlık Uygulama Tebliği EK 3/C de yer alan protez ve ortezler ile eklenmesi gerekli görülen yaklaşık 100 adet protez ve ortezin her birinin ismi, resmi (veya tasarımı), parçaları, fonksiyonları ve beklenen yararları bulunacaktır. 7-Engellilerin toplumsal yaşama katılabilmelerinin sağlanması için yerleşim yerlerinde pilot çalışmaların desteklenmesine yönelik Erişilebilirlik sağlanacaktır. Faaliyetler 1-8 Mart, 25 Kasım, 5 Aralık gibi özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi 2- Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yönelik Materyal Geliştirme ve Eğitim Projesi 3- KSK Toplantısında Yan Etkinlik faaliyeti 4- Yurtiçi ve Yurtdışı şehitlik ve anıt yapım, bakım ve onarımı ile Kars Sarıkamış Şehitlik alanı yapımı Projesi 5- İl Çocuk Hakları Kurulu ve Çocuk Komiteleri 6- Çocuk Hakları Forumu 7Dostluk Treni Seferi 8- Dünya Kız Çocukları Günü" çalıştay 9-Karadeniz bölgesindeki iller ile İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırşehir, Nevşehir, Çankırı ve Kırıkkale illerinden gelen projelerin desteklenmesi ve izlenmesi. 10-İllerde farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi, aile bilgilendirme kitapçığının hazırlanması ve basılması, alan yazın raporunun hazırlanması 11-Ortopedik hazır ve ısmarlama protez ortez teknik el kitabının hazırlanması, içeriğinin ve tasarımının oluşturulması, tanıtılması, basılması ve Performans Göstergeleri 1-Özel günlerde düzenlenen etkinlik sayısı(5) 2- Yurt dışında düzenlenen toplantı sayısı(12) 3- Hazırlanan materyal sayısı(2) 4- Hazırlanan film sayısı(1) İyileştirme yapılan şehit mezarı ve şehitlik sayısı(160) 6-İl çocuk hakları kurulu sayısı(25) 7- Çocuk Hakları Forumu" sayısı(1) 8-Projenin Uygulanacağı il sayısı(22) 9-Projenin Uygulanacağı il sayısı(11) 10-Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Kitap Sayısı(3000) 11-Projenin uygulanacağı il sayısı(81) 12-Toplantı Sayısı(4) 11

12 Hedef 2.3 Uzun dönemde yoksulluk döngüsünün oluşmasının Engellenmesi 8-Ana Engel grupları içinde yer alan gereksinimleri farklılaşan alt engel gruplarına yönelik sorun ve öneri analizlerine ilişkin toplantılar düzenlemek. Performans Göstergesi Tespit Edilmemiştir. dağıtılması 12-Yerel yönetimlerden gelen projelerin desteklenmesi ve izlenmesi 13-Ana Engel grupları içinde yer alan gereksinimleri farklılaşan alt engel gruplarına yönelik sorun ve öneri analizlerine ilişkin çalışmalar Hedef 2.4 Aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak Performans Hedefi 1-Çocukların korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması durumunda, ailelere ekonomik ve sosyal destek verilecektir. 2-Koruyucu aile sistemi yaygınlaştırılacaktır. 3-Engellilerin haklarının gelişmesini ve izlenmesini sağlamak 4-Gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti alan yaşlı, engelli sayısını artırılması hedeflenmektedir. Faaliyetler 1-Çocukların kuruluştan ailesi yanına döndürülmesi 2- Çocukların kuruluş bakımına alınmadan ailesi yanına döndürülmesi 3- SED hizmetlerinin değerlendirilmesi araştırması 4-Kuruluş bakımından ayrılıp eğitim vb. ihtiyaç duyanlara yapılan Sosyal ekonomik destek 5-Evlilik yardımı 6- Ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılma faaliyeti 7-Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısının artırılması 8-Koruyucu aile eğitimi 9-Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin uygulanması teşvik etmeye yönelik eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar 10-.Kendilerine tanınan indirim hakkından yararlanan engelli ve yaşlılar için bilgilendirme çalışmaları Performans Göstergeleri 1-Kuruluştan ailesi yanına döndürülen çocuk oranı(10) 2- Koruma altına alınmadan ailesi yanında desteklenen çocuk oranı(100) 3- Ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı(3) 4 -Evlat edindirilen çocuk oranı(100) 5-Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk oranı(25) 6-Yapılacak toplantı, seminer ve konferans sayısı(21) 7-Engelli Kimlik Kartı Alan Engelli Sayısı /Bir Önceki Yıl Engelli Kimlik Kartı Alan Engelli Sayısı(5) 8-Engellilerin toplumsal entegrasyonu (IPA) ve BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanması kapsamında yapılacak toplantı, seminer ve konferans(6) 12

13 Stratejik Amaç 3 İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliğini sağlamak. Hedef 3.1 Hizmetlerin tespit (arz) odaklı olarak yapılmasını Yaygınlaştırmak Hedef 3.2 Hizmet sunum sürecini hızlandırmak Performans Hedefi 1-Risk düzeyi yükselen çocuklara, olumsuz durumla karşılaşmadan müdahale imkânı sağlayacak Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi uygulaması başlatılacaktır. Sosyal İncelemelerin yerindelik ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir Performans Göstergesi tespit edilmemiştir. 11-Engellilerin toplumsal entegrasyonu (IPA) kapsamında yapılacak toplantı, seminer ve konferans 12-Engelliler için Özel Hizmet alımı yapılması 13-Yaşlılar için Özel Hizmet alımı yapılması. Faaliyetler 1- Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin modellemesine ilişkin Araştırma Projesi Uygulamaları Hizmet-içi eğitim 2-"Türkiye'de refakatsiz göçmen çocuklara erişim ve farkındalık artırma stratejisi" ve "Refakatsiz göçmen çocuklara hizmet sunumda kurumsal ihtiyaç değerlendirilmesi" Projesi 3- Sosyal inceleme çalıştayı 9-Evde Bakım Destek Hizmeti alan engelli sayısını artırmak(50) 10-Gündüzlü Bakım hizmeti alan yaşlı sayısında bir önceki yıla oranla gerçekleşen artış(50) Performans Göstergeleri 1 Tespit odaklı hizmet oranı (çocuk) (6) Hedef 3.3 Sosyal yardım ihtiyaçlarını objektif temellere göre tespit etmek Hedef 3.4 Kamu kaynaklarında, sosyal yardımlarda mükerrerliği Azaltmak Performans Göstergesi tespit edilmemiştir. Performans Göstergesi tespit edilmemiştir. Stratejik Amaç 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak Hedef 4.1 Afet durumlarında etkin müdahale etmek Performans Göstergesi tespit edilmemiştir. 13

14 Hedef 4.2 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluşlarda hizmet alan memnuniyetini artırmak Performans Hedefi 1-Ebeveyn bakımından yoksun çocuklara ilişkin minimum standartlar hizmet alanlarına entegre edilecek, izlenecek ve raporlanacaktır. 2-Bakım koruma ve rehabilitasyona yönelik minimum standartlar belirlenecektir. Faaliyetler 1-Yerinde rehberlik etmek 2- Hizmet içi eğitim 3-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları oluşturulmasına yönelik çalışmalar. 4-Bakım koruma ve rehabilitasyona yönelik belirlenen standartların Basımı ve Dağıtımı 5-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Alanda Uygulama 6-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Kongresi Performans Göstergeleri 1-Bakım, koruma ve rehabilitasyonuna yönelik minimum standartların belirlenmesi (100) 2- Bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı(40) 3-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları için belirlenen standart sayısı(100) 4-Belirlenen standartların basımı ve dağıtımı(5000) 5-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Alanda Uygulama (Bölge)(3) 6-Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Kongresi(1) Hedef 4.3 Koruma altındaki çocukların eğitim seviyesi yükseltmek Performans Hedefi 1-Sosyal Hizmet kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan çocukların sportif, sanatsal ve kültürel program ve yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Sosyal Hizmet kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan çocuklar başarı durumlarına göre, özel öğretim kurumlarından ve meslek edindirme eğitimden yararlandırılacaktır. Faaliyetler 1-Sportif ve Kültürel etkinlikler düzenlemek (Voleybol, güreş, 23 Nisan şenliği, satranç, tenis, halk oyunları vb.) 2-TUBİTAK Bilim Kampına katılım sağlanacaktır 3-Uluslararası Spor Değişim 3rogramından yararlanmak 4-Avrupa Gönüllü Hizmetleri (Dil Kursu) 5-Özel okul ve dershanelerden yararlanmak Performans Göstergeleri 1-Lisans ve ön lisans eğitim hakkını kazanan (ilk 'e giren ) çocuk oranı(2) 2-Sportif, sanatsal ve akademik faaliyetlere katılan çocuk oranı(75) 3-Özel okula giden çocuk sayısında artış oranı(4) 4-Örgün eğitim dışında kalan çocukları meslek edindirme oranı(10) Hedef 4.4 Kurum bakımından ayrılanların istihdam oranlarını artırmak ve istihdam sürekliliğini sağlamak Performans Hedefi 1-Kurum bakımından ayrılanların istihdam oranlarını artırmak ve istihdam sürekliliğini sağlamak Faaliyetler 1-Merkezi işe yerleştirme sınavı yapmak 2-Kuruluşlardan ayrılıp da SED için başvuruda bulunanlara yardım sağlamak 3-Kurumdan ayrılan ve kamuda istihdam edilmiş kişilere eğitim vermek Performans Göstergeleri sayılı yasa ile işe yerleştirilen oranı(45) 2-Kariyer mesleklerinde istihdam oranı(5) yasa ile yerleştirilenlerin asaleti onaylanma oranı(65) 4-İşe yerleşemeyenlerden Sosyal ve Ekonomik Destek 14

15 Hizmetinden yararlanan sayısı(20) Hedef 4.5 Koruma altındaki kadınların gelişimlerini sağlamak Hedef 4.6 Yeni kuruluş açma ve yeni uygulama modellerinin uygulanmasını artırmak Performans Hedefi 1-Kurumsal hizmet birimlerimizden hizmet alan kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması. Performans Hedefi 1-Şehit yakınları ve gazilere yönelik psiko sosyal merkezlerin açılması 2-Çocukların ev sıcaklığında toplumun içinde toplumla birlikte yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Çocuk Evi sayısı artırılacaktır. Sokakta risk altında yaşayan çocuklar, suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların korunması ve rehabilitasyonuna ilişkin merkezler ihtisaslaştırılacaktır. 3--Engelli ve Yaşlılara yönelik hizmet kuruluşları açmak. 4-- Kadın konukevi, ilk kabul birimi ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısının arttırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi 1- Faaliyetler Kadın konukevinde kalan kadınlara yönelik meslek edindirme, okuma-yazma kursları ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi 1- Faaliyetler 1-Çanakkale, Gaziantep, Kars, Sakarya, Kilis, Kütahya İllerine Gazi Evi Yapımı 2-Çocuk Evi hizmeti yaygınlaştırılacaktır 3-KBRM ihtisaslaştırılarak ihtiyaç sayısınca yaygınlaştırılması 4-BSRM ihtisaslaştırılarak ihtiyaç sayısınca yaygınlaştırılması 5-Çalıştay düzenlenecektir 6-Hizmet içi eğitim yapılacaktır 7-Huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, engelsiz yaşam merkezi açmak. 8-Kuruluşların tefriş ve büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi 9- Yeni hizmet kuruluşlarının açılması Performans Göstergeleri 1-Kurs, eğitim v.b faaliyetlerden yararlanan kadın sayısı(2000) 2- İşe yerleştirilen kadın sayısı(500) Performans Göstergeleri 1-Şehit yakınları ve gazilere yönelik psiko-sosyal bakım ve destek merkezi sayısı(2) 2-Çocuk evlerinde kalan çocuk oranı(40) 3-KBRM artış oranı(10) 4-BSRM artış oranı(23) 5-Açılacak Kuruluş sayısı(26) 6-Hizmete açılan kuruluş sayısı (ŞÖNİM,KKE,İKB)(10) 7- Tefriş ve büyük onarım(25) Stratejik Amaç 5 Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerini etkin hale getirmek Hedef 5.1 Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek Performans Hedefi 1-Çocuğa Yönelik Hizmetlerde Performans Odaklı Yönetim sonuçları değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Sokakta yaşadığı/çalıştırıldığı tespit edilen çocuklardan, eğitim öğretim dışında olanların tekrar eğitim Faaliyetler 1-Çocuğa Yönelik Hizmetlerde Performans Odaklı Yönetim Çalıştayı 2-Koruyucu ailelere rehberlik ve izleme 3-Gelir Getirici Projelerin Değerlendirmesi Araştırması Performans Göstergeleri 1-Sokak çocuklarından okula yönlendirilenlerin oranı(40) 2-Koruyucu aile hizmeti izleme oranı 3-Etki analizi sayısı(1) 15

16 Stratejik Amaç 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek Hedef 5.2 Denetim ve rehberlik hizmetlerini etkinleştirmek Hedef 6.1 Çalışan memnuniyetini artırmak Hedef 6.2 Temel İş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak öğretime kazandırılması çalışmaları yapılacaktır 2-Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek Performans Göstergesi Tespit Edilmemiştir. Performans Hedefi 1-Destek Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Performans Hedefi 1-Bakanlığımızın bilişim altyapısını elektronik ortamda güçlendirmek Faaliyetler 1-Sportif ve kültürel faaliyetler 2-Sağlık Hizmetleri 3-Personel Ulaşım Hizmetleri 4-Yemekhane Hizmetleri Faaliyetler 1-Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi oluşturulacaktır Performans Göstergeleri 1-Çalışan memnuniyet anketi(1) Performans Göstergeleri 1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bilgi sisteminin tamamlama oranı(25) Hedef 6.3 Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek Performans Hedefi 1-Merkez ve Taşra personeline yönelik personelin hizmet içi eğitimleri yapılacaktır 2-Bakanlık kapasitesinin artırılması amacıyla merkez teşkilatına uzman ve denetçi yardımcısı alınması, taşra teşkilatına meslek elamanı alınması Faaliyetler 1-Merkez ve Taşra personeline yönelik hizmet içi eğitim 2- Yeni Personel İstihdamı Performans Göstergeleri 1-Hizmet İçi Eğitim Sayısı(40) 2-Hizmet İçi Eğitim Gün Sayısı (200) 3-Hizmet İçi Eğitimlere KatılazPersonel Sayısı(4000) 4-Eğitim memnuniyet puanı 5-Alınacak denetçi yardımcısı sayısı(25) 6-Alınacak uzman yardımcısı sayısı(80) 7-Alınacak meslek elemanı sayısı(2050) Hedef 6.4 İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve uygulanması Performans Hedefi 1-İç kontrol sisteminin kurulması Faaliyetler 1-İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak Performans Göstergeleri 1-SGB'de iç kontrol sisteminin kurulması(100) Hedef 6.5 Entegre Yönetim Sistemini Kurmak Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek amacına yönelik Bakanlık iş süreçleri, insan kaynakları 1-Kurumsal Altyapıyı Geliştirmek ve Güçlendirme; süreç, İK ve norm kadro, 1-Kalite Yönetim Sistem Belgesi alan il sayısı(31) 16

17 Hedef 6.6 Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve/veya yenilenmesi ve norm kadro, hizmet alan memnuniyet araştırması ve Bakanlık hizmetlerinin etki analizlerinin yapılması, 30 il müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarında Kalite Yönetim Sistemin işleyişi ve geliştirilmesi için KYS eğimleri ve dokümantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iç tetkik, rehberlik ve danışmanlık yapılarak belge alacak düzeye getirilmesi 1-Bakanlığımızın bilişim alt yapısı güçlendirilecektir memnuniyet araştırması, etki analizi çalışmaları ve KYS il ve bölge eğitimleri, dokümantasyon çalışmaları ve revizyonların gerçekleştirilmesi, iç tetkik, rehberlik ve danışmanlık 1-Bilgi İşlem Projeleri yapmak 1-Aile bulutuna ulaşan servis sayısı(5) 2-Aile bulutu üzerinden hizmet alan son kullanıcı sayısı(28150) 3-Merkeze fiber bağlantı ile bağlanan taşra birim sayısı(715) 4-Standartta uygun bilişim altyapısına sahip birim oranı(40) Hedef 6.7 Fiziksel altyapısının geliştirilmesi, Hedef 6.8 Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık oluşturulması, Hedef 6.9 Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlanacaktır. 1-Satınalma, ihale, doğrudan temin yoluyla hizmet alım işlemleri 1-Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık oluşturmak Performans Hedefi 1-Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kapasitenin Artırılması Projesi kapsamında, Çocuklar için Adalet Projesi UYAP'la uyumlu yazılım gerçekleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 1-Doğrudan temin yoluyla hizmet alımlarda ihtiyaç taleplerinin işlevi arttırılarak oluşabilecek karışıklıkların önüne geçmek. 1-Bakanlık basın yansımaları analiz raporu hazırlanacak 2-Medya haberlerinin takibi sağlanarak, günlük değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Faaliyetler 1-Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kapasitenin Artırılması Projesi 1-İhtiyaç talep formları düzenlenmesi 1-Algı anketi(1) 2-Medyada olumlu olarak yer alma oranı(74) 3-Medyada olumsuz olarak yer alma oranı(13) Performans Göstergeleri 1-Sağlanan fon( tl) 17

18 Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sektörü İnşaat Toplam Proje Sayısı 1 Toplam Proje Bedeli (TL) ,14 TL 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi PROJELERDE KULLANILAN FİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı 2014 Yılı Öz Kaynak 2014 Yıl Hibe Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı 1 Başlanmamış Proje Sayısı 1 Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 18

19 2014 Yılı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Projeleri Proje Adı Van İli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl) Proje Başlama Yılı Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%) Nakdi Gerçekleşme (%) Van Erkek Yetiştirme Yurdu ,14 TL TOPLAM ,14 TL NO 30/03/2014 Tarihi İtibariyle YİKOB a Devredilen İş Ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu Birimi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Van İli Başlanmamış Proje Sayısı Başlanmamış Proje Ödenek Toplamı 1 Erkek Yetiştirme Yurdu ,14 TL 2 ŞÖNİM (Demirbaş Malzeme) ,00 TL 3 Eski İl Müdürlüğü Onarım ,00 TL TOPLAM ,14 TL Devam Eden Proje Sayısı Devam Eden Proje Ödenek Toplamı Merkez Saymanlık Hesabına Aktarılan Tutar NO 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu Birimi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 Erkek Yetiştirme Yurdu ,14 TL ,14 TL 2 ŞÖNİM (Demirbaş Malzeme) ,00 TL ,00 TL 3 Eski İl Müdürlüğü Onarım ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,14 TL ,14 TL 19

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Stratejik Amaç Hedef Performans Hedefi Performans Göstergesi Faaliyet SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak Hedef 1.1 Ailenin yapısını güçlendirmek PH 1 Performans Hedefi Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Dönemi Stratejik Planı PG 1. Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik yapılan araştırma sayısı (5) PG 2. Evlilik Öncesi Eğitim Alanların Sayısı (1,000) (Van ili yaklaşık hedef) PG 3. Aile Eğitimi Programı Eğitimi alanların Sayısı (80) (Van ili yaklaşık hedef) PG 4 Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı alanların Sayısı (1,000) (Van ili yaklaşık hedef) F 1. Boşanma Nedenleri Araştırması ve ileri İstatistik Analizleri (Bir Yıllık 2014) F 2. Türkiye de Yaş Arası Öğrencilerde Sigara, Alkol ve Zararlı Madde Kullanımı Araştırması (İki Yıllık ) F 3. Araştırma Etütleri, Ölçek Geliştirme ve İleri İstatistik Analizleri (10 adet) (Bir Yıllık 2014 F 4. Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi F 5. Nesiller ve Aile Araştırması F 6. Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 720 (-) PG (+) PG4 12 (-) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) F1 Boşanma nedenleri ile ilgili Müdürlüğümüzce bir araştırma yapılmamıştır. F2 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F3 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. Ödenek ve Harcama Durumu (TL) 20

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN BAKAN SUNUŞU Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı