AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI. Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI. Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak"

Transkript

1 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak

2 Avrupa entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak Bu yayın Avrupa Komisyonu nun desteğiyle hazırlanmıştır 2

3 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI önsöz ÖNSÖZ Bu eğitim aracı Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) ile Avrupa Sendika Koleji nin (ETUCO ) birlikte gerçekleştirdiği ortak bir projenin ürünüdür. Bu bilgi ve çalışma notları, 1996 da yayımlanan el kitabının yeni ve güncelleştirilmiş halinden oluşmaktadır. Her bölümde temel bilgiler ve önerilen eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Bu okuma notları, Mart 2004 te üç çalışma dilinde (İngilizce, Fransızca ve Almanca) gerçekleştirilmiş olan bir ETUCO kursunda test edildi. Bu kursa 13 farklı ülkeden 24 kursiyer katıldı. Kursiyerler, taslak metinleri denemek amacıyla bir dizi çalışmaya katıldılar ve okuma notları hakkındaki fikirlerini dile getirdiler. Okuma notları, bu tartışmalar sonrası, hedef grubun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi amacıyla düzeltildi. Bu yayın, o sürecin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu el kitabı, ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) üyesi örgütlerin, özellikle de Avrupa Birliği ne (AB) yeni katılan ülkelerdeki örgütlerin Avrupa entegrasyonunu anlamalarına, sosyal diyalogu geliştirmelerine ve Avrupa da yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmakta sendikal örgütlenmelerin rolünü daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. El kitabı iki ayrı bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm: Avrupa Hakkında Gerçekler Avrupa politikaları ve AB karar alma süreçlerinin çeşitli yönlerini ele alan 20 bilgi notu bulunmaktadır. Bu bilgi notları, yüksek kaliteli kamu hizmetleri hakkında temel bilgileri sunmak için kullanılabilirler. Ama aynı zamanda diğer konularda da eğitim dokümanı olarak kullanılabilirler. İkinci Bölüm: Eğitim Faaliyetleri Dokümanları Eğitim faaliyetleri dokümanları bilgi notlarında ele alınan anahtar konuları kapsamaktadır. Hedefi, özellikle Avrupa Birliği ne katılmakta olan ülkelerdeki sendikal örgütlenmelerin Avrupa entegrasyonunu anlamalarına ve Avrupa da yüksek kaliteli kamu hizmetlerini geliştirmek üzere sendikal stratejiler oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Bu eğitim broşürü, üye örgütlenmelerden eğitimci ve uzmanlar için yapılan bir eğitim kursu da dahil olmak üzere EPSU ve ETUCO arasındaki işbirliği sayesinde geliştirildi. Jane Pillinger tarafından yazılan broşür, EPSU temsilcisi (Carola Fischbach-Pyttel ve sekreteryası) ve ETUCO (Georges Schnell, Eğitim Uzmanı) arasındaki işbirliğinin bir ürünüdür. Ayrıca el kitabının geliştirilmesine yardım eden kurs katılımcılarına minnettarız. Carola Fischbach-Pyttel Genel Sekreter EPSU Jeff Bridgford Yönetici ETUCO 3

4 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI giriş GİRİŞ EPSU Eğitim El Kitabına hoş geldiniz. Bu el kitabı sendikalara, özellikle de Avrupa Birliği nin yeni üye ülkelerindeki sendikaların Avrupa entegrasyonunu anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu el kitabı, sendikaların AB politikalarını ve karar alma mekanizmalarını tanıyarak sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu hizmetleri konusunda bilincin yükseltilmesi ve ulusal düzeyde sendikaların rolünü anlamaya yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. El kitabının amaçları şunlardır: Avrupa politikaları ve karar organlarının rolü hakkındaki bilinci yükseltmek; Avrupa entegrasyonunun kamu hizmetlerini ulusal düzeyde nasıl etkilediğini anlamak; Sendikaların Avrupa düzeyinde kamu hizmetlerine ilişkin stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak. El kitabının hedeflediği sonuçlar şunlardır: Avrupa entegrasyonu konusundaki bilgileri, sendikaları ve ulusal düzeyde sosyal diyalogun geliştirilmesini desteklemek üzere kullanmak; El kitabındaki kaynakları, sendikal eğitimi ve Avrupa entegrasyonu üzerine eğitimleri desteklemek için kullanmak. El kitabı iki bölümden oluşuyor: Bölüm I: Avrupa Hakkında Gerçekler bölümünde, Avrupa politikalarının farklı yönleri ve karar alma mekanizmaları üzerine 20 bilgi notu bulunmaktadır. Buradaki bilgiler, AB politikalarının farklı yönleri hakkında insanları bilgilendirmek ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda esnek bir şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda, el kitabının ikinci bölümünde bulunan eğitim materyalleri için özet olarak da kullanılabilirler. Her bilgi notu iki sayfa uzunluğundadır ve amacı önemli gelişmeleri ve perspektifleri sunmaktır. Son bilgi notu kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için bir liste sunmaktadır. Bölüm II: Eğitim Faaliyetleri bölümü, ulusal düzeyde sendikal eğitimi ve eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere 12 eğitim faaliyetini içerir. Dokümanlar ve eğitim faaliyetleri birbirlerini destekleyecek biçimde düzenlenmiştir. 4

5 AVRUPAEĞİTİMCİLERİ İÇİN EL KİTABI 1 Mayıs 2004 tarihi, Avrupa entegrasyonunda tarihi bir anı oluşturur. Bu an, Avrupa Birliği nin 15 ülkeden, 455 milyon kişiyi kapsayacak biçimde 25 ülkeye genişlemesinden çok daha fazla bir anlama sahip. Aslında, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra vatandaşlarının isteğine rağmen bölünmüş olan Avrupa nın yeniden birleşmesidir Bu entegrasyon, Avrupa daki tüm insanları temel demokratik değerler üzerinden bir araya getirmek için bulunmaz bir fırsatı temsil ediyor: Demokrasi, barış ve özgürlük Avrupa sendikaları kendilerini bu yeniden birleşme hareketinin en önünde bulmuştur Bu zorluklarla baş edebilmek için birlikte hareket etmeliyiz. Böylece Avrupa sosyal açıdan sağlam bir temel üzerinde; işçi hakları, sosyal diyalog ve her kadın ve erkeğin insanca bir yaşam sürebileceği genel çıkarlar için nitelikli hizmetler temelinde birleşebilsin. (ETUC un 1 Mayıs 2004 tarihli Avrupa nın yeniden birleşmesinde tarihsel bir an kararından alınmıştır.) 5

6 AVRUPA HAKKINDA GERÇEKLER BÖLÜM 1 6

7 içindekiler GERÇEK 1: Kamu hizmetleri ve Avrupa entegrasyonu: Giriş 8 GERÇEK 2: Avrupa entegrasyonu kamu hizmetlerini nasıl etkiliyor? 10 GERÇEK 3: Nitelikli kamu hizmetleri: Genişlemiş Avrupa da sendikaların karşı karşıya olduğu konular nelerdir? 12 GERÇEK 4: Avrupa Birliği ve kamu hizmetleri anlaşması 14 GERÇEK 5: AB kurumları ve karar alma organları 16 GERÇEK 6: Genişlemiş Avrupa Birliği nde karar alma 18 GERÇEK 7: Sendikalar Avrupa düzeyinde nasıl örgütlenir? 20 GERÇEK 8: EPSU ve sektörel sosyal diyalog 22 GERÇEK 9: Sektörler arası sosyal diyalog 24 GERÇEK 10: Genişlemiş Avrupa da sendikal örgütlenme 26 GERÇEK 11: Avrupa nın sosyal boyutu 28 GERÇEK 12: Çalışma yasası, eşitlik, serbest dolaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında tüzük ve direktifler 30 GERÇEK 13: Genişleme 32 GERÇEK 14: Sınırların olmadığı Avrupa 34 GERÇEK 15: Ekonomik ve sosyal kaynaşma 36 GERÇEK 16: Kamu hizmetleri ve Avro 38 GERÇEK 17: Çalışma süreleri ve iş organizasyonu 40 GERÇEK 18: Cinsiyet eşitliği 42 GERÇEK 19: Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtlığı 44 GERÇEK 20: Bilgi ve ek kaynaklar 46 7

8 gerçek 1 Avrupa Entegrasyonu: Sosyal diyalogu geliştirmek ve yüksek kaliteli kamu hizmetlerini savunmak Kamu hizmetleri ve Avrupa entegrasyonu Giriş AB nin kamu hizmetlerinin geleceği açısından önemi yadsınamaz. Kamu hizmetleri, AB ve küresel gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bazı durumlarda bu etki, özelleştirme ve rekabete açma nedeniyle kamu hizmetlerinin niteliğinin zarara uğratılmasıyla sonuçlanmıştır. Buna karşın AB nin işçi hakları, fırsat eşitliği ve sosyal diyalog için asgari koruma sunan bir Avrupa sosyal modeli çerçevesindeki çalışması devam etmektedir. AB, aynı zamanda istihdam ve sosyal katılımı desteklemenin bir aracı olarak yüksek kaliteli hizmetleri geliştirmenin önemine vurgu yapmaktadır. Kamu hizmeti sendikaları, kamu hizmetlerinin rekabete açılması sürecinde kamu hizmetlerinin modernizasyonu, sosyal kapsam ve sosyal diyalogun güçlendirilmesi tartışmasının en önünde olagelmektedirler. Su, enerji, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, araştırma, kültür, enformasyon, ulaşım, kamu altyapısı ve hizmetlerinin vazgeçilmez parçalarını temsil etmektedir. EPSU ya göre, Vatandaşlar, toplum ve aynı zamanda şirketler istikrarlı ve verimli kamu hizmetlerine güvenebilmelidir Bunlar genel hizmetlerdir ve Avrupa Sosyal Modeli nin parçasıdırlar. Son yıllarda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısı açısından genel hizmetlerin rolüne çok daha büyük dikkat çekilmektedir. Neden kamu hizmetleri? Devletin ekonomiyi yönetmekteki rolü ve kamuya hizmet sunumu, piyasa güçlerinin başarısızlığı ve özel sermayenin yeterli evrensel hizmet sunamamasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ekonomik faaliyetin sosyal ve politik önemi olan alanlarında kamu hizmetleri büyümüş, devlet planlamasıyla beraber çok çeşitli kamu hizmetlerinin, sosyal ve diğer hizmetlerin sunumuna yol açmıştır. Avrupa çapında kamu hizmetleri, ya kamusal düzenlemelerle yada doğrudan hizmetlerin sunumuyla gelişmiştir. Farklı politik, yönetsel ve yasal sistemler, farklı düzeylerdeki devlet yönetmelikleriyle kamu hizmetlerini yönetmektedir. Bu durum, hizmetlerin devlet tekelleri tarafından sunumundan kamusal düzenlemelerle özel yada yarı özel girişimcilerin sunumuna kadar değişiklik gösterir. Kamu hizmetleri temelde, gelişmiş ekonomilerin temeli olduğu kadar, sosyal gelişmişlik, vatandaşlık ve demokrasi için de temel olarak görülür. Bu model, ulusal devletlerin ve AB nin Avrupa yı daha rekabetçi yapma amacındaki liberalizasyon ve kuralsızlaştırma programları tarafından ciddi bir şekilde tehdit edilmektedir. Aynı zamanda, bir çok üye devlet, kamu hizmetlerinin finansmanında bir kriz yaşamaktadır. Yaşlanan nüfus, yeni ihtiyaçlar ile sosyal dışlanma, yapısal işsizlik ve zengin-yoksul arasında artan uçurumla ilgili riskler kamu hizmetlerinin yeni basınçlar altında kaldığını gösteriyor. Bu, nitelikli ve erişilebilir hizmetlerin sıkı bir bütçe politikası altında geliştirilmesi ihtiyacını da içerir. Kamu hizmetleri, sosyal kapsam, ekonomik ve sosyal kaynaşma stratejilerinin merkezinde yer alır. Eğitim ve hizmet içi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, suçu ortadan kaldırmak, yaşanılabilir konutlar ve ulaşımda, iletişimde ve enerjide iyi bir altyapı yatırımına dayalı, iyi finanse edilmiş ve yeniliklere açık kamu hizmetleri rekabet edebilirliğin temeli olabilir. Bu nedenlerle, tek piyasada kamu hizmetlerinin rolünü sınırlamaktan ziyade güçlendirici bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Yapısal işsizlik oranlarının yüksekliği ve Avrupa çapında sosyal dışlanma (aşağıdaki tablo ve kutuya bakınız) Avrupa nın birleşmesi ve rekabeti üzerinde bir yük olmaya devam etmektedir. İşsizlik ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele, Avrupa stratejisinin merkezi bir unsurudur. Kamu hizmetleri, bu stratejide vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Küresel Gündem: Ulusaldan küresel güç merkezlerine kayış Küreselleşme, ticaretin liberalizasyonu, sermaye hareketleri, teknolojik gelişme, bilgi toplumu ve kuralsızlaştırma tarafından belirlenmektedir. Şüphesiz ki, kamu hizmetlerinin yeniden yapılanmasında temel basınçlardan bir tanesi sermaye ve ticaretin uluslararasılaşmasıdır. Küresel rekabet, ekonomiyi ve kamu hizmetlerini liberalizasyona, kamu hizmetleri bütçesini ise kesintiye zorlamıştır. Devlet artan bir şekilde piyasa güçlerini, yeniliği, rekabeti ve yatırımı sınırlandıran bir yük olarak görülür. Bazı 8

9 gerçek 1 ülkelerde bu durum düzenleyici politikalardan kuralsızlaştırmaya doğru bir eğilime, devlet ve toplum arasında değişen bir ilişkiye yol açmıştır. Kamu hizmetlerinin kuralsızlaştırılması, kamu hizmetlerini etkileyen küresel eğilimin bir parçasıdır. Bu durum, çalışma koşullarını ve kamuda (kamu hizmet kurumlarından doğrudan seçilmiş yönetimlerin kaldırılması sonucu) hesap verebilirliği etkilemiştir. Devletin rolünü değiştirmeye dönük bu kampanyanın kökeninde bir dizi farklı gelişme bulunmaktadır. Liderliği IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan küresel özelleştirme ve ticarileştirme modeli bu gelişmeler arasındadır ve müthiş bir zenginliğin sosyal ihtiyaçlar yerine, ödeme gücü temelinde hizmet sunan özel kurumlarda yoğunlaşması sonucuna yol açmaktadır. Küresel ekonominin uluslararası şirketleri ticaret ve ulusal düzeydeki engellerin kaldırılması, paranın serbest dolaşımı ve özel sermaye birikimi önündeki ulusal engellerin kaldırılması için baskı yapmaktadırlar. Neden Avrupa yüksek kaliteli kamu hizmetlerine ihtiyaç duyuyor? Sosyal kapsam, eşitlik, sosyal ve ekonomik kaynaşma, işsizlik ve rekabet edebilirliğe katkısı açısından Avrupa da kamu hizmetlerinin rolü hakkında önemli politik, ekonomik ve sosyal argümanlar vardır. Siyasi hedefler: Avrupa entegrasyonuna giden yol başarılı olacaksa, nitelikli kamu hizmetleri, vatandaşlara nitelikli hizmet sunarak AB nin meşruiyet kazanmasına yardımcı olabilir. AB, Avrupa daki vatandaşlardan popüler bir direnişle karşılaştı. Kamu hizmetleri vatandaşların haklarını koruyup güçlendirmeye yardımcı olabilir ve vatandaşlık haklarının Avrupa daki kamu hizmetinden yararlanma haklarını kapsamasını garanti altına alabilir. Ekonomik hedefler: Kamu hizmetleri, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirir; uluslararası düzeyde rekabet edebilir ekonomik koşulları yaratır; demokratik olarak hesap verebilir bölgesel gelişme programlarının temelidir. Ulaşım, kamu hizmet kurumları için fiziksel altyapı sunar ve bölgelerin rekabetçi temeli için zorunlu olan hizmet içi eğitim, araştırma, sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin tümü için bir temel oluşturur. Yeni, küçük ve orta ölçekli şirketlerin gelişimini desteklemek için gerekli hizmetleri sunar. Sosyal hedefler: Kamu hizmetleri sosyal olarak birleşik ve kapsayıcı bir Avrupa yı geliştirir. Bunlar fırsat eşitliğinin gelişimi için vazgeçilmez öneme sahiptir. Yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini geliştirir. Ekonomik ve sosyal adaletin koruyucusudur. İşsizlere vasıf kazandırarak ve insan kaynaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Aynı zamanda, dışlanmış insanları, özellikle de emek piyasasına katılamayacak yada pasif durumda olanları korurlar. Daha geniş bir Avrupa ya yeni üye devletlerin katılımı AB ye yeni üye olan devletlerden, katılım kriterlerine uymaları için kamu hizmetlerini devasa şekilde yeniden yapılandırması isteniyor. Özellikle de kamu yönetimi reformu bu gündemin başında yer almaktadır. Genişleme, AB nin doğası hakkında da bazı önemli soruları ortaya çıkarmaktadır. Ekonomik ve parasal birliğe katılan ve daha geniş bir pazardan yararlanan daha zengin çekirdek ülkeler ile ikili - hatta üçlü- bir hıza sahip daha geniş ve çeşitli bir Avrupa manzarası vardır. 9

10 gerçek 2 Avrupa entegrasyonu kamu hizmetlerini nasıl etkiler? Burada, Avrupa entegrasyonunun ulusal düzeyde kamu hizmetlerini ve kamu hizmetleri çalışanlarını nasıl etkilediğine dair bazı örnekler vereceğiz: Liberalizasyon ve özelleştirme Avrupa Birliği tek pazar programı, kamu hizmetlerinde liberalizasyonu gerektirmektedir. Bu gereksinimin sonucu, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, bankacılık ve sigorta sektörlerinde halen uygulanmakta olan yaygın özelleştirme programı olmuştur. AB üyesi ülkelerdeki gaz ve elektrik sektörlerinde 250 bin iş kaybı yaşanmıştır. Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde de benzer iş kayıpları görülmektedir. EPSU, AB Enerji Konseyi toplantısının yapıldığı 11 Mayıs 1999 tarihinde elektrik liberalizasyonuna karşı Brüksel de bir gösteri organize etti. Atık yönetimi, bütün Avrupa ülkelerinde kamu sektörünün sorumluluğundadır. Atıkların hem toplanmasında hem de yok edilmesindeki genel eğilim, özelleştirmeler ve belediye hizmetlerinin taşerona devredilmesi yoluyla özel sektörün devreye sokulmasıdır. Avrupa genelinde, bu hizmetleri sunan uluslararası şirketlerin sayısı artmakta ve kamu hizmeti sendikaları Avrupa çapında giderek artan bir şekilde bu rekabetin sosyal standartları (sağlık, güvenlik, istihdam, ücret ve çalışma koşullarını kapsayacak biçimde) düşürmesine engel olmaya çalışmaktadırlar. Kamu sektörü yönetiminde reform Avrupa çapında, kamu sektörü yönetiminde reform, kamu hizmeti sendikalarının ücret sistemleri, kariyer gelişimi, hizmet içi eğitim, kadınlar için fırsat eşitliği, çalışma koşulları, kamu sektörü yönetimi ve etiğine ilişkin konularda stratejiler geliştirilmesine yol açmıştır. Avrupa ölçeğinde kamu yönetiminin modernizasyonu için bir dizi benzer basıncın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında sonuçlara yönelik daha büyük bir vurgu, paraya verilen daha fazla değer, yetki devri, daha çok esneklik, daha fazla müşteri ve hizmet merkezli sunum, nitelik ve verimliliğe vurgu ve devletin değişen rolü bulunmaktadır. EPSU ulusal yönetimlerin demokratik ve etik çerçevesinin güçlendirilmesi, kamu finansmanının verimli ve etkili kullanımı, niteliğin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik, iş güvencesi ve hakları için tartışmaktadır. Sosyal kamu hizmetleri Her ne kadar sosyal kamu hizmetleri (sağlık, sosyal hizmetler, konut, sosyal güvenlik, sosyal bakım) üye devletlerin sorumluluğunda olsa da artan bir şekilde Avrupa politikasının gündemi haline geldi. Bu sosyal kamu hizmetleri, örneğin İstihdam Ulusal Eylem Planları nda ve 2000 yılından bu yana Sosyal Kapsama Ulusal Eylem Planları nda ifade edildiği gibi, istihdam ve sosyal kapsamanın artırılmasında anahtar önemde görülmektedir. Önemli bir gelişme de sosyal güvenlik, yaşlılara ve sakatlara yönelik politikalar, sağlık ve sosyal bakımla ilişkili konularda daha büyük bir koordinasyon sağlanmasıdır. Tüm Avrupa ülkelerinde sosyal kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması kullanıcılara daha etkin yanıt veren hizmetlerin sunumunda yeni yolların kullanılmasına yol açmıştır. Bir çok ülkede bu durum çalışanlar üzerinde artan bir iş yüküne neden oldu. Bu durum, sendikaların sosyal kapsamın geliştirilmesi, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılması için sosyal kamu hizmetlerinin şart olduğunu tartışmaya yöneltti. Avro ve Kamu Hizmetleri Ekonomik ve Parasal Birliğin (EMU) parçası olarak Avro nun gelişi, kamu hizmetleri ve kamu hizmeti çalışanları üzerinde önemli etkilere yol açmıştır. Ücret pazarlığı ve kamu hizmetlerinin finansmanında Avro nun etkisi, kamu hizmeti sendikaları faaliyetlerinde daha fazla koordinasyon ihtiyacının ortaya çıkmasında merkezi önemdedir. EMU, sendikal faaliyetler açısından AB nin liberalizasyon, özelleştirme ve hizmetlerin taşeronlaştırılması politikalarıyla birlikte önem arz 10

11 gerçek 2 etmektedir. Ekonomik istikrar için gereklilikler ile düşük yada sıfır bütçeler, ulusal düzeyde kamu bütçelerini kısıtlama ihtiyacı basıncını artıran diğer bir dizi faktördür. Kamu Hizmeti Yükümlülükleri Kamu hizmetleri artan bir şekilde AB tartışmalarının gündemidir. AB Antlaşması nda Genel Çıkar Hizmetleri ne atıfta bulunulmuştur. Sunumu artan bir şekilde rekabet ve serbest piyasa aracılığıyla yapılan kamu hizmet yükümlülükleri hakkında bir tartışma yaşanmaktadır. Genel Çıkar Hizmetleri üzerine Komisyon un resmi raporunda şöyle denmektedir: (Genel Çıkar Hizmetleri) tüm Avrupa toplumu tarafından paylaşılan değerlerin bir parçasıdır ve Avrupa toplum modelinin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturur. Tüm vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal dışlanma ve izolasyonla baş edebilmekteki rolleri vazgeçilmezdir. Ekonomideki verili ağırlıkları ile diğer mal ve hizmetlerin üretimindeki önemleri açısından bu hizmetlerin verimliliği ve niteliği, özellikle yatırımların daha az tercih edilen bölgelere çekilmesi açısından, rekabet edebilirlik ve daha güçlü kaynaşma için bir faktördür (COM: 2003, 270 son) Ayrıca, Lizbon stratejisinin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için hedefleri, AB yi daha fazla rekabet, istihdam ve sosyal kapsama için çalışmakla yükümlü kılmaktadır. Kamu hizmeti sendikaları, kamu hizmeti yükümlülüklerinin yeterince ele alınmamasını, hedeflerin halen belirsiz kalmasını ve ticari kamu hizmetlerinin gerektiği gibi uygulanmamasını eleştirmektedirler. 11

12 gerçek 3 Nitelikli Kamu Hizmetleri: Genişlemiş bir Avrupa da sendikaların karşı karşıya olduğu konular nelerdir? AB, Mayıs 2004 te büyüyerek 25 üye devlete sahip oldu. Avrupa daki sendikalar açısından bu genişleme bazı önemli konuları gündeme getirdi. Sendikalar, güçlü kamu hizmetleri ve ekonomileriyle barış ve dayanışmayı temel alan bir Avrupa nın yaratılmasında anahtar öneme sahip katılımcılardır. Avrupa Birliği nin Merkez ve Doğu Avrupa daki üye ülkelerinde zaten yaşanmış olan muazzam büyüklükteki yeniden yapılanmaya ek olarak kamu sektöründe daha fazla değişim talep edilmektedir. Sendikalar açısından AB ye giriş süreci, Avrupa Entegrasyonu nun sosyal boyutundan ziyade ekonomik boyutuna daha fazla önem vermiştir. Avrupa sendikaları ve Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan kampanyalar, sosyal boyutun öncelik edilmesini sağlamaya yardımcı olmuştur. Avrupa Birliğinin genişlemesi, kıtayı ilerici bir şekilde yeniden birleştirmektedir. Avrupa Birliği nin bir sonraki genişlemesi 1 Mayıs 2004 ten itibaren hayata geçecektir. Bu, Avrupa Birliği nin daha ileri düzeyde yapılanması için tarihi bir adım olacaktır. EPSU bu gelişmeyi Avrupa da refahın artırılması için bir fırsat olarak kucaklamaktadır Genişlemiş AB içinde sürekli değişim ve adaptasyonu gerçekleştirebilmek amacıyla etkili araçlar gerekmektedir. Bu araçlar, iş dünyası da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde, ekonomik verimlilik değerlerleri ile sosyal bir piyasa ekonomisi ve demokrasi içinde dayanışmayı birleştirmeli ve sosyal tarafların sorumluluklarını tanımalıdır. EPSU bu tarihsel fırsatın ortaya çıkardığı durumla baş etmeye kararlıdır. EPSU, politikaları ve eylemleriyle, sendikal haklara saygı duyulması, politikaların geliştirilmesinde sendikaların rolünün tanınması, etkili bilgilendirme ve danışma organlarının oluşturulması, endüstriyel ilişkiler, zenginliğin adil dağılımı, çalışma ve ücret koşulları, kadın ve erkeklere eşit muamele, etnik azınlıklara ayrımcılık yapılmaması, yüksek nitelikli kamu hizmetleri, sosyal ve bölgesel kaynaşma, kapsayıcı toplum ve iyi yönetişim talepleri çerçevesinde katkıda bulunacaktır. EPSU Kongre Kararı, Aday ülkelerdeki sendikaların karşı karşıya olduğu temel konu ve sorunlardan bazıları şunlardır: AB müktesebatının uygulanmasında sosyal boyuta eşit ağırlık verilerek güçlü bir yasamayla desteklenmesinin garantiye alınması; Ulusal düzeyde ve hizmetlerin ademi merkezileştirildiği yerel düzeyde çalışma ilişkileri organlarının oluşturulması; Sendikalar, genişleme sürecinde meşru taraflar olarak görülmeli, katılım sürecinin tüm aşamalarına dahil edilmelidirler; Hükümetler, sıkı bütçe politikaları uygulamaktadırlar ve kamu sektörünün taşeronlaştırılması süreci hizmetleri, istihdam düzeyini ve ücretleri etkilemektedir; Kamu hizmet kurumlarının liberalizasyonu özelleştirme ile sonuçlanmaktadır; Emeğin serbest dolaşımı ve kamu yönetiminde bir Avrupa Yönetim Alanı yaratılması. 12

13 gerçek 3 Nitelikli kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde EPSU nun rolü Lizbon Gündemi 2000 yılında yapılan Lizbon Zirvesi Avrupa nın gelecekte karşı karşıya kalacağı sorunları belirledi. Bunlar, uzun dönemli sürdürülebilir büyüme, bilgi temelli ekonomi, yeni iş alanları yaratılması, istihdam oranının yükseltilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve sosyal devlet sisteminin finansal olarak sürdürülebilir ancak ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde reformu. Mart 2000 de yapılan Lizbon Ekonomik Konseyi nin en önemli sorusu, soysal kaynaşma ve daha iyi istihdamla birlikte sürdürülebilir teknoloji yoğun bir büyümenin nasıl gerçekleştirileceğiydi. Kamu hizmet sendikaları, hizmetler üzerindeki bütçe basıncı ve sosyal kapsam, istihdam ve refahın gerçekleştirilmesinde kamu hizmetlerinin kolektif ve sosyal rolünün azaltılması nedeniyle çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Ancak, kamu hizmetlerinin istihdam ve sosyal kapsama katkısı Avrupa Birliği tarafından artan bir şekilde kabul edilmektedir. Lizbon deklarasyonunda şöyle denir: İnsanlar, Avrupa nın en değerli varlığıdır ve birlik politikalarının temel vurgusu olmak zorundadırlar. İnsanlara yatırım, aktif ve dinamik bir sosyal devletin garantilenmesi, bilgi ekonomisinde Avrupa nın yeri açısından çok önemli olacaktır. (AB Başkanlık Sonuçları, Lizbon Avrupa Konseyi, 23-24/03/2000, s.6, para.24) Ancak Lizbon Deklarasyonu, EPSU tarafından ifade edilen nitelikli kamu hizmetlerinin sosyal kaynaşma ve ekonomik büyüme için anahtar olduğu fikrini güçlendirmemiştir. Bunun yerine, sosyal kaynaşma ve ekonomik büyümeyi iç piyasa operasyonları, özel sektör ve kamu-özel ortaklığının geliştirilmesi, ekonomik performans ve sosyal kapsam arasındaki yakın ilişkinin birbirini karşılıklı güçlendirmesi ile ilişkilendirmiştir. EPSU nun Nitelikli Kamu Hizmetleri Kampanyası EPSU nun Nitelikli Kamu Hizmetleri Kampanyası, 6. Genel Kurul da kabul edilen Avrupa daki İnsanlar İçin Kamu Hizmetleri karar önergesi kabul edilerek başlatılmış ve 7. Kongre yi takiben daha da genişletilmiştir. Kampanya, Genel Çıkar Hizmetleri kavramına, Avrupa Komisyonu nun kamu hizmetleri hakkındaki Yeşil ve Beyaz kitabı kabul etmesine ve Genel Çıkar Hizmetleri üzerine bir çerçeve direktif ihtiyacına vurgu yapmıştır. Her AB Başkanlığına bir Kamu Hizmet Testi gönderen EPSU, bir Avrupa Kamu Hizmetleri Platformu oluşturulması hedefini belirlemiştir. EPSU aynı zamanda, etkili bir Avrupa sosyal boyutu ve nitelikli kamu hizmetlerinin varlığını garantilemek için sıkı bir şekilde lobi yapmaktadır. Büyüme ve İstikrar Anlaşması nda belirlenen kamu harcamaları üzerindeki bütçe sınırlamalarının sıkı bir şekilde uygulanması kamu hizmetleri finansmanını ciddi bir şekilde etkilemektedir. EPSU, yaratıcı sosyal gelişmelerin ve güçlendirilmiş bir sosyal modelin ekonomik bir büyüme için önemli olduğu mantığı üzerine yükselen akıllı sosyal yatırımlar kavramını tartışmaktadır. Daha da önemli bir konu, işgücünün küçülmesi karşısında uzun dönem yeterlilik ile çalışanlar için kariyer gelişimi, sağlık, güvenlik ve istihdam koşullarının geliştirilmesi amacıyla kamu hizmetleri imajının güçlendirilmesidir. Burada, vasıflı işçiler ve nitelikli hizmetler arasındaki ilişki önemlidir. EPSU, devletin kamu hizmetlerinin finansmanı ve sunumunun merkezinde olması gerektiğine inanmaktadır ve özel sektörün en iyisi olduğu fikrine karşı çalışmaktadır. Avrupa yı küresel ekonomi içinde daha fazla rekabet edebilir hale getirme çabası, yüksek nitelikli hizmetlerin sunum kapasitesini artan bir şekilde zayıflatmaktadır. AB, dünya ticaretinde liberalizasyon taraftarı bir gündemi dayatmakta ve üye devletlerin sorumluluğu olarak görülen eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve kültür gibi kamu hizmetlerine rekabet yasalarını uygulayarak istismar etmektedir. EPSU, Dünya Ticaret Örgütü - GATS müzakerelerinde Avrupa sosyal modeli prensiplerinin uygulanmak zorunda olduğunu tartışmaktadır. 13

14 gerçek 4 Avrupa Birliği Antlaşması ve kamu hizmetleri Avrupa Birliği Antlaşması nedir? Avrupa Birliği Antlaşması nın kökleri, 1951 deki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nun (Paris Anlaşması) ve daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu nun (Roma Antlaşması) oluşturulmasına dayanmaktadır. Üçüncü daha küçük bir organizasyon olan Euratom, 1957 de kurulmuştur. Bu üç organizasyon da, işbirliği yapmanın faydalarını gören ve 2. Dünya Savaşı sonrasında istikrar ve Avrupa ekonomilerin inşası ihtiyacı duyan 6 temel üye devlet tarafından yaratılmıştır. Giderek daha fazla sayıda devletin üye olması ve üye devletlerin karşı karşıya oldukları sorunların değişmesi nedeniyle antlaşmalarda sürekli olarak düzeltme ve değişikliklerin yapılması gerekmiş, bu antlaşmaların tek bir antlaşmada, nihai olarak da bir Anayasada (2004 yılında halen tartışma sürmektedir) birleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Antlaşma da, 1992 yılında Maastricht te ve daha sonra 1997 yılında Amsterdam da büyük değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 1 Şubat 2003 tarihinde uygulanmaya başlayan ve Avrupa Birliği nin temel kural ve düzenlemelerini belirleyen Nice Antlaşması ile devam etmiştir. Bu antlaşma, kamu hizmetleri, kamu hizmeti çalışanları, karar organları ve Avrupa politikalarının temel prensipleri açısından da çok önemlidir yılında bir Avrupa Anayasasının yaratılması daha önemli bir gelişme olacaktır. Bu değişimler, Avrupa Birliği nin politik gelişmelere uyum sağlaması ve daha da önemlisi, genişleme açısından zorunluluktur yılında Hükümetler Arası Konferans ile sonuçlanacak olan Birliğin Geleceği Üzerine Kongre, Avrupa Birliği için bir anayasanın kabul edilmesine yönelik bir hazırlık sürecidir. Komisyon açısından Nice Antlaşması, genişlemiş bir birliğin ilk aşamasını yönetmekte işlevsel olacaktır. 25 ve daha fazla üye devletten oluşan bir birliğin etkili ve demokratik olarak çalışmasını garantilemek için daha fazla mekanizma geliştirme ihtiyacı olacaktır. Nice Antlaşması, Avrupa Birliği büyürken kurumsal sistemin değişimi için prensipleri ve metotları belirlemiştir. Bu anlaşma aynı zamanda genişlemeye doğru daha sonra atılacak adımları tespit etmiş, üye devletler arasında açık işbirliği metodu nu başlatmış, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı yeni bir strateji uygulamaya koymuştur. Antlaşmada neler var? İstihdam Bölümü: İstihdam bölümü, sendikalar ve bazı Avrupa hükümetleri tarafından sürdürülen istikrarlı kampanyanın ve AB içinde büyüyen yapısal işsizliğe karşı ciddi bir şekilde yaklaşma ihtiyacının sonucu olarak antlaşmaya girdi. Hedef, istihdam sorununa ekonomik politikalarla aynı ağırlığı kazandırmaktır. Her üye devlet kendi ulusal politikaları üzerindeki kontrolünü koruyor olsa da, istihdam sorunu koordine edilmiş bir Avrupa stratejisinin bir parçası haline gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak ortak yıllık istihdam raporları ve yıllık istihdam kılavuzları yayınlanmasına karar verilmiştir. (Konsey de, çoğunluğun oyuyla kabul edilmiştir.) Üye devletler, bu kılavuzu nasıl uygulayacaklarını belirten yıllık Ulusal Eylem Planları hazırlamak zorundadır. Sosyal bölüm: Antlaşma, hem başlangıç kısmında hem de sosyal bölümde temel sosyal hakları tanımaktadır. Bu hakların büyük çoğunluğu, sağlık-eğitim hakları, çeşitli nedenlerle çalışamaz durumda olan ve bakımları üye devletlerin sorumluluğunda olan insanların hakları gibi çalışanlara yöneliktir ve diğer sosyal haklarla da ilişkili olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini kapsamaktadır. Diğer bir önemli konu da sosyal bölüm, Avrupa düzeyinde sendikaların işverenlerle anlaşmalar yapmasına izin verecek olan sosyal diyalogun merkezi rolünü ifade etmiştir. Bu, direktiflerin temelini biçimlendirebilir. Sosyal bölüm, işyerinde sağlık ve güvenlik, fırsat eşitliği, çalışma koşulları, Avrupa düzeyinde karar alma mekanizmalarına katılmak üzere sendikal haklar ve çalışanlarla görüşmeleri kapsamaktadır. Ek olarak, yeni bir protokol, sosyal dışlanmaya karşı yasal bir temel sunmaktadır. Nice Antlaşması, ortak karar ve salt çoğunluk oyu üzerinden mutabakat sağlanan politik alanları daha da genişletmiştir. 14

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de

REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER. www.kas.de REFAH, SOSYAL ADALET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER www.kas.de İÇİNDEKİLER 3 ÖNSÖZ 3 TEMEL İLKELER 1. Hukuk devleti ilkesine göre temel düzen...3 2. Mülkiyet sistemi ve istihdam...3

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT

AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT Son ekonomik kriz AB nin 2009 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının % 4 oranında düşmesine, sanayi üretiminin 1990 yılı seviyelerine gerilemesine, işsizlik oranının %

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Program esaslı bütçeleme

Program esaslı bütçeleme Program esaslı bütçeleme Hollanda yaklaşımı ve deneyimleri Raphael Debets Maliye Bakanlığığ Hoş geldiniz! Hollanda yaklaşımı ş ve deneyimleri konulu Sunum yapma ayrıcalığı Deneyim ve görüş alış-verişi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı