Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): Kenan Tepe 2004 Kazıları Ön Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): Kenan Tepe 2004 Kazıları Ön Raporu"

Transkript

1 Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): Kenan Tepe 2004 Kazıları Ön Raporu Bradley J. Parker* Andrew Creekmore* Bekir Gurdil* Giriş Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (İng. kısa adı UTARP) Diyarbakır iline bağlı Ilısu Barajı bölgesindeki Kenan Tepe de dördüncü kazı sezon çalışmalarını 29 Haziran ile 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirmiştir 1. Ekibimiz bu sure boyunca, dört farklı alandaki sekiz açmada kazilara devam etmiş, ilk kez Remote Sensing yöntemi çalışmalarını başlatmış ve önceki sezonlarda bu höyükten ele geçen malzemelerin detaylı analizlerini de yaparak tüm bilgileri elektronik veritabanına aktarmaya başlamıştır. Bugüne kadar elde edilen bu arkeolojik bilgilerin yaklaşık %90 ı veritabanına aktarılmış durumdadır. Kenan Tepe, yaklaşık olarak 6 hektarlık bir alana yayılan ve birden fazla dönem boyunca yerleşilmiş olan bir höyüktür (Resim 1). Tepe, Diyarbakır ın doğusundaki Bismil ilçesine yaklaşık olarak 15 km. uzaklıktadır ve Dicle Nehri nin kuzey terası üzerinde Dicle ye hakim bir pozisyonda bulunmaktadır (Resim 2). Önceki raporlarda da belirtildiği gibi, Kenan Tepe nin topografik yapısı iki alandan oluşur. Asıl Höyük, bulunduğu çevreden 32 m. yükseklikteki yukarı yerleşmedir. Aşaği yerleşme ise bu höyüğün hemen kuzeydoğusundaki geniş bir alana yayılan düzlüktür (detaylı bilgi için Parker et. al. 2003; Parker and Dodd Ayrıca bkz. Son üç yıllık detaylı arkeoljik araştırmalarımız Kenan Tepe nin çeşitli dönemler boyunca yerleşildiğini göstermektedir. Bunlar, eskiden yeniye doğru olmak üzere: - Obeyd dönemi, - Son Kalkolitik dönem, - İlk Tunç Çağ başları, - Orta Tunç Çağ ve - Erken Demir Çağ dır kazı sezonundan itibaren projemiz önemli bir aşamaya gelmiştir yılındaki kazı evi çalışmaları ve analizlerin sonuçlandırılması ile projenin ilk evresi tamamlanmış, ele geçen bilgiler sentezlenerek bir dizi yayına dönüştürülmüş ve bazıları da yayınlanmak üzeredir. Yakındoğu Arkeolojisi ne ışık tutacağına inandığımız için, Kenan Tepe arkeolojik araştırmalarının ikinci evresinde yukarıda adı geçen dönemlerden ikisine yönelmeyi uygun buluyoruz. Bunlar Obeyd ve Son Kalkolitik dönemleridir. Projenin bu aşaması araştırmalarımızın son evresini oluşturacak ve 2005 ile 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarımız üç kurum tarafından desteklenmektedir. Curtiss T. and Mary G. Brennan Foundation ile University of Utah üç yıl boyunca Obeyd dönem kazı çalışmalarını ve ardından gelecek sezonda da yapılacak analizleri * Dr. Bradley J. Parker (Assistant Professor, UTARP Project Director), University of Utah, Department of History, 380 S E. Rm. 211, Salt Lake City, UT, 84112, USA * Andrew Creekmore, Northwestern University, Chicago. * Dr. Bekir Gurdil, Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles. 1 Çalışmalarımızı gerçekleştirmek için araştırma iznini veren Kültür Bakanlığı na teşekkürlerimizi sunarız. Olağanüstü yardımlarından dolayı bakanlık temsilcisi olarak görev yapan Ayasofya Müzesi nden sayın Ömür Turfan a ve Diyarbakır Müze Müdürü sayın Necdet İnal a ayrıca teşekkür ederiz. Arazi çalışmalarına katılan üyelerimiz şu kişilerden oluşmuştur: Bradley Parker (University of Utah, Project Director), Lynn Swartz Dodd (University of Southern California, Project Co- Director), Andrew Creekmore (Northwestern University), Diana Bakus, Emily Ogle (USC), Melissa Eppihimer (Harvard University), Nick Luby (University College, London), Cathrine Painter (UC Berkeley) Jennifer Henecke (Boston University), Barış Uzel (Ege Üniversitesi), Sibel Torpil (Bilkent Üniversitesi) ve Eser Karaca (Ege Üniversitesi).

2 desteklemekte, The United States National Endowment for the Humanities ise yine aynı dönemde projenin hem lojistik altyapısına hem de Geç Kalkolitik dönem çalışmalarına destek vermektedir. Sonuç olarak da 2004 çalışmalarımız daha çok bu dönemlere dair bazı önemli sorulara yoğunlaşarak, bu soruların önümüzdeki yıllarda en iyi şekilde nasıl incelenebileceğine yönelik bir keşif çalışması şeklinde yürütülmüştür. Sözü edilen dönemler hakkında ilgilendiğimiz sorular şunlardır: 1) Kenan Tepe deki Obeyd ve Son Kalkolitik dönem yerleşmelerinin kapsadığı alanlar nelerdir? Diğer bir deyişle, Obeyd ve Son Kalkolitik yerleşmeler asıl tepenin nerelerinde bulunmaktadir? 2) Kenan Tepe de Obeyd ve Son Kalkolitik dönemlerin tabaklaşması nasıldır? Bu dönem yerleşmeleri belli evrelerle mi sınırlı kalmıştır yoksa bu dönemler ardarda gelen sürekli bir gelişimi mi göstermektedir? 3) Kenan Tepe de Remote Sensing yöntemi kullanıldığında bu yöntem ne dereceye kadar uygundur ve bu yöntemle ne kadar bilgi edinilebilir? Bu sorulara yanıt bulabilmek amacı ile ekip üyelerimiz hem dört yeni açmada çalışmışlar (D8, D9, I2 ve G4 [Resim 3] hem de önceden açılmış olan dört açmada da (D5, E2, F1, ve F7) araştırmalara devam etmişlerdir. Bu çalışmalarla birlikte Remote Sensing surveyi de başlatılmıştır. Açma Özetleri: Alan D Açma 5: 2002 yılında D5 açmasında ele geçen Obeyd döneme ait domestik bir yapı ile (bundan sonra Bina 1 [Resim 4]) bu dönem araştırmalarımız önem kazanmıştı. Bu evin bir bölümü açmanın güney profili içine devam ederken, açma içinde de kerpiç duvarlı iki odadan ve bunlarn yanındaki iyi korunmuş, işlik denebilecek açık alandan oluşmaktaydı. Ayrıca evin kuzey duvarına yapışık olan bu alanın tabanı, geniş sayılabilecek Son Kalkolitik bir fırın tarafından tahrib edilmişti. Ancak bu tahribatın dışında kalan açık alanın taban yüzeyi iyi korunduğundan çeşitli tabanüstü buluntular, günlük ev yaşantısını ve üretimlerini ifade eden dolgularla birlikte ele geçmişti. Açığa çıkarılan odalardan birinin tabanı ise sıkıştırılmış topraktan yapılmıştı (Parker and Dodd 2005). Bina 1 in sadece iki oda ile temsil edilmesine ve oda planlarının tam olarak açma içinde bulunamamış olmasına rağmen, bu odalar olasılıkla bodrum gibi kullanılmış küçük odacıklardır ve muhtemelen evin üst katındaki ahşaptan yapılma yaşam alanını tabandan yükseltmek için inşa edilmişti. Bu hipotez henüz tam olarak test edilmemiş olmasına rağmen, gelecek yıllardaki kazılarla bu türdeki mimari yapı planının ve kullanımının doğru olup olmadığını daha iyi anlayabileceğimizi ummaktayız yılında D5 açmasında araştırmalarımız iki amaca yönelikti. Birincisi Bina 1 in kazısının tam olarak bitirilmesi, ikincisi ise bu yapının altında başka mimari kalıntıların olup olmadığının anlaşılması, eğer varsa alttaki yapının nasıl kullanıldığının araştırılması ve yapıların birbirleri ile ilişkilerinin detaylı incelenmesi idi. Buna dayanarak Bina 1 in açma içinde ele geçmiş olan kalıntılarınin temizliği tamamlandı ve kaldırıldı. Ardından da hemen alttaki tabakaların kazısına devam edildi. Ancak bu tabakalar sıkıştırılmış topraktan yapılmış, yeterli bilgi vermeyen birkaç taban ve kerpiç duvar kalıntılarından oluşan dolgu toprağından ibaretti. Buna dayanarak önerdiğimiz açıklama şudur. Bina 1 in altındaki tabakalarda bulunan bir yapı veya yapılar, Bina 1 inşa edilirken düzlenerek tahrip edilmişti. Bir süre bu kalın dolguyu kazdıktan sonra, bu dolgunun ne kadar devam ettiğini ve daha erken tabakalara ait başka yapı birimilerinin olup olmadığını anlamak amacı ile açmanın güneybatı köşesinde 1x1 m lik test sondaji yapılmıştır. Bu sondaj yaklaşık olarak 1.3 m derinliğe kadar sürdürülmüş ve çanak-çömlek başta olmak üzere çeşitli kültür malzemeleri ele geçmeye devam etmiştir. Yaklaşık 80 cm derinlikte sondajın profilinde görünen kerpiçler, ki bunlar olasılıkla bir duvara aittir, alt tabakalarda daha erken mimari kalıntıların bulunduğunu göstermektedir. Sondajdan ele geçen bu

3 bilgilere dayanarak Kenan Tepe de Obeyd döneme ait daha erken kültür tabakalarının varlığının ispatlandığını söyleyebiliriz. Alan D Açmalar 8 ve 9: D5 açmasındaki Obeyd döneme ait Bina 1 ile bağlı bulunduğu tabakayı daha iyi anlamak için, tepenin eğimine de uyğun olarak, bu açmanın hemen güneyinde 5x10 m lik D8 ve doğusunda da 4x8 m lik D9 açmaları açılmıştır (Resim 3). D8 açmasının D5 açması ile aynı seviyeden başladığı gözönünde bulundurulduğunda, bu açmadaki Obeyd tabakalarının yaklaşık olarak 2.5 m derinde olduğu bellidir ve bu derinliğe ulaşmak için an az iki kazı sezonu gerekmektedir. Bu tahmine de uygun olarak D8 açmasında ilk olarak II. Bin tabakalarına girilmiştir (Resim 5). Ancak 2005 sezonu sonunda bu açmada Bina 1 seviyesine ulaşacağımızı ummaktayız. Diğer taraftan D8 deki bu Erken II.Bin kalıntıları da dikkate değerdir. Burada II. Bin faaliyetlerinin varlığı, tepenin eğimi nedeni ile daha yüksekte başlayan komşu D4 ve D6 açmalarında da açıkca gözlenmişti. Buna dayanarak Erken II. Bin tabakalarının bu alanda 2 m kalınlığa ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu, tepenin dik eğimli kenarında Erken II. Bin boyunca teraslama yapılarak yerleşildiğine işaret edebilir. Bu alandaki II. Bin kazıları zaman içinde tepede meydana gelen erozyonu göstermesi açısından da ayrıca önemlidir çünkü bu açmalarda bir binanın sadece batı bölümü korunagelmiştir. D9 açmasında durum daha farklıdır. Bu açma D5 açmasının doğusunda yeraldığından, açma başlangıç yüzeyi çok daha alçaktır (Resim 3). Bu nedenle de D5 açmasındaki Obeyd Bina 1 seviyesine bu açmada ulaşmak çok daha az zahmetli olmuş ve Obeyd evresine çabuk ulaşılmıştır. Ancak D9 a kadar uzanacağını düşündüğümüz Bina 1 e ait mimari ve ilişkili faaliyetler Son Kalkolitik döneme tarihlediğimiz bir fırın tarafından tahrib edilmiştir (Resim 6). Stratigrafik yönüyle bakıldığında bu fırın Obeyd tabakası içine inşa edilmiştir. Diğer taraftan bu fırının iyi korunduğunu da belirtmek gerekir. Fırın oval şekillidir. Sıvalı tabanı yaklaşık 1.4 m çapında ve kerpiç duvarı 80 cm yüksekliğe kadar korunmuştur. Benzer formdaki bu tip fırınların yakın çevrede bugün de kullanıldığını biliyoruz. Alan E Açma 2: Tepenin doğu yamacında modern tahribata maruz kalmış olan bir alan, 2000 kazıları sırasında 2x2 m. lik sondaja dönüştürülmüş ve bu sondaj E1 olarak adlandırılmıştı. Kazı sonuna doğru bu sondajın yaklaşık 1.55 m derinlik seviyesinde çok sayıda Obeyd çanak çömleği ile karşılaşılmıştı (bkz. burada Resim 3; Parker et. al. 2002). Obeyd i daha geniş alanda anlamak için 2004 sezonunda bu sondaja tekrar geri döndük ve sondaja açma E2 adını verip hem bulunduğu alanı güneybatıya doğru biraz daha genişleterek hem de balklari temizleyerek, kazı alanını 5.5x3.5 m ye büyüttük (Resim 7). 2 Genişletilen alanda Obeyd seviyelerine 2004 sezonunda ulaşılamadı ancak daha önce 1.55 m seviyesinden kalan kısımdaki yeni kazılar önemli bilgiler sunmaya devam etti. Ele geçen çanak çömlek buluntulara baktığımızda bu açmadaki Obeyd tabakalar, D5 açmasındaki Bina 1 in olduğu tabakadan daha erken tarihli gözükmektedir. Bradley Parker ve Lynn Swartz Dodd bu çanak çömlek buluntuları üzerinde ön çalışmaları tamamlamışlardır. Buna göre E2 açmasındaki kaba yapımlar D5 teki Bina 1 deki kaba üretim çanak çömlekten çok daha fazla sayıdadır ve E2 deki boyalı mallar ise Bina 1 dekilere göre çok daha az özenli yapımlardır. Ayrıca E2 deki çanak çömlek genel olarak pürüzlü yüzeyli ve kaba olmakla birlikte, iyi bilinen Obeyd formları kullanılmaya devam etmiştir. Örneğin, dışa açılan ağızlı çanaklar ve boyunlu çömlekler tipiktir (Resim 8). E2 deki desenli çanak çömlek gurubuna topluca bakıldığında ise bezemeler, Bina 1 deki örneklere göre yüzeye yayılan çok daha kalabalık bir havadadır ve daha özensiz yapılmış boyamalar gibi görünmektedir. Yontmataş buluntular da bu iki açma arasında belirgin falklılıklara işaret etmektedir. Dr. Elizabeth Healey tarafından 2003 yılında Bina 1 buluntuları üzerinde 2 Bu açmanın yönü ve boyutları, hem modern tahribata hem de tepenin keskin eğimine bağlı olarak şekil almıştır.

4 yapılan çalışmada bu yapıda oturanların ağırlıklı olarak Bingöl veya Nemrut Dağı bölgesinden gelmiş olabilecek yeşil renkli obsidyeni tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca Bina 1 deki obsidyen, ele geçen tüm yontmataş endustrisinin yaklaşık olarak %30 u gibi bir çoğunlukla temsil edilmektedir. Dr. Healey taş alet yapanların yonga artıklarını atmayıp, en küçük boyutlu parçaların üzerinde dahi çalışarak üretim yaptıklarına işaret etmektedir. Dahası, taş aletlerin genel görünümüne bakıldığında, alet üretiminin uzmanlaşmamış kişiler tarafından yapıldıklarını önermektedir. E2 açmasındaki yontmataş alet endustrisinde ise yukarıdaki önerilerin tersine bir görünüm vardır. Bu açmadan ele geçen parçalar üzerinde detaylı analizler yapılmamış olmakla birlikte, Bina 1 ile karşılaştırma yapıldığında E2 topluluğu için üç önemli nokta öne çıkmaktadır: 1) Obsidyen parçaların çoğu siyah renklidir ve bu Kenan Tepe de farklı Obeyd evrelerinde farklı obsidyen kaynaklarından yararlanıldığını gösterir. 2) E2 deki obsidyen miktarı %70 ile çok daha yüksektir ve parçalar daha büyük boyutlardadır. Buna göre, Kenan Tepe nin daha erken Obeyd evresinde obsidyenin Kenan Tepe ye daha kolay ulaştığını söyleyebiliriz. 3) Belli sayıda ele geçen küçük bıçaklar, uçlar ve hatta ok uçları, yontmataş alet endustrisinde en azından belli alet tiplerin üretiminde uzmanlaşmış kişilerin rol aldığına işaret etmektedir. Alan I Açma 2: Asıl höyüğün eteklerinde bulunan Obeyd yerleşmesinin yayılım alanını anlamak amacı ile tepenin güneyinde 4x1 m. boyutlarında bir test açması açılmıştır (Resim 3). Bu açma iki basamaklı olarak kazılmıştır. Açma önce 2 m. kazılmış ardından kuzey yarısı basamak olarak bırakılıp güney yarıda 2 m. daha inilmiştir. Daha sonra 1x1 m.lik bir sondaj ile 2.5 m daha inilmiştir. Bu açmadan bilgilerimiz tamamı ile çanak çömlek üzerine kurulmuştur ve bunlar sadece Erken II. Bin dönemini temsil etmektedirler. Obeyd ve Son Kalkolitik materyaller yok denecek kadar az sayıda ele geçtiğinden ve mimari bulguya rastlanmadığından bu dönemlerin tepenin güney tarafına yayılmadığını anlamış bulunuyoruz. Görünüşe göre bu dönemler sadece tepenin doğu kısımlarında temsil edilmektedir. Alan F Açma 1: F1 açması Aşağı Yerleşme nin doğu kıyısında açılmış ve kazılar 2000 yılında başlatılarak 2002 sezonu sonuna kadar devam etmiştir. Bu açmada arkeolojik olmayan steril katmanlara da 2004 sezonunda yüzeyden yaklaşık 3.17 m derinlikte ulaşılmıştır. Tabaka 5 olarak adlandırdığımız alt tabaka 14C örneklerine dayanarak Son Kalkolitik döneme tarihlendirilmiştir (yaklaşık 3500 M.Ö. [Parker et. al. 2003; 2004]). Bu dönem kültür dolguları bol sayıda taban yüzeyi ile çeşitli duvarlardan oluşmuştur. Bulgulara dayanarak bu alanın Son Kalkolitik LC 4 (Rothman 2001; Schwartz 2001) boyunca yoğun olarak yerleşime sahne olduğunu söyleyebiliriz. Alt tabakalardan ele geçen buluntular günlük ev yaşamına ilişkin faaliyetleri ifade etmektedir. Birkaç öğütme taşı, çok sayıdaki çakmaktaşı bıçak ile hayvan kemiği burasının yemek hazırlama faaliyetlerine sahne olduğunu gösterir. Ayrıca iğne parçaları ve bir ağırşak parçası tekstil üretimine de işaret etmektedir. Sonuçta F1 açması Aşağı Yerleşme nin Son Kalkolitik (LC 4) dönem tabakalaşmasının anlaşılmasında önemli katkıda bulunmuştur. Aşağı Yerleşme ye ilk olarak bu dönemde yerleşilmiş ve bu durum sonraki LC 5 dönemi boyunca da devam etmiştir (yaklaşık M.Ö. 3000). Remote Sensing Yöntemi ile Yapılan Araştırma: 2004 sonunda projemiz Remote Sensing yöntemi ile de çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmadaki ana amaç Remote Sensing yönteminin Kenan Tepe için ne kadar uygulanabilir olduğunun anlaşılması idi. Bu yöntem Titriş Höyük, Kerkenez Dağı, Ziyaret

5 Tepe gibi iyi bilinen başka projelerde gayet başarili sonuçlar vermiştir. Ancak bu yöntemin her yerleşme ve höyük üzerinde uygulanamayacağı da bir gerçektir. Üç nedenden dolayı Kenan Tepe de Remote Sensing yönteminin kullanımı uygun olmayabilir ve bilginin doğru olarak anlaşılmasında sorunlar çıkabilir: 1) Birincisi, Kenan Tepe çok dönemli ve gayet karmaşık tabakalaşma düzenine sahip bir yerleşmedir. Bundan dolayı bu yöntemden elde edilecek bir harita birden fazla yerleşimi birarada gösterebilir ve dönemler rahatlıkla birbirine karışabilir. 2) İkincisi, Kenan Tepe de bugüne kadar bulunan mimaride herzaman aynı malzeme kullanılmış değildir, yoksa magnetometry veya gradiometry yöntemi ile tepenin yerleşim düzeni kolay haritalanabilirdi. 3) Üçüncüsü, çalışmalarımız sonucunda Kenan Tepe deki çeşitli dönem yerleşmelerinin höyükleşme süreci sırasında çok güçlü bir erozyona maruz kaldığını biliyoruz. Bu sorunları bilerek ve tamamı ile deneme amacına yönelik olarak projemiz Geoscan FM36 Fluxgate Gradiometer ile Kenan Tepe de ne tür bilgi kalitesine erişilebileceğinin mümkün olduğunu test etmiştir (Resim 9). 3 Bu çalışmayı iki hafta boyunca devam ettirerek, yaklaşık 1.76 hektarlık bir alandan gradiomety bilgileri toplanmıştır. Ele geçen bilgiler henüz tam olarak çalışılmamış olmakla birlikte, bazı ön notları aşağıda sonuç bölümünde sıraladık. Sonuç: 2004 kazı sezonu için en başta ortaya koyduğumuz ana sorulara, yaptığımız araştırmalar cevap verebilmektedir. Bu sorular ve sonuçları aşağıdaki gibidir: 1) Kenan Tepe deki Obeyd ve Son Kalkolitik dönem yerleşmelerinin kapsadığı alanlar nelerdir? Diğer bir deyişle, Obeyd ve Son Kalkolitik yerleşmeler asıl tepenin nerelerinde bulunmaktadir? Önceki yayınlarda Kenan Tepe deki Obeyd yerleşmesinin Asıl Hoyüğün doğu kısmında bulunabileceğini söylemiştik. Ancak bu döneme ait yerleşmenin ne kadar alana genişlemiş olduğu konusuna değinmemiştik. Ayrıca F alanındaki test açması F6 da bir miktar Obeyd çanak çömleğinin bulunduğunu da belirtmiştik (Resim 3. Parker Creekmore and Dodd 2004). Diğer taraftan Son Kalkolitik dönemin Aşağı Yerleşme deki varlığı ne kadar bilinse de Asıl Höyük teki yayılım alanı belli değildi. I2 açmasındaki çalışmalarımız Obeyd ve Son Kalkolitik dönemlerin Asıl Tepe nin heryerine yayılmadığını açıkca göstermiştir. Buna dayanarak daha güvenle söyleyebiliriz ki Kenan Tepe Obeyd yerleşmesi 1 hektardan fazla değildir ve Asıl Tepe nin sadece doğusunda bulunmaktadır. Genel olarak Obeyd yerleşmelerinin 1 hektar büyüklüğünde oldukları düşünüldüğünde, Kenan Tepe deki Obeyd yerleşmesinin de bu boyutlarda olma ihtimali sürpriz değildir. Asıl sürpriz olarak karşılanması gereken gerçek, Kenan Tepe deki çok güçlü erozyonun varlığıdır. Kenan Tepe de erozyon aşırı kalınlıkta karışık bir dolgu tabakası oluşturmuş ve erozyon ağırlıklı olarak II. Bin tabakalarını tahrip ettiğinden bu kalın dolgu II. Bin malzemelerinden meydana gelmiştir. Kısaca II. Bin döneminden sonra erozyonun tepe üzerinde yaptığı bu doğal tahribat çok yüksektir ve bazı yerlerde, oluşan kalın dolgu alttaki erken dönem tabakalarını da gizlemektedir. Kenan Tepe deki Son Kalkolitik yerleşmenin en çok 6 hektar olduğunu söyleyebiliriz. Asıl Höyüğün doğu eteklerinde ve basamaklı açmada Son Kalkolitik buluntular ele geçmiştir, ancak bu buluntular daha çok stratigrafideki LC 5 olarak adlandırılan kronolojik evreye tarihlenir (Parker et. al. 2005). Yerleşme önceki Son Kalkolitik LC 4 evresinde Aşağı Yerleşme de yayılmış olmasına rağmen, şimdiye kadar 3 Sayin Hugh Elton ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Ankara gerekli ekipmani sağlamışlardır. Kendilerine bu yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

6 Asıl Tepe nin batı ve güney kısımlarında Son Kalkolitik LC 4 faaliyetleri bulunmamıştır. Bu durumda F alanındaki açmalarla Asıl Höyük arasındaki Son Kalkolitik ilişkilerin daha fazla araştırılması şarttır. Ancak şimdilik Son Kalkolitik LC 4 evresinin Aşağı Yerleşme nin doğusu ile Asıl Höyüğün etekleri arasında yoğunlaştığını, ve bu yerleşmenin aşağı yukarı 4 hektar boyutlarında olduğunu söyleyebiliriz. 2) Kenan Tepe de Obeyd ve Son Kalkolitik dönemlerinin tabakalasması nasıldır? Bu dönem yerleşmeleri belli evrelerle mi sınırlı kalmıştır yoksa bu dönemler ardarda gelen sürekli bir gelişimi mi göstermektedir? Kenan Tepe deki Obeyd yerleşmesi D5 ve E2 açmalarındaki kazılarla anlaşılmıştır. D5 teki Obeyd Bina 1 in altındaki dolgular, düzgün mimari vermeyen çeşitli taban ve duvar kalıntılarının karışımından oluşmaktadır. Bu tahrib olmuş tabakaların sorumlusu olarak herhalde Bina 1 tutulmalıdır. D5 in güneybatı köşesinde açılan 1x1 sondaj ise önümüzdeki yıllarda bu açmanın alt tabakalarından mimari unsurların ele geçeceğine dair işaretler vermektedir. D5 Bina 1 ve çevresinde bulunan Obeyd çanak çömleği, E2 açmasında bulunanlardan önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durum bizi Kenan Tepe de daha erken Obeyd evresinin olabileceğine ikna etmektedir. Buna dayanarak şimdilik Kenan Tepe de Obeyd döneminin sadece Son Obeyd ile sınırlı kalmayıp daha uzun bir süre içinde gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Daha erken malzeme ile Son Obeyd karşılaştırıldığında sonuçların ilginç olacağını, önümüzdeki yıllarda Obeyd dönem hakkında çok daha doyurucu bilgiler elde edebileceğimizi şimdiden söyleyebiliriz sezonu kazılarının Son Kalkolitik dönem kronolojisini anlamaya yönelik önemli katkıları da olmuştur. F1 açması zengin çanak çömlek buluntuları ile stratigrafinin oluşmasında önemli rol oynamıs ve Son Kalkolitik LC 4 ile Son Kalkolitik LC 5 / İlk Tunç Çağı EB 1 geçişine tarihlenmektedir. F Alanı hakkındaki 14C tarihlendirmeleri 2001 sezonunda kazılan F1 açmasındaki büyük fırından gelmiştir (Parker et. al. 2003:115; Parker, Creekmore and Dodd 2004: ; 574). Bu fırın steril toprak üzerine inşa edildiğinden ve bulunan diğer mimari unsurlarla ilişkili olduğundan, Kenan Tepe de Aşağı Yerleşme nin en azından M.Ö lerde başladığı açıktır. Elimizdeki en son 14C örneği ise F7 sondajıındaki bir çukurdan gelmiş ve Son Kalkolitik LC 5 sonuna tarihlendirilmiştir (F : 2 sigma kalibrasyonu ile M.Ö ). Bu tarihe dayanarak şunları söyleyebiliriz. F alanındaki Son Kalkolitik LC 4 ve LC 5 evreleri yaklaşık olarak 2 m kalınlıktadır ve açmanın en üst tabakalarında ele geçen taş tabanlar ile işlik alanları Son Kalkolitik LC 5 veya İlk Tunc Çağı EB 1 evrelerine tarihlenmelidir. Diğer taraftan Asıl Höyük te ve Aşağı Yerleşme nin diğer kısımlarında Son Kalkolitik tabakaların tam olarak nerelere yayıldığı ve M.Ö den daha erken bir tarihin varlığı ancak önümüzdeki sezonlarda yanıtlamak mümkün olacaktır. 3) Kenan Tepe de Remote Sensing yöntemi kullanıldığında bu yöntem ne dereceye kadar uygundur ve bu yöntemle ne kadar bilgi edinilebilir? Yapılan kısa süreli yüzey çalışması henüz analiz aşamasında olduğundan, ilk sonuçlar şu an için karışık görünmektedir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Kenan Tepe deki höyükleşme süreci çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişmiş ve höyük Remote Sensing için ideal görünmemektedir. Buna rağmen edinilen bilgiler içinden bazı ilginç ipuçları da alınabilmektedir. Kapsamlı toprak altı manyetik okuma çalışmaları devam ettikçe, hem Kenan Tepe hakkında önemli bilgiler ortaya çıkartılabilecek hem de uygulanan Remote Sensing metodunun kullanılabilirliği hakkında daha sağlıklı sonuçlar alınabilecektir.

7 Aşağı yerleşmenin Remote Sensing haritasında şimdilik birkaç koyu renkli (pozitif manyetik sinyal) alan görünmektedir (Resim10). Bunlardan birincisi n630 e595 4 karesinde başlamakta ve güneydoğuya n590 e675 tarafına devam etmektedir. Diğeri ise n630 e675 ten başlayıp kuzeydoğudaki n690 e715 e devam etmektedir. Saban veya traktör ile sürme izleri zikzak veya çıkıntılarla görünmekteyse de, aslında höyüğün bu alanında bu tür tarımsal faaliyetlere dair bir kanıtımız yoktur 5. Üçüncü uzunlamasına giden koyu renkli alan ise n650 e575 de başlayıp güneydoğuya n630 e635 karesine devam etmekte ve kuzeye de uzanarak n650 e615 karesinin güneydoğusuna varmaktadır. Haritadaki bu koyu alanları, çanak çömlek ile düzleştirilmiş ve organik veya organik olmayan atıkların biriktiği yol veya cadde olarak yorumlamak mümkündür. Diğer taraftan bu oluşumlar höyüğün coğrafik yapısına de bağlanabilir. Örneğin eldeki Remote Sensing harita, tepe topografik harita ile birleştirildiğinde, yukarıda bahsedilen ilk koyu renkli alanın kanala doğru uzandığı görülmektedir. Belki bu alandan okunan sinyaller erozyonla kanala akan arkeolojik dolgunun sonucudur. F alanındaki sinyal okumaları n690 e735 karesinde ilginç bir kare şekli göstermektedir. Kuzeydoğu-güneybatı yönündeki bu bölgenin kenar uzunluğu 20 m yi bulmaktadır. Açık renkli oluşu da kireçtaşı gibi içinde metal barındırmayan veya az barındıran malzemeden yapılmış, kalın olmayan mimari bir unsura işaret etmektedir. Eğer yukarıda bahsettiğimiz ikinci koyu renkli uzantı bir sokak veya cadde ise, bu açık renkli geniş alana açılıyor olabilir. n630 e655 ve n650 e655 karelerini içine alan bir başka alan daha göze çarpmaktadır. Bu alanın doğusu saban izleri nedeni ile pek anlaşılamaz durumdadır. Ancak güneydeki doğrultusu koyu renkli ve batısı daha açık renklidir. Belki bu renkler bir bütün olarak ele alındığında Aşağı Yerleşme nin kuzeydoğusundaki geniş bir kare alanı ifade etmektedir. Asıl Tepe nin batı eteklerinde yapılan çalışmanın sonucunda da bazı geometrik doğrultular da göze çarpmaktadır (Resim 10). Bu alan, n590 e495 karesinin kuzeybatı köşesinden başlayarak güneybatıya n590 e475 karesi boyunca ilerler ve test açması C5 e varmadan son bulur. C5 yakınındaki Doğu-Batı yönündeki açık renk doğrultular C5 açmasında daha önce bulduğumuz, yüzeyin hemen altından gelen kerpiç duvara aittir. Bu duvarın doğusu nehir yatağından alınmış olabilecek çok temiz kilden yapılmıştır ancak içinde demir elementi bulunan bir kaç buluntu da karışmıştır. İki kutuplu okumalarda bu duvarın neden göründüğü belli değildir. Belki de duvarın temiz kilden olan doğu kısmı bunda etkili olmuş olabilir. Bu duvarın dönüşünün bulunmaması nedeniyle, arkeolojik olarak bu duvarın bir çevre veya teras duvarı olduğunu düşünmek yanlış olmaz. 4 Koordinatların basit ve anlaşılır olabilmesi için burada sadece koordinatların son üç rakamını vermeyi uygun gördük. Normalde bu koordinatlar altı veya yedi rakamdan oluşmaktadır (e.g. n , e ). 5 Kenan Tepe de düzenli tarımsal faaliyetler az olmakla birlikte yüzeydeki bazı saban izleri halen gözlenebilmektedir.

8 Kayanakça Parker, B. J., A. Creekmore, and L. S. Dodd "The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): A Preliminary Synthesis of the Cultural History of Kenan Tepe," in Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Il-su and Carchemish Dam Reservoirs Activities in Edited by N. Tuna, J. Greenhalgh, and J. Velibeyoğlu, pp Ankara: Middle East Technical University. Parker, B. J., and L. S. Dodd The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): A Preliminary Report from the 2002 Field Season. Anatolica 30. Parker, B. J., A. Creekmore, L. S. Dodd, R. Paine, C. Meegan, E. Moseman, M. Abraham, and P. Cobb The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): A Preliminary Report from the 2001 Field Season. Anatolica 29: Parker, B. J., A. Creekmore, E. Moseman, and R. Sasaki "The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): Preliminary Report from the Year 2000 Excavations at Kenan Tepe," in Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilsu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in Edited by N. Tuna and J. Velibeyoğlu, pp Ankara: Middle East Technical University. Rothman, M. S "The Local and the Regional: An Introduction," in Uruk Mesopotamia & its Neighbors: Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation. Edited by M. S. Rothman, pp Sante Fe: School of American Research Press. Schwartz, G. M "Syria and the Uruk Expansion," in Uruk Mesopotamia and its Neighbors: Cross-Cultural Interactions in the Era of State Formation. Edited by M. S. Rothman, pp Santa Fe: School of American Research Press. Resimler: Resim 1: Kenan Tepe ve Dicle Nehri nin kuzeybatıdan görünümü.

9 Resim 2: Kenan Tepe ve Yukarı Dicle bölgesini gösteren harita.

10 Resim 3: Kenan Tepe deki kazı alanlarını ve açmaları gösteren topografik harita. Resim 4: 2002 kazılarında D 5 açmasında bulunan Obeyd mimarisi (kuzeyden). Arka planda Bina 1 in kuzey kısmı iki odası ile görünmekte. Binanın güneyi ise açmanın güney profili içinde kalmıştır. Sol altta görülen fırın ise Son Kalkolitik döneme aittir.

11 Resim 5: D 8 açması, II.Bin mimari kalıntılarının güneyden genel görünümleri. Resim 6: D 9 açmasında bulunan Son Kalkolitik fırın.

12 Resim 7: E 2 açmasındaki kazıların güneyden görünümü. Kuzeydeki derin alan önceki sezonda kazılmıs ve güney bölüme ise bu sene başlanarak açmanın boyutları genişletilmiş ve şimdiki halini almıştır.

13 Resim 8: E 2 açmasında bulunan Obeyd çanak çömleklerden bir gurup. Resim 8 çizimleri için açıklamalar: A. Alan E, Açma 2, Locus 24, KT 6 #2: Dış yüzey: Koyu gri (10YR 4/1). Hamur: Koyu gri (10 YR 4/1) özü kalın hatlı kahverenginde (10 YR 5/3). İç yüzey: Çok açık kahverengi (10YR 7/4). İnce taneli kum ve orta boyutta bitkisel katkı. B. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 10 #11: Dış yüzey: Kahverengi (10YR 5/3). Hamur: Çok koyu gri (2.5YR 3/1). İç yüzey: Kahverengi (10YR 5/3). İnce ve orta boyutlu kum, küçük bitkisel katkı. C. Alan E, Açma 2, Locus 24, KT 6 #3: Dış yüzey: Kırmızımsı sarı (7.5YR 6/6). Hamur: Kırmızımsı sarı (7.5YR 6/6) özü koyu gri (7.5YR 4/1). İç yüzey: Açık kahverengi (7.5YR 6/4). Orta boyutlu kum ve kaba bitkisel katkı. D. Alan E, Açma 2, Locus 18, KT 7 #4: Dış yüzey: Soluk kahverengi (10 YR 8/3). Hamur: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6) özü kırmızımsı kahverengiye dönüşüyor (2.5YR 5/4). İç yüzey: Soluk kahverengi. Ağız içinde kahverengi boya bant (10YR 5/3). Hem iç hem dış yüzey ince/kendinden astarlı. İnce ve orta boyutlu kum ile ince ve orta boyutlu bitkisel katkı. E. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 7 #6: Dış yüzey: Pembe (7.5YR 7/3). Hamur: Kırmızımsı sarı (7.5YR 6/8) özü kalın hatlı koyu gri renkte (7.5YR 3/1). İç yüzey: Pembe. Hem iç hem dış yüzey ince astarlı. İnce kum ve ince bitkisel katkı.

14 F. Alan E, Açma 2, Locus 18 KT 12 #1: Dış yüzey: Soluk kahverengi (10YR 8/4). Hamur: Sarıya çalan kırmızı (5YR 5/8) özü kalın hatlı ve çok koyu gri renkte (3/N). İç yüzey: Soluk kahverengi (10YR 8/4). Hem iç hem dış yüzey ince astarlı. Kalkerli kum ve ince bitkisel katkı. G. Alan E, Açma 2, Locus 18, KT 7 #1: Dış yüzey: Sarımsı kahverengi (10YR 5/4). Hamur: Açık kahverengi (10YR 6/2) özü kalın hatlı ve siyah renkte (5Y 2.5/1). İç yüzey: Sarımsı kahverengi (10YR 5/4). İri kuvartz tanecikli ve kaba bitkisel katkı. H. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 7 #7: Dış yüzey: kahverengi (7.5YR 6/3). Hamur: iyi pekişmiş kahverengi (7.5YR 5/6) özü kalın hatlı ve çok koyu gri renkte (5Y 4/1). İç yüzey: Pembe (7.5YR 7/4). Dış yüzeyde üç hat halinde kazıması var. İnce kum ve ince bitkisel katkı. I. Alan E, Açma 2, Locus 18, KT 7 #2: Dış yüzey: Kırmızımsı sarı (7.5YR 7/6). Hamur: Kırmızımsı sarı (7.5YR 7/6) ve özü kalın hatlı ve çok koyu grimsi-kahverengi renkte (10YR 4/2). Hem iç hem dış yüzeyi açkılı. İnce kum ve bitkisel katkı. J. Alan E, Açma 2, Locus 9, KT 2 #7: Dış yüzey: Soluk kahverengi (10YR 8/4). Hamur: Soluk kahverengi (10YR 8/3) özü yumuşakça açık griye dönüşüyor (10YR 7/2). Dış yüzeyde koyu kahverengi boya bezeme (7.5YR 3/2). Orta boyutlu kum ve bitkisel katkı. K. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 7 #2: Dış yüzey: Kahverengi (10YR 5/3). Hamur: Siyah (5Y 2.5/2). İç yüzey: Kahverengi. Dış yüzeyde siyah renkli üç kalın bant. (5Y 2.5/1). Orta bantta soluk kırmızı boya bezeme (10R 3/2). Çok ince mika karışımlı kum katkı. L. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 10 #5: Dış yüzey: Soluk kahverengi (10YR 7/3). Hamur: Çok koyu gri (2.5YR 3/1). İç yüzey: Açık kahverengi (7.5 YR 6/4). Dış yüzeyde kahverengi boya bezeme (7.5YR 5/3). İnce ve orta boyutlu, mika karışımlı kum katkı. M. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 10 #7: Dış yüzey: Soluk kahverengi (10YR 6/3). Hamur: Koyu kahverengi (7.5YR 6/4). Dış yüzeyde kahverengi boya bezeme (7.5YR 5/2). İnce boyutlu, mika karışımlı kum katkı. N. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 10 #2: Dış yüzey: Açık sarımsı kahverengi (10YR 6/4). Hamur: Çok koyu gri (7.5YR 3/1). İç yüzey: Açık kahverengi. Dış yüzeyde koyu gri boya bezeme (10YR 4/1). İnce kum katkı. O. Alan E, Açma 2, Locus 25, KT 10 #4: Dış yüzey: Açık kahverengi (10YR 6/3). Hamur: Çok açık kahverengi (10YR 7/4). İç yüzey: Açık kahverengi (10YR 6/3). Dış yüzeyde kahverengi bezeme. İnce kum katkı.

15 Resim 9: 2004 sezonunda yapılan Remote Sensing çalışmalarını gösteren harita. Resim 10: Oluşan Remote Sensing haritasının yakından görünümü.

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

30. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

30. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 26-30 MAYIS 2008 ANKARA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3171-2 Kültür Varlıkları

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3079-2

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT

29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 28 MAYIS - 1 HAZİRAN 2007 KOCAELİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3113-3 Kültür

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 A. Giriş Dördüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 4 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2)

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN (Liste zamanla güncellenecektir) Çok Önemli Not: Numuneyi bulan kişinin, analizler için başvurmadan önce aşağıdaki listeyi

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir]

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir] TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU [Yayın için değildir] Prof. Dr. Timothy P. Harrison Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü Toronto Üniversitesi 4 Bancroft Avenue Toronto, ON, M5S 1C1 KANADA tim.harrison@utoronto.ca

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ

AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.00.3.02 ADI AĞILKAYA (PAĞAÇ) HÖYÜĞÜ HARİTA İL SİVAS İLÇE MERKEZ MAH.-KÖY VE MEVKİİ Ağılkaya Köyü, Çövenlik Mevkii GENEL

Detaylı

Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (YDAAP/UTARP): Kenan Tepe de On Yıllık Araştırmalara Kısaca Bir Bakış

Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (YDAAP/UTARP): Kenan Tepe de On Yıllık Araştırmalara Kısaca Bir Bakış Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (YDAAP/UTARP): Kenan Tepe de On Yıllık Araştırmalara Kısaca Bir Bakış Bradley J. Parker Giriş Kenan Tepe deki arkeolojik araştırmalar, Yukarı Dicle Arkeolojik

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız.

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız. 2. Bir parçacığın yerdeğiştirmesinin büyüklüğü, alınan yolun uzunluğundan daha büyük

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AKHİSAR ( MANİSA ) HÜRRİYET MAHALLESİ, 540 ADA, 26 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : PAŞA MAH. 12 SOKAK NO:11 /

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 A. Giriş İkinci sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 18 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp 15 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Ekip üyelerinin sayısı ortalama

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI JEO152 / MS 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir.

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Malzeme Çalışması : Çanak Çömlek Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Murat Türkteki Ders Planı ve Okuma Listesi I.Ders Bu dersin amacı arkeolojide prehistorik dönemler süresince karşılaştırmalı tarihlemenin oluşturulmasında

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü

Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci. Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Doğu Akdeniz de Tarım ve Şehirleşme Süreci Elif Ünlü Boğaziçi Üniversitesi - Tarih Bölümü Arkeoloji insanların kültürlerini ortaya çıkarıp, belgelemek ve analizlerini yapmak suretiyle maddi kültür ve çevresel

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Prehistorik Dönem Yapı Kültürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prehistorik Dönem Yapı Kültürü PREHİSTORİK DÖNEM NEDİR? Yazının bulunmasından önceki çağlara prehistorik (tarih öncesi çağlar) dönem denir.

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 22.10.2014 Aylin ÇELİK Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sist. Daire Bşk.

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı