TC. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ"

Transkript

1 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ 1

2 DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ DOĞUM SONRASI HASTANE TAKİP PROTOKOLÜ A. DOĞUM SONRASI İLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKİBİ): 1.Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 2.Anneye kendini nasıl hissettiğini (halsiz, yrgun, vb) ve yakınmalarını (ağrı, üşüme, vb) srunuz. 3.Dğum öncesi bakım ve dğum ile ilgili eldeki kayıtlı lan bilgileri gözden geçiriniz. 4.Risk tespiti yapınız: ( Hastanede kalış süresini ve verilecek klinik hizmetleri belirlemek üzere) 1.Düşük ssyeknmik durum (beslenme bzukluğu vb) 2.Anemi ( hemglbin <11 g/dl) 3.Gebelik öncesi ve/veya gebelikte hipertansiyn) 4.Gebelik öncesi veya gebelikte diyabet 5.Gebelik ve sistemik hastalık (kalp hastalıkları, hematljik hastalıklar vb) 6.Erken membran rüptürü 7.Uzamış ve/veya presipite eylem 8.Rh izimmünizasyn 9.Grand multiparite ve/veya sık dğum 10.Adlesan (<18 yaş) veya ileri yaş (>35 yaş) gebelikleri 11.Çğul gebelik, iri bebek (>4000 g) veya plihidramnis 12.Frseps, vakum veya sezaryen dğum 13.Uterus rüptürüne yl açacak manuplasynlar 1. Derin laserasyn 2. Daha önce bilinen ruhsal hastalık öyküsü 3. Evde geçirilmiş dğum eylemi ve/veya evde dğum 5.Muayene/müdahale yapılacak ise; 1.Yapılacak muayene ve/veya müdahalenin amacını ve nasıl yapılacağını açıklayınız. 2.Annenin yapılacak müdahaleler için daha önce alınmamışşa yazılı nayını alınız. 3.Annenin mahremiyetini göz önüne alarak rtamı düzenleyiniz. A. Muayene/müdahale 2

3 1.Vital bulguları (kan basıncı ve nabız) ölçünüz ve değerlendiriniz, infeksiyn şüphesi varsa ateş ölçünüz, slunum takibi yapınız. (15 dakikada bir ) a. Kan basıncı anne istirahat halinde ve iki ölçüm 140/90 mmhg veya üzerinde ya da öykü varsa preeklampsi prtklünü uygulayınız. 2.Bilinç durumunu kntrl ediniz. 2. Kanama ve uterus invlusynu takibi yapınız: a. Dğum snrası ilk bir saat içinde uterin fundus genellikle umbilikus seviyesinde veya hemen üzerindedir ve serttir. b. Uterus sert/kntrakte değil ise yumuşak hareketler ile fundus masajı yapılması uterusun kntrakte lmasını ve kanamanın azalmasını sağlayacaktır. Unutmayınız! Uterus üzerine yapılacak fazla basınç ve sert hareketler annenin şiddetli ağrı duymasına neden lacaktır. c. Anneye yardımcı larak uterin fundusu hissetmesini sağlayınız ve bu knuda anneye bilgi vererek kendi kendine fundus masajı knusunda anneyi cesaretlendiriniz. d. Mesanenin dlu lduğu lgularda uterus invlusynu yeterli lmayabilir veya invlusyn hakkında yeterli fikir elde edilemeyebilir; bu durumda anneyi idrarını bşaltması knusunda teşvik ediniz ve takiben muayeneyi tekrarlayınız. e. Fundus masajı yapılmasına karşın uterus invlusynu yeterli değil ise: Uterus içinde veya serviks ağzında nrmalden fazla pıhtı lduğu düşünülüyrsa, bir eliniz ile hemen simfizis pubis üzerinden uterusun alt bölümünü desteklerken diğer eliniz ile yumuşak hareketler ile fundustan bastırarak pıhtı tıkacının atılmasını sağlayınız. Uterus invlusynu yeterli değil ve gerekiyr ise ksitsin uygulayınız (10-40 IU/ 1000 ml dengeli slusyn içinde IV infüzyn). Yukardaki müdahalelere karşın uterus invlüsynu yetersiz ise AOB pst-partum kanama prtklünü uygulayınız. 4. Gerekirse perine (vajinal-rektal) muayenesi yapınız (hemen dğumdan snra veya epizytmi narımı tamamlanınca): a. Serviks (kllum) ve vajen b. Üretra ve çevresi c. Epizytmi hattı d. Anal sfinkter 5. Gebeliğe bağlı sistemik hastalık veya dğum ile ilgili kmplikasyn mevcut ise ilgili prtklü uygulayınız: a. Bakterial endkardit prfilaksisi b. Eklampsi prflaksisi c. Erken membran rüptürü veya elle halas uygulamasından snra antibitik uygulaması vb. ( kanıt C seviyesi) B. Labratuvar 1. Hemglbin ölçümü (dğum öncesi değeri bilinmiyrsa). 3

4 2. Kan grubu tayini (dğum öncesinde bilinmiyrsa). C. Bakım 1. Mümkün lan en kısa zamanda emzirmeyi başlatınız. Yenidğan emzirmesine yardım ediniz ve emzirme eğitimi veriniz. 2. Genel vücut hijyenini sağlayınız (perine, bacak temizliği vb) B. DOĞUM SONU İLK GÜN; 1 6 SAATLERİ ARASI (SERVİS TAKİBİ): 1. Anneyi ve eşlik eden yakınlarını uygun şekilde selamlayınız. 2. Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 3. Anneye kendini nasıl hissettiğini (halsiz, yrgun, vb) ve yakınmalarını (ağrı, akıntı, üşüme, vb) srunuz: a. Ağrı: Başağrısı varsa preeklampsi varlığı ya da gelişimi açısından dikkat!-kan basıncını kntrl ediniz. Spinal veya epidural anestezi ile dğum gerçekleşmiş ise spinal baş ağrısı rtaya çıkabilir. Hastayı düz yatakta yatırınız, engel yk ise fazla miktarda sıvı alımı knusunda hastayı destekleyiniz ve gerekirse uygun analjezik veriniz. Baldır kısmında ağrı varsa trmbflebit açısından değerlendiriniz. Annenin ağrısı var, nrmal vajinal dğum yapmış ise ağızdan sezaryen ile dğum yapmış ise parenteral analjezik uygulayınız. b. Titreme ve üşeme: Annenin ve bebeğin üzerine battaniye örtünüz. 4. Önceki izlem kayıtlarını gözden geçiriniz, değerlendiriniz. 5. Anneye dğum snrası eğitimlerini veriniz: A. Muayene / Müdahale a. Annenin emzirmesine yardım ediniz ve emzirme tekniği hakkında daha bilgi veriniz (daha önce yapılmamış ise) b. Bebek bakım eğitimi c. Beslenme eğitimi d. Lhusalık döneminde yapılması ve/veya yapılmaması gerekenler hakkında eğitim 1. Vital bulguları (kan basıncı, vücut ısısı ve nabız) ölçünüz ve değerlendiriniz: a. Nrmal dğum yapan kadınlar için servise kabulünde ve 6. saatte. b. Sezaryen ile dğum yapan kadınlar için 1-2. saatler arası 15 dakikada bir; 2-4 saatler arası 30 dakikada bir; 4-6 saatler arası saatte bir.(anestezi alan hastalarda pstanestezik bakım, Türk Anesteziylji ve Reanimasyn Derneği (TARD) anestezi uygulama kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır). c. Eğer diastlik kan basıncı 90 mmhg ve üzerinde ise saatlik kan basıncı ölçümü yapınız. d. Eğer vucüt ısısı 38 C nin üzerindeyse saatlik vucut ısısı takibi yapınız. 2. Uterus invlusynu, kanama miktarı ve niteliğini değerlendiriniz (vital bulguların değerlendirilmesini takiben): a. Uterus invlusynu kntrl ediniz: 4

5 Uterus invlusynu yetersiz (fundus umblikusun üzerinde ve gevşek larak palpe ediliyr ve kanama miktarı fazla) ise yumuşak hareketler ile uterin fundus masajı yapınız ve hastanın kendi kendine fundus masajı yapmasını teşvik ediniz. Uterus invlusynu yeterli ancak kanama miktarı fazla veya kanama miktarında tedricen artış veya aşırı kanama durumunda pst partum kanama prtklünü uygulayınız. b. Kanama miktarı ve niteliğini değerlendiriniz: Dğum snrasında dakika içerisinde 2-3 ten fazla peti kirletecek kanaması lması, sürekli kan gelişi, pıhtı çıkışı veya renginin açık/parlak kırmızıya dönmesi nrmal lmayan fazla miktardaki dğum snrası kanamayı işaret eder. 3. Genel vücut muayenesi (meme, karın muayenesi, bacaklarda ödem, trmbflebit, vb) a. Emzirmenin değerlendirilmesi veya emzirme eğitimini verirken meme muayenesi yapınız. b. Sistemik hastalık mevcudiyetinde nedene yönelik tetkik ve tedaviye başlayınız. 4. Aşağıdaki bulgular açısından anneyi değerlendiriniz gerekirse perine (vajinal-rektal) muayenesi yapınız: a. Epizytmi hattında ayrılma b. Hematm c. İnkntinans (üriner/fekal) 5. İmmunizasynlar: B. Labratuvar a. Yapılmamışsa tetanz immünizasynu b. Bebek için hepatit B immünizasynu ve c. Bebeğin kan grubuna göre Rh-rH uygunsuzluğu lanlarda pstpartum ilk 72 saatte anti-d immünizasynu 1. Hemglbin ölçümü (pstpartum 6. saatte) 2. Gerekirse CYBE-HIV/AIDS testi (daha önce yapılmamış ise) Bakım 1. Perine bakımını yapınız (annenin servise kabulünde) 2. Dğumu takip eden ilk 2 saat içinde annenin idrar yapmasını teşvik ediniz ve 6 saat içinde çıkarılan idrar miktarını kaydediniz. Eğer anne pstpartum 6 saat içinde idrar çıkarmamış ve idrar çıkarması için ılık duş veya bany gibi uygulamalara rağmen idrar çıkarmamış ise mesane hacmini değerlendiriniz-gerekirse kateterizasyn düşünülmelidir. 3. Sezaryen ile dğum yapan lguların vital bulgularının takibi sırasında aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının takibi (varsa idrar sndası kntrlü) (Anestezi alan hastalarda pstanestezik bakım, Türk Anesteziylji ve Reanimasyn Derneği (TARD) anestezi uygulama kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmalıdır). 4. Tüm kadınların dğum snrası dönemde mümkün lduğu kadar kısa süre içerisinde mbilize lmaları knusunda yüreklendiriniz. Eğer kadın bez ise, özel bakıma ihtiyaç duyabilir. C. DOĞUM SONRASI İLK GÜN; 6-24 SAATLERİ ARASI (SERVİS TAKİBİ): 5

6 1. Anneyi ve eşlik eden yakınlarını uygun şekilde selamlayınız. 2. Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 3. Anneye kendini nasıl hissettiğini ve yakınmalarını srunuz. 4. Bir önceki izlem kayıtlarını gözden geçirip değerlendiriniz. Muayene / Müdahale 1. Vital bulguları (kan basıncı, vücut ısısı ve nabız) ölçünüz ve değerlendiriniz (6 saatte bir) 2. Uterus invlusynu, kanamanın miktarı (pet takibi) ve niteliğini değerlendiriniz (6 saatte bir): Dğum snrasında dakika içerisinde 2-3 ten fazla peti kirletecek kanaması lması, sürekli kan gelişi, pıhtı çıkışı veya renginin açık/parlak kırmızıya dönmesi nrmal lmayan fazla miktardaki dğum snrası kanamayı işaret eder. 3. Nedene yönelik muayene yapınız: Sistemik hastalık mevcudiyetinde nedene yönelik tetkik ve tedaviye başlayınız 4. Aşağıdaki bulgular açısından perine (vajinal-rektal) muayenesi yapınız: a. Epizytmi hattında ayrılma b. Hematm c. İnkntinans (üriner/fekal) d. Vajinal akıntı (pstpartum infeksiyn bulguları açısından hastayı değerlendiriniz): Labratuvar Eğer kadının yğun veya pis kkulu akıntısı, pıhtılı lşia, batın hassasiyeti var veya vücut ısısı 38 C nin üzerindeyse vajinal akıntı, uterus invlusynu ve pzisynu değerlendirilmelidir. Uterusun büyüklüğü, tnusu veya psizynundaki herhangi bir anrmallik araştırılmalıdır. Eğer herhangi bir uterus anrmalliği yksa diğer nedenler dikkate alınmalıdır. 1. Hemglbin ölçümü (hastanın kanaması nrmal ve daha önceki ölçüm değeri nrmal sınırlarda ise bu basamağı atlayınız) 2. İdrar tetkiki (gerekirse) Bakım 1. İdrar takibi mesane sndasının çıkarılması (pstperatif 8. saatte) 2. Erken mbilizasyn 3. Genel vücut hijyeni, meme ve perine bakımı. 4. Dğum snu kaygı, depresyn vb. psikljik prblemlerin varlığında psiklljik durumun değerlendirmesini yapınız ve/veya knsultasyn isteyiniz. 5. Gebelere demir destek prgramı dğrultusunda demir desteği veriniz. DOĞUM SONRASI İLK 24 SATTTE TEHLİKE İŞARETLERİ VE DANIŞMALIK A. Dğum snrası dönemde primer veya seknder kanama ya da puerperal sepsis riskini arttıran durumlar: 1. Plasenta veya zar retansiynu 2. Uzamış eylem 3. Operatif dğum (sezaryen, vakum, frseps) veya kmplikasyn gelişen dğum eylemi (3-4. derece perine yırtıkları vb) 6

7 4. Epizytmi açılması 5. Sezaryen snrası insizyn yeri açılması 6. Anemi 7. Gebelikte kanama 8. Erken membran rüpturü 9. Hijyenik lmayan şartlarda ev dğumu 10. Preeklampsi, DIC, HELLP 11. Sistemik bir hastalığın (trmbsitpeni, SLE, kalp hastalığı ve/veya antikagülan ilaç kullanımı, vb) varlığı B. Dğum snrası dönemde lhusaların acilen sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektiren tehlike işaretleri: 1. Vajinal kanama: a. Dğum snrasında dakika içerisinde 2-3 ten fazla peti kirletecek kanaması lması, pıhtılı kanama, sürekli kan gelişi ya da renginin parlak kırmızıya dönüşmesi, kanamanın azalmasının devamında tekrar lşia rubranın rtaya çıkması b. Kanamanın azalmayarak artması 2. Knvülsiyn (nöbet) geçirme 3. Slunum güçlüğü ve hızlı slunum 4. Ciddi karın ağrısı 5. Ateş 6. Kötü kkulu akıntı 7. İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma 8. Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme C. Danışmanlık: 1. Dğumdan snra iyileşmenin fizyljik süreci hakkında bilgilendirme 2. Aile planlaması danışmanlığı ve uygulaması 3. Bebek bakımı, anne sütü ve emzirme hakkında bilgilendirme ve destek 4. Anne için beslenme eğitimi, demir desteği 5. Genel vücut hijyeni, perine ve meme bakımı eğitimi 6. Anne-bebek ilişkisinin değerlendirilmesi 7. Uyku ve dinlenmeye yeterli zaman ayrılması knusunda hastanın cesaretlendirilmesi 8. Dğum snu egzersiz hakkında eğitim ve annenin bu knuda desteklenmesi 9. Dğum snrası dönemde sık karşılaşılan sağlık srunları, belirtileri dahil lmak üzere: a. İnfeksiynlar b. Mesane srunları c. Sırt ağrısı d. Sık başağrısı e. Pelvik ağrılar f. Hemrid g. Kabızlık h. Depresyn, anksiyete ve aşırı yrgunluk i. Perineal ağrı j. Meme prblemleri k. Anemi 10. Dğum snrası dönemde önemli sağlık srunları, belirtileri dahil lmak üzere: a. Dğum snrası kanama b. Preeklampsi/eklampsi c. Puerperal genital infeksiynlar d. Trmbemblik hastalıklar e. Üriner sistem kmplikasynları: İdrar retansiynu 7

8 İnkntinans İnfeksiyn f. Perine ve vulva şikayetleri g. Mastit h. Psikljik prblemler: Dğum snu kaygı (yetersizlik, evlilik hayatının kayblması, izlasyn, bebek ve diğerlerinin bakımından sürekli srumlu lmak) Dğum snu hüzün Dğum snu depresyn 11. Epidural veya spinal anastezi almış kadınlara özellikle tururken veya kalkarken luşan baş ağrıları 12. Kişisel bakım-hijyen 13. Cinsel sağlık/cinsel hayat 14. Aile planlaması yöntemi Genel Açıklama Sağlık persneli hastaneden ayrılmadan önce anne ve bebeğin durumunun iyi lduğundan emin lmalıdır. Dğum hastanede gerçekleşmişse düzenli takipler devam etmelidir. Eğer dğum sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmişse sağlık persneli lğusanın yanından ayrılmadan önce lğusa ve ailesini tehlike işaretleri ve acil durumlarda hangi sağlık kuruluşuna başvuracakları knusunda bilgilendirme yapmalıdır. Daha snraki izlemler için gerekli planlamalar yapılarak anne ve ailesi ile paylaşılmalıdır. D. DOĞUM SONRASI GÜNLER: DOĞUM SONRASI BAKIM Dğum snu taburcu lan lhusanın ilk bakımı dğumu takip eden günler arasında ev veya sağlık kuruluşu gerçekleştirilmelidir. 1. Anneyi ve eşlik eden yakınlarını uygun şekilde selamlayınız. 2. Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 3. Eğer annenin dğumu hakkında bilgi sahibi değilseniz, anneye nerede, nasıl ve ne zaman dğum yaptığını srunuz. 4. Anneye kendini nasıl hissettiğini, uyku ve dinlenme aralıklarını, uyum srunlarını, yrgunluk veya halsizlik hissedip hissetmediğini srunuz. 5. Anneye yakınmalarını srunuz: Kanama, idrar prblemleri, meme ve emzirme prblemleri, depresyn, bacaklarda ağrı, şişlik ve ısı farkı vb. a. Kanama: Miktar, renk ve özellikle eşlik eden kötü kku varlığını srgulayınız. Dğum snrası ilk 2 gün kırmızı-vişne çürüğü renkte bir akıntı lağandır günler arası renk pembe-kahverengi hale döner. Lekelenme tarzında kanama dğumdan snra özellikle emziren kadınlarda 6. haftaya kadar devam edebilir. b. İdrar prblemleri: Dğum snrası ilk 2 gün idrar miktarında artış nrmaldir. Takiben nrmal süre ve miktarda idrar yapılması gerekir. İdrar yaparken yanma veya idrar kaçırması srgulanmalıdır. Küçük miktarda istem dışı idrar kaçırması lan lhusalara pelvik tabanı güçlendirmeye yönelik egzersizler öğretilmelidir. İdrar yaparken yanma veya idrarda renk değişikliği varlığında tam idrar tetkiki istenmelidir. c. Ağrı: Sırt, göğüs ve baş ağrısı lup lmadığı srgulanmalıdır: 8

9 Eğer perinede ağrı devam ediyrsa perine değerlendirilmelidir. Ağrıyı azaltmak için tpikal sğuk uygulama veya analjezikler önerilebilir. Eğer lğusa gerilim veya migren tipi baş ağrısından şikayetçi ise sağlık persneli baş ağrısının rtaya çıkması ile ilgili faktörlerden kaçınılmasını öğütlemelidir. Sırt ağrısı genel ppulasynda tedavi edildiği gibi yönetilmelidir. d. Çarpıntı ve nefes darlığı e. Bağırsak faaliyetleri: Eğer knstipasyn mevcut ise lifli besin ve sıvı alımının artırılması önerilmelidir. Bütün bunlara rağmen devam eden knstipasyn durumlarında hafif uyarıcı laksatif alımı önerilir f. Psikljik durumu: Daha önce bilinen ruhsal hastalık öyküsü lanları, psiktik bzukluklar (şizfreni, biplar bzukluk) psiktik depresyn ve intihar riski açısından ilgili birime yönlendiriniz. 6. Varsa, önceki izlem kayıtlarını gözden geçirip, değerlendiriniz. 7. Muayene/müdahale yapılacak ise; a. Yapılacak muayene ve/veya müdahalenin amacını ve nasıl yapılacağını açıklayınız. b. Annenin yapılacak müdahale ve muayene ile ilgili nayını alınız. c. Annenin mahremiyetini göz önüne alarak mekanı düzenleyiniz. 8. Ayrıca her izlemde: a. Karşılaşılabilecek durumlar hakkında anne, eş ve aile üyelerini bilgilendiriniz. b. Olağandışı durumlarda hizmet alınacak sağlık kuruluşları hakkında anne, eş ve aile üyeleri bilgilendiriniz. A. Muayene/müdahale 1. Vital bulguları (kan basıncı, vücut ısısı ve nabız) ölçünüz ve değerlendiriniz. 2. Genel vücut muayenesi yapınız (bacaklarda ödem, trmbflebit, trmbz bulguları) 3. Karın muayenesi yapınız (fundal yükseklik, aşırı dlu mesane) 4. Perine muayenesi yapınız: Vajinal kanama miktarı, epizytmi hattı, hemrid kntrlü yapınız: Epizytmi hattında açılma veya infeksiyn bulguları varsa uygun yaklaşım için yönlendiriniz. Hemrid srunu lan lhusalar knstipasyndan kaçınmak için gerekli önlemleri almalıdırlar ve yerel tedavi prtkllerine göre yönetimleri yapılmalıdır. Ödemli veya prlapsus lmuş ve ağır hemridi veya rektal kanaması lan lhusalar mutlaka uygun yaklaşım için yönlendirilmelidir. 5. Sezaryen lan hastalar için: a. İnsizyn yerini kntrl ediniz. b. Anestezi kmplikasynları açısından değerlendiriniz. 6. Emzirmeyi gerçekleştirmesini sağlayınız. Emzirmeyi değerlendiriniz, gerekiyrsa emzirmeye yardımcı lunuz ve meme başını değerlendiriniz. 7. Risk tespiti yapınız (bkz. sevk kriterleri) Sevk kriterlerinden herhangi birinin varlığında prtkllere göre sevk etme ve sevk snrası geribildirim alarak tedavi ve izlem planı yapınız 8. Anne-bebek ilişkisini değerlendiriniz. 9

10 Labratuar 1. Hemglbin ölçümü 2. Tam idrar tahlili 3. Gerekirse CYBE-HIV/AIDS testi Bakım 1. Hastanın kişisel temizlik ve bakımını (bany, meme ve perine hijyeni) değerlendiriniz ve hastayı perine bölgesini ve sezaryen insizynunu kruyarak kısa süreli duş alması knusunda cesaretlendiriniz. 2. Gerektiği durumlarda rehbere uygun larak 72 saat içinde izimmunizasyn uygulanması 3. Aşı prtklüne göre gerekiyrsa anne ve bebeğin bağışıklanmasını yapınız. 4. Tüm lhusaların hafif egzersiz, dinlenmeye zaman ayırma bebeğin bakımı için yardım alma duyguları hakkında biriyle knuşma gibi öz bakım tekniklerini kullanma knusunda cesaretlendiriniz. 5. Aile içi şiddeti gösteren herhangi bir delil için izlem yapınız. 6. Demir desteğine devam ediniz. Danışmanlık / Bilgilendirme 1. Dğumdan snra iyileşmenin fizyljik süreci hakkında bilgilendiriniz 2. Aile planlaması danışmanlığı veriniz 3. Bebek bakımı, anne sütü ve emzirme knusunda anneyi bilgilendiriniz ve en az 6 ay süre ile anne sütü verilmesi knusunda anneyi teşvik ediniz. 4. Tüm kadınlara beslenme, fizik aktivite ve bebeği ile geçireceği zaman dahil planlanan aktiviteler hakkında öneriler sununuz. Yeterli miktarda sıvı ve yiyecek alımı hakkında hastayı teşvik ediniz. 5. Tüm lhusalarla duygusal durumlarını, sahip ldukları aile ve çevre desteğini srgulayınız ayrıca günlük laylarla başa çıkmak için hangi stratejileri geliştirdiklerini srgulayınız ve üzerinde tartışınız. 6. Tüm lhusaları ve aile bireylerini sağlık persneli ile duygu durumunda veya ruh halinde herhangi bir değişiklik lduğunda knuşmaları knusunda cesaretlendiriniz. 7. Dğum snrası dönemde fertilizasynun düzenlenmesi ve kntrasepsiyn sağlanması dahil cinsel knularda erkek ve kadına danışmanlık hizmeti sununuz. Özellikle anne ve bebek sağlığı açısından iki dğum arasında en az iki yıl lması gerektiği knusunu vurgulayınız. 8. CYBE-HIV/AIDS danışmanlığı veriniz. 9. Tüm kadınları aşağıdaki knular hakkında bilgilendiriniz: a. Perine ağrısı ve bakımı b. İdrar kaçırma ve idrar yapma c. Bağırsak faaliyetleri d. Halsizlik e. Baş ağrısı f. Sırt ağrısı g. Dğum snrası dönemde emsynel değişikliklerin ( kendisini gergin, endişeli, huzursuz ve sinirli hissetmesi ) genellikle dğum snrası dönemde günlerde kendiliğinden geçebileceği hakkında bilgilendirme yapınız. 8. Aşağıdaki tehlike işaretlerinin varlığında nereye başvuracakları knusunda bilgilendiriniz: Dğum snrası dönemde lhusaların acilen sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektiren tehlike işaretleri: Vajinal kanama: a. Dğum snrasında dakika içerisinde 2-3 ten fazla peti kirletecek kanaması lması, pıhtılı kanama, sürekli kan gelişi ya da renginin parlak kırmızıya dönüşmesi b. Kanamanın azalmayarak artması 10

11 Knvülsiyn (nöbet) geçirme Kan basıncında yükselme Slunum güçlüğü ve hızlı slunum Ciddi karın ağrısı Ateş Kötü kkulu akıntı İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme 9. Tüm lhusalara dğum snrası sağlık ve iyilik hali ile ilgili bilgileri içeren bir kitapçık dğumdan snraki ilk üç gün içinde verilmeli ve kullanımı anlatılmalıdır E. DOĞUM SONRASI 2. HAFTA: Dğum snrası 2. hafta kntrlü Ulusal Anne Ölüm Araştırması snucunda elde edilen veriler dğrultusunda gerekli görülmüştür. Dğum snu taburcu lan lhusanın ikinci bakımı dğumu takip eden 15. günde ev veya sağlık kuruluşu gerçekleştirilmelidir. 1.Anneyi ve eşlik eden yakınlarını uygun şekilde selamlayınız Annenin genel durumunu değerlendiriniz Anneye kendini nasıl hissettiğini, uyku ve dinlenme aralıklarını, uyum srunlarını, yrgunluk veya halsizlik hissedip hissetmediğini srunuz. 3. Anneye yakınmalarını srunuz: Kanama, akıntı, idrar prblemleri, meme ve emzirme prblemleri, depresyn vb. a. Kanama: Dğum snrası ilk 2 gün kırmızı-vişne çürüğü renkte bir akıntı lağandır günler arası renk pembe-kahverengi hale döner. Lekelenme tarzında kanama dğumdan snra özellikle emziren kadınlarda 6. haftaya kadar devam edebilir. b. İdrar prblemleri: Dğum snrası ilk 2 gün idrar miktarında artış nrmaldir. Takiben nrmal süre ve miktarda idrar yapılması gerekir. İdrar yaparken yanma veya idrar kaçırması srgulanmalıdır. Küçük miktarda istem dışı idrar kaçırması lan lhusalara pelvik tabanı güçlendirmeye yönelik egzersizler öğretilmelidir. İdrar yaparken yanma veya idrarda renk değişikliği varlığında tam idrar tetkiki istenmelidir. c. Ağrı: Baş, sırt, göğüs, ve memelerde ağrısı lup lmadığı srgulanmalıdır: Eğer perinede ağrı devam ediyrsa perine değerlendirilmelidir. Ağrıyı azaltmak için tpikal sğuk uygulama veya analjezikler önerilebilir. Eğer lğusa gerilim veya migren tipi baş ağrısından şikayetçi ise sağlık persneli baş ağrısının rtaya çıkması ile ilgili faktörlerden kaçınılmasını öğütlemelidir. Sırt ağrısı genel ppulasynda tedavi edildiği gibi yönetilmelidir. Memelerde ağrıdan şikayetçi ise meme prblemleri (meme angrjmanı, mastit ve meme absesi vb) açısından değerlendirilmelidir. d. Çarpıntı ve nefes darlığı e. Bağırsak faaliyetleri: 11

12 Eğer knstipasyn mevcut ise lifli besin ve sıvı alımının artırılması önerilmelidir. Bütün bunlara rağmen devam eden knstipasyn durumlarında hafif uyarıcı laksatif alımı önerilir f. Psikljik durum değişiklikleri: Dğum snu kaygı, depresyn gibi psikljik prblemlerin varlığında knsultasyn isteyiniz. Pstpartum depresyn lgularının %10 da alta yatan neden pstpartum tiridit labilir. Bu nedenle tedaviye yanıt vermeyen durumlarda trid fnksiynlarının değerlendirilmesi için anneyi ilgili birime yönlendiriniz. 5. Muayene/müdahale yapılacak ise; a. Yapılacak muayene ve/veya müdahalenin amacını ve nasıl yapılacağını açıklayınız. b. Annenin yapılacak müdahale ve muayene ile ilgili nayını alınız. c. Annenin mahremiyetini göz önüne alarak mekanı düzenleyiniz. 6. Varsa, önceki izlem kayıtlarını gözden geçirip, değerlendiriniz. 7. Ayrıca her izlemde: a. Karşılaşılabilecek durumlar hakkında anne, eş ve aile üyelerini bilgilendiriniz. b. Olağandışı durumlarda hizmet alınacak sağlık kuruluşları hakkında anne, eş ve aile üyelerini bilgilendiriniz A. Muayene/müdahale 1. Vital bulguları (kan basıncı, vücut ısısı ve nabız) ölçünüz ve değerlendiriniz. 2. Genel vücut muayenesi yapınız (bacaklarda ödem, trmbflebit, trmbz bulguları) 3. Karın muayenesi yapınız (fundal yükseklik, aşırı dlu mesane) 4. Perine muayenesi yapınız: Vajinal kanama miktarı, epizytmi hattı, hemrid kntrlü yapınız: Epizytmi hattında açılma veya infeksiyn bulguları varsa uygun yaklaşım için yönlendiriniz. Hemrid srunu lan lhusalar knstipasyndan kaçınmak için gerekli önlemleri almalıdırlar ve yerel tedavi prtkllerine göre yönetimleri yapılmalıdır. Ödemli veya prlapsus lmuş ve ağır hemridi veya rektal kanaması lan lhusalar mutlaka uygun yaklaşım için yönlendirilmelidir. 5. Sezaryen lan hastalar için: a. İnsizyn yerini kntrl ediniz. b. Anestezi kmplikasynları açısından değerlendiriniz. 6. Emzirmeyi gerçekleştirmesini sağlayınız. Emzirmeyi değerlendiriniz, gerekiyrsa emzirmeye yardımcı lunuz ve meme başını değerlendiriniz. 7. Sevk kriterlerinden herhangi birinin varlığında prtkllere göre sevk etme ve sevk snrası geribildirim alarak tedavi ve izlem planı yapınız 8. Anne- bebek ilişkisini değerlendiriniz. Labratuar 12

13 1. Hemglbin ölçümü 2. Tam idrar tahlili 3. Gerekirse CYBE-HIV/AIDS testi Bakım 1. Hastanın kişisel temizlik ve bakımını (bany, perine hijyeni) değerlendiriniz ve hastayı perine bölgesini ve sezaryen insizynunu kruyarak kısa süreli duş alması knusunda cesaretlendiriniz. 2. Aşı prtklüne göre gerekiyrsa anne ve bebeğin bağışıklanmasını yapınız. 3. Tüm lhusaların hafif egzersiz, dinlenmeye zaman ayırma bebeğin bakımı için yardım alma duyguları hakkında biriyle knuşma gibi öz bakım tekniklerini kullanma knusunda cesaretlendiriniz. 4. Aile içi şiddeti gösteren herhangi bir delil için izlem yapınız. 5. Demir desteğine devam ediniz. Danışmanlık / Bilgilendirme 1. Tüm kadınlara beslenme, fizik aktivite ve bebeği ile geçireceği zaman dahil planlanan aktiviteler hakkında öneriler sununuz. Yeterli miktarda sıvı ve yiyecek alımı hakkında hastayı teşvik ediniz. 2. Tüm lhusalarla duygusal durumlarını, sahip ldukları aile ve çevre desteğini srgulayınız ayrıca günlük laylarla başa çıkmak için hangi stratejileri geliştirdiklerini srgulayınız ve üzerinde tartışınız. 3. Tüm lhusaları ve aile bireylerini sağlık persneli ile duygu durumunda veya ruh halinde herhangi bir değişiklik lduğunda knuşmaları knusunda cesaretlendiriniz. 4. Dğum snrası dönemde fertilizasynun düzenlenmesi ve kntrasepsiyn sağlanması dahil cinsel knularda erkek ve kadına danışmanlık hizmeti sununuz. Özellikle anne ve bebek sağlığı açısından iki dğum arasında en az iki yıl lması gerektiği knusunu vurgulayınız. 5. CYBE-HIV/AIDS danışmanlığı veriniz. 6. Tüm kadınları aşağıdaki knular hakkında bilgilendiriniz: a. Perine ağrısı ve bakımı b. İdrar kaçırma ve idrar yapma c. Bağırsak faaliyetleri d. Halsizlik e. Baş ağrısı f. Sırt ağrısı g. Meme prblemleri h. Dğum snu dönemde emsynel değişikliklerin( kendisini gergin, endişeli, huzursuz ve sinirli hissetmesi ) dğum snrası dönemde günlerde kendiliğinden geçebileceği hakkında bilgilendirme yapınız. 7. Aşağıdaki tehlike işaretlerinin varlığında nereye başvuracakları knusunda bilgilendiriniz: Dğum snrası dönemde lhusaların acilen sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektiren tehlike işaretleri: Vajinal kanama: a. Pıhtılı kanama, sürekli kan gelişi ya da renginin parlak kırmızıya dönüşmesi b. Kanamanın azalmayarak artması Knvülsiyn (nöbet) geçirme Slunum güçlüğü ve hızlı slunum Ciddi karın ağrısı Ateş Kötü kkulu akıntı İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma 13

14 Şiddetli baş ağrısı, bulanık görme Memelerde ağrı, ısı artışı v.b 8. Tüm lhusalara dğum snrası sağlık ve iyilik hali ile ilgili bilgileri içeren bir kitapçık dğumdan snraki ilk üç gün içinde verilmeli ve kullanımı anlatılmalıdır F. DOĞUM SONRASI 6. HAFTA: Her ne kadar lhusanın bu bakımının klasik larak dğumu takip eden 6. haftada yapılması önerilse de, dğum snu 4 8. haftalar arasında yapılabilir. 1. Anneyi ve eşlik eden yakınlarını uygun şekilde selamlayınız. 2. Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 3. Anneye kendini nasıl hissettiğini, uyku ve dinlenme aralıklarını, uyum srunlarını, yrgunluk veya halsizlik hissedip hissetmediğini srunuz. 4. Dğum snrası 6. haftaki anne izlemine, özellikle eşin katılmasını sağlayarak dğum ve dğum snrası laylarla ilgili neler hissettikleri tartışınız ve srularını yanıtlayınız. 5. lhusanın tıbbi hikâyesini dikkate alarak fiziksel, ruhsal ve ssyal iyilik halini gözden geçiriniz. 6. Bir önceki izlemdeki öykü kaydını değerlendiriniz 7. Annenin herhangi bir şikâyeti veya prblemi lup lmadığını srgulayınız. (Kanama, akıntı, idrar prblemleri, meme ve emzirme prblemleri, depresyn vb. ) a. Disparni: Eğer lhusa cinsel ilişkinin yeniden başlaması knusunda anksiyete duyuyrsa bunun nedenleri nunla birlikte açığa çıkarılmalıdır. Eğer lhusa disparni deneyimi yaşamışsa ve devam eden perine travması varsa, sağlık persneli perinenin değerlendirilmesini önermelidir. Cinsel ilişki sırasında rahatsızlığın giderilmesine yardımcı lmak için su bazlı kayganlaştırıcı kullanılması önerilebilir. Eğer lhusa cinsel sağlık srunları ile ilgili anksiyetesini ifade etmeye devam ediyrsa bu durum ileri düzeyde değerlendirilmelidir. b. Kanaması dğum snrası 6. hafta itibariyle kesilmeyen lhusa üst basamağa sevk edilmelidir. c. Eğer devam eden halsizlik lhusanın kendisinin veya bebeğinin bakımına etki ediyrsa altta yatan fiziki, psikljik veya ssyal nedenler değerlendirilmelidir. d. Eğer lğusanın devam eden dğum snrası kanaması varsa veya sürekli halsizlikten şikayetçi ise hemglbin düzeyi değerlendirilmelidir. Muayene 1. Sistemik Muayene 2. Vajinal muayene: Eğer ağrı şikâyeti varsa veya büyük bir vajinal yırtığı varsa bunun iyileşip iyileşmediğini görmek üzere lhusalarda vajinal muayene yapılmalıdır. Ancak vajinal muayenenin mutlaka yapılması knusunda görüş birliği yktur. Labratuvar Bakım 1. Hemglbin ölçümü 2. Tam idrar tetkiki 1. Demir desteğine devam ediniz. 2. Mdern aile planlaması yöntemi öneriniz ve/veya uygulayınız. 14

15 Danışmanlık / Bilgilendirme 1. Genel sağlık durumu ve sık görülen prblemler hakkında dğum snrası danışmanlık veriniz. 2. Cinsel aktivitenin başlaması knusunu tartışınız ve lası disparni hakkında bilgilendirme yapınız. 3. Aile içi şiddeti gösteren herhangi bir delil için izlemeye devam ediniz. 4. Aile planlaması yöntemi ve iki dğum arasının en az iki yıl lması knusunda bilgilendirme yapınız: Tekrar bebek sahibi lmak istiyrlar mı? Ne zaman düşünüyrlar? Hangi kntraseptif metdu kullanıyrlar? Ek krunma yöntemine ihtiyaçları var mı? sruları tartışılmalıdır. 5. Anne sütü ve emzirme knusunda bilgilendirme ve değerlendirme yapınız. Sevk kriterleri: ( Her bir izlemde aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında anneyi acilen sevk ediniz.) 1. Ani veya yğun kan kaybı veya taşikardi, hiptansiyn, hipperfüzyn dahil şk işaret ve bulguları ile beraber vajinal akıntı ve şuur düzeyinde luşan değişiklikler mevcut ise: a. Şiddetli kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha kısa sürer. b. Hafif kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha uzun süre 2. Diastlik kan basıncı 90 mmhg nın üzerinde ve preklampsinin diğer bulguları eşlik ediyrsa veya diastlik kan basıncı 90mmHg ve üzerinde ve/veya 4 saat içinde 90 mmhg nin altına düşürülemiyrsa. 3. Knvülsyn (nöbet) mevcut ise 4. Ciddi karın ağrısı ve/veya peritneal irritasyn bulguları varsa 5. Slunum güçlüğü ve hızlı slunum mevcut ise 6. Şiddetli veya sürekli baş ağrısı, bulanık görme varsa 7. İki ölçümde ateş 38 C nin üstündeyse veya sepsisi düşündüren diğer işaret ve bulgular varsa 8. Tek taraflı baldır ağrısı, kızarıklık, şişme mevcut ise 9. Nefes darlığı veya göğüs ağrısından şikâyet ediyrsa 10. Ciddi anemi mevcudiyeti veya bulguları varsa 11. Hemglbin 7 gr/dl ve altında ise 12. Sürekli idrar kaçırma veya fekal inkntinans mevcut ise 15

ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ

ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ 1 DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ DOĞUM SONRASI HASTANE TAKİP PROTOKOLÜ A. DOĞUM SONRASI İLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKİBİ): 1.

Detaylı

DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ I. DOĞUM SONU İLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKİBİ):

DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ I. DOĞUM SONU İLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKİBİ): DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ I. DOĞUM SONU İLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKİBİ): 1. Annenin genel durumunu değerlendiriniz. 2. Anneye kendini nasıl hissettiğini (halsiz, yrgun, vb) ve yakınmalarını

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ Her izlemde gebe ve/veya aile yakınlarını karşılayarak uygun iletişimi kurmak için şunları yapınız: Gebeyi nazik bir şekilde karşılama Gerekli mahremiyeti sağlama Kendini

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Kapak Tasarım: Grafiker Umman SEZGĠN

Kapak Tasarım: Grafiker Umman SEZGĠN i ii Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire BaĢkanlığı Ankara, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 925 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 4 Doğum eylemi, doğum ağrılarının başlamasından, fetüsün doğumu ve plasentanın ayrılmasının

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ VE GEBE BAKIMI Slayt No: 11 GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 2 Doğum öncesi bakım şu amaçlara yönelik

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI EBELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama Yapılacak

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

DOĞUM SONU HEMŞİRELİK BAKIMI

DOĞUM SONU HEMŞİRELİK BAKIMI DOĞUM SONU HEMŞİRELİK BAKIMI Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Canan Güneş Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Doğum ve Pediatri Servisi Klinik Eğitim Hemşiresi 20.06.2010

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası Akış Şeması 1 e (AŞ1) bakınız. Yeni Doğmuş Bebek II.Bebek Stabilize Olduktan Sonra Bebeğin göbek ve göz bakımını yapın (Y1) 1

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU GEBE-LOHUSA İZLEM DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb).

Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb). AMAÇ Anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmasına katkıda bulunulması, annenin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgilendirilmesi, iyi bir anne-bebek ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunulması,

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur.

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur. Dk. Kdu : PR-HUD-01 İlk Yay.Tarihi : 15 Mart 2007 Sayfa 1 / 9 Rev. N : 08 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1. Amaç: Bu prsedürün amacı, UÜ-SK nın misyn ve plitikaları dğrultusunda; farklı birimler ve farklı

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Panik Atak ve Panik Bozukluk

Panik Atak ve Panik Bozukluk Panik Atak ve Panik Bzukluk Panik ve kaygı her türlü insanı yaşamının herhangi bir döneminde etkileyebilir. Araştırmalara göre her 30 kişiden biri hayatının bir döneminde ciddi panik atak srunu yaşayabilir.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD

Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD Hemşire Sevgi YATARKALKMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Allerji ve İmmünoloji BD 55y, erkek Retinal ven trombozu nedeniyle düzenli Coraspin ve depresyon nedeniyle Cipralex kullanmakta Daha

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMLERİNDE CİNSELLİK

GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMLERİNDE CİNSELLİK GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMLERİNDE CİNSELLİK Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Dalı Doç.Dr.Nevin Öğretim Üyesi ŞAHİN Cinsellik

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU DOĞUM-TRAVAY İZLEME STAJ DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SONRASI REHBER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SONRASI REHBER T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SONRASI REHBER

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN SARILIĞI Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Yaşamın ilk 28 gününe "yenidoğan dönemi" denir. Bu dönemde

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PSİKİYATRİSİ

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PSİKİYATRİSİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PSİKİYATRİSİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PSİKİYATRİSİ Sağlık, fiziksel ve ruhsal yönleri ile bir bütündür. Sağlığa bedensel, ruhsal ve ssyal yönlerden ayrılmaz bir bütünlük

Detaylı

1. GEBE EĞİTİM ODASI EĞİTİMLERİ

1. GEBE EĞİTİM ODASI EĞİTİMLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL İLİ ÇEKMECE BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GEBE EĞİTİM SINIFLARI

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması IESEC Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yluyla İstihdam ve Standartların Artırılması (Increasing Emplyability and Standards f Elderly Caregivers thrugh Specialized Training and Innvative Empwerment)

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Ölüm İstatistiklerinin Değerlendirilmesi Kocaeli ili Derince İlçesindeki TSM

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Ölüm İstatistiklerinin Değerlendirilmesi Kocaeli ili Derince İlçesindeki TSM İNTERN ARAŞTIRMALARI SERİSİ 2014 Kcaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2013 Yılı Ölüm İstatistiklerinin Değerlendirilmesi Kcaeli ili Derince İlçesindeki TSM Bölgesindeki Sn Beş Yıl İçinde

Detaylı

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir.sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI Dr Özlem Gün Eryılmaz Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniği Never let the sun set twice on a laboring woman. Steer P; BMJ 1999 PARTOGRAM NEDİR? Doğum eyleminin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanserde erken tanı için, vücudumuzun verdiği uyarıcı belirtileri gözlemlemenin, olası risk faktörlerini göz ardı etmemenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kanser oluşumunun önceden yakalanması için

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZOLADEX LA 10,8 mg subkutan implant Deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZOLADEX LA 10,8 mg subkutan implant Deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. ZOLADEX LA 10,8 mg subkutan implant Deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kullanıma hazır enjektör 10,8 mg goserelin (goserelin asetat olarak) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi *

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi * Online Adres http://www.hemarge.rg.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın rganıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013,

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Prof. Dr. M. İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği İşeme Bozukluğu-Tanım Sağlıklı çocuklarda yanlış tuvalet eğitimi yada psikolojik yada ailesel nedenlerle gelişen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM - DÖB

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM - DÖB DOĞUM ÖNCESİ BAKIM - DÖB Doç. Dr. Günay SAKA 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, doğum öncesi bakımın önemi, amacı ve risk yaklaşımı ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. 2 Öğrenim hedefleri

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ANTHĐX 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Menopozda Öz-bakım. Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Menopozda Öz-bakım Doç.Dr.Nevin Hotun Şahin İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yapılan araştırmalar, kadınların menopozun ne olduğunu, bedenlerinde meydana gelen değişikliklerin

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Dk.Kdu : FR-YLY-15-301 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD), 16 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır?

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İdrar kaçırma nedir- nasıl tanımlanır? Bu bir hastalık mıdır? İdrar kaçırma her türlü istem dışı idrarın tutulamaması yani kaçırma halidir. Bu durum,

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVOPRONT öksürük şurubu Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg Levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı