T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün tarih ve B.05.1EGM sayılı Araç ve Yakıt Talebi konulu Kaymakamlık talep yazısı ve tarihli 2013/44 sayılı Meclis kararında İlçe Emniyet Müdürlüğü nde yıllarında kullanılmak üzere hizmet araç talepleri gereğince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.Maddesi doğrultusunda tarihleri arasında 534 (beşyüzotuzdört) takvim günü süreli 10 adet binek araç kiralama işidir Bu Şartname, sözleşmenin bir parçası olup, her biri diğerinin tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılır Bu Şartname de Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İdare ; ihale uhdesinde kalan ise, Yüklenici olarak belirtilecektir Bu İhale 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinde Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. düzenlemesine istinaden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan araçların geçici olarak 534 (beşyüzotuzdört) takvim günü süre ile kiralanarak araç ihtiyacının karşılanması için hazırlanmıştır. İhale kapsamında kiralanacak araçlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile araç ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere tahsis edilecektir. İhale kapsamında kiralanacak araçlar Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde Polis ekip otosu olarak kullanılacaklardır. İsteklilerin tekliflerinde bu hususu göz ününde bulunduracaklardır. Yüklenici bunun için ayrıca bir ücret talep edemez. Madde 2. KİRALANACAK ARAÇLARA İLİŞKİN HUSUSLAR: Araç Cins ve Adedi Binek Otomobil Miktarı: 10 (On) Adet (sürücüsüz ve yakıtsız) İstenilen teknik özellikler Modeli : 2013 model sıfır kilometre/kullanılmamış Yakıtı : Dizel Silindir Hacmi : asgari 1400 cc - azami 1600 cc Kasa Tipi : Sedan Vites Tipi : Manuel veya Otomatik Klima :Zorunlu En Az Yolcu Kapasitesi:4 Madde 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN İŞ YERİ VE İŞİN YAPILMA SÜRESİ: tarihli Kaymakamlık talep yazısı ve tarihli 2013/44 sayılı Çorlu Belediye Meclis kararına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğünce kullanılacak olup, işin süresi 534 (beşyüzotuzdört) takvim günüdür. Sayfa 1 / 5

2 3.2. Başlama tarihi ve bitiş tarihi tür Araçlar sözleşme süresince haftanın 7 günü 24 saat (hafta sonları ve bayram tatilleri de dâhil olmak üzere) İlçe Emniyet Müdürlüğü nün kullanımında olacaktır. Araçlar km sınırı olmaksızın İl sınırları içindeki tüm hizmet noktalarında ve Türkiye sınırlarında kullanılmak üzere kiralanacaktır. Madde 4. ÖNGÖRÜLEN AYLIK KİLOMETRE MİKTARI: 4.1. Kiralanan her araç için öngörülen aylık kilometre miktarı idarenin takdirindedir. Madde 5. KİRALANACAK ARAÇLARA AİT HUSUSLAR: 5.1. Araçlar, Şehir içi ve şehirlerarası görevlerde kullanılacak olup, Trafik Kanununda belirtilen özelliklerde ve ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenecek belgelerle veya yetkili mercilerden alınması gereken Sicil, İzin, Ruhsat, Belge, Sigorta v.b. ilgili tüm sorumluluk ve ceza yükleniciye aittir Araçların motor hacimleri asgari 1400 cc azami 1600 cc arasında olacaktır Araçların tüm teknik göstergeleri Km. motor devri, akaryakıt göstergesi, motor hararet göstergesi, hız göstergesi v.s. göstergeler sağlam ve çalışır vaziyette olmalıdır. Araçların radyo ve teyp donanımları çalışır durumda olmalıdır Araçlar Klima (ısıtma-soğutma) sistemine sahip olmalıdır Araçlar en az 4 (dört) kişilik olacaktır Araçlar 2013 model ve sıfır km/kullanılmamış olacaktır Araçlar aynı marka ve aynı model olacaktır Araçlar sedan tipi olacaktır Kiralanacak araçların yakıt tipi motorin (dizel) olacaktır Araçta ABS, Hava Yastıkları, bulunacaktır. Araçların koltukları sağlam, ön ve arka emniyet kemerleri olacaktır. Ön kapı camları zorunlu otomatik, arka kapı camları manuel veya otomatik ve uzaktan kumanda merkezi kilit sistemi olacaktır Araçlar, belirlenen modellerin altında olması durumunda işe başlatılmaz. Ancak sözleşme süresi içerisinde yaş sınırı aşıldığı takdirde söz konusu aracın sözleşme süresi sonuna kadar kullanılmasına izin verilir Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar bakımlı ve yeni durumda olacak, kaporta ve boyaları temiz olacak, çarpık ve ezik olmayacaktır. Araçlar üzerinde Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü tüm donanım ve aparatlar (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık/ilkyardım seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör v.b.) bulundurulacaktır Araçların motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayenesi, egzoz muayenesi, ktk zorunlu mali sorumluluk sigortası, tam (full) kasko, pul parası v.b. tüm yasal yükümlülükler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Yüklenici, araçlarının kasko poliçelerini Türkiye nin her yerinde, yılın tüm günlerinde ve günün 24 saatinde Şartnamede belirtilen tüm riskleri kaplayacak şekilde yaptırmalıdır. Ayrıca kiraladığı araçlarının Kasko Sigortalarını (şoför hatasına bakılmaksızın ve çok kullanıcıyı kapsayacak şekilde) kaza, hırsızlık, yangın, tabi afetler, terör sabotaj, halk hareketleri vb. riskleri ve her türlü zarar ziyanı kapsayacak şekilde yaptırmak zorundadır. Kasko ve trafik sigorta poliçelerinin yapılmaması veya zamanında yenilenmemesi halinde ortaya çıkabilecek ve/veya İdarenin veya aracı kullanan görevli personelin karşılaşabileceği her türlü maddi, manevi, hukuki sorumluluk ve zarar-ziyan Yükleniciye aittir. Herhangi bir neden olmasa dahi teknik şartname ve kasko sigorta poliçesinde sehven unutulan bir teminat olduğu takdirde hasar meydana gelir ise ve sigorta şirketi hasarı karşılamaz ise hasar bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Araçtaki şoför ve yolcuların yaralanma ve ölümü halinde ödenecek tazminat miktarları kasko sigortasında belirtilecektir. Kasko sigortası çok kullanıcıyı ve her türlü zarar ve ziyanı kapsayacak şekilde yapılmış olmalıdır. Kaza, Hasar v.b. durumlarda idareden ve kullanıcıdan, zarar ve ziyanlar için bedel talep edilmeyecektir. Sigorta buna göre düzenlenmiş ve araç üzerindeki tüm aksesuar buna sigorta kapsamında olacaktır. Yüklenici her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer suretini işe başlarken idareye vermek zorundadır Kiralama süresince araçlar yükleniciye ait olup, kiralama süresi sonunda araçlar olduğu hali ile yükleniciye iade edilecektir. Aracın veya araçların yıpranmasından, dış görünümünden, her türlü mekanik ve boya probleminden dolayı yüklenici Kurumumuzdan herhangi bir hak talep etmeyecektir Araçların kullanımı esnasında sürücü hatasından doğabilecek trafik cezalarından, ilgili sürücü sorumlu olacaktır. Yine hasarların zamanında bildirilmemesi ve kaza raporu tutulmaması sebebi ile Sayfa 2 / 5

3 sigortanın hasar ödememesi halinde oluşacak zarardan, hatalı kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu hususta itilaf halinde Çorlu Mahkemeleri yetkilidir Kiralama süresi boyunca akaryakıt temini Kurumumuzca karşılanacaktır. Taşıt Tanıma Sisteminin montajına ihtiyaç duyulması halinde, araç üzerine yapılacak söz konusu sistem montajına firma engel olmayacaktır. Sözleşme süresi sonunda bu sistem araç üzerinden sökülecektir Kiralama süresi içinde; Araçların periyodik bakımları yüklenici tarafından yaptırılır ve masrafları yükleniciye aittir. Araçlarda meydana gelen arızalar yüklenici tarafından giderilir. Ancak; arızanın 2 (iki) günden az sürede giderilememesi halinde yüklenici aynı özelliklerde bir aracı tahsis edecektir. Belirtilen süre içerisinde arıza giderilmediği veya yerine aracın verilmemesi halinde gecikilen her gün için araç başına düşen günlük kira bedeli ödenmeyecek ve gecikilen her gün için günlük kira bedelinin 2 (iki) katı gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezaları Kurumumuzca takip eden aydaki yükleniciye ödenecek hakedişten düşülecektir Araçların akaryakıt giderleri hariç her türlü bakım-onarım, periyodik bakım, lastik, yedek parça, yağlama v.b gibi giderler yükleniciye ait olacaktır. Araçların arızalanması halinde, en yakın yetkili servise, yüklenici ye bilgi vermek kaydıyla, götürülmesi veya servis çağrılması (çekici ücreti dâhil) idare tarafından yaptırılacak, söz konusu tüm bedeller yüklenici tarafından karşılanacaktır İdare gerektiğinde araçlara telsiz, telefon gibi cihazları monte ettirebilecektir. Yüklenici bu sebeple herhangi bir ücret talebinde bulunamaz Araçların lastikleri yüklenici tarafından kış mevsiminde kar lastiği ile değiştirilecek, aşınması halinde ise mevsimine göre yenisi ile değiştirilecektir. Normal durumlarda araçların lastik diş derinliği 3 mm.nin altına düşen ve emniyet açısından kullanılamayacak hale gelen lastikler sezonu beklemeksizin YÜKLENİCİ tarafından ön koşulsuz değiştirilecektir Yüklenici firmanın şehir dışında olması halinde araçların bakım ve onarımlarının giderilmesi ile ilgili firma yetkililerinden görevlendirilecek 1 (bir) kişinin kurumumuzla irtibat halinde olması gerekmektedir Araçların bu Şartname de belirtilen teknik özellikleri için, üretici firmanın onaylanmış teknik belgesindeki değerler esas alınacaktır. Madde 6. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI: 6.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarenin bildireceği saat ve yerde araçlar hazır halde bulunacaktır. Müdürlüğümüze teslim edilen taşıtların kilometreleri tutanakla tespit edilir. Araçların teslimi mesai saatleri içinde yapılır. Araçlardan; deneme sürüşleri sonucu aksaklık tespit edilenler iade edilir. Sözleşmenin sona ermesi durumunda yine İdarenin bildireceği saat ve yerde araçların iadesi yapılacaktır Yüklenici teklif ettiği araçlara ait ruhsat asıllarını, sigorta poliçelerinin birer nüshasını, araçlar kiralık ise sözleşme süresince araçların kiralandığına dair noter tasdikli kira sözleşmesini İdareye teslim edilecektir Yüklenici, araçların trafik kazasına maruz kalması, büyük oranda arızalanması veya trafikten men edilmesi v.b. halinde aynı şartlara haiz ya da daha üst model aracı 3 (üç) gün içerisinde tahsis edecektir. Bu durumda aracın hizmette olmadığı günler için ücret ödenmeyecektir Yüklenici sözleşme sonrası araç tesliminde araçların periyodik bakımlarının kaç km de bir yapılacağını İdareye yazılı olarak bildirecektir Sözleşme süresince 7 gün 24 saat süreyle kiralanacak araçlar idarenin programlayacağı bir zamanda işlerin aksamasına sebep olmayacak şekilde bakım yapılmak üzere izinli olacaklardır Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların, bakım, onarım, yağlama, yedek parça, lastik, akü ve benzeri masraflar yükleniciye aittir ve yüklenici bunun için Çorlu mücavir alanında idareye yer göstermek zorundadır İdare bakımsız, uygunsuz, hizmetin ifası için yeterli görmediği ve zaman içerisinde görevini ifa edemeyecek duruma gelen araçların değiştirilmesini talep edebilir. Yüklenici bu araçları 3(üç) iş günü içerisinde değiştirmek zorundadır. Madde 7. ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 7.1. Yüklenicinin kira ücretini sözleşme ücretinde yer alan teklifine göre belirlenecek bedel üzerinden araçların protokol ile teslim edileceği Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün yetkili birimince tanzim Sayfa 3 / 5

4 olunarak onaylanacak ve İdareye teslim edilecek çalışma devam cetveline göre ödenir. Kiralık araçların çalışmaları aylık olarak plaka bazında puante edilir ve günlük çalışma üzerinden hesaplanır Ödemeler aylık hakedişler halinde birim fiyat teklifleri üzerinden hesaplanacaktır. Bir aydan kısa süreli hak edişler için günlük bedel üzerinden ay içinde çalışılan toplam gün sayısına göre hesaplanacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır Hakedişe esas puantaj icmallerinde; a. Aracın Cinsi ve Plakası b. Aracın çalıştığı birim c. Aracın ay içinde çalıştığı toplam gün sayısı, d. Aracın aylık hakediş toplamı, e. Çalışılmayan günlerin gerekçesi (Açıklama) Belirtilecektir Ücretlendirme günlük birim fiyat üzerinden yapılacaktır Araçların ay içerisinde ayrılma ve/veya yeni başlamalarında hakediş hesaplamaları çalışılan günler esas alınarak yapılacaktır Puantajlarla ilgili itilaflarda Araçları kullanması için protokolle tahsis edilen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İdare kayıtları esas alınacaktır İhalenin yapıldığı tarihten sonra meydana gelebilecek fiyat artışları (periyodik bakım işçiliği yağ değişimi, yedek parça vs.) ile vergi, resim ve enflasyondaki yükselişler nedeniyle yüklenici herhangi bir fiyat farkı, zam veya ek ödeme talebinde bulunamaz Ödemeler aylık olarak muayene ve kabul raporlarının onaylanması ve harcama belgeleri yönetmeliğine göre evrakların tamamlanmasının ardından Çorlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacaktır. Madde 8. DİĞER HUSUSLAR: 8.1. Kiralanan aracın trafiğe karşı ve araç emniyetinden işveren olarak yüklenici, kullanıcı olarak da aracı kullanan sorumludur. Trafik sigortası ve kasko sigortası ile üçüncü şahıslara vereceği zararlardan İdare sorumlu olmayacaktır. Ayrıca bu konuda üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı yüklenici sorumludur. İdare bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. İdarenin bu tip taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde yükleniciye rücu hakkı vardır. Bu sebeple idare zarara uğrarsa bu zararı yüklenici ödeyecektir İdare; Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksikliklerinden dolayı üçüncü şahıslarca dava, şikâyet, talep ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde; İdarenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar, tazminatlar, hasar bedelleri, müspet ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafları, vekâlet ücreti ve benzeri her türlü bedel, İdarece ödeme tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte yükleniciden tahsil edilecektir. Anlaşmazlıkların çözümü Çorlu Mahkemeleri tarafından yürütülecektir Yüklenici her türlü müracaatını yazılı olarak yapacaktır Aracın bir trafik kazası yada başka sebeple hasar görmesi halinde Kasko Şirketi tarafından karşılanan tazminata yüklenici itiraz edemez, kaza yapması sebebi ile değer değişmesi iddiasıyla idareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz Yüklenici Aracın kullanılması nedeniyle değer değişimi iddiasında bulunulamaz bu sebeple idareden herhangi bir bedel talep edilemez İdare fiili durumları göz önünde bulundurarak ve Yüklenici ye 15(onbeş) gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözleşmenin ilgili maddesine göre araçları arttırabilir veya azaltabilir. Madde 9. CEZALAR 9.1. Araç kasko süresi geçirildiği takdirde 1000 (bin) TL Araç avadanlıklarında eksik malzeme olduğunun tespit edilmesi halinde 500 (beşyüz) TL Araçların bakımsızlık nedeniyle haftada iki defadan fazla, toplamda 5 defadan fazla hizmet dışı kalması halinde 2000 (ikibin) TL. Düzenlenecek ilk hak edişten kesilerek gelir kaydedilecektir. Sayfa 4 / 5

5 9.4. Yüklenici, İdarece herhangi bir sebeple değiştirilmesi istenen aracı verilen 3 (üç) günlük süre içerisinde değiştirmek zorundadır. Aksi takdirde, gecikilen her gün için 1 (bir) günlük bir araç kira bedeli tutarında ceza olarak verilecek ve araç kira bedeli ödenmeyecektir Yüklenici, araçlarından herhangi birinin arıza, tamir, bakım v.b. veya teknik kusur sebeplerle hizmet verememesi veya trafikten men edilmesi hâlinde, hizmet veremeyen aracın yerine aynı niteliklerde hemen başka bir araç tahsis 2 gün içerisinde tahsis edecektir. İstenilen aracın her ne suretle olursa olsun gelmemesi hâlinde, yüklenicinin nam ve hesabına İdare nin kendi temin edeceği araçla hizmet yürütülecek; bu konuda yaptığı ödemeyi Yüklenicinin hakedişinden kesecektir. Bu hâl sözleşme süresi içinde iki defayı geçtiği takdirde, 10 (on) günlük bir araç kira bedeli tutarında ceza verilir Bu Şartname de belirtilen hususlarda görülecek diğer eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre sonunda tamamlanmayan eksiklikler için ek 7 (yedi) işgünü bir süre daha verilir. Bu ikinci 7 (yedi) günlük sürede Yükleniciye bildirilen eksikliklerde, her bir gün için 1 (bir) günlük araç kira bedeli tutarında ceza verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerini gidermeyen Yüklenicinin sözleşmesi feshedilir ve teminatı irad kaydedilir Aracın teknik kusur sebebiyle her türlü cezai müeyyide ve diğer tüm masraflar yükleniciye aittir Yüklenici, İdare nin tutanak karşılığı yukarıda uygulayacağı cezaî işlemlerle ilgili hiçbir hak ve talepte bulunulamaz. Verilen cezalar, Yüklenicinin istihkakından kesilir. Madde 10. ŞARTNAME VE EKLERİ: 10.1.Araç kiralamaya ilişkin idari şartname ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan iş bu teknik şartname 5 sayfa ve 10 maddeden ibarettir. Yukarıdaki maddeleri okudum ve aynen kabul ettim. Yüklenici İdare Sayfa 5 / 5

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017- 3 YILLIK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20 Antakya/HATAY

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı