T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KANATLI FİLOGENETİK ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI NURŞİDE KIRDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL -2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KANATLI FİLOGENETİK ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI NURŞİDE KIRDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2007

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KANATLI FİLOGENETİK ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI NURŞİDE KIRDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 07/09/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Yrd. Doç. Dr. İsmail AKYOL Ünvanı, Adı Soyadı, İmzası Ünvanı, Adı Soyadı, İmzası Ünvanı, Adı Soyadı, İmzası DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr. Özden GÖRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma KSÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2007/ 1-16 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 İÇİNDEKİLER NURŞİDE KIRDAĞ İÇİNDEKİLER SAYFA NO İÇİNDEKİLER.... I ÖZET... II ABSTRACT III ÖNSÖZ... IV ÇİZELGELER DİZİNİ..... V ŞEKİLLER DİZİNİ..... VI SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Hayvan Materyali Kullanılan Alet ve Kimyasallar Metot Örneklerin Sterilizasyonu Tavuk Tüy ve Teleğinden DNA İzolasyonu İzole Edilen DNA ların Görüntülenmesi Mitekondriyal DNA Analizi I

5 ÖZET NURŞİDE KIRDAĞ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KANATLI FİLOGENETİK ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI NURŞİDE KIRDAĞ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN Yıl :2007, Sayfa : 37 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Yrd. Doç. Dr. İsmail AKYOL Soyu tükenmekte olan yerli genotiplerimizden ve ırklarının gen dizilimlerinin belirlenmesi ve diğer bazı tavuk ırkları ile aralarında akrabalık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan diğer tavuk ırklarının DNA izolasyonu yoluyla DNA ları elde edilerek PZR analizi ile 12S, 16S, Cyt-b ve D- loop gen bölgeleri arasındaki fark analiz edilmiş ve bölgelerin DNA uzunlukları arasında PZR analiz yöntemiyle fark bulunamamıştır. ve ırklarının mitekondriyal DNA sının 12S ve D-loop gen bölgeleri DNA sekans analizine tabii tutularak bu yerli ırklar ile ırkı karşılaştırılmıştır. 12S gen bölgesi için her 3 ırk %100 benzerlik göstermiş olup D-loop gen bölgesi için - %98, - %98, - %99 oranında benzerlik göstermiştir. D-loop gen bölgesinde, ve ırkının sekans diziliminde toplam 19 baz farklılığı tespit edilmiştir. - arasında 10 farklı nükleotid pozisyonu, - arasında 14 farklı nükleotid pozisyonu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mitekondriyal DNA, ırkı, ırkı, yerli tavuk II

6 ABSTRACT NURŞİDE KIRDAĞ T.C. UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE MSc THESIS ABSTRACT APPLICATION of MOLECULAR TECHNIQUES to the POULTRY PHYLOGENETIC STUDIES NURŞİDE KIRDAĞ Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Mesut KARAMAN Year :2007, Page :37 Jury : Assoc. Prof. Dr. Mesut KARAMAN Prof. Dr. A. Nazım ULUOCAK Assoc. Prof. Dr. İsmail AKYOL Aim of this study is determination of extinction and Derze genotype 12S and D-loop sequence and relation between other chicken race. DNA isolation was carried out using feather samples from 11 different chicken race. 12S, 16S, D-loop and CytB gene regions were amplified with PCR but band size differences were not significant. Native genotype and 12S and D-loop gene region were sequenced and sequenced data compared with race. 12S region showed 100% similarity with and genotype. D-loop sequence analysis show that similarities between - and -, Demizli- are 98%, 98% and 99%. respectively. 10 different nucleotide were determined between and and 14 different nucleotides were observed between and. Key Words: Mitochondrial DNA, race, race, Native race. III

7 ÖNSÖZ NURŞİDE KIRDAĞ ÖNSÖZ Tez konusunun belirlenmesi, çalışmanın yürütülmesi ve yazım aşamasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAMAN a, Biyometri ve Genetik Laboratuarının her türlü imkanlarını çalışmalarım boyunca hizmetimize sunan değerli hocalarım Yrd. Doç. Dr. İsmail AKYOL a, Doç. Dr. M. Sait EKİNCİ ye ve Doç. Dr. Emin ÖZKÖSE ye, ve tavuklarından tüy örneklerinin sağlanmasındaki katkılarından dolayı Tarım İl Müdürlüğü ve Ahmet BOZKURT a, Hamburg, Habeş, Cüce Cochin, Kahverengi Fizan (Pado), Siyah Fizan, Zibrit, ve Nemse Süs Tavuğu na ait tüy örneklerinin toplanmasında bana yardımcı olan Kahramanmaraş Sezal Hayvanat Bahçesi yetkililerine, laboratuar çalışmalarımda bana yardımcı olan doktora öğrencisi Bülent KAR a ve bölüm imkanlarını kullanmamıza olanak sağlayan Bölüm Başkanımız sayın Prof. Dr. Ercan EFE ye sonsuz teşekkür ederim. EYLÜL, 2007 KAHRAMANMARAŞ NURŞİDE KIRDAĞ IV

8 ÇİZELGELER DİZİNİ Nurşide KIRDAĞ

9 ŞEKİLLER DİZİNİ NURŞİDE KIRDAĞ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA NO Şekil 3.1. Hamburg Irkı Şekil 3.2. Habeş Irkı Şekil 3.3. Cüce Cochin Irkı.. 8 Şekil 3.4. Kahverengi Fizan Irkı. 9 Şekil 3.5. Siyah Fizan(Pado) Irkı Şekil 3.6. Zibrit Irkı. 10 Şekil 3.7. Irkı. 10 Şekil 3.8. Bovans Irkı 11 Şekil 3.9. Genotipi 11 Şekil Genotipi 12 Şekil Gallus gallus Tavuk Irkının mt-dna sı Şekil Sitikrom B Bölgesinin Analizi Şekil S Bölgesinin Analizi Şekil S Bölgesinin Analizi Şekil D-loop Bölgesinin Analizi.. 16 Şekil PZR Örneklerinin Hazırlanması.. 17 Şekil PZR Analizinin Başlatılması. 17 Şekil 4.1. Bazı Tavuk Irklarından Izole Edilen Toplam DNA nın Görüntülenmesi Şekil 4.2. Tavuk Örneklerinden Cyt-B Geni PZR Amplifikasyonuyla Elde Edilmiş Olan Bantlar Şekil 4.3. Tavuk Örneklerinden 16S Geni PZR Amplifikasyonuyla Elde Edilmiş Olan Bantlar Şekil 4.4. Tavuk Örneklerinden 12S Geni PZR Amplifikasyonuyla Elde Edilmiş Olan Bantlar Şekil 4.5. Tavuk Örneklerinden D-Loop Geni PZR Amplifikasyonuyla Elde Edilmiş Olan Bantlar Şekil S Fragment PZR Sonuçları Şekil S DNA Dizi Sonuçlarının Karşılaştırılması 24 Şekil 4.8. D-Loop Gen Bölgesinin Sekans Yapılması 26 Şekil 4.9. D-loop DNA Dizi SonuçlarınınKarşılaştırılması.. 26 Şekil Sekansı Yapılan Genotiplerin Diğer Sekanslarla Karşılaştırılması ile Oluşturulan Genetik Ağaç VI

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ NURŞİDE KIRDAĞ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ A : Amper bç : Baz çifti ca : Circa CytB : sitikrom b gen bölgesi dak : Dakika D-loop : Kontrol bölgesi DNA : Deoksiribonükleik Asit EDTA : Ethylendinitrilotetraasetat Et-Br : Etidium Bromür EtOH : Etil alkol g : Gravity gr : Gram µl : Mikrolitre mg/ml : miligram/mililitre mtdna : Mitokontrial DNA ND-5/6 : Dehidrogenaz alt ünite 5 ve 6 ng : Nanogram PZR : Polimeraz Zincir Reaksiyonu rrna : Ribozomal RNA SDS : Sodium Dodesil Sülfat SNP : Tek Nükleotid Polimorfizmi TBE : Tris, Borik asit, EDTA TE : Tris, EDTA TI : Tigris (Dicle) U.V. : Ultra viyole v : Hacim VII

11 1. GİRİŞ NURŞİDE KIRDAĞ 1. GİRİŞ Türkiye nin biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının çeşit varlığı açısından sahip olduğu zenginlik oldukça iyi durumdadır. Yerli ırklarımızın korunması için önemli gerekçelerimiz vardır. Örneğin yerli ırklarımız kötü çevre koşullarında yaşayabilme ve verimliliklerini sürdürebilme özelliğine sahiptirler. Hayvancılığın gelişmesinde çok önemli olan ıslah çalışmalarına temel oluşturacak genotipik varyasyonun elde tutulması, gen kaynaklarının korunması ile mümkündür. Gen kaynaklarının korunması demek heterosisin (gen çeşitliliği) korunması demektir. İleride oluşabilecek iklim, barınak, yem ve hijyen koşullarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak mevcut varyasyonun korunması ve artırılması gereklidir (Vizyon 2023, TÜBİTAK). Yararlı yada ileride yararlı olabilecek gen veya gen kombinasyonlarını saklamak, heterosisin üstünlüklerinden yararlanmak, seleksiyon platosunun üstüne çıkmak, kültürel sebepler ve araştırma materyali olarak yararlanmak için hayvan gen kaynaklarının korunması mutlaka gereklidir. Bugün tavuklar; Standart saf ırklar ve hibritler şeklinde iki ana grupta incelenmektedirler. Standart saf ırklar ticari yetiştiricilikte, yerlerini hibritlere bırakmış olmakla birlikte, az da olsa damızlık ve ıslah işletmeleri tarafından hibrit elde etme, hastalıklara dayanıklı hatlar geliştirme, biyo ürünler elde etme ve benzer amaçlarla kullanılmak üzere muhafaza edilmektedir. Zoolojik olarak Aves (kuşlar) sınıfı, Galli (tavukgiller) takımı içerisinde yer alan tavuk Phasianidae (sülüngiller) familyası, Gallus (tavuk) cinsi ve Gallus domesticus türüne aittir. Galliformes cinsi Phasianidae, Numididae ve Odontophoridae olmak üzere 3 familyayı kapsamaktadır (Sibley ve Monroe, 1990). Bu türler farklı gruplarda ve kendine has morfolojik şekillerine göre Phasianini ve Perdicini olarak iki takıma dönüşmektedir (Johnsgard 1973, 1999). Bu takım içersinde sülün, orman tavuğu, keklik, beç tavuğu ve hindi gibi türler de vardır. Moleküler esaslara bağlı olarak Galliformes cinsi içersinde Phasianidae familyasında; tavuk (Gallus gallus), Japon bıldırcını (Coturnix japonica) ve blue-breasted Çin bıldırcını (Coturnix chinensis), Numididae familyasında; guinea fowl-beç tavuğu (Numida meleagris) ve Odontophoridae familyasında; California bıldırcını (Callipepla californica) tespit edilmiştir (Shibusawa, 2004). Evcil tavuklar dünya üzerinde oldukça yaygın bir dağılım göstermektedir. Tavuğun evcilleştirilmesi M.Ö yılında Hindistan vadilerinden olduğuna inanılmaktadır (Zeuner, 1963). Fakat yakın günümüzde yapılan arkelojik bulgular Çin de M.Ö. 600 yılında tavuğun evcilleştirildiğini göstermektedir (West ve Zhou, 1988). Bunlara rağmen tavukların evcilleştirilmesi tam olarak anlaşılamamıştır. Tavukların Gallus gallus gallus (Red Jungleflow) dan Güneydoğu Asya dan insanlığın ilk safhalarında olabileceği bildirilmektedir (Crawford, 1990; Dundes, 1994; Akishononomiya ve ark., 1996). Evcil tavuk birçok amaçla kullanılmıştır. Tavuk sadece insanların gıda kaynağı olarak değil onların renkli görünümü, karakteristik ötüşleri, politik ve dini simgeler olarak kullanılmıştır. Uzun ötüşlü ve dövüş horoz varyeteleri yalnızca Japonya da değil bunun yanında Asya ülkelerinde Endonezya ve Çin de bulunmaktadır. Tarihi belgeler M.Ö 517 yılında Zuo Zhuon tarafından yazılan kitapta dövüş kültüründen bahsedilmektedir. Diğer taraftan uzun ötüşlü horozlardan Li-Ji kitabında bahsedilmektedir (M.Ö. 73). Ötüş ve dövüş hayvanlarının evcilleştirilmesi insan kültürlerinin geliştirilmesinde önem arz 1

12 1. GİRİŞ NURŞİDE KIRDAĞ etmektedir. Komiyama ve ark., (2003) yaptıkları çalışmada Japon dövüş horozlarının Çin ve Güneydoğu Asya orijinlerinden ayrı olarak orijin almıştır. Komiyama ve ark., (2004) uzun ötüşlü Naganakidori filogenetik orjinleri üzerinde çalışmışlardır. Uzun ötüşlü horozları dövüş horozlarından ayırmışlardır. Dünyada verim yönleri, ağırlıkları ve yetiştirildikleri coğrafi bölgeler gibi fenotipik ve genotipik özelliklerine göre sınıflandırılan 200'ün üzerinde tavuk ırkı bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan sınıflandırma şekli ise coğrafik yörelere veya elde edildikleri bölgelere göre olanıdır. Bu şekilde ırklar 4 ana grupta incelenmektedirler. Amerikan ırkları İngiliz ırkları Asya ırkları Akdeniz ırkları Tavuk ırkları ve yeni ırkların geliştirilmesi üzerine yoğunlaşan ilk çalışmalar gösteri ve görünüş amaçlı olmakla birlikte, sonraki çalışmalar daha ziyade verim üzerine gerçekleşmiştir (Türkoğlu M., Sarıca M., 2004). Yerli veya yöresel ırklar ve bunların varyetelerle birlikte gruplandırılması daha geniş bir boyutta ele alınmaktadır. Ancak yerli ırklar çok küçük alanlara sınırlandırıldıklarından dolayı büyük ekonomik değer taşımamaktadırlar. Ülkemizde tavuk yetiştiriciliği genel olarak küçük aile işletmelerinde kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlamıştır. Modern tavukçuluğun temeli ise Cumhuriyetin kuruluşundan sonra atılmış ve özellikle 1960 lı yıllarda hızlı bir gelişme sağlanmıştır. Bu dönemde yerli genotiplerin verimleri düşük olduğundan ve serbest yetiştirildiklerinden dolayı yurt dışından saf hatlar ve hibritler ithal edilmiştir. Bunun giderek artmasıyla yerli genotiplerimizden olan ve (Hacı Kadın) genotiplerinin soyu tükenmeye yüz tutmuştur. Günümüzde yetiştirildikleri bölgelerdeki küçük aile işletmelerinde, Samsun, Lalahan ve Ankara daki Merkez Tavukçuluk Enstitüsü tarafından soyları devam ettirilmeye çalışılmaktadır. ve genotipleri ülkemize ait literatüre geçmiş saf genotipler olmasına rağmen bunlarla ilgili filogenetik çalışmalara şuana kadar rastlanılmamıştır.. Son yıllarda bu konu gündeme getirilerek bu genotipler hayvan gen kaynaklarının korunması gerekçesiyle koruma altına alınmıştır. Yerli genotiplerimizden kanatlı hayvanlar içersinde türlerinin korunması açısından,, Çıplak boyunlu tavuk ırkları ile Beyaz ve Gri Kaz ırkları tehlike altındadır. Özellikle kombine verim yönlü yerli ırklarımızdan olan ve tavuk genotiplerinin gerek verim özelliklerinin iyileştirilmesi, gerekse ülkemizin gen kaynaklarının korunması açısından daha önce yapılmayan gen kaynaklarının araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışmamızda bu iki yerli tavuk genotipi araştırılacak gen haritaları çıkartılacak ve filogenetik yapıları belirlenecektir. Bu çalışmada yerli ırklarımızdan olan ve (Hacı Kadın) genotiplerinin mitokondriyal DNA'sının 12S (ribozomal RNA bölgesi), 16S (ribozomal RNA bölgesi), Cyt-B (gen bölgesi) ve D-loop (kontrol bölgesi) gen bölgelerinin Gallus gallus, Silky, White leghorn ve White plymouth rock genotiplerine ait gen bölgeleri kontrol grubu alınarak karşılaştırılıp ve yerli tavuk genotiplerine ait mitekondriyal-dna sekans analizinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma ile yerli genotiplerimizin diğer saf genotipler ile olan genetik benzerlikleri ve farkları moleküler boyutta tanımlanacaktır. 2

13 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NURŞİDE KIRDAĞ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Desjardins, P. ve ark.,1990. Filogenetik yapıyı belirlemek üzere yapmış oldukları çalışmada; White leghorn ırkı tavukları kullanarak bç genomu şifrelemişler ve sekans etmişlerdir. Kuşların genomu ile diğer omurgalıların mitekondriyal-dna sının aynı gen yapısını şifrelediğini bildirmişlerdir. Bu da 13 protein, 2 rrnas ve 22 trnas dır. Protein genleri memeliler ve amphibian counterparts ile çok benzediği ve aynı genetik kodlara göre çevrildiğini bulmuşlardır. Tavuk mitekondriyal-dna genomunun 2 farklı özellik gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunlardan birincisi yeni bir gen dizisini sergiler; bitişik trna(glu) ve ND6 genleri diğer omurgalıların mitekondriyal genomundaki D-loop (displacement-loop) bölgesine sınır olan trna(pro), trna(thr) ve Cyt-b(cytocrome-b) genleri molekülün D-loop bölgesinin hemen yakınında yer aldığını açıklamışlardır. Bu durumun galliform kuşları arasında görüldüğünü vurgulamışlardır. İkinci olarak replikasyon orjini sekansına eşit sekanslanan ve bütün omurgalı mitekondriyal genomlarında bulunan trna(cys) ve trna(asn) genlerinin tavuk genomunda eksik olduğunu belirlemişlerdir. Quinn, T.W. ve ark., Kar kazları üzerine yaptıkları araştırmalarda mitekondiyal-dna sının 3.4 kb nin klonlanmasıyla ND5 genini bulmuşlardır ve ND5 genini takip eden Cyt-b, trna(thr), trna(pro), ND6, trna(glu), kontrol bölgesi, trna(phe) ve srrna genlerinin sıralamasının tavuk, bıldırcın ve ördek mitokondriyal- DNA ları için aynı olduğunu tespit etmişlerdir. Fumihito, A. ve ark., Phasianidae altfamilyasına ait 16 kuş türü dizisinin temeli mitekondriyal-dna kontrol bölgesi baz kıyaslanmasına dayanan bir analiz yapmışlar ve perdicini kuşlarının (quails-bıldırcın ve partridges) en eski kuşlardan olduğunu ortaya koymuşlardır. Perdicine türlerinden biri olan Bambusicola thoracica ile perdicine genleri üyelerinden Gallus ve Pavo genlerinin phasianine ile daha yakın ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Li, S. ve ark Leghorn ile benzer özellik gösteren hatları mitekondriyal DNA sekans değişikliklerini bulmuşlardır. Mitekondriyal DNA değişiklikleri ile Marek hastalığına dirençlilik, özgün yumurta ağırlığı ve farelerde erken büyümeyi karşılaştırmışlardır. Nükleer-mitokondriyal genetik etkileşimi genotipte büyüme hormonu ve mitokondriyal DNA tipine bağlı olarak 130 günlük canlı ağırlıkta önemli olduğunu bulmuşlardır. Mindell, D.P. ve ark Kuşlarda mitekondriyal genleri incelemişlerdir ve bütün omurgalı hayvanların analiz edilmesiyle 37 aynı tür genlere sahip olduğunu ancak sadece sirküler DNA molekülünün birkaç geninde farlılık olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun daha iyi anlaşılması için filogenetik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Naito, M. ve ark., 1994; Germline Chimeric tavukları üzerinde zaman ve masraftan tasarruf etmek amacıyla progeny test uygulamışlardır. PZR analizi için erkek putative germline chimeric tavuklarda tek nükleotid polimorfizminden (SNP) yararlanarak primerlerde kullanılan yeni bir tarayıcı test geliştirmişlerdir. 3

14 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NURŞİDE KIRDAĞ Randi, E. ve ark., Güneydoğu Asya ve Suudi Arabistan daki Lophoru türleri arasında mitekondriyal-dna kontrol bölgesi ve Cyt-b geni için sekans etmişlerdir. Cyt-b geni için L. diardi ve L. ignita ırklarından olan Lophoru türünün buzul döneminden sonra periyodik değişimler sonucu meydana geldiğini vurgulamışlardır. Nishibori, M. ve ark., Mitekondriyal-DNA D-loop analizlerine bağlı olarak Gallus genindeki kümes hayvanlarının filogenetik olarak morfoloji ve soyun devamının kırmızı orman tavuğundan (red junglefowl (RJF) ) köken aldığını ortaya koymuşlardır. Gallus genindeki diğer tavuk türleri ve tavuğun filogenetik pozisyonu yabani tip genomun genetik etkileşimine karşın tavuk ıslahının iyileştirilmesi göz önüne alındığında muhafazasının çok önemli olduğunu, ancak DNA sekansına bağlı filogenetik analizlerle tavukların filogenetik pozisyonunu sonuçlandırmanın yersiz olduğunu belirtmişlerdir. Nishibori, M. ve ark., Kanatlıların filogenetik yapısının araştırılmasında kanatlı türlerini kendi içerisinde bir bütün olarak ele almışlardır. Galliformes türünün, aves sınıfı içersinde en küçük cüsseye ve en kısa generasyon süresine sahip olduğunu belirlemişlerdir. Bu tür içersinde yapılan verim yönlü ve fizyolojik çalışmalar sonucunda Japon bıldırcını, tavuk ve Çin bıldırcınını aynı familyada sınıflandırmışlardır. Ancak Çin bıldırcınının filogenetik konumunu Phasianidae familyasında kesin olarak belirleyememişlerdir. Çin bıldırcınının mitekondriyal DNA sının 16,687 bç uzunlukta olduğunu bulmuşlar ve aynı genomik yapının mitekondriyal-dna sının Japon bıldırcını ve tavuğunkinden bp daha küçük olduğunu saptamışlardır. Mitekodriyal-DNA da 12S ve 16S ribozomal RNA bölgesi için Japon bıldırcını ve Çin bıldırcını arasında %84.5- %93.5, tavuk ve çin bıldırcını arasında % 78- %89.6 oranında benzerlik olduğu tespit etmişlerdir. Niu, D. ve ark., Mitekondriyal DNA D-loop gen bölgesinin ilk 539 bç lik kısmını kullanarak Çin evcil tavuklarını (Gallus gallus domesticus) kırmızı orman tavuğu, gri orman tavuğu, yeşil orman tavuğu ve seylon tavuğu ile karşılaştırarak D-loop gen bölgesi için filogenetik ağaç yapmışlardır. Çalışma sonucunda G.g. domesticus ile Tayland orijinli kırmızı orman tavuğunun sekans olarak birbirine yüksek oranda benzerlik gösterdiğini tespit etmişlerdir. Shen, X. J. ve ark., Filogenetik yapıyı belirlemek için yaptıkları çalışmada mitekondriyal-dna 1140 bç Cyt-b gen yeri için Chunky yumurtacı ve et tavuklarının yapısal olarak birbirlerinden farklı olduğunu tespit etmişlerdir. Bu farklılığın nedeninin ise tavuk ıslah metodunda kullanılan seleksiyondan kaynaklandığı kanısına varmışlardır. Nishibori, M. ve ark., White Leghorn (WL) ve White Plymouth Rock (WR) tavukları üzerinde yaptıkları çalışmada mitekondriyal DNA sının bç uzunlukta ve aralarında % oranında benzerlik olduğunu bulmuşlardır ve bu iki ırk arasında 6 nükleotidin farklı olduğunu saptamışlardır. Harumi, T. ve ark., Mitekondriyal DNA D-loop bölgesini 6 tavukta karşılaştırmış ve sekans etmişlerdir. 11 SNP analizi uygulamışlardır. 6 SNP analizi için 3 ucunda PZR primerlerini A, G, C ve T bazları olarak ayarlamışlardır. Tavuk mt-dna sının SNP analizi ile kolayca ayırt edilebileceğini savunmuşlardır. 4

15 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NURŞİDE KIRDAĞ Komiyama, T. ve ark., Horozların genellikle uzun ötüşleriyle bütün dünya insanlarının favorisi haline geldiğini savunarak, Japonya da soyları gelişmekte olan 3 horoz varyetesinin 15 saniyenin üzerinde ötmesinin kalıtımla bir ilgisi olup olmadığını araştırmışlardır. Çalışılan bu 3 horoz varyetesinde mitekondriyal-dna D-loop bölgesinin nükleotid sekansını kullanmışlardır. Sonuçta bu 3 tavuk varyetesinin ortak atadan geldiğini buna rağmen farklı karakterlerde olduğunu ortaya koymuşlardır. Nitekim insanlık kültüründe tavuğun evcilleştirilmesinde horoz dövüşünün etkili olduğu bilinsede uzun ötüşlü horozların dövüş horozlarından daha ön planda olduğu tespit etmişlerdir. Pereira, S. L. ve ark., Mitekondriyal-DNA da yalancı genler veya Numts olarak adlandırılan fragmentlerin ökaryotların nüklear genomlarında bulundukları tespit etmişlerdir. Numts ların bazılarının mt-dna fragmentleri ile yüksek oranda benzerlik gösterdiğini ve bu yüzden filogenetik çalışmalarda kullanılabileceklerini bildirmişlerdir. Kuşların memelilere göre daha küçük genomlara sahip olduğundan Numtsların kuşların genomlarındaki dağılımı ile genom sıklığı günümüzde tespit edilememiştir. Bunun için Washington Üniversitesi St. Louis Genom Sekans Merkezi tarafından tavuğun (Gallus gallus) genomu insanlar ve bitkilerdeki ile karşılaştırılarak Numtsların karakterlerini ve sıklığını araştırmışlardır. Tavukların nüklear genomunda 13 Numts bulmuşlardır. Numtslar ve mitekondriyal sekanslar arasında % 58.6 dan % 88.8e kadar benzerlik olduğunu tespit etmişlerdir. Numtsların fragment uzunluğunun nükleotid uzunluğunda olduğunu ve nükleer genomun % lik bir kısmını oluşturduğunu belirlemişlerdir. Çok az sayıda Numts tespit edildiğinden ve tüm kromozomlarda bulunmadıklarından mitekondriyal genom bölgesini temsil edemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Wada, Y. ve ark., Silky (Habeş) tavuğunun mitekondriyal DNA sını kullanarak yaptıkları çalışmada sekans analizi sonucunda akraba türlerin genetik pozisyonunu açıklamaya çalışmışlardır. Silky tavuğunun mitekondriyal DNA sının bç uzunlukta olduğunu tespit etmişlerdir. Silky ve White Leghorn arasında %99.77 oranında benzerlik olduğunu ve bç uzunluktaki mitekondriyal DNA içersinde 39 nükleotid farkının bulunduğunu bildirmişlerdir. Nishibori, M. ve ark., Mt-DNA D-loop gen bölgesi Gallus türündeki tavukların atası olan kırmızı orman tavuğunun (RJF) filogenetik ağacını morfolojik olarak ve progeny testiyle elde edilen tavuklarla belirlemişlerdir. Filogenetik analizler mitekondriyal DNA sekansına bağlı olarak 2 gri orman tavuğunun (GyJF) tavuk ve kırmızı orman tavuğu (RJF) ile bir gri orman tavuğunun ise (GyJF) seylon orman tavuğuyla (Gallus lafayetii;cjf) kümelendiğini göstermişlerdir. Yaptıkları analizler sonucunda gri orman tavuğu ile kırmızı orman tavuğu, tavuk ve seylon orman tavuğu arasında büyük olasılıkla alt türler arası hibridizasyon olduğunu tespit etmişlerdir. Sano, A. ve ark., DNA databank ta AB accession numaralı Gallus gallus mitekondriyal DNA D-loop gen bölgesinin 686 bç lik kısmını tek nükleotid polimorfizm (SNP) analizi yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada 686 bç te Barred Plymouth Rock (BPR) için baz A ve White Leghorn için baz G olarak SNP analizini sabitlemişlerdir. PZR ürünü hem baz A ve hem baz G elde edildiğinde erkekleri germline chimera olarak tanımlamışlardır. Çalışmada üretilen erkek ve dişi germline chimeric tavuklara progeny testi uygulamışlardır. Erkek tarama testlerinin sonucunda germline chimeric tavuklarını 5

16 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NURŞİDE KIRDAĞ keşfetmek için kullandıkları PZR ve SNP analizi ile progeny testinin uyum gösterdiğini bildirmişlerdir. Liu, Y. P., Güneydoğu Asya ve Çin den 66 kırmızı yaban tavuğu ile 834 evcil tavuğun mitekondriyal-dna sının sekans analiziyle orjinlerini ve filogenetik yapısını tespit etmişlerdir. Filogenetik analizler sonucunda evcil tavuk ve kırmızı yaban tavuğunun her ikisinde 7 clade olan clades mt-dna 9 yüksek çeşit olduğunu bildirmişlerdir. Osman, S.A.M. ve ark kan örneği toplayarak 22 cins 28 populasyondaki evcil Japon tavuklarını araştırmışlardır. Chabo, Gifu-Jidori (2 populasyon), Hinai-dori, Jitokko, Kinpa, Koeyoshi, Kuro-Kashiwa, Ko-Shamo (2 populasyon), Kawachi-Yakko, Minohikidori,Mie-Jidori, Ohiki, Onaga-dori, Oh-Shamo (2 populasyon), Satsuma-dori, Shoukoku (2 populasyon),tosa-jidori, Toumaru, Toutenkou, Ukokkei (2 populasyon), Uzurao, Yakido (2 populasyon) ve 2 yabancı cinsi (White Leghorn and Rhode Island Red) ele alarak genetik varyasyonu ve genetik akrabalığı mikrosatalitlerle açıklamaya çalışmışlardır. Japon evcil cinslerin Jidori, Shoukoku ve Oh-Shamo olduğunu bildirmişlerdir. Populasyonda genetik varyasyonu 20 mikrosatalit çeşidi kullanarak incelemişlerdir. Kullandıkları soy ağacında genetik akrabalığı cinsler ve populasyonlar arasında incelemişlerdir. İleri sürdükleri bu hipotez sonucunda populasyondaki cinslerin bazılarının hipoteze uyumlu bazılarının ise ters olduğunu görmüşlerdir. Oka, T. ve ark., Japon evcil tavuklarının mitekondriyal DNA D-loop gen bölgesini kullanarak aralarındaki filogenetik akrabalığı açıklamaya çalışmışlardır. 7 hoplogrup (Tip A-G) belirlemişlerdir. Tip A-C içersine Jidori, Shokoku ve akraba türleri almışlardır. Tip D-G içersine Shamo ve akraba türleri ve tip E ye Çin evcil tavukları ile akraba türleri ele almışlardır. Sekans sonuçlarına göre Çin ve Kore tavuklarının Güneydoğu Asya dan, Jidori- Shokoku ve Shamo nun evcil tavuklar grubundan olduğunu tespit etmişlerdir. 6

17 3. MATERYAL VE METOT NURŞİDE KIRDAĞ 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Hayvan Materyali Çalışmada kullanılan Zibrit, Siyah Fizan, Cüce Koşin, Habeş, Hamburg, Kahverengi Fizan, ve Nemse Süs Tavuğu na ait tüy örnekleri Kahramanmaraş hayvanat bahçesinden, Bovans ırkı yumurtacı tavuklara ait tüy örnekleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvancılık Araştırma ve uygulama ünitelerinden, ırkına ait tüy örnekleri Tarım İl Müdürlüğü nden ve ırkına ait tüy örnekleri de yöresinden temin edilmiştir. Çalışmada Hamburg, Habeş, Cüce Cochin, Kahverengi Fizan (Pado), Siyah Fizan, Zibrit,, Nemse Süs Tavuğu, Bovans, ve ırkına ait tüy örnekleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ırklara ait fotoğraflar (Şekil ) verilmiştir. Şekil 3.1. Hamburg Irkı Hamburg, oldukça eski bir ırktır. Almanya ve Hollanda bölgelerinde yayılmışlardır.yumurta verimi adet/yıl ve yumurta rengi beyazdır. Erkekleri 1.6 kg, dişileri 1.3 kg civarındadır. Beyaz, Altın Pullu, Gümüş Pullu, Siyah, Altın ve Sarı Çizgili Hamburg çeşitleri mevcuttur. İbikleri gül ibik ve ok şeklindedir. Ayakları 4 tırnaklı ve bacaklarda tüylenme yoktur. 7

18 3. MATERYAL VE METOT NURŞİDE KIRDAĞ Şekil 3.2. Habeş Irkı 4000 yıl önce Moğollar tarafından Himalayalarda bulunup Çin in kuzeyine getirilmiştir. Çin, Java, Sumatra, Seylon, Ethopya, Paraguay, Arjantin ve Filipinler de dağılım gösterirler. Erkek kg, dişi kg civarındadır. Mavi, sarı, beyaz ve siyah türleri mevcuttur. İpeksi görünümünden dolayı Silky (ipeksi) ismiyle anılmaktadırlar. Paçalı, sakallı ve tepeli olmalarından dolayı en çok aranan süs tavukları arasında bulunmaktadır. Yumurta verimi adet/yıl olup 4 aylıktan itibaren yumurtlamaya başlarlar. Şekil 3.3. Cüce Cochin Irkı Anavatanı Çin dir. Siyah, altın, sarı, beyaz ve kahverengi renkleri vardır. Beyaz, Sarı, Siyah, Benekli, Kahverengi Cüce Cochin şeklinde alt türleri vardır. Top kuyruk olarak da bilinirler. Yuvarlak görünüşleri ve uzun tüylü ayak paçaları ile çok güzel görünürler. Erkek ler 1.5 kg, dişiler 1.3 kg civarındadır. Keklik ve sülün yumurtası kuluçkalandırma da kullanılır. Yumurta verimi adet/yıl olup kuluçka süresi gündür. 8

19 3. MATERYAL VE METOT NURŞİDE KIRDAĞ Şekil 3.4. Kahverengi Fizan Irkı Şekil 3.5. Siyah Fizan (Pado) Irkı İlk Padolar 1475 te kuzey Hollanda da Kennerland ta yetiştirilmişlerdir. Sakallı yada sakalsız tipleri vardır. Amerikan standartları tarafından 1784 te ayrı bir cins olarak kabul edilmiştir. Altın, gümüş, sarı, beyaz, gri, siyah renkleri mevcuttur ve büyük şapka gibi tepeleri ile popüler olmuşlardır. Erkekler 2.7 kg, dişiler 2.3 kg civarındadır. Yumurta verimi adet/yıl dır. 9

20 3. MATERYAL VE METOT NURŞİDE KIRDAĞ Şekil 3.6. Zibrit Irkı İngiltere de yayılım gösterirler. Süs için üretilen bir ırktır. Altın, gümüş ve sarı zibrit çeşitleri vardır. Kuyruğu havada çıkık göğüslüdür. En önemli özelliği dantel gibi çerçeveli tüylerinin olmasıdır. Erkekler dik kuyrukludur. Erkek bireyler 0,750-0,850 kg, dişi bireyler ise 0,600-0,650 gr civarındadır. Yumurta verimi adet/yıl dır. Şekil 3.7. Irkı İlk brahmalar Hindistan daki Pootra Nehri kıyısında yetiştirilmiş ve 1853 te ilk olarak İngiltere ye getirilmişlerdir te Amerikan standartları tarafından ayrı bir cins olarak kabul edilmiştir. Çin ve Hindistan bölgelerinde dağılım gösterirler. Et verim yönlü bir ırktır. Heybetli görünüşü ve paçalı ayakları onları süs hayvanı yapmıştır. Siyah, beyaz ve sarı alt türleri vardır. Erkekler 5.5 kg, dişiler 4 kg civarındadır. 6 aylıkken eşeysel olgunluğa erişirler ve yumurta verimi adet/yıl dır. 10

21 3. MATERYAL VE METOT NURŞİDE KIRDAĞ Şekil 3.8. Bovans Irkı Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan hibrit Bovans beyaz yumurtacı tavukların yıllık yumurta verimi adet/yıl ve canlı ağırlıkları erkekler 2.3 kg, dişiler 1.7 kg civarında olup ortalama yumurta ağırlığı 60,1 g dır. Şekil 3.9. Genotipi Anavatanı Türkiye olup ve çevresinde dağılım gösterirler. Ötüşüyle ünlü bu ırkın en ilginç özelliği, nefesi kesilinceye kadar ötüp bazen de bu sırada baygınlık geçirerek sırt üstü yere düşmesidir. Ötüş süresi saniye kadardır. Bacakları koyu gri veya mor, ibik balta ibik şeklinde, kulakçık kırmızı veya siyah kirli beyaz, gözleri siyah ve sürmelidir. Canlı ağırlık kg dır. horozları renklerine göre: Al, siyah, kınalı, demirkır, pamukkır, kürklü, vücut yapılarına göre yüksek boyun, sülün, küpeli, ibik şekillerine göre geniş ibik, dar ibik, ses tonuna göre ise ince, davudi, kalın ses diye sınıflandırılabilir. 11

Tavuk yetiştiriciliği

Tavuk yetiştiriciliği Tavuk yetiştiriciliği Günümüzde tavukçuluk tüm dünyada yüksek verimli hibrit tavuklarla yapılmaktadır. Bir çok ülkede insanların tükettiği hayvansal proteinin yaklaşık 1/3-1/4 ü tavuk ve tavuk ürünlerinden

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER * Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER *Bitki nüklear, mitokondriyal ve kloroplast DNA'ları *Burada yer alan bugünkü bilgilerimizin çoğu, moleküler evrim mekanizması ve oranları kullanılarak

Detaylı

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website.

KATALOG Küplüpınar Mah. İstanbul Caddesi No:15 Osmangazi/BURSA Tel Website. KATALOG 2017 35 YILDIR TAVUKCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YERİNE SATIŞLAR BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. BURSA GÖKÇE KÖY'DEKİ KULUÇKAHANEMİZDE ÖRDEK,HİNDİ,ETLİK VE YUMURTALIK

Detaylı

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VZD 101 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VZD 102 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1 eçmeli Dersler(eçmeli

Detaylı

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM

FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM FRANSA DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM Burcu GÜNGÖR, Sami ÖZGÜR Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim OFMA Biyoloji Eğitimi A.B.D Özet Ders kitapları, hem öğretmenlerin hem öğrencilerin

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması

Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması Türkiye Tenthredopsis (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae) Tür Sınırlarının Barkodlama Yöntemi İle Saptanması Sevda HASTAOĞLU ÖRGEN 1, Mahir BUDAK 2, E. Mahir KORKMAZ 2, Hasan H. BAŞIBÜYÜK 3 1 Sivas

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı

Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı Esra CEBECİ Ziraat Yüksek Mühendisi 28.12.2012-28.06.2013 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA Sunu Planı Çalışmanın tanıtımı, Yapılan

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İvesi Koyunlarında Mikrosatellite Lokuslarında Polimorfizmin Tespiti Proje Yürütücüsü: Profesör Doktor Ayhan ELİÇİN Proje Numarası: 20050711087

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu BYM613 Genetik MühendisliM hendisliği Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik BölümüB 2012-2013 2013 Güz G z DönemiD Salı 9.00-11.45, D9 Dr. Eda Çelik-AKDUR edacelik@hacettepe.edu.tr İçerik Tanımlar: Gen,

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri çuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 10-16, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara çuluk Araştırma İstasyonu Ankara çuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Kahverengi cı Ebeveyn ve Hibritlerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Emine ALTINKAYA URUK ANKARA TAVUKÇULUK ARAŞIRMA ENSTİTÜSÜ NDE GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ TAVUK HATLARININ FENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

TEMEL VETERĠNER GENETĠK

TEMEL VETERĠNER GENETĠK DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL VETERĠNER GENETĠK KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KEÇİSİ Ankara keçisi bazı araştırıcılara göre Capra prisca isimli yaban

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU DOKTORA TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman Yard. Doç. Dr. Ercan KURAR KONYA - 2011 TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR

Detaylı

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Uygulama 1. İşlerler Yumurta Üretim Tesisi, Burdur-Antalya karayolu 5.km Burdur. İşletmenin Özelliği: Yarı

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ < www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Türkiye'de 2015-2016 İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Dilek Güldemir 1,Ayşe Başak Altaş 1,Fatma Filiz Arı 1,Zekiye Bakkaloğlu 1,Özlem Ünaldı 1,Fatma

Detaylı

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Viral Salgınların Araştırılması Sekans Temelli Genotiplendirme Yöntemleri Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Genotipleme Genomun genetik karakterizasyonu Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran mutasyonları (nt dizisi

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Nükleik asitler Sıcaklıkla öldürülmüş S suşları Canlı R suşlarını canlı S suşuna dönüştürür a) Farelere virulan S suşu enjekte edildiğinde ölür b) R suşu enjekte edildiğinde yaşar c) Isıyla öldürülmüş

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın N. Geren Yrd. Doç. Dr. Turgay Çakmak Yrd. Doç. Dr. Filiz Kısaayak Çollak Uzman Zeynep N. Koytak Araş. Gör. Fatma Sağır Araş. Gör. Kuaybe Yücebilgili (ÖYP)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması *

Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 182-187 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması * Ahmet N. FATHEL

Detaylı

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com

Akın Pala, akin@comu.edu.tr. http://akin.houseofpala.com Akın Pala, akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 3 Kaç tür koyun var, verimlerine göre Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar 4 Kaç tür koyun var, anatomi Yurdumuzda

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

TEZ ONAYI Hulusi Ozan TAŞKESEN tarafından hazırlanan Denizli Tavuk Populasyonunda Mitokondriyal DNA D-loop Polimorfizmi adlı tez çalışması

TEZ ONAYI Hulusi Ozan TAŞKESEN tarafından hazırlanan Denizli Tavuk Populasyonunda Mitokondriyal DNA D-loop Polimorfizmi adlı tez çalışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DENİZLİ TAVUK POPULASYONUNDA MİTOKONDRİYAL DNA D-LOOP POLİMORFİZMİ Hulusi Ozan TAŞKESEN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ SELÇUK KILIÇ, BEKİR ÇELEBİ, MEHMET GENÇ, CANAN KETRE, MUSTAFA KOLUKIRIK 1, Ankara 2 Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuarları ve Üniteleri Biyoloji Bölümünde Merkezi Araştırma Laboratuarlarının Kurulumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Detaylı

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta:

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta: DNA Replikasyonu Doç. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/202 Eposta: hilalozdag@gmail.com 1 Watson ve Crick Gözümüzden kaçmamış olan bir nokta da.. Replikasyon

Detaylı

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveyn ve Hibritlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 17-22, 2007 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI

TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI TÜBİTAK-BİDEB Lise Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-2 (ÇALIŞTAY 2012) SUYUN DANSI Ali EKRİKAYA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KAYSERİ Ömer

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI

KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI MAKALE KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI Oğuzhan EROĞLU, SUMAE Mersin balıklarının Tethis Denizi kökenli

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Dünya da genelde hayvansal üretim ticari işletmeler tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki hayvansal gıda eksikliliğini gidermek, daha ekonomik ürün elde etmek

Detaylı

DNA Dizileme (Sekanslama)

DNA Dizileme (Sekanslama) T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ DNA Dizileme (Sekanslama) Dr. Eray ATIL Vet. Hekim, Mikrobiyolog Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Eğitim Bilgileri Eğitim süresi

Detaylı

Bu çalışmada, Su tutucu özelliği olmayan polistirene boraks ilavesi ile su tutma kapasitesinin kazanıp-kazanmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, Su tutucu özelliği olmayan polistirene boraks ilavesi ile su tutma kapasitesinin kazanıp-kazanmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Boraks Katkılı Polistirenin Su Tutma Özelliğinin Araştırılması Osman Serindağ, Ahmet Karadağ, Hasan Özyıldırım, İsmail Özdemir Projenin Amacı Genel Bilgiler Materyal ve Metot Bulgular ve Tartışma Öneriler

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların genlerine

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünya da henüz bilinmeyen çok sayıda canlı var. Bugün 1, 8 milyon farklı türün varlığı bilinmekte fakat, 3-10 milyon arasında farklı canlı türü

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4. Ha&a Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunu içeriği PCR ın tanımı PCR ın kısa tarihçesi Hücre içi DNA replikasyonu PCR bileşenleri PCR temel prensipler PCR ın kullanım alanları

Detaylı

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri GENETĐK 111-503 Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri Doç.Dr. Hilâl Özdağ Rekombinant DNA Teknolojisi Amaç Spesifik DNA dizilerinin yerlerinin belirlenmesi. DNA nın belirli noktalardan kesilmesi Belirli

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı