1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)"

Transkript

1 KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA 100 mm Tris-HCl (ph 8) CTAB: Nükleaz inhibisyonu ve proteinlerin nükleik asitlerden ayrılmasında kullanılır. Bitki DNA izolasyonunda en çok kullanılan deterjandır. NaCl: Nükleik asit çöktürmesinde kullanılan tek değerli katyondur. β-merkaptoetanol: Nükleik asitleri nükleaz aktivitesinden koruyan ve proteinleri denature eden ajandır. EDTA: DNazların kofaktörü olan Mg +2 a bağlanarak, DNaz enzimini inhibe eder. Tris-HCl: Ortam ph sını tamponlamak amacıyla kullanılır. 2. Kloroform/Ġzoamilalkol (veya Kloroform/Oktanol;24:1) Kloroform lipidlerin uzaklaştırılmasında kullanılmasına ek olarak, proteinleri denature eder. İzoamilalkol faz ayrımına yardımcı olur ve köpüklenmeyi azaltır. 3. TE Tamponu: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA Ġzolasyon Protokolü (Lodhi et. al., 1994): 1. Derin dondurucuda saklanan 0.5 gr lık yapraklar sıvı azotta ezilir. Sıvı azot hücreleri sertleştirerek, daha kolay kırılmasını sağlar. 2. Ezilen yapraklara 5 ml ekstraksiyon tamponu eklenerek, karıştırılır. 3. Çözelti 15 ml lik steril propilen santrifüj tüpüne konur, havana 1 ml daha ekstraksiyon tamponu eklenerek yıkanır ve tüpe eklenir. 4. Üstüne 50 mg PVP (polyvinlyprolidone) eklenir ve tüp ters çevrilerek, birkaç kez karıştırılır. PVP nükleik asitlerin proteinler, lipitler ve ekstraksiyonda istenmeyen diğer moleküllerden arındırılmasına yardımcı olur. 5. Karışım 60ºC ta 25 dakika bekletilir ve oda sıcaklığında soğutulur.

2 6. Oda sıcaklığında soğutulan karışıma 6 ml kloroform/oktanol eklenir ve emülsiyon oluşması için tüpler defa hızla çalkalanır. 7. Çalkalanan tüpler oda sıcaklığında masaüstü santrifüjde 4000 rpm de 25 dakika santrifüj edilir. 8. Üstteki sıvı faz 15 ml lik yeni bir santrifüj tüpüne aktarılır. Eğer PVP nin varlığından dolayı sıvı faz berrak değilse ikinci bir kloroform/oktanol izolasyonu gerçekleştirilebilir. 9. Elde edilen çözeltiye 0.5 hacim 5 M NaCl eklenerek iyice karıştırılır. Yüksek yoğunluktaki NaCl ile DNA-tuz kompleksi oluşur. 10. Karıştırılan çözeltiye 1 hacim soğuk (-20ºC ta bekletilmiş) %95 lik izopropanol (veya 2 hacim etanol) eklenir ve buzdolabında (4-6ºC ta) DNA iplikçikleri belirene kadar bekletilir. İzopropanol veya etanol ile nükleik asitlerin çökmesi sağlanır. 11. DNA iplikçikleri belirlendikten sonra oda sıcaklığında sırasıyla 3000 rpm de 3 dakika ve 5000 rpm de 3 dakika santrifüj edilir. Değişik rpm deki santrifüjleme DNA nın santrifüj tüpü dibinde yığılmasını sağlar. 12. Supernatant dökülür ve pellet 0-4ºC ta bekletilmiş %76 lık etanol ile yıkanır. Bu basamakta sulu etanol kullanılmasının nedeni DNA etanol ile dibe çöktürülürken su ile önceki basamaklarda oluşturulmuş DNA-tuz kompleksindeki tuzun çözülerek sıvı faza geçmesi sağlanır. 13. Tüpler 37ºC ta dakika ters çevrilerek pellet DNA kurutulmadan etanolun uzaklaştırılması sağlanır. 14. Pellet DNA µl TE de çözülerek, eppendorf tüpe aktarılır.

3 RASTGELE ÇOĞALTILMIġ POLĠMORFĠK DNA (RAPD) ANALĠZLERĠ Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA (RAPD), polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemine dayanan ve çalışılan genom hakkında özgün nükleotid dizi bilgisi yokluğunda rastgele primerler kullanılarak, genomik DNA nın çoğaltılmasını içeren bir yöntemdir (Williams et. al., 1990). RAPD uygulamasında dizisi rastgele seçilmiş tek bir oligonükleotid ile genomik DNA, ısıya dayanıklı uygun bir DNA polimeraz varlığında karıştırılır ve PZR a benzer olarak döngüsel sıcaklık koşullarında muamele edilir. RAPD yönteminin en büyük üstünlüğü çok sayıda genetik belirteç sağlamasıdır. Yöntem çeşitli bitki ve hayvanlarda polimorfizmin ve genetik belirteçlerin belirlenmesinde hızlı ve etkindir (Ellsworth et. al., 1993). Kekik bitkisinde RAPD uygulaması: RAPD uygulaması 0.5 ml lik mikro tüplerde 25 µl lik toplam reaksiyon hacminde gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki çizelge tüpe eklenen bileşenlerin miktarını ve tüpe eklenme sırasını göstermektedir. Tüpe Eklenme Sırası BileĢen Ġçeriği Reaksiyon DeriĢimi 1 Enjeksiyonluk su x PCR tampon Tris-HCl (ph 8.8) KCl Nonidet P mm 50 mm % 0.01 (w/v) 3 MgCl 2-2 mm 4 Genomik DNA ng 5 Primer - 50 ng 6 dntp mix 7 Taq Polimeraz (5u/µl) datp dctp dttp dgtp U

4 AGAROZ JEL ELEKTROFOREZĠ İzole edilen genomik DNA ve RAPD sonucu elde edilen bant profilleri agaroz jel elektroforezi ile incelenmektedir. Agaroz jel elektroforezinin yapılması için kullanılan kimyasal ve tamponlar aşağıda çizelge halinde sunulmuştur. Madde Ġsmi Ġçeriği Miktarı Agaroz - - TBE Tamponu (5x) (500 ml) Trizma base Borik asit EDTA (0.5 M) 1.21 gr 28.6 gr 50 gr Bromofenol mavisi (20 ml) Bromofenol Sukroz dh 2 O 0.05 gr 8 gr ml Etidyum Bromür (10 mg/ml) Etidyum Bromür 1 gr dh 2 O 100 ml Agaroz Jelin Hazırlanması (%1 lik): 1. Kaset hazırlanır ve taraklar yerleştirilir. 2. Erlene 0.40 gr agaroz tartılıp koyulur. 3. Üzerine 40 ml TBE tampon eklenir. 4. Mikrodalga fırında (yaklaşık 160ºC ta) 4-5 dakika ısıtılarak, agarozun homojen bir biçimde eritilmesi sağlanır. 5. Jelin sıcaklığı 40-45ºC ta düştüğünde üzerine 4 µl Et-Br eklenir. 6. Jel elektroforez kasetine dökülür, uygun jel tarakları takılır ve iyice donması için beklenir. 7. Jel donunca taraklar çıkarılıp, elektroforez tankına yerleştirilir ve örnekler yüklenir.

5 DNA Örneklerinin Jele Yüklenmesi: 1. DNA örneklerine 1 µl 6x boya (agaroz için) eklenir, karıştırılır ve birkaç saniye santrifüj edilir. Boya sukroz içeriğinden DNA örneklerinin TBE den ağır olmasını ve kuyularda kalmasını, aynı zamanda içerdiği Bromofenol mavisi boya nedeniyle elektroforezin ve DNA moleküllerinin hareketinin gözlenmesini sağlar. 2. DNA örnekleri bir DNA belirteç ile birlikte pipet yardımıyla jele yüklenir. Örneklerin yandaki kuyulara kaçmamasına özen gösterilmelidir. 3. Elektrotlar güç kaynağına uygun şekilde bağlanır, 80 V a ayarlanır ve güç kaynağı açılır. 4. Bromofenol mavisinin pozisyonuna göre yeterince yürütüldüğüne karar verildiğinde güç kaynağı kapatılarak jel UV transilluminatörde incelenir. Gerekiyorsa bir süre daha yürütülebilir. 5. İstenirse jelin fotoğrafı çekilebilir. Bu amaçla Polaroid Tip 52 (400 ASA) film kullanılabilir. Objektifte kırmızı filtre kullanılmalıdır. KAYNAKLAR: 1. Ellsworth D.L., Rittenhouse K.D., Honeycutt R.L Artifacturing variation randomly amplified polymorphic DNA banding patterns. BioTechniques, 14 (2): Lodhi M.A., Guang-Ning Y., Weeden N.F., Reisch B.I A simple and efficient method for DNA extraction for grapvine cultivars and Vitis species. Molecular Biology Reporter, Williams J.G.K., Kubelik A.R., Livak K.J., Rafalski, J.A., Tingey S.V DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Research, 18:

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

2. Materyal ve Metot. 2.1. Bitkisel Materyal

2. Materyal ve Metot. 2.1. Bitkisel Materyal Basit (Sekans) Baz Dizilimi Arası Tekrarlamaları Yoluyla Ortaya Çıkarılan (Camellia sinensis (L.) O Kuntze) Çay da ki Somaklonal Değişkenlerin Genetik Bütünlüğü Jibu Thomas, Deepu Vijayan, Sarvottam D.

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ Tünay KARA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban TEKĐ 2010 Her hakkı saklıdır.

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Ayrıştırma ve Saflaştırma

Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma Saflaştırma nin Sınıflandırılması Yöntemin temeli boyut kütle ve yoğunluk kompleks durumu fiziksel durum (faz) değişimi kimyasal durum değişimi fazlar arasında dağılım

Detaylı

Farklı Hayvan Türlerine Ait Çiğ Etlerin SDS-PAGE Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma*

Farklı Hayvan Türlerine Ait Çiğ Etlerin SDS-PAGE Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* Farklı Hayvan Türlerine Ait Çiğ Etlerin SDS-PAGE Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* Kamil EKİCİ 1 Nurhan AKYÜZ 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM

ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM ÇÖZELTİLER ve DERİŞİM Derişim ve derişim birimleri Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 02-ÇÖZELTİLER VE DERİŞİM 1 ÇÖZELTİLER İÇİN GEREKLİ KAVRAMLAR Homojen- heterojen karışım Çözücü- çözünen-çözünme Süspansiyon,

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

BELİRLENMESİ. Suna TİMUR. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir. suna.timur@ege.edu.tr

BELİRLENMESİ. Suna TİMUR. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir. suna.timur@ege.edu.tr PROTEİNLERİN İ İ ALTBİRİM SAYI VE STÖKİOMETRİSİNİN BELİRLENMESİ Suna TİMUR Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Bornova/İzmir. suna.timur@ege.edu.tr Proteinler Amino asitlerin kopolimerleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı