MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA"

Transkript

1 MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

2

3 Algı Bireylerin çevrelerini anlamlandırabilmek adına duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama sürecine verilen isimdir. davranışlarımız algıladığımız dünyaya göre şekillenir ie. tehdit algısı- korktuğumuz şeyler neyin tehdit olduğuna dair algılarımıza göre şekillenir

4 Neden aynı şeye bakıp ya da aynı şeyi okuyup farklı şeyler algılıyoruz?

5 Algılarımızı etkileyen faktörler algılayan - deneyim, ihtiyaç ve motivasyon, değerler, tutumlar algılanan şey - zıtlık, yoğunluk, büyüklük/ küçüklük, hareket, tekrar, yenilik durum - fiziksel, sosyal, örgütsel

6 Algılarımızı etkileyen faktörler kişisel özelliklerimiz tutum, amaçlar, ilgi alanları, beklentiler gurupla eğilimi - kadın/erkek beyaz ırk/ siyahi ırk vb.

7 Algılarımızı etkileyen faktörler Nesneyi gördüğümüz ya da deneyimi yaşadığımız durum - mekan, aydınlatma, sıcaklık ie. çok şık giyinmiş bir kişiyi haftasonu partide farketmeyebiliriz ama pazartesi işyerinde farkederiz

8 Algı Sürecinin Aşamaları dikkat ve seçicilik organizasyon yorumlama geri bildirim sonuç - algıladığımız şey ile ilgili duygu, düşünce, davranış

9 Atıf Teorisi Belli bir davranışa atfettiğimiz anlama dayanarak insanları nasıl yargıladığımızı açıklamaya çalışan teori

10 Atıf Teorisi Davranış içsel mi dışsal mı? içsel kaynaklı davranış: kişinin kontrol edebileceğini düşündüğümüz davranışlar dışsal kaynaklı davranış: insanların durumlar tarafından belirli bir şekilde yapmaya zorlandığı davranışlar

11 Atıf Teorisi ie. Çalışanın işe trafikten dolayı geç kalması dışsal, gece geç saate kadar gezdiği için geç kalması içsel

12 Atıf Teorisi 3 temel faktör: Farklılık: bireyin farklı koşullarda farklı davranışlar sergilemediği - işe geç kalan kişi hep geç kalıyorsa - içsel, nadiren geç kalıyorsa - dışsal Mutabakat (konsensus): herkes bir davranışa aynı tepkiyi veriyorsa

13 Atıf Teorisi herkes o gün trafiğin tıkalı olduğunu biliyorsa herkes geç kalma davranışının dışsal olduğuna mutabıktır Tutarlılık: Kişi sürekli aynı şekilde mi davranıyor, davranış tutarlıysa içsel nedenlere bağlarız

14 Atıf Teorisi Yanılgılar ve önyargılar atıflarımızı çarpıtabilir temel atfetme hatası - dış faktörlerin etkisinin daha düşük, iç faktörlerin daha yüksek olduğunu varsaymak başarılarımız içsel faktörlere, başarısızlıklarımızı dışsal faktörlere bağlarız - kendine hizmet eden önyargı

15 Algıda Seçicilik gözlemlediğimiz herşeyi özümleyemediğimiz için durumları küçük parçalar halinde algılarız ilgi alanlarımız deneyimlerimiz algıda seçicilik sayesinde bazı şeyleri atlayıp belli şeylere odaklarınırız - yanlış anlama riski de vardır

16 Halo Etkisi Birey hakkında karar verirken tek bir şeye odaklanıyorsak burada halo etkisi vardır. İnsanın tek bir özelliği üzerinde odaklanarak o insan hakkında genel görüş oluşturuyorsak bu halo etkisidir

17

18 Zıtlık Etkisi Kıyaslama sonucu oluşan algılar zıtlık etkisi algımızı çarpıtabilir bir insana karşı verdiğimiz tepkiler yakın zamanda birlikte olduğumuz insanlardan da etkilenir mülakatlarda aday sırası sonucu etkileyebilir mi?

19 O Ses Türkiye

20 Kalıplaştırma (Stereotyping) bir kişiyi ait olduğu guruba göre algılama genelleme yapma eğilimi cinsiyet, yaş, ırk veya dış görünüme göre kalıplaştırmalar yaparız

21

22 10 dakika ara...

23 Örgütlerde Algı İş görüşmeleri - ilk izlenim Performans beklentileri - kendini doğrulayan kehanet Performans değerlendirme

24 Algılar ve Karar Alma Örgütlerde sadece yöneticiler değil her kademede çalışan kendi yetkisi dahilinde karar alır her karar bilgiyi yorumlamamızı ve değerlendirmemizi gerektirir bilgiyi yorumlarken algılar önemli rol oynar

25 Örgütlerde Karar Alma Rasyonel Karar Alma Modeli problemi belirleme karar verme kriterini belirleme kriterlerin ağırlığı alternatiflerin belirlenmesi en iyi alternatifin seçimi

26 Örgütlerde Karar Alma Sınırlı Rasyonellik: insanların bilgi işleme kapasitesi kısıtlı bu yüzden basitleştirme eğilimi var ie. hangi üniversiteye gideceğimiz kararını verirken tüm üniversitelere bakmayız seçenekleri sınırlayıp karar alma

27 Örgütlerde Karar Alma Sezgi: karar almada en az rasyonel olan yoldur sezgilerine güvenerek karar alma deneyimlerimizden kaynaklı bilinçdışı süreç sezgisel karar alma süreci hızlıdır ve duygusaldır sezgiler ve rasyonel analiz birbirini tamamlar sezgilere de güvenmek günümüzde karar alma sürecinde yer alması gerektiği tartışılıyor

28 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Aşırı Güven Algısı: yetenekleri en zayıf olanlar performans ve yeteneklerinin düzeyinin yüksek olduğuna inanmaya en meyilli gurup kendi uzmanlık alanı dışında çalışanlarda daha yüksek

29 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Çıpalama Yanılgısı: ilk gelen bilgiye takılı kalınarak sonrasında gelen bilgilere uyum sağlayamama pazarlama - çıpalama ilişkisi: birisi bir rakam telaffuz ettiğinde sizin o rakamı görmezden gelme olasığınız düşük

30 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Doğrulama yanılgısı: geçmiş seçimlerimizi doğrulayan bilgiyi aramamız, seçimlerimizle çelişen bilgiyi görmezden gelip taraflı bilgilere odaklanmamız

31 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Bulunabilirlik yanılgısı: yargılarımızı bulunabilen bilgilere göre vermemiz - ie. çalışanı bugünkü performansına göre değerlendirme

32 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Bağlılık gösterme: Aksinin doğruluğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen bir konuda ısrar etmek insanlar bir başarısızlıktan kendilerini sorumlu tuttukları zaman yanlış bir tepki almak pahasına bu yanlışta ısrar etmek ie. çok emek verdim

33 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Tesadüf Yanılgısı: tesadüfi olaylara anlam vermeye ve hayali durumlardan batıl inanışlar yaratmaya başlarsak tesadüf yanılgısına düşeriz - ie. cumaları karar vermem

34 Karar Almada Önyargılar ve Yanılgılar Riskten kaçınma: kesin olanı tercih etme eğilimi Ben demiştim yanılgısı: olay sonuçlandıktan sonra sonucu önceden bildiğimize dair yanılgı

35 Karar Almayı Etkileyen Faktörler Kişilik Cinsiyet Zihinsel yetenek Performans değerlendirme Ödüllendirme sistemleri Resmi kurallar Sistemin getirdiği zaman kısıtları

36 Karar Alma Sürecinde Etik Faydacılık - en iyi olanı yapmayı hedefleme / verimlilik, etkinlik, yüksek kar gibi hedeflerde faydacılık şarttır insan hak ve özgürlükleri ihlal etmeden karar almak adalet

37 Toplumların Algı Yönetimi ve Liderlerin İmaj Yönetimleri v=0963wy9zilq

Karar Analizi 1. Hafta

Karar Analizi 1. Hafta 1 Karar Analizi 1. Hafta Karar verme, alternatifler arasından seçim yapmaktır. Karar verme, karar vericinin karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince belirlenmiş

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

GRUP VE GRUP YAPISI. Müzeyyen GÖNÜLLÜ. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

GRUP VE GRUP YAPISI. Müzeyyen GÖNÜLLÜ. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 191 GRUP VE GRUP YAPISI Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Özet Bu çalışmada grup yapısı, grup çeşitleri, grupta statü-rol oluşumu, grupta normların ortaya çıkışı açıklanmaya

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BIASSES IN DECISION MAKING PROCESS OF THE EMPLOYEES

BIASSES IN DECISION MAKING PROCESS OF THE EMPLOYEES Research Journal of Business and Management (RJBM), ISSN: 2148-6689 Year: 2014 Volume:1 Issue: 1 BIASSES IN DECISION MAKING PROCESS OF THE EMPLOYEES M.Murat Yaslioglu¹, Duygu Toplu², Omer Sap³ ¹Istanbul

Detaylı

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın 3 Personality and Motivators Inventory Bireysel Detay Rapor Bu rapor kişiye özgü bir ölçme süreci sonucunda oluşturulmuştur ve konuyla ilgili uzmanların rehberliğinde yorumlanabilir. Rapor içeriğinde yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR AMACIMIZ NEDİR? tanımlama İyi karar ALMA, AMACIN NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMESİNİ GEREKTİRİR Netleştirilmiş, Ölçülebilir,

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 16. Sınavlarda Aşırı Heyecan Çevreci Okullar Antalya da Buluştu Çikolatanın Küçük Üreticileri Küçük Bütün Katılar Erir mi?

2014 / 2015 SAYI: 16. Sınavlarda Aşırı Heyecan Çevreci Okullar Antalya da Buluştu Çikolatanın Küçük Üreticileri Küçük Bütün Katılar Erir mi? 2014 / 2015 SAYI: 16 Haftanın Bazı Başlıkları Sınavlarda Aşırı Heyecan Çevreci Okullar Antalya da Buluştu Çikolatanın Küçük Üreticileri Küçük Bütün Katılar Erir mi? Sınavlarda Aşırı Heyecan Sınavlarda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

Örgütsel Güvenin Kaynağı Olarak İşletmelerin Çalışanlara Karşı Sosyal Sorumlulukları

Örgütsel Güvenin Kaynağı Olarak İşletmelerin Çalışanlara Karşı Sosyal Sorumlulukları Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s. 141-149 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 141-149 Örgütsel Güvenin Kaynağı Olarak İşletmelerin

Detaylı

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT?

BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 175-190 BİREYSEL BAŞARI GÜDÜSÜ ORGANİZASYONEL BAĞLILIĞI NASIL ETKİLER? HOW DOES THE MOTIVE OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT AFFECT ORGANİZATIONAL COMMITMENT? Nihat KAYA

Detaylı