SAYISAL ETKĐLE TELEVĐZYON YAYINCILIĞI..Gör.Ali Murat KIRIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL ETKĐLE TELEVĐZYON YAYINCILIĞI..Gör.Ali Murat KIRIK"

Transkript

1 SAYISAL ETKĐLE LEŞĐMLĐ TELEVĐZYON YAYINCILIĞI Arş.G.Gör.Ali Murat KIRIK

2 TELEVĐZYON YAYINCILIĞI Televizyon yayınc ncılığıığı çok geniş bir kapsama sahiptir. Televizyon, tüm t m insanlığı ilgilendiren bir kitle iletişim im aracıdır. r. Genel olarak televizyon yayınc ncılığıığı dediğimiz imiz olguda sadece bir medyadan birçok medyaya bilgi akışı sağlan lanır. Bununla birlikte televizyonun temel hedefi geniş kitlelere eğlence, e bilgi ve eğitim e hizmeti sunmaktır. Televizyon yayınc ncılığıığı servisi; birincil olarak bir noktadan birçok noktaya ulaşı şım m ve veri aktarımı sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ancak yayını alan tüm t m izleyiciler tamamen pasif durumdadır. r. Son dönemde, d televizyon teknolojilerinin gelişmesi ve dijital veri yayınc ncılığının n tam anlamıyla etkin bir konuma gelmesiyle birlikte bu pasif izleyici kavramı tamamen ortadan kalkacaktır.

3 Televizyon Kavramı Televizyon, görüntg ntü ve görüntg ntüyle ilgili seslerin bir vericiden iletilen elektromanyetik dalgalar halinde yayılmas lmasını ve televizyon alıcılar ları sayesinde yeniden görüntg ntülenmesini sağlayan en yaygın n kitle iletişim im aracıdır. r. Televizyon kelimesi iki kelimenin birleşiminden iminden oluşmaktad maktadır. Bu kelime; "uzak" anlamındaki ndaki Yunanca sözcs zcük "tele" (τῆλε( τῆλε) ) ve "görme" anlamındaki ndaki Latince sözcük k "visio" visio" nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Televisio kelimesi Türkçe ye televizyon olarak geçmi miştir. Kısaca K TV şeklinde gösterilmektedir

4 Televizyon Kavramı Standart bir televizyon sisteminin temel parçalar aları resim kaynağı ğı,, ses kaynağı ğı,, verici, verici anten, alıcı anten, televizyon alıcısı,, ekran ve hoparlörd rdür. r. Resim kaynağı ğı; canlı ve banttan yayınlarda değişiklik iklik göstermektedir. g Canlı görüntüler için i in profesyonel bir video kamera gerekmektedir. Banttan görüntg ntüler içinse i inse bir video cihazı şarttır. r. Ses kaynağı ise bir mikrofondan alınan elektrik sinyalini herhangi ses çıkışından iletilmesiyle oluşturulur. Verici; radyo sinyalleriyle ses ve görüntg ntünün n taşı şındığı sistemdir. Verici anten; vericinin radyo dalgalarını televizyon alıcısının n antenine taşı şıma işlevini i görmektedir. g Alıcı anten ise vericiden gelen radyo dalgalarını televizyon alıcısına taşı şıma işini i ini görmektedir. g Televizyon alıcısı; vericiden gelen radyo dalgalarını elektrik yardımıyla yla tekrar ses ve görüntg ntü formuna sokan cihazdır. Ekran; görüntg ntüyü izleyebildiğimiz imiz düz d z platformun adıdır. Hoparlör r ise sesi duymamıza imkan veren parçan anın n adıdır.

5 Televizyon Yayınc ncılığının n Kısa K Tarihi Hareketli görüntg ntülerin uzaklara iletilmesi düşüncesi, d görüntg ntünün çeşitli elemanlarından ndan yayılan ışığın n elektrik akımı değişimlerine imlerine çevrilebileceğinin inin anlaşı şılmasıyla doğmu muştur. Elektrik direnci ışık etkisiyle değişen en selenyumun, fotoelektriksel özelliklerinin 1873 te tesadüfen keşfedilmesinden sonra, Amerikalı bilim adamı G. R. Carey yayımda, binlerce selenyumlu fotosel taşı şıyan bir ekran kullanmayı düşünmüştür yılında y Fransız z bilim adamı Senlecq,, görüntg ntü elemanlarının sırayla iletimi ilkesini ortaya atmış ıştır yılında y yine Fransız z bir bilim adamı olan Maurice Leblanc, görüntünün n elemanlarını art arda yansıtan salınıml mlı iki ayna ile analiz yapmayı öne sürms rmüştür. r.

6 Televizyon Yayınc ncılığının n Kısa K Tarihi Nipkow 1884 yılında y basit bir televizyon aygıtı yapmış ve delikli tarama diskini gerçekle ekleştirmiştir. tir. Bu icada Nipkow Diski adı verilmiştir. A.B.D. li bilim adamı K.Zworykin ülkesinde Westinghouse firmasıyla çalışarak elektronik tarama yapan kamera tüpünü bulmuş ve 1924 yılında y Đkonoskop adı verilen bu resim tüpüyle t görüntg ntü yayınını gerçekle ekleştirmiştir. tir. Đkinci dünya d savaşı öncesi 1929 yılında y BBC şirketi Baird in in uygulamaya soktuğu u bu sistemle 30 satırl rlı olarak ilk televizyon yayınına na başlam lamıştır. Daha sonra satır r sayısını yükseltmek adına çalışmalar yapılm lmıştır. Satır r sayısı önce 60 a a sonra da 90 a a ve daha sonra da 180 e çıkarılmıştır.

7 Televizyon Yayınc ncılığının n Kısa K Tarihi Renkli televizyon (yani görüntg ntünün çözümlenerek üç ana renge ayrılmas lması) ) 1929 yılında y bulunmuştur. Renkli görüntg ntünün oluşturulmas turulması için in mevcut görüntg ntünün n yeniden çözümlenmesi gerekmektedir; ancak görüntg ntünün n yeniden oluşturulmas turulması, görüntünün çözümlenmesine göre g daha karmaşı şık k işlemleri i gerektirmekteydi. Renkli televizyon konusundaki ilk çalışmalar Amerika Birleşik ik Devletleri nde yapılm lmıştır. Televizyon çalışmaları Avrupa ve Amerika da olmak üzere çift koldan sürds rdürülmüştür. Öncelikle 1953 yılında y Amerika da NTSC sistemi (The( National Television Systems Committee) benimsenmiştir. Fransa da ise 1956 yılında y SECAM (Sequential( Color with Memory) ) sistemi kabul edilmiştir. Daha sonra Avrupa 1966 yılında y PAL (Phase( Alternating Line) ) sistemiyle NTSC ve SECAM ı takip etmiştir. tir. Televizyon sistemlerindeki gelişmeler üst üste yaşan anırken 1957 yılında y da Sputnik adlı uydu uzaya fırlatılmıştır.

8 Analog Televizyon Yayınc ncılığıığı Analog televizyon yayınc ncılığı,, televizyon görüntg ntüleri ve ses bilgilerini şifrelemekte ve yayınlar nları analog sinyaller aracılığı ığıyla göndermektedir. Bu gönderilen g görüntg ntüler ve ses bilgileri analog sinyaller halinde taşı şınmaktadır. NTSC, SECAM, PAL ve diğer analog sistemlerin tümüt dijital yayın n teknolojisinden çok önce meydana getirilmiştir. tir. Analog televizyon teknolojisi de diğer hareketli görüntg ntü sistemlerinde olduğu u gibi insan gözünün g n aldanmasıdır. Televizyon ekranında nda kareler ardı ardına aktığı için in insan gözüg bu aldatmacanın n farkına asla varmamaktadır. r. Eğer E ekranda saniyede 25 kare değil de 16 kare akarsa insan gözüg bu sefer aldanmamaktadır. Saniyede 25 kare geçiyorsa göz, g karelerin ardı ardına sıralands ralandığının n farkına varmamaktadır r ve ekrandakinin hareketli bir görüntg ntü olduğunu unu zannetmektedir. NTSC televizyon sisteminin ilk yıllary llarında 30 Hz lik bir değer er seçilmi ilmiştir. Günümüzde G 60 Hz kullanılmaktad lmaktadır.

9 Dijital (Sayısal) Televizyon Yayınc ncılığıığı 20.yy yy ın sonuyla birlikte yayınc ncılık, haberleşme ve iletişim im alanlarında nda kullanılan lan teknolojilerde çok hızlh zlı ve önemli aşamalar amalar kaydedilmiştir. Sayısal iletişim im teknolojisi aracılığı ığıyla yapılan televizyon ve radyo yayınc ncılık hizmetlerinde, analog yayın n sistemlerine oranla ses ve görüntü kalitesinin üstünlüğünün n yanında nda çeşitli bilgilerin de eş zamanlı olarak ve çok daha ekonomik koşullarla program iletme olasılığı ığı,, dünyand nyanın n değişik ik ülkelerini bu konular hakkında çeşitli araştırmalar rmalar ve denemeler yapmaya sevk etmiştir. tir. En başta ABD, Almanya ve Đngiltere olmak üzere birçok ülkede sayısal sal yayınc ncılığa a dayalı yapılan fizibilite çalışmaları ve saha denemelerinin parlak sonuçlar ları 21.yy yy ın yeni yayın n sisteminin sayısal sal yayın n sistemleri olacağı ğını tüm dünyaya açıkça a a göstermig stermiştir. tir.

10 Dijital (Sayısal) Televizyon Yayınc ncılığıığı Önceleri birkaç büyük ülkenin bir araya gelerek yürütty ttükleri bu çalışmalar daha sonra ITU nun gündemine alınm nmış ve nihayet ilk uluslararası toplantı 1995 yılında y Almanya da (Wiesbaden)) ve ikincisi Đngiltere de (Chester( - 97) yapılm lmıştır. Bu toplantılarda larda ülkelere dijital radyo ve televizyon yayınlar nları için in ayrılan frekans ve kanallar belirlenmiştir. Böylelikle B bu toplantılarla larla beraber dijital yayınc ncılığın n temelleri oluşturulmu turulmuştur. tur. Dijital teriminin TürkT rkçe e karşı şılığıığı sayısald saldır. Bilindiği i gibi elektronik sistemler analog ve sayısal sal olmak üzere ikiye ayrılmaktad lmaktadır. Analog sistemlerde elektrik sinyalleri sürekli s bir değişim im içerisindedir. i Sabit bir değer er yoktur; belli sınır s ve konumlarda her değeri eri alabilmektedir. Sayısal sinyallerin iletimi çok daha farklıdır. r. Bu tip sistemlerde elektriksel sinyaller olduğu u gibi iletilmez. Bu sinyallerin yerine bunlara karşı düşen rakamlarla sinyaller iletilmektedir.

11 Dijital (Sayısal) Televizyon Yayınc ncılığıığı Dijital televizyon yayınc ncılığının n en belirgin özelliklerinden biri de piksellere bölünmedir. b Pikseller, (byte( byte) ) görüntg ntü öğelerine verilen addır. Veriler kablolar veya mikrodalga linkler aracılığı ığıyla şifreli bir biçimde imde gönderilmektedir. g Şifreleme işleminde i görüntg ntülerde, seslerde ve verilerde herhangi bir kayıp p yaşanmamaktad anmamaktadır. Şifre çözüm m esnasındaysa ndaysa gönderilen g verilerdeki görüntg ntü ve ses öğeleri kendi seviyelerine göre g yeniden oluşturulmaktad turulmaktadır. r. Bundan dolayı da yeniden oluşturulan ses ve görüntg ntüler gerçeğin tıpatt patıp aynısıdır. Hiçbir kayıp p meydana gelmez. Dijital yayın n sistemlerinde veriyi gönderen g uca aktarım m ucu, bu verileri alan uca da alım m ucu denir. Bu iki ucun birbiriyle olan doğru ve hatasız z iletişimi imi sayesinde veri transferi yapılmaktad lmaktadır. Sayısal sinyallerin aktarım m ve alım m ucu arasında yeterli sinyal miktarı olduğu u sürece s görüntg ntüler orjinalin aynı kopyası olarak yeniden oluşturulmaktad turulmaktadır. r. Analog yayınlarda veri kayıplar plarının yaşanmas anmasından ndan dolayı görüntünün n tıpatt patıp p aynısının n oluşabilmesi ise neredeyse olanaksızd zdır.

12 Dijital (Sayısal) Televizyon Yayınc ncılığıığı Dijital televizyon yayınc ncılığıığı birden çok avantajı da beraberinde getirmiştir tir: Bir kanaldan 10 ila 15 program yayınlayarak kanalların n daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, labilmesi, Hareketli bir pozisyondayken bile televizyon yayınının n taşı şınabilir bir antenle alınabilmesi, (Etkileşimli) imli) televizyon yayınc ncılığı,, bankacılık, k, alış ışveriş ve internet bağlant lantısı sağlamas laması Yansıyan işaretler i birleşti tiği i zaman bozuk görüntg ntü yerine yüksek y yayın n kalitesi sağlamas laması, Bir yayın n izlerken aynı anda DVD filmlerindeki gibi çoklu dil seçebilme ebilme olanağı sağlamas laması, Sinyal yeterli olduğu u sürece s parazitsiz ve kaliteli görüntg ntü ve ses yayını, Dijital vericiyle, analog vericiye göre g 20 db daha düşük d k verici çıkışış gücü sağlamas laması, Geleceğin televizyon teknolojisi olan Yüksek Y Çözünürl rlüklü (HDTV) ile 1920 X 1024 çözünürl rlükle televizyon yayını yapabilmesi, Çatılardaki ve balkonlardaki büyük b k görüntg ntü kirliliğine ine neden olan kablo karış ışmalarını minimum seviyeye indirgemesi, cm.lik düz d z ve ufak bir antenle yükselticisiz y yayınlar nların n rahatça a alınabilmesi, Ülkede Tek Frekans AğıA ğı-sfn (Single( Frequency Network) ile kurulabilmesi,[1] Analog yayında kapsanan aynı alanın, n, dijital yayında daha düşük d k güçg üçlü verici ile kapsanabilmesi ve dolayısıyla yla enerji tasarrufu sağlanmas lanması, Radyo ve televizyon alıcı ekranında; nda; istasyonun adı,, programın n adı,, programın n içerii eriği, i, programın süresi, gelecek program, deprem, yangın, n, sel felaketi gibi acil güvenlik g bilgileri, trafik anonsları, hava ve yol durumu, turizm bilgileri, borsa ve döviz d bilgileri vs. görünebilecek g olması, Mevcut telefon hatları üzerinden RS-232 kartı ile merkez stüdyoyla haberleşerek erek Pay Pier View (Đzlediğin in Kadar Öde) sisteminin devreye sokulabilmesi, Birden fazla yayının n tek bir televizyon vericisi ile yayınlanmas nlanması imkanı,, dolayısıyla yla da bu alanda ekonomik kazancın n sağlanmas lanmasıdır.

13 ETKĐLE LEŞĐM M (Đnteraktivite( nteraktivite) Etkileşim im olarak adlandırd rdığımız interaktivite kavramı yabancı dilden Türkçe ye girmiştir. Etkileşim; im; Đngilizce kökenli k kenli bir sözcüktür r ve "Interaction" Interaction" " kelimesine karşı şılık k gelmektedir. Đnteraktivite yani interaktif iletişim, im, kaynaktan gönderilen g mesajların n birbirleriyle ilişkili olmasına bağlı olarak alıcının katılımına olanak tanıyan çok yönly nlü bir süres reçtir. Etkileşimin imin altında yatan en önemli etken iletişim im kurulurken karmaşı şık k bir sürecin s yaşanmas anmasıdır. Etkileşimde imde önemli olan olgu; iletişimin imin hangi araçlarla yapıld ldığı değil kaynak ve alıcı arasındaki etki-tepki tepki ve katılım m bağı ğıdır. Türk Dil Kurumu; interaktivite yani etkileşim im kavramını toplumsal boyutlarıyla yla ele alarak "Toplum yaşam amında her şeyin hem kendisinin bağlı olduğu, u, hem de kendisine bağlı olan bir karşı şılıklı etkiler bütünlb nlüğü içinde inde bulunması; ; neden ile sonucun birbirinden ayrı değil, sıkıs sıkıya birbirine bağlı olması ve durmadan birbiriyle yer değiştirmesi" olarak tanımlam mlamıştır. Basit tanımıyla iletişim im ise; Bir yerden, bir kişiden, iden, bir makineden bir başkas kasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme dirdir

14 Kavramsal Olarak Etkileşim im Etkileşim im sürecinde s her öğe e ilişkilidir ve belli ölçülerde bağı ğımsızdır. Bundan dolayı etkileşim im bağlam lamında gerçekle ekleşebilecek ebilecek bütün b n faaliyetlerin de kendine özgü sonuçlar ları bulunmaktadır. Etkileşim im sürecinde s geri bildirim yani feedback çok etkin bir konumdadır. Alıcı,, belirli bir kaynak tarafından iletişim im araçlar ları aracılığı ığıyla kendisine gönderilen mesajları geri bildirim yoluyla kaynağa a tekrar iletebilmektedir. Bu iletim, klasik iletişim im sürecindekinden s farklı olarak kaynağı ğın n da alıcıdan etkilenmesini sağlamaktad lamaktadır. Dolayısıyla yla etki süreci s kaynak ve alıcı arasında değişik ik ve çift yönly nlü bir boyut almaktadır. Đletişimin imin sağlıkl klı gerçekle ekleşip gerçekle ekleşmediğinin inin tespiti de etkileşim im süreci s içindeki i indeki geri bildirimin desteğiyle daha kolay anlaşı şılmaktadır.

15 Etkileşim im Niçin in Gereklidir? Televizyon iletişiminde iminde etki çok önemli bir konumdadır. Programlar aracılığı ığıyla gönderilen g anlam yükly klü mesajların n izleyiciler tarafından anlaşı şılması istenmektedir. Bu anlaşı şılma ise izleyicilerin mevcut programlara ilgi duyabilmesi ile gerçekle ekleşecektir. ecektir. Bu açıdan a etkinin yaratılmas lması ilginin yaratılmas lmasına bağlıdır. Đlginin yaratılmas lması televizyon yayınc ncılarına getiriler sağlayacakt layacaktır. Programların n izlenmesiyle reytingler artacak, reklam verenler tarafından büyük b k gelir akışı sağlanacak, ticari politikalar başar arıya ulaşacak, acak, izleyici üzerinde etki ve denetim sağlanacak, yayın n politikaları genişleyecektir. Tabii bu unsurların n tümünün t n başar arıya ulaşabilmesi abilmesi için i in en büyük b k görev g program yapımc mcılarına düşmektedir. d Đzleyiciler üzerinde etkiyi sağlayacak kişiler iler program yapımc mcılarıdır. r. Etki ve etkileşimi imi gelişterecek tek teknoloji dijital yayınc ncılıktır. televizyon sistemleri buna bağlı olarak gelişme gösterecektir. g Günümüzde G veri ve enformasyon akışı hızlı bir biçimde imde sağlanmaktad lanmaktadır. Özellikle internet aracılığı ığıyla bu akış hızlı bir boyut kazanmış ıştır. Her ne kadar internet ortamında interaktivite sağlan lanıyor olsa bile bu yeterli değildir. Etkileşim im gerçek ek amacına ulaşmamaktad mamaktadır. Etkileşimin imin tam olarak sağlanabilmesi için i in uygun ortamların n da kurulması şarttır. r. Đnternet teknolojisi hızlh zlı biçimde imde gelişti tiği i için i in internet üzerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler kullanıcı çok da şaşırtmamaktadır. r. Bu alışı ışılan bir durumdur.

16 ĐNTERAKTĐF F (Etkileşimli) imli) TELEVĐZYON Televizyon, bütün b n izleyicileri etkisi altına almış ıştır. Bundan dolayı pasif izleyicilik kavramı oluşmu muştur. Pasif izleyicilik insanların n birbirleriyle daha az iletişim im kurmasına neden olmaktadır. televizyonculuk modelinin gelişebilmesi ebilmesi için i in milyonlarca dolar harcanmakta, uzun süreli s araştırmalar rmalar yapılmaktad lmaktadır. televizyon yayınc ncılığında amaçlanan şey; televizyon cihazının n kişileri ileri tanımas ması, zevklerini, hobilerini bilmesi ve sadece kumandanın n tek tuşuyla uyla alış ışveriş turuna çıkarmasıdır. r. Yani kişi i bütün b n yayınlar nları kendi zevk ve değerlerine erlerine göre seçip izleyebilecektir. televizyon sayesinde televizyon anlayışı yeni bir çehre kazanacaktır. televizyon; diğer bir adıyla etkileşimli imli televizyon yayını alan bütün b n izleyicilere programları kontrol etme yetkisi veren muhteşem em bir televizyon modelidir. televizyon, bütün b çevrimiçi (on-line line) ) servisleri (Elektronik program akışı ve program seçimi, elektronik mektuplaşma, ma, elektronik ticaret, interaktif reklamlar, internet erişimi imi v.b.) televizyon üzerinden bir buket halinde izleyiciye sunmaktadır. Bu buket sürekli s bir gelişim im ve değişim im halindedir.

17 Televizyon Nedir? televizyonda amaçlanan, yayını alan izleyicinin o anda seyretmekte olduğu programın n tüm t m içerii eriği i ile etkileşime ime girerek yayın n akışı ışını değiştirebilece tirebileceği i ve içerii eriği kendine özgü bir biçime ime getirebileceği i yayınc ncılık k modeli yaratmaktır. r. Kimi zaman kişiler iler belli uygulamalarda sadece yayını sunan televizyon cihazları ile etkileşme girseler de interaktif televizyonculuk ile asıl l amaçlanan şey geri bildirimin sağlanabilece lanabileceği i televizyon yayınc ncılığıdır. Veriler, bilgiler, enformasyonlar sadece yayınc ncıdan izleyiciye doğru değil, izleyiciden yayınc ncıya doğru da gönderilmektedir. g televizyon anlayışı dijital televizyon yayınc ncılığıığı ile beraber yapılmaktad lmaktadır. Aslına bakılırsa tüm t interaktif televizyon uygulamaları hem analog yayın n aracılığı ığıyla, hem de dijital yayınc ncılık k aracılığı ığıyla faaliyet gösterebilmektedir. g Ancak dijital yayınc ncılık aracılığı ığıyla yapılan interaktif televizyon yayınlar nları daha kalitelidir. Bununla birlikte analog yayında program ve bant genişli liğinden inden kaynaklanan sıkınts ntılar yaşanmaktad anmaktadır. Bilindiği i gibi dijital yayınc ncılıkta bant genişli liğinden inden kaynaklanan sıkınts ntılar mevcut değildir; aksine dijital televizyon yayınında nda program bir verici üzerinden yapılabilmektedir. Yine dijital televizyon yayınc ncılığının interaktif televizyon anlayışı ışına en büyük b k katkısı bütün n yayınlar nların n tamamen uydudan yapılıyor yor olmasıdır. Bu gerekçeler eler bir araya geldiği i vakit interaktif televizyon uygulamalarının n neden analog yayın üzerinden yapılamad lamadığı açıkça a ortaya çıkmaktadır. Artık k bütün b interkaktif televizyon uygulamaları dijital yayınc ncılık k temeli üzerine oturtulmuştur. tur.

18 Televizyon Nedir? televizyon modelinin yaralandığı en büyük b k kaynak internettir. Bunun en büyük b k kanıtı da SkyPe nin kurucuları olan Janus Friis ve Niklas Zennstrom un internet üzerinden televizyon yayını yapacak olan kanalı Joost dur dur. Joost un evlerde yaygınla nlaşacak acak olan interaktif televizyon cihazlarına öncülük k yapacağı ğını söylemek yanlış olmaz. Joost ile televizyon programları izlenirken aynı anda chat (sohbet) de yapılabilecektir. Bunun yanında nda televizyon programları arasından istenilen program izlenebilecektir. Dahası kişinin inin isteği üzerine yayınlar yapılabilecektir. televizyonlarda en önemli olgu geribildirimdir. Geribildirim olmadıktan sonra kaynağı ğın n etkilenmesi ve bilgilenmesi söz s z konusu olamamaktadır. Đngiltere deki Freeview sistemi de interaktif televizyon modeline örnek olarak gösterilebilir; g ancak bu tarz yayınlarda geri dönüşd yolu bulunmamaktadır. Bundan dolayı izleyiciler televizyon programlarına aktif olarak katılamamakta, oylamalarda yer alamamakta, ürün n sipariş edememektedir. Etkileşim im çok sınırls rlı kalmaktadır. Freeview de izleyici sadece farklı kamera açılara larını seçebilmektedir. ebilmektedir.

19 Televizyon Nedir? televizyon modeli beş öğeden oluşmaktad maktadır. Bu öğeler şunlardır: r: Yayınlar nları alacak izleyici televizyon seti yayınlar nları iletici şebeke ve platform Set-top top-box (Set üstü cihazı) yayın üretim araçlar ları televizyon yayınc ncılığının n yapılabilmesi için i in bu sayılan beş öğe eksiksiz bir biçimde imde bir arada bulunmalıdır. televizyon uygulamaları hazırlan rlanırken rken izleyici kapalı bir kutu olarak görülmektedir. g Bu interaktif uygulamalar her izleyiciye uygun bir biçimde imde hazırlanmal rlanmalıdır. r. Đnsanların n zevklerinin farklı olduğu u unutulmamalı ve interaktif uygulamalar buna bağlı olarak çeşitlilik göstermelidir. g

20 Televizyonun Tarihsel Gelişimi imi Đlk yapılan çocuk programı her ne kadar interaktif televizyonun temellerini oluşturmu turmuş olsa da yayınc ncı ve izleyici arasında yine de pasif yani tek yönly nlü bir ilişki vardır. r. Bu interaktif yayınc ncılık k yolunda yapılan ilk programın n adı Winky Dink and You (Winky Dink ve Sen) dur. Winky Dink bir çizgi film karakteridir. Aynı zamanda çok tanınm nmış bir çizgi karakterdir ve oyuncak bebekleri dükkanlarda d da satılmaktad lmaktadır. Winky Dink,, o dönemde d çocukların n da büyük b k ilgisini çekmektedir. CBS televizyonu tarafından 1950 yılında y Amerikan çocuklarını etkilemeye yönelik y çizilerek oluşturulmu turulmuş bir karakterdir. Çocuklara, (ellerinin aracılığı ığıyla) Winky Dink e yardım ediyorlarmış hissi verilmiştir. Örneğin; Winky Dink yere düşerken d çocuklar, onun paraşüte ulaşmas ması için in elleriyle köprk prü bile yapmış ışlardır. r. Hatta Winky Dink yetişkinlerin bile büyük b k ilgisini çekmiştir. Đşte bu program, izleyiciyi tam pasif durumdan çıkarmamış olsa bile oluşturuldu turulduğu u tarihe göre g interkaktif televizyon yolunda ortaya koyulmuş çok önemli bir yapıtt ttır.

21 Televizyonun Tarihsel Gelişimi imi 1970 li yıllar y interaktif medya adına çok daha parlak geçmi miştir. Özellikle Amerika Bileşik ik Devletleri bu teknolojiyi ön n plana çıkartmıştır. Ulusal Bilim Kurumu ( The National Science Foundation); Amerika Bileşik ik Devletleri nde interaktif medya adına test çalışmaları yapan üç kuruma sponsor olmuştur. Bu kurumlar interaktif medya ve uygulamalarını meydana getirebilmek için i in kablolu televizyon sistemini kullanmayı uygun görmg rmüşlerdir. Bu üç şirket; A.B.D. Sağlık k Departmanı,, A.B.D. Eğitim E Departmanı ve Welfare (Refah Şirketi-DHEW) DHEW) dir. Ancak bu üç şirketin yaptığı çalışmalar interaktif televizyon yayınc ncılığına yönelik y değildir. Şirketler sağlık k konusunu temel alarak çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu bakımdan interaktif televizyon adına kayda değer er bir şey yapılamam lamamıştır. Daha sonra sağlık k sektöründe kullanılan lan bu kablo sisteminin interaktif televizyon sistemlerinde de kullanılaca lacağı anlaşı şılmıştır.

22 Televizyonun Tarihsel Gelişimi imi Daha sonra bu çalışmaları Warnex Amex s Qube şirketi üstlenmiştir. tir. Bu şirket çok daha iyi bir alt yapıya sahiptir ve ekonomik açıdan a sorunları bulunmamaktadır. Bu açıdan a Warnex Amex s Qube şirketi interaktif televizyon adına büyük b k bir test yapmaya karar vermiştir. Bu testte; interaktif veri dikey bir biçimde imde analog sinyaller aracılığı ığıyla gönderilmig nderilmiştir. Böylelikle interaktif televizyon adına yapılan ilk büyük b k test analog sinyallerle gerçekle ekleştirilmiştir. tir. Bütün B n bilgiler gönderilen g veri içine i ine kodlanmış ıştır r ve veri ekrana ulaştığı vakit görüntg ntülenmiştir. Đşte bu çalışmayla birlikte ilk defa BBC tarafından geliştirilen teletext sistemi ortaya çıkmıştır yılında y Amerika nın interaktif televizyona yönelik y yaptığı çalışmaları gören Đngiltere, izleyicilere yönelik y yeni bir teknoloji üzerinde çalışmaya karar verir. Bu teknoloji teletext yayınc ncılığıdır. Başta BBC kanalı olmak üzere Đngiltere de teletext yayınc ncılığına yönelik y çalışmalar yapılmaya başlan lanır. Verilerin düzgd zgün n bir biçimde imde gönderilebilmesi g için i in bant genişli liği oranının n yüksek y olması gerekmektedir; ancak bant genişli liği teletext yayınlar nları için in sınırls rlıdır. r. Bu açıdan a ilk teletext yayınlar nlarının n veri aktarım m hızıh yavaştır r ve gönderilen g veriler sınırls rlıdır. r.

23 Televizyonun Tarihsel Gelişimi imi Teletext çalışmaları bu şekilde sürds rdürülürken rken interaktif televizyona yönelik y araştırmalar rmalar da yaygınla nlaşmıştır lı yıllarda kablo ve telefon hatları üzerinden veri aktarımı denemeleri yapılm lmıştır. Bilgisayar uygulamalarına yönelik y araştırmalar rmalar yapılm lmıştır r ve bunların interaktif televizyon yayınc ncılığında kullanılıp p kullanılamayaca lamayacağı denenmiştir. Aynı yıllarda interaktif televizyonun ticari boyutunun da farkına varılm lmıştır. marketçilik fikri interaktif televizyonun gelişmesine neden olmuştur li yıllara y gelindiğinde inde interaktif televizyon yayınc ncılığıığı gerçek ek anlamda oluşturulmaya başlanm lanmıştır. televizyon çalışmalarının hızlandırılmasının n bir diğer nedeni de dijital televizyon yayınc ncılığının n yaygın bir boyut kazanmasıdır. Bu yıllarda y Đngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri interaktif televizyon projesine yönelik y araştırmalar rmalarını sıklaştırmıştır. Multimedya ev platformlarının n yaygınla nlaşmasıyla birlikte interaktif televizyon yayınc ncılığıığı da ticari amaçlara yönelik y yapılmaya başlam lamıştır.

24 Televizyonun Đçeriği televizyonun teknik boyutu da çok önemlidir. televizyon bilgisayar destekli olarak meydana getirilmiştir. tir. Teletext sisteminin gelişmi miş hali de denilebilir. televizyonun teknik boyutunda televizyon cihazı ve kumandası birbirinden ayrılamaz bir durumdadır. r. televizyonda izleyici yayınlar nları seyrederken ekrana ticari ürünlerle ilgili ikonlar gelecektir. Bu ikonlara tıklanarak t erişim im sağlanacak ve izleyici o ürünü sipariş edebilecektir. televizyon cihazı tek başı şına çalışamamaktadır. Bunun yanında nda set-top top-box cihazı da gereklidir. Đlk üretilen set-top top-box cihazlarının n renk kalitesi çok düşüktd ktü. Sadece 16 rengi içinde i inde barınd ndırıyordu. Daha sonra yeni yükleme y yapıld ldı ve set-top top-boxların renk seviyesi 32 ye yükseltildi. y televizyon yayınlar nlarının n alınmas nması için in ya ayrı bir alıcı gereklidir; ya da televizyon cihazının n içine i ine program yüklenmesi y şarttır. r. hizmetler için i in uydudan da yer kiralanmalıdır. r. Aynen televizyon yayınlar nlarında nda olduğu u gibi transponder kiralamak gerekmektedir. televizyon uygulamaları Stream Box denen cihaz aracılığı ığıyla uydudan mevcut alıcılara lara gönderilmektedir. televizyon uygulamalarına ayrı bir kanal açılması gereklidir. Set-top top-boxlar ve alıcılar lar (receiver( receiver) ) kapalıyken kendilerini güncellemektedir g ve böylelikle b yeni uygulamalar cihazlara yüklenmektedir.

25 Televizyonun Đçeriği televizyonun içerii eriğini ini dijital televizyon ve interaktif teknolojilerin birleştirmesi oluşturmu turmuştur. tur. Genel olarak interaktif televizyonun içerii eriğinde inde geri dönüşd olgusu bulunmaktadır. televizyonun kullanıcılara lara sağlad ladığı en büyük b k katkı farkındal ndalık duygusudur. Kişi i pasif olmadığı için in devamlı etkileşime ime açıkta ktır. Đstediği i an ve istediği i programla etkileşime ime girebilmektedir. televizyon geniş içeriğiyle iyle diğer teknolojilere fikirler vermektedir. Ticari pazarda devamlı üreticiler rekabet halindedir. Her üretici pazarda kar etmek istemektedir. televizyon bu pazara daha büyük b k rekabet olgusunu kazandıracak ve mallar daha kaliteli bir biçime ime gelecektir. Ürünler ve hizmetlerde büyük b k başar arı sağlama olgusu daha çok tüketiciye t yansıyacakt yacaktır.

26 Cine Digital Cine Digital yayın n platformu, öncelikle dijital televizyon yayınc ncılığıığı yapma amacıyla kurulmuştur. Daha sonra interaktif televizyon yayınc ncılığının n ortaya çıkmasıyla birlikte bu teknolojiye yönelik y denemeler yapmaya başlam lamıştır. Ancak bu yayın n platformunun hayatı pek uzun sürmemis rmemiştir. Bunun başlıca sebebi Star Digital yayın n platformunun kurulması ve futbol müsabakalarm sabakalarının n yayın hakkını satın n almasıdır. Cine Digital,, TürkiyeT rkiye de paralı yayınc ncılık k yapan kuruluşlar ların n atası olarak kabul edilmektedir. Öncelikle futbol müsabakalarm sabakalarının n yayın haklarını eline alan Cine Digital ardından yabancı filmler göstererek televizyon dünyasd nyasına na adımını atmış ıştır. Cine Digital yayın n platformu, bu yayınlar nlarını Cine 5 adlı şifreli kanalından ndan iletmiştir. tir. Yayın n hayatı boyunca Đzlediğin in kadar öde seçene eneğiyle abonelerine hizmet vermiştir. Fakat; günümüzde g Cine 5 kanalı şifresiz yayınlara geçmi miştir.ancak; Cine Digital hazırlatt rlattığı interaktif televizyon yayınc ncılığıığı projesine geçememi ememiştir.

27 Star Digital televizyon yayınc ncılığına yönelik y girişimlerde imlerde bulunan diğer bir platform Star Digital dir dir.. Star Digital; ; günümüzde g hizmet hayatını devam ettirememesine rağmen bu alana yönelik y büyük b k projelerin altına imzasını atmış ıştır. Hazırlanan bazı projeler hayata geçirilmesine rağmen esas anlamda yapılacak interaktif uygulamalara Star Digital in in ömrü yetmemiştir. tir. Bunun yanında nda yatırım m eksiklikleri de bu projelerin hayata geçirilememesine neden olmuştur.

28 Digiturk Türkiye de interaktif televizyon yayınc ncılığıığı alanındaki ndaki en gelişmi miş dijital platform Digiturk tür.. 27 Mart 2000 tarihinde kurulmuştur. 170 i i aşkın a n kanal sayısı bulunan Digiturk ü ün Türkiye, KıbrK brıs, Avrupa ve ayrıca Amerika'da i i aşkın a n abonesi bulunmaktadır. r.digiturk; ; platformundaki televizyon kanallarını, radyoları, interaktif ve dijital müzik m kanallarını, çok net görüntg ntü ve CD kalitesindeki ses yayınıyla yla abonelerine ulaştırmaktad rmaktadır. r. Digital yayın n teknolojisinin tüm t m imkanlarına na sahip olan Digiturk,, bu amaca yönelik y çalışmalarına halen devam etmektedir. Digiturk,, 2008 yılında y interaktif televizyon adına çok daha büyük b bir devrim yapmış ıştır. Abonelerine, Digiturk Plus u sunmuştur. Digiturk Plus tam anlamıyla interaktif yayınlara uygunluk gösteren g bir yayın n sistemidir. Digiturk Plus alıcısının n içerisinde, i hard disk içeren bir kayıt t bölümüb bulunmaktadır. Bundan dolayı kullanıcılar lar yayınlar nları seyrederken istedikleri zaman istedikleri kareleri durdurabilmekte, kaydedebilmekte ve daha sonra normal yayın akışı ışına geri dönebilmektedir. d

29 D-Smart Türkiye de interaktif televizyon yayınc ncılığıığı yapan bir diğer kuruluş D- Smart tır. Bütün n güncel g haberler, ekonomi, spor, hava durumu, yaşam, am, astroloji, yemek ve sağlık k gibi bilgilere ve oyunlara kumandanın üzerindeki ĐNTERAKTĐF tuşu u ile hızlh zlı ve kolay bir biçimde imde ulaşı şılmaktadır. Aktivasyon işleminden sonra bütün b interaktif uygulamalar kullanıma hazır r hale gelmektedir. Kumandanın ĐNTERAKTĐF tuşuna una basıld ldığı an ekrana ana menü gelmektedir. Buradan 400 kanala doğrudan ulaşı şılmaktadır. Bu menüde oyunların n yanı sıra çeşitli ana ve alt başlıklar bulunmaktadır. Ana başlıklar arasında; yaşam, am, haber, kültk ltür r ve ekonomi gündemi g yer almaktadır. D-Smart ın interaktif oyun kanalının n adı Smart Oyun dur. Smart Oyun 55.kanaldan abonelere hizmet vermektedir. FındF ndıkçı, Freecell, Solitaire, Renkli Tuğlalar, Sudoku,, Tavla gibi oyunlar bu platform içerisinde i bulunmaktadır. Ancak bu hizmetten faydalanmak için i in abonelerin belli bir ücret ödemesi gerekmektedir. oyunların n sayısı kullanıma bağlı olarak artış göstermektedir.

30 SONUÇ televizyon yayınc ncılığıığı tamamen yeni bir teknoloji üzerine kurulmuştur. Alışı ışılagelmiş televizyon anlayışı ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine bu sistem kendine has bir yapıya sahiptir. Pasif televizyon izleyicisini aktif bir duruma getirecektir. Programlara ra ve yayınlara olan izleyici katılımını arttıracakt racaktır. r. Đzleyicilere sunulan çoklu seçenekler enekler ve alternatifler yayınc ncılara ekonomik kazanç olarak geri dönecektir. Fakat; izleyiciler de interaktif televizyonun kapsamlı içeriğinden inden dolayı memnun kalacaklardır. r. Ancak; kafaları kurcalayan bazı hususlar da bulunmaktadır. Bu yayınc ncılığın n ne zaman ve nasıl yaygınla nlaştırılacağı,, tüketicilerin t bu sistemi kabullenip kabullenmeyecekleri tam bir muammadır. televizyon yayınc ncılığının n büyük b k bir pazar haline gelebilmesi için i in yatırım m miktarının n artması gereklidir. Bununla birlikte bu sisteme talep oluşturulmas turulması şarttır. r. Bu açıdan a yatırımc mcıların n bu riski göze g alıp p almayacağı gelecekte belli olacaktır. televizyon uygulamalarının n büyük b çoğunluğu ücretli olacağı ğından dolayı televizyon izleyicilerinin tercihleri interaktif televizyonun geleceğini biçimlendirecektir. imlendirecektir. Yatırımc mcılara düşen d en büyük k görev g ise izleyicilere interaktif televizyon yayınc ncılığını tanıtmalar tmaları ve avantajlarını belirtmeleridir. Hatta doğrudan interaktif televizyona yönelik y kapmayanların n yapılmas lması da sistemi yaygın n bir hale getirebilecektir.

31 SONUÇ Ekileşim im kavramı interaktif televizyonculukla beraber gündelik g hayatımızın n bir parças ası durumuna gelerek insanları derinden etkileyecektir. Böylece B kişiler iler sürekli s bir etki altında olacak; ancak interaktif televizyon sayesinde bu etkiye tepki göstererek g çift yönlü iletişim im sağlanacakt lanacaktır. Hatta insanların n hem televizyonla hem de birbirleriyle karşı şılıklı iletişim im içerisinde i bulunmalarıyla beraber çok yönly nlü iletişim im de sağlanacakt lanacaktır. televizyon kullanıcılar larına kişiye iye özel bir dünya d sunmaktadır. Bu dünyayd nyayı kullanıcılar lar kendi beğenilerine enilerine göre g biçimlendirmektedir. imlendirmektedir. Kullanıcılar, lar, kumandaları aracılığı ığıyla istedikleri uygulamaları seçebilmekte ebilmekte ve istedikleri programları izleyebilmektedir. Tercihlerin tümüt tamamen kullanıcılara lara bağlıdır. Bu açıdan a yayınc ncılar kişilerin ilerin zevk ve beğenilerine enilerine hitap edecek türden programlar yapma eğiliminde e olacaklar, alternatif program sayısını arttırarak rarak bütün b n kullanıcılar ları etkileme amacı güdeceklerdir.

32 SONUÇ televizyonun en büyük b k artılar larından biri de tamamen dijital teknolojinin ürünü olmasıdır. Bu açıdan a görüntg ntü kalitesi çok yüksektir y ve verilerde kayıplar minimum seviyededir. Bu sistem televizyona bağlanan ek cihazların n da sonunu getirmektedir Đzleyicilerin programları kayıt edebilmesi için i in video kayıt t cihazlarına ihtiyaçlar ları kalmayacaktır. Çünk nkü; izleyiciler artık k istediği i programları istediği i saatte izleyebilmekte, istediği programları kaydedebilmekte, programlar hakkındaki düşüncelerini d bir kaynak gibi yayınc ncılara gönderebilmektedirler. g televizyon her izleyicinin aynı zamanda birer yayınc ncı olmasına da olanak sağlamaktad lamaktadır. Çok yakın n bir gelecekte kişiler iler kendi odalarından kendi yayınlar nlarını gerçekle ekleştirebileceklerdir. Buna olanak tanıyan tek sistem interaktif televizyon yayınc ncılığıdır. Kullanıcılar, lar, televizyon cihazlarındaki menüleri kullanarak istedikleri kullanıcılar ların n yayınlar nlarına na erişebileceklerdir. ebileceklerdir. Zaten ticari yayınc ncılıkla birlikte kanal sayılar larında gözle g görülür g r bir artış kaydedilirken bir de interaktif televizyon ile izleyicilerin aynı zamanda birer yayınc ncı olması kullanıcılara lara çok sayıda alternatif sağlayacakt layacaktır.

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

SAYISAL KARASAL YAYINCILIK

SAYISAL KARASAL YAYINCILIK SAYISAL KARASAL YAYINCILIK RTÜK İstanbul Toplantısı Nisan 2016 SAYISAL KARASAL YAYIN ZİNCİRİ YAYIN İçerik, Kodlama, Modülasyon, Hizmetler VERİCİ İletim (uydu, fiber, radyo link), İstasyon ALICI Anten Sistemi,

Detaylı

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS RECİNDE TÜRK T İNŞAAT SEKTÖRÜ PROJESİ Projenin Konusu Projemiz, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alan

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür.

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. Karasal Sayısal(Dijital) Televizyon Yayıncılığı "DVB-T" Nedir, Ne Değildir? Öncelikle başlıkta adı

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

View of the Turkish market from the commercial broadcaster

View of the Turkish market from the commercial broadcaster View of the Turkish market from the commercial broadcaster Muzaffer Şafak Ratem yönetim kurulu üyesi Kanal 7 Medya grubu Planlama ve Teknik Daire Başkanı Türkiye deki TV Yayıncılığı ve İletim Teknikleri

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TÜRKSAT 4A UYDUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Değerli Müşterilerimiz, Türksat 4A haberleşme uydusu, 17 Eylül 2014 tarihini - 18 Eylül 2014 e bağlayan gece yarısı hizmet vermeye başlayacaktır. Türksat 4A ile birlikte, Türksat 2A uydusu üzerindeki 178

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara İşletme BölümüB İşletmeye Giriş Ders Notu - 9 Yönetimin Fonksiyonları vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr 1 2 Yönetimin Fonksiyonları İşletme BölümüB Planlama

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1

Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1 Merkezi TV Sistemi Notları 2015 V1 Merkezi TV Sistemi Nedir? Merkezi TV Sistemleri; kullanıcıların, belirli sayı ve içerikteki televizyon kanalını ilave bir cihaz (uydu alıcı) kullanmadan ve herhangi bir

Detaylı

25.03.2014. www.trodio.com

25.03.2014. www.trodio.com Dijital Merkezi Tv Sistemi - : Dijital sistem; bol ve çeitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi saladıı faydalar ile teknolojik bir sıçrama olarak görülmektedir. Ancak teknolojinin

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

ACENTIC İNTERAKTİF TV SİSTEMİ

ACENTIC İNTERAKTİF TV SİSTEMİ ACENTIC İNTERAKTİF TV SİSTEMİ Acentic İnteraktif Otel TV sistemleri günümüzde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bulunan 1750 otel ve bu otellerde mevcut yaklaşık 236.000 odada kullanılmaktadır. Sadece 2005 yılında

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş

Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Bölüm I Bilişim Teknolojilerine (BT) Giriş Son elli yılda bilim, teknoloji, ulaşım, haberleşme, iletişim, lojistik ve özellikle de Bilişim Teknolojilerindeki (BT) gelişmeler; 1. Yaşanan evde, 2. Çocukların

Detaylı

Yenilik yaratma süreci, s. şımlar. Dördüncü Nesil Yaklaşı. reç olarak tanımlayam yaptığı demektir. W. Edwards Deming. olarak

Yenilik yaratma süreci, s. şımlar. Dördüncü Nesil Yaklaşı. reç olarak tanımlayam yaptığı demektir. W. Edwards Deming. olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Yenilik Yaratma SüreciS Yaptığınızı bir süres reç olarak tanımlayam mlayamıyorsanız, ne yaptığı ığınızı bilmiyorsunuz

Detaylı

i-kutu İnteraktif Kutu Seç İzle Kişisel İçerik Paylaşımı Durdur İzle TV Kontrol Sesle Yazdır Sesle Kanal Değiştir Çocuk Kumandası Kolay Kumanda

i-kutu İnteraktif Kutu Seç İzle Kişisel İçerik Paylaşımı Durdur İzle TV Kontrol Sesle Yazdır Sesle Kanal Değiştir Çocuk Kumandası Kolay Kumanda Seç İzle Kişisel İçerik Paylaşımı Durdur İzle TV Kontrol (Listelenen TV ler) Sesle Yazdır Sesle Kanal Değiştir Çocuk Kumandası Kolay Kumanda (İsteğe Bağlı) i-kutu İnteraktif Kutu Merhaba, Bu kitapçıkta

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

YAKIN HAVA DESTEĞİ GÖREVLERİNDE İKİ YÖNLÜ VERİ AKTARIMI

YAKIN HAVA DESTEĞİ GÖREVLERİNDE İKİ YÖNLÜ VERİ AKTARIMI YAKIN HAVA DESTEĞİ GÖREVLERİNDE İKİ YÖNLÜ VERİ AKTARIMI Keşif veya gözlem imkan ve kabiliyetlerinin üstünlüğü asla tartışılmaz; bilgi güçten önce gelir ve hava, düşman faaliyetleri hakkında bilgi toplanacak

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

ÜRÜN VE SİSTEM TANITIMI ERN800P 2013 Multiroom Profesyonel Ses ve Görüntü Dağıtımı Sistemleri. www.ernmuhendislik.net

ÜRÜN VE SİSTEM TANITIMI ERN800P 2013 Multiroom Profesyonel Ses ve Görüntü Dağıtımı Sistemleri. www.ernmuhendislik.net ÜRÜN VE SİSTEM TANITIMI ERN800P 2013 Multiroom Profesyonel Ses ve Görüntü Dağıtımı Sistemleri www.ernmuhendislik.net UYGULAMALAR ÇÖZÜMLER Ern 800 ile oldukça fonksiyonel ve kullanışlı Ses ve Görüntü Sistemleri

Detaylı

AN EKER. Prof.Dr.Ayşeg AN EKER

AN EKER. Prof.Dr.Ayşeg AN EKER Malzeme-Fonksiyon İlişkisi Malzeme-Fonksiyon İlişkisi Bir malzemenin nitelikleri ; onun öz z kütle, k elastiklik modülü,, dayanım, fiyat vb. özelliklen tarafından belirlenir. Bir tasarım ; malzeme özelliklerin

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

Digiturk Modül Üyeliği

Digiturk Modül Üyeliği Digiturk Modül Üyeliği Digiturk firması uydu alıcısını içinde barındıran DVB-S destekli LED-LCD-3D ve Plazma TV'lerde decoder olmadan Cam / CI Modül (Kart / Smart Kart) ile Digiturk e üye olma imkanını

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

KASYON REKABET T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26

KASYON REKABET T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26 TELEKOMÜNİKASYON KASYON ŞEBEKELERİNDE VE SEKTÖRÜNDE REKABET ATİLLA ÇELİK T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜR M R YARDIMCISI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26 Telekomünikasyon Sektöründe Kurumsal

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv HOTEL IPTV SYSTEMS ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY 1. GIRIŞ IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISION) Eskiden IP trafik yoğunluğu, yüksek hızda veri nakli eksikliği

Detaylı

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012 DERS PLANI 1.Hafta: Kongre tanımı ve tarihçesi, Kongre ve turizm ilişkisi, Kongre turizminin diğer turizm türleri t ile ilişkisi, Toplantı türleri

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV de Sistem Seçimi Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi TV Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı.

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ ZERGÜL ÖZBİLGİÇ DAİRE BAŞKANI 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ OECD Çok UlusluŞirketler Rehberi, iyi kurumsal davranışı sağlamak için i in çok uluslu şirketlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend (SMATV) Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU LG TÜRKİYE V1.0

DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU LG TÜRKİYE V1.0 DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU LG TÜRKİYE V1.0 LG Smart TV nizin kumandasında bulunan Home (veya Smart) tuşuna basarak başlatma menüsü açın. Daha sonra burada bulunan Digiturk Play

Detaylı

Yeni QUATRO. seyir zevkini zirveye taşıyan dört dörtlük televizyon!

Yeni QUATRO. seyir zevkini zirveye taşıyan dört dörtlük televizyon! Yeni QUATRO seyir zevkini zirveye taşıyan dört dörtlük televizyon! Yeni QUATRO Serisi QUATRO UHD+ QUATRO UHD z Seyir zevkini zirveye taşıyan dört dörtlük televizyon! QUATRO UHD+ Neden? Çünkü QUATRO UHD+

Detaylı

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri Tümleşik TV Servisleri Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri AJANDA TV Servisleri IPTV Servisi OTT Servisleri Web Servisi Engelsiz İstemci Cep Servisi Smart TV Servisi Uydu Servisi

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SAYISAL YAYINCILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ ININ MEVCUT DURUMU KARASAL SAYISAL YAYINCILIK (DVB-T) CEP TELEVİZYONU VEYA MOBİL TV (DVB H) İNTERNET ORTAMINDAN TV YAYINCILIĞI

Detaylı

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008

Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler. Kasım 2008 Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T) Alıcıları için Minimum İsterler Kasım 2008 Komisyon Üyeleri Prof.Dr. Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi- İSYAM) Prof.Dr. Birsen Saka (Hacettepe Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yerel Yönetimde Yeni Değerler. erler. Mehtap Birgili Gürcan Banger

Yerel Yönetimde Yeni Değerler. erler. Mehtap Birgili Gürcan Banger Yerel Yönetimde Y Yeni Değerler erler Mehtap Birgili Gürcan Banger Meşruiyet Sorunu Geleneksel siyasetin ve temsilî demokrasinin beşer erî ve sosyal ihtiyaçlar ları tam olarak karşı şılamadığı anlaşı şıldı.

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU. LG TÜRKİYE V2.0 Temmuz 2015

DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU. LG TÜRKİYE V2.0 Temmuz 2015 DIGITURK PLAY PLUS PROMOSYON KODU KULLANMA KLAVUZU LG TÜRKİYE V2.0 Temmuz 2015 LG Smart TV nizin kumandasında bulunan Home (veya Smart) tuşuna basarak başlatma menüsü açın. Daha sonra burada bulunan Digiturk

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 05 inanilmaz BiR K AT ALO G TELEVİZYONLARIMIZIN İnanılmaz Regal özellikleri regal-tr.com Regal Müşteri Hizmetleri Üstün görüntü kalitesini tecrübe etmenin yanı sıra, Regal TV ile

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012 3.Hafta 1-Kongre turizminin gelişme nedenleri a)arz açısındana b)talep açısındana 2-Kongre turizminin etkileri a)ekonomik etkiler b)sosyo Sosyo-kültürel

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU 1. Şifre Oluşturma İşlemi 2. Online Borsa Erişim 3. Online Borsa Uygulamasında Portföy e Bağlantı 4. Portföy Bilgileri Görüntüleme 5. Emir İletimi 6. Hazır Emirler

Detaylı

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 1 PAY TV de DIGITURK TOMORROW SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Digiturk Yolculuğu SD+EPG+ITV, NVOD HD içerik İçerik Kayıt + Durdurma

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 :

Şekil 2.1 : Şekil 2.2 : Şekil 2.3 : BÖLÜM 2 MĐCROWIN 32 PROGRAMININ BĐLGĐSAYARA YÜKLENMESĐ 2.1 - Giriş: PLC de tasarlanan projeyi çalıştırabilmek için Micro/WIN 32 veya Micro/WIN 16 paket programın öncelikle bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

Üzerine: İnovasyon. Gürcan. Banger

Üzerine: İnovasyon. Gürcan. Banger İnovasyon Üzerine: Kazandıran Yenilikçilik Gürcan Banger 27-28 28 Kasım m 2007 İnovasyon nedir? Bazen inovasyon,, kimi zaman da innovasyon olarak yazıyoruz. yoruz. Latince kökenli k kenli bir sözcs zcük.

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Sayı: 20 Bu Ay... Dünya nın en küçük ve hafifi çok havalı Taşınabilir High Definition İhtişamı BRAVIA D3000 Serisi ile Tanışın Cyber-shot ile su altı keyfi Anılarınızı

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perakende Ödeme Sistemi Çal ışmalar maları Bilişim im Teknolojileri Genel Müdürl rlüğü Ödeme Sistemleri Müdürl rlüğü Ankara, Mayıs 201 011 1 Sunum Akışı 1. Değişim im

Detaylı

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend (SMATV) Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Yazan: Kate Stanford Yayınlanma tarihi: Eylül 2016 Konular Reklamcılık Yayın içi video Reklam Öğesi Tüketiciler, tüm cihazlarının

Detaylı

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. i-sign İçerik Yönetim Yazılımı İçerik yönetim yazılımı LCD ve LED tabanlı bilgilendirme sistemlerinde ekranlarda

Detaylı