DOĞAL AFETLER VE BURSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL AFETLER VE BURSA"

Transkript

1 DOĞAL AFETLER VE BURSA

2 DOĞAL AFETLER 1. Jeolojik Kökenliler Bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan doğal afetlerdir. Deprem Heyelan Yanardağ Patlamaları Tsunami 2. Meteorolojik Kökenliler Atmosferdeki doğa olayları sonucunda meydana gelirler. Sel Çığ Fırtına Kuraklık Orman Yangını İklim Değişiklikleri Hortum

3 İlimiz bulunduğu coğrafi konum ve jeolojik yapısı nedeniyle deprem başta olmak üzere sel, su baskını, heyelan, tsunami, taş ve kaya düşmesi gibi birçok doğal afete maruz kalabilmektedir.

4 1.BURSA NIN DEPREM GEÇMİŞİ Bursa nın en büyük deprem felaketini 1855 yılında geçirdiği bilinmektedir. Bu felakete neden olan Bursa Fayı nın yanında kentimizi etkileyecek başlıca fay hatları; Marmara Denizindeki ana fay, Geyve- İznik Gemlik Fayı, Yenişehir Bursa Manyas fayı ile irili ufaklı diğer faylardır.

5 Bursa Deprem Haritası

6 Haritada görüldüğü üzere ilimizin büyük kısmı 1. derece deprem kuşağı içinde yer alırken bir kısmı da 2. derece deprem kuşağı içerisindedir.

7

8

9

10 Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir BURSA ŞEHRİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER Tarih Yer Merkez Üstü ML Şiddeti 715 Iznik Depremi Iznik Depremi Iznik Depremi Bursa Depremi Bursa Depremi Mustafakemalpasa-Bursa Depremi /02/1855 Bursa-Mustafakemalpasa Depremi /04/1855 Bursa Depremi /12/1855 Bursa Depremi /05/1858 Bursa Depremi /06/1860 Bursa Depremi /01/1862 Bursa Depremi /02/1871 Bursa Depremi /01/1872 Bursa Depremi /04/1876 Bursa Depremi /05/1878 Iznik-Bursa Depremi /12/1881 Bursa Depremi /01/1884 Bursa Depremi /1887 Bursa Depremi /03/1897 Gemlik-Bursa Depremi 5 4.3

11 BURSA İLİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER

12 2. Sel felaketi ve su baskını yoğun kentleşme baskısı ile her sene olmaya başlamıştır yılının ekim ayındaki sel felaketi bir kişinin can kaybına neden olmuştur.

13 3. Heyelan olayı ise özellikle Uludağ ın yamaçları başta olmak üzere çoğu yerde görülmekle birlikte, 23 Şubat 2006 tarihinde İNTAM bloklarının yıkılmasıyla kentimizde görülmüştür. Yapı yasaklı alan olarak belirlenen bu alana plan değişikliği ile 2 kattan 8 kata çıkan yapılaşma hakkı verilmiştir. Ancak sonuç şudur ki; yüksek katlı yapılar bugün kullanılamaz haldedir; bir kısmı boşaltılmıştır; bir kısmı zaten heyelan sırasında kendi yıkılmıştır.

14 Günümüzde ise bu alan, heyelan tehlikesi geçirmiş ve can kaybına uğramaktan son anda kurtulmuş bir bölge olarak intam bloklarının yer aldığı bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak tanımlanmış ve bölgede TOKİ tarafından yapılacak yeni yapılar tarif edilmektedir.

15 Peki kentimiz mevcut imar planları ile olası bir felakete ne kadar hazırlıklıdır?

16 1. DEPREMSELLİK 1998 yılında onaylanan 1/ ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında o gün ki verilerle plan çalışması yapıldığından depremsellik göz ardı edilmiştir. Aynı zamanda 1999 yılı depreminin ardından literatüre yeni yasa ve yönetmelikler eklenmiştir; ancak maalesef ki planda yerini alamamıştır.

17 2006 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ise altlık oluşturan analiz çalışmalarında Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 7269 sayılı yasanın 2. maddesine istinaden tarihinde onaylanan Jeolojik, Jeofizik, jeoteknik Raporu na göre, fay hatları, heyelan alanları, zemin yapısı, taşkın alanlarını belirleyen Jeolojik Yapı Haritası oluşturulmuştur.

18 Büyükşehir Belediyesi Zemin Değerlendirme Haritası

19 Mavi renkli alanlar: Genel olarak Büyükşehir sınırları içinde kalan alüvyon zeminlerin taşıma gücü ve yapılaşma yönünden en iyisini temsil etmektedir. Bu alanlardaki zeminlerin taşıma potansiyeli yüksek olup sıvılaşma özellikleri bulunmamaktadır. Pembe renkli alanlar: Bu alanlardaki zeminlerin taşıma potansiyeli yüksek olup sıvılaşma özellikleri bulunmamaktadır. Bu sahalar içinde malzeme ocağı olarak işletilmiş alanlar olup daha sonraları bazı işletilmiş bu alanlar kontrolsüz olarak doldurulmuş bazıları ise halen doldurulmamış sahaları oluşturmaktadır. Turuncu renkli alanlar: Bu alanlar içinde kalan ve farklı özellikler arz eden zeminlerde bulunmaktadır. Kum-çakıl ocağı olarak işletilmiş alanlar, Sıvılaşma ve şişme özelliği gösteren alanlar. Yeşil renkli alanlar: Bu bölgelerdeki alüvyon zeminler deprem dalgalarına kaya zeminlere oranla 3 kat daha fazla zemin büyütmesi göstermektedir. Bu alandaki zeminlerde çok katlı yapılaşma (2-3 kat üstü) yüksek maliyetli temel sistemlerine ve zemin iyileştirme yöntemlerinin uygulanmasını gerektireceğinden az katlı yapılaşmaya gidilmelidir.

20 Jeolojik Yapı Haritası

21 Ancak analiz çalışmalarında hazırlanan Jeolojik Yapı Haritasındaki bilgiler, onaylanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planlarında verilen arazi kullanım kararları ve yapılanma koşullarına yansıtılmamıştır.

22 2. SIVILAŞMA ALANLARI

23

24

25

26 SIVILAŞMA ALANLARI Planda görüldüğü üzere sıvılaşma potansiyeline sahip alanlar yapılaşmaya açılmıştır.

27 tarihinde 7269 sayılı yasanın 2. maddesine göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik Jeofizik Jeoteknik Rapora göre, Bursa kent merkezinde Paşa Çiftliğinin doğusunda bulunan alan, Misi Köyünün çevresi ve Yalova Yolunun doğusunda kalan alanların sıvılaşma potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planlarında, başta konut olmak üzere, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar olmak üzere kentsel kullanıma açılmış ve bu bölgelerde toplam kişilik nüfus ataması yapılmıştır. (Yalova Yolu Doğusunda meskun alanlarda kişi gelişme alanlarında kişi, Paşa Çiftliğinin doğusunda meskun alanlarda kişi gelişme alanlarında 3244 kişi, Misi Köyünün çevresi meskun alanlarda 5643 kişi )

28 3. TAŞKIN ALANLARI

29

30 TAŞKIN ALANLARI Ancak Bursamızda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zemin Etütleri Araştırma Şefliği, Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan yılında onaylanan Taşkın Sahaları Haritasında belirlenen akarsu taşkın alanlarının bir kısmı planlara işlenmemiş, işlenen alanlar ise konut, sanayi, sosyal tesis gibi kentsel kullanımlara açılmış ve bu bölgelere toplam kişilik nüfus ataması yapılmıştır.

31 Planlarda yapılan nüfus atamasının yanı sıra plan değişiklikleri ile yeni yapılacak yatırımların da taşkın alanlarında yer alması bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır?

32 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında İl Afet Acil Durum Merkezi nin Yeri.

33 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında İl Afet Acil Durum Merkezi görüldüğü üzere TAŞKIN ALANINDA kalmaktadır. Afet İşleri Birimi olarak kentin herhangi bir tehlike anında yönetileceği merkezin bu bölgede yer seçmiş olması planlama açısından büyük bir yanlış, gelecekte gerçekleşebilecek bir felaket açısından büyük kayıplar demek olacaktır.

34 Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 533 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile kentimizin en büyük yatırımlarından biri olması planlanan Samanlı Sağlık Kompleksi alanı ova alanı içinde kalmasının yanı sıra aynı zamanda TAŞKIN ALANINDA yer almaktadır.

35 Sel felaketi ve su baskınının ardından şubemizce il afet acil durum müdürlüğüne yazı yazılmış,hasar tespit raporları istenmiştir.

36 4. HEYELAN ALANLARI

37 Heyelan Bölgesi

38

39 HEYELAN ALANLARI tarihinde 7269 sayılı Kanunun 2. maddesine göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik Jeofizik Jeoteknik Raporda belirtilen heyelan alanları planlarda gösterilmemiş ve bu alanlardan Gümüştepe nin kuzey doğusunda kalan heyelan alanı, Büyük Kentsel Yeşil Alan olarak tariflenmiş, plan notlarında da Kentsel Yeşil Alanlara; Toplumun yararlanması için ayrılan kapsamında oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, fuar, botanik, ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu kapsamdadır. Bu alanlarda çevresinde ihtiyacı karşılayacak tesisler yok ise; büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel hela yapılması öngörülmektedir. Oysa heyelan alanlarının yapı yasaklı alanlar olarak tarif edilmesi ve yapılaşmanın mutlaka önlenmesi, bu alanların ağaçlandırılması gereklidir.

40 5. Kum ve Malzeme Ocağı Olarak İşletilmiş Ve/Veya Doldurulmuş Alanlar

41 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planlarında, tarihinde 7269 sayılı Kanunun 2. maddesine göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik Jeofizik Jeoteknik Raporda belirtilen bu alanlar konut başta olmak üzere, ticaret, sanayi, sosyal donatı alanı gibi kentsel kullanıma açılmıştır. Oysa bu alanlarının yapı yasaklı alanlar olarak tarif edilmesi ve yapılaşmanın mutlaka önlenmesi gereklidir.

42 GEMLİK KÖRFEZİNDE TSUNAMİ RİSKİ

43 Aynı zamanda Gemlik Körfezi nde Tsunami riski de bulunmaktadır. Haritada görülen kırmızı renkli alanlar körfezde en büyük yeri kaplamakla birlikte 3 m. nin altında olabilecek tsunami felaketini ifade etmektedir. Haluk EYİDOĞAN İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

44 GEMLİK KÖRFEZİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP ALANLAR

45 Gemlik Körfezi nde bir başka tehlike de sıvılaşma potansiyeline sahip alanların yer almasıdır. Görüldüğü üzere doğal afet tehlikesi kent merkezinde olduğu kadar aynı zamanda kentin tüm bölgelerine yayılmış durumdadır. Yani alınan önlemlerin sadece merkez alandaki planları içermesi değil, kent bütününde bütüncül bir çözüm arayışı dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

46 İLİMİZDE; DEPREM SENARYOSU HAZIRLANMAMIŞTIR. ÖNCELİKLE DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALIDIR. DEPREM FELAKETİ OLMADAN ÖNCE, DEPREM SONRASI YAPILACAK İŞLERİN VE DEPREMDEN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLERİN PLANLANMASI GEREKMEKTEDİR. DEPREM GERÇEĞİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARINDA GÖZ ARDI EDİLEREK BURSA İÇİN DEPREM SENARYOSU VE DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMADAN ONAYLANMIŞ, EŞGÜDÜM SAĞLANAMAMIŞTIR.

47 İMAR PLANLARIMIZDA AFET SAHALARI AYRILMAMIŞTIR. 1/ ölçekli Metropoliten Alan Planının 5.13 maddesinde 1/ ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda afet sahası ayrılacaktır. hükmü yer almasına rağmen onaylanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planlarında afet sahaları, çadır alanları, toplanma alanları vb. arazi kullanım kararları üretilmemiştir. Sadece planlarda öngörülen bölge parklarının afet durumunda bu kapsamda kullanılması önerilmiştir. Ancak bölge parklarına verilen oyun, açık spor ve su oyunu alanları, festival alanları, kurban satım ve kesim alanları, günübirlik tesisler yapılacağı yönündeki plan kararı bu alanların afet durumunda kullanılmasını zorlaştırmaktadır.

48 1/ ölçekli Nazım İmar Planlarında Taşkın Alanına önerilen bölge parklarına örnek

49 GEMLİK BÖLGESİNDEKİ TASFİYE ALANI

50 1/ ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Gemlik in mevcut yerleşik dokusunun bulunduğu alan zemin yapısı ve diğer sebeplerle konut tasfiye alanı olarak belirlenmiş ve kuzeyde bulunan alanlara taşınması önerilmiştir. Ancak planda tariflenen Konut Tasfiye Alanlarında mevcut yapılaşma aynen korunmuş ve hatta yeni konut alanları önerilmiştir.

51 SONUÇ OLARAK: -ÖNCELİKLE İMAR PLANLARIMIZDA VERİLEN YAPILAŞMA KARARLARI TÜM BU VERİLER DİKKATE ALINARAK YAPILMALIDIR. - FELAKETLERİN BUGÜN OLDUĞUNDAN DAHA FAZLA KAYIPLAR VEREBİLECEĞİ İHTİMALİ DÜŞÜNÜLEREK RANT ODAKLI DEĞİL İNSANLARIN YAŞAM HAKKI ODAKLI SİYASİ OLMAYAN KARARLAR ÜRETİLMELİDİR. - TEHLİKE ARZ EDEN BÖLGELERİN EN KISA ZAMANDA TASFİYE EDİLMESİ GEREKMEKTDİR. -ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARDAN BAŞLAYARAK ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARINA KADAR TÜM BU VERİLER GÜNCELLENMELİ VE BU DOĞRULTUDA HAREKET EDİLMELİDİR.

52 KENT PLANLAMANIN İNSAN YAŞAMINI ŞEKİLLENDİREN EN ÖNEMLİ MESLEKLERDEN BİRİ OLMASI SEBEBİYLE DOĞAL AFETLERİN ÖNEMSENMESİ VE BUNA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASI ACI KAYIPLAR YAŞANMADAN GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

53 BASINDAN HABERLER

54

55

56

57

58 SAYGILARIMLA..

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU

IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ IĞDIR İLİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ TESPİT RAPORU T.C. IĞDIR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞANA A SUNULMAK ÜZERE IĞDIR İLİNİN KENTSEL

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Beşinci Bölüm - Sentez BÖLÜM 5. SENTEZ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Beşinci Bölüm - Sentez BÖLÜM 5. SENTEZ BÖLÜM 5. SENTEZ 381 5.1. BÖLGE ÖLÇEĞİNDE SENTEZ 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu İstanbul un bölgesel ölçekte komşu ve yakın illerdeki yerleşim merkezleri ile daha rasyonel ilişkiler

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM

YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM GİRİŞ Başbakan çılgın(rant) projelerini açıklarken, artık alıştığımız biçimde Deprem tehlikesini öne sürüyor. Öyle ki İstanbul un yönetim biçimini Deprem Korkusu olarak adlandırabiliriz.

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

admin [Pick the date]

admin [Pick the date] admin [Pick the date] Hazırlayan: Nazım AKKOYUN Katkıda Bulunanlar: Sercan ALTAN Mehmet PENBECİOĞLU Duygu AĞAR Kapak Tasarım: Duygu AĞAR Fikirtepe de Depremin Adı Rantın Tadı Var S UNUŞ İstanbul da deprem

Detaylı

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, 26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EMİ-AYDOĞDU-BELDE MÜŞTEREK ADİ İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ Doktora Tezi Levent UZUNÇIBUK Ankara-2005

Detaylı

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU Yönetim Yeri: TMMOB

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS - 2007 MERSİN İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No İçindekiler Dizini... 1 1. Sorunların Tanımlanması ve

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı