NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!"

Transkript

1 Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

2 KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri ile ekonomik üretim yaparak gıda kalitenizi arttırın! TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK KAYNAKÇA NIR, Kanatlı, Besleme, Amino Asit, Sindirilebilirlik, Tasarruf, Sürdürülebilirlik eogrenme.anadolu.edu.tr A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü - ANKARA Trouw Nutrition TR-NIR Teknolojileri Dosyası YAYININ KAPSAMI Derlemedir Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Ürün tanıtımıdır

3 ÖZET SONUÇ Yem, broyler üretiminde toplam maliyetin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu nedenle yemin kaliteli ve canlıdaki tüm besinsel ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Broyler hayvanlarının yaşla birlikte amino asit ve enerji ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Hayvanların optimum amino asit ihtiyacına göre beslenmesi ve bu besleme için etkin bir rasyonun hazırlanmasında, maliyeti arttıran en önemli unsur olan proteinin israfından kaçınılarak, daha ekonomik rasyonlar hazırlanabilmektedir. Trouw Nutrition, hizmeti ile MasterLab kalibrasyonlarında güvenilir amino asit ve sindirilebilir amino asit parametrelerini sunarak, kanatlı sektöründe ekonomik üretim yapılmasına, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve gıda kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Amino asit ve sindirilebilir amino asit parametrelerinin tespiti hayvan beslemesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, bu parametreleri NIR sistemi ile tespit ederken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur sonuçların doğruluğudur. Alınacak hatalı sonuçlar (düşük ya da fazla) maliyet kayıplarını arttıracak ve hayvanlardaki verimin düşmesine neden olacaktır. MasterLab 40 yılı aşkın süredir sunduğu online analizlere, amino asit parametrelerini de ekleyerek, bu parametreleri firmaların kullanımlarına sunmaktadır. MasterLab kalibrasyonları ile sunulan amino asit profilleri Türkiye de en fazla paramatre çeşidine sahip olup, bu parametrelerin düzenli ring testleri ile kontrolü yapılmaktadır.

4 «Ham maddelerde amino asit değerlerinin bilinmesi hayvan beslemesinde kârlı ve bilinçli üretim yapıldığının göstergelerinden biridir» Giriş Yetersiz beslenme ve enfeksiyonlar, dünya çapında insan ve hayvanların üremelerini, büyümelerini ve yaşamda kalabilmelerini engelleyen en önemli etkenlerdir. Bu etkiler; moleküler, hücresel, dokusal ve tüm vücut düzeyinde bağışıklık sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında, besinlerin önemli bir rolünü ortaya çıkarmaktadır. Son çalışmalar, diyetteki protein eksikliğinin plazmadaki amino asitlerin çoğunun konsantrasyonunu azalttığını ve bağışıklık sistemini tehlikeye soktuğunu, gelişmekte olan ülkelerde dikkate değer ölçüde bir beslenme sorununa yol açtığını ve ayrıca gelişmiş ülkelerin bile gelir düzeyinin düşük olduğu bölgelerinde bu sorunların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu yüzden kanatlı sektöründeki canlıların bağışıklık fonksiyonlarında amino asitlerin rollerine ilişkin artan bir ilgi vardır. Etlik piliç yetiştiriciliğinde, ekonomik ürün elde edebilmek için enerji ile diğer tüm besin maddelerinin rasyonda uygun miktar ve nitelikte bulunması, başka bir deyişle yeterli ve dengeli beslenmenin uygulanması son derece önemlidir. Son yıllarda broyler yetiştiriciliğinde optimum canlı ağırlık artışının sağlanması, yemden yararlanma oranının artması ve immun yanıtının gelişmesi amacıyla amino asitlerin rasyonlara ilave edilmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Rasyonlara amino asit eklenirken rasyondaki amino asitler arasındaki oranların dengeli olması, katkı miktarının ihtiyaç düzeyinde tespiti ve kullanımlarının ekonomik olup olmadığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu kayıpları engellemek öncelikle rasyonu oluşturacak ham maddelerde bulunan amino asit değerlerinin bilinmesi ile mümkündür. Geleneksel metotlara göre her ham maddenin amino asit değerlerinin analiz edilmesi uzun zaman alan ve maliyeti yüksek bir süreçtir. Amino asit değerlerinin tespiti için hızlı analiz uygulamaları geliştirilmiştir.

5 «Dengelenmiş rasyon proteini kadar, dengelenmiş amino asitler de kanatlılar için büyük öneme sahiptir» Amino Asitlerin Hayvan Beslemedeki Önemi Amino asitler, proteinlerin temel yapısal birimidir. Proteinlerin yapısında standart olarak 20 farklı amino asit bulunmaktadır. Bu amino asitler, esansiyel (mutlak zorunlu, eksojen) ve esansiyel olmayan (mutlak zorunlu olmayan, endojen) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Esansiyel amino asitler vücutta sentezlenemezler. Lizin, triptofan, fenilalanin, lösin, izolösin, treonin, metiyonin, valin, histidin, arjinin, glisin ve glutamik asit, bu tür amino asitler olup bunların mutlak olarak dışarıdan yiyeceklerle sağlanması gerekir. İkinci grup amino asitler ise organizmada diğer amino asitlerden ya da o amino asitin keto-asidinden çeşitli reaksiyonlarla sentezlenebilirler. Bunlar esansiyel olmayan amino asitler olup, alanin, serin, sistin, sistein, trosin, aspartik asit, prolin ve asparajin bu grupta yer almaktadır. Protein sentezi için, tüm amino asitlerin aynı anda ve uygun miktarlarda bulunması gerekir. Esansiyel amino asitlerden herhangi birinin yetersizliği protein sentezini sınırlandırır. Büyüme dönemindeki hayvanlarda, esansiyel bir amino asidin eksikliği kısa bir süre sonra büyümeyi durdurur. Yetersiz besleme devam ettiği takdirde hücre proteinlerinin yenilenmesi yavaşlar ve ağırlık kaybı başlar. Endojen amino asitler hayvansal dokularda sentezlenebilirler. Bu amino asitlerin hayvanlara yeterli düzeyde verilmeleri, büyüme ve verim açısından çok önemlidir.

6 «Geleneksel ve ileri metotlara kıyasla, amino asit değerlerinin tespitinde işletmelerin zaman ve maliyet kaybını avantaja dönüştürmektedir» Türkiye de Amino Asit Analiz Metotları ve Dezavantajları Günümüzde işletmeler için bilinmesi gerekli olan fakat analiz yapılma süresi ve kullanılan metotlar gereği yüksek maliyetler gerektirdiği için analizi yapılamayan parametreler bulunmaktadır. Bu parametrelerin en önemlisi amino asit grubudur. Amino asit analizlerinde kullanılan geleneksel metotlar şu şekildedir: HPLC- Türevlendirme (OPA- 2mercaptoetanol) Kapiler elektroforez GC/MS Geleneksel metotların dezavantajları bulunmaktadır. Ön hazırlıkta türevlendirme olduğu için firmalar açısından zaman kaybı oluşmaktadır ve analizler tekrarlanabilir değildir. LOD ve LOQ değeri ise yüksektir. Kantitatif Ölçme Sınırı (Limit of Quantitative Measurement, LOQ) Algılama Sınırı (Limit of Detection, LOD) Geleneksel metotların dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen LC/MS ve LC/MSMS isimli metotlar, zamandan tasarruf sağlarken, yüksek maliyet ve deneyim gerektirdiği için, bu metotların firmalar tarafından değerlendirilmesi zor olmaktadır. Bu iki metoda kıyasla amino asit analizlerinin hızlı, maliyetsiz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi ile mümkündür. ile hayvan beslemede önemli olan 40 farklı amino asit parametresi hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.

7 ile Amino Asit Analizleri MasterLab, dünyaya hizmet veren ve geniş veri havuzuna sahip olan kalibrasyonlarına amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerini de ekleyerek, parametre sayısını arttırmaya devam etmektedir., sektör ortaklarına sürekli güncellenen ve tarafsız akredite laboratuvar ile desteklenen analizler sunmaktadır. «Kalibrasyon veri tabanının gücü ve iyi örneklerin seçimi güvenilir analizde başarının anahtarıdır» Aşağıda yer alan grafik MasterLab kalibrasyonlarında bulunan veri kümelerini temsil etmektedir. Metiyonin ve lizin için hazırlanan bu çalışmadaki numunelerin oluşturduğu veri havuzu ve standart sapma oranları incelendiğinde, amino asit parametrelerinin kalibrasyonlarında standart sapmasının çok düşük, sonuçların ise güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Lizin R²: 0.84 Çapraz doğrulamanın standart hatası (SECV): Metiyonin R²:0.75 Çapraz doğrulamanın standart hatası (SECV): 0.029

8 ile Daha Çeşitli Amino Asit Analizleri Yapabilirsiniz! kalibrasyonları, hayvan beslemesi için önemli olan 40 farklı amino asit parametresini bünyesinde bulundurmaktadır. Bu amino asitler aşağıdaki gibidir: Sonuç olarak; hayvanlara ihtiyaçları üzerinde verilen protein veya amino asitler dışkı ile atıldığı için firmalar açısından büyük oranda ekonomik kayıplar oluşmaktadır. «, Türkiye pazarında en fazla parametre çeşidi sunan analiz hizmetidir» Amino asit Kısaltma Amino asit Kısaltma Alanin Ala Lösin Leu Arjinin Arg Lizin Lys Asparajin Asn Metiyonin Met Aspartik asit Asp Fenilalanin Phe Sistein Cys Prolin Pro Glütamin Gln Serin Ser Glütamik Asit Glu Treonin Thr Glisin Gly Triptofan Trp Histidin His Tirozin Tyr İzolösin Ile Valin Val *Tabloda yer alan parametrelere ilave olarak, aynı parametrelerde kanatlı sektörü için önemli olan sindirilebilir amino asit parametreleri de tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda dışkı ile atılan azot çevre kirliliğine neden olmaktadır. MasterLab kalibrasyonlarında sunulan amino asit parametreleri ile daha spesifik rasyonlar hazırlayarak, ekonomik kayıplarınızı engelleyebilir, sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirsiniz.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları

NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları Trouw TR Sürdürülebilirlik- Etkisi ve Uygulama Alanları KONU İLGİ Online analiz nedir? Etkin ham madde kontrolü ile yem kalitesini artırarak «Küresel Sürdürülebilirlik»e nasıl katkı sağlar? TERCÜME VE

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar!

NIRLINE. NIRLINE; İşletmenize Yatırım Yapar! ; İşletmenize Yatırım Yapar! KONU NIR sistemlerinde kalibrasyonun önemi ve işletmelere sağladığı kazançlar İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER ; işletmenize yatırım yapar! Uzmanı Sevcan ŞENTÜRK Yakın

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı Katkı Servis Rm-42 Syf 242-250 Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı KONU İLGİ Sütte Görülen Aflatoksin M1 i Önlemede En Etkili Yöntem: Toksin Bağlayıcılar

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ -Ders Notu- ADANA-2008 ÖNSÖZ Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi dersinin öneminin kavranılabilmesi için 21.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Ali Tunahan AYGIN Ziraat Mühendisi GĐRĐŞ Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 YEM KAYNAĞI OLARAK RENDERİNG ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKCİ*, Öğr. Gör. Nezihe TÜFEKCİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ktufekci@sdu.edu.tr

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

BURDUR DA HAYVANCILIK NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?

BURDUR DA HAYVANCILIK NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? I.BURDUR SEMPOZYUMU 1137 BURDUR DA HAYVANCILIK NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? Kazım ÜSTÜNER * Genel Giriş Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren üç önemli kriter. -Eğitim Seviyesi -Enerji Kullanımı (Tüketimi)

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı Rum.Katkı Servis Nisan.Sayı 40.syf 228-235 Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı KONU İLGİ Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Stratejik Faktörler Enerji İhtiyacının

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONU: Swede-rape (MS8, RF3, MS8xRF3) Kolza (Kanola) Çeşidi Bu rapor, genetik olarak değiştirilmiş

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

2. SU, İNSAN VE HİJYEN

2. SU, İNSAN VE HİJYEN 2. SU, İNSAN VE HİJYEN Su, tüm canlıların yaşaması için hayati öneme sahip olan, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için suya

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı