H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı AKADEMĠK GENEL KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı AKADEMĠK GENEL KURULU"

Transkript

1 H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı AKADEMĠK GENEL KURULU

2 2 H.Ü. YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK GENEL KURULU PROGRAM AKIġI A. YDYO Sunumu 1. GiriĢ: Yüksekokulun Genel Tanıtımı 1.1. Organizasyon Yapısı 1.2. Akademik Program Yapısı 1.3. Fiziksel Yapı 1.4. Akademik/Ġdari Personel Yapısı Eğitim-Öğretim Yılında GerçekleĢtirilenler 2.1. Öğrenci: Hazırlık Birimleri Öğrenci Dağılımı ve BaĢarı Bilgileri Modern Diller Birimi Öğrenci Dağılımı ve BaĢarı Bilgileri Akademik/Sosyal Etkinlikler 2.2. Öğretim Elemanı/ Yüksekokul: Bilimsel Toplantılara Katılım Hizmet-içi Mesleki GeliĢim Etkinlikleri Erasmus Etkinlikleri Düzenlenen Konferans ve Seminerler Düzenlenen Kurslar Projeler Uluslararası Sınavlar Uzaktan Eğitim Kurumlararası Diğer Etkinlikler Yüksekokul içi Görev DeğiĢiklikleri ve Yeni Atamalar 2.3. Ġdari ve Mali Bilgiler Eğitim-Öğretim Yılı Hedefleri ve Planlamalar 4. Genel Değerlendirme 5. Ġhtiyaçlar, Dilekler B. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener in KonuĢmaları C. KapanıĢ

3 3

4 Giriş 120 kadrolu öğretim elemanı HAZIRLIK BİRİMLERİ İngilizce Fransızca Almanca ~ 2900 öğrenci : 44 yıl YDYO ( ) MODERN DİLLER BİRİMİ İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca İspanyolca Rusça Yunanca Latince Çince Japonca 45 kadrolu 11 ücretli öğretim elemanı 17 fakülte, yüksekokul öğrenci 76 ayrı ders 4

5 Organizasyon Yapısı 5

6 6 Akademik Program Yapısı Hazırlık Birimleri ING 160 Orta İleri İngilizce Hazırlık ING 150 Başlangıç ING 140 Orta İleri Başlangıç Fransızca Hazırlık FRA 160 Orta Almanca Hazırlık ALM 160 ALM 150 Başlangıç Başlangıç Orta İleri İleri Orta İleri

7 7...Akademik Program Yapısı Modern Diller Birimi Zorunlu ve Seçmeli statüde, 10 ayrı dilde, toplam 17 Fakülte ve Yüksekokuldaki ortalama öğrenciye kendi kodlarımızla açılan 88 dersten bu yıl öğrencilerin kayıt oldukları 76 derste eğitim verilmiģtir: Güz ve Bahar Yy. Güz Bahar 12 ders 38 ders 38 ders

8 Fiziksel Yapı 8

9 9 Yüksekokulumuz 4 bloktan oluģan (A ve D Blokları 4 kat, B ve C Blokları 3 kat olmak üzere) m² kapalı alana sahiptir. Bu bina Hazırlık Birimleri tarafından kullanılmakta, toplam 1500 öğrenci kapasiteli 50 derslikte (30/45 x 50) her dönem sabah ve öğleden sonra programları ile toplamda her yıl ortalama 3000 Ġng.-Fra.-Alm. hazırlık öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

10 10 Modern Diller Birimi idari ofisleri ile öğretim elemanı ofisleri bu binada bulunmakta olup, Birimin dersleri, Beytepe Yerleşkesinde, Sıhhiye Merkez Yerleşkesinde, Polatlı, Bala ve Sıhhiye de, Beşevler de bulunan fakülteler, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve Konservatuardaki dersliklerde verilmektedir.

11 11 YDYO Binası Kapalı Mekanlarının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet alanı Alan Açıklama Eğitim (derslikler, laboratuvarlar, kütüphane) m2 Her biri ort. 40m2 olan 50 derslik Ġngilizce: 39 derslik Almanca: 8 derslik Fransızca: 3 derslik Son derece yetersiz Spor - Üniversite bünyesinde müsait olan alanlardan yararlanılmaktadır. Konferans ve Toplantı Salonları Ofisler (Ġdari / akademik personel) 200m m kiģilik m2 Ofisler açısından sıkıntı yaģanmaktadır. Diğer (arģiv, depo, vb.) 300 m2 Yeterli düzeydedir. TOPLAM m2

12 12

13 2010 yılı yaz ayları itibariyle, 50 dersliğimizin tümüne birer projeksiyon makinesi ve DVD player monte edilmiģ, dinleme etkinliklerinin merkezi ve sınıf-içi ses sistemi ile yapılması sağlanmıģtır. 13

14 Yüksekokulumuzda ayrıca, tüm teknik altyapısı tamamen yenilenmiş (2009), kesintisiz güç kaynağı ile takviye edilmiş (2010) 30 bilgisayar kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. 14

15 Bu laboratuvarımız, 2010 yılı Kasım ayı itibariyle TOEFL ibt, 2011 Nisan ayı itibariyle, TOEIC L&R ve TOEIC S&W sınavları uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. 15

16 16 TOEFL IBT & TOEIC SINAVLARINA GĠREN ADAY SAYISI TOEFL IBT TOEIC L&R PBT TOEIC S&W IBT Uygulama BaĢlangıç Tarihi Ocak 2011 Nisan 2011 Nisan 2011 Toplam Oturum Sayısı Toplam Aday Sayısı Uluslararası Sınav Koordinatörlerimiz Mustafa Öztürk ile Ece Er Oğuzhan a ve Bilgi İşlem Dairesi nden Sn. Metin Taşkın a teşekkürler...

17 Bu laboratuvarın yanı sıra, Yüksekokulumuzun kendi olanakları ile 18 kiģilik ikinci bir bilgisayar laboratuvarı daha oluģturulmuģ ve 2011 yılında hizmete sunulmuģtur. 17

18 18 Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile UlaĢtırma Bakanlığı arasında imzalanan iģbirliği protokolü ve devlet üniversitelerine kurulması için ihalesi yapılan «Web Tabanlı Ġngilizce Dil Eğitimi ve Multimedya Dil Sınıfları» projesi çerçevesinde, Yüksekokulumuz bünyesinde her biri 20+1 bilgisayardan oluģan 2 adet dil laboratuvarı daha kurulacaktır. Ġlgili firmanın çalıģmaları 09 Haziran 2011 tarihinde baģlamıģ olup, protokol gereği, tüm devlet üniversitelerinde projenin Ağustos 2011 sonunda tamamlanacağı belirtilmiģtir.

19 Kurulacak laboratuvarların her biri için gerekli büyüklükte mekan temini amacıyla, binamızın giriş katı B blokta yer alan dersliklerde inşaat çalışmaları başlamıştır. Kurulacak laboratuvarlardaki bilgisayarlar masa içine gömülü konuma gelebildikleri için, bu mekanlar derslik olarak da kullanılmaya devam edebilecektir. Sürecin gerçekleşmesini sağlamak üzere, inşaat çalışmaları ve bu çalışmaların hızlanması konusundaki destekleri için Rektörlüğümüze ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na teşekkür ederiz. 19

20 Daha önce, Eğt.- Öğr. Yılında, öğrencilerin yabancı dilde çeşitli basılı kaynakları okuyabilecekleri bir «Okuma Odası» oluşturulmuştu... 20

21 Eğt.-Öğr. Yılında ise, bu mekan hazırlık öğrencilerinin kitapları ödünç de alabilecekleri bir kütüphane sistemine kavuşturulmuştur. Bu kapsamda, 2010 yılı yaz aylarında; öğretim elemanlarımızın bağışlarıyla yabancı dillerde kitap, dergi, ansiklopedi sayısı arttırılmış, bu kaynakların yerleştirilmesi için ilave raf sistemleri yaptırılmış, CD lere aktarılan ders malzemeleri ve filmler ile bir «elektronik ders malzemeleri» bölümü oluşturulmuş, öğretim elemanları için akademik başvuru kaynakları sağlanmış, yayınlar kütüphane sistemine göre kataloglanıp, bilgisayara geçirildikten sonra, ilgili görevlinin nezaretinde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulmuştur.

22 Yüksekokulumuzun dış cephesi 2010 Yılı Yaz aylarında tamamen boyanmıştır. Yüksekokulumuz çevre düzenlenmesi kapsamında Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen asfalt alan, personel - öğrenci oto parkı ve yeşil alan yapım ve düzenlenmesi tamamlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü ve Resim Bölümünün katkıları ile iç ve dış mekanlarda sanatsal görsellik sağlanmaya çalışılmıştır. 22

23 Personel ve öğrencilerin yararlanması için Yapı Kredi bankasına ait bir bankamatiğin sağlanması konusundaki girişimimiz sonuçlanmış, bir bankamatik 2010 Kasım ayında çevredeki diğer fakülte ve bölümlerin de yararlanacağı biçimde Yüksekokulumuz yakınına yerleştirilmiştir. 23

24 24

25 25 Öğrenci Eğitim-Öğretim Bilgileri HAZIRLIK BİRİMLERİ

26 AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ BAġARI TABLOSU GÜZ Devam eden Sınav hakkı elde eden Sınava giren Başarılı olan Başarı oranı ING 140 INT % 0 ING 150 ELE 889 ING 150 UPP ,70% ING 150 INT ,70% ING DESTEK 31 (ĠZĠNLĠ) (ĠZĠNLĠ) 46,60% ING % TOPLAM %

27 AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK BĠRĠMĠ FAKÜLTELERE GÖRE ÖĞRENCĠ BAġARI TABLOSU FAKÜLTESĠ DEVAM EDEN ÖĞRENCĠ SAYISI SINAV HAKKI ELDE EDEN ÖĞRENCĠ SAYISI SINAVA GĠREN ÖĞRENCĠ SAYISI BAġARILI ÖĞRENCĠ SAYISI BAġARI YÜZDESĠ EDEBĠYAT % TIP 149 X X X X MÜHENDĠSLĠK ,90% ĠKTĠSAT % SAĞLIK BĠLĠMLERĠ % SPOR BĠLĠMLERĠ % EĞĠTĠM % FEN % TOPLAM ,93%

28 AKADEMĠK YILI BAHAR DÖNEMĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ BAġARI TABLOSU BAHAR Devam eden Sınav hakkı elde eden Sınava giren Başarılı olan Başarı oranı ING ,96% ING 150 ELE ,78% ING 150 INT ,10% ING 150 DESTEK (ĠZĠNLĠ) (ĠZĠNLĠ) (ĠZĠNLĠ) 79,16% ING ,48% TOPLAM ,90%

29 AKADEMĠK YILI BAHAR DÖNEMĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK BĠRĠMĠ FAKÜLTELERE GÖRE ÖĞRENCĠ BAġARI TABLOSU FAKÜLTESĠ DEVAM EDEN ÖĞRENCĠ SAYISI SINAV HAKKI ELDE EDEN ÖĞRENCĠ SAYISI SINAVA GĠREN ÖĞRENCĠ SAYISI BAġARILI ÖĞRENCĠ SAYISI BAġARI YÜZDESĠ EDEBĠYAT ,23% TIP ,20% MÜHENDĠSLĠK ,24% ĠKTĠSAT ,75% SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ,54% SPOR BĠLĠMLERĠ ,78% EĞĠTĠM ,92% FEN ,66% TOPLAM ,07%

30 AKADEMĠK YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMĠ ALMANCA HAZIRLIK BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ BAġARI TABLOSU Fakülte Devam eden Sınav hakkı elde eden Sınava giren Başarılı olan Başarı oranı Edebiyat %66,6 Alm. Öğretmenlik Eğitim (diğer) Mühendislik (Otomotiv) %90, %69, %90,9 Toplam %63

31 31 Eğitim-Öğretim Bilgileri MODERN DİLLER BİRİMİ

32 Eğitim Öğretim Yılı Muafiyet Sonuçları Dersin Kodu -Adı GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER Katılan Toplam Öğrenci Sayısı Başarılı Öğrenci Sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı Başarı Yüzdesi Katılan Toplam Öğrenci Sayısı Başarılı Öğrenci Sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı Başarı Yüzdesi ING 127 Temel İngilizce I % 94, % 96,05 ING 128 Temel İngilizce % 81, % 72,91 II ING 237 İngilizce III % 66, % 65,73 ING 238 İngilizce IV % 69, % 65 ING 337 İngilizce V % 42, % 79,16 ING 338 İngilizce VI % 70, % 56,75 ING 437 İngilizce VII % % 38,88 ING 438 İngilizce VIII % % 70,45 ING 111 Dil Becerileri I % 56, % 68,42 ING 112 Dil Becerileri II % 67, % 74,56 ING 211 Akademik % 95, % 86,66 Yazma Bec. I ING 212 Akademik % 35, % 75,54 Yazma Bec. II TOPLAM % 71, % 74,44

33 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılan Dersler Dersin Kodu -Adı Açılan Şube Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Başarılı Öğrenci Sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı Başarı Yüzdesi ING 127 Temel İngilizce I % 62,86 ING 128 Temel İngilizce II % 31,42 ING 237 İngilizce III % 84,30 ING 238 İngilizce IV % 45,34 ING 337 İngilizce V % 55,25 ING 338 İngilizce VI % 50 ING 437 İngilizce VII % 63,02 ING 438 İngilizce VIII % 33,33 ING 111 Dil Becerileri I % 71,33 ING 112 Dil Becerileri II % 71,42 ING 211 Akademik Yazma % 79,48 Bec. I ING 212 Akademik Yazma % 54,54 Bec. II ING 113 İleri İngilizce 10 % TOPLAM (?) TIP TIP % 702,29 + TIP / 13 ALM 127 Almanca I % 95,08 ALM 237 Almanca III % 95,65 ALM 337 Almanca V % 100 ALM 437 Almanca VII % 100 TOPLAM % 95,48 FRA 127 Fransızca I % 91,13 FRA 237 Fransızca III % 97,82 FRA 337 Fransızca V % 100 FRA 437 Fransızca VII % 100 TOPLAM % 92,67

34 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılan Dersler (devam) Dersin Kodu -Adı Açılan Şube Toplam Öğrenci Başarılı Öğrenci Başarısız Öğrenci Başarı Yüzdesi Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı ISP 127 İspanyolca I % 90,16 ISP 237 İspanyolca III % 93,10 ISP 337 İspanyolca V % 100 TOPLAM % 90,82 ITA 127 İtalyanca I % 89,65 ITA 237 İtalyanca III % 95,34 ITA 337 İtalyanca V % 100 ITA 437 İtalyanca VII % 100 TOPLAM % 94,38 RUS 127 Rusça I % 97,03 RUS 237 Rusça III % 100 RUS 337 Rusça V % 100 RUS 437 Rusça VII % 100 TOPLAM % 97,61 YUN 127 Yunanca I % 88,88 YUN 237 Yunanca III % 100 TOPLAM % 89,28 ÇİN 127 Çince I % 90,32 ÇİN 237 Çince III % 100 TOPLAM % 92,30 LAT 127 Latince I % 39,13 JPN 127 Japonca I % 86,04

35 AKADEMİK SOSYAL ETKİNLİKLER 35

36 36 Fakülte/Bölüm Tanıtım Toplantıları Her yıl olduğu gibi, bu akademik yılın başında da, Hazırlık öğrencilerinin kazandıkları fakülte ve bölümlerini yakından tanıyabilmeleri için, ilgili dekanlıklar, müdürlükler ve bölüm başkanlıkları ile işbirliği yapılarak, öğrencilerin ders saatlerine uygun biçimde hazırlanan bir programa göre fakültelerini ve bölümlerini ziyaret etmeleri, akademik açıdan bilgilenmeleri sağlanmıştır.

37 37 İngilizce Münazara Etkinlikleri (Debates) İngilizce Hazırlık sınıflarına devam eden öğrencilerimize, öğrenmekte oldukları yabancı dili anlamlı kullanabilme fırsatları yaratmak amacıyla Güz ve Bahar yarıyıllarında sınıflar arası münazara yarışmaları düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Güz Yarıyılında eğitim dili İngilizce olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden İleri Düzey olarak tanımlanan 4 sınıf ile Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan 2 sınıf olmak üzere toplam 6 sınıfın her biri kendi içinden bir münazara takımı oluşturmuş ve dönem boyu haftada bir gerçekleştirilen münazara etkinlikleri sonucunda Güz Dönemi birincisi belirlenmiştir.

38 Benzer şekilde Bahar Yarıyılında Dil Grupları olarak tanımlanan 14 sınıf ve Başlangıç Kurundan 8 sınıfın münazara takımları kendi grupları içinde dönem boyunca yarışmış ve dönem sonunda Bahar Dönemi birincileri belirlenmiştir. Münazara Yarışmalarında birinci ve ikinci olan gruplara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından katılım belgeleri, birinci olan grubun üyelerine ise ayrıca ödüller verilmiştir. 38

39 Her sınıftan 5 öğrenciden oluşan bir münazara takımı etkinliklilere aktif olarak katılmış ancak münazara konuları sınıflarda tüm öğrencilerin katılımıyla tartışılmış, ayrıca gerçekleşen tüm münazaralara sınıflar izleyici olarak katılmış, bu yolla sürece tüm öğrencilerimizin mümkün olduğunca katılmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Dr. Alev Özbay, Didem Sülükçü, Gamze Altıntaş, Özge Parlak, Hale Dede ye teşekkürler... 39

40 40 D.M. Bocaz-Larson : THE HYSTERICAL HISTORY OF THE TROJAN WAR» 10 Mayıs 2011 Dr. Alev Özbay, Ayça Yaman, Çiğdem Kayıhan, Özlem Endes, Yusuf Emre Özdemir e, ve... DT sanatçısı Berna Konur, koreograf Günay Günay a teşekkürler...

41 41

42 42 Artspot Educational Theatre 11 Mayıs 2011 Tarihinde Arjantinli Eğitsel Tiyatro Grubu ARTSPOT okulumuza gelerek öğrencilerimiz için «The Time Machine» adlı oyunlarını sergilemişlerdir.

43 Güz döneminde «Elementary» ve Bahar döneminde ise «Intermediate» Gruplar ile olmak üzere 2 kere Spell Event düzenlenmiģtir. Etkinliğe Elementary gruplarından 62, Intermediate gruplarından 36 öğrenci katılmıģtır. Her 2 ayrı yarıģmanın ilk 3 baģarılı öğrencisi ödüllendirilmiģ, katılan öğrencilere katılım belgeleri verilmiģtir. 43

44 Conversation Club Güz Yarıyılında 11, Bahar Yarıyılında ise 10 farklı konu üzerinde hemen her hafta Ġngilizce Hazırlık öğrencilerine yönelik konuģma kulubü etkinlikleri düzenlenmiģtir. Bu etkinliklere yabancı konuģmacılar, Erasmus ziyaretçileri ve kendi öğretim elemanlarımız destek vermiģlerdir «Spell Event», «Artspot» ve «Conversation Club» etkinlikleri için Sosyal ve Akademik Etkinlikler Koordinatörü Hilal Onat a teģekkürler... 44

45 45 Concours de Vocabulaire Fransızca Birimi öğrencileri arasında 4 Mayıs 2011 tarihinde bir sözcük yarışması düzenlenmiş ve kazanan öğrenciler ödüllendirilmiştir.

46 46 Film Gösterileri, Geziler İngilizce, Fransızca ve Almanca Birimleri, öğrencilerine akademik yıl boyunca her hafta ilgili dillerde film gösterimleri yapmışlardır. Bu gösterimlerin bir bölümü serbest izleme etkinliği, bir bölümü de ardından anlamayı ölçen ve üzerine konuşmalar yapılan etkinlikler biçiminde düzenlenmiştir. Fransızca ve İngilizce Birimleri, öğrencilerine sınırlı sayıda da olsa, Ankara içinde Anıtkabir e ve Pembe Köşk e, Ankara dışında Eskişehir e geziler düzenlenmişlerdir.

47 47 Spor Etkinlikleri Üniversitemiz tarafından bu yıl 31. si düzenlenen Spor Şenliğine katılan Yüksekokulumuz; Bayanlar Tenis te 2.lik, Erkekler Badminton da 2.lik, Bayanlar Masa Tenisi nde 3. lük, Erkekler Masa Tenisi nde 3. lük kupaları ile «Centilmenlik Kupası» kazanmıştır. Almanca Hazırlık Birimi nden Dr. Soner Kutlar ve Hasan Yıldız a teşekkürler...

48 48 Öğretim Elemanı / Yüksekokul Akademik Etkinlikler

49 49

50 50 Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim-Öğretim yılında hizmetiçi eğitim çalışmaları yeniden yapılandırılmıştır Eğt. Öğr. yılından akademik yılına kadar süreli kadroda bulunan ve Yüksekokula yeni alınan öğretim elemanları «Yoğun Hizmetiçi Eğitim Programı»na, bu programı tamamlayan öğretim elemanları da «Eylem Araştırması Programı»na devam etmişler ve etmektedirler. Bu program seminerler, ders gözlemleri ve dönem projeleri olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Mesleki Gelişim Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu bu programlardan şu an için süreli kadrodaki 16 öğretim elemanı faydalanmaktadır. Programlarını tamamlayan öğretim elemanlarımıza Başarı Belgeleri verilecektir.

51 Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü, aynı zamanda, sürekli kadrodaki öğretim elemanlarının akademik gelişmelerine katkı sağlayan seminerler ve konferanslar da düzenlemektedir. Bu kapsamda, gerek daha önceki yıllarda gerek Eğitim-Öğretim yılında çeşitli kurumlardan gelen yerli ve yabancı uzmanlar öğretim elemanlarımıza çeşitli seminerler vermişlerdir. Ankara daki diğer üniversitelerin hizmetiçi eğitim etkinliklerini yürüten birimlerdeki uzmanlarla ayda bir düzenli toplantılar yapılmış, diğer üniversitelerin ilgili birimleri ile dayanışma ve akademik etkileşim sağlanmıştır. 51

52 Mesleki Gelişim Koordinatörleri Seçil Dayıoğlu Öcal, Şebnem Süslü Kalafat ve Aylin Ünlü ye teşekkürler... 52

53 53 Erasmus Etkinlikleri Eğitim-Öğretim yılında Erasmus Değişim Programından Yararlanan Öğretim Elemanlarımız Ad-Soyad Ülke Üniversite Tarih Şebnem Süslü Kalafat Belçika Artesis Hogeschool Antwerpen Şenay Saraç Belçika Artesis Hogeschool Antwerpen Şafak Çayan Sakarya Litvanya Lithuanian University of Health Sciences Mustafa Öztürk Çek Cumhuriyeti Masaryk University Hümeyra Can Çek Cumhuriyeti Masaryk University Sibel Türk Macaristan Pazmany Peter Catholic University

54 Eğitim-Öğretim Yılında Erasmus Değişim Programı Kapsamında Yüksekokulumuzu Ziyaret Eden Konuklar 54

55 55 Düzenlenen Konferans ve Seminerler Tarih Kişi Konu 19 Ekim 2010 Neil Anderson Leadership Skills, Reading 1 Kasım 2010 Margaret Holt Importance of Oral Assessment 14 Aralık 2010 Coşkun Pekmezciler Toastmasters Public Speaking and Leadership 25 Şubat 2011 Mesut Türkmen Erasmus Students Meeting 27 Şubat 2011 Luc Celis Drama and theatre in the classroom 3 Mart 2011 Willy Belmans English Web Quest assignments linked to communicative languageskills and drama 18 Nisan 2011 Pavel Reich Czech Architecture and Fine Arts in the Czech Republic and Abroad

56 56 Tarih Kişi Konu 03 Mart 2011 Kristina Smith How to Assess Writing Papers 10 Mayıs 2011 Christopher Jory «English Results» kitabı üzerine seminer

57 Projeler 1. Yüksekokulumuz ve Erasmus partner okullarımız Artesis Hoge School ve Masaryk University iş birliği ile, Avrupa Birliği Gençlik Programları Erasmus Yoğun Program Projeleri ne Hilal Onat ın girişimleriyle Discovering an Unknown City başlıklı projemizle başvurduk. Projemizin kabul görmesi durumunda Akademik Yılı Mart ayında bu iki partner kurumdan YDYO ya gelecek yabancı öğrenci ve eğitmenler ile workshoplar düzenlenecek, bu üç üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanları takip eden yıllarda ülke değiştirerek birbirlerini ziyaret edecek ve daha önce görmedikleri şehirlerin kültürleri ile ilgili gözlem yapma fırsatı bulacaklardır. Halen proje değerlendirmesi sonuçlarını beklemekteyiz. 57

58 Yılı Teklif Çağrısı döneminde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Avrupa Dil Ödülü ne «Paving the Way to Excellence» başlıklı ve Yüksekokulumuz hizmet-içi mesleki eğitim uygulamalarını konu alan projemizle başvurduk. Katılan çok sayıda proje içinde finale kalan projemiz nedeniyle, Yerinde İzleme ve Değerlendirme süreci kapsamında ilgili uzmanlar Yüksekokulumuzu ziyaret etmiş ve 2,5 saat süren mülakat, gözlem ve incelemeler yapmışlardır. Şu an sonuçları beklemekteyiz. Proje başvurusunu hazırlayan koordinatörlerimiz Seçil Dayıoğlu Öcal ve Şebnem Süslü Kalafat a teşekkürler...

59 59 3. YDYO Yayınları Yeterlik sınavlarına hazırlama amaçlı yazılan «Gateway to Proficiency» başlıklı ilk kitabımız Üniversite Yayın Komisyonu na değerlendirilmesi için gönderilmiştir. Kitabın yazarları Emek Özer Bezci, Lütfiye Ekiz, Gamze Erdem, Çiğdem Gökhan, Eser Kocaman Gürata, Aytaç Ünler e teşekkürler...

60 4. Uzaktan Eğitim İngilizce Hazırlık öğrencilerinin sınıf-dışı ortamlarda da Yüksekokulumuzdaki eğitimden yararlanabilmeleri ve müfredata uyumlu biçimde Yeterlik sınavlarına hazırlanabilmeleri için, YDYO Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuş, U.E.Koordinatörü Hilal Atalan ve destek veren öğretim elemanlarının çalışmaları sayesinde, Mayıs 2011 itibarıyle Moodle deneme uygulamalarımız kendi öğretim elemanlarımızın derlediği ya da özgün olarak hazırladığı online materyallerle öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.bkz. 60

61 61 Yine UEK çalışmaları kapsamında, yaz aylarında sisteme yüklenen İngilizce bilgi, alıştırma ve test materyali arttırılacak ve yeni Eğitim-Öğretim Yılı başında öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Deneme uygulaması aşamasında, sisteme 1492 Hazırlık öğrencisinin kaydı girilmiştir. Bu sistemi Yeterlik sınavları öncesi 420 öğrenci aktif olarak kullanmıştır. Gelecek yıl bu sayının daha da arttırılması hedeflenmektedir. YÖK Web Tabanlı Eğitim Projesi kapsamında kurulacak laboratuvarlar ve yüklenecek programlarla öğrencilerimizin Genel İngilizce kapsamında da uzaktan eğitim olanaklarından yararlanacaklarını düşünmekteyiz.

62 5. YDYO Twitter Sayfası 62

63 63 1. YÖK-Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, ÖYP ĠliĢkin Esas ve Usullerin 7. Maddesi uyarınca, Dil Sınav Sonuçları 65 puanın altında kalan ÖYP kapsamındaki araģtırma görevlileri için KPDS ve ÜDS sınavlarına yönelik olarak 6 ay süreli genel ve özel amaçlı Ġngilizce Dil Kursu düzenlenmiģtir. ( ) Kursiyer sayısı: 50

64 Sayılı Kanuna dayalı olarak yurtdıģına Lisansüstü eğitim için resmi-burslu statüde gidecek MEB bursiyerlerine yönelik 6 aylık TOEFL-IELTS Yabancı Dil Kursu düzenlenmiģtir. (25 Nisan Ekim 2011) Kursiyer sayısı: 60

65 Bu kapsamda, bursiyerlerin gidecekleri ülkeleri ve başvuracakları üniversiteleri tanımaları ve yurt dışında lisansüstü eğitim bilgileri edinmeleri amacıyla ilgili uzmanlar tarafından aşağıdaki seminerlerin verilmesi sağlanmıştır: 10 Haziran 2011, Semra Yalçın- British Council: «Britanya da Yaşam ve Lisansüstü Eğitim» 10 Haziran 2011, Yaprak Dalat Ward- Fulbright: «ABD de Yaşam ve Lisansüstü Eğitim» 65

66 Benzer biçimde, MEB kursları kapsamında TOEFL ve IELTS derslerine giren ya da girecek olan öğretim elemanlarımıza yönelik olarak da, aşağıdaki bilgilendirici seminerler düzenlenmiştir: 16 Haziran 2011, Aytaç Torun- American Testing Academy: «Preparation for TOEFL ibt: Tips and Strategies» 17 Haziran 2011, Diane Stewart- British Council: «Preparation for IELTS: Tips and Strategies» 66

67 YDYO Yöneticileri Toplantısı : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ekim YÖK -Üniversiteler YDYO Çalıştayı: 22 Haziran Ankara daki Devlet ve Vakıf üniversiteleri arası Mesleki Eğitim Birimleri toplantıları ve seminerleri. Üniversiteler Modern Diller Birimleri, İng. dışındaki dillerin eğitimi ve öğretimi toplantısı: Yeditepe Üniversitesi, Aralık MEB-YDYO toplantıları : İzmir Dokuz Eylül ve Antalya Akdeniz Üniversiteleri. YÖK-YDYO Toplantıları Fulbright, British Council, US Embassy, Ankara Üniversitesi, INGED. 67

68 68 15th. International INGED Conference Ekim 2011 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, YDYO ve INGED iş birliği ile 15. Uluslararası ELT Konferansı üniversitemiz Beytepe kampusunda gerçekleşecektir. Belirlenen «keynote» konuşmacılar: Penny Ur Donald Freeman Huw Dellar John Brown Michael Hall

69 69 Görev Değişiklikleri ve Yeni Atamalar Yüksekokul Yönetim Kurulu: Prof. Dr. Selahattin GELBAL (Eğitim Fakültesi) Prof. Dr. Tülay DURUSOY (Mühendislik Fakültesi)

70 Müdür Yardımcılığı (Akademik İşler) Mustafa ÖZTÜRK İngilizce Birimi Başkanlığı Yalçın ÜNAL YDYO Yayınları Koordinatörlüğü Lütfiye EKİZ Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Hilal ATALAN Kurslar Koordinatörlüğü Dr. Alev ÖZBAY 70

71 Hedefleri ve Planlamalar Uluslararası akreditasyon, Öğrenci ve öğretim elemanları kapsamında uluslararası akademik etkileşimlerin arttırılması, bu kapsamda gerek Erasmus anlaşmalarının arttırılması, gerek farklı işbirliklerinin sağlanması, Yeni kitapların hazırlanarak YDYO yayınları sayısının artması, Eğt. Öğr. Yılına hazır olacak biçimde Hazırlık eğitim müfredatının ve uygulamalarının bütünleşik dil becerileri yerine her becerinin ayrı bir ders olarak verilmesini sağlayacak çalışmaların yapılması, Hazırlık ve Modern Diller Programlarında verimin artmasına yönelik çalışmalar

72 72 İhtiyaç ve Dilekler En az 20 şer kişilik derslikten ve idari ofislerden oluşan yeni bir ek bloka büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Fransızca ve Almanca Birimlerinde şu andaki okutman sayısı son derece yetersizdir. Emeklilik, doğum izni, askerlik, vb. nedenlerle, İngilizce Birimi Hazırlık ve Modern Diller öğretim elemanı sayıları yeni alınan elemanlara karşın rahatlatıcı bir sayıya ulaşamamaktadır. Seçmeli olarak açılan diğer diller için kadrolu okutman alınabilmesi, açılan derslerin riske girmemesi için büyük önem taşımaktadır. Yüksekokulumuzda maalesef anadil kullanıcısı yabancı eleman bulunmamaktadır.

73 Teşekkür ederim. 73

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - AKADEMİK TAKVİMİ Güz Yarıyılı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 Misyon ve Vizyon Misyon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nun misyonu kendisine bağlı

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ANKARA - 2015 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ / 3 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon / 4-5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 1 -

FAALİYET RAPORU - 1 - 2014 FAALİYET RAPORU ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Güzelyurt - KKTC 2015-1 - - 2 - İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 4 ÖZET BİLGİLER 6 1. MEVZUAT ÇALIŞMALARI 7 2. EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ 8 3. BİLİMSEL VE AKADEMİK FAALİYETLER

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal ın adını yaşatmak, ülkemiz

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI Hacettepe Üniversitesi 2013-2017 STRATEJİK PLANI 2012 Merkeze insanı koyarak başarının yakalanabileceği inancı ile insana hizmet eden, bilimde sınır tanımayan, topluma önderlik eden, yeni bir yönetim anlayışı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2006 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA -2-

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-20 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2010 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA Hüseyin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2006 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı