T.Doğan, Z.Yeğingil, H. Çetin, M. Topaksu, F. Duygun, İ. Yeğingil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.Doğan, Z.Yeğingil, H. Çetin, M. Topaksu, F. Duygun, İ. Yeğingil"

Transkript

1 Termolüminesans (TL) / Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) Tarihlendirme Yöntemlerini Kullanarak Doğu Anadolu Fay Sisteminin (DAFS) Paleosismolojik Analizi T.Doğan, Z.Yeğingil, H. Çetin, M. Topaksu, F. Duygun, İ. Yeğingil 1 Lüminesans Dozimetri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 2010

2 İçerik Paleosismoloji ve Lüminesans Tarihlendirmesi Örneklerin Toplanması İnce Tanecik Yöntemi ile Örnek Hazırlanması Uyarılma Süresinin Etkisi Ön Isıtma Sıcaklığının Belirlenmesi Anormal Sönüm Gün Işığının OSL Şiddetine Etkisi D-SAR (İkili SAR) Yöntemi 2

3 Alfa (α) Sayımı, Kimyasal Analizler Normal Dağılım Eğrisi Hata Hesapları Yaş Hesaplanması 3

4 Lüminesans ve Paleosismoloji Lüminesans dozimetrelerin en az biri mevcuttur (örneğin kuvars ve feldispat gibi). Güneş ışığı veya sürtünmeden dolayı sedimentlerin lüminesans saatini sıfırlayabilir. Teknik bir kaç yıldan (Montret ve ark., 1992) bir milyon yılın (Fattahi ve Stokes, 2000) üzerinde uzanan geniş bir tarihlendirme aralığına sahiptir. Lüminesans tarihlendirme yöntemleri yaş aralığı açısından (örneğin TL veya OSL) diğer 14 C ve K-Ar gibi diğer tarihlendirme metotlarını tamamlar, ve diğer teknikler için uygun malzemenin olmadığı yerde uygulanabilir veya diğer tekniklerle sonuçları kıyaslamak için kullanılabilir. Değişik lüminesans teknikleri farklı dozimetreler için uygulanabilir; metotlar arasında birbirleri ile kıyaslamayı mümkün kılar (Fattahi, 2000). 4

5 Bazı araştırmacılar faylanma sırasında fay breşinin (breş, fay düzleminde biriken ezik malzeme) tamamen sıfırlamasının kanıtını bulamadıklarını belirttiler (Fukuchi ve Imai, 1998; Toyoda ve ark., 2000). Toyoda ve ark. (2000) Fay kayaçlarında bulunan kuvarsın ezilmesine ilişkin OSL ve TL nin uygulanabileceğini rapor ettiler. Faylanma süresince küçük taneciklerin muhtemelen daha çok sıfırlandığına inandılar (Rink ve ark., 1999; Ulusoy, 2004; Takeuchi ve ark., 2006). Takeuchi ve ark. (2006) orta ve büyük kayaçlarda TL nin tamamen sıfırlanmasının beklenemeyeceğini gösterdi. Tanecik çapının bir fonksiyonu olarak TL şiddeti kimyasal işleme tabi tutulmamış zerreciklerin (500 nm kalınlığında) sadece yüzey tabakasında TL in azaldığını gösterdi. 5

6 Örneklerin Toplanması Örnek Adı Derinlik Koordinat Kıranyurdu TL m ' 00'' kuzey enlemi ' 00'' doğu boylamı OR2 TL3 1.4 m ' 12'' kuzey enlemi ' 00'' doğu boylamı OR2 TL4 1.8 m ' 12'' kuzey enlemi ' 00'' doğu boylamı MO TL1 2.0 m ' 47.57'' kuzey enlemi ' 49.53'' doğu boylamı 6

7 Risø TL/OSL DA 20 okuyucusu 3 farklı algılama filtresi ile kullanılabilir. Hoya U-340 Schott BG 39 Corning 7-59 Kuvars için OSL genellikle Hoya U-340 filtresi kullanılarak okunmaktadır. Buna karşılık feldspat ise genellikle mavi filtre paketi olarak adlandırılan ve Schott BG-39 ile Corning 7-59 filtrelerinin birlikte kullanılması ile oluşturulan filtre kombinasyonu ile okunur. 7

8 İnce Tanecik Yöntemi ile Örnek Hazırlanması 1971 yılında Zimmerman tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk kez Wintle ve Huntley (1979) tarafından sedimentlere uygulanmıştır. Frechen (1991) yılında geliştirdiği 4-11µ aralığındaki parçacıkların kullanılması ile günümüze kadar geniş bir şekilde uygulamaktadır (Banerjee ve ark. 2001, Zhang ve ark. 2007, Kim ve ark. 2009). Örnek içerisindeki taşlar ayrılmış, sonra 1N lik HCl ile yıkanmıştır. Bundan sonra %37 lik hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) örneklere ilave edildi. Örnekler ıslak eleme işlemine tabi tutuldu. Hazır hale gelen örneklerden <45µ luk kısmı alınarak, 0.01N li sodyum okzalat (COONa) 2 ile ultrasonik banyoda 7 dakika yıkanmıştır 2 saat (COONa) 2 içerisinde bekletildikten sonra beherin üst kısım atılmış bu işlem 3 kez tekrar edilmiştir. Hazırlanan örnekler vialler içerisine bir ependorf pipet ile 2 şer ml aseton ilave edildi. İnkibatör içerisinde 45 0 C de 16 saat kurutulmuştur. 8

9 9

10 Tek Tablet Yeniden Oluşturma Tekniği (SAR) İlk kez Huntley ve ark. (1985) tarafından önerildi ve Duller (1991,1995) ve Galloway (1996) tarafından feldispatlara, Murray ve ark. (1997), Murray ve Roberts (1998) ve Murray ve Mejdahl (1999) tarafından kuvarslara uygulanması ile geliştirildi. Çok tablet prosedürüne göre tercih edilmesinin nedenleri: Farklı tabletlerden elde edilen lüminesans sinyalleri için normalizasyona ihtiyaç duymaz, Aynı örnekten hazırlanan tabletlerden uygun doz dağılımının seçilerek bunlar üzerinde çalışılmayı mümkün kılar, Her bir De belirlenmesi için daha az zamana ihtiyaç duyar. 10

11 Tek tablet yeniden oluşturma tekniğinin temeli her bir doz verilmesinin ardından bunu takip eden her bir uyarım çevriminden sonra bir sinyali ölçmenin mümkün olduğuna dayanır (Murray ve Wintle, 2000). Adım Süreç Gözlenen Doz verme, Ön ısıtma (10 s için C) C de 100 s için mavi ışık ile uyarma c Test dozu verme, C de ısıtma C de 100 s için mavi ışık ile uyarma 1.adıma dönüş L i T i 11

12 , Doğal ve ardışık test dozları ile yeniden üretilmiş OSL sinyali (yani sırasıyla ve ), OSL sinyalinin hassaslık düzeltme ölçümü için elde edilir. Bir hassaslık düzeltme büyüme eğrisi D nin bir fonksiyonu olarak R nin değerinin çizilmesi ile elde edilir. Eğer protokol, hassaslık değişimini düzeltirse, sonrasında veya eşdeğeri olarak dir. Kuvars için standart bir SAR prosedürü genel olarak 6 ölçüm çevriminden meydana gelir: 1) doğal 2),3), 4), 5) ve 6) 12

13 D-SAR (İkili SAR) Yöntemi D-SAR yöntemi ince tanecik yöntemi ile hazırlanan polimineral taneciğe sahip örneklerin eşdeğer dozunun ölçülmesi için kullanılmaktadır (Banerjee ve ark., 2001). 1.Adım 2.Adım 3.Adım 4.Adım 5.Adım 6.Adım 7.Adım (N) Sıfır doz 1.Yeniden oluşturma dozu 2.Yeniden oluşturma dozu 3.Yeniden oluşturma dozu Sıfır doz 10 s de tutulan 5 0 C/s ısıtma hızı ile ( C) arasında ön ısıtma s IRSL, %80 diyod gücü (L x ) s OSL, %80 diyod gücü (L x ) 12.5Gy test dozu Önıstıma sıcaklığı/hızı C,5 0 C/s s IRSL, %80 diyod gücü (T x ) s OSL, %80 diyod gücü (T x ) 1.Yeniden oluşturma dozu 13

14 Uyarılma Süresinin Etkisi Gün ışığı Radyasyona tutma C TL IRSL 70 0 C Ön ısıtma C OSL C 90 dk solma 500 s ısıtma oranı:2 0 C/s optiksel güç 70 uyarılma zamanı ısıtma oranı:2 0 C/s zaman 10 s ısıtma oranı: 2 0 C/s uyarılma zamanı değişken değişken 14

15 Ön Isıtma Sıcaklığının Belirlenmesi Kim ve ark. (2009) ön ısıtma sıcaklığına karşı De değerinin değişimi 15

16 OSL Sinyal Siddeti (a.u.) Gün Işığının OSL Şiddetine Etkisi Gün bekletme ışığında C TL IRSL 70 0 C Ön ısıtma C OSL C Değişen zaman aralıkları ısıtma oranı:2 0 C/s optiksel güç 70 ısıtma oranı:2 0 C/s zaman: 100s ısıtma oranı:2 0 C/s zaman 10 s optiksel güç 70 ısıtma oranı:2 0 C/s zaman:40s OR2 TL Zaman (s)

17 OSL Sinyal Siddeti (a.u.) Anormal Sönüm Gün ışığı solma Radyasyona tutma C TL IRSL 70 0 C Ön ısıtma C OSL C 12 saat 720 s ısıtma oranı:2 0 C/s optiksel güç 70 ısıtma oranı:2 0 C/s zaman: 100s ısıtma oranı:2 0 C/s zaman 10 s ısıtma oranı:2 0 C/s zaman:40s % Zaman (Gün)

18 Protokol TL C, ısıtma oranı 2 0 C/s. IRSL 70 0 C, uygulama zamanı 100s, optiksel güç %70, ısıtma oranı 2 0 C/s Önısıtma C, ısıtma oranı 2 0 C/s OSL C, uygulama zamanı 40s, optiksel güç %70, ısıtma oranı 2 0 C/s Test doz Yeniden oluşturma dozu TL C, ısıtma oranı 2 0 C/s 18 Mavi LED uyarma, uyarma zamanı 100s, uyarım sıcaklığı C, ısıtma oranı 2 0 C/s OSL C, uygulama zamanı 40s, optiksel güç %70, ısıtma oranı 2 0 C/s TL C, ısıtma oranı 2 0 C/s IRSL 70 0 C, uygulama zamanı 100s, optiksel güç %70, ısıtma oranı 2 0 C/s.

19 19 Protokol (Sequence) Programı

20 Yaş Hesaplaması Eşdeğer doz kuvars veya feldispat örneklerinin sıfırlandığı andan günümüze kadar geçen süre boyunca, maruz kaldığı iyonize radyasyona bağlı olarak ölçülen lüminesans şiddetidir. SAR protokolünde yeniden oluşturma çevrimlerinin tekrar edilmesi ile test edilen sonuca bağlı olarak sonucunun yaklaşık olarak 1 e eşit olması gerekmektedir. Yıllık Doz (D)= 20

21 21 Analiz (Analist) Programı

22 22 OR2 TL3

23 Normal Dağılım Eğrisi Lepper K., McKeever S. W. S., (2000) makalesinde adet örnek için Gauss dağılımının nasıl yapılacağını anlatmıştır. değeri Gaussian eşitliğinin ikinci türevinden elde edilmektedir. değerindeki belirsizlik 23

24 24 OR2 TL3

25 Örnek Adı Al folyo ağırlığı (gm) Al folyo+alındığı gibi sediment ağırlığı (gm) Al folyo+ kuru Sediment ağırlığı (gm) Al folyo+doymuş sediment ağırlığı (gm) Örneğin alındığı gibi su % Doymuş su % Nem Analizi W doymuş su içeriğidir (örnek için suyun ağırlığı/toprağın kuru ağırlığı). Maksimum su tutma oranının kesri (F) için arazi şartları ve literatür verileri göz önünde tutularak F = 0,8 0.2 değeri kullanılır (Aitken, 1985). Kıranyurdu 0, , , , TL-10 MO TL 1 0, , ,638 42, OR 2- TL 3 0, , , , OR 2- TL 4 0, , , ,

26 Alfa Sayım Sonuçları 42 mm çapında ve elektronik eşik voltajı olan bir sintilatör için a değerli sistemde aşağıdaki denklemler kullanılır (Aitken, 1985). D U, Th 1.280a U W, Th F D U, Th U, Th W F D K bm 1.25 W F D D U, Th D K 26

27 Kozmik Işın Katkısı Kozmik katkı hesabı yıllık doz hızını etkileyen bir bileşendir. Prescott ve Stephan tarafından (1982) de D0 değerinden örnek alanının jeomanyetik enlem ve boylamının doz oranı değerlerini buldular. Prescott ve Hutton (1994) de Jeomanyetik enlem ve boylamın bir fonksiyonu için kozmik ışınım doz oranını bulmak için eşitliklerdeki parametrelerin değişimini belirledi. Örnek adı Örnek derinliği (m) Ortalama doz (mikrogray /yıl) Kıranyurdu TL MO TL OR 2- TL OR 2- TL

28 Hata Hesapları Tesadüfi Hata (Aitken, 1985). Termolüminesans Ölçümlerinde. Q ve I rad cinsinden eşdeğer beta dozu ve supralineer düzeltmedir. D etkin doz oranı birimi mrad/yıl olarak belirlenir. Pratikte genel olarak %5 civarındadır. Yıllık Doz Hatası Eğer beta dozu alfa sayım oranından belirlenmişse 28

29 Gömüldüğü toprakta taşlar mevcutsa ek tesadüfi hata, Burada D1 toprağın, D2 taşın maruz kaldığı gamma dozudur. 29

30 Sistematik Hata Alfa kaynağı ve alfa sayıcının kalibrasyonu ilk terimin eşitliğine katkı sağlar, beta termolüminesans dozimetri kalibrasyonu ikinci terimi ve beta kaynağı kalibrasyon üçüncü terimi arttırır Parametre Belirsizliği ikinci terim ince taneli tarihlendirme yönteminde ihmal edilmektedir. 30

31 Toryum Uranyum Oranı Beta sayım oranı alfa sayım oranından türetildiğinde, örnekteki toryum aktivitesinin uranyum aktivitesine eşit olduğu varsayılır. Eğer bu serilerden biri veya diğeri baskın ise beta doz hata oranı 20% civarında olabilir. Nemlilik 31

32 Tesadüfi hataların toplamı Sistematik hataların toplamı Herhangi bir i. örneğin toplam hatası ise 32

33 Örnek Alfa Yıllık doz De Yaş (yıl) Hata oranı Adı sayımları (Gy/kyıl) Paleodoz (Gy) % (sayım/ks) OR2 TL OR2 TL MO TL Kıranyurdu TL

OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ *

OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ * OPTİKSEL UYARILMAYLA LÜMİNESANS (OSL) TARİHLENDİRME YÖNTEMİNİ KULLANARAK DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİNİN (DAFS) PALEOSİSMOLOJİK ANALİZİ * Paleoseısmological Analysis in East Anatolia Fault System (EAFS) Using

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNDEKİ KELOĞLAN MAĞARASINDAN ALINAN İKİ ADET DİKİT ÖRNEĞİNİN ESR TEKNİĞİ İLE KAYSERİ-KÜLTEPE İLÇESİNDEN GÖNDERİLEN ARKEOLOJİK YANMIŞ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet YÜKSEL DOĞAL VE KATKILANMIŞ BOR MİNERALLERİNİN DOZİMETRE GELİŞTİRMEK AMACIYLA TERMOLÜMİNESANS (TL) YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇALIŞILMASI FİZİK

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

II. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

II. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 23-24 EKİM 1997 Sanayi Odası / ESKİŞEHİR MMO Yayın No: 196 ULUSLARARASI SICAKLIK ÖLÇEĞİ 1990 (ITS-90)'a GÖRE KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA

Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA GÜNEŞ ENERJİSİ ve UYGULAMALARI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Mesut ABUŞKA Ders Notları için: http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/ Ders için kaynak kitaplar: 1. Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, H.ÖZTÜRK, Birsen Yayınevi,

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Hazırlayanlar Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU Arş.

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Radyasyon Hakkında Genel Bilgiler 1. Radyasyonun Tanımı ve Türleri..4 1.1. Radyasyon Kaynakları. 5 1.1.1.

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı