T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER

3 I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası 4 Nüfus Bilgileri Tablosu 5 Kurum Bilgileri 6 II. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüğünün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu 8 Gümrük Müdürlüğü Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu Yılı Gümrük Müdürlüğü Projeleri 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi ve I. GENEL BİLGİLER

4 İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

5 S.NO İLCE ADI MAHALLE SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS 1 BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. Kurum Bilgileri

6 Hizmet binamız üç katlı olup; birinci katında Müdürlüğümüz ve Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü, ikinci katında Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve üçüncü katında ise Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personellerin kadro dağılımı: Gümrük Müdürü, Avukat, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Gümrük Memuru şeklindedir. Müdürlüğümüzdeki toplam personel sayısı 36 kişidir. Müdürlüğümüzde taşınırlara kayıtlı 2 adet araç bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün hizmet sorumluluk alanları Van, Muş ve Bitlis İlleri ile bu illere bağlı ilçelerdir. Müdürlüğümüz Van, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerde vukuu bulan kaçakçılık olaylarında ele geçirilen kaçak eşyaların muhafazası, tasfiyesi ve imhası gibi işlemleri yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 2014 yılı itibariyle işlem gören ceza dosyası sayısı yaklaşık adettir. Bu dosyaların takibi (eşyaların tesliminden imhasına veya satışına veya sahibine iadesine kadar bütün işlemler)müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Kurum Bazında Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Birimler Listesi Van Gümrük Müdürlüğü Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

7 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ

8 Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Gümrük Müdürlüğü 2014 Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) (Str. Eksen) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) ( Prensip) Performans Göstergesi Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Faaliyet Performans Göstergesi TEMA (STRATEJİK EKSEN) 1 GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.1Genel ve konuya özel politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek Hedef1.2Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak 1.Etki analizi ve performans değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 1.Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır. Faaliyetler 1.Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyetler 1. Politika ve Fikir Geliştirme Performans Göstergeleri 1.Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı ( 2 Adet ) 2.Altyapının tamamlanma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1. Konseyin toplanma sayısı (3 Adet) 2.Fikir Geliştirmeye yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı (1 Adet)

9 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 2 TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLRİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciye yönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 1.3Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak Hedef 2.1Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek Hedef 2.2Tüketiciye yönelik ürünlerin 1.Veri, enformasyon vebilgiyönetimininge liştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır. 1.Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır. 1.Tüketici güvenliğini esas alan Faaliyetler 1.Veri faaliyeti yönetimi 2. Algı ve farkındalık ölçümü faaliyeti Faaliyetler 1.Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmes i faaliyeti Faaliyetler 1.Piyasa Gözetimi ve Performans Göstergeleri 1.Mevcut programların veri üretebilirlik uygunluğunun incelenmesi (% 100) 2.TÜİK ile yürütülecek ortak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) 3.Özet sorguların oluşturulması ve parametrelerin belirlenmesi (% 100) 4.Karar destek sistemleri ile ilgili alt yapının oluşturulma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Mal ve hizmet üreticileri, reklam sektörü ile Tüketici SorunlarıHakem Heyetleri ve raportörlerine verilen eğitim sayısı (27 Adet) 2. Reklam Kurulunca karara bağlanan dosya sayısı (2.200 Adet) 3. Reklam kuruluna yapılan başvuru sayısı (3.500 Adet) 4. Hazırlanan film/ kamu spotu/basılı yayın/doküman sayısı (21 Adet) 5. Düzenlenen konferans/panel/çalıştay/tv programı sayısı (22 Adet) 6. Dağıtılan tüketici ödülü sayısı (33 Adet) 7. e-belge kapsamında gerçekleştirilen garanti belgesi ve satış ( Adet) sonrası hizmet yeterlilik belgesi sayısı 8. TÜBİS üzerinden Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı ( Adet) 9. Mobil Tüketici (m-tüketici) uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı (1.000 Adet) 10. Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçilen tüketici sayısı ( Adet) Performans Göstergeleri 1.Denetimi yapılan güvensiz ürün bildirimi sayısı (70 Adet)

10 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 3 ULUSLARARASI EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin hızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak muhtemel risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alanbir piyasa denetim sistemini kurmak Hedef 3.1Eşyanın muayene ve kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek Hedef3.2Gümrük kontrollerini, risk analizini esas alarak gerçekleştirmek bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır. 1.Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır. 1.Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı gerçekleştirilecektir. Denetimi Faaliyetler 1.Gümrük işlemleri faaliyeti Faaliyetler 1.Teftiş ve Denetim 2. Risk Temelli İç Denetim 3. Risk Yönetimi ve Kontrol 2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı (2000 Adet) 3. İstihdamı sağlanan denetmen sayısı (100 Adet) 4. Ürün güvenliği ve PGD konusunda gerçekleştirilen eğitimsayısı (5 Adet) 5. Katılım sağlanması planlanan tüketici ürünleri güvenliği konulu uluslar arası toplantı sayısı (5 Adet) Performans Göstergeleri 1.Gümrük işlemlerinde kullanımı azaltılan belge sayısı (5 Adet) 2. Düzenlenen mevzuat sayısı (5 Adet) 3. Gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) 4. Sistemin tamamlanma oranı (%100) 5. İhracat işlemlerinin kayıt altına alınma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Gerçekleştirilen teftiş/denetim/inceleme/soruşturma sayısı (1500 Adet) 2. Sonradan Kontrol Sistemi kapsamında rehberlik ve denetim hizmeti verilen firma sayısı (500 Adet) 3. Katılım sağlanan yurtiçi ve yurtdışı eğitim/toplantı/seminer/ kurs sayısı (20 Adet) 4. Bilgisayar destekli denetim sisteminin kurulma oranı (% 50) 5. Performans odaklı BT (COBIT) değerlendirmesi sayısı (1 Adet) 6. Gerçekleştirilen sistem ve performans denetimi sayısı (10 Adet) 7. Oluşturulan yeni risk profili sayısı (8 Adet) 8. Mevcut risk analizi isabet oranının artırılması

11 (% 10) Hedef 3.3Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak Hedef 3.4Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek Hedef 3.5AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ulkelerlecok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak 1.Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir. 1.Tasfiye süreci hızlandırılacaktır. 1. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır. Faaliyetler 1.Kaçakçılıkla Mücadele 2. AB Projeleri 3. Referans Kıymet Veri Bankasının Oluşturulması Faaliyetler 1.Tasfiye faaliyeti Faaliyetler 1.AB ye Uyum 2.Customs Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Performans Göstergeleri 1.Dedektör, asayiş ve devriye köpekleri sayısının artış oranı (% 25) 2. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sağlanan teknik ekipman sayısının artış oranı (% 8) 3. Köpek Eğitim Merkezinin tamamlanma oranı (% 100) 4. AB projelerinin gerçekleşme oranı (% 75) 5. Bakım/onarımı gerçekleştirilen sistem teknik cihaz sayısı (230 Adet) 6. Uzlaşma Komisyonu toplantı sayısı (36 Adet) 7. Vergi kaybının engellenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı (2 Adet) Performans Göstergeleri 1.Kiralanan/Projelendirilen/Yapılan ambar sayısı (1 Adet) 2.e-ihale ve e-parakende sisteminin uygulamaya geçirilme oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılma oranı (%20) 2. AB Gümrük Kodu çalışmalarına ilişkin toplantı ve ilerlemeleri takip etme oranı (% 100) 3. Ev sahipliği yapılması planlanan seminer sayısı (1 Adet) 4. Yurtdışı toplantılara katılması planlanan personel sayısı (100 Adet) 5. Uluslararası sonuç doğuran imzalı metin sayısı (30 Adet) 6. İkili düzeyde gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı (70 Adet)

12 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 4 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR VEBUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLEME VE DENETLENMESİ Stratejik Amaç 4. Bakanlığımızın görev alanındaki kurum ve kuruluşlara yönelik politikalar belirlemeye yardımcı olmak ve belirlenen politikaları işbirliği içerisinde hayata geçirmek Hedef 4.1Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek 1.Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler geliştirilecektir. Faaliyetler 1.Kooperatifçiliğ in Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 2. Esnaf ve Sanatkarların Değişim ve Dönüşümlerinin sağlanması, Teşvik ve Destek 3. İç Ticaretin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri 1.Kuruluş işlemleri tamamlanan kooperatif sayısı (225 Adet) 2. Uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı (20 Adet) 3. Desteklenen kooperatif sayısı (30 Adet) 4. KOOP-BİS e kaydı yapılan kooperatif sayısı (4000 Adet) 5. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi nde yer alan tamamlanan eylem sayısı (5 Adet) 6. Gerçekleştirilen Şura İcra Kurulu olağan toplantı sayısı (2 Adet) 7. Gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantı sayısı (5 Adet) 8. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegrasyonusağlanan bilgi sistemi sayısı (1 Adet) 9. Yapılan düzenleme sayısı (1 Adet) 10. Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (5 Adet) 11. e-ticarete ilişkin düzenlenen ulusal/uluslar arası toplantı/panel sayısı (6 Adet) 12. Hazırlanan bilgilendirme amaçlı yayın sayısı (3 Adet) 13. MERSİS projesinin uygulamasının artırılma oranı (% 20) 14. Sistemi kullanan Kişi/kurum sayısı ( Adet) 15. Sisteme yapılan bildirim sayısı ( Adet) 16. Faaliyet izni verilen lisanslı depo işletmesi sayısı (4 Adet) 17. Sistemin tarım ürünleri ticaretindeki payı (% 3) 18. Hedeflenen depo kapasitesi miktarı (600000

13 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 5 KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİM Stratejik Amaç 5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlik kazanmak Hedef 5.1Kurum konumunu güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek Hedef5.2 Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek 1.Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir. 1.Kurumsal kapasite artırılacaktır. Faaliyetler 1.Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi 2. Eğitim Faaliyetler 1. Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi 2. Doküman Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılma sı 3. Bilgi Teknolojileri 4. Yap-İşlet- Devret Ton) 19. Borsada gerçekleşen işlemlerin Türkiye tarım ticaretindeki payı (% 3) Performans Göstergeleri 1.Hazırlanan plan/program/kanun taslağı/bülten sayısı (9 Adet) 2. Düzenlenecek eğitim/seminer/program/çalıştay/ çalışma sayısı (458 Adet) 3. Geliştirme eğitimlerine katılan personel sayısı (11930 Adet) 4. Edinilen program sayısı (1 Adet) 5. Çalışma gerçekleştirilen pilot bölge sayısı (3 Adet) 6. Elektronik eğitim imkanlarının sağlanma oranı (% 20) Performans Göstergeleri 1.Modernize edilen gümrük bina ve tesisi sayısı (12 Adet) 2. YİD modeliyle modernize edilen gümrük idaresi sayısı (5 Adet) 3. Yazılımın yaygınlaştırılma oranı (% 20) 4. Veri Merkezinin tamamlanma oranı (% 10) 5. Temin edilen PC/donanım/yazılım/lisans sayısı (3900 Adet) 6. Düzenlenen eğitim programı sayısı (4 Adet) 7. Takip Sistemlerinin kurulma oranı (% 100) 8. Personel İhtiyacı Taleplerindeki Azalma Oranı (% 40) 9. Görevde Yükselmeye Tabi Unvanlardaki İhtiyacın AzalmaOranı (% 40)

14 Hedef 5.3Personel yönetiminden insan kaynaklarıyönetim ine geçmek 1. Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir. 5. Elektronik Takip Sitemleri 6. İnsan kaynakları Kapasitesinin Arttırılması Faaliyetler 1. Yer Değiştirme Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Performans Göstergeleri 1.Sistemin Yeniden Düzenlenme Oranı (% 40) 2. Düzenlenen Anket Sayısı (1 Adet) 3. Hazırlanan rehber doküman sayısı (5 Adet).

15 Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Sektörü Toplam Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli(TL) Yatırımcı kuruluş değil Hizmet Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Mevcut değil PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Öz Kaynak Mevcut değil 2014 Yıl Hibe Mevcut değil Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Mevcut değil 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Mevcut değil Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Başlanmamış Proje Sayısı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil

16 Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Van İli Van Gümrük Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) Mevcut değil TOPLAM

17 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu NO Birimi 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı.. Bakanlığı /... İli 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 Mevcut değil TOPLAM

18 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 F1 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.1 Genel ve konuya özel politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek 1.Etki analizi ve performans değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. PG1.Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı ( 2 Adet ) PG2.Altyapının tamamlanma oranı (% 100) F1.Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

19 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 F1 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.2Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak 1. Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır. PG1.Konseyin toplanma sayısı (3 Adet) PG2.Fikir Geliştirmeye yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı (1 Adet) F1.Politika ve Fikir Geliştirme Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 F1 F2 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.3Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcıolacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak 1.Veri, enformasyon vebilgiyönetiminingeliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır. PG1.Mevcut programların veri üretebilirlik uygunluğunun incelenmesi (% 100) PG2.TÜİK ile yürütülecek ortak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) PG3.Özet sorguların oluşturulması ve parametrelerin belirlenmesi (% 100) PG4.Karar destek sistemleri ile ilgili alt yapının oluşturulma oranı (% 100) F1.Veri faaliyeti yönetimi F2. Algı ve farkındalık ölçümü faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

21 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1- PG10 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciyeyönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 2.1Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek 1.Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır. PG1.Mal ve hizmet üreticileri, reklam sektörü ile Tüketici SorunlarıHakem Heyetleri ve raportörlerine verilen eğitim sayısı (27 Adet) PG2. Reklam Kurulunca karara bağlanan dosya sayısı (2.200 Adet) PG3. Reklam kuruluna yapılan başvuru sayısı (3.500 Adet) PG4. Hazırlanan film/ kamu spotu/basılı yayın/doküman sayısı (21 Adet) PG5. Düzenlenen konferans/panel/çalıştay/tv programı sayısı (22 Adet) PG6. Dağıtılan tüketici ödülü sayısı (33 Adet) PG7.e-belge kapsamında gerçekleştirilen garanti belgesi ve satışsonrası hizmet yeterlilik belgesi sayısı( Adet) PG8. TÜBİS üzerinden Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı ( Adet) PG9. Mobil Tüketici (m-tüketici) uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı (1.000 Adet) PG10. Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçilen tüketici sayısı ( Adet) F1. Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG5 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciyeyönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 2.2Tüketiciye yönelik ürünlerin mutemet risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alanbir piyasa denetim sistemini kurmak 1.Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır. PG1. Denetimi yapılan güvensiz ürün bildirimi sayısı (70 Adet) PG2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı (2000 Adet) PG3. İstihdamı sağlanan denetmen sayısı (100 Adet) PG4. Ürün güvenliği ve PGD konusunda gerçekleştirilen eğitimsayısı (5 Adet) PG5. Katılım sağlanması planlanan tüketici ürünleri güvenliği konulu uluslararası toplantı sayısı (5 Adet) F1.Piyasa Gözetimi ve Denetimi Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

23 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG5 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.1Eşyanın muayene ve kontrolünüdahaetkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek 1.Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır. PG1.Gümrük işlemlerinde kullanımı azaltılan belge sayısı (5 Adet) PG2. Düzenlenen mevzuat sayısı (5 Adet) PG3. Gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) PG4. Sistemin tamamlanma oranı (%100) PG5. İhracat işlemlerinin kayıt altına alınma oranı (% 100) F1. Gümrük işlemleri faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

24 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Van Gümrük Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.2Gümrük kontrollerini, risk analizini esasalarak gerçekleştirmek H PH 1.Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı gerçekleştirilecektir. PG1. 1.Gerçekleştirilen teftiş/denetim/inceleme/soruşturma sayısı (1500 Adet) PG2. Sonradan Kontrol Sistemi kapsamında rehberlik ve denetimhizmeti verilen firma sayısı (500 Adet) PG3. Katılım sağlanan yurtiçi ve yurtdışı eğitim/toplantı/seminer/kurs sayısı (20 Adet) PG PG4. Bilgisayar destekli denetim sisteminin kurulma oranı (% 50) PG5. Performans odaklı BT (COBIT) değerlendirmesi sayısı (1 Adet) PG6. Gerçekleştirilen sistem ve performans denetimi sayısı (10 Adet) PG7. Oluşturulan yeni risk profili sayısı (8 Adet) PG8. Mevcut risk analizi isabet oranının artırılması (% 10) F1.Teftiş ve Denetim Faaliyet F2. Risk Temelli İç Denetim F3. Risk Yönetimi ve Kontrol Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1-F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek

25 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.3Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak 1.Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir. PG1.Dedektör, asayiş ve devriye köpekleri sayısının artış oranı (% 25) PG2. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sağlanan teknik ekipman sayısının artış oranı (% 8) PG3. Köpek Eğitim Merkezinin tamamlanma oranı (% 100) PG4. AB projelerinin gerçekleşme oranı (% 75) PG5. Bakım/onarımı gerçekleştirilen sistem teknik cihaz sayısı (230 Adet) PG6. Uzlaşma Komisyonu toplantı sayısı (36 Adet) PG7. Vergi kaybının engellenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı (2 Adet) F1.Kaçakçılıkla Mücadele F2. AB Projeleri F3. Referans Kıymet Veri Bankasının Oluşturulması Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) F1 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

26 F2 F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.4Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek 1. Tasfiye süreci hızlandırılacaktır. PG1.Kiralanan/Projelendirilen/Yapılan ambar sayısı (1 Adet) PG2.e-ihale ve e-perakende sisteminin uygulamaya geçirilme oranı (% 100) F1. Tasfiye faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Eşyanın özelliğine göre gıda maddelerinde tarım raporları; diğer ürünlerde Eşyanın analiz ücretleri Van Tasfiye İşletme özelliklerine göre belgeler (Örneğin: uygunluk belgesi)temin edilerek; ivedi olarak Müdürlüğünce ödenmektedir. eşyanın tasfiye işlemelerine başlanır.

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.5AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çoktaraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalarataraf olmak 1. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatınauyumlu hale gelmesine çalışılacaktır. PG1.Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılma oranı (%20) PG2. AB Gümrük Kodu çalışmalarına ilişkin toplantı ve ilerlemeleri takip etme oranı (% 100) PG3. Ev sahipliği yapılması planlanan seminer sayısı (1 Adet) PG4. Yurtdışı toplantılara katılması planlanan personel sayısı (100 Adet) PG5. Uluslararası sonuç doğuran imzalı metin sayısı (30 Adet) PG6. İkili düzeyde gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı (70 Adet) F1.AB ye Uyum F2.Customs 2020 F3. Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

29 F1 F2 F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

30 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Stratejik Amaç 4.Bakanlığımızın görev alanındaki kurumve kuruluşlara yönelik politikalar belirlemeyeyardımcı olmak ve belirlenen politikalarıişbirliği içerisinde hayata geçirmek Hedef 4.1Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek 1.Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler geliştirilecektir. PG1. 1.Kuruluş işlemleri tamamlanan kooperatif sayısı (225 Adet) PG2. Uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı (20 Adet) PG3. Desteklenen kooperatif sayısı (30 Adet) PG4. KOOP-BİS e kaydı yapılan kooperatif sayısı (4000 Adet) PG5. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi nde yer alan tamamlanan eylem sayısı (5 Adet) PG6. Gerçekleştirilen Şura İcra Kurulu olağan toplantı sayısı (2 Adet) PG7. Gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantı sayısı (5 Adet) PG8. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegrasyonusağlanan bilgi sistemi sayısı (1 Adet) PG9. Yapılan düzenleme sayısı (1 Adet) PG10. Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (5 Adet) PG11.e-ticarete ilişkin düzenlenen ulusal/uluslar arası toplantı/panel sayısı (6 Adet) PG12. Hazırlanan bilgilendirme amaçlı yayın sayısı (3 Adet) PG13. MERSİS projesinin uygulamasının artırılma oranı (% 20) PG14. Sistemi kullanan Kişi/kurum sayısı ( Adet) PG15. Sisteme yapılan bildirim sayısı ( Adet) PG16. Faaliyet izni verilen lisanslı depo işletmesi sayısı (4 Adet) PG17. Sistemin tarım ürünleri ticaretindeki payı (% 3) PG18. Hedeflenen depo kapasitesi miktarı ( Ton) PG19. Borsada gerçekleşen işlemlerin Türkiye tarım ticaretindeki payı (% 3)

31 Faaliyet F1.1.Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi F2. Esnaf ve Sanatkarların Değişim ve Dönüşümlerinin sağlanması, teşvik ve Destek F3. İç Ticaretin Geliştirilmesi Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15 PG16 PG17 PG18 PG19 F1 F2 F3 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

32 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 F1 F2 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5.Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlikkazanmak Hedef 5.1Kurum konumunu güçlendirmek ve kurumkültürünü geliştirmek 1.Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir. PG1.Hazırlanan plan/program/kanun taslağı/bülten sayısı (9 Adet) PG2. Düzenlenecek eğitim/seminer/program/çalıştay/ çalışma sayısı (458 Adet) PG3. Geliştirme eğitimlerine katılan personel sayısı (11930 Adet) PG4. Edinilen program sayısı (1 Adet) PG5. Çalışma gerçekleştirilen pilot bölge sayısı (3 Adet) PG6. Elektronik eğitim imkanlarının sağlanma oranı (% 20) F1.Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi F2. Eğitim Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

33 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5.Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlikkazanmak Hedef 5.2Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek 1.Kurumsal kapasite artırılacaktır. PG1. Modernize edilen gümrük bina ve tesisi sayısı (12 Adet) PG2. YİD modeliyle modernize edilen gümrük idaresi sayısı (5 Adet) PG3. Yazılımın yaygınlaştırılma oranı (% 20) PG4. Veri Merkezinin tamamlanma oranı (% 10) PG5. Temin edilen PC/donanım/yazılım/lisans sayısı (3900 Adet) PG6. Düzenlenen eğitim programı sayısı (4 Adet) PG7. Takip Sistemlerinin kurulma oranı (% 100) PG8. Personel İhtiyacı Taleplerindeki Azalma Oranı (% 40) PG9. Görevde Yükselmeye Tabi Unvanlardaki İhtiyacın azalma oranı (% 40) F1.Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi F2. Doküman Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması F3. Bilgi Teknolojileri F4. Yap-İşlet-Devret F5. Elektronik Takip Sitemleri F6. İnsan kaynakları Kapasitesinin Arttırılması Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir

34 PG6 PG6 PG7 PG8 PG9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

35 İl Valisinin Van İl Gümrük Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Müdürlüğümüz Van, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerde vukuu bulan kaçakçılık olaylarında ele geçirilen kaçak eşyaların muhafazası, tasfiyesi ve imhası gibi işlemleri yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 2014 yılı itibariyle işlem gören ceza dosyası sayısı yaklaşık adettir. Bu dosyaların takibi (eşyaların tesliminden imhasına veya satışına veya sahibine iadesine kadar bütün işlemler)müdürlüğümüzce yapılmaktadır Yılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Performans Programında yer alan göstergelerin tamamı merkezi düzeyde ölçekler olduğundan, valiliğimizce ilgili müdürlüğümüzün faaliyetlerinin söz konusu plan ve programlara uygunluğu ile ilgili bir değerlendirme İbrahim TAŞYAPAN Vali

36 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432)

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı