...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI ( ) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "...T C -... / S J \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (15.07.2015) TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : 14."

Transkript

1 ....T C -... / S J \ BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ i ı \ * V * / EXPSoi6 TOPLANTI :7 BİRLEŞİM :3 CELSE :1 SAAT : Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet URAL Yazı Işl.ve Kar. Dai. Bşk. R. SAMİ :Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşiminin 1. Oturumuna katılımı tespit edebilmek için önce 1, sonra okey tuşuna basılmasını arz ederim. :Sayıyı görelim arkadaşlar, sayıyı... Salonda olup 1 ve okey tuşuna basarak mevcudiyetini hissettirmeyen arkadaşlarımız varsa lütfen hissettirsinler değerli arkadaşlar. Çünkü 52 katılımcıyı bulamaz isek toplantıyı yeniden iptal etmek durumunda kalacağız. AK Parti Grubu anladığım kadarıyla büyük bir çoğunlukla katılıyor, MHP Grubunu - sağ olsun - Selçuk Bey iki kişiyle birlikte temsil ediyor. CHP Grubu da biraz varla yok arasında idare ediyor durumu. Aman dimdik ayakta demeyin, ben karşıdan görüyorum boş sandalyeleri Songül Hanım. Doğru, doğru... Ben yanlış söyledim, tabi dün karar yeter sayısı olmadığı için toplantı yeter sayısı 27 kâfi. Dolayısıyla dün karar yeter sayısı olmadığından dolayı iptal ettiğimiz için bugün toplantı yeter sayısı 27 arkadaşlar. Arkadaşlar uyardılar beni, düzeltiyorum. Dolayısıyla toplantı çoğunluğumuz vardır, toplantımızı açıyorum. AK Parti Meclis Üyeleri; Meclis Başkanı Menderes TÜREL, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHÎN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Haşan Ali İRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Halil KARATAŞ, Hüseyin ÖZBEK, Önder ÖNEN, Kaan Osman SARIOĞLU, Serdal ÇAVUŞOGLU' nun CHP Meclis Üyeleri; Songül BAŞKAYA, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Sıtkı SOYDAL, Ruhi BEŞİKTAŞ, Seyfı ARIKAN, İsmet TOK, Yusuf KUMBUL'un MHP Meclis Üyeleri; Selçuk SENİRLİ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ'in hazır oldukları,

2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.... e xp û 2016 AK Parti Meclis Üyesi, Hakan TÜTÜNCÜ, Halil KOCAER, Bahattin BAYRAKTAR, Cenk Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, İsmail TOSUN, Fırat DEMİRCİ, Kemal SARIYILDIRIM ın CHP Meclis Üyesi; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami ALTON, Erdal Ramazan ALTACA nın MHP Meclis Üyesi; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Ergüven YILMAZ, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Ahmet CAN, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır bulunmadığı anlaşıldı. :Dün malum olduğu veçhile 18. Maddemizde kalmış idik. Karar yeter sayısı oluşmadığından dolayı toplantıyı sonlandırmak durumunda kalmıştım. Bugün dediğim gibi 27 kişinin olması bizim toplantı yeterliliğimizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla toplantı yeter sayımız vardır, kaldığımız maddeden gündeme devam ediyoruz. Gündemimizin 18. Maddesi, buyurunuz. Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk. R. SAMİ :Saym Başkanım, Büyükşehir Belediye birimlerimizden gelen iki tane önemli gündem maddemiz var. 11. Maddeye göre alınması hususunu arz ediyorum. 40. Gündem maddesinden sonra eklenmesini arz ediyorum, uygun görürseniz okuyacağım efendim. :Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla devamı niteliğindeki gündeme yeni bir gündem ekleyemiyoruz. Ancak Hukuk Müşavirimizin bir görüşünü alalım, bu konuda hepimiz bilgilerimizi tazeleyelim, eğer mümkünse... Konuları nedir? Onları da bir öğrenelim. Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk. R. SAMİ :Saym Başkanım Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı nın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesiyle araç kiralama hizmet alım ihalesinin 3 yıl yapılmasıyla ilgili gündem maddesi. Ağustos ayında Meclisimiz tatil olduğu için Eylül ayında da ihale yapılacağı için böyle bir mecburiyet gündeme geldi. O yüzden arz ediyorum. :Evet. Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk. R. SAMİ :İkinci gündem maddesi de Fen İşleri Daire Başkanlığı nın 1 adet termoplastik yol çizgi boya makinesine ihtiyaç duyulmuş, bunun alınarak T cetveline eklenmesi hususu Saym Başkanım, arz ederim. :Peki, yani Antalya mızın hizmeti için bir iş makinesi alımıyla ilgili, İbrahim Bey salonda mı? İbrahim Bey, 11. Maddeden gündeme Devam Meclisinde ekleme yapabiliyor muyuz? Bir mikrofona konuşursanız, hemen önünüzdeki bir mikrofona... Siz bürokratsınız, CHP sıralarına oturmadan konuşun. 1.Hukuk Müş. Av. İbrahim KURT:Saym Başkanım, Saym Meclis Üyeleri, Meclis Çalışma Yönetmeliği nin 11. Maddesinde İlçe Belediye Meclislerinden gelen İlçe Belediyelerinden gelen ve belediyenin birimlerinden gelen talepler toplantı sırasında gündeme alınabilir, sizin takdirinizde... :Evet. 1.Hukuk Müş. Av. İbrahim KURT :Devam Meclisinde, evet.

3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ex p :Almabilir mi? 1.Hukuk Müş. Av. İbrahim KURT :Bu konuda İçişleri Bakanlığı nın Konya Valiliği nde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ne vermiş olduğu iki tane görüş var. :Bir o görüşün ilgili bölümünü - önünüzdeyse - iki satırım hemen son bölümünü, uzun uzun görüşü okumayalım da... Arkadaşlarımız, ben de bu vesile ile bilgilenmiş olayım. 1.Hukuk Müş. Av. İbrahim KURT :Evet, yukarıda kanun hükümlerini açıkladıktan soma bu hükümlere göre Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını her aym ilk toplantısında teklif edebilecek olup; öneri, toplantıya katılanlarm salt çoğunluğuyla kabul edilirse gündeme alınacaktır. Ancak ilçe ve il kademe belediye meclislerinden gelen kararlar ile belediyenin birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler, toplantı sırasında Başkan tarafından gündeme eklenebilecektir. Yani bu toplantılardaki, devam eden toplantılardaki... :Toplantı sırasında eklenebilir diyorsunuz yani? 1.Hukuk Müş. Av. İbrahim KURT :Evet. :Bu da görüş. O zaman ekleyelim, zaten memleketin hizmetiyle ilgili iki husus. Birinde de tabi ihale takvimi sıkışıyor. O zaman 11. Maddeye göre bu iki konuyu gündemin sonuna ekliyoruz arkadaşlar. Okuyalım yalnız önergeleri, birimlerinden gelen yazıları. Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk. R. SAMİ :Okuyayım efendim tabi. LIK MAKAMINA, 6552 Sayılı İş kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. Maddesinde...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir. ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı nca; Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı, Araç Kiralama Hizmeti Alımı, İhalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesi hususunda Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre Meclise havalesi hususunu arz ederim. Deyimli Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının yazısı, arz ederim. :Evet, 11. Maddeye göre gündeme alıyoruz. LIK MAKAMINA, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri arasında; yolların bakımı, asfaltlanması, yeni yollar açılması ve açılan yolların yol çizgilerinin yapılması vardır. Fen İşleri Daire Başkanlığının yol çizgilerinde kullanılmak üzere 1 adet Termoplastik Yol Çizgi Boya Makinesine ihtiyaç vardır. Bahsi geçen iş makinesinin alınabilmesi için, konunun Belediye Meclisine havalesi, 11. madde kapsamında satın alınmasının görüşülmesi ve T cetveline eklenmesi hususunu arz ederim. Deyimli Fen İşleri Daire Başkanlığı nm yazısı, arz ederim.

4 1.C^. «*^ 1 * BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ * s *-«2.1 \ W e x p :Evet, bunu da 11. Maddeye göre gündeme alıyoruz ve gündemin sonuna ekliyoruz. 18. Maddeyle başlıyoruz, buyurunuz. GÜNDEMİN 18. MADDESİ KARAR NO: 673 ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 Esas, 2015/108 Karar sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 22. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği nin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında... karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz... hükmü bulunduğundan yapılan oylamada 18 kabul oyu, 10 ret oyu, 12 çekimser oyu kullanıldığından karar yeter sayısı (26 kabul oyu) bulunamadığından teklif edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından KABUL EDİLMEDİ. (Ak Parti 16 kabul, 9 ret, 11 çekimser oyu, CHP 2 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 10. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli Muratpaşa İlçesi 4438 ada 2,3,4, 4440 ada 5, 4463 ada 16,17, 4464 ada 16,17, 4490 ada 5,6, 4491 ada 8,9,10,11 nolu parsellerin tarih ve 496 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan ve tarih 35 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plam nda 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108K. sayılı kararı doğrultusunca hazırlanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca görüşülmüş ve (M) Alt Merkezler" olarak planlanması uygun bulunmuş; Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ imzasız, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.

5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T " :Evet, değerli arkadaşlar grupların görüşlerine geçeceğiz. MHP Grubu da kalmadı zaten iki kişilerdi. Onlar da gittiler. Hayırlısıyla... Yani bu madde maşallah vebalı gibi, millet gören kaçıyor, gören kaçıyor ne hikmetse. Değerli arkadaşlar tabi dün de karar yeter sayısı olmadığı için bununla ilgili bir karar Meclisimizde oluşmamıştı. Ben de kendi şahsi kanaatimin hayır olacağı yönündeki düşüncemi Meclisimizle paylaşmıştım. Ancak AK Parti Grubu olarak arkadaşlarımız, bu konuda herhangi bir karar tesis etmediklerini, muhalefetteki arkadaşların düşüncelerini aldıktan sonra bir değerlendirme yapacaklarını söylemişlerdi. Daha sonra biz tabi ki AK Parti Grubu olarak da arkadaşlarımızla bir kez daha bu konuyu değerlendirdik. Sonuç itibariyle böylesine hassas bir konuda AK Parti Grubu olarak bütün arkadaşlarımız kendi hür iradeleriyle, en ufak bir şekilde kendi üzerlerinde bir parti veya bir Belediye Başkanlığı Başkanı etkisi, baskısı oluşmadan, istedikleri gibi bir karar oluşturmaları hususunda bir durum ortaya çıktı. Bu aslında çok önemli. Türkiye de demokrat bir yaklaşım örneği olması açısından çok önemli. Çünkü hepimiz biliyorsunuz zaman zaman - tüm siyasi partiler için söylüyorum - siyasi parti mensuplarının bazen Genel Başkanlar, bazen Genel Merkezler, bazen Belediye Başkanları, parti teşkilatları düzeyinde hep bir hegemonyaya alınmak istendiği ve hep bir baskı altında birtakım kararlar tesis ettirilmeye çalışıldığı yönünde birçok iddialar her zaman söz konusu olmuştur. Bu her dönemde olmuştur, bugün de vardır, dün de vardı, yarın da olacak. Ama AK Parti Grubumuzun burada ortaya koymuş olduğu, özellikle şahsımın arkadaşlarımızın hür iradeleriyle karar vermeleri yönünde ortaya koyduğu irade, gerçekten belki de Türk demokrasisine örnek gösterilecek bir davranış biçimidir. Yani AK Parti Grubunu bugün bu Mecliste ortaya konulan hür iradenin en iyi şekilde tecelli etmesinden hareketle demokrasi adına fevkalade güzel bir yaklaşım biçimini gösterdiğini ifade ediyorum ve bunu gerçekten önemsiyorum. Demokrasi adına demokratlık adına önemsiyorum. Böylesine hassas ve kritik bir konuda hiçbir şekilde arkadaşlarımızın üzerinde ne bir parti teşkilatı ne bir Belediye Başkanı iradesinin en ufak bir şekilde yönlendirici veya etkileyici olmaması adına çok güzel, çok örnek bir davranışı bugün burada sergileyeceğiz. O yüzden bunun tabi bütün ülkemize de örnek olmasını özellikle gönülden diliyorum. Keşke böylesine kritik konularda bütün arkadaşlarımız vicdanlarıyla hareket edebilir, hür iradeleriyle hareket edebilir hale bugün olduğu gibi gelebilse. Biz bunun çok güzel bir mesajını bugün Antalya dan Türkiye ye gönderiyoruz. Bu açıdan Türk demokrasisi adına, şahsım adına, partim adına çok örnek ve güzel bir davranışı ortaya koyuyoruz, o yüzden ben bu noktada da benim parti grubumuzu dilediklerince hareket edebilme noktasında serbest bırakmak ve hür iradeleriyle vicdanlarıyla karar verebilme noktasındaki yaklaşımımı arkadaşlarımın da desteklemiş olması gerçekten fevkalade önemlidir. Bu yüzden bunun bir kez daha örnek bir davranış biçimi olduğunu ifade ediyor sözü AK Parti Grubu temsilcisine bırakıyorum. :Sayın Başkanım, saygıdeğer Meclis Üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanınım ifade ettiği gibi ben önce kendi AK Parti Grubu mensubu arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özgür iradeleriyle buraya böyle hassas bir konuda geldiler ve Grubumuz serbest biçimde oylamaya katılacaklardır, teşekkür ederim. :Evet, tabi dün de konuştuk. Katılımın olması fevkalade önemliydi. AK Parti Grubu hemen hemen eksiksiz bugün burada. Tabi düz zaten karar ihsas etmeyeceklerini MHP Grup Sözcümüz Selçuk Bey ifade etmişti.

6 .c. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I \ \ / «i \ W / Ex p A NTALYA O yüzden belki de MHP Grubu burada değil. Ama gönül isterdi ki bütün Meclis Üyelerimiz CHP nin önemli bir bölümü yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar arkadaşımız burada. Gönül isterdi ki burada bu demokratik çatı altında herkesin demokratik hakkını gelerek kullanması benim en büyük arzum olurdu; ama maalesef... Üye Selçuk SENİRLİ :Başkanım MHP ile ilgili gelince... Şimdi bu... : Hayır, ben bunu herkes için söylüyorum, Başkanım size söz vereceğim, söz vereceğim tabi ki. Çünkü bizler buraya lehte aleyhte halkımızın oylarıyla kararlarımızı tesis etmek üzere milletimiz tarafından görevlendirildik ve milletimizin vermiş olduğu bu görevi en iyi şekilde yerine getirmekle mükellefiz. O yüzden böylesine hassas bir konuda herkesin - lehte aleyhte önemli değil - bir şekilde burada muhakkak bulunup kanaatini oy vermek suretiyle veya söz almak suretiyle paylaşması büyük önem taşıyordu. İnşallah bundan sonraki toplantılarda - bunları bir eleştiri anlamında söylemiyorum- benzeri maddelerde herkesin burada bu demokratik hakkını en iyi şekilde kullanmasını temenni etmek adına bunları söylüyorum. Konuyla ilgili Muratpaşa Belediye Başkanımız bugün salonda gene değil. Halbuki onun sınırları içerisinde bir konu. Yani burada olmamasının muhakkak haklı bir gerekçesi olabilir, bilmeden konuşmak da istemiyorum ama haklı gerekçe ne olursa olsun gönül isterdi ki bugün burada Ümit Başkammızın da kendi sınırları içerisindeki bu kadar kamuoyunu ilgilendiren bir konuda görüşlerini sunmak üzere bir şekilde Mecliste bulunması gerçekten önem taşıyordu. Dediğim gibi belki bir haklı gerekçesi olabilir, onu elbette CHP Grubundaki arkadaşlarımız ifade edebilir ama ben her ne olursa olsun temennimi ifade ediyorum. Gerekçesi ne olursa olsun kendi ilçesinin sorununun, böylesine önemli bir meselesinin konuşulduğu bir süreçte biz kendisinden bir aracı vasıtasıyla veya bir mesajı vasıtasıyla değil; kendisinden bu konudaki kanaatlerini öğrenmek isterdik ama bunları söylememin nedeni - bir kez daha ifade ediyorum - eleştirmek adına değil; en azından bundan sonraki toplantılarda bu hassasiyeti bütün arkadaşlarımızın göstermesi adınadır. Buyurunuz Ruhi Bey, söz sizin. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Saym Başkan, Saym Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saym Başkanım öncelikle Muratpaşa Belediye Başkammızın burada olmayış sebebi bu Meclisin bugüne uzayacağının tahmin edilmediğinden bugün çok önemli bir mahalle toplantısı kendisi planlamıştı. Kendisi bugün için orada yani, tahmin edemezdi, onun için orada, gelmedi. İkinci Grup şey olarak Başkanım biz Ayı deviriyoruz burada. Biz bundan önce alınan kararlarda nasıl burada Grup Sözcünüzün çıkıp yok l e basacaksınız yok 2 ye basacaksınız diye nasıl yönlendirmeler yaptığını falan çok iyi biliyoruz. Yani bugün şimdi burada bir mahkeme kararı ve çok çetrefilli bir mahkeme kararı. Bunda bazı arkadaşlar oy kullanmadılar ki dün kendiniz burada kendi grubunuza veya AK Parti kendi Grubuna burada bir kararı geçiremedi. Geçirecek çoğunluğunuz... :Ne yapamadı? Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Kararı geçiremediniz. Kararı evet veya hayır yönünde... :Böyle bir niyetimiz yok ki. Yani kararı geçirme noktasında bir niyetimiz yok. Karar konusunda herkesin hür iradesinin tecelli etmesi gibi bir niyetimiz var.

7 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ex p Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Efendim yeterli sayıyı sağlayamadınız, yeterli sayı olduğu halde, sağlayamadınız yani. Burada şimdi biz serbest bıraktık, kendi özgür iradeleriyle kullanıyorlar falan dediniz ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyeleri de kendi özgür iradeleriyle bu şekilde kullanıyorlar. Buna saygı duymak lazım yani, çok böyle... :Yok yok ben... Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Yani ben sizin o demokrasiyle ilgili sözlerinize falan katılıyorum, tamam. Gerçi hep böyle olsa ama bunun hep böyle olmadığını bazı plan tadilatlarından falan çok iyi biliyoruz. Onun için burada hiç birbirimizi töhmet altında bırakacak sözlere falan fazla girmeden Grup görüşümüzü belirtmek istiyorum Başkanım: 3. İdare Mahkemesi nin vermiş olduğu kararın doğrultusunda Komisyon kararma uyuyoruz Başkanım, uygundur Komisyon kararı. :Peki. Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım Milliyetçi Hareket Partisi... :Selçuk Bey söz vermeden önce bir kere daha ifade edeyim: kesinlikle söylediklerim eleştiri anlamında değildir, temenni anlamındadır. Yani çünkü... Üye Selçuk SENİRLİ :Yok, yok anladım Sayın Başkanım, ben de kimseyi eleştirmeyeceğim yani. : Elbette herkes hür iradesiyle hareket edecek, isteyen gelir isteyen gelmez, isteyen karar verir-vermez. Ama biz bu temennileri bu Meclisin de başkanı olarak dile getirmekle mükellefiz. Onun için yani, özellikle bir kez daha ifade edeyim. Üye Selçuk SENİRLİ :Sayın Başkanım şimdi Milliyetçi Hareket Partisi nin şeyi duruşu bellidir, duruşunu da dün söylemiştir, o sözün de arkasındadır. Mübarek Ramazan günü, oruç, yarından sonra bayram, yarın arife. Şimdi bizim üyelerimizin çoğunluğu ilçelerden geliyor, yani merkezde oturanlar da yaylada oturuyorlar. Yani bir defa gelip git böyle falan bizim öyle bir tavrımız... Ama biz olsak da tavrımız belli olmasak da tavrımız bellidir. Ha burada söylenecek çok laf var ama mübarek Ramazan gününde kimseyi ne incitmek isteriz ne incinmek isteriz, hepinize saygılar sunarım. :Sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Üye Selçuk SENİRLİ :Kamuoyu kararını verecektir, toplum kararını verecektir, mahkeme kararını verecektir, Meclis kararını verecektir. Herkese saygılar sunuyorum. :Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun efendim. Evet, arkadaşlar oylamaya geçiyoruz. Bir dakika... Üye Ümit ÖZTEKİN :Başkanım. :Ümit Bey buyurun. Üye Ümit ÖZTEKİN :Sayın Başkanım şahsım adına söz alıyorum. Ben burada dünden beri biraz inceleme yaptım konuyla ilgili. Öncelikle Meclis kararı, Belediye Meclis Kararları, mahkeme tarafından eğer iptal edilirse bu olayda olduğu gibi kanaatimce bir önceki imar durumuna bu olay dönecektir. Yani Meclisin imarı değiştirmiş... :Bugün alacağımız karar? Üye Ümit ÖZTEKİN :Hayır, şimdi bir imar varmış, Meclis bunu değiştirmiş, vatandaş da buna dava açmış. Davayla da bunu kazanmış ve o değişiklik kararını iptal ettirmiş. Eski haline geri dönmüş durumda.

8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e \ İ *.«o - r * Böyle bir durumdayken tekrar Meclisin önüne mahkeme kararı var deyip de bunu onaylatmak siyasi bir görevi olan Meclise de bence Meclisin görevlerine arasına girmeyen bir konu. Kanaatimce böyle bir konunun gündeme gelmesi dahi lüzumsuz bir durumdur. Bence şuanda mahkeme kararıyla iptal edilen Meclis Kararı iptal olmuş, bir önceki imar, pardon iptal olan imar durumu kalkmış, bir önceki imar durumu devam etmektedir. Yani bizi tekrar burada tekrar burada oy kullandırtmaya mahkemenin zorlama şansı olmadığına göre, ben bu maddenin oylanmayıp gündemden çekilmesi noktasında bir teklifte bulunmak istiyorum. :0 artık gündem belirlendiği için mümkün değil. Biz bunu bugün oylayacağız. Karar ret olur, yeterli sayı gene olmaz, kabul olur... Üye Ümit ÖZTEKİN :Bu alışkanlık olursa her mahkeme kararı buraya gelmeye kalkarsa. Biz şimdi mahkemenin kararına hayır deme şansımız yok. : Şimdi tabi burada, burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oytun Bey söz vereceğim. Yani hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşlarımızın da sıklıkla ifade ettiği üzere, hukuk fakültelerinde idare hukuku okutuluyorken, daha idare birinci maddelerinden, yani birinci derslerinden bir tanesi; idare mahkemelerinin yerindelik kararı veremeyeceğiyle ilgilidir. İdare mahkemesi, bizim aldığımız kararları kabul eder veya reddeder. Ama böyle yapacaksın diye dikte edemez. Yerindelik kararı veremez. Çok enteresandır. Burada bir yerindelik kararı var. Mahkeme diyor ki; burayı ben bozuyorum demiyor Ümit Bey in dediği gibi. Ben bozuyorum, ticaret de yapacaksın diyor. Belediye Meclisinin yerine kendini koyarak, Belediye Meclisi adına karar alıyor. Bu tam bir hukuk garabetidir. Bu kadar açık, net söylüyorum. Böyle bir karar olmaz. Bu kararın nasıl alındığını açıkçası çok merak ediyorum. Dolayısıyla mahkeme bize ben burayı ticaret yapacaksın diye bir yerindelik kararı vermek suretiyle bir tavsiyede dahi bulunamaz. Biz kararlarımızı alırız, mahkeme bunu bozar veya bozmaz. Hukukun ana prensibi budur. Dolayısıyla, geriye dönülmüş bir durumdan öte, mahkemenin kararında burayı bir de ticaret yapacaksın diyor. Böyle bir durum da var. Zaten ben dün değerli arkadaşlar hayır kararımı ifade ediyorken, açıkçası bu kararın hukuki olmadığına olan inancım çerçevesinde vicdanımın sesini dinleyerek hayır vereceğimi söylüyorum. Elbette mahkeme kararları karşısında gereğini yerine getireceğiz. Bunun sorumluluğunu ben taşırım. Ben taşıyorum. Taşımak isteyen, istemeyen arkadaşlarımıza da hür iradeleriyle istediği gibi hareket etsin diye en ufak bir şekilde bir telkinde bulunmuyorum. Ben dünden beri bir tek arkadaşıma, birkaç arkadaşımız geldi sordu, kararımız şu olsun, bu olsun diye zerre kadar bir dahlim söz konusu olmadı. Vicdanınızın sesini dinleyin, özgür iradenizle kararınızı verin. Ne karar veriyorsanız diğer arkadaşlarınızla bile paylaşmayın. Onları etkilemeyin. Bunun sorumluluğunu hep birlikte taşıyacağız. Dolayısıyla burada bir hür iradeye dayalı bir karar tesis ettirilmesi bu yüzden önemli. O yüzden tabi ki Başkanıma katılıyorum, kendisi de hukukçudur. Mahkeme kararı bozmuşsa geriye dönülür. Ama dönülemiyor. Mahkeme bozarak bir de ticaret yap diye bir yerindelik kararı veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi nin yerine kendini koyuyor. Böyle bir karar alacaksın diyor. Böyle bir hukuki karar yani tartışılamaz bile. Hukuk fakültelerinde daha birinci dersi idari hukukun, daha birinci dersinde bu söylenilir. Bu anlatılır, bu öğretilir. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir, bana göre fevkalade tartışmaya açık bir mahkeme kararı, bir tarafta da bunun gereğinin yerine getirilmesiyle ilgili sorumlu Büyükşehir Belediye Meclisi. Şunu da söylüyorum, dün de söyledim, bir kez daha tekrar ediyorum. Bugün komisyonun kararı Meclisimizden uygun görüldüğü takdirde, arkadaşlar ona rağmen burada bir AVM yapılabilmesi kolay değildir. Mümkün değildir hatta.

9 T r.»i",,.t. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ı *11 I o\o/c I \ w / Çünkü bu hesaplara göre aşağı yukarı bir bin metrekarelik 4-5 ayrı parselde ayrı ayrı, toplamda bin metrekarelik bir inşaat alanı söz konusu ki, bir AVM nin ihtiyacı olan inşaat takdir edersiniz ki bunun çok üzerinde. Yani Meclisimizden geçse dahi bunun yapılabilmesi kolay değildir. Bugün için yapılabilmesi kolay değildir. Arkadaşlarımızı da bu konuda bilgilendirebilmek için bunları söylüyorum. Ama ben bütün bunların hiçbir tanesine şahsen katılmadığım için de ret oyu vereceğimi bir kez daha ifade ediyorum. Oylamaya geçmeden önce Oytun Bey söz istemişti. Buyurun. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, ben de hukukçu değilim ama gerek idare hukukuna, gerek imar hukukuna yeter sürede vakit ayırmış biri olarak şunu açıkça söyleyebilirim: Meclisin yeni bir karar alması gerekiyor. Bir önceki plana dönmek mümkün değil. Çünkü alınmış son meclis kararıyla önceki plan yürürlükten kalkıyor. Yani söz konusu parseller plansız halde şu an. Açıkçası bu gündem maddesi, Meclisi son derece iğreti eden, Meclis Üyelerimizi son derece rahatsız eden bir gündem maddesi. Bir anda tartışmalar AVM yapılsın, yapılmasın, AVM ye evet diyen, demeyen noktasına indirgenmiş durumda. Net söylemek istiyorum. Ben de belli tereddütler yaşadım burada olup olmamak adına. Ama burada olmanın, seçilmiş bir Meclis Üyesi olarak burada bulunmanın doğru olacağına karar verdim. Üstelik gündemlerimiz var. Başkanım ve diğer arkadaşlarım gelemediler. Çünkü hakikaten bugün encümen toplantısı var, bayramlaşma var, son mesai günü pek çok konu var. Gelemeyen Meclis Üyesi dostlarımızın da mazeretli olduğunu düşünüyorum. Ben her iki gündemde de oy kullanacağım ve bunu şu inançla yapacağım; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 138. Maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 28. Maddesi gereği, 30 gün içerisinde bu yargı kararlarının gereğini yapmak zorunda olan bir Meclis Üyesi olarak oy kullanacağım. Bunun sonucunda da hiçbir Meclis Üyesinin ne AVM taraftarı, ne AVM retçisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz burada bir AVM oylamıyoruz. Biz burada yargı kararlarının gereği olarak plan yapıyoruz. Üstelik son yorumunuza katılıyorum. Yani Komisyonun benimsediği 5 bin, bir AVM kütlesi doğurmuyor. Bu haliyle elbette AVM den ne anladığımız, ne anladığımıza bağlı olarak da tartışma değişebilir ama en net şekilde hukuk sistemimizde perakende ticaretin tanımlanması kanun kapsamında tanımlanmıştır AVM. Buna göre ben bir AVM ortaya çıktığını da düşünmüyorum. Tekrar ifade etmekte fayda var. Yargı kararının gereği olarak buradayım ve bu kapsamda oy kullanacağım. Ama merkezde bir AVM ye sonuna kadar karşıyım. Bu kapsamda da bir önerge vermeyi düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, yürürlükteki imar planlarında alışveriş merkezlerinin nerede olması gerektiğiyle ilgili bu Meclisin, bütün meclis gruplarından oluşan bir komisyon kurmak suretiyle bunun sınırlarını belirlemesi ve beş sene boyunca, on sene boyunca artık bu tartışmaları yaşamamamız gerektiği adına bir komisyon kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde bir önerge vereceğim. Pek çok dostumuzun da, pek çok Meclis Üyemizin de buna katılacağını düşünüyorum, buna katılacağına inanıyorum. Böylelikle aslında yargı kararının gereği olarak burada olduğumuzu, oy kullandığımızı ama AVM lere de karşı olduğumuzu gösterebiliriz kamuoyuna da. Şu gerçekten rahatsızlı verici. Ben hattı zatında bu konuları bilen teknik bir insan olarak buradayım. Az çok vereceğim oyun, göstereceğim iradenin de sonuçlarına da katlanabilirim ama pek çok Meclis Üyemiz buraya dahi gelemedi. Gelenler hala bir mucize olsa da gitsek, şu illetten kurtulsak. Acaba sonunda nasıl biz zimmet, nasıl bir tazminat doğar endişesiyle burada. Bu çok kötü. Bir taraftan tehdit içerikli ihtarnameler, bir taraftan basında vicdan yoluyla, az önce siz de kullandınız Sayın Başkanım aynı kelimeyi.

10 /fjfflj» T.c. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ^ İ H *'Ou m? ) \ y, A NTALYA Ben vicdanla karar verilmesi gereken bir konu olmadığını düşünüyorum. Biz hukuka göre karar veriyoruz, biz mevzuata göre karar veriyoruz. Tamamen teknik bir konu. Bakın dikkat edin, bu Meclis en çok rahatsız eden hususlar akaryakıt hususları ve AVM konuları. Burada bir şeyi sorgulayalım. Ben hiçbirinin sorgulanmamasını gerektiğini düşünüyorum. Hepsi çok değerli beraber mesai yaptığım dostlarım, büyüklerim. O İmar Komisyonu üyeleri, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin hepsi birbirinden saygın insanlar. Son derece özel kararlar alıyorlar. Gerektiğinde Gruplarıyla tartışır hale geliyorlar. Gruplarıyla çelişiyorlar. Gruplarıyla sıkıntı yaşıyorlar. Biz şurada şunu tartışalım arkadaşlar. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyelerinin teknik bilgisiyle güvenilirliğini tartışalım. Eğer eminsek ki ben sorgulanmaması gerektiğini düşünüyorum, eğer eminsek oradan gelen kararları artık grup kararı üzerine çıkmayalım. Grup kararı, İmar Komisyonu kararlarının üzerine çıkmasın. Ha İmar Komisyonu kararlarına aksi düşünebiliriz. O zaman gruplarda tartışılsın, gruplar sizin de belirttiğiniz gibi serbest bırakılsın. Ama İmar Komisyonu kararına muhalefeten kararlar vermesin gruplar. Geçen sizin de rahatsızlığınız olduğu Mecliste, biz bunun örneğini yaşadık. Çok net bir şekilde, çok güzel, emsal bir karar almıştı komisyonumuz. İnatla aksi yönde karar alması noktasında ısrar edildi. E çıkmadı. Ne güzel aklıselim kazandı, çıkmadı. Bu kadar zorlamayalım. Bu bir ihtisas komisyonu. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Bunlar son derece teknik konular. Burada bir sürü meslektaşım var. Biz bile şu konularda mutabık kalamıyoruz. Saygı duyuyorum. Herkesin görüşü farklıdır. Ama bunun üzerine hiç bilmediğimiz konularda, bir de grup kararı alıp siyasetin altında ezmeyelim şu komisyonu. Tekrar ifade etmek istiyorum. Ben her ikisine de oy kullanacağım ve AVM alanlarının belirlenmesiyle de ilgili bir önerge vereceğim. Duyarlı meslek... Meclis Üyesi büyüklerimin, dostlarımın da buna katılacağını umuyorum. :Teşekkür ederim Oytun Bey. Tabi güzel temenniler. Ama şimdi benim de katılmadığım bir-iki husus var. Birincisi tabi imar komisyonlarının kararı mutlaktır dediğimiz anda Meclisin iradesini ortadan kaldırırız. Yani bu bize farklı bir yükümlülük yükler ki buradaki bulunma sebebimizi inkar etmiş oluruz. İki, iki; siz burada teknik bir insan olarak bulunmuyorsunuz. Siz burada siyasi bir figür olarak varsımz, bir kişilik olarak varsınız. Buraya sizi siyaset gönderiyor. Teknik birikimlerinizde istifade etmek suretiyle siyasi kişiliğinizle buradasınız. Ben onlardan da zaten istifade ediyoruz. Teşekkür ederiz. Dolayısıyla teknik kişiliğinizin bu Meclis çatısı altında siyasi kişiliğinizin önüne geçmesi, sizin almış olduğunuz halkın oylarıyla buraya gelen bir kişi olarak acaba o iradeyi tartışılır noktasına getirir mi, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Üçüncü söylediğiniz, tabi önümüzdeki Mecliste önergenizi alabileceğiz. Bugün malım işte bir 11.maddeden iki maddeyi aldık. Zaten gündem de belirlendi. Bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi nin malum bir yasa çalışması uzunca bir süredir Mecliste bekliyor. Bu bir yasal düzenleme gerektirir. Bizim Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi nin üzerinde bir irade kullanmak gibi bir durumumuz, hukuki durumumuz söz konusu değil. Alacağımız karar söz konusu olur. Alırız. Tartışılır, iptal edilir, yürürlükte olur. Ama elbette ki önergenizi gündeme aldığımızda, özellikle hukuki boyutuyla da arkadaşlarımız tarafından siyasi kişiliğiyle buraya gelip, teknik olarak istifade edeceğimiz arkadaşlarımızın da birikimleriyle bir inşallah neticeye kavuşur diye düşünüyorum. Ama temennilerinizin önemli bir bölümü fevkalade dikkate değer. Onun için de teşekkür ediyorum. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Sayın Başkanım, çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Ben komisyon kararları tartışılmasın, geçsin şeklinde bir ifade kullanmadım.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ s _... \ ^ / Yanlış anlaşılmasın. Komisyon kararlarını mümkün mertebe ezmeyelim şeklinde bir temennide bulundum. Yani grup kararlarını çiğnemeyelim, serbest bırakalım. :Siz İmar Komisyonu nda çalıştınız... Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Siz bugün ifade ettiğiniz... :Şimdi bakınız... Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Demokratik tarzda serbest bırakalım. :Siz İmar Komisyonu nda çalıştınız. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Evet. :Bizim İmar Komisyonu ndaki arkadaşlarımızla birlikte mesai yaptınız. İlk dönemim dahil Antalya Büyükşehir Belediyesi nde İmar Komisyonu nun aldığı ve alacağı kararlara zerre kadar müdahil olmadım, şahidisiniz. Bizim arkadaşlarımızda bu konuda bunu size beyan etmiştir veya sorarsanız söylerler. Ben bu konuyla da ilgili İmar Komisyonumuza teknik olarak, hukuki olarak değerlendirin, doğru neyse onu yapın demişimdir. Benim her zaman tavrım demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana ve doğrudan yanadır. O yüzden İmar Komisyonumuzun aldığı kararların savunulması hususunda en büyük gayreti gösteren kişilerden bir tanesi olduğumu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bunun da dediğim gibi siz de şahidisiniz, arkadaşlarımız da şahididir. Ama her şeyden önce Allah şahit. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Çok kısa Başkanım. Diğer Büyük Millet Meclisi hususunda ise, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun Şubat sonu itibariyle yayınlandı Başkanım. :Ha tamam, bakalım. Yani bilmediğim için benim de eksiğim olabilir. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ : Yayınlandı. Zaten bu noktada... :Siz önergenizi verin, çalışalım. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Zaten bu noktada gerek yapı ruhsatı, gerek yapı kullanma izni... :0 zaman mesele zaten yasal. İş yasal çözülmüşse, iş kolaylaşır. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :İş yeri açma, çalıştırma ruhsatı Büyükşehir Belediyeleri tarafından veriliyor. Benimki bir istişari karar da olabilir. Alınacak karar istişari karar da olabilir. :Temenni kararı olabilir. Olsun, önergenizi verin çalışalım. Seve seve. Buyurun Songül Hanım. Üye Songül BAŞKAYA : Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Antalya kamuoyunu 2008 yılından beri meşgul eden bu konuda defalarca toplantı yaptık. En son dün karar tahsis edemediğimiz için bugün tekrar toplanıyoruz. Az evvel açılış konuşmasında buraya katılmayan arkadaşlarımıza ilişkin eleştirilerinizi beyan ettiniz. Bir kısmına katılıyorum. Bizler Antalya nın seçilmiş Meclis Üyeleri olarak kentin geleceğine dair çok önemli planlar ve kararlar alıyoruz. Bu kararları tahsis etmek üzere görev aldıysak, halkın oylarıyla buraya geldiysek bu koltukları doldurmamız gerekiyor. Haklı mazeretleri olan Meclis Üyesi arkadaşlarımız ve Belediye Başkanlarımız vardır muhakkak. Ama salonda olup da oy beyanında bulunmamak kadar da garip bir durum da olmadığını düşünüyorum. Bugün burada, dün olduğu gibi ve önceki günlerde de olduğu gibi Konuksever plan tadilatına hayır diyeceğim. Hayır dememin gerekçelerini bir kez daha bu mikrofondan hem Meclis Üyelerimizle hem de halkımızla paylaşmak istiyorum.

12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ s... MECLÎS TOPLANTI TUTANAĞI Ex^016 Çünkü bu ne hukuk kararına karşı çıkmak adına verilmiş bir karardır, ne de İmar Komisyonu nu ezmek adına verilen, onu yok sayan bir karardır. Benim şahsım adına ki Cumhuriyet Halk Partisi nin parti programına göre de uygun bir karardır. AVM ler konusundaki, alışveriş merkezleri konusundaki, kent merkezinde yapılan tavrım nettir. Konuksever konusunda da 2012 yılında dava açan, dava öncesinde halkın ortak kullanım alanları olan yaklaşık yanılmıyorsam düzeltin 15 bin metrekarelik gibi bir alanı da içine alan, yolları ve parkları alan bir düzenleme belediyenin izni alınmadan, onayı alınmadan yapılmıştı. Yanlış bir planlamaydı. Bu nedenle mücadele etmiştim. Şu an yargı aşaması devam ediyor. Benimle beraber açılmış yaklaşık dört dava var. Bu davalarda ret kararlan çıktı davamıza. Ama bizler üst yargıya taşıdık. Temyize gönderdik. O devam ediyor. Benim vicdanıma, benim anlayışıma, benim kamu yararı ilkelerime ve halkın da çıkarlarına uygun olmadığına inandığım bu kararda ret veriyorum. Bunu sizlerle, Meclisimizle ve tüm halkımızla da paylaşmak istedim. :Teşekkür ediyorum. Tabi burada mahkemenin vermiş olduğu bir kararı üzerine tartışıyoruz. Songül Hanım m söylediklerine ilaveten ben de bir-iki cümle söyleyip oylamaya geçeceğim eğer başka söz isteyen yoksa. Benim belediyecilik ilkelerine göre de burada bir ticari alanın oluşturulması, şehir plan ve ilkelerine aykırı bir durumdur. Teknik olarak da aykırı bir durumdur. Ama dediğim gibi bir hukuk kararı da vardır. Dolayısıyla teknik olarak da benim düşünceme göre şehircilik ilkelerine aykırı bir duruma, ben elbette ki vicdanımın da sesini dinleyerek evet diyemiyorum. Bunu da ilaveten Songül Hanım ın söylediklerine ekliyorum. Arkadaşlar evet, İmar Komisyonu ndan gelen karar doğrultusunda gündemimizin 18.maddesini oylarınıza arz ediyorum. Bu arada geçerli olması için kararın 27 evet kararı gerekmektedir. Onu da bu vesileyle ifade edeyim. Aksi takdirde, evet, 27 evet kararı olmadığı takdirde, 27 oy kullanıldığı takdirde, 27 oy kullanıldığı takdirde, 27 evet oyunun bulunmadığı takdirde 27 oy kullanılarak karar zannediyorum kabul edilmiş olmayacak. Onu da arkadaşlarımdan da teyiden dinleyelim. İbrahim Bey den de belki bir mütalaa alırız. İbrahim Bey salonda mı? Neyse bir bakalım tabloya. Arkadaşlar dediğim gibi yani burada bir karar iradesi ortaya koymak önemli. Kararın tabi ne olacağı herkesin kendi hür iradesiyle ortaya koyacağı bir tavır. O yüzden özellikle katılımcı arkadaşların karar vermesi hususunda bir kez daha Meclis Başkanı olarak bir hatırlatmada bulunmak isterim. Çekimser de verilebilinir. Evet de, hayır da tabi ki. İbrahim Bey, 27 haziranla ilgili yeter sayımız, gerek sayımız. 27 oy kullanıldığında tabloya göre karar lehte-aleyhte ortaya çıkmış oluyor mu? 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Başkanım, Saym Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, kanunun 22.maddesinde yani 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 22. Maddesinde ve Meclis Çalışma Yönetmeliği nin 10. Maddesinde Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz :Tamam. 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Dolayısıyla bir teklifin... :Kabul edilmesi için 27 şart. 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Kabul edilmesi için 27 şart. :Ama 30 kişi oy kullandı şu anda, 27 bulunamıyor. Bu durumda reddedilmiş mi oluyor? 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Reddedilmiş oluyor. Yani madde geçmemiş oluyor.

13 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ \ CW ( A NTALYA :Çünkü ben o şekilde okuyacağım kararı, onun için. Çünkü bakın şimdi karar yeter sayısı şu anda 30 olduğu için, 27 yi geçtiği için mevcut. Ama 27 evet oyu olmadığı için komisyon raporu reddedilmiş mi oluyor? 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Evet, şu an komisyon raporu ve teklif kabul edilmemiş oluyor. :Evet ama bir karar da tesis edilmiş oluyor, değil mi 27 yi geçtiği için? 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Evet, karar tesis edilmiş oluyor. :Değerli arkadaşlar, lütfen oy kullanmayan arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. Böylelikle Meclisimizin bu konuyla ilgili almış olduğu kararı oy tablosuna göre paylaşacağız. Tabloyu görelim arkadaşlar. Evet, son kez; oy kullanmayan var mı? Olmadığına göre, evet, Bütçe Komisyonu Raporu reddedilmiştir. Pardon, affedersiniz. İmar Komisyonu Raporu, Meclisimizin kararma göre reddedilmiştir. (Ak Parti 16 kabul, 9 ret, 11 çekimser oyu, CHP 2 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) Diğer maddeye geçiyoruz, lö.madde. Pardon 19.madde. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Başkanım bu okunan raporlar bize gelmedi yalnız? Üye Ruhi BEŞİKTAŞ Üye Ruhi BEŞİKTAŞ mısınız? :Hangi raporlar. :19. Rapor bize gelmedi Başkanım. 19 numara. :Dün yazdı arkadaşlar ama :Gelmedi Başkanım. Arkadaşları bir uyarır :Bu İmar Komisyonu raporunu dağıtmamışız arkadaşlar. Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Saym Başkanım, şu anda bana burada geldi. Ben de burada aldım. Onun için dağıtamadım. Özür diliyorum. İmardan gelmemişti Sayın Başkanım. :İşte bu malum... Peki, okuyalım lütfen o zaman. Okuyalım. Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk. R.SAMİ :Tabi efendim. :Ekranda raporu yazın.

14 r BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T *ır2'*l /. s ö. A ı r v ^ i T Expo2016 A NTALYA GÜNDEMİN 19. MADDESİ KARAR NO: 674 ÖZÜ: Muratpaşa îlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3, ada 5, 4463 ada 16,17, 4464 ada 16,17, 4490 ada 5,6, 4491 ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 Esas 2015/108 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, üst ölçekli plan teklifi olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kabul edilmediğinden KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu ile toplam 29 oy kullanılmıştır.) Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 11. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3, ada ada 16, ada 16, ada 5, ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki; Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3, ada ada 16, ada 16, ada 5, ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, 4438 ada 2,3, ada ada 16, ada 16, ada 5, ada 8,9,10,11 nolu parsellerin ticaret olarak planlanması, meriyette bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile oluşturulan yol dokusu ve donatı alanlarının aynen korunması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile oluşturulan yollar korunacaktır. plan notunun eklenmesi kaydıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ex p Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ imzasız, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL imzasız, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur. :Saym Başkanım, konuyla ilgili bir önceki gündem maddesiyle alakalı olduğu için teknik olarak sormak istiyorum oylamaya geçmeden, grup görüşlerini söylemeden. 1/ ölçekli plan reddedildiği zaman, 1/5.000 lik plan uygulanabilir mi? Teknik olarak bir hata yapmayalım diye. :Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de söyleyecektim. Evet Oytun Bey. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Teklif plan olan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının bir üst ölçeği az önce gündem maddesi reddolduğundan, şu an plansız bir üst ölçek var. Dolayısıyla... :Karar alınmasına gerek olmamıştır diye birisi önerirse, onu oylayabiliriz. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :Evet. :Bu teknik bilgiyi söyleyip ona göre yer olmadığını oylayalım Sayın Başkanım. Üye Oytun Eylem DOĞMUŞ :İsterseniz hukuk müşavirinden teyidini yapalım. Hukuk müşavirinden teyidini yapabiliriz Başkanım. Hukuk müşavirinden teyidini yapabiliriz. :Evet,İbrahim Bey. Neredeler? :Bu bizim söylemimizi teklif olarak sunuyorum Saym Başkanım. :25 binlik plan reddedildiği için, 5 binliğe evet desek artık hükümsüzdür Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Üst ölçekli plan yok şu anda. Yok hükmünde. :Evet, mikrofona. 1. Hukuk. Müş. İbrahim KURT :Yani bir üst ölçekli plan, bir önceki kararda geçmediği için, şu an 1/5.000 ölçekli planın bir üst ölçekli plana uygun olması gerekir. Plan olmadığına göre, karar verilmesine gerek yok yani. :Evet. O zaman arkadaşlar gündemimizin 19.maddesini karar alınmasına gerek olmadığı yönünde... :Hususunu oylayalım. :Oylarmıza arz ediyorum. Karar alınmasını gerek olmadığını kabul eden arkadaşlarımız, bir nolu tuşa basabilir. Ruhi Bey, bir nolu tuşa basın dedim, yönlendirmiyorum yani ha. Bak siz öyle diyorsunuz bana. Sadece tarif etmek için. Tarif etmek için söylüyorum yani. Evet, arkadaşlar, 27 oy karar tesisi için gerekmektedir. Lütfen oy kullansın kullanmayan arkadaşlarımız. Evet, gündemimizin 19.maddesi karar alınmasına gerek olmadığı yönünde karara bağlanmıştır. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu ile toplam 29 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)

16 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.. e x p A NTALYA GÜNDEMİN 20. MADDESİ KARAR NO: 675 ÖZÜ: Kepez İlçesi sınırları dahilinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 27 kabul oyu, CHP 2 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 30 oy kullanılmıştır.) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarihli toplantısında gündemin 157. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi kapsamında hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hakkındaki; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez İlçesi sınırları dahilinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup; Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL imzasız, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur. uygundur. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ Üye Selçuk SENİRLİ söylüyorsunuz değil mi? Üye Selçuk SENİRLİ adına. Üye Selçuk SENİRLİ Üye Selçuk SENİRLİ Üye Selçuk SENİRLİ :Evet değerli arkadaşlar. Grup görüşleri. :Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın Başkanım, :Komisyon raporuna katılmıyoruz Başkanım, ret. :Komisyon raporuna katılmıyorum Başkanım. :Selçuk Bey yanlış anlamayın, Grubunuz adına.şahsım adına söylüyorum, şu anda, şahsım :Bugün tek kişilik bir ordu gibisiniz Maşallah. : Efendim Grup kararı burada zaten. : Hayır, hayır... : Şahsım adına. :Arada espri katalım diye. :Tabi ki, tabi ki. :Evet oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar Komisyondan geldiği şekliyle. Evet, komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. (AkParti 27 kabul oyu, CHP 2 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 30 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) :Sonra ki Madde 21.

17 t 1 r' f '.'Jj BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îî $İ'!L. y Ex p GÜNDEMİN 21. MADDESİ KARAR NO: 676 ÖZÜ: Kepez İlçesi sınırları içerisinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanlarm oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 1 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 31 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarihli toplantısında gündemin 158. maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi kapsamında hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu hakkmdaki; Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez İlçesi sınırları dahilinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup; Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ imzasız, Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL imzasız, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur. Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Gündemin 21. Maddesi. :Başkanım aynı maddenin, aynı maddenin 5000 liği okunmuş sayabiliriz. :Oku. Komisyon raporunun şimdi sayı yeterli değil her seferinde 27 yi bulacağız diye, okuyalım lütfen. Evet, Değerli Arkadaşlar. :Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın Başkanım. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon raporuna katılmıyoruz ret Başkanım. Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporuna katılmıyorum Başkanım. :Komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum gündemimizin 21. Maddesini. Komisyon raporu doğrultusunda Gündemimizin 21. Maddesi kabul edilmiştir. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 1 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 31 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) : 22. Madde.

18 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3 f \ * Ex p û 2016 :Başkamm bundan sonraki yirmi... hepsi komisyon raporları uygun. Arkadaşlarımızın da eğer onayı olursa toplu oylayıp okunmuş sayalım önce... Uye Selçuk SENIRLI Üye Ruhi BEŞİKTAŞ Üye Selçuk SENİRLİ Üye Selçuk SENİRLİ Üye Selçuk SENİRLİ Üye Selçuk SENİRLİ 23 ten sonra yapalım. : Kaçtan kaça kadar. :22 den :22-40 Arası. :22 dahil. :22 den sonra :22 den sonra mı? :Evet :Evet :Tamam, peki. :22 den sonra :22 dahil mi? :Yok, hariç :Hariç, peki o zaman 22 yi oylayalım ondan sonra :Peki Arkadaşlar. Buyurunuz. GÜNDEMİN 22. MADDESİ KARAR NO: 677 ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'nde ve numaralı parsellerde bulunan Şehit Binbaşı Cahit Özkan Kışlası'nm 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı nda kısmen Askeri Alan dışında kullanılması işleminin iptaline yönelik mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Milli Savunma Bakanlığı'nın tarih 9473 sayılı yazısında Kepez Belediyesince yürütülen çalışma ile koordineli olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi talebinin de bulunduğu söz konusu alan ve çevresine ilişkin Kepez Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarih ve 157. Maddesi ile mahkeme kararı karşılandığından KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞI hususuna oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.)

19 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/ tarihli toplantısında gündemin 92. maddesinde görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'nde ve numaralı parsellerde bulunan Şehit Binbaşı Cahit Özkan Kışlası'nm 1/ ölçekli Nazım İmar Plam'nda kısmen Askeri Alan dışında kullanılması işleminin iptaline yönelik mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkmdaki; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'nde ve numaralı parsellerde bulunan Şehit Binbaşı Cahit Özkan Kışlası'nm 1/ ölçekli Nazım İmar Plam nda kısmen Askeri Alan dışında kullanılması işleminin iptaline yönelik mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği görüşülmüş; Milli Savunma Bakanlığı'nm tarih 9473 sayılı yazısında Kepez Belediyesince yürütülen çalışma ile koordineli olarak 1/ ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi talebinin de bulunduğu söz konusu alan ve çevresine ilişkin Kepez Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarih ve 157. Maddesi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konu ile mahkeme kararı karşılandığından karar alınmasına gerek olmadığı; Komisyon Raporu, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ toplantıya katılmadı, Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ imzasız, Meclis Üyesi İrfan YILMAZ imzasız, diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur. :Komisyon raporuna katılıyoruz Sayın Başkanım. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyon raporu uygundur Başkanım. Üye Selçuk SENİRLİ :Komisyon raporuna katılmıyoruz. : Oylarınıza arz ediyorum. Komisyondan geldiği şekliyle Gündemimizin 22. Maddesi kabul edilmiştir. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) Üye Ruhi BEŞİKTAŞ Üye Ruhi BEŞİKTAŞ : 23. Madde. :Başkanım, 23 ile 40 arasım... :23 ile evet :Okunmuş sayalım. :Okunmuş sayalım. :23 dahil 40 dahil. :Evet. :Gündemi mi bitirdiniz ya. :Bitirelim Başkanım. :Şu iki karar içinde bir ara vereceğiz. :Tamam. :Hemen Bütçe Komisyonu o yol çizgi... :Tamam

20 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I. :...araç alımı ekledik ya 2 tane onu Bütçe Komisyonumuz bir 5 dakikada değerlendirdikten sonra onları da tamamlayıp inşallah... :Kapatırız :Bugünkü toplantıyı nihayete erdirelim. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Şimdi güzelde bizim ne grup var ne kimse var, hiç kimse yok yani :Bizim arkadaşlar imzalasınlar. Üye Ruhi BEŞİKTAŞ :Komisyonumuzu düşünüyoruz da : Şimdi bir tanesi ihaleyle ilgili malum Destek Hizmetlerinin Eylül e ihale yapacağız mecburuz. Eylül e kalamayacak bir şey öteki yol çizgiyi biran önce alalım diye yapıyoruz, yol çizgi aracı alacağız onun için bir karar, yani kritik kararlar değil yani Meclis olarak da zaten karara bağlarız Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar yeterli çoğunluğu varsa bizim arkadaşlarımızın... :Uygundur. : Selçuk Bey de İmar Komisyonu gerçi, evet neyse bakalım çoğunluk varsa, olmazsa yapacak bir şey yok yani. Bütçe komisyonumuzun çoğunluğu var mı arkadaşlar bir bakın Ak Parti olarak var mı? :Var. :Varsa mesele yok. Evet Değerli arkadaşlar 23 dahil 40 dahil :Okunmuş sayılması :Aradaki sıralı tüm maddelerin toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. :Okunmuş sayalım mı? Başkanım. :Sonra. Önce toplu oylamayı kabul edeceğiz ki sonra okunmuş kabul edeceğiz. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır, sonra bu oylama iptal edilmiştir. ) :23 dahil 40 dahil aradaki sıralı tüm maddelerin Komisyon Raporlarının okunmuş kabulünü oylarınıza arz ediyorum. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır, sonra bu oylama iptal edilmiştir.) Üye Ahmet BUYUKAKÇA :Orda karar... orda... :Nerde? Üye Ahmet BUYUKAKÇA :35. Madde karar alınmamış... Üye Selçuk SENİRLİ :Belediyesinden geldiği gibi yazar... :35. Madde mi? Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet. :Görüşülmüştür bir tane 35 şey var. :E o zaman olmaz o. :01maz, o zaman şöyle 35 e kadar yapac Başkanı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (08.05.2014) 5 1 1 14.00

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (08.05.2014) 5 1 1 14.00 T.C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI BİRLEŞİM CELSE SAAT 5 1 1 14.00 Bykş. Bld.Bşk.V.Mec.Başkam: Can KASAPOĞLU Divan Kâtibi : Halil ÖZTÜRK Divan Kâtibi : Muhammet UR AL Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:26.02.2015

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:26.02.2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:26.02.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KONYAALTI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

T.C. V V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. V V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. V V \ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp{j016 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 27676 ada 1 parsel ile 27662 ada UİP. O(f/öfcoi4

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:23.07.2014 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İMAR VE ş e h ir c il ik DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ş e h ir c il ik DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ş e h ir c il ik DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Manavgat Belediyesi Konu Türkbeleni Kent Ormanı D-Tipi Mesire Alanı bitişiğindeki park alanının yetki ve sorumluluğunun Büyükşeliir

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-4 0 ^ 0, Konu: M uratpaşa 12666 ada 19 p. UİP. İtiraz. /04/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA . 6*1 tn lu e. M T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9085 2 2 6 2-3 0 1.U3 Konu: Kumluca 287 ve 290 adalar UİP. K EXP02016 ANTALYA ^.

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:16.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU f BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. İmar. EfELEDİYE MECLİSİNE.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. İmar. EfELEDİYE MECLİSİNE. t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 5 EXP02016 Sayı : 90852262-301.03-1$^"* UL& l..1/0/2014 Konu: Kepez 6599 ada 1 p. UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 -'5-3 Konu: Muratpaşa 8463 ada 14 parsel UİP değ. v y - y EXP02016

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik Yeni Mah 350/14 ve 277/3 parsel UÎP değ. O

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

H ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.

H ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. H ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: 19.02.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Expo İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f ^ 0 ^. /06/2015 Konu: Kepez 27736 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. BELEDİYE MECLİSİ

T.C. BELEDİYE MECLİSİ T.C. TURHAL BELEDİYE MECLİSİ Toplantının Yılı-Ayı Birleşim Oturum : 2017-Haziran Toplantının Tarihi Toplantının Günü :01.06.2017 :Perşembe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00'da

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA O T L İ U"-C, (MŞ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü expo;i)16 Sayı : 90852262-301.03- ^ U> "$?& $ #W 09/2015 Konu: Serik

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA U2. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 2528 ada 16 parsel UİP. Olj. /0.iî/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü I \ Exp* ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 - $ ^ ^ ^ ^ ^ Konu: Kepez 8919 ada 13,14,15,16,17 p. UİP.

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Belediye Bşk. : Menderes TÜREL Divan Katibi Halil ÖZTÜRK Divan Katibi Muhammet URAL Karar Tarihi 11-04-2016 Celse N Karar N 8 Eki 59 sayılı B elediye

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA '41 Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 26462 ada UÎP. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü f. *. ı < *9? EXP02016 ANr ALYA /04/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU 5 5 Belediye : Serik Belediyesi Mahalle : Evrenpaşa mah. Pafta : 026A-08A-3D Ölçek : 1/1000 Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 100 sayılı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / T EXP02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ - Konu: Kumluca 46 ada 1 parsel UİP.değ. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA < T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 26770 ada 1 ve 2 parseller UİP. *6 s \ EXP02016 ANTALYA./.../2015

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARI Birleşim Sayısı : (2) Oturum Sayısı : (1) Dönem Sayısı : (2) Karar Tarihi : 12/11/2015 Karar Sayısı : 1140 Büyükşehir Belediye Meclisi 12/11/2015 Perşembe günü

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI 06.06.2014 TARİH VE 226 SAYILI KARARI Karar No. 226 Özü : 06.06.2014 günlü meclis toplantısına katılamayan üye Mahmut Yıldırım, Bahadır Yantaç, Osman Kepez in mazeretli sayılmalarına oy birliği ile karar

Detaylı

T.C. \*W */ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. \*W */ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. \*W */ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXw2oih Sayı : 902262-0.0-... /0/20 Konu: Kepez 796 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA Kepez Belediye

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ALANYA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

T.C. V* V :- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. V* V :- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA MİNU,. T.C. V* V :- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü xp" ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 1278 ada 6 p. UİP. )././00/2O14 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-- 3 ^ 3 D Konu: Kepez 27530 ada 2 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C f 7 EXP02016 ANTALYA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A(o\ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü i ' m m C ı ;?! ' K ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- t> cw - 3 '2 -

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 1 geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan 2016 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 11156 sayılı Yazı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya BüyCıkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdünü ü Sayı: 90S52262-301.03-E.301 Tantı: 31.01.2017 21:52 Dosya Numarası: 2017-21365 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Bijyükşetıir Belediyesi Planlama Şube Müdüfiiığü Sayı 90ft5??6?-30l 03-F?696 Taflh C3.10.2017 üosya Numarası: 2017-178690 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDÎYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : 16.00

U T A N A K. Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : Birleşim Saati : 16.00 T U T A N A K Dönem : 2016 Toplantı : Nisan Birleşim : 2 Oturum : 1-2 Birleşim Tarihi : 05.04.2016 Birleşim Saati : 16.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel

Detaylı

BAŞKANLIK MAKAMINA BELEDİYE MECLİSİNE.../.../... Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANLIK MAKAMINA BELEDİYE MECLİSİNE.../.../... Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı t.c. \ * r / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KMKOie İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- V K fo - 3.(.//.2/201. Konu: Manavgat 689 ada 1 parsel UİP.

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü A n ta ly a B üyükşehir B elediyesi P la n la m a Ş u b e M üdürlüğü S ayı: 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -E.4 1 1 1 Tarih: 3 0.1 2.2 0 1 6 19:11 D o sya N u m arası: 2 0 1 6-1 0 2 3 5 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (09.10.2015)

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (09.10.2015) V v EXP02016 A N T A L Y A TOPLANTI :9 BİRLEŞİM :1 CELSE :1 SAAT : 14:00 Meclis Başkanı Divan Kâtibi Divan Kâtibi :Menderes TÜREL :Halil ÖZTÜRK :Muhammet URAL Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Sayın Başkanım,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3»S -*c03 3 /^ /2 0 1 5 Konu: Serik Köprülü kavşak düzenlemesi

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Rüzgar Enerji Santrali kurmak üzere hazırlanan

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MURATPAŞA BELEDİYESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MURATPAŞA BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:01.12.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. V 'V F* / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ e x p o? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-.../04/2015 Konu: Kepez Unsal Mah. 10760 ada 1 parsel

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: /«I ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI T A L E P SAHİBİ Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü MECLİS

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü. Q İrİ&/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü. Q İrİ&/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA .6*«"U/r. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- V & o Konu: Manavgat 2030 ada 1 p. UİP. K ANTALYA Q İrİ&/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince NİSAN 2009 Ayı toplantısını 05 Nisan Pazar günü saat 13.00 de yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (12.11.2015) 14.00

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI (12.11.2015) 14.00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI BİRLEŞİM CELSE SAAT 10 14.00 B. Şehir Bld. Bşk. Vekili :Mesut KOCAGÖZ Divan Kâtibi :Halil ÖZTÜRK Divan Kâtibi :Muhammet URAL Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V. R.SAMİ :Sayın Başkanım,

Detaylı

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili 1- Karar No : 51 ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinin tamamının hazır bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldığı hk. 2- Karar No

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:29.08.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-?, b o f c / k V * *, Konu: Serik, 1745 ada 4 ve 1744 ada 18 parsel UİP değ. (; *V*İ.)

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı. Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü nün 05/05/2014 tarih ve 14956 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 12.07.2017 Kararın Nosu : 53 Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Atatürkçü Düşünce Derneği' nin büro talebine ait

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı