Solunum Fonksiyon Testleri. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum Fonksiyon Testleri. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010"

Transkript

1 Solunum Fonksiyon Testleri Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent ÜTF Göğüs H AD TTD Kış Okulu Ocak 2010

2 Sunum planı Akciğer hacimlerini etkileyen faktörler SFT endikasyonları, kontrendikasyonları İdeal spirometri koşulları Manevra ve parametreler Akım volüm eğrisi Statik akciğer volümlerinin ölçüm yöntemleri Difüzyon kapasitesi ölçümü SFT değerlendirme yöntemi Örnekler

3 Akciğer hacimlerini etkileyen faktörler Akciğer parenkimi Akciğeri çevreleyen dokular Yüzey gerilimi Solunum kaslarının gücü Akciğer refleksleri Havayollarının özellikleri

4 Pozisyon Yaş Boy Cinsiyet Vücut kitlesi Etnik özellikler Günlük aktivite

5 SFT endikasyonları Hastalıkların solunum fonksiyonlarına etkisinin saptanması Obstrüktif, restriktif, mikst tipbozukluğunun ayrımı Preoperatif değerlendirme Hastalık seyri ve prognozu Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi İş görmezlik derecesinin belirlenmesi İlaç akciğeri..amiodaron, bleomisin vb tedavisi öncesi

6 SFT kontrendikasyonları Kaynağı bilinmeyen hemoptizi Pnömotoraks Anstabil kardiyovasküler durum (angina, MI, PTE) Torasik, abdominal, serebral anevrizma Yakın zamanda geçirilmiş göz operasyonu Yakın zamanda geçirilmiş üst abdomen veya toraks operasyonu

7 Ġdeal Spirometri KoĢulları

8 Testin suboptimal olabileceği durumlar Herhangi bir nedene bağlı karın ya da göğüs ağrısı Ağızlığa bağlı tetiklenen ağız/ yüz ağrısı Stres inkontinans Demans ya da konfüzyon

9 Beklenen değerler Kilo Yaş (yıl) Boy Irk Göğüs kafesi deformitesi olan kişiler? Boy = kol arası mesafe/1.06

10 Test öncesinde 1 saat öncesinde sigara içmemeli 4 saat öncesinde alkol almamalı 30 dk.önce ağır egzersizden kaçınmalı Sıkı giysiler giymemeli 2 saat öncesine dek ağır yemek yememeli Bronkodilatör ilaçlar! 5-10 dak. dinlendirilmeli Testler anlatılmalı

11 Test sırasında Oturarak ya da ayakta pozisyon Dik oturmalı Burun mandalı Kollu sandalye Tekerlekli sandalye? Obezite? Takma diş?

12 Akciğer volümleri DĠNAMĠK VOLÜMLER STATĠK VOLÜMLER

13 Dinamik akciğer volümleri Zorlu solunum sırasında ölçülür FVC manevrası anahtar!

14

15 Elde edilen ölçüm sonuçları; Volüm- Zaman Eğrisi Akım- Volüm Eğrisi

16 Kabul edilebilirlik kriterleri ATS/ERS ÇalıĢma Grubu 2005 Spirogramda artefakt olmamalı: Öksürmemeli Ekshalasyonun 1.sn de glottis kapatmamalı Testi erken bitirmemeli Eforu değişkenlik göstermemeli Ağızlıktan kaçak olmamalı Ağızlık açıklığı kapatılmamalı

17 VOLUME, L Test baģlangıcı hızlı olmalı BACK EXTRAPOLATION MAXIMAL INSPIRATORY LEVEL ZERO TIME (EV) EXTRAPOLATED VOLUME 1 Ekstrapolasyon volümü TIME, s Ekstrapolasyon volümü < FVC nin % 5 i veya L İnspiryumdan sonra TLC de < 1sn den az duraklama

18 Test sonlandırma kriteri Ekshalasyon: Ekshalasyon süresi 6 sn olmalı ve/veya volüm-zaman eğrisinde bir plato görülmelidir Hasta ekshalasyona devam edemeyecek olmalı Ekshalasyonun bitiminde en az 1 sn volümde değişme olmamalı Yaşlı veya obstrüksiyonu olanlarda süre uzatılabilir

19 Kabul edilebilir spirogram Volüm-zaman Akım-volüm

20

21

22 Spirometri tekrarlanabilirlik kriterleri ATS/ERS Raporu 2005 Üç kabul edilebilir spirogram En yüksek iki FVC arasındaki fark < L En yüksek iki FEV 1 < L olmalı FVC si 1L olan hastalarda her iki değer < 0.100L Bu kriterler karşılanmamışsa Teste devam et Yeni spirogramlarda uygunluk saptanana Toplam 8 test yapılana Hasta testleri sürdüremeyinceye kadar

23 Tekrarlanabilirlik kriterlerine uyan test Volüm-zaman Akım-volüm

24 Tekrarlanabilirlik TEKRARLANABİLİRLİK kriterine uymayan test Volüm-Zaman Akım-Volüm

25 Test Seçimi Kabul edilebilir başlangıçlı, artefakt olmayan en iyi üç test seçilir ve kaydedilir En büyük FVC ve en büyük FEV 1 kayıt edilir ve FEV 1 /FVC oranı hesaplanır

26

27 Dinamik akciğer volümleri FVC FEV1 FEV3 FEV1/FVC FEF %25-75 MVV

28 Zorlu vital kapasite (FVC): Tidal volümün sonunda, derin inspirasyondan sonra zorlu, hızlı bir ekspirasyon ile, akciğerlerden atılan hava hacmidir (L) b FVC

29 Normal kişide; FVC ~ VC Havayolu obstrüksiyonu olan kişilerde erken bronşioler kollaps nedeni ile FVC daha düşüktür Restriktif ve obstrüktif hastalıklarda düşer

30 Zorlu ekspire edilen hacim 1 (FEV1): Zorlu ekspirasyonun 1. saniyesinde akciğerlerden atılan hava hacmidir, L olarak ifade edilir, aslında akım hızıdır! FEV1

31 Zorlu ekspirasyon sırasında atılan hacmin %80 i 1. saniyede atılır FEV1 büyük havayollarını yansıtır Hastanın kooperasyonu ve eforundan etkilenen bir parametredir FVC nin azaldığı obstrüktif ve restriktif durumlarda azalır

32

33 FEV1/FVC <%70 olması durumunda Obstrüksiyon Ģiddeti %FEV1 beklenen Hafif >70 Orta Orta ağır Ağır Çok ağır < 35 ATS/ERS Task Force European Respiratory Journal 2005; 26:

34 VOLÜM ( lt) FEV1/FVC: Tiffeneau Oranı Obstrüktif ve restriktif patolojilerin ayırımında kullanılır ASTIM Havayolları obstrüksiyonu < % 70 Restriktif patolojilerde oran korunur ĠAH NORMAL OBSTRÜKSĠYON RESTRĠKSĠYON FEV1 FVC FEV1 FVC FEV1 FVC FEV1 FEV1 FVC FVC ZAMAN (sn) 0 1 2

35 Maksimal ekspirasyon ortası akım hızı (MMFR= FEF %25-75) Zorlu ekspirasyon ile volümlerin %25- %75 inin atıldığı periyoddaki akım hızıdır, L/sn olarak ifade edilir

36 Orta ve küçük hy.dan gelen akım hızını yansıtır Hastanın eforundan bağımsızdır Obstrüktif ve restriktif hastalıklarda azalır

37

38

39 Akım Volüm Eğrisi

40 A B C

41 DeğiĢken intratorasik yukarı havayolu obstrüksiyonu DeğiĢken ekstratorasik yukarı havayolu obstrüksiyonu Fiks yukarı havayolu obstrüksiyonu PEF AzalmıĢ Normal veya azalmıģ AzalmıĢ FIF50 Normal veya azalmıģ AzalmıĢ AzalmıĢ FIF50/FEF50 >1 < 1 1

42

43

44

45

46 DeğiĢken intratorasik yukarı havayolu obstrüksiyonu DeğiĢken ekstratorasik yukarı havayolu obstrüksiyonu Fiks yukarı havayolu obstrüksiyonu PEF AzalmıĢ Normal veya azalmıģ AzalmıĢ FIF50 Normal veya azalmıģ AzalmıĢ AzalmıĢ FIF50/FEF50 >1 < 1 1

47

48

49 Maksimal istemli ventilasyon (MMV) Amplitüdü ve frekansı yüksek solunum ile bir dakikada atılan hava volümüdür (L/dk) 15 saniye kişiye koşar gibi VT-VC arasında solunum

50 Solunum kasları Akciğer-toraks sisteminin kompliansı Solunum kontrol sistemi Havayolu ve doku direncinden etkilenir KOAH, ĠAH, NMH, OBEZĠTE, KOOPERASYON...

51 Statik akciğer volümleri Ölçüm zamana bağlı değildir FRC ölçümü anahtar!

52 VC IC IRV ERV VT TLC RV FRC

53 TLC (TLC=FRC+IC) (TLC= VC+RV) IRV IC VT VC VC= IC +ERV VC= IRV+VT+ERV ERV RV RV= RV=FRC-ERV FRC= ERV+RV FRC

54 FRC ölçümünden sonra, IC ve ERV ölçülür FRC= ERV+RV TLC=FRC+IC

55 Statik akciğer hacimlerinin ölçümü Nitrojen Washout Yöntemi Helyum Dilüsyon Yöntemi Pletizmografi

56 Sağlıklı bir bireyin FRC değerlerinde, bu üç yöntem arasında minimal fark vardır Hava hapsinin olduğu hastalıklarda (amfizem, bül, kist) FRC pleth, diğer yöntemlerle ölçülen FRC değerlerinden yüksektir

57 Nitrojen arındırma ile FRC ölçülmesi Alveol havasında FRC de %75-80 oranında bulunan N2 in %100 O 2 verilerek arındırılması esasına dayanır

58 N2 %1-1.5 seviyesine inene kadar hasta solumayı sürdürür Eğrinin altında kalan alan, arındırılan N2 volümünü gösterir

59 Volümlerin hesaplanması FRCN2 = N2 washed out Dokudaki N2 volümü (FN2 1 -FN2 2 ) FN2 1 ve FN2 2 : Alveol gazında test öncesi ve sonrası ölçülen N2 fraksiyonu N2 washed out: Ekspire edilen havanın alındığı kabın hacmi x N2 fraksiyonu Dokudaki N2 volümü (ml) : ( (VYA x 96.5)+35) / 0.8

60 Helyum dilüsyon yöntemi Hacmi ve yoğunluğu bilinen bir gazın dilüsyonu yardımıyla bilinmeyen bir hacmin hesaplanması esasına dayanır Hacmi bilinen ve oda havası içeren bir spirometreye inert gaz olarak konsantrasyonu %10 olacak şekilde, helyum eklenir Hasta test gazını kapalı tekrar solumalı sistemden solur %10 He + oda havası

61 He konsantrasyonunu ölçen cihazda, He konsantrasyonunun sabit kaldığı noktada (30 sn boyunca He 2 konsantrasyonunda %0.02 den az değişiklik) ölçüm sonlandırılır

62 FRC He = %He başlangıç-%he son %He son X Spirometre hacmi RV = FRC ERV TLC= FRC + IC Dezavantajı: Ventilasyonu bozuk akciğerde Helyum dağılımı kötü olabilir

63 Pletizmograf

64 Torasik Gaz Hacmi (TGV/V TG ) Alveoler basıncın herhangi bir seviyesinde toraks kafesinde bulunan mutlak gaz hacmidir FRC seviyesinde ölçülürse TGV=FRC FRC= ERV+RV TLC= VC+RV

65

66 Boyle Yasası Sabit ısı altında, sabit bir gaz kütlesi komprese veya dekomprese olduğunda, bu gazın basıncı, HACİM x BASINÇ sonucu sabit tutulacak şekilde artar veya azalır P 1 x V 1 = P 2 x V 2 Bu yasaya dayanarak, panting sırasında toraks içi hacimde yani kabin içinde oluşan değişiklikler, vücut pletizmografisi ile ölçülür

67

68 Mekanizma Toraks içi gaz hacmi bilinmeyen bir kişide izotermal koşulda FRC seviyesinde havayolu bir kapatıcı (shutter) ile kısa süre kapatılır Shutter kapatıldığı sırada kabin içinde akım değişikliği sıfırdır Ağız içi basınç = Alveol basıncı Kişiye panting manevrası yaptırılarak toraks içi gaz hacmi sıkıştırılır ve gevşetilir Bu sırada ağız içi ve kabin basınçlarında değişiklikler olur (P kabin ve P ağıziçi ) VTG (FRC seviyesinde)

69 P 1 x V 1 = P 2 x V 2 P alv 1 x V TG 1 = P alv 2 x V TG 2 (P alv 1- P H2 O)x V TG 1 = (P alv 2- P H2 O)x V TG 2 V TG 1 (FRC) = - ( V / P) x P B P alv 1 ve V TG 1: Kompresyon öncesi mutlak akciğer volüm ve basıncı P alv 2 ve V TG 2: Gevşetme öncesi mutlak akciğer volüm ve basıncı

70 Pletizmografi Nitrojen Washout = 1610 ml

71 Pletizmografın Endikasyonları Hasta diğer yöntemlere uyum sağlayamıyorsa Hava hapsinin değerlendirilmesi Diğer SFT endikasyonları

72 Akciğer hacimlerini etkileyen faktörler Akciğer parenkimi Akciğeri çevreleyen dokular Yüzey gerilimi Solunum kaslarının gücü Akciğer refleksleri Havayollarının özellikleri

73 Restriktif patolojiler: TLC, VC, IC, FRC, RV Nöromüsküler hastalıklarda RV Hiperinflasyon: TLC, FRC, RV, RV/TLC İnspiratuvar kapasite Obezite: TLC, VC, IC, FRC, RV ERV Gaz değişimi bozulmaz

74 r

75

76

77

78 Restriksiyonun Derecelendirilmesi Restriksiyon TLC(%) VC(%) Normal >81 >81 Hafif Orta Ġleri 50 50

79 Difüzyon Kapasitesi Ölçümü

80 Difüzyon Respiratuar bronşiol Gaz molekülleri gaz kütlesi ile hareket eder Alveoler duktus ve alveol Gaz molekülleri sıvı fazda hareket eder

81 Fick Kanunu na göre AC de difüzyon Alveoler kapiller membran alanı ile doğru, kalınlığı ile ters orantılı Gazların parsiyel basıncı ile doğru orantılı Gazların çözünürlüğü ile doğru, molekül ağırlığının kare kökü ile ters orantılıdır

82 Difüzyon kapasitesi ölçümü Bir dk da 1mmHg basınç farkıyla alveol-kapiller membrandan geçen CO miktarıdır (25mL/dk/mmHg) Neden CO?: Çözünürlüğü O 2 den 20 kat fazla Hemoglobine afinitesi O 2 den 230 kat daha fazla Test gazı: %0.3CO, %10 He/CH4, %21 O 2 ve gerisi N2

83 Tek nefes DLCO ölçüm manevrası Test gazı: %0.3CO, %10 He/CH4, %21 O2 ve gerisi N2

84 Vİ X Fİ He VA= FA He VA= Alveol hacmi Vİ= İnspire edilen gaz hacmi FİHe=İnspire edilen He konsantrasyonu FAHe=Alveoler He konsantrasyonu DLCO= VA X 60 (PB-47)X T X Ln FACO 1 FACO 2 FACO 1 = Soluk tutmanın başındaki CO konsantrasyonu FACO 2 = Soluk tutmanın sonundaki CO konsantrasyonu DLCO/VA akciğer hacimleri ile difüzyon arasındaki iliģkiyi tam yansıtmaz

85 Difüzyon kapasitesini etkileyen faktörler Yaş, boy, vücut yüzey alanı Pozisyon Egzersiz Alveoler basınç değişikliği: Valsalva ile artar, Muller ile azalır Alveoler volümünde artış: artar (yüzey alanı artar, ak membran incelir) Sigara ve karboksihemoglobin: azaltır (alveoler CO arttığı için). Testten 24s önce sigara bırakılmalıdır Anemi Alveoler po 2 : azaldıkça DLCO artar (CO-Hb kombinasyonu artar) Gebelik: ilk trimesterda artar, sonra azalır ve stabil kalır. Alveoler pco 2 : artınca DLCO artar (Alveoler Po 2 azaldığı için) Yükseklikte: Artar (alv. Po2 azaldığı için) Alkol: Azaltır

86 DLCO da artma Polisitemi Sol-sağ intrakardiak şant Alveoler hemoraji Astım (intratorasik basınç ) Egzersiz Gebelik Yatar pozisyon

87 DLCO da azalma A. Normal B. Amfizem C. IPF D. Lobektomi E. Vaskülit, PHT F. KKY

88 DLCO da azalma Kardiovasküler Hastalıklar Akut myokard infarktüsü Mitral stenoz Primer pulmoner hipertansiyon Pulmoner ödem Akut ve tekrarlayan tromboembolizm Yağ embolisi Diğer Nedenler Kronik böbrek yetmezliği Kronik hemodiyaliz Marijuana, kokain kullanımı Akut ve kronik ethanol alımı Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP)

89 DLCO ve DLCO/VA nın klinik önemi Kronik bronşit-amfizem İzole DLCO azalmasında (akım ve volümler N) pulmoner vasküler hastalıklar; erken İAH İAH da DLCO/VA genellikle normal veya hafif düşük DLCO/VA artmış ise: ekstraparenkimal restriksiyon (pnömonektomi, plevral sıvı,atelektazi, DAH..) DLCO/VA düşük ise: parenkimal akciğer hastalığı (amfizem ), İAH veya pulmoner vasküler hastalık

90 Difüzyon kapasitesi değerlendirme Difüzyon bozukluğu düzeyi DLCO % beklenen Normal % Hafif % Orta % Ağır <40 %

91

92

93

94 Solunum kaslarının değerlendirilmesi FVC: yatarak, oturarak MIP, MEP P sniff test Ösofagus ve mide basınçları ölçümü Frenik sinir EMG si

95 Solunum kas değerlendirmesi gerektiren durumlar Vital kapasitede açıklanamayan düşme Obstrüktif akciğer hastalığı olmayan olgularda uykuda/uyanıkken CO 2 retansiyonu olması Açıklanamayan nefes darlığı Efor sırasında açıklanamayan ortopne/dispne gelişmesi Konuşurken nefes darlığı gelişmesi Takipne Karın veya toraks duvarında paradoksal hareket varlığı Sık tekrarlayan infeksiyon ve öksürük Genel kas güçsüzlüğü

96 MIP/MEP Maksimum inspiratuar basınç (MIP= Pimax): Kapalı hava yollarına karşı yapılan zorlu inspirasyonda ölçülen basınç N: -50cmH 2 O (K) -75cmH 2 O (E) Maksimum ekspiratuar basınç (MEP= Pemax): Kapalı hava yollarına karşı yapılan zorlu ekspirasyonda ölçülen basınç N: 80cmH 2 O (K) 100cmH 2 O (E)

97 MIP/MEP referans değerler Sayı ve cins Erkek Pı (cm) (H 2 O) P E (cm) (H 2 O) RV FRC FRC TLC Kadın Pı (cm) (H 2 O ) P E (cm) (H 2 O) RV FRC FRC TLC Cook et al E, 11K Black and Hyatt E + K Wilson et al E, 87K Ambrosino et al E,+K Ratnovsky et al E+ K Leech et al E, 480K

98 45 y E. Sigara (-) 6 aydır progresif dispne FVC (lt) FEV1 (lt) FEV1/FVC (%) PEF (lt(sn) FEF25-75(lt/sn) MVV (lt/dak) VC (lt) TLC (lt) FRC (lt) RV (lt) RV/TLC(%) PImax (cmh 2 O) PEmax (cmh 2 O) BEKLENEN ÖLÇÜLEN %

99 SFT değerlendirme yöntemi ve örnekler

100 3 temel patoloji tanımlanır Obstrüktif Restriktif Mikst

101 Akım volüm halkası FEV1/FVC FEV1 FVC-VC TLC DLCO (adjusted) DLCO/VA RV/TLC VA/TLC ERV MVV

102 Evet FEV1/VC LLN Hayır VC LLN Hayır Evet VC LLN Evet TLC LLN Hayır Evet Hayır TLC LLN Evet Hayır NORMAL RESTRİKSİYON OBSTRÜKSİYON MİKST DLCO LLN DLCO LLN DLCO LLN Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır NORMAL Pulmoner vazküler hst Göğüs duvarı Nöromüsküler İntersiyel akciğer hst. Astım kronik bronşit Amfizem ATS/ERS Task Force European Respiratory Journal 2005; 26:

103 Evet FEV1/FVC 70 Hayır FVC %80 FVC %80 Evet Hayır TLC %80 Hayır Evet Hayır Evet TLC %80 Evet Hayır NORMAL RESTRİKSİYON OBSTRÜKSİYON MİKST DLCO %80 DLCO %80 DLCO %80 Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır NORMAL Pulmoner vazküler hst Göğüs duvarı Nöromüsküler İntersiyel akciğer hst. Astım kronik bronşit Amfizem

104 Kabul edilebilir spirogram FEV 1 /FVC oranı düģük mü? Evet Obstrüksiyon/mikst Hayır FVC düģük mü? Evet Obstrüksiyon/mikst TLC düģük mü? Evet Mikst DLCO FVC düģük mü? obstrüksiyon Beta agonist kullanımı ile geri dönüģümlü mü? Evet Hayır obstrüksiyon Astım Hayır DLCO ve TLC Evet Restriksiyon/obstrüksiyon Evet Hayır KOAH (amfizem?) TLC düģük mü? restriksiyon DLCO düģük mü Hayır Hayır Obstrüksiyon Evet ĠAH Hayır Göğüs Duvarı H N Müsk Hayır DLCO düģük mü? MIP/MEP Normal Evet PVH Anemi Skleroderma

105 Sık yapılan hatalar 40 Yaş Erkek ve 50 yaş Kadınlarda FEV1/FVC< %70 = OBSTRÜKSİYON demek Akım volüm halkasına bakmamak FVC ya da VC düşüklüğünün sadece restriktif patolojilerde olduğunu düşünmek Obstrüksiyon tanısı konulunca reverzibilite yapmamak Akımlarda patoloji saptanan hastada akciğer volümlerini ve DLCO çalışmamak

106 Reverzibl orta derecede havayolu obstrüksiyonu ASTIM Hangi tetkiki istersiniz?

107 Orta-ağır derecede obstrüksiyon, hafif derecede restriksiyon, hafif derecede DLCO da azalma, DLCO/VA normal Obstrüksiyon reversibl KRONĠK EOZĠNOFĠLĠK PNÖMONĠ + ASTIM

108 Ağır derecede obstrüksiyon, hiperinflasyon, difüzyon kapasitesinde hafif derecede azalma, DLCO/VA düģük AMFĠZEM

109 Normal spirometrik inceleme, hafif derecede düģük difüzyon kapasitesi, DLCO/VA PULMONER HĠPERTANSĠYON (POLĠSTEMĠA VERA) Erken ĠAH?

110 Orta derecede restriksiyon, hafif derecede difüzyon kapasitesinde azalma, DLCO/VA yüksek ĠAH, AMĠADARONE PNÖMONĠSĠ

111

112 Ağır derecede havayolu obstrüksiyonu, hava hapsi, orta derecede difüzyon kapasitesinde azalma, DLCO/VA N AMFĠZEM 100 p/yıl sigara VA/TLC= 0,64 Maldistribüsyon

113 Küçük havayolu obstrüksiyonu, orta derecede difüzyon kapasitesinde azalma, DLCO/VA N PULMONER HĠPERTANSĠYON? AKUT ĠNTERSTĠSYEL PNÖMONĠ, TEDAVĠ SONRASI

114 Orta derecede restriksiyon, küçük havayolu obstrüksiyonu, normal difüzyon kapasitesi OBEZĠTEYE BAĞLI RESTRĠKSĠYON

115 Ağır derecede havayolu obstrüksiyonu, küçük havayolu obstrüksiyonu Hangi tetkiki istersiniz? ASTIM

116 DĠFFÜZ ALVEOLER HEMORAJĠ (GOOD PASTEUR)

117 Ağır derecede havayolu obstrüksiyonu, küçük havayolu obstrüksiyonu, hiperinflasyon, difüzyon kapasitesinde hafif azalma, DLCO/VA azalmıģ AMFĠZEM

118 Hafif derecede restriksiyon, difüzyon kapasitesinde orta derecede azalma, DLCO/VA NORMAL DPAH, BLEOMĠSĠN TOKSĠTESĠ

119 Ġleri derecede, reversibl havayolu obstrüksiyonu, hava hapsi, difüzyon kapasitesinde hafif derecede azalma, DLCO/VA?? ASTIM, HAVA HAPSĠ, PHT

120 Reversibl, orta derecede havayolu obstrüksiyonu, küçük havayolu obstrüksiyonu, hava hapsi, difüzyon kapasitesinde orta derecede azalma, DLCO/VA ASTIM ZEMĠNDE AKTĠF SĠGARA ĠÇEN AMFĠZEMLĠ HASTA

121 Orta-ağır derecede havayolu obstrüksiyonu, küçük havayolu obstrüksiyonu, hafif derecede restriksiyon, difüzyon kapasitesinde ağır derecede azalma, DLCO/VA N KOAH +KY + PHT

122 Normal solunum fonksiyon testleri

123 Orta derecede, reverzibl? havayolu obstrüksiyonu ASTIM (Sigara öyküsü yok, atopik, sonraki SFT normal)

124

125

126 Normal spirometrik ölçüm, difüzyon kapasitesinde orta derecede azalma, DLCO/VA N Hangi tetkiki istersiniz? PULMONER HĠPERTANSĠYON EKO, ANA

127 Hafif derecede restriksiyon, küçük havayolu obstrüksiyonu, difüzyon kapasitesinde hafif derecede azalma, pulmoner kapiller yatak normal (DLCO/VA N) KR KC + PLEVRAL SIVIYA BAĞLI RESTRĠKSĠYON PORTOPULMONER ġant?

128 Ġleri derecede havayolu obstrüksiyonu, küçük havayolu obstrüksiyonu, difüzyon kapasitesinde orta derecede azalma, DLCO/VA AZALMIġ?? Hangi tetkiki istersiniz? VÜCUT PLETĠZMOGRAFI

129 Çok ağır Çok havayolu ağır havayolu obstrüksiyonu, hiperinflasyon, hafif derecede difüzyon restriksiyon, kapasitesinde difüzyon kapasitesinde ileri derecede ileri azalma derecede azalma KOAH, Hangi tetkiki AMFĠZEM istersiniz? VÜCUT PLETĠZMOGRAFI

130 Pletizmografi Nitrojen Washout = 1610 ml BÜL hacmi

131 Disinaptik akciğer

132 NORMAL SPĠROMETRĠK DEĞERLER

133 Klinik bilginin önemi

134 Hafif derecede restriksiyon, difüzyon kapasitesinde orta derecede azalma, DLCO/VA normal ĠAH?, N Müsk H?, PHT? KBY, CAPD, KY, PHT, DM

135 Önerilen Kaynaklar ATS/ERS Task Force 2005 General considerations for lung function testing. ERJ 2005;26:153 Standardisation of spirometry. ERJ 2005;26:319 Standardisation of the measurement of lung volumes. ERJ 2005;26:511 Standardisation of the single-breath determination of carbon monoxide uptake in the lung. ERJ 2005;26:720 Interpretative strategies for lung function tests. ERJ 2005;26:948 Manual of Pulmonary Function Testing. 9th eds. Gregg L. Ruppel 2009

Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010

Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım. Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010 Solunum Fonksiyon Testleri Tanısal yaklaşım Doç.Dr.Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi TF Göğüs Hast. AD TTD MGO Ocak 2010 1979 ATS tarafından SFT standardizasyonu 1987 ATS spirometri standartları yenilendi

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SPİROMETRİ Bir bireyin inhale ya da ekshale ettiği hava volümünün zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirildiği

Detaylı

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AKCİĞER VOLÜMLERİ STATİK Zamanla ilişkilendirilmeden manevraların tamamlanması esasına dayanır DİNAMİK

Detaylı

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD 1 Tanım Plethysm (yunanca)= basınç Pletismograf= bir vücut kısmının basıncını ölçen, kaydeden alet

Detaylı

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AC lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU Solunum Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi Solunum sistemi fizyolojisi Ventilasyon; havanın alveollere girip çıkması. Pulmoner gaz değișimi; alveol ve kapiller

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr. Öznur AKKOCA Solunum fonksiyon testleri (SFT) solunum hastalıklarının klinik değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar yöntemidir. Solunum sisteminin

Detaylı

DİFFÜZYON TESTİ ve YORUMU. Dr.Elif Şen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

DİFFÜZYON TESTİ ve YORUMU. Dr.Elif Şen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD DİFFÜZYON TESTİ ve YORUMU Dr.Elif Şen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Diffüzyon Diffüzyona Etki Eden Faktörler Alveolo-kapiller membran alanı Alveolo-kapiller membran kalınlığı

Detaylı

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ Dr. Sibel Atış SUNUM PLANI Akciğer volüm ölçümlerinin faydaları Akciğer volümleri ölçüm yöntemleri Yeni uzlaşı raporlarına (ATS/ERS Akciğer Volümleri Standardizasyon

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeşitli gruplara ayrılır

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeģitli gruplara ayrılır

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI. Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI. Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASI Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunu planı Solunum fonksiyon testleri endikasyonları, kontrendikasyonları

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

DİFFÜZYON TESTİ. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

DİFFÜZYON TESTİ. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı DİFFÜZYON TESTİ Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AKCİĞERDE DİFFÜZYON İnspire edilen bir gazın (O2,CO2) alveolden pulmoner kapiller kana transferidir Diffüzyon

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Sema Umut

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Sema Umut SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Sema Umut SPİROMETR ROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan temel testtir. Spirometre soluk alıp verme sırasında oluşan akım veya

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Esen Kıyan İstanbul Üniversitesi Solunum fonksiyon testleri tanı ve tedavide sık kullanılan testlerdir. Bu nedenle cihazların ölçüm yöntemlerinin standardizasyonu, laboratuvar

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr. Sevgi Saryal Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. Solunum fonksiyon testleri özellikle son 30 yılda fizyoloji çalışmalarında kullanılan araçlar olmaktan çıkıp solunum

Detaylı

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık İçerik Solunum Fonksiyon Testleri Basit spirometri Akciğer volümleri Difüzyon testi Arter kan gazı analizi Rezeksiyon cerrahisi öncesinde-genel preop.

Detaylı

SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ

SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SİGARA ve OBEZİTENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ Dr. Yusuf ÇEKMECE UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Ertan MERT MERSİN-2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Ne İş Yapar? O 2 değişimi Havadan kana Kandan hücrelere CO 2 değişimi Hücrelerden kana Kandan havaya Kan ph sının düzenlenmesi Ses çıkartma Solunum Sistemi:

Detaylı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı Sema Umut İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı SPİROMETR ROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan temel

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri BÖLÜM 1 Solunum Fonksiyon Testleri Solunum sistemi hastalıkları, çocukluk çağında hastane başvuruları ile hastaneye yatışların önemli bir kısmını oluşturur ve çocukluk döneminin önemli morbidite ile mortalite

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Dr. Öznur AKKOCA Akciğer fonksiyon testleri başlığı altında solunum fonksiyon testleri ve arter kan anlatılacaktır gazları SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Solunum fonksiyon testleri

Detaylı

Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar

Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar Fonksiyonel Parametrelerin Tan mlar Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA e-mail: saryal@medicine.ankara.edu.tr Solunum fonksiyon testleri

Detaylı

AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK OFİS SPİROMETRESİ VE PEAK FLOW METRE KULLANMA EĞİTİMİ HAZIRLANMASI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör.

Detaylı

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM SPİROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif hastalıkların tanısında, hastalığın

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Solunum Sistemi Dicle Aras

Solunum Sistemi Dicle Aras Solunum Sistemi Dicle Aras Solunum sistemi, solunum yolları anatomisi, akciğerlerin temel anatomisi, akciğer hacim ve kapasiteleri, akciğerlerde gaz değişimi, gazların kısmi basınçları 3.9.2015 1 Solunum

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Tanseli E. GÖNLÜGÜR*, Uğur GÖNLÜGÜR** * Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Solunum Solunum kelimesi iki anlamda kullanılır. Hücresel düzeyde ve Organizma düzeyinde. Hücresel düzeyde hücresel oksidatif metabolizma anlamında kullanılmaktadır.

Detaylı

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ İnspiratuvar direnci arttıran durumlar: Entübasyon tüpünün bükülmesi Hastanın tüpü ısırması Ekspiratuvar direnci arttıran durumlar: Sekresyonlar Bronkospazm

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Hedefler SFT kısımlarını öğrenmek İndikasyonlar, kontrindikasyonlar Sık görülen hastalıklardaki paternler SFT nin ayırıcı tanıya katkısı Kollajen

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

İşlevsel Solunum Testleri

İşlevsel Solunum Testleri İşlevsel Solunum Testleri Nevit Dilmen 2002 S Solunum; dış ortamdaki oksijenin oksidasyon zincirinde kullanılmak üzere akciğerler ve sistemik dolaşım yoluyla hücreye ulaştırılıp, ortaya çıkan karbondioksitin

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri Solunum Fonksiyon Testleri Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA e-mail: saryal@medicine.ankara.edu.tr Solunum fonksiyon testleri özellikle

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Solunum Sisteminin Temel Anatomisi Burun veya ağız Farinks Larinks Trakea Bronşlar Bronşioller Alveoller İletim bölgesi: gaz değişimine katılmayan ağız, burun, larinks, trakea,

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

EGZERSİZDE SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ

EGZERSİZDE SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ EGZERSİZDE SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Solunumun amacı... Dokulara oksijen sağlamak ve karbondioksiti uzaklaştırmak. Kan asiditesinin kontrolü Ağız yoluyla iletişim Solunum Pulmoner

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

TEKVANDO SPORCULARINDA KORUYUCU AĞIZLIK KULLANIMININ SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ

TEKVANDO SPORCULARINDA KORUYUCU AĞIZLIK KULLANIMININ SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEKVANDO SPORCULARINDA KORUYUCU AĞIZLIK KULLANIMININ SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ MEHMET AKGÜL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SOLUNUM SİSTEMİ TETKİKLERİ Adem KOYUNCU Uzm. Dr. Hacettepe Üniv. Tıp Fak. İş ve Meslek Hastalıkları BD. Ahmet Uğur DEMİR Prof. Dr., Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna 18 Ocak 12 Çarşamba Pnömonektomi Pnömonektomi Her ne kadar yapılma oranı giderek oranı azalıyor olsa da her zaman yapılmaya devam edilecek bir işlemdir. 18 Ocak

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Yrd.Doç.Dr.Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Solunumla ilgili şikayeti olan hastalara solunum fonksiyon testleri (SFT) ilk uygulanması gereken yöntemdir. SFT, mevcut

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM

AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ Nurhayat YILDIRIM SPİROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif hastalıkların tanısında, hastalığın

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Fikret Kanat 1, Hüseyin Çiçek 2, Turgut Teke 1 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

Bronş Provokasyon Testleri

Bronş Provokasyon Testleri Bronş Provokasyon Testleri Doç.. Dr. Gül G l KARAKAYA Hacettepe Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Erişkin Allerji Ünitesi Bronş aşırı duyarlılığı ığı Değişik ik uyaranlara karşı

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Yaşlılara yönelik egzersiz programları hazırlarken Genetik özelliklerine, Hastalık durumuna, Daha önceden sporla ilişkisine, Ne kadar

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

Karbon Monoksit Difüzyon Kapasitesi

Karbon Monoksit Difüzyon Kapasitesi DERLEME Karbon Monoksit Difüzyon Kapasitesi Capacity of Carbon Monoxide Diffusion Gazi Gülbaş, Hakan Günen İnönü Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD, Malatya ÖZET Karbon monoksit (CO) difüzyon kapasitesi

Detaylı

EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı EKSPİRASYON AKIM VOLÜM EĞRİSİ İLE CİNSİYET, YAŞ VE BOY KESTİRİMİ Sema COŞĞUN Yüksek Lisans Tezi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İ. Yücel ÖZBEK 2014 Her

Detaylı

FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER. Dr. Mustafa ÖZESMİ

FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER. Dr. Mustafa ÖZESMİ FONKSİYONEL ETKİNİN ORTAYA KONULMASI, TANININ KANITLANMASI, İŞ YERİNDEKİ FAKTÖRLER Dr. Mustafa ÖZESMİ Üniversitelerimizde Çevresel ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dallarının bir an evvel kurulması dileklerimle

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI)

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek irtifa fizyolojisi İrtifa (metre) Atm.P (mmhg) At.PO 2 (mmhg) P A CO 2 (mmhg) P A O 2 (mmhg) Art.O 2

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Mitoloji. Homeros, İliada Destanı : CHİMAERA. Eski Çin Yazıtları (M.Ö. 300) : 3 başlı (başı aslan, gövdesi keçi, kuyruğu yılan)

Mitoloji. Homeros, İliada Destanı : CHİMAERA. Eski Çin Yazıtları (M.Ö. 300) : 3 başlı (başı aslan, gövdesi keçi, kuyruğu yılan) Dr. Erdal TAŞÇI Mitoloji Homeros, İliada Destanı : CHİMAERA 3 başlı (başı aslan, gövdesi keçi, kuyruğu yılan) Eski Çin Yazıtları (M.Ö. 300) : Çinli cerrah Pien Ch iao nun kalp nakilleri Sushruta Samhita

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı