Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011"

Transkript

1 Elektrokardiografi EKG prm.çağlar uz Kars 2011

2 Sinoatrial düğüm AV düğüm His hüzmesi Dal hüzmesi Purkinje lifler

3 Sinoatriyal Düğüm /dk atım. Atriyoventriküler Kavşak 40-60/dk atım. His Demeti (Dalları) ve Purkinje Sistemi /dk atım.

4 P dalgası : Atrial depolarizasyon QRS : Ventriküler depolarizasyon T dalgası : Ventriküler repolarizasyon

5 EKG kaydı normal koşullarda 25 mm/sn hız ve 1 mv eşelde kaydedilir.

6 EKG Derivasyonları Bipolar Derivasyonlar ; DI, DII, DIII Unipolar Derivasyonlar ; avr, avl, avf

7 Horizantal/yatay düzlem /Göğüs derivasyonları Standart bir EKG de: V1,V2,V3,V4,V5,V6 çekimleri yapılır. Kalbin arka bölümü isteniyorsa: V7,V8 Sağ ventrikül isteniyorsa: V3R,V4R,V5R,V6R çekimi de yapılır.

8 Çekim Esnasında; Hasta; Sakin tutulmalı, Konuşturulmamalı, Metal eşyaları ve cep tel. alınmalıdır.

9 P Dalgası ; Normal genişliği 0.04 sn 0.12 sn P-R Mesafesi ; Normal uzunluğu sn QRS Kompleksi ; Normal genişliği 0.04 sn 0.12 sn Q Dalgası -2- ; Normal boyu ¼ R dalgası kadar olmalıdır. Genişliği max sn olmalıdır. Q-T Intervali -1- ;Normal uzunluğu 0,40 sn

10

11 Trase Yorumlanırken 1. Hız 2. Ritm 3. Aks (DII, avf R-S) 4. İntervaller (PR, QRS, QT) 5. Hipertrofiler (Atrium, Ventrikül) 6. İnfarktüs (İskemi, İnjury, İnfarktüs)

12 Ritim Analizi Adımlar; 1: Düzenliliği belirle. 2: Hızı hesapla. 3: P dalgasını değerlendir. 4: PR intervalini belirle. 5: QRS süresini belirle.

13 Adım 1: Düzenliliği belirle R R R-R mesafesine bak (pergel veya işaretlenmiş kağıt kullanarak). Düzenli (birbirine eşit uzaklıkta mı)? Bazen düzensiz? Düzenli olarak düzensiz? Yorumlama? Düzenli

14 Adım 2-a: Hız Hesaplama 3 sec 3 sec Seçenek 1 Ritim stribinde 6 saniye (30 büyük kare) içindeki R dalga sayısını bul ve 10 ile çarp. Hatırlatma: Modüllerdeki bütün ritim stripleri 6 saniye uzunluktadır. Yorumlama; 10 x 10 = 100/dakika

15 Adım 2-b: Hız hesaplama Seçenek 2 R dalgası Koyu renkli çizgi üzerine gelen bir R dalgası bulun. Bir sonraki R dalgasına kadar olan büyük kutuları sayın. Eğer ikinci R dalgası bir büyük kutu sonra ise hız 300, 2 kutu - 150, 3 kutu- 100, 4 kutu - 75, v.s (devamı)

16 Adım 2-c: Hız hesaplama Ritm düzensiz ve Bradikardik ise ; 30 büyük karedeki QRS kompleksi sayısı x 10 veya 15 büyük karedeki QRS kompleksi sayısı x 20

17 Adım 3: P dalgalarını değerlendir P dalgaları var mı? Bütün P dalgaları benzer mi? Bütün P dalgaları düzenli bir hızda mı oluşuyor? Her QRS e bir P dalgası var mı? Yorumlama? Normal P dalgaları (0.04 sn 0.12 sn ) her bir QRS e bir P dalgası var.

18 Adım 4: PR intervalini belirle Normal: saniye. (3-5 küçük kutu) Yorumlama? 0.12 saniye

19 Adım 5: QRS süresi Q nun büyüklüğü? QRS Mesafesi? QRS ler benzer mi? Dal Bloğu? Normal: saniye. (1-3 küçük kutu) Yorumlama? 0.08 saniye

20 Normal Sinüs Ritmi Her P yi QRS takip eder, QRS ler ~ 0,10 sn P normal yapıda ve 0,04-0,12 sn, P - R mesafesi sn, Hız atım/dk (+/- 10%) <60/dk Bradikardi, 100>Taşikardi (sağlıklı insanda beklenen ritm NSR)

21 Sinüs Aritmisi Düzensizlik sıklıkla inspiryum ve ekspiryum kaynaklıdır. Hız: Normal QRS: Normal P R: Normal Her P dalgasına QRS var hasta dinlenmeli, sakin olmalı, temiz hava

22 Sinüs Duraklaması (Arresti) -1- P dalgası beklenen yerinde görülmez, Duraklamayı takiben atrial escape vuru gelebilir, Duraklama normal olan iki R-R aralığından daha fazladır.

23 Sinüs Duraklaması (Arresti) -2- Sebepleri; Akut MI, Myokart İskemisi, Dijital Toksisitesi, Antiaritmik aşırı doz alımı. Klinik; (Nadiren) Hipotansiyon, Senkop atağı, Baş dönmesi, halsizlik. Tedavi; Klinik özellik varsa ve duraklama 3 sn den fazla ise Atropin Sülfat 0,5 mg (max 3 mg) ve Geçici eksternal pacemaker kullanılır.

24 SA Çıkış Bloğu (SA Blok) -1- P dalgası beklenen yerinde görülmez, Pause takiben sonraki P dalgası yerinde görülür, Duraklama mesafesi normal R-R aralığının 2 katı mesafeyi geçmez.

25 SA Çıkış Bloğu (SA Blok) -2- Sebepleri; Akut MI, Myokart İskemisi, Dijital Toksisitesi, Miyokardit. Tedavi; Klinik özellik varsa kliniğe yönelik

26 Atrial Taşikardi Kalp hızı >100/dk. ( /dk) Anormal şekilli P dalgaları görülür. Hastanın dinlenmesi, sakin tutulması, gerekirse acil servise nakil

27 Atrial Flutter Atrial hız /dk iken, Ventriküler hız değişkendir. P dalgası yoktur, flattur dalgaları vardır QRS Normaldir Trase görüntüsü testere veya bahçe çitini andırır.

28 Atrial Fibrilasyon Atrial hız ölçülemez, Ventriküler hız değişken P yerine fibrilasyon dalgaları vardır. QRS Normal

29 Taşiaritmiler Dar QRS Atriyal Taşikardi -AT Atriyal Flutter -AF Atriyal Fibrilasyon -Af AV Nodal Re-Entrant Taşikardi AVNRT AV Re-Entrant Taşikardi (AVRT) Geniş QRS Ventriküler Taşikardi VT Polimorfik VT Pre-eksitasyonlu Supraventriküler Taşikardi Dal Bloklu Supraventriküler Taşikardi

30 Taşiaritmilerde klinik Akut MI bulguları Solunum sıkıntısı Sistolik Kan Basıncı 90 mmhg altında olması Bilinç düzeyinde azalma Göğüs Ağrısı Pulmoner Ödeme bağlı kalp yetmezliği bulguları

31 Taşiaritmilerde Acil Bakım -1- Çevresel Güvenlik, Bilinç Kontrolü, ABC Havayolu Güvenliği gerekiyorsa sağla! O2 Desteği, Solunum yoksa Maske ile solut, Nabız yoksa CPR başlat, Vitallere bak; SS, Nbz, TA, Ateş, SPO2

32 Taşiaritmilerde Acil Bakım -2- Hasta Kliniği Stabil; O2 Desteği, Semi Fowler Pozisyonu, Acil Transport Hasta Anstabil ise; %0,9 Nacl Damar Yolu (sistolik KB 90 mmhg üstüne çıkarın) Senkronize Kardioversiyon (max 3 Defa) -100j, 200j, 300j- Amiodoron 300 mg IV (Cordarone 150 mg amp.) Senkronize Kardioversiyon (1 Defa) -200 j-

33 Tedavi: Dar QRS li (QRS genişliği 0,12 sn altında) Taşikardi Tedavi Protokolü Uygulanır. Ritm Düzenli ; Carotis masajı ve valsalva manevrası, Adenozin 6 mg IV (max 2 defa) Adenozin yoksa Beta Bloker Meteprolol Beloc- 5 mg IV yavaş (max 3 defa, 5 dk aralarla) Ritm Düzensiz ; Beta Bloker Meteprolol Beloc- 5 mg IV yavaş, (max 3 defa, 5 dk aralarla) Düzelme yoksa Amiodoron 300 mg IV %5 Dextroz ile en az 30 dk da gidecek şekilde ver.

34 Atrial Flutter - Atrial Fibrilasyon Nedenleri; Kalp kapak hastalıkları, Hipertansif kalp hastalığı Kardiyomiyopati Koroner arter hastalıkları (Akut MI, Myokard iskemisi) Myokardit, Perikardit, Konjenital kalp hastalıkları, Hipoksi yaratan akciğer hst.;pnömoni, Pulmoner Emboli, Hipertiroidizm, Elektrolit bozuklukları, Alkol, kafein, amfetamin vb ilaçlar Hipotansiyon, Şok..

35 Prematüre Atrial Complex-Contraksiyon- (PAC) Ritm: Düzensiz, Hız: Değişken, QRS: Normal P : Erken vuruda farklı gelebilir. (QRS kompleksine eşlik eden, erken, anormal P dalgası ve bunu takip eden bir duraklama bulunur.) Aşırı siğara, kafein, alkol, Klinik göstermez

36 PSVT NSR dan sapma: Kalp değeri aniden hızlanır, sıkça bir PAC ile tetiklenir(burda görülmemekte) ve P dalgaları kaybolur.

37 PSVT Etiyolojisi: PSVT nin çeşitli tipleri vardır ama hepsi ventriküllerin üstünden kaynaklanır (bundan dolayı QRS ler dardır). Most common: AV düğümde anormal iletim (AV düğümde reentrant devre döngülenmesi).

38 Atrial Hipertrofiler 1.Sag Atrial Hipertrofi P dalgası süresi normal, özellikle DII, DIII ve AVF de amplütüdü yüksek ve sivridir.

39 2.Sol Atrial Hipertrofi II, III ve avf de çentikli P dalgası ( m harfi şeklini almıştır) V1 de Bifazik P dalgası (eksi yön fazla) P dalgası süresi >= 0.12 sn dir.

40 İdioventriküler ritim Ritm: Düzenli, Hız: vurum/dk, P dalgası yoktur, QRS ler geniş ( >0,12 sn ) Hiperkalemi (potasyum yüksekliği) Hipokalsemi (kalsiyum eksikliği)

41 Akselere Ventriküler Ritim

42 Prematüre Ventriküler Complex -Contraksiyon- PVC -1- Ritm: Düzenli, Hız: Değişken P Dalgası PVC olan atımda görülmez QRS : Geniş ve farklıdır çentikli- (>0.12 sn) (PVC lerde)

43 PVC -2- Arka arkaya gelen PVC lerin formu -şekliaynı ise buna UNİFOKAL PVC, farklı ise MULTİFOKAL PVC denir. Eğer her normal dalgadan sonra PVC geliyor ise BİGEMİNİ, iki normal dalgadan sonra geliyor ise TRİGEMİNİ, üç normal dalgadan sonra geliyor ise QUATRİGEMİNİ PVC denir. Bazen PVC ler ardı ardına da gelebilir. Eğer ardı ardına üç ve üçten fazla PVC gelirse ritm Ventriküler Taşikardi olarak kabul edilir.

44 Prematüre Ventriküler Complex -Contraksiyon- PVC -3- Nedenleri; Akut MI,HT, Konjestif KY, Mitral Yetmezlik, Hipokalemi, Hipomagnezimi, Alkol, Kafein,KOAH a bağlı Hipoksi, Digoksin, Digoksin, Aminofilin vb ilaçların kullanımı. Tedavi; O2 Desteği, %0,09 NaCl Damaryolu, Sistolik KB 100 mmhg üstünde tut, Lidokain 1,5 mg/kg (max 3 mg/kg) -ya da Amiodarone 150 mg %5 Dextrozla sulandırıp (max 300mg)- Acil servise Nakil

45 Ventriküler Taşikardi VT Ritm: Düzenli, Hız: / dk P dalgası: Görülmez, QRS :Geniş (>0,12 sn) -Taşiaritmi tedavi protokolü-

46 Torsa De Pointes (Polimorfik VT) Ventriküler Fibrilasyona dönme ihtimali yüksek, Magnezyum Sülfat 1-2 g IV 10 dk gidecek şekilde verilir.

47 Ventriküler fibrilasyon Hız, ritim ve PQRST parametreleri ölçülemez (ölçülebilir dalga şekillerinin yokluğundan dolayı) EKG trasesi ventriküllerin titremesini gösteren, yüksekliği, genişliği ve şekli değişen, devamlı, hızlı, kaotik ve tamamen irregüler dalga defleksiyonları ile karakterizedir.

48 Nedenleri; MI, Asidoz, Elektrik çarpması,aşırı doz ilaç alımı,tüm hastalıkların terminal dönemi Tedavi; İleri Yaşam Desteği Protokolleri

49 Asistoli Miyokardiumun elektriksel aktivitesi yoktur. EKG özellikleri; Dalga defleksiyonları yoktur EKG'de düz bir çizgi görülür. Tedavi; İleri Yaşam Desteği Protokolleri Uygulanır.

50 Ventrikül Hipertrofiler 1.Sağ Ventrikül Hipertrofiler V1 V3 de R / S oranının > 1 olmasıdır.

51 2.Sol Ventrikül Hipertrofisi V1 S + V5 R >= 35 mv V2 S + V6 R >= 35 mv I S + II R >= 26 mv avr S dalgası >= 15 mv

52 Sol Ventrikül Hipertrofisi

53 Dal Blokları 1.Sağ Dal Bloğu -AV düğümle His Demeti Arasında Blok Oluşması, Dal Bloklarına sebep olur- QRS >0.12 sn den uzundur, V1- V2 de ikinci bir rr dalgası izlenir Genellikle DI, avl, V5-V6 da, derin S dalgası görülür.

54 Sağ Dal Bloğu

55 2.Sol Dal Bloğu QRS>0.12 sn den uzundur DI, V5 ve V6 da çentikli veya bozuk biçimli R dalgaları (rr) V1-V3 te sıklıkla derin S görülebilir.

56 Sol Dal Bloğu

57 Dal Blokları Sebepleri; HT, Koroner Arter Hastalıkları, Akut Pulmoner Emboli, Atrial Septal Defekt, Myokardit Tedavi; ABC, O2 Desteği, Kliniğe yönelik yapılır

58 1.Derece AV Blok Hız : Normal (60-100/dakika), Ritim : Düzenli P dalgası : Normal sinüs P dalgaları, QRS : Normal P-R aralığı : 0.22 sn üzerindedir -Genelde Tedavi gerektirmez, klinik kötü ise Bradiaritmi protokolü uygulanır.-

59 Ritim #10 Hız? Düzen? P dalgaları? 60 /dak. düzenli normal PR intervali? 0.36 sn!!! QRS süresi? 0.08 sn Yorumlama? 1. Derece AV Blok

60 2.Derece AV Blok Tip 1 (Mobitz 1 Wenkcebach) Hız : Genelde yavaş,ritim : Düzensizdir. P dalgası : Sinüs P dalgaları vardır ve düzenlidir. P-R mesafesi: Kısa başlar sonra gittikçe uzar ve bir P ye QRS çıkmaz, QRS : Genellikle normal

61 Ritim #11 Hız? Düzen? P dalgaları? PR intervali? QRS süresi? Yorumlama? 50 /dak. Düzenli olarak düzensiz N, ama 4. ye QRS yok!!! uzamış 0.08 sn 2. Derece AV Blok, Tip I

62 2.Derece AV Blok Tip 2 (Mobitz 2) Hız : Genellikle yavaş P dalgası : Her P dalgasını QRS kompleksi takip etmez. (2:1) (3:1) P-R aralığı : İletilen atımın P-R aralığı değişmez.

63 Ritim #12 Hız? Düzen? P dalgaları? PR intervali? QRS süresi? Yorumlama? 40 /dak. düzenli 3 ünden 2 sine QRS yok!!! 0.14 sn 0.08 sn 2. Derece AV Blok, Tip II

64 3.Derece AV Blok TAM BLOK- Hız : Atrial hız ~ /dk, ventrikül hız ~40 /dk Ritim : Düzenli (P P ve R R aralıkları sabittir) P dalgası : P ler Normaldir, QRS ile ilişkisi yoktur. P, QRS içinde görülebilir. P-R aralığı : Değişkendir.

65 3.Derece AV Blok

66 Ritim #13 Hız? Düzen? P dalgaları? PR intervali? QRS süresi? Yorumlama? 40/dak. düzenli QRS ler ile ilişkisi yok!!! yok geniş (> 0.12 sn) 3. Derece AV Blok

67 AV Bloklar Nedenleri; Akut Kardiyak Sendrom, İlaç (Dijital, Kalsiyum kanal Blokerleri, Beta Blokerler) kullanımı, düzenli spor yapanlar Tedavi; ABC, O2, Bradiaritmi Tedavi Protokolleri Uygulanır.

68 Bradiaritmi Tedavisi Çevresel Güvenlik ve Bilinç Kontrolü, ABC kontrolleri, O2 ver, SS, Nabız, TA, Ateş kontroleri, EKG çekimi ve monitörizasyon, %0,09 NaCl Damar Yolu aç Sistolik KB 90 mmhg üstünde tut Atropin Sülfat 0,5 mg IV (max 3 mg- 5 dk aralıklarla) Atropin yanıt alamazsa Adrenalin ver; 1mg (1:1000 likten) 250 cc %0,09 NaCl içine kat, dk da 0,5 cc = ~10 damla gidecek hızda ver. Acil Servise Nakil

69 Junctnional (Kavşak) Ritm Ritm: Düzenli, Hız: dk. P-R aralığı: Kısa (0.10 sn veya daha az) QRS: Normal (0.10 sn veya daha az) P dalgası QRS den önce negatif, içinde ve sonra pozitif olarak görülebilir (+) derivasyonlarda negatif, (-) derivasyonlarda pozitiftir. -Gerekirse bradiaritmi tedavisi-

70

71 Paroksismal Atrial Taşikardi ( PAT ) Hızı /dk çıkan, Genellikle düzenli ritmli, Ani başlayan ve biten hızlanma P dalgası görülmeyebilir Elektriksel Aktivite problemleri Anksiyete, Hipertiroidizm, Uyarıcılar Tedavide: Hastayı Ikındır, tek taraflı karotis masajı, 5-10 mg verapamil ve dijitalizasyon: Cedilanid 0,8 mg (2 amp) iv bolus verilir.

72 PACEMAKER Atriyal veya ventriküler uyarı sağlaması için kullanılır. Bazen ikisini birden uyarması için kullanılabilir. En belirgin özellik EKG trasesinde çentik vardır.

73

74 MI Teşhisi Myokard enfarktüsü teşhisi koyabilmek için ritim stripinin ötesinde 12 derivasyonlu EKG ye ihtiyaç vardır. Ritim Stripi 12- Derivas yonlu EKG

75 Akut MI teşhisi koymada ilk yol ST segment elevasyonuna bakmaktır. ST Elevasyonu

76 ST Elevasyonu Myokard enfarktüsü tanısında 2 farklı ST segment elevasyonu tutarlıdır (1 küçük kutudan büyük).

77 Myokart İnfarktüsü (MI) 1.İskemi MI dan önceki evredir, Negatif T dalgası ile temsil edilir. Bazen ST segment depresyonu da görülür. Q dalgası yoktur.

78 2.İnjury (Hasar) ST depresyonu veya elevasyonu ile temsil edilir Anlamlı olması için, iki veya daha fazla derivasyonda ST elevasyonu / depresyonu >= 1 2 mv olmalı

79 3.Nekroz Patolojik Q dalgası ile temsil edilir R dalgasının ¼ ünden daha büyüktür (Q > 1/4 R) Pek çok derivasyonda süresi >= sn

80 3.Nekroz

81 Akut Myokart İnfarktüsü Lokalizasyonu Anterior : V2 - V4 Anteroseptal : V1 - V3 Anteroapikal : I, avl, V3 - V4 Anterolateral : I, avl, V5 - V6 İnferior : II, III, avf Yaygın anterior : I, avl, V1 - V6 Posterior : V1 - V3 de yüksek R, ST depr., T (-)

82 Kalbin Anterior Görünüşü V 1 - V 4 Kalbin anterior kısmını en iyi görebilen derivasyonlardır.

83 Lateral MI Peki kalbin lateral kısmını en iyi görebilen derivasyonlar sizce hangileridir? I, avl ve V 5 - V 6 Bipolar Leads Augmented Leads Precordial Leads

84 Inferior MI Peki ya kalbin inferior kısmını? II, III ve avf Limb Leads Augmented Leads Precordial Leads

85 İnferior Duvar MI Bu bir inferior MI. II, III ve avf derivasyonlarındaki ST elevasyonuna dikkat edin

86 Anterolateral MI Bu kişinin MI yı heriki anterior duvar (V 2 -V 4 ) ve lateral duvar (V 5 -V 6, I, ve avl)!

87 Taşiaritmilerde Genel Yaklaşım(1) Havayolunun açıklığını ve devamlılığını koru. Nabız alınıp alınamadığını değerlendir. Oksijen desteği Anstabil bulguları değerlendir. (Nabız sayısı 150 nin altında ise genellikle hasta stabildir). KKM ile görüş uzman desteği al. Hasta Anstabil Hasta Stabil Sekronize Kardiyoversiyon 3 Defaya kadar Tekrarla Zaman Kaybetmeksizin Transportu düşün. Amiodaron 300 mg IV 20 cc %5 Dextroz ile Dk Gidecek Sekronize Kardiyoversiyon 1 kez tekrar

88 Taşiaritmilerde Genel Yaklaşım(2) Hasta Stabil Mümkünse 12 Derivasyonlu EKG Geniş > 0.12 sn QRS Genişliği Dar < 0.12 sn Ritm Düzenli Ritm Düzensiz Ritm VT ise; Amiodaron 300 mg IV 20 cc %5 Dextroz ile Dk Gidecek Ritm Daha Önceden Saptanmış Dal Bloklu SVT ise; Düzenli Dar QRS li taşiaritmi gibi düşünülmeli ve ilk tercih Adenozin olmalı Olasılıklar Dal Bloklu AF ise Dar QRS li AF gibi harekat et Ventriküler Hızı kontrol altına almayı düşün Pre-aksitasyonlu AF (Hikayede WPW) Amiodoran Düşün 300 mg IV 20 cc %5 Dextroz ile Dk Gidecek Poliformik VT Torsedes De Pointes 2 gr Magnezyum 10 Dk gidecek şekilde

89 Taşiaritmilerde Genel Yaklaşım(3) Dar QRS < 0.12 sn Ritm Düzenli Ritm Düzensiz Karotis Masajı ve valsalva manevrası Adenozin 6 mg IV Hızlı Bolus Düzelme olmaması durumunda iki kez 12 mg tekrarlanabilir Adenozinin olmaması durumunda Beta Bloker (Meteprolol-Beloc ) 5 mg IV yavaş, 5 dk ara ile 3 defa tekrarlanabilir. Muhtemelen Atriyal Fibrilasyon Ventriküler hızı kontrol altında tut. Beta Bloker (Meteprolol-Beloc ) 5 mg IV yavaş, 5 dk ara ile 3 defa tekrarlanabilir. Düzelme olmaması durumunda Amiodaron Düşün 300 mg IV 20 cc %5 Dextroz ile Dk Gidecek

90 Karotis Masajı Amaç; N. Vagus u uyararak A-V iletinin gecikmesini sağlamaktır.-tüm Dar QRS kompleksli taşikardilerde uygulanabilir (AF hariç). Teknik; Daima tek taraflı ve moniterizasyon takibi ile yapılmalıdır. Her iki karotiste kontrol edilip atim olduğundan emin olunmalıdır. Baş ekstansiyonda ve masaj yapılacak tarafın aksi tarafına hafif çevrili olmalıdır. Bunun için ensenin altına küçük bir yastık konulabilir. Karotis arteri palpe edilerek, arter üzerine iki parmak ile, saniye bası uygulanarak dairesel hareketler ile masaj yapılır. Başarısız olunması durumunda diğer taraftanda teknik denenmelidir.

91 Valsalva Manevrası Amaç; N. Vagus u uyararak A-V iletinin gecikmesini sağlamaktır. Tüm Dar QRS kompleksli taşikardilerde uygulanabilir. Teknik; Hastaya 2-3 defa derin nefes alıp-vermesi söylenir. Hasta sonraki bir nefesini tutar ve ıkınır, Hastanın burun deliklerinin kapatılması manevranın etkinliğini arttırır.

92 Sekronize Kardiyoversiyon Uygulamadan önce KKM danışılmalı, uzman desteği alınmalı, Digital entoksikasyonu, Hasta sinüs sendromu (hem bradikardinin hem taşikardinin görülmesi) gibi durumlarda kontrendikedir. Bilinci açık hasta önce sedatize edilmeli Midazolam 2.5 mg IV yavaş, yeterli sonuç alınmaz ise 5 dakika sonra tekrarla. Uygulama defibrilasyon işlemi ile aynıdır. Cihaz üzerindeki sekron düğmesi aktif hale getirilmelidir. Verilecek olan enerji R dalgası ile sekronize olmalıdır. Enerjinin T dalgası ile sekronize olması VF riskini arttırır. Otomatik cihazlar bu işlemi sekron düğmesi aktifken kendileri yapar. Enerji düzeyi Geniş QRS li taşikardi ve AF de monofazik 200 J, Bifazik J başla, Dar QRS li düzenli taşikardide Monofazik 100 J, Bifazik J ile başla, Başarılı olunamaması durumunda enerji düzeyleri arttırılır.

93 Traseyi Değil, Hastaya Acil Tıbbi Yardım Yapın!

94 Teşekkür Ederim,

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram SB Çanakkale

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr.

Sunumu Hazırlayan TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi. Uzm. Dr. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Başak Bayram TAŞİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD İzmir Son Güncellenme Tarihi:

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN

Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler. Dr. Cenker EKEN Dar ve Geniş Kompleksli Taşikardiler Dr. Cenker EKEN Patofizyoloji Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Dar Kompleks Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Otomatisite Taşikardileri Artmış otomatisiteye bağlıdır.

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İYD I DERS NOTU 02 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. KALP HIZININ HESAPLANMASI...

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y

BRADİKARDİ Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Sistolik kan basıncı<90mmhg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler VAR Y GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Doç.Dr.Hakan Tezcan Aritmi tanı ve tedavisinde temel prensipler : Ritim bozukluklarının tedavisine yaklaşımda en önemli unsur hastanın stabil olup olmadığının

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD 1895-William Einthoven SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler

Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler. Fibröz iskelet. Ventriküler Doç. Dr. Murat AYAN Kavşak (Nodal-Junctional) Supraventriküler Fibröz iskelet Ventriküler 2 Supraventricular Ventricular Atrial origin 1-Atrial fibrillation 2-Atrial flutter 3-Atrial tachycardia Ectopic

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme.

Disritmiler. Taşiaritmilerin klasifikasyonu. Geniş QRS kompleks taşikardiler. Dar QRS kompleks taşiaritmiler. Genel değerlendirme. Taşiaritmilerin klasifikasyonu Disritmiler Temelde iki başlık altında toplanır Dar QRS kompleks taşiaritmiler (supraventriküler) Geniş QRS kompleks taşiaritmiler Dr. Soner IŞIK AÜTF ACİL TIP AD 20-10-2009

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1

KARDİYAK ARİTMİLER. Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 KARDİYAK ARİTMİLER Dr.Metin OCAK Yard.Doç.Dr.Latif DURAN OMU ACİL-2014 7.1.2015 1 Sunum özeti 1-Kalbin ileti sistemine genel bakış. 2-Temel EKG yorumlanması 3-Aritmiler 4-Ve aritmilere genel yaklaşım 5-Önemli

Detaylı

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır.

Normal bir EKG de izlenen P dalgası atriyal uyarılmayı, QRS ventriküler uyarılmayı ve T ventriküllerin yeniden toparlanmasını yansıtır. Ritim bozuklukları EKG ile tanınır. EKG miyokardın uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlarından elde edilir ve kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı,

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Plan ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi Temel Yaşam desteği Kardiyak Arrest Algoritmi Ventriküler fibrilasyon/taşikardi Algoritmi Nabızsız Elektriksel Aktivite Algoritmi Asistoli Algoritmi Bradikardi

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER

Plan. Giriş DİSRİTMİLER DİSRİTMİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM ANSTABİL BRADİARİTMİK HASTAYA YAKLAŞIM BRADİARİTMİLER DİSRİTMİLER Plan Genel bilgiler Spesifik hastalıklar Dr. Şerife ÖZDİNÇ Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp AD Acilde sık Giriş Baş dönmesi, çarpıntı, senkop ani ölüm İskemik kalp hastalıkları, ileti sistemi

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

Pediatrik Disritmiler

Pediatrik Disritmiler Pediatrik Disritmiler Sistemik yaklaşım Ritm regular? Hız Hızlı yada yavaş? P dalgaları varmı? Intervaller PR & QRS Regular (düzenli) Hız: 60 100 / dk P Dalgası: Normal ve yukarıya doğru; bütün P morfolojileri

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi

TAŞİDİSRİTMİLER. Sunum Planı. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi. Kardiyak İleti Fizyolojisi Sunum Planı TAŞİDİSRİTMİLER Kardiyak ileti fizyolojisi ve aksiyon potansiyeli Disritmilere yaklaşım Disritmilerin tanınması Dr. Taylan KILIÇ AÜTFH Acil Tıp A.B.D. 26.10.2010 1 Disritmilerin tedavisi 2

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

PEDİATRİK DİSRİTMİLER

PEDİATRİK DİSRİTMİLER PEDİATRİK DİSRİTMİLER 1 Çocuklarda disritminin (=aritmi) klinik önemi ve sıklığı yetişkinlere göre farklıdır, nispeten daha az sıklıkta görülür. Normal kalp hızı yaşla değişir. Yetişkinde kullanılan bradikardi

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

NORMAL ELEKTROKARDĠYOGRAFĠ (EKG)

NORMAL ELEKTROKARDĠYOGRAFĠ (EKG) RİTİM BOZUKLUKLARI ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ; Kalbin ritim bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilmek. Saptanan ritim bozukluklarına uygun acil tedavi yaklaģımlarını sayabilmek. Bradiaritmi, taģiaritmi

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım

Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım Paroksismal Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım DOÇ.DR. M. MURAT SUCU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Supraventriküler Taşikardiler Supraventriküler Taşikardiler Tanımlanması

Detaylı

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI SEMPTOMLAR GÖĞÜS AĞRISI ( EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM) BASICI, SIKIŞTIRICI TARZDA; KOLA VE BOYUNA YAYILABİLİR HAZIMSIZLIK, YANMA HİSSİ, PLÖRETİK AĞRI 1 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR BULANTI

Detaylı

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Ölümcül Disritmiler Elektriksel Tedavi Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 20/09/14 1 ü Ani Ölüm ü Ölümcül Disritmiler ü Elektriksel Tedaviler 20/09/14 2 Ani Ölüm

Detaylı

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR

KARDİYAK ARİTMİLER. Uzm. Dr. İhsan ALUR KARDİYAK ARİTMİLER Uzm. Dr. İhsan ALUR TANIM: Kelime anlamı ritmin olmamasıdır, ancak sinüs ritminden sapma anlamında kullanılmaktadır. Normal veya anormal uyarı oluşumu,anormal uyarı iletimi veya her

Detaylı

ANİ KARDİAK ÖLÜM. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ANİ KARDİAK ÖLÜM. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ANİ KARDİAK ÖLÜM Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TANIM Tanı almış kardiyak hastalığı olan veya olmayan kişilerde, kardiyak sebebe bağlı kısa sürede gelişen (genellikle

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ

DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ DİSRİTMİLER (BRADİARİTMİ VE TAŞİARİTMİLER) Doç.Dr. İbrahim İKİZCELİ HEDEF Kalbin elektropatofizyolojisini hatırlamak Disritmileri tanımak Yaşamı tehdit edenlere müdahale edebilmek Antiaritmik ajanları

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I TAŞİARİTMİLER İYD I DERS NOTU 05 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1 TAŞİARİTMİLER... 1 1.1 Dar QRS'li Taşikardiler...

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr.Süha Türkmen Karadeniz

Detaylı

ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER. Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D.

ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER. Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D. ACİL SERVİSTE BRADİARİTMİLER ve TAŞİARİTMİLER Doç. Dr. M. Necati DAĞLI F.Ü.T.F. Kardiyoloji A. D. Tanım Kalbin elektriksel sisteminin her türlü bozukluğuna aritmi denir Kalbin çalışma döngüsü içinde uyarı

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

Taşidisritmiler. Disritmi. Sınıflama. Semptomlar Etiolojide 3 faktör rol oynamaktadır

Taşidisritmiler. Disritmi. Sınıflama. Semptomlar Etiolojide 3 faktör rol oynamaktadır Disritmi Kalbin normal atım düzeni (ritmi) dışındaki bütün düzensizliklere alışılmış bir terimle aritmi vea daha ugun bir deimle disritmi denir. Uzm.Dr. Evvah KARAKILIÇ Hacettepe Ü. Tıp F. Acil Tıp AD.

Detaylı

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Asistan Oryantasyon Eğitimi İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Süha Türkmen Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi: Mart 2011 Olgu 1 55 yaşında

Detaylı

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.

AF ZİRVESİ. Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım. Başar Candemir. Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05. AF ZİRVESİ Uzamış Ventriküler Takikardi ve Ani Ölüme Yaklaşım Başar Candemir Ankara Üniversitesi Kardiyoloji AD Antalya 31.05.2014 Ventriküler Takikardi (VT) VT : 3 ardışık, his bölgesi altında iletim

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

Yetişkin İleri Yaşam Desteği

Yetişkin İleri Yaşam Desteği Yetişkin İleri Yaşam Desteği Temel YaĢam Desteği Ġleri YaĢam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım 1 Temel Yaşam Desteği ; Havayolu obstrüksiyonu, yabancı cisim aspirasyonu, inme, miyokard enfarktüsü, boğulma,

Detaylı

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon

Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon Para-hisian Aksesuar Yollarda Ablasyon (olgu temelli) Dr. Basri Amasyalı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Aksesuar Yol Lokalizasyonları Para-Hisian aksesuar yollar: Aksesuar yolun atrial ve ventriküler

Detaylı

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi

Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Acil Serviste Bradikardi - Taşikardi Ölümcül Disritmi Yönetimi Prof. Dr. Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD Denizli ATUDER ATOK 8 İZMİR (14-15 Haziran 2014) Hedefler & Amaçlar Anstabilte kriterleri, semptom

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

Aritmili Hastaya Yaklaşım

Aritmili Hastaya Yaklaşım Bu nedir? Aritmili Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Cüneyt AYRIK Mersin Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Bradiaritmler Taşiaritmiler Dar QRS kompleks taşikardiler Geniş QRS kompleks taşikardiler

Detaylı

Sunumu Hazırlayan BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Olgu 3. Kaynaklar 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Olgu 3. Kaynaklar 24.02.2012. Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİKHASTAYA YAKLAŞIM Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER Acil Tıp Uzmanı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir EKG de erken repolarizasyon Erken repolarizasyonu nasıl gözüküyor? c Kırmızı oklar: anterior derivasyonlarda yukarıya bakan

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

ANİ KARDİAK ÖLÜM.

ANİ KARDİAK ÖLÜM. ANİ KARDİAK ÖLÜM TANIM Tanı almış kardiyak hastalığı olan veya olmayan kişilerde, kardiyak sebebe bağlı kısa sürede gelişen ölüm Genellikle 1 saat içinde GİRİŞ Amerika da; Her yıl 250.000 kişi ani kardiak

Detaylı

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m EKG de İpuçları ve Atladıklarımız John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Yaşlı erkek, yeni sol dal bloğu YB dayken göğüs ağrısı tekrar

Detaylı

ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG)

ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG) ELEKTRO KARDĠO GRAFĠ (EKG) EKG NEDĠR? Kalbin ürettiği elektriksel voltajın vücut yüzeyinden kaydedilmesi Jel, elektrodlar, ekg aleti, teknisyen, yorumcu, Ortam!!!!! Kalbin İleti Sistemi EKG KALĠBRASYONU

Detaylı

İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi

İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi İleri Yaşam Desteği Doç.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi Öğrenim hedefleri İYD tedavi akış şeması Defibrilatör özellikleri VF/

Detaylı

Bradikardi Aritminin Tanınması ve Yönetiminde Prensipler. /update_index.

Bradikardi Aritminin Tanınması ve Yönetiminde Prensipler.  /update_index. Uzm.Dr.Haldun Akoğlu Aritminin Tanınması ve Yönetiminde Prensipler 1. Eğer bradikardi yeterli havayolu ve ventilasyon girişimlerine rağmen semptom ve bulgulara (akut bilinç değişikliği, devam eden iskemik

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Süveyda AKSAKALLI

BRADİARİTMİLER. Dr. Süveyda AKSAKALLI BRADİARİTMİLER Dr. Süveyda AKSAKALLI KALBİN İLETİ SİSTEMİ Sinoatrial Node Atrioventriküler Node His demeti Sol dal Sağ dal Purkinje lifleri GENEL BİR BAKIŞ Uyarı sinüs kaynaklı Hız 60-100 atım/dk arası

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD İçerik Tanım EKG Tedavi 2 3 4 5 Tanım MI a ait tipik klinik bulgular Anamnez

Detaylı

GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM DEFİBRİLASYON-DEFİBRİLATÖR KULLANIMI

GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM DEFİBRİLASYON-DEFİBRİLATÖR KULLANIMI GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM DEFİBRİLASYON-DEFİBRİLATÖR KULLANIMI Göğüs ağrısı, acil servise en sık başvuru nedenlerinden biridir. Kalp, aort, ösefagus, mediasten ve üst abdominal organlardan kaynaklanan

Detaylı

ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI

ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI DİSRİTMİ ANTİ DİSRİTMİL İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI Elektrofizyolojik etkilerine göre; Class 1 ajanlar - Major etkilerini NA kanalları üzerinden yapar. 1a (prokainamid, quinidin, dizopyramide) 1b (lidokaine,

Detaylı

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj

İKYD 2010 Önerileri. Kardiyoserebral resüsitasyon TYD KPR Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj İKYD 2010 Önerileri Dr. Erkan GÖKSU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Sürekli End-tidal CO2 monitorizasyonu Kaliteli masaj Uygun hız ve derinlikte Göğüs kafesinin i genişlemesine i izin

Detaylı