OECD Çevresel Performans İncelemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OECD Çevresel Performans İncelemeleri"

Transkript

1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ

2 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published by the OECD in English and in French under the titles: OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2008 Examens environnementaux de l'ocde : Turquie OECD All rights reserved Ministry of Environment and Forestry for this Turkish edition Published by arrangement with the OECD, Paris. The quality of the Turkish translation and its coherence with the original text is the responsibility of the Ministry of Environment and Forestry.

3 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 3 EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 30 demokratik hükümetin, küreselleşmenin yol açtığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla mücadelede birlikte çalıştığı eşsiz bir forumdur. OECD aynı zamanda, hükümetlere, ortak yönetişim, bilgi ekonomisi ve yaşlanan nüfusun yarattığı sorunlar gibi yeni gelişme ve endişeleri anlama ve bunlara cevap verme yolunda yardım etmektedir. Örgüt, hükümetlerin politika tecrübelerini karşılaştırabilecekleri, ortak sorunlara cevap arayabilecekleri, iyi uygulamaları belirleyebilecekleri ve ulusal ve uluslararası politikaların eşgüdümü için birlikte çalışabilecekleri bir platform sunmaktadır. OECD üyeleri: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya,Kanada, Kore, Lüksemburg, Meksika, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya Cumhuriyeti, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan dır. Avrupa Toplulukları Komisyonu da OECD çalışmalarına katılım sağlamaktadır. OECD Yayımcılık, Örgüt ün toplantıları hakkında duyurular, el kitapları ve üyeler tarafından üzerinde uzlaşılan standartların yanı sıra, istatistik toplama, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı belgelerin de dağıtımını yapmaktadır. Bu çalışmanın aslı, OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2008 ve Examens environnementaux de l'ocde : Turquie 2008 başlıkları altında İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanmıştır OECD Her hakkı mahfuzdur Türkçe baskısı OECD Paris in düzenlemeleriyle, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Türkçe tercümenin kalitesi ve asıl metinle uyumu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın sorumluluğundadır.

4 4 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye

5 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 5 ÖNSÖZ Güçlü bir ekonomi her şeyden önce, sağlıklı bir çevre ile mümkün olabilir. Bu itibar ile gayemiz çevresel hususların, hem genel hem de sektörel bazda politika oluşturma süreçlerine doğrudan katılmasını sağlamaktır. Bizim ile aynı hedefleri paylaşan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) çevresel alanda yaptığı çalışmalar ve değerlendirmeler bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Bu çalışmalar içinde en önemli değerlendirmelerden biri olan Çevresel Performans İncelemeleri uluslararası alanda ülkeler açısından referans belgeler olarak kabul edilmektedir. Titizlik ile hazırlanan Çevresel Performans Türkiye İncelemesi Raporu, OECD nin ülkemizin çevresel performansı hakkında yayınladığı ikinci inceleme ve değerlendirmedir. Rapor, ülkemizdeki mevcut durumu objektif şekilde ortaya koymak ile kalmayıp, karar vericiler için gelecekteki çevresel politikalara yönelik önerilerde de bulunmaktadır. Bu öneriler ise, Avrupa Birliği tam üyelik müzakere süreci ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerimiz açısından ülkemizde yapılması gerekenlere yönelik adeta birer ipucu niteliği taşımaktadır yılında yayınlanan ilk incelemeden bu yana kaydettiğimiz gelişme, bu ikinci raporda açıkça görülmektedir. Hava ve su yönetiminden, doğa korumaya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden, uluslararası yükümlülüklerine kadar hemen her alanda incelenen ülkemiz çevre sektörünün kaydettiği gelişme, bu rapor ile açıkça ortaya konulmaktadır. Şehirlerdeki yıllık ortalama SO 2 konsantrasyonlarının ve parçacık madde (PM) miktarının azaltılması, su kirliliği yönetimi konusunda düzenleyici çerçeve ve çok taraflı çevresel anlaşmalardaki etkinliğimiz raporda sayılan başarılarımızdan yalnızca birkaçıdır. OECD Çevresel Performans Türkiye İncelemesi Raporu, aynı zamanda izlediğimiz politikalardaki şeffaflığımızın da önemli bir göstergesidir. Bu belge, ülkemizin çevre alanındaki mevcut durumunu, geçmiş ve günümüzdeki icraatlarımızı, gelecekteki muhtemel sıkıntılarımızı ve bunlar

6 6 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye karşısında benimseyebileceğimiz politikaları gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna açık yüreklilik ile duyurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin, bu raporda, uluslararası toplumun benimsediği hesap verebilirlik ilkesine verdiği önem ortaya konmakta ve pek çok alanda olduğu gibi çevre sektörü açısından da uluslararası standartlara uygun çevre politikalarını benimsediği gösterilmektedir. Bununla birlikte başarılarımızın ancak ülkeler arası işbirliği ile anlam kazanacağının da farkındayız. Zira; iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı, tehlikeli atıkların taşınması gibi siyasal sınır tanımayan küresel sorunlar ile mücadelede, ancak uluslararası düzeyde benimsenecek ortak eylemler ile başarıya ulaşılabilir. Bu sorunlar ile mücadeleye yönelen ve ülkelerin bu mücadelelerdeki artılarını ve eksilerini ortaya koyan tüm çalışmalar, bu itibar ile her zaman önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Son olarak, sadece, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için değil çevresel açıdan daha duyarlı hale gelen tüm Türk toplumu içinde önemli bir kaynak olan bu raporu hazırlayan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sekretaryası na Türk Hükümeti adına teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı

7 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 7 ÖNSÖZ OECD nin Çevresel Performans İncelemeleri programının ana amacı üye ülkelerin çevre yönetimine ilişkin ayrı ayrı ve toplu performanslarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır ve şu hedefleri içermektedir: Hükümetlerin kendi başlarına ilerlemeyi değerlendirmelerine yardımcı olmak; Bir emsal tarama süreci yoluyla üye ülkeler arasında sürekli bir politika diyalogunu teşvik etmek; ve Gelişmiş ülkelerde ve ötesinde üye ülke hükümetlerinin kendi kamuoylarına karşı daha fazla hesap verilebilirliliğini temin etmek. Çevresel performans, yurt içi amaçların ve uluslararası taahhütlerin gerçekleştirilmesi bakımından değerlendirilmektedir. Bu amaçlar ve taahhütler; geniş kapsamlı amaçlar, belirli nitel amaçlar, kesin nicel hedefler ya da alınacak bir dizi önlemin taahhüt edilmesi olabilir. Çevresel performansın değerlendirilmesi, tarihsel çevre kayıtları bağlamına, çevrenin günümüzdeki durumuna, ülkenin doğal kaynaklar bakımından fiziki zenginliğine, ekonomik koşullarına ve demografik eğilimlerine göre ele alınmaktadır. Bu sistematik ve bağımsız incelemelerin ilk turları tüm üye ülkeler için tamamlanmıştır. OECD şimdi, yerel ve uluslararası çevre politikalarını ve ekonomik, sosyal ve çevresel karar almanın bütünleştirilmesini vurgulayan sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik ikinci dönem incelemeleri gerçekleştirmektedir. Bu rapor, Türkiye nin çevresel performansını incelemektedir. OECD, bu inceleme sürecinde yardımı bulunan herkese; üye ülkelerin Çevresel Performans Çalışma Grubu temsilcilerine ve özellikle inceleyici ülkelere (Almanya, Japonya, Portekiz ve Avrupa Komisyonu) ve onların uzmanlarına yürekten şükranlarını sunar. OECD, özellikle Türkiye Hükümeti ne bilgi temininin ve uzmanların Türkiye deki görevlerinin düzenlenmesinin hızlandırılması, ayrıca idari ve devlet yapıları içindeki ve dışındaki pek çok birey ile iletişimin kolaylaştırılması konularında gösterdiği işbirliği için teşekkürü borç bilir. Bu incelemede Japonya ve Avusturya nın sunduğu destekten yararlanılmıştır.

8 8 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye OECD Çevresel Performans Çalışma Grubu, Türkiye nin incelemesini 3 Haziran 2008 tarihli toplantısında gerçekleştirmiş ve bu incelemenin sonuçları ile önerilerini onaylamıştır. Lorents G. Lorentsen Direktör, Çevre Direktörlüğü

9 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ŞEKİL, TABLO VE KUTULARIN DİZİNİ ŞEKİLLER TABLOLAR KUTULAR İŞARETLER ÜLKE TOPLULUKLARI SONUÇLAR VE ÖNERİLER ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre politikalarının uygulanmasının güçlendirilmesi Öneriler: Hava Öneriler: Su Öneriler: Doğa ve biyolojik çeşitlilik Öneriler: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA DOĞRU Çevresel endişelerin ekonomik kararlara dahil edilmesi Öneriler: Çevresel ve sosyal kararların bütünleştirilmesi Öneriler: ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Öneriler: HAVA YÖNETİMİ Öneriler SONUÇLAR POLİTİKA AMAÇLARI UYGULAMA Emisyonlar Hava kalitesi Düzenleyici amaçlar Ekonomik araçlar... 49

10 10 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 3. HAVA KALİTESİ ENDİŞELERİNİN ENERJİ POLİTİKASINA DAHİL EDİLMESİ Enerji üretiminde kirliliğin azaltılması Enerji verimliliğinin artırılması Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi HAVA KALİTESİ ENDİŞELERİNİN ULAŞTIRMA POLİTİKASINA DAHİL EDİLMESİ Ulaştırma Sektörü Hava kirliliği ve ulaştırma politikaları SU YÖNETİMİ Öneriler SONUÇLAR POLİTİKA AMAÇLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su kalitesi yönelimleri Konut ve sanayiden Noktasal kaynak kirliliği yönetimi İÇME SUYU TARIM VE SU SU BULUNABİLİRLİĞİ ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNE DOĞRU DOĞA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ Öneriler SONUÇLAR POLİTİKA AMAÇLARI DOĞA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK DURUMU VE BASKISI Bitki ve hayvan çeşitliliği Başlıca ekosistemler DOĞA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUMASINDA POLİTİKA ÖNLEMLERİ VE BAŞARILAR Kurumsal ve yasal çerçeve İzleme ve değerlendirme Koruma altındaki alanlar Türlerin Korunması Doğa ve biyolojik çeşitlilik endişelerinin arazi yönetimine ve sektörel politikalara dahil edilmesi Harcama ve finansman Uluslararası işbirliği

11 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 11 5 ÇEVRE EKONOMİ İLİŞKİSİ Öneriler SONUÇLAR Çevre konularının ekonomik kararlara dahil edilmesi Çevre politikalarının uygulanmasının güçlendirilmesi Sürdürülebilir Kalkınma: sonuçların çözümlenmesi Sürdürülebilir Kalkınma uygulaması: kurumsal entegrasyon Sürdürülebilir Kalkınma uygulaması: pazara dayalı entegrasyon Çevresel harcama ve finansman ÇEVRE POLİTİKASININ UYGULANMASI Kurumsal çerçeve Düzenleyici amaçlar Ekonomik araçlar Özel sektör girişimleri Doğal afetler ve teknolojik kazalar ÇEVRE TOPLUM İLİŞKİSİ Öneriler SONUÇLAR Değerleme çalışmaları Siyasi müdahaleler EŞİTSİZLİKLER, İSTİHDAM VE ÇEVRE Bölgesel ve kentsel-kırsal eşitsizlikler İstihdam ve Çevre Yerel Gündem ÇEVRESEL DEMOKRASİ Çevresel bilgiye erişim Halkın katılımı Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK lar) Rolü Yargıya Başvuru ÇEVRE EĞİTİMİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Öneriler SONUÇLAR POLİTİKA AMAÇLARI, KURUMLAR VE MEKANİZMALAR Politika Amaçları Kurumsal sorumluluklar İşbirliği mekanizmaları

12 12 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 2. KÜRESEL SORUNLAR Stratosferik ozon incelmesi İklim değişikliği Ticaret ve çevre Resmi kalkınma yardımı BÖLGESEL SORUNLAR Deniz kirliliği Deniz ürünleri Sınıraşan nehirler Sınıraşan hava kirliliği Çölleşme REFERANSLAR III. KISALTMALAR Şekiller ŞEKİL, TABLO VE KUTULARIN DİZİNİ Türkiye Haritası Hava kirletici emisyonlar CO 2 emisyon yoğunlukları Karayolu taşımacılığında yakıt vergileri ve enerji verimi Enerji yapısı ve yoğunluğu Ulaşım sektörü Kamusal atık su işleme tesislerine bağlı nüfus Su arzı ve atık su harcaması Hayvancılık yoğunluğu Tarımsal girdiler Tatlı su kullanımı Bitki ve hayvan türleri Ağaçlandırılmış alanlar Korunan alanlar Ekonomik yapı ve eğilimler Kentsel atık oluşumu Toplam vergi geliri ve GSYİH içinde çevre ile ilgili vergiler Kamusal çevre yatırımlarının finansmanı Sosyal göstergeler

13 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 13 Tablolar 2.1 Hava kirletici emisyonlar Seçilen OECD ülkelerinde enerji fiyatları Büyük enerji tesisleri için SO x emisyon standartları Su yönetimi ile ilgili devlet kurumları Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerine bağlantı AB Su Çerçeve Direktifinin uygulanması Bitki ve hayvan türleri Ağaçlandırılan alanlar Koruma altındaki alanlar Ekonomik yönelimler ve çevre baskısı Seçilmiş çevre kanunları ve yönetmelikler Önemli depremler Nüfus ve GSYİH nin bölgesel dağılımı Seçilmiş iki taraflı çevre sözleşmeleri Türkiye ve komşuları Ozon inceltici maddelerin (ODS) tüketimi Sera gazı (GHG) emisyonları CITES izin sayısı Balıkçı teknelerinin sayısı I.A Seçilmiş çevre verileri I.B Seçilmiş ekonomik veriler I.C Seçilmiş sosyal veriler II.A Seçilmiş çok taraflı sözleşmeler (dünya çapında) II.B Seçilmiş çok taraflı sözleşmeler (bölgesel)

14 14 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Kutular 2.1 Enerji arzı ve tüketimindeki yönelimler Sanayi, konut ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliği Yenilenebilir enerji kanunu Ulaştırma altyapısı Tuzlanma ve su basması Sulama ve çevre Abant Gölü Tabiat Parkı Turizm ve doğanın korunması Ekonomik çerçeve Sürdürülebilir kalkınma Belediye gelirlerinin kaynakları İller Bankası AB-Türkiye ilişkileri Doğu Marmara depremleri Sosyal çerçeve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) TEMA: Türkiye Toprak Erozyonuyla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Türkiye ve Akdeniz Türkiye nin İklim değişikliği ile mücadelesine ilişkin önemli olaylar Marmara Denizi İşaretler Şekillerde ve Tablolarda aşağıdaki işaretler kullanılmaktadır:.. : geçerli değil : yok ya da yok sayılabilir. : ondalık noktası * : tüm ülkelerin dahil olmadığını belirtir.

15 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 15 Ülke Toplulukları OECD Avrupa: OECD nin Avrupa daki tüm üye ülkeleri (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık) OECD: OECD Avrupa ülkeleri ve Avustralya, Kanada, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri. Ülke toplulukları Sekreterlik tahminlerini içerebilir. Para Birimi Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) Döviz kuru: 1998: YTL = 1 USD 2007: YTL = 1USD 2007: YTL= 1 EUR Son Tarih Bu rapor, 31 Mayıs 2008 tarihine kadar temin edilebilen bilgilere dayanmaktadır.

16 16 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye HEYET ÜYELERİNİN LİSTESİ Mr. Uwe Lahl Ms. Yoko Masuzawa Mr. Pedro Liberato Ms. Dagmar Kaljariková Mr. Christian Avérous Mr. Krzysztof Michalak Ms. Tone Smith Mr. Jean-Philippe Barde Mr. Bill Long Uzman, İnceleyici ülke Almanya Uzman, İnceleyici ülke Japonya Uzman, İnceleyici ülke Portekiz Uzman, İnceleyici ülke Avrupa Komisyonu OECD Sekretaryası OECD Sekretaryası OECD Sekretaryası OECD Sekretaryası (Danışman) OECD Sekretaryası (Danışman)

17 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 17 TÜRKİYE HARİTASI a) İstanbul Boğazı * : Azerbaycan b) Çanakkale Boğazı c) Fırat d) Dicle e) Türkiye nin Dipnotu: "İşbu dokümandaki «Kıbrıs» ile ilgili bilgiler adanın güney kısmı ile ilgilidir. Adada hem Türk hem de Rum Kesimi halklarını temsil eden tek bir otorite bulunmamaktadır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni (KKTC) tanımaktadır. Birleşmiş Milletler nezdinde kalıcı ve adil bir çözüm bulununcaya kadar Türkiye Kıbrıs konusu ile ilgili tavrını koruyacaktır. f) Avrupa Komisyonu ve OECD ye üye olan tüm Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin notu: "Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye dışındaki tüm Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmaktadır. İşbu dokümandaki bilgiler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti nin fiili kontrolü altındaki alan ile ilgilidir. Kaynak: OECD.

18 18 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye

19 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 19 1 SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu rapor bundan önce 1999 yılında gerçekleştirilen Türkiye nin OECD Çevresel Performans İncelemesi nden bu yana kaydedilen gelişmeleri ve ülkenin çevre ve doğal kaynakların yönetimi bakımından kendi ulusal amaçlarını ve uluslararası taahhütlerini ne ölçüde karşıladığını incelemektedir. Rapor, aynı zamanda Türkiye nin OECD Çevre Stratejisi ** bağlamında kaydettiği gelişmeyi de incelemekte ve 1999 OECD incelemesindeki öneriler ile karşılaştırmaktadır. İlerleme, ulusal ve yerel yetkililerin yanı sıra, işletmelerin, hane halklarının ve sivil toplum kuruluşlarının çevre ve ekonomiye ilişkin kararları ve faaliyetlerine ilişkindir. Türkiye de çevresel ilerlemeye katkıda bulunabilecek 45 öneri getirilmiştir. İnceleme döneminde, 2000/2001 ekonomik krizinin ardından etkileyici bir iyileşme meydana gelmiştir ve Türkiye, OECD ülkeleri arasında son yıllarda en güçlü ekonomik büyüme rakamlarını sunanlar arasındadır (2002 yılından bu yana ortalama yıllık %7.5 büyüme). Türkiye, ayrıca, yapısal değişiklikler geçirmektedir (işletmelerin özelleştirilmesinde artış, fiyatların liberalizasyonu, Avrupa ve küresel ekonomi ile bütünleşme). Ancak, Türk ekonomisinde kayıt dışı kesimin payı yüksek bir seviyede yer almayı sürdürmektedir. Türkiye nin nüfusu 73 milyona **** ulaşmıştır ve OECD de en hızlı nüfusu artan ülkeler arasında yer almayı sürdürmektedir. Kişi başına gelir ise OECD ülkeleri arasında en düşük olanıdır. Kırsal kesimlerden kentlere, sanayi ve turizm bölgelerine geniş çaplı göçler devam etmektedir. Türkiye nin Sonuçlar ve Öneriler, Çevresel Performans Çalışma Grubu tarafından 3 Haziran 2008 tarihli toplantısında incelenmiş ve onaylanmıştır. ** OECD 21. Yüzyılın İlk On Yılına ilişkin Çevre Strateji nin aşağıdaki amaçları Sonuçlar ve Öneriler: ekosistemlerin bütünlüğünün korunması (Kısım 1), ekonomik büyümeden kaynaklanan çevresel baskıların çözümlenmesi (kısım 2) ve küresel çevresel karşılıklı bağımlılık (Kısım 3) altında yer almaktadır. *** 2006 yılı nüfusuna istinadendir yılı yerleşik nüfus 71 milyondur.

20 20 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye etrafı Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak, Suriye ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz ile çevrilidir. Türkiye, ekonomik kalkınmanın çevre ve sosyal ilerleme ile ilişkilendirilmesini, yani sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek için bir takım güçlüklerin üstesinden gelmelidir. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma ve turizm ile ilgili artan çevresel baskılar ile yüz yüzedir. Bu baskılar hava kalitesi, su hizmetleri, su kaynakları, atık yönetimi, toprak erozyonu ve tabiatın korunmasının yanı sıra deniz sorunları gibi bir dizi çevresel sorun şeklinde görülmektedir. Özellikle AB ye giriş öncesi AB çevresel müktesebatı ile uyum çabalarının bir parçası olarak çevre reformunun kurumsal yapı ve yasamaya ilişkin bir dizi çevresel reform öğesi uygulamaya konmuştur. Gösterilen ulusal kalkınma planlaması çabası dikkat çekicidir. Bugünkü emisyon ve kişi başına atık seviyeleri kişi başına OECD ortalamalarına göre düşük olmasına rağmen kentlerde ve sanayi alanlarında gerekli çevresel altyapının büyük bir kısmının hala oluşturulması gerekmektedir. Çevre, Türkiye de nispeten düşük bir önceliğe sahip olduğundan OECD ülkeleri ile çevresel uyumunun sağlanabilmesi için ulusal hükümetin, belediyelerin ve özel sektörün çevresel çabalarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Türkiye, OECD nin kurucu üyesidir ve OECD Konseyi nin tüm çevresel kararlarına bağlıdır. Geleceğe bakıldığında, Türkiye nin çevresel sorunlarını etkin bir şekilde çözmek için i) çevresel politikalarını güçlendirmesi ve uygun olan yerlerde bunları uygulaması; ii) çevresel kaygıları ekonomik ve sektörel kararlara daha fazla dahil etmesi ve iii) uluslararası çevresel işbirliğini daha da geliştirmesi gerekmektedir. 1. Çevre Yönetimi Çevre politikalarının uygulanmasının güçlendirilmesi İnceleme döneminde, AB uyum süreci önde gelen bir ulusal çevre reformunun ana itici gücü haline gelmiştir. Bu durum, çok sayıda yeni çevresel yasa ve yönetmelik ile kendisini göstermiştir Çevre Kanunu na getirilen 2006 yılı kapsamlı değişikliği ve yeni Belediyeler Kanunu çeşitli idari seviyelerde çevresel sorumlulukların belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Yürütme kapasiteleri yeni düzenlemelerle ve sorumlu Bakanlık altında yürütme

21 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 21 çabalarının koordinasyonundan sorumlu ayrı bir bölümün oluşturulması ile güçlendirilmiştir. Kaçak yapılaşmaya ilişkin sorunların varlığını sürdürmesine rağmen çevresel endişelerin arazi kullanım planlarına dahil edilmesinde ilerleme kaydedilmektedir. Başta çimento ve kimyasal sektörlerinde olmak üzere sanayide gönüllü yaklaşımlar görülmektedir. Türkiye, çevre ile ilgili vergilerden (yani enerji ve ulaştırma vergileri) en fazla geliri elde eden OECD ülkesidir: Ülke GSYİH sinin %4.8 i ve toplam vergi gelirinin %25 i, bu vergilerin çevresel amaçlarla tasarlanmış olmamasına rağmen bu kaynaklardan elde edilmektedir. Sanayi için kapsamlı çevre hizmetleri sunan Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması dahil olmak üzere kamu-özel sektör ortaklığı güçlendirilmiştir. Kirliliğin azaltılması ve kontrolü bütçesi (PAC harcaması) GSYİH nin %1.1 inden %1.2 ye yükselmiştir. AB çevre düzenlemelerine uyum sağlanmasına ilişkin kaydedilen ilerlemeye rağmen, hala hava, su ve doğanın korunmasına ilişkin çeşitli yasa bölümlerinin uyarlanması beklenmektedir ve çeşitli standartlar AB sınır değerleri ile tutarlı değildir. Devlet kurumları arasında çevresel sorumlulukların tahsisi için gözden geçirme ve revizyondan yararlanılabilir. Çoğunlukla, yerel karar alma süreçlerinde kalkınmaya yönelik konular çevresel kaygıların önüne geçmektedir. Uygulama ve yürütme zorluklar sunmayı sürdürmektedir; ulusal ve bölgesel seviyelerde özel bir özerkliğe sahip çevresel bir kurum kurularak uygun kaynaklar, eğitim ve izleme destek sistemleri yoluyla ulusal ve bölgesel seviyelerde çevresel denetlemeler yönetilmeli ve yürütülmelidir. Mevcut ruhsatlandırma sistemine, ortama dayalı prosedürün yeterli olmaması, külfetli olması ve düzenli yenileme uygulamaları gerektirmesi nedeniyle özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Çevresel cezaların uygulamaya konulmasına ve yakıt ile motorlu araçlar vergi farklılaştırmasına rağmen, verimlilik ve finansman amaçlarının karşılanması için Türkiye de sosyal sorunlara gerekli dikkatin gösterildiği çeşitli ekonomik araçların çevresel amaçlarla (özel vergiler, harçlar, emisyon ticaret sistemleri dahil) kullanılması dikkate alınmalıdır. Çöp depolama cezalarının düşük olması geri dönüşüm sanayini sekteye uğratmaktadır. Çoğunluğu küçük ve orta ölçekli olmak üzere çok sayıda kayıt dışı tesis, çevre yönetim sistemleri olmaksızın faaliyette bulunmaktadır. Sanayi ve kamu kuruluşlarında çevre yönetim sistemlerinin benimsenmesi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Türkiye, çevre yatırımları için, özellikle yeni çevresel amaçlarına doğru çalışmak için önemli miktarda mali kaynağın seferber edilmesi sorunu ile karşı karşıyadır. Bu işlem, yeni AB ye giriş araçlarınca temin edilen dış

22 22 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Öneriler: AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Çerçeve Direktifleri ve AB emisyonları ile kalite standartlarına özel bir dikkat göstererek ulusal çevre mevzuatının AB çevre müktesebatı ile yakınlaştırılmasına devam edilmesi; ruhsatlandırma sisteminin güçlendirilmesi: ortam kaynaklı izinlerden, entegre kirlilik koruma ve kontrole geçilmesi, büyük ve küçük/orta ölçekli tesislerin birbirinden ayrılması; daha sıkı emisyon standartlarının uygulamaya konulmasına yönelik olarak izinlerin düzenli bir şekilde yenilenmesi; mümkün olan en iyi teknolojinin teşvik edilmesi; yürütme sisteminin şu yollarla güçlendirilmesi: ulusal ve bölgesel seviyelerde denetlemeden sorumlu özerk bir çevre kurumunun kurulmasıyla denetleme ve uyumun izlenmesi için kaynakların artırılması ve tüm denetleyicilere verilen eğitimlerin artırılması; her seviyedeki arazi kullanım planlarına çevresel konuların (yani kirlilik, doğal kaynaklar ve doğaya ilişkin konular) dahil edilmesi ve arazi kullanım planlarının uygulanmasının güçlendirilmesi; ekonomik araçların kullanımının geliştirilmesi, sosyal konulara gerekli dikkati gösteren etkili ve verimli bir araç karışımının araştırılması; kirleten öder ve kullanan öder ilkelerinin, kamu fonlarından özel fonlara etkili bir geçiş ile uygulanmasının teşvik edilmesi ve çevresel sübvansiyon planları için bir zaman sınırının belirlenmesi; Türk İşadamları Derneklerinin uygun şeklide katılımıyla kamu-özel sektör ortaklıklarının ve sanayi güdümlü çevre girişimlerinin geliştirilmesi; acil durum hazırlık ve müdahale sisteminin güçlendirilmesi (örnek: doğal ve endüstriyel felaketlere ilişkin mevzuatın uygulanmasını destekleyecek bir komisyonun kurulması, kurumsal koordinasyonun geliştirilmesi, uygun ekipmanların edinilmesi ve düzenli sondaj ve simülasyonların gerçekleştirilmesi); il ve belediye yetkililerinin, AB fonlarıyla desteklenenler dahil olmak üzere çevresel altyapı projeleri hazırlanması ve uygulanmasına yönelik yetkilerinin artırılması; kamu fonlarının belediyelere aktarılması ve belediye yatırımlarında verimliliğin artırılmasına yönelik olarak İller Bankası reformunun sürdürülmesi.

23 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 23 kaynaklara eşit oranda özel sektör ve kamu fonlarının çevresel gelişme için kullanılmasını, ayrıca detaylı projelerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik olarak il ve yerel yetkililerin yetkilerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, kirleten öder ve kullanan öder ilkelerinin tam olarak uygulanması yönünde de ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Hava İnceleme döneminde Türkiye, SO 2 ve CO emisyonlarının ekonomik kalkınmadan ayrı tutulması konusunda önemli bir gelişme kaydetmiştir. Evsel ısınmada yüksek-kükürt içerikli kömür kullanımı yasaklanmış ve kentsel alanlarda bu yakıtın yerine gazın (çoğunlukla Rusya ve İran dan temin edilen) geçmesi yayılmıştır. Türkiye ayrıca önemli bir linyit işleme kapasitesi geliştirmiştir. Enerji yoğunluğu artmıştır ve hava kalitesi konuları enerji politikalarına daha iyi bir şekilde entegre edilmiştir. Yeni Enerji Verimlilik Kanunu ve Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına ilişkin Kanun, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Doğalgaz, LPG ve biyodizel için daha düşük vergi oranları bulunmaktadır. Bu değişikliklerin bir kısmı, sabit kaynakların yol açtığı hava emisyonlarına ilişkin yeni düzenlemelerle getirilmiştir. Kömür yakıtlı tüm elektrik santralleri, baca gazı desülfürizasyon üniteleri ile donatılmıştır. Ulaştırma sektöründe, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlara ilişkin çeşitli yeni düzenlemeler ve motorlu yakıtlara ilişkin kalite standartları, katalitik konvertörlü araç sayısı oranının artışı ile taşıt filolarının yenilenmesini teşvik etmiştir. Kurşunlu benzin kullanımı 2004 yılında yasaklanmıştır. Yüksek vergiler ve bölgedeki tedarik koşulları nedeniyle, Türkiye de benzin ve dizel fiyatları (bugünkü döviz kurlarına göre) OECD üye ülkeleri arasında en yüksek seviyelerde yer almaktadır. Ancak, daha yapılacak çok şey bulunmaktadır. Bazı kent ve sanayi bölgelerinde SO 2, NO X ve partiküllerden kaynaklanan dış ortam hava kirliliği ulusal hava kalitesi standartlarını aşmaktadır. Dış ortam hava kalitesi ile ilgili bilgiler, özellikle NO x ve O 3 ile ilgili olanlar sınırlıdır. İnceleme döneminde orta ölçekli katı yakıtlı tesislerin SO x emisyon standartları güçlendirilmiş olmasına rağmen, yüksek kükürtlü petrol kullanan elektrik santrallerinin emisyon standartları AB düzenlemeleri ile karşılaştırıldığında hala hafif kalmaktadır yıllarındaki dikkat çekici düşüşün ardından, karayolu yük

24 24 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Öneriler: hava emisyonları ve yakıt kalitesi ile ilgili olanlar dahil olmak üzere düzenleyici standartların güçlendirilmesi, bu standartların AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve bunların etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasının sağlanması; motorlu taşıtlar ve konutlar için daha temiz yakıtların kullanımının teşvik edilmesinin sürdürülmesi; sabit ve noktasal olmayan kaynakların hava emisyonlarının azaltılmasına yönelik ekonomik araçların kullanımının geliştirilmesi; hava kirliliğini azaltma hedeflerini desteklemek için yakıtlara ve motorlu taşıtlara uygulanan mevcut vergilerin incelenmesi ve uygun olduğunda revize edilmesi; enerji, ulaştırma, sanayi, konut ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliğinin geliştirilmesine, azalan hava kirliliği ve sera gazı emisyonları dahil olmak üzere ilgili çoklu faydaların elde edilmesine yönelik çabaların, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi; yatırımların uygun maliyet-fayda analizleri ve hükümetin farklı kademeleri ile ilgili sektörler arasında işbirliği ile karayolundan toplu taşımacılığa (örnek: demiryolu) geçiş gibi yöntem değişiklikleri dahil olmak üzere, hava kalitesi konularının ulaştırma politikasına entegre edilmesi ve daha temiz motorlu taşıtların kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi; hava emisyon envanterlerindeki ek kirleticiler; dış ortam hava kalitesi izlemesinin geliştirilmesi; Hava Kalitesinin Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik tasarısının kabul edilmesi ve uygulanması dahil olmak üzere hava yönetimine ilişkin bilgi tabanının geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi ve güçlendirilmesi. ve yolcu trafiğinin ikisi de hızla artmış ve şehir merkezlerindeki de dahil olmak üzere önemli bir hava kirlilik kaynağını oluşturmuştur. Bazı motor yakıtlarına ve taşıtlara uygulanan vergiler hala hava kalitesi üzerindeki etkilerini göstermemektedir. Mesela, yüksek kükürtlü dizel yakıta uygulanan vergi oranı düşük kükürtlü yakıta uygulanandan daha düşüktür. CO 2 emisyonları artmaya devam etmektedir. Elektrik fiyatlarına ilişkin çapraz sübvansiyonlar bulunmaktadır. Türkiye nin, Avrupa da ısınma için güneş enerjisini geniş çaplı olarak kullanan (örnek: su ısıtması) ilk ülke olmasına rağmen, yenilenebilir kaynaklarının (jeotermal, güneş enerjisi ve biyokütle) büyük potansiyeli ısınma

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi

TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi TÜRKİYE DE DÜNYA BANKASI, 1993-2004 Ülke Yardım Değerlendirmesi Rapor No. XXXXX 20 Aralık 2005 Bağımsız Değerlendirme Grubu Kısaltmalar APL Uyarlanabilir Program Kredisi ARIP Tarım Reformu Uygulama Programı

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı