E- AVRUPA VE TÜRKİYE DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E- AVRUPA VE TÜRKİYE DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 E- AVRUPA VE TÜRKİYE DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Gazi Üniversitesi Türkiye-AB İlişkileri Bölümü Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım AŞ. ÖZET Çağımız bilgi çağı.günümüzde enformasyon ve İletişim Teknolojilerinde devrim niteliğinde yenilikler olmuştur. Bunlar, mikroelektronik temelli bilgisayar, telekomunikasyon, ve ağ teknolojileridir. Bu devrim, dünyanın her yerinde milyonlarca insanın iş, yaşam ve ekonomisinde yeniden yapılanmalara neden olmuştur. Bilgiye dayalı ekonomi ve bilgi yönetimi kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bu değişmelere paralel olarak, Avrupa Birliği bu gelişmelere ayak uydurabilmek, internetin yarattığı fırsatlardan olabildiğince yararlanmak ve ABD, Japonya gibi rakip ülkelerin gerisinde kalmamak için 1999 yılından itibaren E- Avrupa Eylem planına başlatmıştır.bu bildiride e-avrupa nın tarihsel süreci, amaç ve hedefleri incelenecektir. Ayrıca ülkemizde bu alanda yapılan uyumlaştırma çalışmalarına ve karşılaşılması muhtemel engellerle çözüm önerilerine değinilecektir. ABSTRACT Our time is information time. At present days, it has occured some innovations as a revolution on information and communication technologies. These are computer technologies based on microelectronic, telecommunication and network technologies. This revolution has caused renovations on works, lifes and economies of millions of the people over the world. However, it has appeared economics based on information and management of information. As the effect of all these developments, European Union(EU) got started E-Europe Action Plan since 1999 for keeping in step with these developments, for making good use of the opportunities as possible created by internet and for not being stayed behind rival countries as USA, Japan. İn these report, the historical process, the aims and the targets of e-europe will be researched. Also, it will be pointed out the works made on this field in our country, possible obstacles faced and sulution advices. Anahtar Kelimeler: e-avrupa, e-türkiye, Uyumlaştırma, Bilgi Toplumu 1. GİRİŞ İlk Elektronik Bilgisayar 1939 da J. Atanasoff ve C. Berry tarafından icadedilmiş, Modern bilgisayarın, yani hafızada depolama özelliğine sahip bilgisayarın mucitleri ise bunun ilkelerini birbirinden bağımsız olarak 1945 de ortaya koyan matematikçi Alan Turing ve matematiksel fizikçi J. Von Neuman. Atanasoff-Clifford Bilgisayarı 15 saniyede bir işlem yapabiliyormuş, günümüzde saniyedeki işlem sayısı milyarlarla ölçülüyor. Internet in öncüsü olan ağ ARPAnet bir ABD - Savunma Bakanlığı Geliştirme Projesi sonucu 1969 da kullanıma açılmış. İlk elektronik posta 1971 de gönderilmiş. Modern Internetin kuruluşu olarak CERN deki bir fizikçi olan T. Barnes Lee nin World Wide Web i geliştirdiği tarih olan 1992 kabul ediliyor 1. Avrupa, Web in keşfedildiği yer. Aslında internet i bir ikinci sanayi devrimi olarak görebiliriz. Avrupa, 1994 Bangemann Raporu ile internet teknolojilerini kullanmak 1 acilis/tubitak.html

2 ve günlük yaşama uyarlamakta ciddi bir başlangıç yaptı. Ama, Orta ve Güney Avrupa nın Telekom tekelleri nedeniyle, internette önemli ölçüde geri kaldı. Teknolojiyi yaratan her ne kadar Avrupa da olsa, onu bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan, bu kadar fazla halk kitlelerine ulaştırabilen Amerika oldu. Japonya da geriden gelmenin avantajıyla bu konuda çok ileriye gitti. İşte Avrupa Birliği, birazda Amerika ve Japonya nın gerisinde kalmanın yarattığı endişelerle, 1999 aralığında Helsinki de, Türkiye yi adaylık listesine eklerken, bir yandan da e-avrupa girişimini başlattı. E- Avrupa, İnternet ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmenin, sanayi toplumundan daha önemli bir değişimi temsil ettiğini tespitinden hareketle Avrupa yı, bu teknolojilerle dünyadaki konumunu sağlamlaştırmaya yönelik siyasal bir girişimdir. Her bireyi, evi, okulu, işyerini ve devlet dairesini internete taşımak sloganı ile i) ucuz, güvenli ve kolay internet, ii) kitlelere bu teknoloji kültürünü vermek, iii) İnternet kullanımını yaygınlaştırmak ve sosyal dengeleri korumak ana hedefleri arasındadır. e-avrupa, bu değişimi bir olanak olarak gören ve Avrupa yı bu değişime hazırlıyan, değişimi hızlandırmayı amaçlayan bir girişimdir BÖLÜM Komisyon tarafından 1999 da E- Avrupa girişimini kabul edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız devam etti ve Lizbon daki Avrupa Birliği Zirvesinde, Mart 2000 tarihlerinde de bu konuyla ilgili olarak bir gelişim raporu sunuldu; Konsey toplantısına katılan devlet ve hükümet başkanları, hedefler ve tarihler konusunda bir kararlılık bildirdiler. 24 Mayıs 2000 de Avrupa Komisyonu tarafından bir taslak eylem planı kabul edildi, E-Avrupa Eylem Planı diye bahsedilen eylem planının ilk taslağı buydu. Lizbon daki Avrupa 2 masali.htm Konseyi toplantısında, 15 üye ülkenin Hükümet ve Devlet Başkanları iddialı bir hedef ortaya koymuşlar ve Avrupa nın, on yıl içinde, dünyanın en dinamik ve rekabet gücüne sahip, bilgiye dayalı ekonomisi hâline gelmesini öngörmüşler; bunun için, özellikle Internet in yarattığı fırsatlardan yararlanılması gerektiğini vurgulamışlardı. Feira da yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde, Haziran 2000 de de bu taslak tartışıldı ve eylem planı olarak kabul edildi. AB liderleri tarafından Haziran 2000 deki Feira zirvesinde uygun bulunan Eylem Planı 2002, üç temel amaca yöneliktir: 3 Daha ucuz, daha hızlı ve güvenli Internet: a) Internet e daha ucuz ve hızlı bağlanma; b)araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı Internet; c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar. İnsanlara ve niteliklere yatırım: a) Dijital çağda Avrupa gençliği; b) Bilgi ekonomisinde çalışmak; c) Bilgi ekonomisine herkesin katılımı. Internet kullanımının teşviki: a) e- Ticaretin ivme kazanması; b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim; c) Elektronik sağlık; d) Global ağlar için Avrupa dijital içeriği; e) Akıllı taşıma sistemleri. Kamu kesiminde verimliliği arttırmak için iç örgütlenmelerin ve kurumlar arasındaki elektronik iletişimin yeniden gözden geçirilmesi gerekmekteydi. Bu çerçevede, tüm AB kurumlarının, bilgi teknolojilerinin kullanımı ile verimliliğin, açıklığın ve Avrupa vatandaşlarına kaliteli hizmet sunulmasının öncüsü olmaları beklenmekteydi. Bu program dahilinde, Üye 3 eeurope 2002: An Information Society For All, Action Plan prepared by the Council and the European Commission for the Feira European Council, June 2000,http://www.europa.eu.int/information_society/ee urope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf

3 Devletler ve Avrupa Komisyonunun işbirliği ile, kamu hizmetlerinde tüm Birlik çapında ortak uygulamaların yapılabilmesi için IDA (Yönetimler arası Veri Değişimi) Programı yürürlüğe konmuştur. Ayrıca Komisyon, kendi bünyesindeki reform hareketi dâhilinde, dijital teknolojileri daha iyi kullanabilmek için, prosedürlerini gözden geçirecektir 4. Bu bağlamda, e-avrupa 2002 Eylem Planı, yasal, idari, kültürel, çevre ile ilgili ve trafik alanındaki tüm temel kamu verilerinin elektronik ortama taşınmasını; Üye Devletlerin, tüm vatandaşların başlıca kamu hizmetlerine elektronik erişimlerini sağlamalarını; işletmeler için basitleştirilmiş elektronik idari prosedürlerin uygulanmasını; Birlik düzeyindekiler de dahil olmak üzere, kamu kesimi ile ilgili bilgilerin koordinasyonunun geliştirilmesini; e-devlet uygulamalarındaki deneyimlerin Birlik çapında paylaşılmasını; Avrupa Komisyonu ile yapılan tüm temel mali işlemlerin elektronik ortamda da gerçekleştirilebilmesini; ve, kamu kesiminde elektronik imza kullanımının yaygınlaştırılmasını benimsemiştir 5. Lizbon Zirvesinde AB liderleri, gelecekteki rekabet edebilirliğin e- Öğrenme ve yaşam boyu mesleki eğitim dahil yeni eğitim politikalarına dayandığı gerçeğini kabul etmişlerdir. E-Avrupa programı işte bu noktada başlamaktadır. Bu program eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin modernleştirmede milli çabaların eşgüdümünü sağlamaktadır. Buradaki amaç okulu bitirenlerin tamamının bilgisayar kullanabilmesini ve çalışanların işyerlerindeki İnternet imkanlarını 4 ÇAYHAN, E, Avrupa Birliği nde e-devlet, II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent:17-18 Mayıs ÇAYHAN, E, Avrupa Birliği nde e-devlet, II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent:17-18 Mayıs 2003 kullanabilmesini sağlayacak yaşam boyu öğrenim hakkını garantiye almaktır. Feira zirvesiyle hemen eş zamanlı Varşova da toplanan (11-12 Mayıs 2000) Avrupa Bakanlar Konferansı nda, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de, Lizbon da Avrupa için ortaya konan stratejik hedefi benimsediklerini açıklamışlar ve bu hedefe üye ülkelerle birlikte ulaşabilmek için, e- Avrupa benzeri bir Eylem Plânı yürürlüğe koyma kararı almışlardı Şubat ında, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs ve Malta ile birlikte Türkiye yi de e-avrupa + Eylem Plânı adıyla anılan bu plâna katılmaya davet etti. Türkiye daveti kabul etti ve bu plana uyum sağlayıp gereklerini yerine getirmek üzere, 2001 sonlarında, Başbakanlık Müsteşarlığı nın eşgüdümünde, Türkiye için bir eylem plânı hazırlama çalışmalarının başlatılmasıyla da, o zamanlar e-türkiye, şimdilerde e-dönüşüm Türkiye adıyla anılan proje serüveni başlamış oldu. Başlatılan yeni proje e-dönüşüm Türkiye Projesi dir ve hedefi de 27 Şubat 2003 tarihli genelgede şöyle ortaya konmuştur: Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması; bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının öncelikle AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve e-avrupa + kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem plânının ülkemize uyarlanmasıdır. 6 Ayrıca bu programın sekretaryasını yürütme görevi TÜBİTAK a verilmiştir. e-avrupa+ adını verilen bu girişim, e- Avrupa nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylemler de dahil olmak üzere aşağıdaki 4 ana başlıkta, 14 alt başlık ve 57 eylem maddesi içermektedir. 6

4 0. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması a) Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması b) Bilgi toplumu ile ilgili mevzuata uyum ve uygulama 1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet a) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 2. İnsan kaynağına yatırım a) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması b) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü c) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 3. İnternet kullanımının canlandırılması a) e-ticaretin hızlandırılması b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim c) Çevrimiçi sağlık d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği e) Akıllı ulaşım sistemleri f) Çevrimiçi çevre 7 3. BÖLÜM Başbakanlık tarafından Kasım 2001 tarihinde başlatılan e-türkiye çalışmaları ise, "e-avrupa+"daki taahhütlerle birlikte bilgi toplumu olmak için çeşitli platformlarda gündeme getirilen faaliyetlerin bir bütün olarak, kamu kadar; vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü de yakından ilgilendiren ve birlikte çalışmayı gerektiren bir proje olarak görülmektedir. Proje kapsamının çok geniş olması nedeniyle, yapılacak işler; - mevcut durumun tespiti, - eğitim ve insan kaynakları, - teknik ve hukuki alt yapının sağlanması, - standartlar, - güvenlik, - e-ticaret, - yatırım-planlama, - arşiv ve dijital depolama, - uluslararası izleme ve koordinasyon, - Ar-Ge çalışmaları, - e-avrupa+ çerçevesindeki işlerin takibi ve koordinasyonu ile ulusal bilişim sanayiinin desteklenmesi için yapılması gerekenler, olarak özetlenebilir. Yapılacak çalışmalarda, kamu ve özel ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin görüş, öneri ve katkılarıyla gereken stratejiler belirlenecek ve bu stratejilere göre hükümetçe saptanan politikaların uygulanması için ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Sonuçta, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı makro ölçekte belirlenecek, uygulama planları yapılacak, gerekli mevzuat değişiklikleri hazırlanacak, her vatandaşın, 7 el%20bilgi.htm

5 her evin, her okulun ve her iş yerinin ve kamu yönetiminin gerekli bilgi alt yapısı, "Ulusal Bilgi Güvenliği" çerçevesinde sağlanarak, elektronik ticaret ve elektronik devlet gerçekleştirilecek, bilgi toplumu eğitimi için ilgili bakanlıklar ile ortak çalışmalar yapılacak, vatandaşa hizmet daha etkin hale getirilecek, vatandaşın gizlilik gerektirmeyen bilgilere elektronik ortamda ucuz ve kolay erişimi sağlanacak, kamu bilgisayar ağları oluşturularak bireylerin bu ağ üzerinden hizmet almaları desteklenecektir 8. e-devlete geçişi sağlamak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan vatandaş kimlik numaralama sistemindeki dağınık yapının giderilmesi amacıyla çıkarılan 2002/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile vatandaşlarla ilgili düzenlenecek tüm belgelerde MERNİS kapsamında verilen T.C. Kimlik Numarasının kullanılması öngörülmüştür. Aynı amaç doğrultusunda; vergi, vatandaşlık, sosyal güvenlik, vb. numaraların birleştirilmesine ilişkin bir tedbire Acil Eylem Planında da yer verilmiştir. Artık T.C. Kimlik numarasıyla girdiğimiz hemen tüm kurumsal web sitelerinden ihtiyacımız olan bilgilere (sınav sonuçları, kimlik bilgileri, evrak takibi vs.) ulaşılabilmektedir yılı Ocak ayında hayata geçirilen ve vatandaş kimlik bilgilerine tek ve benzersiz bir numara ile ulaşılmasını sağlayan MERNİS Projesinin yanı sıra Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP), Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Polis Bilgisayar Ağı (POLNET), Saymanlık Otomasyonu Sistemi (Say2000i) ve Mevzuat Bilgi Sistemi halen sunulmakta olan ya da kısa zamanda sunulacak başlıca çevrimiçi kamu hizmeti uygulamalarıdır. Dönüşüm Türkiye Projesi ve Kısa Dönem Eylem Planı çerçevesinde, kamuya 8 ait bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu kapsamda, kamuya ait yatırım projeleri kurumlar arası koordinasyon ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla yürütülecektir. Bu program çerçevesinde Bilgi toplumu stratejisi oluşturulacak, bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikli insan kaynağı planlaması yapılacaktır. Ülkemizin yazılım alanında uluslar arası düzeyde mükemmellik merkezine dönüşümü yönünde politikalar belirlenecektir. İnternet altyapısının ve kullanımının, e-avrupa 2005 hedeflerine uygun olarak geniş bant erişimini de içerecek şekilde yaygınlaştırılması ve bilgi güvenliğinin sağlanması yönünde çalışmalar sürdürülecektir. Sağlık bilgi yönetimi sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak; başta hasta kayıtları olmak üzere, kullanılan sağlık ürünlerinin sınıflandırılması ve standardizasyonu ile klinik verinin kodlanması çalışmaları sürdürülecektir. KOBİ 'lerde e-ticaret ve e-iş bilincinin oluşturulması, şirketlerin İnternet üzerinden e-ticarete hazırlık sürecinin kolaylaştırılması, ürün borsalarının geliştirilmesi, ortak e- Ticaret bilgi havuzu ve şirket sicil kayıt sisteminin oluşturulması, dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Telekomünikasyon sektörünün hizmet yeteneğinin küresel düzeyde geliştirilmesi temel hedeftir. Bu hedef doğrultusunda; devletin düzenleyici rolü etkinleştirilerek rekabet ortamı geliştirilecek, ucuz, kaliteli hızlı ve güvenli hizmetler sunan, kullanıcıya seçim olanakları tanıyan piyasa yapısının oluşumu sağlanacaktır. AB nin telekomünikasyon alanındaki yeni düzenlemeler çerçevesinde yer alan direktiflere uyum sağlanacaktır.

6 Telekomünikasyon sektöründe rekabetin oluşumunu sağlamak üzere ikincil düzenlemeler tamamlanacaktır.telekomünikasyon Kurumunun, sektörde rekabetin tesisine ve ekonomik etkinliğin arttırılmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlaması ve olası anlaşmazlık durumlarında etkin bir biçimde uzlaştırıcı rol oynaması esastır. e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planında yer verilen hukuki ve idari düzenlemeler gerçekleştirilecektir. e- Dönüşüm Türkiye Projesinin etkin koordinasyonu ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeni bir yapılanmaya gidilmeksizin mevcut kurumsal yapılar güçlendirilecektir. Posta hizmetlerinde AB ülkelerinin serbestleştirme çalışmaları dikkate alınarak gerekli yasal düzenleme çalışmaları başlatılacaktır. Ve daha buna benzer birçok konu bu projenin içinde yer almaktadır. 4. BÖLÜM Avrupa Birliğinin e-avrupa Projesi İnternet in yalnızca Avrupa da değil tüm dünyada gelecekteki ekonomik büyümede, istihdam yaratılmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında şart olduğu varsayımına dayanmaktadır. E-Avrupa nın zorunlu olarak sebatkâr olması gerekmektedir. E-Avrupa, İnternet in her yerde kullanımının yaygınlaşması için AB içinde yaşayan herkese ister bir bilgisayar ile, ister bir cep telefonu ile veya televizyonla uyumlu bir bilgisayarda yahut ta ister büroda, okulda veya evde olsun hızlı İnternet getirebilmeyi amaçlamaktadır e-avrupa Karşılaştırma Raporu na göre, 2000 Mart ındaki %18 lik oran yükselerek 2002 yılının ortalarına kadar AB içerisindeki hanelerin %40 ı İnternet erişimine sahip olmuştur. Bu inanılmaz gelişme Avrupa da aşağı yukarı, ABD dekine eşit sayıda, 150 milyon web kullanıcısı olduğu anlamına gelmektedir. Tüm dünyadaki web kullanıcı sayısının 2005 yılında 550 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. 9 AB liderleri tarafından Haziran 2002 deki Sevilla zirvesinde onaylanan Eylem Planı 2005 in uygulamasına yönelik önergeyi onayladı. Bu eylem planı iki grup çalışmadan oluşuyor. Birinci grup çalışma, servisler, uygulamalar ve içerik konularını kapsayan bütün çevrimiçi kamu hizmetleri ve e-iş uygulamalarından oluşuyor. İkinci grup ise geniş bant altyapı ve güvenlik hizmetlerini içeriyor. AB ye üye ülkeler için e-avrupa, aday ülkeler içinse e-avrupa+ olarak belirlenen program bütün ülkeler için e- Avrupa 2005 olarak yeni bir kimlik kazandı. Avrupa Birliği nin 10 aday ülkenin 2004 te üye olacağı gerekçesiyle iki ayrı programı yürütmeyi gereksiz bularak bütün çalışmaları e-avrupa 2005 altında toplamaya karar verdi. Bundan sonra bütün ülkeler çalışmalarını bu kapsamda yürüttüler. Eylem planına göre, 2005 yılının sonu itibariyle bütün geniş bant bağlantılarının yapılması öngörülüyor sonunda vatandaşlara ve kurumlara yönelik olarak bilgisayar sistem bileşimlerinin farklı ortamlarda işlevselliğin sağlandığı e-devlet servisleri sunulacağına ve 2004 sonunda, kamu hizmetlerinin bütün potansiyel geniş bant ağlarından erişilebilir şekilde verilmesi sağlanacağına değinilmiştir. Günümüzdeyse, bu geniş bant bağlantıları sayesinde bütün vatandaşlar kamu Internet erişim noktalarına (Public Internet Access Points - PIAP) kolayca erişebilmektedir. Öte yandan üniversite öğrencilerinin öğrenme sürecini daha etkin kılmak amacıyla 2005 yılı sonuna kadar bütün öğrenciler için sanal yerleşkeler oluşturulması da öngörülüyor. Her iki plan kapsamlı bir bilgi toplumu yaratma amacı peşindedir; ancak, 9 APAN,A, AVRUPA BİRLİĞİ VE BİLGİ TOPLUMU, (E-AVRUPA 2005)

7 2000 yılından beri durum değişmiştir: bazı önlemler tamamlanmış ve yeni zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu yüzden ikinci eylem planı AB nin önceliklerini güncelleştirmiş ve süreçte ayarlama yapmıştır. Son 20 yıldan fazla süredir, bilgi teknolojileri ve İnternet, şirketlerin iş yapma biçimini, öğrencilerin öğrenme biçimini, bilim adamlarının araştırmalarını yapma biçimini ve devletlerin vatandaşlarına hizmet sunma biçimini değiştirmiştir. AB nin sağlık, eğitim, ticaret ve diğer tüm sahalarda vatandaşlarına İnternet ortamında hizmet vermeye başlaması bizim için önemli bir örnektir. Bu eylem planındaki eylemlere ulaşabilmek, bunları gerçekleştirebilmek için aktörler belirlenmiş durumda. Bu aktörler; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, üye ülkeler kamu sektörü, özel sektör standart organizasyonları, sosyal taraflar; yani Avrupa Birliği içerisinde bütün tarafların eşit söz hakkına sahip oldukları, herkesin erişimine açık olan, top yekûn bir değişimi ifade eden bir eylem planı. E- Avrupa da bu nedenle olabildiğince fazla aktöre yer verilmiş durumda; herkesin belli alanlarda sorumlulukları var ve bunun bilincindeler. Ancak, bu erişimin güvenliği nasıl olacaktır? Güvenlik açıkları riski İnternet erişimindeki patlamayla birlikte çoğalmıştır; Avrupa, bu durumda, kullanıcıları İnternet e girmeye ve İnternet i kullanmaya teşvikte başarılı olmak istiyorsa İnternet te müşteri ve ticaret güvenliğini de sağlamak zorundadır. Veri koruma ve gizlilik, müşteri güvenliğini sağlamaya eşit önemdedir. Elektronik iletişimi düzenleyen 1995 tarihli bir AB Yönergesi ve 1998 tarihli özel bir Yönerge (daha sonra değiştirildi) bireylerin yüksek derecede gizliliğini garanti altına almış ve AB içerisinde ve Üçüncü ülkelerde kişisel verilerin serbest dolaşımını benzer standartlarda sağlamıştır. Ülkemizde Elektronik imzaya hukuksal geçerlilik sağlanması, elektronik kayıtlara ispat gücü verilmesi, sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gerekli onay makamının oluşturulması için gerekli yasa; Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın son şekline kavuşturularak Başbakanlığa ve ardından TBMM ne sunularak yasalaşma süreci tamamlanmıştır. Elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğuracak güvenli elektronik imza yasa tasarısı 15 Ocak 2004 TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı, 23 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı. Yasa elektronik imzanın tanımını yapıyor, ticari alım satımlar dahil hukuki ve teknik uygulama alanlarını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenliyor. Yasayla güvenli elektronik imzayla oluşturulan elektronik veriler, senet hükmünde kabul ediliyor. Kanunların resmi şekil şartı aradığı hukuki işlemler ve teminat sözleşmelerinde elektronik imza kullanılmayacak. Yasayla beraber, sertifikalarda sahtecilik yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da ağır para cezası uygulanacağı da karara bağlanmıştır. Ülkemizde yaşanan problemlerin düzenlenmesi, vatandaşların devletle olan ilişkilerinin yeniden tanımlanması; kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına bağlı gözükürken, bilgi çağının getirdiği değişim; tüm dünyada olduğu gibi bizde de yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor ve ülkenin önüne önemli bir fırsat olarak geliyor. e-dünya, e-avrupa, e-türkiye kavramlarının iyi tanımlanması ve iyi anlaşılması gerekirken, bu konuda ülkemizde değişik alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız projeler ileride önemli problemleri de beraberinde getirecek. Bu problemlerin yaşanmaması için; e-türkiye ve e-devlet projeleri tek merkezli ve organize olarak, e- Avrupa ile entegre bir şekilde yürütülmelidir. Sağlıklı veritabanı yönetim sistemleri oluşturulmalıdır. Bilgi ve veriler uluslararası yapıya uygun veri standartlarında

8 hazırlanmalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ülke verilerinin paylaşımını sağlayabileceği bilgisayar ağ yapısı oluşturulmalıdır. Bilgi iletişimi ve paylaşımında veri güvenliği sağlanabilmelidir. Bilgi üretimi, iletimi, yönetimi ve paylaşımı için oluşturulacak tüm yapı; yenilenebilir, gelişmeye açık ve tüm dünya uygulamaları ile uyum içinde olmalıdır.bütün bunların gerçekleşmesiyle oluşacak sistem; ülkemizin yeniden yapılanmasında, gelişip kalkınmasında ve çağdaş bir ülke olmasında önemli bir unsur olacaktır. 5. BÖLÜM e-türkiye yapılanması süreçleri Türkiye'nin e-avrupa'ya ilişkin kriterlerin tamamını 2006 yılında yerine getirmesi gerektiği belirtilirken, Avrupa Birliği'nin projeler için ayırdığı MEDA (Euro- Mediterranean Partnership) fonundan da yararlanabilmek için fonun bitiş tarihi olan 2006 yılı baz alındı. Ayrıca belirlenen hedefleri yerine getirebilmenin, sağlam ve güvenilir bir e-devletin oluşturulabilmenin; sürekli gelişmeyi esas alan katılımcı bir organizasyon ile hukuki altyapısı tamamlanmış, yazılım, donanım ve bilgi standardı sağlanmış, ileri boyutta tek bir Net kapısı üzerinden bilgi sunabilen bir yapılanma ile olabileceği düşünülüyor. Bu amaçla öngörülen KAMU-NET organizasyon yapısı bağlamında, AB ile eşgüdüm ve standardizasyon, Yazılım, donanım, iletişim ve veritabanı, Hukuk ve bilgi güvenliği komisyonları tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin takvime bağladığı çalışmaların aşamalı olarak aşağıdaki şekilde büyük bir çoğunluğu gerçekleşmiştir.kısaca göz atarsak; ULAKBİM: Araştırma ağına öncelik verilecek, aday ülkelerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin MEDA fonlarını kullanarak daha güçlü ağlardan yararlanmalarını sağlamak için ulusal araştırma ağlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmayapılacak (2002 sonuna kadar). Halen Türkiye'de bilimsel araştırmalrın yapıldığı, öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşan bir kitlenin bilgiye erişim için ULAKNET i kullandığı hepimiz tarafından bilinmektedir. MEB, YÖK, DTM, TÜBİTAK, TSE, Özel Sektör: Çevrimiçi işlemlerin genel güvenliği arttırılacak, bilgi altyapılarının birbirine bağımlılığı hakkında kamu/özel sektör işbirliği başlatılacak; ileri teknoloji suçları ve güvenliği konusunda taraflar eğitilecek, akıllı kartların birlikte çalışabilirliği ve güvenliği için temel spesifikasyonlar oluşturulacak, akıllı kartın yaygınlaşması için ortak bir strateji geliştirilip uygulanacak (2002 sonuna kadar). UBAK, TELEKOMÜNİKASYON KURUMU (TK), RTÜK: Telekomünikasyon sektörünün tam liberasyonu sağlanacak, Internet hizmetleri herkesin kolayca erişebileceği hale getirilecek, düzenlemeler tamamlanacak (2003 sonuna kadar). DPT, GAP İdaresi, Hazine, Özel Sektör, TK: Başta az gelişmiş bölgeler olmak üzere bilgi toplumunun ve projelerin gelişmesinin desteklenmesine artan önem verilecek (2003 sonuna kadar). DTM, ETKK, STÖ'ler, KOSGEB: Elektronik imzanın kullanımı ve karşılıklı tanınmasının yanı sıra e-ticaret için bir altyapı kurulması hızlandırılacak (2003 sonuna kadar). Sağlık Bakanlığı, TT, Özel Sektör: Sağlık telematik altyapısı geliştirilecek, AB kamu sağlık ağlarına ve veritabanlarına bağlantı sağlanacak (2003 sonuna kadar). MEB, YÖK, TBD: Temel bilgi teknolojileri konusunda bir Avrupa diplomasının yayılımı teşvik edilecek (2004 sonuna kadar). Adalet Bakanlığı, DTM, ETKK, tüketici örgütleri, özel sektör, STÖ'ler: Tüketici grupları ve sanayi işbirliği içinde e-ticarete olan güven arttırılacak (2004 sonuna kadar). UBAK, Bayındırlık Bakanlığı, KGM, TT, TK: Girişimler yaratılarak etkin kodlar desteklenecek; özellikle karayolu altyapısında akıllı ulaşım hizmetleri uygulaması için gelişim planları hazırlanacak (2004 sonuna kadar). MEB, UBAK, TK, TT, TISSAD üzerinden destek hizmetlerine ve eğitsel kaynaklara

9 ulaşım sağlanacak. Bilgi ve haberleşme teknolojilerine dayanan yeni öğretim metotlarıyla okul müfredatları uyumlu hale getirilecek. Tüm okullar, öğrenciler ve öğretmenlerin Internet'e erişimi sağlanacak (2006 sonuna kadar). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Kurumu, Meslek Odaları, STÖ'ler: Uzun dönemdir işsiz olanlara iş bulmayı kolaylaştıracak uygun BT eğitimleri verilecek (2006 sonuna kadar). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UBAK, TK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, YÖK, Özel sektör: Özel gereksinimleri olan kişilerin bilgi teknolojilerine ulaşımı için "design for all" standartları geliştirilecek, bu konuda mükemmeliyet için ulusal merkezler ağının oluşturulması sağlanacak (2006 sonuna kadar). Başbakanlık: Yasal, kültürel, çevresel ve trafik bilgilerini içeren kamu çevrimiçi verileri sağlanacak, temel kamu hizmetlerine çevrimiçi erişim sağlanacak, iş dünyası için basit çevrimiçi idari prosedürler sağlanacak, kamuda e-imza kullanımı desteklenecek, kamu ihalelerinin gerçekleştirileceği bir e- pazaryeri kurulacak (2006 sonuna kadar). Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün hemen hemen bir çok kamu kurumunun interaktif ortamda hizmet veren sitesi mevcuttur. Örneğin bugün emekli olmuş bir devlet memuru ilettiği evrağının son durumunu internet üzerinden takip edebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, DPT, Maliye Bakanlığı vb. bir çok kuruma ait hemen tüm bilgilere web adreslerinden ulaşılabilmektedir. Ya da pasaport işlemleri için Emniyet Müdürlüğü nün kendi sayfasından başvurular yapılabilmektedir. Işte tüm bu kolaylıkların temelinde e-avrupa ile başlayıp, e-türkiye ye dönüşen çalışmalar yer almaktadır. e-türkiye uygulamalarında karşılaşılan sorunlar E-devlet çalışmalarının beraberinde gelen sorunlar; yasal, teknik ve idari sorunlar olmak üzere üç başlık altında toplanabilir: Yasal Sorunlar: Elektronik belgelerin devlet tarafından kabul edilmesi ve bu belgelerde kimlik kanıtlanması,. Sanal kurum kimliğinin tanımlanması. Kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması. Elektronik imzanın kabulü. Internet ortamında işlenen suçlar. Tüketicinin korunması. Sözleşme hukuku ve devlet ihale mevzuatı. Kurumlar arası bilgi paylaşımında kural ve standartların ortaya çıkartılması. Girişimciliğin desteklenmesi. Genel devlet politikasının ve stratejisinin olmaması. Kaynak israfı Teknik Sorunlar: Bölge, şehir ve mahalleler arasında hizmete ulaşım için yeterli altyapının olmaması, hizmetten eşit düzeyde yararlanmayı olanaksız kılacaktır.. İlk yatırım maliyetinin yüksekliği. Gizliliğinin ve güvenliğin sağlanması. Bilgi paylaşımında belirli standartların oluşturulması. İletişim altyapısının yetersizliği. Ar-ge çalışmalarının desteklenmesi İdari Sorunlar: Vatandaşların devletle olan ilişkilerinin tanımlanamaması,. Alışkanlıklar. Kalifiye personel ihtiyacı. Bilgi işlem merkezlerinin aktif çalışması ihtiyacı. Koordinasyon kurulunun oluşmaması. Kullanıcının gideri. Sisteme güven duyulması. Kamu hizmetlerinin standart bir bedelinin olmaması. 10 AB ülkelerinde bilgi toplumu ile başbakanlık düzeyinde ilgileniliyor. İngiltere'de e-bakan, Danimarka'da Bilgi Teknoloji Bakanlığı, İtalya'da İnternet Bakanı var. E-Avrupa, internet yoluyla gerçekleştirilecek. Bunun için Telekom 10 ome-turkiyerapor84.htm

10 özelleştirmeleri e-avrupa'nın önkoşulu olarak görülüyor. 11 Eğitimden sağlığa, özürlülerin internet kullanabilirliğinden KOBİ'lere kadar geniş bir yelpazedeki e-avrupa girişimine aday ülkeler içinde en son başvuran Türkiye oldu. e-avrupa Eylem Planı'nı Türkiye eksiksiz uygulasaydı, 2003 yılında tüm ilköğretim okullarının internet erişimi sağlanmış olacaktı. e-avrupa araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet demek. Projenin 20 milyon dolarlık maliyetinin bütçelendirilmediği belirtiliyor. Oysa plana göre 2005 yılında Türkiye'deki tüm okulların internet bağlantısının tamamlanmış olması gerekiyordu bu hedef henüz tamamlanamasa da büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 Ocak ayı içerisinde birçok firmanın desteğiyle hazırladığı Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası büyük ilgi gördü. Proje şu şekilde işliyor. ntvmsnbc.com da bulunan yeşil olarak siteye konmuş bilgisayarlı ülkemizin geleceğine sahip çıkalım logosuna tıkladığınızda sizin adınıza projeye destek olan bir gönüllü firma okullarımızdan bilirine bilgisayar bağışlıyor.hangi firma tarafından hangi okula bilgisayar bağışlandığını anında görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir hafta içinde yaklaşık 2 milyon civarında bilgisayar bağışlandı bile. Kampanyanın sonunda birçok bilgisayarsız okulumuz bilgisayara kavuşmuş olacak. Bu ve buna benzer kampanyaların sürdürülmesi e-türkiye konusunda ülkemizin hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki e- Devlet uygulamaları, e-avrupa 2002 ve e- Avrupa 2005 Eylem Planlarının en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. AB nin 2010 yılından itibaren dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi haline 11 getirilmesi hedefi doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ve işletmelere daha rahat erişilebilir bir ortamda, şeffaf, etkin, verimli ve ucuz bir şekilde sunulabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir boyutu, Birlik üyesi devletlerin üzerinde anlaştıkları 20 kamu hizmetinin elektronik ortama taşınması amacına yöneliktir. Söz konusu hizmetlerin elektronik olarak sunulabilmesi konusunda her yıl dikkate değer gelişmeler görülmektedir. Elektronik ortama aktarılan hizmetlere sadece kişisel bilgisayarlardan değil, interaktif dijital televizyonlardan, kablo ağlarından ve üçüncü kuşak cep telefonlarından da erişilebilmesini sağlayacak güvenli bir geniş bant altyapısının 2005 ten itibaren tüm Birlik içinde kullanılabilmesi için gereken işlemler yapılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin belge yönetimi ile arşiv işlem ve hizmetlerinde yaratacağı değişim çok açık ve kaçınılmaz bir gerçektir. Kurumsal ağlar ve kurumlar arası ilişkiler, kurumların belge yönetim ve arşiv sistemlerini e-yapıya taşımaktadır. Bu e-yapı ise ulusal ve küresel boyuta doğru hızla ilerlemektedir 12. Bu ilerlemenin en önemli sonuçlarından biri de PULMAN Projesidir.PULMAN(İleri Ağları hareketlendiren Halk Kütüphaneleri) Projesi, e-avrupa sürecini gerçekleştirmede halk kütüphaneleri, müzeler ve arşivlerin potansiyel rollerini güçlendirmek için AB nin üye ve aday üye ülkeleri arasında oluşturulmuş bir işbirliği projesidir. Proje, 2001 Mayıs ayında başlamış olup, Avrupa Komisyonu nun çerçeve programları içinde 12 "e-arşivlere Giden Yolda Belge Yönetim Birimleri" e-türkiye Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, Mart 2002 : Ankara. Yay. Hazl. Ali Can [ ve başkaları]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, İçinde,

11 yer almıştır 13. Portekiz in Oerias kentinde Mart 2003 tarihleri arasında yapılan PULMAN Politikası Konferansında 36 Avrupa ülkesinden gelen bakanlar, yüksek düzeyli politikacılar tarafından e-avrupa ya yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması, Pulman Ağının kapsadığı Halk kütüphanelerinin 150 milyondan fazla kayıtlı üyesini içeren mevcut kullanıcı tabanından yararlanılarak, destek olunması kararı çıkmıştır. Özellikle kitaba dayalı hizmetleri sayısal olanaklarla birleştirerek, İnternete dayalı deneyim ve kaynakları bir araya getirerek, kütüphanecilerin eğitim rolünün güçlendirilmesiyle E-Avrupa nın hedeflerine daha çabuk ulaşacağı vurgulanmıştır. e-avrupa girişimi, bilgi toplumunun katılımcılık ilkesine dayanmaktadır. e- Katılımın sürekli genişletilmesi ve böylece tüm Avrupa vatandaşlarının e-avrupa girişiminin hayata geçirilmesinde pay sahibi olmaları şarttır. Bir başka ifadeyle, e-devlet uygulamalarını da içeren e-avrupa projesinin temel amacı, Avrupa vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmaktır ve projenin başarısı, Avrupa vatandaşlarının onun getireceği nimetlerden yararlanmak için gösterecekleri gayretle yakından ilişkilidir. 14 Ülkemizde İnternet üzerinden alım satım yapan şirketlerin yüzdesi, Çevrimiçi kullanılabilen temel kamu hizmetleri, Çevrimiçi gerçekleştirilebilen kamu alımlarının, İnternet erişimine sahip sağlık uzmanın, Sağlık uzmanlarınca farklı kategorilerde web içeriği kullanımının, Ulusal düzeyde en çok ziyaret edilen ilk 50 sitede AB web sayfalarının, İş gücünün (en azından) temel BT (Bilgi Teknolojisi) eğitimi görmüş olan insanların yüzdesi son birkaç yılda gözle görülür artışlar göstermiştir. 13 Yılmaz, B., Bayır, D., PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüpheneciliğine Etkileri, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Mart 2004, pp Avrupa Birliği nde E-Devlet, Doç. Dr. Esra Çayhan, Akdeniz Universitesi, Kocaeli Universitesi'nde düzenlenen"ii.ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi Türkiye deki internet kafe sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü nden alınan resmi bilgiye göre (Nisan 2003) olarak verilmiştir. Buna göre 1000 kişiye düşen kamu internet noktası sayısı (6.235x1000) / = 0,092 olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda, Ocak 2003 tarihi itibariyle öğrenci ve bilgisayar, laboratuar ve her laboratuarda ortalama 15 bilgisayar bulunmaktadır. Ülkemizde 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı 1,23 dür. AB ülkelerinde ilköğrenimdeki 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı 11,1 dir. Dünya Bankası yılları arasında Türkiye için sağlayacağı "Ülke Yardım Stratejisi" (Country Assistance Strategy) kapsamında e-dönüşüm Türkiye projesi ve teknoloji geliştirme için 50 şer milyon dolar ayırdı. Bu gelişmeyle birlikte de gerek projenin ilerlemesinde gerekse ülkemizdeki internet kullanıcı sayısında çok önemli gelişmeler oldu. Dönüşüm Türkiye kısmını DPT, teknoloji geliştirme kısmını TÜBİTAK yürütecek. Dünya Bankası iki konuya önem veriyor. Birincisi eylem planında ortaya koyduğumuz e-eğitim, e-sağlık gibi fiziki hedeflere ulaşma, e-kurumların e-devletle bütünleştirilmesi ve geri kalmış kurumlara destek gibi işler, diğeri ise e-kültür ve teknoloji alanında insan kaynağı yetiştirme konusu. Tüm bu anlatılanlara ilaveten eklenmesi gereken bir diğer önemli nokta da E-Avrupa + girişiminin adaylık müzakereleriyle hiçbir şekilde ilgisinin olmamasıdır. En temel olarak bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi, bu aday ülkelerin kendilerine hazırladığı bir eylem planı; yani aday ülkeler, kendileri böyle bir şey yapmak istiyorlar. Avrupa Birliği tarafından bize diretilen, Bunu yapmanız gerekiyor denilen herhangi bir eylem yok, ülkemiz bunun dışında kalmayı tercih edebilirdi.

12 Ancak Avrupa Birliği ne adaylık konusundaki ısrarımız ve talebimiz göz önüne alındığında, Türkiye nin Avrupa Birliğine diğer aday 12 ülkenin içinde bulunduğu bir girişimin dışında kalması söz konusu olamazdı. Bu yüzden de adaylık sürecine destek olabilecek, ekonomik ve siyasi kriterlerinin de, toplumsal uyum için de önemli olacak bir bilgi toplumu hedefine gitme yönündeki bu girişimde Türkiye kendi inisiyatifiyle yer aldı. Türkiye açısından konuyu AB ye üye olup olmama açısından ele almasak bile bilgi toplumuna ulaşma hedefi ve vatandaşlarının bu çağa ayak uydurma zorunluluğundan dolayı bir an önce bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda harekete geçilmelidir. Ele aldığımız Rapor içerisindeki özellikle geniş bant (ADSL, kablo TV ve kablo net) kullanımının yaygınlaştırılması için harcanan çabalar dikkat çekicidir. Oysa, ülkemizde uzun zamandır özellikle büyük şehirlerde kablo TV altyapısı bulunmasına karşın kablo net kullanımı sınırlı kalmıştır. Bundaki en büyük etkenin yakın zamana kadar telekomünikasyon alanında tekel durumundaki Türk Telekom un daha fazla kar elde etmek için telefon hatları yoluyla İnternet erişimine (dial-up) ağırlık vermek istemesi olmuştur. Bu tespit Rekabet Kurulu 2. Dairesi nin Türk Telekom un satışı ile ilgili verdiği tarihli görüşünde de ifadesini bulmuştur SONUÇLAR 3 Ekim 2005 te Avrupa Birliği ile tam üyelik için müzakerelere başlamış olan ülkemizde her alanda olduğu gibi Bilişim alanında da uyum sürecinde bir çok düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü sektörün en önemli sorunlarından biri, hukuk sisteminin sektörü geriden takip etmesi yani önce fiili durumun ortaya çıkıp sonuçlarına göre düzenleme yapılmasıdır. Bu da hukuk sisteminin güncel teknolojik gelişmeler karşısında geri kalmasına ve esnek olamamasına neden olmaktadır 16. Ülkemizin Internet kullanımında diğer ülkelerin gerisinde kalmasındaki en büyük neden, esas olarak telekomünikasyon ücretlerinin yüksekliği ve iletişim ağlarının işletilmesindeki sınırlamalardır; bunların nedeni de esas olarak Telekom pazarındaki tekeldir. Telekom pazarı 1985 de liberalleştirilmiştir; yabancı firmaların bu pazara girmesi de yenilerde kolaylaştırılmıştır. Bununla birlikte, hala varolan sınırlamalar ve karmaşık bürokratik mevzuat Telekom kuruluşlarının adil ve etkin rekabetinin önündeki büyük engellerdir. Çağdışı kalmış pek çok mevzuat Internet in topluma yaygınlaştırılmasını engellemektedir. Özetlersek; kurumsal / mevzuatsal problemler Internet in yaygınlaştırılmasındaki en büyük engeldir. Ayrıca, ağın yaygın kullanılabilmesi, yani talep yaratılabilmesi için, bireysel, toplumsal ve ekonomik yarar ve katma değer sağlayan içeriklerin tamamının Türkçe olarak geliştirilmiş olması gerekir. Örneğin, İngiltere'de kişi başına internet kullanımı Fransa'dakinin iki katının üstündedir. Bunun önemli bir nedeni, ağ üzerinde erişilebilen İngilizce içerikli bilginin çok daha fazla olmasıdır 17. Bu araştırmanın sonucu da gösteriyor ki öncelikli olarak, Türkiye nüfusu baz alınarak kullanıcısının niceliksel ve niteliksel özellikleri ile bilgi ihtiyacı ve bilgi sistemlerine ilişkin eğilimleri belirlenmeli; bilginin yayımında, yapılacak böyle bir araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüzde bilgi kullanıcısının bilgiye erişimi, okur-yazarlık, bilgisayar okur-yazarlığı ve enformasyon okur APAN Ahmet, Mülkiye Başmüfettişi,AVRUPA BİRLİĞİ VE BİLGİ TOPLUMU (E-AVRUPA 2005) Çevirisi, own/feridun-archive.htm 17 COŞKUNOĞLU, Osman; ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgi Çağı, TİSK Dergisi Temmuz 2000

13 yazarlığından geçmektedir. Türkiye de ilk ve orta dereceli oklarda bilgisayar eğitimi programının Dünya Bankası destekli olarak 1984 te başlamış olması sevindiricidir. Bunun dışında çeşitli üniversiteler ve özel sektör tarafından bilgisayar ve internet kullanımı kimi kurslar açılmaktadır. Fakat şimdilik bunlar nüfusun büyük kesimini bilgisayar okuryazarı yapmak için yeterli değildir. Enformasyon okur-yazarlığı içinse örgün orta öğretimdeki kütüphane vb. konulu derslerin seçmeli olmaları ve okul kütüphanelerinin gelişmemişliği nedeni ile yeterli değildir. Hem bilgisayar hem de enformasyon okur-yazarlığının geliştirilmesi daha örgütlü ve sistematik bir biçimde yapılmalıdır 18. Kurumlar bilgisayar teknolojilerine sahip olsalar bile işin teknoloji zorluklarının aşılaması gerekiyor. Kurumların arasındaki bilgi ve belge trafiğinde her iki tarafın da birbirlerine uyumlu şekilde bilgi ve belge aktarabilmesi önem taşımaktadır 19.İşte bu yüzden, insan kaynağına yatırım yapılmalı ve özellikle yeni nesle yönelik olarak yazılım, donanım ve Networks alanlarında çalışacak uzman personel yetiştirilmesi gerekmektedir. Bir kurum ya da kuruluşun belge sistemi o kurumun yapısını yansıtan en önemli göstergedir. Ancak yeniden yapılanma çalışmalarında kurumların belge işlemlerine yalnızca kırtasiyecilik boyutundan bakılmıştır. Oysaki kurumlardaki belge işlemleri, kırtasiyecilik yaklaşımının çok ötesinde kurumsal bilgi kaynaklarının yönetimi işidir 20.Varolan bu yanlış yapılanmanın da önüne geçilmeli bu konuda 18 VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (81) Bilgi Hizmetleri ve İçerik Alt Komisyonu Raporu Türk kütüpheneciliği 15, 2 (2001), pp "e-arşivlere Giden Yolda Belge Yönetim Birimleri" e-türkiye Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, Mart 2002 : Ankara. Yay. Hazl. Ali Can [ ve başkaları]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, İçinde, A.g.e. yetişmiş uzman personeller görevlendirilmeli ve daha titiz çalışmalar yapılmalıdır. e-devlet konusuna yapılan yatırım, e-belge yönetimi ve e-arşiv olmadan sadece klasik otomasyon projesinin e-devlet adıyla anılmasından ibaret kalır. e-belge kurumların kendi içinde başlayan bir süreç olarak e-devletin temelini oluşturmaktadır. e-belge kavramı e-arşivden önce, e-arşiv de e-devletten önce ortaya çıkan bir olgudur 21. Bilgi ağları üzerinde kullanıma sunacağınız bir bilginiz yoksa bu teknolojileri her şeyiyle kullananlar karşısında sadece bilgi kölesi olmaya mahkûm kalırsınız. Bilgiyi insanın kölesi yapabilmenin yolu, bilgi ağlarında dolaştırabileceğiniz bilgi miktarıyla orantılı olacaktır 22. İster e-devlet, ister e-sağlık ister e- Öğrenme isterse e-iş olsun tüm bu elektronik ortamların gerçekleşebilmesi için Türkiye nin her yerine hızlı ve ucuz İnternet alt yapısının götürülmesi ve İnternet kullanımının özendirilmesi gerekmektedir. Kadınların yaşlıların, fakirlerin, özürlü ve engelli vatandaşların bilgi ekonomisinin sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için devletin, bu grupların eğitimine yönelik özel programlar düzenlenmesi ve desteğini arttırması gerekmektedir. E-Türkiye projesinin hedeflerine ulaşabilmesi ancak hemen her vatandaşın bu web sayfalarını aktif olarak kullanmasıyla mümkündür. KAYNAKLAR 1- ( ) 2- ( ) 3- eeurope 2002: An Information Society For All, Action Plan prepared by the Council and the European Commission for the Feira European Council, June 21 Y.a.g.e 22 Teknolojik Gelişmelerin Belge Yönetimine Etkisi ve Arşivler Türk Kütüphaneciliği 13, 1 (1999), pp 50-51

14 2000,http://www.europa.eu.int/information_societ y/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf 4- ÇAYHAN, E, Avrupa Birliği nde e-devlet, II.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent:17-18 Mayıs ( ) 6- enel%20bilgi.htm ( ) 7- ( ) 8- APAN,A., AVRUPA BİRLİĞİ VE BİLGİ TOPLUMU, (E-AVRUPA 2005) çevirisinden, ome-turkiyerapor84.htm ( ) 10- ( ) 11- Çayhan, E., Avrupa Birliği nde E-Devlet, Akdeniz Universitesi, Kocaeli Universitesi'nde düzenlenen"ii.ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirisi 12- COŞKUNOĞLU, O., Bilgi Çağı,TİSK Dergisi Temmuz Yılmaz, B., Bayır, D., PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüpheneciliğine Etkileri, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Mart 2004, pp "e-arşivlere Giden Yolda Belge Yönetim Birimleri" e-türkiye Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, Mart 2002 : Ankara. Yay. Hazl. Ali Can [ ve başkaları]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, İçinde,

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010,

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010, 350-354 EUROPE S DIGITAL COMPETITIVENESS REPORT MAIN ACHIEVEMENTS OF THE I2010 STRATEGY 2005-2009 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

1. Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni:

1. Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni: 11 AĞUSTOS 2014 TS/BTK/14-12 2014-2018 BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ VE EYLEM PLANI TASLAĞI HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠ Genel değerlendirme: Türkiye nin bilgi toplumu olması hedefi yolunda 2014-2018

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. 03.09.2004 VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2004/ İLGİ:a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. b) 18.01.2003

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days FİNANS PİYASALARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO 27001 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Bilişim Uzmanı, SPK Finansal Piyasalar TAKASBANK Aracı Kuruluşlar

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Kavramı e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar e-dönüşüm Türkiye

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi

Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi Oturum 10.1: Erken Öğrenme Hizmetlerine erişimin Yaygınlaştırılması Mr. Aliev Abdujabor

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu Stratejisi No İlgili lar 1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması Tüm Kamu

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005 e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Bu belgenin elektronik adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005ep/2005plani.pdf Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı