AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI. Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI. Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak"

Transkript

1 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak

2 Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak Bu yayın Avrupa Komisyonu nun desteğiyle hazırlanmıştır 2

3 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI önsöz ÖNSÖZ Bu eğitim aracı Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) ile Avrupa Sendika Koleji nin (ETUCO ) birlikte gerçekleştirdiği ortak bir projenin ürünüdür. Bu bilgi ve çalışma notları, 1996 da yayımlanan el kitabının yeni ve güncelleştirilmiş halinden oluşmaktadır. Her bölümde temel bilgiler ve önerilen eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Bu okuma notları, Mart 2004 te üç çalışma dilinde (İngilizce, Fransızca ve Almanca) gerçekleştirilmiş olan bir ETUCO kursunda test edildi. Bu kursa 13 farklı ülkeden 24 kursiyer katıldı. Kursiyerler, taslak metinleri denemek amacıyla bir dizi çalışmaya katıldılar ve okuma notları hakkındaki fikirlerini dile getirdiler. Okuma notları, bu tartışmalar sonrası, hedef grubun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi amacıyla düzeltildi. Bu yayın, o sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu el kitabı, ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) üyesi örgütlerin, özellikle de Avrupa Birliği ne (AB) yeni katılan ülkelerdeki örgütlerin Avrupa entegrasyonunu anlamalarına, sosyal diyalogu geliştirmelerine ve Avrupa da yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmakta sendikal örgütlenmelerin rolünü daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. El kitabı iki ayrı bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm: Avrupa Hakkında Gerçekler Avrupa politikaları ve AB karar alma süreçlerinin çeşitli yönlerini ele alan 20 bilgi notu bulunmaktadır. Bu bilgi notları, yüksek kaliteli kamu hizmetleri hakkında temel bilgileri sunmak için kullanılabilirler. Ama aynı zamanda diğer konularda da eğitim dokümanı olarak kullanılabilirler. İkinci Bölüm: Eğitim Faaliyetleri Dokümanları Eğitim faaliyetleri dokümanları bilgi notlarında ele alınan anahtar konuları kapsamaktadır. Hedefi, özellikle Avrupa Birliği ne katılmakta olan ülkelerdeki sendikal örgütlenmelerin Avrupa entegrasyonunu anlamalarına ve Avrupa da yüksek kaliteli kamu hizmetlerini geliştirmek üzere sendikal stratejiler oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Bu eğitim broşürü, üye örgütlenmelerden eğitimci ve uzmanlar için yapılan bir eğitim kursu da dahil olmak üzere EPSU ve ETUCO arasındaki işbirliği sayesinde geliştirildi. Jane Pillinger tarafından yazılan broşür, EPSU temsilcisi (Carola Fischbach-Pyttel ve sekreteryası) ve ETUCO (Georges Schnell, Eğitim Uzmanı) arasındaki işbirliğinin bir ürünüdür. Ayrıca el kitabının geliştirilmesine yardım eden kurs katılımcılarına minnettarız. Carola Fischbach-Pyttel Genel Sekreter EPSU Jeff Bridgford Yönetici ETUCO 3

4 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI giriş GİRİŞ EPSU Eğitim El Kitabına hoş geldiniz. Bu el kitabı sendikalara, özellikle de Avrupa Birliği nin yeni üye ülkelerindeki sendikaların Avrupa entegrasyonunu anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu el kitabı, sendikaların AB politikalarını ve karar alma mekanizmalarını tanıyarak sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu hizmetleri konusunda bilincin yükseltilmesi ve ulusal düzeyde sendikaların rolünü anlamaya yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. El kitabının amaçları şunlardır: Avrupa politikaları ve karar organlarının rolü hakkındaki bilinci yükseltmek; Avrupa entegrasyonunun kamu hizmetlerini ulusal düzeyde nasıl etkilediğini anlamak; Sendikaların Avrupa düzeyinde kamu hizmetlerine ilişkin stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak. El kitabının hedeflediği sonuçlar şunlardır: Avrupa entegrasyonu konusundaki bilgileri, sendikaları ve ulusal düzeyde sosyal diyalogun geliştirilmesini desteklemek üzere kullanmak; El kitabındaki kaynakları, sendikal eğitimi ve Avrupa entegrasyonu üzerine eğitimleri desteklemek için kullanmak. El kitabı iki bölümden oluşuyor: Bölüm I: Avrupa Hakkında Gerçekler bölümünde, Avrupa politikalarının farklı yönleri ve karar alma mekanizmaları üzerine 20 bilgi notu bulunmaktadır. Buradaki bilgiler, AB politikalarının farklı yönleri hakkında insanları bilgilendirmek ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda esnek bir şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda, el kitabının ikinci bölümünde bulunan eğitim materyalleri için özet olarak da kullanılabilirler. Her bilgi notu iki sayfa uzunluğundadır ve amacı önemli gelişmeleri ve perspektifleri sunmaktır. Son bilgi notu kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için bir liste sunmaktadır. Bölüm II: Eğitim Faaliyetleri bölümü, ulusal düzeyde sendikal eğitimi ve eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere 12 eğitim faaliyetini içerir. Dokümanlar ve eğitim faaliyetleri birbirlerini destekleyecek biçimde düzenlenmiştir. 4

5 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI 1 Mayıs 2004 tarihi, Avrupa entegrasyonunda tarihi bir anı oluşturur. Bu an, Avrupa Birliği nin 15 ülkeden, 455 milyon kişiyi kapsayacak biçimde 25 ülkeye genişlemesinden çok daha fazla bir anlama sahip. Aslında, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra vatandaşlarının isteğine rağmen bölünmüş olan Avrupa nın yeniden birleşmesidir Bu entegrasyon, Avrupa daki tüm insanları temel demokratik değerler üzerinden bir araya getirmek için bulunmaz bir fırsatı temsil ediyor: Demokrasi, barış ve özgürlük Avrupa sendikaları kendilerini bu yeniden birleşme hareketinin en önünde bulmuştur Bu zorluklarla baş edebilmek için birlikte hareket etmeliyiz. Böylece Avrupa sosyal açıdan sağlam bir temel üzerinde; işçi hakları, sosyal diyalog ve her kadın ve erkeğin insanca bir yaşam sürebileceği genel çıkarlar için nitelikli hizmetler temelinde birleşebilsin. (ETUC un 1 Mayıs 2004 tarihli Avrupa nın yeniden birleşmesinde tarihsel bir an kararından alınmıştır.) 5

6 AVRUPA HAKKINDA GERÇEKLER BÖLÜM 1 6

7 içindekiler GERÇEK 1: Kamu hizmetleri ve Avrupa entegrasyonu: Giriş 8 GERÇEK 2: Avrupa entegrasyonu kamu hizmetlerini nasıl etkiliyor? 10 GERÇEK 3: Nitelikli kamu hizmetleri: Genişlemiş Avrupa da sendikaların karşı karşıya olduğu konular nelerdir? 12 GERÇEK 4: Avrupa Birliği ve kamu hizmetleri anlaşması 14 GERÇEK 5: AB kurumları ve karar alma organları 16 GERÇEK 6: Genişlemiş Avrupa Birliği nde karar alma 18 GERÇEK 7: Sendikalar Avrupa düzeyinde nasıl örgütlenir? 20 GERÇEK 8: EPSU ve sektörel sosyal diyalog 22 GERÇEK 9: Sektörler arası sosyal diyalog 24 GERÇEK 10: Genişlemiş Avrupa da sendikal örgütlenme 26 GERÇEK 11: Avrupa nın sosyal boyutu 28 GERÇEK 12: Çalışma yasası, eşitlik, serbest dolaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında tüzük ve direktifler 30 GERÇEK 13: Genişleme 32 GERÇEK 14: Sınırların olmadığı Avrupa 34 GERÇEK 15: Ekonomik ve sosyal kaynaşma 36 GERÇEK 16: Kamu hizmetleri ve Avro 38 GERÇEK 17: Çalışma süreleri ve iş organizasyonu 40 GERÇEK 18: Cinsiyet eşitliği 42 GERÇEK 19: Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtlığı 44 GERÇEK 20: Bilgi ve ek kaynaklar 46 7

8 gerçek 1 Avrupa Entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak Kamu hizmetleri ve Avrupa entegrasyonu Giriş AB nin kamu hizmetlerinin geleceği açısından önemi yadsınamaz. Kamu hizmetleri, AB ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bazı durumlarda bu etki, özelleştirme ve rekabete açma nedeniyle kamu hizmetlerinin niteliğinin zarara uğratılmasıyla sonuçlanmıştır. Buna karşın AB nin işçi hakları, fırsat eşitliği ve sosyal diyalog için asgari koruma sunan bir Avrupa sosyal modeli çerçevesindeki çalışması devam etmektedir. AB, aynı zamanda istihdam ve sosyal katılımı desteklemenin bir aracı olarak yüksek kaliteli hizmetleri geliştirmenin önemine vurgu yapmaktadır. Kamu hizmeti sendikaları, kamu hizmetlerinin rekabete açılması sürecinde kamu hizmetlerinin modernizasyonu, sosyal kapsam ve sosyal diyalogun güçlendirilmesi tartışmasının en önünde olagelmektedirler. Su, enerji, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, araştırma, kültür, enformasyon, ulaşım, kamu altyapısı ve hizmetlerinin vazgeçilmez parçalarını temsil etmektedir. EPSU ya göre, Vatandaşlar, toplum ve aynı zamanda şirketler istikrarlı ve verimli kamu hizmetlerine güvenebilmelidir Bunlar genel hizmetlerdir ve Avrupa Sosyal Modeli nin parçasıdırlar. Son yıllarda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısı açısından genel hizmetlerin rolüne çok daha büyük dikkat çekilmektedir. Neden kamu hizmetleri? Devletin ekonomiyi yönetmekteki rolü ve kamuya hizmet sunumu, piyasa güçlerinin başarısızlığı ve özel sermayenin yeterli evrensel hizmet sunamamasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ekonomik faaliyetin sosyal ve politik önemi olan alanlarında kamu hizmetleri büyümüş, devlet planlamasıyla beraber çok çeşitli kamu hizmetlerinin, sosyal ve diğer hizmetlerin sunumuna yol açmıştır. Avrupa çapında kamu hizmetleri, ya kamusal düzenlemelerle yada doğrudan hizmetlerin sunumuyla gelişmiştir. Farklı politik, yönetsel ve yasal sistemler, farklı düzeylerdeki devlet yönetmelikleriyle kamu hizmetlerini yönetmektedir. Bu durum, hizmetlerin devlet tekelleri tarafından sunumundan kamusal düzenlemelerle özel yada yarı özel girişimcilerin sunumuna kadar değişiklik gösterir. Kamu hizmetleri temelde, gelişmiş ekonomilerin temeli olduğu kadar, sosyal gelişmişlik, vatandaşlık ve demokrasi için de temel olarak görülür. Bu model, ulusal devletlerin ve AB nin Avrupa yı daha rekabetçi yapma amacındaki liberalizasyon ve kuralsızlaştırma programları tarafından ciddi bir şekilde tehdit edilmektedir. Aynı zamanda, bir çok üye devlet, kamu hizmetlerinin finansmanında bir kriz yaşamaktadır. Yaşlanan nüfus, yeni ihtiyaçlar ile sosyal dışlanma, yapısal işsizlik ve zengin-yoksul arasında artan uçurumla ilgili riskler kamu hizmetlerinin yeni basınçlar altında kaldığını gösteriyor. Bu, nitelikli ve erişilebilir hizmetlerin sıkı bir bütçe politikası altında geliştirilmesi ihtiyacını da içerir. Kamu hizmetleri, sosyal kapsam, ekonomik ve sosyal kaynaşma stratejilerinin merkezinde yer alır. Eğitim ve hizmet içi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, suçu ortadan kaldırmak, yaşanılabilir konutlar ve ulaşımda, iletişimde ve enerjide iyi bir altyapı yatırımına dayalı, iyi finanse edilmiş ve yeniliklere açık kamu hizmetleri rekabet edebilirliğin temeli olabilir. Bu nedenlerle, tek piyasada kamu hizmetlerinin rolünü sınırlamaktan ziyade güçlendirici bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Yapısal işsizlik oranlarının yüksekliği ve Avrupa çapında sosyal dışlanma (aşağıdaki tablo ve kutuya bakınız) Avrupa nın birleşmesi ve rekabeti üzerinde bir yük olmaya devam etmektedir. İşsizlik ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele, Avrupa stratejisinin merkezi bir unsurudur. Kamu hizmetleri, bu stratejide vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Küresel Gündem: Ulusaldan küresel güç merkezlerine kayış Küreselleşme, ticaretin liberalizasyonu, sermaye hareketleri, teknolojik gelişme, bilgi toplumu ve kuralsızlaştırma tarafından belirlenmektedir. Şüphesiz ki, kamu hizmetlerinin yeniden yapılanmasında temel basınçlardan bir tanesi sermaye ve ticaretin uluslararasılaşmasıdır. Küresel rekabet, ekonomiyi ve kamu hizmetlerini liberalizasyona, kamu hizmetleri bütçesini ise kesintiye zorlamıştır. Devlet artan bir şekilde piyasa güçlerini, yeniliği, rekabeti ve yatırımı sınırlandıran bir yük olarak görülür. Bazı 8

9 gerçek 1 ülkelerde bu durum düzenleyici politikalardan kuralsızlaştırmaya doğru bir eğilime, devlet ve toplum arasında değişen bir ilişkiye yol açmıştır. Kamu hizmetlerinin kuralsızlaştırılması, kamu hizmetlerini etkileyen küresel eğilimin bir parçasıdır. Bu durum, çalışma koşullarını ve kamuda (kamu hizmet kurumlarından doğrudan seçilmiş yönetimlerin kaldırılması sonucu) hesap verebilirliği etkilemiştir. Devletin rolünü değiştirmeye dönük bu kampanyanın kökeninde bir dizi farklı gelişme bulunmaktadır. Liderliği IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan küresel özelleştirme ve ticarileştirme modeli bu gelişmeler arasındadır ve müthiş bir zenginliğin sosyal ihtiyaçlar yerine, ödeme gücü temelinde hizmet sunan özel kurumlarda yoğunlaşması sonucuna yol açmaktadır. Küresel ekonominin uluslararası şirketleri ticaret ve ulusal düzeydeki engellerin kaldırılması, paranın serbest dolaşımı ve özel sermaye birikimi önündeki ulusal engellerin kaldırılması için baskı yapmaktadırlar. Neden Avrupa yüksek kaliteli kamu hizmetlerine ihtiyaç duyuyor? Sosyal kapsam, eşitlik, sosyal ve ekonomik kaynaşma, işsizlik ve rekabet edebilirliğe katkısı açısından Avrupa da kamu hizmetlerinin rolü hakkında önemli politik, ekonomik ve sosyal argümanlar vardır. Siyasi hedefler: Avrupa entegrasyonuna giden yol başarılı olacaksa, nitelikli kamu hizmetleri, vatandaşlara nitelikli hizmet sunarak AB nin meşruiyet kazanmasına yardımcı olabilir. AB, Avrupa daki vatandaşlardan popüler bir direnişle karşılaştı. Kamu hizmetleri vatandaşların haklarını koruyup güçlendirmeye yardımcı olabilir ve vatandaşlık haklarının Avrupa daki kamu hizmetinden yararlanma haklarını kapsamasını garanti altına alabilir. Ekonomik hedefler: Kamu hizmetleri, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirir; uluslararası düzeyde rekabet edebilir ekonomik koşulları yaratır; demokratik olarak hesap verebilir bölgesel gelişme programlarının temelidir. Ulaşım, kamu hizmet kurumları için fiziksel altyapı sunar ve bölgelerin rekabetçi temeli için zorunlu olan hizmet içi eğitim, araştırma, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin tümü için bir temel oluşturur. Yeni, küçük ve orta ölçekli şirketlerin gelişimini desteklemek için gerekli hizmetleri sunar. Sosyal hedefler: Kamu hizmetleri sosyal olarak birleşik ve kapsayıcı bir Avrupa yı geliştirir. Bunlar fırsat eşitliğinin gelişimi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini geliştirir. Ekonomik ve sosyal adaletin koruyucusudur. İşsizlere vasıf kazandırarak ve insan kaynaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Aynı zamanda, dışlanmış insanları, özellikle de emek piyasasına katılamayacak yada pasif durumda olanları korurlar. Daha geniş bir Avrupa ya yeni üye devletlerin katılımı AB ye yeni üye olan devletlerden, katılım kriterlerine uymaları için kamu hizmetlerini devasa şekilde yeniden yapılandırması isteniyor. Özellikle de kamu yönetimi reformu bu gündemin başında yer almaktadır. Genişleme, AB nin doğası hakkında da bazı önemli soruları ortaya çıkarmaktadır. Ekonomik ve parasal birliğe katılan ve daha geniş bir pazardan yararlanan daha zengin çekirdek ülkeler ile ikili - hatta üçlü- bir hıza sahip daha geniş ve çeşitli bir Avrupa manzarası vardır. 9

10 gerçek 2 Avrupa entegrasyonu kamu hizmetlerini nasıl etkiler? Burada, Avrupa entegrasyonunun ulusal düzeyde kamu hizmetlerini ve kamu hizmetleri çalışanlarını nasıl etkilediğine dair bazı örnekler vereceğiz: Liberalizasyon ve özelleştirme Avrupa Birliği tek pazar programı, kamu hizmetlerinde liberalizasyonu gerektirmektedir. Bu gereksinimin sonucu, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, bankacılık ve sigorta sektörlerinde halen uygulanmakta olan yaygın özelleştirme programı olmuştur. AB üyesi ülkelerdeki gaz ve elektrik sektörlerinde 250 bin iş kaybı yaşanmıştır. Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde de benzer iş kayıpları görülmektedir. EPSU, AB Enerji Konseyi toplantısının yapıldığı 11 Mayıs 1999 tarihinde elektrik liberalizasyonuna karşı Brüksel de bir gösteri organize etti. Atık yönetimi, bütün Avrupa ülkelerinde kamu sektörünün sorumluluğundadır. Atıkların hem toplanmasında hem de yok edilmesindeki genel eğilim, özelleştirmeler ve belediye hizmetlerinin taşerona devredilmesi yoluyla özel sektörün devreye sokulmasıdır. Avrupa genelinde, bu hizmetleri sunan uluslararası şirketlerin sayısı artmakta ve kamu hizmeti sendikaları Avrupa çapında giderek artan bir şekilde bu rekabetin sosyal standartları (sağlık, güvenlik, istihdam, ücret ve çalışma koşullarını kapsayacak biçimde) düşürmesine engel olmaya çalışmaktadırlar. Kamu sektörü yönetiminde reform Avrupa çapında, kamu sektörü yönetiminde reform, kamu hizmeti sendikalarının ücret sistemleri, kariyer gelişimi, hizmet içi eğitim, kadınlar için fırsat eşitliği, çalışma koşulları, kamu sektörü yönetimi ve etiğine ilişkin konularda stratejiler geliştirilmesine yol açmıştır. Avrupa ölçeğinde kamu yönetiminin modernizasyonu için bir dizi benzer basıncın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında sonuçlara yönelik daha büyük bir vurgu, paraya verilen daha fazla değer, yetki devri, daha çok esneklik, daha fazla müşteri ve hizmet merkezli sunum, nitelik ve verimliliğe vurgu ve devletin değişen rolü bulunmaktadır. EPSU ulusal yönetimlerin demokratik ve etik çerçevesinin güçlendirilmesi, kamu finansmanının verimli ve etkili kullanımı, niteliğin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik, iş güvencesi ve hakları için tartışmaktadır. Sosyal kamu hizmetleri Her ne kadar sosyal kamu hizmetleri (sağlık, sosyal hizmetler, konut, sosyal güvenlik, sosyal bakım) üye devletlerin sorumluluğunda olsa da artan bir şekilde Avrupa politikasının gündemi haline geldi. Bu sosyal kamu hizmetleri, örneğin İstihdam Ulusal Eylem Planları nda ve 2000 yılından bu yana Sosyal Kapsama Ulusal Eylem Planları nda ifade edildiği gibi, istihdam ve sosyal kapsamanın artırılmasında anahtar önemde görülmektedir. Önemli bir gelişme de sosyal güvenlik, yaşlılara ve sakatlara yönelik politikalar, sağlık ve sosyal bakımla ilişkili konularda daha büyük bir koordinasyon sağlanmasıdır. Tüm Avrupa ülkelerinde sosyal kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması kullanıcılara daha etkin yanıt veren hizmetlerin sunumunda yeni yolların kullanılmasına yol açmıştır. Bir çok ülkede bu durum çalışanlar üzerinde artan bir iş yüküne neden oldu. Bu durum, sendikaların sosyal kapsamın geliştirilmesi, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılması için sosyal kamu hizmetlerinin şart olduğunu tartışmaya yöneltti. Avro ve Kamu Hizmetleri Ekonomik ve Parasal Birliğin (EMU) parçası olarak Avro nun gelişi, kamu hizmetleri ve kamu hizmeti çalışanları üzerinde önemli etkilere yol açmıştır. Ücret pazarlığı ve kamu hizmetlerinin finansmanında Avro nun etkisi, kamu hizmeti sendikaları faaliyetlerinde daha fazla koordinasyon ihtiyacının ortaya çıkmasında merkezi önemdedir. EMU, sendikal faaliyetler açısından AB nin liberalizasyon, özelleştirme ve hizmetlerin taşeronlaştırılması politikalarıyla birlikte önem arz 10

11 gerçek 2 etmektedir. Ekonomik istikrar için gereklilikler ile düşük yada sıfır bütçeler, ulusal düzeyde kamu bütçelerini kısıtlama ihtiyacı basıncını artıran diğer bir dizi faktördür. Kamu Hizmeti Yükümlülükleri Kamu hizmetleri artan bir şekilde AB tartışmalarının gündemidir. AB Antlaşması nda Genel Çıkar Hizmetleri ne atıfta bulunulmuştur. Sunumu artan bir şekilde rekabet ve serbest piyasa aracılığıyla yapılan kamu hizmet yükümlülükleri hakkında bir tartışma yaşanmaktadır. Genel Çıkar Hizmetleri üzerine Komisyon un resmi raporunda şöyle denmektedir: (Genel Çıkar Hizmetleri) tüm Avrupa toplumu tarafından paylaşılan değerlerin bir parçasıdır ve Avrupa toplum modelinin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturur. Tüm vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal dışlanma ve izolasyonla baş edebilmekteki rolleri vazgeçilmezdir. Ekonomideki verili ağırlıkları ile diğer mal ve hizmetlerin üretimindeki önemleri açısından bu hizmetlerin verimliliği ve niteliği, özellikle yatırımların daha az tercih edilen bölgelere çekilmesi açısından, rekabet edebilirlik ve daha güçlü kaynaşma için bir faktördür (COM: 2003, 270 son) Ayrıca, Lizbon stratejisinin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için hedefleri, AB yi daha fazla rekabet, istihdam ve sosyal kapsama için çalışmakla yükümlü kılmaktadır. Kamu hizmeti sendikaları, kamu hizmeti yükümlülüklerinin yeterince ele alınmamasını, hedeflerin halen belirsiz kalmasını ve ticari kamu hizmetlerinin gerektiği gibi uygulanmamasını eleştirmektedirler. 11

12 gerçek 3 Nitelikli Kamu Hizmetleri: Genişlemiş bir Avrupa da sendikaların karşı karşıya olduğu konular nelerdir? AB, Mayıs 2004 te büyüyerek 25 üye devlete sahip oldu. Avrupa daki sendikalar açısından bu genişleme bazı önemli konuları gündeme getirdi. Sendikalar, güçlü kamu hizmetleri ve ekonomileriyle barış ve dayanışmayı temel alan bir Avrupa nın yaratılmasında anahtar öneme sahip katılımcılardır. Avrupa Birliği nin Merkez ve Doğu Avrupa daki üye ülkelerinde zaten yaşanmış olan muazzam büyüklükteki yeniden yapılanmaya ek olarak kamu sektöründe daha fazla değişim talep edilmektedir. Sendikalar açısından AB ye giriş süreci, Avrupa Entegrasyonu nun sosyal boyutundan ziyade ekonomik boyutuna daha fazla önem vermiştir. Avrupa sendikaları ve Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan kampanyalar, sosyal boyutun öncelik edilmesini sağlamaya yardımcı olmuştur. Avrupa Birliğinin genişlemesi, kıtayı ilerici bir şekilde yeniden birleştirmektedir. Avrupa Birliği nin bir sonraki genişlemesi 1 Mayıs 2004 ten itibaren hayata geçecektir. Bu, Avrupa Birliği nin daha ileri düzeyde yapılanması için tarihi bir adım olacaktır. EPSU bu gelişmeyi Avrupa da refahın artırılması için bir fırsat olarak kucaklamaktadır Genişlemiş AB içinde sürekli değişim ve adaptasyonu gerçekleştirebilmek amacıyla etkili araçlar gerekmektedir. Bu araçlar, iş dünyası da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde, ekonomik verimlilik değerlerleri ile sosyal bir piyasa ekonomisi ve demokrasi içinde dayanışmayı birleştirmeli ve sosyal tarafların sorumluluklarını tanımalıdır. EPSU bu tarihsel fırsatın ortaya çıkardığı durumla baş etmeye kararlıdır. EPSU, politikaları ve eylemleriyle, sendikal haklara saygı duyulması, politikaların geliştirilmesinde sendikaların rolünün tanınması, etkili bilgilendirme ve danışma organlarının oluşturulması, endüstriyel ilişkiler, zenginliğin adil dağılımı, çalışma ve ücret koşulları, kadın ve erkeklere eşit muamele, etnik azınlıklara ayrımcılık yapılmaması, yüksek nitelikli kamu hizmetleri, sosyal ve bölgesel kaynaşma, kapsayıcı toplum ve iyi yönetişim talepleri çerçevesinde katkıda bulunacaktır. EPSU Kongre Kararı, Aday ülkelerdeki sendikaların karşı karşıya olduğu temel konu ve sorunlardan bazıları şunlardır: AB müktesebatının uygulanmasında sosyal boyuta eşit ağırlık verilerek güçlü bir yasamayla desteklenmesinin garantiye alınması; Ulusal düzeyde ve hizmetlerin ademi merkezileştirildiği yerel düzeyde çalışma ilişkileri organlarının oluşturulması; Sendikalar, genişleme sürecinde meşru taraflar olarak görülmeli, katılım sürecinin tüm aşamalarına dahil edilmelidirler; Hükümetler, sıkı bütçe politikaları uygulamaktadırlar ve kamu sektörünün taşeronlaştırılması süreci hizmetleri, istihdam düzeyini ve ücretleri etkilemektedir; Kamu hizmet kurumlarının liberalizasyonu özelleştirme ile sonuçlanmaktadır; Emeğin serbest dolaşımı ve kamu yönetiminde bir Avrupa Yönetim Alanı yaratılması. 12

13 gerçek 3 Nitelikli kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde EPSU nun rolü Lizbon Gündemi 2000 yılında yapılan Lizbon Zirvesi Avrupa nın gelecekte karşı karşıya kalacağı sorunları belirledi. Bunlar, uzun dönemli sürdürülebilir büyüme, bilgi temelli ekonomi, yeni iş alanları yaratılması, istihdam oranının yükseltilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve sosyal devlet sisteminin finansal olarak sürdürülebilir ancak ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde reformu. Mart 2000 de yapılan Lizbon Ekonomik Konseyi nin en önemli sorusu, soysal kaynaşma ve daha iyi istihdamla birlikte sürdürülebilir teknoloji yoğun bir büyümenin nasıl gerçekleştirileceğiydi. Kamu hizmet sendikaları, hizmetler üzerindeki bütçe basıncı ve sosyal kapsam, istihdam ve refahın gerçekleştirilmesinde kamu hizmetlerinin kolektif ve sosyal rolünün azaltılması nedeniyle çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Ancak, kamu hizmetlerinin istihdam ve sosyal kapsama katkısı Avrupa Birliği tarafından artan bir şekilde kabul edilmektedir. Lizbon deklarasyonunda şöyle denir: İnsanlar, Avrupa nın en değerli varlığıdır ve birlik politikalarının temel vurgusu olmak zorundadırlar. İnsanlara yatırım, aktif ve dinamik bir sosyal devletin garantilenmesi, bilgi ekonomisinde Avrupa nın yeri açısından çok önemli olacaktır. (AB Başkanlık Sonuçları, Lizbon Avrupa Konseyi, 23-24/03/2000, s.6, para.24) Ancak Lizbon Deklarasyonu, EPSU tarafından ifade edilen nitelikli kamu hizmetlerinin sosyal kaynaşma ve ekonomik büyüme için anahtar olduğu fikrini güçlendirmemiştir. Bunun yerine, sosyal kaynaşma ve ekonomik büyümeyi iç piyasa operasyonları, özel sektör ve kamu-özel ortaklığının geliştirilmesi, ekonomik performans ve sosyal kapsam arasındaki yakın ilişkinin birbirini karşılıklı güçlendirmesi ile ilişkilendirmiştir. EPSU nun Nitelikli Kamu Hizmetleri Kampanyası EPSU nun Nitelikli Kamu Hizmetleri Kampanyası, 6. Genel Kurul da kabul edilen Avrupa daki İnsanlar İçin Kamu Hizmetleri karar önergesi kabul edilerek başlatılmış ve 7. Kongre yi takiben daha da genişletilmiştir. Kampanya, Genel Çıkar Hizmetleri kavramına, Avrupa Komisyonu nun kamu hizmetleri hakkındaki Yeşil ve Beyaz kitabı kabul etmesine ve Genel Çıkar Hizmetleri üzerine bir çerçeve direktif ihtiyacına vurgu yapmıştır. Her AB Başkanlığına bir Kamu Hizmet Testi gönderen EPSU, bir Avrupa Kamu Hizmetleri Platformu oluşturulması hedefini belirlemiştir. EPSU aynı zamanda, etkili bir Avrupa sosyal boyutu ve nitelikli kamu hizmetlerinin varlığını garantilemek için sıkı bir şekilde lobi yapmaktadır. Büyüme ve İstikrar Anlaşması nda belirlenen kamu harcamaları üzerindeki bütçe sınırlamalarının sıkı bir şekilde uygulanması kamu hizmetleri finansmanını ciddi bir şekilde etkilemektedir. EPSU, yaratıcı sosyal gelişmelerin ve güçlendirilmiş bir sosyal modelin ekonomik bir büyüme için önemli olduğu mantığı üzerine yükselen akıllı sosyal yatırımlar kavramını tartışmaktadır. Daha da önemli bir konu, işgücünün küçülmesi karşısında uzun dönem yeterlilik ile çalışanlar için kariyer gelişimi, sağlık, güvenlik ve istihdam koşullarının geliştirilmesi amacıyla kamu hizmetleri imajının güçlendirilmesidir. Burada, vasıflı işçiler ve nitelikli hizmetler arasındaki ilişki önemlidir. EPSU, devletin kamu hizmetlerinin finansmanı ve sunumunun merkezinde olması gerektiğine inanmaktadır ve özel sektörün en iyisi olduğu fikrine karşı çalışmaktadır. Avrupa yı küresel ekonomi içinde daha fazla rekabet edebilir hale getirme çabası, yüksek nitelikli hizmetlerin sunum kapasitesini artan bir şekilde zayıflatmaktadır. AB, dünya ticaretinde liberalizasyon taraftarı bir gündemi dayatmakta ve üye devletlerin sorumluluğu olarak görülen eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve kültür gibi kamu hizmetlerine rekabet yasalarını uygulayarak istismar etmektedir. EPSU, Dünya Ticaret Örgütü - GATS müzakerelerinde Avrupa sosyal modeli prensiplerinin uygulanmak zorunda olduğunu tartışmaktadır. 13

14 gerçek 4 Avrupa Birliği Antlaşması ve kamu hizmetleri Avrupa Birliği Antlaşması nedir? Avrupa Birliği Antlaşması nın kökleri, 1951 deki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nun (Paris Anlaşması) ve daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu nun (Roma Antlaşması) oluşturulmasına dayanmaktadır. Üçüncü daha küçük bir organizasyon olan Euratom, 1957 de kurulmuştur. Bu üç organizasyon da, işbirliği yapmanın faydalarını gören ve 2. Dünya Savaşı sonrasında istikrar ve Avrupa ekonomilerin inşası ihtiyacı duyan 6 temel üye devlet tarafından yaratılmıştır. Giderek daha fazla sayıda devletin üye olması ve üye devletlerin karşı karşıya oldukları sorunların değişmesi nedeniyle antlaşmalarda sürekli olarak düzeltme ve değişikliklerin yapılması gerekmiş, bu antlaşmaların tek bir antlaşmada, nihai olarak da bir Anayasada (2004 yılında halen tartışma sürmektedir) birleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Antlaşma da, 1992 yılında Maastricht te ve daha sonra 1997 yılında Amsterdam da büyük değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 1 Şubat 2003 tarihinde uygulanmaya başlayan ve Avrupa Birliği nin temel kural ve düzenlemelerini belirleyen Nice Antlaşması ile devam etmiştir. Bu antlaşma, kamu hizmetleri, kamu hizmeti çalışanları, karar organları ve Avrupa politikalarının temel prensipleri açısından da çok önemlidir yılında bir Avrupa Anayasasının yaratılması daha önemli bir gelişme olacaktır. Bu değişimler, Avrupa Birliği nin politik gelişmelere uyum sağlaması ve daha da önemlisi, genişleme açısından zorunluluktur yılında Hükümetler Arası Konferans ile sonuçlanacak olan Birliğin Geleceği Üzerine Kongre, Avrupa Birliği için bir anayasanın kabul edilmesine yönelik bir hazırlık sürecidir. Komisyon açısından Nice Antlaşması, genişlemiş bir birliğin ilk aşamasını yönetmekte işlevsel olacaktır. 25 ve daha fazla üye devletten oluşan bir birliğin etkili ve demokratik olarak çalışmasını garantilemek için daha fazla mekanizma geliştirme ihtiyacı olacaktır. Nice Antlaşması, Avrupa Birliği büyürken kurumsal sistemin değişimi için prensipleri ve metotları belirlemiştir. Bu anlaşma aynı zamanda genişlemeye doğru daha sonra atılacak adımları tespit etmiş, üye devletler arasında açık işbirliği metodu nu başlatmış, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı yeni bir strateji uygulamaya koymuştur. Antlaşmada neler var? İstihdam Bölümü: İstihdam bölümü, sendikalar ve bazı Avrupa hükümetleri tarafından sürdürülen istikrarlı kampanyanın ve AB içinde büyüyen yapısal işsizliğe karşı ciddi bir şekilde yaklaşma ihtiyacının sonucu olarak antlaşmaya girdi. Hedef, istihdam sorununa ekonomik politikalarla aynı ağırlığı kazandırmaktır. Her üye devlet kendi ulusal politikaları üzerindeki kontrolünü koruyor olsa da, istihdam sorunu koordine edilmiş bir Avrupa stratejisinin bir parçası haline gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak ortak yıllık istihdam raporları ve yıllık istihdam kılavuzları yayınlanmasına karar verilmiştir. (Konsey de, çoğunluğun oyuyla kabul edilmiştir.) Üye devletler, bu kılavuzu nasıl uygulayacaklarını belirten yıllık Ulusal Eylem Planları hazırlamak zorundadır. Sosyal bölüm: Antlaşma, hem başlangıç kısmında hem de sosyal bölümde temel sosyal hakları tanımaktadır. Bu hakların büyük çoğunluğu, sağlık-eğitim hakları, çeşitli nedenlerle çalışamaz durumda olan ve bakımları üye devletlerin sorumluluğunda olan insanların hakları gibi çalışanlara yöneliktir ve diğer sosyal haklarla da ilişkili olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini kapsamaktadır. Diğer bir önemli konu da sosyal bölüm, Avrupa düzeyinde sendikaların işverenlerle anlaşmalar yapmasına izin verecek olan sosyal diyalogun merkezi rolünü ifade etmiştir. Bu, direktiflerin temelini biçimlendirebilir. Sosyal bölüm, işyerinde sağlık ve güvenlik, fırsat eşitliği, çalışma koşulları, Avrupa düzeyinde karar alma mekanizmalarına katılmak üzere sendikal haklar ve çalışanlarla görüşmeleri kapsamaktadır. Ek olarak, yeni bir protokol, sosyal dışlanmaya karşı yasal bir temel sunmaktadır. Nice Antlaşması, ortak karar ve salt çoğunluk oyu üzerinden mutabakat sağlanan politik alanları daha da genişletmiştir. 14

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı