Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler"

Transkript

1 İKT442 Demografik Yapı:! Ünite 1: Türkiye de demografik göstergeler! Bir ülkenin ekonomik yapısı analiz edilirken, ekonominin temel kaynağı olan insan faktörünün gelişimini de incelemek gerekmektedir. Bir ülkenin ulusal güç unsurlarından birisi de ülkenin sahip olduğu nüfusudur (politik, askerî, ekonomik, demografik güç, vb.). Demografik güç analiz edilirken; Toplam nüfusun yaş gruplarının, nüfus artış veya azalış oranlarının incelendiği nüfus yapısı,! Nüfus dağılım oranları,! Eğitim - öğretim düzeyi,! Yetişmiş insan gücü gibi hususlar değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde nüfusu 5..'dan daha az hiçbir devlet, büyük devlet statüsünü kazanamamıştır. Türkiye yaklaşık 7 milyonluk nüfusu ile 17. sırada yer almaktadır. Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler 1

2 Nüfusun Büyüklüğü ve Artış Hızındaki Değişimler Nüfusun büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, ! 1927 nüfus sayımı: 13,6 milyon kişi.! 195: Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllar (binde 28): 24 milyon kişi! 196: Artış hızı azalmaya başlamış,! 2 li yıllarda nüfus artış hızı binde 15! 223 yılında binde 9 olacağı öngörülmektedir. Toplam nüfus (bin kişi) Nüfus artış hızı Demografik Dönüşüm Kuramı;! Türkiye deki nüfus artış hızının 196 lardan başlayarak sürekli olarak azalmasına karşın, nüfusun büyüklüğü sürekli olarak artarak 199 yılında 56 milyona, yani 196 nüfusunun iki katına ulaşmıştır.! 2 li yılların sonunda 72 milyona ulaşan nüfus büyüklüğünün Cumhuriyet in 1. yılında 82,3 milyon olması beklenmektedir (TÜİK, 29).! Bu sayısal büyüklükler, Türkiye nüfusunun ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılıyla 28 yılı arasındaki 81 yılda yıllık olarak ortalama 715 bin kişi arttığını göstermektedir.! Tüm toplumların belirli bir aşamada geleneksel oldukları ve sonunda kaçınılmaz olarak Batı nın geçmiş olduğu aşamalardan geçerek Batılılaşacakları yani modernleşecekleri varsayılmaktadır.! Avrupa ülkelerinin demografik deneyimlerini genellemekte, Avrupa ülkelerinin demografik tarihine bakarak, demografik olayların akışında düzenli bir sıra, ortak bir güzergâh tespit edilebileceğini ve bu yolla dünyanın başka ülkelerinde gelecekte yaşanması muhtemel demografik değişimlerin tahmin edilebileceğini savunmaktadır. 2

3 Kaçınılmaz kader; Demografik dönüşümün aşamaları;! Demografik Dönüşüm Kuramı na göre bütün toplumlar kaçınılmaz olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aşamadan her ikisinin de düşük olduğu bir aşamaya dönüşüm yapacaklardır.! 1. Aşama: Sanayileşme öncesi aşamada hem doğum hem de ölüm hızları yüksektir. Nüfus artış hızı asgari düzeylerdedir.! 2. Aşama: Sanayi devriminin sonucu olarak iyileşen sağlık ve yaşam koşullarının etkisi ile ölüm hızları düşmeye başlamakta; doğum hızlarındaki düşüş onu gecikmeli olarak takip etmektedir. Bu aşamada hızlı bir nüfus artışı söz konusu olmaktadır.! 3. Aşama: Doğum ve ölüm hızları çok düşük düzeylere inmektedir. Bu aşamada da ilk aşamada olduğu gibi nüfus artış hızı yine minimal düzeydedir. Demografik dönüşüm-yaş piramitleri Demografik fırsat;! Genç nüfus ortalaması Türkiye de %43 iken, AB ülkelerinde %17 gibi çok küçük boyutlardadır.! Ülkemizin nüfus artış oranı (% 1,37 dünya ortalaması: % 1,15), önemli bir avantajı beraberinde getirmektedir.! Önümüzdeki 5 yıl içinde AB ülkeleri ve RF nüfuslarındaki azalmalar, bu ülkeler için büyük bir risk oluşturmaktadır. 3

4 Dünyanın en kalabalık ülkeleri -213 Nüfusun yaş yapısı 1 China Mexico India Philippines United States Ethiopia Indonesia Vietnam Brazil Egypt, Arab Rep Pakistan Germany Nigeria Iran, Islamic Rep Bangladesh Turkey Russian Federation Congo, Dem. Rep Japan Thailand Sonuç; Türkiye: Durağan Nüfus?! Türkiye nüfusunun doğurganlık seviyesindeki azalmanın ve ölümlülük koşullarındaki iyileşmenin bir sonucu olarak zaman içinde yaşlı nüfus yapısına dönüşmesidir.! 15 yaşından küçük olan nüfusun payının, yine özellikle doğurganlık seviyesindeki azalmanın bir sonucu olarak, zaman içinde azalmasıdır. Türkiye de 1935 yılında nüfusun yüzde 41 ini oluşturan bu nüfus grubu, 28 yılında yüzde 26 seviyesine gerilemiştir. Bu nüfus grubunun payı 223 yılında yüzde 22 seviyesine inecektir. Bu gelişme Türkiye nin genç nüfus özelliğini kaybetmekte olduğunu bir kez daha göstermektedir.! Çalışma çağındaki nüfusu oluşturan yaş nüfusunun zaman içindeki artışıdır.! Aşağıdaki özelliklere sahip olan hipotetik bir nüfustur.! Doğum hızı, ölüm hızı ve nüfus artış hızı sabittir.! Yaş ve cinsiyet yapısı sabittir. Yaş gruplarındaki mutlak sayılar zaman içinde değişirken, her yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı sabit kalır.! Nüfus göçe kapalıdır, diğer bir ifadeyle nüfus göç almaz ya da vermez. 4

5 Kaba Doğum ve Ölüm Hızlarındaki Değişimler Demografik Hızlar Yaşam Süresi (Yıl) Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) Kaba ölüm hızı - ( ) Kaba doğum hızı - ( ) Hız ( ) Yıllık Nüfus Artış Hızı (%) Kaba Doğum Hızı (Binde) Kaba Ölüm Hızı (Binde) Bebek Ölüm Hızı (Binde) Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk) Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi (Yıl) Doğurganlık Seviyesi Doğuşta yaşam beklentisindeki değişimler Kaba doğum hızı - ( ) 4 5, ,4 15 2, Kaba doğum hızı - ( ) Toplam doğurganlık hızı (kadın başına) Doğurganlık hızı! Doğurganlık hızı hızlı bir şekilde azalmaktadır. Toplam doğurganlık hızı döneminde ortalama 5.3 çocuk iken bu oran 198 lerde 4, 2 li yıllarda ise 2 seviyesine gerilemiştir.! Türkiye nüfusunun doğurganlık seviyesindeki azalmanın ve ölümlülük koşullarındaki iyileşmenin bir sonucu olarak zaman içinde genç nüfus yapısına sahip olmaktan çıkarak gittikçe yaşlı nüfus yapısına dönüşmesidir. Bu gelişme nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. 5

6 Yaş Piramidi; 214 demografik fırsat penceresi! Türkiye, sahip olduğu genç nüfusuyla başarılı bir gelecek için önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. BM verilerine göre 24 yılında Türkiye nin sahip olacağı işgücü miktarı en yüksek seviyesine ulaşarak 64,8 milyonu bulacaktır.! BM, doğum oranlarındaki azalmaya bağlı olarak nüfusun bu tarihten sonra azalacağını ve 65 yaş üstü nüfusun yaş arası nüfustan daha fazla olacağını ileri sürmektedir. BM raporu, bu demografik dönüşümü demografik fırsat penceresi olarak tanımlamakta... Fırsat - Tehdit! Türkiye nin bu fırsatı kullanması için yaklaşık bir nesil boyu yani 25 3 yıllık bir zamanı bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre eğer Türkiye önümüzdeki yıllarda sürekli artan bu işgücü çağındaki nüfus için üretken istihdam alanları yaratabilir ve genç nüfusu bu alanlarda istihdam edebilirse,! Türkiye nin üretken istihdam alanları yaratmaya dönük politikaları ivedilikle uygulaması gerekmektedir. Kent ve kır nüfuslarının payındaki değişimler Şehir Nüfusunun payı Köy nüfusunun payı 6

7 Kentli nüfus?! Cumhuriyet in ilanından günümüze kadar geçen süreçte Türkiye nin nüfusu kırsal bir nüfus olmaktan kentsel bir nüfus olmaya doğru dönüşmüştür.! 192 li yıllarda her 1 kişiden 8 inin kırsal yerleşim yerlerinde yaşadığı bir nüfusun yerini bugün tam tersine yaşanan bir dönüşüm ile her 1 kişiden 8 inin kentsel yerleşim yerlerinde yaşadığı bir nüfus almıştır. 8 Sonrası Kentleşme! Bu yeni ekonomik yapı, kentsel yerleşim yerlerinin içinde organize olan hizmet sektörü ve kentsel yerleşim yerlerinin çeperlerinde organize olan sanayi sektörü için daha fazla sayıda işgücüne gereksinim duymuştur.! Kırsal yerleşim yerlerinden kentsel yerleşim yerlerine işgücü göçü daha da hızlanmıştırbu sürecin sonucu olarak 199 lı yıllarda yüzde 59 a yükselen kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun oranı, 2 li yılların başında yüzde 65 e; günümüzde ise yüzde 75 e yükselmiştir! Türkiye de kentleşme doğal nüfus artış hızının bir sonucu olmaktan çok kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru gerçekleşen iç göçün bir sonucudur Yedek sanayi ordusu;! Köyden şehre göç eğilimi 198 den sonra ivme kazanmıştır. Bu değişimde belirleyici olan ihracata yönelik sanayileşme stratejisi çerçevesinde izlenen liberal politikalar şehirlerde toplanan imalat sanayi ve hizmet sektörü için duyulan işgücü ihtiyacıdır. Göç;! 195 li yıllar ile birlikte, kırsal yerleşim yerlerinde iten faktörlerin ve kentsel yerleşim yerlerinde ise çeken faktörlerin etkisiyle kırsal yerleşim yerlerinden kentsel yerleşim yerlerine, temelinde çoğunlukla ekonomik faktörlerin bulunduğu, yoğun bir iç göç hareketi başlamıştır.! İç göçün etkisiyle bu büyüklükteki bir iç göç hareketine hazırlıklı olmayan kentsel yerleşim yerlerinde çarpık kentleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan gecekondulaşma olgusu ile birlikte kentsel alanlarda yaşayan nüfusun payı hızla artmış ve 197 li yılların başında yüzde 48 seviyesine yükselmiştir 7

8 Göçü etkileyen temel faktörler Nüfus Projeksiyonu 225! Başta ekonomik nedenler olmak üzere, nüfus mübadeleleri, iskân kanunları, bireysel ve ailevi faktörler ve 199 lı yılların ortalarından itibaren güvenlik nedenleri sayılabilir.! Köylerde yoksulluğun yaygın olması,! tarım dışı alanlarda yeterli istihdam imkânlarının bulunmaması,! sulu tarım imkanlarının sınırlı olması,! tarım topraklarının parçalı ve küçük olması,! köylerdeki fiziki ve sosyal altyapı yetersizlikleri! temel kamusal hizmetlere düzenli erişimin sağlanamaması gibi nedenler gösterilebilir Nüfus Projeksiyonu Toplam doğurganlık hızı (kadın başına) 1,99 1,96 1,89 1,85 Bebek Ölüm Hızı 11,4 11,2 1,5 1,1 Kaba doğum hızı 16,5 15,6 14,58 14,1 Doğumlar (') Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) Erkek 74,7 74,9 75,4 75,8 Kadın 79,2 79,4 79,9 8,2 Kaba ölüm hızı - ( ) 5,4 5,52 5,86 6,9 Ölümler - (') Nüfus artış hızı -( ) 11,2 1,6 9,2 8,4 Yıl ortası nüfus - (') Nüfus artış hızı ( ):

9 Nüfusun Bölgesel Dağılımı; Bölgesel Dağılım;! döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde, en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 26.7, Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 3.6'dır.! Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesi en fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfusa sahiptir.! Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken en az olan bölge Karadeniz Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki nüfusun yüzde 79'u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise yüzde 49'u şehirlerde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu, 1,3 Akdeniz, 12,8 Karadeniz, 9,7 İç Anadolu, 14,8 Marmara, 31,3 Ege, 13,1 Doğu Anadolu, 8, İllere Göre-214 Eğitim Düzeyindeki Değişimler Okuryazarlık seviyesi (6+ yaş) İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Adana Konya Gaziantep Şanlıurfa Mersin Sinop Iğdır Bartın Çankırı Artvin Gümüşhane Kilis Ardahan 1.89 Tunceli Bayburt

10 Nüfusun eğitim düzeyine göre dağılımı Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 6 +yaş ) Bitirilen eğitim düzeyi Toplam (%) Erkek (%) Kadın (%) Okuma yazma bilmeyen , , ,2 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen , , , İlkokul mezunu , , ,4 İlköğretim/ Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu , , , , , ,4 Yükseköğretim , , ,7 Bilinmeyen , , ,2 Toplam Optimal Nüfus 2 yılı genel nüfus sayımı;! Ülke nüfusunun, ülkenin ekonomik kaynaklarıyla dengeli olması gerekmektedir (optimal nüfus). Eğer, nüfus artış hızı fazla ise; şehirleşme hızlanır, carî harcamalar artar. Bu tür harcamalar (eğitim, sağlık) kalkınma için ayrılan kaynakların azalmasına neden olur.! Nüfustaki artış işgücü miktarını da belirler. Fakat bu süreç 15 yılı alır.! 2 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye de nüfus artış hızı % 1.83 tür. Bu oran şehirlerde binde 27.4, köylerde ise 3.95 tir.! Artış hızının en fazla olduğu bölge Marmara (24.6) ardından Güney Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir.! İşgücü miktarındaki artış, o kaynakları istihdam edemediğiniz takdirde sosyal sorunlara neden olabilmektedir. 1

11 2 Nüfus Sayımı;! Türkiye'nin toplam nüfusu (31 Aralık 29 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu kişidir.) şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) nüfusu , köylerin nüfusu ise 'tür.! 1927 yılında yaklaşık 13 milyon 6 bin olan nüfusumuz 73 yılda beş kat artış göstermiştir.! Nüfusumuz döneminde yılda ortalama 314 bin kişi artarken döneminde yılda ortalama 1 milyon 133 bin kişi artış göstermiştir. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 214 Yılı Sonuçları! 214 yılı sonunda Türkiye nüfusu kişidir.! Nüfusun % 5,2 sini erkekler, %49,8 ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Toplam nüfusun % 91,8 i il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 8,2 si belde ve köylerde ikamet etmektedir. Toplam nüfusun % 18,5 i İstanbul da ikamet etmektedir. Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı, 214 yılında 13,3 olarak gerçekleşmiştir.! Ortanca yaş 214 yılı sonu itibarıyla 3,7 dir.! yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,8 ini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 24,3 ü -14 yaş grubunda, % 8 i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır. Nüfusun Nitelikleri:! Faal Nüfus: Bir ülke nüfusunun yaş arasındakilerini gösterir. Nüfusun üretici konumunda bulunan kısmına aktif (faal) nüfus denir ve ülkenin işgücünü oluşturur.! Bağımlılık Oranı: Ülkedeki çalışamaz yaştaki nüfusun (-14 yaş ila 65 ve üstü yaş grubu), Faal nüfusa oranıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüksektir.! İşgücüne Katılma Oranı: Nüfusun işgücü olan bölümünün toplam nüfus içindeki payıdır. Bağımlılık oranının tersidir.! İstihdam: Çalışma istek ve yeteneğinde bulunan kişilerin mal ve hizmet üretiminde yer alması olarak tanımlanabilir.! İşsiz: Çalışma istek ve yeteneğine sahip olduğu halde, carî ücret ve piyasa koşullarında iş bulamayan kişilere denilmektedir. 11

12 İşsiz! Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler dahildir.! Nüfus (N)= Çalışabilir yaştaki nüfus (ÇN)+ 15 yaşından küçükler,! Çalışabilir Nüfus= İşgücü (İG) + İşgücüne dahil olmayanlar,! İG= İstihdam edilenler + İşsizler,! İşgücüne katılım oranı (İKO)= İG / ÇN *1 Toplam İstihdam / Toplam Nüfus Oranı 28 Y ı l ı İşgücü göstergeleri ÜLKELER (COUNTRIES) 1 Peru-Peru 74,32 2 Lüksemburg-Luxembourg 72,31 3 Katar-Qatar 67,86 4 İsviçre-Switzerland 61,23 5 Singapur-Singapore 6,75 6 Çin-China 59,52 7 Tayland-Thailand 56,71 8 Kanada-Canada 54,86 9 Norveç-Norway 53,99 1 Yeni Zellanda-New Zealand 53,49 11 Rusya-Russia 53,38 12 Kazakistan-Kazakhstan 53,33 13 Hollanda-Netherlands 53,28 14 Danimarka-Denmark 53,28 15 Portekiz-Portugal 53,6 16 Almanya-Germany 52,84 17 Avustralya-Australia 52,51 18 Hong Kong-Hong Kong 52,31 19 Brezilya-Brazil 52,2 2 Japonya-Japan 52,7 56 TÜRKİYE 33,74 Yıllar İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İşgücüne dahil olmayan nüfus İşgücüne katılma oranı (%) İşsizlik oranı (%) İstihdam oranı (%) ,9 9,5 4, ,5 9, 4, ,3 9,2 4, ,9 1, 4, ,7 13,1 39, ,5 11,1 41, ,4 9,1 43, ,6 8,4 43, ,3 9, 43,9 214* , 1,4 45,7 12

13 İKO;! Türkiye de hem kadınların hem de erkeklerin işgücüne katılım oranları azalmaktadır: 198 li yılların sonlarında erkekler için yüzde 81; kadınlar için ise yüzde 34 olan işgücüne katılım oranı, 28 yılında azalarak erkekler için yüzde 7 e; kadınlar için ise yüzde 25 e düşmüştür.! Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarındaki azalma dikkat çekicidir İKO; Cinsiyete Göre 71,5 3, Ekim Erkek Kadın 214 yılı eğitim durumu ve cinsiyete göre işgücüne katılım oranı İşgücüne Katılım Oranı; Yükseköğretim Mesleki veya teknik lise Lise Lise altı eğitimliler Okur-yazar olmayanlar Kadın Erkek Oca.8 May.8 Eyl.8 Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl Mevsim etkisinden arındırılmış İKO İşsizlik Oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış) 13

14 İKO; İstihdamın Sektörel Dağılımı! 49 seviyelerinde. Kent ile kır arasındaki fark büyüktür. İstihdam edilen kadınların büyük kısmı ücretsiz aile işçisi konumundadır. Kadınlarda bu oran daha düşük. Kentlerde kadın İKO su daha da düşüktür:! Evde gelir getiren faaliyetler artmakta,! eğitim seviyesi düşük TARIM SANAYİ HİZMETLER İstihdamın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı (15+ yaş; bin kişi) Sektörel dağılım-213 Toplam Tarım (%) Sanayi (%) İnşaat (%) Hizmetler (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Hizmetler, 57 Tarım, 23,6 İnşaat, 7 Sanayi, 19,4 14

15 İstihdamın Sektörel Dağılımı! Tarımsal yapıdaki çözülmeyle birlikte; kırsal ve kent arasındaki ücret farklılığı işsizlerin kentsel alanda birikmelerine neden olmaktadır.! İşsizlik baskısı bireylerin marjinal sektörlerde istihdam edilmeleri sonucunu doğurmaktadır.! Kayıt dışı ekonomik faaliyetler yaygındır. Enformel Sektör*;! İhracata yönelik üretim yapan büyük firmalar, fiyat rekabeti yapabilmek için üretim sürecini parçalara bölerek KOBİ lere fason üretim yaptırmakta, bu durum enformel işgücü kullanımını yaygınlaştırmaktadır.! *: Şirketleşmemiş, basit usulde vergi veren veya kayıt dışı ve 1 kişiden az çalışanı olan iktisadî birimlerden oluşur. Yıllar Toplam İşteki duruma göre istihdam Ücretli veya yevmiyeli % İşveren % Kendi hesabına % Ücretsiz aile işçisi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 214* , , , ,8 % Okur-yazar olmayanlar İstihdamın Eğitim Durumu Lise altı eğitimliler Lise Mesleki veya eknik lise Yükseköğretim 24 6,7 62,5 12,1 7,7 11,3 25 5,8 61,1 11,7 9,3 12,4 26 5,5 6,2 11,3 1,1 13,2 27 5, 59,5 11,4 1,4 13,9 28 4,8 59,1 11,1 1,4 14,8 29 5,1 59, 1,6 1, 15,6 21 5,1 59,4 1,2 9,6 16, 211 5, 59, 1,1 9,9 18, ,3 57,2 1,4 9,7 18, ,1 56,4 1,5 9,9 19, 214 4,2 55,2 1, 1, 2,7 15

16 İşsizlik;! Ekonomik açıdan işsizlik, üretim kaybına neden olur. Devlet gelirleri potansiyelin altında gerçekleşir. Transfer harcamaları artar. Sonuç: refah kayıpları ortaya çıkar.! Gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır. İşsizlik, toplumsal dışlanma ve toplumsal ilişkilerde kopuş, aile yaşamında çözülme, toplumsal değerlerde ve sorumluluk duygusunda gerileme gibi bir dizi sosyo-psikolojik soruna da neden olur. Temel İşgücü Göstergeleri, : İşsizlik göstergeleri! İşsizlik oranı %9,7 tarım dışı işsizlik oranı ise %12 olarak gerçekleşti! Türkiye genelinde işsiz sayısı 213 yılında 2 milyon 747 bin kişi.! Kentsel yerlerde işsizlik oranı %11,5, kırsal yerlerde ise %6,1.! Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı % 12. Genç işsizlik oranı 18,7.! İstihdam edilenlerin %23,6'sı tarım, %19,4 ü sanayi, %7 si inşaat, %5 si ise hizmetler sektöründe...! Türkiye genelinde İKO %5,8 oldu. Erkeklerde İKO %71,5, kadınlarda ise %3,8! İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %14,5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, en düşük olduğu bölge %6,7 ile Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri! Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %15,2 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, kadınlarda %14,8 ile İstanbul bölgesi oldu. Mevsimsel düzeltme Kasım 214 verileri İstihdam İşgücü İstihdam İşsiz İKO oranı İşsizlik oranı Tarım dışı işsizlik oranı Genç nüfusta işsizlik oranı ,5 45,1 1,7 12,7 19, ,5 1,7 12,8 19,4 16

17 işsizlik oranı (%) yaş işsizlik ,6 19,9 19,1 2, 2,5 25,3 21,7 18,4 17,5 18,7 19,7 4 1 Oca.5 May.5 Eyl.5 Oca.6 May.6 Eyl.6 Oca.7 May.7 Eyl.7 Oca.8 May.8 Eyl.8 Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl.14 5 İşsizlik Oranı (%) İşsizlik oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış) % Ekim 215 Genç İşsizlik Oranı (%) Genç nüfusta işsizlik oranı (%) Tarım dışı işsizlik oranı (%) İBBS göre istihdam ve işsizlik (Bin kişi, 15+ yaş) İstihdam edilenler İstihdamın Dağılımı İşsiz İşsizlik Oranı (%) İşsizlerin dağılımı İstanbul (TR1) , ,2 22,6 Batı Marmara (TR2) , 94 6,8 3,4 Ege (TR3) , ,1 15,8 Doğu Marmara (TR4) ,7 25 8,4 9,9 Batı Anadolu (TR5) , ,6 8,6 Akdeniz (TR6) , ,7 Orta Anadolu (TR7) , 117 8,4 4,1 Batı Karadeniz (TR8) , ,7 4,3 Doğu Karadeniz (TR9) 958 3,8 69 6,8 2,7 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 698 2,7 5 6,7 2 Ortadoğu Anadolu (TRB) , ,1 Güneydoğu Anadolu (TRC) , ,5 8,7 TOPLAM , 2,518 9,7 Eğitim ve işsizlik;! İşsizlik ve eğitim durumu ilişkisini incelediğimizde ise ortaya farklı bir gerçek çıkmaktadır. Ülkemizde genel olarak eğitim seviyesi artmakla birlikte, eğitim seviyesinin artışı ile bu gruplardaki işsizlik oranlarının da yükselmeye başladığını görüyoruz.! Bu konu oldukça önemlidir. İlerleyen bölümlerde Türkiye de yoksulluk konusunu incelerken göreceğiz ki yoksulların üst eğitim gruplarına çıkabilmesi oldukça zor, ulaşsa bile işsiz kalma ve dolayısıyla yoksulluktan kurtulamama gibi bir sonuç kendilerini beklemektedir. 17

18 Eğitim durumuna göre işsizlik (%) Okur-yazar olmayanlar Lise altı eğitimliler Mesleki veya teknik lise Yükseköğretim Lise 24 4,3 9,7 14,7 16, 12,2 25 4,9 1,1 13,9 13,6 1, 26 4,8 9,8 14, 11,8 9,6 27 5,2 9,8 13,9 12, 9,7 28 6,3 1,7 14,1 11,7 1,3 29 8, 13,9 18, 15,6 12,1 21 6, 11,6 15,9 13,2 11, 211 4,6 9,3 12,6 11, 1, ,9 8,7 11,8 1,1 1, ,9 9,3 12, 1,5 1, , 9,7 11,7 11,3 12, En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, (Bin kişi, 15+ yaş) İşsizlik oranı (%) İstihdam oranı (%) İKO (%) Yüksekokul veya fakülte Öğretmen eğitimi ve eğitim bilim. 6,7 7,4 67,5 67,9 72,3 73,3 Sanat 21, 15,9 6,2 63,3 76,2 75,3 Beşeri bilimler 7,3 9,8 71,5 69,7 77,2 77,3 Sosyal bilimler ve davranış bilim. 9,3 1, 69,3 69, 76,4 76,7 Gazetecilik ve enformasyon 22,1 13,2 58,5 72, 75,1 82,9 İş ve yönetim 14, 13,5 68,5 7, 79,7 8,9 Hukuk 3,4 6, 83,1 77,2 86,1 82,2 Yaşam bilimleri 15,3 14,5 63,8 73,2 75,4 85,5 Fizik bilimleri 1,5 11,9 7,4 71,2 78,7 8,9 Matematik ve istatistik 1,4 9,3 68,8 72,8 76,8 8,2 Bilgisayar 12,5 14,2 73,7 74,5 84,3 86,8 Mühendislik ve işleri 8,6 8,4 79, 8,3 86,5 87,7 İmalat ve işleme 17, 16,8 64,8 66,8 78,1 8,3 Mimarlık ve inşaat 9,4 11,2 73,7 72,4 81,3 81,5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 11,9 12,2 69,6 73,6 79, 83,8 Veterinerlik 4,3 4,7 84,3 84,2 88,1 88,4 Sağlık 2,1 2,4 83,3 83,3 85,1 85,3 Sosyal ve kişisel hizmetler 14, 14,3 65,3 64,2 75,9 75, Ulaştırma ve çevre koruma hiz. 17, 14,1 7,7 73, 85,2 85, Güvenlik hizmetleri 1, 2,1 79,6 81,1 8,4 82,8 İşsizliğin kent-kır dağılımı;! İşsizliğin kent-kır dağılımına bakıldığında, özellikle tarımda ücretsiz aile işçiliğinin yaygınlığına bağlı olarak kırsal kesimde işsizlik oranının kentlere kıyasla oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Eksik İstihdam*! İşsizlik oranlarına yakın olması önemli bir sorundur,! İşsiz kalmanın maliyeti çok ağırdır,! Uzun süre işsizliğe direnilememektedir,! Ülkemizde eğitim plânlaması yoktur,! Yeni iş aramanın temel nedeni gelir azlığı dır.! *: Daha uzun süre çalışmaya uygun oldukları hâlde haftada 4 saatten az çalışanlar, mesleği dışında başka işlerde çalışanlar ve çalıştığı hâlde işinden memnun olmayıp iş arayanlar. 18

19 Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar (Bin kişi, 15+ yaş)! Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam olarak 4 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.! Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, referans haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir Yıllar Toplam Oran Ücretli Oran Ücretsiz Kendi Oran veya İşveren aile hesabına (%) yevmiyeli (%) işçisi (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 214* , , ,7 İşgücüne dahil olmayan nüfus (Bin kişi, 15+ yaş) Yıllar İşgücüne dahil olmayan nüfus İş aramayıp, çalışmaya hazır İş ümidi Diğer olmayan Mevsimlik çalışanlar Ev işleriyle meşgul Eğitim/ Öğretim Emekli Çalışamaz halde Diğer *

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artış Hızı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye nin Demografik Dönüşümü Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne Çocuk Sağlığı ve Beşş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968 20088 Binde 50 45 40 35 30

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA KISALTMALAR BGUS İDBTSEP DAP DPT GTHB UKKS IPA IPARD DOKAP BKH KSEP DTM TÜİK ABGS TESK TOBB KOSGEB AZUTİB TÜRSAB İAV KUDAKA STK ERSİAD EKEV UNDP YTÜ AÜ HIV AIDS GİTES KENTGES ADNKS GBO YBO İDON İKO TDİO

Detaylı

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ Alptekin GÜNEY Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1. GĐRĐŞ Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uğraştığı en önemli sosyal sorunların başında

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE'DE ĐŞGÜCÜ PĐYASASININ GENEL GÖRÜNÜMÜNE ĐLĐŞKĐN GĐRĐŞ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Arş.Gör. Banu METĐN * Bir ülke ekonomisinin insan kaynağını somut olarak yansıtan, o ülkedeki işgücü miktarı ve

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü Bu rapor T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü nün teknik desteği ile hazırlanmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-00-3 YAYIN NO: KB: 2900 - ÖİK: 740 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü

Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Ferhat ODABAŞI Tez Danışmanı Huriye SEVEN Ankara Haziran 2009

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı