ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak

2 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu larak kurulmuştur. Yüksekkulumuz Eğitim ve Öğretim yılında ilk öğrenci alarak eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Henüz mezun vermemiştir. Kurulduğu tarihden itibaren, Ssyal Bilimler Meslek Yüksekkulu ile aynı binada hizmet vermeye başlamış lup, halen aynı binayı müşterek kullanmaya devam etmektedir. Yüksekkulumuzdaki Bölümler 1-Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, (I. ve II. Öğretim) 2-İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, (I. ve II. Öğretim) 3-Uluslararası Ticaret ve Ljistik Bölümü (I. ve II. Öğretim) Yüksekkulumuzda 2 Prfesör, 2 Dçent, 9 Yardımcı Dçent, lmak üzere tplam 13 akademik, 3 idari persnel bulunmaktadır. Üniversitemiz Sentsu tarafından Yüksekkulumuz bina adı, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu larak Üniversitemiz Senatsunun 01/07/2014 tarih ve 11 sayılı tplantı kararıyla bina ismi değiştirilmiştir. Atatürk ilkelerine bağlı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknljik yeniliklere açık, srgulayıcı analitik düşünen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine ssyal, kültürel ve eknmik anlamda katkıda bulunabilecek nitelikli eleman yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimiz kulumuzda bu farklılığı görmekte ve yaşamaktadır. Yüksekkulumuz bir yüksekkulda lması gerekenden kalite ve düzeyde alt yapı ve labratuar lanaklarına sahiptir. labratuar ve uygulama alanları mezunlarımızı belirlenen hedeflere ulaştırmada önemli bir fnksiynu yerine getirecektir. Bu eğitim binasını bize kazandıran hayırsever Sayın İzzet BAYRAKTAR a ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Prf. Dr. Azzem ÖZKAN Yüksekkul Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyn ve Vizyn B- Yetki, Görev ve Srumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknljik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kntrl Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Plitikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Snuçları 2- Temel Mali Tabllara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Snuçları 4- Diğer Hususlar B- Perfrmans Bilgileri 1- Faaliyet ve Prje Bilgileri 2- Perfrmans Snuçları Tablsu 3- Perfrmans Snuçlarının Değerlendirilmesi 4- Perfrmans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 3

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyn ve Vizyn Misyn; Kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknljik yeniliklere açık, srgulayıcı analitik düşünen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine ssyal, kültürel ve eknmik anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen görev ve srumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim vermektir. Vizyn; Uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanlarına sahip, mezunlarını önce insan anlayışı ile kendine güvenen, srumluluk alabilen, üretken, kendisi ve tplumla barışık, teknljik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler haline getiren önder bir Yüksekkul lmaktır. B- Yetki, Görev ve Srumluluklar 2547 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince kurulan Yüksekkul rganları, bu rganların seçimleri, görev süreleri, yetki ve srumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: a-yüksekkulların rganları, Yüksekkul Müdürü, Yüksekkul Kurulu ve Yüksekkul Yönetim Kurulundan luşur. b-yüksekkul Müdürü, üç yıl için dğrudan Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün kulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çk iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün bşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda lduğu gibidir. Yüksekkul Müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş lan görevleri Yüksekkul bakımından yerine getirir. c-yüksekkul Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve kulu luşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından luşur yılında Ssyal Bilimler Meslek Yüksekkulu Yüksekkul Kurulu aşağıdaki üyelerden luşmuştur: 4

5 Prf.Dr.Azzem ÖZKAN (Müdür) Dç. Dr. Derviş BOZTOSUN (Müdür Yardımcısı) Prf. Dr. Hatice ERKEKOĞLU (Üye) Yrd.Dç.Dr.Füsun ACAR (Üye) Salih ARSLAN (Rapörtör) d-yüksekkul Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekkul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden luşur yılında Yüksekkulu Yüksekkul Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden luşmuştur: Prf. Dr. Azzem ÖZKAN (Müdür) Dç. Dr. Derviş BOZTOSUN (Müdür Yardımcısı) Yrd.Dç.Dr.Semra AKSOYLU (Üye) Yrd.Dç.Dr.Azize ESMERAY (Üye) Yrd.Dç.Dr.Yasemin KAYA (Üye) Salih ARSLAN (Rapörtör) e-yüksekkul kurulu ve yüksekkul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekkul bakımından yerine getirir sayılı Kanun'un 21. maddesi gereğince bölüm başkanının, görev süreleri, yetki ve srumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Bir fakülte ya da yüksekkulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; Bölümün aylıklı prfesörleri, bulunmadığı takdirde dçentleri, dçent de bulunmadığı takdirde yardımcı dçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekkullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekkullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır-süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil larak bırakır.herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve 5

6 araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden srumludur. İdari Yetki Görev ve Srumluluklar Her Yüksekkulda, Yüksekkul Müdürüne bağlı bir Yüksekkul Sekreteri bulunur. Sekretere bağlı bür ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar şef ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü müdürün nayından snra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Yüksekkul Sekreterleri y hakkı lmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raprtörlük yaparlar. Öğrenci işlerinde fiilen görevlendirilen persnelimiz öğrenci prgramında nay yetkisine sahiptir. Prgram danışmanları öğrenci ders atama ve diğer işlemlerden srumludur. Mali Yetki Görev ve Srumluluklar Harcama yetkisi Yüksekkul Müdürü Prf.Dr. Azzem ÖZKAN a ait lup 5018 sayılı kanunda belirtilen harcama yetkilerine sahiptir. Müdürün lmadığı zaman harcama yetkisi, yerine vekâlet bıraktığı müdür yardımcısına aittir. Yüksekkul Sekreteri Salih ARSLAN Gerçekleştirme Görevlisi larak imza yetkisine sahiptir. İzinli lduğu zamanlarda yerine vekâlet eden şef imza yetkisine sahiptir. Mali Yetkililer Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Taşınır Kayıt Ve Kntrl Yetkilisi Prf.Dr.Azzem ÖZKAN Salih ARSLAN Osman ÖZPOZAN Müdür Yüksekkul Sekreteri 6

7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1-Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab İnternet Salnu - A.H.Uygu.salnu 1 Tplam

8 1.2-Ssyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı: 242 m 2 kapalı, 270m 2 açık iç alan ve 200m 2 Dış Bahçe Tplantı Knferans Salnları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Tplantı Salnu Knferans Salnu Tplam Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 1 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 15 m2 1.3-Hizmet Alanları Akademik Persnel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Çalışma Odası ,4 14 Tplam , İdari Persnel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m²) Servis 48 Çalışma Odası Tplam Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 22 m² 1.4-Ambar Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 22 m² 1.5-Arşiv Alanları 8

9 Örgüt Yapısı İZZET BAYRAKTAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖRGÜT ŞEMASI YÜKSEK OKUL KURULU MÜDÜR SEKRETER YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MUHASEBE VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ MUTEMET ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ STAJ SEKRETERİ TEKNİKERLER HİZMETLİLER 9

10 3- Bilgi ve Teknljik Kaynaklar 3.1-Yazılımlar 1) Windws XP Prfessinal /Windws XP Hme Editin/ Windws 7 Ultimate 2) Office 2003/Office ) Datasft/LKS 2.0/Micrsft Office Frntpage/Dreamweaver/Sentez tmasyn prgramı/fideli/ Zirve Yazılım/Deep freze 4) Kaspersky Antivirüs/Eset NOD 32 Antivirüs 3.2-Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: Diğer Bilgi ve Teknljik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Prjeksiyn - Slayt makinesi Tepegöz Episkp Barkt Okuyucu Baskı makinesi - Ftkpi makinesi - Faks - Ftğraf makinesi 1 Kameralar - Televizynlar - Tarayıcılar Müzik Setleri - Ekranlar 2 Evrak İmha Makinası 3 Güvenlık Kamera Sıs. 32 Barkd Yazıcılar Ve Okuyucular, Optık Okuyucular Eğitim Amaçlı (Adet) 1 Araştırma Amaçlı (Adet) 10

11 4- İnsan Kaynakları 4.1-Akademik Persnel UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI UNVAN 2014 Prfesör 1 Dçent 2 Yardımcı Dçent 9 Öğretim Görevlisi - Okutman - Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlama. TOPLAM Akademik Persnelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Persnelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % 8 % 25 % 58,5 % İdari Persnel YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM GİH: Genel İdari Hizmetler SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı AHS: Avukatlık Hizmetleri Sınıfı DHS: Din Hizmetleri Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı 4.4- İdari Persnelin Eğitim Durumu İdari Persnelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dkt. Kişi Sayısı Yüzde - - % 50 % İdari Persnelin Hizmet Süreleri İdari Persnelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde % 50 % İdari Persnelin Yaş İtibariyle Dağılımı 11

12 İdari Persnelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde % 50 % İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pzisynlara Göre) Dlu Bş Tplam Sürekli İşçiler Sözleşmeli Persnel (4/B) Hizmet Alımı - - Tplam İşçilerin Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Sürekli İşçiler 1 3 Yıl İşçilerin Hizmet Süresi 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Söz.Persnel(4/B) - Hizmet Alımı - Yüzde % % 4.9- İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Sürekli İşçiler Sözleşmeli Persnel (4/B) - Hizmet Alımı - - Yüzde % % % 12

13 5- Sunulan Hizmetler Akademik Hizmetler yılı döneminde eğitm-öğretime başlayan Yüksekkulumuz 12 öğretim elemanı ve diğer birimlerin katkısıyla tplam 244 öğrenciye 3 bölümde I. ve II. Öğretim bazında eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. İlgili prgramlardan henüz mezun verilmemiştir. Yüksekkulumuz kadrsunda bulunan Öğretim elemanlarına bilimsel çalışmaları, yayın, knferans, seminer, panel, sempzyum ve kngrelere katılımları desteklenmektedir. İdari Hizmetler Yüksekkulumuz öğrencilerine öğrenci işleri, staj sekreterliği ve müdür sekreterliği birimlerinden bilgi, belge ve açıklayıcı bilgiler lmak üzere gerekli hizmetler düzenli bir şekilde verilmektedir. Ayrıca Bilgisayar labratuvarlarından ve internet salnundan öğrencilerin azami bir şekilde faydalanması sağlanmaktadır. Knferans salnunda öğrencilerin seminer, knferans, sunum ve ssyal etkinlik gibi knularda yararlanması sağlanmıştır. Öğrencilerin gezilere ve etkinliklere katılımına katkıda bulunulmuştur. Diğer Hizmetler Öğrencilerin Spr müsabakalarına ve şenliklere katılımı sağlanması, geleneksel kariyer günlerinde eğlence ve sergiler düzenlenmesi, çeşitli kampanyalar düzenlenerek öğrencilerin ssyal etkinliklere katılımları sağlanmıştır. Mali Hizmetler 2014 yılı genel bütçesi ödenekleri aylık periytlar halinde düzenli bir şekilde takip edilmiş gerekli ödemeler yapılmıştır yılı genel bütçe teklifi hazırlanmış ve idari Mali İşler Daire Başkanlığına sunulmuştur. Yüksekkulumuz akademik ve idari persnellerin mali özlük haklarının düzenli bir şekilde hazırlanması ve gerekli ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Diğer 3.şahıslara yapılan hizmet alımlarının ödemeleri sağlıklı bir şekilde yürütülmüş ve 2014 yılında mali açıdan hiçbir sıkıntı yaşanmadan gerekli ödemeler yapılmıştır. Taşınır kayıt kntrl sistemi dahilinde yapılan alımların kayıtları ve depdan kullanıma sunulmaları düzenli bir şekilde yürütülmüş ve yıl snu raprları hazırlanarak gerekli birimlere gönderilmiştir. 13

14 Eğitim Hizmetleri 5.1-Önlisans / Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Birimin Adı Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı I. Öğretim II. Öğretim Tplam Genel Tplam E K Tp. E K Tp. Kız Erkek Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölüm Kadın Erkek Tplam Yönetim ve Organizasyn - - Otel, Lkanta, İkram Hizmetleri - - TOPLAM Mezun Olan Öğrenci Sayısı Bölümü Kız Erkek Tplam Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu TOPLAM Yılı Öğrenci Başarı Durumu 2014 Yılı Öğrenci Başarı Durumu ÖRGÜN 2. ÖĞRETİM Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu % - % - 6- Yönetim ve İç Kntrl Sistemi 14

15 (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kntrl Sistemi) Birimimiz tarafından yürütülen mali işlem süreci aşağıdaki şekilde yürütülür. a) Yüksekkulumuz ihtiyaçları akademik ve görevli idari persnelin ihtiyaç listesini kul müdürlüğüne bildirmesi ve Okul müdürünün uygun görmesiyle süreç başlatılır. b) İhtiyaç listesi mutemet tarafından düzenlenerek nay alınması için teklif hazırlanır. c) Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun larak hazırlanır. d) Onay Belgesi snuçlandıktan snra Piyasa araştırması yapılır ve teklifler istenir. e) Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara ilişkin belgeler incelenir.yaklaşık maliyet cetveli hazırlanır. f) Ayrıntılı açık ve gerekçeli Ön Mali kntrl talep yazısı ve eki işlem dsyası 3 nüsha larak hazırlanır. g) Okul Müdürünün uygun görmesiyle ödeme emrine bağlanan evraklar imzalanır. h) Harcama Birimi ön mali kntrl talep yazısı dsyasına bir nüshası kaldırılır. i) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2 nüshası gönderilir. İhtiyaç belirleme ve araştırma için üç gün, nay için bir gün ve teklif için üç gün süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Firma ile yapılan sözleşme gereği malzemenin kaç günde teslim lacağı belirlenir ve genellikle iki gün içinde teslimi sağlanır.bütün bu süreç için tplam 9 gün yeterli lmaktadır. Bu işlemler için bir memur yeterlidir. Öğrencilerle ve Diğer hususlarla İlgili; j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen kimlikler imzalı larak öğrencilere bizzat verilir k) Öğrenci belgesi isteyen öğrencilere öğrenci belgesi verilir. l) YÖK tarafından her yıl istenen Sayısal Bilgiler hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. m) Öğrenci raprları ile ilgili kararlar almak n) Prgramlardan gelen Öğrenci dilekçelerini görüşmek ) Ara sınav sayıları ve yapılış şekillerini karara bağlamak p) Öğrencilerin teknik ve ssyal amaçlı gezileri ile ilgili öğretim elemanı ylluk ve yevmiyelerinin belirlenmesi q) Yüksekkul öğretim elemanlarının Üniversite dışında katılacakları sempzyum, seminer, kngre, knferans vs. etkinlikler için ylluklu ve yevmiyeli görevlendirmelerini karara bağlamak. r) Yüksekkul Prgramlarından gelen final sınav prgramlarını karara bağlamak 15

16 s) Öğrenci itiraz dilekçelerinde değişiklik lanların görüşülerek karara bağlanması t) Prgramlardan gelen her türlü sınav (ara sınav, final, tek ders, mazeret, af, yaz kulu) ve haftalık prgramları karara bağlamak u) Öğrenci disiplin sruşturması ile ilgili sruşturma dsyalarını karara bağlamak v) Bölüm başkanlıklarından gelen ders görevlendirmeleri ile ilgili knuları karara bağlamak. w) Yaz kulu ile ilgili diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin üniversitelere göre alacakları derslerle ilgili kararlar almak x) Bölüm başkanlıklarından gelen çeşitli yazıların karara bağlanması. y) Sınıf Danışmanlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak z) Her yıl istenen faaliyet raprları hazırlanır ve Rektörlük Makamına gönderilir aa) Öğrencilerin yazışmaları yapılır. bb) Mezun öğrencilerin Geçici Mezuniyet ve Nt Durum Belgeleri hazırlanır. cc) Mezun öğrencilerin YÖK tarafından belirlenen tez savunma sınavında başarılı lduklarında hazırlamaları gerekli evrakları ve CD leri incelenir. dd) Ders dönemini tamamlamış tez dönemine geçen öğrenciler tespit edilir ve süresinde tez knusu ve prjesini teslim etmeyenler belirlenir. ee) Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin askerlikleri iptal edilir. ff) Dönem snunda öğrenci tmasyn prgramında nt girişleri takip edilir, eksikler belirlenir ve gereği yapılır. gg) Başarısız öğrenciler tespit edilir. hh) SGK Mesleki Uygulama ve Staj girişleri sigrta işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler yıl byunca devam etmektedir. Burada bahsedilemeyen pek çk sayıda yapılan iş mevcuttur. Yüksekkulda günlük işler yğunluğu artabiliyr. Bazı aylarda özellikle eğitim-öğretimin başladığı ayları arasında çk yğun iş yükü bulunmaktadır. Başvurular sırasında zaman ve eleman eksikliği lmaktadır. İş takibi prgramlı değil, zamanın yettiği kadar yapılabilmektedir. İş bölümü bu dönemde daha zrlaşmaktadır. İş yükünün en fazla lduğu öğrenci işleri, yazı işleri ve tahakkuk işleri 2014 un başından itibaren en az 2 persnele acil ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü Öğrenci sayısının artması, mesleki uygulama, staj işleri ve dışarıdan gelen öğretim elemanlarının da 5510 Sayılı yasanın 2008 snları ve 2009 başından itibaren Genel Sağlık uygulaması başlaması nedeni ile iş yğunluğunun daha da artması eleman yetersizliğinden dlayı bizleri zr duruma skmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlar 16

17 Kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel ve teknljik yeniliklere açık, srgulayıcı-yaratıcı düşünceyi kullanabilen, kendini ifade edebilen, mükemmele ulaşmayı hedefleyen, bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine ssyal, kültürel ve eknmik anlamda katkıda bulunabilecek, kendine verilen görev ve srumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim vermektir. Hedefler I. Eğitim ve Öğretim Stratejik Amaçları ve Hedefleri a. Eğitim ve Öğretim Hedefleri 1.1. Her birimin 2015 yılına kadar kendi eğitici elemanlarını belirleyip, ekiplerini kurması ve tüm öğretim elemanlarının, eğiticilerin eğitimi prgramından geçirilmesi Eğitim alan kişi sayısı 2.1. Staj lanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı Staj yapılan yerlerden alınan geribildirimler 2.2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi Bu amaçla değerlendirme kmisynları kurulması Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati 2.4. Öğrenci memnuniyet ranının artırılması Öğrenci memnuniyet anketleri 2.5. Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması Öğrenci sayıları 2.6. Öğretimde bilişim teknljilerinden etkin bir şekilde yararlanılması Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı 3.1. Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması Burslardan yararlanan öğrenci sayısı Ssyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı Ssyal yardımlarda bulunan kuruluşların sayısı 17

18 3.2. Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi Psikljik danışmanlık merkezinin kurulması Rehberlik hizmeti veren görevli sayısı Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı Öğrenci ve aile srunları ile ilgili merkezler kurulması Öğrenci memnuniyet anketleri b. Bilimsel Araştırma Hedefleri 1.1. İndekse giren yayın sayısının artırılması Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 2.1. Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 3.1. Üniversite-Sanayi işbirliği krdinatörlüğünün kurulması Üniversite-Sanayi işbirliği krdinatörlüğünün kurulması Staj İşyeri gezilerinin yaygınlaştırılması 3.2. TEKMER ve Teknpark ın etkinliğinin artırılması Bu merkezlerde yürütülen çalışma sayısı 3.3. KOSGEB ile işbirliğinin artırılması Yürütülen rtak çalışma sayısı c. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hedefleri 1.1. Ulusal sprtif, sanatsal, kültürel etkinlikler düzenlenmesi Ulusal etkinliklerin sayısı 2.1. Mezun öğrenciler sisteminin kurulması İletişim kurulabilen mezun sayısı Uygulamali Bilimler Yüksekkulu tarafından rganize edilen mezun etkinliği sayısı 2.2. Alanı ile ilgili işe yerleşen mezun sayısının artırılması Uygulamali Bilimler Yüksekkulunun istihdamına aracılık ettiği mezun sayısı 2.3. Sivil tplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi İlişkide bulunulan kuruluş sayısı Ortak yürütülen etkinlik sayısı d. Altyapı Geliştirme Hedefleri 1.1. Kütüphanedeki kitap ve süreli yayın sayısının artırılması e. İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 18

19 1.1. Akademik ve idari persnelin nitelik ve niceliğinin artırılması Öğrenci anketleri Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısı Yeni katılan eleman sayısı 2.1. Perfrmans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi 2.2. Çalışanların mtivasynunun artırılması Çalışanlara yönelik larak düzenlenen ssyal etkinlik sayısı 2.3. Akademik ve idari persnelin memnuniyet ranının artırılması Sprtif, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı Persnel memnuniyet anketleri f. Finansman Hedefleri 1.1.Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması g. Çevre ve Ssyal Srumluluk Hedefleri 1.1 Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevreye duyarlılık anketi Tplanan kağıt ve diğer geri dönüştürülebilir madde miktarı 2.1. Çevre tanzimi ve çevreye duyarlılığın artırılması Yıllık larak dikilen ağaç sayısı vs. B- Temel Plitikalar ve Öncelikler Plitikalar Eğitimde kalite, mesleki bilgi beceri artışı, rekabetçi, dışa dönük dnanımlı insan yetiştirmektir. Öncelikler Kaliteli eğitim Dnanım Ssyal srumluluk Tplumsal srumluluk Bölgeye ve çevreye katkı anlayışı 19

20 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Snuçları 2014 YILI HAZİNE YARDIMI HAZİNE YARDIMI 01- Persnel Giderleri 02- Ss. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek 579, ,700 % 99,9 579, , ,600 % 99,9 123, ,000 4, ,000 Açıklama Tplam 707, , ,699 4, Temel Mali Tabllara İlişkin Açıklamalar 2014 yılında Mali ödemelerle ilgili Ön mali kntrl yapılmaktadır. Genel bütçeden yapılan ödemeler her yıl Sayıştay ın denetiminden geçmektedir. Yapılan denetimlerde bugüne kadar herhangi bir lumsuzluk luşmamıştır. Ancak Yeni kurulması sebebiyle Bundan böyle Her yıl Yüksekkulumuza ayrılan ödenek miktarı düzenli bir şekilde artırılması hazırlanan ödenek gerekçelerinin dikkate alınarak ödenek dağılımı yapılması ve ödenek sıkıntısı yaşanmamasıdır 1- Faaliyet ve Prje Bilgileri 1.Eğitim Öğretim ile ilgili faaliyetler; Staj lanaklarının artırılması ve etkin hale getirilmesi Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı Staj Yapan Öğrenci Sayısı ve Staj Yapılan Yer Sayısı Staj Yapılan Yer Sayısı - - Staj Yapan Öğrenci Sayısı - - Staj Yapan Öğrenci / Tplam Öğrenci -/- -/- Staj yapılan yerlerden alınan geribildirimler 20

21 Anket Yapılan Staj Yeri Sayısı - - Anket Memnuniyet Oranı % - % - Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması Öğretim elemanı başına düşen haftalık terik ders saati Haftalık Tplam Terik Ders Saati Haftalık Terik Ders / Öğretim Elemanı Sayısı Unvan Prfesör Dçent Yrd. Dçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Tplam Öğrenci memnuniyet ranının artırılması Öğrenci memnuniyet anketleri Öğrenci Memnuniyet Oranı % - % 80 Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması Sınıflardaki öğrenci sayıları Kullanılan Yılı Sınıf Başına Düşen Öğrenci Sayısı Sınıf Sayısı Kullanılmayan Öğrenci Sayısı Öğrenci sayısı / Kullanılan Sınıf Sayısı

22 Öğretimde bilişim teknljilerinden etkin bir şekilde yararlanılması Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı İnternet Bağlantılı İnternet Bağlantılı Bilgisayar Öğrenci Sayısı Bilgisayar Sayısı Sayısı / Öğrenci Sayısı ,05 Öğrenciye Yönelik Hizmetlerin Artırılması Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması Burslardan yararlanan öğrenci sayısı Burslardan yararlanan öğrenci sayısı - 5 Ssyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı Ssyal yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı - - Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı 244 Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanı Sayısı 12 Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı / Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanı Sayısı 244/12 TOPLAM - Öğrenci memnuniyet anketleri Öğrenci memnuniyet Öğrenci memnuniyet ranı - - % 80 2.Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile ilgili faaliyetler; Ulusal ve uluslararası sprtif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi 22

23 Ulusal sprtif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı Ulusal sprtif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin sayısı Sprtif etkinlikler Etkinlik Türü Sayısı Spr Müsabakaları - Halı saha futbl Turnuvası - Basketbl Turnuvası - Sanatsal Etkinlikler Etkinlik Türü Sayısı Resim Sergisi - Heykel Sergisi -.. Kültürel Etkinlikler Etkinlik Türü Sayısı Kariyer Günleri - Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Mezun öğrenciler sisteminin kurulması İletişim kurulabilen mezun sayısı İletişim kurulabilen mezun sayısı Üniversite tarafından rganize edilen mezun etkinliği sayısı Eğitim birimlerinde rganize edilen mezun etkinliği sayısı Etkinlik Adı (2012 ) Etkinlik Adı (2013) Mezuniyet Töreni Mezuniyet Töreni Alanı ile ilgili işe yerleşen mezun sayısının artırılması Üniversitenin istihdamına aracılık ettiği mezun sayısı Üniversitenin, alanı ile ilgili istihdamına aracılık ettiği mezun sayısı İstihdamına aracılık edilen mezun sayısı - - İstihdamına aracılık edilen mezun sayısı / Mezun Sayısı -/- -/- 3.İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler; Persnelin Nicelik ve Nitelik Yönünden Geliştirilmesi 23

24 Akademik ve idari persnelin nitelik ve niceliğinin artırılması Öğrenci anketleri Öğrenci anketleri snucu Akademik Persnel Memnuniyet Oranı % İdari Persnel MemnuniyetS Oranı % % 80 % 80 Yeni katılan eleman sayısı 2013 Yeni Katılan Akademik Persnel Sayısı Yeni katılan eleman sayısı 2013 Yeni Katılan İdari Persnel Sayısı 2014 Yeni Katılan Akademik Persnel Sayısı 2014 Yeni Katılan İdari Persnel Sayısı Çalışma Hayatı Kalitesinin Artırılması Çalışanların mtivasynunun artırılması Çalışanlara yönelik larak düzenlenen ssyal etkinlik sayısı Çalışanlara yönelik larak düzenlenen ssyal etkinlik adı Akademik Persnel Memnuniyet Oranı Adet 1-Eğitim öğretim yılı açılış yemeği - 2-Yıl içinde yapılan aile ziyaretleri,tebrik ziyaretleri ve geziler - 3-Eğitim öğretim yılı snu yemeği - Akademik ve idari persnelin memnuniyet ranının artırılması Persnel memnuniyet anketleri Çalışma Hayatı Memnuniyeti Akademik Persnel Memnuniyet Oranı İdari Persnel Memnuniyet Oranı % 75 % 70 24

25 4. Finansman ile ilgili faaliyetler; Hayırseverlerin Desteğinin Devamının Sağlanması Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması Hayırseverlerin desteğinin devamının sağlanması 2013 Yılı Hayırsever Destek Tutarı (TL) 2014 Yılı Hayırsever Destek Tutarı (TL) Yılı Hayırseverlerin bağışladığı bina ve makineteçhizatlar Adet IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Uygulamalı Bilimler Yüksekkulunun üniversite kampüsü içerisinde yeralması, Alanında uzman ve tecrübeli öğretim elemanlarının bulunması, Öğretim elemanlarının tamamının kendilerine ait, tefrişli, internet bağlantılı, bilgisayar dnanımlı bağımsız birer dalarının bulunması, Mesleki uygulamaya yönelik dersler için bilgisayar labratuvarı ve diğer labratuvarların bulunması, Yeterli sayıda ve dnanımlı dersliklerin bulunması, Kampüste bir sürekli eğitim merkezinin bulunması, Okulumuzda knferans ve kuma salnunun bulunması, Hijyenik rtamda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kantinimizin bulunması, Okul yönetiminin srunlar ve ihtiyaçlar knusunda duyarlı lması, Öğrencilerimizin ftkpi ihtiyaçlarını karşılayacak imkânların varlığı, Sistemli bir şekilde çalışan öğrenci işleri biriminin bulunması, Huzurlu bir üniversite rtamının bulunması, 25

26 Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer fakülte ve meslek yüksekkullardan öğretim üyelerinden ders vermek üzere destek alınması, Yeterli kütüphane ve ssyal imkânların bulunması, Kampüsün her türlü imkânlarından kulumuzun yararlanabilmesi. C- Zayıflıklar Okulumuzun bünyesinde öğrenci kulüplerinin lmaması, Yeterli sayıda kadrlu bilgisayar teknisyeninin bulunmaması, Öğrencilerimizin rta öğretimde yeterli düzeyde disiplinli lmaması, Ders prgramlarında değişiklik yapma esnekliğinin merkeziyetçi lması, Müfredatın çk yğun ve tekrar eden derslerin lması Öğrencilere yeterli düzeyde danışmanlık hizmetinin sunulamaması, Psikljik danışman yetersizliği, Öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığı, Öğretim elemanlarının gelir düşüklüğü, Uygulama imkân ve zamanının azlığı, Staj denetimlerinin gereği gibi yapılamaması, İşletmelerle yeterince işbirliği imkânının geliştirilememesi, ÖNERİ VE TEDBİRLER Yüksekkul larak kaliteli eğitimi daha üst düzeylere ulaştırabilmek için önümüzdeki yılda gerekli bütün çalışmalar yapılacaktır. Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalar yapabilmesi yönünde gerekli destekler sağlanacaktır. Prğram ve ders içerikleri güncellenmeli, prğram knusunda kullara insiyatif verilmeli kadr ve eleman alımında esneklik sağlanmalıdır. Üniversitelerin hedefi lan çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç paydaşların kuruma lan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün labilir. Bu anlayış çerçevesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekkulu persnel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttıracak hedefler benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken mali lanaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmakta, hayırseverlerin katkılarının artırılması knularında girişimlerde bulunmaktadır. 26

27 Ayrıca 5018 sayılı Kanuna dayalı larak üniversitemiz iç kntrl sisteminin Kamu İç Kntrl Uyum Eylem Planı için revizyn çalışmalarının snuçlandırılmasıdır. EKLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi larak yetkim dahilinde; Bu raprda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve dğru lduğunu beyan ederim. Bu raprda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, eknmik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kntrl sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kntrlünün etkin larak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi larak sahip lduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kntrller, iç denetçi raprları ile Sayıştay raprları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raprlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim lmadığını beyan ederim. (Kayseri ) Prf.Dr.Azzem ÖZKAN Müdür 27

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1978 Yılında kurulan ve 1981 yılında Erciyes Üniversitesine bağlanan

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU . FAALİYET RAPOR

KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU . FAALİYET RAPOR ( ;..@. KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU. FAALİYET RAPOR İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...... 1 1. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON...... 2 B.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ŀnevşehir KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 1 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON... 5 B.VİZYON... 5 C.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 D.BİRİME

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ubyo.erciyes.edu.tr) 38039 Kayseri / Türkiye Haziran 2016 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No TABLOLAR DİZİNİ...3 KISALTMALAR DİZİNİ...

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün 2 Resmi Yazışmalar (Kurum içi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz ülkemizin temel değerleri ve stratejik

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O) HİYERARŞİK KONTROLLER Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2. GENEL BİLGİLER... 4 3. MİSYON VE VİZYON... 4 3.1 Misyon... 4 3.2 Vizyon... 4 4. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı