Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler"

Transkript

1 İKT442 Demografik Yapı:! Ünite 1: Türkiye de demografik göstergeler! Bir ülkenin ekonomik yapısı analiz edilirken, ekonominin temel kaynağı olan insan faktörünün gelişimini de incelemek gerekmektedir. Bir ülkenin ulusal güç unsurlarından birisi de ülkenin sahip olduğu nüfusudur (politik, askerî, ekonomik, demografik güç, vb.). Demografik güç analiz edilirken; Toplam nüfusun yaş gruplarının, nüfus artış veya azalış oranlarının incelendiği nüfus yapısı,! Nüfus dağılım oranları,! Eğitim - öğretim düzeyi,! Yetişmiş insan gücü gibi hususlar değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde nüfusu 5..'dan daha az hiçbir devlet, büyük devlet statüsünü kazanamamıştır. Türkiye yaklaşık 7 milyonluk nüfusu ile 17. sırada yer almaktadır. Nüfusun Temel Özelliklerindeki Değişimler 1

2 Nüfusun Büyüklüğü ve Artış Hızındaki Değişimler Nüfusun büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, ! 1927 nüfus sayımı: 13,6 milyon kişi.! 195: Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllar (binde 28): 24 milyon kişi! 196: Artış hızı azalmaya başlamış,! 2 li yıllarda nüfus artış hızı binde 15! 223 yılında binde 9 olacağı öngörülmektedir. Toplam nüfus (bin kişi) Nüfus artış hızı Demografik Dönüşüm Kuramı;! Türkiye deki nüfus artış hızının 196 lardan başlayarak sürekli olarak azalmasına karşın, nüfusun büyüklüğü sürekli olarak artarak 199 yılında 56 milyona, yani 196 nüfusunun iki katına ulaşmıştır.! 2 li yılların sonunda 72 milyona ulaşan nüfus büyüklüğünün Cumhuriyet in 1. yılında 82,3 milyon olması beklenmektedir (TÜİK, 29).! Bu sayısal büyüklükler, Türkiye nüfusunun ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılıyla 28 yılı arasındaki 81 yılda yıllık olarak ortalama 715 bin kişi arttığını göstermektedir.! Tüm toplumların belirli bir aşamada geleneksel oldukları ve sonunda kaçınılmaz olarak Batı nın geçmiş olduğu aşamalardan geçerek Batılılaşacakları yani modernleşecekleri varsayılmaktadır.! Avrupa ülkelerinin demografik deneyimlerini genellemekte, Avrupa ülkelerinin demografik tarihine bakarak, demografik olayların akışında düzenli bir sıra, ortak bir güzergâh tespit edilebileceğini ve bu yolla dünyanın başka ülkelerinde gelecekte yaşanması muhtemel demografik değişimlerin tahmin edilebileceğini savunmaktadır. 2

3 Kaçınılmaz kader; Demografik dönüşümün aşamaları;! Demografik Dönüşüm Kuramı na göre bütün toplumlar kaçınılmaz olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aşamadan her ikisinin de düşük olduğu bir aşamaya dönüşüm yapacaklardır.! 1. Aşama: Sanayileşme öncesi aşamada hem doğum hem de ölüm hızları yüksektir. Nüfus artış hızı asgari düzeylerdedir.! 2. Aşama: Sanayi devriminin sonucu olarak iyileşen sağlık ve yaşam koşullarının etkisi ile ölüm hızları düşmeye başlamakta; doğum hızlarındaki düşüş onu gecikmeli olarak takip etmektedir. Bu aşamada hızlı bir nüfus artışı söz konusu olmaktadır.! 3. Aşama: Doğum ve ölüm hızları çok düşük düzeylere inmektedir. Bu aşamada da ilk aşamada olduğu gibi nüfus artış hızı yine minimal düzeydedir. Demografik dönüşüm-yaş piramitleri Demografik fırsat;! Genç nüfus ortalaması Türkiye de %43 iken, AB ülkelerinde %17 gibi çok küçük boyutlardadır.! Ülkemizin nüfus artış oranı (% 1,37 dünya ortalaması: % 1,15), önemli bir avantajı beraberinde getirmektedir.! Önümüzdeki 5 yıl içinde AB ülkeleri ve RF nüfuslarındaki azalmalar, bu ülkeler için büyük bir risk oluşturmaktadır. 3

4 Dünyanın en kalabalık ülkeleri -213 Nüfusun yaş yapısı 1 China Mexico India Philippines United States Ethiopia Indonesia Vietnam Brazil Egypt, Arab Rep Pakistan Germany Nigeria Iran, Islamic Rep Bangladesh Turkey Russian Federation Congo, Dem. Rep Japan Thailand Sonuç; Türkiye: Durağan Nüfus?! Türkiye nüfusunun doğurganlık seviyesindeki azalmanın ve ölümlülük koşullarındaki iyileşmenin bir sonucu olarak zaman içinde yaşlı nüfus yapısına dönüşmesidir.! 15 yaşından küçük olan nüfusun payının, yine özellikle doğurganlık seviyesindeki azalmanın bir sonucu olarak, zaman içinde azalmasıdır. Türkiye de 1935 yılında nüfusun yüzde 41 ini oluşturan bu nüfus grubu, 28 yılında yüzde 26 seviyesine gerilemiştir. Bu nüfus grubunun payı 223 yılında yüzde 22 seviyesine inecektir. Bu gelişme Türkiye nin genç nüfus özelliğini kaybetmekte olduğunu bir kez daha göstermektedir.! Çalışma çağındaki nüfusu oluşturan yaş nüfusunun zaman içindeki artışıdır.! Aşağıdaki özelliklere sahip olan hipotetik bir nüfustur.! Doğum hızı, ölüm hızı ve nüfus artış hızı sabittir.! Yaş ve cinsiyet yapısı sabittir. Yaş gruplarındaki mutlak sayılar zaman içinde değişirken, her yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı sabit kalır.! Nüfus göçe kapalıdır, diğer bir ifadeyle nüfus göç almaz ya da vermez. 4

5 Kaba Doğum ve Ölüm Hızlarındaki Değişimler Demografik Hızlar Yaşam Süresi (Yıl) Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) Kaba ölüm hızı - ( ) Kaba doğum hızı - ( ) Hız ( ) Yıllık Nüfus Artış Hızı (%) Kaba Doğum Hızı (Binde) Kaba Ölüm Hızı (Binde) Bebek Ölüm Hızı (Binde) Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk) Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi (Yıl) Doğurganlık Seviyesi Doğuşta yaşam beklentisindeki değişimler Kaba doğum hızı - ( ) 4 5, ,4 15 2, Kaba doğum hızı - ( ) Toplam doğurganlık hızı (kadın başına) Doğurganlık hızı! Doğurganlık hızı hızlı bir şekilde azalmaktadır. Toplam doğurganlık hızı döneminde ortalama 5.3 çocuk iken bu oran 198 lerde 4, 2 li yıllarda ise 2 seviyesine gerilemiştir.! Türkiye nüfusunun doğurganlık seviyesindeki azalmanın ve ölümlülük koşullarındaki iyileşmenin bir sonucu olarak zaman içinde genç nüfus yapısına sahip olmaktan çıkarak gittikçe yaşlı nüfus yapısına dönüşmesidir. Bu gelişme nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. 5

6 Yaş Piramidi; 214 demografik fırsat penceresi! Türkiye, sahip olduğu genç nüfusuyla başarılı bir gelecek için önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. BM verilerine göre 24 yılında Türkiye nin sahip olacağı işgücü miktarı en yüksek seviyesine ulaşarak 64,8 milyonu bulacaktır.! BM, doğum oranlarındaki azalmaya bağlı olarak nüfusun bu tarihten sonra azalacağını ve 65 yaş üstü nüfusun yaş arası nüfustan daha fazla olacağını ileri sürmektedir. BM raporu, bu demografik dönüşümü demografik fırsat penceresi olarak tanımlamakta... Fırsat - Tehdit! Türkiye nin bu fırsatı kullanması için yaklaşık bir nesil boyu yani 25 3 yıllık bir zamanı bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre eğer Türkiye önümüzdeki yıllarda sürekli artan bu işgücü çağındaki nüfus için üretken istihdam alanları yaratabilir ve genç nüfusu bu alanlarda istihdam edebilirse,! Türkiye nin üretken istihdam alanları yaratmaya dönük politikaları ivedilikle uygulaması gerekmektedir. Kent ve kır nüfuslarının payındaki değişimler Şehir Nüfusunun payı Köy nüfusunun payı 6

7 Kentli nüfus?! Cumhuriyet in ilanından günümüze kadar geçen süreçte Türkiye nin nüfusu kırsal bir nüfus olmaktan kentsel bir nüfus olmaya doğru dönüşmüştür.! 192 li yıllarda her 1 kişiden 8 inin kırsal yerleşim yerlerinde yaşadığı bir nüfusun yerini bugün tam tersine yaşanan bir dönüşüm ile her 1 kişiden 8 inin kentsel yerleşim yerlerinde yaşadığı bir nüfus almıştır. 8 Sonrası Kentleşme! Bu yeni ekonomik yapı, kentsel yerleşim yerlerinin içinde organize olan hizmet sektörü ve kentsel yerleşim yerlerinin çeperlerinde organize olan sanayi sektörü için daha fazla sayıda işgücüne gereksinim duymuştur.! Kırsal yerleşim yerlerinden kentsel yerleşim yerlerine işgücü göçü daha da hızlanmıştırbu sürecin sonucu olarak 199 lı yıllarda yüzde 59 a yükselen kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun oranı, 2 li yılların başında yüzde 65 e; günümüzde ise yüzde 75 e yükselmiştir! Türkiye de kentleşme doğal nüfus artış hızının bir sonucu olmaktan çok kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru gerçekleşen iç göçün bir sonucudur Yedek sanayi ordusu;! Köyden şehre göç eğilimi 198 den sonra ivme kazanmıştır. Bu değişimde belirleyici olan ihracata yönelik sanayileşme stratejisi çerçevesinde izlenen liberal politikalar şehirlerde toplanan imalat sanayi ve hizmet sektörü için duyulan işgücü ihtiyacıdır. Göç;! 195 li yıllar ile birlikte, kırsal yerleşim yerlerinde iten faktörlerin ve kentsel yerleşim yerlerinde ise çeken faktörlerin etkisiyle kırsal yerleşim yerlerinden kentsel yerleşim yerlerine, temelinde çoğunlukla ekonomik faktörlerin bulunduğu, yoğun bir iç göç hareketi başlamıştır.! İç göçün etkisiyle bu büyüklükteki bir iç göç hareketine hazırlıklı olmayan kentsel yerleşim yerlerinde çarpık kentleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan gecekondulaşma olgusu ile birlikte kentsel alanlarda yaşayan nüfusun payı hızla artmış ve 197 li yılların başında yüzde 48 seviyesine yükselmiştir 7

8 Göçü etkileyen temel faktörler Nüfus Projeksiyonu 225! Başta ekonomik nedenler olmak üzere, nüfus mübadeleleri, iskân kanunları, bireysel ve ailevi faktörler ve 199 lı yılların ortalarından itibaren güvenlik nedenleri sayılabilir.! Köylerde yoksulluğun yaygın olması,! tarım dışı alanlarda yeterli istihdam imkânlarının bulunmaması,! sulu tarım imkanlarının sınırlı olması,! tarım topraklarının parçalı ve küçük olması,! köylerdeki fiziki ve sosyal altyapı yetersizlikleri! temel kamusal hizmetlere düzenli erişimin sağlanamaması gibi nedenler gösterilebilir Nüfus Projeksiyonu Toplam doğurganlık hızı (kadın başına) 1,99 1,96 1,89 1,85 Bebek Ölüm Hızı 11,4 11,2 1,5 1,1 Kaba doğum hızı 16,5 15,6 14,58 14,1 Doğumlar (') Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl) Erkek 74,7 74,9 75,4 75,8 Kadın 79,2 79,4 79,9 8,2 Kaba ölüm hızı - ( ) 5,4 5,52 5,86 6,9 Ölümler - (') Nüfus artış hızı -( ) 11,2 1,6 9,2 8,4 Yıl ortası nüfus - (') Nüfus artış hızı ( ):

9 Nüfusun Bölgesel Dağılımı; Bölgesel Dağılım;! döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde, en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 26.7, Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 3.6'dır.! Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesi en fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfusa sahiptir.! Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken en az olan bölge Karadeniz Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki nüfusun yüzde 79'u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise yüzde 49'u şehirlerde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu, 1,3 Akdeniz, 12,8 Karadeniz, 9,7 İç Anadolu, 14,8 Marmara, 31,3 Ege, 13,1 Doğu Anadolu, 8, İllere Göre-214 Eğitim Düzeyindeki Değişimler Okuryazarlık seviyesi (6+ yaş) İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Adana Konya Gaziantep Şanlıurfa Mersin Sinop Iğdır Bartın Çankırı Artvin Gümüşhane Kilis Ardahan 1.89 Tunceli Bayburt

10 Nüfusun eğitim düzeyine göre dağılımı Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 6 +yaş ) Bitirilen eğitim düzeyi Toplam (%) Erkek (%) Kadın (%) Okuma yazma bilmeyen , , ,2 Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen , , , İlkokul mezunu , , ,4 İlköğretim/ Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu , , , , , ,4 Yükseköğretim , , ,7 Bilinmeyen , , ,2 Toplam Optimal Nüfus 2 yılı genel nüfus sayımı;! Ülke nüfusunun, ülkenin ekonomik kaynaklarıyla dengeli olması gerekmektedir (optimal nüfus). Eğer, nüfus artış hızı fazla ise; şehirleşme hızlanır, carî harcamalar artar. Bu tür harcamalar (eğitim, sağlık) kalkınma için ayrılan kaynakların azalmasına neden olur.! Nüfustaki artış işgücü miktarını da belirler. Fakat bu süreç 15 yılı alır.! 2 yılı genel nüfus sayımına göre Türkiye de nüfus artış hızı % 1.83 tür. Bu oran şehirlerde binde 27.4, köylerde ise 3.95 tir.! Artış hızının en fazla olduğu bölge Marmara (24.6) ardından Güney Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir.! İşgücü miktarındaki artış, o kaynakları istihdam edemediğiniz takdirde sosyal sorunlara neden olabilmektedir. 1

11 2 Nüfus Sayımı;! Türkiye'nin toplam nüfusu (31 Aralık 29 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu kişidir.) şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) nüfusu , köylerin nüfusu ise 'tür.! 1927 yılında yaklaşık 13 milyon 6 bin olan nüfusumuz 73 yılda beş kat artış göstermiştir.! Nüfusumuz döneminde yılda ortalama 314 bin kişi artarken döneminde yılda ortalama 1 milyon 133 bin kişi artış göstermiştir. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 214 Yılı Sonuçları! 214 yılı sonunda Türkiye nüfusu kişidir.! Nüfusun % 5,2 sini erkekler, %49,8 ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Toplam nüfusun % 91,8 i il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 8,2 si belde ve köylerde ikamet etmektedir. Toplam nüfusun % 18,5 i İstanbul da ikamet etmektedir. Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı, 214 yılında 13,3 olarak gerçekleşmiştir.! Ortanca yaş 214 yılı sonu itibarıyla 3,7 dir.! yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,8 ini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 24,3 ü -14 yaş grubunda, % 8 i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır. Nüfusun Nitelikleri:! Faal Nüfus: Bir ülke nüfusunun yaş arasındakilerini gösterir. Nüfusun üretici konumunda bulunan kısmına aktif (faal) nüfus denir ve ülkenin işgücünü oluşturur.! Bağımlılık Oranı: Ülkedeki çalışamaz yaştaki nüfusun (-14 yaş ila 65 ve üstü yaş grubu), Faal nüfusa oranıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüksektir.! İşgücüne Katılma Oranı: Nüfusun işgücü olan bölümünün toplam nüfus içindeki payıdır. Bağımlılık oranının tersidir.! İstihdam: Çalışma istek ve yeteneğinde bulunan kişilerin mal ve hizmet üretiminde yer alması olarak tanımlanabilir.! İşsiz: Çalışma istek ve yeteneğine sahip olduğu halde, carî ücret ve piyasa koşullarında iş bulamayan kişilere denilmektedir. 11

12 İşsiz! Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler dahildir.! Nüfus (N)= Çalışabilir yaştaki nüfus (ÇN)+ 15 yaşından küçükler,! Çalışabilir Nüfus= İşgücü (İG) + İşgücüne dahil olmayanlar,! İG= İstihdam edilenler + İşsizler,! İşgücüne katılım oranı (İKO)= İG / ÇN *1 Toplam İstihdam / Toplam Nüfus Oranı 28 Y ı l ı İşgücü göstergeleri ÜLKELER (COUNTRIES) 1 Peru-Peru 74,32 2 Lüksemburg-Luxembourg 72,31 3 Katar-Qatar 67,86 4 İsviçre-Switzerland 61,23 5 Singapur-Singapore 6,75 6 Çin-China 59,52 7 Tayland-Thailand 56,71 8 Kanada-Canada 54,86 9 Norveç-Norway 53,99 1 Yeni Zellanda-New Zealand 53,49 11 Rusya-Russia 53,38 12 Kazakistan-Kazakhstan 53,33 13 Hollanda-Netherlands 53,28 14 Danimarka-Denmark 53,28 15 Portekiz-Portugal 53,6 16 Almanya-Germany 52,84 17 Avustralya-Australia 52,51 18 Hong Kong-Hong Kong 52,31 19 Brezilya-Brazil 52,2 2 Japonya-Japan 52,7 56 TÜRKİYE 33,74 Yıllar İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İşgücüne dahil olmayan nüfus İşgücüne katılma oranı (%) İşsizlik oranı (%) İstihdam oranı (%) ,9 9,5 4, ,5 9, 4, ,3 9,2 4, ,9 1, 4, ,7 13,1 39, ,5 11,1 41, ,4 9,1 43, ,6 8,4 43, ,3 9, 43,9 214* , 1,4 45,7 12

13 İKO;! Türkiye de hem kadınların hem de erkeklerin işgücüne katılım oranları azalmaktadır: 198 li yılların sonlarında erkekler için yüzde 81; kadınlar için ise yüzde 34 olan işgücüne katılım oranı, 28 yılında azalarak erkekler için yüzde 7 e; kadınlar için ise yüzde 25 e düşmüştür.! Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarındaki azalma dikkat çekicidir İKO; Cinsiyete Göre 71,5 3, Ekim Erkek Kadın 214 yılı eğitim durumu ve cinsiyete göre işgücüne katılım oranı İşgücüne Katılım Oranı; Yükseköğretim Mesleki veya teknik lise Lise Lise altı eğitimliler Okur-yazar olmayanlar Kadın Erkek Oca.8 May.8 Eyl.8 Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl Mevsim etkisinden arındırılmış İKO İşsizlik Oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış) 13

14 İKO; İstihdamın Sektörel Dağılımı! 49 seviyelerinde. Kent ile kır arasındaki fark büyüktür. İstihdam edilen kadınların büyük kısmı ücretsiz aile işçisi konumundadır. Kadınlarda bu oran daha düşük. Kentlerde kadın İKO su daha da düşüktür:! Evde gelir getiren faaliyetler artmakta,! eğitim seviyesi düşük TARIM SANAYİ HİZMETLER İstihdamın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı (15+ yaş; bin kişi) Sektörel dağılım-213 Toplam Tarım (%) Sanayi (%) İnşaat (%) Hizmetler (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Hizmetler, 57 Tarım, 23,6 İnşaat, 7 Sanayi, 19,4 14

15 İstihdamın Sektörel Dağılımı! Tarımsal yapıdaki çözülmeyle birlikte; kırsal ve kent arasındaki ücret farklılığı işsizlerin kentsel alanda birikmelerine neden olmaktadır.! İşsizlik baskısı bireylerin marjinal sektörlerde istihdam edilmeleri sonucunu doğurmaktadır.! Kayıt dışı ekonomik faaliyetler yaygındır. Enformel Sektör*;! İhracata yönelik üretim yapan büyük firmalar, fiyat rekabeti yapabilmek için üretim sürecini parçalara bölerek KOBİ lere fason üretim yaptırmakta, bu durum enformel işgücü kullanımını yaygınlaştırmaktadır.! *: Şirketleşmemiş, basit usulde vergi veren veya kayıt dışı ve 1 kişiden az çalışanı olan iktisadî birimlerden oluşur. Yıllar Toplam İşteki duruma göre istihdam Ücretli veya yevmiyeli % İşveren % Kendi hesabına % Ücretsiz aile işçisi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 214* , , , ,8 % Okur-yazar olmayanlar İstihdamın Eğitim Durumu Lise altı eğitimliler Lise Mesleki veya eknik lise Yükseköğretim 24 6,7 62,5 12,1 7,7 11,3 25 5,8 61,1 11,7 9,3 12,4 26 5,5 6,2 11,3 1,1 13,2 27 5, 59,5 11,4 1,4 13,9 28 4,8 59,1 11,1 1,4 14,8 29 5,1 59, 1,6 1, 15,6 21 5,1 59,4 1,2 9,6 16, 211 5, 59, 1,1 9,9 18, ,3 57,2 1,4 9,7 18, ,1 56,4 1,5 9,9 19, 214 4,2 55,2 1, 1, 2,7 15

16 İşsizlik;! Ekonomik açıdan işsizlik, üretim kaybına neden olur. Devlet gelirleri potansiyelin altında gerçekleşir. Transfer harcamaları artar. Sonuç: refah kayıpları ortaya çıkar.! Gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır. İşsizlik, toplumsal dışlanma ve toplumsal ilişkilerde kopuş, aile yaşamında çözülme, toplumsal değerlerde ve sorumluluk duygusunda gerileme gibi bir dizi sosyo-psikolojik soruna da neden olur. Temel İşgücü Göstergeleri, : İşsizlik göstergeleri! İşsizlik oranı %9,7 tarım dışı işsizlik oranı ise %12 olarak gerçekleşti! Türkiye genelinde işsiz sayısı 213 yılında 2 milyon 747 bin kişi.! Kentsel yerlerde işsizlik oranı %11,5, kırsal yerlerde ise %6,1.! Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı % 12. Genç işsizlik oranı 18,7.! İstihdam edilenlerin %23,6'sı tarım, %19,4 ü sanayi, %7 si inşaat, %5 si ise hizmetler sektöründe...! Türkiye genelinde İKO %5,8 oldu. Erkeklerde İKO %71,5, kadınlarda ise %3,8! İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %14,5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, en düşük olduğu bölge %6,7 ile Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri! Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge %15,2 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi iken, kadınlarda %14,8 ile İstanbul bölgesi oldu. Mevsimsel düzeltme Kasım 214 verileri İstihdam İşgücü İstihdam İşsiz İKO oranı İşsizlik oranı Tarım dışı işsizlik oranı Genç nüfusta işsizlik oranı ,5 45,1 1,7 12,7 19, ,5 1,7 12,8 19,4 16

17 işsizlik oranı (%) yaş işsizlik ,6 19,9 19,1 2, 2,5 25,3 21,7 18,4 17,5 18,7 19,7 4 1 Oca.5 May.5 Eyl.5 Oca.6 May.6 Eyl.6 Oca.7 May.7 Eyl.7 Oca.8 May.8 Eyl.8 Oca.9 May.9 Eyl.9 Oca.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl.14 5 İşsizlik Oranı (%) İşsizlik oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış) % Ekim 215 Genç İşsizlik Oranı (%) Genç nüfusta işsizlik oranı (%) Tarım dışı işsizlik oranı (%) İBBS göre istihdam ve işsizlik (Bin kişi, 15+ yaş) İstihdam edilenler İstihdamın Dağılımı İşsiz İşsizlik Oranı (%) İşsizlerin dağılımı İstanbul (TR1) , ,2 22,6 Batı Marmara (TR2) , 94 6,8 3,4 Ege (TR3) , ,1 15,8 Doğu Marmara (TR4) ,7 25 8,4 9,9 Batı Anadolu (TR5) , ,6 8,6 Akdeniz (TR6) , ,7 Orta Anadolu (TR7) , 117 8,4 4,1 Batı Karadeniz (TR8) , ,7 4,3 Doğu Karadeniz (TR9) 958 3,8 69 6,8 2,7 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) 698 2,7 5 6,7 2 Ortadoğu Anadolu (TRB) , ,1 Güneydoğu Anadolu (TRC) , ,5 8,7 TOPLAM , 2,518 9,7 Eğitim ve işsizlik;! İşsizlik ve eğitim durumu ilişkisini incelediğimizde ise ortaya farklı bir gerçek çıkmaktadır. Ülkemizde genel olarak eğitim seviyesi artmakla birlikte, eğitim seviyesinin artışı ile bu gruplardaki işsizlik oranlarının da yükselmeye başladığını görüyoruz.! Bu konu oldukça önemlidir. İlerleyen bölümlerde Türkiye de yoksulluk konusunu incelerken göreceğiz ki yoksulların üst eğitim gruplarına çıkabilmesi oldukça zor, ulaşsa bile işsiz kalma ve dolayısıyla yoksulluktan kurtulamama gibi bir sonuç kendilerini beklemektedir. 17

18 Eğitim durumuna göre işsizlik (%) Okur-yazar olmayanlar Lise altı eğitimliler Mesleki veya teknik lise Yükseköğretim Lise 24 4,3 9,7 14,7 16, 12,2 25 4,9 1,1 13,9 13,6 1, 26 4,8 9,8 14, 11,8 9,6 27 5,2 9,8 13,9 12, 9,7 28 6,3 1,7 14,1 11,7 1,3 29 8, 13,9 18, 15,6 12,1 21 6, 11,6 15,9 13,2 11, 211 4,6 9,3 12,6 11, 1, ,9 8,7 11,8 1,1 1, ,9 9,3 12, 1,5 1, , 9,7 11,7 11,3 12, En son mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre işgücü durumu, (Bin kişi, 15+ yaş) İşsizlik oranı (%) İstihdam oranı (%) İKO (%) Yüksekokul veya fakülte Öğretmen eğitimi ve eğitim bilim. 6,7 7,4 67,5 67,9 72,3 73,3 Sanat 21, 15,9 6,2 63,3 76,2 75,3 Beşeri bilimler 7,3 9,8 71,5 69,7 77,2 77,3 Sosyal bilimler ve davranış bilim. 9,3 1, 69,3 69, 76,4 76,7 Gazetecilik ve enformasyon 22,1 13,2 58,5 72, 75,1 82,9 İş ve yönetim 14, 13,5 68,5 7, 79,7 8,9 Hukuk 3,4 6, 83,1 77,2 86,1 82,2 Yaşam bilimleri 15,3 14,5 63,8 73,2 75,4 85,5 Fizik bilimleri 1,5 11,9 7,4 71,2 78,7 8,9 Matematik ve istatistik 1,4 9,3 68,8 72,8 76,8 8,2 Bilgisayar 12,5 14,2 73,7 74,5 84,3 86,8 Mühendislik ve işleri 8,6 8,4 79, 8,3 86,5 87,7 İmalat ve işleme 17, 16,8 64,8 66,8 78,1 8,3 Mimarlık ve inşaat 9,4 11,2 73,7 72,4 81,3 81,5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık 11,9 12,2 69,6 73,6 79, 83,8 Veterinerlik 4,3 4,7 84,3 84,2 88,1 88,4 Sağlık 2,1 2,4 83,3 83,3 85,1 85,3 Sosyal ve kişisel hizmetler 14, 14,3 65,3 64,2 75,9 75, Ulaştırma ve çevre koruma hiz. 17, 14,1 7,7 73, 85,2 85, Güvenlik hizmetleri 1, 2,1 79,6 81,1 8,4 82,8 İşsizliğin kent-kır dağılımı;! İşsizliğin kent-kır dağılımına bakıldığında, özellikle tarımda ücretsiz aile işçiliğinin yaygınlığına bağlı olarak kırsal kesimde işsizlik oranının kentlere kıyasla oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Eksik İstihdam*! İşsizlik oranlarına yakın olması önemli bir sorundur,! İşsiz kalmanın maliyeti çok ağırdır,! Uzun süre işsizliğe direnilememektedir,! Ülkemizde eğitim plânlaması yoktur,! Yeni iş aramanın temel nedeni gelir azlığı dır.! *: Daha uzun süre çalışmaya uygun oldukları hâlde haftada 4 saatten az çalışanlar, mesleği dışında başka işlerde çalışanlar ve çalıştığı hâlde işinden memnun olmayıp iş arayanlar. 18

19 Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar (Bin kişi, 15+ yaş)! Zamana bağlı eksik istihdam: Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam olarak 4 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu taktirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.! Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, referans haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir Yıllar Toplam Oran Ücretli Oran Ücretsiz Kendi Oran veya İşveren aile hesabına (%) yevmiyeli (%) işçisi (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 214* , , ,7 İşgücüne dahil olmayan nüfus (Bin kişi, 15+ yaş) Yıllar İşgücüne dahil olmayan nüfus İş aramayıp, çalışmaya hazır İş ümidi Diğer olmayan Mevsimlik çalışanlar Ev işleriyle meşgul Eğitim/ Öğretim Emekli Çalışamaz halde Diğer *

İKT

İKT Kavramlar 45 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 02: İşgücü piyasası İsDhdam ve İşsizlik Faal Nüfus: Bir ülke nüfusunun 15-65 yaş arasındakilerini gösterir. Nüfusun üredci konumunda bulunan kısmına akdf (faal)

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU Ġzmir Bölge Müdürlüğü 1/47

TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU Ġzmir Bölge Müdürlüğü 1/47 TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU Ġzmir Bölge Müdürlüğü 1/47 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Dış Ticaret Endeksleri Dış

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/53

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/53 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/53 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

Araştırma Notu 14/172

Araştırma Notu 14/172 Araştırma Notu 14/172 5 Eylül 2014 KAYIT DIŞILIKTA BÖLGESEL UÇURUM Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti lık sorununu irdeleyen bu ikinci araştırma notumuz bölgesel eşitsizliklere odaklanmaktadır.

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) İSTİHDAM RAPORU

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) İSTİHDAM RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) İSTİHDAM RAPORU Kalkınmanın Yolu, İpekyolu TRC1Bölgesi İstihdam Raporunun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen T.C. Yönetim

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP)

MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) DEZAVANTAJLI BİREYLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ANALİZİ ARAŞTIRMA RAPORU İL RAPORLARI I II İÇINDEKILER ÖNSÖZ Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı...IX

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER 2014

EKONOMİK GELİŞMELER 2014 EKONOMİK GELİŞMELER 2014 BÜYÜME GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe değişimleri GSYH alt kalemlerinin 2014 2. çeyrekten 2014 3. çeyreğe GSYH büyümesine katkıları + İhracat büyümeye

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 İstanbul Milletvekili Oran dan LYS ye girenlere doğru tercih uyarısı Tarih : İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ağustos a kadar tercih yaparak üniversiteye girmeye çalışan yaklaşık milyon öğrenciye ileride

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Eskişehir Ekonomisinin Genel Görünümü: Bölgesel Göstergelerle Bir Değerlendirme

Eskişehir Ekonomisinin Genel Görünümü: Bölgesel Göstergelerle Bir Değerlendirme Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 2013, 14 (Özel Sayı), 1-30. Davetli Yazı Eskişehir Ekonomisinin Genel Görünümü: Bölgesel Göstergelerle Bir Değerlendirme Özcan DAĞDEMİR *

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA KISALTMALAR BGUS İDBTSEP DAP DPT GTHB UKKS IPA IPARD DOKAP BKH KSEP DTM TÜİK ABGS TESK TOBB KOSGEB AZUTİB TÜRSAB İAV KUDAKA STK ERSİAD EKEV UNDP YTÜ AÜ HIV AIDS GİTES KENTGES ADNKS GBO YBO İDON İKO TDİO

Detaylı

İÇİNDEKİLER 7. İLİN VE KENTİN EKONOMİK YAPISI

İÇİNDEKİLER 7. İLİN VE KENTİN EKONOMİK YAPISI İÇİNDEKİLER 6. NÜFUS 6.1. Diyarbakır kenti nüfus durumu 6.1.1. Diyarbakır kenti nüfus gelişimi 6.1.2. Diyarbakır kenti nüfusun ilçelere göre dağılımı 6.1.3. Diyarbakır kenti nüfus artış hızı (kentsel ve

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı