BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izni ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (TAÇDAM) ve T.C. Kültür Bakanlığı adına Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında gerçekleştirilmiştir yılı çalışmaları için gerekli mali destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanmıştır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM ve BAP Projeleri kapsamında Burgaz 2013 yılı çalışmaları desteklenmiştir. Sualtı çalışmalarına ise Brock Üniversitesi nin (Kanada) araştırma fonundan kaynak sağlanmıştır yılı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden arkeolog Tevfik Göktürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM dan Dr. Nadire Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya, Ezgi Sevimli (arkeolog), Burcu Taş (konservatör), ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü nden Araş.Gör. Volkan Demirciler, Araş.Gör. Mina Şentek Eroğlu, Araş.Gör. Derya Baykara, ODTÜ, Hacettepe, Dokuz Eylül, Mersin, Kocaeli, Muğla ve Mustafa Kemal üniversitelerinden arkeoloji, mimarlık ve şehir bölge planlama öğrencileri Ömer İbrahim İnel, Deniz Utku Karataş, Gökçe Kuzey, Melek Nur Balcı, Bahar Oğuş, Eda Özmen, Emre Biçer, Orhan Kaya, Hüseyin Tanrıkulu, Defne Gül Kayaoğlu ve Cansu Karamurat katılmışlardır. Kazı, konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 35 işçi ile yürütülmüştür. Burgaz Örenyeri batık limanlarında sualtı çalışmaları ise, Dr. Elizabeth Greene (Brock University, Canada) yönetiminde Dr. Justin Leidwanger (Stanford University, USA), Dr. Baverly Goodman Tchernov (Haifa University, Israel), Megan Anderson (Texas University USA), Megan Daniels (Canada), Yael Braun (Israel), Megan Collier (USA), Rohi Jaijel (Israel), Karl Krusell ((USA), Tyler Laughlin (USA), Molly McMeekin ((Canada), Troy Nowak (USA), Tessa Little (USA), Anne Parker (USA), Nairouz Qubty (Israel), Lana Radloff (Canada), Grace Tsai (USA), Sarah Wilker (USA) ve Can Sarıkaya dan (Hacettepe Üniv., öğrenci) oluşan bir ekip ile yürütülmüştür yılı çalışmaları 2012 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve kamusal kullanımda olduğu düşünülen yapıların devamını anlamak amacıyla B11 alanı ile önceki yıllarda kazılan NE ve

2 SE sektörleri arasındaki bağlantıyı anlamak amacıyla NE sektörüne yakın bir alanda yürütülmüştür. Bu alandaki çalışmalarda NE sektörü yakınında görülen ve günümüzde tarla sınırını da oluşturan kot farkının antik dönem yapılanması ile ilişkisinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda iki sektörde yaklaşık 625 m2 lik bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 1). Burgaz Örenyeri batık limanlarındaki sualtı çalışmalarında ise, Brock Üniversitesi ve Stanford Üniversitesinden sualtı arkeologlarından oluşan bilim heyeti ile Burgaz kazılarını yürüten ODTÜ bilim heyetinin eşgüdümünde işbirliği sürdürülmüş, antik yerleşimin dört limanında (L1-L4) araştırmalara Arkaik-Hellenistik dönemlerin deniz çevresine odaklanarak devam edilmiştir yılı çalışmalarının temel amacı, sözkonusu limanların gelişimi, değişen kullanımları ve ekonomik önemi ile beraber karadaki yerleşimin tarihsel gelişim sürecindeki ilişkilerinin anlaşılması olmuştur. Bu çalışmalar kapsamında dört limandaki yüzey buluntularının haritalanması ve belgelenmesi ile beraber L1 limanında iki alanda, L2 limanında açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). I. SEKTÖR Kamusal yapıların devamının saptanması amacıyla B11 tarlasında NE.17.2.A, NE.17.2.B, NE.17.1.D, NE.16.2.B, NE.16.1.C, NE.16.3.A, NE.16.3.B, NE.16.3.C, NE.16.3.D, NE.16.2.C, NE.16.2.D, NE.17.2.D, NE.17.3.A, SE.18.1.A, SE.18.1.D açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür (Şekil 2) yılı B11 tarlasında, yürütülen çalışmalar sonucunda İ.Ö. 4. yüzyıl başı - 3. Yüzyıl sonundan, İ.S. 2. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar uzanan zaman diliminde bir yapılanma sürecinin devam ettiği gözlenmiştir (Resim 1). En erken evrede İ.Ö. 4. yüzyıl başına tarihlenen, Hellenistik dönem dikdörtgen planlı yapının dış sınırlarını D620, D621, D652 ve D674 duvarları, iç mekan bölümlenmelerini ise D641, D645, D647 duvarlarının belirlediği düşünülmektedir. Bu duvarlar arasında kalan alanlarda taşlı dolgu üzerinde horasan ve çakıldan oluşan bir düzlem gözlenmiştir (Resim2). En geç evrede İ.S. 1. yüzyılın birinci yarısı ile 2. yüzyılın son çeyreği arasında kullanım gördüğü düşünülen, Roma dönemine ait işlik olduğu düşünülen üç adet yapı ve duvarlar açığa çıkarılmıştır:

3 16.2.B, 17.1.D, 17.2.A ve 17.2.D açmalarında D622, D637, D646, D650 ve D651 duvarlarının dış sınırlarını, D636, D639, D640 ve D649 duvarlarının da iç mekanlarını oluşturduğu düşünülen, tam bir dikdörtgen özelliği göstermeyen yapıda bulunan dolia, buna bağlı kireçli düzlem ve bu kontekstten elde edilen buluntular ışığında bu yapının şarap ya da zeytinyağı üretiminde kullanılan bir işlik olabileceği düşünülmektedir (Şekil 3). D638, D646, D650 duvarları üzerinde yapı içinde geçişleri sağlayan kapı girişleri olduğu düşünülmektedir. D636, D637 ve D649 duvarlarının tahrip olduğu anlaşılmış, yapının batı yönünde de mekanlarının olduğu düşünülmektedir (Resim 3) A, 16.3.A, 16.3.B açmalarında D642, D643 ve D644 duvarlarının dış sınırlarını, D648, D656 duvarlarının da iç mekanlarını oluşturduğu düşünülen Roma dönemi dikdörtgen planlı bir yapı açığa çıkarılmıştır (Şekil 3) C ve 17.3.D açmasındaki D619 ile D635 duvarlarının bu yapının avlusunu oluşturduğu, bu alanda açığa çıkarılan kuyunun da bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir. Bu yapının ve 17.2.A açmasında işlik olduğu düşünülen yapının çağdaş olması ve planları arasındaki benzerlik göz önüne alındığında bu yapının da işlik olarak kullanılmış olabileceği anlaşılmaktadır (Resim 4). Elde edilen buluntular bu alanın cam atölyesi olarak kullanım görmüş olduğunu düşündürmüş ise de, yapının bu amaca uygun olarak işlik faaliyetlerine ilişkin bütünleyici veri sağlanamamıştır D ve 16.3.A açmalarında bulunan, duvar örgü teknikleri arasındaki farklılıklara bakılarak, D642 ile D651 duvarlarına D670, D672 ve D673 (16.2.C, 16.3.B) duvarlarının daha geç dönemde eklenerek iki kademeli yapılanma evresi sonunda, en az iki iç mekandan oluşan, dikdörtgen planlı olduğu anlaşılan Roma Dönemi yapısı çalışmalarla açığa çıkarılmıştır. Elde edilen buluntulara göre yapının hangi amaçla kullanıldığı hakkında kesin bir yargıya varılamamış olmakla beraber, diğer iki yapı ile ilişkilendirildiğinde bu yapının da İmparatorluk ve Geç Roma dönemine ait bir işlik olarak kullanıldığı düşünülmektedir yılı çalışmalarında B11 tarlasında SE.17.1.D, 17.1.C ve 18.1.D açmalarında yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan ve iri konglomera bloklardan oluşan duvarlarla tanımlanan yapılanmanın stratigrafisini ve Akropol sur duvarı ile olan ilişkisini anlamak amacıyla SE.18.1.A ve SE.18.1.D açmalarında çalışmalar yürütülmüştür (Şekil 2).

4 SE.18.1.A ve SE.18.1.D açmalarında yürütülen çalışmalar sonucunda D317 duvarının ilk kullanım evresinin İ.Ö. Erken 5. yüzyıl olduğu anlaşılmıştır. Duvarın kuzeyindeki sondaj çalışmalarında İ.Ö. 6. yüzyılın 2. yarısında anakaya üzerine serilmiş olan yoğun çakıllı-kumlu dolgu ile bu alanda en erken yerleşim faaliyetlerinin başlamış olduğu söylenebilir. Bununla birlikte D317 duvarının güneyinde SE.18.1.A açmasında yürütülen ve anakayaya kadar sürdürülen sondaj çalışmalarında anakayanın kuzeye doğru yaklaşık olarak 25 cm eğim gösterdiği saptanmıştır; bu alandaki en erken evrenin ise duvarın kuzeyine göre daha geç, İ.Ö. 5. yüzyıl başları olduğu anlaşılmıştır (Resim 5). II. SEKTÖR NE sektöründeki çalışmalarda ise, NE ve SE sektörlerinde kazılmış alanların bütünlüğünü sağlayarak konut Klasik dönem yerleşim planı hakkında bilgilerimizi genişletmek, ve önceki yıllarda NE sektöründe kazılmış alanların güneybatısında gözlenen ve günümüzde tarla sınırı olarak kullanılan kot farkının antik dönem yapılanması ile ilişkisini görmek amacıyla NE.5.4.B, NE.6.4.A, NE.6.3.B, NE.6.3.C, NE.6.3.D, NE.7.3.A, NE.7.3.D, NE.6.3.A, NE.6.2.C, NE.6.2.D ve NE.7.2.D açmalarında çalışmalar yürütülmüştür (Şekil 4). NE.5.4.B, NE.6.4.A, NE.6.3.B, NE.6.3.C, NE.6.3.D, NE.7.3.A, NE.7.3.D, NE.6.3.A, NE.6.2.C, NE.6.2.D ve NE.7.2.D açmalarında yürütülen çalışmalar sonucunda daha önceki yıllarda NE sektöründe açığa çıkarılmış olan konut alanı ile ilişkili veriler elde edilmiş (Resim 6), sektörün güneydoğusunda yer alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu cadde ve kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu kısmen açılmış olan sokak ile sınırlanan yapı adasına ait konutlar kısmen ortaya çıkarılmıştır (Şekil 5). 5.4.B, 6.3.D, 6.3.B, 6.3.C, 7.3.D, 7.3. A açmalarında yapılan çalışmalarda güneybatıdan D662 ve güneydoğudan D668 parsel duvarları ile sınırlanan ilk olarak İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iskan edilmiş ikinci yapı evresi ise İ.Ö. 4. yüzyıl başına tarihlenen bir konutun güneybatı kısmı açığa çıkarılmıştır. Erken iskan evresinde D665 ve D664 duvarları ile iç mekan bölünmeleri sağlanan konutun açığa çıkan güney kısmında bu sezon yapılan çalışmalarda üç kapalı mekan tespit edilmiştir (Şekil 5). İkinci yapı evresinde ise iç mekan duvarlarından D664 duvarı iptal edilerek yerine aynı doğrultuda uzanan D661 duvarı ile buna dik olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D681 ve D663 duvarları inşa edilmiş olmalıdır.

5 Böylece ikinci yapı evresinde konutun iç mekan sayısının dört olduğu düşünülmektedir (Resim 7) yılında çalışılan 5.5.A açmasından 6.6.C açmasına kadar uzanan ve aynı zamanda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu caddeyi sınırlandıran, D54/ D130 numaraları ile kaydedilmiş duvarın söz konusu konutun kuzeydoğu parsel duvarı olabileceği düşünülmektedir (Şekil 5). Buna göre 2013 yılı çalışmalarında devamı ortaya çıkarılan konuta giriş caddeden, kuzeybatı parsel duvarıyla sınırlanan bir açık mekandan sağlanmış olmalıdır. Konutun kuzeydoğu parsel duvarının 2005 yılında açığa çıkarılan D275 numaralı duvar olup, söz konusu konuta bitişik ikinci bir konut ile ortak kullanılmış olmalıdır. Şimdiye kadar açığa çıkarıldığı kadarıyla D54/D130, D275, D668 ve D622 parsel duvarları ile sınırları belirlenen konutun güneybatısında peristasis oluşturan D660 duvarının muhtemelen başka bir konutun kuzeydoğu parsel duvarı olduğu anlaşılmaktadır. Arazi çalışmaları verilerine göre, açığa çıkarılan iki konutun güneydoğu parsel duvarlarından itibaren yapı adasının ortasında, diğer konutlarla ortak kullanıma açık bir alan olabileceği düşünülmektedir. 6.3.A, 6.3.B ve 6.3.C açmalarındaki çalışmalarda kuzeyden D660 peristasis duvarı ve bu duvarla köşe yapan, ancak tahrip olmuş olan D679 duvarı ile doğudan sınırlanan bir konuta ilişkin veriler sağlanmıştır (Şekil 5). Bu konuta ait iki iç mekan duvarı (D666 ve D667) 6.3.A açmasında ortaya çıkarılırken D667 duvarının İ.Ö.4. yüzyıl sonrasında iptal edildiği anlaşılmıştır (Resim 8). D660-D666 ve D667 duvarları ile tanımlanan mekanın bir kapalı mekanı olduğu saptanmıştır. bu konutun doğu sınırını belirleyen D679 duvarı doğrultusunda 6.2.D açmasında ortaya çıkarılan ve olasılıkla İ.Ö. Geç 4. yüzyıl-erken 3. yüzyılda kullanılmış olduğu düşünülen kuyu, bu parsel duvarının olasılıkla İ.Ö. Geç 4. yüzyılda tahrip edilmiş olduğunu göstermektedir (Resim 9). SUALTI ÇALIŞMALARI Temmuz-Ağustos 2013 tarihlerinde Brock Üniversitesi ve Stanford Üniversitesinden sualtı arkeologlarından oluşan bilim heyeti ile Burgaz kazılarını yürüten ODTÜ bilim heyetinin eşgüdümünde işbirliği sürdürülmüş, antik yerleşimin dört limanında (L1-L4) araştırmalara Arkaik-Hellenistik dönemlerin deniz çevresine odaklanarak devam edilmiştir yılı çalışmalarının temel amacı, sözkonusu limanların gelişimi, değişen kullanımları ve ekonomik

6 önemi ile beraber karadaki yerleşimin tarihsel gelişim sürecindeki ilişkilerinin anlaşılması olmuştur yılı çalışmaları büyük ölçüde 2011 ve 2012 yıllarında yapılan yüzey araştırma ve kazı çalışmalarının devamıdır. Bu çalışmalar kapsamında dört limandaki yüzey buluntularının haritalanması ve belgelenmesi ile beraber L1 limanında iki alanda, L2 limanında açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılı çalışmalarında L1 limanı ve Deniz Duvarı arasında water dredges yöntemi ile iki açma (birinin 2012 yılında yapılan çalışmanın devamı olarak) kazılmıştır; Diğer çalışma alanları ise şunlar olmuştur: L1 Limanı ortasındaki açma (2012 yılının devamı), L2 Limanı batı mendireği üzerinde açma çalışması, L2 ve L3 limanlarının birleşme noktasında kent savunma duvarlarına ait izlerin belgelenmesi. Ayrıca, ön jeofizik araştırmaları ile L1 limanı ve çevresinden çevresel arkeoloji için arkeoloji çamur ve toprak örnekleri coring yöntemi ile toplanmıştır. L1 Limanı ve bitişikteki Deniz Duvarı nda çalışmalar buradaki yapılanmaların Klasik dönem kent savunma duvarları ile olan ilişkisi ve Hellenistik dönemdeki stratigrafik konteksi anlamaya yönelik olmuştur (Resim 10). Çalışmalar ilk olarak Deniz Duvarı ile L1 limanı nın kuzey mendireği birleşme noktasında yer alan 1 no.lu açmada başlatılmıştır yılı çalışmalarının devamı olarak 2013 sezonunda yedi adet 2x2 m. alanda kazılar genişletilmiştir. 2 no.lu açma sadece 2x2 m. alanda olmak üzere L1 limanı ortasında, 3 no.lu açma ise 1 no.lu açmanın 30 m. kuzeyinde dört adet 2x2 m. alanda gerçekleştirilmiştir. L1 limanı 1 no.lu açmadaki sonuçlara göre, Deniz Duvarı nın moloz taşlardan oluşan dolgu üzerine büyük taş blokların yerleştirilerek (sadece bir taş sırasının korunduğu) inşa edildiği anlaşılmıştır. 2 no.lu açmada yapılan çalışmalarda 1.40 m. derinlikte liman tabanına ait verilere ulaşılmıştır. Buradan alınan coring örneklerine göre, L1 Limanı nın en son kullanıldığı dönemlerde günümüz deniz seviyesinden en az 3.5 m. daha derinliğe sahip olabileceği anlaşılmıştır. L1 Limanı çevresinde yapılan sualtı kazı çalışmalarında ele geçen çanak-çömlek örnekleri çoğunlukla Geç Klasik ve Erken Hellenistik dönemlere aittir. 1 no.lu açmada ise Arkaik/Erken Klasik amphora ve kandil parçaları ele geçmiştir. Ele geçen buluntulara göre, L1 limanı daha çok Hellenistik dönem öncesinde kullanılmış olabileceği anlaşılmıştır.

7 L2 Limanı nda 4 no.lu açmada dört adet 2x2 m. boyutlarında alanda çalışılmıştır (Resim 11). Batı mendirek üzerinde yer alan bu açmalarda yapılan çalışma sonuçlarına göre deniz duvarının 4.2 m. genişliğinde olduğu saptanmıştır. Duvarın dış yüzleri kabaca yonulmuş iri bloklardan, iç kısımları moloz dolgu ile inşa edildiği anlaşılmıştır (Resim 12). Bu duvarın, günümüzdeki deniz seviyesinin m. altında başlayan moloz taşlardan oluşan en az 16 m. genişliğinde bir dolgunun üzerine oturduğu görülmüştür. 4 no.lu açmada yapılan çalışmalarda deniz duvarının en iyi korunmuş bölümünde dört sıra taş blok sırasının dikdörtgen örgülü olduğu görülmektedir. L2 Limanı ndaki çalışmalarda küçük buluntularının büyük bölümü sualtı tabanının en üst cm. Seviyesinden ele geçmiştir. Bunlar çoğunlukla Geç Klasik ve Hellenistik döneme, az sayıdaki buluntu ise Geç Roma dönemine tarihlenmektedir. Buluntuların bu kompozisyonu burada yer alan Elit Otel in inşaatı sırasında atılan arkeolojik depositler ile ilişkisinin açıklık kazanması için gelecek yılda yapılacak daha ayrıntılı çalışmalarla anlaşılması mümkün olacaktır. L2 Limanı ile L4 limanı arasında yüzeyde görülen duvar kalıntılarının buradaki olası eski kıyı çizgisinin ve Geç Klasik dönem savunma duvarlarının ilişkisinin anlaşılmasında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışmalar Elit Otel in bulunduğu taşınmazın önemli arkeolojik potansiyele sahip olduğunu da göstermiştir yılı çalışmaları sonunda açılmış bulunan dört sualtı açması sit alanı ve çevresinin korunması amacıyla geridönüşümlü tekstil ile kaplanarak, üzerleri tekrar aynı denizel dolgu malzemesi ile kapatılmıştır. ÇEVRE DÜZENLEME, RESTORASYON-KONSERVASYON, ZOOARKEOLOJİ ve ARKEOBOTANİK ÇALIŞMALARI 2013 yılı kazı sezonunda metal, seramik, cam ve pişmiş toprak objelerin konservasyonu ve önceki yıllara ait konservasyonu yarım kalmış objelerin de konservasyonu yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 351 adet objenin konservasyonu yapılmıştır. Bu buluntulardan Müzelik eser niteliğinde olan 67 adeti Marmaris Müzesi ne teslim edilmiştir. Diğerleri etütlük buluntular listesi tutanağı ile Kazıevi Deposu nda koruma altına alınmıştır.

8 Metal objeler içinde önemli bir grubu oluşturan sikkelerden 2013 yılı kazı sezonu boyunca 87 adet ele geçmiş ve laboratuvarda tümünün konservasyonu yapılmıştır. Bunlardan 12 adet sikke envanterlik, 26 adet sikke etütlük olarak ayrılmıştır kazı sezonunda 32 adet pişmiş toprak objenin konservasyonu gerçekleştirilmiştir. 8 adet pişmiş toprak obje birleştirilmiş, alçı ile tümlenmiş ve boyanmıştır. 9 adet pişmiş toprak obje ise sadece yapıştırılarak birleştirilmiştir yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen arkeo-botanik çalışmalarında toprak örnekleri suda yüzdürme yöntemi ile Light Fraction (Hafif Kalıntı) ve Heavy Residue (Ağır Çökelti) olmak üzere iki gruba ayrıştırılmıştır. Suda yüzdürme işleminin tamamlanmasının ardından ayrıştırılan malzemelerden hafif kalıntıların (LF) tamamı ve ağır çökeltilerden (HR) 2 tanesi tasnif edilmiştir yılında ayrıştırılmış fakat tasnifi yapılmamış ve tasnifi yapılan malzemelerin toplam 25 adet içinde ODTÜ Arkeoloji laboratuvarında çalışılmak üzere seçilmiştir. Burgaz Kazısı 2013 yılı zooarkeolojik çalışmalarında 2012 yılı Kuzey Doğu Liman Sektöründen (B 11 Tarlası) ele geçen 650 parça hayvan kemiği malzemesi tanımlanmış ve bilimsel çalışma yapılması için kayıt altına alınmıştır. Toplamda 2012 yılına ait iki kasa hayvan kemiği gözden geçirilmiştir yılı çalışmalarında ise sığır, domuz, koyun/keçi ve atlara ait kemiklere rastlanmıştır. Seçilen hayvan kemiği örnekleri laboratuar çalışması yapılması amacı ile Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Bölümü Laboratuarına gönderilecektir. Hayvan kemiği çalışmalarının ikinci aşaması olan laboratuar araştırması kapsamında kemiklerin temizlenip türlerine göre ayrılması, ölçüm ve istatiksel değerlendirmelerinin yapılması ve arkeolojik alan çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi, diyet, ekonomi, kasaplık aktivitesi, olası hayvansal ritüelleri ve hayvan üretim çalışmaları gibi geçmiş dönem insanlarının alışkanlıkları ve yaşam tarzlarına ışık tutması hedeflenmiştir. Kazıevi deposunda bulunan etüdlük ve diğer buluntuların raflar yeniden gözden geçirilmiş ve burada bulunan kasalardaki açma/dolgular itibarıyla tasnif edilmiş tüm etütlük ve diğer örneklerin (çanak-çömlek, kemik, toprak, metal) bulunduğu rafların düzenlenmesi ve listelenmesi güncellenmiştir.

9 L1 limanı bitişiği B11 tarlasında ve NE Sektöründeki genişletilen kazı alanlarında çevre düzenlemesi için kazı ve yüzey tarım topraklarının atılması sağlanmış ve örenyeri nin doğal görünümünün korunması sağlanmıştır. Farklı yıllarda kazılan alanların tümü bütünleşik olarak dikenli tel çitler ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Önceki yıllarda kazılan alanların bozulan çitleri (SW ve NE sektörleri) her yıl olduğu gibi onarılmıştır. Ayrıca, kış aylarında yağmur sularının kazı alanlarına birikiminin engellenmesi için mevcut akaçlama kanalları ihya edilmiş, yenileri açılmıştır. Burgaz Kazısı nın tarihli İnceleme Komisyonu Raporu nda belirtilen bir hususun gereği olarak, mevcut Kazıevi bitişiğinde Eski Kazıevi (Halk Eğitim kullanımında) bahçesinde bulunan Burgaz kazılarının eski yıllarına ait amorf nitelikte çanak-çömlek örnekleri Belediye nin mülkiyetinde bulunan ve Burgaz ın kuzeybatısında 1. Derece Arkeolojik Sit sınırı kapsamında kalan bir alanda 2.5 x 10 m. lik genişlikte ve 1 m. derinlikte bir çukur içine gömülmüş ve üstü kapatılmıştır. Sözkonusu çukur ekteki haritada (Şekil 6) belirtilen alanda gösterilmiştir. 27 Eylül 2013 Prof.Dr. Numan Tuna

10 FİGÜRLER Şekil 1

11 Şekil 2

12 Şekil 3

13 Şekil 4

14 Şekil 5

15 Şekil 6

16 Resim 1 Resim 2

17 Resim 3 Resim 4

18 Resim 5

19 Resim 6 Resim 7

20 Resim 8 Resim 9

21 Resim 10

22 Resim 11

23 Resim 12

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya BURGAZ KAZILARI 2006 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya Muğla İli, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan Burgaz örenyeri 2006 yılı kazı

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 A. Giriş Dördüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 4 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 25-29 MAYIS 2009 DENİZLİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3249-2 Kültür Varlıkları

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir]

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir] TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU [Yayın için değildir] Prof. Dr. Timothy P. Harrison Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü Toronto Üniversitesi 4 Bancroft Avenue Toronto, ON, M5S 1C1 KANADA tim.harrison@utoronto.ca

Detaylı

ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013

ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013 ANTALYA KIYILARI ARKEOLOJİK SUALTI ARAŞTIRMALARI 2013 TÜRKİYE SUALTI ARKEOLOJİSİ VAKFI, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ALANYA KAYMAKAMLIĞI, AKDENİZ PORT, KONYAALTI BELEDİYESİ, GÖYNÜK BELEDİYESİ DESTEKLERİYLE

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

HAKKIMIZDA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKIMIZDA 1997 yılında Antalya da kurulan firmamız yeraltı inceleme ve araştırmalarında, uzman mühendis kadrosuyla Jeofizik, Jeoloji ve Maden mühendisliğini ilgilendiren konularda hizmet vermektedir.

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ. 1- Genel Bilgi ve Kısa Tarihçe

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ. 1- Genel Bilgi ve Kısa Tarihçe 1- Genel Bilgi ve Kısa Tarihçe Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2005 yılında kurulmuştur. 2005 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini alan bölüm, 2008 yılında lisans öğrencilerini

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ERYTHRAİ KAZISI 2013 ÇALIŞMA RAPORU Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI Mustafa Özer 1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ: Bakanlar Kurulu nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih ve 2549) sayılı

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ

TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder, Ezel Babayiğit TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara Uygarlıkların beşiği Anadolu, dünya kültür mirasının önemli bir

Detaylı

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA

Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Konu: 2015 Yılı Erzurum-Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Sonuç Raporu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA Bu yüzey araştırması, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi Erythrai antik yerleşimi İzmir Karaburun yarımadasında, İzmir'den yaklaşık 60 km uzaklıkta, Çeşme`nin 20 km kuzeyindeki

Detaylı

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri 1985-1989 Lisans Atatürk Üniversitesi 1989-1991 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi 1992-1997 Doktora Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Detaylı

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI *Aykut ÇINAROĞLU Duygu ÇELİK Alaca Höyük'te 2010 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile 23 Temmuz

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL)

SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) 1 SMINTHEION/GÜLPINAR 2017 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI (38.YIL) Çanakkale İli Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar köyü eteklerinde yer alan Smintheion tanrı Apollon a adanmış bir kutsal alandır. Smintheion,

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı