AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)"

Transkript

1 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca kesinlik kazanacaktır. Editör tarafı revizyona tabi tutulması mümkündür. Gümüşten -Türkiye Davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Dördüncü Daire ), Sn. Nicolas BRATZA, Başkan, Sn. M. PELLONPÄÄ, Sn. R. TÜRMEN, Sn. J. CASADEVALL, Sn. R. MARUSTE, Sn. R. PAVLOVSCHI, Sn. L. GARLICKI, Yargıçlar ile Bölüm Sekreteri Sn. M. O'Boyle 'un katılımı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Heyeti olarak toplan 10 Şubat 2004 ile 9 Kasım 2004 tarihlerinde yapılan gizli görüşmeler sonucunda, yukarıda son anılan ta benimsenmiş olan aşağıdaki karara varmıştır: USULİ İŞLEMLER 1. Dava, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ( Sözleşme ) 34. maddesi uyarınca Türkiye aleyhine Avrupa Hakları Mahkemesi'ne Türk vatandaşı Şemsettin Gümüşten ( başvuran ) tarafından 19 Kasım 1998 tarih yapılan başvurudan (no /99) kaynaklanmaktadır. 2. Başvuran Ankara'da çalışan bir avukat olan Ö. ÖNEREN tarafından temsil edilmiştir. Türk Hükü ( Hükümet ) AİHM önündeki dava işlemleri için Ajan tayin etmemiştir.

2 3. Başvuran AİHS'nin 6 1 maddesi uyarınca aleyhinde yürütülen cezai işlemlerin makul bir süre içeris bitirilmediğini iddia etmektedir. 4. Başvuru AİHM'nin Dördüncü Dairesi'ne verilmiştir (Mahkeme İç Tüzüğü Madde 52 1) Bu Daire içeri Madde 26 1 uyarınca davayı görecek olan Heyet (AİHS'nin 27 1 maddesi) oluşturulmuştur. 5. AİHM, 1 Kasım 2001'de Dairelerinin yapısını değiştirmiştir (Madde 25 1). Bu dava yeni oluştu Dördüncü Daire'ye verilmiştir (Madde 52 1). 6. Mahkeme 10 Şubat 2004 tarihli kararıyla başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. 7. Başvuran ve Türk Hükümeti esasa ilişkin görüşlerini bildirmiştir. OLAYLAR I. DAVA ŞARTLARI 8. Başvuran 1952 doğumludur ve Mardin'de yaşamaktadır Aralık 1980 tarihinde yasadışı bir örgüte üye olduğu şüphesiyle tutuklanarak polis nezaretine alınmıştır 10. Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi, 10 Mart 1981 tarihinde başvuranın tutuklu yargılanmasına karar vermiştir Eylül 1981'de Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi Savcılığı, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'ne başvuranı yasadışı bir örgüt üyesi olmakla suçlayan bir iddianame sunmuştur. Savcılık başvuranın Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca cezaya çarptırılmasını istemiştir. 12. Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi, 19 Şubat 1985'te başvuranı suçlu bulmuş ve yirmi dört yıl hapse mahkûm etmiştir. Başvuran, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde 624 zanlıyla beraber yargılanmıştır. 13. Başvuranın temyize gitmesinin ardından davası Askeri Yargıtay'a gönderilmiştir Nisan 1990'da Askeri Yargıtay, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nin söz konusu suça ilişkin iç huk yanlış yorumladığı gerekçesiyle bu mahkemenin kararını bozmuştur. 15. Başvuran, 29 Temmuz 1990'da serbest bırakılmıştır Aralık 1993'te Sıkıyönetim Mahkemeleri'ni kaldıran 3953 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardınd başvuranın davası Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştır. 17. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 1998'de söz konusu suçun Ceza Kanunu'nun mad kapsamına girdiğine ve dolayısıyla Ceza Kanunu'nun 102 ve 104. maddelerinde belirtilen yasal zaman aşımın dolduğuna karar vermiştir. Buna göre başvuran aleyhindeki cezai işlemlerin durdurulmasını emretmiştir Eylül 1998'de başvurana ilişkin karar kesinlik kazanmıştır. II. İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMA

3 19. İlgili iç hukuk ve uygulamalar Şahiner/Türkiye, no /95, AİHM 2001-IX'da bulunabilir. HUKUK I. AİHS'NİN 6 1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI 20. Başvuran, kendisine karşı yürütülen cezai işlemlerin, AİHS'nin 6 1 maddesinde öngürülen makul bir sü içerisinde bitirilmediğinden şikayet etmektedir. Söz konusu madde şu şekildedir: Herkes kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin olarak bir mahkeme tarafından dava makul bir süre içinde görülmesini istemek hakkına sahiptir. 21. Hükümet başvuranın iddialarına itiraz etmiştir. Binlerce dosyanın incelenmesinde karşılaşılan zorluklar g önüne alındığında, başvuran aleyhine yürütülen cezai işlemlerin gereğinden uzun sürmediğini iddia etmiştir. Ayrıca Hükümet, davanın karmaşıklığını ve başvuranın işlediği iddia edilen suçların niteliğini de vurgulamış Mahkemelerin, başvuran da dahil etkinlikleri ve birbirleriyle ilişkilerinin saptanması gereken toplam 624 zan kapsayan bir dava ile uğraştığını belirtmiştir. Bu bağlamda Hükümet, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nin Şubat 1985 tarihli kararının 1977 sayfadan oluştuğuna ve arşivlerde bu davaya ilişkin 90 dava dosyası bulunduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca başvuran aleyhinde verilen ilk karar ile mahkûmiyetin bozulmasından sonra başvuran dahil 188 zanlıya ilişkin işlemlerin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladığını iddia etmiştir. Bu mahkeme ifadelerini almak için zanlıların ve tanıkların nerede olduğunu belirlemek zorunda kalmıştır. Hükümet bu etkenlerin dava işlemlerinin uzun sürmesini açıkladığını ve yargılama mercilerinin ihmalinden ya da gecikmesinden söz edilemeyeceğini öne sürmüştür. A. Dikkate alınması gereken süre 22. AİHM, dava işlemlerinin 22 Aralık 1980'de, başvuranın tutuklandığı gün başladığını ve 10 Eylül 1998'de Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin nihai kararı açıklandığında sona erdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla işlemler on yedi yıl, sekiz ay ve yirmi yedi gün sürmüştür. 23. AİHM'nin yargılama yetkisinin ratione temporis 'i yalnızca Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu bireysel başvuru hakkını kabul ettiği tarih olan 28 Ocak 1987'den sonra geçen on bir yıl yedi ay ve yirmi iki g göz önüne alabilmesine neden olmaktadır. Yine de AİHM, dava işlemlerinin yukarıda belirtilen tarihteki durumunu da dikkate almalıdır (bkz. Şahiner, 22 ve Cankoçak/Türkiye, no /94 ve 26956/95, Şubat 2001). Bu kritik tarihte işlemler zaten altı yıldan uzun süredir devam etmekteydi. B. Davanın uzunluğu 24. AİHM hem ilk derece hem de temyiz işlemlerinde ciddi gecikmeler olduğunu düşünmektedir. Başvuranın diğer çok sayıda zanlının aleyhine açılan davanın karmaşık bir dava olduğunu kabul edebilir. Ama buna rağm dava işlemlerinin on yedi yıl, sekiz ay ve yirmi yedi gün sürdüğü ve AİHM'nin bu sürenin on bir yıl, yedi ay, yirmi iki gününü göz önüne aldığı dikkat çekmektedir. Çok uzun olan bu sürenin yalnızca davanın karmaşıklı ile açıklanması mümkün değildir. AİHM'nin kanaatince dava işlemlerinin bu kadar uzun sürmesi ancak yerel mahkemenin dava ile yeterince ilgilenmemesiyle açıklanabilir (bu bağlamda bkz. yukarıda sözü geçen Canko ve Şahiner davaları, sırasıyla 32 ve 27). 25. AİHM, önündeki kanıtlara ve konuya ilişkin içtihatlara (bkz. Cankoçak, 33, ve Şahiner 30) dayanarak söz konusu dava işlemlerinin süresinin makul süre gereksinimini tatmin etmediğine karar vermiştir.

4 26. Bu nedenle AİHS'nin 6 1 maddesi ihlal edilmiştir. II. AİHS'NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 27. AİHS'nin 41. Maddesi şöyledir: Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafı hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surett zarar gören tarafın tatminine hükmeder. A. Zararlar 28. Başvuran hapishanede geçirdiği süre boyunca kaybettiği gelire, ailesinin hapishane ziyaretleri sırasında yaptığı harcamalara ve iç hukuk işlemleri sırasında girdiği temsil masraflarına karşılık ABD doları (U (27,470 Euro(EUR)) maddi tazminat talep etmiştir. Aynı zamanda Fransız frangı (FF) (EUR manevi tazminat da talep etmiştir. 29. Hükümet, başvuranın talep ettiği maddi zarar için herhangi bir kanıt sunmadığını öne sürmektedir. Bu bağlamda başvuranın AİHM'ye, taleplerine ilişkin hiçbir fatura ya da belge sunmadığına dikkat çekmektedir. Manevi tazminata ilişkin olarak Hükümet AİHM'nin bir ihlale karar vermesi halinde bu kararın yeterli bir tazminat olacağını iddia etmektedir. 30. AİHM, ancak yargılamanın uzunluğu bağlamında AİHS'nin ihlal edildiğine karar verirse tazminata hükmedecek ve buna göre hesaplama yapacaktır. Cezai işlemlerin gereğinden fazla uzamasının yarattığı belirsizlik nedeniyle sıkıntı ve endişe yaşadığı için başvuranın bir miktar manevi tazminata hak kazandığını düşünmektedir. AİHM, yaptığı hakkaniyete ve içtihat hukukuna uygun değerlendirme neticesinde başvurana Euro ödenmesine karar vermiştir. B. Mahkeme masrafları 31. Başvuran Mahkeme önünde girdiği masrafları belirten bir fatura ya da makbuz sunmamıştır. Uygun mebl belirlemeyi AİHM'ye bırakmıştır. 32. Hükümet bir fikir beyan etmemiştir. 33. Mahkeme bir avukat tarafından temsil edilen başvuranın adli yardım almadığını saptamıştır. AİHM dava şartları altında başvurana bu başlık altında Euro ödenmesine karar vermiştir. C. Gecikme faizi 34. Mahkeme, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın benimsenmesine karar vermiştir. YUKARIDAKİ GEREKÇELERE DAYANARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE, 1. Yargılama sürecinin uzunluğu nedeniyle AİHS'nin 6 1 maddesinin ihlal edildiğine;

5 2. a) Sorumlu Devletin, Sözleşme'nin 44 2 maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay için başvurana aşağıdaki meblağları ödeme günündeki kur üzerinden ulusal para birimine dönüştürülerek ve mikta yansıtılabilecek vergilerle birlikte ödemesine (i) manevi tazminat olarak Euro (on iki bin Euro); (iii) mahkeme masrafları için Euro (iki bin Euro); b) Üç aylık sürenin aşılmasından ödeme gününe kadar geçen süre için Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın gecikme faizi olarak uygulanmasına; 5. Başvuranın diğer adil tazmin taleplerinin reddine KARAR VERMİŞTİR. Karar İngilizce çıkmıştır ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 77 2 ve 3. bentleri uyarınca 30 Kasım 2004 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir Michael O'Boyle Bölüm Sekreteri Nicolas Bratza Başkan

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG 13 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı D.B./Türkiye Davası* Başvuru No: 33526/08 Strazburg 13 Temmuz 2010 İKİNCİ DAİRE Usul Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 33526/08 no lu davanın nedeni, İran vatandaşı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 İşbu karar Sözleşme nin 44 /

Detaylı

MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI

MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI (14/1994/461/542) MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI Strazburg 8 Haziran 1995 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Sözleşme nin 32. Maddesi nin 1. Fıkrası ve 47. Maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde, 15 Nisan 1994 tarihinde

Detaylı

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır.

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜLKE - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:39437/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 24 Ocak 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG 19 Ekim 2006 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Haziran 2010 İşbu karar Sözleşme nin 44

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 12 Şubat 2008 İşbu karar AİHS nin 44. maddesinin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ CUMHURİYET SAVCISI 109692 30.05.2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan Habib ATAK * İNCELENEN KARAR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 3 Temmuz 2012 tarih ve Başvuru No: 684008

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GRANT / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (Başvuru no:32570/03)

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ALTUĞ TANER AKÇAM TÜRKİYE (Başvuru no. 27520/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 25 Ekim 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 28 Nisan 11 Mayıs 2009 Yayımlandığı Tarih 12 Mayıs 2009 Sayı 411 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI insan hakları İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI FAHRİYE ÇALIŞKAN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 40516/98) Çev.: Senem Uygun KILIÇ * KARAR STRASBOURG 2 Ekim

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl**

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İDARİ YARGI* Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** Özet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin idari yargı ile ilgili kararları adli yargıyla ilgili olanlar kadar bilinmemektedir.

Detaylı

(137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 SUR-TÜRKİYE DAVASI

(137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 SUR-TÜRKİYE DAVASI SUR-TÜRKİYE DAVASI (137/1996/756/955) 3 Ekim 1997 Bu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 43. Ve Divan İçtüzüğü A nın ilgili hükümleri uyarınca toplanan Divan şu üyelerden oluşmuştur: R. Ryssdal

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ ZİYA ÇEVİK TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No:19145/08) 21 Haziran 2011 HAZIRLAYAN EKREM ÖZÜBEK I. GİRİŞ Çalışmanın amacı, 01-05/09/2014 tarihlerinde Hakimler ve

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 167 Ekim 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998

YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg. 2 Eylül 1998 YAŞA/Türkiye Davası* (63/1997/847/1054) Starzburg 2 Eylül 1998 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Mahkeme ye Avrupa Đnsan Hakları Komisyonu tarafından, ( Komisyon ) 9 Temmuz 1997 tarihinde Sözleşme nin 32. maddesinin

Detaylı

Bu çeviri gayri resmi çeviri olup Dr. D. Çiğdem Sever tarafından yapılmıştır.

Bu çeviri gayri resmi çeviri olup Dr. D. Çiğdem Sever tarafından yapılmıştır. SUBAŞI AND ÇOBAN v. TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 20129/07) KARAR STRAZBURG 9.7.2013 Bu karar Sözleşmenin 44.maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullar gerçekleştiğinde kesinleşecektir. Editöryal gözden

Detaylı