Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası"

Transkript

1 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

2 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, bankacılık sektöründe daima öncü bir rol oynamıştır. Yapı Kredi, kuruluşundan bu yana, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı ve finans sektörünün gelişimine olan katkısıyla konumunu güçlendirmiştir. Yapı Kredi, 2006 yılında Türk bankacılık sektörünün en büyük birleşmesini gerçekleştirmiştir. En büyük 8. banka olan Koçbank ile en büyük 7. banka olan Yapı Kredi nin birleşmesiyle oluşan Yapı Kredi, en büyük 4. özel banka konumuna ulaşmıştır. Yapı Kredi'nin %81,80 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı (%50-%50) bir ortaklığıdır. Kalan %18,20 oranındaki pay ise halka açıktır. Bankanın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul da işlem görmekte olup bu hisseleri temsil eden Global Depo Sertifikaları (Global Depositary Receipts) Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kotedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kurum Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) Türkiye bankacılık sektöründe öncü bir konuma sahip olmasının yanı sıra Türkiye de kurulan ilk özel banka olmanın da vermiş olduğu sorumlulukla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından son olarak tarihinde yayımlanmış olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik diğer düzenlemelere tam uyumun sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermekte olup konunun finansal yansımalarının yanı sıra toplum üzerindeki etkilerini de dikkate alarak hareket etmektedir. Bu kapsamda, Banka Yönetim Kurulu, Uyum Görevlisi atamak, uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetkilerini ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlemek, kurum politikalarını, yıllık eğitim programlarını ve gelişmelere göre bunlarda yapılacak değişiklikleri onaylamak, uyum programı kapsamında yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamakla yetkili ve sorumludur. Söz konusu düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanan Kurum Politikası; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması, müşterilerin, işlemlerin ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek maruz kalınabilecek riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesiyle kurum çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesi konularını kapsamaktadır. Bahsi geçen politika, banka ve bankanın yurt içi şubelerini ve faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki mevzuatın uygun olması koşuluyla yurt dışı şubeleri de kapsamaktadır. Banka ayrıca, finansal iştiraklerinin bu kanun kapsamındaki politika prosedür ve uygulamalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin koordinasyonundan da sorumludur. 1

3 Politika ve prosedürler özetle aşağıdakileri kapsar: 1. Risk Yönetimi 1.1. Müşteri riski ve müşteri kabul prensipleri Mali Eylem Görev Gücü tavsiyeleri içinde çok önemli bir yer tutan ve ulusal mevzuatımızda da benimsenmiş olan müşterinin tanınmasına ilişkin esaslara uyum banka tarafından büyük önem arz etmektedir. Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, kanun ve diğer alt düzenlemeler kapsamında müşterilerin kimlik tespitleri ve kimlik tespiti kapsamındaki teyit işlemlerinin yerine getirilmesi, gerçek faydalanıcının tanınması, meslek ve gelir elde edilen faaliyet konusu, işlemin amacı ve konu mal varlığının kaynağı, iş geçmişi, sürekli iş ilişkisi tesis etmek isteme sebebi, faaliyet gösterilen yer vb. bilgilerin temin edilmesi. Müşterilerin faaliyet gösterdikleri iş kolu, yoğun nakit kullanımı, gerçekleştirdikleri yurt dışı transfer işlemleri, kullandıkları bankacılık ürünleri müşteri riskini oluşturmaktadır. Bahse konu risklerin derecelendirilmesi ve azaltılması için müşterinin tanınması ilkesi çerçevesinde müşteri kabul prensipleriyle müşteri risk profili oluşturularak sürekli iş ilişkisine girilmemesi gereken, ilave tedbir alınması gereken kişi veya kuruluşlar belirlenir. Müşteri risk profilinin amacı, izleme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirilmesine imkân sağlayarak bankanın maruz kalabileceği risklerin en aza indirgenmesini temin etmektir Finansal işlemlerine aracılık edilmeyecek olan şahıs ve kurumlar Yetkili kuruluşların Suç Gelirinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi kapsamında açıklamış oldukları kara listelerde isimleri yer alan şahıs ve kuruluşlar: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanmış olan kara listelerde yer alan kişi ve kuruluşlarla sürekli iş ilişkisi kurulmaz ve hiçbir işlemlerine aracılık edilmez. Tabela bankalar: Fiziksel olarak var olmayan, herhangi bir denetime tabi olmayan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan tabela bankalarıyla doğrudan veya dolaylı olarak işlemlerine aracılık edilmez. Bilgi ve belge vermekten kaçınan şahıs ve kuruluşlar: Sürekli iş ilişkisi kurulması sırasında talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmekten kaçınan, kimlik tespiti kapsamındaki belge ve bilgileri vermeden para yatırma veya transfer işlemi yapmak isteyen kişilerin, kuruluşların işlemlerine aracılık edilmez İş ilişkisi kurulması sırasında ilave tedbir alınmasına özen gösterilmesi gereken şahıs ve kuruluşlar Risk oranı yüksek coğrafik alanda bulunan veya bağlantısı olan müşteri işlemleri: Ülkemizin de üye olduğu Financial Action Task Force ile iş birliği yapmayan veya yeteri kadar denetim mekanizması olmayan ülkelerde faaliyet gösteren ya da bu ülkelerde faaliyet gösteren kişiler/kuruluşlarla iş ilişkisinde olan kişilerin/kuruluşların müşteri olarak kabul edilmesi için ilave tedbirler alınarak banka dışı kaynaklardan yapılan makul araştırma sonucunda bilgi temin edilir ve güçlendirilmiş onay mekanizması sonucunda sürekli iş ilişkisi kurulur. Kıyı bankacılığı, serbest bölgeler ve finans merkezleri: Düzenleme ve denetim fonksiyonları asgari düzeyde gerçekleşen veya hiç olmayan kıyı bankaları, serbest bölgeler ve diğer finans merkezleri ya da bunlarla ilişkisi bulunan müşterilerle yapılan işlemlere gerekli dikkat ve özen gösterilerek güçlendirilmiş onay mekanizması sonucu karar verilir. 2

4 Siyası nüfuz sahibi kişiler: Müşterinin siyasi nüfuz sahibi olup olmadığı belirlenir, fon ve mal varlığı kaynağının öğrenilmesi için makul araştırma yapılır ve iş ilişkisi tesis edilmesine güçlendirilmiş onay mekanizması sonucu karar verilir. Hassas sektör ve meslek grupları: Nakit işlemlerin yoğun olduğu veya nakit yoğun olmamakla birlikte, belirli işlemlerden yüksek miktarda nakit üreten kişi veya kuruluşlarla ilgili makul araştırma yapılır. İş ilişkisi tesis edilmesine güçlendirilmiş onay mekanizması sonucu karar verilir Hizmet riski Yüz yüze yapılamayan işlemler: Yüz yüze olmayan işlemlerin müşteri ve üçüncü şahıslar tarafından yapılması için kanun ve kanunun alt düzenlemelerinde belirtilen kimlik tespiti kapsamındaki bilgi ve belgelerin ibrazı sonrası bu işlemlerin yapılmasına olanak sağlanır. Muhabir bankacılık: Muhabirlik ilişkisine girilecek olan finansal kuruluşun daha önce suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yasal merciler tarafından inceleme geçirip geçirmediği, ceza alıp almadığı ve bulunduğu ülkedeki düzenlenmenin yeterli düzeyde olup olmadığı hakkında sıhhatli bilgi edinilerek, suç gelirlerinin önlenmesiyle ilgili sisteminin yeterli olup olmadığının incelemesi yapılır. Yeni sunulan ve teknolojik gelişim sonucunda yeniden yapılandırılan mevcut ürünler: Bankada yeni sunulacak hizmetler ve teknolojinin devamlı olarak gelişme sonucunda yeniden yapılandırılan mevcut ürünlerin kanunlara uyumlu olup olmadığının kontrolü yapılır ve uygulama takip edilerek gerekli durumlarda uygulama durdurulur. Ülke riski: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemeye sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli iş birliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından riskli kabul edilen ülkeler ülke riskini oluşturmaktadır. Bu ülkelerde faaliyet gösteren kişiler/kuruluşlar ve bu kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisi mevcut olan kişilerin/kuruluşların işlemlerine özen gösterilir. 2. İzleme ve Kontrol İzleme ve kontrol faaliyetleri günlük olarak gerçekleştirilir. İzleme ve kontrol faaliyetlerinin sonuçları şüpheli işlem açısından değerlendirilir ve ilgili otoriteye raporlanır. 3. Şüpheli İşlemler İzleme ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yüz yüze yapılmayan işlemler sırasında tespit edilen, işleme konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için veya terör örgütleri, teröristler ya da terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması durumunda tutar sınırı olmaksızın şüpheli işlem bildirimi yapılır. 4. İç Denetim Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun ve kanun kapsamında yayımlanmış yönetmelik ve tebliğler ile bu kapsamda bankanın gerçekleştirdiği faaliyetlerin politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususları risk temelli bir yaklaşımla İç Denetim Yönetimi tarafından yıllık olarak denetlenir. 3

5 5. Eğitim Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi konusunda banka, personelin bilinçlenmesi ve sorumlulukları kapsamındaki işlerdeki riskleri değerlendirebilmeleri amacıyla bankanın büyüklüğü, iş hacmi ve değişen koşullara uyumlu olacak şekilde eğitimler düzenler. 6. Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Devamlı bilgi ve belge verme yükümlülüğü kapsamındaki bildirimler ve kanunda bilgi, belge istemeye yetkili kılınmış olan kurum ve görevlilerin talepleri kanun ve alt düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilir. 7. Kayıtların Saklanması Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında kanun ve kanuna ilişkin alt düzenlemeler gereğince banka, temin ettiği tüm bilgi ve belgeleri talep edilmesi durumunda kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde ve yasal düzenlemelerde belirtilen sürelerde muhafaza eder. 4

COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI

COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI COFACE SİGORTA A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç ve Kapsam Bu politikanın amacı; COFACE Sigorta A.Ş. nin, suç gelirlerinin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI MART 2014 1.GİRİŞ.1 1.1.AMAÇ...1 1.2.KAPSAM...1 2.RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI

AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI AIG Sigorta A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. TANIM VE KISALTMALAR... 6 3. AMAÇ... 7 4. KAPSAM... 7 5. RİSK YÖNETİMİ...

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Ömer Lütfi YALÇIN AKLAMA SUÇU İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ İçerik 1. SGA ve TF ile Mücadelede

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi

Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Ocak 2009 Yayın Adı : Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi Hazırlayan : Av. Aslı Özkan Yayın No. : 40 Bu kitap Türkiye Sermaye Piyasası

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYUM PROGRAMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Giriş. Amaç. Dayanak ve Kapsam..... Kurum Politikası Risk Yönetimi... Müşteri Kabul Politikası... Risk Tanımlaması. Risk Derecelendirme, Sınıflandırma Yöntemleri... Yüksek Risk Grubuna Uygulanacak

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26999 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.12426&me...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.12426&me... ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Para Aklama Riskinin Yönetimi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu

Para Aklama Riskinin Yönetimi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu Bankacılar Dergisi, Sayı 60, 2007 Para Aklama Riskinin Yönetimi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu TBB-MASAK Çalışma Grubu * Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 Eylül 06 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 07 Ekim 2008 Sayı 383 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Suç Gelirlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu MASAK-TBB Çalışma Grubu Bankalarımız tarafından

Detaylı

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak,

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak, EK: 1 AMAÇ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE Bu prosedür ile, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele kapsamında yayımlanan ilgili yasal düzenlemeler

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler Aysel YILDIRIM * Sayın Başkan,

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) 25 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29099 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 27 Eylül 2008 Cumartesi Sayı : 27010 Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde

Detaylı

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi

Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Alparslan Çakır * 1. Giriş Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya geneli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 26.08.2014 Sayı: 2014/154 Ref: 4/154

SİRKÜLER İstanbul, 26.08.2014 Sayı: 2014/154 Ref: 4/154 SİRKÜLER İstanbul, 26.08.2014 Sayı: 2014/154 Ref: 4/154 Konu: ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNE DAİR USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:13) YAYINLANMIŞTIR 25.08.2014

Detaylı

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK 14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı