Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri Ve. İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri Ve. İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen"

Transkript

1 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri l i Ve Müşterek kyöntem Belirlenmesi l i (Fahri Karakaş) İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen

2 Gündem Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplarında karşılaştığımız teknik ve idari sorunlar ile hesaplama yaklaşımlarının tartışılması, gerekli düzenlemelerin neler olabileceğinin tartışılması ve bunlar için karar alınması... 2 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

3 Sorunlar (Teknik İdari ). 3 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

4 Tanımdaki problem... Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Borçlar Kanunu nun 45. maddesinde düzenlemiş olan ve bir şahsın ölmesi durumunda, ölenin sağlığında destek olduğu veya ileride destek olacağı kimseleri korur. Destek görenlerin, desteğin ölümünden önceki sosyal ve ekonomik durumlarına uygun hayat sürdürebilmeleri için, ölüm sebebiyle mahrum kaldıkları yardımı, ölüme sebebiyet verenden tazmin edebilmelerini amaçlayan bir tazminattır. 4 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

5 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplarında Yer Alan Özel Ve Tüzel Kişiler AKTÜERLER AVUKATLAR TAZMİNAT HESABI SİGORTA ŞİRKETLERİ YARGITAY VE YEREL MAHKEMELER 5 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

6 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplarında Yer Alan Özel Ve Tüzel Kişiler TAKİPÇİLER AKTÜERLER AKTÜERYA UZMANLARI? AVUKATLAR TAZMİNAT HESABI SİGORTA ŞİRKETLERİ YARGITAY VE YEREL MAHKEMELER 6 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

7 Tazminatın Bileşenleri ve Hesaplanması. 7 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

8 Tazminat hesabındaki bileşenleri aşağıdaki gruplarda inceleyebiliriz... Desteğin Geliri Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Tazminat Bileşenleri Muhtemel Destek Süreleri Zararı Azaltan Faktörler Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı Alacakları Paylar 8 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

9 Destekten Yoksun Kalma Tazminat Kalemleri 1. Zarara Esas Gelirin Belgelenmesi 2. Sigortalı Kusur Oranı 3. Muhtemel Yaşam Süreleri 4. Muhtemel Destek Süreleri (Aktif/Pasif) 5. Destek Oranları 6. Çalışma Gücü Kaybı & Efor Kaybı & Bakıcı Tazminatı 7. Evlenme Olasılıklarına ilişkin İndirim 8. Kullanılacak Iskonto yöntemi 9 9 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

10 Tazminatın hesaplanmasına ilişkin süreç, desteğin ölümü ya da malul olması ile başlamaktadır. Tazminatın Hesaplaması Desteğin Ölümü ya da malul kalması Zarara Uğraması Tazminat Talebinin Yapılması Verilerin Toplanması Verilerin Değerlendirilmesi Verilerin Yorumlanması 10 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

11 Hesaplama içinde yer alan girdiler... Destek Görenler İle İlgili Bilgiler Destek İle İlgili Bilgiler Tazminatın Hesaplanması Tazminat Yargıtay Kararları ve Uygulamaları 11 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

12 Hesaplamara ilişkin genel kısıtlar ise farklı nedenlerle çok sık karşılaştığımız başlıklar olarak sıralayabiliriz... Bulunacak zararın, mutlak şeklide doğru olmaması. Geleceğe ilişkin birçok belirsiz koşul bulunması. Hayat tecrübelerine dayanarak kullanılan varsayım değerleri somut olsa da esas itibariyle bulunan sonuç değerlerinin soyut olması. 12 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

13 Desteğin kaybeden kişinin, ileride tekrar evlenebilme ihtimalinin bulunması zararı azaltan bir hal olarak kabul edilmektedir. Zararın belirlenmesinde yapılacak indirimlerde uyulacak sıra bakımından önce miras, sigorta gibi menfaatler ardında da evlenme şansının zarara etkisi değerlendirilmelidir. Evlenme şansı; Kadının Tekrar Evleme Şansı Erkeğin Tekrar Evlenme Şansı* Nişanlının Tekrar Evlenme Şansı olarak ortaya çıkmaktadır. * Erkeğin yeniden evlenmesi kocanın zararını her zaman azaltmaz 13 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

14 Yeniden Evlenme Olasılıklarının Yaşlara ve Farkı Tablolara Göre Değerleri YAŞ MOSER TABLOSU DUL KADIN DUL ERKEK 20 %72 %90 25 % 48 % % 28 % % 17 % % 9 % 16 STAUFFER / SCHAETZLE TABLOSU YAŞ DUL KADIN DUL ERKEK 18 %75 %75 20 % 70 % % 40 % %26 %40 35 % 15 % % 9 % % 7 % 7 50 % 4 % 4 55 % 3 % 3 YAŞ AYiM TABLOSU* DUL KADIN DUL ERKEK %52 % % 40 % % 27 % % 17 % % 9 % % 2 % % 1 % 2 *AYİM Tablosu içerisinde yer alan yüzdeler çocuksuz eşler e için olup AYİM uygulamasında 18 yaşından küçük her çocuk için % 5 indirim yapılmaktadır. 14 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

15 Hesaplamalardaki Payların Belirlenmesi (Gelirin Yansıma Oranı) Ölenin destek isteyenlere verebileceği destek payları, tamamen varsayıma dayalı bir hesap unsurunu teşkil etmektedir. Uygulamada hemen hemen her bilirkişice bu konuda farklı bir oran saptandığı görülmektedir. Bu paylaştırma üç şekilde yapılmakta olup, Yargıtay istisnai durumlar haricinde her paylaştırma şeklini kabul etmektedir. Ancak, üç paylaştırma şeklide temelde ayrı olup, tazminatların farklı çıkmasına sebebiyet vermektedir. 15 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

16 Desteğin Geliri AYİM_Paylaştırma Tablosu Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Tazminat Bileşenleri Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Zararı Azaltan Faktörler Alacakları Paylar Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı AYİM - GELİR PAYLAŞTIRMA TABLOSU KADININ PAYI ÇOCUKLARIN PAYI KALAN ÇOCUKSUZ KADIN % 50 - % 50 1 ÇOCUKLU KADIN % 45 % 15 % 40 2 ÇOCUKLU KADIN % 40 BEHERİNE İ % 10 % 40 3 ÇOCUKLU KADIN % 35 BEHERİNE % 10 % 35 4 ÇOCUKLU KADIN % 30 BEHERİNE % 10 % Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

17 Hesaplamalardaki Payların Belirlenmesi Türk Hukukunda eşe yapılacak yardımların oranı, çocuk sayısına göre % 25 ile % 50 oranında değişmektedir. Çocuklar yardım ihtiyacından kurtuldukça, eşe düşecek pay artmaktadır. Dul kalan çocuksuz bir eşe % arasında, çocuklu olması durumunda ise % arasında pay ayrılmaktadır. Yargıtay uygulamasında çocuklara ayrılacak pay % arasında değişmektedir. Bu oranlar belirlenirken çocuğun yaş, eğitim ve ihtiyaç durumu göz önünde tutulmalıdır. 17 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

18 Genel olarak destek için üç biçimde destek dağıtımı varsayımı olduğu görülmektedir. 1. Belirtilen bu paylaştırma bazı hesap raporlarında, hak sahiplerinin miras hisseleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 2. Bazı bilirkişiler ise 506 Sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin getirdiği esası benimseyerek, yıllık kazancın % 30 unu işçiye kendi ihtiyaçları için ayırdıktan sonra, kalan % 70 in %50 sini eşe, % 25 ini çocuklara, %25 nide anne ve babaya ayırmaktadırlar. 3. Paylaştırmada kullanılan üçüncü şekil ise işçinin kazancı 100 pay kabul edilerek, bunun 30 payının kazanç sahibine, kalan 70 payın 40 payının eşe, bakiye 30 payının ise çocuklara, anne ve baba arasında paylaştırılmaktadır. 18 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

19 Hesaplamalardaki esas alınacak süre tazminat tutarını etkileyen çok önemli bir bileşendir... Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Zararı Azaltan Faktörler Desteğin Geliri Tazminat Bileşenleri Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Alacakları Paylar Zararın hesaplanmasında bakım gücü ile bakım ihtiyacının muhtemel devam süresinin belirlenmesi şarttır. Bu süreler belirlenirken fiili destek ilişkisinin devam süresi de çok önemlidir. Genel olarak fiili destek süresi değil, diğer iki süre önem taşımaktadır. Zararın hesaplanmasında bu üç süreden hangisi daha erken sona erecekse, o süre esas alınır. Desteğinğ bakım gücüne sahip olması, özellikle işş görebilirlik ve yaşama ş süresiyle ilgilidir. Desteğin bakım gücü en erken, iş görebilirlik süresinin ortadan kalkmasıyla sona erer. Bakım gücünün ortadan kalkacağı en son an ise, desteğin muhtemel ölüm anıdır. 19 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

20 Desteğin yaşama süresi içinde hesap açısından iki dönem bulunmaktadır. Destek verme süresi, uygulamada genellikle, desteğin yaşama süresi ile sınırlı olarak alınmaktadır. Desteğin yaşama süresi içinde iki dönem bulunmaktadır. Aktif dönem (Ekonomik Ömür) Pasif Dönem Destek zarar hesaplarında, Yargıtay kararlarına göre aktif dönem 60 yaşına kadar alınmaktadır. Bu yaştan sonraki süre pasif dönem olarak ele alınmaktadır. 20 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

21 Desteğin Geliri Aktif ve Pasif Dönem_Erkekler Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Zararı Azaltan Faktörler Tazminat Bileşenleri Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Alacakları Paylar Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı AKTİF DÖNEM Yaş 60 X 0 18 PASİF DÖNEM GENEL OLARAK DESTEK VERME YAŞININ BAŞLANGICI * AKTİF DÖNEMİN BİTİŞİ X - 60 YIL PMF TABLOSUNDAKİ BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ *DESTEK VERME YAŞI GENEL OLARAK 18 DE BAŞLAMAKTADIR YÜKSEK ÖĞR. KIZ ÇOCUKLARININ DESTEK VERME YAŞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ERKEK ÇOCUKLARIN DESTEK VERME YAŞI İŞE 23 OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. 21 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

22 Desteğin Geliri Aktif ve Pasif Dönem_Kadınlar Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Zararı Azaltan Faktörler Tazminat Bileşenleri Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Alacakları Paylar Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı AKTİF DÖNEM Yaş 55 X 0 18 PASİF DÖNEM GENEL OLARAK DESTEK VERME YAŞININ BAŞLANGICI * AKTİF DÖNEMİN BİTİŞİ X - 55 YIL PMF TABLOSUNDAKİ BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ *DESTEK VERME YAŞI GENEL OLARAK 18 DE BAŞLAMAKTADIR YÜKSEK ÖĞR. KIZ ÇOCUKLARININ DESTEK VERME YAŞI KABUL EDİLMEKTEDİR. ERKEK ÇOCUKLARIN DESTEK VERME YAŞI İŞE 23 OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. 22 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

23 Desteğin Geliri Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Tarih Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Tazminat Bileşenleri Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Zararı Azaltan Faktörler Alacakları Paylar Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı Destekten yoksun kalma tazminatında zarar, genellikle desteğin ölümüyle başlar. Ancak,destekten yoksun kalmada zarar, haksız fiilin meydana gelmiş olduğu tarihte meydana gelmiş olmaz. Zaman içerisinde ve adım adım oluşmaya devam eder. Tazminatın hesaplanmasında ölüm tarihi yanında, bazı hususların hüküm tarihine göre de değerlendirilmeleri mümkün olmaktadır. Destek gören bakımından tazminatın şartları gerek ölüm anına, gerekse hüküm tarihine göre değerlendirilmelidir. ZARARIN BAŞLANGICI ÖLÜM TARİHİ HÜKÜM TARİHİ X Y Ölüm tarihinden sonra hüküm tarihine kadar geçen süre içerisinde destek görenlerin durumunda meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler 23 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

24 Değişen mortalite tablosuna göre beklenen ömür grafikleri, trend olarak benzerlik gösterse de süre olarak farklılık göstermekteler... Desteğin Yaşı, Muhtemel Yaşam Süresi ve Çalışma Süresi Zararlarını Ortadan Kaldıran Haller Zararı Azaltan Faktörler Desteğin Geliri Tazminat Bileşenleri Mortalite Tablosu ve İskonta Faiz Oranı Yaşları, Muhtemel Yaşam Süreleri, Eğitim Durumları Muhtemel Destek Süreleri Alacakları Paylar Beklenen Yaşam Süresi Yaşş PMF ADST (49-51) CSO_1958 CSO_1980 (E) CSO_1980 (K) GATT US (Unisex) 24 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

25 8- Kullanılacak Iskonto Yöntemi Örneğin, bugün 25 yaşında olan bir kişinin 35 sene boyunca yani 60 yaşına kadar alacağı iratların peşin değeri için (N25-N60 / D25) formülü kullanılmalıdır. Burada uygulanan hesap yöntemi Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant olarak ifade edilmektedir. N x N x + n D X Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

26 Hususlar. Gözardı Edilen 26 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

27 Destekten Yoksun Kalma Tazminat Kalemleri 1. Ebeveynlerin gelir durumu (Davacının bakım ihtiyacı içinde bulunması) 2. Ücretin saptanmasının sosyal güvenlik prim ve bordroları ile kanıtlanmasına gerek olup olmadığı ğ? 3. Desteğin bakım gücüne sahip olması 4. Gelirin Arttırılması 5. Destekten Yoksun Kalanın Ölüm Dolayısıyla Elde Ettiği Menfaatler 6. Sosyal Güvenlik ile İlişkisi Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

28 İlişkisi. Sosyal Güvenlik İle 28 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

29 PRİMLİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ESKİ SİSTEM Sosyal Sigortalar Kurumu (506, 2829, 2925, 3201 ve 4958 SK) TC T.C. Emekli klisandığı(5434, dğ 2829 ve 3201 SK) Bağ-Kur (1479, 2829, 2926 ve 3201 SK) Özel Emeklilik Sandıkları (506 SK/GM 20) T.İş Kurumu (4447 SK) YENİ SİSTEMİ Sosyal Güvenlik Kurumu(5502 ve 5510 SK) T.İş Kurumu(4447 SK) 29 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

30 Sonuç ve Öneriler. 30 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

31 Sonuç ve Öneriler Kullanılan mortalite tablolarının günümüz koşullarında, demografik yapımıza uygun değildir ve beklenen yaşam süreleri mevcut durumun çok altındadır. Bu sebeple daha güncel tablolar kullanılmalıdır ve bu hususun yargıtay kararlarına geçirilmesi gerekmektedir. Tazminat hesabının en önemli parçası olan teknik faiz olarak adlandırdığımız fazi oranın tek olarak belirlenmesi...kısa l i ve uzun vade ayrımının yapılması. Aktüerler Derneği tarafından düzenli olarak belirlenen ve yayınlanan bir duruma getirilebilir. Gerçek aktif / pasif yaşam sürelerinin hesaplarda dikkate alınması Formülasyonun genel anlamda nasıl olabileceğinin kararı (Dönem başı, dönem sonu, çiftbaşlı formülasyon..) 31 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

32 Sonuç ve Öneriler Aktüerler Derneği çatısı altında yetkin ve yetkili bir komite oluşturulmalı Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

33 Yararlanılan Kaynaklar. GÖKYAYLA, K. Emre: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara, 2004 Prof. Dr. Kenan URAL: Yaşam Sigortalarının Aktüeryel Prensipleri, İstanbul, 1994 Murat YAMAN : Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Askeri Yüksek Idare Mahkemesi (AYIM) Dergisi) 33 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı

34 34 Aktüerler Derneği Şubat 2008 Olağan Toplantısı Teşekkürler...

Sosyal Güvenlik Kurumu nun Peşin Değer ve Beklenen Ömür Tabloları Üzerine Bir Çalışma

Sosyal Güvenlik Kurumu nun Peşin Değer ve Beklenen Ömür Tabloları Üzerine Bir Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu nun Peşin Değer ve Beklenen Ömür Tabloları Üzerine Bir Çalışma Av. Turabi Tural* 1 ÖZET Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER

İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER İsviçre Hukukunda Çocuk Nafakasına İlişkin Öntasarıdaki Önemli Yenilikler 107 İSVİÇRE HUKUKUNDA ÇOCUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖNTASARIDAKİ ÖNEMLİ YENİLİKLER Dr. Ali Haydar YAĞCIOĞLU * GİRİŞ Çocuğun zayıf konumundan

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ *

TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ * TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ * ** GİRİŞ Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Gerek içinde yaşadığımız coğrafi yapının elverişli oluşu, gerekse sayıları

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411 Soruda İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız Kıdem tazminatı nedir? Kıdem süresi nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok GEÇİ C İ İŞ İ L İŞK İ S İ Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok Şeyda AKTEKİN MESS Müşavir Avukatı T BMM tarafından kabul edilen 26 Haziran 2009 tarih ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı