AMİNO ASİTLER. Amino asitlerin Genel Yapısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMİNO ASİTLER. Amino asitlerin Genel Yapısı"

Transkript

1 Alanin AMİNO ASİTLER Prof Dr M KONUK, Dr R Liman Arjinin Amino Asitler Proteinlerin temel yapıtaşıdır İstisnalar l haricinde; tüm proteinler 20 farklı a.a. ten meydana gelir. Proteinlerin içerisinde farklı sayıda ve dizide bulunan amino asitler farklı yapıda ve fonksiyonda binlerce çeşit protein oluşumuna neden olur. Tarihçesi İlk defa 1806 yılında kuş konmaz bitkisinden asparajin amino asidi keşfedilmiştir yılında glisin Glutamik Asit Threonin n 1938 yılında (en son). Amino asitlerin Genel Yapısı Tüm 20 a.a. de ortak olan yapı: Bir atomuna bağlı olarak; H, Karboksil grup (-OOH) Amino grup (-NH 2 ) Değişken Yan zincirler (R 1 20 ) bulunmaktadır.

2 Bir amino asidin genel yapısı Amino Grup H 2 N OOH Karboksil Grup H Değişken R Yan zincir Proteinlerin Yapısına Giren Amino Asitler Amino Asit Üç Harfli Kısaltma Tek Harfli Kısaltm a Alanin Ala A Arjinin Arg R Asparajin Asn N Aspartik Asp D Asit Sistein ys Glutamin Gln Q Glutamik Glu E Asit Glisin Gly G Histidin His H İzoleusin Ile I Amino Asit Üç Harfli Kısaltma Tek Harfli Kısaltm a Leusin Leu L Lizin Lys K Metionin Met M Fenilalanin Phe F Prolin Pro P Serin Ser S Threonin Thr T Triptofan Trp W Tirozin Tyr V Valin Val Y

3 Amino asitlerin bazı Özellikleri Amino asitlerin bazı Özellikleri Karboksil grubuna en yakın; 1. atomuna α- 2. atomuna β- 3. atomuna γ- 4. atomuna δ- 5. atomuna ε- denilmektedir. Tüm amino asitlerde amino grubu α- nuna bağlı olduğundan α-amino asit adı verilir. Glisin hariç (R=-H) tüm amino asitlerin α-nu nu asimetrik dur. Çünkü ü her bir a.a. de α- atomuna bağlı H, - OOH, -NH 2 olmak üzere dört farklı grup bağlıdır. Treonin ve izoleusin i gibi a.a lerin iki asimetrik ik karbon atomu vardır ve 4 izomer şeklinde bulunurlar. Amino asitlerin bazı Özellikleri Amino asitlerin bazı Özellikleri Bu durum amino asitlerin; Sulu çözeltilerde monokromatik ışığı ğ kırma ve amino asitlerin üç boyutlu yapısının (konfigürasyon) anlaşılmasını sağlar. Tüm amino asitler optik bakımından aktiftir. Amino asitler polarimetre cihazında ışığı sağa (+; dekstrorotator) ya da sola (-; levoratotor) çevirebilir. Proteinlerden izole edilen amino asitler + ya da olabilir.

4 Amino asitlerin bazı Özellikleri Amino asitler D- veya L- formunda olabilir. Gliseraldehit molekülünde asimetik atomuna bağlı olan OH grubu solda ise L-gliseraldehit, sağda ise D-gliseraldehit olduğunu daha önce görmüştük. H O OOH H O OOH H OH H NH 2 OH H H 2 N H H 2 OH R D-Gliseraldehid D-Amino Asit H 2 OH R L- Gliseraldehid L- Amino Asit

5 Amino asitlerin bazı Özellikleri Proteinlerde bunan tüm amino asitler L- konfigürasyonu gösterirler. D- a.a. ler ise, bakterilerin hücre çeperinde, bazı antibiyotiklerde ve bir kısım bitkisel peptitlerde bulunurlar. Amino Asitlerin Ail i Protonik ikdengesi Amino asitlerin i bazı Özellikleri i OO - Amino asitler, hem bir asidik (-OOH) hem de bir bazik gruba (-NH 2 ) sahip olduklarından, amfolit bileşiklerdir. ş Bunlar çözeltilerinde elektriksel yüklü moleküller halindedirler. Amino asitler, moleküllerinin net elektriksel yüklerinin sıfır olduğu ph da yani izoelektrik nokta ph sında Zwitterion i şeklinde d veya diğer bir ifade ile iki kutuplu şekilde bulunurlar. Amino Asitler nötral ph da genellikle dipolar iyon (Zwitterion) şeklinde bulunur. H 3 N + 3 H 2 N H R OOH H R

6 Amino asitlerin bazı Özellikleri Proteinler ; Hl veya H 2 SO 4 gibi kuvvetli asitlerle veya Pepsin, tripsin veya Kimotripsin gibi proteaz larla hidroliz edilerek Amino asitlerine parçalanır. Hidroliz edilen bu Amino asit karşımı ph 5.5da 5 da kağıt elektroforezine tutulursa 3 ana gruba ayrılır: 1-) ph da net elektrik yükü 0 olan amino asitler (genellikle monokarboksil ve monoamino gruplu a.a.ler) a Nötr a.a. a lerdir. 2-) Katoda yani (-) yüklü elektroda doğru göç eden a.a.ler. Bunlar birden fazla amino grubu ihtiva eden a.a.ler; a Bazik aalerdir a.a.lerdir. 3-) Anoda yani (+) yüklü elektroda doğru göç edenler. Bunlar da birden fazla karboksil grubu bulunduran a.a.ler;asidik a a.a.lerdir. a

7 Amino asitlerin Sınıflandırılması Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler Biyolojik durumlarına göre: Eksojen a.a (Esansiyel a.a.) Endojen a.a ( Esansiyel olmayan a.a.) Yarı Eksojen (Yarı Esansiyel a.a.) Amino asitlerin bazıları vücutta sentezlenebildiği halde bir kısmı da sentezlenemez. Vücudun sentezleyemediği ve besinlerle dışardan ş alınmaları zorunlu olan amino asitlere esansiyel amino asitler veya eksojen amino asitler denir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler Vücutta sentezlenebilen ve dışarıdan besinlerle alınması zorunlu olmayanlara ise esansiyel olmayan amino asitler veya endojen amino asitler denir. Esansiyel Yarı esansiyel Esansiyel olmayan amino asitler amino asitler amino asitler Histidin Arginin Glutamik asit Lizin Trozin Aspartik asit Triptofan Sistin Alanin Fenilalanin Glisin Prolin Metiyonin Serin Hidroksiprolin Treonin Leusini İzoloysiny Valin

8 Amino asitlerin sınıflandırılması Yapılarına göre: Genelde R gruplarına göre; Pozitif Negatif nötral polar polar-olmayan l Nötr Düz Zincirli, Aromatik Hidroksilli Sülfürlü Asidik Bazik Nötr Amino asitler mono-karboksilli ve mono-amino gruplu amino asitler; Glisin Alanin Valin Leusin Prolin Izoleusin

9 Hidroksilli Amino Asitler (-OH) Hidroksilli killi Amino Ail Asitler (O (-OH) Serin Theoronin Tirozin Aromatik Amino Asitler Aromatik Amino Asitler Fenilalanin Tirozin Titf Triptofan

10 Sülfür Grubu İhtiva Eden Amino Asitler Sülfür Grubu İhtiva Eden Amino Asitler Sistein Metionin Bazik amino Asitler Bazik Amino Asitler Birden Fazla amino grubuna sahip a.asitlerdir. Lizin Arjinin Histidin

11 Asidik Amino Asitler Aidik Asidik Amino Aitl Asitler Birden Fazla karboksil grubu bulunduran a.asitlerdir Aspartik Asit Glutamik Asit Asparajin Glutamin Polar olmayan a.a. Polar olmayan a.a. Suda çok az çözünürler ü Prolin bir α-imino asittir. α- nu ve amino grubu halka oluşturur. Yan zinciri düz (5) Alanin, Valin, Leusin, İzoleusin, Prolin Aromatik(2) Fenilalanin, l i Triptofan l l l ( ) Sülfüdril gruplu (1) Metionin

12 Yüksüz Polar Yan Zincire sahip a.a.ler H HO H 2 N Hidroksiprolin HO O Suda fazla çözünür Su ile H bağı yaparlar Hidroksilli a.a. a (tirozin serin ve theoronin) Amid gruplar (asparajin, glutamin) Sülfür (sistein) Protein Yapısındaki Nadir Amino Asitler 20 a.a. İlave olarak. 4-hidroksiprolin hd (kollajen ve bazı bitki proteinlerinde) Hidroksilizin ili i (kollajen) Pridin halkasından 4 lizin amino asidin bağlanması ile oluşan dezmozin ve izodezmosin (Elastin) Not: Bunlar için üçlü kod bulunmaz. Muhtemelen kodlanan a.a a yerleştirildikten sonra protein enzimatik olarak modifiye edilir.

13 Non-protein a.a. D-konfigurasyondaki a.a.ler Protein yapısında bulunan 20 L-formu a.a.den başka kadar a.a. Doğada mevcuttur. Willardine, izowillardine, mimozin, lathyrine, vicine, convicine gibi amino asitler bunlara örnek olarak verilebilir. antibiyotiklerin tikl (D-glutamik asit) bakteri hücre duvarlarının (D-glutamik asit) bazı böcek larvalarının (D-alanin) toprak solucanlarının (D-serin) yapısında bulunur. Metabolizmada ara bileşik olanlar β-alanin pantotenik asit (vitaminlerin yapı taşı) sentezinde, Ornitin Arjinin sentezinde Homosistein ve homoserin a.a. a Sentezinde oluşan ara bileşiklerdir. Amino asitlerin reaksiyonları 1.) Alkollerle reaksiyonları: A.a.lerin karboksil grupları asit varlığında alkollerle ester oluşturabilirler. r r. Bu esterler r uçucudurlar. Bu özellikleriden faydalanılarak gaz kromatografide (G) ayrıştırılabilirler. ş

14 Amino asitlerin reaksiyonları Amino asitlerin reaksiyonları 2) 2.) Peptid bağı oluştururlar 3.) Nitröz asitle reaksiyonları A.a.ler nitröz asitle reaksiyona girdiklerinde ortama serbest azot verilir. Bunlar kararlı olmayan diazo ürünleridir. Bu reaksiyondan faydalanarak a-amino amino gruplarının tayini yapılabilmektedir. Prolin ve hidroksiprolin bu reaksiyonu vermez. 4) 4.) 24-dinitroflorobenzen 2,4 reaksiyonu A.a. Tin amino grubu 2,4-dinitroflorobenzen ile reaksiyona girerek renkli 2,4-dinitrofenil türevini oluştururlar. Bu reaksiyon yardımıyla protein veya peptidlerin terminal amino asitlerin belirlenmesi gerçekleştirilebilir. Amino asitlerin reaksiyonları Amino asitlerin reaksiyonları 5.) Ninhidrin reaksiyonu A. Asitler ninhidrin ile reaksiyona girerek kendilerine özgü kiremit kırmızısı ile koyu mor rengi arasında değişen renkli kompleksler oluştururlar. Bundan faydalanılarak ampirik kalitatif tayinleri yapılabilir. 6.) Metilleşme reaksiyonları Amino asitlerin metilleşmesiyle oluşan türev maddeler biyolojik reaksiyonlarda metil verici kaynak olarak kullanılır.

15 Amino asitlerin reaksiyonları Amino asitlerin reaksiyonları 7.) Dekarboksilasyon A.a.lerden kuvveli bazik ortamlarda bir mol O 2 açığa çıkar. Örneğin Histidin dekarboksilasyonla Histamin e dönüşür. Histamin alerjik reaksiyonlarda görev yapmakla birlikte hayvanlarda mide salgısını artırıcı bir hormon olarak da iş görür. 8) 8.) O 2 ile reaksiyonları Bu reaksiyon sonucu karbamino grupları oluşur. Bu olay hemoglobindeki amino grupları ile O 2 arasında da oluşmakta ve O 2 in akciğerlere taşınmasında rol oynamaktadır. Amino asitlerin reaksiyonları Yukarıda sayılanlardan başka; amino asitlerin amino gruplarının asetilleşme ve benzoilleşme reaksiyonları da vardır. Ayrıca; Millon, Sakaguchi, nitroprussit, aldehit, folin, ve Sullivan reaksiyonlarını da saymak mümkündür. Bu kısımdakiler genellikle renk oluşumuna dayanan özel reaksiyonlardır.

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

Amino asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Doğada 300 kadar farklı amino asit bulunmaktadır. Amino asitlerin standart amino asitler

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın!

NIRLINE. NIRLINE Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! Amino Asit Analizleri İle Ekonomik Üretim Yaparak Gıda Kalitenizi Arttırın! KONU İLGİ Kanatlı beslemede amino asit, sindirilebilir amino asit parametrelerinin önemi ve analizleri amino asit analizleri

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI

PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI PROTEİNLERİN 3 BOYUTLU YAPISI 1-Primer Yapı (1 o ) 2-Sekonder Yapı (2 o ) -Alfa heliks -Beta kırmalı tabaka -Beta bendler (kıvrım, dirsek) -Tesadüfi

Detaylı

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

olasılığının bu hastalıkların teşhis ve orijinlerinin açıklanmasında önemli roller üstlenebileceğini düşündürmüştür (10,18).

olasılığının bu hastalıkların teşhis ve orijinlerinin açıklanmasında önemli roller üstlenebileceğini düşündürmüştür (10,18). GİRİŞ VE AMAÇ Kistik meme hastalıkları günümüzde her 20 kadından birini etkileyen yapısıyla kadın memesinin en yaygın benign oluşumudur. Epitel yapısı göz önüne alındığında 2 tip meme kisti olduğu görülmüştür.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Yayın No: 69 BESİN ANALİZLERİ. Prof. Dr. Nevin VURAL Ankara Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi .9 /UR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Yayın No: 69 BESİN ANALİZLERİ. Prof. Dr. Nevin VURAL Ankara Üniversitesi. Eczacılık Fakültesi .9 /UR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Yayın No: 69 BESİN ANALİZLERİ Prof. Dr. Nevin VURAL Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1992.9 /UR M- 02KA-L A.Ü.ECZACILIK FAKÜLTESİ Yayın No: 69 BESİN A N

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 7 VİTAMİNLER. Tablolarla Biyokimya Cilt 2 * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 7 VİTAMİLER 7.1- GEEL BAKI Vitaminler, doğal olarak besinler içerisinde yer alan, hayvansal organizmanın hayatını sürdürebilmesi için çok az miktarlarda bile gerekli olan, genellikle organizma

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

LİPİDLER. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN

LİPİDLER. Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN LİPİDLER Doç.Dr.REMİSA GELİŞGEN Yapısal özellikleri ve fonksiyonları Suda hemen hemen hiç çözünmez. Yapılarında önemli miktarda nonpolar hidrokarbon zinciri taşıyan lipidler, hidrofobik ( suyu sevmeyen

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar 0 İçindekiler Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik...2 Deney I Karbonhidratların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.3 Deney II Şekerlerin İyodometrik Yöntemle Kantitatif Tayini...11

Detaylı

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması LİPİTLER Lipitler polimer yapısında olmayan makromoleküllerdir. Hem yapısal hem de işlevsel olarak çok farklı moleküller ortak bir özellikleriyle lipit adı altında toplanmıştır: Bu özellik, apolar olmaları

Detaylı

VİTAMİNLER VİTAMİNLER

VİTAMİNLER VİTAMİNLER VİTAMİNLER VİTAMİNLER Vitamin, ismi Latince yaşam anlamına gelen vita sözcüğünden kaynaklanır. Yağlar, proteinler ve karbonhidratlar ile kıyaslandığında, gıdalarda minör olarak bulunurlar ve organizma

Detaylı

Yazan : Prof. Dr. Gazanfer BİNGÖL

Yazan : Prof. Dr. Gazanfer BİNGÖL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI DERS KİTABI SERİSİ NO: 46 VİTAMİNLER ve ENZİMLER Yazan : Prof. Dr. Gazanfer BİNGÖL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI DERS KİTABI SERİSİ

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI DERS KİTABI SERİSİ NO: 46. pr>

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI DERS KİTABI SERİSİ NO: 46. pr> ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI DERS KİTABI SERİSİ NO: 46. pr> VİTAMİNLER ve ENZİMLER Yazan : Prof. Dr. Gazanfer BİNGÖL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI - J. \ DERS KİTABI

Detaylı

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ

BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ BÖLÜM - 10 METATABOLİZMAYA GİRİŞ 7.1- GENEL BAKI. Canlı organizmalar, kendilerini yenilemek, gelişmek ve üremek için kimyasal maddelere gereksinim duyarlar. Çünkü organizmanın tamamı kimyasal maddelerden

Detaylı

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU 1 Besin Çeşitli besin öğeleri, su ve diğer kimyasal maddelerden oluşmuş bileşiklerdir. Yumurta, et, süt, kuru baklagiller (nohut, fasulye vb.), tahıllar (buğday vb.), meyveler (çilek, portakal vb.), sebzeler

Detaylı

Besin öğeleri konusunda çok kısa bilgi verildiğinden, daha geniş bilgi için biyokimya kitaplarına

Besin öğeleri konusunda çok kısa bilgi verildiğinden, daha geniş bilgi için biyokimya kitaplarına ÜNİTE 2 Besin Öğeleri Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Başlıca besin öğeleri gruplarını, Karbonhidratların organizmadaki önemini ve işlevlerini, Karbonhidrat türlerini ve özelliklerini, Lipidlerin

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı