T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER

3 I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası 4 Nüfus Bilgileri Tablosu 5 Kurum Bilgileri 6 II. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüğünün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu 8 Gümrük Müdürlüğü Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu Yılı Gümrük Müdürlüğü Projeleri 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi ve I. GENEL BİLGİLER

4 İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

5 S.NO İLCE ADI MAHALLE SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS 1 BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU 50 ** * * MURADİYE ÖZALP SARAY TUŞBA 67 ** * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. Kurum Bilgileri

6 Hizmet binamız üç katlı olup; birinci katında Müdürlüğümüz ve Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü, ikinci katında Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve üçüncü katında ise Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde çalışan personellerin kadro dağılımı: Gümrük Müdürü, Avukat, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Gümrük Memuru şeklindedir. Müdürlüğümüzdeki toplam personel sayısı 36 kişidir. Müdürlüğümüzde taşınırlara kayıtlı 2 adet araç bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün hizmet sorumluluk alanları Van, Muş ve Bitlis İlleri ile bu illere bağlı ilçelerdir. Müdürlüğümüz Van, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerde vukuu bulan kaçakçılık olaylarında ele geçirilen kaçak eşyaların muhafazası, tasfiyesi ve imhası gibi işlemleri yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 2014 yılı itibariyle işlem gören ceza dosyası sayısı yaklaşık adettir. Bu dosyaların takibi (eşyaların tesliminden imhasına veya satışına veya sahibine iadesine kadar bütün işlemler)müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Kurum Bazında Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Birimler Listesi Van Gümrük Müdürlüğü Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

7 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ

8 Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Gümrük Müdürlüğü 2014 Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) (Str. Eksen) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) ( Prensip) Performans Göstergesi Yılı Performans Programı Stratejik Amaç Faaliyet Performans Göstergesi TEMA (STRATEJİK EKSEN) 1 GÜMRÜK VE TİCARET POLİTİKALARINI GELİŞTİRME Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.1Genel ve konuya özel politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek Hedef1.2Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak 1.Etki analizi ve performans değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 1.Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır. Faaliyetler 1.Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyetler 1. Politika ve Fikir Geliştirme Performans Göstergeleri 1.Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı ( 2 Adet ) 2.Altyapının tamamlanma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1. Konseyin toplanma sayısı (3 Adet) 2.Fikir Geliştirmeye yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı (1 Adet)

9 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 2 TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRÜNLRİN GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciye yönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 1.3Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak Hedef 2.1Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek Hedef 2.2Tüketiciye yönelik ürünlerin 1.Veri, enformasyon vebilgiyönetimininge liştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır. 1.Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır. 1.Tüketici güvenliğini esas alan Faaliyetler 1.Veri faaliyeti yönetimi 2. Algı ve farkındalık ölçümü faaliyeti Faaliyetler 1.Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmes i faaliyeti Faaliyetler 1.Piyasa Gözetimi ve Performans Göstergeleri 1.Mevcut programların veri üretebilirlik uygunluğunun incelenmesi (% 100) 2.TÜİK ile yürütülecek ortak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) 3.Özet sorguların oluşturulması ve parametrelerin belirlenmesi (% 100) 4.Karar destek sistemleri ile ilgili alt yapının oluşturulma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Mal ve hizmet üreticileri, reklam sektörü ile Tüketici SorunlarıHakem Heyetleri ve raportörlerine verilen eğitim sayısı (27 Adet) 2. Reklam Kurulunca karara bağlanan dosya sayısı (2.200 Adet) 3. Reklam kuruluna yapılan başvuru sayısı (3.500 Adet) 4. Hazırlanan film/ kamu spotu/basılı yayın/doküman sayısı (21 Adet) 5. Düzenlenen konferans/panel/çalıştay/tv programı sayısı (22 Adet) 6. Dağıtılan tüketici ödülü sayısı (33 Adet) 7. e-belge kapsamında gerçekleştirilen garanti belgesi ve satış ( Adet) sonrası hizmet yeterlilik belgesi sayısı 8. TÜBİS üzerinden Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı ( Adet) 9. Mobil Tüketici (m-tüketici) uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı (1.000 Adet) 10. Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçilen tüketici sayısı ( Adet) Performans Göstergeleri 1.Denetimi yapılan güvensiz ürün bildirimi sayısı (70 Adet)

10 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 3 ULUSLARARASI EŞYA, TAŞIT VE YOLCU HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin hızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak muhtemel risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alanbir piyasa denetim sistemini kurmak Hedef 3.1Eşyanın muayene ve kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek Hedef3.2Gümrük kontrollerini, risk analizini esas alarak gerçekleştirmek bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır. 1.Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır. 1.Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı gerçekleştirilecektir. Denetimi Faaliyetler 1.Gümrük işlemleri faaliyeti Faaliyetler 1.Teftiş ve Denetim 2. Risk Temelli İç Denetim 3. Risk Yönetimi ve Kontrol 2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı (2000 Adet) 3. İstihdamı sağlanan denetmen sayısı (100 Adet) 4. Ürün güvenliği ve PGD konusunda gerçekleştirilen eğitimsayısı (5 Adet) 5. Katılım sağlanması planlanan tüketici ürünleri güvenliği konulu uluslar arası toplantı sayısı (5 Adet) Performans Göstergeleri 1.Gümrük işlemlerinde kullanımı azaltılan belge sayısı (5 Adet) 2. Düzenlenen mevzuat sayısı (5 Adet) 3. Gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) 4. Sistemin tamamlanma oranı (%100) 5. İhracat işlemlerinin kayıt altına alınma oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Gerçekleştirilen teftiş/denetim/inceleme/soruşturma sayısı (1500 Adet) 2. Sonradan Kontrol Sistemi kapsamında rehberlik ve denetim hizmeti verilen firma sayısı (500 Adet) 3. Katılım sağlanan yurtiçi ve yurtdışı eğitim/toplantı/seminer/ kurs sayısı (20 Adet) 4. Bilgisayar destekli denetim sisteminin kurulma oranı (% 50) 5. Performans odaklı BT (COBIT) değerlendirmesi sayısı (1 Adet) 6. Gerçekleştirilen sistem ve performans denetimi sayısı (10 Adet) 7. Oluşturulan yeni risk profili sayısı (8 Adet) 8. Mevcut risk analizi isabet oranının artırılması

11 (% 10) Hedef 3.3Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak Hedef 3.4Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek Hedef 3.5AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ulkelerlecok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak 1.Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir. 1.Tasfiye süreci hızlandırılacaktır. 1. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır. Faaliyetler 1.Kaçakçılıkla Mücadele 2. AB Projeleri 3. Referans Kıymet Veri Bankasının Oluşturulması Faaliyetler 1.Tasfiye faaliyeti Faaliyetler 1.AB ye Uyum 2.Customs Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Performans Göstergeleri 1.Dedektör, asayiş ve devriye köpekleri sayısının artış oranı (% 25) 2. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sağlanan teknik ekipman sayısının artış oranı (% 8) 3. Köpek Eğitim Merkezinin tamamlanma oranı (% 100) 4. AB projelerinin gerçekleşme oranı (% 75) 5. Bakım/onarımı gerçekleştirilen sistem teknik cihaz sayısı (230 Adet) 6. Uzlaşma Komisyonu toplantı sayısı (36 Adet) 7. Vergi kaybının engellenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı (2 Adet) Performans Göstergeleri 1.Kiralanan/Projelendirilen/Yapılan ambar sayısı (1 Adet) 2.e-ihale ve e-parakende sisteminin uygulamaya geçirilme oranı (% 100) Performans Göstergeleri 1.Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılma oranı (%20) 2. AB Gümrük Kodu çalışmalarına ilişkin toplantı ve ilerlemeleri takip etme oranı (% 100) 3. Ev sahipliği yapılması planlanan seminer sayısı (1 Adet) 4. Yurtdışı toplantılara katılması planlanan personel sayısı (100 Adet) 5. Uluslararası sonuç doğuran imzalı metin sayısı (30 Adet) 6. İkili düzeyde gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı (70 Adet)

12 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 4 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER, KOOPERATİFLER, ESNAF VE SANATKARLAR VEBUNLARIN ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİŞİM, DÜZENLEME VE DENETLENMESİ Stratejik Amaç 4. Bakanlığımızın görev alanındaki kurum ve kuruluşlara yönelik politikalar belirlemeye yardımcı olmak ve belirlenen politikaları işbirliği içerisinde hayata geçirmek Hedef 4.1Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek 1.Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler geliştirilecektir. Faaliyetler 1.Kooperatifçiliğ in Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 2. Esnaf ve Sanatkarların Değişim ve Dönüşümlerinin sağlanması, Teşvik ve Destek 3. İç Ticaretin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri 1.Kuruluş işlemleri tamamlanan kooperatif sayısı (225 Adet) 2. Uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı (20 Adet) 3. Desteklenen kooperatif sayısı (30 Adet) 4. KOOP-BİS e kaydı yapılan kooperatif sayısı (4000 Adet) 5. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi nde yer alan tamamlanan eylem sayısı (5 Adet) 6. Gerçekleştirilen Şura İcra Kurulu olağan toplantı sayısı (2 Adet) 7. Gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantı sayısı (5 Adet) 8. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegrasyonusağlanan bilgi sistemi sayısı (1 Adet) 9. Yapılan düzenleme sayısı (1 Adet) 10. Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (5 Adet) 11. e-ticarete ilişkin düzenlenen ulusal/uluslar arası toplantı/panel sayısı (6 Adet) 12. Hazırlanan bilgilendirme amaçlı yayın sayısı (3 Adet) 13. MERSİS projesinin uygulamasının artırılma oranı (% 20) 14. Sistemi kullanan Kişi/kurum sayısı ( Adet) 15. Sisteme yapılan bildirim sayısı ( Adet) 16. Faaliyet izni verilen lisanslı depo işletmesi sayısı (4 Adet) 17. Sistemin tarım ürünleri ticaretindeki payı (% 3) 18. Hedeflenen depo kapasitesi miktarı (600000

13 TEMA (STRATEJİK EKSEN) 5 KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİM Stratejik Amaç 5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlik kazanmak Hedef 5.1Kurum konumunu güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek Hedef5.2 Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek 1.Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir. 1.Kurumsal kapasite artırılacaktır. Faaliyetler 1.Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi 2. Eğitim Faaliyetler 1. Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi 2. Doküman Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılma sı 3. Bilgi Teknolojileri 4. Yap-İşlet- Devret Ton) 19. Borsada gerçekleşen işlemlerin Türkiye tarım ticaretindeki payı (% 3) Performans Göstergeleri 1.Hazırlanan plan/program/kanun taslağı/bülten sayısı (9 Adet) 2. Düzenlenecek eğitim/seminer/program/çalıştay/ çalışma sayısı (458 Adet) 3. Geliştirme eğitimlerine katılan personel sayısı (11930 Adet) 4. Edinilen program sayısı (1 Adet) 5. Çalışma gerçekleştirilen pilot bölge sayısı (3 Adet) 6. Elektronik eğitim imkanlarının sağlanma oranı (% 20) Performans Göstergeleri 1.Modernize edilen gümrük bina ve tesisi sayısı (12 Adet) 2. YİD modeliyle modernize edilen gümrük idaresi sayısı (5 Adet) 3. Yazılımın yaygınlaştırılma oranı (% 20) 4. Veri Merkezinin tamamlanma oranı (% 10) 5. Temin edilen PC/donanım/yazılım/lisans sayısı (3900 Adet) 6. Düzenlenen eğitim programı sayısı (4 Adet) 7. Takip Sistemlerinin kurulma oranı (% 100) 8. Personel İhtiyacı Taleplerindeki Azalma Oranı (% 40) 9. Görevde Yükselmeye Tabi Unvanlardaki İhtiyacın AzalmaOranı (% 40)

14 Hedef 5.3Personel yönetiminden insan kaynaklarıyönetim ine geçmek 1. Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir. 5. Elektronik Takip Sitemleri 6. İnsan kaynakları Kapasitesinin Arttırılması Faaliyetler 1. Yer Değiştirme Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Performans Göstergeleri 1.Sistemin Yeniden Düzenlenme Oranı (% 40) 2. Düzenlenen Anket Sayısı (1 Adet) 3. Hazırlanan rehber doküman sayısı (5 Adet).

15 Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Sektörü Toplam Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli(TL) Yatırımcı kuruluş değil Hizmet Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Mevcut değil PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Öz Kaynak Mevcut değil 2014 Yıl Hibe Mevcut değil Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Mevcut değil 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Mevcut değil Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Başlanmamış Proje Sayısı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil

16 Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Van İli Van Gümrük Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) Mevcut değil TOPLAM

17 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu NO Birimi 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı.. Bakanlığı /... İli 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 Mevcut değil TOPLAM

18 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 F1 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.1 Genel ve konuya özel politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek 1.Etki analizi ve performans değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. PG1.Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı ( 2 Adet ) PG2.Altyapının tamamlanma oranı (% 100) F1.Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

19 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 F1 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.2Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak 1. Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır. PG1.Konseyin toplanma sayısı (3 Adet) PG2.Fikir Geliştirmeye yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı (1 Adet) F1.Politika ve Fikir Geliştirme Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

20 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 F1 F2 Stratejik Amaç 1. Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurumve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek Hedef 1.3Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcıolacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak 1.Veri, enformasyon vebilgiyönetiminingeliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır. PG1.Mevcut programların veri üretebilirlik uygunluğunun incelenmesi (% 100) PG2.TÜİK ile yürütülecek ortak çalışmaların tamamlanma oranı (% 100) PG3.Özet sorguların oluşturulması ve parametrelerin belirlenmesi (% 100) PG4.Karar destek sistemleri ile ilgili alt yapının oluşturulma oranı (% 100) F1.Veri faaliyeti yönetimi F2. Algı ve farkındalık ölçümü faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

21 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1- PG10 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciyeyönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 2.1Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek 1.Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır. PG1.Mal ve hizmet üreticileri, reklam sektörü ile Tüketici SorunlarıHakem Heyetleri ve raportörlerine verilen eğitim sayısı (27 Adet) PG2. Reklam Kurulunca karara bağlanan dosya sayısı (2.200 Adet) PG3. Reklam kuruluna yapılan başvuru sayısı (3.500 Adet) PG4. Hazırlanan film/ kamu spotu/basılı yayın/doküman sayısı (21 Adet) PG5. Düzenlenen konferans/panel/çalıştay/tv programı sayısı (22 Adet) PG6. Dağıtılan tüketici ödülü sayısı (33 Adet) PG7.e-belge kapsamında gerçekleştirilen garanti belgesi ve satışsonrası hizmet yeterlilik belgesi sayısı( Adet) PG8. TÜBİS üzerinden Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısı ( Adet) PG9. Mobil Tüketici (m-tüketici) uygulamasından yararlanan kullanıcı sayısı (1.000 Adet) PG10. Sosyal medya aracılığı ile iletişime geçilen tüketici sayısı ( Adet) F1. Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

22 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG5 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 2.Tüketicinin korunması ve Tüketiciyeyönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak Hedef 2.2Tüketiciye yönelik ürünlerin mutemet risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alanbir piyasa denetim sistemini kurmak 1.Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır. PG1. Denetimi yapılan güvensiz ürün bildirimi sayısı (70 Adet) PG2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) veri tabanı üzerinden yapılan işlem sayısı (2000 Adet) PG3. İstihdamı sağlanan denetmen sayısı (100 Adet) PG4. Ürün güvenliği ve PGD konusunda gerçekleştirilen eğitimsayısı (5 Adet) PG5. Katılım sağlanması planlanan tüketici ürünleri güvenliği konulu uluslararası toplantı sayısı (5 Adet) F1.Piyasa Gözetimi ve Denetimi Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

23 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG5 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.1Eşyanın muayene ve kontrolünüdahaetkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek 1.Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır. PG1.Gümrük işlemlerinde kullanımı azaltılan belge sayısı (5 Adet) PG2. Düzenlenen mevzuat sayısı (5 Adet) PG3. Gerçekleştirilen toplantı sayısı (3 Adet) PG4. Sistemin tamamlanma oranı (%100) PG5. İhracat işlemlerinin kayıt altına alınma oranı (% 100) F1. Gümrük işlemleri faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

24 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Van Gümrük Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.2Gümrük kontrollerini, risk analizini esasalarak gerçekleştirmek H PH 1.Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı gerçekleştirilecektir. PG1. 1.Gerçekleştirilen teftiş/denetim/inceleme/soruşturma sayısı (1500 Adet) PG2. Sonradan Kontrol Sistemi kapsamında rehberlik ve denetimhizmeti verilen firma sayısı (500 Adet) PG3. Katılım sağlanan yurtiçi ve yurtdışı eğitim/toplantı/seminer/kurs sayısı (20 Adet) PG PG4. Bilgisayar destekli denetim sisteminin kurulma oranı (% 50) PG5. Performans odaklı BT (COBIT) değerlendirmesi sayısı (1 Adet) PG6. Gerçekleştirilen sistem ve performans denetimi sayısı (10 Adet) PG7. Oluşturulan yeni risk profili sayısı (8 Adet) PG8. Mevcut risk analizi isabet oranının artırılması (% 10) F1.Teftiş ve Denetim Faaliyet F2. Risk Temelli İç Denetim F3. Risk Yönetimi ve Kontrol Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1-F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek

25 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.3Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak 1.Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir. PG1.Dedektör, asayiş ve devriye köpekleri sayısının artış oranı (% 25) PG2. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sağlanan teknik ekipman sayısının artış oranı (% 8) PG3. Köpek Eğitim Merkezinin tamamlanma oranı (% 100) PG4. AB projelerinin gerçekleşme oranı (% 75) PG5. Bakım/onarımı gerçekleştirilen sistem teknik cihaz sayısı (230 Adet) PG6. Uzlaşma Komisyonu toplantı sayısı (36 Adet) PG7. Vergi kaybının engellenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi sayısı (2 Adet) F1.Kaçakçılıkla Mücadele F2. AB Projeleri F3. Referans Kıymet Veri Bankasının Oluşturulması Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) F1 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

26 F2 F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

27 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 F1 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.4Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek 1. Tasfiye süreci hızlandırılacaktır. PG1.Kiralanan/Projelendirilen/Yapılan ambar sayısı (1 Adet) PG2.e-ihale ve e-perakende sisteminin uygulamaya geçirilme oranı (% 100) F1. Tasfiye faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Eşyanın özelliğine göre gıda maddelerinde tarım raporları; diğer ürünlerde Eşyanın analiz ücretleri Van Tasfiye İşletme özelliklerine göre belgeler (Örneğin: uygunluk belgesi)temin edilerek; ivedi olarak Müdürlüğünce ödenmektedir. eşyanın tasfiye işlemelerine başlanır.

28 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 3. Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerininhızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinisağlamak Hedef 3.5AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çoktaraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalarataraf olmak 1. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatınauyumlu hale gelmesine çalışılacaktır. PG1.Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılma oranı (%20) PG2. AB Gümrük Kodu çalışmalarına ilişkin toplantı ve ilerlemeleri takip etme oranı (% 100) PG3. Ev sahipliği yapılması planlanan seminer sayısı (1 Adet) PG4. Yurtdışı toplantılara katılması planlanan personel sayısı (100 Adet) PG5. Uluslararası sonuç doğuran imzalı metin sayısı (30 Adet) PG6. İkili düzeyde gerçekleştirilen uluslararası toplantı sayısı (70 Adet) F1.AB ye Uyum F2.Customs 2020 F3. Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

29 F1 F2 F3 Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme

30 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H PH PG Stratejik Amaç 4.Bakanlığımızın görev alanındaki kurumve kuruluşlara yönelik politikalar belirlemeyeyardımcı olmak ve belirlenen politikalarıişbirliği içerisinde hayata geçirmek Hedef 4.1Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek 1.Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler geliştirilecektir. PG1. 1.Kuruluş işlemleri tamamlanan kooperatif sayısı (225 Adet) PG2. Uluslararası toplantı ve hazırlık toplantısı sayısı (20 Adet) PG3. Desteklenen kooperatif sayısı (30 Adet) PG4. KOOP-BİS e kaydı yapılan kooperatif sayısı (4000 Adet) PG5. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi nde yer alan tamamlanan eylem sayısı (5 Adet) PG6. Gerçekleştirilen Şura İcra Kurulu olağan toplantı sayısı (2 Adet) PG7. Gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantı sayısı (5 Adet) PG8. Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegrasyonusağlanan bilgi sistemi sayısı (1 Adet) PG9. Yapılan düzenleme sayısı (1 Adet) PG10. Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (5 Adet) PG11.e-ticarete ilişkin düzenlenen ulusal/uluslar arası toplantı/panel sayısı (6 Adet) PG12. Hazırlanan bilgilendirme amaçlı yayın sayısı (3 Adet) PG13. MERSİS projesinin uygulamasının artırılma oranı (% 20) PG14. Sistemi kullanan Kişi/kurum sayısı ( Adet) PG15. Sisteme yapılan bildirim sayısı ( Adet) PG16. Faaliyet izni verilen lisanslı depo işletmesi sayısı (4 Adet) PG17. Sistemin tarım ürünleri ticaretindeki payı (% 3) PG18. Hedeflenen depo kapasitesi miktarı ( Ton) PG19. Borsada gerçekleşen işlemlerin Türkiye tarım ticaretindeki payı (% 3)

31 Faaliyet F1.1.Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi F2. Esnaf ve Sanatkarların Değişim ve Dönüşümlerinin sağlanması, teşvik ve Destek F3. İç Ticaretin Geliştirilmesi Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15 PG16 PG17 PG18 PG19 F1 F2 F3 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

32 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 F1 F2 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5.Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlikkazanmak Hedef 5.1Kurum konumunu güçlendirmek ve kurumkültürünü geliştirmek 1.Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir. PG1.Hazırlanan plan/program/kanun taslağı/bülten sayısı (9 Adet) PG2. Düzenlenecek eğitim/seminer/program/çalıştay/ çalışma sayısı (458 Adet) PG3. Geliştirme eğitimlerine katılan personel sayısı (11930 Adet) PG4. Edinilen program sayısı (1 Adet) PG5. Çalışma gerçekleştirilen pilot bölge sayısı (3 Adet) PG6. Elektronik eğitim imkanlarının sağlanma oranı (% 20) F1.Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi F2. Eğitim Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

33 Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim: Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: SA H PH PG Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 Van Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı Stratejik Amaç 5.Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlikkazanmak Hedef 5.2Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek 1.Kurumsal kapasite artırılacaktır. PG1. Modernize edilen gümrük bina ve tesisi sayısı (12 Adet) PG2. YİD modeliyle modernize edilen gümrük idaresi sayısı (5 Adet) PG3. Yazılımın yaygınlaştırılma oranı (% 20) PG4. Veri Merkezinin tamamlanma oranı (% 10) PG5. Temin edilen PC/donanım/yazılım/lisans sayısı (3900 Adet) PG6. Düzenlenen eğitim programı sayısı (4 Adet) PG7. Takip Sistemlerinin kurulma oranı (% 100) PG8. Personel İhtiyacı Taleplerindeki Azalma Oranı (% 40) PG9. Görevde Yükselmeye Tabi Unvanlardaki İhtiyacın azalma oranı (% 40) F1.Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi F2. Doküman Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması F3. Bilgi Teknolojileri F4. Yap-İşlet-Devret F5. Elektronik Takip Sitemleri F6. İnsan kaynakları Kapasitesinin Arttırılması Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Göstergelerdir

34 PG6 PG6 PG7 PG8 PG9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Merkezi Düzeyde Göstergelerdir Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Merkezi Düzeyde Faaliyetler olduğundan İl Düzeyinde Değerlendirme Ödenek ve Harcama Durumu (TL)

35 İl Valisinin Van İl Gümrük Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Müdürlüğümüz Van, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerde vukuu bulan kaçakçılık olaylarında ele geçirilen kaçak eşyaların muhafazası, tasfiyesi ve imhası gibi işlemleri yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 2014 yılı itibariyle işlem gören ceza dosyası sayısı yaklaşık adettir. Bu dosyaların takibi (eşyaların tesliminden imhasına veya satışına veya sahibine iadesine kadar bütün işlemler)müdürlüğümüzce yapılmaktadır Yılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Performans Programında yer alan göstergelerin tamamı merkezi düzeyde ölçekler olduğundan, valiliğimizce ilgili müdürlüğümüzün faaliyetlerinin söz konusu plan ve programlara uygunluğu ile ilgili bir değerlendirme İbrahim TAŞYAPAN Vali

36 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN Telefon : +90 (432) Faks : +90 (432)

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞKUR İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Valilik DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ MALİYE BAKANLIĞI Van Defterdarlığı 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası 4 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 5 Kuruma Ait Bilgiler 6 II. III.

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Van İl Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004 Performans Esaslı Bütçeleme

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İl Müftülüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3 2017 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe 2016 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU SAĞLIK BAKANLIĞI İl Sağlık Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı